BogForum november 2012 Stand C2-029

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BogForum november 2012 Stand C2-029"

Transkript

1 Nyt for Bogvenner årgang 31 nr Fra en udgave af det satiriske, anonyme franske værk Les quinze joies de mariage [1500-tallet]: La première joie de mariage arrive lorsque le jeune homme est dans sa belle jeunesse. På dansk: Ægteskabets første glæde kommer, når den unge mand er i sin skønne ungdom. Detalje: Ungdommens kilde. Fresko, ca Castello della Manta, Italien Hentet på nettet Indhold En herlig åbning, åbb Letterpress Skriften Aarhus Rådhus 20 Jubilæer Moesgård Museum Kommende arrangementer 28 Afholdte arrangementer 23, Nekrolog BogForum november 2012 Stand C2-029 BogForum er i år flyttet til Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 København S. Men også her vil FfB være at finde i egen stand C , atter sponsoreret af Montana Møbler. Det bliver spændende, om det giver lige så god en eksponering af foreningen som i Forum! Kom og mød os! Fredag d , kl præsenterer formand Erland Kolding Nielsen standen og Forening for Boghåndværk. Kl åbner formanden for Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde Christian Kaaber udstillingen Årets Bedste Bogarbejde Lørdag d , kl afsløres vinderen af Konkurrence i Bogformgivning for Designstuderende. Erland Kolding Nielsen knytter nogle kommentarer hertil, hvorefter Søren Møller Christensen, Forlaget Vandkunsten, overrækker prisen. Kl er der en mindre reception. Konkurrencen om Bogformgivning for Designstuderende, der afholdes for fjerde gang, gælder i år manuskriptet Ægteskabets femten glæder, stillet til rådighed af For laget Vandkunsten og ny oversat fra middelalderfransk af Jens Rasmussen. Alle dage udstilles Årets Bedste Bogarbejde 2011, med vinderne af Den Danske Bogdesignpris. /lr

2 å r g a n g n r. 3 o k t Årets Bedste Bogarbejde 2011 Motiveringer og takketaler Det Kongelige Bibliotek den 25. juni 2012 Reportage: Lilli Riget Forside: Cuts & bruises af Louise Hindsgavl (2011). Udvalgt Årets Bedste Bogarbejde 2011 / Foto- og kunstbøger Foto Svend Erik Andersen En herlig åbning Årets Bedste Bogarbejde 2011, der i år åbnede på Det Kongelige Bibliotek, havde samlet en meget stor skare af interesserede. Dronningesalen dannede en smuk ramme om uddelingen af foreningens hæderspriser, og Per Kirkeby-broen var en meget fin ramme om selve udstillingen og den efterfølgende reception. Komitéen for Årets Bedste Bog arbejde havde sammen med den særlige komité for håndindbundne bøger udvalgt tre fornemme eksemplarer på fremragende dansk bogdesign og boghåndværk, der alle blev hædret med Den Danske Bogdesignpris Der uddeltes to Diplomer, F. Hendriksen-medaljen og foreningens Ærespris. På de følgende sider vises glimt fra prisoverrækkelsen og udstillingen. Velkomsttale til Årets Bedste Bogarbejde 2011 i Dronningesalen på Det Kongelige Bibliotek d. 25. juni Kære medlemmer, kære gæster, kære prismodtagere, mine damer og herrer. Som sædvanlig, idet det formentlig er 77. gang i år, kan Forening for Boghaandværk, for hvilken jeg igennem de seneste fire år har haft den ære at være formand, byde hjertelig velkommen til den årlige præsentation af Årets Bedste Bogarbejde og uddeling af foreningens priser og hædersbevisninger. Foreningen blev stiftet i 1888 og er således en af Danmarks ældste, såkaldt fagligt-ideelle foreninger, f.eks. ældre end Danmarks Biblioteksforening (1905) og Dansk Historisk Fællesforening (nu: Fællesråd, 1909). Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde, som den tog navneforandring til i 2007 gennem tilføjelsen i titlen af vurderingsadjektivet bedste, blev nedsat i 1934, 46 år efter foreningens grundlæggelse. Foreningen har 125-års jubilæum til næste år. Siden har foreningen med denne festforestilling hvert år gennem udvælgelse af Årets Bedste Bogarbejde både hædret fagets udøvere og forsøgt at skabe opmærksomhed om den dansk-producerede bog, dens design og tekniske kvaliteter. Også i år har vi udsendt katalogen over Årets Bedste Bogarbejde til medlemmerne på forhånd, men til dem, der ikke i forvejen er medlemmer, ligger den oppe i årets udstilling. Årets prisuddeling og udstilling har i mange år fundet sted på Kunstindustrimuseet, eller som det hedder i dag Designmuseum Danmark, med hvilket Foreningen gennem årene har haft et fortræffeligt samarbejde. Imidlertid besluttede museet efter det nylige direktørskifte også at skifte udstillingspolitik og koncentrere denne om egne store samlingsbaserede udstillinger og derfor også at opgive de små og mindre udstillinger, som udstillingen af Årets Bedste Bogarbejde var et

3 3 1. å r g a n g n r. 3 o k t eksempel på. Foreningen henvendte sig da til Det Kongelige Bibliotek med forespørgsel, om det kunne ske i samarbejde med denne institution, der jo siden det 18. århundrede har ført betegnelsen Danmarks Bogmuseum i sin funktionsportefølje, og som også tidligere i den desværre nu nedlagte boghandel viste udstillingen på dens tur rundt i Danmark. Beslutningen var ikke så svær for Det Kongelige Bibliotek, og kommandovejen heller ikke særlig lang eller bureaukratisk for dem, der ikke skulle være klar over det, kan jeg oplyse, at der er personsammenfald på øverste niveau i foreningen og institutionen, hvilket historisk set ikke er noget nyt, idet min forgænger for syv chefgenerationer siden var medgrundlægger af foreningen, og flertallet af hans efterfølgere har været formænd i længere perioder. Derfor er årets prisfest henlagt til Det Kongelige Bibliotek her i Dronningesalen og med udstillingen på Per Kirkebybroen imellem Diamanten og de ældre bygninger. Udvælgelseskomitéen for Årets Bedste Bogarbejde, hvis formand siden 2008, boghandler og anti kvar Christian Kaaber, er udpeget af Foreningens hovedbestyrelse, men i øvrigt efter Foreningens vedtægters 8 er selvsupplerende, har i 2011 haft følgende sammensætning: n illustrator Hanne Bartholin n arkitekt og forlægger Jens Bertelsen n grafiker Dorte Cappelen n grafiker Åse Eg Jørgensen n Lilli Riget fra foreningens sekretariat har fungeret som sekretær hvor han dels giver sin mening og kriterier for godt bogarbejde, dels bedømmer vort arbejde også i forhold til Sverige. Om årets arbejde siger Tomas Lidman således (oversat fra svensk): For at gå over til 2011-udvalget så anser jeg, at opgaven denne gang har været sværere og mere delikat end tidligere. Kvaliteten (jeg vover trods alt at tage ordet i min mund) på de indleverede bøger forekommer i hvert fald mig at være noget højere end det udvalg, jeg har været med til at trække frem de seneste par år. Antallet af Erland Kolding Nielsen byder velkommen til Årets Bedste Bogarbejde 2011 Foto Det Kongelige Biblioteks fotoatelier Forside: Skæve skrifter af H.C. Andersen (2011). Udvalgt Årets Bedste Bogarbejde 2011 / Skønlitteratur (tonen i skyggen skyldes genspejling fra det røde snit) Efter nogle års pause havde vi i 2010 den fornøjelse at kunne genoptage traditionen, der sidst blev praktiseret i 2004, med et udenlandsk gæstejurymedlem, nemlig tidligere rigsarkivar og rigsbibliotekar, fil. dr. Tomas Lidman, Sverige. Tomas Lidman deltager således for tredje gang og har også i år skrevet en prolog til årets katalog, Foto Svend Erik Andersen

