Brugs- og monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader KM 6315 / KM 6318 KM 6342 / KM 6344 da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr

2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af kogepladen...4 KM KM KM KM Betjeningspanel...8 Kogezonedata...10 Specialudstyr...11 Råd om sikkerhed og advarsler...12 Miljøbeskyttelse...20 Inden kogepladen tages i brug...21 Første rengøring...21 Ibrugtagning...21 Induktion Funktion...22 Lyde...23 Kogegrej...24 Betjening Betjeningsprincip Kogepladen tændes...26 Indstillingsområder...27 Opkogsautomatik Boosterfunktion...30 Varmholdningsfunktion...32 Kogepladen slukkes og restvarmeindikator...33 Energispareråd Timer...35 Minutur...36 Automatisk frakobling af kogezone...39 Samtidig brug af timerfunktioner...40 Sikkerhed...41 Lås / Børnesikring Stop&Go...43 Sikkerhedsafbrydelse...44 Sikring mod overophedning

3 Indholdsfortegnelse Rengøring og vedligeholdelse...46 Programmering...48 Småfejl udbedres...52 Ekstra tilbehør...56 Con ctivity og Miele home...60 Kogepladen tilmeldes...60 Kogepladen afmeldes...61 Råd om sikkerhed ved indbygning...62 Ramme-/facetkogeplader...68 Indbygningsmål...68 KM KM KM Indbygning Kogeplader til indbygning i plan med bordplade...72 Indbygningsmål...72 KM Indbygning Eltilslutning...76 Tilslutningsledning...77 Tilslutningsskema...78 Service / garanti...79 Typeskilt

4 Beskrivelse af kogepladen KM 6315 Kogezone med TwinBooster Kogezoner med booster Betjeningspanel 4

5 Beskrivelse af kogepladen KM 6318 Kogezoner med TwinBooster Kogezoner med booster Betjeningspanel 5

6 Beskrivelse af kogepladen KM 6342 Kogezone med TwinBooster Kogezoner med booster Betjeningspanel 6

7 Beskrivelse af kogepladen KM 6344 Kogezone med TwinBooster Kogezoner med booster Betjeningspanel 7

8 Beskrivelse af kogepladen Betjeningspanel n o h 8 8 h m g f k l e j d a b i c Sensortaster Tænd/Sluk - kogeplade Betjeningsskala - Indstilling af varmetrin - Indstilling af tid Lås Booster / TwinBooster Valg af kogezone Stop & Go - Valg af timer - Skift mellem timer-funktionerne - Valg af en frakoblingstid (se afsnittet Automatisk frakobling af kogezone) Timefunktion 8

9 Beskrivelse af kogepladen Kontrollamper Lås Booster Kogezonedisplay 0 = Kogezonen er klar til brug ^ = Varmholdningsfunktion 1 til 9 = Varmetrin f = Trin 1 TwinBooster h = Booster / Trin 2 TwinBooster ß = Kogegrej mangler, eller kogegrej ikke egnet (se afsnittet Induktion) # = Restvarme A = Opkogsautomatik ved udvidet antal varmetrin Kontrollampe til opkogsautomatik eller udvidet antal varmetrin (se afsnittet Programmering) Tidsdisplay Kontrollampe for relevant kogezone, f.eks. bageste højre kogezone 00 til 99 = Tid i minutter 0.^ til 9^ = Tid i timer Kontrollampe for halve timer ved en minuturstid på over 99 minutter 9

10 Beskrivelse af kogepladen Kogezonedata Kogezone KM 6315 / KM 6342 min. - maks. i cm* y Normal TwinBooster, trin 1 TwinBooster, trin 2 w Normal Booster x Normal Booster z Normal Booster Varmeeffekt i watt ved 230 V** I alt: 7400 Kogezone KM 6318 min. - maks. Varmeeffekt i watt ved 230 V** i cm* y Normal TwinBooster, trin 1 TwinBooster, trin 2 w Normal Booster x 14-20/ 20x30 Normal TwinBooster, trin 1 TwinBooster, trin 2 Normal TwinBooster, trin 1 TwinBooster, trin 2 z Normal Booster I alt: 7400 * Inden for det angivne område kan der anvendes kogegrej med enhver vilkårlig diameter. ** Den angivne effekt kan variere afhængig af kogegrejets størrelse og materiale. 10

11 Beskrivelse af kogepladen Kogezone KM 6344 min. - maks. i cm* y Normal TwinBooster, trin 1 TwinBooster, trin 2 w Normal Med booster x Normal Med booster z Normal Med booster Varmeeffekt i watt ved 230 V** I alt: 7400 * Inden for det angivne område kan der anvendes kogegrej med enhver vilkårlig diameter. ** Den angivne effekt kan variere afhængig af kogegrejets størrelse og materiale. Specialudstyr Kogeplader med symbolet i øverste venstre hjørne er forberedt til Miele home-systemet (se afsnittet Ekstra tilbehør). Miele home-systemet kan p.t. ikke anvendes i Danmark. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler Denne kogeplade overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og ting. Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden kogepladen tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på kogepladen undgås. Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Retningslinjer vedrørende brugen Denne kogeplade er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på lignende opstillingssteder, som f.eks.: i butikker, på kontorer eller lignende arbejdsomgivelser i landbrugsbedrifter til kundebrug på hoteller, moteller, pensionater og lign. Kogepladen er udelukkende beregnet til brug i almindelig husholdning til tilberedning og varmholdning af mad. Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af forkert brug eller betjening. Kogepladen er ikke beregnet til udendørs brug. Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene kogepladen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler Børn i huset Anvend børnesikringen for at undgå, at børn ved et uheld kommer til at tænde for kogepladen eller ændre på indstillingerne. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af kogepladen. Lad dem aldrig lege med kogepladen. Børn må kun bruge kogepladen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Kogepladen bliver varm under brug og er det stadig et stykke tid efter, den er slukket. Sørg for at holde børn væk fra kogepladen, indtil den er afkølet så meget, at man ikke længere kan brænde sig på den. Opbevar aldrig genstande, der kan være af interesse for børn, i skabe over eller bag kogepladen. Ellers kan børn fristes til at kravle op på kogepladen. Risiko for forbrænding! Sørg for, at børn ikke kan komme til at trække varme gryder og pander ned fra kogepladen. Drej gryder og pander, så håndtagene vender til siden og ikke stikker ud over kogepladens front. Der kan købes et specielt børnegitter, som reducerer risikoen for forbrænding og skoldning (fås i faghandlen). Emballagedele (f.eks. folier, polystyrenskum) kan være farlige for børn. Fare for kvælning! Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde, og bortskaf materialet hurtigst muligt. 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler Teknisk sikkerhed En beskadiget kogeplade kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor kogepladen for synlige skader, inden den monteres. Tag aldrig en beskadiget kogeplade i brug! Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret reglementeret jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning kontrolleres, og at installationerne i tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller afbrudt jordforbindelse (f.eks. elektrisk stød). Før tilslutning af kogepladen er det vigtigt at kontrollere, om de tilslutningsdata (spænding og frekvens), der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med de eksisterende forhold på stedet. Disse data skal ubetinget stemme overens, så der ikke opstår skader på kogepladen. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. Brug kun kogepladen i indbygget tilstand af hensyn til sikkerheden. Kogepladens kabinet må absolut ikke åbnes. Eventuel berøring af spændingsførende tilslutninger samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig for brugeren og medføre funktionsforstyrrelser på kogepladen. Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren og er ikke omfattet af Mieles garanti. 14

15 Råd om sikkerhed og advarsler Kogepladen skal være afbrudt fra elnettet under installation, vedligeholdelse og reparation. Den er kun afbrudt fra elnettet, når en af følgende betingelser er opfyldt: Sikringerne i installationen er slået fra Skruesikringerne i installationen er skruet helt ud Stikket er trukket ud. Træk ikke i netledningen på kogeplader med netstik, men i stikket, når kogepladen skal afbrydes fra elnettet. Hvis kogepladen er udstyret med et kommunikationsmodul, skal dette også være afbrudt fra nettet ved installation, vedligeholdelse og reparation på kogepladen. Reparation af kogepladen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en speciel ledning af typen H 05 VV-F (PVC-isoleret), som kan købes ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf Udskiftningen skal foretages af en fagmand. Tilslutning af kogepladen må ikke ske ved hjælp af en multistikdåse eller en forlængerledning, da disse ikke giver den nødvendige sikkerhed (f.eks. risiko for overophedning). Tag ikke kogepladen i brug i tilfælde af fejl eller brud, revner eller ridser i den glaskeramiske plade. Sluk straks kogepladen, og afbryd den fra nettet. Ellers er der fare for elektrisk stød! 15

16 Råd om sikkerhed og advarsler Den daglige brug Kun for personer med pacemaker: Vær opmærksom på, at der i umiddelbar nærhed af den tændte kogeplade opstår et elektromagnetisk felt, som eventuelt kan påvirke pacemakeren. Forespørg i tvivlstilfælde hos producenten af pacemakeren eller hos lægen. Magnetiserbare genstande som f.eks. kreditkort, disketter og lommeregnere må ikke komme i nærheden af den tændte kogeplade. Det kan påvirke deres funktion. Kogepladen bliver varm under brug og er stadig varm i nogen tid, efter at den er slukket. Først når restvarmeindikatoren er slukket, er der ikke længere risiko for forbrænding. Lad aldrig kogepladen være uden opsyn under brugen. Gryder, der koger tomme, kan medføre skader på den glaskeramiske plade, og Miele kan ikke gøres ansvarlig for sådanne skader. Overopvarmet fedt eller olie kan selvantænde og forårsage brand. Skulle der gå ild i varmt fedt eller olie, må man under ingen omstændigheder forsøge at slukke den med vand! Kvæl ilden, f.eks. med et grydelåg, et fugtigt viskestykke eller lignende. Beskyt altid hænderne med varmeisolerede handsker, grydelapper eller lignende under arbejdet med den varme kogeplade. Sørg for, at den anvendte beskyttelse ikke er våd eller fugtig, da dette øger varmeledningsevnen og derfor kan medføre forbrændinger. Flamber aldrig under en emhætte. Flammerne kan antænde emhætten. 16

17 Råd om sikkerhed og advarsler Brug ikke kogepladen som fralægningsplads, og læg frem for alt aldrig bestik eller andre metalgenstande på den. Hvis kogepladen er tændt, hvis der tændes for den ved en fejltagelse, eller hvis der er restvarme på den, er der risiko for, at genstandene opvarmes (risiko for forbrænding). Andre genstande kan - alt efter materiale - begynde at smelte eller brænde. Fugtige grydelåg kan suge sig fast. Sluk altid kogezonerne efter brug! Læg aldrig et klæde eller beskyttelsesfolie over kogepladen. Hvis der tændes for den ved en fejltagelse, eller hvis der er restvarme på den, kan det medføre brandfare. Brug aldrig service af plast eller alufolie. Det smelter ved høje temperaturer og kan muligvis brænde! Opvarm aldrig lukkede beholdere, f.eks. konservesdåser, på kogezonerne. Der dannes overtryk, og beholderne/dåserne kan eksplodere med risiko for personskade og skoldning! Anvend kun gryder og pander med glat bund. Gryder og pander med ru bund kan lave ridser i den glaskeramiske plade. Opvarm aldrig kogegrej uden indhold, medmindre producenten af kogegrejet udtrykkeligt har nævnt denne anvendelsesmulighed! På grund af den høje opvarmningshastighed med induktion kan kogegrejets bund inden for kort tid nå selvantændelsestemperaturen for olie eller fedt. Sørg for, at kogepladen er ren. Salt, sukker eller sandkorn, f.eks. fra rensning af grøntsager, kan medføre ridser. Stil ikke varme gryder og pander i området omkring betjeningspanelet. Elektronikken nedenunder kan blive beskadiget. Sørg for, at der ikke falder genstande eller kogegrej ned på den glaskeramiske plade. Selv lette genstande (f.eks. en saltbøsse) kan give ridser og brud i den glaskeramiske plade. 17

18 Råd om sikkerhed og advarsler Sluk kogepladen, hvis der kommer sukker, sukkerholdige madvarer, plast eller alufolie på den, mens den er i brug. Skrab straks disse stoffer af kogepladen med en glasskraber (mens kogepladen stadig er varm), da de ellers vil beskadige den glaskeramiske plade, når den afkøles. Advarsel: Fare for forbrænding! Rengør kogepladen, når den er blevet kold. Hvis der anvendes et elapparat, f.eks. en håndmikser, i nærheden af kogepladen, skal man sørge for, at ledningen ikke kommer i berøring med den varme kogeplade. Ledningsisoleringen kan blive beskadiget. Risiko for elektrisk stød! Kogepladen er udstyret med en køleblæser. Hvis der under den indbyggede kogeplade er en skuffe, skal der være tilstrækkelig afstand mellem indholdet i skuffen og undersiden af kogepladen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Spidse eller små genstande samt papir må ikke opbevares i skuffen, da de kan suges ind i eller trænge igennem ventilationsgitteret og beskadige blæseren eller reducere afkølingen. Hvis der under kogepladen er en skuffe, må der ikke opbevares spraydåser, letantændelige flydende stoffer eller andre brændbare genstande i den. Eventuelle bestikindsatser skal være af varmebestandigt materiale. Metalliske genstande, der opbevares i en skuffe under kogepladen, kan blive varme ved længerevarende, intensiv brug af kogepladen. Opvarm altid maden tilstrækkeligt. Eventuelle kim i maden dræbes kun ved tilstrækkeligt høje temperaturer og en tilpas lang tilberedningstid. Anvend ikke to stykker kogegrej samtidigt på en koge-/stegezone. 18

19 Råd om sikkerhed og advarsler Hvis kogepladen er indbygget bag en køkkenlåge, må den kun anvendes med lågen åben. Luk først køkkenlågen, når kogepladen er slukket, og restvarmeindikatorerne er gået ud. Hvis kogepladen er monteret over en ovn med pyrolysefunktion, må den ikke bruges under pyrolyseprocessen, da dette kan udløse kogepladens sikring mod overophedning (se pågældende afsnit). Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi ovenstående råd om sikkerhed og advarsler ikke er blevet fulgt. 19

20 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter kogepladen mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldsmæssige hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/ opsamlingssted. Bortskaffelse af en gammel kogeplade Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke den gamle kogeplade med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for den gamle kogeplade på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at den gamle kogeplade opbevares utilgængeligt for børn, indtil den skal fjernes. 20

21 Inden kogepladen tages i brug Klæb det medfølgende typeskilt ind i afsnittet Typeskilt. Første rengøring Fjern eventuelle beskyttelsesfolier og mærkater. Tør kogepladen af med en fugtig klud og eftertør den, inden den tages i brug første gang. Ibrugtagning Kun gældende for facetslebne kogeplader (med slebet glaskant): De første dage efter indbygningen kan der stadig være en lille synlig spalte mellem kogeplade og køkkenbordplade. Den mindskes efterhånden, når kogepladen bruges. Kogepladens elektriske sikkerhed er dog stadig sikret trods den lille spalte. Når kogepladen tændes første gang, kan der forekomme en generende lugt og eventuelt lidt damp. Dette reduceres for hver yderligere brug og forsvinder til sidst helt. Lugten og en evt. forekomst af damp er ikke tegn på forkert tilslutning eller fejl på kogepladen, og det er ikke sundhedsskadeligt. Vær opmærksom på, at opvarmningstiden på induktionskogeplader er meget kortere end på traditionelle kogeplader. 21

22 Induktion Funktion Under en induktionskogezone ligger der en induktionsspole. Når der tændes for kogezonen, frembringer denne spole et magnetfelt, som virker direkte på grydebunden og opvarmer denne. Kogezonen opvarmes kun indirekte af den varme, som gryden afgiver. Kogezoner med induktion fungerer kun, hvis der sættes kogegrej med en magnetiserbar bund på (se afsnittet Kogegrej). Induktionen registrerer automatisk kogegrejets størrelse, dvs. den virker kun i det område, der er dækket af grydens bund. Kogezonen virker ikke, hvis den er tændt uden kogegrej eller med uegnet kogegrej (kogegrej, som ikke har magnetiserbar bund). hvis diameteren på bunden af det kogegrej, der er sat på, er for lille. hvis kogegrejet tages af en tændt kogezone. I dette tilfælde blinker skiftevis symbolet ß og det indstillede varmetrin i kogezonedisplayet. Hvis der sættes egnet kogegrej på inden for 3 minutter, slukker ß, hvorefter man kan fortsætte. Sættes der ikke noget eller uegnet kogegrej på, slukker kogezonen eller kogepladen automatisk efter 3 minutter. Brug ikke kogepladen som fralægningsplads; læg f.eks. aldrig bestik eller andre metalgenstande på den. Hvis kogepladen er tændt, hvis der tændes for den ved en fejltagelse, eller hvis der er restvarme på den, er der risiko for, at genstandene opvarmes (risiko for forbrænding). Sluk altid kogezonerne efter brug! 22

23 Induktion Lyde Når en induktionskogeplade er i brug, kan der - afhængigt af materiale og forarbejdning af kogegrejets bund - opstå følgende lyde i kogegrejet: Ved høje varmetrin kan der opstå en brummen. Denne bliver svagere eller forsvinder, hvis der skrues ned for varmen. I forbindelse med kogegrej, hvis bund er lavet af forskellige materialer (f.eks. sandwichbund), kan der opstå en knitren. Hvis kogezoner, der er forbundet med hinanden (se afsnittet Boosterfunktion) er tændt samtidigt, og der er sat kogegrej på dem med en bund af forskellige materialer (f.eks. sandwichbund), kan der forekomme en fløjten. I forbindelse med elektroniske koblingsprocesser kan der, især på lave varmetrin, forekomme en klikken. Kogepladen er forsynet med en køleblæser, som forlænger elektronikkens levetid. Hvis kogepladen benyttes intensivt, kobler køleblæseren til, og der kan høres en surren. Køleblæseren kan stadig køre, efter at der er slukket for kogepladen. 23

24 Induktion Kogegrej Velegnet er kogegrej af: rustfrit stål med magnetiserbar bund emaljeret stål støbejern Ikke egnet er kogegrej af: rustfrit stål med ikke-magnetiserbar bund aluminium, kobber glas/keramik, stentøj Hvis man ikke er sikker på, om en gryde eller pande er egnet til induktion, kan man kontrollere dette ved at holde en magnet mod kogegrejets bund. Bliver magneten siddende, er kogegrejet egnet. Bemærk venligst, at kogegrejets brugsegenskaber kan have indflydelse på, hvor ensartet stege-/kogeresultatet bliver. For at udnytte kogezonen optimalt vælges kogegrej af en sådan størrelse, at det passer mellem den inderste og yderste markering af kogezonen. Er kogegrejet mindre end den inderste markering, kan det være, at induktionen ikke virker. Kogezonen reagerer, som om der ikke var noget kogegrej på den. Bemærk venligst, at det ofte er diameteren på kogegrejets åbning, der angives. Det afgørende er imidlertid bundens diameter, der som regel er mindre. Anbring kogegrejet på midten af koge-/stegezonen. Hvis kogegrejet kun står delvist på koge-/stegezonen, kan håndtagene i givet fald blive meget varme. 24

25 Betjeningsprincip Betjening Den glaskeramiske kogeplade er udstyret med elektroniske sensortaster, der reagerer på fingerkontakt. Kogepladen betjenes ved berøring af sensortasterne med en finger. Enhver reaktion fra tasterne bekræftes med et akustisk signal. Kogezonerne og timeren skal være "aktive", når et varmetrin eller en tid skal indstilles eller ændres. For at aktivere en kogezone eller timeren skal tasten for den pågældende kogezone eller for timeren berøres. Efter berøring af tasten begynder det pågældende kogezone- eller tidsdisplay at blinke. Så længe displayet blinker, er kogezonen eller timeren "aktiv", og der kan foretages indstilling af varmetrin eller tid. Undtagelse: Hvis kun en kogezone er i brug, kan varmetrinnet ændres uden forudgående aktivering. Betjeningspanelet skal være fri for snavs og genstande. Ellers reagerer sensortasterne ikke, eller der kan uforsætligt blive tændt for en kogezone, ligesom der fejlagtigt kan blive slukket for kogepladen (se afsnittet Sikkerhedsafbrydelse). Stil aldrig varmt kogegrej på sensortasterne. Det kan beskadige elektronikken nedenunder. 25

26 Betjening Kogepladen tændes Først skal kogepladen og derefter den ønskede kogezone tændes. Hold altid kogepladen under opsyn, når den er i brug! Sådan tændes kogepladen Berør tasten. I alle displayene for kogezonerne vises et 0. Hvis der ikke foretages mere, slukker kogepladen af sikkerhedsmæssige årsager efter få sekunder. En kogezone tændes, varmetrin indstilles Berør kortvarigt tasten for den ønskede kogezone. 0 blinker i kogezonens display. Indstil det ønskede varmetrin ved berøring af det tilsvarende tal på betjeningsskalaen. For at indstille et mellemtrin (se afsnittet Indstillingsområder) skal området mellem tallene berøres. Det indstillede varmetrin blinker i få sekunder, og lyser herefter konstant. Varmetrin ændres Berør kortvarigt tasten for den ønskede kogezone. Varmetrinnet blinker i kogezonens display. Indstil det ønskede varmetrin ved berøring at det tilsvarende tal på betjeningsskalaen. Hvis kun en kogezone er i brug, kan varmetrinnet ændres uden forudgående aktivering. 26

27 Indstillingsområder Betjening Kogepladen er som standard programmeret med 9 varmetrin. Hvis der ønskes mulighed for en finere indstilling af varmetrinnene, kan antallet af varmetrin udvides (se afsnittet Programmering). Mellemtrinnene vises med en lysende prik ved siden af tallet. Standard (9 varmetrin) Indstillingsområde Udvidet (17 varmetrin) Varmholdning t. t. Smør smeltes Gelatine smeltes Opvarmning af små mængder væske Kogning af ris Optøning af grøntsager i blok Udblødning af kerner Opvarmning af flydende og delvist flydende retter Omeletter og spejlæg Dampning af frugt Hævning af dejvarer Dampning af grøntsager, fisk 5 5 Optøning og opvarmning af dybfrostvarer Opkogning af større mængder, f.eks. gryderetter Jævning af cremer og saucer, f.eks. hollandaise Skånsom stegning (uden at fedtstoffet overopvarmes) af spejlæg Skånsom stegning (uden at fedtstoffet overopvarmes) af fisk, schnitzel, medister Kartoffelkager, pandekager Bruning af grydesteg Kogning af større mængder vand Opkogning 9 9 Angivelserne er vejledende. Induktionsspolens effekt varierer afhængig af materiale og størrelse på kogegrejets bund. Derfor er det muligt, at varmetrinnene kan afvige en smule for kogegrejet. De optimale indstillinger for kogegrejet konstateres ved den daglige brug. 27

28 Betjening Opkogsautomatik Aktivering Når opkogsautomatikken er aktiveret, varmer kogezonen automatisk på højeste varmetrin og skifter derefter ned til det indstillede varmetrin = varmetrin til videre tilberedning. Opkogstiden afhænger af det valgte varmetrin til videre tilberedning (se skemaet). Berør kortvarigt tasten for den ønskede kogezone. Kogezonens kontrollampe blinker. Berør tallet for det ønskede varmetrin til videre tilberedning, indtil der lyder et signal, og kontrollampen til højre for varmetrinnet lyser i kogezonedisplayet. Når opkogstiden er gået, slukker kontrollampen til højre for varmetrinnet til videre tilberedning. Ved udvidet antal varmetrin (se afsnittet Programmering) blinker A og varmetrinnet til videre tilberedning skiftevis under opkogstiden. Ved ændring af varmetrinnet til videre tilberedning deaktiveres opkogsautomatikken. Deaktivering Opkogsautomatikken kan frakobles inden udløb af opkogstiden. Berør kortvarigt tasten for den ønskede kogezone. Kogezonens kontrollampe blinker. Berør det indstillede varmetrin til videre tilberedning, indtil kontrollampen eller A slukker; eller vælg et andet varmetrin. 28

29 Betjening Varmetrin til videre tilberedning* Opkogstid i min. og sek. (ca.) 1 0: :15 2 0: :15 3 0: :25 4 0: :50 5 2: :50 6 5: :50 7 2: :50 8 2: : * Viderekogningstrinnene med punktum er kun mulige, når antallet af varmetrin er udvidet (se afsnittet Programmering). 29

30 Betjening Boosterfunktion Kogezonerne er udstyret med booster eller TwinBooster (se beskrivelse af kogepladen). Boosterfunktionen er en effektforstærker til hurtig opvarmning af store mængder, f.eks. vand til pasta. Når boosteren er tilkoblet, arbejder kogezonerne i 15 minutter med ekstra høj effekt. Boosterfunktionen kan kun anvendes på to kogezoner samtidigt: én kogezone i venstre side og én kogezone i højre side. Hvis boosteren tilkobles, når der ikke er indstillet noget varmetrin, kobles der automatisk tilbage til varmetrin 9, når boostertiden er gået, eller hvis boosteren kobles fra tidligere. der er indstillet et varmetrin, kobles der automatisk tilbage til det tidligere valgte varmetrin, når boostertiden er gået, eller hvis boosteren kobles fra tidligere. Hvis kogegrejet fjernes, mens boosteren er aktiveret, afbrydes boosterfunktionen. Den fortsættes, hvis kogegrejet anbringes på kogezonen igen inden for 3 minutter. Booster-effekten kan kun opnås, ved at maks.-effekten i en anden kogezone reduceres samtidig, mens boosteren er aktiveret. Derfor er kogezonerne som vist forbundet med hinanden to og to (tværbinding). Eksempel: Tilkobling af boosteren/twinboosteren trin 1 bevirker følgende for den forbundne kogezone: Opkogsautomatikken deaktiveres, hvis den er aktiveret. Varmetrinnet reduceres, hvis den forbundne kogezone er indstillet på varmetrin 9. Tilkobling af TwinBoosteren trin 2 bevirker, at den forbundne kogezone frakobles. 30

31 Betjening Booster tilkobles Berør tasten for den ønskede kogezone. Vælg et varmetrin. Berør tasten B I/II. Kontrollampen for boosteren lyser, og i kogezonens display begynder h at blinke. Efter få sekunder lyser h konstant, og kontrollampen slukker. TwinBooster tilkobles Trin 1 Berør tasten for den ønskede kogezone. Vælg et varmetrin. Berør tasten B I/II. Kontrollampen for boosteren lyser, og i kogezonens display blinker f. Efter nogle sekunder lyser f konstant, og kontrollampen slukker. Trin 2 Berør tasten for den ønskede kogezone. Indstil et varmetrin. Berør tasten B I/II 2 gange. Kontrollampen for boosteren lyser, og i kogezonens display blinker h. Efter nogle sekunder lyser h konstant, og kontrollampen slukker. Booster / TwinBooster frakobles Berør tasten for den ønskede kogezone. Berør tasten B I/II, indtil kontrollampen for boosteren slukker, og det indstillede varmetrin vises i kogezonens display. eller Berør tasten for den ønskede kogezone. Indstil på et andet varmetrin. 31

32 Betjening Varmholdningsfunktion Alle kogezoner er udstyret med en varmholdningsfunktion. Funktionen "h" ligger mellem varmetrinnene 0 og 1. Hvis varmholdningsfunktionen er valgt, kobler kogezonen fra efter maks. to timers brug. Denne varmholdningsfunktion anvendes til at holde mad varm lige efter tilberedningen, dvs. mens den stadig er varm. Den er ikke beregnet til genopvarmning af mad, der er blevet kold! Varmholdningsfunktion indstilles Berør tasten for den ønskede kogezone. Berør betjeningsskalaen mellem varmetrinnene 0 og 1. I kogezonedisplayet vises "h". Tips Hold kun mad varm i kogegrej (gryde / pande). Læg låg på kogegrejet. Det er ikke nødvendigt at røre i maden under varmholdningen. Tab af næringsstoffer starter ved tilberedningen af madvarerne og fortsætter, når maden holdes varm. Jo længere tid maden holdes varm, desto større er tabet af næringsstoffer. Lad varmholdningstiden være så kort som mulig. 32

33 Kogepladen slukkes og restvarmeindikator Betjening Kogezonen slukkes Berør tasten for den ønskede kogezone 2 gange. I kogezonens display blinker et 0 i få sekunder. Hvis kogezonen stadig er varm, tændes restvarmeindikatoren kort derefter. Kogepladen slukkes Berør tasten. Herved slukkes alle kogezoner, og restvarmeindikatorerne for de kogezoner, der stadig er varme, lyser. Restvarmeindikator Restvarmeindikatorens bjælker slukker, efterhånden som kogezonerne afkøles. Den sidste bjælke slukker først, når kogezonerne kan berøres uden risiko for forbrænding. Mens restvarmeindikatorerne lyser, skal man undlade at berøre kogezonerne eller lægge genstande, der ikke kan tåle varme, på dem. Risiko for brand og forbrænding! 33

34 Energispareråd Tilbered så vidt muligt altid maden i lukkede gryder eller pander. Derved undgås unødigt varmeforbrug. åben lukket Vælg en lille gryde til små mængder. En lille gryde bruger mindre energi end en større, mindre fyldt gryde. Tilbered med så lidt vand som muligt. Skru rettidigt ned på et lavere varmetrin efter opkogning eller bruning. Tilberedningstiden kan reduceres væsentligt ved anvendelse af en trykkoger. 34

35 Timer Timeren kan kun aktiveres, når kogepladen er tændt. Timeren kan anvendes til to funktioner: som minutur til automatisk frakobling af en kogezone. Der kan indstilles en tid mellem 1 minut (01) og 9 timer (9^). En tid op til 99 minutter indstilles og vises i minutter. Eksempel: Ved indstilling af en tid på over 99 minutter skal timeren omstilles til timer (h). Tiden indstilles i trin a ½ time. De halve timer vises ved en prik efter tallet. Eksempel (2 timer og 30 min.): h Når den indstillede tid er gået, viser tidsdisplayet 00, og der lyder et signal i nogle sekunder. 35

36 Timer Minutur Indstilling Minutter Eksempel: Indstilling af en tid på 15 minutter. Tænd kogepladen, hvis den er slukket. Berør tasten. I tidsdisplayet vises 00, og det højre 0 blinker. h Først indstilles tierne og derefter enerne. Berør tallet, der skal indstilles på tierpladsen (her 1), på betjeningsskalaen. Tidsdisplayet skifter, 1 blinker til højre. h Berør tallet, der skal indstilles på enerpladsen (her 5), på betjeningsskalaen. Tidsdisplayet skifter, 1 "springer" til venstre, og til højre vises 5. h Minuturstiden begynder at tælle ned. 36

37 Timer Timer Hele timer indstilles ved berøring af det pågældende tal på betjeningsskalaen. Halve timer indstilles ved at berøre området mellem to tal på betjeningsskalaen. Eksempel: Indstilling af 2 timer og 30 minutter: Tænd kogepladen, hvis den er slukket. Berør tasten. I tidsdisplayet vises 00, og det højre 0 blinker. h Berør tasten h for at omstille displayet til timer. h Berør betjeningsskalaen mellem tallene 2 og 3. h Efter nogle sekunder lyser tidsdisplayet konstant. Minuturstiden begynder at tælle ned. 37

38 Timer Ændring Berør tasten. Indstil den ønskede tid som beskrevet ovenfor. Sletning Berør tasten to gange, indtil 00 vises i tidsdisplayet. 38

39 Automatisk frakobling af kogezone Timer Der kan foretages en tidsindstilling, så en kogezone automatisk frakobles efter en bestemt tid. Alle kogezoner kan programmeres samtidigt. Hvis den programmerede tid er længere end den maksimalt tilladte driftstid, frakobles kogezonen af sikkerhedsafbryderen (se afsnittet Sikkerhedsafbrydelse). Indstil et varmetrin for den ønskede kogezone. Berør tasten så mange gange, at kontrollampen for kogezonen blinker. Hvis flere kogezoner er tændt, blinker kontrollamperne i retning med uret begyndende foran til venstre. Indstil den ønskede tid. Den indstillede tid tælles ned minutvis. Den resterende tid kan aflæses i tidsdisplayet, og den kan til enhver tid ændres. Ønskes yderligere en kogezone frakoblet automatisk, gøres dette på samme måde. Er der programmeret flere frakoblingstider, vises den korteste resttid, og kontrollampen for den pågældende kogezone blinker. De andre kontrollamper lyser vedvarende. For at få vist de resttider, der kører i baggrunden, berøres tasten så mange gange, at den ønskede kontrollampe blinker. 39

40 Timer Samtidig brug af timerfunktioner Funktionerne minutur og automatisk frakobling kan anvendes samtidigt. Der er programmeret en eller flere frakoblingstider, og samtidig ønskes minuturet anvendt: Berør tasten så mange gange, at kontrollamperne for de programmerede kogezoner lyser konstant, og 00 vises i tidsdisplayet. Minuturet er indstillet, og samtidig ønskes en eller flere frakoblingstider programmeret: Berør tasten så mange gange, at kontrollampen for den ønskede kogezone blinker. Kort tid efter den sidste indstilling skifter tidsdisplayet til visning af den korteste resttid. Resttiderne, der kører i baggrunden, kan kaldes frem ved at berøre tasten så mange gange, at - kontrollampen for den ønskede kogezone blinker (automatisk frakobling). - kun tidsdisplayet blinker (minutur). Idet der gås ud fra den viste korteste resttid, vælges alle tilkoblede kogezoner og minuturstiden i retning med uret. 40

41 Lås / Børnesikring Sikkerhed For at undgå at man ved en fejltagelse kommer til at tænde kogepladen eller kogezonerne eller til at ændre en varmeindstilling, er kogepladen udstyret med en lås. Låsen aktiveres, når kogepladen er tændt. Når den er aktiveret, kan kogepladen kun betjenes i et vist omfang: Kogezonernes varmetrin og timerens indstilling kan ikke længere ændres. Kogezonerne, kogepladen og timeren kan kun slukkes og derefter ikke længere tændes. Børnesikringen aktiveres, når kogepladen er slukket. Når den er aktiveret, kan kogepladen ikke tændes, og timeren kan ikke betjenes. Kogepladen er programmeret til, at børnesikringen skal aktiveres manuelt. Programmeringen kan indstilles, så børnesikringen aktiveres automatisk 5 minutter efter, at kogepladen er slukket, hvis låsen ikke aktiveres manuelt (se afsnittet Programmering). Hvis en ikke tilladt sensortast berøres, mens låsen eller børnesikringen er aktiveret, vises kontrollampen og i tidsdisplayet LC i nogle sekunder. Som standardindstilling er indstillet 3-finger-betjening. Denne indstilling kan ændres til 1-finger-betjening (se afsnittet Programmering). Låsen og børnesikringen deaktiveres ved strømafbrydelse. 41

42 Sikkerhed Aktivering 3-finger-betjening (indstilling ved levering) Berør samtidigt tasten $ og valgtasterne for de to højre kogezoner, indtil kontrollampen for låsen og LC i tidsdisplayet vises. Efter kort tid slukker kontrollampen og LC. Deaktivering 1-finger-betjening Berør tasten $, indtil kontrollampen for låsen og LC ii tidsdisplayet slukkes. Efter kort tid slukker kontrollampen og LC. 3-finger-betjening (indstilling ved levering) Berør samtidigt tasten $ og valgtasterne for de to højre kogezoner, indtil kontrollampen for låsen og LC slukkes i timerdisplayet. 1-finger-betjening Berør tasten $, indtil kontrollampen for låsen og LC i tidsdisplayet slukkes. 42

43 Sikkerhed Stop & Go Kogepladen er udstyret med en funktion, som ved aktivering reducerer alle tændte kogezoners varmetrin til 1. Kogezonernes varmetrin og timerens indstilling kan ikke ændres, og kogepladen kan kun slukkes. Når funktionen deaktiveres, arbejder kogezonerne videre med den sidst indstillede varmeeffekt. Hvis funktionen ikke deaktiveres, slukker kogepladen automatisk efter 1 time. Ved aktivering af Stop & Go - bliver afviklingen af en indstillet tid for automatisk frakobling afbrudt. Ved deaktivering kører tiden videre. - kører minuturet videre uden afbrydelse. Aktivering Berør tasten. Varmeeffekten i de tændte kogezoner reduceres til varmetrin 1. Deaktivering Berør tasten. Kogezonerne arbejder videre på det sidst indstillede varmetrin. 43

44 Sikkerhed Sikkerhedsafbrydelse Hvis kogepladen er tændt for længe Hvis en kogezone opvarmes usædvanligt længe (se skemaet) med uforandret varmeeffekt, slukkes den automatisk, og restvarmeindikatoren for den pågældende kogezone lyser. Når kogezonen skal anvendes igen, tændes den som normalt. Varmetrin* Maksimal driftstid i timer h 2 1/ /2. 5 3/3. 5 4/4. 4 5/5. 3 6/6. 2 7/7. 2 8/ * Varmetrinnene med punktum er kun mulige, når antallet af varmetrin er udvidet (se afsnittet Programmering). Hvis tasterne tildækkes Hvis en eller flere taster tildækkes i mere end ca. 10 sekunder, f.eks. ved fingerkontakt, af mad, der er kogt over, eller af en genstand, slukkes kogepladen automatisk. I tidsdisplayet blinker et F. Rengør betjeningspanelet, eller fjern eventuelle genstande. F slukker. Kogepladen kan nu anvendes igen. 44

45 Sikring mod overophedning Sikkerhed Alle induktionsspoler og kølelegemer i elektronikken er hver især udstyret med en sikring mod overophedning. Inden induktionsspolerne eller kølelegemerne bliver for varme, aktiverer sikringen mod overophedning en af følgende sikkerhedsforanstaltninger: Induktionsspole En tilkoblet boosterfunktion afbrydes. Det indstillede varmetrin reduceres. Kogezonen frakobles automatisk. I tidsdisplayet blinker "FE" og"44" skiftevis. Kogezonen kan tages i brug igen som normalt, når fejlmeldingen er slukket. Kølelegeme En tilkoblet boosterfunktion afbrydes. Det indstillede varmetrin reduceres. Kogezonerne kobler automatisk fra. Først når kølelegemet er tilstrækkeligt afkølet, kan de pågældende kogezoner igen bruges normalt. Sikringen mod overophedning kan blive aktiveret, hvis kogegrejet opvarmes uden indhold. fedt eller olie opvarmes på et højt varmetrin. undersiden af kogepladen ikke ventileres tilstrækkeligt. en varm kogezone tilkobles igen efter en strømafbrydelse. Hvis sikringen mod overophedning udløses igen, selv om årsagen er fjernet, kontaktes Miele Teknisk Service. 45

46 Rengøring og vedligeholdelse Brug aldrig et damprengøringsapparat. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Rengør hele kogepladen efter hver brug, men først når den er afkølet. Aftør kogepladen efter hver rengøring med vand. Herved undgås kalkpletter. For at undgå beskadigelse af overfladerne bør følgende rengøringsmidler undgås: opvaskemiddel til opvask i hånden soda-, alkali-, ammoniak-, syre- eller kloridholdige samt blegende rengøringsmidler kalkopløsende rengøringsmidler plet- og rustfjernere rengøringsmidler med skurende virkning, f.eks. skurepulver, flydende skuremiddel og pimpsten rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmiddel opvaskemiddel til opvaskemaskiner grill- og ovnspray glasrengøringsmiddel hårde børster og skuresvampe (f.eks. grydesvampe) eller brugte svampe, der indeholder rester af skuremiddel spidse genstande (så tætningerne mellem glaskeramik og ramme og mellem ramme og bordplade ikke beskadiges). 46

47 Rengøring og vedligeholdelse Undlad at anvende opvaskemiddel til opvask i hånden, da dette ikke fjerner alle urenheder og rester. Der opstår en usynlig hinde, der medfører misfarvning af glaskeramikken. Denne misfarvning kan ikke fjernes igen. Rengør kogepladen regelmæssigt med et rengøringsmiddel specielt beregnet til glaskeramik. Fjern alle større madrester med en fugtig klud og fastbrændt snavs med en glasskraber med barberblad. Rengør derefter kogepladen med Miele Glaskeramisk kogepladerens (se afsnittet Ekstra tilbehør) eller med et gængs rengøringsmiddel til glaskeramik. Anvend køkkenrulle eller en ren klud. Påfør ikke rengøringsmidlet på en varm kogeplade, da det kan give pletter. Følg anvisningerne fra producenten af rengøringsmidlet. Tør til sidst kogepladen af med en våd klud, og eftertør den. Sørg for at fjerne alle rester af rengøringsmiddel. Ved efterfølgende brug af kogepladen kan rester brænde fast og beskadige den glaskeramiske plade. Pletter fra kalk, vand og aluminium (metallisk skinnende pletter) kan fjernes med Miele Glaskeramisk kogepladerens. Hvis der kommer sukker, plast eller alufolie på den varme kogeplade, skal den slukkes. Skrab straks, dvs. mens den endnu er varm, den pågældende kogezone grundigt ren med en glasskraber med barberblad. Advarsel: Risiko for forbrænding. Rengør derefter kogezonen som beskrevet ovenfor, når den er afkølet. 47

48 Programmering Programmeringen af kogepladen kan ændres (se skemaet). Flere indstillinger kan ændres efter hinanden. Når programmeringen er kaldt frem, vises P (program) og S (status) i tidsdisplayet; på kogeplader med 3 kogezoner er der en ekstra visning bagest til venstre. I kogezonedisplayene forrest til venstre og bagest til venstre vises programmet. Eksempel: Program 03 = forrest til venstre 0, bagest til venstre 3 Program 14 = forrest til venstre 1, bagest til venstre 4 I kogezonedisplayet forrest til højre vises status. Når programmeringen forlades, gennemføres en automatisk reset. Den er gennemført, når en kontrollampe over tasten lyser kortvarigt. Tænd først kogepladen, når reset er afsluttet. Programmering kaldes frem Berør tasterne og $ samtidigt, mens kogepladen er slukket, indtil kontrollampen for låsen blinker. Et program indstilles Indstilling af enernes plads: Berør først tasten til kogezonen bagest til venstre og derefter det ønskede tal på betjeningsskalaen. Indstilling af tiernes plads: Berør først tasten til kogezonen forrest til venstre og derefter det ønskede tal på betjeningsskalaen. Status indstilles Berør tasten til kogezonen forrest til højre og derefter tallet for den ønskede indstilling på betjeningsskalaen. 48

49 Indstillinger gemmes Berør tasten, indtil displayene slukker. Indstillinger gemmes ikke Berør tasten $, indtil displayene slukker. Programmering 49

50 Programmering Program* P 00 Demonstrationsmodus og standardindstilling Status** Indstilling S 0 Demonstrationsmodus aktiveret (når kogepladen tændes, viser tidsdisplayet i nogle sekunder de) S 1 Demonstrationsmodus deaktiveret S 9 Gendannelse af standardindstillingerne P 1 Stop & Go S 0 Frakoblet S 1 Tilkoblet P 02 Antal varmetrin S 0 9 varmetrin (1, 2, 3... til 9) S 1 17 varmetrin (1, 1., 2, 2., 3... til 9) Opkogstrinnet vises da ved, at varmetrinnet til viderekogning og A blinker skiftevis. P 03 Signaltone induktion ved S 0 frakoblet manglende eller uegnet kogegrej S 1 lav S 2 middel S 3 høj P 04 Bekræftende tone ved aktivering S 0 frakoblet af sensor S 1 lav S 2 middel S 3 høj P 05 Signaltone timer S 0 frakoblet S 1 lav, 10 sekunder S 2 middel, 10 sekunder S 3 høj, 10 sekunder * Ikke viste programmer / status er ikke programmeret. ** Standardindstillingen fra fabrikken er fremhævet med fed. 50

51 Programmering Program* Status** Indstilling P 06 Lås S 0 Med 1 finger ved berøring af $ S 1 Med 3 fingre ved samtidig berøring af $ og tasterne for begge højre kogezoner P 07 Børnesikring S 0 Kun manuel aktivering af børnesikringen S 1 Manuel og automatisk aktivering af børnesikringen P 08 Opkogsautomatik S 0 frakoblet S 1 tilkoblet P 10 Miele home S 0 Ikke aktuel - kun Miele home-kompatible kogeplader ud- S 1 Afmeldt styret med kommunikationsmodul S 2 Tilmeldt - P 15 Signal, hvis berøringsfelterne tildækkes P 16 Tasternes reaktionshastighed S 0 frakoblet S 1 tilkoblet S 0 langsom S 1 normal S 2 hurtig * Ikke viste programmer / status er ikke programmeret. ** Standardindstillingen fra fabrikken er fremhævet med fed. 51

52 Småfejl udbedres De fleste fejl og funktionsforstyrrelser, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne udbedre uden at bruge tid og penge på et servicebesøg. Nedenstående oversigt kan være en hjælp, når årsagen til en fejl skal findes, og fejlen skal udbedres. Men husk: Reparationer på elektriske produkter må kun foretages af autoriserede fagfolk. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren og er ikke omfattet af Mieles garanti. Fejl Årsag Udbedring Kogepladen eller kogezonerne kan ikke tændes. Sikringen er defekt. Der kan være tale om en teknisk fejl. Udskift sikringen (min. sikring: se typeskiltet). Afbryd strømmen til kogepladen i ca. 1 minut ved at slå den pågældende sikring fra eller skrue smeltesikringen helt ud, eller slå HFI/HPFI-relæet fra. Hvis man efter at have slået HFI/HPFI-relæet eller sikringsgruppen til igen stadig ikke kan tænde kogepladen, kontaktes Miele Teknisk Service. 52

53 Småfejl udbedres Fejl Årsag Udbedring Ved brug af den nye kogeplade opstår der en ubehagelig lugt eller damp. Symbolet ß og det indstillede varmetrin blinker skiftevis i et kogezonedisplay. Når kogepladen tændes, viser tidsdisplayet i nogle sekunder "LC". Når kogepladen tændes, vises i nogle sekunder de i tidsdisplayet. Kogezonerne bliver ikke varme. En kogezone eller hele kogepladen frakobles automatisk. Boosterfunktionen afbrydes automatisk for tidligt. Kogezonen arbejder ikke som normalt ved det indstillede varmetrin. Der er intet kogegrej eller uegnet kogegrej på kogezonen. Børnesikringen er aktiveret. Kogepladen er indstillet på demonstrationsmodus. Driftstiden for en kogezone har været for lang. Sikringen mod overophedning er udløst. Sikringen mod overophedning er udløst. Lugten forsvinder, efterhånden som kogepladen anvendes, og vil til sidst være helt væk. Anvend egnet kogegrej (se afsnittet Kogegrej). Deaktiver børnesikringen (se afsnittet Lås / Børnesikring). Deaktiver demonstrationsmodus (se afsnittet Programmering). Kogezonen kan tages i brug igen (se afsnittet Sikkerhedsafbrydelse). Se afsnittet Sikring mod overophedning. Se afsnittet Sikring mod overophedning. 53

54 Småfejl udbedres Fejl Årsag Udbedring Varmetrinnet 9 bliver automatisk reduceret, når der på den forbundne koge-/stegezone ligeledes indstilles varmetrin 9. Kogepladen frakobles under brug, og i tidsdisplayet blinker et F. Indholdet i kogegrejet opvarmes ikke, når opkogsautomatikken er tilkoblet. Køleblæseren arbejder videre, efter at kogepladen er slukket. Ved samtidig anvendelse på varmetrin 9 ville den mulige samlede effekt blive overskredet. En eller flere taster er tildækket, f.eks. ved fingerkontakt, af mad, der er kogt over, eller af en genstand. Der opvarmes store mængder mad. Kogegrejet leder varmen dårligt. Blæseren arbejder, indtil kogepladen er afkølet, og kobler herefter automatisk fra. Rengør betjeningspanelet, eller fjern eventuelle genstande (se afsnittet Sikkerhedsafbrydelse). Lad maden koge op på højeste varmetrin, og skru derefter ned manuelt. 54

55 Småfejl udbedres Fejl Årsag Udbedring Tasterne reagerer overfølsomt, eller de reagerer slet ikke. I tidsdisplayet blinker skiftevis FE og tal. FE 44 FE 47 FE 48 Andre fejlmeldinger FE.. Tasternes følsomhed er blevet ændret. Sikringen mod overophedning er udløst. Ventilationen er blokeret eller defekt. Der er opstået en fejl i elektronikken. Sørg først og fremmest for, at der ikke falder direkte lys (sollys eller kunstigt lys) på kogepladen, og at kogepladens omgivelser ikke er for mørke. Sørg for, at kogepladen og tasterne ikke er tildækkede. Fjern alt kogegrej, og rengør kogepladen for eventuelle madrester. Afbryd strømmen til kogepladen i ca. 1 minut. Hvis problemet herefter stadig er der, kontaktes Miele Teknisk Service. Se afsnittet Sikring mod overophedning. Kontroller, om ventilationen er blokeret af en genstand, fx en gaffel, og fjern genstanden. Kontakt Miele Teknisk Service, hvis fejlmeldingen stadig vises. Afbryd strømmen til kogepladen i ca. 1 minut. Kontakt Miele Teknisk Service, hvis problemet stadig er der, når strømmen tilsluttes igen. 55

56 Ekstra tilbehør Miele kan levere en række nyttigt tilbehør samt rengøringsog plejeprodukter til Miele kogeplader. Disse produkter kan bestilles via vor online-shop: Koge-/stegegrej Produkterne kan også købes hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf Miele tilbyder et stort udvalg af koge- og stegegrej, som både med hensyn til funktion og størrelse er perfekt tilpasset Miele kogepladerne. Nærmere oplysninger om de enkelte produkter findes på Gryder i forskellige størrelser Sauterpande med låg Pande med slip let-belægning Wokpande Gourmetfade Plejeprodukter Miele Glaskeramisk kogepladerens, 250 ml Fjerner groft snavs, kalkpletter og aluminiumsrester Mikrofiberklud Fjerner fingeraftryk og let snavs 56

57 Miele home-system XKM 2100 KM I Miele home-systemet sender de tilmeldte produkter informationer om driftstilstand til en displayenhed via strømnettet (Powerline-teknologi). I displayet på SuperVision-produkterne kan statusinformationer om de andre produkter vises. Kogepladens hovedtilstand vises: Tændt, Slukket, Fejl. Med en PC, Notebook eller ipod* / iphone* (mobilenheder) kan man via Miele home-gateway i husets netværk få vist statusinformationer om produkterne og udføre visse kommandoer. F.eks. vises følgende oplysninger om kogepladen: Varmetrin for hver kogezone, minuturstid og frakoblingstid for hver kogezone. Den eneste kommando, der kan udføres, er Sluk kogepladen. * ipod og iphone er reg. varemærker fra fa. Apple Inc. Con ctivity er kommunikationen mellem kogepladen og emhætten. Emhætten styres automatisk afhængig af kogepladens driftstilstand. Kogepladen overfører informationerne om driftstilstand til emhætten via strømnettet. For at kunne udnytte denne mulighed skal kogepladen være udstyret med et kommunikationsmodul. Nærmere oplysninger om Miele home-systemet findes på hjemmesiden Kommunikationsmodul, inkl. monteringstilbehør - til Miele kogeplader - Ekstra tilbehør XGW 2000 Miele home-gateway Gatewayen er broen mellem produkternes Powerline-kommunikation og husets netværk. 57

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 140 440 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 140 410 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader KM 6322 / KM 6323 KM 6347 / KM 6348 da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramisk induktionskogeplade KM 6395 da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Beskrivelse af kogepladen... 5 Modeller... 5 KM KM KM Betjeningspaneler... 8 Kogezonedata... 10

Beskrivelse af kogepladen... 5 Modeller... 5 KM KM KM Betjeningspaneler... 8 Kogezonedata... 10 2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af kogepladen.......................................... 5 Modeller.......................................................... 5 KM 5600.......................................................

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramisk kogeplade KM 500 KM 503 KM 507 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramisk kogeplade

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramisk kogeplade Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramisk kogeplade Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop Gaggenau Brugsanvisning CE261/273 Glaskeramisk kogetop 2 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger 4 Årsager til skader 5 Miljøbeskyttelse 6 Miljøvenlig bortskaffelse 6 Energisparetips 6

Læs mere

Brugsanvisning DK. Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30

Brugsanvisning DK. Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30 Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 BESKRIVELSE AF APPARATET... 5 TEKNISKE DATA... 5 KONTROLPANEL... 6 BETJENING... 6 TOUCH

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40 Brugsanvisning Domino Induktion Wok WWZ40 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Beskrivelse af kogepladen... 5 Tekniske data... 5 Betjeningspanel... 6 Sensitive Touch... 6 Display... 6

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 9 846 650 Indholdsfortegnelse

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 HVORDAN BRUGES DEN KERAMISKE KOGEPLADE SIDE 65 HVORDAN ANVENDES DEN DOBBELTE

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

BRUGSANVISNING TEPPAN YAKI INDUKTION TPYI38

BRUGSANVISNING TEPPAN YAKI INDUKTION TPYI38 BRUGSANVISNING TEPPAN YAKI INDUKTION TPYI38 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 BESKRIVELSE AF PLADEN... 6 TEKNISKE DATA... 6 BETJENINGSPANEL... 6 BETJENING... 6 FINGER-TOUCH BETJENING...

Læs mere

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp SV NO INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING Kogeplade Kokplatta Platetopp 02 Kære kunde, Tak, fordi du har købt en kogeplade fra BRANDT.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionsplade Glaskeramisk induktionsplade Dear customer! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

FARE ADVARSEL. DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER

FARE ADVARSEL. DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne håndbog og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Type KK 56 EF, EP, ER

Type KK 56 EF, EP, ER Type KK 56 EF, EP, ER DK Betjeningsvejledning Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade O Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. O Gør dig fortrolig

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

DIK3462-FR Brugsanvisning Induktionskogesektion

DIK3462-FR Brugsanvisning Induktionskogesektion DIK3462-FR Brugsanvisning Induktionskogesektion 2 Indhold Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter. Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og regelmæssig

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Gourmet-varmeskuffe ESW 6114 ESW 6214 ESW 6129 ESW 6229 da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING BF 13 SK

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING BF 13 SK BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING BF 13 SK NORSK: En utgave av bruksanvisningen finner du på www.baumatic.no, eller ring Nordic Trading As på tlf: + 47 21 69 77 73 SVENSK: En version av denna bruksanvisning

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Glaskeramisk kogeplade

Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Den glaskeramiske indbygningskogeplade er kun til husholdningsbrug. Vores apparater emballeres i miljørigtige materialer, som enten kan genvindes eller bortskaffes uden

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG

INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG DK INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG GLASKERAMISK INDUKTIONSKOGEPLADE TIL INDBYGNING GLASKERAMISK INDUKTIONSKOGEPLADE TIL INDBYGNING Kære kunde Før De tager Deres nye plade i brug Transportskader

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Miele home Con ctivity XKM 2100 KM

Miele home Con ctivity XKM 2100 KM Monterings- og installationsanvisning Miele home Con ctivity XKM 2100 KM da-dk M.-Nr. 07 871 410 Indholdsfortegnelse Råd om sikkerhed og advarsler...5 Eltilslutning...7 Beskrivelse af produktet...9 Kommunikationsmodulet

Læs mere

Type KK 6200 ELM BETJENINGSVEJLEDNING

Type KK 6200 ELM BETJENINGSVEJLEDNING Type KK 6200 ELM BETJENINGSVEJLEDNING Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade l Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. l Gør dig fortrolig med din

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere