Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: Navn naturvejleder: Hans Tonnesen Navn nærmeste leder: Andreas Nielsen Arbejdssted: Danske diakonhjem Dalsmark Adresse: Dalsmark 5-13 Postnummer/By: Rinkenæs 6300 Gråsten (Se vejledningen bagerst i dokumentet før du skriver årsrapporten) Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Startværksted den 8. februar Som et led i at introducere Udeliv og Fællesskab samt at udvikle naturaktiviteter for vores målgruppe, Blev der afholdt et stort startværksted på Dalsmark plejehjem. Mange interesserede mødte op. Der kom mange mennesker fra plejehjemmene i hele Flensborg Fjord Området, samt repræsentanter fra forskellige organisationer, som fx ældresagen. Kommunerne var Også til stede samt naturvejledere. Vi blev delt op i grupper, og der blev arbejdet med forskellige emner som fx refleksion Forhindringer/udfordringer. De indkomne emner og forslag, blev drøftet i fælleskab, med den hensigt Senere at bruge de relevante forslag som redskab i den fremtidige naturvejledning. Natur og psyke To gange i løbet af dagen (i den bedste sendetid) fortalte Benny Jensen levende om, hvordan naturen Hjælper ved psykisk sårbarhed, og hvordan vi bedst færdes i naturen og gør den tilgængelig på en Tryg måde. Den sidste del af dagen blev vi igen delt ud i grupper, med overskriften: udvikling af ideer og aktiviteter. Dagen endte med mange interessante forslag og gode ideer til naturformidling til de ældre. Der blev sået mange spændende frø den dag. Udeliv og fællesskab for hvem? Folkemøde i Gartnerslugten. Dalsmark. Projekt Udeliv og Fællesskab og Danske Diakonhjem Dalsmark, var vært ved en spændende begivenhed, i den ganske nærliggende park Gartnerslugten. Dagen begyndte med at generationerne mødtes På tværs af alder. Vi havde inviteret de lokale jagthornsblæsere til at komme, og afholdte en spændende konkurrence hvor blandede hold af skolebørn og ældre skulle gætte hvilket af de medbragte udstoppede fugle/dyr, der blev spillet over. En sjov leg der stærkt kan anbefales i den rigtige kontekst. Der var bueskydning for både ung og gammel De gamle løb af med sejren. Ældresagen havde bygget en lille krolfbane op, hvor alle interesserede kunne få en smagsprøve på spillet. Hele formiddagen var der bagning af snobrød over bål til alle. Om eftermiddagen kunne man købe lækker grillmad og forskellige salater, samtidig med at man kunne Besøge de forskellige spændende stande, fra forskellige organisationer. 1

2 Hoved attraktionen fandt sted om aftenen Der indledtes med et diasshow på et stort udendørs lærred. Foredraget blev underbygget af naturvejlederen der fortalte om de forskellige aktiviteter i projektet. Efter foredraget kunne det store vælgermøde løbe af stablen. På den store Amfiscene blev politikere i alle farver og bogstaver linet op. Nu kunne de forskellige Politikere udtale sig om deres partiers holdninger til udeliv for ældre mennesker i Flensborg Fjord Området. Der kom mange spændende spørgsmål fra publikum, som politikerne fik mulighed for at Besvare. Vi var ikke lige begejstrede for dem alle. Mødet sluttede ved 22 tiden en lang og spændende dag. Delmål: (Beskrivelse af hvad du har opnået inden for de forskellige delmål. Dvs. aktiviteter, resultater mv.) Delmål 1: Naturaktiviteter Naturoplevelser og udeliv for ældre. Når vi kigger os tilbage efter knap et år med naturformidling for de ældre sårbare mennesker I Flensborg Fjord området, kigger vi på en pallet af mangeartede ture, hvor brugen af sanserne har været det bærende element. Turene er udformet som mindre ekskursioner, med en varighed på ca. 2 timer. Forud for Alle ture har jeg undersøgt forskellige forhold, som tilgængelighed, toiletforhold og adkomst Forhold. Det er vigtigt at lave en nøje vurdering af underlaget i det naturområde der er udvalgt Til den aktuelle aktivitet. I aktivitetskalenderen som er tilgængelig for de ældre og deres hjælpere, oplyses der om turen er egnet for kørestol, rollator eller gå ben. Jeg vedlægger aktivitetskalenderen, så man kan danne sig et billede af indholdet på turene. Det er ingen tvivl om, at der på de ture hvor der fokuseres på sanseoplevelserne, reagere de Ældre prompte. De forskellige lugte og lyde bringer mange tanker og erindringer tilbage de ældre mennesker. Duftene, smagen, lydene, det vi ser gamle støvede minder fremkaldes, og står soleklare, på Den indre lystavle. Viden tilegnet for mange årtier siden dugger op, og de ældre overrasker med stor viden som ikke er blevet luftet i umindelige tider. Hvis jeg skal fremhæve særlig succesfulde arrangementer, må det være fisketurene. Jeg har lavet et diasshow af den ene tur, som tager os med hele vejen rundt om forløbet. Jagt instinktet sidder dybt i os alle, og det kommer tydeligt frem når fiskefeberen raser. Heldet var med os, og der blev landet og aflivet en fin stor ørred. Dagen efter tilberedte vi fisken i fællesskab, og grillede den over bål. Det var en god oplevelse at spise fisken sammen så var ringen sluttet og vi var alle enige om at det ikke skulle være den sidste fisketur. En anden fantastisk tur som blev pressedækket af Jyllandsposten, (artikel vedlægges) var kutter turen på Åbenrå fjord. Begejstringen lyste ud af de ældre, som fangede den ene fisk efter den anden. Jeg glemmer aldrig Bettys glade udråb: det er den bedste dag i mit liv. Alle fik en pose fisk og en stor portion oplevelser med hjem. Den slags aktiviteter kan varmt anbefales. I løbet af foråret fik vi etableret klubben: Rinkenæs Herrer. Heldet smilede til os sidste vinter, hvor vi fik muligheden for ad libitum at benytte os af et fantastisk moseområde i nærheden af Flensborg fjord. Området fremstår som et kultiveret moseområde med et par fine søer og en skøn jagthytte, samt et overdækket område med grill faciliteter. Dette blev startskuddet til en klub for ældre herrer i området. Ca. hver 14. dag drager mellem 12 og 14 ældre herrer af sted, udstyret med kørestol, rollator og gåben. Vi har mulighed for at køre helt ned til hytten med liftbus, hvilket letter den sidste del af turen pr kørestol væsentlig. 2

3 Her vender vi tilbage til det gamle spejder liv ude i det fri. Der er mange ting på programmet snobrød over bål med underholdning af jægere fra området, som fortæller om jagten i området, understøttet af medbragte trofæer og lignende. Jeg indsamler og fortæller om områdets planter fx mosepors, og herrerne får en dram af hjemmelavet porsesnaps, indsamlet og lavet af en anden af klubberne snapseklubben! Andre gange kommer fiskestangen frem, hvor vi går på jagt efter skaller. De af herrerne som er gamle lystfiskere elsker at stå med en stang. Der er altid nye aktiviteter i gang, men noget af det de glæder sig mest til, er en kælderkold og en friskgrillet ringridder. Der er altid fuld hus på disse ture. Delmål 2: <titel> (brug samme delmålstitel som i bevillingsbrevet) Vidensdeling for hjælpere. Under opstarts fasen var jeg rundt på alle plejehjem i Flensborg fjord området, hvor Jeg i forvejen havde lavet en aftale om et møde med plejehjems lederne. Formålet med møderne var en introduktion af det nye projekt Udeliv og Fællesskab, samt En præsentation af projektets nye naturvejleder. Der blev gjort opmærksom på, samt inviteret til det kommende store Start op møde den 8. februar på Dalsmark plejehjem. Der blev udleveret et program for dagen, så plejehjemslederen havde mulighed for at udvælge de personer fra plejen, som var mest mindede til at indgå i det nye naturprojekt. Jeg blev mødt med åbne arme og sind, men blev også gjort opmærksom på ressource knaphed med hensyn til Plejepersonalet. I det store hele blev der udvist stor lyst til medvirken i udelivs projektet. Især tre plejehjem er særdeles aktive og medvirker aktivt både med deltagelse i ekskursioner, og som værter til arrangementer. Efter en række samtaler med lederen fra SOSU skolen i Åbenrå fik jeg mulighed for at komme på besøg på skolen for at orientere om projektet. Hensigten var at etablere en form for efteruddannelse eller tilvalgsfag, som kan klæde de kommende plejere på til at varetage eller tage initiativ til flere friluftsaktiviteter. Til dagen fik jeg lov til at låne en klasse, hvor jeg havde forberedt nogle udendørs aktiviteter med fokus på sanserne eller retter mangel af samme. Det kom der mange spændende situationer ud af. Budskabet fra SOSU skolen var dog desværre mangel på ressourcer til at gå dybere ind i efteruddannelses ideen ærgeligt. Prøvede at gå til toppen i undervisningsministeriet, hvor jeg Fik positiv resonans for ideen, men måtte erkende at det nok var her mine egne ressourcer slap op. Ideen skal selvfølgelig tages op igen, men denne gang fra starten den rigtige vej rundt. Det kan ikke herske nogen tvivl om, set i lyset på udviklingen på ældreområdet, at der skal strømme nogle midler til ældreområdet, med henblik på at opretholde et vist niveau af livskvalitet, med særlig henblik på et udeliv som øger sundheden både fysisk som psykisk hvilket jeg efter et års arbejde med de ældre, kan skrive under på. Udeliv og Fællesskab har en facebook side hvor man især ved hjælp af billeder, kan orientere sig om projektets forskellige arrangementer og ekskursioner. Vores aktivitets kalender bliver sendt ud til relevante institutioner og foreninger og enkeltpersoner, hvor der derefter er mulighed for at tilmelde sig til de kommende aktiviteter og arrangementer. Som en introduktion til projekt Udeliv og Fællesskab fik vi i det tidlige forår lavet en rigtig god udstilling på Gråsten bibliotek. Formålet var, ved hjælp af plancher og genstande at videre bringe budskabet om projektet. Vi fik ophængt plancher med relevante natur motiver, og aktivitetskalender, samt en udstilling med genstande. Genstandsudstillingen var opbygget med genstande som var vigtige fyrtårne for mine egne erindringer fra barndommen. Der var en tekst til hver genstand, som gjorde rede for genstandens betydning og hvorfor netop den ting havde betydning for min hukommelse, og for at fremkalde erindringer. 3

4 Delmål 3: <titel> (brug samme delmålstitel som i bevillingsbrevet) Deltagerstyring Som nævnt i starten af årsrapporten, blev der afholdt 2 store værksteder. Startværkstedet som blev afholdt på Dalsmark plejehjem den 8. februar, og Folkemødet i Gartnerslugten ved Dalsmark plejehjem. Formålet med startværkstedet var at samle så mange mennesker som muligt med interesse for projektet, så der kunne etableres en vis forankring. Ud fra de mange forslag og ideer som fremkom kunne der senere udformes en aktivitetskalender. Organisationer, plejehjem og privat personer blev introduceret til, og orienteret om projektet og dets formål. Samtidig blev det fremhævet at projektet ikke vil kunne køre helt optimal, hvis ikke det bliver bakket op af andre plejehjem, vennekredse og privatpersoner. Som nævnt før, er der opbakning fra mange sider omkring projektet. Folkemødet i gartnerslugten var skruet anderledes sammen. Det var et heldags arrangement, Som startede om morgenen med aktiviteter for ung og gammel, og selve folkemødet som startede ved 18 tiden, med et ind læg omkring naturformidling for ældre. Formålet med folkemødet var at minde folk om projektets eksistens, men især at fange de lokale politikers opmærksomhed. Arbejdet med at give de ældre sårbare et bedre liv, med et fornuftigt indhold og tilgang til udeliv det vi konstant arbejder med i projekt Udeliv og Fællesskab kræver naturligvis politikkernes nærmere kendskab og opmærksomhed. Viden og indsigt omkring projektet kunne måske føde en vis goodwill hos nogle politikkere, Og dermed åbne vejene for nye tiltag. Det er svært at luske penge ud af deres lommer, men undertiden kan de åbne døre uden at der er penge med i spillet. Institutioner, vennekredse og privatpersoner mødte op til aftenens panelmøde. Her var det mulighed for at spørge ind til forskellige problemstillinger med hensyn til de ældre og hvordan de bliver prioriteret idet kommunale puslespil frem over. Det var dejligt at se, at spørgelysten var stor, og at det var relevante spørgsmål der blev stillet til politikkerne. Jeg tror bestemt at det gjorde et vist indtryk på politikkerne, som repræsenterede alle farver og bogstaver, at der var skarp fokus på ældrepolitikken, både i Åbenrå og Sønderborg kommune, som begge var repræsenteret. Som et festligt og samtidigt lærerigt indslag, blev der opført et skuespil, hvor 3 forskellige senarier blev opført. Politikkerne kunne så forholde sig til de tre typer af ældre omsorg. Delmål 4: <titel> (brug samme delmålstitel som i bevillingsbrevet) Medborgerskab At involvere lokalsamfundet og frivillige i projektet. Vi har haft stor glæde af, adskillige lokale personer, som generøst har stillet sig selv, og Nogle af dem deres naturområder til rådighed for projektet. Som nævn i indledningen, fik vi etableret klubben Rinkenæs herrer, på den baggrund. I den Forbindelse har vi haft stor glæde af især en lokal jæger, som iværksatte forskellige aktiviteter i mosen, som fx jagthornsblæsning, hvor ca. 7-9 jægere underholder herrerne derude i mosen. Undertiden fik vi besøg af moseejeren, som fortalte gamle historier fra mosen lige noget for de gamle, som kunne supplere med egne fortællinger. Gråsten landbrugsskole har vederlagsfrit åbnet portene og stillet en formidler til rådighed, som var god til at fortælle de ældre om dyrene i staldene. Især de ældre bønder fik stor glæde af igen at indånde staldens luft, fyldt med dyrenes dufte, og gamle minder. Den lokale motorcykel klub åbnede muligheden for at de ældre kunne komme ud og få frisk luft til næsen. På en solrig søndag kom de med 6 motorcykler med sidevogn en fantastisk mulighed for at køre en tur gennem det bakkede landskab ved Flensborg fjord og omegn. Nogle af de gamle motorcykel drenge (og piger), fik både julelys og vand i øjnene. 4

5 I advents tiden blev vi inviteret ud til en fjerntliggende skovhytte af Bjørn. Pejsen i hytten havde inden vores ankomst sørget for god varme. Efter indsamling af pyntegrønt var der kaffe og ostemadder. Under kaffen blev der fortalt drabelige jagthistorier især på baggrund af, at deres fotofælde lige havde skudt en ulv spændende! Vennekredsens medhjælpere har gjort det muligt, at mange flere af de ældre kan komme med ud på tur. Kun få af plejepersonalet har ressourcer nok til at medvirke på turene derfor er det utrolig vigtig at have nogle ressource stærke hjælpere tilknyttet, da der undertiden kræves lige så mange hjælpere som deltagere på nogle ture. Delmål 5: <titel> (brug samme delmålstitel som i bevillingsbrevet)... Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: (F.eks. bidrag til netværksarbejde, oplægsholder på NVL-uddannelsen, artikler til NVL-bladet eller NVLnyhedsbrevet ol.) Andet: (Arbejde som rækker ud over delmålene) På naturens dag arrangerede jeg en tur til Gråstens slotshave for ældre sårbare. Der var god tilslutning til turen, og folk kom fra hele Flensborg fjord området. Det var nye ansigter, som havde taget imod tilbuddet, om at tilbringe en søndag sammen med andre ældre. Statistik over formidlingsaktiviteter: (Indsæt de 5 diagrammer fra indberetningssystemet her) 5

6 6

7 Eventuelle kommentarer til administrationen: (Kommentarer/idéer til samspillet med Friluftsrådets administration) Et vigtigt tiltag for at for at skabe bedre livsvilkår for de ældre med hensyn til udeliv,og øget livskvalitet, er at skabe grobund, hos de mennesker der har deres daglige gang hos dem. At indføre et fag eller kursus på SOSU skolerne, som fokuserer på udeliv, ville være af stor vigtighed. Faget kunne hedde udeliv for ældre eller noget lignende, og ville kunne ruste de studerende til i højere grad at forstå vigtigheden af et aktivt udeliv, med alle de positive resultater som derved skabes. Jeg vil altid stå til rådighed, med de erfaringer jeg har tilegnet mig inden for dette område. Som nævnt tidligere har jeg været på SOSU skolen i Åbenrå, og orienteret om projektet. Hvis I på noget tidspunkt skulle få brug for foredrag/diasshow med hensyn til naturvejledning, for ældre, er i velkommen til at kontakte mig. Bilagsfortegnelse: (F.eks. bilag med liste over udgivelser fra året der er gået, uddybende materiale vedr. aktiviteter ol.) Pressemeddelelser: 9/1 2013: Naturoplevelser for og med ældre kom og vær med. 9/1 2013: Naturvejleder for ældre er klar til start. 25/7 2013: Folkemøde Udeliv og Fællesskab for hvem? 14/8 2013: Valgmøde om ældre og natur. Udgivelser: 9/1 2013: Følgebrev START-værksted. 1/3 2013: Program START-værksted. 7/3 2013: Kalender forår /3 2013: Plakat Kom med. 1/4 2013: Rinkenæs Herrer opråb. Infomøde vandretur. 22/5 2013: Dagsorden evalueringsmøde. 25/7 2013: Folkemøde invitation. 20/8 2013: Brev til byrådskandidater. 24/8 2013: Folkemøde plakat A3. 27/8 2013: Infobrev nr. 2 til byrådskandidater. Der medsendes diverse billedmateriale separat som vedhæftede filer. 7

8 Kalender Published on Sunday, 27 January :25 Hits: 301 Alle planlagte aktiviteter og tilbud i Udeliv og Fællesskab bliver offentliggjort i en kalender, som udkommer henholdsvis 7.martis og 7.september. Kalenderen vil blive sendt ud til kontakter i Flensborg Fjord området. Ligesom det vil fremgå at dagspressen, når den er klar. Du kan se den samlede kalender i printvenligt format her. Hvis du vil printe kalenderen i A3 format, til at hænge op på væggen, kan du få en særudgave i høj opløsning. Send en til så får du den sendt retur som vedhæftet fil på mailen. Forår 2013 G06 10 Guidet tur Torsdag den 4 april. Kl Tilgængelighed: Oplyses ved tilmelding Pris: 50 kr. Deltagerantal: 8 + eventuelle ledsagere Medbring: Kaffe med tilbehør Tilmelding: Ja senest 27.marts April Bondegårdstur. Mødested: Oplyses ved tilmelding Vi besøger en landbrugsejendom. Ser køerne i stalden og får en snak med bonden. Derefter indtager vi den medbragte kaffe et hyggeligt sted på ejendommen. Turleder: Naturvejleder Hans Tonnesen NOVEMBER KALENDER.pub DECEMBER KALENDER.pub Klippekort ny version.pub 8

9 6 Indland Søndag den 28. juli 2013 Naturvejleder: Ældre skal ud af fængslerne JASMINA BLICHERT Deltagerne på fiskekutteren havde alle selv betalt for at komme med på turen, hvor der var sørget for både fiskeudstyr, madding, frokost og kolde øl. Foto: Cécile Smetana Betty Hansen har før været på fisketur, men uden fangst. Denne gang fangede hun både sej, torsk, sild og rødspætter på Aabenraa Fjord og var meget stolt. Foto: Cécile Smetana FAKTA Projekt Udeliv og Fællesskab N Et treårigt pilotprojekt af Danske Diakonhjem Dalsmark ved Gråsten. N Projektet drives uafhængigt af offentlige myndigheder. N To tredjedele af selve naturvejlederens lønomkostninger er dækket af Friluftsrådet, resten financieres af bl.a. drifttilskud fra Danske Diakonhjem og andre organisationer, fonde og private. N I Syddanmark er en naturvejleder blevet ansat til at tage ældre borgere og plejehjemsbeboere med på grønne oplevelser i håb om at øge livsglæden. Med let rystende hænder tager den 83-årige Betty Hansen fat om det gummibeklædte håndtag på fiskestangen, som naturvejleder Hans Tonnesen rækker frem mod hende.»det kildrer i min mave i dag. Det er jo så sjældent, at en gammel kone som mig kommer på tur. Og så ude i så skønne omgivelser,«siger pensionisten, mens hun nikker i retning af det let skvulpende saltvand i Aabenraa Fjord. Vandet omkranser den 101 år gamle fiskekutter Mik Pedersen, som Betty Hansen forsøger at holde balancen på, sammen med et hold andre pensionister fra Flensborg Fjord og omegn. Over rælingen hænger fiskestængerne side om side, og blandt pensionisterne, fiskeskipperen og en plejecenterkok, som også er med på tur, står den turansvarlige Hans Tonnesen og holder øje med, at fiskekrogene er uden for øjenhøjde, og at de ældre ikke mangler noget. Retten til luft Den tidligere museumsmand er ansat som naturvejleder i det treårige pilotprojekt Udeliv og Fællesskab, som hjælper ældre i Flensborg Fjord-området og omegn med at få grønne oplevelser.»alle mennesker har ret til at komme ud. Også selvom man er oppe i årene. De ældre borgere skal ud af plejehjemmene, som nærmest er blevet en slags fængsler, hvor teknikken overtager mere og mere, og alle oplevelser efterhånden sker ved at trykke på knapper og glo på skærme,«understreger Hans Tonnesen, som gennem det seneste halve år har taget ældre borgere med på både fiske-, køre-, soppe- og gåudflugter i naturen. Udflugter, som han mener, er et eksistensgrundlag og en nødvendighed for en god livskvalitet. 9

10 Oplevelser med hjem»vi bør få åbnet sluserne, så ældre i landet kommer ud. De liver jo op, hver gang de er af sted,«fortæller han, mens han nøje overværer, hvordan fiskeskipperens medhjælper forsigtigt sætter en ny børsteorm på Betty Hansens krog.»jeg fangede tre sild på én gang,«råber hun stolt til den 77-årige Andreas Thulstrup, der sidder agter og fanger torsk, som han vil lave til fiskefrikadeller til sin hustru på plejehjem, da hun ikke kan være med på selve fisketuren.»så er der da endelig sild om bord,«indskyder pensionisten og eneboeren Lorens Iversen, der står på Betty Hansens højre side. Hans kommentar bringer glæde. Liv i en ensom hverdag»min mand og min ene datter er begge døde, mens min anden datter bor i Amerika, og jeg har ikke noget netværk i Gråsten, da jeg har boet på Sjælland og Fyn i det meste af mit liv. Så jeg må indrømme, at jeg ofte er ensom. Men det her er virkelig en stor oplevelse, og jeg er meget glad for at være med,«fastslår hun, mens hun kigger ud over havet og kalder lokkende på fiskene. Hans Tonnesen, der håber på, at også andre dele af landet vil sætte fokus på grønne oplevelser til ældre borgere, står ved siden af hende og tilføjer med et smil:»bare at høre sådan en kommentar og se sådan en glæde siger jo alt. Ældre menneskers fortid er som en spraglet mosaik. De kommer som håndværkere, slagtere, bagere etc., og når de så kommer ud i naturen og får lov til at bruge sanserne igen, i stedet for at sidde indenfor hele tiden, så får de det bedre og blomstrer op. Udflugter i naturen burde bare være et tilbud til alle landets ældre borgere. Så simpelt er det.«10

11 Med hensyn til årsplan, kan meddeles at den bliver udarbejdet i løbet af marts måned, da stedet her får en ny naturvejleder ansat pr. 1. marts Rapporten er udfærdiget af: Navn: Hans Tonnesen Dato: 18. december

12 Vejledning: Når du skriver årsrapporten, skal du have for øje hvad der er formålet, og hvem modtagerne er. Der er flere mål med årsrapporten. Den skal kunne fungere som orientering og dokumentation over for Friluftsrådet og evt. over for din direkte arbejdsgiver. Endvidere vil årsrapporten blive tilgængelig for andre naturvejledere og interesserede. Det er tanken at du derved kan være med til at inspirere andre og selv finde inspiration omkring naturvejledning. Fremhæv derfor gerne eksempler på succesfulde arrangementer ol. du har haft gennem året, som kan være til inspiration for andre. Hvad gjorde at de blev succeser? Det kan også være refleksioner over ting, der ikke fungerede, og hvordan det kan gøres anderledes. Endelig kan du anvende årsrapporten som et evalueringsredskab i dit eget arbejde. Forventningerne til omfanget af årsrapporten er 5-10 sider + evt. bilag. Når man modtager naturvejlederløntilskud er det obligatorisk at indberette sin årsstatistik i det fælles indberetningssystem for naturvejledere i Danmark. Diagrammerne, som genereres i indberetningssystemet på baggrund af dine indtastninger, sættes ind i årsrapporten. Du kan læse mere om indberetningssystemet på Friluftsrådets webside. Fotos er velkomne i årsrapporten. Husk at komprimere dem, så filen med rapporten ikke bliver for stor. Sammen med rapporten sendes tre gode fotos fra årets naturvejledning som selvstændige filer i god opløsning. Angiv venligst fotografens navn. Husk forældretilladelse, hvis der er børn på billederne. Friluftsrådet kan med henvisning til kilden frit anvende disse fotos i forbindelse med Friluftsrådets årsberetning, hjemmeside mv. Årsrapport og årsplan (benyt selvstændigt skema til årsplanen) skal være Friluftsrådet i hænde senest d. 15. januar. OBS OBS OBS: Husk at vedhæfte tre gode fotos fra årets naturvejledning 12

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23084 Navn naturvejleder: Rikke de Neergaard Navn nærmeste leder: Flemming Walsted Arbejdssted: Øhavets Smakkecenter Adresse: Strynø Brovej 12 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Peder Flansmose Arbejdssted: Kystcentret Thyborøn Adresse: Kystcentervej 3 Postnummer/By: 7680 Thyborøn (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23073/ Dok. nr. Guldborgsund 24027-13 Navn naturvejleder: Johnny Madsen Navn arbejdsgiver: Guldborgsund kommune Arbejdssted: Guldborgsund kommune

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20645 Navn naturvejleder: Tue Skovgård Larsen Navn arbejdsgiver: Fjord&Bælt Arbejdssted: Fjord&Bælt Adresse: Margrethes Plads 1 Postnummer/By: 5300

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej 8

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20652 Naturvejleder: Helen Blegebrønd Holm Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By: 4700 Næstved (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20652 Navn naturvejleder: Helen Holm Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By:

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20792 Navn naturvejleder: Karsten Rybjerg Larsen Navn arbejdsgiver: Mariagerfjord Kommune Arbejdssted: Mariagerfjord Naturskole Adresse: Fjordgade

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21978 Navn naturvejleder: Kristian Herget Navn arbejdsgiver: Formidlingspartnerskabet Natur, Kultur og Friluftsliv Arbejdssted: Syddjurs Kommune

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED I-tegnesættelse af børns kultur og symboler Projektforløb for ældstegruppen Sommerfuglen i Børnehuset Bagterp, Hjørring. Udformet og afviklet af Lina Franke Hedegaard

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Thor Hjarsen Navn arbejdsgiver: Red Barnet Arbejdssted: Red Barnet (landsdækkende) Adresse: Rosenørns Alle 12 Postnummer/By:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23071 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn nærmeste leder: Tommy B. Olsen Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn nærmeste leder: John Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2d Postnummer/By:

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

Spisevenner og madborgerskab

Spisevenner og madborgerskab Spisevenner og madborgerskab - Fællesskaber gennem måltider Inspirationskatalog Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 2015 Indhold Forord ved Anne Hjernøe tv-vært, madskribent og styregruppemedlem 3 Hvad er

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Bo Rene Storm Navn arbejdsgiver: Frederikshavn Kommune, Center for Park & Vej Arbejdssted: Center for Park & Vej Adresse: Knivholtvej

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme og svede i saunaen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af Michala Rosendahl For

Læs mere

KOSTPOLITIK I UGLEBO.

KOSTPOLITIK I UGLEBO. KOSTPOLITIK I UGLEBO. Baggrund for udarbejdelse af kostpolitik Det har længe været et fælles ønske fra bestyrelsen og personalegruppen at få revideret kostpolitikken. Derfor arrangerede vi(forældrebestyrelsen)

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20643 Naturvejleder: Anne Würtz Petersen Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej 5 Postnummer/By: 6760 Ribe (Se vejledningen bagerst i dokumentet

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme, svede i saunaen og sludre over kaffen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse 5 I Sundholmskvarteret lå en grund øde hen. Buske og træer voksede vildt, og store grupper af unge var de eneste, som brugte stedet. Det skabte utryghed. Samtidig var der brug for et grønt åndehul for

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast 1 Bilag 1.1 Vignet 1. udkast Case Fase 1: Forventninger Yousef er 17 år gammel og er uledsaget mindreårig flygtning fra Irak. Yousef har netop fået asyl i Danmark og kommunen skal nu finde et sted, hvor

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn AFSLUTTENDE OPGAVE Lad Grønsted forblive Grøn Lad Grønsted forblive Grøn Indledning Til dette afsluttende projekt har jeg valgt at fokusere på udemiljøet i en park, og om hvordan et godt udemiljø kan påvirke

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL PIGELIV/DRENGELIV TEMAUGEN Formålet med temaugen er at få eleverne til at reflektere over, hvordan kønsroller og kønsspecifikke forventninger påvirker deres eget liv

Læs mere

Optimisten KGGO. Nr. 2 - apr Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og omegn.

Optimisten KGGO. Nr. 2 - apr Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og omegn. Optimisten Nr. 2 - apr. 2017 www.kggo.nu KGGO Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og omegn. 1 Tur med KGGO Sensommervejret er akkurat som ønsket til en god udflugt. Kl. 11 køres samlet fra Ahlmannsparken

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning Af Nanna Winbladh, naturvejleder i Kolding Kommune OutdoorMums er efterfødselstræning i naturen kombineret med naturvejledning. Hver torsdag formiddag

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101025 Navn naturvejleder: Morten Ravn Knudsen Navn nærmeste leder: Klaus Melbye Arbejdssted: Vadehavscentret Adresse: Okholmvej 5, Vester Vedsted

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15 Generationsmøder i plejeboliger Inspirationskatalog 2014-15 I gang med Generationernes By På Frederiksberg vil vi fortsat have tilbud til borgere i alle faser af livet, og vores dejlige by skal indrettes

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Vandpolo årsberetning 2014.

Vandpolo årsberetning 2014. Vandpolo årsberetning 2014. 2014 begyndte med et trænerskifte for Vandpoloafdelingen. Vores spanske træner, Eduard Tardio Capdevila fra Barcelona, afsluttede sit studie på Aalborg Universitet og skulle

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jul Sang og musik i haven To Ja Jo Tor 7. Jul Bowling i Haslev Ca To Tir 12. Jul Musikquiz med Leif To Ki Ca Tor 14. Jul Eventyr ved bålet Ki Ca Ti Tir 19. Jul Udendørslege

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse.

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere

august - december 2014

august - december 2014 Program august - december 2014 18 August. Feriebilleder + præsentation af programmet og tilmeldinger til Foto Emne konkurrence til borges@rafael.dk. (se den 1. Sep.) Indlevering af billeder til udstilling

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

VNT12 Natur og Miljø Mia Hardt Carstensen Selvvalgt tematisk projekt Naturens spisekammer Pr12s234

VNT12 Natur og Miljø Mia Hardt Carstensen Selvvalgt tematisk projekt Naturens spisekammer Pr12s234 1. Naturens spisekammer - At skabe erfaringer gennem naturoplevelser. Først og fremmest har jeg valgt dette emne, da efter kort introduktion til det i undervisnings forløbet, fandt det interessant og inspirerende.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101006 Navn naturvejleder: Navn nærmeste leder: Arbejdssted: Adresse: Postnummer/By: Peter Baloo Laurents Hanne Molbo Damm 4H Danmark Agro Food

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål.

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål. Intro Inspiration Dagplejebarnet i naturen Plan Forløb med læringsmål Dokumentation og tegn på læring Evaluering Egen evaluering Fælles reflektion Udeliv Baggrund for projektet I dagplejen har vi arbejdet

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere