YHEDSBREV MAJ 2010 STØTTEFORE I GE FOR SVA EVIG HOSPICE. Frivillig på et hospice v/ frivillig Tove Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YHEDSBREV MAJ 2010 STØTTEFORE I GE FOR SVA EVIG HOSPICE. Frivillig på et hospice v/ frivillig Tove Nielsen"

Transkript

1 YHEDSBREV MAJ 2010 STØTTEFORE I GE FOR SVA EVIG HOSPICE Frivillig på et hospice v/ frivillig Tove Nielsen Et stort til lykke med Svanevig Hospice. Det kan kun glæde mig, når jeg som frivillig på et hospice, ser hvad godt det kan gøre for døende og deres pårørende. Jeg vil fortælle min historie fra Sct. Lukas Hospice, der er det ældste i Danmark - det har været hospice siden Det blev indrettet i gamle rammer, som godt nok har sjæl, men måske ikke de optimale arbejds- og pladsforhold - men det er nu ved at blive renoveret og udvidet med endnu 12 senge. Mange spørger: Hvad fik dig til det? Hvordan kan du? Er det ikke hårdt? Jeg kan kun sige at for mit eget vedkomne er det det rigtige - det er det bedste jeg har gjort i min 3. alder (næst efter samvær med mine børn og børnebørn). Der er mange forskellige årsager til, at man melder sig som frivillig på et hospice. Der er jo mange andre steder, man kan være frivillig! En kollega havde mistet sin kone derinde og ønskede i taknemlighed at yde en indsats. Nogle af de frivillige er pensionerede sygeplejersker. Min begrundelse var, at jeg gennem mit liv har været med til at tage afsked med mange af mine kære - sidst for 5 år siden, da jeg pludselig mistede min ældste søn. Jeg var på det tidspunkt gået på pension og havde tid til at tænke mit liv igennem. Flere år før havde jeg læst en artikel om en dame, som var frivillig på Sct. Lukas. Artiklen havde gjort indtryk på mig. Med mine dyrekøbte erfaringer i bagagen og artiklen i baghovedet, søgte jeg ind, kom til samtale og blev optaget. Efter endt kursus og i praktik som føl i 3 måneder, var jeg klar til at stå på egne ben. Vi frivillige dækker vagter fra kl. 9 til 13, fra kl. 13 til 16 og fra kl. 16 til 19. Jeg har valgt fredage fra kl. 16 til 19. Derudover er jeg der også af og til på søn- og helligdage fra kl. 11 til 14. I den vagt er det os frivillige, der gør klar til gudstjeneste og hjælper præsten ved nadveren. Hvad laver vi så som frivillige? Føles det ikke som en dødsgang? Vi har en lille pjece, som patienterne får, når de bliver indlagt, hvor der står, hvad vi kan gøre for dem. Den frivilliges opgave på Sct. Lucas hospice er at se efter og gøre det, som det faste personale måske ikke altid har tid til. Men det er altid i samråd med dem. At arbejde sygeplejersker og frivillige sammen, beror på gensidig tillid og respekt for hinandens arbejde, men ansvaret for patienten er altid sygeplejerskens. Til spørgsmålet om hvorvidt det føles som en dødsgang, er svaret NEJ - det er vi alle meget opmærksomme på. Vi sørger alle for, at der er hyggeligt, rart og hjemligt med blandt andet levende lys og blomster, da det jo er hele familiens hjem i en periode. Hvis patienterne ønsker at komme en tur i parken, eller hvad ønsket måtte være, er det os, der medvirker til at i mødekomme ønskerne. I den vagt jeg har, er jeg med til at lave aftensmad til patienterne - mange gange mere for øjet end for ganen, da appetitten ikke er stor. Døden er naturlig, når man er ældre og måske mæt af dage - men når unge mennesker, som skulle have livet for sig, og som måske har mindre børn bliver indlagt for at dø - går jeg derfra i eftertænksomhed - livet er ingen selvfølge, men skrøbeligt. Der er så mange dejlige oplevelser, som gør det til den glæde det er at være frivillig. Det er livsbekræftende, på trods af at det er på et hospice. Målet er, at livet skal leves til det sidste!

2 Svanevig Hospice har i perioden fra den 28. januar til den 30. april 2010 modtaget 45 patienter 29 patienter er døde på Hospice 6 patienter er udskrevet den 30. april 2010 var der 10 patienter indlagt gennemsnits indlæggelsestiden for patienterne har været 17 dage. belægningsprocenten har været 89% (målet er 90%.) Skattefradrag for pengegaver Støtteforeningen afventer svar fra SKAT vedrørende skattefradrag for pengegaver fra kr. 501 op til kr , se uddrag fra generalforsamlingen Advokat Flemming Boye, Maribo meddeler vedrørende testamentarisk arv: At SKAT Bornholm, har meddelt, at Støtteforeningen ved modtagelse af legater indeholdt i testamenter, kan forvente fritagelse for boafgift. SKAT Bornholm har oplyst, at en permanent fritagelse for boafgift skal ansøges i forbindelse med et konkret legat (arvedonation). Støtteforeningen skal i givet fald anmode bobestyrer eller befuldmægtigede for de privatskiftende arvinger om at søge SKAT om afgiftsfritagelse og herunder for Støtteforeningen ansøge om permanent afgiftsfritagelse. Til SKATS brug for ansøgningen skal vedlægges Støtteforeningens vedtægter og sidste årsrapport. Ansøgningen skal ske på en blanket Det er min opfattelse, at SKAT herefter i rimelig tid vil meddele både konkret og permanent afgiftsfritagelse Hjælp os med at spare papir og porto send en mail til hvis du kan undvære den trykte udgave af yhedsbrevet, så får du i stedet sendt det elektronisk, hver gang der udkommer et nyt yhedsbrevet. Oplys gerne både navn, adresse og telefonnummer i samme mail. Bliv medlem af Støtteforeningen eller kontakt bestyrelsen Indlæggelse på Hospice er gratis

3 Hospice Forum Danmarks generalforsamling og årsmøde den 10. april 2010 v/inger Vibeke Svanekier Hospice Forum Danmark er en landsdækkende forening, der målrettet arbejder på at udbrede hospicetanken og forbedre vilkårene for døende mennesker og deres pårørende, og de frivilliges indsats er et vigtigt element i foreningens arbejde. Medlemsskaren er bl.a. hospicestøtteforeninger og hospicebestyrelser. På dette års generalforsamling på Dalum Landbrugsskole i Odense den 10. april deltog i alt fem fra vores område, der repræsenterede såvel bestyrelsen for Svanevig Hospice som bestyrelsen for Støtteforeningen for Svanevig Hospice. Formiddagen var forbeholdt selve generalforsamlingen, hvor formanden Tove Videbæk (TV), aflagde beretning for årets omfattende aktiviteter. Her kan især fremhæves Kontaktmøde for støtteforeninger i februar og Frivilligseminar i marts begge gange i Vejle og begge gange med repræsentation fra vores støtteforening. Ved frivilligseminaret var overskriften Når frivillige filosoferer, og der var inspirerende oplæg med efterfølgende gruppedrøftelser. Tove Videbæk berettede om samarbejdet med Palliativt Videnceter ( om det spirende samarbejde mellem de nordiske lande og om planer om festligholdelse af 20-året for det første hospice i DK i Hele beretningen kan ses på Der er i dag i alt 182 hospicepladser i brug i DK, og der er 26 nye pladser på vej. I forbindelse med vedtagelsen af Hospiceloven blev det samlede behov i landet opgjort til 258 pladser. Et aktuelt og væsentligt emne i Hospice Forums arbejde og hovedemnet på generalforsamlingen er spørgsmålet skattefradrag for gaver givet til støtteforeninger. Med henblik på at opnå dette blev Hospice Forums vedtægter justeret, ligesom det var tilfældet med vores lokale vedtægter ved generalforsamlingen den 16. marts Den endelige afgørelse fra Skat foreligger endnu ikke. Efter generalforsamlingen, hvor Tove Videbæk blev genvalgt som formand, bød eftermiddagens program på to yderst interessante og inspirerende temaindlæg ved hhv. lektor, dr.teol. Niels Christian Hvidt fra Syddansk Universitet, der talte over emnet Den åndelige omsorg ved livets afslutning og institutleder Conny Hjelm, Institut for Diakoni og Sjælesorg, Dianalund, der talte om Afmagtens ressource samtalens hjælp til at finde den enkeltes ressourcer. Hvidt redegjorde for videnskabelige undersøgelser, der bl.a. peger på, at vi danskere ligger i top hvad angår lykke men i bund, når det gælder religiøsitet. Han stiller spørgsmålene: Kan troen flytte bjerge? Kan bjerge flytte tro? Et ja som svar på det første er måske mest anerkendt. Men hvis man sætter lighedstegn mellem sygdom og bjerge, er der noget der tyder på, at bjerge også kan flytte troen, og ens tro kan influere positivt på et behandlingsforløb. Det er således også typisk, at mange patienter bliver mere aktivt religiøse, når de pådrager sig en alvorlig sygdom. Hjelm tog bl.a. udgangspunkt i den magtesløshed, man kan føle, når man sidder ved en sygeseng, hvor patienten er døende. Hun fremhævede, at selvom vi tilsyneladende ikke kan magte mere, har vi alligevel skjulte kilder, hvorfra vi tapper inspiration og energi. Hun omtalte også behov for at understøtte patientens håb, men at håbet, har flere retninger: Det kan f.eks. handle om prognosen, eller om at nå at være med til en vigtig familiebegivenhed, eller det kan dreje sig om en substans i sjælen som en vished om, at noget giver mening. Og det er, mener Hjelm, dette vi skal prøve at komme frem til sammen med den døende, der måske er låst fast i uoverskuelige problemer. På kan du læse detaljerede referater af de to indlæg under overskrifterne Tro kan lindre og Afmagten kalder på de skjulte ressourcer. I pauserne både formiddag og eftermiddag var det muligt at se nærmere på markedspladsen, hvor støtteforeningerne præsenterede deres forskellige foldere og salgsvarer. Og vi kunne glæde os over stor interesse ved vores bod.

4 Åben have hos Jørgen og Hjørdis Høegh-Andersen Fjordvej 8, Sakskøbing mandag d. 21. juni 2010, fra kl. 17 til kl. 21 Mulighed for køb af kaffe/te/kage Salgsbod med gaveeffekter og planter. Entre 20 kr. B: hvis vejret er godt - kan den medbragte mad nydes i haven tag kød med og vi har grillen parat tag eventuelt tæpper eller stole med Støtteforeningen for Svanevig Hospice Hospicedagen vil blive annonceret i næste yhedsbrev Støtteforeningens bestyrelse: Hjørdis Høegh-Andersen, formand, tlf.: Inger Vibeke Svanekier, næstformand og bestyrelsens repr. i Hospicebestyrelsen, tlf.: Karen Melchior Jensen, sekretær, tlf.: Arne Høegh, tlf.: Gudrun Henriksen, tlf.: Poul Erik Carlsen, suppleant, tlf.: Pia Pape, suppleant, tlf.: Torill Hetting, kasserer, tlf.:

5 Uddrag af beretning til Støtteforeningens generalforsamling d. 16. marts 2010 v/hjørdis Høegh-Andersen 2009/10 et år præget af forventningerne til at Svanevig Hospice åbnes d. 20. januar 2010 Et år hvor der blev sat fokus på forberedelserne af åbent hus arrangementerne i forbindelse med indvielsen af Svanevig Hospice. Et år, hvor der blev nedsat en sponsor arbejdsgruppe med repr. fra Svanevig Hospice bestyrelse og fra Støtteforeningens bestyrelse plus medlemmer fra Støtteforeningen, for at bane vejen til at Svanevig Hospice kan få opfyldt mange af deres ønsker som ikke er indarbejdet i byggeprogrammet. Et år, hvor gavesortimentet blev udvidet væsentligt i håbet om, at salget af disse vil give yderligere midler til det frivillige arbejde på Svanevig Hospice. Et år, hvor der er arbejdet med synlighed for at fastholde og få udvidet medlemsantallet; men også at få givet omverdenen et kendskab til Svanevig Hospice. Et år, hvor der endnu en gang blev iværksat et arbejde for at opnå skattefradrag for bidragsydere. Et år hvor kontakten til Hospice Forum, Støtteforeningernes hovedorganisation blev benyttet intens, og hvor der fra Hospice Forums side løbende bliver givet en strøm af informationer og muligheder for at få gode ideer. Et år, hvor Støtteforeningen oplevede endnu en gang glæden ved, når frivillige hjælpere trækker i arbejdstøjet og giver en hjælpende hånd.et år med tætte samarbejdsrelationer til Svanevig Hospices bestyrelse, Birgitte Anthonsen og med hospiceleder Birgitte Fagerlund, og her i det nye år med frivillighedskoordinator Mette Kottwitz Som I kan høre, har bestyrelsen, suppleanter og kasserer mange bolde i luften, hele tiden skal der justeres i snoretrækket, der skal eventuelt sættes ny kurs og måske skal der tilføres ny luft for at få gang i opdriften, derfor har vi holdt: 6 bestyrelsesmøder, hvoraf 2 med fællesmøde Svanevig Hospice/Støtteforeningen. 4 sponsormøder, hvor ønskerne fra Svanevig Hospice er præciseret. Der er skrevet ansøgninger til fonde og der er fabrikeret en folder med mindre ønsker, som er udsendt til foreninger, klubber, loger, kirker m.m. 3 møder, hvor der er pakket Nyhedsbreve. Tusind tak til de medlemmer, som gerne vil have det tilsendt elektronisk, og vi modtager gerne flere henvendelser, det sparer os for meget porto. Nyhedsbrevet vil fremover udkomme 4 gange om året. Vi har deltaget på Døllefjelde Markedet, Torvedage og på Rødby Messen og været i klubber og foreninger for at fortælle om Støtteforeningens arbejde og dermed også Svanevig Hospice funktion. Vi har været så heldige, at få Lise Eduardsen, Nyk. F. til at lave et sølvsmykke anemonen, det er virkelig en sællert. Indtil nu er der solgt/bestilt 300 stk., det er over al forventning. Dette smykke er virkelig med til at brande Støtteforeningen. Den blå anemone, giver virkelig mange mennesker associationer til Lolland til Kaj Munk, til det at være sej, ukuelig og sikker, og dermed en forbindelse til Svanevig Hospice, og hvad det står for. Vi har opfordret til medlemskab med et flot resultat 2009 tæt på 600 medlemmer og 30 klubber/firmaer. Allerede nu i begyndelsen af 2010 har vi sagt velkommen til 150 nye medlemmer. Gudrun Henriksen, Karen Melchior-Jensen og undertegnede, har deltaget i Hospice Forum Danmarks årsmøde og i de opfølgningsmøder, der efterfølgende har været afholdt. Et Forum hvor der bliver tanket op, både m.h.t. det foreningsmæssige; men også vedr. behandling og lindring af syge og døendes sidste tid. I november måned foranlediget af Tove Nielsen, frivillig på Sct. Lukas og aftenens foredragsholder, var Gudrun Henriksen og undertegnede indbudt til et møde i ODD Fellow Logen i København, for at blive orienteret om de tiltag som Marianne Harboe og Hans Dahl, udøvende musikere har taget initiativet til, nemlig at få kunstnere, foredragsholdere m.m. til at underholde frivilligt på Hospice i hele Danmark. På seminariet for den frivillige hospiceindsats var teamet Når frivillige filosoferer 100 frivillige blev guidet af to filosoffer Thomas Ryan Jensen og Michael Højlund Larsen, her deltog Inger Vibeke Svanekier, Gudrun Henriksen og 5 frivillige fra Svanevig Hospice. Målet var at få de frivillige til at undre sig, reflektere, spørge og være nysgerrige. Ikke for at finde svar; men for at blive klogere i processen. Her i begyndelsen af 2010 er yderligere 3 hospice taget i brug, og der arbejdes ihærdigt på at få etableret flere. Der er stadig for få pladser i forhold til det antal, som der er brug for. En ny hospicepulje fra Folketingets side er nødvendig til igangsættelse. Et videns center er etableret af 5 foreninger Hospice Forum Danmark, Kræftens Bekæmpelse, Foreningen for palliativ Indsats, Dansk selskab for Palliativ Medicin og Ledere for Hospice og Palliativ Indsats med det formål at holde øje med situationen for den lindrende indsats i Danmark og forsøge at påvirke og styrke udviklingen på det palliative område på hospice, på sygehuse og i hjemmene. Centret har til huse i Kræftens Bekæmpelses ejendom i København og leder er Helle Timm, kultursociolog, hendes spørgsmål lyder: I vor tid er sygdomsperioden længere og døden kortere det stiller nye krav til lindring af den syge og inddragelse af de pårørende Hvor folk i gamle dage fik lov til at dø derhjemme, har vi i moderne tid anbragt døende på institution. Udfordringen i vores senmoderne tid er, at lade det

6 offentlige og private spille sammen. Folk vil have medbestemmelse over deres egen død. Her er hospice, palliative teams og frivilliges sygebesøg i private hjem en løsning; men vi skal også tænke i andre baner. Da vi i efteråret fik afslag fra SKAT vedr. skattefradrag for bidragsydere rettede bestyrelsen en henvendelse til Hospice Forum Danmark, om der ikke i fællesskab, ligesom DGI og andre foreninger gør, var en mulighed for at få løst dette problem. Hospice Forum Danmark har påtaget sig opgaven at ansøge for os alle der vil være med i denne ordning, og det er derfor, vi skal have tilrettet vore vedtægter, således at de paragraffer der har med SKAT at gøre, er enslydende. M.h.t. testamentarisk arv til Støtteforeningen, se faktaboks. Den 1. oktober afholdt vi Hospicedagen en dag som bliver afholdes i hele verden. I 2012 kan vi i Danmark fejre 20 års jubilæum. Vi håber, vi virkelig her i landsdelen kan sætte spot på dette jubilæum. Vores hospicedag blev afholdt i Nakskov Teatersal, hvor 150 deltagere hørte om, hvad Hospice betød for journalist Ole Michelsen og hans datter Trines sidste svære tid som kræftpatient. Kimen til næstekærlighed ligger i smerten, og vi skal alle forlade dette liv, uanset om vi kan lide det eller ej, sagde Ole Michelsen. Det rytmiske kor UNIKA gav os en smagsprøve på deres dejlige repertoire, og aftenen sluttede med indlæg fra Birgitte Anthonsen og Birgitte Fagerlund, der fortalte om byggeriet af Svanevig Hospice. Den 2. marts i år var der fokus på Næstved-området. Ny Holsted Kirke dannede rammen om teaterstykket OSCAR og den lyserøde dame med Pia Rosenbaum. Et teaterstykke der i den grad sætter liv i hvert et sekund som livet bliver levet i. Et stykke hvor der er plads til et godt grin samtidig med, at man er våd i øjenkrogene. Et stykke spillet helt unikt af Pia Rosenbaum. Vi der var der fik en fantastisk oplevelse, synd at mange udeblev. I bestyrelsen må vi nøje have kortlagt, hvorfor vi ikke nåede ud til flere, og hvad og hvorledes det kan gøres bedre en anden gang i dette geografiske hjørne. 2009/10 et år hvor der blev kippet med flaget for Svanevig Hospice I januar ved det første spadestik taget af Johannes Andersen I juni hvor der var rejsegilde, og hvor Karen Melchior-Jensen talte på vegne af Støtteforeningen over stjernestunder og overrakte et gavekort med 2 sæt Skagens møbler til atriumgården Og her i januar d. 20. hvor Støtteforeningen ønskede tillykke med et patchworktæppe i ord og med en check på kr. et bidrag til den ønskede skulptur af Jesper Neergaard. åbent hus arrangementerne blev et tilløbsstykke en hel forrygende oplevelse en oplevelse som er en stjernestund en stjernestund der i den grad funkler og lyser op med sine signaler om: Et Svanevig Hospice helt unikt i sine smukke naturområder Et Svanevig Hospice der indbyder til kærlighed, omsorg og varme Et Svanevig Hospice hvor der vil gøres alt for at der er liv i hvert sekund, som er tilbage i livet Et Svanevig Hospice hvor der tages hånd om de pårørende Et Svanevig Hospice hvor medarbejderne og de frivillige vil skabe nærværd Med gospelkoret Rainbow, der anskueliggjorde, hvilke tanker og behov, der er i den svære, sidste tid blev der sat et værdigt punktum for disse 3 forrygende dage Bandholm Kirke viste at den har de rette rammer til sådan et arrangement, tak fordi vi måtte låne kirken. Støtteforeningen formåede at skabe rammer og indhold; men kun fordi der i Støtteforeningens medlemskreds er så mange medlemmer, der gerne vil give en hjælpende hånd, er parate når vi kalder, og gerne vil tage naboen med for den sags skyld. Tusind tak, fordi vi kunne trække på jer, 50 frivillige og tak til Super Brugsen i Sakskøbing, Holeby og Nysted, fordi I sponsorerede kaffe, te og kakao. Og tusind tak for alle de gaver, der blev givet disse dage; men også for de gaver der kommet i løbet af året. Gaver som dels vil blive anvendt på det frivillige arbejde; men også gaver som vil tilgå Svanevig Hospice til at indfri de ønsker de har bliver et år, hvor vi skal have fastlagt strukturen m.h.t. dels det frivillige arbejde i samarbejde med frivillighedskoordinator Mette Kottwitz på Svanevig Hospice og dels Støtteforeningens behov for frivillig hjælp til vore egne arrangementer 2010 et år, hvor der forsat skal arbejdes med ansøgning til fonde 2010 et år hvor der skal være fokus på medlemspleje og aktiviteter 2010 et år hvor der arbejdes med nye ideer til gaveartikler Som I kan høre mangler Støtteforeningen ikke arbejdsopgaver; men hvis I har ønsker eller ideer til arrangementer, gaveartikler eller andet, vil vi meget gerne høre fra jer. Støtteforeningen vil endnu en gang takke Svanevig Hospice bestyrelse, hospiceleder og frivillighedskoordinator for samarbejdet. Tak til Dan Toxværd og Ole Løvig Simonsen for jeres arbejde i sponsorgruppe. Tak til Sundkirkens Menighedsråd, Knud Henning Kofoed, igen i år må låne jeres lokaler til afvikling af generalforsamlingen. Tak til bestyrelsen for det forgangne år.

Mit ophold på Svanevig Hospice, som pårørende i anledning af min mand Knud Henriksens sygdom og død.

Mit ophold på Svanevig Hospice, som pårørende i anledning af min mand Knud Henriksens sygdom og død. NYHEDSBREV maj 2011 STØTTEFORENINGEN FOR SVANEVIG HOSPICE Svanevig Hospice i Bandholm perioden 22. november 28. november 2010 v/jette Henriksen Mit ophold på Svanevig Hospice, som pårørende i anledning

Læs mere

NYHEDSBREV januar 2011

NYHEDSBREV januar 2011 NYHEDSBREV januar 2011 STØTTEFORENINGEN FOR SVANEVIG HOSPICE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jeannette Braun sogne-

Læs mere

Indlæggelse på Hospice er gratis

Indlæggelse på Hospice er gratis NYHEDSBREV MAJ 2013 Lyden og musikkens evne til at skabe lindring v/ Trine Opsahl Jeg har siden januar haft den glæde at komme på Hospice Svanevig som harpeterapeut 1 gang om måneden. Onsdag den 13 marts

Læs mere

NYHEDSBREV april 2012

NYHEDSBREV april 2012 NYHEDSBREV april 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 års jubilæum for Støtteforeningen for Svanevig Hospice. v/karen

Læs mere

Indlæggelse på Hospice er gratis

Indlæggelse på Hospice er gratis NYHEDSBREV februar 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Læge på Svanevig Hospice i 2 år v/niels Møller Efter godt 31 år

Læs mere

NYHEDSBREV september 2012

NYHEDSBREV september 2012 NYHEDSBREV september 2012 STØTTEFORENINGEN FOR SVANEVIG HOSPICE Det går godt på Svanevig Hospice, der er medvind og udvikling i gang... v/birgitte Anthonsen, formand for Svanevig Hospice Forstået på den

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lollandsfondens 100 års jubilæum, den 28. september 2012 v/ Gert Meyer

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

NYHEDSBREV september 2010

NYHEDSBREV september 2010 NYHEDSBREV september 2010 STØTTEFORENINGEN FOR SVANEVIG HOSPICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 430 anemoner/v Lise Eduardsen I 1987

Læs mere

Introduktionsdag for frivillige. Program

Introduktionsdag for frivillige. Program Introduktionsdag for frivillige. Torsdag d. 29. januar 2009 kl. 16-21 På Hotel Harmonien i Haderslev Der blev diskuteret livligt, så snart der var en pause i mødet. Foto: Leif Hilker Program Velkomst og

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2014

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2014 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2014 Til Støtteforeningens medlemmer v/ Hospicechef Birgitte Bülow I dette nyhedsbrev skal I alle sammen have del i nogle af alle de dejlige tilbagemeldinger og hilsner, vi får fra

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

NYHEDSBREV februar 2015

NYHEDSBREV februar 2015 NYHEDSBREV februar 2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Svanevig Hospice blev 5 år den 20. januar 2015 v/ Inger Vibeke Svanekier

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

12. ORDINÆRE IT-AKTIVITETER GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008.

12. ORDINÆRE IT-AKTIVITETER GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008. F ORMANDSBERETNING FRA DEN 12. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008. I det forløbne år har vi holdt 8 bestyrelsesmøder og 2 dage med at pakke

Læs mere

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice Hospice Randers Danmarks første kommunale hospice Historien bag Hospice Randers Politisk beslutning i 2007: at der skulle være et tilbud til alvorligt syge borgere at stedet skulle hedde Hospice Randers

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Indlæggelse på Hospice er gratis

Indlæggelse på Hospice er gratis NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 -------------------------------------------------------------------------------- Udvidelse af Svanevig Hospice 2013 v/birgitte Anthonsen, formand for bestyrelsen for Svanevig Hospice

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

En dag skal vi dø, men ALLE de andre dage skal vi leve. hospice. Sjælland

En dag skal vi dø, men ALLE de andre dage skal vi leve. hospice. Sjælland En dag skal vi dø, men ALLE de andre dage skal vi leve hospice Sjælland Lindring og omsorg På Hospice Sjælland har vi fokus vi på det, der gør livet værd at leve - selvom der kun er kort tid igen Beboere

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

NYHEDSBREV MAJ 2014 ------------------------------------------------------------------------------

NYHEDSBREV MAJ 2014 ------------------------------------------------------------------------------ NYHEDSBREV MAJ 2014 ------------------------------------------------------------------------------ Musikterapien på Svanevig Hospice v/ musikterapeut Marie Falk De fleste af os har oplevet, at musik har

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2013 Udvidelse til 14 pladser og rejsegilde V/hospiceleder Birgitte Bülow På Svanevig Hospice åbner vi 2 nye patientlejligheder den 1. november. Det betyder, at vi får plads til 14

Læs mere

Årsberetningen 2012. Årsmødet forestiller vi os vil tage ca. en time. Dog alt efter debattens omfang.

Årsberetningen 2012. Årsmødet forestiller vi os vil tage ca. en time. Dog alt efter debattens omfang. Årsmøde 2012 for Ældre Sagen Maribo-Holeby-Rødby. Aftenens program: Hjertelig velkommen til Ældre Sagens årsmøde 2012. Det glæder bestyrelsen at se, at så mange møder op. Årsmødet forestiller vi os vil

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Palliativt Frivilligt Netværk. Årsberetning

Palliativt Frivilligt Netværk. Årsberetning Palliativt Frivilligt Netværk Årsberetning Et tilbud til uhelbredeligt syge i eget hjem på Fyn Årsberetningen er udarbejdet af Koordinator i PFN, Inge Hansen, tlf. 40 19 87 07 Mail: koordinator@foreningen-pfn.dk

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1 Holbæk den. 16. august 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 16. august 2011 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Dagsorden Pkt. 1 Sognemedhjælperens

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

THE LADY AND THE REAPER

THE LADY AND THE REAPER THE LADY AND THE REAPER Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen. Punkt 3 Læs de vedlagte tekster og diskutér dem ud fra de stillede spørgsmål. Fra The Lady and the Reaper, 2009 Side 1 af 5 TIL

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Til dig Karen vil vi sige: Tusind tak for dine mange referater, tænk at have sådan en evne, lige at kunne fange essensen af problemstillingerne.

Til dig Karen vil vi sige: Tusind tak for dine mange referater, tænk at have sådan en evne, lige at kunne fange essensen af problemstillingerne. NYHEDSBREV juni 2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tale til æresmedlemmer udnævnt ved generalforsamlingen v/hjørdis Høegh-Andersen,

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar Haveselskabet Ringkøbing og omegns kreds Kredsens aktivitetsblad for 2016 32. årgang Årets aktiviteter kort: Gratis arkitekttegnet haveplan læs hvordan sidst i bladet Onsdag den 10. februar Generalforsamling

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare. 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende

Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare. 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare 1. Velkomst Rigtig flot fremmøde af forældre. 2. Valg af referent & ordstyrer Referent: Michelle, ordstyrer: Elin 3. Præsentation af nye forældre/

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19. Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/2 2016 kl. 19. Antal mødedeltagere inkl. bestyrelsen: 65 Landsformand Steen Kobberø-Hansen deltog i generalforsamlingen. Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2016.

Generalforsamling 19. april 2016. Generalforsamling 19. april 2016. 1. Valg af ordstyrer og referent John Refsgaard valgt til ordstyrer og Finn Moesborg valgt til referent. Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt varslet, og

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere