Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf Åben 24 timer i døgnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet"

Transkript

1 Sydbank MasterCard Sydbanks tlf Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark vil aktivere dit kort ønsker personlig betjening. Når du ønsker personlig betjening, får du på hverdage mellem kl og 16 fat i en Sydbank-medarbejder. Mellem kl. 16 og 8.30, i weekender og på helligdage stilles du videre til PBS.

2 Har du spørgsmål vedrørende dit Sydbank MasterCard eller om forsikringen på kortet, er du også velkommen til at skrive til Du kan ikke spærre kort eller få akut hjælp på denne adresse. Bagest i dette hæfte finder du et forsikringskort, som du kan udfylde med dit kortnr. Så har du altid oplysningerne lige ved hånden, hvis du får brug for forsikringen. I hverdagen og på rejse Nogle Sydbank MasterCard indeholder en række fordele, som du kan benytte dig af i hverdagen og på rejse. Her kan du læse om nogle af dem herunder også, hvordan du skal forholde dig, hvis du i udlandet får brug for forsikringen. Du kan også læse mere om kortet og fordelene på sydbank.dk, som opdateres løbende. Hvor kan Sydbank MasterCard bruges? Sydbank MasterCard kan bruges overalt i verden i forretninger og pengeautomater hvor der skiltes med MasterCard-logoet. Spærring af kort Hvis dit Sydbank MasterCard bortkommer eller bliver stjålet, eller hvis du har mistanke om, at din pinkode er afluret, eller at andre bruger dit kort/kortnummer uretmæssigt så kontakt straks din Sydbank-afdeling eller Sydbanks på tlf (åben 24 timer i døgnet) fax Du skal oplyse dit navn og din adresse, dit kortnummer eller CPR-nr. og at din bank er Sydbank. Så bliver dit kort straks spærret og kan ikke bruges. Stop for forbrug I Sydbanks NetBank/Online Banking er der mulighed for at stoppe forbruget på kortet, hvorefter kortet ikke længere kan bruges i pengeautomater og forretninger med onlineterminaler. Forbruget kan åbnes igen i Sydbanks NetBank/ Online Banking. Det kan f.eks. være en god idé at stoppe 4 5

3 kortet, hvis der er en periode, hvor kortet midlertidigt ikke bruges. Husk blot at åbne igen, inden kortholder har brug for det. Det er dog kun den person, der ejer eller har fuldmagt til kortkontoen, der kan stoppe og åbne forbruget. Hvis du f.eks. har et familiekort eller et firmakort, er det den nævnte person, der kan stoppe og åbne forbruget. Forbrugsgrænser Der er begrænsning på, hvor mange penge du kan bruge om dagen og inden for en måned på dit Sydbank MasterCard. Bliver dit kort afvist, kan det altså være, fordi du har brugt, hvad der er mulighed for at bruge på dit kort. Nedenfor kan du se, hvad forbrugsgrænserne som udgangspunkt er. Men på Sydbank MasterCard har du mulighed for individuelle forbrugsgrænser. Kontakt din rådgiver for at høre nærmere eller udfyld ansøgning om ændring af forbrugsgrænser på sydbank.dk og send den til din rådgiver. Rejseforsikring De fleste Sydbank MasterCard omfatter en rejseforsikringspakke, således at du ikke har behov for at tegne særskilt rejseforsikring. Ved køb af rejser, er det ikke nødvendigt at betale rejsen med dit Sydbank MasterCard, for at forsikringen dækker. Dækningsomfanget på de enkelte Sydbank MasterCard fremgår af oversigten på side Det præcise omfang af de forskellige korts forsikringsdækning finder du i afsnittet Forsikringsbetingelser. Hvem er dækket? Kortholder samt medrejsende ægtefælle, samlever, registreret partner, børn, adoptivbørn og særbørn under 24 år. (Gælder også udeboende børn). Forbrugsgrænserne er som udgangspunkt: Sydbank MasterCard Kontanthævning pr. dag Kontanthævning pr. måned Forbrug pr. dag inkl. kontanthævning Forbrug pr. måned inkl. kontanthævning Classic kr kr kr kr. Gold kr kr kr kr. Platinum kr kr kr kr. Betaling Du kan vælge mellem at betale hele dit forbrug på én gang hver den 1. eller fordele tilbagebetalingen af forbruget over flere måneder. Ca. 14 dage før den 1. i hver måned modtager du en opgørelse over dit forbrug. Forbruget skal være betalt senest den 1. i den følgende måned. Har du spørgsmål til afregningen, kan du kontakte Sydbanks på tlf Gyldighed og geografisk dækningsområde Forsikringen dækker i kortets gyldighedsperiode, dog tidligst fra det tidspunkt hvor kortgebyret er betalt. Er kortet spærret, er forsikringsdækningen kun gældende i indtil ét år efter betaling af årsgebyret. Kortet gælder i hele verden fra det tidspunkt, hvor sikrede forlader sin bopæl, sit opholdssted eller sin arbejdsplads i bopælslandet for at påbegynde rejsen. Det er en betingelse, at sikrede er omfattet af Den offentlige rejsesygesikring i Danmark, Norge eller Sverige, eller at sikrede har adgang til en lignende privat eller offentlig dækning i sit bopælsland inden for Europa. Forsikringen dækker ikke personer med bopælsland uden for Europa. Dækningens varighed under rejse Maksimal varighed pr. rejse: 60 dage. Hvad forsikringen dækker? Her skelnes der mellem erhvervs- og ferierejser, idet Den offentlige rejsesygesikring ikke dækker erhvervsrejser. Ferierejser For ferierejser i Europa af mere end 30 dages varighed træder forsikringen først i kraft, når dækningen efter 30 dage ophører via Den offentlige rejsesygesikring. Forsikringen

4 Rejseservice Under rejse Medicin Mister du din receptpligtige medicin under rejsen, kan If assistance hjælpe med at fremskaffe ny medicin eller sørge for at finde alternativ medicin. Nødkontanter Har du mistet/tabt eller fået stjålet dine kontanter, rejsechecks eller kreditkort, kan If Assistance hjælpe dig med et beløb på op til kr. Hvis der ikke er bagagedækning på din rejseforsikring, vil beløbet blive hævet på dit Sydbank MasterCard, når Sydbank får meddelelse fra If Assistance om, at beløbet er udbetalt i nødkontanter. Sygdom dækker dog smertestillende tandbehandling og lægeordineret behandling hos fysioterapeut og kiropraktor, idet disse udgifter ikke er dækket af Den offentlige rejsesygesikring. Rejser du inden for Europa i op til 30 dage, er det vigtigt, at du husker at tage dit sygesikringsbevis med, idet der på bagsiden af sygesikringsbeviset står anført, hvem du skal kontakte i forbindelse med akut sygdom eller tilskadekomst. Forsikringen dækker ikke i det land, hvor sikrede har fast bopælsadresse og/eller ret til at modtage sociale ydelser. Rejseservice Før afrejse Bindende forhåndsvurdering Lider du af en kronisk eller eksisterende sygdom, eller har du været under lægelig behandling inden for de seneste 6 måneder ud over almindelige sygdomme som influenza og lignende sygdomme, bør du altid kontakte If Assistance for at sikre dig, at du er omfattet af forsikringen under rejsen. Du kan kontakte If Assistance for en bindende forhåndsvurdering. Hos If Assistance kan du ligeledes få oplysninger om rejsemålets sundhedsmæssige forhold, vaccinationer, læger og hospitaler i området samt risikoforhold. Sygdom og lægeudgifter, hjemtransport, sygeledsagelse og tilkaldelse Disse forsikringsdækninger omfatter udgifter til hospitalsophold og behandling i tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst. Transportudgifter til ambulancetransport, overflytning eller eventuel hjemtransport til bopælslandet er ligeledes dækket. Endvidere omfatter dækningen udgifter til lægebesøg og lægeordineret medicin samt tandbehandling. Herudover dækkes sygeledsagelse og tilkaldelse, således at 2 personer i tilfælde af alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst kan blive på rejsemålet og/eller tilkaldes fra bopælslandet. Husk at gemme originale kvitteringer på lægebehandling, medicin, transportudgifter eller andre udgifter i forbindelse med sygdom mv. Ansvar Forvolder du skade på personer eller ting tilhørende andre, så skriv ALDRIG under på nogen erklæring, før du har taget kontakt til en af følgende: If Assistance Den lokale danske ambassade eller konsulatet på stedet. Afbestillingsforsikring Forsikringen dækker, hvis du er tvunget til at afbestille din erhvervs- eller ferierejse på grund af sygdom, tilskadekomst eller dødsfald, inden din rejse er påbegyndt.

5 Erstatningsrejse Dækningen gælder under private ferierejser i hele verden, jf. forsikringssummerne i dækningsoversigten på side samt forsikringsbetingelserne. Bagage og bagageforsinkelse (gælder Gold og Platinum) Denne dækning erstatter tab af bagage som følge af eksempelvis tyveri, beskadigelse eller forveksling. Forsinkes bagagen i mere end 3 timer i forhold til din ankomst til bestemmelsesstedet uden for bopælslandet, dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til erstatningskøb, svarende til de forsinkede genstande. Erstatning af tabt og/eller stjålet kort er ligeledes omfattet af bagageforsikringen og naturligvis omkostningerne til spærring af kortet. Erstatningsbil (gælder Platinum) Bliver din bil beskadiget, stjålet eller får mekanisk skade i Europa, og rejsen ikke kan fortsætte, kan du få dækket nogle af dine udgifter til en erstatningsbil. Dog har du en selvrisiko på kr. Udvidet kaskoforsikring på lejet bil i udlandet (gælder Platinum) Har du lejet en bil i udlandet og uheldet er ude, får du med forsikringen på dit Platinum-kort en udvidet kaskoforsikring. Hvis der i standard-kaskoforsikringen for den lejede bil er en selvrisiko, der overstiger kr., dækker forsikringen den del af selvrisikoen, der overstiger kr., med indtil kr. I tilfælde af røveri/tyveri skal du altid anmelde skaden til politiet og få udleveret en politirapport. Beskadigede ting må ikke smides væk, før forsikringsselskabet har givet tilladelse til det. Indhentning af rejserute (gælder Gold og Platinum) Sydbank MasterCard yder også erstatning til indhentning af rejserute, hvis rejsen er påbegyndt, og det kan dokumenteres, at den planlagte og forudbestilte rejserute ikke kan gennemføres på grund af en forsinkelse, der skyldes sygdom/tilskadekomst, og den behandlende læge i den anledning har ordineret sengeleje, hospitalsophold eller akut ambulant behandling. Ulykkesforsikring (gælder Gold og Platinum) Denne forsikringsdækning sikrer en økonomisk kompensation ved død eller invaliditet under rejse i udlandet ved død kr. Ved en invaliditetsmengrad på 5 % eller derover vil du få udbetalt den procentuelle mengrad af invaliditetssummen, når denne er fastsat. Erstatningsmedarbejder (gælder Platinum Business) Dækker på erhvervsrejser, hvor firmaet under visse omstændigheder kan få dækket udgifterne til udsendelse af en erstatningsmedarbejder. Forsikringsbetingelser Du kan finde forsikringsbetingelserne i sin helhed på sydbank.dk på dansk, engelsk og tysk. I tvivlstilfælde vil det altid være de danske forsikringsbetingelser, der gælder

6 If Assistance er serviceorganisationen bag forsikringerne på Sydbank MasterCard så er uheldet ude, ringer du blot til Sydbanks og vælger viderestilling til If Assistance, der er åben alle døgnets 24 timer. Du skal blot oplyse dit navn og CPR-nr., samt hvilket Sydbank MasterCard du har, for at få hjælp. Når dit Sydbank MasterCard ophæves, vil tillægsydelserne også ophøre, herunder forsikringsdækningen. Priority Collection, herunder Priority Pass til dig, der har Sydbank MasterCard Private Platinum eller Business Platinum Via et samarbejde med The Executive Club International Limited kan Sydbank tilbyde Priority Collection til kortbrugere med Sydbank MasterCard Private Platinum og Business Platinum. Priority Collection omfatter fordelsprogrammerne: Priority Pass Priority Traveller Golf Savings (rabat på golfbaner mv.) I akutte tilfælde kan If Assistance kontaktes døgnet rundt på: telefon fax I ikke-akutte tilfælde og mellem kl og 16 kan If kontaktes på: telefon fax Rabat på billeje hos Hertz og Avis Hertz og Avis Biludlejning tilbyder specialrabat til kortbrugere med Sydbank MasterCard (Private Gold, Private Platinum, Business Classic, Business Gold og Business Platinum). Priority Pass... giver adgang til mere end 450 VIP-lounges i lufthavne over hele verden. Det er dog kun de første 10 besøg pr. kort-år, der er gratis for kortbruger. Der er mod betaling også mulighed for at invitere ledsagere med på loungebesøg. Har du ledsager med i loungen, eller har du været i lounge mere end 10 gange, vil der blive opkrævet gebyr, som hæves på din MasterCard-aftale. Se Priser for Sydbank MasterCard på sydbank.dk. Priority Traveller... giver adgang til rabatter på hoteller, ved billeje og på golfbaner. Læs mere på sydbank.dk, hvorfra du også kan klikke dig ind på prioritytraveller.com. Her kan du booke hotel, bil og golfbane. Når du modtager dit Sydbank MasterCard Private Platinum eller Business Platinum, modtager du samtidig: dit personlige Priority Pass-kort og et hæfte (Directory), der viser, hvilke lounges kortet giver adgang til, dit personlige Priority Traveller-kort, som du skal vise, når du ønsker at benytte de øvrige fordelsprogrammer. Til dette kort modtager du også et hæfte (Directory), som viser, hvor og hvordan du kan opnå rabat. Nøglekort til Sydbanks NetBank Med et nøglekort til Sydbanks NetBank kan du verden over få adgang til dine konti og dermed følge med i forbruget på dit Sydbank MasterCard. Bestil et nøglekort i NetBanken, inden du rejser

7 Private Classic Private Gold Private Platinum Policenummer Maksimal varighed pr. rejse: 60 dage 60 dage 60 dage Hvad dækker forsikringen?: Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejseservice Før afrejse-service: Ja Ja Ja Medicinsk forhåndsvurdering: Ja Ja Ja Medicinservice: Ja Ja Ja Juridisk hjælp: Ja Ja Ja Fremskaffelse af penge: Pr. rejse pr. kort kr. Pr. rejse pr. kort kr. Pr. rejse pr. kort kr. Sygdom og lægeudgifter Sygdom: Nødvendige udgifter Nødvendige udgifter Nødvendige udgifter. Diverse udgifter ved hospitalsindlæggelse: Pr. uge pr. person: 500 kr. Pr. uge pr. person: 500 kr. Pr. uge pr. person: 500 kr. Fysioterapi og kiropraktor: Pr. skade pr. person: 10 behandlinger Pr. skade pr. person: 10 behandlinger Pr. skade pr. person: 10 behandlinger Tandskade: Pr. skade pr. person: kr. Pr. skade pr. person: kr. Pr. skade pr. person: kr. Hjemtransport: Nødvendige udgifter Nødvendige udgifter Nødvendige udgifter Sygeledsagelse/tilkald: Nødvendige udgifter for 2 personer Nødvendige udgifter for for 2 personer Nødvendige udgifter for 2 personer Indhentning af rejserute: Nej Nødvendige transport udgifter Diverse: kr. pr. dag pr. person Nødvendige transport udgifter Diverse: kr. pr. dag pr. person Forsinket fremmøde/flyforsinkelse: Nej Pr. skade pr. kort: kr. Pr. skade pr. kort: kr. Forsinket fremmøde: Nej Pr. skade pr. person pr. dag: Ophold kr. Diverse 500 kr. Flyforsinkelse: Nej Pr. skade pr. person: med op til kr. inkl. nødindkøb kr. Pr. skade pr. person pr. dag: Ophold kr. Diverse 500 kr. Pr. skade pr. person: med op til kr. inkl. nødindkøb Hjemkaldelse: Nødvendige udgifter Nødvendige udgifter Nødvendige udgifter Erstatningsmedarbejder: Nej Nej Nej Krisehjælp: Pr. person pr. skade: 10 behandlinger Pr. person pr. skade: 10 behandlinger Pr. person pr. skade: 10 behandlinger Kidnapning: Pr. person pr. skade: kr. dog maks kr. Pr. person pr. skade: kr. dog. maks kr. Pr. person pr. skade: kr. dog. maks kr. Evakuering: Nødvendige udgifter Nødvendige udgifter Nødvendige udgifter Tilbageholdelse: Pr. person pr. skade: med op til kr. Pr. person pr. skade: med op til kr. Pr. person pr. skade: med op til kr. Eftersøgning: Pr. person pr. skade: med op til kr. Pr. person pr. skade: med op til kr. Pr. person pr. skade: med op til kr. Redning: Pr. person pr. skade: med op til kr. Pr. person pr. skade: med op til kr. Pr. person pr. skade: med op til kr. Sikkerhedsstillelse/kaution: Pr. person pr. skade: kr. Pr. person pr. skade: kr. Pr. person pr. skade: kr. Bagage: Nej Pr. kort: med op til kr. Pr. kort: med op til kr. Bagageforsinkelse: Nej Pr. skade pr. person: med op til kr. Maks kr. i alt Privatansvar: Hotel/ferielejlighed dog maks kr. Selvrisiko kr. Hotel/ferielejlighed dog maks kr. Selvrisiko kr. Pr. skade pr. person: med op til kr. Maks kr. i alt Hotel/ferielejlighed dog maks kr. Selvrisiko kr. Retshjælp: Pr. person pr. skade: med op til kr. Pr. person pr. skade: med op til kr. Pr. person pr. skade: med op til kr. Overfald: Nej Pr. person pr. skade: kr. Pr. person pr. skade: kr. Ulykke Dødsfald: Nej Pr. person pr. skade: kr. Pr. person pr. skade: kr. Invaliditet (mengrad fra 5 %): Nej Pr. person pr. skade: kr. Pr. person pr. skade: kr. Afbestillingsforsikring: Pr. kort: kr. Pr. kort: kr. Pr. kort: kr. Erstatningsrejse: Pr. skade pr. person, med op til: kr. Pr. kort maks kr. Pr. skade pr. kort: med op til: kr. Pr. kort maks kr. Pr. skade pr. kort: med op til: kr. Pr. kort maks kr. Erstatningsbil: Nej Nej Pr. kort pr. dag i indtil 30 dage: kr. Udvidet kaskoforsikring på lejet bil: Nej Nej Pr. skade: kr., selvrisiko kr. Selvrisiko på lejet bil: Nej Nej Pr. skade: kr., selvrisiko kr. Bemærk: Denne dækningsoversigt er vejledende. I skadetilfælde er det den individuelle police og de konkrete forsikringsbetingelser, der ligger til grund for skadebehandlingen

8 Business Classic Business Gold Business Platinum Policenummer Maksimal varighed pr. rejse: 60 dage 60 dage 60 dage Hvad dækker forsikringen?: Erhvervs- og ferierejser Erhvervs- og ferierejser Erhvervs- og ferierejser Rejseservice Før afrejse-service: Ja Ja Ja Medicinsk forhåndsvurdering: Ja Ja Ja Medicinservice: Ja Ja Ja Juridisk hjælp: Ja Ja Ja Fremskaffelse af penge: Pr. rejse pr. kort kr. Pr. rejse pr. kort kr. Pr. rejse pr. kort kr. Sygdom og lægeudgifter Sygdom: Nødvendige udgifter Nødvendige udgifter Nødvendige udgifter. Diverse udgifter ved hospitalsindlæggelse: Pr. uge pr. person: 500 kr. Pr. uge pr. person: 500 kr. Pr. uge pr. person: 500 kr. Fysioterapi og kiropraktor: Pr. skade pr. person: 10 behandlinger Pr. skade pr. person: 10 behandlinger Pr. skade pr. person: 10 behandlinger Tandskade: Pr. skade pr. person: kr. Pr. skade pr. person: kr. Pr. skade pr. person: kr. Hjemtransport: Nødvendige udgifter Nødvendige udgifter Nødvendige udgifter Sygeledsagelse/tilkald.: Nødvendige udgifter for 2 personer Nødvendige udgifter for for 2 personer Nødvendige udgifter for 2 personer Indhentning af rejserute: Nej Nødvendige transport udgifter Diverse: kr. pr. dag pr. person Nødvendige transportudgifter Diverse: kr. pr. dag pr. person Forsinket fremmøde/flyforsinkelse: Nej Pr. skade pr. kort: kr. Pr. skade pr. kort: kr. Forsinket fremmøde: Nej Pr. skade pr. person pr. dag: Ophold kr. Diverse 500 kr. Flyforsinkelse: Nej Pr. skade pr. person: med op til kr. inkl. nødindkøb Pr. skade pr. person pr. dag: Ophold kr. Diverse 500 kr. Pr. skade pr. person: med op til kr. inkl. nødindkøb kr. Hjemkaldelse: Nødvendige udgifter Nødvendige udgifter Nødvendige udgifter Erstatningsmedarbejder: Nej Nej Som udrejse, dog maks kr. Krisehjælp: Pr. person pr. skade: 10 behandlinger Pr. person pr. skade: 10 behandlinger Pr. person pr. skade: 10 behandlinger Kidnapning: Pr. person pr. skade: kr. dog. maks kr. Pr. person pr. skade: kr. dog. maks kr. Pr. person pr. skade: kr. dog. maks kr. Evakuering: Nødvendige udgifter Nødvendige udgifter Nødvendige udgifter Tilbageholdelse: Pr. person pr. skade: med op til kr. Pr. person pr. skade: med op til kr. Pr. person pr. skade: med op til kr. Eftersøgning: Pr. person pr. skade: med op til kr. Pr. person pr. skade: med op til kr. Pr. person pr. skade: med op til kr. Redning: Pr. person pr. skade: med op til kr. Pr. person pr. skade: med op til kr. Pr. person pr. skade: med op til kr. Sikkerhedsstillelse/kaution: Pr. person pr. skade: kr. Pr. person pr. skade: kr. Pr. person pr. skade: kr. Bagage: Nej Pr. kort: med op til kr. Pr. kort: med op til kr. Bagageforsinkelse: Nej Pr. skade pr. person: med op til kr. Maks kr. i alt Privatansvar: Hotel/ferielejlighed dog maks kr. Selvrisiko kr. Hotel/ferielejlighed dog maks kr. Selvrisiko kr. Pr. skade pr. person: med op til kr. Maks kr. i alt Hotel/ferielejlighed dog maks kr. Selvrisiko kr. Retshjælp: Pr. person pr. skade: med op til kr. Pr. person pr. skade: med op til kr. Pr. person pr. skade: med op til kr. Overfald: Nej Pr. person pr. skade: kr. Pr. person pr. skade: kr. Ulykke Dødsfald: Nej Pr. person pr. skade: kr. Pr. person pr. skade: kr. Invaliditet (mengrad fra 5 %): Nej Pr. person pr. skade: kr. Pr. person pr. skade: kr. Afbestillingsforsikring: Pr. kort: kr. Pr. kort: kr. Pr. kort: kr. Erstatningsrejse: Pr. skade pr. person, med op til: kr. Pr. kort maks kr. Pr. skade pr. kort: med op til: kr. Pr. kort maks kr. Pr. skade pr. kort: med op til: kr. Pr. kort maks kr. Erstatningsbil: Nej Nej Pr. kort pr. dag i indtil 30 dage: kr. Udvidet kaskoforsikring på lejet bil: Nej Nej Pr. skade: kr., selvrisiko kr. Selvrisiko på lejet bil: Nej Nej Pr. skade: kr., selvrisiko kr. Bemærk: Denne dækningsoversigt er vejledende. I skadetilfælde er det den individuelle police og de konkrete forsikringsbetingelser, der ligger til grund for skadebehandlingen

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejser i hele verden og i Hvor

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

MasterCard Platinum et globalt anerkendt kreditkort

MasterCard Platinum et globalt anerkendt kreditkort MasterCard Platinum MasterCard Platinum et globalt anerkendt kreditkort MasterCard Platinum hører til blandt de mest eksklusive kreditkort. Det er globalt anerkendt, signalerer høj kreditværdighed og giver

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016 DGI og DIF c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2016 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald: 1. januar.

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Business Forsikringsbetingelser Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser Dækningsoversigter 6 Rejseforsikring 10 Forsikringen er tegnet i 10 Hvem er dækket

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Kortservice Sydbank MasterCard Private Banking Forsikringsbetingelser Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser Dækningsoversigter 6 Rejseforsikring 10 Forsikringen er tegnet i 10 Hvem er

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus REJSEFORSIKRING Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic, Gold og PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Sydbank MasterCard

Forsikringsbetingelser for Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser for Sydbank MasterCard April 2012 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring 48 Version 2.0 gældende fra 1. april 2012 Version 2.0 gældende fra 1. april 2012 49 Dækningsoversigt for

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017 DIF og DGI Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Policen gælder fra: 1. januar 2017. Policen er ændret og afløser samtidig tidligere policer med samme policenr. i Tryg. Præmien forfalder: 1. januar. Dækningsomfang:

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Globalt anerkendt kreditkort

Globalt anerkendt kreditkort Platinum MasterCard Platinum MasterCard Globalt anerkendt kreditkort MasterCard Platinum er et eksklusivt og globalt anerkendt kreditkort, der signalerer høj kreditværdighed og giver dig den størst mulige

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Personforsikringer. Forsikringsbetingelser

Personforsikringer. Forsikringsbetingelser Personforsikringer If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Vilkår nr. 69-08 Almindelige vilkår gældende i tilknytning

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Ungdomsrejseforsikring

Ungdomsrejseforsikring tættere på Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen

Læs mere

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Personforsikringer If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Vilkår nr. 69-07 Almindelige vilkår gældende i tilknytning

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring

Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring 116 117 Dækningsoversigt for MasterCard Ung i tilknytning til MasterCard Classic, Gold og Platinum (i DKK) Punkt Basisdækning for MasterCard Ung i tilknytning

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Forsikringsbetingelser April 2012 Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring 42 Version 2.0 gældende fra april 2012 Version 2.0 gældende fra april 2012 43

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

Sydbank MasterCard. Ungdomsrejseforsikring. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Sydbank MasterCard. Ungdomsrejseforsikring. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Sydbank MasterCard Ungdomsrejseforsikring november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank Mastercard Platinum Private Banking

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank Mastercard Platinum Private Banking Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank Mastercard Platinum Private Banking PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-17-Mastercard Platinum Private Banking Almindelige vilkår gældende i tilknytning til

Læs mere

Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Business Gold og Business Platinum

Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Business Gold og Business Platinum REJSEFORSIKRING Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Gold og PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-17-MC- Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra 1. januar 2017

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Travel Ung Rejseforsikring

Travel Ung Rejseforsikring tættere på Travel Ung Rejseforsikring Tilknyttet Stjerne MasterCard Travel Ung og Stjerne Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG-DEBIT Police nr. 69-100038 Almindelige vilkår gældende

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. Januar 2009 6363.0309

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. Januar 2009 6363.0309 Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser Januar 2009 Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.)

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Business Debit Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.), Sverige Personforsikringer

Læs mere

Visa Electron Ungdomsrejseforsikring

Visa Electron Ungdomsrejseforsikring Visa Electron Ungdomsrejseforsikring november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Sydbank Visa Electron Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus REJSEFORSIKRING Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic, Gold og Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-17-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende

Læs mere

PRIVAT VERDENSREJSEDÆKNING. En del af din indboforsikring

PRIVAT VERDENSREJSEDÆKNING. En del af din indboforsikring PRIVAT VERDENSREJSEDÆKNING En del af din indboforsikring 41 Privat FERIEREJSER I HELE VERDEN Alle dækninger får du automatisk sammen med din indboforsikring hos Codan Med Verdensrejsedækning får du og

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord MasterCard 1000

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord MasterCard 1000 REJSEFORSIKRING Tilknyttet Spar Nord MasterCard 1000 PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-17-MC1000 Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra 1. november 2016 Travel

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Business

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-17-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Cash Standard, Guld & Platin. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC

Rejseforsikring. Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Cash Standard, Guld & Platin. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Cash Standard, Guld & Platin PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Ansøgning om udstationeringsforsikring 2015

Ansøgning om udstationeringsforsikring 2015 Ansøgning om udstationeringsforsikring 2015 Denne ansøgning udfyldes med generelle oplysninger og de forsikringsdækninger du ønsker. Ansøgningen består af i alt 5 sider, som alle skal indleveres samlet

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Private

Læs mere

Anmeldelse Skade på lejet bil

Anmeldelse Skade på lejet bil Skade på lejet bil Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Skadenr. (udfyldes af Codan) Referencenummer: Tlf. arb/privat 581 544 677 3 E-mail CPR-nr. Underskrift Undertegnede

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

MasterCard Private Banking og MasterCard Private Banking Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

MasterCard Private Banking og MasterCard Private Banking Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:...6 2. Hvem er dækket af forsikringen?...6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?...6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere summer...7 5.

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Ung Debit gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Ung Debit gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6696-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 4 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 4 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 4 4. Tilkøb af flere dækninger... 5 5. Varighed,

Læs mere

, Skovlunde rykt af Cool Gray øbenhavn. T. 13522197, K 01.10. CVR-nr

, Skovlunde rykt af Cool Gray øbenhavn. T. 13522197, K 01.10. CVR-nr MasterCard Premium Individuel formueplan Specialister MasterCard Premium er et eksklusivt kredit kort, der signalerer høj kreditværdighed og giver dig stor handle frihed. Du kan bruge dit kort til daglige

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

RYKs seminar d. 1.3.2009. Rejseforsikring - 2

RYKs seminar d. 1.3.2009. Rejseforsikring - 2 RYKs seminar d. 1.3.2009 Den sikre rejse... Forsikringsrådgiver i 18 år, både med privatog erhvervforsikringer. 38 år og med et medfødt handicap. Ansat på ordinære vilkår tidligere i flexjob.. Sidder i

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser Nordea Platinum Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Platinum. Udskiftes Nordea Platinum i forsikringsperioden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager E-mail Træffes bedst Telefon privat/mobil Ferie i Europa Har du været på ferie under

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket

Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket 2014 1 Hvad er en ulykkesforsikring? En ulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke. Det er en kollektiv

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Guld & Platinum. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC

Rejseforsikring. Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Guld & Platinum. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Guld & Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende

Læs mere

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Kære AIG-kunde På de efterfølgende sider finder du en samlet oversigt

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Dækninger MasterCard Ung Debit Rejser i bopælsland*

Dækninger MasterCard Ung Debit Rejser i bopælsland* Indhold Dækningsoversigt...2 Generelle forsikringsbetingelser...3 1. Forsikringen er tegnet i:...5 2. Hvem er dækket af forsikringen?...5 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?...5

Læs mere

Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard. Pr. 1. januar 2016

Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard. Pr. 1. januar 2016 Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard Pr. 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse FÆLLESBETINGELSER... 3 1. Fortrydelsesret... 3 2. Hvordan fortryder du?... 3 3. Præmiens betaling... 3 4.

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100 Herning, juni 2009 Tilbud på træningsophold til cykelklubber og individuelle Mallorca fra uge 12 til uge 19 2009 Tilbuddet giver et overblik over, hvad der er indeholdt i prisen og muligheder for tilkøb.

Læs mere

Ungdomsrejseforsikring

Ungdomsrejseforsikring Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Guld & Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 6724-1 Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 De generelle forsikringsbetingelser er gældende for hele forsikringen.

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Rejseskade. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby. (skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk)

Rejseskade. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby. (skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565 Rejseforsikring Forsikringsbetingelser 565 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Limpopo/Diana -kunde 3 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS 4 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i

Læs mere