4 å r g a n g n r. 3 o k t indleverede bøger til bedømmelse har i princippet været det samme, men jeg synes at kunne spore en vis øget interesse fra forlagene i at være med i bedømmelsen, hvilket er glædeligt. Viljen og ambitionen om at være med i den eksklusive familie af bøger med god formgivning og typografi synes at være voksende. En positiv udvikling! Vi kan således fortsat konstatere, at vi i Danmark ikke står tilbage fra vore naboer hinsidan. Desværre kan Tomas Lidman heller ikke i år være til stede i dag. Foreningens hæderspriser er Æresprisen, der blev indstiftet i 1958, F. Hendriksen-medaljen, indstiftet i 1963, Foreningens Diplomer, indstiftet i 1980, Den Danske Bogdesignpris fra 2007, i kategorierne for hhv. bøger for voksne, børnebøger samt for fjerde år i træk håndindbundne bøger fra sidste år. Der blev indleveret i alt lidt over 180 titler til bedømmelse, hvoraf 29 imod 25 sidste år er udvalgt og vises på dagens udstilling, der også i de kommende år vil vandre land og rige rundt. Komitéen for Håndindbundne Bøger, hvis formand også er Christian Kaaber, har derudover i år bestået af: n fhv. antikvarboghandler Søren Ahrendt n bogbinder Flemming Dupont Andersen n bogbinder Birthe Lassen n tidl. ledende bogbinder Ernst Rasmussen n bogbinder Peter Reinhardt Af håndindbundne bøger indkom der fem i alt, betydeligt færre end sidste års rekordtal, men på højt fagligt niveau, som Komitéen konstaterer i sit forord til bogbindsafsnittet i årets katalog. Heraf udvalgtes to til katalogpræsentation og udstilling, hvoraf den ene bog får Den Danske Bogdesignpris. Jeg skal i øvrigt nævne, at Det Kongelige Bibliotek som Danmarks Bogmuseum har købt vinderbindene fra de foregående år, og at Professor, dr. phil. Carl Roos Mindelegat til fordel for Det Kongelige Bibliotek også i år ikke bare sponsorerer deltagergebyrerne, men også et kontant beløb til vinderen af Den Danske Bogdesignpris for årets bedste bogbind. Jeg skal afslutningsvis rette en hjertelig tak til alle, der har lagt et meget betydeligt arbejde i, hvad vi præsenterer i dag, især til Jens Bertelsen og Ann-Sofie Bertelsen fra Aristo Bogforlag for tilrettelæggelse Foto Svend Erik Andersen af katalogen, Svend Erik Andersen for fotografiske optagelser, Tarm Bogtryk for repro og trykning, Jysk Bogbind i Holstebro for indbinding og Lilli Riget for redaktion. Endelig skal jeg takke alle fra Foreningens bestyrelse og Komitéen, der har været behjælpelig ved opsætningen af udstillingen, samt Det Kongelige Biblioteks Kulturafdeling. En stor tak for økonomisk støtte til udgivelsen af katalogårbogen Årets Bedste Bogarbejde er det mig endvidere en glæde at kunne rette til Grafisk Arbejdsgiverforening, Tarm Bogtryk og Narayana Press, der har trykt plakaterne, ligesom vi naturligvis er glade for, at uddelingen i dag og udstillingen i de kommende uger frem til begyndelsen af august kan ske her på Det Kongelige Bibliotek. Ved denne lejlighed er det mig endvidere særdeles magtpåliggende sidst, men ikke mindst at takke vore to store sponsorer og støtter i foreningens arbejde gennem det forgangne år: Bergiafonden og direktør Peter Lassen og Montana Møbler. Skulle nu nogen af vore mange gæster i dag, som ikke måtte være det i forvejen, føle inspiration og/eller trang til at melde sig ind i foreningen og støtte vort arbejde fremover, er der en indmeldelsesblanket på katalogomslagets bageste flap. Vi modtager den meget gerne uden om posten! Hjertelig velkommen og god fornøjelse. Jeg giver nu ordet videre til formanden for Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde, boghandler og antikvar Christian Kaaber. Erland Kolding Nielsen, formand Forsats: Skæve skrifter af H.C. Andersen (2011). Udvalgt Årets Bedste Bogarbejde 2011 / Skønlitteratur

5 3 1. å r g a n g n r. 3 o k t Louise Zyskind får overrakt Diplomet for godt bogarbejde af Christian Kaaber Foto Det Kongelige Biblioteks fotoatelier Dernæst gik man over til selve prisuddelingen. Komitéens formand, Christian Kaaber, uddelte to priser. Den første var et Diplom, der gik til grafiker Louise Zyskind med ordene: I nden for den inddeling af de indsendte bøger, som Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde arbejder med, udgør Kataloger en selvstændig gruppe. En katalog skal som regel være ledsagebog og kan i heldige tilfælde, især hvis katalogbogens emne er interessant og dens kvalitet i orden, få et efterliv, der rækker langt, langt ud over sidste udstillingsdag. Et langt efterliv alene i kraft af fremragende bogdesign tør jeg godt spå for katalogbøger som Blind Karavane, som man kunne se i denne komités katalog i fjor, og for den fantastiske katalogbog for Museum Sønderjyllands udstilling af Astrid Kruse Jensens fotografier Disappearing into the Past, som vi præsenterer i katalogen for i år. Begge bøger er tilrettelagt af Louise Zyskind, som i begge tilfælde demonstrerer overordentlig stor dygtighed med hensyn til at forvalte et givet kunstnerisk materiale på en måde, så bogen får sit eget liv. Louise Zyskinds arbejde er præget af fornemt orkestreret idérigdom, indlevelse i forhold til bogens indhold, som resulterer i et særdeles overbevisende og konsekvent design, der kan sammenfattes med begreber som kvalitet og seriøsitet. Louise Zyskind tegner sig for adskillige andre veltilrettelagte og originalt udformede bøger, men alene de to, jeg lige har nævnt, gjorde det indlysende for en samlet komité, at her er en indsats, der fortjener den anerkendelse, vi kan give i form af et Diplom for godt bogarbejde, og jeg er meget glad for at få lov at overrække det til dig. /ck Forside: Disappearing into the Past Astrid Kruse Jensen af Astrid la Cour (2011). Udvalgt Årets Bedste Bogarbejde 2011 / Kataloger Foto Svend Erik Andersen

6 å r g a n g n r. 3 o k t Ernst Rasmussen overrækker bogbinder Hans Meyer Diplomet for godt bogarbejde Ryg og kassette: Kurt Trampedach af Mikael Wivel (2001). Bogbinder Hans Meyer. Udvalgt Årets Bedste Bogarbejde 2011 / Håndindbundne bøger Foto Svend Erik Andersen Foto Det Kongelige Biblioteks fotoatelier Derefter motiverede Ernst Rasmussen først Diplomet til bogbinder Hans Meyer med ordene: H ans Meyer det er en speciel glæde, der fylder Komitéen for den håndindbundne bog, når dine bind rammer vores hænder. Derfor ønsker vi at hædre dig hædre dig for dit livslange arbejde med indbindinger i de bedste materialer og med den fineste teknik, som du ja, på det nærmeste mestrer til fuldkommenhed. Her tænker jeg ikke blot på dette års Kurt Trampedach, men også på de bøger, som du har fået udvalgt de seneste år: bl.a. Det fremmede som historisk drivkraft, Historien om Picasso og Dagbogsblade fra Besættelsen. I dit arbejde som bogbinder er der for os flere grunde til at bemærke dig. En grund, som vi sætter højt, er, at du er en inspirationskilde ud i indbindinger for dine yngre kolleger, indbindinger der tæller på plussiden, så vi tillader os at ønske flere bind ikke kun fra dig, men også fra alle, der indbinder bøger. Næste år er det 125 år siden, FfB så dagens lys. Der er derfor her i foreningen et stærkt ønske om at se flere håndindbundne bøger, gerne flere bind fra hver af de personer, der indsender bogbind/objekter og også gerne behandler en bog og bind, vi endnu ikke har set. Men i dag er det dig, vi vil vise, at vi værdsætter dit kvalitetsmæssige arbejde for at højne og vedligeholde boghåndværket. Lykke til Hans! /er Ernst Rasmussen motiverede Den Danske Bogdesignpris for håndindbundne bøger og lykønskede bogbinder Peter Kronborg med prisen Foto Det Kongelige Biblioteks fotoatelier

7 3 1. å r g a n g n r. 3 o k t Foto Svend Erik Andersen For- og bagperm: Tranedans af Carl Christian Tofte (2011). Bogbinder Peter Kronborg. Udvalgt Årets Bedste Bogarbejde Den Danske Bogdesignpris 2011 / Håndindbundne bøger og fulgte efter med Den Danske Bogdesignpris for håndindbunden bog til bogbinder Peter Kronborg: P eter Kronborg i Årets Bedste Bogarbejde 2011 ses tydeligt i teksten til din håndindbundne bog Tranedans, hvad komitéen har lagt vægt på for at tildele dig Den Danske Bogdesignpris for den håndindbundne bog. Motiveringen er således klar herfra. Du står for en klar holdning til bog og bind, der også denne anden gang, du får prisen, bygger på form og indhold i en smuk selvfølgelighed: I et overordentligt smukt udført stykke håndværk, der er med til at bevare danske bogbind som en del af dansk kunsthåndværk, og som i den grad klæder bogbinderfaget. Det er derfor med stor fornøjelse, vi atter i år giver prisen til dig i sikker forvisning om, at dette ikke er de sidste arbejder, vi ser fra dine hænder, arbejder, som vi ser frem til at modtage gerne i skarp kappestrid med alle dem, der indbinder bøger, og gerne i et rigere antal end i år. Men antallet i år kunne jo være stilhed før stormen før næste år, hvor FfB fejrer 125-års jubilæum! Lad det blive fejret på alle fronter, ikke mindst på bogbindsfronten. I dag er det dog dig, Peter, der skal fejres. Du er hermed bogstaveligt talt tæt på at få overrakt Den Danske Bogdesignpris for den håndindbundne bog, og et stærkt til lykke skal lyde herfra. Stort til lykke, Peter Kronborg! /er

8 å r g a n g n r. 3 o k t Peter Vendelbo, direktør for H. Ahrenkiel Bogbinderi, takker for Den Danske Bogdesignpris på vegne af dels Peter Kronborg og Hans Meyer, dels bogbinderiet Foto Det Kongelige Biblioteks fotoatelier Ryg og kassette: Tranedans af Carl Christian Tofte (2011). Bogbinder Peter Kronborg. Udvalgt Årets Bedste Bogarbejde Den Danske Bogdesignpris 2011 / Håndindbundne bøger Derefter takkede Peter Vendelbo, Ahrenkiel Bogbinderi, hvor såvel Hans Meyer som Peter Kronborg er ansat, på vegne af de to bogbindere for priserne. P å Peter Kronborgs vegne vil jeg gerne takke for modtagelsen af Den Danske Bogdesignpris for håndindbundne bøger. Samtidig skal der lyde en tak til komitéen for den fine vurdering af håndværk og udformning samt de flotte ord i begrundelsen. Peter er et meget beskedent menneske, og jeg tror ikke, at det ligger til ham at være stolt, men omvendt mener jeg ikke at tage munden for fuld, hvis jeg siger, at han er fornøjet. På Ahrenkiel Bogbinderis vegne siger jeg også tak ikke blot i forbindelse med Peter Kronborgs arbejde, men også for udtagelsen af Hans Meyers bogbind. I Ahrenkiel Bogbinderi ser vi hvert år frem til at deltage i kategorien Årets Bedste Bogbind. I dagligdagen er opgaverne i hovedsagen fastlagt i stramme rammer og uden mulighed for at sætte et personligt præg, blot sikre, at den håndværksmæssige kvalitet er i top. Men i denne sammenhæng kan virksomhedens ansatte lade kreativiteten flyde, hvilket skal opleves som en nødvendighed for at sikre håndværkets fremtid og samtidig sikre, at vi er parate, når større udfordringer melder sig. En væsentlig del af arbejdet med de indsendte bøger bliver udført, når der er ledig tid og det er der desværre lidt for meget af i disse noget usikre tider. Så meget desto mere glæder vi os over, at der bliver sat pris på vores frembringelser det er med til at give os håb om også at være på banen og kunne deltage i de kommende år. Endnu engang tak! /Peter Vendelbo

9 3 1. å r g a n g n r. 3 o k t Atter trådte Christian Kaaber op på talerstolen, denne gang for at motivere Den Danske Bogdesignpris, voksenbog, til den lille publikation Ansjos: Den Danske Bogdesignpris/ Årets Bedste Bogarbejde 2011 Årets Danske Bogdesignpris går til en bog, der viser, at en lille bog sagtens kan være stor, hvad angår formgivning og tilrettelægning. Med Ansjos har vi et dejligt eksempel på, hvordan man med helt enkle, men meget dygtigt anvendte virkemidler samt et væld af gode ideer ført veltempereret igennem kan skabe en fremragende bog. Bogens indhold består af 66 opskrifter, der er bundet sammen af en på én gang legende og elegant tilrettelægning, der spiller på både fiskens format, dens blå element og den typografiske udformning af ansjosdåseetiketter fra Middelhavsområdet. De smukt typograferede opskrifter fungerer aldeles glimrende helt uden billeder, blåt på hvidt. I al sin enkelhed viser bogen her både mønsterværdigt og originalt, hvad helt essentielle begreber inden for boghåndværk kan formes til i de rette hænder. Foto Det Kongelige Biblioteks fotoatelier Christian Kaaber motiverer Den Danske Bogdesignpris. Fra venstre Søren Møller Christensen og Allan Daastrup Ansjosen er en fisk, der deler vandene står der i bogens første sætning. Når det gælder bogen selv, er det dog en enig komité, der tildeler den her lille pragtbog Den Danske Bogdesignpris /ck Forside og opslag: Ansjos. En hyldest til den lille fisk med den store smag udvalgt og afprøvet af Kåre Gade (2011). Udvalgt Årets Bedste Bogarbejde Den Danske Bogdesignpris 2011 / Fagbøger Fotos Svend Erik Andersen

10 å r g a n g n r. 3 o k t Christian Kaaber overrækker Den Danske Bogdesignpris, børnebog, til Hanne Bartholin der derefter videregiver den til holdet bag bogen Hullet i himlen. Fra venstre forfatter Dorte Futtrup, redaktør Anette Øster, produktionsleder Poul Nedergaard og illustrator Lilian Brøgger Fotos Det Kongelige Biblioteks fotoatelier Forside: Hullet i himlen, tekst af Dorte Futtrup, illustrationer af Lilian Brøgger (2011). Udvalgt Årets Bedste Bogarbejde Den Danske Bogdesignpris 2011 / Børne- og ungdomsbøger Foto Svend Erik Andersen Hanne Bartholin motiverede derefter Den Danske Bogdesignpris til børnebogen Hullet i himlen med ordene: T upilakkerne former et mønster på bogens omslag. Deres ultramarinblå omrids toner frem fra den sorte bund og omslutter det lysende hul på bogens forside. Gennem feltet ser man bogens hovedpersoner tone frem: den sørgende moder, der mister sine elskede sønner, og hendes afdøde bedstemoder. Bedstemoderen hjælper moderen på vej til de døde drengebørn, der viser sig at have stor smerte i døden, fordi deres mor efter deres død har så store lidelser på jorden. Alting sitrer i denne bog, og man oplever en spændende vekselvirkning mellem bløde organiske former og skarpe ekspressive udtryk. Tupilakkernes nævnes ikke i teksten en eneste gang, de er der bare, så man kan forstå historien på flere planer. Inde i bogen møder vi atter tupilakkerne: først i form af bedstemoderen og senere på et farvestærkt ekspressivt opslag. Der er mange parallelfortællinger i denne bog, og dertil har tegneren valgt at bruge forskellige virkemidler, f.eks. gennem opslag med indbyggede tegneserier, vekslende med rolige meditative eller stærkt ekspressive opslag. Selv om der er en stor variation fra opslag til opslag, danner de tilsammen en flot overordnet helhed. Der veksles ligeledes mellem sat typografi og kalligrafi bogen igennem: det er med til at skabe dynamik. Papirvalget er ligeledes godt. Den rå overflade passer glimrende til bogens udtryk. Det er en billedbog, der vokser for hver gang, man kigger i den. Illustrator Lilian Brøgger har i denne udgivelse overgået sig selv og bidrager her med det mest gennemførte værk hidtil i sin karriere. Derfor har komitéen valgt at tildele denne unikke, særprægede og fornemme billedbog årets Bogdesignpris. Til lykke til holdet bag børnebogen. /hb Herefter takkede Lilian Brøgger for tildelingen.

11 3 1. å r g a n g n r. 3 o k t To opslag: Hullet i himlen tekst af Dorte Futtrup, illustrationer af Lilian Brøgger (2011). Udvalgt Årets Bedste Bogarbejde Den Danske Bogdesignpris 2011 / Børneog ungdomsbøger Fotos Svend Erik Andersen Foto Michael Krarup På Per Kirkeby-broen, KB, fremviser Lilian Brøgger (tv.) og Dorte Futtrup fornøjet Diplomet for Den Danske Bogdesignpris foran plakaten for fotoudstillingen Dansen

12 å r g a n g n r. 3 o k t Åse viser Edition After Hand, no. 16 Alison Knowles 7 dages forløb / 7 days running fra 1977 Mathias Kokholm (tv.) og Henrik Have lytter interesseret Åse Eg Jørgensen (tv.)og Mathias Kokholm med F.Hendriksen-medaljens diplom medaljen fik Henrik Have i ivrig dialog med Henrik Have (uden for billedet) Fotos KB s fotoatelier Åse Eg Jørgensen motiverede uddelingen af F. Hendriksenmedaljen til forlaget Edtion After Hand med ordene: Jeg vil bede Henrik Have, stifter af Edition After Hand, og Mathias Kokholm, redaktør og bestyrer af forlagets Aarhusafdeling, rejse sig og komme herned på Scenen. Udvalget har i år valgt at hædre Edition After Hand med F. Hendriksen-medaljen for derved at anerkende det vedholdende og stædige arbejde for at holde et åndehul åbent for eksperimenter med tekst, billede og objekt. Objektet kan antage bogform, eller noget, der ligner. For at publikum her i salen kan få en fornemmelse af, hvad vi taler om, vil jeg vise nr. 16 i serien Edition After Hand, som er forlagets periodikum. Dette nummer er fra 1977 og er af den kvindelige amerikanske fluxus-kunstner Alison Knowles. Det er en mappe med plancher med titlen 7 dages forløb / 7 days running. Titlen demonstrerer den sproglige underfundighed, hvor den engelske titel understreger løbet i det danske forløb. Edition After Hand-udgivelser har ofte karakter af småtryk, på engelsk har man udtrykket ephemera som indeholder et tidsaspekt noget man forbruger, som har kort levetid, som er hurtigt forbi postkort, lejlighedstryk, invitationer. Hos Edition After Hand er sådanne sager en alvorlig sag og samles til en art bogobjekter. Ifølge hjemmesiden stiftedes forlaget Edition After Hand i 1973 af kunstneren Henrik Have på Nomark uden for Ringkøbing. Projektet blev lanceret sammen med digteren Peter Laugesen, der netop var færdiguddannet som typograf. Ønsket var at etablere et trykkeri, et forlag, et mulighedsfelt, hvor afstanden i tid mellem tanke og fysisk objekt (produkt) reduceres til ganske kort tid samt skaffe kunstnere en udgivelsesmulighed for tekster, billeder og objekter, som ikke kunne produceres gennem traditionelle kanaler. Siden 2010 har redaktør Mathias Kokholm drevet forlaget fra Aarhus og bl.a. udgivet flere yngre danske forfattere samt videreført det håndværk og den holdning til kunst, der er funderet i situationen After Hand. Jeg har funderet noget over navnene: Have er det de syv at sejle på eller den voksende? Er No-mark et andet udtryk for No Mans Land, refererer No til det japanske No-teater, eller er det bare langt ude på landet? Og hvad med After Hand baghånd eller efterhånd, ja efterhånden hvad? Efterhånden en hel del, en situation, hvor kredsen omkring Edition After Hand tæller præsident og volontører, digtere, kunstnere, familie, kammerater, kolleger, trykkere og studerede røvere, som alle bidrager til at udføre den ekstravagante gestus, tilstedeværelsen af et sådant forlag er. På udstilligen vil jeg bede jer lægge mærke til de to montrer med publikationer samt Gerd Laugesens bog med kjole, der er udvalgt som et af årets bogarbejder. Og et tip: Gamle After Hand-udgivelser kan af og til købes for en slik og fortæres som samme, som en af forlagets volontører udtrykker der. Til lykke med medaljen! Jeg giver hermed ordet til Henrik Have. /åej

13 3 1. å r g a n g n r. 3 o k t Henrik Have går på talerstolen, skubber sine briller op i panden og takker varmt på forlagets vegne for F. Hendriksen-medaljen. Hans tak stiger stemmemæssigt i styrke og bliver til et veritabelt, spændende digt som man kunne kalde Name-dropping : Foto Det Kongelige Biblioteks fotoatelier F. Hendriksen De sindssyge Toni Schwager Hugo Ball Sven Dalsgaard Rasmus Christiansen Carl Solomon Petr Stempera Albert Mertz Poul Vad Engholst Antikvariat Tadeusz Konwicki Pater Lerzy Popieluszko Henrik Bjelke Arena Ludwig Wittgenstein Wolf Vostell Rudolf Broby-Johansen Pastor Laier Jarl Borgen Alison Knowles Robert Rauschenberg Andy Warhol Gud Moses Gutenberg Tyven fra Bagdad Ezekiel Biblioteket i Alexandria Marek Edelman Biblioteket i Sarajevo Kejser Huangting Jing Dødebøgerne Jens Jørgen Thorsen Perseus Samerne Abel Robert Storm Petersen Nils P. Thomsen Garveren fra Meudon Den Hellige Brigitta Pagtens Ark Rabelais Martin Buber Kejser Haile Selassie Baal Shem Tov Else Lasker Schüler Bogtrykker Bernstein William S. Burroughs Artaud Axel Hou Bogtrykker Louis Rasmussen Axel Jørgensen Bogbinder Ole Olsen H.C. Andersen Asger Jorn Jørgen Pletner Louis Moe William Morris Sorring Lervarefabrik Familien Skovgaard Johannes Jørgensen Mallarmé Bogtrykker Finn Broløs William Blake Rumi Rabbi Mendelssohn Félicien Rops Marcel Duchamp Salvador Dali Bogbinder Anker Kyster Lorenz Frölich Arthur Köpcke Talmud John Cage Charles Olsson Something Else Press Alfred Nobel Peter Laugesen Apokalypserne Guy de Maupassant Arno Schmidt Melville Tristan Tzara Bogtrykker Christian Christensen Wilhelm Reich Nelly Sachs Mogens Ballin Dick Higgins Paul Celan Henning Christiansen Bob Watts Niels Hansen Jacobsen Jochen Gerz Dan Turèll Kloakkerne i Lviv Erik Satie Ordrupgaards stuer Edgar Allan Poe Gustav Meyrink Rampen Kanada Profeten Grundtvig Bogbinder Jacob Hendriksen TalR Bruno Schulz IBM 82 slet og ret Franz Kafka Kunst der ikke forholder sig til traditionen er plagiat. /Henrik Have

14 å r g a n g n r. 3 o k t Erland Kolding Nielsen motiverede Foto Det Kongelige Biblioteks fotoatelier Erland Kolding Nielsen sluttede af med at motivere FfB s Ærespris til tegner og grafiker Lars Foged Thomsen, Moesgård Museum, med ordene: F orening for Boghaandværks Ærespris for 2012 går til en af Danmarks store men næppe i bredere kredse særligt kendte grafikere, Lars Foged Thomsen, Aarhus, for en helt særlig indsats gennem 25 år, først og fremmest med to storværker inden for arkæologien: arkæologen Jørgen Ilkjærs kæmpeværk om krigsbytteofferfundene fra Illerup Ådal samt serien om jernalderen i Nordeuropa, begge udgivet af Jysk Arkæologisk Selskab i Selskabets skriftserie på Aarhus Universitetsforlag. Af det første om Illerup Ådal er der siden 1990 udkommet 14 bind, og det afsluttende 15. bind ventes i år, det andet omfatter foreløbig 10 bind med flere i produktion. Monografierne fra begge projekter er blevet til i et samarbejde mellem Moesgård Museum, Nationalmuseet og Archaeologisches Landesmuseum i Slesvig, og i vid udstrækning bekostet af Carlsbergfondet. Der er tale om publikationer, der sigter mod det internationale faglige og videnskabelige publikum, og de fleste af bindene er udgivet på tysk, så værkerne er ikke så kendte i Danmark uden for arkæologernes og historikernes kreds. Dog er en mængde viden og resultater gennem årene blevet formidlet gennem tidsskriftet Skalk, og de findes naturligvis på de større folkebiblioteker. Jernalderens krigsbytteofringer Siden 1950 har der været foretaget udgravninger af jernalderens krigsbytteofringer, først i Illerup Ådal, senere i Ejsbøl og Nydam moser. Disse nye undersøgelser er en fortsættelse af 1800-tallets udgravninger af tilsvarende fund, og tilsammen danner fund og fundomstændigheder en solid basis for belysning af jernalderperioden, men først efter en intens efterfølgende arkæologisk forskningsindsats har man opnået den indsigt, der er grundlag for nutidens fortolkning, der på mange måder har revolutioneret tidligere tiders opfattelse. En række af projekterne er udført i et internationalt samarbejde mellem forskere fra Polen, Tysk... og overrakte Lars Foged Thomsen Æresprisen Foto Det Kongelige Biblioteks fotoatelier

15 3 1. å r g a n g n r. 3 o k t Lars Foged Thomsen med Æresprisen, et stykke dansk kunsthåndværk, et litografi af Knud Odde, inspireret af den engelske digter, forfatter og performance kunstner Dennis Coopers roman My Loose Thread Foto Lilli Riget land og Danmark, og forskningen dækker et område fra Sortehavet til Nordkap og fra Afrika til England. Emnet inddrager det historiske romerske imperium og de stort set udelukkende arkæologisk belyste randområder mod øst og nord. Illerup-projektet som sådan modtog i 2006 European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award. Resultaterne fra de to store seriers grundpublikationer sammenfattes nu til en ny jernalderhistorie for et bredere publikum. Lars Foged Thomsen Lars Foged Thomsen blev uddannet som tegner og grafiker fra Kunsthåndværkerskolen i Kolding i Han blev i maj 1987 ansat på Moesgård Museum for at medvirke som tegner og grafiker i forbindelse med den planlagte publicering af det enorme våbenofferfund fra Illerup Ådal. Første bind blev som sagt udgivet i 1990, og det afsluttende bind 15 forventes udgivet senere i år 2012, altså i 25-året for Lars Foged Thomsens projektansættelse. Ingen arkæologisk publikation uden fotografier, tegninger, grafik, kort og andre illustrationer! Den overordnede styring af grafisk tilrettelæggelse og tryk af disse mange bøger i kvart eller folioformat har været lagt i hænderne på Lars Foged Thomsen i hele perioden. Hans sans for illustrationer, billedkvalitet og layout har været afgørende for et fremragende resultat, som er internationalt stærkt påskønnet. Igennem disse 25 år har Lars Foged Thomsen tegnet omkring genstandstegninger og lignende og haft det overordnede grafiske ansvar for tilblivelsen af værket om Illerup Ådal, et værk, der med de 15 bind tilsammen kommer til at tælle op imod bogsider samt 80 foldeplancher i et særskilt kassettebind. Indsatsen er udtryk for en veritabel kraftpræstation af de sjældne. Med sit store kendskab til materialet har Lars Foged Thomsen dog også fulgt projektet til dørs i mere folkelig retning, idet han var medansvarlig for Moesgård Museums store og berømmede Illerupudstilling. Sidst har han haft medansvar for den bemærkelsesværdige særudstilling, Dronning Margrethe og arkæologien, der åbnede på Moesgård i 2010 i anledning af Dronningens 70-års fødselsdag, og som siden blev vist på Nationalmuseet. Kære prismodtager: På denne baggrund er det en stor glæde for Forening for Boghaandværk at kunne tildele dig foreningens Ærespris for 2012 og føje dig til den lange og fornemme række af tidligere prismodtagere. Æresprisen består materielt set i et stykke af modtageren selv valgt kunst- eller kunsthåndværk, og det vil nu blive afsløret. Hjerteligt til lykke. Erland Kolding Nielsen, formand

16 å r g a n g n r. 3 o k t Reception og udstilling på Per Kirkeby-broen, Det Kgl. Bibliotek 1-2, 4, 6, 8 Foto-glimt fra udstillingen åbb Jesper Fabricius studerer en af montrerne med nogle af forlaget Edition After Hands udgivelser 5 Illerup Ådal-montrerne i forgrunden 7 En Illerup Ådal-montre studeres Fotos Det Kongelige Biblioteks fotoatelier

17 3 1. å r g a n g n r. 3 o k t Håndsat QR-kode The new thing called Letterpress B ogtryk eller letterpress, som det vel hedder på nudansk, har gennem de sidste årtier bevæget sig fra at være et grafisk medium, hvor den primære funktion var objektiv formidling af andres tanker, til i dag og mere end nogen sinde at leve op til de gamle betegnelser Bogtrykkunsten og det næsten magiske Sortekunsten. I dag er det typografien og trykket, der er det primære budskab, og bogtrykkeren er blevet kunstner! I årene omkring bogtrykkunstens 500-års jubilæum i Danmark i 1982 var bogtrykkets andel af den grafiske branches produktion hensunket til et absolut minimum så meget, at den grafiske arbejdsgiverforening i starten af 1980 erne erklærede faget for dødt. I de anglikanske lande er det ikke gået helt så galt. Dels er der stadig bogtrykkerier, der med rod i arven efter William Morris, lever af den traditionelle formidlingsrolle i form af produktion af bibliofile bøger. Dels har traditionen omkring Playbill- og musikplakaterne i England og USA også haft en stor betydning for bevarelsen af håndværket på den anden side af kanalen. I forbindelse med designbranchens evige søgen efter nye teknologier og udtryksformer fik nogle grafiske designere i USA for nogle år siden øjnene op for The new thing called Letterpress. Teknologien fik nu en renæssance i designmiljøet. I første omgang handlede det primært om konvertering af digitale designs til en trykform, der kunne trykkes i en gammel bogtrykpresse. En produktionsmetode, der er kendetegnende ved det næsten tredimensionelle deep impression tryk. Men, også den mere traditionelle satsteknik fik langsomt bevågenhed. Allerede i 1980 erne var eng Af Jens Jørgen Hansen, bogtrykker, Holsted Fotos Jens Jørgen Hansen

18 å r g a n g n r. 3 o k t Håndsats 36 pkt. Monotype 381 Detalje håndsats snitfarvning Detalje håndsats træ og blytyper Jens Jørgen Hansen Født 1969 Uddannet serigraf og voksen underviser Tidligere ansat og tilknyttet Bog trykmuseet i Esbjerg og fag mester i Esbjerg Typografiske Laug Mangeårigt medlem af FfB og tidligere kasserer i Sydjysk Afdeling Eget bogtrykkeri i Holsted fra 2003 gra fisk produktion og private workshops Workshopleder The 3rd North European Graphic Symposium og kurator Type Impressions, Odense 2011 Værkstedsleder og underviser i bogtryk/letterpress på Det Kgl. Dan ske Kunstakademis Skoler for Design og Arkitektur 2011ff Har afholdt workshops for Designskolen i Kolding, bistået Nationalmuseet i forbindelse med Europa møder verden etc. etc. lænderen Alan Kitching begyndt på den mere kunstneriske tolkning af faget, og han er i dag kendt som letterpress teknologiens, i sit nutidige udtryk, absolutte pioner og Grand old man. Der kom dog for alvor først fokus på håndsatsen, bly- og trætyperne, i 2010/11 i forbindelse med udstillingen Reverting to Type i London, samt da den anerkendte letterpress workshop The Arm i New York gik ind i The Dale Guild Type Foundry, der var baseret på resterne af American Type Founders. The Arm bekendtgjorde samtidigt, at de for øvrigt var købere til alle tilgængelige træskrifter. Dette bevirkede over en nat, at fokus blev flyttet fra den digitale formfremstilling til den analoge håndsatsform, og at vi nu et og andet sted er tilbage ved håndværkets oprindelse. Hvordan har det så udviklet sig her på det europæiske fastland og i særdeleshed her i Danmark de senere år? Tja, som med så mange andre trends skyller bølgen langsomt ind over kontinentet vestfra. Situationen var for nogle få år siden den, at bogtrykfaget, med enkelte undtagelser, havde overlevet i de fleste europæiske lande som et truet fag på museer og i private kældre håndhævet af de sidste i faget uddannede typografer samt en lille håndfuld nørder. Trykkerierne havde for de flestes vedkommende for længst udfaset de sidste rester af bogtrykket som produktion, og de havde reelt set kun bibeholdt en brøkdel af udstyret som et minde om fordoms rod og teknologi. Som et godt eksempel på den tiltagende opmærksomhed på letterpress her i Danmark, etablerede jeg i samarbejde med Kunstakademiet i København i foråret 2011 et lille, men veludstyret trykkeri til brug i forbindelse med undervisningen af de studerende inden for design og arkitektur. Hovedbestanddelen af udstyret kom fra IVA s (Det Informationsvidenskabelige Akademi, tidligere Biblioteksskolen) tidligere boghistoriske studieværksted. Værkstedet er i dag en efterspurgt og integreret del af de grafiske uddannelser på akademiet både i form af egentlige værkstedskurser og mere tværfaglige projekter. Hvorfor? Fordi de studerende søger den taktilitet og de muligheder, der er i teknikkens begrænsninger men også for forståelsen for den proces, der ligger bag arbejdet med det digitale design. Et andet godt eksempel på situationen p.t. er udstillingen Type Impressions, der blev afholdt på Mediemuseet i Odense i 2011, hvor vi udstillede værker fra mere end 30 trykkerier World Wide. Udstillingen fik en stor betydning i forhold til opmærksomheden på bogtrykket, og den har i vid udstrækning været medvirkende til det fokus, der er på håndværket i dag herunder den stigende efterspørgsel på f.eks. mine letterpress workshops, og i særdeleshed de efterhånden flere små eksperimenterende værksteder, der skyder op rundt omkring her i landet. Dette ses også i den stigende interesse fra private for tryksager fremstillet i traditionelt bogtryk til den helt særlige lejlighed eller den personlige profilering. Et tredje eksempel er den generelle stigende interesse for udsmykning i typografi og bogstaver. Det ses bl.a. i de store mængder bogstaver i alle former og udgaver, der efterhånden er til salg her og der både på internettet og f.eks. i ikea. Eric Gills kendte citat: Letters are things, not pictures of things er også i denne situation virkelig blevet håndgribeligt. En anden vinkel på det er Nationalmuseets netop afsluttede udstilling Europa møder verden, hvor vi i samarbejde med Mediemuseet etablerede en meget populær børneworkshop med en gammel håndpresse fra Baumgarten & Burmeister som trækplaster. Ungerne, men også forældrene, nød virkelig at få lov til at røre ved typerne.

19 3 1. å r g a n g n r. 3 o k t Nu er det ikke sådan, at der er mange, der tror på en modrevolution, der bringer bogtrykket tilbage som en betydningsfuld produktionsmetode i forhold til offset og digitaltryk. Men de muligheder de fleste i dag ser i forhold til bogtrykhåndværket, er netop den tilføjelse, bogtryk kan give i forhold til forståelsen af de digitale designprocesser, og samtidig ved særlige lejligheder at bidrage med netop den taktilitet, der kendetegner de oprindelige grafiske håndværk på linje med kalligrafi, stentryk, håndbogbind etc. Bogtrykket er ikke, som det blev erklæret i 1980 erne, et dødt håndværk men faget har nu fundet en afbalanceret plads som inspiration til nutiden i form af The new thing called Letterpress. Workshop Kunstakademiet 2012 Workshop Kunstakademiet sommer 2012 /jjh Trykning på Fluesmækker Note: Gott grüß die Kunst er skrevet af den norske kalligraf, skrift elskeren Jakob Rask Arnesen ( ). Fra 131 timer ved tegnebordet (1942). Gott grüß die Kunst var en hilsen mellem bogtrykkere i bogtrykkunstens barndom. Hentet fra www. typografi.org /cf+lr

20 å r g a n g n r. 3 o k t Jubilæer Skrifttypen Aarhus Rådhus og 2K/DENMARK Torsdag d. 27. september 2012, et par dage før Arkitekturens dag 1. oktober, overrakte FfB s tidligere formand ( ) Klaus E. Krogh Aarhus Rådhus en ny skrifttype. Aarhus Rådhus er et ikon for dansk design i 1940 erne. Bygningen er tegnet af de navnkundige arkitekter Arne Jacobsen og Erik Møller og er opført i Som et af de få danske rådhuse blev Aarhus Rådhus fredet i De originale rådhusmøbler er tegnet af Hans Jørgen Wegner. Arkitekterne lavede også skiltemalerforlæg, som erfarne skiltemalere brugte til at udforme rådhusets skiltning efter. Med tiden er man gået bort fra de oprindelige forlæg og over til almindelige overførselsbogstaver, og man kan nu se en mangfoldighed af udtryk og skrifttyper repræsenteret på rådhusets skilte. Den slags skærer i øjnene på en grafisk designer, især når designeren holder meget af sit rådhus og dets ellers ikoniske og helstøbte design. (Efter eget udsagn ville han finde det mest konsekvent at bruge stavningen Raadhus, da det er bygget og navngivet før retskrivningsreformen!). Designbureauet 2k/denmark har været i rådhusets kælder og har nærstuderet de gamle skiltemalerforlæg. Ud fra dem har det skabt en skrifttype, bestående udelukkende af versaler (med bl.a. tre forskellige slags AA/Å er!), som harmonerer med det stilistiske udtryk, arkitekterne ønskede. Skrifttypen Aarhus Rådhus ligger nu klar til brug for moderne skiltemagere, og den blev overrakt til Aarhus Rådhus i den smukke byrådssal som gave i anledning af 2k/denmarks 25-års jubilæum der i øvrigt faldt på Arkitekturens dag. Vi var inviteret til overrækkelsen i byrådssalen, hvor byrådsmedlemmernes navneskilte i meget fed Helvetica (eller hvad det nu var) fik en kritisk bemærkning med på vejen. Vi blev budt velkommen af rådmanden for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek, der også præsenterede programmets tre oplæg/ oplægsholdere: n Når design og ny teknologi mødes af leder for Center for Arkitektur, Ny Teknologi og Design (and) Carina Serritzlew n Aarhus Rådhus byens hus i stadig forandring af stadsarkitekt for Aarhus Kommune Stephen Willacy, og n Rådhusskriften af direktør for 2k/ denmark Klaus E. Krogh Derefter overrakte Klaus skriften og takkede for 25 gode år som virksomhed i Aarhus. Om arbejdet med skriften nævnte han, at den faktisk også kunne fortjene en udbygning med minuskler. Måtte rådhusskriften vise sig at være lige så robust som huset og måske blive fredet om 50 år! /lr

21 3 1. å r g a n g n r. 3 o k t Writing is Communication fra 2Krogh til 2K/DENMARK = 50 års jubilæum på Bogbinderiet Aarhus 2k/denmark, tidligere 2Krogh a/s, er et grafisk designbureau, der blev grundlagt af Liv & Klaus Krogh i (De cyklede fra Skagen til de fandt et sted, hvor de kunne lide at være, nemlig lige ved Hørhaveskoven, nærmest i bunden af Grumstolsbakken i Højbjerg. Her slog de sig ned, dels i privat bolig, dels med designbureau i tilgrænsende selvstændigt hus. De har dog grundet vokseværk lige flyttet designbureauet til et større domicil i det højbjergensiske, hvor kontoret huser 12 ansatte og en bassethund). Det internationale gennembrud kom i 2003, da 2k vandt en konkurrence om design af en serie af hollandske bibler. Siden 2007 har 2k forsket i digital typografi til mobile enheder og udviklet apps til iphone og ipad. Med 25 år i branchen er 2k/denmark i dag verdensledende inden for design og typesetting af bibler, med en eksportandel på 85 %. 2k/denmark har høstet stor international anerkendelse gennem årene, bl.a. i 2011 med en tredjepræmie i The New York Book Show. Se også den nye hjemmeside Et stort til lykke med 25-års jubilæet d. 1. oktober fra FfB. /lr Den 7. september 2012 var der inviteret til et 50-års jubilæum på Bogbinderiet i Aarhus. Blandt håndbogbindere er det sjældent, at der bliver et 50-års jubilæum, men ved simpel hovedregning lykkedes det. Som Lars Hedegaard skrev: I 2012 er det 30 år siden, jeg blev udlært hos Byskous eftf., og 20 år siden, jeg åbnede BogbinderietAarhus = 50! Der var inviteret til reception/fest på den forholdsvis nye adresse på Brendstrupvej, hvor værkstedet har til huse i gamle industrilokaler, oprindeligt bygget af G.A.L. Thorsen Kurt Thorsens fader. Her lavede han formpressede stålvaske. Senest har der været et tøjfirma i huset, men også tidligere et bogbinderi. Festen var med kaffe og kage, pizza, øl og vin og efterfølgende musik, dans, øl og vin, hvor live-musikken til dansen var af live-party-bandet Blended, der gav den gas. Lars selv er janitshar i bandet. Bogbinderiet var proppende fyldt, stemningen munter og herlig og musikken højlydt, men god. Et rigtigt stort til lykke til vores mangeårige medlem! /lr Janitshar Lars ses i baggrunden Jubilæer Foto Lilli Riget Bogbinderiet Aarhus, Brendstrupvej 74, 8200 Aarhus N industrilokaler, oprindeligt indrettet til formpresning af stålvaske Foto Lars Hedegaard/Bogbinderiet

22 å r g a n g n r. 3 o k t Jubilæer 25-års jubilæum på Brandts Åbning af den nye basisudstilling på Mediemuseet Brandts fejrer dette efterår 25-års jubilæum som en af Danmarks vigtigste kulturinstitutioner. Siden åbningen i 1987 har Brandts vist hundredvis af udstillinger med samtidskunst, fotokunst og dansk mediehistorie. Hvert år har også Årets Bedste Bogarbejde været vist her på Mediemuseet. Jubilæet blev skudt i gang på Kulturnatten d. 7. september. Kunsthallen Brandts åbnede udstillingen Street Art. The New Generation, Museet for Fotokunst to serier af den legendariske amerikanske fotograf Larry Clark og Mediemuseet Det man hører, er man selv. Læs mere om udstillingerne på I jubilæumsugen september, med aftenåbent og fri entré, bugnede det med tilbud: præsentation af jubilæumsbøgerne Kunsthallen Brandts 25 år og Museet for Fotokunst 25 år med fotografi på Brandts, foredrag, rundvisninger, workshops, dans på amfiscenen, musik og sang, undervisning i håndteringen af en spraydåse i en Street Art workshop, og efterfølgende kunne man forsøge sig i graffitiens ædle kunst. Mediemuseets bidrag til jubilæet er en udstilling om radiolyd Det man hører, er man selv. I udstillingen bliver man taget med på en lydlig tidsrejse gennem forskellige lyttesituationer både de ukendte fra 1930 erne og de velkendte fra i dag. MedieMixeren, der er en elektronisk legestue, er åben og bemandet. Her kan man gå på opdagelse i den nyeste teknologi og skabe egne medieproduktioner m.m. Lytteudstillingen, der dækker radiohistorien fra morgengymnastik med Kaptajn Jespersen, der lydmæssigt senest kendes fra Matador, til en nutidig podcast fra Third Ear, er åben til 15. januar Et højdepunkt i Mediemuseets udvikling fejres d. 11. oktober med åbning af museets nye m 2 store basisudstilling, betitlet Mediernes magt magtens medier. Åbningen markerer færdiggørelsen af tredje og sidste etape af det store udviklingsprojekt Danmarks Mediemuseum. Ligeledes er museets årlige publikation ved at blive færdiggjort. Bogen Med ål og tang ved Einer Valdemar Hansen præsenteres senere på året. Forening for Boghaandværk ønsker et varmt til lykke med projektet, som siden vil blive nærmere omtalt. Om museets udvikling se i øvrigt direktør Ervin Nielsens artikel Fra branchemuseum til mediemuseum Danmarks Mediemuseum gennem 25 år, der er trykt i Bogvennen 2006 (2007), s /lr Fra opfordrede Kaptajn Jespersens raske kommandoer gennem radioen danskerne til at gøre morgengymnastik. Svikmøllen Gengivet fra Mediemuseet Brandts Nyhedsbrev, nr. 29, september 2012, s. 5

23 3 1. å r g a n g n r. 3 o k t Annoncerede arrangementer / Københavns Afdeling Besøg på Forlaget Vandkunsten Mandag d. 8. oktober 2012, kl. 17 vil Københavns Afdeling besøge Forlaget Vandkunsten. På forlagets hjemmeside står der bl.a.: Forlaget Vandkunsten udgiver bøger, som vi selv synes er sjove eller interessante at læse og helst begge dele! Det kan til gengæld også være næsten alt. Vi udgiver klassikere og bøger om rejser, om musik, tale- og fortællekunst samt arkitektur, kunsthistorie og design, foruden biografier og erindringer. På Vandkunsten skal hver tekst tale med sin egen stemme. Derfor ser vore bøger forskellige ud. I 2006 modtog vi efter kun tre års eksistens F. Hendriksen-medaljen, som er en udmærkelse, Forening for Boghaandværk giver for særlig vel udført bogarbejde. Forlaget Vandkunsten har efter 2006 desuden modtaget Den Danske Bogdesignpris for bøgerne Maleren Dankvart Dreyer, Bind 1-2 (2008), der er udgivet i samarbejde med Selskabet til Udgivelse af Danske Mindesmærker og tilrettelagt af Mette & Eric Mourier, Melchior Lorck, Vol. 1-4 (2009), udgivet i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek og også tilrettelagt af Mette & Eric Mourier, Under Mælkeskoven (2010), tilrettelagt af Carl- H.K. Zakrisson, og Ansjos (2011), tilrettelagt af Allan Daastrup. /bestyrelsen

24 å r g a n g n r. 3 o k t Moesgård Museum Annoncerede arrangementer / Midtjysk Afdeling Lørdag d. 27. oktober 2012, kl drager Midtjysk Afdeling til Moesgård Museum. Her vil man se det nye museum. Bagefter vil bygningsassistent Torsten Hinge give en rundvisning i de gamle hovedbygninger. Fremvisninger tager ca. to timer, hvorefter man for egen regning kan indtage kaffe m.v. i Restaurant Skovmøllen. /bestyrelsen Niels Hemmingsen: Ligprædikener over Børge Trolle og Otto Rud (Kbh. 1571) Nyt museum på vej Udstillingen på Moesgård Museum er lukket fra d. 1. oktober pga. forberedelser og overflytning til en ny museumsbygning. Den åbner for publikum i efteråret I 2005 vandt Henning Larsens Tegnestue arkitektkonkurrencen om at tegne den nye museumsbygning. Vinderprojektet, en m 2 stor, helt unik bygning, der føjer sig smukt ind i det velbevarede guldalderlandskab omkring herregårdsbygningen, vil danne rammen om en ny og engageret formidling. Den rejser sig fra landskabet som et moderne Elverhøj! Herregården Moesgård Herregården Moesgård kan føres tilbage til 1300-tallet. Den har været i mange kendte og betydningsfulde adelsslægters eje. Den oprindelige herregård, der hed Mossgaard eller Moosgaard, lå i et sumpet område ved Giber Å. Den brændte formentlig delvist i 1660 under svenskekrigene. Navnet blev i 1660 erne af Gabriel Marselis, der købte gården i 1662, ændret til Moesgård. Den nuværende hovedbygning blev opført af baron Christian Fr. Gyldencrone med materialer fra den nedbrudte gård Wilhelmsborg, til hvilken Moesgård gennem alle årene havde været tæt knyttet. I 1838 købte overretsprokurator, stiftsamtmand m.m. Thorkil Christian Dahl ( ) Moesgård, der forblev i Dahl-slægtens eje frem til 1961, hvor den blev købt af Århus Amt og nogle omegnskommuner m.h.p. flytning af Forhistorisk Museum fra Aarhus hertil. Dahl var en person af usædvanlig begavelse og foretagsomhed. Han var anset og engagerede sig stort set i alt poli tik, økonomi, kultur både lokalt og landspolitisk, samtidig med at hans utrættelige virketrang også satte blivende spor på Moesgård. Sit sociale sindelag dokumenterede han ved oprettelsen i 1871 af, hvad der er kaldt verdens ældste sygekasse for sine ansatte på Moesgård. Den fungerede frem til 1970 erne. Han elskede sit Tyende, blev der sagt, da han blev stedt til hvile i familiegravstedet i Moesgård Park. Det Dahlske familiebibliotek Dahl var medlem af såvel Det Jyske Historisk-Topografisk Selskab og Historisk Antikvarisk Selskab (der lagde grunden til det nuværende museum). Spektakulært er hans opbygning af et bibliotek på Moesgård på bind en af datidens betydeligste private bogsamlinger i landet dækkende historie, arkæologi, ægyptologi, biografier, topografi, skønlitteratur, botanik m.m. Bogsamlingen præsenterer sig først og fremmest som et alsidigt og bredt dækkende brugsbibliotek, hvilket bl.a. understøttes af, at hovedparten af bøgerne er fra Thorkild Dahls egen tid. Men der findes også gamle og kostbare bøger. Samlingen indeholder bl.a. Christian Tausen: Christian Holck, Hans Salige Liigis Christelige begangelse (Aarhus 1648), farfaderens styrmandsbog på hollandsk og en religiøs publika tion, som denne fik i 1762: Besværede Søe-Mænds Søde Siæle-Roe, eller Aandelig Lyst-Sange (Kbh. 1751) og hans Kraft- og Saftfulde Kierne af de Evangeliske Sandheder, udtagen af D. Martini Lutheri Kirke- og de tvende Huus-Postiller. Bind 1-2 ( ). Ligeledes er her bl.a. den af Dahl på auktion anskaffede Ludvig Holberg: Dannemarkes Riges Historie (Kbh ), Niels Hemmingsen: Ligprædikener over Børge Trolle og Otto Rud (Kbh. 1571) og ikke mindst et værk af den tyske jurist og hovedskikkelse inden for

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

Bogvennen 1990 teknisk set

Bogvennen 1990 teknisk set Bogvennen 1990 teknisk set Manuskripterne er skrevet på en PC i tekstbehandlingsprogrammet Word Perfect 5.0, arkiveret på en 3 1/2 tomme diskette og overfort til sidebeskrivelseprogrammet Quark Xpress

Læs mere

RHODOS PRESSEMEDDELELSE

RHODOS PRESSEMEDDELELSE PRESSEMEDDELELSE På en smuk 5.maj eftermiddag 2011 i Designmuseum Danmarks festsal modtog grafisk designer og forlægger Ruben Blædel den ene af Albertsen Fondens to nystiftede priser for fremragende formidling

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Foreningens vigtigste talerør er årbogen Bogvennen.

Foreningens vigtigste talerør er årbogen Bogvennen. Forening for Boghaandværks formål er at skabe interesse for bogfremstilling og at hæve niveauet for bogens form, funktion og udførelse. Foreningen blev stiftet i 1888 af xylograf F. Hendriksen. Foreningen

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

august - december 2014

august - december 2014 Program august - december 2014 18 August. Feriebilleder + præsentation af programmet og tilmeldinger til Foto Emne konkurrence til borges@rafael.dk. (se den 1. Sep.) Indlevering af billeder til udstilling

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

CH006 Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE DESIGNEREN

CH006 Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE DESIGNEREN CH006 Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Simple and stylish table, measuring 90x138, and 236 cm with flaps. Height 72 cm. Table leaves are fitted with hinges and lifted quickly when there are more. Table

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Velkomsttale til Årets Bedste Bogarbejde 2015 i Dronningesalen på Det Kongelige Bibliotek d. 15. juni 2015.

Velkomsttale til Årets Bedste Bogarbejde 2015 i Dronningesalen på Det Kongelige Bibliotek d. 15. juni 2015. Velkomsttale til Årets Bedste Bogarbejde 2015 i Dronningesalen på Det Kongelige Bibliotek d. 15. juni 2015. Kære medlemmer, kære gæster, kære prismodtagere, mine damer og herrer. I Forening for Boghaandværks

Læs mere

CH07 SKALSTOLEN Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Den berømte skalstol - skulpturel, trebenet og smuk.

CH07 SKALSTOLEN Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Den berømte skalstol - skulpturel, trebenet og smuk. CH07 SKALSTOLEN Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Den berømte skalstol - skulpturel, trebenet og smuk. Det svævende udtryk fremhæves af det vingeformede sæde og de buede ben. Stolen får ofte en fremtrædende

Læs mere

Tomas Lagermand Lundme RINDAL. - 8 billeder

Tomas Lagermand Lundme RINDAL. - 8 billeder Tomas Lagermand Lundme RINDAL - 8 billeder 2014 by Tomas Lagermand Lundme and DRAMA. 1. Denne bog er fuldt beskyttet af dansk lov om ophavsret, og teaterstykket i den må ikke opføres (eller overføres til

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

HANS J. WEGNEr CH23. Et AF DE FØrStE MEStErVærkEr

HANS J. WEGNEr CH23. Et AF DE FØrStE MEStErVærkEr HANS J. WEGNEr CH23 Et AF DE FØrStE MEStErVærkEr CH23 ORGANISKE FORMER OG ELEGANTE DETALJER CH23 ÆSTETIK OG FUNKTION FORENET I ÉN STOL CH23 tog form i 1950 og var dermed blandt de første mesterværker,

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N MEDLEMSBLADET NR. 13 ÅRGANG 3 NR. 3 MAJ 2012 FORMANDEN HAR ORDET Efter generalforsamlingen den 21. marts 2012 har foreningsbestyrelsen konstitueret sig og jeg har påtaget mig formandshvervet. En opgave

Læs mere

BESKRIVELSE en klassisk smuk og let skulpturel spisestol Hans J. Wegner har designet Y-stolen til Carl Hansen & Søn i 1949 DESIGNEREN

BESKRIVELSE en klassisk smuk og let skulpturel spisestol Hans J. Wegner har designet Y-stolen til Carl Hansen & Søn i 1949 DESIGNEREN Y-STOLEN CH24 Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Y-stolen - en klassisk smuk og let skulpturel spisestol, som også er velegnet til bare at slappe af i. Ved hjælp af damp er rygbøjlen nænsomt bøjet, og

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Håndbøger - bøger ved hånden

Håndbøger - bøger ved hånden "v O O G> yv> o Håndbøger - bøger ved hånden Bogvennen 1991-92 Håndbøger - bøger ved hånden Redaktion Knud H. Ditlevsen Christian Ejlers Hans Hertel Per Mollerup Forening for Boghaandværk Bogvennen 1991-92

Læs mere

Forening for Boghaandværk. Stil ^ smag Form ^ funktion. ypografi, tradition og trend efter globaliseringen

Forening for Boghaandværk. Stil ^ smag Form ^ funktion. ypografi, tradition og trend efter globaliseringen Forening for Boghaandværk Stil ^ smag Form ^ funktion ypografi, tradition og trend efter globaliseringen Forening for Boghaandværks formål er at skabe interesse for bogfremstilling og at hæve niveauet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Hans J. Wegner Katalog 2009

Hans J. Wegner Katalog 2009 Hans J. Wegner Katalog 2009 Hans J. Wegner Mange udlændinge har spurgt mig, hvordan vi skabte den danske stil og jeg må svare at der overhovedet ikke var tale om noget sådant. Det var vel nærmere en videregående

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

CH22 LOUNGESTOL Design: Hans J. Wegner

CH22 LOUNGESTOL Design: Hans J. Wegner CH22 LOUNGESTOL Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Carl Hansen & Søn har genskabt Hans J. Wegners tidlige design, CH22 loungestolen, der er det første design Wegner udførte for Carl Hansen & Søn tilbage

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse!

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Nyhedsbrev Nr. 6 november 2009 Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Dansk Plakatmuseum er åbnet i ny udstillingsbygning i Den Gamle By Plakaten er et spillevende medie og er nu

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen Kære rektor, kære lærere på Sorø Akademis Skole, og især: Kære jubilarer, Det er en stor

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

Janus Gottfred Elleby

Janus Gottfred Elleby Janus Gottfred Elleby Fotograf og billedhugger Janus Gottfred Elleby * 03. Feb. 1865, Østermarie, Bornholm. 11. Oct. 1959, Rønne Sygehus, Bornholm. Søn: Oskar Heinrich Arthur Elleby. * 02. Feb. 1892.??

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E G R Ø N LA N D S K N 6 Y. R S G P T R A M F B I K R A 2 F 0 A 0 8 N N S T R G R 4. B I J R A T N H U A H R 2 O 0 V 0 9 I N D H O L D 3 4 6 7 8 10 14 18 20 20 20 22 F O R O R D G R Ø N L A N D S K S T R

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

DESIGNEREN. Stolen er fremstillet i massivt træ og med lædersæde og -ryg.

DESIGNEREN. Stolen er fremstillet i massivt træ og med lædersæde og -ryg. KK47510 DEN RØDE STOL Design: Kaare Klint BESKRIVELSE Seriens første stol var Den røde stol i Large (1927), som blev skabt specielt til Designmuseum Danmarks forelæsningssal og præsenteret på den danske

Læs mere

Hvordan den kunsthistoriske arv spiller ind på samtidskunsten LAKE OF FIRE. En lærerguide 0. - 10. klasse

Hvordan den kunsthistoriske arv spiller ind på samtidskunsten LAKE OF FIRE. En lærerguide 0. - 10. klasse Hvordan den kunsthistoriske arv spiller ind på samtidskunsten LAKE OF FIRE En lærerguide 0. - 10. klasse INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 21. maj til 27. juni kan du og din klasse opleve udstillingen

Læs mere

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F.

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Reportage fra Loge nr. 3, Eysteins besøg i Odense den 1. maj 2010 Vor venskabsloge, Loge nr. 3, Eystein, Trondheim besøgte Broderloge nr. 5, Fyen den 1. maj 2010. 7 brødre

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Den faglitterære gruppe

Den faglitterære gruppe Dansk Forfatterforening F-gruppen NYHEDSBREV OKTOBER 2017 Den faglitterære gruppe DEN FAGLITTERÆRE PRIS Du indbydes som medlem af den faglitterære gruppe til Prisfesten i forbindelse med overrækkelsen

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst Kapitel E til Grafisk design Kapitel E 2 Jess Ingerslev, forfatter til børnebogen. Igen står vore børn for tur! Jess Ingerslev er, af indlysende årsager, gået solo og har, af uforklarlige årsager, fået

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor?

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor? Læringsspørgsmål til de 15 sange Askepot 1. Hvorfor er det figuren Askepot, der er hovedperson? 2. Hvad er Askepots drøm? 3. Hvad er Askepots virkelighed? 4. Hvad vil Shu- Bi- Dua gerne fortælle med denne

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Først og fremmest vil jeg sige tak, tak for de mange smukke ord fra Per og Inger

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

samfundspressen Med 10 mm margener hele vejen rundt og uden sidenumre

samfundspressen Med 10 mm margener hele vejen rundt og uden sidenumre samfundspressen Med 10 mm margener hele vejen rundt og uden sidenumre ernst anders rasmussen et al 01/12/2014 Forside Klaus Dreyer Indhold Prosadigt til Helle Programerklæring Afventende Husumparken I

Læs mere

KULTURGAS. kul tur gas. i Brabrand

KULTURGAS. kul tur gas. i Brabrand KULTURGAS kul tur gas i Brabrand Generel information om KulturGas KulturGas har til formål at få kulturelle aktiviteter til Gasværket i Brabrand. De foredrag, der foregår på Gasværket, varer ca. 2 timer

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

25 års Jubilæumsudstilling. Velkommen til Motiv 2013

25 års Jubilæumsudstilling. Velkommen til Motiv 2013 25 års Jubilæumsudstilling Velkommen til Motiv 2013 Danmark 1980 Postgården i Købmagergade, København DE DANSKE MOTIVSAMLERE (Tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund) 1 2 Velkommen til Motiv 2013 v/jørgen

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORENING FOR BOGHAANDVÆRK EDIGERET AF CHRISTIAN EJLERS ERIK C. LINDGREN STEEN STEGEAGER HANSEN SOMMER VED LILLEBÆLT, SIKKER HANSEN

MEDDELELSER FRA FORENING FOR BOGHAANDVÆRK EDIGERET AF CHRISTIAN EJLERS ERIK C. LINDGREN STEEN STEGEAGER HANSEN SOMMER VED LILLEBÆLT, SIKKER HANSEN OGVENB MEDDELELSER FRA FORENING FOR BOGHAANDVÆRK EDIGERET AF CHRISTIAN EJLERS ERIK C. LINDGREN STEEN STEGEAGER HANSEN SOMMER VED LILLEBÆLT, SIKKER HANSEN BOGEN I TREDVERNE Paul-Philippe Péronard: Bogvennen

Læs mere

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011:

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe Att. Peter Stenstrup Holm Faaborg d. 15. august 2011 Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: KUNSTBILLEDBOG

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Så er det om at komme op af starthullerne!

Så er det om at komme op af starthullerne! Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2010 Tegning: Flemming Aabech Så er det om at komme op af starthullerne! Onsdag den 17. februar kl. 17.00-19.30 afholdes foreningens ordinære Generalforsamling et andet tidspunkt

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Byens Netværk 24.03.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Boblerne sprudler allerede i glassene i caféen med den smukke havneudsigt hos Dansk Arkitektur Center, når vi for 15. gang

Læs mere

Inden I rejser til London

Inden I rejser til London Elevaktivite ter 1 Elevaktiviteter til Hi London med klassen på tur Peter Bejder & Turbine 2013 Fotos: Peter Bejder Inden I rejser til London Her er en række aktiviteter til bogen Hi London med klassen

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Fotos: Lissy Boesen, Heine Pedersen

Fotos: Lissy Boesen, Heine Pedersen Fotos: Lene K LISSY BOESEN Lissy Boesens værker står overalt i det offentlige rum, i ind- og udland, på torve og gågader, i skolegårde, boligområder og parker. Men hvem er kvinden bag de kendte og populære

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/ Der findes øjeblikke i livet, hvor det er som om himlen rører jorden. Øjeblikke af svimlende lykke; øjeblikke, hvor alting står klart for en, og man forstår, hvad det hele handler om, øjeblikke, der gør

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] TAK! På arbejdslørdagen d. 1. november blev der klippet og klistret, lavet søde og salte lækkerier, snedkereret og ikke mindst holdt vigtige møder om basarmad, salgsbod med mere.

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Dansk Forfatterforening Oktober 2013 NYHEDSBREV. http://www.danskforfatterforening.dk/media/95163/2013%20hvem%20kan%20ansøge%20og%20hvordan.

Dansk Forfatterforening Oktober 2013 NYHEDSBREV. http://www.danskforfatterforening.dk/media/95163/2013%20hvem%20kan%20ansøge%20og%20hvordan. NYHEDSBREV Autorkontoen Autorkontoen er åben for ansøgning. Frist for ansøgning er onsdag den 13. november 2013 kl. 12. Ansøgning sker elektronisk via dette link: www.efond.dk/dff Vær opmærksom på, at

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere