Det Grønne Blad. Tre bud på ny bymidte Læs side 6-7. Oktober årgang nummer 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Grønne Blad. Tre bud på ny bymidte Læs side 6-7. Oktober 2011 18. årgang nummer 3"

Transkript

1 Det Grønne Blad Tre bud på ny bymidte Læs side 6-7 Oktober årgang nummer 3

2 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C Tlf Åbningstider: Tirsdag: Torsdag: Web: konservative.dk/odense Forretningsudvalg Formand: John Wozny, tlf / , Næstformand: Lasse Bork Schmidt, tlf , Kasserer: Arne Israelsen, tlf / , Sekretær: Jørgen Johnsen tlf , Erik Simonsen, Tlf , Helge Pasfall, tlf , Kristian Guldfeldt, tlf , Louis D. Jensen, tlf , Maria Svejdal, Tlf , Rune Kallager, tlf , Steen Møller, tlf , Lokalforeninger Fjordager-Odense Øst Helge Pasfall, tlf , Odense Centrum Vest Preben Petersen, tlf , Paarup Rune Kallager, tlf , Odense N Jørgen Fossar Madsen, tlf , Korup-Ubberud Peter Wich, tlf , Odense Syd Erling Hansen, tlf , Brændekilde-Bellinge Troels Fryd, tlf Byrådsmedlemmer Rådmand Jan Boye, tlf , Gruppeformand Steen Møller, tlf , Politisk ordfører Mai Henriksen, tlf / , Økonomi- og budgetordfører Lars Havelund, tlf / , Mark Grossmann, tlf: / , Merete Østerbye, tlf / , Poul W. Falck, tlf , mobil , Folketingskandidater Syd kredsen: Vivi Kier, tlf , mobil , fax , Vest kredsen: Mark Grossmann, tlf , Øst kredsen: Anders Orris, tlf , . Konservativ Ungdom i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C, tlf/ fax , www. odenseku.dk. Formand: Kristian Guldfeldt, tlf , hotmail.com Konservative Studerende i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C, tlf/ fax , Formand: Maria Svejdal, Tlf , gmail.com Æresmedlemmer i Odense N. C. Larsen, tlf , Søren Møller, tlf , Partiets hovedbestyrelse John Wozny - valgt af storkredsforsamlingen på Fyn Jan Boye - valgt af kommunalorganisationen Region Syddanmark Storkreds Regionsrådsmedlem Lasse Krull, tlf , Hovedkontoret Det Konservative Folkeparti, Nyhavn 4, 1051 København K, Tlf , fax , Formandsordet... Af John Wozny Vi fik en alvorlig øretæve af vælgerne. Folketingsvalget blev en uhyggelig oplevelse. Ikke alene skal vi nu leve med en socialistisk regering med støtte fra det yderste venstre, men vi Konservative fik en øretæve af vælgerne, som bringer os helt ned på 8 mandater. Vel var vi spået en nedgang, men dette var langt mere, end vi selv havde forventet. Nedgangen er sket over hele landet, men især på Fyn og i Odense, hvor vi har tradition for et godt konservativt valg, har det ramt hårdt, formentlig ikke mindst fordi vi ikke har holdt fast i Bendt Bendtsens mange personlige stemmer. Vi har dog stadig et resultat i Odense og på Fyn, der ligger over landsgennemsnittet. Stor tak til Vivi Vivi Kier blev revet med af den kollektive nedtur og mistede helt ufortjent sin plads i folketinget, dette på trods af en personlig fremgang i personlige stemmer (til 2.343). Vivi har ydet en fantastisk indsats i Folketinget, det skal hun have stor tak for! Flot førstegangsvalg Mark Grossmann fik et flot førstegangsvalg med 817 personlige stemmer (det 4. højeste på Fyn). Anders Orris havde valgt en lidt mere utraditionel valgkamp, som gav ham 54 personlige stemmer. Mai kan gøre en forskel Vores politiske ordfører i byrådsgruppen, Mai Henriksen, der var opstillet i Faaborgkredsen, opnåede som den eneste fynske kandidat valg til Folketinget, og herfra skal lyde et stort tillykke til Mai. Med de ganske få medlemmer i den konservative folketingsgruppe får Mai en krævende og ansvarstung hverdag i folketinget, men med Mais entusiasme og energi er jeg overbevist om, at Mai kan være med til at gøre en forskel. Valgkampen var hård Valgkampen har været en hård kamp mellem blå og rød blok, og i denne kamp har vi ikke formået at trænge igennem med de grønne synspunkter. Derfor kræver valgresultatet også en kraftig evaluering, både lokalt og på landsplan. Jeg skal ikke her placere ansvaret eller analysere, hvad der gik galt, men kun konstatere, at vi absolut ikke har gjort det godt nok. Vi må nu sammen genrejse partiet, så vi igen kan nå fordums styrke. Dette vil kræve en stor indsats af os alle, men naturligvis især af vore valgte politikere, både lokalt og nationalt. Vi skal sætte fokus på politikken og de konservative mærkesager, for jeg nægter at tro, at det er vores politiske holdninger, vi er blevet fravalgt på. Vi skal opretholde gejsten og ranke ryggen, selvom vores politiske venner lige nu bruger situationen til, på alle måder, at spænde ben for os. Mange vigtige valg venter forude og kun sammenhold og målrettet indsats kan give os styrken til at komme stærkt igen. Bliv annoncør i Det Grønne Blad! Vi laver Danmarks bedste vælgerforeningsblad (det synes vi i hvert fald selv), men skal vi bevare den høje kvalitet fremover, har vi brug for endnu flere glade annoncører i bladet. Ring og få en snak med vores layouter Rune Kallager om dine muligheder på telefon , så kan din annonce være med i bladet allerede fra næste nummer. Med venlig hilsen Redaktionen FOF ODENSE - ET RIGERE LIV kurser, foredrag og debatter tlf Det Grønne Blad Udgives af: Konservative i Odense, Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C. Tlf/fax Økonomi: Rune Kallager, tlf / Arne Israelsen, tlf Fotos: Johnny Blaabjerg Dyg (hvor intet andet er angivet) Redaktion Ansvarshavende Redaktør Næste nummer forventes udgivet i december og deadline hertil er 25. november. Artikler mv. til Det Grønne Blad kan sendes på eller til Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i indsendte artikler. Det Grønne Blad udsendes til alle medlemmer af Konservative i Odense, Odense KU og Odense KS, samt en række andre konservative. Rune Kallager Tlf Preben Petersen Tlf Lasse Krull John Wozny Johnny Blaabjerg Dyg Lars Christensen Lars Havelund Merete Østerbye Steen Møller 3

3 Et skidt konservativt valg Af Lars Christensen Man skal passe på med at bruge store ord, så Folketingsvalget den 15. september 2011 kan vel bedst betegnes som en katastrofe! I hvert fald betød det ikke alene enden på ti år med Konservative og Venstre i regering, det gav også De Konservative en tilbagegang på 10 mandater, fra 18 til kun 8 og 4,9 % af stemmerne, det laveste tal i partiets næsten 100-årige historie. Vivi Kier sammen med partiformanden i gågaden Massiv tilbagegang På Fyn betød den massive tilbagegang, at der kun blev valgt en konservativ i Fyns Storkreds, nemlig byrådsmedlem i Odense Mai Henriksen, som er opstillet i Faaborg-Ærø-kredsen. Med personlige stemmer får hun debut i Folketinget i den stærkt reducerede konservative gruppe. Dermed blev der ikke genvalg til Vivi Kier, opstillet i den traditionsrige Odense Syd-kreds. I de sidste fire år har hun arbejdet eller med hendes egne ord knoklet for sygehuse, psykisk syges vilkår og penge til investeringer på Fyn som su- persygehus, letbane og kanalforbindelse. Men trods en fremgang i personlige stemmer fra til stemmer blev det altså ikke til genvalg. Jørgen Lundsgaard fra Svendborg, som havde afløst Bendt Bendtsen, da han trak sig til fordel for Europaparlamentet, blev således heller ikke valgt. Han gik tilbage til 889 stemmer. På Odense BanegårdsCenter, med de Fynske konservative kandidater lidt bedre end landsresultatet I de to øvrige Odense-kredse fik byrådsmedlem Mark Grossmann i Odense Vest flotte 817 personlige stemmer som førstegangsopstillet, mens studerende Anders Orris i Øst-kredsen fik 54 personlige stemmer. Stemmetal, der vel kunne være højere, hvis ikke Fyn så tydeligt bar præg af, at Bendt Bendtsen har forladt Folketinget, og ingen i den helt store stil har samlet hans vælgere op. Det ses tydeligt af, at Konservative på Fyn gik fra 13,3 % at stemmerne til 5,1 %. Så må der hænges valgplakater op nærmest har klæbet til partiet. Når fremtrædende konservative i månedsvis trækkes igennem mediemøllen, må det naturligvis virke negativt, og det må konstateres, at den ny ledelse med Lars Barfoed i spidsen ikke har haft den fornødne Truels Schultz og Mai med lokal vælger i Assens tid til at vende det billede, inden valget kom. Det er så det, der skal ske i den kommende tid. For at citere Poul Schlüter i 1976, ved et andet lavpunkt: Partiet er så fast forankret i den danske befolkning, at det ikke kan dø. Om så Månen falder ned, vil der altid være nogen, der stemmer konservativt. Og helst mere end 4,9 %! Mai skulle flyve fra Tåsinge til Ærø for at nå et debatmøde Som vel at mærke stadig er lidt bedre end landsresultatet. Vivi godt placeret i det centrale Odense Det dårlige valgresultat for De Konservative har naturligvis mange årsager, men blandet dem er utvivlsomt de personsager, der i flere år KU ude i byens natteliv og kæmpe for konservative stemmer 4

4 Konservative budgetaftryk Af Jan Boye, rådmand Efter et længere forløb faldt budget 2012 endelig på plads med et forlig, hvor alle partier undtagen Enhedslisten er med. I forhandlingerne deltog vores budgetordfører Lars Havelund, gruppeformand Steen Møller og undertegnede, mens den øvrige gruppe var med på sidelinjen i de sidste afgørende timer på rådhuset. Rammen var sat på forhånd, der skulle over de næste fire år findes 574 mio. kr. i besparelser, ikke mindst fordi udgiften til førtidspension stiger. Derfor rejste vi også krav om, at antallet skal falde i årene fremover, og det lykkedes at aftale en reduktion på 10 %. Der var mulighed for at prioritere på anlægssiden, hvor en forlængelse af Munkebjergvej stod højt på ønskelisten, idet det er nødvendigt med en ny afkørsel ved motorvejen til det nye super sygehus. Den nåede vi i mål med. ligesom vi nævnt andetsteds i bladet fik fundet penge til vejudvidelser og krydsombygninger, der hænger sammen med Kanalforbindelsen og Thrigesgade. Der blev også penge til renovering og forbedring af daginstitutioner, skoler og idrætsanlæg, hvor staten giver et tilsvarende beløb. Det er godt for dem, der skal bruge tilbuddet efterfølgende, men det er også godt for de håndværkere i byen, som skal udføre opgaven. Vi ville gerne udlicitere rengøringen, hvilket embedsmænd havde beregnet ville give en årlig besparelse på 30 mio. kr. Det er mange penge, men Anker og co. valg- Foto: Hung Tien Vu te at holde den ideologiske fane højt, så det ønske kunne vi ikke komme igennem med. Desværre er det gået den anden vej, senest er kommunens lønadministration hjemtaget uden politisk beslutning. Men det lovede Anker jo også LO, da de gav ham kr. til valgkampen i 2009! Fra starten skulle en stor del af besparelserne pakkes ind i nedbringelse af sygefravær og rygeforbud. Vi tog afstand fra disse uigennemsigtige besparelser, ligesom personalet gjorde. I bund og grund handler ikke nemlig om at reducere personalet, og det kan man lige så godt sige, som det er, hvilket nu også fremgår af forliget: næste år skal der fyres svarende til 171 årsnormeringer, som vel er omkring 200 personer i kommunen. Det er ikke, fordi vi har haft det som et mål, men personalet har krav på ordentlig besked, og det skal være tydeligt, at det er byrådet, der har ansvaret. Vi var heller ikke tilhænger af Ankers rygeforbud. Hvis det skal indføres, må de ansatte med på råd, selvom det ud fra en sundhedsbetragtning ville være godt for den enkelte ryger, hvis man holdt op Fyraftensmøde om Bymidten Kanalforbindelse, Thomas B Thriges Gade, Musik og Teaterhus, Letbane, Trafik og Mobilitetsplan. Der er nok af emner at diskutere med rådmand Jan Boye og næstformand i By og Kulturudvalget Steen Møller, når vælgerforeningen holder fyraftensmøde om bymidtens udvikling. Tilmelding til mødet senest torsdag den 10. november på mail: eller telefon: Mødet holdes mandag den 14. november, kl på Odense Slot, Nørregade, Odense C med at ryge. Og lige så vigtigt - et sundhedsinitiativ skal ikke rulles ind i en besparelseskrav! Vi har i den konservative gruppe fokus på forholdene for de handlende, ikke mindst i city. Derfor arbejder vi også på at forbedre parkeringsforholdene, og er kommet igennem med et forsøg, hvor der udvalgte steder er en halv times gratis parkering. Vi fik også fjernet den planlagte stigning på parkering - taksten fastholdes på 12 kr. i timen. Samtidig fik vi fastfrosset gebyret for udeservering for vores cafeer og restauranter. Der var lagt op til en stigning, men med opbakning fra bl.a. erhvervet og Cityforeningen, blev stigningen fjernet. Vi ønsker en levende og aktiv bymidte. Derfor er det også positivt, at vi nu (selv om det er resultatet af en beslutning i By og Kulturudvalget og ikke en del af budgetforliget) har fået en gratis Citybus, så det bliver lettere at komme rundt i byen. Det var ikke alle vores ønsker, der kom med i budgettet, men jeg synes vi konservative fik sat nogen tydelige aftryk på årets budget. Foto: Hung Tien Vu 5

5 Tre bud på ny bymidte Af Steen Møller, medlem af Odense byråd, formand for byrådsgruppen Arbejdet med at omdanne det nuværende Thomas B. Thriges Gade til en ny, pulserende bydel er nået en ny fase med offentliggørelsen af de tre vindere af konkurrencens 1. fase Sidste år søgte 25 teams om prækvalifikation til den internationale projektkonkurrence. Syv stærke teams blev inviteret til at deltage i konkurrencen, hvoraf tre nu altså er blevet udpeget som vindere af 1. fase. Disse tre forslag giver en god idé om, hvilken retning odenseanerne kan forvente at gadeomlægningen kommer til at gå i, men det er samtidig værd at notere, at det ikke er et færdigt bud på, hvordan bygninger mv. kommer til at tage sig ud, når ombyg- GADEN DER BLEV TIL FEM BYRUM ningen i 2020 forventes færdig. Når man ser på de tre konsortiers bud på fremtidens bymidte skal man altså ikke hænge sig i, om man synes den enkelte bygning er grim eller flot. Konsortierne har fokuseret på, hvordan bygningerne skal dimensioneres, på de nye pladsdannelser og på det store underjordiske parkeringsanlæg. I forhold til det sidste er der allerede nu enighed om, at man fx. skal kunne køre ned i p-anlægget i den ene ende og ud i den anden. På disse sider kan du se illustrationer fra de tre vindende forslag, hvis du er interesseret i at komme et spadestik dybere i de enkelte forslag, så besøg hvor du kan finde de fuldstændige forslag fra ikke bare de tre vindere, men alle syv deltagende konsortier. I den videre proces deltager de tre vindere netop nu i fase 2, som omfatter udbud med forhandling og afsluttes ved, at der indgås en totalrådgivningsaftale om det videre forløb. Konkurrencens endelige vinderforslag offentliggøres i februar I den konservative byrådsgruppe ser vi frem til, at det nu bliver tydeligere for byens borgere, hvad gevinsten bliver ved at omdanne Thomas B. Thriges Gade. Vi er i og bliver i forliget, fordi vi ved, at bymidten har brug for mere liv, flere indbyggere, flere parkeringspladser, bedre adgang med såvel kollektiv trafik som cykel og bil og flere investeringer. Vi vil frem tidssikre Odenses bymidte. K-trafikforslag vedtaget Steen Møller fremlagde i januar på vegne af den konservative byrådsgruppe fire konkrete forslag til ændringer i Trafik- og Mobilitetsplanen, der skal få trafikafviklingen til at hænge bedre i forbindelse med omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade. For gruppen var det ikke mindst afgørende, at gadelukninger og ensretninger afventer, at alternative veje og kryds er udbygget til at klare trafikken, og at det også i fremtiden er muligt at benytte Østre og Vestre Stationsvej som en del af cityringen. Det første resultat var, at at trafikken på Palnatokesvej blev åbnet i begge retninger. Og i august besluttede et enigt byråd - på konservatives forslag - at bevare Østre og Vestre Stationsvej som en del af cityringen. Dermed blev et grundigt forarbejde i den konservative byrådsgruppe kronet med politisk opbakning. lse genskaber variation genskaber i skala. Ved Musik- og TeaterhusetStor udvikles en varieret bebygnyt ogen gammelt. et stort detailhandelnetværk, nde og prominent. Den nye historiskestor bebyggelse variation i skala. Ved Musik- og Teaterhuset udvikles varieret Odenses bebyg- nye downtown med Nyt og gammelt. Odenses nye downtown med et stort detailhandelnetværk, er der rum imellem kirkerne.gelse, der trapper erned ny bebyggelse beliggenhed og udsigt over mggelsen et veldefineret Fra bebyggelsen dermod H.C. Andersen kvarteret. gelse, Fra der den trapper ned mod H.C. Andersen kvarteret.moderne Fra den kontorfaciliteter ny bebyggelse og boliger med godmoderne kontorfaciliteter og boliger med god beliggenhed og udsigt over gigtdet urbane. er der udsigt Rosengade-anlægget, som også benyttes have. hele byen. mod Å-dalen og mødet mellem landskabet og detover urbane. er der udsigtsom overfælles Rosengade-anlægget, som også benyttes som fælles have. hele byen. THOMAS B THRIGES GADE 15 THOMAS B THRIGES GADE 15 flyby af thomas b thriges gade, med konkurrenceforslag 6 illustration på forsiden: visualisering af samspil mellem bebyggelse, let stålkonstruktion og Sct Albani Kirke 7

6 Læren fra Le Mans Letbanen bliver også regional Af Steen Møller, næstformand for By og Kulturudvalget Le Mans er mest kendt for det sit 24 timersmotorløb, men der er en by udenfor motorbanen. I en tidligere udgave af Turen går til... står der: Ved første øjekast kan byen minde om Odense. Et eksempel på dårlig byplanlægning.... Om det præcis var derfor Anker Boye havde inviteret en repræsentant fra hvert af byrådets partier med til det vestlige Frankrig på en strabadserende to dages tur med besøg i netop Le Mans - og nabobyen Angers - vides ikke, men det er omvendt helt uomtvisteligt, at vi fik noget med hjem. Formålet med turen var at se på både byomdannelse, byudvikling og letbaner i de to franske byer, der i størrelse på mange måder mindede om Odense. I Le Mans har man brugt det seneste tiår på at ændre markant på bymidten, herunder lukke den indre by af for gennemkørende trafik og etablere en letbane. Formålet var ikke trafikalt, men at få nyt liv i den ellers hensygnende bymidte. Det er sket ved helt at lukke muligheden for at køre gennem den indre bymidte. Der er etableret en cityring, der samtidig fungerer som p-søgerute, der har samme størrelse som den vi nu arbejder med i Odense. Som i Odense - og de fleste andre steder, hvor man har fjernet gennemkørselsmuligheden for biler i bymidten - var der også forud protester fra ikke mindst de handlende, der frygtede et fald i omsætningen. Det er dog gået lige omvendt, der er nu flere besøgende i byen, og der bliver omsat for flere penge i butikker, cafeer og restauranter. I begge byer havde man arbejdet meget med at gøre omstillingen tålelig for de handlende. Eksempelvis var der brugt mange kræfter på, at sørge for at det stadig var muligt at levere varer i byggeperioden. Der er ingen tvivl om, at vi i Odense skal have stor fokus på, at omdannelsen af Thrigesgade og etableringen af letbanen går mindst muligt ud over de nuværende handlende og restauratører i byggeperioden. I begge byer havde man brugt mange kræfter på, at få opgraderet og strømlinet byudstyret i form af læskure, stativer, stakitter, skraldespande mv. i forbindelse med deres byomdannelsesprojekter, og der var arbejdet meget med pladsdannelserne efter bilerne var sendt ned under jorden i store parkeringsanlæg. Man oplevede dog samtidig, at letbanen var en så stor succes, at presset på parkeringspladserne var lettet. Det var meget interessant at opleve, hvordan letbanetraceet rigtig mange steder var grønt, hvilket både var kønt for øjet og signalerede til bilerne, at her skulle de holde sig væk. Endelig var anlægstiden i de franske byer meget mindre end vi regner med i Odense. Det skal vi have set på muligheden for at lære af her i byen. Af Lasse Krull, Regionsrådsmedlem og Gruppeformand (K), Udvalgsformand for Regional Udvikling I de kommende år vil en lang række regionale projekter se dagens lys i Odense. Det handler om et nyt supersygehus i Odense, et nyt sundhedsfagligt fakultet og en ny forskerpark, der sammen med universitetet skal skabe rammerne for en helt ny udvikling i vores landsdel. Vi taler om byggerier i milliardklassen - og noget der i fremtiden vil sætte et betydeligt præg på vores by. Det nye supersygehus, der efter planen vil stå færdigt i 2019 vil være regionens fyrtårn indenfor sundhedsbehandling og sundhedsforskning. Det vil være OUH, der med en lang række specialer på det højt specialiserede område skal kunne måle sig med de andre supersygehuse i Danmark. Men det handler ikke blot om nye rammer for et moderne hospital, det handler også om regional udvikling. Tankerne omkring den nye videns-bydel i Odense, er også en af landets største udviklingsprojekter. Det er en unik mulighed for Odense, som historisk desværre ikke har været den vækstdriver, som resten af regionen har behov for. Men nu er chancen for at Odense bliver den dynamo, vi alle kan forvente af regionens største by. I området bliver der omkring arbejdspladser og studiepladser og for at det skal fungere, skal infrastrukturen være på plads. Det kræver velfungerende busforbindelser, men tankerne omkring en letbane i Odense er også helt nødvendige for at skabe den udvikling og vækst vi alle håber på. Fra konservativ side har vi derfor fremsat forslaget om, at Region Syddanmark sammen med Odense Kommune og staten går ind i projektet omkring letbanen. Et forslag som en række af regionsrådets øvrige partier har bakket op omkring og som er blevet skrevet ind i det nyligt indgåede budgetforlig. Dette fordi hele Region Syddanmark har en naturlig interesse i at få skabt den erhvervsudvikling i Odense, der skal være med til at trække resten af det syddanske område. Letbanen er en vigtig del af det, og derfor er den ikke kun et lokalt anliggende, men også et regionalt anliggende. Vi har en forpligtelse til at få letbanen til at spille sammen med Svendborgbanen og det regionale busnet i Fynbus og derfor skal regionen være med omkring bordet. Det samme har man tænkt andre steder i landet. Det er tilfældet i region Hovedstaden, hvor man er gået med i en aftale med staten og kommunerne omkring letbanen. Ligeledes er man i Region Midtjylland i gang med en letbane i Århus og den østlige del af regionen. Her skal Odderbanen og Grenåbanen ligeledes forbindes. Vi har en fælles opgave med at sikre forståelsen for at går det godt for Odense - går det også godt for Region Syddanmark. Letbanen er en helt nødvendig del af det. K accepterer ikke trafikkaos Så enkelt kan man udlægge rådmand Jan Boyes klare advarsel i medierne om, at der manglede penge til at gøre byen trafikalt klar til åbningen af Kanalforbindelsen og omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade. En kommunekasse, hvor man nu øjner bunden og en borgmester, der ikke var villig til at ændre rækkefølgen af nogle anlægsprojekter, truede en overgang med at spænde ben for de nødvendige trafikomlægninger. Pengene til at ombygge kryds, udvide eksisterende veje mv. var nemlig i borgmesterens budgetforslag først til stede i 2014 og fremefter, hvor enhver logik jo tilsiger, at rækkefølgen jo er at man først udvider og ombygger de steder, der skal tage mod trafikken, før man lukker andre veje. For den konservative gruppe er det helt afgørende for vores opbakning til Thriges Gade projektet, at trafikken fortsat kan afvikles i bymidten. Også budgetordfører Lars Havelund gjorde dette klart i budgettalen ved byrådets 1. behandling, og efter et langvarigt forhandlingsforløb kunne de tre konservative budgetforhandlere Jan Boye, Lars Havelund og gruppeformand Steen Møller notere sig, at de nødvendige godt 50 millioner kr. er sat af i budgettet de næste to år. 8 9

7 Efterkrigspolitik i Odense Af Lars Christensen Da befrielsen kom den 5. maj 1945, håbede mange, at der ville komme en ny tid med større politisk samarbejde. Ikke mindst den konservative partileder, den odensevalgte Christmas Møller, håbede på, at man ville finde sammen i et bredt samarbejde. Men sådan kom det ikke til at gå. De gamle politikere fandt hurtigt sammen om at holde frihedskæmperne ude fra væsentlig indflydelse, og også Christmas Møller blev trods en udenrigsministerpost i befrielsesregeringen holdt ude i armslængde han havde jo på et tidligt tidspunkt slået til lyd for aktiv modstand og dermed undsagt samarbejdspolitikken. Christmas Møller taler i Fyns Forum Pga. stort fremmøde må han tale fra et vindue! Det første byrådsvalg efter befrielsen fandt sted den 12. marts 1946, og knap et år efter befrielsen var tonen igen hård i valgkampen. Socialdemokraterne beskyldte de konservative for at opstille en direktørliste, men faktisk havde man i forhold til tidligere sammensat en bred liste, dog med direktøren for Roulunds Fabrikker, Erik Scheibel som spidskandidat. Men man havde taget det nye skridt at udsende spørgeske- maer til alle medlemmer med Anmodning om Forslag til Genvalg af siddende Byraadsmedlemmer og/eller Forslag af ny Kandidater. Forslagene skulle dog kun være vejledende for kandidatudvalget. Formand Aage Johansen var ved generalforsamlingen næste år ked af, at der kun var indkommet 450 forslag! Under valgkampen var Socialdemokratiet hårdt presset af DKP, der konstant angreb socialdemokraterne for deres samarbejde med tyskerne under besættelsen og for at svigte arbejderne ved ikke at ville samarbejde med kommunisterne. Fra konservativ side og med den trofaste Fyens Stiftstidende som talerør angreb man socialdemokraternes vulgære Agitationsfraser. Nok så bemærkelsesværdigt forsvarede man DKP s leder, Aksel Larsen, der især af socialdemokraterne blev beskyldt for under Gestapoforhør i 1943 at have udleveret navne på andre deltagere i frihedskampen. Man skulle ikke klandre ham for, Aksel Larsen på skolebænken igen hvad han havde sagt under voldsomt pres, men samtidig fik De Konservative også skoset socialdemokraterne for personlig hævntørst. Man kan ikke klandre De Konservative for passivitet i valgkampen. Der blev sat plakater op, udsendt brochurer, uddelt løbesedler, sat 4 sto- Et bud fra flytteforretningen Absalon med favnen fuld af den konservative valgavis Vor Tid, udgivet af den partitro Fyens Stiftstidende ved valget til Landstinget re lærreder med tekst op, og i alt eksemplarer af Fyens Stiftstidende blev på foreningens bekostning udsendt til samtlige husstande i Odense i fire dage. Alligevel blev valget en skuffelse. De Konservative gik fra 11 til 9 byrådspladser, og trods en tilbagegang fra 13 til 11 mandater kunne I. Wilhelm Werner fortsætte som borgmester på kommunisternes 4 mandater. Aage Johansens afsluttende dom over dansk politik efter krigen var knusende ved generalforsamlingen i 1947: 1945 bragte os Krigens Afslutning, men Freden bragte den os ikke Ved byrådsvalget 2. marts 1954 var der be kymrede miner hos de konservative tilforordnede, fra v. K.A. Rohde, Dagmar Carlsen-Skiødt, Ove Gedde og Knud Andersen, men selv ikke et snevejr kunne forhindre I.Vilh. Werner i at få endnu en periode som socialdemokratisk borgmester. bragte os rige Oplevelser, men hvor var de hurtigt forbi, og hvad blev der af de store Fortsætter om fortsat Offervilje, om Enighed i alt det Væsentlige, om Brodersind hævet over alt, hvad der skilte, naar Befrielsens Time endelig var slaaet. Druknede det ikke alt sammen i smaatskaarethed, Utaalmodighed og Splidagtighed? De Konservative kunne ikke klage på manglende indflydelse i efterkrigsårene. Werner gjorde alt for at undgå afhængighed af kommunisterne, hvilket i praksis betød et nært samarbejde med De Dagmar Carlsen-Skiødt taler ved åbningen af Risingskolen 1951 Konservative. Efter besættelsestidens stagnation var der i højt grad brug for at sætte gang byen, og krigsårenes babyboom i mørklægningens skygge medførte især stor mangel på boliger og skoler, og her kunne man forholdsvis let finde fælles fodslag, hvilket blev Dagmar Carlsen-Skiødt deler ispinde ud til drengene ved Foreningen Opads koloni i Hasmark 1952 Hunderupskolen indvies Roulundirektør Erik Scheibel (med butterfly), en sovende borgmester I. Vilhelm Werner og købmand Martin Iversen hjulpet af den joviale borgmesters gode samarbejde med Scheibel. Som Werner sagde: det er jo heldigvis sådan, at vi kun skal råbe ud ad vinduerne én gang om året, det vil sige ved budgetforhandlingerne. Resten af tiden kunne man udmærket samarbejde. De Konservative råbte dog ud ad vinduerne ind imellem, især når socialdemokraterne kammede over i offentligt forbrug. Som f.eks. da de konservatives stærke kvinde gennem en menneskealder og byrådsmedlem , lærerinde Dagmar Carlsen-Skiødt, i 1950 Det ny økonomiudvalg Siddende fra venstre direktør Hans Flinch, kreditforeningsdirektør Hans Andersen, borgmester Holger Larsen. Bagved kontorbest. Georg Jørgensen, forretningsfører Knud Nielsen, økonomidirektør Frank Hansen, kommunaldirektør Hugo Mayntzhusen. anfægtede det nødvendige i at bygge skolepaladser. I øvrigt argumenterede hun stærkt for at styrke de dygtige elever i en tidlig alder, da det navnlig er i Alderen fra 11 og opefter, at Børnene har Klæbehjerner. Redaktør og byrådsmedlem Knud Secher slog ved samme lejlighed til lyd for besparelser for at kunne bremse skatternes vækst: I gamle Dage var det de Rige, der betalte Skatterne. I dag trykker Skattebyrden helt ned i de smaa Hjem, så alle måtte være interesseret i sparsommelighed, og naar der skal spares, er de Konservative nu en Gang bedre end Socialdemokraterne. Byrådsvalget i 1950 betød stemmemæssig fremgang for De Konservative men uændret 9 mandater. Hele byens borgmester kunne ikke væltes, hvilket Aage Johansen tilskrev hans brede popularitet. Dog kunne man glæde sig over, at den nye konservative spidskandidat, direktør Knud Andersen, havde fået valgets højeste personlige stemmetal, hvilket tegnede lyst for de kommende år. Kilder: Odense Stadsarkiv: Den konservative Vælgerforenings Forhandlingsprotokol Fyens Stiftstidende. Odense bys historie bind 10. Odense Anna Wouk Vestergaard: Kvinder har en mission. Kvindelige politikere i Odense Byråd Odensebogen 2009, s Fotos fra www. fynskebilleder.dk Rejsegilde på Odense Sygehus Fra venstre: stiftamtmand Jacob Høirup, amtsrådsmedlem Chr. R. Petersen, forretningsfører Knud Nielsen, direktør Aage Lommer og kreditforeningsdirektør Knud Andersen

8 Ældre Sagen kan meget mere Af Kathrine Sørensen, Formand Ældre Sagen Odense. Det gode liv kender ingen alder, derfor kæmper vi i Ældre Sagen for, at alle kan få et aktivt og meningsfyldt liv, uanset alder. Vi har i Odense medlemmer. En bestyrelse på 9 personer + 2 supp pers. på skift på kontoret. Der udover 175 frivillige der, hver uge besøger en enlig, enten i eget hjem eller, leder et motionshold. Vore tilbud har en fast leder og en arbejdsgruppe. Dog er formanden altid med i alle beslutninger, da det jo er hende der har det overordnede ansvar. Orientering af nogle af vore mange tilbud. Besøgsvenner Vi har 110 frivillige besøgsvenner, der ugentligt besøger en enlig i eget hjem. desværre har vi en konstant venteliste på ca. 50 enlige som gerne ville have en besøgsven. Hospitalsvenner Hvis du er enlig og skal indlægges, kan du rekvirere en frivillig Hospitalsven, som vil være om dig i din indlæggelsesperiode og hjælper dig i hjemsendelsen. Spisevenner Odense kommune har mange enlige småtspisende, med dehydrering og energitab til følge. Hver har Ældre Sagen i samarbejde med kommunen, startet spisevenner. Som tager ud i hjemmene, spiser, hygger sammen med den ældre, fordi der altid glider lidt ekstra ned i godt selskab. Kommunen henviser os til de ældre der har behov for en spiseven. Det sparer kommunen for dyre gentagne indlæggelser. Denne ide er startet her hos os, så mange kommuner landet rundt, besøger os simpelthen for at høre og lære, hvordan vi samarbejder med kommunen. Senest var det Københavns kommuner der var gæst hos os. Tryghedsopkald Et dagligt telefonopkald, en livline til omverdenen. Sorg og samtalebesøg Vi er dybt rystet over, hvor stort behov der er for sorgsamtaler. Derfor har vi specielt udannet frivillige der tager ud i hjemmene lytter og trøster. Da den sorgramte mange gange ikke vil bebyrde sine børn med sine svære tanker. Demensaflastere I samarbejde med kommunen har vi oprettet demensaflaster. De sidder hos den syge, medens den pårørende/ægtefællen får nogle timer for sig selv. Vore frivillige har gennemgået kurser både hos kommunen og hos Ældre Sagen og derved fået indblik i denne sygdom. Derfor kan vi trygt tilbyde denne form for aflastning. Besøgshunde Igen i samarbejde med kommunen har vi oprettel dette tilbud til kommunens plejecentre. Som formand er det en oplevelse at få lov til at være med til at sprede så megen glæde til andre. Rådmand Jane Jegind ønsker sig besøgshunde på alle kommunens plejehjem, så har du en god hund så lad os komme i gang. Det jeg anser for Ældre Sagens vigtigste opgave er først og fremmest de tilbud som hjælper enlige personer, der ikke af egen kraft, kan få deres hverdag til at fungere. Klager af den ene eller en anden art, har vi en del af, efter kommunens klageråd er nedlagt. Hvis nogen, uanset alder, der efter at have læst mit indlæg, kunne få lyst til at høre mere om vort arbejde, så kommer jeg meget gerne forbi. Ældre Sagens inviterer til 25 års Jubilæum. Alle som er interesseret i Ældre sagens arbejde, er meget velkomen til at besøge os, for at se og høre om vore mange aktiviteter. Alle vore aktiviteter bliver præsenteret denne dag. Derfor kom og besøg os fredag d. 14. oktober kl: sted Odd:. Fellow Bygningen, Nonnebakken 1. Odense. I er meget velkomen, det vil glæde os. fri entre, ingen tilmelding bare mød op. Med venlig hilsen Kathrine Sørensen Formand Ældre Sagen Odense 12

9 Grundlovsmøde i Eventyrhaven Af Lars Christensen Rammerne var perfekte: Midt i det historiske Odense, med Skt. Knuds kirke med kongegravene og Claus Bergs altertavle foran sig, med Odense Å med vaskepladsen, hvor H. C.Andersens mor vaskede for byens rige borgere, som kulisse, holdt Konservative i Odense Til sidst talte en lettere forkølet rådmand Jan Boye med stråhat og slog et slag for det frivillige arbejde, som er og bliver en meget nødvendig bærer af mange aktiviteter i samfundet og som bør støttes, fordi det ikke kan undværes slet ikke i en tid med pres på det offentlige og finanserne. som det efterhånden er blevet en tradition grundlovsmøde i Eventyrhaven. Denne gang med gæstetale af arkitekt Kristian Isager, som netop mindede om de mange historiske steder i Eventyrhaven og dens nærmeste omgivelser. Dette år var mødet tilmed begunstiget af noget så sjældent denne sommer som strålende sol og sommervarme, hvilket havde lokket omkring 50 odenseanske konservative samt enkelte tilfældigt forbipasserende til at tilbringe et par timer med taler og danske sange i Eventyrhaven kyndigt sunget for af Helge Pasfall, som i formandens fravær agerede mødeleder. Daværende folketingsmedlem Vivi Kier undrede sig i sin tale over De Radikale, hvis planer og forslag går stik imod stort set alt, hvad Socialdemokraterne og SF siger og lover. Hun fremhævede også de mange solide konservative resultater, der var kommet i hus de senere år til gavn for Fyn som supersygehuset, kanalforbindelsen og det tredje spor på den vestfynske motorvej. Fremadrettet luftede hun tanken om brugerbetaling på sundhedsområdet for at holde udgifterne i ave. Kristian Isager støttede i sin tale varmt planerne om omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade til gavn for hele byen og mindedes samtidig sin fader, der deltog i frihedskampen netop for at forsvare netop de værdier, som Grundlovsdagen markerer. Med et fint fremmøde, godt vejr og solide taler blev Grundlovsdagen markeret på behørig vis, inden en del af deltagerne fortsatte til grundlovsfest i Villestofte. FOF ODENSE - ET RIGERE LIV kurser, foredrag og debatter tlf

10 Mai Henriksen talte til soldater Af Preben Petersen Mai Henriksen talte i sin egenskab af viceborgmester til knapt 30 fynske hjemmeværnssoldater, da de blev modtaget og dekoreret med ansvaret for kollegaernes sikkerhed, når de var inde i lejren. Forinden har de fået opdateret deres hjemmeværnsuddannelse i en halv snes dage og gennemført I har ydet en speciel indsats - for Danmark og for hele det demokratiske verdenssamfund. Danmark er som medlemsland i NATO med til at bidrage til internationale missioner. Vi bidrager med vores soldater og deres ekspertise - det er her, at I og jeres uddannelse kommer ind i billedet. At I er med på internationale missioner, viser, hvor dygtige I rent faktisk er. I er almindelige samfundsborgere, I har job, I har familie, og hjemmeværnet er en fritidsbeskæftigelse Alligevel kan I hjælpe til på internationalt plan; det taler for sig selv. Det taler for det høje niveau, som er i vores hjemmeværn, og det bør alle være stolte af. Ikke kun jer - men også os almindelige samfundsborgere. Forsvarets Fortjenstmedalje på Flakhaven den 9. juli. Hjemmeværnssoldaterne har i 10 uger udgjort det danske styrkebidrag til NATO missionen KFOR i Kosovo. De har varetaget bevogtningen - adgangskontrol og patruljering - ved den franskledede multinationale lejr Novo Selo og således haft målrettet uddannelse til opgaven i Kosovo i to uger, inden de blev certificeret - eksamineret - af Danske Division efter samme krav som øvrige danske soldater, der udsendes til den type af opgaver. Mai sagde i sin tale blandt andet: - Det er med stolthed, at I kan se tilbage på jeres 10 ugers ophold i Kosovo. 10 uger, hvor I har været med til at gøre en forskel, hvor Odense Bowlinghal Tag familie, venner eller kolleger med til en spændende bowlingdyst! Stedet - hvor rigtige bowlere mødes Ring til John Wozny

11 Siden sidst...siden sidst... Siden sidst Prins Joachim hjalp Jan Boye Rådmand Jan Boye havde allieret sig med prins Joachim, da han i forbindelse med Havnekulturfestivalen overrakte skødet på den grund Nordatlantisk Hus skal bygges på til direktør Kirsten Mærsk. Jan Boye og byrådsmedlemmerne Poul Falck, Steen Møller og Mark Grossmann. Poul har tidligere været i skyttelaugets oldermandskab, mens Mark deltog for første gang - som såkaldt rekrut. Vivi og Steen holdt båltaler besøgte Odense Havn for at høre om både Odense Havns egne og kommunens udbygningsplaner. Krull i Kassel Odenses konservative medlem af regionsrådet Lasse Krull (tv), der også er næstformand for FynBus, deltog i sidstnævnte egenskab i en studietur til tyske Kassel for at studere kollektiv trafik. Kassel er bl.a. kendt for deres velfungerende letbane. Kiwara blev indviet i Zoo Flere års ombygning blev afsluttet med en storstilet indvielse 1. juni med deltagelse af bl.a. grevinde Alexandra og prinserne Nikolai og Felix. Odense Zoo s formand Steen Møller holdt ind vielsestalen, og kunne bla. fortælle, at en tredjedel af haven er bygget om. Man kan nu fodre giraffer i Odense Zoo, som den eneste Zoo i Nordeuropa. Undervejs var det dog som billedet antyder en pelikan, der stjal opmærksomheden. Det borgerlige skyttelaug En trehundrede år gammel tradition blev videreført i juni måned, da mere Skt. Hans festen i Korup samler mange hundrede lokale borgere. I år kunne de høre byrådsmedlem Steen Møller levere båltalen fra den opsatte trailer. I Skt. Klemens var det daværende folketingsmedlem Vivi Kier, der leverede båltalen ved Konservatives traditionsrige arrangement. Gratis citybus indviet Rådmand Jan Boye klippede snoren, da den nye gratis citybus blev indviet i starten af september. Citybussen skal sikre, at det er nemt og enkelt at komme rundt i bymidten. Erhvervstur i havnen Rådmand Jan Boye og havnedirektør Carsten Aa stod for rundvisning og orientering, da Odense Erhvervsklub Jan Boye håndboldformand I juni overtog rådmand Jan Boye formandshvervet i Dansk Håndbold Forbund. Jan har en lang periode som en del af verdens bedste dommerpar i håndbold bag sig, og har senest fungeret som dommerbedømmer. Formandshvervet er en fritidsbeskæftigelse, og får således ingen betydning for Jans politiske arbejde i Odense. Mai løb halvmarathon Kun tre dage efter en strabadserende tre ugers valgkamp gennemførte det nyslåede folketingsmedlem Mai Henriksen H. C. Andersen halvmarathon. Billedet ovenfor er dog fra Cityløbet, som hun tidligere på efteråret gennemførte i partiets farve. end 400 odenseanere deltog i årets skyttelaugsfest, herunder rådmand Siden sidst redigeres af Lasse Krull 15

12 Konservative arrangementer Lørdag 29. oktober, kl Seminar for udvikling af konservative visioner På seminaret vil der være en række både interne og eksterne oplægsholdere som giver os deres bud og visioner for os som konservative og for Odense ligesom der vil være tid til debat om og beskrivelse af vores visioner. Alle medlemmer af vælgerforeningen er inviteret, men af praktiske årsager er der desværre ikke plads til alle, hvorfor vi beder om at interesserede tilmelder sig hurtigst muligt og senest den 14. oktober på mail: eller telefon: Seminaret afholdes på Odense Slot Mandag 7. november, kl Café Christmas - Kunst og Politik Den odenseanske kunstner Jens Galschiøt gæster os med et oplæg omkring forholdet mellem kunst og politik. Han giver også sit bud på kunstens funktion i dagens samfund, samt indretning og konsekvenser af kulturstøtten. Mødet holdes på Café Fyrtøjet, Hans Jensens Stræde 21, Odense C Mandag 14. november, kl Fyraftensmøde - Bymidtens udvikling Kanalforbindelse, Thomas B Thriges Gade, Musik og Teaterhus, Letbane, Trafik og Mobilitetsplan - der er nok af emner at diskutere med rådmand Jan Boye og næstformand i By og Kulturudvalget Steen Møller, når vælgerforeningen holder fyraftensmøde om bymidtens udvikling. Vi er klar til 4 år mere! Tilmelding til mødet senest torsdag den 10. november på mail: eller telefon: Mødet holdes på Odense Slot, Nørregade, Odense C Mandag 5. december, kl Café Christmas - Konservative mærkesager i EU Tidligere MEP Christian Rovsing besøger caféen ved årets sidste arrangement, hvor han fortæller om sit mangeårige arbejde i Europaparlamentet samt konservative mærkesager i EU - i særdeleshed ift. energi og erhvervslivets forhold. Mødet holdes på Café Fyrtøjet, Hans Jensens Stræde 21, Odense C Torsdag 8. december, kl.18 Julefrokost i Paarup Konservative i Paarup inviterer til julefrokost i lokalområdet. Julefrokosten finder sted hos Danren, Ved Kirken 3, Paarup. Deltagelse i julefrokosten koster kr. 50 for voksne og kr.25 for børn. Beløbet bedes medbragt i kontanter på dagen. Tilmelding senest 1. december til Caroline Grossmann tlf el. på Torsdag den 22. marts 2012, kl Rundvisning på Albani Bryggerierne Først får vi en rundvisning på bryggeriet og derefter er der franskbrød med ost/rullepølse og selvfølgelig øl/sodavand. Prisen pr. deltager er kr. 50. Tilmelding er bindende til Caroline Grossmann på telefon nr el. på Tilmelding senest den 12. marts Reservation af lokalerne i Filosofhaven 42, 2. sal skal ske til Jacob Bom, der koordinerer al brug. Jacob kan kontaktes på tlf Vi har arbejdet for at skaffe gode resultater MENNESKET for Odense I de CENTRUM Re sidste 4 år, og vi er klar til at tage en ny tørn. Rengøring i private hjem og efter kommunale bevillinger. Vi har et stærkt kandidathold, der brænder Erfaren for Odense, og effektiv og rengøring som med i fællesskab bakker op om borgmester Jan fokus Boye, på dine så han behov. fortsat kan sætte retningen for vores by. Tlf Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på vores hjemmeside og læse mere om Jan Boye, vores kandidathold, vores resultater og vores politik. Du kan også blive medlem af Konservative i Odense. Det bliver du ved at ringe på , sende en mail til konservative.dk eller klikke ind på nedenstående hjemmeside. Husk også regionsvalget 17. november

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Arbejder for Odense STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Den absolut største udfordring for Odense lige nu er, at vi mang ler arbejds pladser. Det er vigtigt at de kommende års byggerier giver

Læs mere

Odense fik ny energi

Odense fik ny energi Odense Konservative Avis Odense fik ny energi Generalforsamlinger Se indkaldelserne inde i bladet December 2005 12. årgang nummer 6 Vi gjorde det! Af Steen Møller Enkelte trak på smilebåndet, da Jan Boye

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Musik og Teaterhus er på vej!

Musik og Teaterhus er på vej! Det Grønne Blad Musik og Teaterhus er på vej! Læs side 6-7 Marts 2012 19. årgang nummer 1 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C Tlf. 23262809 E-mail: odense@konservative.dk Web:

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Det Grønne Blad. Generalforsamling - Læs og se de mange billeder på side 8 og 9. Februar 2009 16. årgang nummer 1

Det Grønne Blad. Generalforsamling - Læs og se de mange billeder på side 8 og 9. Februar 2009 16. årgang nummer 1 Det Grønne Blad Generalforsamling - Læs og se de mange billeder på side 8 og 9 Februar 2009 16. årgang nummer 1 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C Tlf. 66 11 09 09 Åbningstider:

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr.

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Budgettale for Det Konservative Folkeparti den 15. september 2010 Af Økonomi- og budgetordfører Lars Havelund En ny økonomisk virkelighed side 2 Førtidspension

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Enhedslisten - Odsherred. 10 år i Odsherred

Enhedslisten - Odsherred. 10 år i Odsherred Enhedslisten - Odsherred 10 år i Odsherred 2002-2012 Enhedslisten - 10 år i Odsherred Dette forår har Enhedslistens afdeling i Odsherred eksisteret i 10 år. Oprettelse I januar 2002 godkendte Enhedslistens

Læs mere

Sparerunde - problematikker

Sparerunde - problematikker Sparerunde - problematikker Af Karlo Brondbjerg Nr 1 2015 Timring Skole fortsætter Feldborg og Skibbild-Nøvling stopper Skoleforliget betyder at Timring Skole fortsætter - og Feldborg Skole og Skibbild-Nøvling

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Ø- posten, oktober 2014

Ø- posten, oktober 2014 Indholdsfortegnelse Kort Nyt: Det sker: - Byvandring i Aalborg med Knud Knudsen - Trafikpolitisk seminar for Enhedslisten Nordjylland - Medlemsmøde med Gode Penge - Intromøde, fællesspisning og valgkamp

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Indvielse af ny indskolingsafdeling fredag den 17. august 2012

Indvielse af ny indskolingsafdeling fredag den 17. august 2012 Indvielse af ny indskolingsafdeling fredag den 17. august 2012 I fint vejr med blå himmel og høj sol kunne vi fredag den 17. august afvikle indvielsen af vores nye indskolingsbygning. Kl. 10.00 samledes

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011 Nordvest Bestyrelsens beretning for 2011 Folketingsvalget 2011 2011 har været et fantastisk år for Enhedslisten både på landsplan og lokalt her i Nordvest. Det mest glædelige er, at vi ved folketingsvalget

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Efteråret nr. 2. 2014, 19. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Grundejerforeningen Vejlby Fed Psykiatrisk Hospital Tilbud om Fibernet Poul Hansen-grunden Tillykke med Fibernettet! Tak for jeres interesse

Læs mere

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

DuPont løbene, 2. runde kolde BMI ere

DuPont løbene, 2. runde kolde BMI ere LØBESEDLEN BMI Motion Marts 2014 DuPont løbene, 2. runde kolde BMI ere Der blæste en kold vind, da 17 BMI ere mødte frem ved NRGi Arena til 2. runde af DuPont løbene. Arrangørerne havde desværre lagt starten

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Ø- posten, august 2014

Ø- posten, august 2014 Velkommen til Ø- posten Efter næsten et års pause er Ø- posten tilbage igen. Det har været et historisk år i Enhedslisten, hvor vi oplevede et fantastisk kommunal- og regionsvalg i november. Resultatet

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Det Grønne Blad. Ny holdopstilling Læs side 4-5. December 2011 18. årgang nummer 4

Det Grønne Blad. Ny holdopstilling Læs side 4-5. December 2011 18. årgang nummer 4 Det Grønne Blad Ny holdopstilling Læs side 4-5 December 2011 18. årgang nummer 4 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C Tlf. 23262809 E-mail: odense@konservative.dk Web: konservative.dk/odense

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161 MEDLEM Lone

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan Side 1 af 6 ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan (/forfatter.aspx? id=4665) Hjalte Kragesteen (/forfatter.aspx?id=4665) 19. juli 2015 kl. 8:00 0 kommentarer (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=altinget)

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

Det Grønne Blad. Oktober 2013 20. årgang nummer 2

Det Grønne Blad. Oktober 2013 20. årgang nummer 2 Det Grønne Blad Oktober 2013 20. årgang nummer 2 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C Tlf. 23 26 28 09 odense@konservative.dk konservative.dk/odense Forretningsudvalg Formand: John

Læs mere

Det Grønne Blad. Vær med til at bestemme, hvem der skal bestemme i vores by Odense! Læs om opstillingsmødet på side 3. Maj 2013 20.

Det Grønne Blad. Vær med til at bestemme, hvem der skal bestemme i vores by Odense! Læs om opstillingsmødet på side 3. Maj 2013 20. Det Grønne Blad Vær med til at bestemme, hvem der skal bestemme i vores by Odense! Læs om opstillingsmødet på side 3 Maj 2013 20. årgang nummer 1 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 3. november 2016, kl. 16.45 på Restaurant Skovbakken Bestyrelsen håber at se dig til temamøde, medlemstræf og generalforsamling. Torsdag den 3. november

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Det Grønne Blad. Vivi sparker valgkampen i gang. Læs side 12. Marts 2011 18. årgang nummer 1

Det Grønne Blad. Vivi sparker valgkampen i gang. Læs side 12. Marts 2011 18. årgang nummer 1 Det Grønne Blad Vivi sparker valgkampen i gang Læs side 12 Marts 2011 18. årgang nummer 1 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C Tlf. 66 11 09 09 Åbningstider: Tirsdag: 17.00-19.00

Læs mere