Sundby Fodbold Akademi. En vurdering af nutiden og fremtidens Fodboldakademi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundby Fodbold Akademi. En vurdering af nutiden og fremtidens Fodboldakademi"

Transkript

1 Sundby Fodbold Akademi En vurdering af nutiden og fremtidens Fodboldakademi Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion Empiri & metode Sundhed & indlæring Akademiets udvikling & den nye skolereform Akademiet Træningen Faciliteter & madordningen Kommunikation & vidensdeling konklusion Introduktion: Formålet med evalueringen af Sundby Fodbold Akademi er at forbedre forholdene for folk med tilknytning til klubben og at påpege nuværende og fremtidige udviklingsmuligheder. Derfor har jeg som evalueringsansvarlig uddelt spørgeskemaer og foretaget en lang række interviews i løbet af november og december. Jeg vil gerne takke for den fine opbakning til projektet, hvor både forældre, børn, trænere og ansatte i klubben har været venlige til at sætte tid af til interviews og foldboldsnakke (af ukendte årsager er der f.eks. pudsigt nok stor opbakning til AaB i klubben). Rapportens formål er at udpensle akademiets største udfordringer (den nye skolereform, manglende faciliteter, kommunikation og vidensdeling) således, at den kan udvikle sig og med tiden måske ekspandere. Samtidig vil rapporten forsøge at give jer et indblik i dagligdagen på akademiet, og fremhæve de aspekter, som gør Sundby Fodbold Akademi til en: Totalt fed klub 1 med alt hvad den skal indeholde. Initiativtagerne til rapporten har været ungdomsformand Bo Hammer, forælder til to akademibørn og ansat i DBU Anne Porskær samt akademiansvarlig Thomas Karabulut. 1 Hver gang der anvendes skråskrift og citationstegn, er det et citat fra enten børn, forældre eller trænere som anvendes for at pointere en kollektiv holdning. 1

2 1.1 Empiri & metode: For at sikre en objektiv rapport, er det nødvendigt ikke at lægge ord i munden på de interviewede. Derfor er spørgsmålene til interviewsne et resultat af mine observeringer i klubben dvs. hvordan foregår træningen, hvordan kommunikerer trænerne med hinanden, hvad snakker klubfolk, forældre eller børn om internt osv. På den måde har jeg kunne identificere diskurser (gruppers meninger) om forskellige emner såsom træningen, kommunikation, vidensdeling, faciliteter og den nye skolereform. Med baggrund i de observerede diskurser, fabrikerede jeg et spørgeskema til akademielevernes forældre. Mere end 50 % af forældreparrerne har taget sig tid til at udfylde spørgeskemaerne, hvilket er meget tilfredsstillende. Blandt det indsamlede data fra spørgeskemaerne var der stor konsensus omkring, hvad klubben gør rigtig godt, og hvad den kan forbedre. Derfor har spørgeskemaerne dannet grundlag for de efterfølgende interviewguides til henholdsvis trænere, akademielever og forældre. Cirka en fjerdedel af forældreparrerne har medvirket til et mere dybdegående interviews, mens fire ud af seks trænere og omkring en tredjedel af akademibørnene har deltaget i undersøgelsen. På nær fire telefoninterviews (med forældre) er interviewsne alle foregået i Sundby Boldklub. Det har været dialogbaserede interviews med åbne spørgsmål for at undgå at lægge ord i munden på de interviewede og dermed få alle vinkler med. Akademieleverne er blevet interviewet i grupper (fokusgruppeinterviews) med imellem tre til seks børn af gangen. Ulempen er, at de præger hinandens svar, men jeg vurderede, at dette opvejes af den tryghed, de føler ved at blive interviewet med deres venner. Samtidig har de haft mulighed for at forstå spørgsmålene bedre gennem deres venners svar, alt imens jeg har kunne observere deres interne diskussioner og gruppedynamikker. Der er en akademisk tommelfingerregel, der siger, at en valid brugerevaluering minimum skal være funderet på 20 % af det samlede antal brugere. Til sammenligning har denne evaluering været funderet på % besvarelse fra hver gruppe (forældre, trænere og elever). Alt i alt er det meget tilfredsstillende, at så mange har villet deltage, og det har været med til at sikre en valid vidensbaseret rapport. 2

3 1.2 Sundhed & indlæring: Hvis man spørger de unge, hvorfor de går på akademiet, svarer de, at det skyldes fodboldtræningen og det sociale sammenhold. Men fodbold gavner meget mere end blot det sociale og det fodboldmæssige. Ny forskning har vist, at fysisk aktivitet (især fodbold og andre holdspil) spiller en afgørende rolle i forebyggelsen af sygdomme samtidig med, at det øger indlæringsevnen. Studier afslører, at unge, der er involveret i regelmæssig aktivitet i sportsklubber, har bedre hjerte- og knoglesundhed end børn, som ikke er aktive. Specielt holdspil er at foretrække, idet det har en positiv effekt på knoglemineralindhold og knogletæthed i forhold til individuelle sportsgrene. Indtil videre er det også demonstreret at fodboldtræning skaber gunstige hjertekar-, muskel- og skeleteffekter hos voksne. Det er stadig usikkert, om disse effekter kan overføres til børn. (Kile: Center for Holdspil og Sundhed) At fysisik aktivitet øger indlæringsevnen er blevet et faktum, og det uanset alder. Forklaringen skal blandt andet findes i, at fysisk aktivitet forbedrer evnen til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed. Samtidig kan fysisk aktivitet, ifølge forskerne, være et redskab til en positiv udvikling af mentale, emotionelle og sociale processer. Dette gør sig især gældende ved aktiviteter, der er udfordrende, varierende og som indebærer succesoplevelser. (Kilde: Fysisk aktivitet og læring). Derfor er det essentielt, at fodboldakademiet fortsætter med at undervise inkluderende, og i endnu højere græd præsenterer børnene for forskellige øvelser. 1.3 Akademiets udvikling & den nye skolereform: Meget er sket siden akademiet startede, hvor mere end 120 spillere har været igennem. I dag er der pt. 52 aktive børn på akademiet, hvoraf pigernes andel kun udgør ca. 10 %. Disse tal er en direkte konsekvens af, at mange af de ældste piger stoppede i takt med indførelsen af den nye skolereform. Generelt set bliver de ældste børn pressede af en længere skoledag, og eftermiddagstræning er for dem derfor svær at finde tid til. Så selvom akademiordningen på papiret er forbeholdt U10-U15 spillere, er der reelt set ingen U14 eller U15 spillere tilknyttet eftermiddagstræningen. Den store niveauforskel 3

4 på U10 U15 spillere kan sammen med den nye skolereform og andre tilbud derfor forklare, hvorfor det er de ældste årgange, der især har skippet akademitræningen frem til den nye sæson. Omvendt nyder 6. klasserne deres morgentræning hver mandag og onsdag morgen, hvor de får lov at træne med Thomas som en del af deres idrætsundervisningen. Desværre er det ikke sikkert, at denne ordning kan fortsætte efter jul, da Skolen ved Sundet rent ud sagt er meget tunge at danse med, og ikke tør love os noget. Igennem den sidste måned har vi således ringet hver uge og rykket Skolen ved Sundet for et møde, ligesom vi har sendt dem materiale til et fremtidigt samarbejde. Vi har aftalt et møde den 6. januar, men indtil vi har haft det møde, er træningen for 6. klasserne aflyst (dvs. lige nu den 5. januar). Dette er synd og skam, da de virkelig nyder denne træning, og da vi som akademi netop har planer om at udvide vores samarbejde med Skolen ved Sundet. Den nye skolereform lægger op til, at skolerne skal indgå partnerskabsaftaler med lokalmiljøet. Samtidig lægger DBU op til, at vi som fodboldklub skal indgå partneraftaler med lokalmiljøet. Derfor vil vi på mødet den 6. januar introducere vores model for et fremtidigt samarbejde med Skolen ved Sundet. Helt konkret har vi planer om en model, hvor vi samarbejder med Skolen ved Sundet, DBU København og med tiden, kommunen. Ideen er at tilbyde alle klasserne på Skolen ved Sundet et årligt forløb på 8-10 uger, hvor klasserne skal bruge deres idrætstimer på vores anlæg. Vi vil tilpasse træningen, så den passer med skolereformens krav i forhold til idræt med ugentlige læringsmål, inkluderende undervisning, klasseniveau osv. I det forslag vi har sendt til Skolen ved Sundet, har vi lagt fokus på en varierende træning, som f.eks. kan indeholde følgende tilbud: Fodbold, leg og bevægelse Kostvejledning Fysiologi (korrekt træning, træningsmængde, træningstype, hvile mm.) Boldmotorik og forståelse Førstehjælp Introduktion til foreningslivet (lær at bliv frivillig, eksempelvis træner eller dommer) 4

5 Eventuelt håndbold, hockey mm. Guleroden for os er, at vi kan søge en pulje på kr. igennem DBU, og at vi kan hverve kommende spillere og trænere igennem disse 8-10 ugers forløb. Dette projekt kan derfor allertidligst blive søsat fra efteråret Med disse overvejelser for fremtiden vil i nu blive introduceret for selve analysen af det nuværende akademi. Som nævnt bygger analysen primært på forældres, børns og trænernes udsagn tilsat forskellige observationer og småsamtaler med andre tilknyttet klubben. 2.0 Akademiet: Evalueringen af fodboldakademiet har tydeligt afsløret at forældre, børn og trænerstaben er meget tilfredse med ordningen. Generelt set skyldes tilfredsheden et stærkt socialt sammenhold i klubben, samt en meget boldfokuseret og inkluderende træningsform. Ifølge forældrene er akademiet kendetegnet ved: Glæde, respekt, godt kammeratskab, engagement og udvikling. Dette passer godt ind i akademiets filosofi, idet den påpeger, at den bedste læring sker, hvis barnet er glad og motiveret til træning. For at børnene kan være motiverede til træning og nyde deres tid på akademiet, kræver det, at en række ydre omstændigheder fungerer. For børnenes vedkommende snakker vi her hovedsageligt om træningen, faciliteter og deres forældres opbakning. Med baggrund i disse ydre omstændigheder og den indsamlede data, fra observationer og interviews, vil der i analysen være fokus på træningen, faciliteterne samt kommunikation og vidensdeling. 2.1 Træningen: Overordnet set var træningen den der klarede sig bedst i undersøgelsen. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds endte træningen med et snit på 4,5 (se figur 1. s. 9). Et imponerende snit som kun bliver mere interessant ved at tilføje, at det var børnene som gav træningen det højeste snit (4,8), mens forældre og trænere var nogenlunde enige omkring de 4,3. Det er vigtigt at påpege, at den høje tilfredshed blandt 5

6 børnene, især skyldtes, at samtlige af de adspurgte 6. klasser (de træner hver mandag og onsdag morgen og sjældent om eftermiddagen) gav træningen karakteren 5. Efter 6. klassernes egen udsagn skyldtes det: At niveauet er højere, øvelserne er mere varierede end om eftermiddagen, Thomas er vores træner og fordi der ikke er nogen små børn Adspurgt om hvorfor de spiller på akademiet, svarede samtlige af de adspurgte knægte, at det var på grund af fodbold - mens samtlige af pigerne havde veninder som deres første prioritet. Drengene og pigerne er til gengæld enige i, at der meget gerne må komme flere piger på akademiet, hvis de blot er dygtige nok. Ligeså er eleverne enige i, at det bedste ved akademitræningen er dets høje grad af boldkontakt, forklaringer/inkluderende træning, teknisk træning og skudtræning. Det var virkelig svært at vride noget negativt ud af børnene, når det kom til træningen. Der var dog konsensus omkring det at: træningstiderne var lidt pressede pga. den nye skolereform at der ikke er helt nok variation i øvelserne at de laver øvelserne lidt for lang tid En god træner skal være social, interesseret, fair, rosende og kunne skælde ud Vi er jo kun børn så vi kan simpelthen ikke koncentrere os så længe om den samme øvelse! Apropos koncentration, så er trænerne meget tilfredse med børnenes attitude og udvikling ude på grønsværen. Trænerne kan tydeligt se, at især børnenes teknik og forståelse af spillet er blevet markant forbedret. Omvendt er børnene noget højrøstede imellem akademitræningen og klubtræningen hvilket om vinteren til tider får taget til at lette i klubhuset, da her er meget trængt med pladsen. Børnene syntes, at det er rigtig spændende med FCK træning, fordi de medbringer nye træningsøvelser og nye trænere. Derfor håber vi, at vi kan tilbyde denne special træning hver mandag og onsdag i store dele af foråret ditto. 6

7 2.2 Faciliteter & madordningen: En af de helt essentielle årsager til, at børnene virkelig trives på akademiet, er Bentes (Bente er ansvarlig for madordningen og tøjvaskning) lækre håndmadder og snacks. Når eleverne møder ind kan de således indtage gulerødder, agurker og rugbrødsmadder med hovedsageligt spegepølse, leverpostej og nogen gange pålægschokolade. Efter den første træning er overstået, kan de nyde noget Pågenbrød, en müslibar og et stykke frugt. Samtlige af de adspurgte børn er meget tilfredse med madordningen, og de har ikke ytret ønske om at ændre maden på nogen måde. Ligeledes nævner de, at de er rigtig sultne, når de ankommer på akademiet, og at maden derfor er nødvendig for at kunne yde på banen. Ordningen kan udelukkende løbe rundt idet Bente tjekker tilbudsaviser og handler efter disse. I øvrigt er det også Bente, som ordner vasketøjet således, at børnene altid møder ind til nyvasket træningstøj hvilket de også nyder: Det er vildt lækkert altid at have rent tøj og at få mad både før og efter træning Denne ordning er med andre ord vital for, at børnene nyder deres tid på akademiet, og dermed har optimale forhold for at forbedre deres fodboldevner. Efter tilførelsen af kunststofbanerne og topmoderne lamper er de ydre faciliteter i Sundby Boldklub blevet forbedret betragteligt. Overordnet set er der fælles konsensus omkring, at de ydre rammer er ganske udemærket. Eneste mangler er flere bænke ved klubhus og ved banerne, flere optegnede baner samt udvidede parkeringsmuligheder for cykler og biler. Ligeså gode de udendørs faciliteter er, ligeså meget lader de indendørs faciliteter tilbage at ønske. Da forældre og trænere virkelig mente, der var mange mangler, vil jeg her blot forsøge at nævne de mest omtalte: Pladsmangel For få omklædningsrum Kvaliteten af omklædningsrum For få borde Tuttens åbningstider 7

8 For lidt adgang til Tuttens køkkenets faciliteter For lidt varme Intet trænerrum For få skabe til private genstande En elektronisk oplysningstavle med updates og bane/omklædnings detaljer Jeg har snakket med Robert (klubbens formand) om disse mangler, og vi kan så håbe på, at klubben vil tage forslagene op til overvejning. Klubben er ingen guldgrube, og er derfor afhængig af sponsorater, bevillinger med mere før at disse tiltag kan føres ud i livet. Klubben har da også søgt om penge til flere omklædningsrum (ca. 4.mio kr.), men vi har endnu ikke lykkedes med at få kommunen overtalt til at skyde penge i projektet. Det interessante ved diskussionen omkring manglende faciliteter er, at børnene overraskende nok, og i modsætning til deres trænere og forældre, er fint tilfredse med faciliteterne. Eleverne vil dog gerne have: varmere omklædningsrum varme brusere brusere som virker bedre rengøring en playstation der virker Ellers er de faktisk fint tilfredse med det, de har omend de gerne vil have mere plads hvis akademiet udvider antallet af elever. Den manglende plads har ifølge børnene også haft betydning for muligheden for lektiehjælp. Grundet den trænge plads kunne børnene ikke koncentrere sig til lektiehjælp på akademiet, da der var for meget larm. Bl.a. derfor foretrækker alle børnene at skolen, ligesom det er tilfældet idag, skal varetage lektiehjælpen i fremtiden. 8

9 Tilfredshed Evaluering af Sundby Fodboldakademi Kommunikation & vidensdeling: Nedenunder ses et søjlediagram, som tydeligt illustrerer, at det udover de indre faciliteter primært er en forbedring af kommunikation og vidensdeling, som akademiet skal udvikle. Som nævnt er forældrene og børnene glade for træningen, og de kan godt lide trænerne. Men samtidig mener forældrene, at trænerne og klubben kan og skal forbedre deres kommunikationssystem. Derfor vil denne del omhandle, hvordan trænere og klub kan forbedre deres kommunikation. Figur 1: Søjlediagrammet viser tilfredshedsgraden af forskellige parametre blandt forældre, trænere og spillere. Fem i tilfredshedsundersøgelsen er meget tilfreds, mens et er meget utilfreds. 5 Tilfredshedsundersøgelse Ifølge forældrene er problemet ikke, hvad klubben og trænerne kommunikerer, men snarere hvordan de kommunikerer. Lige nu bliver der kommunikeret igennem facebook, mail, holdsport og nogen gange sms. Dette er problematisk for forældrene, da de ofte ikke får tjekket alle deres kommunikationsplatforme, og dermed bliver de ubevidst ekskluderet fra fælles vidensdeling. Forældrene vil enstemmigt foretrække, at alt vigtig information udelukkende går over holdsport, og at facebook udelukkende bruges til spændende videoindslag og forklaring af øvelser. Forklaringen af øvelser og videooptagelser gør det lettere for forældrene at forstå 9

10 deres børns træning, og det vil dermed give gode forudsætninger for en konstruktiv fodbolddialog imellem børn og forældre: Uden videoer eller forklaring af øvelser, har jeg ikke en kinamands chance for at forstå hvad min søn forklarer. Forældrene vil ligeledes gerne have tilføjet mere information om de trænere som akademiet anvender. Det behøver ikke at være mere end et billede af personen, og en kort tekst om deres visioner og interesser. Det giver en tryghed for forældrene, at de ved, hvem der træner deres børn. Med baggrund i bl.a. disse data, har jeg taget en snak med Thomas, og sammen har vi udfærdiget syv punkter, som skal forbedre kommunikationen, sikre en bedre vidensdeling og om muligt, forbedre træningen på akademiet. Resten af trænerstaben har accepteret punkterne, og de adspurgte trænere er enige i, at kommunikationen og vidensdelingen godt kan forbedres. Til dette vil trænerne gerne tilføje, at de så tilgengæld forventer, at forældrene ALTID holder sig opdaterede på holdsport. Herunder ses de syv punkter, som skal være med til at forhøje kvaliteten af Sundby Fodboldkademi; Vi vil bestræbe os på udelukkende at anvende holdsport som kommunikationsmiddel Vi vil ugentligt lægge film op af træningen med tilhørende beskrivelse Vi vil sørge for, at alle børn så vidt som muligt er med på videoerne Vi vil bestræbe os på at holde træningstidspunkterne Vi vil forsøge at variere og evaluere træningen i endnu højre grad end nu Vi vil opdatere hjemmesiden og tilføje information om os som trænere Vi vil opfordre jer som forældre eller børn til at henvende jer direkte til os Det er flot, at trænerstaben har taget konstruktivt imod rådene således, at vi sammen har kunnet opstille disse syv nye forbedrings-punkter. Nu må forældre og børn huske at støtte op om de nye tiltag, så vi sammen kan udvikle akademiet endnu mere. 10

11 3.0 Konklusion: Denne rapport har tydeligt vist at det træningsmæssige setup fungerer særdeles fremragende. Børnene er meget motiverede for at træne, de har det fantastisk socialt, og deres fodboldudvikling er bemærkelsesværdig. Mere variation i øvelserne og færre tid ved hver øvelse, er det eneste, børnene vil ændre. Ellers synes hovedparten af børnene faktisk, at træningen er bedre og sjovere end klubtræningen. De er overordnet rigtig tilfredse med trænerne, og med aftalen med FCK ligner det, at børnene også vil modtage yderst kvalificeret træning det næste halve års tid. Børnene er meget glade for madordningen, som de decideret synes er lækker, og den sikrer, at alle børn får husket at spise. Udendørs har børnene ikke en finger at sætte på faciliteterne, selvom de naturligvis gerne vil have alle de nye maskiner fra Nike reklamerne med mere. Indendørs mangler børnene tilgengæld plads om vinteren og bedre omklædningsfaciliteter. Hvis akademiet skal udvides, SKAL indendørsarealet forbedres markant såvel kvalitativt som kvantitativt. Forældrene er overordnet fint tilfredse med akademiet. Det skyldes, at deres børn trives socialt, samtidig med de udvikler deres fodboldevner. Forældrene har ikke en finger at sætte på træningen, og den måde trænerne instruerer deres børn på. Omvendt er forældrene ikke tilfredse med kommunikationen med klubben og trænerne, ligesom de synes, der er for lidt vidensdeling. Som et resultat heraf har Thomas og jeg i fællesskab udfærdiget syv punkter, som skal sikre en bedre kommunikation og en større grad af vidensdeling imellem trænere og forældre i fremtiden. Trænerne er generelt glade for akademiet, og de har det godt socialt med de andre trænere og børnene. Nogle trænere nyder at Thomas står for planlægningen af træningen, mens nogen gerne vil inddrages mere i processen. Ellers er de største udfordringer for trænerne at de mangler et trænerkontor, et skab til private genstande og at Tutten ikke altid har åbent. Samtidig vil de gerne have, at ALLE forældre anvender holdsport således, at de kan planlægge træningen og inddele børnene i grupper. 11

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Undersøgelse af frivillige

Undersøgelse af frivillige Undersøgelse af frivillige MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister på området. I dag er vi derfor blandt de foretrukne

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse mini-rol 2014: Tilfredshed

Spørgeskemaundersøgelse mini-rol 2014: Tilfredshed Spørgeskemaundersøgelse mini-rol 04: Tilfredshed Vi har lavet undersøgelser: En som henvender sig til spillerne, og en som henvender sig til forældrene (se side 7). Samarbejdet med begge parter er vigtigt

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

x Ombygning x Nybyggeri Andet (beskriv):

x Ombygning x Nybyggeri Andet (beskriv): Fejl! Ukendt betegnelse for dokum entegenskab. Planlægning Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Fællesarealer klubhus Ansøger Forening Sundby Boldklub Navn på projektansvarlig Bent

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Denne rapport har til formål at undersøge Madservice Kronjyllands kunders tilfredshed. I løbet af oktober-november 2016 er der omdelt spørgeskemaer

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Skole og foreningsliv i bevægelse. Center for Ungdomsstudier (CUR) i samarbejde med DIF og DGI - støttet af Nordea-fonden

Skole og foreningsliv i bevægelse. Center for Ungdomsstudier (CUR) i samarbejde med DIF og DGI - støttet af Nordea-fonden Fodbold som linjefag En skole tilbyder fodboldlinje til 7. klasse i samarbejde med den lokale fodboldklub. Projektet nyder godt af, at der er en del personsammenfald mellem skole og klub i form af lærere

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 I dag har jeg fået broccoli til frokost, og det kan jeg faktisk godt li. Vi fik rugbrød igen i dag. Supperne smager godt, og så er der ærter i. Vi

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Det ønskes undersøgt, om vi kan skabe et forløb med en aktiv UEA-undervisning og vejledning, hvor der i målgruppen drenge (specifikt socialt udsatte og uddannelsessvage

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Aktiviteter og træning året rundt

Aktiviteter og træning året rundt Aktiviteter og træning året rundt agenda Nicolas erfaring omkring at lykkedes med aktiviteter med trænerens perspektiv Dittes bud på klubaktiviteter i og udenfor sæsonen Refleksion over input til aktiviteter

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Fantastisk fodboldstart 10

Fantastisk fodboldstart 10 10 Fantastisk fodboldstart I Hinnerup er det nemlig blevet lov, at forældrene til de helt små deltager aktivt i træningen - ikke noget med bare at læsse ungen af Tekst og fotos: Søren Mogensen Al begyndelse

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Jeg smurte 100 sandwich og inviterede hele byen, men der kom ikke en eneste til åbent hus!

Jeg smurte 100 sandwich og inviterede hele byen, men der kom ikke en eneste til åbent hus! Jeg smurte 100 sandwich og inviterede hele byen, men der kom ikke en eneste til åbent hus! Badmintonklubben i den lille sjællandske by Dalby mistede størstedelen af sine børne- og ungdomsspillere efter

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 Dato 300316 Dok.nr. 47245-16 Sagsnr. 15-7239 Ref. siko Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 På mødet den 14. marts 2016 blev der gruppevis debatteret følgende emner:

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Evaluering af skolereformen Samlet rapport Fokusgrupper med elever på Stevnsskolerne

Evaluering af skolereformen Samlet rapport Fokusgrupper med elever på Stevnsskolerne INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 21 Evaluering af skolereformen Samlet rapport Fokusgrupper med elever på Stevnsskolerne EMNE FOR DENNE RAPPORT Denne rapport er resultatet fokusgruppeinterviews med elever

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

Forberedelse Fællesmøder

Forberedelse Fællesmøder Læringsreformen Idræt, motion og bevægelse skal sikres kvalitet i den nye læringsreform ved at sikre bevidsthed om hvilke kvaliteter forskellige aktører kan bidrage med. Den nye folkeskolereform lægger

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Danske børnehaver er ikke gode nok til at udvikle børnenes sprog

Danske børnehaver er ikke gode nok til at udvikle børnenes sprog Danske børnehaver er ikke gode nok til at udvikle børnenes sprog Af: Justin Markussen Brown, postdoc, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet 19. september 2015 kl. 03:27 Danske pædagoger

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 16/17 I ABC

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 16/17 I ABC VELKOMMEN TIL SÆSONEN 16/17 I ABC Dette er et introduktionsbrev angående arrangementer, træninger, hold, trænere og nye tiltag, så gør jer selv den tjeneste at læse det hele igennem! Målsætninger og nye

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder DGI Sydvest Skolereform og folkeskoler hvordan gearer vi foreningerne til den nye situation? Skolereformens grundpiller i forhold til bevægelse

Læs mere

Fodboldtræning - med engelsk inspiration

Fodboldtræning - med engelsk inspiration Fodboldtræning - med engelsk inspiration En af de engelske hjælpetrænere snakker fodbold med et hold af de små 100 deltagere i Strandby-Elling Strandby-Elling tilbyder alle ungdomsspillere professionel

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009 Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer Januar 2009 Hovedresultater Generelt er der meget høj tilfredshed med Levuk blandt medlemmerne, og 94 % udtrykker at de er glade for at gå i Levuk, hvilket

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

Forældretilfredshed 2017

Forældretilfredshed 2017 Svarprocent: 48,1 % Antal besvarelser: 25 Forældretilfredshed 2017 Institutionsrapport Tilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Børne- og Familieafdelingen Silkeborg Kommune Spørgsmål rettes til Julie Sørensen,

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Lektionsoversigt: Praktik m. medier Supervision fra klubtræner 8 Fodboldlege Praktik m. medier

Lektionsoversigt: Praktik m. medier Supervision fra klubtræner 8 Fodboldlege Praktik m. medier Lektionsoversigt: Uge Emne Bemærkninger 1 Stationstræningsmodellen Praktik hvor eleverne selv er medier Træningsmiljø, Den gode børnetræner 2 Den gode børnetræner Praktik hvor eleverne selv er medier Teori

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ //NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ ELITEIDRÆTSKLASSER // VELKOMMEN TIL ELITEIDRÆTSKLASSERNE!/ Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at søge om optagelse

Læs mere

En brugerrejser fastholder fokus på brugernes behov, og giver således et billede af brugernes oplevelse af kommunal service.

En brugerrejser fastholder fokus på brugernes behov, og giver således et billede af brugernes oplevelse af kommunal service. Tværkommunal genoptræning d. 11/3 2015 Opsamling brugerrejser metodedel Det er nu 3. gang, at der gennemføres brugerundersøgelser i det tværkommunale genoptræningssamarbejde imellem Albertslund, Brøndby

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

Forældretilfredshed 2012

Forældretilfredshed 2012 Forældretilfredshed 2012 Antal svar: 34, svarprocent: 81% LÆSEVEJLEDNING TIL SIDER MED FREKVENSOVERSIGT Tema / Fokus Spørgsmål fra det givne tema Benchmark / sammenligning med alle institutioner i undersøgelsen

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Badmintonklubben i den lille sjællandske provinsby mistede først ¾-delen af alle sine ungdomsspillere efter den nye folkeskolelov. Men et gennemtænkt koncept præsenteret

Læs mere

Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet

Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet Foreningen investerer i at udvikle lokalsamfundet Åben skole som en investering i, at skolen også fremadrettet er åben. Perspektiverne rækker videre til et lille lokalsamfund, som har brug for at kunne

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Troldeklubben Fællesskab JA Tak. De ansatte har lavet nedenstående tegning / fotografi, der illustrerer hvad børnene får ud af at gå i Klubben.

Troldeklubben Fællesskab JA Tak. De ansatte har lavet nedenstående tegning / fotografi, der illustrerer hvad børnene får ud af at gå i Klubben. Troldeklubben Fællesskab JA Tak De ansatte har lavet nedenstående tegning / fotografi, der illustrerer hvad børnene får ud af at gå i Klubben. Hvad får børnene ud af at gå i Troldeklubben? de ansattes

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse for skoleåret 2013/2014 Jægerspris skole

Forældretilfredshedsundersøgelse for skoleåret 2013/2014 Jægerspris skole Forældretilfredshedsundersøgelse for skoleåret 2013/2014 Jægerspris skole Hvad er barnets køn? Hvilket klassetrin går dit barn på? Hvor tilfreds er du alt i alt med dit barns skole? [1] Mit barn har fagligt

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Velkommen i Klub Mix. Plads til alle

Velkommen i Klub Mix. Plads til alle Velkommen i Klub Mix Plads til alle Plads til alle Klub Mix er Frederikssund Kommunes største klub. Her kan vi tilbyde alle kommunens børn fra 10-14 år en tryg base, hvor der er plads til alle. Det er

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere