ØHAVSMUSEETS UDVIKLING Beslutningsoplæg til museets bestyrelse og ejerkommunerne Langeland Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØHAVSMUSEETS UDVIKLING 2014-2021. Beslutningsoplæg til museets bestyrelse og ejerkommunerne Langeland Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 ØHAVSMUSEETS UDVIKLING Beslutningsoplæg til museets bestyrelse og ejerkommunerne Langeland Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune Vision Øhavsmuseet skal være en markant regional kulturinstitution, der synliggør områdets fælles historie gennem oplevelser, læring og synlig forskning, der er nyskabende og af høj kvalitet. Museet er synligt i området dels på de enkelte udstillingssteder og dels gennem formidling ude i landskabet, i byrum og på vandet. August

2 Indledning hvorfor en flerårig plan? Øhavsmuseets bestyrelse har besluttet, at der i løbet af 2013 skal udarbejdes en plan for udviklingen af museet i de kommende 8 år eller to kommunale valgperioder: En så langsigtet plan giver mulighed for at opstille og forfølge ambitiøse mål, ligesom der bliver afsat tilstrækkelig med tid til at få justeret driftstunge opgaver; ikke mindst tilpasset mængden af bygninger og anlæg, museet kan og skal vedligeholde indenfor et særdeles presset driftsbudget. Øhavsmuseet blev stiftet i 2010 og har dermed stort set eksisteret i en valgperiode. I de forløbne år har museet været i en rivende udvikling, som for det første har ført til, at museet har rejst flere millioner til nye udstillinger og formidlingstiltag på fortet og i Faaborg Arrest. Samtidig har museet for det andet i dette forår nået et centralt mål, idet Øhavsmuseet af Kulturstyrelsen er udpeget til også i fremtiden at være arkæologisk museum. Det betyder, at der fra næste år kun er to arkæologiske museer på Fyn mod 4 for et par år siden, og at Øhavsmuseet er et af dem. Tilsvarende har museet en chance for i fremtiden at være et af de ganske få museer med marinarkæologiske opgaver og kompetence. Dertil kommer for det tredje, at museet regionalt er i tæt samarbejde med et bredt netværk af aktører i forhold til fynsk turismeudvikling og friluftslivet i Øhavet. Lokalt samarbejder kommunerne tæt med museet om projekter knyttet til fødevarer i Faaborg samt synliggørelsen af H.C. Ørsted i Rudkøbing. Rent fagligt har museet indenfor sit ansvarsområde (sin mission) udvalgt tre satsningsområder, hvor Sydfyn, Langeland og øerne har en unik kulturarv med national og internationalt perspektiv: Den kolde Krigs historie Rets- og afstraffelseshistorie Maritime kulturlandskaber over og under vand Forskning, formidling og læring tager afsæt i de tre satsninger. Arbejdet med samlingerne inklusive Byhistorisk Arkiv samt forvaltningsarbejde og rådgivning indenfor arkæologi, marinarkæologi og nyere tid er bredere tematisk set end satsningerne. Mest synligt indtil nu er Den kolde Krig med fortet som Danmarks største koldkrigsattraktion, der nu er gjort til en national seværdighed, og en løbende forskning. Dansk rets- og afstraffelseshistorie er endnu alene realiseret i form af en ny udstilling med en række nyskabende digitale formidlingstiltag i og udenfor museumsbygningen. Maritime kulturlandskaber har været prioriteret i et år og har allerede resulteret i, at der er fundraiset omkring 1 million kr., og der er skabt formidling i landskabet i begge kommuner. I forhold til satsningen er der stærke forskningskompetencer indenfor landskabsarkæologi, marinarkæologi og arkæologi i det hele taget. Indenfor nyere tid (skipperbyer, ladepladser, fiskeri mv.) er fagligheden endnu under opbygning. Generelt skal museet være indstillet på i fremtiden at levere forskning af høj kvalitet, da den ny museumslov og krav til arkæologi og marinarkæologi kræver en betydelig forskningsvolumen og netværk med andre forskningsinstitutioner. På samme tid skal museet ved Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger vise formidling på højt niveau til specifikke målgrupper, undervisningstilbud til rette trinmål og samlinger, der er registrerede og digitaliserede. Alle sammen attraktive mål, også for medarbejdere og ledelse, men kravene kræver en højere prioritering af museets kerneopgaver end før. Staten styrer gennem nye krav, men uden at hæve de statslige tilskud. 2

3 Siden 1970 erne har Langeland sammen med Odense været sæde for fællesmuseal konservering af de fynske museers samlinger. Efter strukturreformen i 2007 er der ingen automatik i den kollegiale opbakning til værkstedet på Langeland, og det første museum har opsagt aftalen. Dermed mangler værkstedet, som har et af Danmarks mest spinkle driftsbudgetter, midler, som svarer til en halv stilling. Tilmed er værkstedets rammer på 1. og 2. sal i en gammel byejendom erklæret uegnede. Derfor er det glædeligt, at de to ejerkommuners borgmestre har åbnet op for at søge at redde værkstedet, selvom det betyder en flytning af værkstedet til en central beliggenhed sammen med et fælles magasin midt på Fyn. Sikringen af arkæologien gennem samling af arkæologer fra Svendborg og Langeland med hovedsæde i Svendborg er også en centralisering af arbejdspladser, men ikke af opgaver og synlighed. Museet er født med alle de udstillingsafdelinger, som de to gamle museer har skabt op gennem deres historie. I alt omkring 10 udstillinger, der i de fleste tilfælde er årtier gamle, indrettet i lokaler, hvor genstandene lider skade på grund af upassende klimaforhold og den eksponering, som genstande får, når de står fremme som led i interiørudstillinger. Udstillingerne kan tilmed omhandle specialsamlinger, som ikke hører under museets ansvarsområde. Museet skal passe historiske haver, og museet har enten formelt eller de facto vedligeholdelsesansvaret for hele fortet, for fire ejendomme i Rudkøbing, for Tobaksladen ved Stengade, for to sammenhængende fredede ejendomme i Faaborg by og for Danmarks ældste vandmølle i Kaleko ved Faaborg. Særligt de tre ejendomme i Faaborg bærer præg af et betydeligt efterslæb i vedligehold og kræver årligt et anseeligt vedligeholdelsesbudget, som aldrig har eksisteret indenfor museets driftsrammer. Konsekvensen er, at museet tærer på sparsomme driftsmidler for at vedligeholde ejendomme. Kun ejendommene i Rudkøbing har været begunstiget af en vedligeholdelsesfond, der dog er beskeden. Ifølge Kulturstyrelsens nøgletal bør et museum som Øhavsmuseet alene have 4 udstillingssteder. Til sammenligning modtager Naturama, der kun har en enkelt adresse, et større kommunalt tilskud end hele Øhavsmuseet (6 mio. kr.). Østfyns Museer, der er sammenligneligt med Øhavsmuseet med mange udstillingssteder, modtager det dobbelte fra sine to tilskudskommuner (11 mio. kr.) Gennem 4 år har museet på overordnet ledelsesniveau drøftet de urealistiske forventninger til drift og vedligehold af ejendomme, som museet i en række tilfælde alene har af bevaringsgrunde. Det kan ikke blive ved, da et ansvar uden realistiske muligheder for at løfte ansvaret fører til frustration hos alle involverede og skuffelse hos museets brugere. Øhavsmuseet skal kitte borgerne sammen regionalt på tværs af lokalområder, men afsættet bliver dårligt, hvis man lokalt forbinder museet med dårlige og til dels lukkede udstillinger. Hovedsigtet med denne plan er at skabe en samlet strategi for museets langsigtede udvikling, hvor målsætninger, prioriteringer og ressourcer synliggøres og vedtages politisk af museets ejere. Den første del af planen vedrører museets overordnede mål og rammer. Planen tager afsæt i museets vision og satsningsområder og skal dermed ses som den strategi, der skal til for at realisere visionen og udvikle satsningsområderne samtidig med, at planen skal sikre, at der under det udviklingsorientede museum er en basal drift, der hænger sammen og understøtter museets samlede virke. 3

4 Hovedmål for Øhavsmuseet Basisudstillinger og satsninger Koldkrigsmuseum Langelandsfort og den kommende udstilling Sejlernes Land om maritime kulturlandskaber på Faaborg havn skal være museets to fyrtårne. Sejlernes land skal fra starten hænge tæt sammen med formidling i landskabet, formidling i Rudkøbing og på Skovsgaard samt formidling i form af temaruter i hele Det sydfynske Øhav. Ret og Strafmuseet i Faaborg samt Skovsgaard herregård på Langeland udvikles begge. Skovsgaard (i samarbejde med Naturfonden), så stedet kan formidle Øhavets herregårdskultur og Langelands landskaber, der begge er en del af satsningen maritime kulturlandskaber. Der skabes rammer for skiftende temaudstillinger med emner indenfor både arkæologi og nyere tid i begge kommuner i henholdsvis det ny museum i Faaborg og Jens Winthersvej i Rudkøbing. De i alt 5 udstillingssteder (lidt mere end Kulturstyrelsen anbefaler, men Skovsgaard skal ikke vedligeholdes af museet) fordelt med 3 på Langeland (fortet, Skovsgaard og Jens Winthersvej) og 2 i Faaborg (det ny museum på Faaborg havn og Arresten) bemandes med kustoder, bistås med timer fra museets forvaltere (driftsafdelinger) samt timer til rengøring og pasning af arealer, og der afsættes ressourcer til udstillingsopbygning. Der skal også afsættes ressourcer i form af tid fra ledelse, faglige inspektører og forvaltere til projektering og fundraising. På nær Arresten står alle fire steder foran mere eller mindre omfattende anlægsprojekter. Øvrige udstillinger og ejendomme/skibe museet har ansvar for Kaleko Mølle istandsættes, genstande (der ødelægges ved at stå fremme i udstillingen) hjemtages, og møllen udskilles som et frivilligt drevet museum. Holkegade 1 i Faaborg (Den gamle Gaard) får en permanent udstilling om købmandshuse, indrettet af museets inspektører, og udvikles i øvrigt, så den også kan anvendes af Byhistorisk Arkiv til formidling og til andre brugere end museum og arkiv til blandt andet events og arrangementer. Herunder teservering i pavillonen. Holkegade 3 frasælges af museumsforeningen eller lejes ud for at skabe provenu til vedligehold. Jens Winthersvej og Den gamle Gaard gøres gratis. Østergade 25 i Rudkøbing bliver et Ørstedsformidlingscenter, som drives af Langeland Kommune i samarbejde med Ørstedsselskabet og Øhavsmuseet efter særskilt aftale. Det gamle Apotek i Rudkøbing drives i samspil med Ørstedscentret. Tobaksladen er istandsat og kræver ikke større tiltag i planperioden Der skabes en stabil aftale omkring motorpaketbåden Mjølner Alle udstillingssteder under museets ansvar får en ansvarlig for daglig drift i spidsen 4

5 Faglige opgaver i øvrigt, drift og administration Der udvikles forskningsnetværk og om muligt centerdannelse i tilknytning til Den kolde Krig og Maritime Kulturlandskaber (landskabsarkæologi, marinarkæologi, øvrig arkæologi og historie/etnologi i forhold til maritime kulturlandskaber). Gennem netværkene synliggøres Øhavets potentiale og betydning, og der skabes mere forskning og formidling, end museets egne medarbejdere kan nå at præstere. Satsningen rets- og afstraffelseshistorie trækker på forskning fra eksterne og forskningsprojekter, der tager afsæt i de dele af temaet, som er fælles med de to andre satsninger. Forskning skal sikres en vis mængde tid årligt, da der skal leveres en del forskning ifølge Kulturstyrelsens krav, og der skal derfor ske en udvikling af museets kompetence og forskningsvolumen. Museets 3 forskeruddannede inspektører får naturligt en opgave i den sammenhæng som rådgivere for øverste ledelse og konsulenter for kollegerne Forskning skal hænge tæt sammen med museets formidling, læringstilbud og indsamling for at sikre relevans over for brugerne og synlighed samt koordinering af museets arbejde. Der afsættes også overordnede tidsrammer for dette Forskning og formidling vil også i fremtiden i betydelig grad være afhængig af eksterne midler Undervisning til egne skoler tilbydes på et rimeligt og ensartet niveau Den antikvariske virksomhed og rådgivning indenfor arkæologi, marinarkæologi og nyere tid professionaliseres med henblik på sikre ensartede effektive ydelser til kommuner og andre myndigheder samt private og med henblik på at synliggøre de løbende undersøgelser. Om muligt skabes udstilling af aktuelle fund i Svendborg og på Ærø Museets samlingers registrering og offentliggørelse i diverse nationale databaser ajourføres Museet vil arbejde for, at konserveringsværkstedet består som fællesfynsk værksted og udvikles med kompetencer, der sikrer tilskud og andre indtægter fra alle potentielle brugere blandt fynske kulturarvsinstitutioner, idet Odense Bys Museer dog har afvist samarbejde. Konservatorernes kompetence skal udnyttes bedre end i dag i forhold til museets egen samlings- og udstillingsvirksomhed. Tænkes sammen med projekteret fynsk fællesmagasin på Midtfyn. Faaborg Byhistoriske Arkiv sikres, og der skabes fortsat en årlig tværgående udstilling sammen med museets nyere tids kapacitet i Faaborg. Ligesom den nye tradition for samarbejde med Rudkøbings Byhistoriske Arkiv bør fortsættes som et parallelt tiltag lokalt i Rudkøbing. Disse formidlingsplatforme kan ikke mindst anvendes til jubilæumsudstillinger og lignende. Der foretages en koordineret og strategisk markedsføring Museets arbejdsplan med aktiviteter, åbningstider mv. aftales som minimum året før, så bestyrelsen kan godkende planerne inden deadline for markedsføring i brochurer mv. 5

6 OVERSIGT OVER UDGIFTER BRUTTO Basisudstillinger og satsninger Total Koldkrigsmuseum Langelandsfort Sejlernes Land Øhavets Maritime Kulturlandskaber Skovsgaard Arresten Øhavsmuseet Langeland Markedsføringsansvarlig Øvrige udstillinger og ejendomme museet har ansvar for Total Kaleko Mølle og Den gamle Gaard i Faaborg Ørstedscenter i Rudkøbing og Det gl. Apotek Tobaksladen Motorpaketbåden Mjølner Faglige opgaver i øvrigt, drift og administration Total Forskning og undervisning Antikvarisk arbejde (arkæologi, marinarkæologi, nyere tid) Samlingsvaretagelse og bevaring af samlinger Faaborg Byhistoriske Arkiv Ledelse, driftsstyring og administration Alle opgaver Total OVERSIGT OVER MULIGHEDER FOR TILSKUD GENNEM SENIORJOBS Basisudstillinger og satsninger Reduktion Koldkrigsmuseum Langelandsfort Sejlernes Land Øhavets Maritime Kulturlandskaber Skovsgaard Arresten Øhavsmuseet Langeland Markedsføringsansvarlig Øvrige udstillinger og ejendomme museet har ansvar for Reduktion Kaleko Mølle og Den gamle Gaard i Faaborg Ørstedscenter i Rudkøbing og Det gl. Apotek Tobaksladen Motorpaketbåden Mjølner Faglige opgaver i øvrigt, drift og administration Reduktion 0 Forskning og undervisning Antikvarisk arbejde (arkæologi, marinarkæologi, nyere tid) Samlingsvaretagelse og bevaring af samlinger Faaborg Byhistoriske Arkiv Ledelse, driftsstyring og administration Alle opgaver Samlet reduktion NB: i oversigten er der kalkuleret med 3 seniorjobs i Faaborg og 6 på Langeland. I 2013 mangler der 2 seniorjobs i Faaborg, mens de indsatte tal for Langeland stemmer med situationen i dag. 6

7 OVERSIGT OVER MULIGHEDER FOR TILSKUD FRA SAMARBEJDSPARTNERE Basisudstillinger og satsninger Reduktion Koldkrigsmuseum Langelandsfort Sejlernes Land Øhavets Maritime Kulturlandskaber Skovsgaard (Naturfonden) Arresten Øhavsmuseet Langeland Markedsføringsansvarlig Øvrige udstillinger og ejendomme museet har ansvar for Reduktion Kaleko Mølle og Den gamle Gaard i Faaborg (Faaborg-Midtfyn) Ørstedscenter i Rudkøbing og Det gl. Apotek Tobaksladen Motorpaketbåden Mjølner Faglige opgaver i øvrigt, drift og administration Reduktion Forskning og undervisning Antikvarisk arbejde (arkæologi, marinarkæologi, nyere tid) (Svendborg Museum) Samlingsvaretagelse og bevaring af samlinger (flere museer) Faaborg Byhistoriske Arkiv Ledelse, driftsstyring og administration Alle opgaver Samlet reduktion NB: Tilskud fra Svendborg Museum består af kr. i kontanttilskud og et årsværk. 1,5 mio. kr. fra flere museer er til konserveringsværkstedet kr. til Kaleko og Holkegade er midler fra Grøn Vækst til frivillighedskoordinator. ENTRÉINDTÆGTER Der kalkuleres med 1,9 mio. kr. på fortet (samme budgettal som 2011 og 2012) kr. i Arresten (primo august er der indkommet ca kr. i entre). Entré for den ny udstilling på Faaborg Havn er ikke kalkuleret. 7

8 NETTOUDGIFTER TIL MUSEETS OPGAVER Udgifterne til hver opgave fratrukket seniorjobs, tilskud fra anden side og entré. Basisudstillinger og satsninger Nettoudgift Koldkrigsmuseum Langelandsfort Sejlernes Land Øhavets Maritime Kulturlandskaber Skovsgaard Arresten Øhavsmuseet Langeland Markedsføringsansvarlig Øvrige udstillinger og ejendomme museet har ansvar for Nettoudgift Kaleko Mølle og Den gamle Gaard i Faaborg Ørstedscenter i Rudkøbing og Det gl. Apotek Tobaksladen Motorpaketbåden Mjølner Faglige opgaver i øvrigt, drift og administration Nettoudgift Forskning og undervisning Antikvarisk arbejde (arkæologi, marinarkæologi, nyere tid) Samlingsvaretagelse og bevaring af samlinger Faaborg Byhistoriske Arkiv Ledelse, driftsstyring og administration Alle opgaver Samlet nettoudgift Manko I 2012 modtog Øhavsmuseet 8,3 mio. kr. fra staten og de to kommuner. 1,3 mio. kr. af de kommunale midler var øremærkede udviklingsmidler fra Faaborg-Midtfyn. En fremtidig balance vil som minimum fordre samme tilskud samlet set som i mio. kr. 8

9 SPECIFIKATIONER OVER FORUDSÆTNINGERNE FOR DE ENKELTE POSTER Koldkrigsmuseum Langelandsfort Løn inspektør Løn formidler/læring Løn servicemedarbejder og rengøring Løn medhjælpere (pt. 3 seniorjobs) Kustoder Events og markedsføring samt pleje af venneforening Forbrugsafgifter Vedligehold Sejlernes Land Maritime Kulturlandskaber Faaborg Løn inspektør Øvrig drift afventer etablering - ¼ årsværk nyere tid inspektør til formidling og læring Assistent til udstillinger (deles med arrest) evt. seniorjob Udstillingsmateriel Rengøring Markedsføring Skovsgaard ¼ årsværk til formidling og events Kustoder Rengøring og øvrig drift Arresten Ret og Strafmuseum ½ årsværk til formidling, events og læring Kustoder evt. seniorjob Rengøring Forbrugsafgifter Markedsføring Udstillinger Øhavsmuseet Langeland ¼ årsværk til formidling, events og læring Assistent til udstillinger (deles med fortet) evt. seniorjob e.l El, vand, varme, alarmer Vedligehold Rengøring Markedsføringsansvarlig

10 Kaleko Mølle og Den gamle Gaard Holkegade El, vand, varme, alarmer mølle Hensættelser til stråtag mv. mølle ½ årsværk museumsinspektør til at udvikle og passe frivillighedsgrupper + fundraising til bygninger Håndværkstimer til diverse vedligehold evt. seniorjob El, vand, varme, alarmer Holkegade Vedligehold Holkegade Tallene omkring vedligehold er baseret på indhentede tal fra Den fynske Landsby og Den gamle By Ørstedscenter i Rudkøbing og Det gl. Apotek ¼ årsværk museumsinspektør til at udvikle udstilling og kontakt til Ørstedsselskabet også drift af Det gl. Apotek Kustoder (pt. seniorjob) Håndværkstimer til vedligehold og have (pt. seniorjob) El, vand, varme, alarmer Vedligehold Husleje apoteket Tobaksladen Vedligehold I de forgangne år er der blevet udført en række vedligeholdelsesopgaver på laden finansieret af Nordisk Tobakskompagnis Gavefond. På den baggrund er det Jørgen Eisners forventning, at laden ikke vil belaste museet væsentligt de næste 8 år. Mjølner Vedligehold ¼ årsværk til at passe lav og til at udvikle formidling/events Mjølner er usikker, da den pt. anvendes af Peter Lenskjold. De kr. er baseret på et budget for en model, hvor museet driver skibet i samarbejde med andre aktører (lav eller lignende). Forskning og undervisning ½ årsværk museumsinspektør samlet set til forskning Feltundersøgelser, transport ¼ årsværk museumsinspektør til læring (ud over arrest og fort) Antikvarisk arbejde (arkæologi, marinarkæologi, nyere tid) ½ årsværk til landarkæologi i Langeland og Ærø Kommune årsværk til marinarkæologi ¾ årsværk til landarkæologi i Svendborg og Faaborg-Midtfyn Drift af Arkæologi Sydfyn ¼ årsværk til nyere tids rådgivning på Langeland ¼ årsværk til nyere tids rådgivning mm. i Faaborg-Midtfyn

11 Samlingsvaretagelse og bevaring af samlinger Diverse vedr. samlinger (abonnement og forsikring) Magasinleje ¼ årsværk registrering (hovedsageligt Jens Winthers Samling) ¼ årsværk til håndtering af genstande i udstillinger og magasiner, der skal på fællesmagasin Øhavsmuseets bidrag til Bevaringscenter Fyn (inkl. husleje) Andre museers bidrag til Bevaringscenter Fyn (anslået) Byhistorisk Arkiv Løn arkivleder Kurser, materialer Ledelse, driftsstyring og administration Leder og administrationsbistand Driftsleder Faaborg (medvirker også ved udstillingsopbygning) Driftsleder Langeland (medvirker også ved udstillinger) IT, hjemmeside og telefon (1/4 årsværk drift) Biler Administrationsudgifter (kopi mm.) Møder, kurser og kørsel

Forslag budget for Øhavsmuseet 2015

Forslag budget for Øhavsmuseet 2015 Oversigt poster (uddybes efterfølgende i noterne) Der er indsat budgettal i -priser Forslag budget for Øhavsmuseet Hovedposter (parentes henviser til note nr.) Fordeling af udgifter i budget Tværgående

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

DET KOMMUNALE MUSEUM ØHAVSMUSEET HOLKEGADE 3, 5600 FAABORG ÅRSREGNSKAB

DET KOMMUNALE MUSEUM ØHAVSMUSEET HOLKEGADE 3, 5600 FAABORG ÅRSREGNSKAB DET KOMMUNALE MUSEUM ØHAVSMUSEET HOLKEGADE 3, 5600 FAABORG ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning... 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Nordjyllands Kystmuseum. Virksomhedsplan Strategi

Nordjyllands Kystmuseum. Virksomhedsplan Strategi Nordjyllands Kystmuseum Virksomhedsplan Strategi Nordjyllands Kystmuseum Nordjyllands Kystmuseum Dr. Margrethes Vej 6 9900 Frederikshavn CVR.: 44225514 Statsanerkendt museum under Museumsloven Museumsnr.:

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF ØHAVSMUSEET

KVALITETSVURDERING AF ØHAVSMUSEET KVALITETSVURDERING AF ØHAVSMUSEET 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 ØHAVSMUSEET... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Svendborg Museums handlingsplan for opfølgning på anbefalingerne givet i Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderingsrapport af 8. sept.

Svendborg Museums handlingsplan for opfølgning på anbefalingerne givet i Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderingsrapport af 8. sept. Svendborg Museums handlingsplan for opfølgning på anbefalingerne givet i Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderingsrapport af 8. sept. 2011 Vedr. arbejdsgrundlag: at museet udarbejder en strategi for sin

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM 28. APRIL 2014 STRATEGI FOR NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM 2014-2020

NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM 28. APRIL 2014 STRATEGI FOR NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM 2014-2020 NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM 28 APRIL 2014 STRATEGI FOR NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM 2014-2020 1 Indledning Dette papir udgør den af bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum (NJK) udarbejdede strategi for museet

Læs mere

Udgifter 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter ,15

Udgifter 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter ,15 Udgifter 22 Personale Fastansat personale 15.541.663 Løst ansatte kustoder 831.986 Øvrige personaleudgifter 399.722 16.773.371,15 28 Lokaler Vedligehold og inventar 277.404 Forsikring 11.842 El, vand og

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Kulturarv Fyn Fælles magasin

Kulturarv Fyn Fælles magasin Kulturarv Fyn Fælles magasin Odense Kommune Kultur Odense Slot, Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 Indledning. I kulturaftalen mellem de 10 fynske kommuner og Kulturministeriet fremgår, at der på museumsområdet

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 29. maj 2013 Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 1 Indledning Greve museum er et kommunalt statsanerkendt museum med lokalhistorisk arkiv med store nye udfordringer i den nærmeste

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2015-2020 Indhold Opsummering..................................... 3 en: HISTORIEN er OVERALT............... 4 Mission............................................

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Udgifter Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter

Udgifter Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter Udgifter - - - 22 Personale Fastansat personale 15.870.569 Løst ansatte kustoder 556.869 Øvrige personaleudgifter 366.978 16.794.416,44 28 Lokaler Vedligehold og inventar 1.001.954 Forsikring 28.546 El,

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Frederiksbergmuseerne søger hermed Frederiksberg Kommune om øget driftsbevilling; 1.1 mio. kr. til hhv. efterlevelse af museumslovens krav og

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

øhavsmuseets potentiale for faaborg-midtfyn

øhavsmuseets potentiale for faaborg-midtfyn øhavsmuseets potentiale for faaborg-midtfyn Oplæg til udviklingsplan 2011-2015 indledning Formål med oplægget Faaborg-Midtfyn Kommune har i et års tid været medejer af det fusionerede museum Øhavsmuseet

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Fysisk beskrivelse Holstebro Museum (hovedafdelingen): Museumsvej 2, 7500 Holstebro. hjemmeside: www.holstebro-museum.dk Museumsvej 2 blev bygget i slutningen

Læs mere

Udgifter 0-0,00 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter

Udgifter 0-0,00 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter Udgifter 0-0,00 22 Personale Fastansat personale 15.587.103 Løst ansatte kustoder 644.128 Øvrige personaleudgifter 265.247 16.496.478,43 28 Lokaler Vedligehold og inventar 362.204 Forsikring 29.219 El,

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Ansøgning om støtte til opdatering, kvalificering og konkretisering af Vikingeskibsmuseets helhedsplan Mennesket, skibet og havet

Ansøgning om støtte til opdatering, kvalificering og konkretisering af Vikingeskibsmuseets helhedsplan Mennesket, skibet og havet Roskilde 1.3.2017 Roskilde Byråd Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Ansøgning om støtte til opdatering, kvalificering og konkretisering af Vikingeskibsmuseets helhedsplan Mennesket, skibet og havet Vikingeskibsmuseet

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Notat til museumskonferencen 2009 Udarbejdet af Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq Museer Status. Dette oplæg drejer sig om de tre kommunalt drevne museer i Kommune

Læs mere

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune.

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune. , version 1.0 - august 2014 MASTERPLAN proces for etablering et nyt kommunalt museum. Aktivitet Opgave Startdato Slutdato Kommentar: Hvem gør det? 1.0 Fastsættelse dato for ophør den nuværende samdriftstale

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag:

Bemærkninger til budgetforslag: Roskilde Museum Oprindeligt budget 2012 Budget 2013 TOTALER udgifter indtægter udgifter indtægter 22 Personale 13.887.526-85.000 13.705.380 0 28 Lokaler 1.932.442-32.100 1.708.042 0 32 Samlingerne 1.375.302-396.302

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Andet --- Kultur-

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind.

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind. Temamøde d. 11. juni 2010. Kvalitet og bæredygtighed. Per Kr. Madsens gruppe, kulturhistoriske og naturhistoriske museer. Referat fra gruppedrøftelsen. Stikord fra indledende bemærkninger ved Per Kristian

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

Oplæg om det danske museumslandskab

Oplæg om det danske museumslandskab Oplæg om det danske museumslandskab Nils M. Jensen, ODM Skanderborg d. 4.2. 2016 Organisationen Danske Museer (ODM) Opgave: Interesseorganisation for de danske museer. Forum for museumspolitiske anliggender,

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

mellem Randers Byråd og Museum Østjylland Randers/Djursland

mellem Randers Byråd og Museum Østjylland Randers/Djursland Aftale 2013-14 mellem Randers Byråd og Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Øhavets Restaureringscenter. Ærø Kommune. Ærø Kommune. Offentlig myndighed Ærø Turist- og Erhvervsforening CVR-nr.

Øhavets Restaureringscenter. Ærø Kommune. Ærø Kommune. Offentlig myndighed Ærø Turist- og Erhvervsforening CVR-nr. Bilag 19 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 6.000.000 kr. 6.000.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

SAMT RESULTATBERETNING

SAMT RESULTATBERETNING H O R S E N S K O M M U N E KULTURAFDELINGEN RESULTATAFTALE 29 SAMT RESULTATBERETNING 28 HORSENS MUSEUM & BYARKIVET Indsatsområder for Horsens Museum og Byarkivet for 29 1. Produktion af ydelser til brugerne

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Direktør. Stillings- og personprofil. Museum Midtjylland

Direktør. Stillings- og personprofil. Museum Midtjylland Direktør Stillings- og personprofil Museum Midtjylland August 2016 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Museum Midtjylland... 4 3 Jobprofil... 7 4 Personprofil... 9 4.1 Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag...

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere