Aktiv og sund hele livet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiv og sund hele livet"

Transkript

1 Aktiv og sund hele livet Årsrapport 2013 og vision de forebyggende hjemmebesøg det er at få et lille skub i den rigtige retning til selv at klare dagen og vejen Forebyggende medarbejdere: Anne Andersen, Tove Thorst og Vibeke Reiter Center for Velfærd og Omsorg Lejre Kommune

2 Indhold Indledning... 3 Formål og vision... 3 Lovgrundlag for gruppens arbejde... 4 Kvalitetsstandard... 4 Årsberetning Årets tal... 4 Årets indsatsområder... 5 Nye tiltag i Årets aktiviteter... 7 Andre arbejdsopgaver... 7 Tværgående samarbejde internt og eksternt... 8 Vision for Indsatsområder... 9 Nye tiltag... 9 Bilag 1 Kvalitetsstandarden Side 2 af 11

3 Indledning Konsulentgruppen for de forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år har i lighed med sidste år udarbejdet en årsrapport for Rapporten består af en beretning og en beskrivelse af indsatsområder samt eksempler fra dagligdagen. De konkrete eksempler er anonymiseret, og de er placeret vilkårligt rundt om i rapporten. Vi håber, at de vil være med til at give et nuanceret indblik i det forebyggende arbejde blandt kommunens borgere over 75 år. Vedlagt rapporten er: Bilag 1 - kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg. Formål og vision Formålet med tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for ældre over 75 år ved at skabe tryghed og trivsel samt yde råd og vejledning. Vores mål for besøgene er: At fremme og sikre trivsel og aktivitet blandt ældre. At støtte og opmuntre ældre i at udnytte egne resurser og bevare deres funktionsevner længst muligt. At fremme viden og bevidsthed blandt ældre om sund levevis og forebyggelse gennem tidlig opsporing af sygdom, ulykker og isolation. At orientere om kommunens tilbud om aktiviteter og støttemuligheder. Vores vision er: Vores vision for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde er at støtte Lejre Kommunes ældre borgere i at have en aktivt og sundt tilværelse hele livet. Det arbejder vi ved at yde hjælp til selvhjælp med fokus på, hvad den enkelte kan, og hvilke ressourcer fysiske, psykiske, sociale og økonomiske den enkelte har. Vores forebyggelsesarbejde skal understøtte, at kommunens ældre i videst muligt omfang bevarer eller forbedrer deres funktionsevner for derigennem at opretholde en god livskvalitet. Historie fra et besøg Første besøg hos en ny +75-årige mand. Han fortæller om problemer med det ene knæ efter mange års arbejde i landbruget. Jeg foreslår, at han søger om et træningstilbud på Bøgebakken. Det blev bevilliget. Ved mit besøg året efter fortæller manden, at det havde været en fantastisk oplevelse med træningen. Nu var han begyndt at cykle sammen med et hold pensionister i Osted, som hver mandag cykler mellem 25 og 30 km. Pga. træningstilbuddet er han blevet mere aktiv end nogen sinde. Sammen med hustruen cykler han også længere ture. Side 3 af 11

4 Lovgrundlag for gruppens arbejde Der ydes forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a, som foreskriver, at kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen. Stk.2 Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov. Kommunalbestyrelsen skal dog tilbyde mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg. Stk.3 Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter 83, fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg. Loven tilskriver også, at de forebyggende besøg skal anvendes af forvaltningen til at pege på opmærksomhedspunkter i relation til udvikling af de ældrepolitiske områder. Kvalitetsstandard Som forebyggende medarbejdere følger vi kvalitetsstandarden godkendt af 13. august 2012 af SSÆ, som anviser kontaktform til borgerne, ramme og struktur for hjemmebesøgene mm. Årsberetning 2013 Årets tal Besøgsstatistik Fordeling mellem ja og nej tak til besøg Antal besøgspersoner i alt Antal personer undtaget fra tilbuddet Antal ja tak til besøg i alt Antal nej tak til besøg i alt Antal tilbudte besøg i alt Antal ja tak til besøg i alt i % Antal enkebesøg pr. år Ja tak til besøg i % Side 4 af 11

5 Alders interval Antal personer, der har sagt nej tak til besøg * Antal personer, der har modtaget en eller flere besøg Antal gennemførte besøg i alt år år år år I alt * disse personer har pr. telefon eller brev/mail takket nej. Ved telefonisk afslag får de forebyggende medarbejdere mulighed for at få en kort tilbagemelding på den pågældende borgers livssituation. Demografisk udvikling Ifølge Danmarks Statistik pr. 1. januar 2014 viser tendensen i den forventede demografiske udvikling, at tilgangen af nye 75-årige de næste 5 år i Lejre Kommune er: Denne stigning i antallet af borgere over 75 år påtænker vi at håndtere resursemæssigt ved at arbejde med anden tilgang til kontakt såvel som at tilbyde andre former for informationsrettede og sundhedsfremmende aktiviteter end kun det forebyggende hjemmebesøg. Historie fra et besøg Besøg hos en 86-årig ensom enkemand. Siden sidste besøg har han kontaktet besøgsvennetjenesten og har fået sig en venlig, mandlig besøgsven - alle tiders selskab, siger han selv. Han er tilfreds med fodterapeuten, vi kontaktede under første besøg, og glad for tilskuddet han fik hjælp til at ansøge om. Datteren er med ved besøget, og hun fortæller, at familien er utryg ved de svimmelhedsanfald faderen får, når han går sine daglige ture. Vi aftaler, at datteren anskaffer en ældrevenlig mobiltelefon til sin far. Vi taler om vigtigheden af, at han drikker mere i dagligdagen og laver en plan herfor. Med henblik på ensomheden, kontakter vi besøgsvennen, som vil følge med de første gange til det lokale pensionistcenter. Årets indsatsområder Vi ser en tendens til, at de ældre i stigende grad efterspørger ideer, råd og vejledning til at kunne klare sig selv. Side 5 af 11

6 Som forebyggende medarbejdere har vi på baggrund af anbefalinger af Socialstyrelsen og fra videreførelse af tidligere års indsatser valgt at fokusere på følgende områder i hjemmebesøgene i 2013: Alkohol og rygning Demensopsporing Enkebesøg Ernæringstilstand småt spisende såvel som overspisende Faldforebyggelse Fysisk aktivitet og motion It og de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger Social isolation og ensomhed Udskrivning efter hospitalsindlæggelser. Disse indsatsområder anvender vi til at identificere og opspore de mere skrøbelige og udsatte ældre borgere. Et screeningsarbejde, der medvirker at forebygge, at disse borgere får nedsatte funktionsevner, så de ikke længere selv kan mestre dagligdagen med dertil forringet livskvalitet. I vores funktion er det vigtigt at stille vores brede faglige viden til rådighed for borgerne og yde relevant vejledning. Men lige såvel er det afgørende, at vi gennem vores samtalemetoder og arbejdsengagement formår at etablere en god kontakt og relation med den enkelte borger. Det er grundlaget for, at vores vejledning og hjælp kan omdannes til selvhjælp hos borgerne. Historie fra et besøg Første besøg hos en 75-årig mand, der havde takket nej til nogle gange. Trods KOL (pga. mange års rygning) og type 2-diabetes har manden en fornuftig dagligdag. Han og hustruen klarer sig selv. Dog da KOL en efter nogle måneder bliver værre, bliver jeg kontaktet af manden, da han nu gerne vil have besøg for at tale om sin KOL, og hvad der kan gøres. Dette er tilbagemeldingen i en mail: Jeg skriver for endnu en gang at sige dig tak. Da vi mødtes havde jeg faktisk opgivet det hele. Havde du ved dit besøg fortalt mig, hvor meget bedre jeg kunne få det, havde jeg nok ikke troet rigtigt på det. Jeg er lige kommet tilbage fra en laaang tur med hunden i raskt tempo og stort set uden pauser undervejs. Det er helt utroligt. Jeg må indrømme, at jeg nyder nogle piber tobak hver dag UDEN at få røg ned i lungerne. Kun kan det ærgre mig, at jeg ikke stoppede noget før med cigaretterne. Jeg har nu fået livsmodet tilbage, og uden dit besøg her var det nok ikke sket. Nye tiltag i 2013 Som følge af den offentlige digitalisering og implementering af webbaserede selvbetjeningsløsninger i kommunerne er vi som forebyggende medarbejdere blevet udpeget til at deltage på kommunens hold af digitale ambassadører. Det medførte også, at vi besluttede at sætte Side 6 af 11

7 digitalisering på et nyt fokusområde i Således bliver digitalisering og borgerens itfærdigheder nu italesat som et fast tema under vores forebyggende hjemmebesøg. Dvs. helt konkret, at der tales om fx brug af NemId, kommunens selvbetjeningsløsninger eller e-boks. Årets aktiviteter Der blev i 2013 afholdt forskellige eksterne aktiviteter rettet mere generelt mod kommunens efterlønnere og pensionister. Det var: Inspirationsdag om madtilbud til pensionister fra forskellige cateringfirmaer i april måned, hvor man kunne smage forskellige prøver af tilbud på madudbringning. Teaterforestillingen Bobler med Vigga Bro om ensomhed og sårbarhed i de ældre år i september måned i samarbejde med Ældre Sagen. Cafemøder om kost, it og faldforebyggelse i samarbejder seniorklubber. IT-undersøgelse af de +75 åriges it-kompetencer i efteråret 2013 i samarbejde med Borgerservice til brug for iværksættelse af it-arrangementer i Rådgivningsmøder med beboerne i Langetoften (ældreboligbebyggelse) om sundhedsfremmede og forebyggende tiltag. Historie fra et besøg Besøg hos et ægtepar, hvor manden er svært dement. Han er afhængig af ægtefællens hjælp hele døgnet. Hun kan nå at gøre indkøb eller gå en tur mens han sover middagssøvn, ellers må hun være hos ham. Han er ofte urolig og kan til tider ikke kende hende eller hjemmet. Sover meget afbrudt om natten. Ægtefællen har takket nej til demenskonsulentens tilbud, fordi "hun ikke var klar" til at give slip eller tage konfrontationen med den demente. Under mit besøg ligger jeg hovedvægten af samtalen i, hvordan hun har det, og forsøger at skabe tillid og tryghed. Ægtefællen takker ja til et ekstra besøg, hvor vi kan tale alene - mens manden sover. Under dette møde indser hustruen behov for aflastning - for også selv at holde ud. Aftalen bliver, at demenskonsulenten skal arbejde videre med dette. Andre arbejdsopgaver Som en del af CVO s konsulentgruppe varetager vi også andre opgaver ud over hjemmebesøgene. Disse er: Undervisning på forløbsprogrammernes hold for KOL, hjerte- og diabetespatienter om ernæring og rygestop. En af de forebyggende medarbejdere har ansvaret for forebyggelse af rygning og varetager kommunens tilbud om rygestopkurser for voksne. Der blev afholdt 2 kurser i En af de forebyggende medarbejdere afholder kostkursus for overvægtige ældre (der er 1 kursusdag pr. måned). Side 7 af 11

8 De forebyggende medarbejdere underviser såvel kolleger som elever under CVO i kost og ernæring til ældre, faldforebyggelse og rygestop samt andre sundhedsfremmende emner. En af de forebyggende medarbejdere indgår i Lejre Kommunes tværfaglige rehabiliteringsteam (dette team har til at opgave at give indstilling i alle sager om resurseforløb, fleksjob og førtidspension). IT-ambassadører over for kommunens ældre i forbindelse med den offentlige/ kommunale digitalisering. Deltagelse i forebyggelsesnetværket Region Sjælland (et fagligt videndelingsforum for forebyggende medarbejdere blandt kommunerne i regionen). Tværgående samarbejde internt og eksternt Gennem 2013 har vi haft et tæt internt samarbejde med CVO s afdelinger: træning, hjemmepleje, hjemmesygeplejersker, hjerneskadekoordinator, demenskoordinator og visitation. Dertil kommer vores samarbejde med kommunens borgerservice, jobcenter, biblioteker og socialpsykiatrisk center. Det interne tværfaglige samarbejde er med til at skabe helhed i afdelingens funktioner, og vi holder gennem året minimøder med de forskellige faggrupper til at afklare og justere samarbejdet. Der foregår et løbende samarbejde med de lokale afdelinger af Ældre Sagen, hvor der afholdes ½ årlige samarbejdsmøder samt et årligt fælles arrangement (i 2013 teaterforestilling med Vigga Bro). Som forebyggende medarbejdere samarbejder vi også med seniorklubberne rundt om i kommunen om forskellige arrangementer rettet mod de ældre borgere med udgangspunkt i sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Samarbejdet med frivillige foreninger anser vi som en givtig og positiv indsats, da det bidrager til at skabe relationer til kommunens seniorer og en platform for videns- og erfaringsudveksling, som fremadrettet kan bruges i det daglige faglige arbejde hos de forebyggende medarbejdere. Historie fra et besøg Bliver kontaktet af en 80-årig enke, der tidligere har takket nej til besøg. Hun vil gerne drøfte mulighederne for en ældrebolig. Hun har fået mange smerter i benene pga. dårligt blodomløb i begge ben og frygter at blive hæmmet i sin bevægelsesfrihed, især fordi hun bor i lejlighed på anden sal. Jeg kan se, at borgeren er meget ked af sin situation og fremtidsudsigt. Jeg foreslå hende, at vi stille og roligt drøfter hendes situation igennem og ser på, hvad der er af muligheder. På kort sigt handler det om at få hendes hverdag til at fungere, og her vil en rollator og ekstra trappegelænder være til hjælp og give tryghed. Vi ser også på, om det kunne være en ide med en daglig travetur i en gåklub og på den måde selv gøre noget for at træne benene op. På længere sigt handler det om at blive skrevet op til en ældrebolig. Side 8 af 11

9 Vision for It-minimesse ad 3 omgange i løbet af året i samarbejde med Ældre Sagen og Borgerservice. 2. Cafemøder om specifikke emner. 3. Promovering af kommunens forebyggende og sundhedsfremmende tilbud i forbindelse med vaccinationsdagen i oktober 2014 sammen med andre afdelinger i CVO. Indsatsområder Gennem 2014 har vi valgt at sætte ekstra fokus på følgende områder: IT og de kommunale digitale selvbetjeningsløsninger Med kravet om at alle skal borgere skal have en digital postkasse pr. 1. november 2014 fortsætter vi i vores aktiviteter såvel som de forebyggende hjemmebesøg at italesætte, hvilke muligheder og aktivitetstilbud kommunens ældre har for at blive mere it-klar. Småt-spisende ældre En gennemgående problematik for den del ældre, og især enlige ældre, er, at de er undervægtige, spiser ernæringsmæssigt forkert eller har helt mistet lysten til at lave mad. Det kan indvirke negativt på den generelle helbredstilstand og fysisk formåen. Derfor vil vi have særligt fokus og iværksætte tiltag på dette område. Faldforebyggelse Med ekstra økonomisk finansiering fra ældremilliarden igangsætter CVO et tværgående projekt om faldforebyggelse, der skal implementeres i Dette arbejde vil vi deltage i og bidrage til, at kommunen kan få etableret sit eget tilbud til ældre om forebyggelse af faldulykker. Nye tiltag 1. Etablering af åbne rådgivningssamtaler For effektivt at udnytte de resurser afdelingen for forebyggende hjemmebesøg har til rådighed og for at imødegå et stigende antal ældre over 75 år i kommunen vil vi i 2014 gennemføre et pilotprojekt om åbne rådgivningssamtaler. Vi vil arbejde med at etablere et møderum på Østergaard Aktivitetscenter, hvor de forebyggende medarbejdere på skift vil være til rådighed. Konceptet er, at borgere kan komme og få vejledning og rådgivning som enkelt person eller i en gruppe med flere deltagere. Det er tanken, at man kan inspirere hinanden ved disse åbne samtalemøder. Endda måske også opleve, at man ikke er ene om at have et givet problem som fx inkontinens. Side 9 af 11

10 Pilotprojektet evalueres i efteråret På det grundlag vil vi vurdere, hvorvidt dette koncept kan medvirke til at udnytte de nuværende resurser effektivt set i lyset af den demografiske udvikling med flere ældre men også at disse fremadrettet vil være mere aktive, sunde og selvhjulpne. Evalueringen skal også påvise, om den kan danne grundlag for at udvide tilbuddet til de øvrige aktivitetscentre i kommunen. 2. Sorggrupper for ældre Undersøgelser viser, at tab af ægtefælle hos ældre især kan betyde, at den efterladte ægtefælle bliver svækket og kommer i en sårbar situation. I de sidste år har de forebyggende medarbejdere haft som indsatsområde at tilbyde enkepersoner et besøg. Ud fra oplevelser og erfaring med denne kategori af ældre vil vi i 2014 arbejde på at få etableret sorggrupper for ældre. Det skal ske i samarbejde med de lokale foreninger, frivillige personer og kommunens aktivitetscentre. Side 10 af 11

11 Bilag 1 Kvalitetsstandarden Side 11 af 11

De forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2014

De forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2014 De forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2014 Center for Velfærd & Omsorg Lejre Kommune Forebyggende hjemmebesøg handler om borgerens trivsel Denne rapport handler om Lejre Kommunes arbejde med forebyggende

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter. Årsrapport 2015

De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter. Årsrapport 2015 De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter Årsrapport 2015 At facilitere socialt samvær er en vigtig del af det forbyggende arbejde Center for Velfærd og Omsorg Lejre Kommune Forebyggende

Læs mere

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg i Viborg Kommune

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg i Viborg Kommune Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg i Viborg Kommune 2009 Tiltag i 2010 Vi er i gang med at udvikle samarbejdet med de øvrige forebyggende medarbejdere i Viborg Kommune, her tænkes især på de forebyggende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Det lille skub Forebyggende hjemmebesøg CVO Årsrapport 2012

Det lille skub Forebyggende hjemmebesøg CVO Årsrapport 2012 Det lille skub Forebyggende hjemmebesøg CVO Årsrapport 2012 Forebyggende medarbejdere: Anne Andersen, Tove Thorst og Vibeke Reiter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Forebyggende hjemmebesøg i statistik

Læs mere

Usynlighed erfaringer fra forebyggende hjemmebesøg.

Usynlighed erfaringer fra forebyggende hjemmebesøg. Aleneboende demente Usynlighed erfaringer fra forebyggende Oplæg ved: Vibeke Reiter, forebyggende medarbejder, Lejre Kommune og Forkvinde i SUFO (Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende og FOrebygende

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a 1 Indhold Forord... 3 Formålet... 3 Generelt om forebyggende hjemmebesøg... 3 Lovgivning... 4 Klageadgang... 4 Ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016 Forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for forebyggende hjemmebesøg i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune

KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune Indhold 1.0 Hvad er formålet med indsatsen?... 2 2.0 Hvad er indsatsens lovgrundlag?... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilket behov dækker

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni Lov nr af 29/12/2015

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni Lov nr af 29/12/2015 KVALITETSSTANDARD Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni 2016 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service 79 om Forebyggende Hjemmebesøg Lov nr. 1894 af 29/12/2015 Lov

Læs mere

Årsrapport 2014 Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2014 Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2014 Forebyggende hjemmebesøg Udsyn mod fremtidens velfærd Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 1.1 Forebyggende hjemmebesøg 1 1.2 Effekten af de forebyggende hjemmebesøg 1 1.3 Planlagte temaer

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Årsrapport 2015 Forebyggende Hjemmebesøg

Årsrapport 2015 Forebyggende Hjemmebesøg Årsrapport 2015 Forebyggende Hjemmebesøg Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 1.1 Lovpligtige forebyggende hjemmebesøg 1 1.2 Praksis i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015 1 1.3 Effekten af de forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d.

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Godkendt af byrådet d. 1 of 7 2 of 7 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter. Årsrapport 2016

De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter. Årsrapport 2016 De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter Årsrapport 2016 At facilitere socialt samvær er en vigtig del af det forbyggende arbejde Center for Velfærd og Omsorg Lejre Kommune Forebyggende

Læs mere

Kvalitetsstandard de forebyggende hjemmebesøg 2016

Kvalitetsstandard de forebyggende hjemmebesøg 2016 Kvalitetsstandard de forebyggende hjemmebesøg 2016 1 Indhold Baggrund og formål... 3 Implementering af ny lovændring om de forebyggende hjemmebesøg pr. 1. januar 2016... 3 Kvalitetsstandard for tilbud

Læs mere

Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2012 side - 2 - Årsrapport 2012 Lovgrundlag Målsætning

Læs mere

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG ÅRSRAPPORT 2015

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG ÅRSRAPPORT 2015 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG ÅRSRAPPORT 2015 Forebyggende hjemmebesøg i Hjørring Kommune Lovgrundlaget I henhold til Servicelovens 79 a 1 skal kommunen tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der

Læs mere

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008 Indledning Team for forebyggende hjemmebesøg har efter aftale med leder Dorte Olsen valgt at udarbejde en kort årsrapport for 2008. Rapporten indeholder konkrete tal og en beskrivelse af de forebyggende

Læs mere

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning 1 Forebyggende Hjemmebesøg Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning Baggrund Forebyggende hjemmebesøg har været en del af MSO s indsats, siden

Læs mere

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2013 Lovgrundlag Lov om social service 79 a Målsætning

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Mål og udfordringer Cases. 3. Fremtidigt samarbejde

DAGSORDEN. 1. Mål og udfordringer Cases. 3. Fremtidigt samarbejde DAGSORDEN 1. Mål og udfordringer 2017-2018 2. Cases 3. Fremtidigt samarbejde MÅL 75-årige: orienteringsbrev om FBH 76-79-årige: orienteringsbrev om FBH inkl. information om lovændring 80+-årige: brevtilbud

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre hvordan?

Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre hvordan? Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre hvordan? Ældrepolitisk konference 29. april 2014 Lise Skov Pedersen, Projektleder, Socialstyrelsen Iben Stephensen, Programleder, Socialstyrelsen

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Ydelsestype Forebyggelse og sundhedsfremme (12) Ydelsens lovgrundlag ydelsen Kriterier for at få Serviceloven 79 a tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgerens evne til at klare sig selv bedst

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg i Aalborg Kommune

Forebyggende hjemmebesøg i Aalborg Kommune Indledning Gennem de sidste 30 år er der i Danmark sket en rivende udvikling indenfor forebyggelse og sundhedsfremme. I 1980 trådte loven om et forebyggelsesråd på nationalt niveau i kraft. Ideen var at

Læs mere

Frederikssund kommune ÅRSRAPPORT 2010 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG

Frederikssund kommune ÅRSRAPPORT 2010 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG Frederikssund kommune ÅRSRAPPORT 2010 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG Årsrapport for Forebyggende hjemmebesøg 2010 Indledning Afdelingen for Forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år, har i lighed med sidste

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg

Projekt forebyggende hjemmebesøg Projekt forebyggende hjemmebesøg Del 1: Kort sammenfatning af rapporten Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Sundhedsafdelingen

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens 79 a Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Årsrapport 2014. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2014. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2014 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012. Årligt forebyggende hjemmebesøg Nyt initiativ

STATUSRAPPORT 2012. Årligt forebyggende hjemmebesøg Nyt initiativ STATUSRAPPORT 2012 Årligt forebyggende hjemmebesøg Nyt initiativ +75 forebyggende hjemmebesøg Statusrapport 2012 Alle borgere i Frederikssund Kommune, der er fyldt 75 år, og ikke modtager både personlig

Læs mere

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg 5-02-10 Lov om Forebyggende hjemmebesøg: I lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre står: Formålet med tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Mødelokale 2, Bytoften Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Tønder Kommune yder tilskud til forskellige aktiviteter, som har et aktiverende og forebyggende sigte jf.

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Længst muligt i eget liv delprojekt 5. Fremrykket forebyggelse: Seniorkursus Projekt: Opsporing af funktionsnedsættelser blandt ældre

Længst muligt i eget liv delprojekt 5. Fremrykket forebyggelse: Seniorkursus Projekt: Opsporing af funktionsnedsættelser blandt ældre Længst muligt i eget liv delprojekt 5 Fremrykket forebyggelse: Seniorkursus Projekt: Opsporing af funktionsnedsættelser blandt ældre Program 13.15 14.15 Signe Pedersen Forebyggende konsulent i Rehabiliteringsafdelingen

Læs mere

Rapport fra Det forebyggende team

Rapport fra Det forebyggende team VORDINGBORG KOMMUNE Rapport fra Det forebyggende team Susanne Lindner Hansen Sagsbehandler : Susanne Johansen 2013 VORDINGBORG KOMMUNE 1 Forord: Denne rapport indeholder en beskrivelse af den indsats det

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af vær- dighedsmilliarden for Værdighedstema Projektnavn Projektbeskrivelse Budgetforslag

Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af vær- dighedsmilliarden for Værdighedstema Projektnavn Projektbeskrivelse Budgetforslag Livskvalitet Bilag Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 29. september 2016 2015-020507-43 Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af værdighedsmilliarden for 2017-2019 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Journalnr. A 19 d. 10-2-2011 Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Københavns Madhus tilslutter sig til fulde, at der i en

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG ÅRSRAPPORT 2011 VIRKSOMHEDSPLAN 2012 Årsrapport for Forebyggende hjemmebesøg 2011 Indledning Afdelingen for Forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år, har i lighed med sidste

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Kategori 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 1.1 Rehabilitering på gæsteboliger Målgruppe Borgere i gæsteboliger, dvs.: Borgere, der på grund af sygdom

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Formålet Hvem kan få besøg? Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er at mindske

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

Indstilling. Styrkelse af kost- og ernæringsområdet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17.

Indstilling. Styrkelse af kost- og ernæringsområdet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. juni 2009 Styrkelse af kost- og ernæringsområdet 1. Resume Kost- og ernæring er en væsentlig del af borgernes liv og hverdag. For mange borgere er måltiderne

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lovgivning i de forebyggende hjemmebesøg - gråzoner og snitflader. SUFO årsmøde 2015

Lovgivning i de forebyggende hjemmebesøg - gråzoner og snitflader. SUFO årsmøde 2015 Lovgivning i de forebyggende hjemmebesøg - gråzoner og snitflader SUFO årsmøde 2015 1 stevns kommune Lovgrundlag forebyggende hjemmebesøg (uddrag) Det faglige indhold Serviceloven Sundhedsloven samt vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Seniorsamtaler

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Seniorsamtaler Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Seniorsamtaler 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 79 a. 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Hvidovre Kommune tilbyder ældre borgere forebyggende

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 of 5 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 2 of 5 Lovgrundlag. Kommunal vedligeholdelsestræning ydes efter Lov om

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politiske besluttede serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende formål jf. 79 i SEL

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende formål jf. 79 i SEL TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende formål jf. 79 i SEL Tønder Kommune yder tilskud til forskellige aktiviteter med et forebyggende og sundhedsfremmende

Læs mere