Oplægsholdere. Anette Risager - Inklusion. Sidst opdateret 1. august 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplægsholdere. Anette Risager - Inklusion. Sidst opdateret 1. august 2014."

Transkript

1 Oplægsholdere Sidst opdateret 1. august En PLS aktivitet kan være at invitere til et foredrag eller oplæg om et interessant emne. PLS har været i kontakt med flere personer, der dækker forskellige videnfelter. Her kan du finde, hvem de er, hvad de holder oplæg om, og hvordan man får fat i dem. Vær opmærksom på, at nogle af temabeskrivelserne er hentet fra tidligere kurser og oplæg, hvoraf nogle af dem har varet en hel weekend. Hvis I fx søger en oplægsholder til et fyraftensmøde, kan det være en god idé at tale med oplægsholderen om, hvordan et oplæg kan tilpasses et par timer. Det er forskelligt, hvor meget oplægsholderne koster at få ud, så sørg for at spørge dem, hvad det vil koste at have dem til jeres specifikke arrangement. Anette Risager Inklusion Anissi Thorndal Ghazeleh Kommunikation på studiet Erik Kirk Beskyldt for pædofili Hanne Mortensen Køn i pædagogik Helle Heckmann Børns udvikling Jan Hoby Pædagogisk teori og filosofi Jens Willer Pædagogikkens politiske slagkraft eller mangel på samme? Jonas Svane Psykologi og menneskekundskab for pædagogstuderende Karina Haase at ytre sig om den pædagogiske faglighed Khaled Mustapha Gadeplansarbejde og kriminalitet Kim Løwenstein Hvor er pædagogikken på vej hen? Kirsten Løth kritisk debattør Per Bøge Sorg og krise i børnehøjde Susanne Laudrup Børns seksualitet contra børn og sex Xinxin Ren Gudbjörnsson Kinesisk pædagogik og tigermorkultur TUBA (Terapi og rådgivning for Unge som er børn af Alkoholikere). Anette Risager - Inklusion Tema: Eksempler fra praksis om, hvordan det er lykkes at inkludere børn i forskellige vanskeligheder i det øvrige børnefællesskab. Praktiske bud på, hvad det kalder på af refleksiv kultur, konflikthåndtering og samarbejde i personalegruppen mellem det særlige i det almene 1

2 og ikke mindst, vigtigheden af god organisering, så børnemiljøer for inkluderende praksis kan opstå. En blanding af oplæg, gruppearbejde og refleksion. Om oplægsholderen: Anette Risager er leder af en integreret daginstitution, hvor der er plads til 80 børn. Heri plads til 15 børn som af forskellige årsager har brug for ekstra støtte. Hun er uddannet pædagog og har blandt andet været leder af en SFO samt en institution for anbragte børn fra 0 til 6 år. Hun har stået i spidser for at udvikle en inkluderende praksis, hvor børn fra det særlige og det almene har en hverdag sammen. Anette er desuden foredragsholder, forfatter, proceskonsulent. Mail: Tlf: Mobil: Anissi Thorndal Ghazeleh - Kommunikation på studiet Tema: Trænger dine skriftlige fremstillinger til at blive lidt skarpere eller kunne du bare rigtig godt tænke dig at blive bedre til at holde et oplæg både for klassen og til eksamen? Den skriftlige del består fx af opbygningen af en tekst, grammatiske udfordringer, brug af sproget, hvordan teksten gøres levende og forståelig. Vi vil også komme ind på opgaveskrivning generelt. Den mundtlige del omhandler bl.a. retoriske virkemidler, opbygningen af et oplæg og præsentationsteknik fx omkring eksamensnervøsitet. Om oplægsholderen: Anissi Thorndal Ghazaleh har en kandidatgrad i retorik fra Københavns Universitet, og driver sin egen konsulentvirksomhed, der hjælper virksomheder med kommunikation. Tlf: Hjemmeside: Erik Kirk - Beskyldt for pædofili Tema: Fortæller om, hvordan det er at blive beskyldt for pædofili, og hvad man (ikke) kan gøre. En virkelig historie om Erik, der blev beskyldt for at have blottet sig i den børnehave, hvor han var ansat. Læs om Eriks historie på: 33DF?opendocument 2

3 Om oplægsholderen: Erik er uddannet pædagog og bor i Midtjylland. Et oplæg koster en dagsløn som pædagog plus dækning af statens takst for kørsel. Tlf: Mail: Hanne Mortensen - Køn i pædagogik Tema: Hvad er det der foregår i Danmark, når vi fokuserer mere og mere på piger og drenges forskelle, samtidig med vi i vores naboland Sverige ser en modsatrettet udvikling, hvor der i disse år, arbejdes konsekvent på at udjævne kønsforskelle? Om oplægsholderen: Hanne Mortensen er underviser på pædagoguddannelsen Frøbel. Tlf: Mail: Helle Heckmann - Børns udvikling Tema: Børns udvikling gennem krop og sanser. I kan sammen finde frem til, hvad hun kan fortælle om. Om oplægsholderen: Rudolf Steiner pædagog og forfatter til bl.a. bogen Barn du er vores ansvar og Barndommens baghave: Inspiration til at skabe en hverdag ud fra det lille barns behov, som omhandler børns udvikling og kampen for et godt børneliv. De er oversat til flere sprog, hvilket har bragt hende til internationale konferencer som anerkendt foredragsholder, bl.a. for UNESCO s børnekonference i Brasilien. Mail: Tlf: Jan Hoby - Pædagogisk teori og filosofi Tema: Pædagogisk teori: Få en grundlæggende indføring i 3 store teoretikere, hvor der bliver plads til at gå i dybden og forstå, hvad det egentlig er teoretikerne siger, og ikke mindst 3

4 hvilken betydning det har i vores pædagogiske praksis. Vi lægger vægt på, at indholdet bliver nærværende og relevant, så det kan omsættes til praksis, men samtidig tager vi os tiden til at forbyde os i det teoretiske. Teoretikerne er Pierre Bourdieu, Paolo Freire og Bernt Gustavsson. Pædagogisk filosofi: Kurset har haft en kritisk perspektiv til den almene undervisning på pædagoguddannelsen. Der har været behandlet væsentlige pædagogiske områder mede inddragelse af betydningsfulde klassiske teoretikere. Dette er sket på måde, hvor på der opnås anvendelig viden til nutiden og praksis. Oplæggene har sigtet på at give en tilbundsgående indsigt og viden om vitale emner på det pædagogiske område. For pædagogikken kan kun eksistere som humanistisk praksis, i det omfang den er reflekteret og teoretisk informeret, og det vil sige informeret om, hvad der gør den til andet end opdragelse til samfundets herskende moralske værdier og politisk økonomiske doktriner. Om oplægsholderen: Til daglig næstformand i LFS i København og uddannet pædagog, specialestuderende på Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) i pædagogisk sociologi. Har skrevet debatoplægget En profession på vej strategi for en styrkelse af den pædagogiske faglighed og en række artikler om blandt andet Freud, Vygotsky og Paulo Friere. Mail: Telefon: Mobil: Jens Willer - Pædagogikkens politiske slagkraft eller mangel på samme? Tema: Jeg vil forsøge at revitalisere en politisk bevidsthed på en måde, som kan aktivere en moderne pædagogs politiske orientering. Hvad indebærer det at have et politisk ståsted, som er bevægeligt, moderne og udholdeligt? Alt for meget politik er druknet i økonomitænkning, ressourcekamp og visionerne for velfærdssamfundet lugter af mest af alt af effektivitet, produktivitet og konkurrenceevne jeg vil forsøge at give en kritik af den økonomiske fornuft og sammen kan vi måske ende op med en forståelse af politiske visioner, som reelt kan motiverer til kamp for forbedringer af vores samfund. Hvordan kan vi få politik til at indeholde blomstrende og magtfulde visioner for en fremtid, vi gerne ser os selv, som medskabere af? Om oplægsholderen: Jens Willer (f.1964), lektor i pædagogik ved UCC, Pædagoguddannelsen København. Medforfatter til bogen Pædagoguddannelsen på tværs. Tidligere beskæftigelse i daginstitutioner, støttepædagog, i Kommunernes Landsforening på bladet Danske Kommuner, undervisningsassistent Medicinstudiet Panum i faget medicinsk sociologi, ekstern lektor på Medicinsk antropologi, konsulent for NVIE national videnscenter 4

5 for inklusion og eksklusion, foredragsholder, specialkonsulent for institutioner og kommuner. Cand.mag. fra Københavns Universitet i fagene filosofi og pædagogik. Mail: Tlf: Jonas Svane - Psykologi og menneskekundskab for pædagogstuderende Tema: Vi ser på nogle af de vigtigste psykologiske, pædagogiske, samfundsvidenskabelige og filosofiske tankesæt, der har vist sig at kunne hjælpe mange mennesker videre i udviklingen af deres personlige verdensanskuelse. Disse tanker vil blive analyseret med et kritisk blik, for at undgå at de fremstår som sande og nemme løsninger. Vi vil sammen styrke jeres pædagogfaglige bevidsthed, ved at tage udgangspunkt i både de psykologiske og pædagogiske fagdiskurser og i jeres egen selvforståelse og praksis. Så kan I møde verden med den indsigt og handlekraft, som man med rette kan forvente kendetegner veluddannede moderne pædagoger (en del af beskrivelsen til et weekendkursus). Om oplægsholderen: Jonas Svane er psykolog cand. Psych. og filosof Bach. Phil. fra Københavns Universitet. Har undervist i psykologi og pædagogik på Gentofte socialpædagogiske Seminarium, Gladsaxeseminariet, Københavns Pædagogseminarium, Zahles lærerseminarium og på efter og videreuddannelser for pædagoger og lærere. Han har tidligere været skolepsykolog og projektleder i Københavns kommunes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning. Mail: Tlf: Karina Haase - at ytre sig om den pædagogiske faglighed Tema: Karina brænder for at skabe opmærksomhed om de forhold, pædagoger er ansat under og sætte stemme på børns og pædagogers virkelighed. Om oplægsholderen: Karina er pædagog og medlem af Kritiske Pædagoger Århus, en forsamling som tør træde frem og kritisere danske pædagogers forhold, faglighed og omdømme. Hun er en eminent formidler og aldrig bange for at sprede sine budskaber foran større forsamlinger! 5

6 Tlf 1: Tlf 2: Khaled Mustapha - Gadeplansarbejde og kriminalitet Tema: Khaled har praktisk erfaring med gadeplansarbejde, kriminelle unge og deres nærmeste. Om oplægsholderen: Khaled er pædagog og har en diplomuddannelse i børn og unge foruden en gadeplansuddannelse og projektlederuddannelse. Han har lavet opsøgende gadearbejde for unge med alt fra stofmisbrug til kriminelle tendenser i København. I dag arbejder han via Fredensborg Bibliotekerne, hvorigennem han har etableret en Fædreklub i Nivå og når de unge gennem lektiehjælp i Kokkedal. Mail: Telefon: Kim Løwenstein - Hvor er pædagogikken på vej hen? Tema: Hvordan implementerer vi ny viden i vores pædagogik og indretningen af læringssteder? Hvad er det for en størrelse? Hvad kan vi med neuropædagogikken? Hvordan lære vi overhovedet noget? Hvordan kan vi bruge det innovative i pædagogikken i tanker og indretning? Ud fra menneskelige ressourcer og pædagogisk viden vil vi prøve at se på, hvad der er oppe i tiden. Jeg vil åbne op for hvad det betyder når vi lære enten ved at være visuelle, auditive eller ved hjælp af kinæstesien. Vi vil se på vores viden og få indsigt i vores ikke viden. Vi vil også se på bevægelsen fra den Freudianske tankegang til den kognitive tankegang og den afsmitning det kan have på vores hverdag i mødet med det andet menneske. Om oplægsholderen: Kim Løwenstein. Lektor i pædagogik på UCC., exsam. art. i pædagogik Københavns Universitet (KU), uddannet pædagog, læser til Master i Socialinnovation og entreprenørskab på RUC, lavet skoleudviklingsprojekter for arkitektfirmaet Wilhelm Lauritzen A/S, vandt konkurrencen om Fremtidens skole, skolen ved Trekroner i Roskilde. 5. årig SKUB projektet i Gentofte Kommune (Skoleudbygnings projekt), 4. årig udviklingsprojekt for alle pædagoger i Gentofte Kommune. 3. år som konsulent i Det Kan Nytte projektet for Københavns Amt. mm. Har blandt andet været med til at skrive bogen: Hvis er barnet? og "Barndom med udsigt". 6

7 Mail: Tlf: // Kirsten Løth - kritisk debattør Tema: Kirsten forholder sig kritisk til pædagogik og pædagogers arbejdsforhold. Spørg hende, hvad hun for tiden går op I og har lyst til at dele med jer. Om oplægsholderen: Kirsten er pædagog og redaktør for Kritisk Debat, hvor hun udbreder sin holdning om at lade at legen og kærligheden være omdrejningspunktet for al arbejde med daginstitutionsbørn. Desuden sidder hun i fagforeningen LFS' hovedbestyrelse her arbejder hun aktivt for bedre vilkår for pædagoger inden for almenområdet. Mail: Tlf: Per Bøge - Sorg og krise i børnehøjde Tema: Hvordan skal pædagoger i de danske daginstitutioner håndtere, når et barn rammes af midlertidig eller langvarig sorg og krise? Desværre oplever danske børn hvert år, at en af deres forældre bliver indlagt over 5 dage med en alvorlig sygdom som fx kræft. Hvis en familie bliver udsat for en alvorlig sygdom eller dødsfald, rammer det naturligvis hele familien utrolig hårdt. Det kan derfor være svært for den eller de efterladte forældre at dele deres sorg med børnene. Børn i sorg har ekstra brug for dygtige voksne i den offentlige sektor, det gælder både i daginstitutionen og i skolen. Et hovedbudskab er, at pædagoger skal kunne tage ansvar for at hjælpe et menneske igennem sorg som et helt menneske. Om oplægsholderen: Per Bøge er til daglig ansat i Kræftens Bekæmpelse og projektchef i OmSorg. Han har stor erfaring i at støtte voksne i at hjælpe børn i sorg, samt i at efteruddanne fagpersonale til at få viden, indsigt og forståelse i et barns sorg og krise situation. Mail: Tlf:

8 Susanne Laudrup - Børns seksualitet contra børn og sex Tema: Børn har en seksualitet. De oplever lystfornemmelser, som er af erotisk karakter. De onanerer og kan også få noget, der minder om orgasme. For mange er ordene børn og seksualitet i samme sætning en provokation i sig selv, især fordi det ofte bliver forbundet med pædofili og overgreb.»hvis man tror, at den voksne seksualitet og den barnlige seksualitet er det samme, tror man måske også, at man kan være fælles om den og det kan man helt bestemt ikke.«mange forældre og pædagoger har oplevet at skælde ud, når de eksempelvis opdager, at børnene onanerer eller piller ved hinanden, men de nysgerrige børn er langtfra unormale. Susanne fortæller om børns oplevelse af seksualitet og pædagogisk personales forforståelser af emnet med formålet at skabe rum for bud på, hvordan vi kan blive bedre til at håndtere dette område såvel kollegialt som i forhold til forældre, kommune og ikke mindst i forhold til de børn det hele handler om. Om oplægsholderen: Susanne Laudrup er seminarielektor på pædagoguddannelsen København. Susanne er cand.pæd.biologi, og har skrevet specialet Seksualundervisning fra viden til handling. Har været medforfatter på Folkeskolen læseplaner og Undervisningsvejledning for sundheds seksualundervisning samt familiekundskab fra Undervisningsministeriet. Har skrevet adskillige bøger og artikler om emnet, ligesom hun er en ofte brugt foredragsholder for såvel pædagoger som forældre i daginstitutioner og SFOer. Mail: Tlf: Xinxin Ren Gudbjörnsson - Kinesisk pædagogik og tigermorkultur Tema: Hvordan kan det være, at lærere har så høj status i Kina, men så lav i Danmark? Hvordan opdrager man vindere i samfundet? Xinxin er en udfordrer afi debatten om det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked. Om oplægsholderen: Xinxin er foredragsholder, skribent, ledercoach og debattør. Hun var coach i DR programmerne Sådan opdrager du en vinder og Tigermor og lektiekuren. Hun har aktivt deltaget i debatten i medierne om uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet i Danmark med et perspektiv, der bygger på erfaring og viden om kinesisk pædagogik, ledelse og uddannelse. Mail: Tlf:

9 TUBA (Terapi og rådgivning for Unge som er børn af alkoholikere) Tema: TUBA tilbyder forskellige slags oplæg og er indstillet på at tilpasse det til hvert enkelt oplæg alt efter behov. Som overordnede emner beskriver TUBA tre eksempler: Dynamikker i familier med stof eller alkoholmisbrug Konsekvenser af at vokse op i en dysfunktionel familie (fx fokus på tilknytningsbesvær, sociale og følelsesmæssige udfordringer etc.). Hvordan spotter man og støtter et barn / en ung som fagperson? Navn: Mette Bladt Clausen (Psykoterapeut MPF). Mail: Tlf:

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Professionshøjskolen University College Nordjylland Bachelorprojekt 2013 Vejleder: Knud Peter Christiansen Antal anslag: 69.072 Camilla Thomsen HS09073

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene

Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi Når de voksne mødes skabes muligheder for børnene Skrevet af: Hanne Karkov, Psykotraumecentret ved Dansk Røde Kors Indholdsfortegnelse

Læs mere

Veje til et godt ungdomsliv

Veje til et godt ungdomsliv Veje til et godt ungdomsliv Inspiration til dig der arbejder med etniske minoritetsunge udsat for social kontrol Kan du sige ja til: - Synes du alle har ret til et godt ungdomsliv? - Er du i tvivl om,

Læs mere

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Pædagoguddannelsen i Viborg Titel Omsorgssvigtede anbragte unge Titel (på engelsk) Young human beings neglected and placed away from home Gruppenr. 27 Anslag 94.784

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere