Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling"

Transkript

1 Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Introduktion På baggrund af projekt ny service, er der udviklet nogle værktøjer til inddragelse af kunder i udviklingen af nye produkter og services. Værktøjerne er lavet til at få viden omkring kundernes erkendte og ikke-erkendte behov, som så kan bruges i udviklingen af nye idéer. Ved hjælp af værktøjerne spørges kunderne ind til deres forskellige ønsker, behov og forventninger til produkter og services. Ved at inddrage denne viden i udvikling af nye services og produkter kan man sikre sig, dels at ens ydelser bliver solgt og dels at de lever op til kundernes forventninger. På hjemmesiden kan man læse og høre om 8 virksomheders erfaringer med inddragelse af kunder i udviklingen af services ved at bruge værktøjerne. Blandt virksomhederne er der to bagervirksomheder. Der anbefales at siden besøges, for at få inspiration til metoderne og tankegangen bag inddragelse af kunder i udvikling. På hjemmesiden har man også mulighed for at downloade andre værktøjer, som virksomhederne i projektet har brugt, samt mere information omkring projektforløbet. Opgaven her er opbygget på baggrund af erfaringerne fra projektet, og anvender et format som allerede er kendt i erhvervsskolernes produktudviklingsforløb. Opgaven kan også downloades på hjemmesiden, hvor der også kan findes en guide til hvordan man kan navigere rundt på hjemmesiden. Til opgaveforløbet anbefales det at eleverne opfordres til at tilpasse de tilgængelige spørgeskemaer til deres egne ønsker. Deres forskellige valg i løbet af opgaveforløbet skal argumenteres i den afsluttende rapport, således at de bliver bevidste om, hvorfor de har truffet de valg de har. God fornøjelse! Projekttemaet bag Ny service : Håndværksrådet, Teknologisk Institut og Copenhagen Living Lab. Side 1 af 17

2 OPGAVEBESKRIVELSE Mål: Du skal opnå både faglige mål og læringsmål i forbindelse med projektarbejdet. Opgaven skal løses enkeltvis eller i grupper. De faglige mål og læringsmål er personlige dvs. DU skal opnå dem. Du skal arbejde med de mål, der er beskrevet i vedlagte skema. Indhold Gennem arbejdet med projektet skal du sikre dig, at du har arbejdet med alle de faglige mål og læringsmål. Projektet har en praktisk del og en teoretisk del. Den praktiske del: På baggrund af brugerinvolvering skal der produktudvikles dekorationsbrød til en messe, som fremlægges praktisk. Produkterne skal markedsføres til salg for SDE Vejle. Kunderne skal kunne købe produkterne fra bagerbutikken eller fra bod i lokalet Den teoretiske del: Du skal søge viden om råvarer, produktudvikling, virksomheder, regnskaber, kundeadfærd og behov via bøger, hæfter, Internet, spørgeskemaer, interviews Du kan naturligvis bruge din faglærer, der vil støtte så meget det er muligt. Der vil altid være en faglærer til stede, hvilket fremgår af skemaet. Der skal udarbejdes en rapport, med beskrivelse af idegrundlag, arbejdsgang og projektets forløb. Samt bilag med opskrifter, kalkulationer osv.. Rapporten med bilag skal afleveres først på dagen for fremlæggelsen (altså inden kl. 9.00). Tid: Af skemaet fremgår hvilke dage der arbejdes med projekt. Projektet introduceres mandag uge 41. Projektet afsluttes praktisk og teoretisk onsdag i uge 43. Evaluering: Projektet afsluttes på følgende måde: Du skal aflevere din rapport, fremlægger kort det teoretiske arbejde mundtligt, samt fremviser det praktiske - ca. 10 min - for læreren onsdag i uge 43. Derefter skal dine produkter sættes til salg. Ressourcer: Råvarerne på lageret er til rådighed. Mangler der et eller andet spørg en faglærer, men tag udgangspunkt i de råvarer der forefindes på lageret. Side 2 af 17

3 Faglige mål og delmål indenfor fagene: Varekendskab (Avanceret niveau): Køb, kalkulation og salg (Rutine niveau): Brødproduktion (Avanceret niveau): Virksomhedslære: Produktudvikling: Læringsmål: Samarbejde: Ansvarsfølelse: Overblik: Selvstændighed: Kreativitet: Du/I skal have kendskab til bagerfagets relevante råvarer, herunder sammensætning, kvalitetskendetegn, anvendelse, opbevaring, hygiejniske og miljømæssige hensyn og relevant lovgivning. Du/I skal udføre kalkulation og prisfastsættelse på fremstillede produkter. Du/I skal foretage oppyntning og ekspeditioner i skolens butik / bod i lokalet. På baggrund af den indsamlede viden om kunderne/brugerne og deres behov skal relevant markedsføring foretages i forhold til produkter, virksomhedstype og kundegrupper På baggrund af svar fra kunder/brugere skal du/i fremstille et bredt sortiment af dekorationsbrød, ved anvendelse af forskellige forarbejdningsmetoder og teknologi. Du/I skal sammensætte et relevant sortiment og foretage forarbejdning, raskning, udbagning og dekoration af produkterne. Du/I skal beskrive virksomhedens idégrundlag, produkt og serviceydelse, samt tænke hvordan det kan tilpasses kundens behov, så det bidrager til øget værdi i din virksomhed. Samt en beskrivelse af markeds- og konkurrenceforhold, med forslag til markedsføring af produkt. Du/I skal beskrive produktion og drift, evt. ved priskalkulationer. Du/I skal udvise kreativitet og nytækning ved udvikling af spændende dekorationsbrød. Du/I skal udarbejde en plan for at inddrage kunder/brugere i produktudviklingen. Du/I skal redegøre for behov og faktorer, der ud fra virksomheds-, markeds-, miljø- og samfundsmæssige hensyn nødvendiggør produktudvikling. Du/I skal udvikle produkter der er markedsrelevante og salgbare. Du skal sammen med dine kolleger demonstrere samarbejdets kunst til gavn for hver enkel i projektet. Samarbejdet indebærer, at der er fælles fodslaw i bageriet. Du skal i forhold til arbejdet udvise ansvarsfølelse. Ansvarsfølelse indebærer, at DU tager et ansvar for og bidrager til det fælles bageriarbejde. Du skal udvise overblik. Overblik udvises ved at planlægge sin tid. Overblik udvises ved at lave handlingsplaner for arbejdsdagene: Hvad skal jeg nå i dag? Hvad skal jeg nå i morgen? Du skal udvise selvstændighed i arbejdsprocessen. Selvstændighed indebærer, at du kan træffe beslutninger til gavn for projektet. Selvstændighed indebærer, at du kan handle i de situationer, du bliver sat i. Du skal demonstrere kreativitet til gavn for projektets afvikling. Kreativitet indebærer, at du finder alternative løsninger til udformning af såvel den teoretiske som praktiske del af projektet. Kundeinvolvering: Du skal vise, at du kan arbejde med et spørgeskema og spørge ind til kunders ønsker og behov. Desuden skal du vise, at du kan bruge kundernes svar til at få idéer til produkter (brød). Side 3 af 17

4 Projektforløb Her er oversigten over det forløb du skal igennem i opgaven. Du kan også se på oversigten hvornår du er på egen hånd, og hvornår du skal inddrage dine kunder. Uge 1: Teori Fase 1: 1. Snak med kunderne Planlægning og afdækning af kundeønsker og -behov Du starter med at finde spørgeskemaet, der hedder 1. snak med kunderne Kundernes behov, ønsker og forventninger. Spørgeskemaet skal du bruge til at spørge kunder (eller nogle af dine venner, lærer eller familie) om, hvilke ønsker de har til brød generelt, og hvornår de spiser brødet (i hvilke anledninger). Svarene skal du bruge senere i din opgave, og til at beslutte, hvilket slags brød du gerne vil lave til hvilken anledning og med hvilke kvaliteter. Planlægningen skal godkendes af faglærer. Fase 2: Videnindsamling og idéudvikling I denne fase skal du 1. Arbejde med din viden om kunderne: Hvad ønsker kunderne til de forskellige anledninger? Er der noget der er mere populært end noget andet? 2. Fokusere på en bestemt type produkt: Hvilke ønsker og behov vil du opfylde med dit brød? Hvilket slags brød vil du fokusere på? Hvilken anledning vil du lave brødet til? 3. Indsamle viden om: Råvarer Produktudvikling Virksomheder Regnskaber Side 4 af 17

5 Uge 2: Praksis Fase 3: Produktion af brød På baggrund af dine indsamlede svar og viden, skal du producere en første version af et brød, som opfylder dine kunders ønsker. Fase 4: 2. snak med kunderne Din første version af brødet testes hos kunderne for at se, hvad de synes om brødet, og om det opfylder deres ønsker og forventninger. Til dette laves smagsprøver af brødet som tilbydes kunderne (evt. andre elever, lærere, familie, venner). Du skal tage udgangspunkt i den anledning du valgte i fase 2. Brug skemaet/værktøjet der hedder 2. snak med kunderne Test og smagsprøver. Du skal spørge dem der smager brødet om følgende: Til hvilken anledning vil du bruge brødet? Vil du bruge brødet til den valgte begivenhed? o Ja/Nej hvorfor? Hvad skal tilpasses for at du vil bruge brødet til den valgte anledning? Svarene på spørgsmålene bruges til at tilpasse brødet til kundens ønsker og forventninger til denne type brød. Fase 5: Tilpasning af brødet? På baggrund af den indsamlede information fra kunderne i fase 4, produceres en ny endelig version af brødet. Brødet præsenteres til messe fremlæggelsen. Fase 6: Evaluering og fremlæggelse Når dit produkt er færdigt skal du evaluere det eventuelt sammen med kunder. Side 5 af 17

6 Værktøjerne 1. snak med kunderne : Kundernes behov, ønsker og forventninger Brug spørgsmål kortene til at finde ud af hvilket slags brød dine kunder ønsker til forskellige anledninger: Spørgeskema 1: 1. snak med kunderne Kundernes behov, ønsker og forventninger For hver af de følgende anledninger skal du gennemgå 2 spørgsmål med kunden. Du må gerne supplere med dine egne anledninger på linjerne nedenfor: - Grillaften - Fødselsdag - Morgenmad - Eftermiddagskaffe - I skolen - På arbejde - Til fodboldaften Spørgsmål til kunderne: 1. Hvad ligger du mest vægt på i forhold til brød til denne anledning og hvorfor? Marker så mange som du har lyst. (Note til elev: Husk at skrive dine egne valgmuligheder på kortet). 2. Udfra forrige valgmuligheder, vælg de tre vigtigste for dig. (Note til elev: Husk at skrive dine egne valgmuligheder på kortet) Inden du går i gang: Suppler valgmulighederne med mindst 1 kategori, som du selv tror kunden vil vælge. Ved hjælp af internettet, blade, aviser m.m. find billeder der passer til de forskellige kategorier, som kan hjælpe kunderne i deres overvejelser. Gå igennem spørgsmålene med mindst 3 kunder, gerne familie, venner, lærere, elever osv. Side 6 af 17

7 SPØRGSMÅL 1 Brug spørgsmålskortene til at finde ud af, hvilket slags brød dine kunder ønsker til forskellige anledninger. Udfyld et kort per anledning. 1. Hvad ligger du mest vægt på i forhold til brød til denne anledning og hvorfor? (marker så mange som du har lyst til) Anledning: Valg Hvorfor Det skal være friskt Det skal være sødt Det skal være salt Det skal mætte Det skal være let Det skal føles sundt Det skal være lækkert Det skal være enkelt Det skal være billigt Det må gerne være lidt luksus Side 7 af 17

8 Friskt Sødt Salt Skal mætte Let Sundt Lækkert Enkelt Billigt Luksus SPØRGSMÅL 2 Få mere at vide om dine kunders valg ved følgende aktivitet. Husk at skrive dine egne valgmuligheder og anledninger! Udefra forrige valgmuligheder, vælg de tre vigtigste for dig for hver anledning. Anledning Grillaften Fødselsdag Morgenmad Eftermiddagskaffe I skolen På arbejde Til fodboldaften Opsamling: Alt skrives direkte på kortene. Brug følgende tabel for at samle op på alle dine indsamlede informationer. Brug opsamlingen til at se på, hvad er vigtigst for dine kunder og bestem dig for, hvilken anledning du gerne vil lave brødet til, og arbejd videre med det. Side 8 af 17

9 2. snak med kunderne : Test og smagsprøver Brug følgende kort når du uddeler smagsprøver for at finde ud af, hvad dine kunder synes om dit brød: Til hvilken anledning vil du bruge brødet? Anledning X Anledning X Grillaften Fødselsdag På arbejde Til fodboldaften Morgenmad - Eftermiddagskaffe - I skolen - Vil du bruge brødet til? Ja Nej Hvad skal der tilpasses for at du vil købe brødet til? Side 9 af 17

10 Eksempel: Eleven finder på to supplerende anledninger hvor brød kan spises: Spørgeskema 1: 1. snak med kunderne Kundernes behov, ønsker og forventninger For hver af de følgende anledninger skal du gennemgå 2 spørgsmål med kunden. Du må gerne supplere med dine egne anledninger på linjerne nedenfor: - Grillaften - Fødselsdag - Morgenmad - Eftermiddagskaffe - I skolen - På arbejde - Til fodboldaften - På fisketur - Til julefrokost - Spørgsmål til kunderne: 1. Hvad ligger du mest vægt på i forhold til brød til denne anledning og hvorfor? Marker så mange som du har lyst til. (Note til elev: Husk at skrive dine egne valgmuligheder på kortet). 2. Udfra forrige valgmuligheder, vælg de tre vigtigste for dig. (Note til elev: Husk at skrive dine egne valgmuligheder på kortet) Side 10 af 17

11 Eleven gennemgår anledningerne en for en, hvor kunden markerer hvad de ligger mest vægt på? Her er et eksempel på et udfyldt ark for grillaften. Anledning: til grillaften Valg Hvorfor Det skal være friskt Det skal være sødt Det skal være salt X bedre til grillmad Det skal mætte Det skal være let Det skal føles sundt Det skal være lækkert Det skal være enkelt Det skal være billigt X X Det må gerne være lidt luksus Side 11 af 17

12 Friskt Sødt Salt Skal mætte Let Sundt Lækkert Enkelt Billigt Luksus For de forskellige anledninger vælger kunden de tre vigtigste egenskaber brødet skal have: Udefra forrige valgmuligheder, vælg de tre vigtigste for dig for hver anledning. Anledning Grillaften X X X Fødselsdag X X X Morgenmad X X Eftermiddagskaffe X X X I skolen X X X På arbejde X X X Til fodboldaften X X X på fisketur til julefrokost X X X X X X Eleven vælger at udvikle en første version af brød til grillaften. Side 12 af 17

13 Eleven giver smagsprøver til kunder, som så udfylder følgende skema. Spørgeskema 2: 2. snak med kunderne Test og smagsprøver Til hvilken anledning vil du bruge brødet? Anledning X Anledning X Grillaften På arbejde Fødselsdag Til fodboldaften X Morgenmad - Eftermiddagskaffe - I skolen - Vil du bruge brødet til _til grillaften? Ja X Nej Hvad skal der tilpasses for at du vil købe brødet til? 1 Nogle flere kerner, eller soltørrede tomater 2 Mindre størrelse Med kundernes input tilpasser eleven brødet, så det passer til det, som kunderne ønsker for brød til grillaften. Side 13 af 17

14 Bilag Værktøjerne (Følgende ark kan skrives på) Spørgeskema 1: 1. snak med kunderne Kundernes behov, ønsker og forventninger For hver af de følgende anledninger skal du gennemgå 2 spørgsmål med kunden. Du må gerne supplere med dine egne anledninger på linjerne nedenfor: - Grillaften - Fødselsdag - Morgenmad - Eftermiddagskaffe - I skolen - På arbejde - Til fodboldaften Spørgsmål til kunderne: 1. Hvad ligger du mest vægt på i forhold til brød til denne anledning og hvorfor? Marker så mange som du har lyst. (Note til elev: Husk at skrive dine egne valgmuligheder på kortet). 2. Ud fra forrige valgmuligheder: vælg de tre vigtigste for dig. (Note til elev: Husk at skrive dine egne valgmuligheder på kortet) Side 14 af 17

15 Spørgeskema 1: 1. snak med kunderne Kundernes behov, ønsker og forventninger DEL 1 Anledning: Valg Hvorfor Det skal være friskt Det skal være sødt Det skal være salt Det skal mætte Det skal være let Det skal føles sundt Det skal være lækkert Det skal være enkelt Det skal være billigt Det må gerne være lidt luksus NOTER: Brug spørgsmålskortene til at finde ud af, hvilket slags brød dine kunder ønsker til forskellige anledninger. Inden du går i gang: Suppler valgmulighederne med mindst 3 kategorier, som du selv tror kunden vil vælge. Ved hjælp af internettet, blade, aviser m.m. find billeder der passer til de forskellige kategorier, som kan hjælpe kunderne i deres overvejelser. Gennemgå spørgsmålene med mindst 3 kunder Side 15 af 17

16 Friskt Sødt Salt Skal mætte Let Sundt Lækkert Enkelt Billigt Luksus Spørgeskema 1: 1. snak med kunderne Kundernes behov, ønsker og forventninger Del 2 Udefra forrige valgmuligheder, vælg de tre vigtigste for dig for hver anledning. Anledning Grillaften Fødselsdag Morgenmad Eftermiddagskaffe I skolen På arbejde Til fodboldaften NOTER: Få mere at vide om dine kunders valg ved følgende aktivitet. Husk at skrive dine egne valgmuligheder og anledninger! Alt skrives direkte på kortene. Opsamling: Brug opsamlingen til at se på, hvad er vigtigst for dine kunder. Bestem dig for hvilken anledning du gerne vil lave brødet til, og arbejd videre med det. Side 16 af 17

17 Spørgeskema 2: 2. snak med kunderne Test og smagsprøver Til hvilken anledning vil du bruge brødet? Anledning X Anledning X Grillaften Fødselsdag På arbejde Til fodboldaften Morgenmad - Eftermiddagskaffe - I skolen - Vil du bruge brødet til? Ja Nej Hvad skal der tilpasses for at du vil købe brødet til? NOTE: Brug kortet når du uddeler smagsprøver for at finde ud af, hvad dine kunder synes om dit brød Side 17 af 17

Forslag til Eksempel på et konkret fjernvarme projekt oktober 2009

Forslag til Eksempel på et konkret fjernvarme projekt oktober 2009 Forslag til Eksempel på et konkret fjernvarme projekt oktober 2009 Introduktion På baggrund af projekt ny service, er der udviklet nogle værktøjer til inddragelse af kunder i udviklingen af nye produkter

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 BEG.

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2010 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011, plan

Læs mere

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Uddannelsens navn Butiksetablering - Detail Detailuddannelse med specialer I dette forløb skal I etablere en virksomhed i detailsektoren. I må selv vælge

Læs mere

Teknologi B. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Teknologi B. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 til juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold HTX Teknologi B Svend Hansen og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution HRS Hotel og restaurantskolen, HTX Gasto-science Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen NR. 48027 Sæson- og temaprodukter hos detailslagteren Udviklet af: Peder Holme Brix og Charlotte Kastrup Uddannelsescenter Holstebro Efteråret 2014 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014, forår 2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen - Valby Uddannelse og niveau Lærer(e)

Læs mere

Robotter med følelser

Robotter med følelser Robotter med følelser Studieretningsforløb Studieretning nr 3: Teknologi A, Informationsteknologi B og Programmering C Fag: Studieområdet Teknologi Dansk Kommunikation/IT Engelsk Projektperiode: 21. oktober

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Erhvervsøkonomi - htxøkoc309 undervisningsbeskrivelse Termin 2009-10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Djurslands Erhvervsskoler HTX Erhvervsøkonomi, C Ole Peter Munch Erhvervsøkonomi -

Læs mere

METODESAMLING TIL ELEVER

METODESAMLING TIL ELEVER METODESAMLING TIL ELEVER I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer Tallerkenen rundt En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Tallerkenen rundt En

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse

Læs mere

Skole: Aalborg tekniske skole. Indgang: Fra jord til bord, grundforløb

Skole: Aalborg tekniske skole. Indgang: Fra jord til bord, grundforløb Skole:. Indgang: Fra jord til bord, grundforløb UVM-fag: (mål jf. Elevplan) Grundfag: Sundhed Naturfag (kemi-delen) Områdefag: Grundtilberedning 1 Varekendskab Salg, gæste- og kundebetjening Formål: At

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Læringsuge 2017 De 17 verdensmål

Læringsuge 2017 De 17 verdensmål Læringsuge 2017 De 17 verdensmål FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 1 Mandag 2 Præsentation af ugen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Præsentation af Kreative lege Kreative lege Kreative lege 1. læringsmål og

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Bager- Konditor- og Møllerfagene i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af

Læs mere

Indskoling. Arbejdsmarkedet

Indskoling. Arbejdsmarkedet Indskoling Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Forskellige jobtyper på arbejdsmarkedet Forberede besøg på en arbejdsplads Besøg på en arbejdsplads Evaluering

Læs mere

EFTER turen. UNDER turen. FØR turen

EFTER turen. UNDER turen. FØR turen UNDER turen 1 EFTER turen På tur med skolen - en planlægningsguide Kære lærer Denne guide giver dig ideer til hvordan du i samarbejde med dine kolleger og elever kan planlægge den næste tur med skolen.

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Afsætning, A k0 8 h h x b 3

Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Termin 09 10 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Tradium Mariager Fjord HHX Afsætning, A Preben Schønning Madsen Afsætning Undervisningen har været

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Virksomhedsvejledning VI SKAL PÅ SVIR K S O M H E D S B E Ø G. karriere A/S

Virksomhedsvejledning VI SKAL PÅ SVIR K S O M H E D S B E Ø G. karriere A/S Virksomhedsvejledning VI SKAL PÅ Ø G SVIR K S O M H E D S B E karriere A/S karriere A/S virksomhedsvejledning SIDE 2 Indhold side Introduktion 2 VI SKAL PÅ Ø G SVIR K S O M H E D S B E Indhold 3 Forløb

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for fysik- 8. klasse. Skoleåret 2012-2013 Arbejdet i faget fysik/ er bygget op som

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

MANDS OPLÆRING HVORDAN?

MANDS OPLÆRING HVORDAN? MANDS OPLÆRING HVORDAN? SIDE Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op på dit fagområde. Her får du 4 metoder. Arbejdsopgaven og situationen bør afgøre, hvilken metode du

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

EFTER turen. UNDER turen. FØR turen

EFTER turen. UNDER turen. FØR turen UNDER turen 1 EFTER turen På tur med skolen - en planlægningsguide Kære lærer Denne guide giver dig ideer til hvordan du i samarbejde med dine kolleger og elever kan planlægge den næste tur med skolen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

GØR DET BEDRE FORANDRINGSLEDELSE. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE FORANDRINGSLEDELSE. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE FORANDRINGSLEDELSE Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE Forandringsledelse er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Træningsprojekt på Frb. VUF

Træningsprojekt på Frb. VUF 2009 Træningsprojekt på Frb. VUF Af Thorbjørn Jensen Frederiksberg VUF Idræt 0-B Formalia På Hf og stx s C-niveau er der krav om udarbejdelse og gennemførelse af eget træningsprojekt af henholdsvis 6 og

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2013 Jul. 2014 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution Uddannelse HTX Vibenhus - Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-september, 2010 Institution Teknisk Gymnasium Grenå Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX - GameIT

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Bager/ Konditor

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Bager/ Konditor Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Bager/ Konditor Til bekendtgørelsens kapitel 1 Uddannelsens formål og opdeling Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af det Faglige Fælles Udvalg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 05/06 Selandia-CEU,

Læs mere

Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V dffu@dffu.dk www.dffu.dk

Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V dffu@dffu.dk www.dffu.dk Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V dffu@dffu.dk www.dffu.dk København 2015 Godkendelse eller gengodkendelse for praktiksted til bager- & konditor lærlinge.

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Projekt Mythbusters: Grundforløb

Projekt Mythbusters: Grundforløb Projekt Mythbusters: Grundforløb Deltagende fag: Dansk, Engelsk, Fysik, Samfundsfag, Teknologi Opgaven Det naturvidenskabelige eksperiment. Du har sikkert gennem tiden oplevet, hvorledes en myte kan opstå.

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

6. klasse. Børnearbejde

6. klasse. Børnearbejde 6. klasse Børnearbejde Børnearbejde Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Introduktion til børnearbejde Skole og arbejde Baggårdens børnearbejdere Børnearbejde Børnearbejde før og nu Modul 1

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Forældreskolen Projektopgaven Elevfolder. Projektopgaven. - Hvad skal du huske. Side 1 af 10

Forældreskolen Projektopgaven Elevfolder. Projektopgaven. - Hvad skal du huske. Side 1 af 10 - Hvad skal du huske Side 1 af 10 Hvad er projektarbejde? Du skal være nysgerrig, når du laver projektarbejde Du skal: Undersøge forhold i din omverden, samfundet, eller din hverdag Tænke over sammenhænge

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15

Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15 Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15 Forenklede mål for 5.-6. klasse: http://ffm.emu.dk/maal-struktur/humanistiske-fag/dansk Uge Emne Beskrivelse Trinmål Evaluering August/ September Tegneserier Der arbejdes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk

Læs mere

Projektopgaven på Forældreskolen

Projektopgaven på Forældreskolen på Forældreskolen Introduktion til lærerne Side 1 af 6 Projektopgave 7.-9. klasse Indledning: Denne folder er lavet for at ensarte og sikre kvalitet i projektopgaven i udskolingen på Forældreskolen. Den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Introduktion for lærere og team Revideret version juni 2009 Indhold 1. Lærerens og teamets rolle i MARS-processen 2 2. Vejledning i selvevaluering 2 3.

Læs mere

SO2 Portfolio/Præsentationsmappe

SO2 Portfolio/Præsentationsmappe SO2 Portfolio/Præsentationsmappe Af Navn: Safa Sarac Fødselsdato: 05.06.1993 Klasse: 3.4 Skole: Htx Roskilde Tekniske Gymnasium Dato: 31. marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1) Studiekompetenceliste...

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Besøg på virksomheden

Besøg på virksomheden Besøg på virksomheden Hvordan gøres det i praksis? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Kort og godt Afgørende faktorer for succes Temaer Konkrete forslag til programmer Eksempler fra 3 virksomheder Har

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: hjemkundskab Klasse: 6.a/b Lærer: RL Fagområde/ emne Præsentation af faget + køkkenet samt redskaber Hygiejne

Fagårsplan 12/13 Fag: hjemkundskab Klasse: 6.a/b Lærer: RL Fagområde/ emne Præsentation af faget + køkkenet samt redskaber Hygiejne Fagårsplan 12/13 Fag: hjemkundskab Klasse: 6.a/b Lærer: RL Fagområde/ emne Præsentation af faget + køkkenet samt redskaber Hygiejne Tilberedning af enkle måltider. Æg. Periode Mål Eleverne skal: Uge 33

Læs mere

Frisør: 3. Kundetyper: 5 uger

Frisør: 3. Kundetyper: 5 uger Frisør: 3 Kundetyper: 5 uger Formål: Eleven skal opnå begyndende rutine i individuel frisuredesign. Eleven skal kunne arbejde selvstændigt med klippe- og friserings teknikker på modeller. Miljø og ergonomi

Læs mere

Frisør 2: Klip og kreativitet: 5 uger

Frisør 2: Klip og kreativitet: 5 uger Frisør 2: Klip og kreativitet: 5 uger Formål: Eleven skal kunne arbejde individuelt med klippe- og friseringsteknikker samt kemiske behandlinger på model/øvelseshoved. En valgt model beskrives og præsenteres

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Emne Ide Fællesmål Værdig grundlag Sommer mad.

Emne Ide Fællesmål Værdig grundlag Sommer mad. Emne Ide Fællesmål Værdig grundlag Sommer mad. Arbejde praktisk, eksperimenterende og Hygiejne håndværksmæssigt. Vi skal bruge de forskellige danske grønsager der er klar nu (tomat æbler osv.) Opleve med

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

Guide til danske råvarer

Guide til danske råvarer VIDEN vækst balance Guide til danske råvarer lærervejledning Landbrug & Fødevarer guide til danske råvarer Guide til danske råvarer lærervejledning Formål Guide til danske råvarer er udarbejdet for alle,

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Økologi og bæredygtighed i restauranten

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Økologi og bæredygtighed i restauranten Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Økologi og bæredygtighed i restauranten Nr. 48290 Udviklet af: Frida Techau Hotel & Restaurantskolen, Kbh januar 2016 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Islands Brygge, 26, 3. sal 3. sal 2300 København S dffu@dffu.dk

Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Islands Brygge, 26, 3. sal 3. sal 2300 København S dffu@dffu.dk Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Islands Brygge, 26, 3. sal 3. sal 2300 København S dffu@dffu.dk København 2013 Ny Godkendelse eller gengodkendelse til praktiksted for konditorlærlinge. I

Læs mere

Nørre Aaby skole Projektopgave

Nørre Aaby skole Projektopgave Nørre Aaby skole Projektopgave Introduktion Middelfartskoler 1 Projektopgave 7.-9. klasse Indledning Denne folder er lavet for at ensarte og sikre kvalitet i projektopgaven i udskolingen på Nørre Aaby

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Praktisk innovation - sådan!

Praktisk innovation - sådan! Praktisk innovation - sådan! Stil skarpt på problemet og find løsninger der virker Praktisk innovationsforløb på 12 lektioner Grundskolens 6. til 10. klasse Natur- og samfundsfag Opfinderrådgivningen 2011

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE 1 UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN OM TIL 0. 3. KLASSE 2 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Hvad er børns rettigheder? Modulet indledes med en snak om ordet rettigheder. Her arbejdes med elevernes forforståelse i forhold

Læs mere

2 Eleven kan skelne mellem sanserne/ forskellige grundsmage, Smag og behag. konsistens og aroma (Del 1)

2 Eleven kan skelne mellem sanserne/ forskellige grundsmage, Smag og behag. konsistens og aroma (Del 1) Spis med 2 Eleven kan skelne mellem sanserne/ forskellige grundsmage, Smag og behag konsistens og aroma (Del 1) Eleven har viden om grundsmage, konsistens og aroma Eleven kan tilsmage og krydre maden Eleven

Læs mere

Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger

Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger Formål: Eleven opnår rutine i individuel frisuredesign. Eleven skal udvikle sin evner indenfor design og kreativitet med henblik på forskellige friseringsteknikker,

Læs mere

Inspirationsmateriale. til. Arbejdsmarkedsuddannelse. Salat og salatbar i madfremstilling

Inspirationsmateriale. til. Arbejdsmarkedsuddannelse. Salat og salatbar i madfremstilling Inspirationsmateriale til Arbejdsmarkedsuddannelse 45531 Salat og salatbar i madfremstilling Udviklet af: Susanne Pedersen Hotel- og Restaurantskolen København KHRU 2006 1 1. Uddannelsesmålets sammenhæng

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UGE 10 7. marts 8. marts 9. marts 10. marts 11. marts Amu nr. 30265-3 42449 45874 42449 42886

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UGE 10 7. marts 8. marts 9. marts 10. marts 11. marts Amu nr. 30265-3 42449 45874 42449 42886 UGE 9 29. februar 1. marts 2. marts 3. marts 4. marts Amu nr. 30265-3 30265-3 42886 45874 42886 2 dage 30265-3 2 dage 42886 1 dag 45874 Vurdere forskelle på økologiske og konventionelle varer Vurdere forskelle

Læs mere

Træningsprojekt på Frb. VUF

Træningsprojekt på Frb. VUF 2015 Træningsprojekt på Frb. VUF Af Thorbjørn Jensen Frederiksberg VUF Idræt 0-B Formalia På Hf og stx s B-niveau er der krav om udarbejdelse og gennemførelse af eget træningsprojekt af 5-7 ugers varighed.

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere