Tilfredshedsundersøgelser i ESB-netværket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredshedsundersøgelser i ESB-netværket"

Transkript

1 Tilfredshedsundersøgelser i ESB-netværket Februar 2007 Præsentation & Vejledning

2 Forord Vi kan lære af hinanden og vi behøver ikke altid selv opfinde den dybe tallerken. Dette er enkelt sagt, hvad vi i ESBnetværket* har som udgangspunkt for at arbejde sammen i et netværk af skoler. Vi ønsker med andre ord at benchmarke med hinanden. En rigtig gennemført benchmarking giver først og fremmest en fornemmelse af, hvor dygtig skolen/uddannelsen/afdelingen er i forhold til de skoler/uddannelser/afdelinger, man sammenligner sig med, sådan at man kan få en fornemmelse af, hvor det kan svare sig at gøre en ekstra indsats. Men ikke nok med det. Afhængigt af benchmarkingens design og detaljeringsgrad vil man kunne få et godt billede af, hvor man har sine stærke og svage punkter; hvad der gør at man er stærk eller svag, og hvad der skal til for at rette op på de svage sider eller styrke de stærke sider endnu mere. At benchmarke er imidlertid ikke noget man bare lige går i gang med. Al erfaring viser, at der skal en høj grad af systematik til, for at man kan få noget brugbart ud af at sammenligne for eksempel elevers eller virksomheders mere eller mindre tilfældige udsagn om den ene skole eller lignende udsagn fra en anden skoles interessentgrupper. Der skal være system i det, man spørger om, og der skal være ensartede svarmuligheder, sådan at man kan være helt sikker på, at det er det samme, der snakkes om på alle de skoler, der benchmarker med hinanden. Benchmarkingen skal med andre ord baseres på standardkoncepter til undersøgelse af tilfredshed. ESB-netværket har på dette grundlag i samarbejde med Ennova A/S udviklet to koncepter til undersøgelse af henholdsvis elevtilfredshed (ETU) og virksomhedstilfredshed blandt praktikpladsvirksomheder (VTU). Det tredje ben i værktøjskassen er konceptet til undersøgelse af medarbejdertilfredshed (MTU), som er baseret på standarden Dansk Medarbejderindex. Ennova A/S er forhandler af denne standard. Vi har dermed fået en værktøjskasse til rådighed, som kan hjælpe os alle sammen med at blive endnu bedre ved at lære af hinanden og prioritere i vores forbedringsområder inden for de to resultatområder: kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed. I denne folder er koncepterne nærmere beskrevet. Yderligere information kan du få ved henvendelse til ESB-netværkets sekretariat (tlf ) eller på På vegne af ESB-netværket Lars Michael Madsen * ESB-netværk er et netværk af erhvervsskoler, gymnasier, VUC er og andre interesserede skoler, som bygger på Evaluering Samarbejde Benchmarking. Virksomhedstilfredshed Forventede sammenhænge mellem medarbejder-, elev- og virksomhedstilfredshed Medarbejdertilfredshed Elevtilfredshed Bedre Uddannelser & Lønsomhed Produktivitet Kvalitet Mindre Sygefravær

3 Elevtilfredshed (ETU) Hvorfor undersøge elevtilfredshed? Elevernes tilfredshed spiller en væsentlig rolle for, hvordan erhvervsskolerne opfattes, hvordan de evner at tiltrække nye elever og fastholde eksisterende. Elevtilfredshed er også en forudsætning for, at skolerne kan sende veluddannede borgere ud i samfundet efter endt uddannelse tilfredse elever giver nemlig bedre rum til læring. Undersøgelse af og redegørelse for, hvad der driver elevernes tilfredshed er nøglen til at skabe tilfredse elever (og interessenter). Et dialogværktøj for både elever, undervisere og ledelse En velgennemført måling bevirker, at både elever, undervisere og ledelse har en fælles opfattelse af, hvor indsatsen på skolen primært skal lægges. På denne måde sikres, at ledelse og undervisere har det rette fokus i deres forbedringsarbejde, mens eleverne samtidigt bliver opmærksomme på, at deres ønsker tages alvorligt. Det er ofte manglen på dette fælles dialogværktøj, der bremser den positive udvikling. Planlægning & organisering Undervisere Det fælles dialogværktøj er ligeledes centralt, når skolerne samarbejder på tværs om forbedringer. Her er det nødvendigt at bruge samme metode for at kunne sammenligne resultaterne. Modellen for elevtilfredshed Elevtilfredshed undersøges i de forskellige uddannelser via en række specialudviklede spørgsmål, som ligger til grund for nedenstående model. Modellen er udarbejdet i samarbejde med ESB-netværket og er allerede afprøvet. Herudover vurderes også kontaktlærerordning og uddannelsesplan på EUD, Studievejledning og Studieplan på gymnasiale uddannelser, ligesom den enkelte skole har mulighed for at tilføje skolespecifikke spørgsmål dvs. et fleksibelt system. Rapporteringsmuligheder Analysen muliggør tre rapporttyper. Det er dog helt op til den enkelte skole at vurdere hvilke rapporter, som skolen vil have. Rapporttyperne har hver deres formål, som kort er beskrevet nedenfor: Benchmarkingrapporten Formål: Samtlige deltagende skolers overordnede resultater indgår i den overordnede Benchmarkingrapport. Benchmarkingrapporten bruges som overordnet dialogværktøj på skoleledelsesniveau. Skolerapporten Formål: Mens det i benchmarkingrapporten bliver afdækket hvad der samlet set betyder noget for tilfredsheden, så afdækker denne rapport detaljeret, hvad der er betydende for netop jeres elever. Denne rapport er derfor målrettet den enkelte skole. Rapporten kan desuden anvendes som skolens officielle dokumentation på kvalitetsmåling. Indhold: Vurderinger fordelt på skolens uddannelser og indsatsområder for netop jeres skole. Områderapporter Formål: I disse rapporter sættes der fokus på det enkelte uddannelsesområde. I områderapporterne får man desuden mulighed for at sammenligne sig med lignende uddannelser og forløb på andre skoler. Områderapporten er derfor et bedre dialogværktøj for den enkelte område-ansvarlige, da man her får det mest præcise sammenligningsgrundlag. Indhold: Vurderinger fordelt på udvalgte benchmark og indsatsområder for netop denne uddannelse. Øvrige muligheder Har din skole specielle ønsker bliver disse løst i samråd med Ennova. Undervisning Image Elev- Tilfredshed Loyalitet Socialt miljø Fysisk miljø Indhold: Vurderinger og indsatsområder for erhvervsskolerne samlet. Sammenligning af deltagende skoler. Fig.: Skabelse af elevtilfredshed

4 Virksomhedstilfredshed (VTU) Hvorfor måle virksomhedstilfredshed? En vigtig brik i erhvervsskolernes uddannelsesprogram er vekselvirkningen mellem opholdet på skolebænken og praktikarbejdet i virksomheden. Da perioden i virksomheden bærer en så markant del af uddannelsesforløbet, er der behov for konstant at fokusere på samspillet med virksomhederne. Via systematisk arbejde med praktikopholdet og ved hele tiden at søge nye muligheder og indsatsområder fortsætter uddannelsen med at være et uddannelsesmodul af høj kvalitet for både elever/ lærlinge og virksomhederne tilknyttet erhvervsskolerne. Virksomhedernes tilfredshed med praktikken spiller en væsentlig rolle for, hvordan erhvervsskolerne opfattes, hvordan de evner at tiltrække nye samarbejdspartnere samt evner at fastholde de eksisterende. Modellen for virksomhedstilfredshed Virksomhedstilfredshed måles på EUD via 34 specialudviklede spørgsmål, som ligger til grund for nedenstående model. Modellen er udarbejdet i samarbejde med ESBnetværket og er allerede afprøvet. Information, Form og Indhold Herudover vurderes også virksomhedens størrelse, skolens efteruddannelsesprogram, skolens rekrutteringsproces og antal praktikpladser, ligesom den enkelte skole har mulighed for at tilføje skolespecifikke spørgsmål dvs. et fleksibelt system. Rapporteringsmuligheder Analysen muliggør tre rapporttyper. Det er dog helt op til den enkelte skole at vurdere hvilke rapporter, som skolen vil have. Rapporttyperne har hver deres formål, som kort er beskrevet nedenfor: Benchmarkingrapporten Formål: Samtlige deltagende skolers overordnede resultater indgår i den overordnede Benchmarkingrapport. Benchmarkingrapporten bruges som overordnet dialogværktøj på skoleledelsesniveau. Indhold: Vurderinger og indsatsområder for erhvervsskolerne samlet. Sammenligning af deltagende skoler. Skolerapporten Formål: Mens det i benchmarkingrapporten bliver afdækket hvad der samlet set betyder noget for tilfredsheden, så afdækker denne rapport detaljeret, hvad der er betydende for netop jeres samarbejdspartnere. Denne rapport er derfor målrettet den enkelte skole. Rapporten kan desuden anvendes som skolens officielle dokumentation på kvalitetsmåling. Indhold: Vurderinger fordelt på skolens uddannelser og indsatsområder for netop jeres skole. Områderapporter Formål: I disse rapporter sættes der fokus på det enkelte uddannelsesområde. I områderapporterne får man desuden mulighed for at sammenligne sig med lignende uddannelser og forløb på andre skoler. Områderapporten er derfor et bedre dialogværktøj for den enkelte område-ansvarlige, da man her får det mest præcise sammenligningsgrundlag. Indhold: Vurderinger fordelt på udvalgte benchmark og indsatsområder for netop denne uddannelse. Øvrige muligheder Har din skole specielle ønsker bliver disse løst i samråd med Ennova. Eleven/Lærlingen på skolen Almene fag Image Virksomheds- Tilfredshed Loyalitet Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Fig.: Skabelse af virksomhedstilfredshed

5 Medarbejdertilfredshed (MTU) Hvorfor måle medarbejdertilfredshed? Måling af og redegørelse for, hvad der driver medarbejdertilfredsheden er et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse medarbejdere. Det handler om den enkelte medarbejder og dennes trivsel på arbejdspladsen. Målet er at skabe de rammer der efterspørges af den enkelte medarbejder, for derigennem at gøre din skole til et attraktivt sted at være nu og i fremtiden. Udbyttet af en velgennemført medarbejderundersøgelse: Skoleledelsen: Overblik over skolens sundhedstilstand Ekstern benchmarking og rapportering (videnregnskab, årsrapport etc.) Identifikation af strategiske udfordringer på HR området Input til Balanced Scorecard eller anden ledelsesmodel Tjek af værdier HR afdelingen: Overblik over graden af medarbejdertilfredshed, motivation og loyalitet i skolens afdelinger/enheder (intern benchmarking) Afdække hvilke forhold der har størst betydning for tilfredshed, motivation og loyalitet Afdække barrierer for gennemførelsen af virksomhedens HR strategi Identificere ledere med behov for hjælp Identificere kandidater til forfremmelse Ledere: Et dialogværktøj til styrkelse af afdelingens/enhedens velvære og performance Input til egen lederudvikling Værktøj til målfastsættelse Medarbejdere: Øget tilfredshed og motivation -> en bedre arbejdsplads Undersøgelsesmodellen Medarbejdertilfredshedsanalysen designes efter nedenstående model, som er den gældende standard bag European Employee Index og dermed også Dansk MedarbejderIndex. Modellen bygger på 31 generiske spørgsmål. Spørgsmålene er udviklet over mange år og er garanti for høj validitet i målingen. Udover de generiske spørgsmål har den enkelte skole mulighed for at tilføje skolespecifikke spørgsmål. Anvendelsen af modellen sikrer den enkelte skole to meget væsentlige ting i en medarbejdertilfredshedsmåling: Afdækning af de faktorer, som kan føre til øget tilfredshed, motivation og loyalitet Mulighed for benchmarking. Alle resultater vil kunne benchmarkes internt mellem afdelinger og eksternt med andre skoler og Dansk MedarbejderIndex. Image Overordnet lederskab Nærmeste leder Samarbejde Det daglige arbejde Løn- og ansættelses forhold Faglig og personlig udvikling Tilfredshed & Motivation Rapporteringsmuligheder Analysen muliggør tre rapporttyper. Det er dog helt op til den enkelte skole at vurdere hvilke rapporter, som skolen vil have. Rapporttyperne har hver deres formål, som kort er beskrevet nedenfor: Benchmarkingrapporten Formål: Et overordnet dialogværktøj på skoleledelsesniveau. Indhold: Sammenligning af alle skolers overordnede resultater. Skolerapporten Formål: Detaljeret indblik i skolens sundhedstilstand. Rapporten kan desuden anvendes som skolens officielle dokumentation på kvalitetsmåling. Indhold: Skolens resultater sammenlignet med best practice skole og erhvervsskolerne samlet. Overblik over resultater på tværs af afdelinger/enheder. Anbefalet prioritering af skolens indsats. Enhedsrapporter Formål: Et værktøj til alle ledere. Der fokuseres på enhedens trivsel og herunder på enhedens vurdering af nærmeste leder. Loyalitet Fig.: Skabelse af medarbejdertilfredshed

6 Medvirkende skoler/ Benchmarkinggrundlag Følgende skoler har til og med sommeren 2006 tilmeldt sig undersøgelser indenfor ESBnetværket: (G) = alment gymnasium Elevtilfredshed Virksomhedstilfredshed Medarbejdertilfredshed CEU Herning CEU Kolding CEU Selandia CEUS Dalum Uddannelses Center Den jydske Haandværkerskole Erhvervsskolen Hamlet EUC Syd EUC Vest Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Københavns Tekniske Skole Nordvestjysk Uddannelsescenter, Thisted Nykøbing Katedralskole (G) Odense Tekniske Skole Randers Tekniske Skole Silkeborg Tekniske Skole TEKO Danmark Vitus Bering Danmark Vordingborg Gymnasium (G) Aalborg tekniske skole Aarhus tekniske Skole Bornholm Erhvervsskole CEU Kolding CEU Selandia CEUS Dalum Uddannelses Center Den jydske Haandværkerskole Erhvervsskolen Hamlet EUC Syd Grenå Tekniske Skole Københavns Tekniske Skole Odense Tekniske Skole Randers Tekniske Skole Silkeborg Tekniske Skole TEKO Danmark Vitus Bering Danmark Aalborg tekniske skole Aarhus tekniske Skole Dansk Byggeri Dansk Industri CEU Herning CEU Selandia CEUS Dalum Uddannelses Center Dansk Center for Jordbrugsuddannelser, Beder Den jydske Haandværkerskole Erhvervsskolen Hamlet EUC Vest Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Grenaa Tekniske Skole Københavns Tekniske Skole Nordvestjysk Uddannelsescenter, Thisted Randers Tekniske Skole Silkeborg Tekniske Skole TEC TEKO Danmark Vitus Bering Danmark Aalborg tekniske skole Aarhus tekniske Skole Dansk Byggeri

7 Om Ennova Ennova er en af Danmarks førende konsulentvirksomheder på området for måling og rådgivning af virksomheder i relation til værdiskabende ledelsesinformation. Vi hjælper vore kunder med at kvantificere, håndtere og rapportere immaterielle aktiver ved at levere specialdesignede analyser af højeste kvalitet. Vi anvender komplekse statistiske modeller samt spidskompetencer inden for IT og kommunikation. Vi hjælper virksomheder med at skabe forretningsmæssig succes gennem fokus på kunder, medarbejdere, samfund og investorer. Vi besidder tre væsentlige kompetencer, som udgør fundamentet for vores strategiske fokus: Analytisk kompetence IT kompetence Kommunikativ kompetence Løbende udvikling af nye metoder og koncepter gør Ennova til en efterspurgt samarbejdspartner og en attraktiv arbejdsplads. Igennem de seneste fem år har Ennova oplevet en markant vækst (gazelle virksomhed i 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005). Ennova omsatte i 2005 for ca. 47 mio. kr. og har endvidere en AAA rating hos D&B. Pr. januar 2006 har Ennova over 60 fuldtidsansatte konsulenter. Flere end 85% af alle medarbejdere har en universitetsgrad på kandidatniveau eller derover. Ennova håndterer årligt over 50 forskellige kunder og mere end 100 analyse- og konsulentprojekter. Referencer Gennem en stærk fokusering på kvalitet, kompetence og kundeorientering har Ennova gennem mere end 10 år opbygget en stadig større loyal kundekreds bestående af store danske og internationale virksomheder. Nedenfor fremgår et udvalg af de kunder, Ennova gennemfører tilfredshedsundersøgelser for: Danfoss (Globalt) Nordea (Globalt/nordeuropæisk) Danske Bank DSB TDC Sygehusene i Vejle Amt Post Danmark Forsvarsbygg (Norge) Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) DONG AF Vestsjælland, Brøndby kommune IT-Universitetet Se i øvrigt for yderligere information om Ennova, vore ydelser og vore kunder.

8 Sådan medvirker man i en tilfredshedsundersøgelse Hvordan kommer man i gang? En forudsætning for at få adgang til de spørgeskemaer og benchmarkingresultater, der bruges i undersøgelserne er, at man er medlem af ESB-netværket. Denne indmeldelse sker hos sekretariatet (se kontaktinformation nedenfor). Hvornår måles? Hver af de tre benchmarkingundersøgelser foretages efter en fast cyklus: Elevtilfredshed (næste gang efterår 07) Virksomhedstilfredshed (næste gang forår 08) Medarbejdertilfredshed (næste gang forår 07) En fordel ved at undersøge på samme tid, er at man naturligt vil indgå i det fremadrettede arbejde, som igangsættes umiddelbart efter på tværs af skoler og uddannelsesretninger. Der er selvfølgelig mulighed for at foretage sin undersøgelse uden for denne cyklus og stadig sammenligne sin egen skole med de øvriges. Denne løsning er dog en anelse dyrere. Hvordan måles? Elev- og Virksomhedstilfredshed: Det er skolens eget ansvar at samle data ind. Til formålet har Ennova udarbejdet spørgeskemaet, sådan at det nemt tilpasses til den enkelte skole. Herudover får skolerne også en indsamlingsskabelon, som bruges til at levere data til Ennova. Det er forskelligt hvordan skolerne vælger at samle ind nogle bruger ESEV eller andet elektronisk indsamlingsmodul, mens andre bruger papirskemaer. Ennova kan også tilbyde dataindsamling på ETU ring og hør nærmere. Medarbejdertilfredshed: Når det gælder medarbejdertilfredshed anbefales det, at få Ennova til at foretage dataindsamlingen. Dette er især relevant på medarbejdertilfredshedsundersøgelser, hvor det er afgørende, at alle medarbejdere føler sig 100% anonyme. Hvad sker der når dataindsamlingen er slut? Når dataindsamlingen er slut går Ennova i gang med at analysere data. Herefter modtager hver enkelt skole en opgørelse, hvori skolen kan se hvilke muligheder der er i forbindelse med afrapporteringen af resultater. Det er også her man kan se de mulige benchmark fra andre skoler. Hvordan bestemmes hvilke resultater og rapporter skolen får? Det er nu den enkelte skoles opgave at beslutte sig for, hvilke rapporter man vil have. Dette kommunikeres til Ennova via en opgørelse, som skolen modtager. Indholdet i de forskellige typer rapporter er i ord skitseret på de øvrige sider i denne folder. Man kan få mere detaljeret information ved henvendelse til Ennova. Alt i alt er der tale om et meget fleksibelt rapporteringssystem, hvor mange forskellige behov for resultater kan tilgodeses. Hvis man ikke vil have nogen skolerapport eller område- /enhedsrapporter, indgår skolens resultat udelukkende i benchmarkingrapporten. Øvrige relevante forhold - Der er tale om et hierarkisk rapporteringssystem, dvs. man skal have en skolerapport for at kunne få område- og enhedsrapporter. Dette krav er sat af analysehensyn. - ESB-netværkets styregruppe anbefaler, at det er den enkelte skoles skolerapport, som er den officielle dokumentation på en handlingsorienteret kvalitetsmåling. - Spørgerammen tages op til revidering løbende i ESB-netværket, såfremt der er behov derfor. - Priser og detaljerede forklaringer på rapportindhold kan fås ved henvendelse til Ennova. Alle priser følger en generel model, som er udarbejdet i fællesskab med ESBnetværkets styregruppe. Kontaktinformation ESB-netværkets sekretariat v/ Lars Michael Madsen Souschef Randers Tekniske Skole Tlf Ennova Elev- og virksomhedstilfredshed samt generelle spørgsmål: Anders Filtenborg Tlf Medarbejdertilfredshed: Anders Hansen Tlf

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 04 Erhvervsskoler KVU & MVU - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 129 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Odense Tekniske

Læs mere

ES Benchmarkingnetværket samlet

ES Benchmarkingnetværket samlet ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse ES Benchmarkingnetværket samlet Svarprocent: % (24.372 besvarelser ud af 37.85 mulige) ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse [1] Indledning ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse

Læs mere

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne Ennova A/S Man taber sig ikke af at stille sig op på en badevægt, så Har du allerede en plan? Det finder vi ud af når vi har resultatet Hvorfor en nøje planlagt

Læs mere

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1]

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Selandia CEU Svarprocent: % (1.6 besvarelser ud af 2.446 mulige) ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Skolerapport [1] Indledning ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Indhold

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Baseret på svar fra 69 virksomhedsrepræsentanter Inspektørområderapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Hvordan øger man medarbejdertilfredsheden på en erhvervsskole?

Hvordan øger man medarbejdertilfredsheden på en erhvervsskole? Hvordan øger man medarbejdertilfredsheden på en erhvervsskole?. Hvem er vi? En teknisk erhvervsskole EUD, htx, AMU, (akademiuddannelser). En fusionsskole med adresser i Tønder, Haderslev, Sønderborg og

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler EUD - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 2.035 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Aalborg Tekniske

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Notat om MTU 2013. Notat: MTU 2013. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om MTU 2013. Notat: MTU 2013. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om MTU 2013 1 1. Baggrund Herningsholm Erhvervsskoles Medarbejderindflydelsesorgan (MIO) refererer i Aftale om Medarbejderindflydelsesorgan(MIO) 1 i 5, stk. 9 til at MIO skal fastlægge retningslinjer

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler EUD - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 2.035 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Aalborg Tekniske

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 212 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 59% (36 besvarelser ud af af 61 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Erhvervsskolernes Benchmarkingnetværk Svarprocent: 27% (3.181 besvarelser ud af 11.692 mulige) VTU forår 6 Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Personvognsmekaniker Svarprocent: 31% (16 besvarelser ud af 52 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 25 Skolerapport Rapporten er baseret på besvarelser ud af 97 mulige. Svarprocenten er 87%. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller en væsentlig

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Tjener Svarprocent: 55% (6 besvarelser ud af 11 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Inspk.-omr. Glostrup

Københavns Tekniske Skole Inspk.-omr. Glostrup Inspk.-omr. Glostrup Rapporten er baseret på 221 besvarelser Områderapport [1] Indledning Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort prioritering af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Anders Filtenborg, Afdelingchef, Ennova Odense, 19. januar 2011 Ennova A/S Agenda 1. Om undersøgelsen et nyt projekt 2. Hovedresultater 2010 3. Opfølgningsarbejdet en køreplan

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen Svarprocent: 59% (19/32) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 14 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkrapport for EUD ekskl. SOSU Svarprocent: % (30088/40281) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, datagrundlag og sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Svarprocent: 77% (10/13) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Social- og sundhedsassistentuddannelsen Svarprocent: 56% (10/18) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Murer Svarprocent: 23% (26 besvarelser ud af 114 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937)

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Bygningsmaler Svarprocent: 18% (9 besvarelser ud af 51 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 84% (2245/2685) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 28 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk designer Svarprocent: 42% (5 besvarelser ud af 12 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 24% (11 besvarelser ud af 46 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 42% (66 besvarelser ud af af 156 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 35% (120/345) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information &

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

Måling af elevtrivsel i erhvervsuddannelserne

Måling af elevtrivsel i erhvervsuddannelserne 15. september 2010 Måling af elevtrivsel i erhvervsuddannelserne Med henblik på ressourceregnskabet for 2010 skal skolerne gennemføre elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne i uge 41-44. Undervisningsministeriet,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 49% (52 besvarelser ud af 129 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Svarprocent: 52% (34/66) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Campus Bornholm. Skolerapport. Svarprocent: 58% (40/69)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Campus Bornholm. Skolerapport. Svarprocent: 58% (40/69) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 58% (40/) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 214 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Træfagenes byg Svarprocent: 3% (25 besvarelser ud af 83 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Evalueringspraksis på Syddansk Erhvervsskole

Evalueringspraksis på Syddansk Erhvervsskole Evalueringspraksis på Syddansk Erhvervsskole Med henblik på at sikre gennemførelse af trivsels-, tilfredshedsmålinger og evalueringer blandt elever/studerende, kursister og virksomheder på Syddansk Erhvervsskole,

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 212 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 23% ( besvarelser ud af af 252 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Learnmark Horsens Svarprocent: 33% (121 besvarelser ud af 362 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse ESB-netværket Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MEDARBEJDERMÅLINGER KUNDEMÅLINGER BRUGERTILFREDSHEDSMÅLINGER ACT

Læs mere

DE TEKNISKE KVU-/MVU-UDDANNNELSER STUDIESTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT

DE TEKNISKE KVU-/MVU-UDDANNNELSER STUDIESTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT DE TEKNISKE KVU-/MVU-UDDANNNELSER STUDIESTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler Konsulent William Markussen November 2006 1 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens grundlag...

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

Benchlearning når kvalitet og udvikling sættes på dagsordenen

Benchlearning når kvalitet og udvikling sættes på dagsordenen Benchlearning når kvalitet og udvikling sættes på dagsordenen Randers Tekniske Skoles kvalitetsrejse Tankegodset Opstart og proces, succeser og snublesten undervejs ESB-netværket HTX-vejen Kvalitetskonference

Læs mere

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om VTU 2014 1 1. Baggrund Skolen har gennem flere år pågået arbejdet med at øge og forbedre samarbejdet med virksomhederne ude i de enkelte uddannelsesområder for at øge fastholdelsen af elever i

Læs mere

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige)

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige) VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 3% (5 besvarelser ud af 674 mulige) Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse EUC Nord Svarprocent: 43% (15 besvarelser ud af 349 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Kold College. Skolerapport. Svarprocent: 44% (168/378)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Kold College. Skolerapport. Svarprocent: 44% (168/378) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Kold College Svarprocent: 44% (168/3) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Skolerapport. Svarprocent: 96% (27/28)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Skolerapport. Svarprocent: 96% (27/28) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 96% (27/28) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

Notat om MTU 2015. Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015. v. Kvalitetsafdelingen

Notat om MTU 2015. Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015. v. Kvalitetsafdelingen Notat om MTU 2015 Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015 v. Kvalitetsafdelingen 1 1. Baggrund Herningsholm Erhvervsskoles Medarbejderindflydelsesorgan (MIO) refererer i Aftale

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Helle Ramlyng (Tuborgvej)

Københavns Tekniske Skole Helle Ramlyng (Tuborgvej) Helle Ramlyng (Tuborgvej) Rapporten er baseret på 19 besvarelser Områderapport [1] Indledning Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort prioritering

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Skive Teknisk Skole. Skolerapport. Svarprocent: 55% (183/330)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Skive Teknisk Skole. Skolerapport. Svarprocent: 55% (183/330) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Skive Teknisk Skole Svarprocent: 55% (1/330) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde

Læs mere

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Vedtaget Marts 2010 Kvalitetsarbejde Baggrund I bekendtgørelse nr. 1518 af 31.12.2007 kap.2 er beskrevet de regler, som skoler der udbyder erhvervsuddannelse

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

SOSU C. Svarprocent: 55% (33 besvarelser ud af 60 mulige) Skolerapport

SOSU C. Svarprocent: 55% (33 besvarelser ud af 60 mulige) Skolerapport VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 55% (33 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed

Læs mere

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 20937 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Selandia CEU Svarprocent: 18% (1 besvarelser ud af af 943 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Københavns Tekniske Skole Svarprocent: 28% (434 besvarelser ud af 1.529 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning og konklusion

Læs mere

ETU og VTU 2016 PRÆSENTATION. Præsentation, Odense 19. december Anders Filtenborg, Director

ETU og VTU 2016 PRÆSENTATION. Præsentation, Odense 19. december Anders Filtenborg, Director ETU og VTU 2016 PRÆSENTATION Præsentation, Odense 19. december 2016 Anders Filtenborg, Director Agenda 1. Resultater EUD/SOSU inkl. break-out session 2. Resultater HHX/HTX 3. Nyt i 2017 4. Resultater VTU

Læs mere

Status på ressourceregnskabet og måling af elevtrivsel i hhx/htx/eud

Status på ressourceregnskabet og måling af elevtrivsel i hhx/htx/eud 28. juni 2010 Status på ressourceregnskabet og måling af elevtrivsel i hhx/htx/eud Undervisningsministeriet og lederforeningerne for gymnasieskolerne, VUC og erhvervsskolerne har netop afholdt to regionale

Læs mere

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83%

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83% ESB MTU 2007 Juni 2007 ESB-netværket Benchmarkrapport Svarprocent: 83% Indhold og forord Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet Vurderinger, Medarbejdertyper,

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Bil, fly og andre transportmidler (Mekaniker) Svarprocent: 93% (7 besvarelser ud af mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for HTX/HHX Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 25.845 HTX og HHX elever Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Overordnede

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Selandia CEU Svarprocent: % (346 besvarelser ud af 867 mulige) Skolerapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Strøm, styring og IT Svarprocent: 73% (44 besvarelser ud af mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 18% (256 besvarelser ud af af 1 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Uddannelsescenter Holstebro. Skolerapport. Svarprocent: 40% (259/654)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Uddannelsescenter Holstebro. Skolerapport. Svarprocent: 40% (259/654) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 40% (259/4) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 251 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Uddannelsescenter Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 7% (4 besvarelser ud af 291 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse CELF Svarprocent: % (4 besvarelser ud af af 5 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for HTX og HHX Svarprocent: 85% (28832/33985) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Nykøbing F Svarprocent: 58% (163 besvarelser ud af 279 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 indlæringsvanskeligheder Svarprocent: 92% (24 besvarelser ud af 26 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

PRØV NY 360 GRADERS LEDERMÅLING!

PRØV NY 360 GRADERS LEDERMÅLING! PRØV NY 360 GRADERS LEDERMÅLING! PRØV NY 360 GRADERS LEDERMÅLING! OMNIBUS" LEDERMÅLING Ennova er Danmarks største leverandør af medarbejder- og ledermålinger. Vi har nu sat os for at samle vores bedste

Læs mere

ETU og VTU 2016 PRÆSENTATION. Præsentation, Odense 19. december Anders Filtenborg, Director

ETU og VTU 2016 PRÆSENTATION. Præsentation, Odense 19. december Anders Filtenborg, Director ETU og VTU 2016 PRÆSENTATION Præsentation, Odense 19. december 2016 Anders Filtenborg, Director Agenda 1. Resultater EUD/SOSU inkl. break-out session 2. Resultater HHX/HTX 3. Nyt i 2017 4. Resultater VTU

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Fredericia-Horsens Svarprocent: 89% (247 besvarelser ud af 276 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Nord Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 1.181 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere