Pilotprojekt om integration af havovervågningen i de nordeuropæiske havområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilotprojekt om integration af havovervågningen i de nordeuropæiske havområder"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojekt om integration af havovervågningen i de nordeuropæiske havområder Dette ansøgningsskema samt skabeloner og dokumenter, der skal indgå i ansøgningen, skal sendes til Europa-Kommissionen senest Ansøgningernes papirudgave, som juridisk udgør ansøgningen, skal afsendes i en forseglet kuvert med anbefalet post, kurertjeneste eller ved personlig indlevering til nedenstående adresse: Post: Kurertjeneste/Personlig indlevering: Europa-Kommissionen Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Maritime Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri Anliggender og Fiskeri MARE-D-1 (Ref. MARE/2009/04) MARE-D-1 (Ref. MARE/2009/04) J -99 6/27 J -99 6/27 B BRUXELLES Avenue du Bourget, 1 B BRUXELLES (Evere) Alle skemaets rubrikker skal udfyldes. De bedes angive det, hvis en rubrik ikke er relevant. Europa-Kommissionen kan kontaktes på: OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede erklærer, at de afgivne oplysninger er korrekte og i overensstemmelse med kendsgerningerne... Ansøgerens underskrift og officielle stempel Efternavn/fornavn: Stilling i den ansøgende organisation:. Sted og dato:. 1

2 1. OPLYSNINGER OM ANSØGEREN Eventuelle ændringer i nedenstående oplysninger skal begrundes og meddeles GD Maritime Anliggender og Fiskeri, før aftalen underskrives DEN LEDENDE PARTNERS IDENTITET Fuldstændigt officielt navn: Forkortet navn eller akronym Officiel adresse: Gade: Nummer: Postnr.: By: Land: Websted: Kontaktperson med ansvar for tilrettelæggelsen af projektarbejdet (koordinator): Kontaktperson med ansvar for regnskaber, finansiel rapportering og intern behandling af EUmidler og national medfinansiering (økonomichef): 2

3 Kontaktperson med ansvar for kontrol med omkostningernes lovlighed og regelmæssighed (controller): Eventuelle ændringer i nedenstående oplysninger skal begrundes og meddeles GD Maritime Anliggender og Fiskeri, før aftalen underskrives PARTNER NR. 1'S IDENTITET Fuldstændigt officielt navn: Forkortet navn eller akronym Officiel adresse: Gade: Nummer: Postnr.: By: Land: Websted: 3

4 Kontaktperson med ansvar for tilrettelæggelsen af projektarbejdet (koordinator): Kontaktperson med ansvar for regnskaber, finansiel rapportering og intern behandling af EUmidler og national medfinansiering (økonomichef): Kontaktperson med ansvar for kontrol med omkostningernes lovlighed og regelmæssighed (finansinspektør): Eventuelle ændringer i nedenstående oplysninger skal begrundes og meddeles GD Maritime Anliggender og Fiskeri, før aftalen underskrives PARTNER NR. 2'S IDENTITET Fuldstændigt officielt navn: Forkortet navn eller akronym 4

5 Officiel adresse: Gade: Nummer: Postnr.: By: Land: Websted: Kontaktperson med ansvar for tilrettelæggelsen af projektarbejdet (koordinator): Kontaktperson med ansvar for regnskaber, finansiel rapportering og intern behandling af EUmidler og national medfinansiering (økonomichef): Kontaktperson med ansvar for kontrol med omkostningernes lovlighed og regelmæssighed (controller): 5

6 Eventuelle ændringer i nedenstående oplysninger skal begrundes og meddeles GD Maritime Anliggender og Fiskeri, før aftalen underskrives PARTNER NR. 3'S IDENTITET Fuldstændigt officielt navn: Forkortet navn eller akronym Officiel adresse: Gade: Nummer: Postnr.: By: Land: Websted: Kontaktperson med ansvar for tilrettelæggelsen af projektarbejdet (koordinator): 6

