DVD-AFSPILLER OG VIDEOBÅNDOPTAGER HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS INSTRUKTIONSBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DVD-AFSPILLER OG VIDEOBÅNDOPTAGER HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS INSTRUKTIONSBOG"

Transkript

1 DVD-AFSPILLER OG VIDEOBÅNDOPTAGER HR-XV45SEY PAL R INSTRUKTIONSBOG INSTRUCTIONS DA

2 ADVARSEL FOR AT NEDSFITTE RISIKOEN ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFIFICEREDE SERVICETEKNIKERE. Dette blinkende lys med en pil i en ligesidet trekant er en advarsel til brugeren om, at der forefindes uisoleret farlig spænding inden for produktets område, som kan være af tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer. Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i det skriftlige materiale, som følger med produktet. ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. ADVARSEL: :Man skal ikke installere dette udstyr på et begrænset område så som i en bogreol eller lignende møbel. Angående copyright: Det er forbudt ifølge loven at kopiere, transmittere, fremvise, transmittere via kabel, vise offentligt eller udleje copyrightmateriale uden tilladelse. Dette produkt anvender kopibeskyttelsesfunktionen udviklet af Macrovision. Kopibeskyttelsessignaler er indspillet på nogle DVDer. Ved optagelse og afspilning af billederne på disse discs på en videobåndoptager vil der optræde billedstøj. Dette produkt omfatter copyright beskyttelsesteknologi, som er beskyttet af visse amerikanske patenters patentkrav på metoder og andre intellektuelle ophavsrettigheder ejet af Macrovision Corporation og andre rettighedsindehavere. Anvendelse af denne copyright beskyttelsesteknologi skal være autoriseret af Macrovision Corporation og er kun beregnet på hjemmebrug og andre sammenhænge med begrænset antal seere, med mindre anden brug er autoriseret af Macrovision Corporation. Reverse engineering eller demontering er forbudt. SERIENUMMER: Serienummeret kan findes på bagsiden af dette apparat. Dette nummer er enestående for dette apparat og kan ikke bruges af andre. Noter de nedenstående informationer her og gem denne brugervejledning som varigt købsbevis. Modelnummer. Serienummer. R ADVARSEL: Denne DVD-afspiller benytter et laser system. Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt for at sikre korrekt betjening af produktet, og gem den til fremtidig reference; kontakt en autoriseret servicetekniker, i fald produktet kræver reparation/vedligehold se serviceprocedure. Brug af knapper, indstillinger eller udførelse af procedurer ud over de heri beskrevne kan resultere i udsættelse for sundhedsfarlig stråling. For at undgå direkte udsættelse for laserstråle, forsøg ikke at åbne kabinettet. Synlig laserstråle i åben tilstand. SE IKKE IND I STRÅLEN. FORSIGTIG: SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I ÅBEN TILSTAND OG NÅR BLOKERINGSANORDNINGEN ER BRUDT. ADVARSEL: Apparatet bør ikke udsættes for vanddråber eller sprøjt, og objekter fyldt med vand så som vaser bør ikke placeres på apparatet. Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med radiointerferens kravene i EU DIREKTIVER 89/336/EU, 93/68/EU og 73/23/EU. SHOWVIEW er et varemærke tilhørende Gemstar Development Corporation. SHOWVIEW-systemet fremstilles på licens af Gemstar Development Corporation. Vigtige bemærkninger om betjening af dette apparat Ved visse funktioner bruges de samme knapper til at betjene både DVD- og videodelen på apparatet. Følgende knapper kan bruges til begge dele. 1. 1/I Tryk på knappen 1/I på fjernbetjeningen eller apparatets frontpanelet. 2. DVD Tryk på knappen DVD på fjernbetjeningen, når du vil bruge DVD-afspilleren. DVD-indikatoren på frontpanelets display lyser, så du kan se, at DVD-afspilleren er aktiv. 3. VCR Tryk på knappen VCR på fjernbetjeningen, når du vil bruge videobåndoptageren. VCR-indikatoren på frontpanelets display lyser, så du kan se, at videobåndoptageren er aktiv. 4. DVD/VCR Tryk på knappen DVD/VCR på frontpanelet for at skifte mellem DVD og video. 2

3 Indhold Indledning Symboler, der bruges i denne vejledning Om de viste symboler Bemærkninger vedr. DVD-disks Håndtering af Disks Opbevaring af Disks Rengøring af Disks Anvendelige disks til afspilning Regionskode Disk-relaterede udtryk Frontpanel Display Fjernbetjening Bagpanel Installation og opsætning Tilslutning til TV eller satellit Tilslutning til Optisk Udstyr Før brug - videobåndoptager Indstilling af videokanal på fjernsynet Sådan anvender du din VCR for allerførste gang Indstilling af ur Manuelt Valg af farvesystem Hvordan bruges hovedmenuen Indstilling af TV stationer Automatisk Indstilling af TV stationer Manuelt Ændring af rækkefølgen på TV-stationerne16 Sletning af TV-stationer Før betjening - DVD-del Visning på skærmen Oprindelige indstillinger Generelle funktioner LANGUAGE (SPROG) Menu Language (Menuen sprog) Disc Audio / Subtitle / Menu DISPLAY TV Aspect (TV skærmformat) Display Mode (Skærmmodus) AUDIO Dolby Digital / DTS / MPEG Sample Freq. (Frekvensgang) Dynamikområde-kontrol (DRC) Vocal (Vokal) OTHERS (ANDET) PBC Auto Play (Automatisk afspilning) DivX(R) VOD LOCK (FORÆLDREKONTROL) Rating Password (Adgangskode (Sikkerhedskode)) 21 Landekode Betjening Afspilning af videobånd CM (Commercial Message) Skip OPR (Optimum Picture Response) Instant Timer Recording (ITR) ShowView-programmering Timer optagelse Programmering via skærmmenuer Afspilning af en DVD eller video-cd Generelle funktioner Gå til en ny TITEL Fortsæt til et nyt KAPITEL/SPOR Søg For at skifte lydkanal Still-billede og billede-for-billede-afspilning...28 Slowmotion Vilkårlig Gentag A-B Gentag D Surround Tidssøgning Zoom For at markere en søgning Specielle DVD-funktioner Titelmenu Diskmenu Kameravinkel For at ændre sprog Undertekster Afspil en lyd-cd eller en MP3-disk Lyd-cd og MP3-diskfunk-tioner Pause Gå til et nyt spor Gentag spor/alle/off Søg Vilkårlig Gentag A-B D Surround Programmeret afspilning Gentagelse af programmerede spor Sletning af et spor fra listen "Program" Sletning af hele programlisten For at se en JPEG-disk Diasshow Still-billede GÅ TIL EN ANDEN FIL Zoom Dreje billedet Lyt til MP3-musik, og se billeder Afspille en disk i DVD VR format Vedligeholdelse og service Afspilning af en DivX-filmdisk Additional Features-VCR part OSD skærminformation Båndtæller Memory stop funktion Video Doctor (Selv-diagnostiser-ing) Hi-Fi stereo Lyd system Bredformat TV 16:9 kompabilitet Indstilling af dekoderen Ydeligere funktioner Lagring af Seneste Indstilling Screen Saver Kopiering fra DVD til video Optagelse fra en anden videobåndoptager...38 Reference Sprogkoder Landekoder Fejlfinding Specifikation Indledning 3

4 Indledning For at sikre korrekt brug af dette produkt bedes du gennemlæse denne brugervejledning omhyggeligt og beholde den til fremtidig reference. Denne vejledning giver information om betjening og vedligeholdelse af DVD-afspilleren. Kontakt en autoriseret serviceforhandler, hvis produktet behøver service. Bemærkninger vedr. DVD-disks Håndtering af Disks Rør ikke ved diskens afspilningsside. Hold disken ved kanten, så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen. Sæt aldrig papir eller tape fast på disken. Symboler, der bruges i denne vejledning Lynsymbolet gør opmærksom på, at der er en farlig elektrisk spænding inde i apparatet, der kan udgøre en risiko for elektrisk stød. Udråbstegnssymbolet gør opmærksom på vigtige anvisninger for betjening og vedligeholdelse/service. Viser risiko for at apparatet eller andet materiel med sandsynlighed vil skades. Bemærk: Viser særlige bemærkninger og betjeningsfunktioner. Opbevaring af Disks Efter afspilning opbevares disken i omslaget. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller andre varmelegemer, og lad den aldrig ligge i en parkeret bil, hvor den er udsat for direkte sollys. Rengøring af Disks Fingeraftryk og støv på disken kan være skyld i ringe billedkvalitet og forvrænget lyd. Efter afspilning renses disken med en ren klud. Tør disken af fra midten og ud. Tip: Viser gode råd og tips for at gøre udførelsen nemmere. Et afsnit, hvis titel har et af de følgende symboler, er kun anvendeligt til disks, som er mærket med dette symbol. DVD VCD CD MP3 JPEG DivX DVD og afsluttet DVD ±R/RW Video-cd er Lyd-cd er MP3-disks JPEG-disks DivX-disks Om de viste symboler kan forekomme på din tv-skærm under betjeningen, og viser at den beskrevne funktion i brugervejledningen ikke er tilgængelig for den specifikke DVDdisk. Brug ikke stærke opløsningsmidler såsom alkohol, benzin, fortynder, rensemidler eller antistatisk spray, som er beregnet til rensning af grammofonplader. Sådan vælger du visningskilden Du skal vælge én af dine udgangskilder (DVD eller VCR) for at få vist noget på TV-skærmen. Hvis du ønsker at se DVD-dækkets udgangskilde: Tryk på DVD indtil DVD indikatoren lyser i displayet, og udgangskilden til DVD-dækket kan ses på TV-skærmen. Hvis du ønsker at se VCR-dækkets udgangskilde: Tryk på VCR indtil VCR indikatoren lyser i displayet, og udgangskilden til VCR-dækket kan ses på TV-skærmen. Bemærkninger: Hvis du isætter en diskette, samtidig med at DVD+VCR er i VCR-mode, så vil DVD+VCR automatisk skifte til DVD-mode. Hvis du isætter et kassettebånd uden den sletningsbeskyttende tap, samtidig med at DVD+VCR er i DVD-mode, så vil DVD+VCR automatisk skifte til VCR-mode. 4

5 Anvendelige disks til afspilning DVD (8 cm / 12 cm disk) Video CD (VCD) (8 cm / 12 cm disk) Audio CD (8 cm / 12 cm disk) Yderligere kan dette apparat afspille HUKOM- MELSESKORT, DivX-filer, DVD -R, DVD +R, DVD - RW, DVD +RW, SVCD og CD-R / CD-RW, der indeholder lydtitler som MP3 og/eller JPEG-filer Det forudsætter en egenskab, der muliggør afspilning af en DVD-RW disk, som blev brændt i videooptagelsesformat. Regionskode Denne DVD-afspiller er designet og produceret til afspilning af DVD-software med regionskode "2". Dette apparat kan kun afspille DVD-disks med mærket "2" eller "ALL". 2 Bemærkninger vedr. regionskoder De fleste DVD-disks har på omslaget en tydelig jordklode med et eller flere numre indeni. Dette nummer skal matche DVD-afspillerens regionskode, ellers kan disken ikke afspilles. Hvis man prøver at afspille en DVD med en anden regionskode end afspillerens, vil meddelelsen "Check Regional Code" (kontroller regionskode) blive vist på skærmen. Indledning Bemærkninger: Alt afhængig af apparatets eller selve CD- R/RW(eller DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW) diskens tilstand kan visse CD-R/RW (eller DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW) ikke afspilles. Sæt ikke mærker eller mærkater på hverken overfladen eller undersiden af disken. Brug ikke disks med uregelmæssige former (som f.eks. hjerteformede eller ottekantede) da dette kan skade apparatet. Bemærkninger om DVD'er og video-cd er Visse afspilningsfunktioner for DVD'er og video-cd er kan være programmeret af softwareproducenten. Dette apparat afspiller DVD'er og video-cd ere efter det indhold, som producenten har designet, og derfor vil visse afspilningseffekter ikke være mulige eller andre funktioner vil være tilføjet. Dolby og dobbelt-d-symbolet er varemærker fra "Dolby" Laboratories. Fortrolige ikke-udgivne værker. DTS og DTS Surround Out er varemærker fra Digital Theater Systems, Inc. 5

6 Disk-relaterede udtryk DVD ±R / DVD ±RW DVD-R og DVD+R er to forskellige typer DVD-drev og -disks, som bruges til optagelse. Dette format gør det muligt at optage information på DVD-disken en enkelt gang. DVD +RW og DVD -RW er to standardtyper, der kan overskrive data, dvs. at DVD-indholdet kan slettes og genindspilles. Enkeltsidede disks kan rumme 4,38 GB, og dobbeltsidede disks kan rumme det dobbelte. Der findes ingen enkeltsidet dual-layer disk til optagelse. VCD (Video CD) En VCD indeholder op til 74 minutter (650 MB disk) eller 80 minutter (700 MB disk) MPEG-1 spillefilm med høj stereokvalitet. MPEG MPEG er en international standard for video- og lydkomprimering. MPEG-1 bruges til at indkode video til VCD og giver mulighed for multikanal surround soundindkodning såsom PCM, Dolby Digital, DTS og MPEG lyd. MP3 MP3 er et populært komprimeringsformat, som bruges til digitale lydfiler, der ligger meget tæt på kvaliteten af en cd. JPEG Joint Pictures Expert Group. JPEG er et komprimeret filformat, der gør det muligt at gemme billeder uden farvebegrænsning. DivX DivX er navnet på et nyt, revolutionerende videocodec, som er baseret på den nye MPEG-4- komprimeringsstandard for video. Du kan afspille DivX-film med denne DVD-afspiller. PBC: Afspilningsstyring (kun video-cd) Afspilningsstyring er kun tilgængelig for video-cd (VCD) med diskformat version 2.0. PBC giver mulighed for at få adgang til systemet via menuer, søgefunktioner eller andre typiske computerlignende betjeninger. Yderligere kan still-billeder med høj opløsning afspilles, hvis de er på disken. Video-cd'er, som ikke er udstyret med PBC (version 1.1), betjenes på samme måde som lyd-cd'er. Titel (kun DVD-video-disks) En titel er generelt en opdelt sektion af en DVD-disk. For eksempel kunne hovedindholdet være titel 1, et dokumentarprogram, som beskriver, hvordan filmen er lavet, kunne være titel 2, og et interview med skuespillerne kunne være titel 3. Hver titel er tildelt et referencenummer, så den er nem at finde. Kapitel (kun DVD-video-disks) Et kapitel er en del af en titel, såsom en scene i en film eller et enkelt interview ud af en række. Hvert kapitel er tildelt et kapitelnummer, så det ønskede kapitel nemt kan findes. Afhængig af disken vil kapitler måske ikke blive optaget. Scene (VCD) På en cd med PBC- (afspilningsstyrings) funktioner er billeder i bevægelse og still-billeder delt op i sektioner, som kaldes "scener". Hver scene bliver vist i menuen og er tildelt et scenenummer, som gør det muligt at finde den ønskede scene. En scene er sammensat af et eller flere spor. Spor Et spor er et opdelt element af audiovisuel information, såsom et billede eller et lydspor til et specifikt sprog (DVD), eller et stykke musik fra en video eller en lyd-cd. Hvert spor er tildelt et spornummer, som gør det muligt at finde det ønskede spor. DVD-disks tillader ét video-spor (med adskillige vinkler) og flere lydspor. 6

7 Frontpanel 1/I Tænder (ON) og slukker (STANDBY) for DVD+VCR-afspilleren. m Skifter til starten af det aktuelle kapitel/nummer eller til det FOREGÅENDE kapitel/nummer. Tryk på knappen og hold den nede i to sekunder for hurtig baglæns søgning. Dette spoler båndet tilbage. M Skifter til NÆSTE kapitel/nummer. Tryk på knappen og hold den nede i to sekunder for hurtig forlæns søgning. Dette spoler båndet fremad. EJECT Á Stopper afspilning. Skubber båndet i videobåndoptageren ud. X Afbryd afspilning eller indspilning midlertidigt. Tryk flere gange for afspilning af ét enkelt billede ad gangen. OPEN/CLOSE ( ) Åbner eller lukker disc-skuffen. Modtagesensor Ret fjernbetjeningen til DVD+VCR-afspilleren mod denne. Kassetterum (videobåndoptager) Indsæt en videokassette her. z Til normal indspilning eller aktivering af Timer-optagelse med ét tryk ved gentagne tryk. VCR/DVD Vælg, hvilken af outputkilderne der skal vises påtv-skærmen, enten DVD eller VCR. Indledning N Starter afspilningen af en disk eller et bånd. Diskbakke (DVD-afspiller) Indsæt en disk her. Displayvinduer PROG.(-/+) Bruges til at søge opad eller nedad gennem gemte kanaler. Audio IN (L/R)-jackstik Video IN-jackstik Display Angiver at Progressiv Skanning er slået til. Der er lagt en disk i dvd-modulet. (Lyser når der er en disk i dvd-modulet, og blinker når der ikke er nogen disk indsat). Dvd-modulet er valgt. DVD+VCR optager tidsbestemt, eller en optagetid er programmeret. Der er lagt et bånd i båndoptagermodulet. Båndoptagermodulet er valgt. En båndoptagelse er i gang. DVD til VCR kopiering er i gang Angiver tv-mode (se noter på side 23). DVD P VCR REC TV Angiver samlet spilletid/forløbet tid/aktuelt tidspunkt. 7

8 AAA AAA 1/I Tænder (ON) og slukker (STANDBY) for DVD+VCR-afspilleren. TV/VCR Til at få vist kanaler, der vælges med videobåndoptagerindstillingen eller TVindstillingen. DVD Indstil DVD+VCR-funktionstilstanden til DVD. VCR Indstil DVD+VCR-funktionstilstanden til VCR. DISPLAY - - : Åbner skærmdisplayet (DVD). - Viser den aktuelle tid eller tæller (VCR). b/b/v/v - Vælger menuindstillinger. - PR/TRK (+/-): Vælger videobåndoptagerkanaler. Justerer båndets billede på skærmen manuelt. SETUP/MENU (i) Åbner eller skjuler DVD Setup-menuen og VCR-menuen. ENTER/OK Bekræfter menuvalg. Viser funktioner på TV-skærmen. X - Afbryd afspilning eller indspilning midlertidigt. - Tryk flere gange for afspilning af ét enkelt billede ad gangen. (m) - For hurtig baglæns billedsøgning. - Spoler båndet tilbage i STOP-tilstand. N Starter afspilning. (M) - For hurtig forlæns billedsøgning. - Spoler båndet fremad i STOP-tilstand. 0-9 taltaster Vælger nummererede elementer på en menu. REPEAT Gentag kapitel, spor, titel eller alt. RANDOM ( ) - Afspiller spor i vilkårlig rækkefølge. - CM SKIP REPEAT A-B Gentager sekvensen mellem to punkter (A og B). Vælger optagehastighed. SHOWVIEW Til visning af programmenuen til ShowView-programmering. Fjernbetjening OPEN/CLOSE, EJECT( ) - Skubber båndet i videobåndoptageren ud. - Åbner eller lukker diskbakken. AUX Vælg inputkilde til optagelse på bånd. DISC MENU Åbner menuen på en DVD-disk. SKIP (. / >) Går til starten af det aktuelle kapitel eller spor. Tryk to gange hurtigt efter hinanden for at gå til det forrige kapitel eller spor. Gå til næste kapitel eller spor. RETURN - Skjuler indstillingsmenuen. -Viser menuen for en video-cd med PBC. x Stopper afspilning eller indspilning. MNL. PROG. Afspiller et spor på programlisten. CLEAR ( ) Fjerner et spornummer på programmenuen eller et mærke på MARKER SEARCH-menuen. A.MONITOR Vælger et talesprog (DVD) eller en lydkanal (VCD). SUBTITLE Vælger et sprog til undertitler. ANGLE Vælger en DVD-kameravinkel, hvis det er tilgængeligt. ZOOM Forstørrer DVD-videobilledet. MARKER Markerer et punkt under afspilning. SEARCH Viser Marker Search-menuen. TITLE Viser diskens titelmenu, hvis det er tilgængeligt. REC ( ) Optager normalt eller aktiverer Timeroptagelse med ét tryk, hvis der trykkes flere gange på knappen. Fjernbetjeningens funktionsområde Ret fjernbetjeningen mod føleren (remote sensor) og tryk på knapperne. Bland ikke gamle og nye batterier. Bland aldr forskellige type batterier (standard, alkaliske, osv.). Isættelse af batterier i fjernbetjeningen Afmonter batterilåget på bagsiden af fjernbetjeningen og sæt to R03 (str. AAA) batterier i med og lagt korrekt på linje. 8

9 Bagpanel AERIAL (tilslut antennen til denne terminal) VIDEO/AUDIO OUT(Venstre/højre) (DVD/VCR OUT) Tilslut til et TV med video- og audioindgange. AUDIO OUT (Left/Right) (DVD EXCLUSIVE OUT) Tilsluttes til forstærker, receiver eller stereoanlæg. Indledning EURO AV2 DECODER AC strømkabel Tilsluttes til strømforsyning. EURO AV1 AUDIO/VIDEO (VCR IN+OUT/DVD OUT) COAXIAL (Digital audio output) (DVD EXCLUSIVE OUT) Tilslutning til digitalt (coaxialt) lydudstyr. RF.OUT (Forbind denne terminal med fjernsynets antenneindgang) Rør ikke ved de indre stikben i stikkene på bagpanelet Elektrostatisk udladning kan forårsage varig skade på apparatet. 9

10 Installation og opsætning Forsigtighedsregler Når udstyret er installeret i et kabinet eller en hylde, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig plads på alle sider til ventilation (10 cm eller mere på begge sider og foroven og bagved). Ved bortskaffelse af batterier, skal der tages hensyn til miljømæssige problemer, og lokale regler og love for behandling af batterierne skal følges. Følg venligst disse sikkerhedsanvisninger. Hvis du ikke gør det, kan det føre til beskadigelse af apparatet, fjernbetjeningen eller disken. 1. LAD VÆRE med at stille apparatet på steder med stærk varme eller kulde eller høj luftfugtighed. i direkte sollys. i støvede omgivelser. i nærheden af kraftige magnetfelter. på et underlag, der er ustabilt eller udsat for vibration. 2. LAD VÆRE med at tildække apparatets ventilationsåbninger. (Hvis ventilationsåbningerne tildækkes af en avis, et stykke stof e.l., kan varmen måske ikke slippe ud.) 3. LAD VÆRE med at sætte tunge genstande på apparatet eller fjernbetjeningen. 4. LAD VÆRE med at anbringe noget, hvorfra der kan spildes væske på apparatet eller fjernbetjeningen. (Hvis vand eller anden væske kommer ind i dette apparat, kan det forårsage brand elle r elektrisk stød.) 5. LAD VÆRE med at udsætte apparatet for dryp eller sprøjt. 6. LAD VÆRE med at bruge dette apparat i et badeværelse eller på andre steder med vand. LAD VÆRE med at placere beholdere med vand eller andre væsker (f.eks. kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper o.l.) oven på dette apparat. 7. LAD VÆRE med at placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet. 8. UNDGÅ kraftige stød eller rystelser under tran port af apparatet. Tilslutning til TV eller satellit Tilslut apparatet på en af følgende måder, alt efter hvilket udstyr du allerede har. Grundtilslutning (AV) 1. Forbind udgangen EURO AV1 AUDIO/VIDEO på apparatets bagpanel til scart-indgangen på fjernsynet med et scart-kabel. På TV'er uden SCART skal du slutte det gule VIDEO OUT-jackstik og DVD/VCR AUDIO OUTjackstikkene på apparatet til TV'et. 2. Nogle fjernsynssendere sender kodede fjernsynssignaler, som du kun kan se med en købt eller lejet dekoder. Du kan forbinde sådan en dekoder (descrambler) til apparater. Grundtilslutning (RF) 1. Forbind RF-antennekablet fra din indendørs eller udendørs antenne til stikket AERIAL på apparatets bagpanel. 2. Forbind det medleverede RF-antennekabel fra stikket RF.OUT på apparatets bagpanel til antenneindgangen på dit fjernsyn. AERIAL VIDEO IN AUDIO INPUT L Bagsiden på Rear TV-apparatet of R SCART INPUT Satellit Decoder (or Satellite) Tips Afhængigt af dit TV og andet udstyr, som du ønsker at tilslutte, er der forskellige måder hvorpå afspilleren kan tilsluttes. Benyt kun en af de tilslutninger beskrevet nedenfor. Om nødvendigt, se venligst brugervejledningerne for dit TV, videoafspiller, stereoanlæg eller andre apparater for at lave de bedste tilslutninger. For at opnå bedre lyd tilsluttes afspillerens AUDIO OUT stik til audio in stikkene på din forstærker, receiver, dit stereoanlæg eller andet audio/video udstyr. Se Tilslutning til optisk udstyr på side 11. Advarsel Tjek at DVD-afspilleren er tilsluttet dit TV direkte. Indstil dit TV på den korrekte video input kanal. Slut ikke DVD-afspillerens AUDIO OUT stik til phono in stikket (båndoptager) på dit lydanlæg. Bagsiden Rear of this på unit dette (Basic apparat connection) (grundlæggende tilslutning) 10

11 Tilslutning til Optisk Udstyr Tilslutning til en forstærker udstyret med tokanals analog stereo eller Dolby Pro Logic II/Pro Logic Tilslut Left og Right AUDIO OUT stikkene på DVD-afspilleren til audio left og right in stikkene på din forstærker, receiver eller dit stereoanlæg ved hjælp af de lydkabler. Bemærk Hvis det digitale outputs lydformat ikke passer til din receivers kapacitet,vil receiveren frembringe kraftig, fordrejet lyd eller ingen lyd overhovedet. Tryk på A.MONITOR for at se den aktuelle DVD s lydformat på menuen på skærmen. Tilslutning til en forstærker udstyret med tokanals digital stereo (PCM) eller til en Audio/ Video receiver udstyret med en multikanaldecoder (Dolby Digital, MPEG 2 eller DTS) 1. Tilslut en af DVD-afspillerens DIGITAL AUDIO OUT stik (COAXIAL) til det tilsvarende in stik på din forstærker. Benyt et ekstra digitalt (coaxial) lydkabel. 2. Det er nødvendigt at aktivere afspillerens digitale output. (Se "Digital Audio Output" på side 19). Digital flerkanalslyd En digital flerkanalsforbindelse giver den bedste lydkvalitet. For at benytte denne behøver du en flerkanals-audio/video receiver som kan bruges med et eller flere af de lydformater som findes på din DVDafspiller (MPEG 2, Dolby Digital og DTS). Tjek vejledningen til din receiver og symbolerne på forsiden af receiveren. Installation og opsætning Advarsel: På grund af DTS Licensaftalen vil det digitale output være i DTS digital ud når DTS audio stream er valgt. Bagsiden på denne enhed 2-kanals analog stereo eller Dolby Pro Logic II/Pro Logic tilslutning. Eksklusiv DVD-udgang Digitale multi-kanaltilslutning Multikanalverbindung (Kun DVD ud-tilslutning) L R AUDIO INPUT COAXIAL DIGITAL INPUT Forstærker (Receiver) 11

12 Før brug - videobåndoptager Indstilling af videokanal på fjernsynet Bemærk Videobåndoptagerens udgangskanal er fabriksindstillet til UHF kanal 36. Hvis denne kanal i forvejen benyttes i dit antenneanlæg, eller hvis der er billedforstyrelser, kan udgangskanalen ændres på videobåndoptageren. Punkt 5-8 viser hvordan udgangskanalen kan ændres. TV apparatet modtager signalerne fra videobåndoptageren som fra en anden TV-station. Derfor skal der indstilles en videokanal og vælges et programnummer på fjernsynet, som efterfølgende skal vælges, når du vil se video. Hvis apparatet også er tilsluttet med et SCART kabel, er denne indstilling ikke umiddelbar nødvendig. Så skal der i stedet for vælges AV på fjernsynet for at se video. 1. Kontroller at apparatet er korrekt tilsluttet som beskrevet tidligere i denne manual. Tryk på I knappen på videobåndoptageren. Tænd for fjernsynet. 2. Læg et indspillet videobånd i apparatet og tryk på N knappen på fjernbetjeningen. Vælg det programnummer på fjernsynet, som du vil benytte til videokanal. Bemærk: Har du på dette tidspunkt ikke et indspillet videobånd, skal du blot tænde videobåndoptageren; fortsæt med punkt 3-4 og indstil videokanalen på fjernsynet indtil du ser et blåt skærmbillede. 3. Indstil kanalen så billedet står skarpt og lyden lyder klar. Hvis der benyttes SCART kabel, behøver du ikke at indstille videokanalen. Vælg da AV på fjernsynet hver gang du vil se video. 4. Gem indstillingen på fjernsynet. Se eventuelt i fjernsynets betjeningsvejledning for at se, hvordan dette skal gøres. 5. Punkt 5-8 skal kun udføres, hvis du ikke kan få et klart billede som beskrevet i punkt 1-4. Vælg det programnummer på fjernsynet, som skal bruges til videokanal og indstil det til et ledigt kanalnummer. Gem indstillingen på fjernsynet. Sørg for at videobåndoptageren står på standby ved at trykke på I -knappen på fjernbetjeningen (kun uret ses på displayet). 6. Tryk på PROG.-knappen (-/+) på videobåndoptagerens frontpanel i mere end 4 sekunder. RF36 ses på videodisplayet. Følgende billede vises på tv-skærmen. 7. Tryk stepvis på PROG (-/+) knappen for at vælge det samme kanalnummer, som det, du valgte på fjernsynet. Du kan vælge enhver kanal mellem 22 og 68. Det kan også sættes på "OFF", hvis der er nogen form for interferens, når TV er tilsluttet VCR med et SCART-kabel. 8. Kontroller, at der vises et blåt skærmbillede. Tryk på 1/I på videobåndoptagerens front, når du er færdig. Finindstil eventuelt videokanalen på fjernsynet og gem efterfølgende indstillingen i fjernsynet. Bemærk Kontroller at apparatet er installeret korrekt, og at videokanalen er korrekt indstillet på fjernsynet. Hvis ikke vil det ikke være muligt at se video på fjernsynet. Sådan anvender du din VCR for allerførste gang Følgende billede vil blive vist på TV-skærmen, når du netop har tilsluttet din videooptager for allerførste gang. For at du kan tune ind på TV-stationer, bedes du følge trin 3-4 som vist "ACMS" (se s.14). Pr-12 ACMS RF CHANNEL 36 A B CH D DK E F I N NL P S SF OTHERS OK i 12

13 Indstilling af ur Manuelt Valg af farvesystem Uret i dette apparat viser både klokkeslæt og dato. Uret stilles normalt helt automatisk med det indbyggede ACSS system samtidig med den automatiske kanalindstilling. Ved dårlige antenneforhold kan apparatet måske ikke detektere signalerne, hvorfor det kan blive nødvendigt at indstille uret manuelt. 1. Tryk på i. Tryk på F eller G knappen for at vælge SET. Tryk OK. ACSS-mode kan indstilles til "OFF" (slukket) ved at trykke på OK, hvis du ønsker at indstille klokkeslættet manuelt. 1 2 SET HH MM DD MM YY - - : ACSS : ON OK i 1. Tryk på i. 2. Hovedmenuen dukker frem på skærmen. 3. Tryk på F eller G knappen for at vælge SYS. Tryk OK. 4. Tryk på D eller E knappen for at vælge det aktuelle farvesystem. fosd ON OFF AUTO 1 2 PAL MESECAM SET SYS 5. Tryk på venstre 1 eller 2 højrepilen for at vælge audiofrekvens. Tryk på pil op 3 eller 4 pil ned for at vælge den anvendte audiofrekvens. SYS i Installation og opsætning 2. Brug 3 eller 4 på fjernbetjeningen for at ændre HOURS (timer), MINUTES (minutter), DAY (dag), MONTH (måned) og YEAR (år). Bemærk at apparatet benytter 24 timers visning. Ugedagen vises automatisk, når dato, måned og år er indtastet. fosd ON OFF 1 2 SET SYS SYS i 6. Tryk på i for at fjerne menuerne fra tv-skærmen. HH MM DD MM YY 8 : SAT 1 2 SET ACSS : OFF OK i 3. Ved fejlindtastninger flyttes markøren med F eller G knappen til den position, der skal rettes. Korriger herefter tallene. 4. Tryk på i. 13

14 Hvordan bruges hovedmenuen Videobåndoptageren kan nemt programmeres ved hjælp af menuer på skærmen. Menuerne kontrolleres med fjernbetjeningen. 1. Tænd videobåndoptageren med et tryk på knappen. 2. Tryk på i knappen. Hovedmenuen vises på skærmen. fosd ON OFF 1 2 SET REC - Indstilling af timeroptagelse (se side 25). PR SET - Manuel tunerindstilling (se side 15). ACMS - Automatic Channel Memory System (Automatisk kanalindstilling (se side 14). SET - Indstilling af dato og klokkeslæt (se side 13). SYS - Indstilling af farvesystem (se side 13). (Dr.) - Til brug ved afhjælpning af et problem på videobåndoptageren (se side 36). F.OSD ON/OFF - Til- og frakobling af OSD visning af funktion på skærmen (se side 36). (16:9/4:3) - Til valg af størrelsesforhold på TV skærmen (se side 37). DECODER - For at bruge en betalings-tv dekoder (eller satellit) sammen med din video (se side 37). (OPR) - Til forbedring af billedkvalitet ved afspilning (se side 22). O NIC - Til aktivering eller deaktivering af NICAM lyd (se side 37). Tip: Du kan ændre menusproget på DVD ens opsætningsmenu. (Se menusprog på side 18.) SYS 3. Tryk på F eller G knappen for at vælge den ønskede menu. Tryk på OK knappen og på D eller E knappen for at vælge. 4. Tryk på i knappen for at returnere til TV billedet. I Indstilling af TV stationer Automatisk Med ACMS funktionen kan TV stationerne i dit lokalområde indstilles og lagres automatisk i apparatets hukommelse. Samtidig kan apparatet på basis af TV stationens Tekst-TV signaler automatisk indstille uret, samt identificere TV stationernes navne og gemme disse. Sker dette ikke, kan det skyldes, at antennesignalet er svagt, og at apparatet derfor ikke kan genkende stationsnavnet. I så fald kan dette kodes ind manuelt som beskrevet i afsnittet MANUEL TUNING på side Tænd for fjernsynet og videobåndoptageren med et tryk på I knappen. 2. Tryk i. Hovedmenuen vises på skærmen. Tryk på F eller G knappen for at vælge ACMS. Tryk OK. fosd ON OFF 1 2 Pr-12 ACMS SET SYS Pr-12 ACMS OK i A B CH D DK E F I N NL P S SF OTHERS 3. Tryk F eller G for at vælge landekode. (A: Australien, B: Belgien, CH: Schweiz, D: Tyskland, DK: Danmark, E: Spanien, F: Frankrig, I: Italien, N: Norge, NL: Nederlandene, P: Portugal, S: Sverige, SF: Finland, andre) 4. Tryk på OK for at starte den automatiske lagring af TV-stationernes kanaler i dit område. 01 C C C04 00 Pr-12 ACMS S 5. En tabel, der viser alle de lagrede TV-stationer, dukker frem, når processen er færdig. Tryk i for at fjerne menuen fra skærmen. 01 C C C C C C C C09 00 Bemærk DVD+VCR-afspillerens ur indstilles automatisk, når den automatiske kanalindstilling er færdig. Hvis uret går forkert, skal du se under Manuel indstilling af uret på side 13. Pr-12 ACMS MOVE : DELETE : PR-01 PR-02 PR-03 PR-01 PR-02 PR-03 PR-04 PR-05 PR-06 PR-07 PR-08, E i OK i OK i 14

15 Indstilling af TV stationer Manuelt I lokalområder kan visse TV-stationers antennesignaler være så svage, at den automatiske indstilling ikke kan finde dem og gemme dem automatisk. Her må stationen indstilles og gemmes manuelt. 1. Tryk i. Hovedmenuen dukker frem på skærmen. Tryk på F eller G knappen for at vælge PR SET. Tryk OK. fosd ON OFF 1 2 Pr-12 ACMS SET SYS PR CH MFT STATION 01 C03 00 PR-03 CHANNEL/CABLE : AV 2. Tryk i. Tabellen med TV-stationer ses nu. 3. Tryk på 3 eller 4 for at vælge det programnummer, der ønskes tunet (for eksempel, PR 04). i 6. Vælg STATION med et tryk på G for at kunne navngive stationen. Tryk på OK. 7. Vælg navnets tal og bogstaver med D eller E knapperne. Flyt til det ønskede tal/bogstavs position med F eller G. Tryk på OK. PR CH MFT 04 C04 00 PR CH MFT STATION 04 C04 00 CHANNEL/CABLE : AV STATION 8. Tryk på i, bekræft placeringen af stationen. - OK i i Installation og opsætning 01 C01 00 PR C02 00 PR C03 00 PR MOVE : DELETE : 4. Tryk OK. Tryk på AUX for at vælge C for standard stationer eller S for kabel-tv stationer: C02 - C69, S01 - S41. Indtast kanalnummeret for den station, der ønskes tunet med de nummererede knapper eller brug D eller E til at finde den ønskede station., OK i PR CH MFT STATION 04 C04 00 PR-04 Hvis du ønsker at tune andre stationer manuelt, så skal du gentage trin C01 00 PR C02 00 PR C03 00 PR C04 00 PR MOVE : DELETE :, OK i OK i PR CH MFT STATION 04 C Tryk igen på i. Din nye TV-station er nu blevet tunet ind på din DVD+VCR. CHANNEL/CABLE : AV i 5. Om nødvendigt kan stationen finindstilles. Tryk G for at vælge MFT. Du kan kontrollere fintuningen af stationen ved brug af D eller E. 15

16 Ændring af rækkefølgen på TV-stationerne Efter lagringen af TV-stationer, er det måske ønskeligt at ændre i rækkefølgen på stationerne. Instruktionerne i nedenstående punkter viser hvordan du meget enkelt kan flytte en station fra en programplads til en anden. 1. Tryk i. Hovedmenuen dukker frem på skærmen. Tryk på F eller G knappen for at vælge PR SET. Tryk OK. fosd ON OFF 1 2 Pr-12 ACMS SET SYS 2. Tryk i. Vælg med D eller E knappen det programnummer, der ønskes flyttet (for eksempel PR 03). Tryk G. 01 C01 00 PR C02 00 PR C03 00 PR C04 00 PR MOVE : DELETE :, OK i PR CH MFT STATION 01 C03 00 PR Tryk på D eller E knappen for at vælge den plads, hvor stationen skal flyttes til (for eksempel PR 05). 4. Tryk OK. Den valgte station flyttes til det nye programnummer. Flyt om på andre stationer efter ønske ved at gentage punkt 1 4. CHANNEL/CABLE : AV 01 C01 00 PR C02 00 PR C03 00 PR C04 00 PR C01 00 PR C02 00 PR C04 00 PR C03 00 PR OK i OK i i Sletning af TV-stationer AMåske ønskes nogle af de lagrede TV-stationer slettet. Dette gøres ganske let ved at følge nedenstående instruktioner. 1. Tryk i. Hovedmenuen dukker frem på skærmen. Tryk på F eller G knappen for at vælge PR SET. Tryk OK. fosd ON OFF 2. Tryk i. 1 2 Pr-12 ACMS SET SYS 3. Vælg med D eller E knappen det programnummer, der ønskes slettet (for eksempel PR 01). PR CH MFT STATION 01 C03 00 PR-03 CHANNEL/CABLE : AV 4. Tryk på 1. Efter et kort øjeblik vil den valgte station blive slettet. Hvis du ønsker at slette andre TV-stationer, så skal du gentage trin Tryk på i for at fjerne menuerne fra TV-skærmen. 01 C01 00 PR C02 00 PR C04 00 PR C03 00 PR MOVE : DELETE : 01 C01 00 PR C02 00 PR C03 00 PR MOVE : DELETE :,, OK i OK i i 01 C01 00 PR C02 00 PR C04 00 PR C03 00 PR MOVE : DELETE :, OK i 5. Tryk på i for at fjerne menuerne fra TV-skærmen. 16

17 Før betjening - DVD-del (Fortsat) Visning på skærmen Den generelle afspilningsstatus kan vises på tv-skærmen. Visse valgmuligheder kan ændres ved brug af menuen. For at se visning på skærmen: 1. Tryk på DISPLAY (vis) under afspilningen. 2. Tryk på v / V. for at vælge et punkt. Det valgte punkt bliver markeret. 3. Tryk på b / B. for at ændre indstillingen. Man kan eventuelt også bruge talknappen (f.eks. til at indtaste titelnummeret). Ved visse funktioner trykkes på ENTER for at udføre indstillingen. Bemærkninger: Visse disks vil ikke have alle de egenskaber, der er vist herunder. Hvis der ikke bliver trykket på en knap indenfor 10 sekunder, vil visningen på skærmen forsvinde. Ikoner til midlertidigt feedback A - B Title 1 / 9 MARKER SEARCH Gentag en titel Gentag en sekvens Indtast mærke Menuen Marker Search Genoptag afspilning fra dette punkt Denne mulighed er ikke tilladt eller er ikke til rådighed Eksempel: Visning på skærmen under afspilning af en DVD Emner Valgmetode Titelnummer Kapitelnummer Tidssøgning Lydspor med sprog og Digital Audio Output indstilling Sprog for undertekster Vinkel Lyd b / B, Numre ENTER b / B, Numre ENTER Numre, ENTER b / B eller A.MONITOR b / B eller SUBTITLE b / B eller ANGLE b / B Eksempel: Visning på skærmen under afspilning af en VCD Emner Spornummer (eller PBC modus) Tidspunkt Audiokanal Lydstyrke ABC 1 / 3 1 / 12 0:20:09 1 ENG 1 / 3 3D SUR 1 / 3 0:20:09 STEREO 3D SUR Valgmetode b / B, Numre ENTER b / B eller A.MONITOR b / B eller AUDIO b / B Installation og opsætning Eksempel: Visning på skærmen under afspilning af en DivX-filmdisk Emner Valgmetode Spornummer 1 / 3 b / B, Numre ENTER Tidspunkt 0:20:09 Numre, ENTER Lydspor med sprog og Digital Audio Output indstilling 1 MP3 b / B eller A.MONITOR Sprog for undertekster ABC ENG b / B eller SUBTITLE Lyd 3D SUR b / B 17

18 Oprindelige indstillinger Ved at bruge indstillingsmenuen, kan man lave forskellige justeringer af f.eks. billede og lyd. Man kan også vælge, hvilket sprog undertekster og indstillingsmenuen skal have. For mere information om alle mulighederne i indstillingsmenuen, se side 18 til 21. LANGUAGE (SPROG) LANGUAGE Menu Language Disc Audio Disc Subtitle Disc Menu English Original Off Original For at vise og forlade menuen: Tryk på SETUP MENU for at få vist menuen. Endnu et tryk på SETUP MENU fører tilbage til den oprindelige skærm. Gå til det næste niveau: Tryk på B på fjernbetjeningen. Gå til forrige niveau: Tryk på b på fjernbetjeningen. Generelle funktioner 1. Tryk på SETUP MENU. Indstillingsmenuen vil komme frem. 2. Brug v / V, til at vælge den ønskede funktion, tryk herefter på B. for at fortsætte til andet niveau. Skærmen vil vise den nuværende indstilling for det valgte punkt samt alternativ(e) indstilling(er). Menu Language (Menuen sprog) Vælg et sprog til indstillingsmenuen og til visning på skærmen. Disc Audio / Subtitle / Menu DVD Vælg det foretrukne sprog for lydsporet, (disk-audio) undertekster og diskmenuen Original : Refererer til det originale sprog, som disken blev optaget på. Other (Andet): Tryk på talknapperne for at vælge et andet sprog og herefter på ENTER for at indtaste det 4-cifrede digitale nummer, som svarer til sprogkodelisten i referencekapitlet. Hvis der indtastes en forkert sprogkode, trykkes på CLEAR ( ). Move Select 3. Brug v / V, til at vælge den næste ønskede funktion, tryk herefter på B.for at fortsætte til tredje niveau. 4. Brug v / V, til at vælge den ønskede opsætning, tryk herefter på ENTER for at bekræfte valget. Visse valgmuligheder kræver yderligere indtastninger. 5. Tryk på SETUP MENU eller N for at forlade indstillingsmenuen. 18

19 DISPLAY DISPLAY TV Aspect Display Mode Progressive Scan TV Output Select 16 : 9 Wide Widescreen Off RGB AUDIO Hver DVD-disk har mange forskellige muligheder for lydudgang. Indstil afspillerens AUDIO (lyd) valgmuligheder, så de svarer til det lydanlæg, der anvendes. AUDIO Dolby Digital DTS Bitstream Bitstream TV Aspect (TV skærmformat) 4:3: Vælges når et almindeligt 4:3-tv er tilsluttet. 16:9 Wide: Vælges når et Widescreen 16:9-tv er tilsluttet. Display Mode (Skærmmodus) Move DVD DVD Select Skærmindstillingen virker kun, når skærmformatet for tv et er sat til "4:3". Letterbox: Viser et bredt billede med sorte striber foroven og forneden på skærmen. Panscan: Viser automatisk det brede billede på hele skærmen og skærer sorte striber og forvrængninger væk. MPEG Sample Freq. DRC Vocal PCM 48KHz On On Move Select Dolby Digital / DTS / MPEG DVD DivX Bitstream: Vælg "Bitsteam" hvis DVD-afspillerens DIGITAL OUT (digitale udgang) er tilsluttet en forstærker eller andet udstyr med en Dolby Digital, DTS- eller MPEG-dekoder. PCM (for Dolby Digital / MPEG): Vælges, hvis afspilleren er tilsluttet en 2-kanals stereolydforstærker. DVD'er indkodet i Dolby Digital, DTS eller MPEG vil automatisk blive overført til 2- kanals PCM-lyd. Off (til DTS): Hvis du vælger Off, sendes DTSsignalet ikke via DIGITAL AUDIO OUT-jackstikket. Installation og opsætning Sample Freq. (Frekvensgang) DVD Hvis modtageren eller forstærkeren IKKE kan håndtere signaler på 96 khz, vælges 48 khz. Når dette er valgt, vil enheden automatisk konvertere alle 96 khz-signaler til 48 khz, så systemet kan afkode dem. Hvis modtageren eller forstærkeren kan håndtere signaler på 96 khz, vælges 96 khz. Når dette er valgt, vil enheden overføre alle typer signaler uden videre redigering. Kontroller forstærkerens brugsvejledning for at bekræfte dens kapacitet. Dynamikområde-kontrol (DRC) DVD DivX Med DVD-formatet kan man lytte til et programs lydspor, præsenteret på den mest nøjagtige og realistiske måde takket være den digitale lydteknologi. Men man kan vælge at komprimere lydudgangens dynamiske interval (forskellen mellem det højeste og det laveste lydniveau). Dette gør det muligt at se en film ved lavere lydstyrke, uden at det påvirker lydens klarhed. Indstil DRC til ON for at få denne effekt. Vocal (Vokal) DVD Indstilles kun til ON, når en multikanal-karaoke-dvd bliver afspillet. Karaokekanalerne på disken bliver overført til en normal stereolyd. 19

20 OTHERS (ANDET) PBC, Auto Play og DivX(R) VOD indstillingerne kan ændres. OTHERS PBC Auto Play DivX(R) VOD On Off Select DivX(R) VOD DivX Du kan kun få vist DivX DRM (Digital Rights Management) registreringskoden for din egen enhed. DivX(R) Video On Demand Your registration code is : XXXXXXXX To learn more visit (Done) Move Select PBC VCD Indstil afspilningskontrollen (PBC) til On eller Off. On: Video-cd er med PBC bliver afspillet efter PBC- afspilningskontrollen. Off: Video-cd er med PBC bliver afspillet som lyd-cd er. Auto Play (Automatisk afspilning) DVD Du kan indstille DVD-afspilleren således, at den automatisk starter afspilningen, når DVD en bliver sat i. Hvis indstillingen for automatisk afspilning er tændt (On), vil denne DVD-afspiller søge efter den titel, der har den længste afspilningstid, og herefter automatisk afspille titlen. Registreringskoden bruges til VOD (Video-On- Demand Video på anfordring) serviceagenten. Du kan købe eller leje en kryptert film. Bemærk: Hvis du lejer DivX VOD filen, så har den flere valgmuligheder med hensyn til hvor mange gange den kan ses, som vist herunder. Viser antal gangedu kan se filen. View DivX(R) VOD Rental This rental has 3 views left. Do you want to use one of your 3 views now? (Yes) (No) On: Den automatiske afspilning er aktiveret. Off: Den automatiske afspilning er ikke aktiveret. Bemærk: Funktionen for automatisk afspilning fungerer muligvis ikke på visse DVD-disks. Udlejningen er udløbet. Rental Expired (Done) Viser fejl på grund af manglende tilladelse. Authorization Error This player is not authorized to play this video. (Done) 20

21 LOCK (FORÆLDREKONTROL) LOCK Rating Unlock 4. Tryk på ENTER for at bekræfte den valgte bedømmelse og tryk herefter på SETUP MENU for at forlade menuen. Password Area Code New SE S E Password (Adgangskode (Sikkerhedskode)) Adgangskoden kan indtastes eller ændres. 1. Vælg "Password" (adgangskode) på menuen Rating DVD Visse film indeholder scener, der kan være uegnede for børn. Mange af disse disks indeholder information om forældrekontrol, der gælder hele disken eller bestemte scener på disken. Film og scener er bedømt på en skala fra 1-8, alt afhængig af det enkelte land. Nogle disks tilbyder alternativt mere egnede scener. Forældrekontrollen giver mulighed for at blokere adgang til scener, der ligger under den skala der indsættes, og hermed kan man forhindre, at børn får adgang til at se materiale, der anses for upassende. 1. Vælg "Rating" på menuen LOCK (forældrekontrol) og tryk herefter på B. Move Select 2. For at få adgang til funktionerne Rating, Password og Country Code, skal den 4-cifredesikkerhedskode indtastes. Hvis du endnu ikke har indtastet en sikkerhedskode, vil du blive opfordret til at gøre det. LOCK (forældrekontrol) og tryk herefter på B. 2. Følg punkt nummer 2, som vist, indtil Rating (venstre). "Change" (ændre) eller "New" (ny) er markeret. 3. Indtast en ny 4-cifret kode og tryk herefter på ENTER. Gentag indtastningen for at bekræfte koden. 4. Tryk på SETUP MENU for at forlade menuen. Hvis du glemmer din sikkerhedskode Hvis du glemmer din sikkerhedskode, kan du slette den ved at gøre følgende: 1. Tryk på SETUP MENU for at vise indstillingsmenuen. 2. Indtast det 6-cifrede nummer "210499" for at slette sikkerhedskoden. 3. Indtast en ny kode som beskrevet ovenfor. Installation og opsætning Indtast en 4-cifret kode og tryk på ENTER. Indtast nummeret igen og tryk på ENTER for at bekræfte indtastningen. Tryk på CLEAR ( ), hvis du laver en fejl, inden du trykker på ENTER. 3. Vælg en bedømmelse fra 1 til 8 ved brug af v / V knapperne. Rating (Bedømmelse) fra 1-8: Bedømmelse et (1) er den mest begrænsende og bedømmelse otte (8) er den mindst begrænsende. Unlock (Lås op) Hvis du vælger "Unlock", vil forældrekontrollen ikke længere være aktiveret, og disken vil blive afspillet uden begrænsninger. Bemærk: Hvis en bedømmelse indstilles for afspilleren, vil alle disk-scener med samme bedømmelse eller lavere blive afspillet. Scener med en højere bedømmelse bliver ikke afspillet, medmindre der findes en alternativ disk-scene. Den alternative scene skal have en lignende eller lavere bedømmelse. Hvis der ikke findes en passende alternativ scene, vil afspilningen blive stoppet. For at kunne afspille disken skal den 4- cifrede kode indtastes eller bedømmelsen ændres. Area Code (Landekode) DVD Indtast den landekode/områdekode, hvis standard blev brugt til at vurdere DVD-disken, som vist på listen i referencekapitlet. 1. Vælg "Area Code (Landekode)" på menuen LOCK (lås menuen) og tryk herefter på B. 2. Følg punkt nummer 2, som vist, til Rating (venstre). 3. Vælg det første tegn ved hjælp af knapperne v / V. 4. Tryk på ENTER og vælg det andet tegn ved hjælp af knapperne v / V. 5. Tryk på ENTER for at bekræfte valget af landekode. 21

22 22 Betjening Afspilning af videobånd Apparatet kan også afspille NTSC videokassetter på et almindeligt PAL TV. Sådan får man et bedre billede Når der indsættes et bånd og afspilningen begynder, aktiveres den automatiske tracking-funktion, som søger automatisk efter det bedste billede. Hvis kvaliteten af optagelsen er dårlig, så tryk gentagne gange på v eller V på fjernbetjeningen for at justere tracking manuelt indtil forstyrrelserne er væk. Tryk på knappen 0 på fjernbetjeningen for at skifte tilbage til automatisk tracking. 1. Kontroller at videobåndoptageren er korrekt tilsluttet som beskrevet tidligere i vejledningen. Tænd for fjernsynet. Tryk på I for at tænde for videobåndoptageren. Læg en videokassette i apparatet så vinduet vender opad og pilen peger ind imod apparatet. 2. Tryk på N knappen for at starte afspilningen af båndet. Hvis sikkerhedstappen er fjernet fra kassettens ryg, så båndet ikke kan slettes, starter afspilningen automatisk, når båndet er kørt på plads i apparatet. AUTOMATISK TRACKING Apparatet justerer automatisk tracking (sporing) til bedst mulig billedkvalitet. Hvis der vises linjer med støj under afspilningen, skal du justere sporingen manuelt ved at trykke på PR/TRK (+/-). 3. Tryk på X hvis du ønsker et still-billede (pause). Tryk stepvis på X knappen for føre båndet frem billede for billede. Hvis du holder M trykket nede, afspilles billedet med ca. 1/19 af den normale hastighed. Et still-billede kan blive stående i op til 5 minutter. Herefter går apparatet automatisk i STOP stilling for at undgå ødelæggelse af båndet eller båndmekanismen. Er der striber eller uro i still-billedet, kan billedkvaliteten forbedres med stepvise tryk på enten D eller E knappen. 4. Tryk på N for at fortsætte med normal afspilning. Afspilning med dobbelt hastighed Tryk på knappen "N (X2)" under normal afspilning. Båndet vil afspilles med dobbelt hastighed og uden lyd. Tryk på knappen "N (X2)" for at gå tilbage til afspilning med normal hastighed. Billedsøgning: Under afspilning kan der trykkes på M eller m knappen for hurtigt at opsøge et bestemt sted på båndet (7 gange normal hastighed). Der er billed på skærmen men ingen lyd, mens der søges. Bemærk: Når du afspiller bånd, som er blevet overspillet med nyt indhold, høres den oprindelige lyd muligvis under automatisk sporing. Billedet kan være forvrænget under særlig afspilning i LP-tilstand. Logisk søgning: Under almindelig spoling af båndet (uden billed på skærmen) kan der trykkes på M eller m knappen for se hvor langt båndet er spolet frem eller tilbage. Så længe knappen holdes trykket, gengives billederne med 7 gange normal hastighed. 5. Slow motion afspilning, Shuttle : Tryk på cursor F eller G knappen under afspilning eller still billede. Følgende afspilningshastigheder kan vælges: -7xPlay, -3xPlay, -Play, still, 1/19slow, play, 2xPlay, 7xPlay. Slow motion kan annulleres ved at vælge den ønskede funktion f.eks. afspilning, søgning, still billede eller stop. Ved slow-og stillbilled-gengivelse kan der forekomme støjstriber alt efter båndets tilstand. Er der støjstriber i billedet, kan disse fjernes med cursor D eller E knapperne. 6. Tryk på x for at stoppe afspilningen. Tryk EJECT (Z) for at få skubbet kassetten ud af apparatet. Hvis båndet når til enden, stopper apparatet automatisk afspilningen, spoler båndet tilbage, skubber det ud. CM (Commercial Message) Skip: Med denne feature kan du under afspilning få apparatet til at springe over indspillede reklamer i nogle sekunder eller minutter, for derefter automatisk at fortsætte afspilningen. Under afspilningen trykkes stepvis på knappen for at springe over f.eks. en reklame. Gentagne tryk på giver: 1 tryk 30 sekunder 2 tryk 60 sekunder 3 tryk 90 sekunder 4 tryk 120 sekunder 5 tryk 150 sekunder 6 tryk 180 sekunder OPR (Optimum Picture Response): Denne funktion forbedrer billedkvaliteten under afspilning ved automatisk at justere afspilleren ind efter kvaliteten på båndet. Du bedes bemærke, at ikonet OPR ( ) kun fremkommer under afspilning af denne mode, når du afspiller et bånd. 1. Tryk på i 2. Tryk på F eller G for at vælge OPR ( ). 3. Tryk OK. 4. Vælg grad af forbedring med D eller E knappen: OFF, SOFT eller SHARP. Bemærk: OPR funktionen må kun vælges under afspilning! 5. Tryk i for at fjerne menuen. fosd ON OFF OFF 1 2 Pr-12 SOFT ACMS SETSHARP SYS R

DVD AFSPILLER BRUGERMANUAL MODEL : RN-6502 DV5612E HA8SER_DAN

DVD AFSPILLER BRUGERMANUAL MODEL : RN-6502 DV5612E HA8SER_DAN DV5612E HA8SER_DAN AFSPILLER BRUGERMANUAL MODEL : RN-6502 Læs venligst hele denne brugervejledning omhyggeligt inden tilslutning, anvendelse eller indstilling af dette produkt. Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DVD-AFSPILLER OG VIDEOBÅNDOPTAGER HR-XV28S PAL INSTRUKTIONSBOG LPT A

DVD-AFSPILLER OG VIDEOBÅNDOPTAGER HR-XV28S PAL INSTRUKTIONSBOG LPT A DVD-AFSPILLER OG VIDEOBÅNDOPTAGER HR-XV28S PAL INSTRUKTIONSBOG LPT1056-005A DA Sikkerhedsforskrifter FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD, MÅ IKKE ÅBNES FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC DMR-E50 http://da.yourpdfguides.com/dref/762048

Din brugermanual PANASONIC DMR-E50 http://da.yourpdfguides.com/dref/762048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PANASONIC DMR-E50 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU. Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER

BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU. Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER Denne betjeningsvejledning indeholder komplette tekster på dansk. Sammenhold venligst de danske tekster med illustrationerne i den internationale

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SV-2453X/XEE http://da.yourpdfguides.com/dref/788876

Din brugermanual SAMSUNG SV-2453X/XEE http://da.yourpdfguides.com/dref/788876 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Din brugermanual DAEWOO VCR2104B http://da.yourpdfguides.com/dref/3405868

Din brugermanual DAEWOO VCR2104B http://da.yourpdfguides.com/dref/3405868 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DAEWOO VCR2104B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-109-224-23 (1) DK DVD Player/ Video Cassette Recorder Betjeningsvejledning PAL SLV-D960P E SLV-D930 D SLV-D925 E SLV-D920 E 2004 Sony Corporation ADVARSEL! Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt

Læs mere

Indhold. Indledning. Forberedelse. Betjening. Dansk. Reference

Indhold. Indledning. Forberedelse. Betjening. Dansk. Reference Indhold Indledning Indhold... Før brug...- Afspillelige diske... Fjernbetjeningsafstand... Sikkerhedsforanstaltninger... Om diske... Om symboler... Valg af afspilningskilde... Frontpanel og displayvindue...5

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

DR-M70SEY DVD VIDEOOPTAGER ANVISNINGER

DR-M70SEY DVD VIDEOOPTAGER ANVISNINGER CLEAR PROG TOP MENU SLOW REC ON SCREEN PLAY STOP SET UP AUDIO REPEAT ZOOM PR MENU/LIST RETURN SLOW PAUSE REC SPEED PR / I STANDBY/ON DVD VIDEOOPTAGER DR-M70SEY OPEN/ CLOSE SHOWVIEW/ VIDEO Plus+ ENTER R

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

21 DK. VIGTIGT! Læs dette før du tilslutter apparatet. STRØMFORSYGNING: (Se Fig.1) SERVICE: PRODUKT SERVICE CENTRE

21 DK. VIGTIGT! Læs dette før du tilslutter apparatet. STRØMFORSYGNING: (Se Fig.1) SERVICE: PRODUKT SERVICE CENTRE Cyrus DVD8 Brugervejledning VIGTIGT! Læs dette før du tilslutter apparatet FORSIGTIG: Når du ser dette symbol skal du være forsigtig, da der så er vigtige sikkerheds-instruktioner du skal følge i denne

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Køb af DVD afspiller

Køb af DVD afspiller Køb af DVD afspiller Markedet for DVD afspillere er stort, og der er mange producenter, der udbyder DVD afspillere. Som med meget andet HiFi, så gælder det også for DVD afspillere, at i langt de fleste

Læs mere

DVH-1020 Betjeningsvejledning

DVH-1020 Betjeningsvejledning DVH-1020 Betjeningsvejledning VIGTIGT Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager DVD AFSPILLEREN i brug. Gem betjeningsvejledningen, så du kan slå op i den senere. Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Indhold. Indledning. Forberedelse. Betjening. Dansk. Reference

Indhold. Indledning. Forberedelse. Betjening. Dansk. Reference Indhold Indledning Indhold...0 Før brug...- Afspillelige diske... Fjernbetjeningsafstand... Sikkerhedsforanstaltninger... Om diske... Om symboler... Valg af afspilningskilde... Frontpanel og displayvindue...

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

DVD AFSPILLER TIL BILEN

DVD AFSPILLER TIL BILEN DVD AFSPILLER TIL BILEN BETJENINGSVEJLEDNING Før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller, bør du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå

Læs mere

OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT PLAY RECORD PROG. DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD

OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT PLAY RECORD PROG. DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD STANDBY-ON E970WED_.book Page 1 Monday, October 24, 2005 11:07 AM Brugsanvisning REW FFWD STOP/EJECT PLAY RECORD PROG. DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD -optager med videobåndoptager DRV-A2831 OPEN/CLOSE

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 BRUGERVEJLEDNING DPU3390 P b Pb Free Læs hele brugervejledningen grundigt før tilslutning, betjening eller justering af enheden.

Læs mere