National trivselsmåling i folkeskolen. Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "National trivselsmåling i folkeskolen. Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen."

Transkript

1 National trivselsmåling i folkeskolen Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen.

2 National trivselsmåling i folkeskolen Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen. Forfatter: Henrik Rosendahl-Kaa Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring

3 Indhold Indledning Overførsel af stamdata, metadata og elevens besvarelser til Styrelsen for IT og Læring Struktur Feltbeskrivelse Indberetning Elev Askema Bskema Typeerklæringer Meget3Type Tit3Type Meste3Type Fleste3Type Tit5type Altid5Type Gode4Type Enig5Type Validering- og forretningsregler Anvendelse af UNI-Login og InfoTjenesten Autentifikation Overførsel af stamdata til Styrelsen for It og Lærings UNI-Login-infotjeneste Hent stamdata i Styrelsen for It og Lærings UNI-Login infotjeneste Web-service Web-service metoder Credentials HelloWorld() HelloWorldCredentials() GetXmlSchema() ValidateXmlAgainstSchema(XmlDocument xml) UploadXmlData(XmlDocument xml) Eksempel på XML Eksempel på XML data med fejl Response ved valideringsfejl Dubletter i cprnr fejl Styrelsen for It og Læring,

4 Indhold Sequence fejl Fejl i type eller blanktfelt fejl UNI C,

5 Indledning Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen er trådt i kraft. Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen er trådt i kraft den 1. juni Bekendtgørelsen gælder for skoler, som giver undervisning i henhold til folkeskoleloven. I bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen og navnlig i det tilhørende bilag 3 stilles en række krav til anvendelse af data og services, som udbydes af Styrelsen for It og Læring. Dette dokument kan hentes i seneste version på For mere information om Den Nationale Trivselsmåling henvises til Ændringer (28 september 2015) - Institutionsnummer er ændret fra typen integer til typen string(6) 1 Overførsel af stamdata, metadata og elevens besvarelser til Styrelsen for IT og Læring Dette notat beskriver strukturen for de data der skal overføres til STIL, samt webservicen som alle kildesystemer skal anvende til overførelsen. Besvarelsen skal overføres fra kildesystemerne institutionsvis og straks efter at institutionen har afsluttet trivselsundersøgelsen. 1.1 Struktur Data indberettes opdelt på fire hierarkiske niveauer: Indberetning, Elev og Askema (0-3 klasse) og BSkema (4-9 klasse). På indberetningsniveau oplyses skolens institutionsnummer og administrative system. Desuden oplyses navn og adresse på skolens kontaktperson, som får tilsendt en -kvittering med skolens indberetning. Oplysningerne afgives én gang i indberetningen. På Elevniveau indberettes stamoplysninger Styrelsen for It og Læring,

6 1 Overførsel af stamdata, metadata og elevens besvarelser til Styrelsen for IT og Læring om eleven, fx cpr-nummer, klassetrin klassebetegnelse, samt enkelte metadata som fx start- og sluttidspunkt for besvarelsen. Der skal indberettes for alle elever der har deltaget/afgivet et svar i undersøgelse. På ASkemaniveau indberettes data fra spørgeskemaet 0-3 klassetrin, og på BSkemaniveau indberettes data fra spørgeskemaet for 4-9 klassetrin. Skematisk set Indberetning Elev Askema Bskema Bemærk at der for en elev kun kan overføres ét skema, dvs. enten et ASkema eller et BSkema. 1.2 Feltbeskrivelse Indberetning Felt Beskrivelse Obligatorisk Type Bemærkninger Version Xml-skemaversion Ja 1.0 SystemVersion Leverandørens interne systemversion Nej String(255) JournalNummer Leverandørens interne journalnummer, produktionsdato eller lign nyttig information Nej String(255) 6 UNI C,

7 1.2 Feltbeskrivelse InstitutionsNummer Institutionsnummer for indberettende skole Ja String(6) Værdierne: , samt testinstitutionsnr indeholdende bogstaver KontaktPerson Navn på undersøgelsesansvarlig på skolen Nej String(255) Kontakt adresse på undersøgelsesansvarlig på skolen Nej String(255) Elev Felt Beskrivelse Obligatorisk Type Bemærkninger UniloginBrugerId Uni-login brugernavn Ja String(10) CprNummer Elevens cpr-nummer Ja String(10) Såfremt der anvendes et midlertidigt/erstatningscprnr skal elevens køn fremgå at sidste ciffer. Klassetrin Elevens klassetrin Ja Int Værdierne 0-10 KlasseBetegnelse Klassebetegnelse Ja String(30) KommuneNummer StartTidspunkt SlutTidspunkt Skolens administrative tilhørsforhold Starttidspunkt for besvarelse af spørgeskema Sluttidspunkt for besvarelse af spørgeskema Ja Int Værdierne Ja DateTime Dato samt klokkeslæt (inkl. sekund angivelse) Nej DateTime Dato samt klokkeslæt (inkl. sekund angivelse) Status Status på besvarelse Ja Int Koder: 1: Fuldstændig (komplet besvarelse) 2: Afbrudt (ufuldstændig besvarelse) Askema Felt Beskrivelse Obligatorisk Type Bemærkninger A01 1) Er du glad for din skole? Nej Int Liste: Meget3Type UNI C,

8 1 Overførsel af stamdata, metadata og elevens besvarelser til Styrelsen for IT og Læring A02 2) Er du glad for din klasse? Nej Int Liste: Meget3Type A03 3) Føler du dig alene i skolen? Nej Int Liste: Tit3Type A04 4) Kan du lide pauserne i skolen? Nej Int Liste: Meget3Type A05 5) Er du glad for dine lærere? Nej Int Liste: Meget3Type A06 A07 A08 6) Har du ondt i maven, når du er i skole? 7) Har du ondt i hovedet, når du er i skole? 8) Er du god til at løse dine problemer? Nej Int Liste: Tit3Type Nej Int Liste: Tit3Type Nej Int Liste: Meste3Type A09 9) Kan du koncentrere dig i timerne? Nej Int Liste: Meste3Type A10 10) Er I gode til at hjælpe hinanden i Nej Int Liste: Meste3Type klassen? A11 11) Tror du, at de andre børn i klassen Nej Int Liste: Fleste3Type kan lide dig? A12 12) Er lærerne gode til at hjælpe dig i Nej Int Liste: Meste3Type skolen? A13 13) Er der nogen, der driller dig, så du Nej Int Liste: Tit3Type bliver ked af det? A14 14) Er du bange for, at de andre børn Nej Int Liste: Meget3Type griner ad dig i skolen? A15 15) Er du med til at bestemme, hvad I Nej Int Liste: Tit3Type skal lave i timerne? A16 16) Er timerne kedelige? Nej Int Liste: Tit3Type A17 17) Lærer du noget spændende i skolen? Nej Int Liste: Meget3Type A18 18) Er det svært at høre, hvad læreren Nej Int Liste: Tit3Type siger i timerne? A19 19) Er jeres klasselokale rart at være i? Nej Int Liste: Meget3Type A20 20) Er toiletterne på skolen rene? Nej Int Liste: Meste3Type Bskema Felt Beskrivelse Obligatorisk Type Bemærkninger B01 1) Er du glad for din skole? B02 2) Er du glad for din klasse? B03 B04 3) Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 4) Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 8 UNI C,

9 1.2 Feltbeskrivelse B05 5) Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. B06 6) Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? B07 7) Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? B08 8) Kan du koncentrere dig i timerne? B09 9) Føler du dig ensom? B10 10) Hvor tit har du ondt i maven? B11 11) Hvor tit har du ondt i hovedet? B12 B13 B14 B15 B16 B17 12) Er du bange for at blive til grin i skolen? 13) Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 14) Er du blevet mobbet i dette skoleår? 15) Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 16) Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 17) Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. Nej Int Liste:Altid5Type Nej Int Liste:Altid5Type B18 18) Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. B19 19) Er undervisningen kedelig? B20 20) Er undervisningen spændende? B21 B22 B23 B24 B25 B26 21) Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 22) Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. 23) Møder dine lærere præcist til undervisningen? 24) Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 25) Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? 26) Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? UNI C,

10 1 Overførsel af stamdata, metadata og elevens besvarelser til Styrelsen for IT og Læring B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B Typeerklæringer Meget3Type Værdi Beskrivelse 27) Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 28) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 29) Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 30) Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 31) Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 32) Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. 33) Jeg føler, at jeg hører til på min skole. 34) Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 35) De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 36) Andre elever accepterer mig, som jeg er. 37) Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 38) Jeg synes godt om udeområderne på min skole. 39) Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 40) Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. Nej Int Liste: Gode4Type 1 Ja, meget 2 Ja, lidt 3 Nej 9 Jeg ønsker ikke at svare Tit3Type Værdi Beskrivelse 1 Ja, tit 10 UNI C,

11 1.3 Typeerklæringer 2 Ja, nogle gange 3 Nej 9 Jeg ønsker ikke at svare Meste3Type Værdi Beskrivelse 1 Ja, for det meste 2 Ja, nogle gange 3 Nej 9 Jeg ønsker ikke at svare Fleste3Type Værdi Beskrivelse 1 Ja, de fleste 2 Ja, nogle stykker 3 Nej 9 Jeg ønsker ikke at svare Tit5type Værdi Beskrivelse 1 Meget tit 2 Tit 3 En gang i mellem 4 Sjældent 5 Aldrig 9 Jeg ønsker ikke at svare Altid5Type Værdi Beskrivelse 1 Altid 2 For det meste 3 En gang i mellem UNI C,

12 1 Overførsel af stamdata, metadata og elevens besvarelser til Styrelsen for IT og Læring 4 Sjældent 5 Aldrig 9 Jeg ønsker ikke at svare Gode4Type Værdi Beskrivelse 1 Virkelig gode 2 Gode 3 Middel 4 Under middel 9 Jeg ønsker ikke at svare Enig5Type Værdi Beskrivelse 1 Helt enig 2 Enig 3 Hverken enig eller uenig 4 Uenig 5 Helt uenig 9 Jeg ønsker ikke at svare 1.4 Validering- og forretningsregler InstitutionsNummer: Tjekkes mod liste i institutionsregisteret. Kodebog: Kodebøgerne for de anvendte spørgeskemaer benyttes som kilde til at validere på spørgsmålsniveau. Fra kodebogen hentes for et givent spørgeskema oplysninger om variabelnavn, variabeltype, variabel-længde og tilladte værdier/værdiområder. Disse udmøntes i regler defineret i XML-Skemaet. Såfremt XMLdata ikke overholder disse regler afvises hele indberetningen. Genindberetning: Ved genindberetning slettes alle tidligere overførte data på det pågældende institutionsnummer. Dubletter i cpr-numre: Dubletter i cpr-nr. indenfor samme overførsel tillades ikke (overtrædelses af regler i anført i xml-schma), fx kan der for samme elev ikke overføres både et Askema og et Bskema. 12 UNI C,

13 2.1 Autentifikation 2 Anvendelse af UNI-Login og InfoTjenesten 2.1 Autentifikation Autentifikation skal ske med UNI-Login. Det tekniske format til implementering af UNI- Login-autentifikation er beskrevet på for webapplikationer og på for apps. 2.2 Overførsel af stamdata til Styrelsen for It og Lærings UNI- Login-infotjeneste Elevens stamdata skal overføres til Styrelsen for It og Lærings UNI-Login-infotjeneste via Styrelsen for It og Lærings UNI-Login-importwebservice WS10. Overførslen sker via skolens elevadministrative system. Det tekniske format, som leverandøren af skolens elevadministrative skal anvende i forbindelse med dataoverførslen, er beskrevet på Hent stamdata i Styrelsen for It og Lærings UNI-Login infotjeneste Elevens stamdata skal hentes fra Styrelsen for It og Lærings UNI-Login-infotjeneste. Eksempelvis via Styrelsen for It og Lærings eksportwebservice WS17. Det tekniske format er beskrevet på Login%20Eksport%20WS17%20v1.2.pdf 3 Web-service Produktionsversionen af webservicens findes på adressen: En testversion af samme service kan findes på UNI C,

14 3 Web-service Bemærk: I driftsversionen er det kun muligt at anvende sikker over-førelse (SSL). Til testformål kan testversionen anvendes, også uden SSL. Web-servicen udstiller en række metoder, heriblandt en simpel HelloWorld metode, der blot returnerer Hello World. En første test, for at tjekke tilgængelighed, kan med fordel køres mod denne metode. 3.1 Web-service metoder Credentials For at tilgå visse metoder i servicen skal der anføres Credentials i soapheaderen. Credentials består af et Username, Password og det indberettende institutionsnummer. For et eksempel se under metoden HelloWorldCredentials. Leverandører kan rekvirere Credentials hos Styrelsen for It og Læring HelloWorld() Pinger web-servicen, der returnerer et Hello World såfremt web-servicen svarer HelloWorldCredentials() Pinger web-servicen med Credentials i soapheaderen. Der returneres et Hello [Username] såfremt der er anført et username i soapheaderen GetXmlSchema() GetXmlSchema returnerer seneste version af schemaet i XML format ValidateXmlAgainstSchema(XmlDocument xml) Denne metode validerer overførte XML data mod det aktuelle schema. Der returneres enten et OK-svar, hvis schemaet validerer, eller en liste med fejlmeddelelser. Fejlmeddelelserne er henvendt til udviklere og lister dels.net fejlmeddelelsen samt den linje i XML filen, der fejler i forhold til schemaet. ValidateXmlAgainstSchema har alene til formål at teste XML data mod det aktuelle schema og er en hjælp til udvikling af XML eksport i de administrative systemer. Data gemmes ikke UploadXmlData(XmlDocument xml) Metoden der skal anvendes til at overføre og gemme data i trivselsdatabasen. Servicen skal kaldes én gang pr institution umiddelbart (senest 24 timers) efter at institutionen har fuldført trivselsundersøgelsen. Parameteren xml skal således indeholde alle (trivsel) data for den pågældende institution. Delvis eller adderende dataoverførsler understøttes ikke. Institutioners successive genindberetning vil slette institutionens tidligere indberetning. UploadXmlData vil først validere XML mod schemaet og dernæst foretage en krydsvalidering mellem felter. Hvis begge valideringer går godt, bliver data overført til databasen, og et OK-svar returneres. Derudover sendes en -kvittering på over- 14 UNI C,

15 3.2 Eksempel på XML førslen til den anførte kontaktperson. Kvitteringen vil indeholde en opgørelse af antal elevsvar. Såfremt der findes blot én valideringsfejl vil der returneres et NOT OK svar, samt en liste med de fundne fejl. Bemærk at hvis der forekommer blot én valideringsfejl overføres der ingen data overhovedet. Se afsnit 3.2 for eksempler for kald af metoden med og uden fejl. Såfremt en elev ikke fuldfører besvarelsen af spørgeskemaet skal der for de ikkebesvarede spørgsmål overføres xsi:nil="true" for elementet, fx hvis spørgsmål A20 ikke er besvaret skal der overføres <A20 xsi:nil="true"/>. Metoden UploadXmlData kræver, at soap headeren er beriget med valide Credentials, som indeholder leverandørens brugernavn, adgangskode og den indberettende institutions institutionsnummer. 3.2 Eksempel på XML Et meget begrænset eksempel med kun 2 elever. Request: <soap:envelope xmlns:soap=" xmlns:grun=" <soap:header> <grun:credentials> <grun:username>xxxxx</grun:username> <grun:password>xxxxx</grun:password> <grun:institutionsnummer>100000</grun:institutionsnummer> </grun:credentials> </soap:header> <soap:body> <grun:uploadxmldata> <grun:xml> <ns1:indberetning xmlns:ns1= xmlns:xsi=" <ns1:version>1.0</ns1:version> <ns1:systemversion>test</ns1:systemversion> <ns1:journalnummer>1a1</ns1:journalnummer> <ns1:institutionsnummer>100000</ns1:institutionsnummer> <ns1:kontaktperson>henrik</ns1:kontaktperson> <ns1:elevliste> <ns1:elev> <ns1:uniloginbrugerid>aaaaa</ns1:uniloginbrugerid> UNI C,

16 3 Web-service <ns1:cprnummer> </ns1:cprnummer> <ns1:klassetrin>0</ns1:klassetrin> <ns1:klassebetegnelse>a</ns1:klassebetegnelse> <ns1:kommunenummer>167</ns1:kommunenummer> <ns1:starttidspunkt> T09:30:47Z</ns1:StartTidspunkt> <ns1:sluttidspunkt> T09:30:47Z</ns1:SlutTidspunkt> <ns1:status>1</ns1:status> <ns1:askema> <ns1:a01>2</ns1:a01> <ns1:a02>1</ns1:a02> <ns1:a03>1</ns1:a03> <ns1:a04>1</ns1:a04> <ns1:a05>2</ns1:a05> <ns1:a06>3</ns1:a06> <ns1:a07>1</ns1:a07> <ns1:a08>1</ns1:a08> <ns1:a09>1</ns1:a09> <ns1:a10>1</ns1:a10> <ns1:a11>2</ns1:a11> <ns1:a12>2</ns1:a12> <ns1:a13>3</ns1:a13> <ns1:a14>1</ns1:a14> <ns1:a15>1</ns1:a15> <ns1:a16>1</ns1:a16> <ns1:a17>3</ns1:a17> <ns1:a18>3</ns1:a18> <ns1:a19>3</ns1:a19> <ns1:a20>1</ns1:a20> </ns1:askema> </ns1:elev> <ns1:elev> <ns1:uniloginbrugerid>aaaab</ns1:uniloginbrugerid> <ns1:cprnummer> </ns1:cprnummer> <ns1:klassetrin>4</ns1:klassetrin> <ns1:klassebetegnelse>a</ns1:klassebetegnelse> <ns1:kommunenummer>167</ns1:kommunenummer> <ns1:starttidspunkt> T09:30:47Z</ns1:StartTidspunkt> <ns1:sluttidspunkt> T09:30:47Z</ns1:SlutTidspunkt> 16 UNI C,

17 3.2 Eksempel på XML <ns1:status>2</ns1:status> <ns1:bskema> <ns1:b01>2</ns1:b01> <ns1:b02>1</ns1:b02> <ns1:b03>1</ns1:b03> <ns1:b04>1</ns1:b04> <ns1:b05>2</ns1:b05> <ns1:b06>3</ns1:b06> <ns1:b07>1</ns1:b07> <ns1:b08>1</ns1:b08> <ns1:b09>1</ns1:b09> <ns1:b10>1</ns1:b10> <ns1:b11>2</ns1:b11> <ns1:b12>2</ns1:b12> <ns1:b13>3</ns1:b13> <ns1:b14>1</ns1:b14> <ns1:b15>1</ns1:b15> <ns1:b16>1</ns1:b16> <ns1:b17>3</ns1:b17> <ns1:b18>3</ns1:b18> <ns1:b19>3</ns1:b19> <ns1:b20>1</ns1:b20> <ns1:b21>2</ns1:b21> <ns1:b22>3</ns1:b22> <ns1:b23>1</ns1:b23> <ns1:b24>1</ns1:b24> <ns1:b25>3</ns1:b25> <ns1:b26>3</ns1:b26> <ns1:b27>1</ns1:b27> <ns1:b28>1</ns1:b28> <ns1:b29>1</ns1:b29> <ns1:b30>2</ns1:b30> <ns1:b31>2</ns1:b31> <ns1:b32>3</ns1:b32> <ns1:b33>3</ns1:b33> <ns1:b34>1</ns1:b34> <ns1:b35>1</ns1:b35> <ns1:b36 xsi:nil="true"/> <ns1:b37 xsi:nil="true"/> <ns1:b38 xsi:nil="true"/> UNI C,

18 3 Web-service <ns1:b39 xsi:nil="true"/> <ns1:b40 xsi:nil="true"/> </ns1:bskema> </ns1:elev> </ns1:elevliste> </ns1:indberetning> </grun:xml> </grun:uploadxmldata> </soap:body> </soap:envelope> Response: <soap:envelope xmlns:soap=" xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" <soap:body> <UploadXmlDataResponse xmlns=" <UploadXmlDataResult> <Message>Skolens indberetning til STIL er gået godt! Data er modtaget og vil indgå i den samlede statistik.</message> <ErrorCount>0</ErrorCount> <ValidationErrors/> </UploadXmlDataResult> </UploadXmlDataResponse> </soap:body> </soap:envelope> 3.3 Eksempel på XML data med fejl Response ved valideringsfejl Såfremt der forekomme valideringsfejl vil et soap- request returnere en fejl response, her eksemplificeres ved en fejl i version feltet. <soap:envelope xmlns:soap=" xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" <soap:body> <UploadXmlDataResponse xmlns=" <UploadXmlDataResult> 18 UNI C,

19 3.3 Eksempel på XML data med fejl <Message>Der er fejl i skolens indberetning til STIL! Data er ikke modtaget. Kontakt venligst jeres levendør eller Styrelsen for IT og Læring</Message> <ErrorCount>1</ErrorCount> <ValidationErrors> <ExtendedValidationError> <ErrorMessage>Linje: 2 udløser fejlen: [The ' element is invalid - The value '1.1' is invalid according to its datatype 'String' - The Enumeration constraint failed.]</errormessage> <ErrorType>XmlValidationError</ErrorType> </ExtendedValidationError> </ValidationErrors> </UploadXmlDataResult> </UploadXmlDataResponse> </soap:body> </soap:envelope> Dubletter i cprnr fejl Der må ikke i xml data forekommer dubletter i elevens cpr-nummer. <ErrorMessage>Linje: 41 udløser fejlen: [Der er en identisk nøglesekvens ' ' for nøglen ' eller en entydig identitetsbegrænsning.]</errormessage> Sequence fejl Elementer skal være i korrekt rækkefølge. Så <ns1:bskema> <ns1:b02>1</ns1:b02> <ns1:b01>2</ns1:b01> Vil udløse følgende fejlmeddelelse <ErrorMessage>Linje: 51 udløser fejlen: [Elementet 'BSkema' i navneområdet ' har et ugyldigt underordnet element 'B02' i navneområdet ' Liste over elementer, der kan forventes: 'B01' i navneområdet ' Fejl i type eller blanktfelt fejl En del felter skal være udfyldt og overholde en typedefinition, fx elevens klassetrin må ikke tomt og skal være et heltal. Så <ns1:klassetrin>a</ns1:klassetrin> Eller <ns1:klassetrin></ns1:klassetrin> UNI C,

20 3 Web-service Vil udløse følgende fejlmeddelelse <ErrorMessage>Linje: 44 udløser fejlen: [Elementet ' er ugyldigt - Værdien '' er ugyldig ifølge sin datatype 'Int' - Strengen '' er ikke en gyldig Int32- værdi..]</errormessage> 20 UNI C,

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen I medfør af 56, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 [som ændret ved...], fastsættes: 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen BEK nr 1167 af 12/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål pr. køn, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling, Aalborg Kommune og hele

Læs mere

Trivselsmåling 2015 Mellemtrin

Trivselsmåling 2015 Mellemtrin Trivselsmåling 2015 Mellemtrin Under landsplan Svarer til landsplan Over landsplan q1. Er du glad for din skole? q2. Er du glad for din klasse? q3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? q4.

Læs mere

Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune

Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune Spørgsmål Svarmuligheder Varde Kommune 4-9 klasse 1. Er du glad for din skole? 2. Er du glad for din klasse? 3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt

Læs mere

Trivselsmåling i folkeskolen klasse

Trivselsmåling i folkeskolen klasse Trivselsmåling i folkeskolen 4.-9. klasse q1. Er du glad for din skole? Tit eller meget tit: 60 % Landsgennemsnit: 72 % 5 3 1 29% 21% 43% 39% 31% 23% Er du glad for din skole? 4% 7% 1% 2% q2. Er du glad

Læs mere

Trivsel i folkeskolen, 2015

Trivsel i folkeskolen, 2015 Trivsel i folkeskolen, 2015 Den første nationale trivselsmåling i folkeskolen er gennemført i perioden 26. januar til 24. marts 2015. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen og skal give

Læs mere

Spørgeramme til elever i klasse

Spørgeramme til elever i klasse Spørgeramme til elever i 4.-9. klasse Her kan du se, hvilke spørgsmål og svarkategorier eleverne bliver præsenteret for i trivselsmålingen. Selve besvarelsen af spørgeskemaet skal ske elektronisk. 1 Er

Læs mere

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse 1) Er du glad for din skole? 2) Er du glad for din klasse? 3) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Virkelig gode Gode Middel

Læs mere

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.)

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.) Resultater fra den nationale trivselsundersøgelse Spørgsmål til 0.-3. trin 10 9 8 7 6 1. Er du glad for din skole? 5 1 landet 0-3 0-3 3% 3% 2% 3% 2% 15% Ja, lidt 26% 32% 34% 36% 28% 38% Ja, meget 71% 65%

Læs mere

Glostrup Skole Kommune 4-9 klasse

Glostrup Skole Kommune 4-9 klasse Resultat af trivselsmåling 4.-9.kl. januar-marts 2015 Spørgsmål 1-40 svarkategorier Hele landet 4-9 klasse q1. Er du glad for din skole? Meget tit 29% 25% q1. Er du glad for din skole? Tit 43% 44% q1.

Læs mere

Folkeskoleelevernes trivselsmåling 2015

Folkeskoleelevernes trivselsmåling 2015 Folkeskoleelevernes trivselsmåling 2015 Den 28. april 2015 Med folkeskolereformen fulgte et nationalt mål om, at elevernes trivsel skal styrkes. Elevernes trivsel skal måles årligt på alle skoler ved trivselsmålingen,

Læs mere

Notat. Vedrørende: Indberetning af elevdata september 2015: Web-service. Version: 1.2 Fordeling:

Notat. Vedrørende: Indberetning af elevdata september 2015: Web-service. Version: 1.2 Fordeling: Notat Vedrørende: Indberetning af elevdata september 2015: Web-service Skrevet af: Version: 1.2 Fordeling: Henrik Rosendahl-Kaa Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk

Læs mere

Center for Børn & Undervisning. Den nationale trivselsundersøgelse 2015. Bilag til Uddannelsesmødet den 24. juni 2015

Center for Børn & Undervisning. Den nationale trivselsundersøgelse 2015. Bilag til Uddannelsesmødet den 24. juni 2015 Center for Børn & Undervisning Bilag til Uddannelsesmødet den 24. juni 2015 Dato 17. juni 2015 Notat udarbejdet af: Finn Sonne Holm Den nationale trivselsundersøgelse 2015 Den samlede spørgerammer for

Læs mere

Indberetning af elev-trivselsdata på erhvervsuddannelserne 2016: Webservice. https://statistik.uni-c.dk/erhvervelevtrivsel/dok/uploadserviceeud.

Indberetning af elev-trivselsdata på erhvervsuddannelserne 2016: Webservice. https://statistik.uni-c.dk/erhvervelevtrivsel/dok/uploadserviceeud. Notat Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af elev-trivselsdata på erhvervsuddannelserne 2016: Webservice uhl Version: 1.2 Fordeling: Systemleverandører Styrelsen for It og Læring Vester Voldgade 123 1552

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Østervang, 4.- Glostrup Kommune Østervang, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget satte Københavnerbarometeret 1 (elevtrivselsmåling)

Børne- og Ungdomsudvalget satte Københavnerbarometeret 1 (elevtrivselsmåling) KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Orientering om resultater fra den nationale trivselsmåling I folkeskolereformen er der fokus på at øge trivslen blandt

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning. 2 Kontakt Webservicen. Webservice til Optagelse.dk

Vejledning. 1 Indledning. 2 Kontakt Webservicen. Webservice til Optagelse.dk Vejledning Vedrørende: Skrevet af: Webservice til Optagelse.dk Lars Strange Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 1 Indledning Dette

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Slagelse Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN 2017 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Carolineskolen, 4.-. klassetrin Københavns Kommune Carolineskolen, 4.-. klassetrin Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer

Læs mere

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ 2015/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Bornholms Efterskole, 4.- Bornholms Kommune Bornholms Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

Webservice til EUD-indberetning til Datavarehuset

Webservice til EUD-indberetning til Datavarehuset Webservice til EUD-indberetning til Datavarehuset Dato 24-02-2017 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 1. marts 2017 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 9 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kontakt Webservicen...

Læs mere

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Nørbæk Efterskole, 4.- Randers Kommune Nørbæk Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

/ hrk Version: 1.0, revideret af Ankestyrelsen, februar 2014 Fordeling: https://danskindberetning.ast.dk/introdanskws/uploadservice.

/ hrk Version: 1.0, revideret af Ankestyrelsen, februar 2014 Fordeling: https://danskindberetning.ast.dk/introdanskws/uploadservice. Notat Vedrørende: Webservice til IntroDansk 14.12.2010 Skrevet af: Henrik Rosendahl-Kaa / hrk Version: 1.0, revideret af Ankestyrelsen, februar 2014 Fordeling: Kontakt webservicen i produktionsversion

Læs mere

Hele landet 0-3 klasse

Hele landet 0-3 klasse q1a. Er du glad for din skole? Ja, meget 71% 65% 63% 61% 70% 46% q1a. Er du glad for din skole? Ja, lidt 26% 32% 34% 36% 28% 38% q1a. Er du glad for din skole? Nej 3% 3% 2% 3% 2% 15% q1a. Er du glad for

Læs mere

Webservice til EUD-indberetning til DVH

Webservice til EUD-indberetning til DVH Webservice til EUD-indberetning til DVH Dato 24-06-2016 Version Status 1.0 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 9 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kontakt Webservicen... 3 3

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT. ABC Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT. ABC Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

Webservice til GYM-indberetning

Webservice til GYM-indberetning Webservice til GYM-indberetning Dato 04-11-2015 Version Status 1.1 Historisk Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 12 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 1.1 Dokumentet Udvidet fra at omfatte

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2015 Uddannelsesudvalget Den 24. juni 2015

Den nationale trivselsmåling 2015 Uddannelsesudvalget Den 24. juni 2015 Den nationale trivselsmåling 2015 Uddannelsesudvalget Den 24. juni 2015 Finn Sonne Holm juni 2015 1 Folkeskolereformens nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøundersøgelse 2016 Skolen har i foråret 2016 gennemført den Nationale trivselsundersøgelse med tillægs spørgsmål omkring de fysiske- og æstetiske omgivelser. Trivselsundersøgelsen plus

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Glostrup Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING 2017 2016/17 SKOLERAPPORT Lolland Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Isbryderen, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Isbryderen, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 201/1 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Isbryderen, 0.- Skoler uden kommunetilknytning Isbryderen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT Skanderborg Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 2017/18 SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sejergaardsskolen, klassetrin Holbæk Kommune

TRIVSELSUNDERSØGELSE /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sejergaardsskolen, klassetrin Holbæk Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Sejergaardsskolen, 0.- Holbæk Kommune Sejergaardsskolen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING / BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Kirkeskovsskolen, 0.- Slagelse Kommune Kirkeskovsskolen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN 20 20/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Carolineskolen, 0.- Københavns Kommune Carolineskolen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Reventlow Lilleskole, klassetrin Lolland Kommune

2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Reventlow Lilleskole, klassetrin Lolland Kommune 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Lolland Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin 5 3.1 Tema 1:

Læs mere

Trivselsrapport 2015 0.-3.klasse Hele landet 0-3 klassekommune 0-3 klasse Skole 0-3 klasse q1a. Er du glad for din skole? Ja, meget 71% 72% 61% q1a.

Trivselsrapport 2015 0.-3.klasse Hele landet 0-3 klassekommune 0-3 klasse Skole 0-3 klasse q1a. Er du glad for din skole? Ja, meget 71% 72% 61% q1a. Trivselsrapport 2015 0.-3.klasse Hele landet 0-3 klassekommune 0-3 klasse Skole 0-3 klasse q1a. Er du glad for din skole? Ja, meget 71% 72% 61% q1a. Er du glad for din skole? Ja, lidt 26% 25% 34% q1a.

Læs mere

TRIVSELSMÅLING SPRS 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sorø Privatskole, klassetrin Sorø Kommune

TRIVSELSMÅLING SPRS 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sorø Privatskole, klassetrin Sorø Kommune TRIVSELSMÅLING SPRS 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Sorø Privatskole, 0.- Sorø Kommune Sorø Privatskole, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater

Læs mere

TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER /18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørreådal Friskole, klassetrin Brønderslev Kommune

TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER /18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørreådal Friskole, klassetrin Brønderslev Kommune TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER 20 20/18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Nørreådal Friskole, 0.- Brønderslev Kommune Nørreådal Friskole, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

Undersøgelsen har været delt op i to undersøgelser én for 4-9. klasse og én for 3. klasse.

Undersøgelsen har været delt op i to undersøgelser én for 4-9. klasse og én for 3. klasse. Resultatet af den første nationale trivselsundersøgelse for eleverne Undersøgelsen har været delt op i to undersøgelser én for 4-9. klasse og én for 3. klasse. Overordnet set går det rigtig godt på skolen.

Læs mere

EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT. 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune

EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT. 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske

Læs mere

Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data

Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data I denne vejledning bliver det beskrevet: hvilke oplysninger, der skal indberettes i forbindelse med den obligatoriske elevtrivselsmåling

Læs mere

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4.-9. klasse

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4.-9. klasse Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4.-9. klasse 1) Er du glad for din skole? 2) Er du glad for din klasse? 3) Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 4) Jeg er god til

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Glostrup, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Glostrup, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Temaer om trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre arbejde

Læs mere

Webservice til UNI-Login import WS10

Webservice til UNI-Login import WS10 Webservice til UNI-Login import WS Webservice til UNI Login-import Indhold Indledning... 4 Kontakt Webservicen... 4 Webservicens Get-metoder... 5 GetXmlSchemaNames()... 5 GetXmlSchema(string schemaname)...

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT. 3A Skole 1, ABC Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT. 3A Skole 1, ABC Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT 3A Skole 1, ABC Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer 3 1.2 Temaer om trivsel 3 1.3 Rapportens indhold 3 1.4 Læsning af figurer 4 1.5 Vejledning og

Læs mere

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune 2015/16 SKOLERAPPORT Herning Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold 4 1.4 Læsning af figurer

Læs mere

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Indledning I aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er det beskrevet, at der skal udvikles en række indikatorer for

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Christiansfeld Skole, klassetrin Kolding Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Christiansfeld Skole, klassetrin Kolding Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Kolding Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Temaer om trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

UNI Login. UNI Login webservice. ws-04

UNI Login. UNI Login webservice. ws-04 UNI Login UNI Login webservice ws-04 UNI Login UNI Login webservice 1.4 Indhold 1 UNI Login webservice... 1 1.1 Informationsmodel... 1 1.2 Entiteter og attributter... 2 1.2.1 Person... 2 1.2.2 Funktion...

Læs mere

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1 UNI Login Eksport webservice WS17 v1 UNI Login Eksport webservice 1.4 Indhold 1 Eksport webservice... 1 1.1 Indhold af data... 1 1.2 Dataaftale... 1 1.3 Klassifikation af data... 2 1.4 Informationsmodel...

Læs mere

Webservice til UNI-Login import WS10

Webservice til UNI-Login import WS10 Webservice til UNI-Login import WS Webservice til UNI Login-import UNI C april 23 Indhold Indledning... 2 Kontakt Webservicen... 2 Webservicens Get-metoder... 4 GetXmlSchemaNames()... 4 GetXmlSchema(string

Læs mere

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1 UNI Login Eksport webservice WS17 v1 UNI Login Eksport webservice 1.3 Indhold 1 Eksport webservice... 1 1.1 Informationsmodel... 1 1.2 Entiteter og attributter... 2 1.2.1 Import... 2 1.3 Objekter... 2

Læs mere

Resultater af trivselsmåling

Resultater af trivselsmåling Punkt 6. Resultater af trivselsmåling - 2015 2014-34006 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget oientering, resultaterne af trivselsmålingen 2015. Beslutning: Til orientering kl. 08.30 Side 1 af

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Page 1 of 7 Trivselsundersøgelse 2010 Med dette spørgeskema ønsker skolen at undersøge, hvordan du har det på skolen. Går det godt i klassen, lærer du noget og er du glad for at gå i skole? Målgruppen

Læs mere

Elevtrivselsmåling på de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Baggrund Med den nye gymnasiereform, der trådte i kraft august 2017, er der et krav om at institutionerne gennemfører en årlig trivselsmåling efter en obligatorisk

Læs mere

UNI C. Indberetningsstruktur

UNI C. Indberetningsstruktur UNI C Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2014 Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen Side 2 af 6 1 Hvem skal indberette? Alle folkeskoler

Læs mere

Resultater fra 0.-3. klasser Psykisk arbejdsmiljø

Resultater fra 0.-3. klasser Psykisk arbejdsmiljø Er du glad for din skole? Trivselsmåling 2015, Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Resultater fra 0.-3. klasser Frederikshavn 73 24 3 Hele Landet 71 26 3 Skagen 72 27 1 Aalbæk 86 13 2 Jerup 88 6 6 Elling

Læs mere

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10:

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Afd. I: Det er fremover vigtigt at have fokus på: Sproget, at man taler pænt til hinanden. Drillerier, at sikre at man ikke gør hinanden

Læs mere

Styrelsen for It og Læring

Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen Side 2 af 6 1 Hvem skal indberette?

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010.

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Udarbejdet af: Christine 9c, Emil 9c, Morten 6.b, Caroline 6.a, Lilian Svart, Elna Jørgensen 1. Kortlægning jf. skema 2. Beskrivelse og vurdering af evt. undervisningsmiljøproblemer

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsmåling på. på erhvervsuddannelserne. vejledning til indberetning af data. Hvilke oplysninger skal indberettes?

Virksomhedstilfredshedsmåling på. på erhvervsuddannelserne. vejledning til indberetning af data. Hvilke oplysninger skal indberettes? Virksomhedstilfredshedsmåling på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data I denne vejledning bliver det bl.a. beskrevet: Hvilke oplysninger der skal indberettes i forbindelse med den obligatoriske

Læs mere

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen Jeg er glad for at gå i skole 1% 0% 14% 52% 33% Jeg føler mig tryg i klassen 3% 0% 46% 10% 41% Jeg kan lide mine kammerater i klassen 0% 0% 9% 40% 51% Mine venner kan lide mig, som den jeg er 1% 45% 46%

Læs mere

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune Indhold 1. Resultatet af den nationale trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune... 1 1.1. Kommunalt og nationalt trivselsmål... 2 1.2.

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Vejledning til indtastning af elevoplysninger i forbindelse med:

Styrelsen for It og Læring. Vejledning til indtastning af elevoplysninger i forbindelse med: Styrelsen for It og Læring Vejledning til indtastning af elevoplysninger i forbindelse med: Indberetning af elevoplysninger for grundskoler pr. 5. september 2015 Side 2 af 11 Indhold 1. PRAKTISKE INFORMATIONER:...

Læs mere

Webservice til kursistindberetning til DVH

Webservice til kursistindberetning til DVH Webservice til kursistindberetning til DVH Dato 28-06-2016 Version Status 2.1 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Ulla Høeg Larsen Side 2 af 12 Ændringshistorik Version Emne Beskrivelse 2.1

Læs mere

Afd. 1 uvm-undersøgelse

Afd. 1 uvm-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 2 Besvarelser medtaget i denne rapport... 2 Fysiske: Sikkerhed... 3 Er du kommet alvorligt til skade på skolen?... 3 Kan du altid finde en voksen, når der er frikvarter?...

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data

Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data I denne vejledning bliver det beskrevet: hvilke oplysninger, der skal indberettes i forbindelse med den obligatoriske elevtrivselsmåling

Læs mere

Selvevaluering Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5:

Selvevaluering Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5: Selvevaluering 2015 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5: Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1

Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1 Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1 MedCom, Den Gode NPN Service ver. 1.0 2 Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom version 1.0 Formål... 5 Introduktion... 5 Ansvar... 6

Læs mere

Bilag 1 Sammenligning mellem den nationale trivselsmåling og Københavnerbarometret

Bilag 1 Sammenligning mellem den nationale trivselsmåling og Københavnerbarometret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1 Sammenligning mellem den nationale trivselsmåling og Københavnerbarometret Dette notat sammenligner den nationale trivselsmåling

Læs mere

INKLUSIONSPANELET MASTERSKEMA ELEV 4. NEDSLAG

INKLUSIONSPANELET MASTERSKEMA ELEV 4. NEDSLAG Velkommen til undersøgelsen. Du skal bruge dit Uni Login til at komme ind på undersøgelsen. Indtast din adgangskode og klik på > for at gå videre. Klik Næste for at gå til næste spørgsmål. Din lærer har

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

Grundskolekarakterer 2015

Grundskolekarakterer 2015 Grundskolekarakterer 2015 Indberetningsstruktur Styrelsen for It og Læring Indberetning af grundskolekarakterer Side 2 af 9 Hvilke oplysninger skal indberettes? I forbindelse med indberetning af karaktererne

Læs mere

q4. Hjælper dine lærere dig med at lære på mådaldrig 1% 1% q4. Hjælper dine lærere dig med at lære på måden gang i mellem 31% 33%

q4. Hjælper dine lærere dig med at lære på mådaldrig 1% 1% q4. Hjælper dine lærere dig med at lære på måden gang i mellem 31% 33% Hele landet 4-9 klassekommune 4-9 klasse q1. Er du glad for din skole? Meget tit 29% 26% q1. Er du glad for din skole? Tit 43% 46% q1. Er du glad for din skole? En gang i mellem 23% 23% q1. Er du glad

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13 Indhold Indhold... 1 Lokaler og fællesområder... 3 Er du glad for dit klasselokale?... 3 med valgmuligheder... 3 Er der plads nok i klassen?... 4 med valgmuligheder... 4 Er legeområderne på skolen gode?...

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

Afd. 3 uvm-undersøgelse

Afd. 3 uvm-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 1. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 10 Er du glad for at gå i skole? 47 / 85.45% 4 / 7.27%, ikke

Læs mere

Afd. 2 UVM-undersøgelse

Afd. 2 UVM-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: 4.klasse 4.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?, ikke rigtigt Hvordan har du det med dine lærere? Godt Ikke

Læs mere

Grundskolekarakterer 2016

Grundskolekarakterer 2016 Grundskolekarakterer 2016 Indberetningsstruktur Styrelsen for It og Læring Indberetning af grundskolekarakterer Side 2 af 10 Hvilke oplysninger skal indberettes? I forbindelse med indberetning af karaktererne

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.x, 5.y, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.d M, K Ikke viste hold: 6.d, 7.b, 9.d Resultater

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2017 Styrelsen for It og Læring Side 2 af 6 Indhold SKOLER

Læs mere

Handleplan for den nationale (elev-)trivselsmåling 2016/17. til Slangerup Skole

Handleplan for den nationale (elev-)trivselsmåling 2016/17. til Slangerup Skole til Handleplan for den nationale (elev-)trivselsmåling 2016/17 Udarbejdet af skolebestyrelse, elevråd og medarbejdere ved Revideret april til Forberedelse til vurdering af resultater Hvem skal inddrages

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 20082 1. klasse, 2.klasse, 3. klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 45 /

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 0a, 0b, 0c, 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3e, 3f, 4e, 4f, 4g M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for

Læs mere