7 Kontaktperson med ansvar for regnskaber, finansiel rapportering og intern behandling af EUmidler og national medfinansiering (økonomichef): Kontaktperson med ansvar for kontrol med omkostningernes lovlighed og regelmæssighed (controller): Eventuelle ændringer i nedenstående oplysninger skal begrundes og meddeles GD Maritime Anliggender og Fiskeri, før aftalen underskrives PARTNER NR. 4'S IDENTITET Fuldstændigt officielt navn: Forkortet navn eller akronym Officiel adresse: Gade: Nummer: Postnr.: By: Land: 7

8 Websted: Kontaktperson med ansvar for tilrettelæggelsen af projektarbejdet (koordinator): Kontaktperson med ansvar for regnskaber, finansiel rapportering og intern behandling af EUmidler og national medfinansiering (økonomichef): Kontaktperson med ansvar for kontrol med omkostningernes lovlighed og regelmæssighed (controller): 8

9 Eventuelle ændringer i nedenstående oplysninger skal begrundes og meddeles GD Maritime Anliggender og Fiskeri, før aftalen underskrives PARTNER NR. 5'S IDENTITET Fuldstændigt officielt navn: Forkortet navn eller akronym Officiel adresse: Gade: Nummer: Postnr.: By: Land: Websted: Kontaktperson med ansvar for kontrol med omkostningernes lovlighed og regelmæssighed (controller): Kontaktperson med ansvar for regnskaber, finansiel rapportering og intern behandling af EUmidler og national medfinansiering (økonomichef): 9

10 Kontaktperson med ansvar for tilrettelæggelsen af projektarbejdet (koordinator): 1.2 BANKOPLYSNINGER FOR DEN LEDENDE PARTNER Den konto eller underkonto, der skal bruges til den foranstaltning, hvortil der ansøges om tilskud, skal være forbeholdt EU-midler, der er modtaget til gennemførelsen af den foranstaltning, til hvilken tilskuddet er ydet. Bankens navn: Filialens adresse: Kontohavers fulde navn: Fuldstændigt kontonummer (inklusive bankkoder): IBAN (eller BIC-kode): Det vedlagte bankoplysningsskema skal kun udfyldes og fremsendes med denne ansøgning, hvis ovennævnte konto ikke allerede er registreret i Kommissionens regnskabssystem. 10

11 1.3 ANSØGERENS STRUKTUR OG SAMMENSÆTNING Navn(e) på de(n) person(er), der kan repræsentere og forpligte organet juridisk på vegne af den ledende partner o o Efternavn/fornavn: Stilling: o Mandat 1 : 1 Kan være et andet end stillingen. 11

12 1.4 ANDRE FORMER FOR FÆLLESSKABSFINANSIERING Direkte eller indirekte tilskud, kontrakter eller lån, der er tildelt af en fællesskabsinstitution eller et fællesskabsorgan i løbet af de seneste to regnskabsår For hvert tilskud, hver kontrakt eller hvert lån anføres: (det relevante antal gange) (I givet fald) det pågældende fællesskabsprogram: Foranstaltningens navn: Den fællesskabsinstitution, der skal træffe beslutning om tildeling af tilskud 2 Tildelingsår og foranstaltningens varighed: Tilskuddets, kontraktens eller lånets anslåede størrelse: Ansøgninger om tilskud eller lån eller tilbud om tjenesteydelser, der er forelagt (eller vil blive forelagt) fællesskabsinstitutioner i løbet af året: For hvert tilskud, hver kontrakt eller hvert lån anføres: (det relevante antal gange) (I givet fald) det pågældende fællesskabsprogram: Foranstaltningens navn: Den fællesskabsinstitution, der skal træffe beslutning om tildeling af tilskud Foranstaltningens forventede varighed: Tilskuddets, kontraktens eller lånets anslåede størrelse: NB: Ansøgeren er forpligtet til omgående at give den tjeneste i Kommissionen, hvortil denne anmodning om tilskud fremsendes, meddelelse om enhver anmodning om finansiering, der er forelagt andre tjenester i Kommissionen eller andre fællesskabsinstitutioner, eller som godkendes af disse EFTER fremsendelsen af denne ansøgning om tilskud. 2 Angiv i givet fald den ansvarlige enhed i institutionen. 12

13 2. INFORMATION OM PILOTPROJEKTET OM HAVOVERVÅGNING I DE NORDEUROPÆISKE HAVOMRÅDER 2.1 BESKRIVELSE AF DENNE FORANSTALTNING (gør rede for målsætningerne for den foreslåede foranstaltning) Gør rede for relevansen af den foreslåede foranstaltning: 1) Elementer, der danner grundlag for evalueringen af forslagets relevans for indkaldelsens målsætninger. 2) Angivelse af relevante data for havovervågning, der skal udveksles med henblik på at opnå integration. Angiv type af data. 3) Angivelse af myndigheder, der er hhv. leverandører og modtagere af de udvekslede data (tværnationale og tværsektorielle data). 4) Beskrivelse af procedurer for dataudveksling under projektet. 5) Beskrivelse af driftsprocedurer for udveksling og fælles anvendelse af eksisterende overvågningsog observationssystemer og infrastruktur. 6) Beskrivelse af planlagt udvikling af fælles aktiviteter udført af en eller flere partnere. 7) Angivelse af væsentligste lovgivningsmæssige, administrative og tekniske hindringer for udveksling af havovervågningsdata mellem projektets partnere Gør rede for projektets potentielle indvirkning: 1) Dataudvekslinger mellem projektpartnerne før projektets gennemførelse. 13

14 2) Vurdering af operationel merværdi i form af øget samarbejde på tværs af sektorer og grænser inden for projektets geografiske anvendelsesområde. 3) Potentielle omkostningsbesparelser afledt af det integrerede havovervågningssystem og det operationelle samarbejde i forhold til den nuværende situation. 4) Anslåede omkostninger til etablering af et integreret havovervågningssystem Gør rede for projektets kvantitet og diversitet: (1) Det teknologiske stade for dataoverførsel mellem projektpartnere. (2) Fælles udnyttelse af ressourcer Gør rede for projektstyring og projektets ressourcer (bilag 6): Udfyld venligst bilag Gør rede for projektforslagets kvalitet: 1) Beskrivelse af arbejdsmetode. 2) Beskrivelse af rettidige projektresultater og indikatorer for vellykket gennemførelse af projektet. 3) Beskrivelse af et klart, koncist, omfattende og relevant sæt af resultatindikatorer. 14

15 2.1.6 Gør rede for næste skridt i dataudveksling hen mod integreret overvågning: 1) Identificer eventuelle lovgivningsmæssige, administrative og tekniske hindringer for langsigtet udveksling af ovennævnte information. 2) Analysér forventede/mulige løsninger til at indføre en bæredygtig dataudveksling og et driftsmæssigt samarbejde på et levedygtigt, langsigtet grundlag for at sikre, at projektpartnerne udnytter projektresultaterne optimalt Gør rede for eventuelle risici og usikkerhedsmomenter i gennemførelsen: 2.2 VARIGHED AF OG KORTFATTET TIDSPLAN FOR FORANSTALTNINGENS GENNEMFØRELSE (BILAG 7) Udfyld venligst bilag DELTAGELSE AF TREDJEPARTER I FORANSTALTNINGEN (I givet fald) udfyld venligst bilag 6 15

16 2.4 TILSKUDSBELØB, DER ANSØGES OM (BELØB ANFØRES I EURO) Samlede anslåede omkostninger Anslåede støtteberettigede omkostninger i alt Tilskudsbeløb, der ansøges om Bidrag fra ansøgerne Tilskuddets procentuelle andel af støtteberettigede omkostninger Komponent 1 % Komponent 2 % Komponent 3 % Komponent 4 % I alt % Samlede anslåede omkostninger Anslåede støtteberettigede omkostninger i alt Tilskudsbeløb, der ansøges om Bidrag fra ansøgerne Tilskuddets procentuelle andel af støtteberettigede omkostninger % Ledende partner Partner 1 % Partner 2 % Partner 3 % Partner 4 % Partner 5 % I alt % 16

17 3. BUDGETOVERSIGT Udfyld venligst bilag 2 (budgetskabelon) 17

18 4. ANDRE EKSTERNE FINANSIERINGSKILDER (EKSKLUSIVE ALLE EU- TILSKUD) 4.1 MIDLER, DER ER GIVET TILSAGN OM, MEDFINANSIERINGS- OG PARTNERSKABSAFTALE De bedes vedlægge et skriftligt tilsagn fra hver donor med en beskrivelse af de finansielle aftaler som godtgørelse for, at der er anvendes andre medfinansieringskilder. En model for "Tilsagn om bidrag" findes i bilag 4. De bedes vedlægge en liste over donorer udarbejdet på grundlag af disse skriftlige tilsagn. 4.2 ANDRE MIDLER, DER ER ELLER VIL BLIVE ANSØGT OM, ELLER SOM AFVENTER TILSAGN (Brug om nødvendigt flere ark.) Organisation: Officiel adresse: Aktiviteter: Beløb, der ansøges om: Eventuel forudbestemt anvendelse af midlerne: Eventuelle betingelser eller forbehold: 18

19 5. ANSØGERENS ERKLÆRING Undertegnede,.., der er bemyndiget til at repræsentere ansøgeren, ansøger hermed Kommissionen om et tilskud på.. EUR med henblik på gennemførelse af foranstaltningen på de betingelser og vilkår, der er fastlagt i denne ansøgning. Jeg bekræfter, at oplysningerne i denne ansøgning er korrekte, og at ansøgerorganisationen ikke har modtaget eller søgt om anden form for fællesskabsstøtte til at gennemføre den foranstaltning, som denne ansøgning vedrører. Jeg bekræfter på tro og love, at den organisation, der indgiver nærværende ansøgning om tilskud, ikke befinder sig i en situation, der udelukker deltagelse i programmer for fællesskabstilskud, og jeg erklærer i den forbindelse, at ovennævnte ansøger: ikke er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, som er fastsat i den nationale lovgivning ikke ved retskraftig dom er blevet dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om organisationens faglige hæderlighed i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv ikke har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i etableringslandet ikke ved en retskraftig dom er dømt for svig, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation eller en hvilken som helst anden form for ulovlig aktivitet, der skader Fællesskabets finansielle interesser ikke i øjeblikket er genstand for en administrativ sanktion på grund af afgivelse af urigtige erklæringer i forbindelse med meddelelsen af de oplysninger, den anvisningsberettigede har udbedt sig, eller på grund af manglende afgivelse af disse oplysninger eller i forbindelse med indgåelse af en anden aftale eller tildeling af et tilskud finansieret over fællesskabsbudgettet er fundet skyldig i grov misligholdelse, idet den ikke har overholdt sine kontraktlige forpligtelser ikke befinder sig i en interessekonflikt ikke har gjort sig skyldig i afgivelse af urigtige erklæringer i forbindelse med meddelelsen af de oplysninger, den anvisningsberettigede har udbedt sig, eller ved ikke at afgive disse oplysninger. Jeg er vidende om, at der i henhold til finansforordningen af 18. juni 2002 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 3 over for ansøgere, som har angivet urigtig erklæring, anvendes administrative og finansielle sanktioner under de betingelser, der er fastsat i ovennævnte forordning. De administrative sanktioner består i udelukkelse fra alle aftaler og tilskud finansieret over fællesskabsbudgettet i en periode på højst to år regnet fra det tidspunkt, hvor forseelsen er konstateret og bekræftet gennem en kontradiktorisk dialog med ansøgeren. Denne periode kan forlænges til tre år i tilfælde af en ny forseelse inden for de første fem år efter den første forseelse. Ansøgere, der har afgivet urigtige erklæringer, vil desuden blive pålagt økonomiske sanktioner svarende til 2-10 % af den samlede værdi af det pågældende tilskud. Denne sats kan forhøjes til 4-20 % i tilfælde af en ny forseelse inden for en frist på fem år efter den første overtrædelse. 3 EFT L 248 af , forordning ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 af 13. december 2006 (EUT L 390 af , s. 1). 19

20 Efternavn/fornavn: Stilling eller funktion i den ansøgende organisation: Ansøgerens underskrift og officielle stempel: Dato: Deres ansøgning om tilskud vil blive behandlet elektronisk. Alle personoplysninger (såsom navn, adresse, cv'er osv.) vil blive behandlet i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger 4. Deres besvarelse af spørgsmålene i dette skema er nødvendige for bedømmelsen af Deres ansøgning og vil alene blive behandlet med dette formål i den afdeling, der er ansvarlig for det pågældende fællesskabsprogram. De kan blive bedt om at rette eller supplere Deres personoplysninger. De bedes rette alle henvendelser vedrørende disse oplysninger til den afdeling hos Kommissionen, der skal modtage ansøgningsskemaet. Modtagerne kan til enhver tid klage over behandlingen af deres personoplysninger til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Bilag: 1. Deltagelse af tredjeparter i foranstaltningen 2. Anslået budget for et tilskud 3. Dokumenter, der skal vedlægges tilskudsansøgningen 4. Model for "Tilsagn om bidrag" 5. Tjekliste for ansøgere 6. Projektstyring og ressourcer 7. Varighed af og kortfattet tidsplan for foranstaltningens gennemførelse 4 EFT L 8 af

21 BILAG 1 Deltagelse af tredjeparter i foranstaltningen Kontrakter som led i gennemførelsen af foranstaltningen Anvendelse af kontrakter om gennemførelsen skal være begrundet. Kontrakter om gennemførelse skal tildeles den bydende, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige bud, dvs. det bud, hvor der er det bedste forhold mellem kvalitet og pris, og idet det påses, at der ikke består interessekonflikter. Eventuelle særlige regler, som i denne forbindelse er fastsat i et andet dokument, der danner grundlag for de pågældende tilskud, skal overholdes. Nedenstående oplysninger skal afgives for hver kontrakt, som vedrører en omkostningspost eller underpost vedrørende foranstaltningen: (Brug om nødvendigt flere ark). Opgaver: Begrundelse for anvendelse af kontrakter om gennemførelse: Udvælgelsesprocedure: Kontrahentens officielle navn (hvis det kendes): Procentuel andel af samlede omkostninger, som skal outsources: 21

22 BILAG 2: ANSLÅET BUDGET FOR ET TILSKUD Budgetoverslaget skal være detaljeret 5, i balance 6 og opstillet i euro; omkostningerne skal angives uden moms, undtagen hvis ansøgeren kan bevise, at momsen ikke kan godtgøres. Ansøgeren erklærer, at nedenstående omkostninger er nødvendige og udelukkende vedrører gennemførelsen af foranstaltningen. A STØTTEBERETTIGEDE OMKOSTNINGER 7 EURO B FINANSIERING EURO A.1) personaleomkostninger 8 A.2) rejse- og opholdsomkostninger (for projektmedarbejdere) A.1) administrationsomkostninger 9 A 4) ekstern ekspertise og eksterne tjenesteydelser B.1) bidrag fra ansøgeren B.2) det beløb, der ansøges om fra Kommissionen 11 A.5) udstyr 10 5 En detaljeret oversigt for hver støtteberettiget omkostningspost skal anføres i et særskilt dokument. 6 Med forbehold for eventuelle kursændringer. 7 Der henvises eventuelt til forslagsindkaldelsen eller andre dokumenter for ansøgere, som kan indeholde specifikke bestemmelser for omkostningers støtteberettigelse. 8 Personaleomkostninger skal svare til de reelle omkostninger inklusive socialsikringsbidrag og andre lovbestemte lønomkostninger. Der vedlægges en detaljeret oversigt med angivelse af hver enkelt ansats kvalifikationer, den tilsvarende enhedsomkostning samt forventet antal arbejdsdage/måneder. Man skal især være opmærksom på omkostninger til fastansatte i offentlige forvaltninger. Lønomkostninger for personale fra nationale forvaltninger betragtes som støtteberettigede, forudsat at de kan henføres til omkostningerne til aktiviteter, som den relevante offentlige myndighed ikke ville gennemføre, såfremt den pågældende foranstaltning ikke var blevet iværksat. Fællesskabets afholdelse af lønomkostninger svarende til aktiviteter, som den nationale myndighed allerede var i færd med at gennemføre før projektets iværksættelse, ville på den anden side skabe et overskud for modtageren, da disse omkostninger allerede afholdes over den pågældende stats (eller de regionale eller lokale myndigheders) budget i forbindelse med disses almindelige aktiviteter. 9 Administrationsomkostninger kan ikke overstige 20 % af de samlede personaleomkostninger. 22

23 SAMLEDE OMKOSTNINGER STØTTEBERETTIGEDE SUBTOTAL A.1) andre ikke-støtteberettigede omkostninger 12 B.1) bidrag bestemt til disse andre omkostninger SAMLEDE OMKOSTNINGER FINANSIERING I ALT 10 Udstyr skal afskrives i overensstemmelse med de skatte- og regnskabsregler, der gælder for ansøgeren. Kun den del af afskrivningen af udstyret, der svarer til arbejdsprogrammets varighed, er støtteberettiget. 11 Jf. pkt. 2.4 i ansøgningsskemaet. 12 Sådanne omkostninger kan under ingen omstændigheder finansieres med fællesskabsmidler. 23

24 BILAG 3 Dokumenter, der skal vedlægges tilskudsansøgningen STØTTEDOKUMENTER Anslået budget Udkast til partnerskabsaftale/-r Formular til bankoplysninger Formular vedrørende retlig status Medfinansieringserklæringer fra alle partnere, herunder den ledende partner Kopi af momsregistrering (hvis relevant) Detaljeret beskrivelse af pilotprojektet (højst 20 sider) ANDRE DOKUMENTER - cv for de personer, der primært deltager i foranstaltningens gennemførelse - skriftlige tilsagn fra tredjeparter, der deltager i foranstaltningens gennemførelse - skriftlige tilsagn fra alle eksterne sponsorer 24

25 BILAG 4 Model for "Tilsagn om bidrag" Hver ekstern donor udarbejder et skriftligt tilsagn om medfinansiering af den foranstaltning, der ansøges om tilskud til. Tilsagnet skal indeholde følgende oplysninger: Fuldstændigt officielt navn: Officiel selskabsform: Officiel adresse: Ansvarlig i den tilskudsydende organisation, som har underskrevet tilsagnserklæringen (efternavn/fornavn, stilling eller funktion): Det beløb, hvormed tilskudsyderen har forpligtet sig til at finansiere den pågældende foranstaltning: Eventuel forudbestemt anvendelse af midlerne: Eventuelle betingelser eller forbehold: Organisationens underskrift/stempel 25

26 BILAG 5 TJEKLISTE FOR ANSØGERE Inden ansøgningsskemaet indsendes, bedes De kontrollere følgende: - at alle rubrikker i ansøgningsskemaet er udfyldt, og, hvor dette er relevant, i overensstemmelse med forslagsindkaldelsen og/eller ethvert andet referencedokument, der er stillet til rådighed af Kommissionen i forbindelse med pilotprojektet. - at tilskudskriterierne for ansøgeren og for foranstaltningen, som disse er fastlagt i indkaldelsen af forslag, er opfyldt. - at eventuelle regler med hensyn til fristen for at gennemføre den foranstaltning, der er nævnt i forslagsindkaldelsen, er overholdt. - at budgettet for foranstaltningen er udarbejdet i euro og uden moms (i modsat fald skal en eventuel manglende momsgodtgørelse dokumenteres), at der er balance mellem omkostninger og indtægter, og at der er lavet en detaljeret opgørelse over alle skønnede tilskudsberettigede omkostninger. - at der om nødvendigt er vedlagt tilsagnsskrivelser fra tilknyttede modtagere og eksterne bidragsydere. - at det tilskud, der ansøges om, overholder lofterne i forslagsindkaldelsen eller tilsvarende i relation til de samlede anslåede omkostninger til foranstaltningen og de foreslåede støtteberettigede omkostninger. - at ansøgningen er udfærdiget inden for fristen for fremsendelse af forslag som fastlagt i indkaldelsen af forslag, og at den er dateret og underskrevet af den ledende partner. - at referencer/kvalifikationer inden for det relevante område er specificeret og/eller dokumenteret. 26

27 BILAG 6 PROJEKTSTYRING OG RESSOURCER 1) Detaljeret planlægning af foranstaltningen. 2) Plan for projektresultater og beskrivelse af arbejdspakker. (3) Ressourcer afsat til hver opgave, der er nødvendige for at sikre en rettidig, vellykket gennemførelse af projektet (her angives bl.a. organisationsplan, kvalifikationer og færdigheder for medarbejdere, der er afsat til at gennemføre foranstaltningen, navnlig i relation til projektstyring). 27

28 BILAG 7 VARIGHED AF OG KORTFATTET TIDSPLAN FOR FORANSTALTNINGENS GENNEMFØRELSE Perioden for gennemførelse af foranstaltningen er bestemmende for, i hvilken periode de tilsvarende omkostninger er støtteberettigede. Under denne rubrik bedes ansøgeren anføre og begrunde: De forventede datoer for start på og afslutning af foranstaltningen eller datoer for disses budgetår: Tidsplan for de forskellige etaper af gennemførelsen af foranstaltningen, med angivelse af de vigtigste nøgledatoer og af de forventede målsætninger for/resultater af hver etape: Generelt er omkostninger, der afholdes før underskrivelsen af bidragsaftalen, ikke støtteberettigede. Hvis ansøgeren imidlertid mener, at omkostninger, der afholdes før underskrivelsen af aftalen, men efter indgivelsen af tilskudsansøgningen, på grund af foranstaltningens art bør betragtes som støtteberettigede, skal der vedlægges en udtømmende begrundelse herfor: Under alle omstændigheder er det Europa-Kommissionen, som beslutter, om omkostninger, der er afholdt før aftalens underskrivelse, kan betragtes som støtteberettigede. 28

Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen

Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen ANSØGNINGSSKEMA Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen Dette ansøgningsskema samt skabeloner og dokumenter, der skal indgå i ansøgningen, skal sendes til Europa-Kommissionen

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Tro og Love erklæring

Tro og Love erklæring Tro og Love erklæring OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE AKTØR Identifikation: Navn: Momsregistreringsnummer (hvis et sådant haves): Hvis et momsregistreringsnummer ikke haves, anføres et andet nationalt identifikationsnummer

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Tilbudsgivers navn Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer, i forbindelse med hvilke der er offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE)

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) Det [Europæiske Fællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske

Læs mere

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold Bilag 1 - Udelukkelsesforhold I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1-2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver

Læs mere

Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker.

Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker. Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40920838.aspx Ekstern udbuds ID 305822-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring)

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring) Overordnet redegørelse og oplysninger om afgivelse af nærværende de minimis-erklæring: De af Dem ansøgte midler tildeles af Interreg Deutschland-Danmark som de minimis-støtte i henhold til forordning (EU)

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Undertegnede ønsker at etablere ovennævnte dagtilbud på følgende adresse (er der tale om en midlertidig adresse skal dette anføres):

Undertegnede ønsker at etablere ovennævnte dagtilbud på følgende adresse (er der tale om en midlertidig adresse skal dette anføres): Børne- og Ungeafdelingen Kirkestræde 11 7500 Holstebro Boern.unge@holstebro.dk Ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Holstebro Kommune 1. Stamdata for virksomheden

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og love erklæring vedr. udelukkelse fra deltagelse i udbud 2 3. Erklæring vedr. økonomiske nøgletal

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune

Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune Sendes til: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land),

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land), SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE nr. PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) [Det Europæiske Fællesskab] [Det Europæiske Atomenergifællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE Guide for applicants Call for proposals 2014 EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Konkurrence Politik og strategi Direktorat A VEJLEDNING FOR ANSØGERE *** UDDANNELSE AF NATIONALE DOMMERE INDEN FOR

Læs mere

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE SOLRØD KOMMUNE UDBUD & INDKØB UDBUD LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE Oktober 2016 Indledning Solrød Kommune udbyder hermed lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere i Solrød Kommune. Byrådet

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Side 1 af 19 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring. Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium)

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring. Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) Skabelon Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) Version 1 Side 1 af 7 Dokumentets anvendelse Når tilbud afgives af en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium)

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Norddjurs kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

Pleje- og Omsorgsafdelingen

Pleje- og Omsorgsafdelingen Godkendelsesanmodning Vedrørende levering af følgende ydelser i Nyborg Kommune: Praktisk hjælp kl.08.00-15.00 Mandag til fredag Personlig pleje alle dage døgnet rundt Pleje- og Omsorgsafdelingen Disposition

Læs mere

INDKALDELSE AF FORSLAG

INDKALDELSE AF FORSLAG EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR KOMMUNIKATION REPRÆSENTATIONER Tematisk støtte UDVÆLGELSE AF VÆRTSSTRUKTURER TIL INFORMATIONSCENTRE I EUROPE DIRECT-NETVÆRKET I 2009-2012 INDKALDELSE AF FORSLAG

Læs mere

E-Bilbao: Levering af ikt-helpdesk-tjenester 2007/S 247-300719. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

E-Bilbao: Levering af ikt-helpdesk-tjenester 2007/S 247-300719. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 E-Bilbao: Levering af ikt-helpdesk-tjenester 2007/S 247-300719 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontakt(er): Det Europæiske Agentur for Sikkerhed

Læs mere

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 Levering af midlertidigt ansatte medarbejdere til Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 2008/S 124-165120

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 Levering af midlertidigt ansatte medarbejdere til Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 2008/S 124-165120 1/6 E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 Levering af midlertidigt ansatte medarbejdere til Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 2008/S 124-165120 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Del I: Ordregivende myndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. "Aftale om støtte"

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. Aftale om støtte STANDARDKONTRAKT Ledsageforanstaltninger "Aftale om støtte" -1- AFTALE om STØTTE mellem Det Europæiske Fællesskab ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ("Kommissionen"),

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde Version 4.0 af 6. juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. ANVENDELSE AF DET FÆLLES

Læs mere

ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner

ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner Rettet Tilbudsliste November 2014 Nomi4s i/s 1. Hovedtilbud Tilbuddet skal

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13. PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889 1. Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Version 1 Side 1 af 6 Dokumentets anvendelse Hvis tilbudsgiver

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

ANSØGNINGSBLANKET 047729-0008

ANSØGNINGSBLANKET 047729-0008 047729-0008 ANSØGNINGSBLANKET Bech-Bruun Law Firm Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 www.bechbruun.com Copenhagen Aarhus 1. Ansøgers navn og adresse Navn: Adresse: Kontaktperson:

Læs mere

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016 Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016 Emnerne i dag Baggrund for de nye regler Hvilke nye dokumenter skal anvendes Hvor

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 11 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:286216-2016:text:da:html Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S 158-286216 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

vedrørende prækvalifikation

vedrørende prækvalifikation Version 31.05.2016 Side 0 af 13 Indhold Bilag 1a Underskrift og oplysninger... 2 Bilag 1b - Nøgletal... 6 Bilag 1c - Referenceliste... 7 Version 31.05.2016 Side 1 af 13 Bilag 1a Underskrift og oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1 og 2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver Skabelon - Tilbudsgiver Version 1 Side 1 af 5 Dokumentets anvendelse Dette dokument udfyldes på tro og love af tilbudsgiver. Ved en sammenslutning af virksomhed (f.eks. et konsortium) udfyldes dokumentet

Læs mere

SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD 2004 Indkaldelse af ansøgninger - budgetpost B3-2008 "KULTUR 2000" RAMMEPROGRAM PÅ KULTUROMRÅDET

SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD 2004 Indkaldelse af ansøgninger - budgetpost B3-2008 KULTUR 2000 RAMMEPROGRAM PÅ KULTUROMRÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur Kultur, av-politik og sport Kultur: politik og rammeprogram SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD 2004 Indkaldelse af ansøgninger - budgetpost

Læs mere

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Udfyldelse af bilag Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af anmodning

Læs mere

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor Menneskelige ressourcer Ansættelse og karriereudvikling MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor HVEM ER VI?

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

Horsens Kommune Renovering af inderhavnen Opslag om prækvalifikation

Horsens Kommune Renovering af inderhavnen Opslag om prækvalifikation Horsens Kommune Renovering af inderhavnen Opslag om prækvalifikation Sagsnr. 15.015 Dok. Navn Opslag om prækvalifikation Version A Dato 2016.02.03 Rev. - Udarbejdet JJ Kontrol ES Godkendt JJ 1 1. Projektorientering

Læs mere

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg.

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Sendes til: Jammerbugt Kommune Social- Sundhed og Arbejdsmarkedsforvaltningen Myndighedsafdelingen Toftevej 43

Læs mere