Danske Raderinger, Kobberstik, Lithografier m. i l, indeholdende danske Portræter, topografiske, historiske og satiriske Blade, Fortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Raderinger, Kobberstik, Lithografier m. i l, indeholdende danske Portræter, topografiske, historiske og satiriske Blade, Fortegnelse"

Transkript

1 Fortegnelse over n fortrinlig Samling1 Danske Raderinger, Kobberstik, Lithografier m. i l, indeholdende danske Portræter, topografiske, historiske og satiriske Blade, som bortsælges ved Auktion T i r s d a g ( le n l ' e l i n i a r førstk., Efterm. Kl. 5 og følgende Eftermiddage i N i e l s Ju e le g a d 0, 1. S a l o. Gr. Mod Betaling til Auktionsholder Chr. Hee s Eftfi., Niels Juelsgade <>. Telefon Kommissioner modtages af: Christensen & Zahrtmann, Gothersgade 115. Til. Linds Eftf. (Hans Frandsen) Bog- og Kunsthandel, Nørregade 35. Herm. H. J. Lynge & Sons Antiqvariat, WalkendoriTsgadr 8. Skandinavisk Aniiqvariat, Bredgade 35. V. Winkel & Magnussen, Højbroplads 7. L Kjøbenhavn. Rudolf Svendsens Bogtrykkeri. Peder Skrainsgade , / 1)

2 KONDITIONER AH sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, uden Ansvar for Sælgeren og ligger fra Tilslaget for Køberens Regning og Risiko i enhver Henseende. Det Kjøbte skal afhentes Auktionsdagen. Dersom det Købte ikke afhentes til rette Tid, kan det uden Varsel paany bortsælges enten under Haanden eller ved Auktion for første Kjøbers Regning, og er Køberen pligtig at godtgøre det deraf flydende Tab uden at have Adgang til muligt Overskud. Den der byder for en Anden, hæfter som Selvskyldnerkautionist. Betalingen erlægges til Undertegnede kontant ved Hammerslaget eller ved Udleveringen; dog kunne Incassator personlig som vederhæftige bekjendte Kjøbere erholde 4 Ugers rentefri Kredit. 3. Køberen har at erlægge fi Øre pr. Krone til Dækning af Auktions- Omkostningerne. 4. L Mangel af prompte Betaling ere Køberne pligtige, hvad enten de blive sagsøgte eller ikke, at svare H pct. i Rente p. A. fra Auktionsdagen, indtil Betaling sker, I Søgsmaalstilfælde ere Køberne pligtige at give Møde for Københavns Forligelseskommission og denne Stads Jurisdiktion som første Instans, uden Hensyn til hvor de maatte bo eller opholde sig, ligesom de og ere underkastede den hurtige Retsforfølgning, som Forordningen af 25. Januar 1828 hjemler, og undergivne Udpantning efter Lov 29. Marts 1873, 1 Nr. 10 a, samt pligtige at udrede skadesløse Sagsomkostninger derunder Sagførersalair. København i Februar CHR. HEE S Eft., Niels Juelsgade 6, Stuen. 1 Aagaard, C., Bjernede Kirko, Antvorskov og Frederiksborg. 3 Bl. Kern. 2 Aagaard, I., Det Indre af en Bondegaard. 3-4» Ved Holbæk Fjord og Kikkurven. 2 Bl. 5-6» Fra Strandvejen og Maaneskin i Frederiksberghave. 2 Bl. 7 Abrahams, C. I. S, cand. I. Levin. 8 Aldenrath, H. I., Port. af Grøger, Prøvetryk. (M. 1370) 9 Ancher, A., Gammel Kone, Ancher, M., Skagen Fiskere, To Venner, Andersen, C. C., Th. Thaarup, Peder W ibe til Gjerdrup, Bagge, 0. 0., En Moder med sit Barn, sjælden. 15-7» Herlufsholm Hovedbyg., Skovridderbol. og H., seet fra Jernbanen. IS 18. Topp del. 3 Bl. 18» Erik Menved og Dron. Ingeb. Gravmonument. (Kr. 1326) 19» To Hunde, efter Gebauer, (» 1330) 20-3» Aarstiderne. 4 Bl. 24 Euphrainon og Philaleth, Propsthayn teg., stukk. u. Clemens. 25 Sverreborg v. Tronhjem, A. Schjødt del. 26-7» Runemindesten og Vignet. (Kapt. Abrahamsons Grav), Bl. 1

3 2 28 Raggo, O. O., Almanak, Kolor. 29» Absalon, Estrups, » Frederik VII og Vilh. Marie, Prøvetryk. (St. 1020n) 31» Ludv. Holberg. (» 1185) 32» Tyge Rothe, (Juel p.) (» 2455) 33» S. T. Thorlacius (Fyhn p.) ( * 2904b) 34 Ballin,.T., Huslig Scene. 35» Romersk Gadebarber, 1865 (Rloeh p.) før Skrift. 30» Efter Raphael, Kemit. 37» Amor i en Muslingeskal, sign. Prøvetryk 38» Kunstnernes Karneval Særtryk mod Autogr. 39» Hakon Jarls Død, * Thorvaldsens Død og Jordfæst., Prøvetryk før Skrift. lith. v (St. 2996) 41» En læsende Abate, Rørbye p., Bang, Chr., En gammel Mand Bartsch, C.. Hvilende Faar. 44 > En Tyr. 45 > To Køer, * To Køer v. et Lod. 47» En drikkende Ko. 48» Kvæg paa Marken, » Kronhjorte, '> Et lille Dyrskue. 51 Baurenfeind, G. W., Gravsten o. M. Brockenhuus og Karine Lycke. (Kr. 564) 52» Gravsten o. Kanik J. Myhre. (» 567) 53» do. o. Ridder Thott og Hustru. (» 568) 54» Biskop Herslev, (Str. 1135a) 55 Bebrens, Oarol., Medall., Prof. Chr. Christensen, Prøvetryk. (Str. 548) 56 Bolle, F. A. O. de, Tre Heste i en Stald, (Kr. 1439) 3 57 Belle, F. A. O. de, Profilportræt af en gi. Mand. (Kr. 1442) 58 «En Kosakafdeling, (» 1427) 59 Bernigeroth, J. M., Systema Tychonicum m. T. Brahes Port., Hveen og Rundetaarn. 60 Bindesbøll, Thorv., Randtegn. (Potp. fra Mønster Mejeriet u /ii 91. Overtryk. 61 Birch, Fr. Sneedorff, Bakkanttog, Bloch, C., En romersk Jøde. (Th. 1) 63» Drengen paa Trappen. ( * 2) 64» Den leende Pige, 1S80, godt Tryk ( * 7) 65 $ Den unge Mand og Døden.» 12) 66» Drengen m. Huen paa Hovedet. 15) 67» De to Huse og Frugttræet.» 17) 68 Fiskerkonen. 22) 19» Jairi Datter. S> 30) 70» Den lille badende Mand.» 31) 71» Den syge gamle Mand.» 35) 72» Christus og den vantro Thomas. 2> 36) 73 Læsende Dame.» 39) 74» Christus mod Tornekronen» 40) 75» Strandvejen v. Hornbæk Plantage (m. Te ografst.) Th. 42) 76 Landevej med spads. Dame; Solskinsefterm.» 43) 77» Don angrende Petrus.» 44) 78» F ra Sjællands Nordkyst.» 45) 79» En Maaneskins Sommeraften; jap. P.» 46) 80» En norsk Brud.» 48) 81» Skrænten ved Havet. 2> 49) 82» Landevej mellem Husene. 51) 83» Hoved af en Sømand; jap. P.» 54) 84» Indgang til Hornbæks Plantage. 58) S5 Christus paa Korset.» 59)

4 4 86 Bloe,h,C., Sommernat, Huso vod Stranden, jap. P. (Tb. 60) 87 Skibe under svensk Kyst. (» 61) 88 Blæstvejr, Søstykke. ( 62) 89» En gammel Fisker. (» 63) 90 En gammel Mand med Hue. (» 64) 91» Børnene ved Stranden. ( 67) 92 y Konen med Spurvene. (» 68) 93 > Parti i Hornbæk. Søndag Form. (» 69) 94» Søstykke, skyet Luft. (» 70) 95» Barneportrait. ( 71) 96» Gamle Huse, jap. Papir. ( > 72) 97» Baade ved Broen. (» 73) 98» TTdsigt til Havet. (» 74) 99 Skovsøen, jap. Papir. ( 75) 100 Stenet Strandbred. ( 76) 101» Ohristus og Synderinden. ( 77) 4 102» Hugger-Niels og Hugger-Malene. Træ. 103 Bloch, Paul, Lektielæsning, » Klaverspillende Dame, » Fransk Landskab med Mølle, jap. Papir, før Navn. 106 Blom, (t. W., Studiehoved efter Rembrandt. 107 Hej sa de Fredmann » Tre kaffedrikkende Mænd, Kristus paa Korset efter Velasquez. 110 Blunck, D. C.. To Stadier af Menneskelivet, lith. (Kr. 1542) 111 Bradt, F. L., Vignet t. Vidensk. Selsk. Skrift, efter Abildgaard. (Kr, 736) 112» Prosp. fra Island, ( «751) » Sarraha og Beive, Deilige Sigrid, Hjalmar Asbjørn og Orvaroftd, 3B1.,E, Paulsen inv, (Kr ) 116» Landskab malet af Brandt Bradt, F. L., Støtte v. Jægerspris over Hertug af Brunsvig Woltenbiittel. 118» Landskab, 1785, van Hagen px. liy» Prosp, v. Fredensborg, (fra Sørup) Juel p » Skovlandskab med sex badende Kvinder, malet af Juel, Figurerne af Clemens, sjælden. 121 Bruun, C. V., Frederik VI, liel Figur, kolor. (Kr. 1486) (Str. 894) 122» Frederik VI, Knæstykke. (» 895) 123» Uniformer forpostvæsenet, ikke benyttede (Kr. 1493) 124 Briinniche, P., 2 Bl. med Fugle. (» 648) 125 Buntzen, H., Landskab med Egetræer ved cii Søe » Indkjørselen til Cliarlottenlund. 183tj. 127 Biilow, I. v., En Bondegaard. (Kr. 828) 128» Rembrandts Portr. (» 810) 129». Brystbillede af en Mand (,,Haui ) (» 841) 130 > En Vippebro. (» 849) 131» En Borgruin. (» 855) 132» Skovparti. 133^ Bærentzen, Em., Portr. af E. 1). Bærentzen. (M. 691) 134 Bøgli, Carl, En Kronhjort, Overtryk af Pennetegn. 135 > En Lænkehund med to Hvalpe Carmiencke, I. H., En Brønd i Olevano. (A. 1) 137 > Parti i Baiern (Mariebill. paa Træet). (» 2) 138 Parti ved Berclitesgaden. (» 8) 139 * Parti ved MuldeModen. (» 4) 140 Do. do. gult Papir. (> 4) 141 Parti i Bøhmen. (> 5) 142 En Granskov. (» 6) 143 Parti ved Hellebæk (Jager am Fluss). (» 7) 144 >- Klippeparti ved Kulien. (» 8) 145 Parti af Elben ved Flottbeck. (» 9)

5 146 Carmiencke, I. H., Parti udenfor Dyrehaven (Ordrup Mose). (A. 11) 147» Parti af Ronciglione (in. Munkeprocession). ( * 12) 148» Skoven bag Floden. (» 13) 149 >; Silkeborg Mølle. (» 14) 150» Parti ved Fursøen. (» 15) 151» Parti ved Subiaco. (» i6) 152» Parti i Hellebæk Skov. ( 17) 153» Mølledalen ved Amalfi. (» 19) J54» Grotte di Sorent. (» 20) 155» Parti i Dyrehaven. (» 21) 156» Ostia Nova ved Middelhavet. (» 22) 157 Ruinen Hartenstein i Hannover. (» 23) 158 Grotta Ferrata i Ariccia. (» 24) 159» Parti i en Slotsgaard i Saehsen. ( * 27) 160» Parti ved Rosenlaui i Schweitz. (» 28) 161 i' Klar Efteraarsdag i en Skovegn. (» 29) 162 Moderen med Barnet paa Klippetrappen. ( v 30) 163» En Landsbykirke i Saehsen Altenburg. ( * ^ 0 164» Raadyrene ved Floden. ( * 32) 165» Do. do. brunt Tryk. (» 32) 166» E t Kystparti i Uvejr (ved Gilleleje). (» 33) 167» Skovparti ved Hellebæk. (» 34) 168» Holsteiner Mi'ilile, stukket af Pescheck Caspersen, H. C., Gammelt Kvindelioved » Højrup Kirke i Stevns og Hestene vandes. 2 Bl » F ra Mols 1897, Stranden ved Færgelunden Bl » En Foxterrier 1897, Ko paa Marken Bl » Græssende Hest, Studekjøretøjet. 2 Bl. 178» F aar ved Stranden. 179» Hoved af en hvid (drikkende) Hest Caspersen. H. C., Hestehoved (i Stalden med Seletøj). Kunstnertryk > Do. do. og Hestehoved. 2 Bl » To Hjorte og Nissen ved Julegrøden, 1899 & Bl » Hvile (Pløjescene) og Udsigt til Kulien, 1896 & Bl. 187» Kejserinde Dagmar. Prøvetryk S» Kejser Alexander II. Do » Mødding og Bondegaard » Udenfor en Landsbysmedie Caspersen, Johannes, Rye Møllegaard, sjælden. 192 Christensen, Chr., To Medailler i Anledn. af Reformationsfesten Christensen, Chr. F., Rasm. Rasks Monument p. Assistents Kirkegaard. Litli. (ad Str. 2314b) 194-5» Vallø Kloster. I. Gray sc. 2 Expl. 196» Frederiksborg Slot. do. do. 197 Clemens, G. A., Høstaften Clemens, I. F., Templum Fortunæ. Abildgaard p. (Kr. 1822) 199 v Menneskets Alder fra 1 20 Aar. L. Jordani inv. 200» Riclielieu tilstaaer for Rhadamantus. Abildgaard inv., aqua tinta. 201» Ewalds Minde (J'fr. Møller som Melpomene). ( Kr. 790) 202» Bjergegn (Lagertha). ( * ^04) 203» Homer. Abildgaard p » Sanderuingaards Have. 13 Bl. (Ivr. 806) 205» Niels lvliims underjordiske Rejse. 15 Bl. (Kr. 796, 98 & 99) 206» Sanderumgaard.

6 8 207 Cleniens, I. F., Illustr. til Joh. Ewalds Skrifter. 6 Bl. 1. Udg. (Kr ) 208 Bataillen den 2. April Lorentzeni p. 209 Forklaringsblad til Samme. (Kr. 805) 210 Lodtrækning af den atheniensiske Ungdom. Peron inv. Prøvetryk. 211 Christus i Gethsemana. Eckersberg p Vignetter til Niebuhrs lveise. 213» Fund. for Ama Magnæanske Legat » 6 Bl. med Arabere og Ægyptere. (Niebu lirs Reise.) 215 * Etatsraad I. S. Augustin. (Str. 106) 216 Chr. Bastholm. Juel p. (» 179) 217» Grev A. P. Bernstorff. Juel p. ( * 216) 218 Samme. Juel p. (» 247a) 219 Anna M. Bulow. Juel p. ( * 497) 220» I. F. Clemens. Eckersberg p. (» 585a) 221» C. A. D(amkjer) le Soulleur ou le Philosophe Hermetique. Juel p. (Str. 649) 222 Paul Egede. Juel p. (» 720) 223 Johannes Ewald. Særtryk. (» 7 (joa) 224» General I. v. Ewald. I. L. Hansen del. (» 7(>2b) 225 Pastor R. Garboe. C. S. Muller del. (» 863) 226» Skuespiller A. G. Gjelstrup, Lorentzen p. (» 888) 227 Ludv. Holberg (» 1191) 228» Grev I. G. Moltke. Juel p. (» 1877) Konferentsraad Muller (se bagi Katal.) (» 1914) 229» Carsten Niebulir. Bruun del. 230 Børge Riisbrigh. Juel p. (» 2377) 231» Hans V. Riber. (» 2370) 232» Daniel Rantzau. (» 2247) 233 Prof. And. Schytte. (» 2631) 234 % Thorvaldsen. Eckersberg p. (» 2929) ( 'lemens, I. F., Christien VII. Høyer del. (Str. S il) 236» Frederik VI. Juel del. (» 858) 237» Louise Augusta. Juel p. (» 844) 238 Clemens, SI Crevoisier, Christoph. Ørsted. (» 3381) 239» Charl. A. Kose. Eriksen p. (» 2395) 240» Niinini Ilosiug. ( >2437a) 241 Clod-Svensson, C., Frisk Kuling ved Æbelo. 242» Strandparti, rødt Tryk. 243» Landskab, Blæst. Prøvetryk. 244» Landskab nied Kornmark, l røvetryk. 246» Sandhøje ved Stranden. Prøvetryk. 240» Nytaarskort jap. Papir. 247 Cramer. P., Middagsmaaltid. 248 Dahl, 1. C., Norsk Landskab. (Kr. 1446) 249 Dahlerup, V., I vibe Domkirke. Træ. Særtryk. 250 Defehrt, Mogens Rosenkrands. Bruun p. (Str. 2121) 251» 5 Bl. Hoveder m. forsk. Hovedbedækning. (Kr. 250) 252» Grækerinde i Alexandria og Banianen i Mekka. (Kr. 251) 253 ~ Prosp. af Gibraltar og Marseille. 2 Bl. 254» do. af Ægypten og Arabien. 9 Bl. 255» do. af do. og do. 6 do. 256 Dodt, i*. M., Briggen Lougen angribes af to engelske Fregatter * En Orlogskutter. (Kr. 1250) 258» En Fregat og en Korvet i Kamp, (» 1245) 259 Dorpli, N. V., En ung skriveude Dame Eckersberg, C. W., Fornuften. (Kr. 1359) 261» En blind Betler. (» 1340) 262» En Beltsmakke, som tørrer Sejl. ( > 1362) 263» Chr. IV.s Besøg lios Tyge Brahe. (» 1363) 264» Dækket af en Orlogsmand. (» 1366)

7 2G5 10 Eckersberg, C. W., En nordamerik. Brig. (Kr. 136i>) 26(5-7» Tycho Brahe ug Ole Rømer. 4 Bl. sjældne. (Kr ) 268-9» Et Lokomotiv og et Hjuldampskib. 2 Bl. sjældne. (Kr ) 270-2» Ved Lygteskin, De Reisende og En dobbelt Regnbue. 3 Bl. (ad Kr. 1371) 273 * En Tremaster i Bølgegang og en do. for fulde Sejl. 2 Bl. (ad Kr. 1371) 274» Linear Perspektiven, 19 Bl. med Text. (» 1371) 275 * Sejlere i aaben Sø. ( * 1376) 276» A. S. Ørsted. C. Bucbliorn se. (Str. 3376) 277a» Maaneskin over en Vei, litli. al Em. B. sjælden. kun 19 Expl. 277 b» Linieskib løber at Stabelen. Tegnet paa Træ. Roliweiler skaar. 278 Eckersberg, E. C. W., Den hellige Antonius og en knælende Mand (efter v. Eyck). Prøvetryk » Madonna mod Barnet. B. Luigi }>. Prøvetryk. 280 * Scene i et Kjøkken, efter Kiickler. 281» En lille Pige, som har taaet en Torn i tingeren. C. W. E. Eckersberg del. 282» L ecrivain public a Home. E. Meyer p. 283» Eiskere fra Hornbæk redde Kaptaiuen Ira et strandet Skib. C. W. E. p. 284 * 2 Illustr. til Æschylos Orestias (Sonofferbærerinderne), efter Flaxmann. 285 > 2 Illustr. til do. do. (Eumeniderne), efter do Det sidste Angreb (Napoleon). Steuben p. 287» Samme Blad. Prøvetryk. 288» Nøgen ung Maud. 289» Udsigt ved Carrara Eckersberg, E. C. W., To Blade af Baggers Fabler, kol. 291» Prøveblad (Ossian). 292» Eli Dame spiller Harpinel. 0. W. E. del. 293» To Blade Prøvetryk » 2 Prøvetryk til Mindeblad for Prins Frederik og Prinsesse Wilhelmine. 296» Kgl. Skuespillerinde B. E. Andersen. C. W. E. p. (Str. 65) 297» Edg. Collin, Marstrand p., Prøvetryk. ( v 613) 298» 1. C. C. Dahl, C. \V. E. p. (» 636) 299» L. Engelstoft, J. L. Stroeh del. ( * 742) 300» J. P. Frydendahl, KUchler p., Prøvetryk. (» 831) 301» Christoph. Hansteen. (» 1016) 302» Ludv. Holberg, Roslin p. ( * 1199a) 303» Niels Juel. ( * 1398) 304» Urban Jtirgensen, C. A. Jensen p., Prøvetryk. (Str. 1417) 305» Jac.Langebek., Abildgaard p. Prøvetryk. (» 1592) 306» J. P. Mynster, C. Hansen p. Prøvetryk. (» 1913) 307» Ole Rømer. (» 2502) 308» Thorvaldsen (Byste) N. Simonsen del. Prøvetryk. (Str. 2911) 309» Samme, C. W. E. p. ( ) 310» Salomon Thurcowitsch. 311» A. S. Ørsted, Statue af Bissen. ( > 3379) 312 * H. C. Ørsted. C. W. E. p. (» 3385) 313» Frederik VI, C. W. E. p., Stylog. ( * 893b) 314» Frederik VII. ( * 1020b) 315 Exner, J. J., Her klinkes. 316 Fahrénholtz, Georg, Overraskelsen, Fearnley, Th. Fisketour. 318» Nemisøen.

8 Flint, A., Christian IV paa Trefoldigheden, Lorentzen p. 320» Fiskum Foss, Gunnerus del., Kolor. 321» Forestill, af Branden i Kjøbenhavn. (Kr. 1197) 322» Faaborg, S. L. Lange p., Kolor. 323» Carl Gustavs Flugt fra Amager, Lorentzen p » Anymone og Abu Taleb., Lorentzen et Wulff inv. 2 Bl. (Kr ) 326» Samsøes Minde, Tliorvaldsen del. (Kr. 1201) 327 > Abels Død, Giordano p. og inv. 328» Gudinde Herthas Udtog af Leire Skov, Lorentzen p Harald v. sin Faders Gravliøi, Tliorvaldsen inv. (Kr. 1189) Regner og Svanhvide og Gravmonument (Suhrn), (Kr /) 332-4» Charis, 3 Bl. (Kr. 1202) To Titelvign. til Nytaarsgave for Damer, 1797 og 1S » Brage spillende paa Harpe, A bildgaartl tegn. (Kr. 120(3) 338 Apollo spillende paalyre, Tliorvaldsen inv. (» 1196) 339» Peder Chr. Abildgaard, Sergel del. (Str. 13) 340 lvaptain Abrahanison (ikke lios Strunk). 341» Jens Bang. 342» A. P. Bernstorff C. Brestrup. 344» Digterinde, M. S, Bueliholni. 315» *Peder Buhi. 346» Henrik Gerner (m. Text). 347 L. Kjellerup, Grøger p. 348 Johan Klingberg (ikke hos Strunk). (Kr. 140) (» 224) (» 402) (» 476) ( - 484) ( * 1154) 349» Laur. Nørregaard, Viertel p. (» 2053) 350» Jac. Nic. Pralil, Præst i Birkerød , sjælden. 351 Flint, A., C. Pram, Thorvaldsen del. (Str. 2197) G. Rahlff. ( > 2226) 353» N. T). Riegels. (» 2375) 354» Børge Riisbrigh, Juel p. (» 2378) 355» 7 af Fam. Rosenkrantz. (» 2403) 356» Skuespillerinde J. C. Rosing. (» 2437b) 357» P. R. San by e. (» 2505) 358» F. Sehwartz, Emilie Rosing og P. Saabye. (M. 38 Til) 359» A. M. Schall. Hornemann del. ( Str. 2538) 360» J. H. Ta ubor. (» 2877 ) 361» Pianistinde C. R. Weinicke gift Schouboe (» 2581) 362-5» Kong Hans, Frederik II, Fr. IV, Fr. VI. (Str. 36, 155, 590, 875) 366-7» Kronprinsesse Caroline, Dronn. Maria Sophia Fr. (Str. 918, 928) 368 Fortling, C. E., To Faar. 369» Skovhus, Prøveblad. 370» En Eneboer, Chodowiechi del., Stylog. 371» En Tiger, Stylog. 372» En Russer, handlende med en Amagerkone udenf. Brockensbod, Friedlånder p. lith. 373 Fosie, Jac., Mand med Kalot og Pibekrave. (Kr. 54) 374 Freund. H., Ragnarok Frise, teg. af 01 rik, med Høyens, F orklaring. 375 Fridrich, J. G., St. Benths Kirke i Ringsted, ( Kr. 673) 376» En Lærer med 4 Børn, Titelvign. t. den danske Godmand. 377» En Fiske Huckert under Island. (Kr. 680) 378-9» Den gode Hyrde, 1780 og Knælende Ohristus. 2 Blade. 380» Medaillon Billede af Chr VII og Fr. VI.

9 Fridrich, J. Gr., Prosp. nf Kbhvn, Svendebrev fra Bagerlauget. (Kr. 701) 382» Sønderborg. (» 677) 383 Friedlein, J., Parti af Frederiksborg Slotskirke. 384 Friis, Achton. Midienat. Op Frimodt, Johanne, Solbeskinnet Landskab. 386» Barneportræt, Profil til H. 387» Do. do. 388» Do. do. til V. 389» Landsbykirke, Afton. 390» Efter Botticelli i Berlin. 391» Ltitzows Ufer i Berlin. 392» Parti fra Hveen. 393 Fritsch, C., Chr. Lemvigh, » Peter Hersleb. 395» Niels Rosenkrands. 396» P. N. Moklrup. 397» Tornekronet Christus. 398 Frølich, Lor., Tre Hunde foran en Stalddør. 399» En ridende Bondekarl. 400» Tiggerbørnene. 401» Hyldemo er. 402» Af en Hunds Liv. 9 Bl. 403» Selvportræt, Autograf!. 404» Tror Du Hektor, Sebastopol kan holde sig. 405» Visen om Dronning Dagmar, 6 Bl. i Omslag. 406 * De tvende Kirketaarne, 9 Bl. i Omslag, 407» Gøgleriet i Utgaard, 5 Bl. i Omslag. 408» 5 Bl. af Nordens Guder, Separattryk. 409» Fables de La Fontaine. 410» Hero og Leandros af Musaios. 411» Mindebi, om Kunstnerkarneval 3 j s 54, lith, (qjr. (» (» ( * 1642) 1131) 2424) 1860) Frølich, Lor., Thor og Heimdal. Træsn. af Klæstrup. 413» Ringen paa Hastrup. 8 Bl. Træsnit. 414» Voyage de découvertes de Lili. 415» Hvorledes Dagen gaar for lille Lise. 416 The Lords prayer. 417» L Amour et Psyché. 418», Lundbye og Skovgaard, Mindeblade nu den nor- diske Højtid 1:1.> 45. Autogr. 419 Fuehs, G. M., Ole Bendtsen. (Kr. 234) (Str. 196) 420» La meditation interr. (Crolekofsky). (Kr. 237) (Str. 531) 421» En Mand med stor Baret. (Kr. 232) 422 F ugl, Ti., Frieri. 423 Gebauer, 0. D., En hvilende Kosnk Vedette. Kr. 1265) 424» En Kosak, som stiger til Hest.» 1266) 425» En Kosak paa Vedette.» 1267) 426» En Kosak som fanger Heste, Isto Try], u. Sign. Kr. 1268) 427» Kavalleri-Fægtning. * 1273) 428» Kosakoverfald paa en Marketender.» 1274) 429» 9 Jagthunde.» 1276) 430» Max, en springende Hund. * 1277) 431» Fem Stutteriheste.» 1283) 432 En Hingst.» 1284) 433» En Hund.» 1278?) 434» To Væddere.». 1288) 435» En ung Bjørnejæger, meget sjælden.» 1289) 436» Les Voyageurs d'artistes.» 1290) 437» To Katte.» 1291) 438» E t ridende Postbud.» 1292) 439» Sommerlandskab med Dyr ) 440» Bjørnen i Klemme.» 1295)

10 Gebauer, C. D., En Løve. (Kr. 1298) 442» Et Kvægmarked, ufuldendt. (» 1300) 443» En Hoppe med sit Føl. 444» Katten og Musen, Hærfuglen og Nattergalen, Ulven og Tranen. 3 Illnstr. til Bagges Fabler, paa eet Blad, sjælden. (vide Kr. 1290) 445 Gemzøe, P., Landskabsmaler Th. Brendstrup, lith. (M. 562) 446» Scene i en Malers Atelier. Kuchler p. 447 Gertner, I. W., En hundredaarig Olding, sjælden. (Str. 98) 448-9» Aarstiderne af Thorvaldsen. 2 Expl. 450» A. P. og T. H. E. Bernstorff. (Str. 223 og 227) 451» C. W. Eckersberg, del. et lith. (Str. 711) 452» Thorvaldsen. (» 2979) 453» Oehlenschlæger. (» 2007) 454» Guttenbergs Statue. 455 Grosch, A., Die Rasdorfer Papiermuhle. (Kr. 1071) 456 > Dysternbrock. (» 1073) 457 * Kiel. ( > 1080) 458» Maaneskinslandskab. (» 1089) 459» Landskab. 460» Maaneskinslandskab, st. og malet af A. G. til Digtet Mondscheinsgem. af Friedr. Matthiesson sjælden. 461» Hygæas Offer, i Anledn. af Bernstorffs Helbredelse. Kolor. 462» Schaaning Fossen i Tisde Dalen. Kolor. (K. 1084) 463» Levningerne af Niels Ebbesens Borg Nørreriis. Storch del. 464» Louisenlund paa Eger. I. A. Darmstadt sc. 465» Landskab med to Figurer. 466 Grosch, H. A., Ruins of Antiquity, kolor. Sortkunst. 467» Aalborg. (Kr. 1091) 468» Middelfart, aqua tinta. (» 1091) 469» Nyborg., ( * 1091) 470» Viborg, aqua tinta. (» 1091) 471» E ærgemanden Lars Bagge gaar ud. Abildgaard inv. 4/2-0» 5 Prospekter i Sortekunstmaner. 477 Grosell, M., Oehlenschlægers Grav p. Frederiksberg Kirkegaard. 478» Lucie Mølle, Aften. 479 Grøger, F. C., General Bliicher, auf Stein gczeichnet, Hamb. Steind. 480» H. I. Aldenrath, tegnet p. Sten, Prøvetryk før Skrif. 481 Gjildberg, E. L. Høegh-, To Køer i et Landskab, » Et Kohoved, » Et Hestehoved, Gurlitt, L., Hamburgs Havn, 1837, sjælden. 485 * Parti fra Blekingen, » En norsk Trækirke, » Landskab m. en Vandmølle. 488 Haas, Jonas, Biskop Hans Albertsen. (Str*. 54) 489» C. H. Baden. (Kr. 350) (» 111) 490» Biskop Hans Bagger. ( * 122) 491» Clir. Giildenløve, (C ram er del.) ( * 954) 492» Ulrik Chr. do., (do.) ( > 957) 493 > Biskop Peter Hersleb. ( ) 494» E. I, Jessen-Schardebøll. ( > 1343) 495 > Priorinde Mette M. Kruse f. Molderup. ((» 1562) 496» Tyge Kruse. ( > 1565) 497» Peder Lasson. ( > 1618) 498 * Biskop Paul Madsen. (» 1765) 499» Skuespillerin. Anna C. v. Passowf. Materne >( (» 2127) 2

11 Haas, Jonas, Chr. Ludevig Scheel v. Piessen (Str. 2175) 501» Ole Rosenkrautz. (» 2427) 502» Palle do. ( * 2429) 503» Rosenstand-Goiske, ^ (» 2432) 504» Rosenstand-Goiske, (» 2434) 505» Cornelia Bekker Rothe f. Moldrup. (» 2448) 506» Samme. ( * 2449) 507» Biskop L. M. Scavenius. (» 2529) 508» Strangesen, Gravplade i Vestervig. 509» Admiral Albert Skeel. (Str. 2699) 510» Rigsraad Christen (Herm.) Skeel. (» 2705) 511 > Otto Skeel. ( * 2717) 512» And. Thott ng Cathr. Rosenspar, Gravplade. (Kr. 352 Str. 2998) 513» Tage Thott, (Cramer del.) 514» Morten Luther, Christian V, 2 Exempl. (Str. 527) 517 Dronn. Juliane Maria. (» 727) Landemodet i Roskilde, Cramer del. Herredagen i Chr. IV.s Tid. 520 Vismars Indtagelse af Chr. V. i Dronningens Nærværelse, de Friedenreich del Helsingborg og Landskrona Indtagelse af Samme, og Kort. 3 Bl » Guldhornene. 2 Bl. (Kr ) 526» Slagelse. 527» Engelsholm del. et sculp., » Thor, Odin og Freya. 529» Stenhøj og Gravhøj v. Roskildevej og Birke. 530» Jellinge Gravstenene. 531 > St. Ansgar og Biskop Popo » Møens- og Stevns Klint. (Kr. 288-S9) Haas, Jonas, Kbhvns. Slots Plads, Christiansborg, Prindsens Palæ, Frue Kirke. 4 Bl. (Kr ) » GI. Strand, Amagertorv, Kastels Kirke, Thots Palæ. 4 Bl. (Kr ) 542-5» Frederiks Plads, Schimmelinans Palæ, Frederiks Kirke, Frederiks tyske Kirke. 4 Bl. (Kr ) 546» Amagernes Klædedragt. (Kr. 304) » Eremitagen, Bernstorff, Fredensborg, Helsingør, 4 Bl. (Kr ) 551-4» Roskilde Domkirke. Lethraborg, Bregentved, Vordingborg. 4 Bl. (Kr ) 555-7» Gaunøe, Walløe, Wemmel tofte. 3 Blade (Kr ) » Hasle, Nakskov, Mariboe, Saxkjøb. 4 Bl. (Kr ) 562-4» Nysted, Nykjøb., Stubbekjøb. 3 Bl. (Kr ) 565-6» Skanderborg, Grenaa. 2 Bl. (Kr ) » Rosenholm, GI. Estrup, Bidstrup, Clausholm. Frisenborg. 5 Bl. (Kr ) 572-6» Skive, Aalborg, Hjørring, Bulbjerg, W oergaard. 5 Bl. (Kr ) » Thisted, Ribe, Hjerting, Sehackenburg. 4 Bl. (Kr ) 581-2» Dragter fra Føhr. 2 Bl. (Kr. 339) 583-6» Lemvig, Holstebro, Fredericia, Fredericia fra Syd. 4 Bl. (Kr ) 587-8» Løvenborg fra to Sider. 2 Bl. (» ) » To Prosp. fra Bornholm. 591» 4 Bl. Fisk og Insekter. 592» Mønter, Oldsager m. m. 12 Bl. 593» 5 Bl. Vignetter. 594 Haas, J. Meno., Rolf Krage, E. Pauelsen px. 2*

12 Hnn«,.T. Mono, Fru Iversens Minde. (Kr. 956) 596» Napoleon paa Lit de Parade. 597» Samme, kolor. 598 Christus i Gethsemana, Schubert del. 599 * Den hell. Nadver, do. do. 600 > Christus opvækker Lazarus, do. do. 601 > Johannes den Døber, do.' 602 Joseph og hans Brødre, do. do. 603 Bryllupsprocess af Mohamedaner. (Ki. 950) 604-5» 2 Bl. Illust. til Carst. Niebuhrs Rejse. 606 I. F. W.. Jerusalem, Biskop Finn Jønsson. (Str. 1370) 608 Preuss. Statsminister C. A. v. Struense. (» 2803) 609 I. F. Struense. (» 2811) 610 Did. de Thurah, Fuchs p. (» 3018) 611» Oberst Jac..lust Voltelen. ( «3325) 612 Frederik VI som Kronprins, Høyer del. (» 856) 613 Haas, Clir. Peter J., Prof. Kratzenstein. (» 1529) 614-5» Abels Død, Amor v. Mylons Hytte. (Kr ) 616-8» 3 Bl. Vignetter til Sir Grandisons Hist, Pauelsen del. (Kr. 970) > 6 Bl. Interiør af Sophies Rejse fra Memel til Sachsen. Chodowieki del. (Kr, 975) 625 Haas, J. J. Georg. Tra Mænd i et Landskab, Cramer p. 626 > Volmer Slaget, Lorentzen p. 627 > Sarps Foss, do., kolor. 628 Røe v. Frederikshald, do., kolor. 629 Den store Leer Foss, Lorentzen p., kolor. 630 Citadellet Frederikssteen, do., kolor. 631 «Arveprins Frederik og to allegoriske Kvindefigurer. Abildgaard p. 632 Haas, J. J. Georg, Hercule et Dioméde, Pierre p. 633» Den sunamitiske Kvindes Ankomst til Elisæuiu. 634 > En Port i Kahira. (Kr. 987) 635» Audienz hos Irnanen af Sana. ( * 988) * Prosp af Bulgase og Hadie, Baurenfeind del. 2. Blade. 638» Orientalske Figurer, Cramer del., 8 Bl » Byerne Damiat, Rascliid m. m. 3 B. 642 Haase, Angelo, Landskab, Ods Herred, 1ste Tryk. 643» Grevinge Kirke, do. do. 644 Haelwegh, Alb., Ferdinand IV af Ungarn. 645 Hallesen, Emil, Landskab. 646 Hammer, H. J., De tvende Kirketaarne, 2 Bl » Eiderdiget v. Rothespicker, » Husmandsfamilien, » Roskilde Domkirke, * Modelfamilien, Hanck, J. H. T., Selvportrait (Adjunkt, Kunstdilettant) og to Prosp. af Odense, litli. 652 Hansen, A., Berlin. 653 Hansen, Constanstin, En Jæger (Roed) viser en lille Pige en skudt Skade, » Parti af Ringsted Kirke, s- En russ. Marinesoldat p. Tolboden. 656» Ægirs Gæstebud, Træ. 6» Legende Børn, lire Lege, Overtryk. 658» Kronborg, * Titetbl. til Sange f. Studenterfore Hansen, Hans Nic.. Visen om de tre Skalke. 3 Bl. 663 > Kaalunds Portræt. 664» Scirocco. 665 * Prof. I. P. E. Hartmann, > Den gi. Mølle,

13 H ansen, Hans. Nic., Florentineren. 6(58» Postvognen. 669» Kroen paa Heden. 670» De lyse Nætter. 671» Taarnet ved Stranden. 672» Skærsliberen. 673» Min Faders Portræt. 674» Selvport., i>» J ustitia 676 > De tre Skalke, Æ rkebispen i Firenze. 678 > Pegasus. 679» Allegorisk Selvportræt. 680 > Don Bartholo. 681 > Florentinsk Sanger. 682» Firenze. 683» Prof. Hartm ann spillende Orgel. jap. P » Man har Sagn om Borgtapeter. 685 H ansen, Hein., Esbroen v. Frederiksborg. 686» Det Indre af Ringsted Kirke. 687» Moskeen m. de 1000 Søjler. 68S» Ringsted Kirke fra Nordøst. 689 Rosenborg Slot fra Driverihaven. (590 > Søndre Sidegang af Rinsted Kirke. 691» Det Indre af Collins Gaard. 692 * Gavlen af nordre Korsfløj af Ringsted Kirke. (593» Kongegravene i do. 694» Erik Menved og Dr. Ingeborgs Gravplade. 695 * Ringsted Kirke 1780, Kemit. 696 * Rosenborg Slot fra Volden. 697 Hansen, H. P., Secher, Karikatur. 698 Hansen, Knut, Pigen ved en A^ Hansen, Sigvard, Vinterdag ved Esrom Sø. 700» Aftenstemning, Hartvig, Fr., En Baadehavn, Overtryk efter Pen. 702 Haslund, O., E t Bondehus i Tryggerød. 703» Piletræer ved en Aa. 704» En lille Violinspiller, 1ste Tryk. 705» Tre Æ sler. 706» En Stodder og et Par Husmandsfolk. 707» En ridende Bondedreng. 708» Køer ved en Bondegaard, Træsnit af H. P. Hansen. 709 Heckel, A., Østerlandske Musik-Instrum. (Kr. 1232) 710» Titetkobb. t. Beatis ruris otia Fungis Danicis. Th. Holmskjold impensa. (Kr. 1234) 711 Heims, C. H. L., Musikant Schultzbech efter Schleisner. 712» Prøveblad. 713» En Tyrk, Stylog. 714» En Mand med Pelshue, G. F. Schmidt del. 715» Brystbill. eft. Rembrandt. 716 Helsted, Axel, Munken gaar i Enge. 717» Soldater. 718» Hunden med Gedehamsen. 719» Den Jomfru er i Kloster sat. 720» To Maageunger om en Torsk. 721 Henneberg, H. C., Træsnit, Særtr. 722 Henningsen, Erik, 111. til Baggers Min Broders Levned. 10 Bl. Særtryk. 723 Henningsen, Fr., Port. af Hans Friis, Pen. p. Steen. 724» Til vore Damer, do. 725 Henrichsen, F. C., Skovvej, Autografi. 726 Hetsch, G. F., Fire Blade Arkitektur i Omslag. (Kr ) 727» Hetsch i sit Arbejdsværelse, Chr. Hetsch del., lith.

14 Heuer, W., Jol). La franco p. 729» Frederik VI bliver salvet. 730» Dron. Marie Sopli. Fr. do. 731» En kong. dansk Søeofficer, Senn del., Kolor. (K r. 1462) 732 * W. Bendi!., Købke p., Kg], d. Stentryk. A. Dir. (Str. 198) 733» Gross. J. H. Brandt. del. et litli, Kgl. Stentr. 731» Peter Foersom. 2 Exp. (Str. 809) 735 => Generalkonsul P. Gerschou, Kgl. Stent. ( * 1250) 730 * C. W. Jessen og Bataillen J-/ ( * 1340) 737» I. C. Krieger, Jensen p., Kgl. Stent. ( * 1533) 738» Admiral H. C. Sneedorff, Kgl. Stent. ( > 2732) 739» Tliorvaldsen, C. W. Eckersberg p., gedruckt v. Prétre. (Str. 2916c) 740» C. E. F. Weyse, priv. Hamb. Stent. (» 3236b) 741» Prins Christian (VIII) Frederik. Grøger p. (» 944) 742 Hoffmann, J. C., E t kjøbenh. Postbud. 743 Hoffmann, G. R. F., Universitetsbygningen, Malling inv. 744» Roskilde Domkirke, 8 Bl. i Omslag. 745» Skizzer af Ornamenter m. m. fra Pompej. 6 Bl. 746 Holbeck, N. P., Prof. A. Gamborg, Kgl. Stent. (Str. 860) 747 Holm Axel, Skovmose v. Fortunen, » Fredensborg Slot, » Klar Decemberdag Roskilde Fjord, » Sommerlandskab, * Den sidste Voldmølle, » Udsigt over Kildesøen, » F ra Østre Anlæg, Sommerefterm » Aaløbet v. Kalvebodstrand, » F ra Hillerød, Sommerdag, » Fredensborg, Titelradering, 1895, Holm, Axel, Ved Esrom Sø, » Egnen v. Fredensborg * Fredensborg Slotspark, » Udkanten af Gredsted Hegn, » Aaen i Charlottenlund Skov » En Skovsøe, » Sorøe Sø m. Akademiet. 764» Frederiksberg Have, » Landskab med Køer. 766» Frederiksberg Have, 2 Bl. 76f» Oktoberdag, Hellerup. 768» Septemberdag, Kildesøen. 769» Skovsøe, Graavejr. 770» Bygevejr ved Sorø. 771 > Augusteftermidd., Valby. 772» Sommermorgen, Græsted. 773» Efteraar, Refnæs. 774» Fra Frederiksberg Have, Sommerdag. 775» Sommeraften, F ra Sorøegnen. 776» Vinterdag i Skoven. 777» Bondehus ved Søe, * Solskins Landskab, » Vinterdag, Dyrehave, > Klar Vinterdag, fra Gentofte, » Sommeraften, Holm, Clir. F. C., Kvægmarked, » do. m. Holms Blyantsrettelser. 784» En Vandhund, » do. brunt Tryk. 786» Rensdyr.* 787» Ung Tyr v. et Vandhul. 788 Holm, Jens M., Kjøbenhavn set fra GI. Kalkbrænderi,

15 Holm, Clir. F. C. Kjøbenhavn seet fra Christianshavn. 790» Frue Kirkes Indre. 791 > Rundetaarn, Kolor. 792» Sjællands yndigste Egne, 20 Bl. m. Text. (Ewaldsliøi og Marienlyst Kolor.) (Kr. 1255) 793 Holm, Rosalie, f. Petit, Trægruppe Holm, L. C., Landskab med Figurer, (ef. Teniers?) 795 Holten, Sotie, Skovparti in. en Brønd, 18S E t Hus i Skoven, Poppel v. Gavlen af et Hus, Prøvetryk » Store Sten i Skoven, Vinter. 2 forsk. Prøvetryk, » Sivbevoxet Søe, 2 forsk Prøvetryk. 802 Hornemann, C., Maler og Musiker, (i. G. de Gentilly, kaldet Palmer, lith. (Str. 2111a) 803 > Thorvaldsen, Ham. Steind. (» 2930) 80 i Hou, Axel, En Kat paa en Pude, 1S » Darwin, » H. F. Ewald, jap. P., Kunstnertryk, » Provst Helweg, > Stubmøllen, jap. P., » Horsens Fjord, do. do., » Bygevejr, » Profilportræt af en ung Pige, jap. P. 812» Kvindeprofil, » Maleren Søren Lund, 189S. 814» En Tyr, Jantzen, Hans. F ra Boserup, » Holbæk Landevej m. Roskilde By og Domkirke, Jantzen, Luplau, En Moder m. sit Barn, » Kunstnerens Svigerfader i Ornat, * Stikkelsbærplukning. 820 Jantzen, Luplau, Interiør, to Damer ved et Bord. 821» Landskab. 822 Jastrau, Viggo, En Mand v. et Vindue, » Kjøkkeninteriør. 824» Forsøg (Damer spille Fjederbolt) » Interiør fra Montpezat. 826» Maaneskin. 827» Kjøkken i Cevennerne (Les estables). 828» Maria Kloster i Helsingør. 829» Forsøg (Mandsprofil m. Hue). 830» Kunsthistorikeren, Karl Madsen, Særtryk kin. 1\, Træ. 831 * Droit du Maitre, lith. Prøvetryk. 832 Jensen, Karl, Domkirken i Liibeck, jap. P., » Hulvej fra Næstved Egnen, * Motiv fra Fredensborg Park, Aften, Jensen, Louis, Esrom Kloster. 836 Jerndorff, Aug., Prøvebi. m. Port. af Frk. F. A. Bueliheister. 837» Historiker, kgl. Fulm. Anton Petersen, » Portræt og Randtegning (af Arkitekt Th. Bindesbøll) Overtryk. 839 Ilsted, P. V., Hoved af en gi. Mand, » Et Munkehoved eft. Rubens, » Sovekammer Interiør, » Min Ven Hassan. 843» En Druser, jap. P. 844» Kantareller, jap P., » Bondekone spiser Grød, sjælden. 846» Vinløv. 847» E t Bus paa Falster, sjælden, 848» En strikkende Bondekone, dq,

16 Ilsted, P. V., To Smaapiger, jap. P. 850 Juul, A., Ved en Havestue, Kittendorff, Axel, T., Thorvaldsens Bolig i Ii< 852 Kittendorff, Ad., En hvilende Tourist. 853 Alle brave Jægeres Skaal. 854 Kleinsorg, Max, Knippelsbro fra Christianhavn, p. kin. P., Vinterdag i Dyveliaven, I Tanker, Prøvetryk. 857» F ra Nurnberg, S - Vinter Vinterlandskab (m. Pumpen) Prøvetryk. 860 Strandparti Prøvetryk, 1S » Parti fra Øresund (m. Badehus). 862» Kjøge Aa. 863» Frederiksværk. 861» Vandmølle v. Bregentved. 865 * Præstø Fjord. 866» Paa Terrassen. 867» Indkjørsel til Gisselfeld, Prøvetryk. 868» Indløbet til Kjøbenhavns Havn. 869» Skovshoved Havn. 870» Ved Kjøge. 871» Dronningens Mølle. S72 Præstø Havn. 873 Frederiksværk, sivbevoxet Strand. 874 * Bjergsted. 875 En Stendysse. 876 Bellevue, blaat Tryk. 877 Møllerne v. Kjøge. 878 * Rosenborg fra botanisk Have, gul Tone, 879 Fortunen, blaat Tr, Kleinsorg, Max, Eremitagen. 881» Batteriet Sextus, blaat Tr. 882» Børsbroen. 884» Prøveradering m. Farver, 1894, sjældont. 885» Stenet Strandbred. 886» Wartburg, Kleve, T. Astronomer, (I. Wall inv.) » Apollo og 3 Muser, Wiedewelt del. rodt Tr. 4 Bl. 892» Digterinden Birg. Cathr. Bove. (Str. 339) 893» Geheimraad B. W. Luxdorf. (» 1714a) 894» F. W. C. v. Reitzenstein (af Jens Bang) (» 2348) 895» Juliane Marie, Høyer p., rødt Tryk (» 339) 896» Christian VII, Juel p., m. Kongens Haandskrift. 897 Klæstrup, P., Alexander Weihe. 898» Landsoldatens Drømme, 17 Chemit., 1S » E t kjøbenb. Optog m. Musik, Stentr. 900» 111. Forside t. Sang, 1 '*/.> 1869, Overtr. 901 Kornerup, H. J., En gi. Skærsliber, » Merløse Kirke, » Sokrates, » Søeborg Kirke, » Dreng, der renser en Hund (Terburg), » Himmelløv Kirke, » Dalmatiske Pliysionomier, » Skaanske Bønder, » Væ Kirke i Skaane, » Landsbyringeren, (Str. 810) 911» En Oldsaniler (C. S. Billum), (Str. 255) 912 > Nordost. Vaabenhus, Boskilde Domkirke, » Parti af Omgangen, ib

17 Kornerup, H. J., Tre Kongers Kapel, Roskilde Domkirke, » Snitværk o. Korstolene, ib » Frederik II, Sarkofag i do » Roskilde Domkirke fra Korsiden før Skrift, » Roskilde Domkirke, » Dr. Margrethes Monument, Krafft, J. A., Karnevals Scene i en Gade i Rom, (Kr. 1539b) 921 Krohn, Pietro, Maren Krohn, Købke tegnet (Str. 1555) 922» E t Barn (Mappeditteren), > Erindring fra Thurø, Decb » Prøveblad m. Portræt af Marius Krohn. 925» Medaillør F. C. Krohn. 926 > Vignet og Randtegning, 1$>/ » 111. Kantate v. Studentersangf. Fest 1<l/12 79 med 12 Portrætter. 928» Landmds. Forsaml, i Odense, 1863, Prøvetryk, lith. 929 Krossing, N. B., Admiral St. A. Bille, Kgl. Stent. (Str. 248) 930» J. P. Frydendahl, do. d o, Winsløw (» 832) 931» Løven v. Luzern (Thorvaldsen) tegn. m. Kridt p. Sten. 932» Tyroler Gemsejæger, do. do. 933 Krause, E., En ung Kvinde. 934 Krøyer, P. S., Landskabsmaler V. Kyhn, Mai » Selvportræt, Jan » Etatsraad L. Frølich. 937» N. L, Høyen, del., Henriksen xyl., Særtryk. 938 Kyhn, C. W., Landskab m. Køer, 1847, gi. Tryk. 939 * En Tiggermunk (Ernst Meyer) galv. gi. Tr. 940» Kopi eft. Hollar og C. Bega, galv.. gi. Tr Kyhn, C. W., Maskerade. 942» Frederikssund, 1847, gi. Tr. 943 >; Birketræer i Blæst, Juli 1849, ældre Tryk. 944» Roskilde Landevej, Aug. 1849, gi. Tr. 945» Sandbaad i Stille, 1849, ældre Tr. 946 $ Skibe i Taage paa Søen, 1849, do. 947» Klippeparti paa Bornholm, gi. Tr. 948» Galease, 1850, ældre Tr. 949» Skibe i Antwerpens Havn 1853, do. 950» Parti v. Marnefloden, Joenville Mai 1850, gi. Tr. 951» Kystparti paa Bornholm, 1847, gi. Tr. 952» F ra Savoyen, gi. Tr. 953» Olaf Rye paa Dødslejet (Hammer) 1850, gi. Tr. (Str. 1490) 954 Det indre af en Skov, 1854, gi. Tr. 955» Bakker ved en Mose, Marts, 1819, m. gi. Tr. 956» Vinter i Skoven, 1866, gi. Tr. 957» Skibe i Stille paa Søen, ældre Tr. 958 y> Hammershus, Træsnit. 959» Parti i Rom (v. ponte rotto) 1860, gi. Tr. 960 Jydsk Landskab, 1858, gi. Tr. 961 * I Udkanten af en Skov, 1886, gi. Tr. 962» Musikanter, galv. gi. Tr. 963» Ferd. Bol, galv. gi. Tr. 964» do.s Hustrus, galv. gi. Tr. 965» Hulvejen, 1847, gi. Tr. 966» Bjernede Kirke, 1852, ældre Tr. 967» Per Oldermand, 1850, ny Tr. 968» Landskab, galv., ældre Tr. 969 Skuespiller 0. Rongsted (Winsløw) gi. Tr. 970» do. Hortulan. (I. M. Haas) gi. Tr. 971 Møens Klint (Puggaard del.) 1849.

18 kolor. Aftryk (paa hver Side af Bladet) »»» Abraham og Hagar, Der schmertzhaftes Verlust (Mieris p.) Omslags Vignet, Sortkunst » Vignetter m. m. 6 Bl » Bondehus, Fiskedræt Luc. 5-6, Vignet, 3 Bl >» Gravmonument. do. over J. C. G. Adler (Str. 33) 1005» Jomfru Astrup som Ida, Kolor. (Kr. 1158) Købke, C., S., Jens Fisker, Brystbill., 1836.» Det indre af Aarhus Domkirke (nord. Korsarm)» En antik Hund.» H. V. Bissen. (gtr. 266)» Ludv. Holberg. (» 1203a)» Prof. F. C. Sibbern. (Kgl. Stentr. Gemzøe) (Str. 2678) Kølle^ C. A., Vesterborg Søe, kin. Papir, gi. Tr. > Ved en Søe, do. do.» Aaen i Skoven, Lahde, Gr. L. paa Rheden. Hædersminde o. de Faldne i Slaget (Wiedeweld og Lahde inv.)» Christiansborgs Ødelæggelse 2C/ (fra Vest) (Kr. 1123)» Christiansborg Slots Brand - e,j, (» 1124)» Branden i Kjøbenhavn, 5, 6 og 7 Juni. (» 1125)» do. i do. (fra Slotpladsen). I. (» 1126)» do. i do. (Amagertorv) II. (» 1127) * do. i do. (Nicolai Kirke). III. (» 1128)» do. i do. (Raadhuset). IV, rødt Tr. (» 1129) * do. i do. (Byen fra Nørrevold) V, kolor. (» 1130)» Udfaldet fra Classens Have (Eckersberg del.) to (Str. 104) Biskop N. E. Balle, (» 132) 1007 Lahde, G. L., Biskop N. E. Balle (forandret) » Mich. G. Birckner. (Str. 261) 1009 I. Nordahl Brun Billedhugg. J. Hiernøe. (» 1155a) 1011» Kai Ab. Kali (Gravmonument). M (» 1429) 1012» Friherre A. F. F. L. Knigge, Præsten J. G. Marezoll (Viertel p.) (Str. 1797a) 1014» Gravmonument o. Samsøe. (» 2515) 1015 P. F. Suhm, Juel p. (» 2833) 1016 Samme. (» 2836b) 1017 J. C. Tode. ( c 3026) 1018» C. B. Tullin. (» 3096) 1019» Etatsraad Zoega. CO CO 1020» Frederik VI til Hest. (» 886) 1021 * Hertug Frederik Chr. af Schlesw. Holst. Sønderb. 00 (Str. 1187) 1022» Louise Augusta af do. do. (» 855) 1023 Lange, S. L., Kjæmpehøj paa Møen v. Rødding. (Bagge sc.) 1024 Colding 1823, Kolor. (Kr. 1012) 1025 * En Udsigt af Møens Kridtbjærge, Kolor. (» 1014) 1026 > Eu Udsigt paa Møen, Kolor. ( > 1014) 1027 Larsen, Ad., Februar Aften, » Sommeraften v. Rødovre, » I Skoven v. Vintertid, Larsen, Emanuel, Almannagjau v. Tingvalla, » Akreyri (Øfjord) nordi. Island, » Silfrastadir Kirke p. Island, Larsen, F., Fra Rosenborghave (o: Kronprinsessegade), litli. 1034» Kjøbenhavns Slot i 17. Aarhund., rad > Kjøbenhavns Slot do. do. 3

19 Lehraarm, Edv., Liden Gunver og Havmanden, » Fremstill. i Templet (A. Muller del.) 1038» Tagkammerglæde, lith. af Kunst. 1039» Kjøbenhavnske Albumsblade, 1854, lith. 1040» Væddeløb v. Kjøbenhavn, en Folkefest, Stentr *> Kunstnere paa Keglebane 3 Skæve, del. og lith. m. Forklaringsblad og Digt. 1042» Laurentius Cybo (Franc. Mazzuoti), Kgl. Stentr. 1043» Kammerh. R. v. Jessen, lith. (C. Hansen p.) (Str. 1344) 1044» Jens Hornsyld, Præst, Bendz p. Kgl. Stentr. (Str. 1255) 1015» Henrik Steffens, Kgl. Stentr. (» 2765) 1046 Libert, G. E., Landskab ved en Søe, (Buntzen p.) 1047» Landskab med Vand og Træer. 1048» Rebekka ved Brønden, (Thorvaldsen) » Christian IV, Tordenskjold og en Hjort, Blade. 1052» Tre Nætter, i 1053» Hævneren, Lillienberg, Tiden (mandlig Genius) » Conturer af antik. Fresc. Malerier fra Pompej, 6 Hefter å 6 Bl. Tab. I-XXXVI Locher, A., Huse i Tidsvilde, Op Locher, Carl, Fra Bretagne, » Hornbæk Kirke, Aften. 1064» Formiddag i Sundet udfor Kjøbenhavn, » Stille Aften i Nordsøen, 1S » Samme Bl., (trykt hos Feising) 1067» Arcturus i Nordsøen. I 1068» Fra Versailles. 1069» Bønder køre Tang Locher, Carl, Vinterdag ved Stranden, andet Forsøg.» Briggen Ørnen.» I Sundet Syd for Kronborg.» Søstykke, 1893.» Bygevejr i Sundet (ud for Kronborg), L888.» Et Dampskib og flere Sejlere i Søen.» Aftenlandskab fra Hornbæk, Efteraar. Kunstnertryk, 1890.» Sommeraften i Sundet, 1897.» Den 2 Decbr. 1863, (Frederik VII Ligfærd) 1894.» Fra Snekkersten.» Hjem over sidste Revle, 1899.» Skagen sydvest Kyst. Op. 37, 1899.» Skagen Sønderstrand. Op. 38, 1899.» Skagen Nordstrand. Op. 40, 1899.» Skagen - Grenen. Op. 41, 1899.» Maaneopgang ved Skagen, 1899.» Fiskerkuttere gaa til Søs, 1897.» Frisk Kuling (i Sundet).» Sommernat ved Hornbæk Strand, 1898.» Stille Aften ved Kattegat. > Tidlig Morgen v. Skagen (Fiskerbaade gaa ud), før Skrift » Atten udfor Kronborg, Kunstnertryk, 1890.» Søstykke (Fiskere ved en Lodsbaad?) Maagetryk, 1891.» Fra Skagens Nordstrand. Lode, O. H. de, 111. til Holbergs Smaaskrift (Metamorph. I og II og Daphniske Blodbad). 3 Bl.» Tamperretten i Kjøbenhavn.» Vign. t. Christian V Krigshistorie.» Præsten Enev. Ewald (Pilo p.) (Str. 755) 3*

20 Lode, O. H. de, Adam G. Moltke. (Pilo del.) Str. 1864) 1101 > Henn. & Elisab. do., Gravplade (Kr. 90) (» 1876) 1102» Morten S c h e e l v. Piessen (Cramer del.) (» 2180a) 1103» Landsdommer C. P. Rothe, (do., Hørner p.) (Str. 2445) 1104» Prof. J. A. Seidlitz (Wichmann p.) (» 2672) 1105» Arkitekt I. C. Sprengler, (Lor. Sprengler). 1106» Erik Thott, Gravplade. (Kr. 92) (Str. 3002) 1107» Kirsten Ulfstand, do. (Kr. 91) (» 3136) 1108 * Kong Hans (Chr. I). (Str. 34) 1109» Christian IV (v. Mander p.) ( «281) 1110» Frederik III (v. Mander p.) (» 399) Lode, Alexia de, Harboe Fruekloster, Slangerup, Jægerspris, Kjøge, 4 Bl. (Kr. 99) > Kallundborg, Korsør, Antvorskov, Skjelskør, 4 Bl. (Kr- 99) * Herlufsholm, Sorø, Næstved, Præstø, Stege, 5 Bl. (Kr. 99) » Nexø, Svaneke, Odense, do. fra Syd, 4 Bl. (Kr. 99) » Kjertminde, Middelfart, Assens, Nyborg, 4 Bl. (Kr. 99) » Nye Borg, Svendborg, Faaborg, Holkenhavn, 4 Bl. (K r* 99) » Aarhus, do. fra Vest, Horsens, Ebeltoft, 4 Bl. (Kr. 99) » Randers, Viborg, Skagen, Børglum Kloster, 4 Bl. (Kr. 99) » Ringkjøbing, Kolding, do. Slot, do. Slotsgaard, 4 Bl. ' ( ^. 99) » Veile, Bjørnsknude, Oldsager, 3 Bl. (Kr. 99) 1151 Lund, Carl O. J., Landsbykirke (Toxværd), 1S Lund, F. C., Erindring fra Okt m. Forklaring. 1153» Marius paa Kapitolium eft. Pennetog. 1151» Fandens Besøg, do Lund, H., E t gammelt Bondehus Lund, J. L., Kristendommens Indførelse i Danmark, Overtryk af Pennetegn., (Kr. 1313) 1157» Madonna m. Barnet, Stentr. (» 1307?) 1158» Conturer efter æld. ital. Mestre, 1 Hefte, 4 Bl. (Kr. 1311) 1159» do. do., II Hefte, 4 Bl. ( «1312) 1160 Lund, J. P., En liggende Hund, » Gedebuk ved et Birketræ, Juli » Scene eft. Charles Dickens. 1163» 6 Raderinger i Omslag eft. Lundbyes Tegn Lund, P., Frederiksborg. 1165» Caroline Mathilde. (Str. 833) 1166» Christian VII. (» 806) 1167» Lovisa Augusta. (» findes ei) 1168 Lund, Søren, Søndermarken, i0/ » En Kalv, » En Ko og nogle Høns. 1171» Hestene vandes Lundbye, J. Th., E t Æsel, Sept » Faar paa en Kæmpehøj, Julen » Lille Regine, » Sakuntala, » Et Antilopehoved, » Justitsraad E. Bonnevie, » En Nisse, som skjærer en Pen, 1817 (Frølieh) 1179» do. do. paa Brevpapir, gi. Tr. 1180» Munken og Mulæselet, 1845 (Henneberg) 1181 >) Hoppen med sit Føl, 1841, Træsn.

21 Lundbye, J. Th., En Nisse indliugger 1846 i en Sten, Træsnit. 1183» Lamaet, do Hellig-Anderskorset og Visby korset. 1185» Blind Betler m. sin Hund og Vandrende gi. Mand og ung Pige En Ko, der bliver malket 1843, do Helenekilde, do. 1188» Hexen hentes, do. L189 Fire Blade m. Kæmpehøje. 1190» Den lille Pige med Svovlstikkerne, do Christian IV, do Christian 1 (Kong Hans), do. 1193» do. uden Indfatning, do. 1194» Knipset p. Næsen, Mand m. Svinehoved, Donner u. Blitz, do. 1195» Ved Bethlehelms Krybbe, do. 1196» 4 Bl. med 21 Træsnit (Raderfor.) 1197 S 5 Bl. med 20 do. (do.) Bl. med 20 do. (do.) 1199» Italiensk Moder m. sit Barn, rad. af J. P. Lund Ridende Dreng paa et Æsel, do. do En Hoppe med Føl, do. do Død Hest paa en Æselskærre, do. do Nissen hos Hesten, Træsnit. 1204» En So med sin Gris, do > Malkepladsen, tegn. p. Træ af Edv. Petersen. 1206» To Køer paa en Vej, jap. P., Ætsn Lunding, V., To Blade med Karikaturer, Ltibschitz, J., Norsk Bjerglandskab, » Aften ved en Seine 0, » En lille Pige, Pladen ødelagt Lubscliitz, J., Roden Eng ved Veile.» Vinteraften ved Fuglesangsøen, 1899.» Engparti ved Veile Fjord.» To smaa Raderinger.» To do. do.» Sommeraften p. Landet, lille Format.» Selvportræt, 1896.» Georg Brandes, Nr. 18, jap. Papir, Kunstnertryk.» Olaf Poulsen (s. Kaspar Røgliat) Nr. 5, jap. P., Kunstnertryk.» Olaf Rye. Læssøe, Th., Indgangsporten paa Vallø, 1839.» Broparti fra Kastellet, Madsen, A. P., Tre Gæs, 1853.» Fra Hornbæk Fiskerleje, 1877.» En Lænkehund, 1847.» Faar paa Marken, 1855.» Tak: Diplom fra oldnordisk Musæum, 1883.» Gedebukke, 1883.» Landskab med græssende Køer, 1856.» Hørup Mølle paa Als, 1851.» Lundbyes Grav p. Bedsted Kirkegaard, 1854.» En Kostald.» En Kjæmpegrav paa Refsnæs (med Faar.)» Høstvogn i en Bondegaard, 1879.» Faar paa Marken, 1883.» Gruppe af Kvæg, 1855.» Affaldsdynge i Fanner up (m. Køer.)» Langdysse i Gunderslevhohn Skov, 1862.» Rolf, 1860.» St.ensbygaard p. Bornholm (Gangbygning).» Langdysse ved lille Rørbæk, 1862*

22 Madsen, A. I\, Gravhøj ved Søster Svenstrup, » Kjær By paa Als (m. Pige og Tyrekalv), » Samme, omarb Kjær By paa Als (m. Høns) Mansa, J. H., Parti af Søllerød. (Kr. 1524) 1249» Tordenskjold. ( «1523) 1250 Marstrand, N. V., Scene ved en Konsumptionsbod, » Prøveblad m. Hoveder, Styl. 1252» 2det do. (to samtalende Personer) do. 1253» Etatsraad C. M. Weis, » Moderen hjælper Drengen op paa Hesten til Faderen (Hjemkomsten), » En Spillemand, kem. 1256» Ægirs Gæstebud, Pen. paa Sten, » 7 Tegninger, lith. 1258» 3 Pennetegn. photolith Martensen, Josepha, Italiensk Gadeparti, » Interiør fra Bispegaarden. 1261» Fuglesangsøen i Dyrehaven. 1262» Møllen, Løisøen i Rudeskov Fra Tryggerød Bøllemosen. 1266» Hornbæks Plantage. 1267» Parti fra Bøllemose, » Strandmøllen Lokes Høj. 1270» Vedbæk Strand Melbye, Anton, En Brig i oprørt Sø, » En Fregat i oprørt Sø, v. d. norske Kyst, 1851, 1273 > En Kuf og tiere Sejlere, stille Vejr, Melbye, Anton, En Fregat i rum Sø, » Havnen i Cadix, Kemit. af Lund. 1276» E t Vrag i Sydhavet, do. af Sehøler. 1277» I Jenny Linds Album, do. af Lund Messmann, L., Det lille Bondehus i Frederiksberg Have, litli. m. Pen. 1279» En Bro i Frederiksberg Have, do. 1280» Gammelt Piletræ v. et Gærde, do. 1281» Skovparti, Pen. paa Sten Meyer, Elias, Kirsebærgangen v. Vesterport. ( Kr. 1045) 1283 «Stensætningen i Frederiksberg Have. (» 1017) 1284» Ordrup Krat. (» 1019) 1285» Hellerup ved Strandvejen. (» 1018) 1286» Ermelundshuset. (» 10j0) 1287» Eremitagen i Dyrhaugen. (» 1052) 1288» Fortunen ved Dyrhaugen. (» 1051) 1289» Kong Oluf Støtte i Værdalen. (» 1051) 1290» Gule Elv v. Tronhjem. (» 1056) 1291 «Næs i Aasen nord for Tronhjem. (» 1057) 1292» Vejen til Røraas Kobberværk. (» 1055) 1293» Landskab. (» 1060) 1294» E t Glas med Blomster. (» 1C61) 1295 Meyer, Emma, Landskab, Vej gj. en Skov, Meyer, Ernst, Tolv Portræter af Danske i Rom, » Italiensk Kone m. lille Barn, lith. 1298» Italiensk Genrebillede, Kemit Michelsen, G., En Tyr Middelboe, B., Parti fra Kulien, » Svensk Landskab, » Køkkeninteriør, » Barnehoved, Moe, Louis, 2 Særtryk af Oldemors Fortæll., Træsn, af 0. Andersen,

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a.

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. KATALOG Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. H}l± AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen lirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. l l ll

Læs mere

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3.

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3. SWL JW 7. Mandagen den 2den Februar 1891, Form. Kl. I I, bliver ved Auktion i ffioidfiusgade / bortsolgt efter Hr. Overretssagførør Em il S ch jø ttz s Rekvisition paa Grund af Likvidation en Samling af

Læs mere

KATALOG OVER MALERIER

KATALOG OVER MALERIER \ 'v -vf KATALOG OVER MALERIER TILHØRENDE FÆ LLESBOET E FT E R AFDØDE GROSSERER OG YEKSELLERER ARON R. HENRIQUES OG SENERE AFDØDE HUSTRU. DE BORTSÆLGES VED AUKTION, D ER AFHOLDES MANDAG DEN 16DE NOVEMBER

Læs mere

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, (f> Bredgade 28. over. hvilke bortsælges ved Auktion

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, (f> Bredgade 28. over. hvilke bortsælges ved Auktion sm CATALOG over en Samling Malerier, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, Bredgade 28. (f> EFTERSYN: Fredag d. 13., Lørdag

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal.

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. Fotograflsamllngen CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF EMIL WENNERWALD HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION,

Læs mere

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11.

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11. Privat Eftersyn i orsaag u. 710 r\». n o. > Wz, i. ^ STATENS kunsthistoriske FOTOGRAFI SAMLING. CATALOG over Malerier af Landskabsmaler C. F. Aagaard, h v i lk e b o r ts æ l g e s v e d A u e tio n p

Læs mere

CARL LOCHER. PROFESSOR (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.)

CARL LOCHER. PROFESSOR (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.) 3>. l f a, C PROFESSOR CARL LOCHER. (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.) Auktion: Tirsdag d. 11. og Onsdag d. 12. April 1916, Form. Kl. 12, Malerisalen, Studenterforeningen, Vesterboulevard

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 HJ. AF CITYGADE KATALOG OVER MALERI AUKTIONEN ØSTERGADE 15, 1. SAL (KONGENS KLUBS SELSKABSLOKALER) ONSDAG DEN 3. JULI KL. II1!,

Læs mere

sidste Afdeling Oliemalerier

sidste Afdeling Oliemalerier . p\ mr KATALOG over sidste Afdeling Oliemalerier af afg, Landskabsmaler Yilh. Groth tilh. hans Dødsbo som bortsælges ved Auktion i Kunstudstillingsbygningen ved Cliarlottenborg Mandag den 10. December

Læs mere

CATALOG OVER MALERIER OG FARVELAGTE TEGNINGER EFTERLADTE AF AFDØDE MARINEMALER, PROFESSOR PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER MALERIER OG FARVELAGTE TEGNINGER EFTERLADTE AF AFDØDE MARINEMALER, PROFESSOR PAA CHARLOTTENBORG. 3586. CATALOG OVER MALERIER OG FARVELAGTE TEGNINGER EFTERLADTE AF AFDØDE MARINEMALER, PROFESSOR CARL LOCHER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, SOM AFHOLDES MANDAG D. 28. OG TIRSDAG D. 29. FEBRUAR 1916, FM.

Læs mere

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12.

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER, TEGNINGER M. M. (FIN, GAMMEL DANSK KUNST), SOM BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG DEN 7. OKTOBER

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

H. C. JENSEN, Auktionsholder.

H. C. JENSEN, Auktionsholder. Konditioner. i. Alt sælges under Forbehold af nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning og henligger samme for Køberens

Læs mere

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER Fotografisamlingen FORTEGNELSE OVER INGEBORG SEIDELIN S EFTERLADTE MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN BREDGADE 34 TIRSDAGEN DEN 2. MARTS Kl. 12 /2. MALERIERNE ER TIL EFTERSYN FREDAG DEN

Læs mere

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner... i Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 5. November Kl. 10 5. Torsdag den

Læs mere

AKVARELLER OG TEGNINGER

AKVARELLER OG TEGNINGER FORTEGNELSE OVER EN SAMLING AKVARELLER OG TEGNINGER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL DECEMBER 1908 NOGLE TEGNINGER FRA SKITSEBOGEN OG TEGNEMAPPEN

Læs mere

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkønbergs Auktioner Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ØM.

Læs mere

Fredagen den 5. November 1920 KL 1

Fredagen den 5. November 1920 KL 1 Falkenbergs Auktioner Fredagen den 5. November 1920 KL 1 bliver ved Auktion, der afholdes (fif. liunqcocj 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. November Kl. 10 5. Torsdag

Læs mere

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal.

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. CATALOG OVER EN SAMLING MALERIER AF MALERNE: MAGNUS BENGTSSON N. P. BOLT FOLMER BONNÉN CLEMMEN CLEMMENSEN KOFOD»JESPERSEN

Læs mere

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm,

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, Falkenbergs Auktioner Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, bliver ved Auktion, der afholdes (61. Jitmgeoej 27 & 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. Marts Kl. 10 5.

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK.

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER IALT 147 STK. FRA EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE SOM BORTSÆLGES VED AUKTION PAA INDUSTRIPALÆET TORSDAG DEN 13. MARTS 1919 KL. l*/a EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag Falkenbergs Auktioner Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Del gode M fl b E RIE EFTERSYN. Mandag den 24. Juni Kl. 10 5.

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix" i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Phønix" i Storehedinge M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Malerierne er udstillet paa Auktionsstedet Søndag den 30. Januar fra Kl. 10-6. 1. Joh. Neumann:

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG.

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG. HANS AGERSNAP. Fotogroflsamliagen Privat Eftersyn: Torsdag d. 29. September 1910, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF HANS AGERSNAP, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG DEN 3.

Læs mere

Nr. 19. Maria og Elisabeth.

Nr. 19. Maria og Elisabeth. Nr. 19. Maria og Elisabeth. Privat Eftersyn: Onsdag d. 26. Novbr. 1913, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET JUL. PAULSEN, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES

Læs mere

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 Prof. Jul. Paulsen. Joh. Rohde. Wilhelm Rosenstand. Prof. Karl Thomsen. Prof. Chr. Zacho. Niels Holsøe. Carl Jensen. P. Mønsted. Prof. Karl Block. La Cour. Prof.

Læs mere

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 UNG KUNST A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 * CATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER AF EBBA CARSTENSEN, CLEMMEN CLEMMENSEN, IMMANUEL IBSEN, JOH. JOHANNESEN,

Læs mere

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG.

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. 6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. rø3 \A TA LO G / over af Maleren hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Mandag den 20. Februar 1905, KL \\% i Udstillingsbygningen,

Læs mere

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER KATALOG OVER MALERI-AUKTIONEN MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 i s VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. Eftersyn: Søndag d. 18. April Kl. 9 5. Kommissioner modtages i Lokalet af Inspektør Sørensen. AUKTKONSVILKAAR. Alt

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Faxe i Faxe Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Malerierne ere udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 27. Februar fra Kl. 10 6. i Nr 1. Thorkild Christensen: Ved et

Læs mere

. SQe. IS3 HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL ll /a. CHARLOTTENBORC. »axonaia sigirøcmwisnrim

. SQe. IS3 HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL ll /a. CHARLOTTENBORC. »axonaia sigirøcmwisnrim IS3. SQe. HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL ll /a. CHARLOTTENBORC.»axonaia sigirøcmwisnrim PotrtgraflsamlingeB Privat Eftersyn: Torsdag den i. Februar 1912, Kl. 11 4. CATALOG OVER

Læs mere

GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG.

GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG. GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG. Privat Eftersyn: Torsdag den 17. Oktober 1912, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF GABRIEL JENSEN, HVILKE

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

Falkenbergs Auktioner

Falkenbergs Auktioner Falkenbergs Auktioner Fredag den 12. December 1919 KL 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der alholdes (Det ny Theater bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdng den lo. December Kl. 10-5. T\,rsd;ifc: o* n!1 December

Læs mere

MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER. Fotografisamlingen M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2

MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER. Fotografisamlingen M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2 Fotografisamlingen MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS å VIS ØSLBANEGAARDEN M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2 BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER SÆRLIG AF ÆLDRE OG YNGRE DANSK MALERKUNST

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland" i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Katalog over Maleri - Auktionen paa Hotel Langeland" i Rudkøbing Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 2. Maj fra Kl. 10-6, _ 3-13 * f 14. Carl Olsen: Sejlere

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen i Forsamlingsbygningen i Hjørring M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 18. Juni fra Kl. 10-6. Nr. 1. J. Vermchren: Italienske

Læs mere

KUNST-AUKTION. ) TELF. CENTRAL 8490 ) Træffes sikrest, ogsaa for Telefonsamtaler, } før Kl. 10 og efter Kl. 6. 3008. I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34

KUNST-AUKTION. ) TELF. CENTRAL 8490 ) Træffes sikrest, ogsaa for Telefonsamtaler, } før Kl. 10 og efter Kl. 6. 3008. I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 3008. Ældre dansk Malerkunst købes eller modtages paa meget kulante Betingelser til ^ortsalg ved mine Kunstauktioner i Ovenlyssalen, Bredgade 34. Ved at sælge ved mine Kunstauktioner opnaar Ejerne selv

Læs mere

CATALOG OVER MALERIER OG AQUARELLER AF AFDØDE PROFESSOR, LANDSKABSMALER G. M. SOYA-JENSEN, PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER MALERIER OG AQUARELLER AF AFDØDE PROFESSOR, LANDSKABSMALER G. M. SOYA-JENSEN, PAA CHARLOTTENBORG. CATALOG OVER MALERIER OG AQUARELLER AF AFDØDE PROFESSOR, LANDSKABSMALER G. M. SOYA-JENSEN, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG DEN 7. OG TIRSDAG DEN 8. OKTOBER 1912, FM. KL. 11'la PAA CHARLOTTENBORG.

Læs mere

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581 FORTEGNELSE over MALERIER som ifølge Begæring af Overretssagfører SVEND WARBURG bortsælges ved Auktion Tirsdagen den 28. November 1916 Formd. Kl. 11 i Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - Søndag den 26. Novbr.

Læs mere

NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR. s VESTER M ANDAG DEN 23. FEBRUAR 1920, KL. 12

NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR. s VESTER M ANDAG DEN 23. FEBRUAR 1920, KL. 12 NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR. s VESTER 72 56 i M ANDAG DEN 23. FEBRUAR 1920, KL. 12 KATALOG over EN SAMLING MALERIER som bortsælges ved Auktion Mandag den 23. Februar Kl.

Læs mere

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG. 3615. CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET FRANTS HENNINGSEN EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG D. 19. OG TIRSDAG D. 20. OKTOBER 1908, FM. KL.

Læs mere

W - n. Ernst Meyer. Malerier, Studier og Skizzer V 123. i Olie. Akvareller 3782. afd. samt

W - n. Ernst Meyer. Malerier, Studier og Skizzer V 123. i Olie. Akvareller 3782. afd. samt W - n V 123 3782. Malerier, Studier og Skizzer i Olie samt Akvareller af afd. Ernst Meyer Fortegnelse over en fra Udlandet tilsendt sjælden og fortrinlig Samling Malerier, Studier og Skizzer i O lie samt

Læs mere

P r o f. Otto B a c h e,

P r o f. Otto B a c h e, KATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF P r o f. Otto B a c h e, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG D. 8. MARTS 1915, FM. KL. 11*, PAA CHARLOTTENBORG. EFTERSYN: Fredag den 5., Lørdag den 6.

Læs mere

EN SAMLING MALERIER som bortsælges ved Auktion

EN SAMLING MALERIER som bortsælges ved Auktion KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER som bortsælges ved Auktion ) FREDAG DEN 21. DECEMBER 1917 KL. 67> i KUNSTS AL, FREDERIKSBERGGADE NR. 27, MEZZ TIf. Byen 7876 E F T E R S YN: Torsdag d. 20. og F redag d.

Læs mere

MALERIER og TEGNINGER AF

MALERIER og TEGNINGER AF fotograflsamlingeii KiiiimiiuiiitiiiitiiiitmiMiiKiiiimiimimiiimiiMiiiMiiimimiimiiiMiiimimiiiniiiniimiimiiimiimiitjilmiiiuiimiimiiiMimiiimiiiiiiiimiiuiiimii siiiciiiiciiiiciiiicsiiiciiiiciiiiciiiicst FORTEGNELSE

Læs mere

XALIBI EFTERSYN: Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) Hn&tioner. Falkenbergs Auktioner

XALIBI EFTERSYN: Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) Hn&tioner. Falkenbergs Auktioner Falkenbergs Auktioner Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. bliver ved Auktion, der afholdes f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling XALIBI EFTERSYN: Onsdag den 22. Oktober Kl. 10

Læs mere

MALERIER. City A u k tio n s lo k a le r G'. Mønt 2 & 4, Stuen (Colosseum). CITY AUKTIONS-LOKALER GL. MØNT 2 & 4 (COLOSSEUM)

MALERIER. City A u k tio n s lo k a le r G'. Mønt 2 & 4, Stuen (Colosseum). CITY AUKTIONS-LOKALER GL. MØNT 2 & 4 (COLOSSEUM) City A u k tio n s lo k a le r G'. Mønt 2 & 4, Stuen (Colosseum). Telefoner 9720, 9774. TIRSDAG DEN 2. DECEMBER 1913 KL 12 OG FØLGENDE DAGE KL. Il1/* AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER

Læs mere

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL.

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL. KATALOG OVER KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS OPHØRS-AUKTION I KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27 ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR 1920, KL. 127 a EFTERSYN: Søndag den 18., Mandag den 19. og Tirsdag den

Læs mere

3521. Malerier og Studier. af afdøde Maler. Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg.

3521. Malerier og Studier. af afdøde Maler. Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg. 3521. Malerier og Studier af afdøde Maler Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg. Privat Eftersyn: Torsdag den 21. Oktober 1915, Kl. 11 4. KATALOG OVER EFTERLADTE

Læs mere

Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig:

Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig: Fortegnelse over Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig: liarber Tli. Petersens Dødsbo tilhørende Malerier g Particulier Halbergs Dødsbo tilhørende Kobberstik og Malerier, som "bortsælges ved Auktion

Læs mere

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 (({ City A u k tio n s lo k a le r Kristen Bernikowgade 2 Tef. 9774 (Hjørnet af Citygade). FREDAG DEN 16. MAJ 1913 KL. 12 OG FØLG. DAGE AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Fortegnelse. Hi$5. en Samling Oliemalerier, som Marinemaler H. Drachmann paa Grund af Bortreise. i Lille Kirkestræde Nr. 1

Fortegnelse. Hi$5. en Samling Oliemalerier, som Marinemaler H. Drachmann paa Grund af Bortreise. i Lille Kirkestræde Nr. 1 Hi$5 Fortegnelse over en Samling Oliemalerier, som Marinemaler H. Drachmann paa Grund af Bortreise herfra Byen lader bortsælges ved Anction i Lille Kirkestræde Nr. 1 Tirsdagen den 2den November 1875, Form.

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ( fil Jiongeøej 27 Sc 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Torsdag den 18. Marts Kl. 10

Læs mere

CATALOG. en Samling Malerier, SZ35~ Mandag den 16. Marts 1896, Form. Kl. 11, Bredgade 28. (f) 1 Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, over

CATALOG. en Samling Malerier, SZ35~ Mandag den 16. Marts 1896, Form. Kl. 11, Bredgade 28. (f) 1 Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, over SZ35~ CATALOG over en Samling Malerier, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 16. Marts 1896, Form. Kl. 11, 1 Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, Bredgade 28. (f) EFTERSYN: Fredag d. 13., Lørdag

Læs mere

Malerier. Unge Kunstneres Paaske-Auktion. Tirsdag den 18. April. Gammel Torv 10-12. (Hein & Møller Holst s Hus.) Kl. 1 2 7.

Malerier. Unge Kunstneres Paaske-Auktion. Tirsdag den 18. April. Gammel Torv 10-12. (Hein & Møller Holst s Hus.) Kl. 1 2 7. Malerier Unge Kunstneres Paaske-Auktion Tirsdag den 18. April Kl. 1 2 7.-3 og 5-7 Gammel Torv 10-12. (Hein & Møller Holst s Hus.) Eftersyn hver Dag Kl. 10 7. Kommissioner modtages af den Tilsynshavende,

Læs mere

MALERISAMLING, FORTEGNELSE. Lordag d. 18de og Søndag d. 19de Februar. i,,hotel Phønix i Bredgade. UDSTILLING: mandag il. *0.

MALERISAMLING, FORTEGNELSE. Lordag d. 18de og Søndag d. 19de Februar. i,,hotel Phønix i Bredgade. UDSTILLING: mandag il. *0. Hi FORTEGNELSE over afdøde Grosserer I I. I. I I valsøes MALERISAMLING, (2den Afdeling), som bortsælges ved offentlig Auktion, mandag il. *0. februar l ^ Formiddag Kl. 11, i,,hotel Phønix i Bredgade. UDSTILLING:

Læs mere

CATALOS 1 '" ~ ' ^ \ en Samling Malerier, bl. and. tilhørende Dødsboerne efter Kammerjunker Linde og Murmester H. Hansen,

CATALOS 1 ' ~ ' ^ \ en Samling Malerier, bl. and. tilhørende Dødsboerne efter Kammerjunker Linde og Murmester H. Hansen, 1 '" ~ ' ^ \ H30tT Privat Eftersyir Torsdag d. 8. Oktober 1896 Kl. 11 3. CATALOS en Samling Malerier, bl. and. tilhørende Dødsboerne efter Kammerjunker Linde og Murmester H. Hansen, T hvoriblandt Billeder

Læs mere

MALERIAUKTION DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER M AN D A G DEN 10. M ARTS 1919 KL. 11 */2

MALERIAUKTION DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER M AN D A G DEN 10. M ARTS 1919 KL. 11 */2 MALERIAUKTION DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS å VIS ØSTBANEGAARDEN M AN D A G DEN 10. M ARTS 1919 KL. 11 */2 BORTSÆLGES EN SAMLING ÆLDRE DANSK MALERKUNST, SAMT TILLIGE EN SAMLING TEGNINGER OG RADERINGER

Læs mere

MALERIER CATALOG. Mandag d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, CHARLOTTENBORG. over. hvilke bortsælges ved Auktion. paa

MALERIER CATALOG. Mandag d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, CHARLOTTENBORG. over. hvilke bortsælges ved Auktion. paa H i n. Privat Eftersyn: Fredag d. 13. Oktober 1893 Kl. 11 3. CATALOG over MALERIER af hvilke bortsælges ved Auktion Mandag d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, paa CHARLOTTENBORG. E ft e r sy n : Lørdag

Læs mere

MALERIER, TEGNINGER oo AQUARELLER, TIL H Ø R EN D E BOET E F T E R AFDØDE M ARIN E M ALER CARL BILLE,

MALERIER, TEGNINGER oo AQUARELLER, TIL H Ø R EN D E BOET E F T E R AFDØDE M ARIN E M ALER CARL BILLE, 3662. -iiijlii ilii iliii»ulli ilii iili ijlih hiii iliih., C atalog MALERIER, TEGNINGER oo AQUARELLER, TIL H Ø R EN D E BOET E F T E R AFDØDE M ARIN E M ALER CARL BILLE, H V ILK E BORTSÆLGF^S VED AUKTION,

Læs mere

C. M. SOTA-JENSEN. c ysy,, Fotograf! aamlid^ti (EFTERLADTE MALERIER OG AQUARELLER.) 3821. PROFESSOR, LANDSKABSMALER

C. M. SOTA-JENSEN. c ysy,, Fotograf! aamlid^ti (EFTERLADTE MALERIER OG AQUARELLER.) 3821. PROFESSOR, LANDSKABSMALER c ysy,, 3821. Fotograf! aamlid^ti PROFESSOR, LANDSKABSMALER C. M. SOTA-JENSEN. (EFTERLADTE MALERIER OG AQUARELLER.) AUKTION PAA CHARLOTTENBORG MANDAG D. 7. OG TIRSDAG D. 8. OKTOBER 1912, FM. KL. 1172.

Læs mere

I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS A VIS ØSTBANEGAARDEN. MANDAG DEN 21. FEBRUAR 1916 KL. 12 P BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER GERDA STRØM

I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS A VIS ØSTBANEGAARDEN. MANDAG DEN 21. FEBRUAR 1916 KL. 12 P BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER GERDA STRØM I) 3820. MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS A VIS ØSTBANEGAARDEN. MANDAG DEN 21. FEBRUAR 1916 KL. 12 P BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER AF GERDA STRØM EFTERSYN: FREDAG DEN 18.. LØRDAG DEN 19.

Læs mere

RASM. El LE Haj. EFTERLADTE MALERIKi. AFDØDE LANDSK Mi'- h a? KØBENHAVN AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912

RASM. El LE Haj. EFTERLADTE MALERIKi. AFDØDE LANDSK Mi'- h a? KØBENHAVN AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912 AFDØDE LANDSK Mi'- h a? RASM. El LE Haj EFTERLADTE MALERIKi UDSTILLEDE I KUNSTUDSTILLINGS- BYGNINGEN VED CH ARLOTTEN BORG 22.-21 NOVEMBER 1912 AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912 KØBENHAVN F. E BORDINGS

Læs mere

JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION

JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION TIRSDAG D. 20. FEBRUAR 1917 I»KUNSTSALEN«FREDERIKSBERGGADE 27, MEZZ. Udstillingen er a a ben: Fredag den 16., Lørdag den 17., Søndag den 18. og M andag den 19. Februar fra

Læs mere

Katalog. til Maleri-Auktionen paa Sehous Hotei. Malerier af K- C- IHlertsen. Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97?

Katalog. til Maleri-Auktionen paa Sehous Hotei. Malerier af K- C- IHlertsen. Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97? paa Sehous Hotei Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97? Malerier af K- C- IHlertsen 1. Aaløb i Sorgenfri Skov 2. Aftenlandskab fra Taasinge 3. Strand ved Bulbjerg, Skareklit 4.

Læs mere

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2 Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). Telefoner 9720, 9774. I TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2 OG FØLGENDE DAGE KL 11«/* FORM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I Gammel Mønt 2 &4 (COLOSSEUM)

Læs mere

HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING

HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING KATALOG Ns. 24 0 5 3. s " HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING f 7.-20. NOVEMBER HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING 7.-20. NOVEMBER DANSK KUNSTHANDEL NIKOLAJPLADS VINGAARDSTRÆDE 21 KATALOG NR. 24 De med * mærkede

Læs mere

Maleriudstillingen i Aarhus.

Maleriudstillingen i Aarhus. 2h-% X oyer Maleriudstillingen i Aarhus. April 187«. KUNSTAKADEMIETS B1BLIOTHEK P. Nielsens Bogtrykkeri i Aarhus. - Ijipyn * " E ^ '-Laju: fcy H? J^i-T ' }/ Åi &Lr AU^+^cjz: fi/~k :/ *"... * f» «., j*

Læs mere

AUKTIONS N r 3 KATALOG TIL KUNSTAUKTIONEN DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE SAL TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 1918 KL. I2!

AUKTIONS N r 3 KATALOG TIL KUNSTAUKTIONEN DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE SAL TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 1918 KL. I2! AUKTIONS N r 3 KATALOG TIL KUNSTAUKTIONEN I DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE 21 2. SAL TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 1918 KL. I2! * » I * - KUNSTAUKTION i DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING

Læs mere

Fortegnelse. endeel Former og Gipsafstøbninger af Thorvaldsens Værter. nogle ufuldendte Marmorarbeidcr a f Thorvaldscn, 1858.

Fortegnelse. endeel Former og Gipsafstøbninger af Thorvaldsens Værter. nogle ufuldendte Marmorarbeidcr a f Thorvaldscn, 1858. Fortegnelse over endeel Former og Gipsafstøbninger af Thorvaldsens Værter samt nogle ufuldendte Marmorarbeidcr a f Thorvaldscn, hvilke Bestyrelsen af Thorvaldsens Museum lader bortsælge i Museets Forhalle

Læs mere

1) Kunstakademiets Bibliotek ">

1) Kunstakademiets Bibliotek > 1) 1616 Kunstakademiets Bibliotek ">111111111111111 300001229803 FORTEGNELSE over de af det Kongelige Akademie f o r d e skionne K u n s t e r, s i Anledning a f Pfre$ $iøitfleit øø Prøttitttiøeit af jsøcrriø

Læs mere

KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI SAMLING CATÅLOG. over. 2den og sidste Afdeling. Malerier og Aquareller, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler

KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI SAMLING CATÅLOG. over. 2den og sidste Afdeling. Malerier og Aquareller, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler vm* 3806. I ' STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI SAMLING r CATÅLOG over 2den og sidste Afdeling af Malerier og Aquareller, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler CARL RASMUSSEN, hvilke bortsælges ved

Læs mere

MALERI AUKTION KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 22. NOVEMBER 1915 JL. -----

MALERI AUKTION KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 22. NOVEMBER 1915 JL. ----- JL. ----- MALERI AUKTION 22. NOVEMBER 1915 v j * KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I KONCERTPALÆETS RIDDERSAL MANDAG DEN 22. NOVEMBER

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG. Fotograiisaiii lingen TIRSDAG DEN 22 OKTOBER KL. 12V* »KUNSTSAL«, FREDERIKSBERGGADE NR. 27, MEZZ.

EN SAMLING MALERIER KATALOG. Fotograiisaiii lingen TIRSDAG DEN 22 OKTOBER KL. 12V* »KUNSTSAL«, FREDERIKSBERGGADE NR. 27, MEZZ. Fotograiisaiii lingen KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER som, bl. a. efter Begæring af Hr. Overretssagfører A. Henriques paa et Dødsboes Vegne, bortsælges ved Auktion TIRSDAG DEN 22 OKTOBER KL. 12V* i»kunstsal«,

Læs mere

AD. HEINRICH-HANSEN CHARLOTTENBORG FORTEGNELSE EN SAMLING MALERIER MALEREN. MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127*

AD. HEINRICH-HANSEN CHARLOTTENBORG FORTEGNELSE EN SAMLING MALERIER MALEREN. MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127* - FORTEGNELSE OVÉR EN SAMLING MALERIER AF MALEREN AD. HEINRICH-HANSEN BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127* EFTERSYN: Torsdag, Fredag, Lørdag og Søndag den 25. Februar

Læs mere

MALERIER, CARL RASMUSSEN, CATALOS. Mandag den 12. Febrnar 1894, Form, Kl. 11, Charlottenborgs Kunstndstillingsbygning. over

MALERIER, CARL RASMUSSEN, CATALOS. Mandag den 12. Febrnar 1894, Form, Kl. 11, Charlottenborgs Kunstndstillingsbygning. over Privat Eftersyn: Torsdag d. 8. Februar 1894 Kl. 11 3. CATALOS over t MALERIER, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler CARL RASMUSSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 12. Febrnar 1894, Form,

Læs mere

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* i HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 EFTERSYN: SØNDAG DEN 26., MANDAG DEN 27., TIRSDAG DEN 28. MARTS KL 11-5, SAMT SIDSTE DAG OGSAA

Læs mere

Mandag den 18, og Tirsdag den 19. Februar 1889 Formiddag Kl. 11 præcis

Mandag den 18, og Tirsdag den 19. Februar 1889 Formiddag Kl. 11 præcis 2>/9/, 3831. fotografisamlingeb I afdøde Professor Niels Simonsens efterladte M alerier og S tudier samt A kvareller og Tegninger (fra Felten 1848 50, fra Algier, fra Italien og fra Sverrig) hvilke bortsælges

Læs mere

336. FORTEGNELSE MALERIEROGSTUDIER DANSKE KUNSTNERE FORTRINLIG SAMLING W.WINKEL & MAGNUSSEN OVER EN AF FREMRAGENDE HØJBROPLADS 7, 2.

336. FORTEGNELSE MALERIEROGSTUDIER DANSKE KUNSTNERE FORTRINLIG SAMLING W.WINKEL & MAGNUSSEN OVER EN AF FREMRAGENDE HØJBROPLADS 7, 2. 336. FORTEGNELSE OVER EN FORTRINLIG SAMLING MALERIEROGSTUDIER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS W.WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL APRIL 1907 BAGGES KGL. HOF-BOGTRYKKERI KØBENHAVN

Læs mere

KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12

KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12 KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12 MALERIAUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER 1919 KL. 12 BORTSÆLGES

Læs mere

Falkenbergs Auktioner

Falkenbergs Auktioner Falkenbergs Auktioner s Fredagen den 28^ Maj 1920 KL 1 Eftm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Torsdag den 27. Maj Kl. 10 5. J1 nationer. T elefon

Læs mere

KATALOG - -xi f i l >. ' ; - ;V V ".. s' OVER AFDØDE. OVERRETSSAGFØRER IVAN HARTVlGSON s EFTERLADTE MALERISAMLING TEGNINGER : RADERINGER

KATALOG - -xi f i l >. ' ; - ;V V .. s' OVER AFDØDE. OVERRETSSAGFØRER IVAN HARTVlGSON s EFTERLADTE MALERISAMLING TEGNINGER : RADERINGER KATALOG - -xi f i l >. ' ; - ;V V ".. s' OVER AFDØDE OVERRETSSAGFØRER IVAN HARTVlGSON s EFTERLADTE MALERISAMLING TEGNINGER : RADERINGER KATALOG -OVER AFDØDE OVERRETSSAGFØRER IVAN HARTVIGSON s EFTERLADTE

Læs mere

KUNST-flUKTlON. City Auktionslokaler Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 CITY AUKTIONS-LOKALER. TIRSDAG DEN 29. NOVEMBER.KL.

KUNST-flUKTlON. City Auktionslokaler Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 CITY AUKTIONS-LOKALER. TIRSDAG DEN 29. NOVEMBER.KL. sm City Auktionslokaler Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 (Hjørnet af Citygade). KUNST-flUKTlON * KJIO TIRSDAG DEN 29. NOVEMBER.KL. l l 1^ FORMIDDAG AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN

Læs mere

IWalefier fpa Dypehaveu

IWalefier fpa Dypehaveu Y Udstilling 588. af IWalefier fpa Dypehaveu og Omegn. Septbr. 1916. T % O, UDSTILLING AF M A L E R I E R FRA DYREHAVEN OG OMEGN KLAMBENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1916 KUNST TO Kl SAM l FORENINGEN DYREHAVENS

Læs mere

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER M. M., AF HVILKE STØRSTEDELEN HAR TILHØRT AFDØDE DIREKTØR, BAGERMESTER VALDEMAR GÆTJE 9 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER

Læs mere

Oliemalerier, Studier og Skizzer, som Hr. Marinemaler Riis-Carstensen paa Grund af Bortreise til Udlandet lader bortsælge ved Auetion, der afholdes i

Oliemalerier, Studier og Skizzer, som Hr. Marinemaler Riis-Carstensen paa Grund af Bortreise til Udlandet lader bortsælge ved Auetion, der afholdes i Fortegnelse over en Samling* Oliemalerier, Studier og Skizzer, som Hr. Marinemaler Riis-Carstensen paa Grund af Bortreise til Udlandet lader bortsælge ved Auetion, der afholdes i Kunstforeningens Locale,

Læs mere

CATALOG MACKEPRANG5 MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I 3579. CHARLOTTENBORG. AflLERIEJ^,

CATALOG MACKEPRANG5 MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I 3579. CHARLOTTENBORG. AflLERIEJ^, 3579. CATALOG OVER MACKEPRANG5 AflLERIEJ^, H V ILK E B O R T S ^E G E S VED AUKTION MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I PAA CHARLOTTENBORG. N r EFTER SY N : Fredag d. 2 0., Lørdag d. 21. og Søndag d.

Læs mere

MALERIER. Gottlieb Bertelsen. Aalborg nye Auktionslokaler. Aalborg nye Auktionslokaler, Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5. Telefoner 2981 & 3282.

MALERIER. Gottlieb Bertelsen. Aalborg nye Auktionslokaler. Aalborg nye Auktionslokaler, Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5. Telefoner 2981 & 3282. Aalborg nye Auktionslokaler. Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5 bliver ved Auktion, der afholdes i Aalborg nye Auktionslokaler, (Christiansgade 54) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER. EFTERSYN: Tirsdag,

Læs mere

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte H ans P eter K ofoed 1868-1908 Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte Studier og Malerier som efterladtes Hustru ~ t: lader bortsælge ved Auktion i :: :: MALERI-SALEN KØBMAGERGADE 13, J. SAL O. G. Ved

Læs mere

Charlotte Frimodt. Malerier og Aquareller.

Charlotte Frimodt. Malerier og Aquareller. Charlotte Frimodt. Malerier og Aquareller. > A uktion: M andag den 14. Februar 1916, Fm. Kl. 12, Charlottenborg. Privat Eftersyn: Torsdag den 10. Februar 1916, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG AQUARELLER

Læs mere