Blomsterpragt når den er flottest!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blomsterpragt når den er flottest!"

Transkript

1 Nummer 2 Årgang 40 Juni 2007 Forår i Hundiegård Blomsterpragt når den er flottest! Epilog? Der er nu gået langt over et år, siden DONG begyndte på kabellægningen i vort område. Projektet skulle have været afsluttet for længe siden. Men det er det ikke. For øjeblikket er arbejdet vel nærmest gået i stå. Græsset og ukrudtet vokser, så det til dels skjuler den manglende eller mangelfulde retablering af rabatterne. Nogle steder kan de kun slås med store vanskeligheder og med tilhørende skader på græsslåmaskinerne. Mange overkørsler er ikke retableret ordentligt. - Antenneforeningens nedlagte kabel er blevet beskadiget så mange steder under arbejdet, at man har måttet skrue bissen på over for DONG for at få fejlene udbedret. Der skal derfor ganske sikkert graves op igen flere steder.

2 Indholdsfortegnelse Side Forside: Epilog?...1, 3-4 Indholdsfortegnelse...2 Kandidatnavne til bestyrelsesvalg Referat af ekstraordinær generalforsamling Bemærkninger til Legepladsprojekt Storebjerg m.m Annonce M.J. Glas års tilbageblik (Toni Føns Petersen) Fortætning af Hundiegårds-området Annoncepriser...18 Nu er det sommer...19 Uden mange ord!...19 Kommunal græsklipning...20 Korte meddelelser...20 Parkering - igen!...21 Indbrudsstatistik...22 Reflektioner over hunde-høm-hømmer...22 Annonce EDC-mæglerne...23 Service-siden...24 Brug din bestyrelse! Side 2 Vandposten

3 Repræsentanter for foreningen gennemgik den 22. januar 2007 og 5. februar 2007 sammen med DONG og en repræsentant fra Greve Kommune området. Herunder konstateredes der en lang række fejl og mangler. Af en skrivelse fra DONG dateret den 21. februar 2007 med overskriften "Justering af masteplacering i etape 1 og 2" fremgår det, at langt over 50 master skal flyttes, fastgøres, repareres osv., ligesom der i flere 'sorte huller' skal opstilles ekstra master. Altså skal der graves igen! Fejlplaceringen har tidligere været påpeget af foreningen. Dette arbejde er tilsyneladende også gået helt i stå. Epilog? Grundejerforeningens 'ansvarshavende', Carl Dixen, har modtaget, registreret og videresendt et enormt antal af medlemmernes klager til rette vedkommende. Selv har han mere eller mindre opgivet at kommunikere med DONG - men overladt dette til kommunens Tekniske Forvaltning. Grundejerforeningen har ladet et uvildigt Rådgivende Ingeniørfirma med belysning som speciale se på beslysningsanlægget i vort område. Resultatet af de lystekniske beregninger er nedslående: Men hverken lyspunktafstande eller armaturblændingstal opfylder efter reglerne, hvad de skal. DONG har tilsyneladende slet ikke foretaget relevante lystekniske beregninger inden projektets start og der er begået et utal af (projekterings)fejl. Og også Vandværket har et utal af u- afklarede spørgsmål med DONG. Kommunen, som jo er kontraktpart i sagen, har efter de foreliggende oplysninger, afvist at deltage i en afleveringsforretning med DONG, før det hele er bragt i orden. Det lyder helt rimeligt! Nummer 2 Alt dette har 'Vandposten' berettet udførligt om i de forudgående numre, så redaktionen kan kun håbe på, at dette nu bliver epilogen til DONG's kabellægningsskandale her i området. Farvel og tak! - Men for øjeblikket bombarderes vi med materiale fra DONG om tilslutning til det nedgravede fibernet. Også her skal der så graves igen. Var der nogen, der sagde gravefobi? Det skulle da heller ikke undre, hvis det hele ender med en voldgiftssag? Side 3

4 Nu nærmer sommeren sig imidlertid med raske fjed - og 'Vandposten' ønsker hermed alle læsere en lang og god sommer. Flemming Koue Fejlplaceret mast på Rugbjerg Nu kommer der omsider topasfalt i de opfræsede riller - Rugbjerg Kandidatnavne til bestyrelsesvalg 2007 I henhold til 8 i foreningens vedtægter minder bestyrelsen om, at indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle og hvilke kandidater der opstiller til valg. Der kan kun træffes afgørelser om emner og kandidater, der er optaget i den udsendte dagsorden. Bestyrelsen skal hvert år inden den 15. august i lokalpresse og/eller medlemsblad minde medlemmerne om fristen 1. oktober for indsendelse af kandidatnavne til bestyrelsesvalg. Vi søger aktuelt et medlem, som bl.a. er interesseret i at opdatere og vedligeholde foreningens hjemmeside. Hvem melder sig? Med venlig hilsen Bestyrelsen Side 4 Vandposten

5 Referat af den ekstraordinære generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling i grundejerforeningen Hundiegård blev afholdt i Greve Medborgerhus, Greveager 9, den 22. marts 2007, kl. 19:00. I generalforsamlingen deltog der 21 stemmeberettigede medlemmer, ligesom der var medbragt en del fuldmagter. 1) Valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået Carl Dixen, som blev valgt uden modkandidat. Carl Dixen konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indkaldt, da den var varslet rettidigt i den uddelte 'Vandpost'. Ingen opponerede. 2) Bekræftelse af den ordinære generalforsamlings bemyndigelse til bestyrelsen til at optage en kassekredit på maks. kr ,-. der var kommentarer hertil? Villy Bentsen, Storebjerg 31: Spurgte, om ikke det var på sin plads at nævne, at der var en "Plan 2" for legepladsen på Storebjerg, da den jo ikke længere helt svarede til skitsen i det seneste nummer af 'Vandposten'? Formanden Bo Barfoed: Der har været en givtig dialog med naboerne til legepladsen og på basis af denne er det korrekt, at der er udarbejdet en revideret version, som vi også har tegninger med af i dag. Carl Dixen: "Jeg må gøre opmærksom på, at det, der er til afstemning i dag, er, om bestyrelsen må optage en kassekredit på Carl Dixen redegjorde for årsagen til indkaldelsen til ekstraordinære generalforsamling ved at oplæse begrundelsen fra 'Vandposten' nr. 1, februar 2007, side 21. Carl Dixen spurgte, om Nummer 2 Naboer til Storebjerg-legepladsen Side 5

6 kr ,- som anført i bemærkningerne til dagsordenen i 'Vandposten', side 21, og som godkendt af den ordinære generalforsamling og ikke om stillingtagen til udformningen af legepladsen". Der var ikke yderligere bemærkninger og Carl Dixen satte herefter forslaget under afstemning. Imod stemte 4 (inkl. 1 fuldmagt). Der var ingen, der stemte hverken for eller imod. Carl Dixen konkluderede, at forslaget var vedtaget med stor majoritet. Bemyndigelsen var herefter endelig godkendt. Fotografen var lidt sent på den, men generalforsamlingen varede heller ikke så længe! 3) Eventuelt Under dette punkt udspandt der sig en livlig debat. Et spørgsmål lød, om "det overhovedet var nødvendigt med alle de legepladser". Side 6 Flemming Koue, Rugbjerg 20: Det er ifølge en generalforsamlingsbeslutning fra år 2000, at foreningen renoverer legepladserne, da de har været der i over 30 år, uden at der er blevet gjort det store ved dem. Legepladsen på Storebjerg er den tredje le- Vandposten

7 geplads, der står for tur til at blive renoveret, siden denne beslutning blev taget. Der blev også spurgt, om legepladserne overhovedet blev brugt. Naboerne til Storebjerg-legepladsen kunne bekræfte, at det gjorde den. Herefter kom debatten ind på vores allesammens smertensbarn DONG og deres graverier, master m.v. Erik Hansen, Knøsen 16: "Hvornår bliver DONG færdige?" Carl Dixen: "De bliver nok færdige engang... Jeg mener ikke, det bliver før, efter bøgen er sprunget ud. Der er en liste så lang så lang med ting der skal rettes, bl.a. skal ca. 75 master flyttes." Poul Tind, Brydeholm 22: "Det bliver da sjovt at se belysningen, når først der kommer blade på træerne. Det bliver nogle fint oplyste kroner." Flemming Koue: "Jeg var med DONG, Greve Kommune og Carl Dixen rundt i området ved besigtigelsen af masterne og belysningen og det skal måske retfærdigvis nævnes, at der nok også er nogle træer i nogle af medlemmernes haver, som bør klippes lidt til, da de hænger ud på steder og skygger, hvor de ikke bør hænge ud og dermed skygger for lys på fortove og kørebane." Flemming Viggo Bille Hansen, Knøsen 30: "Rabatterne - de køres i stykker én gang om ugen, fx. fordi folk holder, så renovationsbilerne ikke kan komme til og så kører de op over rabatterne. Det ser forfærdeligt ud." Bo Barfod: "Adskillige grundejere er kommet med forslag, om ikke man fx. kan sætte kampesten op ved hjørnerne på vejene, så det specielt holder renovationsbilerne fra at køre op over dem hele tiden." Carl Dixen: "Det er kommunale rabatter, hvor det ikke er lovligt at opsætte påkørselsfarlige ting, - eksempelvis kampesten." Både Annie Holm Jørgensen og Flemming Koue mente: "Vi bør måske henvende os til kommunen og bede dem henstille til renovationsselskabet om, at deres biler Nummer 2 Side 7

8 skal køre pænere". Det var der bred tilslutning til i forsamlingen. Majbrit Hougaard, Marholm 84: "Er der kommet svar fra kommunen vedr. belægningen på vores vej?" Flemming Koue: "Vi har for ca. 14 dage siden rykket kommunen igen, men på grund medarbejderudskiftning i kommunen, har de ikke styr på sagen. Ekspeditionssekretær Birthe Henriksen hos Teknisk Forvaltning har lovet at videresende sagen til rette vedkommende og svare snarest. Vi rykker igen." Carl Dixen: "Vi ved p.t. ikke, om kommunen har penge til nye asfaltarbejder på vores veje i år." Bo Barfod: "Tilbage til det indledningsvis sagte. Jeg har de nye tegninger over legepladsen på Storebjerg med. Vi synes, der er kommet nogle gode løsninger ud af debatten med naboerne til legepladsen." Christian Jacobi: "Vi har efter den ordinære generalforsamling i november 2006 sendt kopier af de første legepladstegninger Side 8 ud til alle naboerne til legepladsen og har indkaldt til et dialogmøde om projektet. Dette har resulteret i nye forslag og nye tegninger, som også efterfølgende er omdelt til naboerne til legepladsen." Flemming Viggo Bille Hansen, Knøsen 30: "Er vi sikre på, at beløbet er stort nok til renovering af legepladsen?" Christian Jacobi: "Det er vi overbeviste om." Bo Barfod: "Afsluttende bemærkning! Legepladsen på Storebjerg har nu været der i næsten 40 år, uden at der er blevet gjort det store ved den. Det, vi laver nu, bliver lavet af solide materialer, som ikke er til at flå itu, så vi regner med at have den også om 30 år fra nu." Carl Dixen konstaterede herefter, at der ikke var flere spørgsmål. Bo Barfod: "Tak for fremmødet og god ro og orden." Sekretær og referent Peter Hammerhøj Dirigent Carl Dixen Pedersen Vandposten

9 Bemærkninger til Legepladsprojektet på Storebjerg Planforslag 2 1. Hensigten med at renovere den eksisterende legeplads er først og fremmest at give det lidt slidte grønne område en ansigtsløftning. Legepladsen skal fremstå indbydende og brugbar for at bredt spænd af beboere i alle aldersgrupper, dog med hovedvægt på de lidt større børns leg, modsat f.eks. toget på Rugbjerg, der primært er for børn i børnehavealderen. Legepladsen skal tåle slid, uden at fremstå hærget, og den vedligeholdelse, der udøves, omfordeles, så den er mere synlig og koncentreret. 2. Der sættes chikaner på stiindgangen og ved Storebjerg, således at "gennemkørsel" bremses. Ligeledes vil stiføring og skaterbakker gøre gennemkørsel besværlig. 3. Den eksisterende fliseplads, hvor DONG allerede har skåret i beplantningen, tages op og fliserne bruges til en trædestenssti i græs. Trædestien lægges som en ny ramme om legelund A. Udenom er græsset klippet og under træerne udlægges marksten, stubbe og enkelte stammer i en bund af flis. Lunden skal stammes, så man kan se ind under og igennem den, men den danner alligevel en rumlighed til arealet, gør det grønt på en lidt anden måde end den eksisterende rammebeplantning. Plantevalget understreger årstidsvariationen og er i tråd med beplantning på den modsatte side af Storebjerg. 4. Legeområde B bindes sammen med det eksisterende legekrat, hvori der placeres et rutscherør. Beplantningen renoveres. Repos og evt. overkravlingsted på røret anlægges i marksten og stabilgrus. Stierne rundt om rør og beplantning udlægges i plastarmering med vedflis. Den flade del af legeområdet er med faldunderlag, hvori der placeres klatrestolper og lidt redskabsleg. Legeområdet gøres så multifunktionelt som muligt. Faldunderlag af flis indrammes af stammer, sten og stubbe. Disse er dels en del af udgangspunktet for leg og de kan fungere som siddepladser og evt. bord for en picnic. Nummer 2 Side 9

10 5. De eksisterende legekrat og beplantninger udvides med en plantetype, der tåler slid og leg. Stikkende vækster, der umiddelbart er til at komme til, udskiftes med nye planter. Der lægges vedflis i bunden. 6. Grillpladsen, som er placeret centralt på arealet, dannes af en "pergola" udført i træ og armeringsjern. Den tilføjer en ny rumlighed på arealet, og den får grøn karakter v.h.a. slyngplanter. Bænke og borde udføres i træstammer og stubbe. Selve bålstedet sættes i et stort betonrør med transportabel grill i støbejern. Pergolaen danner ramme om legelund C, der anlægges som et legekrat med enkelte mindre trævækster. Pergolaen danner endvidere tilskuerplads for boldbane og skaterområde. 7. Asfaltbanen er slidt op, og det kan bedst betale sig at renovere den. Området er tegnet med en nyopmalet boldbane, et skaterområde og en basketkurv, hvor der lægges støjdæmpende underlag under og omkring kurven. 8. Syd for skaterbakkerne udvides beplantningen med et støjdæmpende busket. Beplantningen er endvidere med til at forme arealets rumlige karakter. Skal du have nye ruder? - Så brug områdets egen glarmester på Brydeholm 3 M J Glas MICHAEL JENSEN GLARMESTER (Medlem af glarmesterlauget) Mobil: Forsikringsskader Indbrudsskader Termoruder Butiksruder Forsatsruder Spejle Glassalg Indramning Side 10 Vandposten

11 Planforslag 2 til Legepladsprojektet på Storebjerg som præsenteret på den ekstraordinære generalforsamling i 2007 og som det vil blive sendt i udbud! Nummer 2 Side 11

12 45 års tilbageblik 45 års tilbageblik ved tidl. bestyrelsesformand Toni Føns Petersen Billeder af en mark fuld af blomstrende marguiriter, et område med nogle få huse og en bar grund med en vandhane. Jeg har fundet familiealbum og scrapbog frem fra den gang, verden var ny. Den nye verden var Hundiegård, som er fyldt 45 år. Der er stadig mange grundejere, der har været med fra starten, og som sikker, lige som jeg, bliver lidt nostalgiske, når vi tænker på, hvad vi har været igennem sammen. I forbindelse med foreningens festskrift ved 25 års fødselsdagen skrev Arne Michaelsen et glimrende tilbageblik, og naturligvis skal Vandpostens 40 års fødselsdag også fejres på skrift. Jeg skal forsøge at skrive lidt om min egen formandstid, som vel nok, som Dagbladet den gang skrev, var både begivenhedsrig og til tider stormfuld. Foreningens første formand arkitekt Poul Maibomm Hansen havde gjort et formidabelt forarbejde, da jeg i november 1969 overtog formandshvervet. De store kloakeringer var afsluttet i 1967, og Greve Sivebrønde var dermed fortid. Anlæg af stiernes første etape var i fuld gang, og nu forestod færdigprojekteringen af vejene med kantsten, vendepladser, overkørsler og indkørsler til parcellerne. Ing.-fa. Steensen og Varming var engageret til at projektere anlægget, og arbejdet skulle i gang, så snart frosten var gået af jorden. Licitation skulle afholdes, og økonomien skulle tilvejebringes. Det var de store generalforsamlingers tid. Af de ca. 500 medlemmer mødte altid mindst halvdelen op til generalforsamling i Badehotellets store sal. Mange problemer blev drøftet, herunder også en række tekniske problemer. Skulle vi have SF-sten i indkørslen eller fliser eller måske chaussèsten, som bestyrelsen havde forelsket sig i? Meningerne var delte, så det endte med en urafstemning. Kun halvdelen af medlemmerne stemte, men blandt dem var der ingen tvivl. Det skulle være chaussé, også selv om der skulle betales et mindre kontant beløb, hvis ikke det kunne rummes i det optagne lån. Vi fandt et parti brugte, håndhuggede blå rønnegranit, som var taget op på en landevej øst for Lund. Efter en meddelt kommunegaranti lykkedes det at optage et anlægslån på 3 mill. kroner, som de fleste dog nok troede var for lidt. Side 12 Vandposten

13 Licitation blev afholdt, og den lavest bydende entreprenør fik overdraget arbejdet på anbefaling fra ingeniørfirmaet. Arbejdet skulle udføres på 120 arbejdsdage. Desværre skulle det snart vise sig, at entreprenøren slet ikke magtede opgaven og slet ikke inden for tidsfristen. Helt galt gik det med vore fine håndhuggede chaussésten, som skulle lægges i bueforbandt. Entreprenøren påstod, at han havde en brolægger til at lede arbejdet, men arbejdet i marken blev udført af "pensionisterne fra Skibby", som medlemmerne døbte arbejdsholdene. Der skulle udføres en prøve på Storebjerg, som skulle godkendes, inden arbejdet blev igangsat. Prøven blev også lavet, men inden den blev godkendt, var arbejdet i fuld gang. Bestyrelsen var ikke tilfreds med arbejdet. I foreningen havde vi en professionel brolægger boende. Vi fik fat i Tonny Weber Hansen, som belærte tilsynet om, hvordan godt håndværk så ud, og sammen kasserede de derefter hele arbejdet som dårligt håndværk. Formanden og foreningens kasserer John Lange deltog derefter i hvert eneste byggemøde. John Lange var en glimrende kontrollant. Han kæmpede for hver eneste krone, som om det var hans egen. Vi var langmodige bl.a. i forbindelse med tidsfristforlængelser, men til sidst måtte vi sige stop. Kvaliteten af arbejdet var simpelthen for ringe. Entreprenøren blev fyret, og formanden blev stævnet for ulovlig fyring med krav om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste med mere! Et held i uheld var det, at den næstlavest bydende entreprenør indvilligede i at overtage arbejdet til den pris, han havde afgivet ved licitationen. Arbejdet kunne gå videre, og vi kunne forberede os på den kommende retssag i Landsretten. Først i 1974 efter flere møder i Landsretten var retten klar med en kendelse, som desværre gik foreningen imod. De penge, vi havde tilbageholdt skulle betales og en garantisum udbetalt til os fra en garantistillende bank tilbagebetales, til gengæld fik entreprenøren ingen penge for tabt arbejdsfortjeneste, idet retten mente, at der lige så godt kunne blive tale om et underskud, ligesom foreningen fik tildelt et mindre beløb til udbedring af fejl og mangler. Det var nogle smertelige erfaringer, som desværre ikke rigtig kunne bruges til noget. "Af skade bliver man klog, men sjældent rig." Scrapbogen fortæller en lang historie om de mange "slagsmål", vi havde Nummer 2 Side 13

14 især med Teknisk Udvalg. Krav som f.eks. fliser på fortovene, fliser på stierne i stedet for asfalt og fliser på de brede stier ved siden af asfalten. Det lykkedes at få modereret flere af kravene. Vi havde jo nok at bruge penge til, som f.eks. legepladser og lys på stierne. På generalforsamlingen i 1971 var de fleste problemer løst, og i Dagbladet kunne man læse følgende: "Det var en helt ny fornemmelse, at være til generalforsamling i Hundiegård. Mens disse generalforsamlinger i tidligere år har været stormfulde med voldsomme angreb på både bestyrelse og sogneråd, så var det i år kun kommunalbestyrelsen, der måtte stå for skud." Boligsituationen i de tidlige tressere for boligsøgende var lige så umulig som i dag. Priserne steg hurtigere, end opsparingen kunne følge med. Derfor var devisen "Kan du låne nogle penge, så se at komme på boligvognen, inden den kører fra dig." Det skulle vise sig at være et godt råd. I forbindelse med foreningens 10-års fødselsdag viste et lille regnestykke, at Grundskyldsværdien i Hundiegård i alle ti år var steget med 3-kroner i timen! Prøv at gentage regnestykket på Ejendomsværdien i dag. Har du været med fra starten i 1962 og som selvbygger eller medbygger bygget hus, så har du sikkert investeret omkring kr. Den offentlige vurdering ligger i dag nok på mindst kr. Hvis vi dividerer tilvæksten på kr. med 45 år og med årets 8760 timer, så bliver resultatet, at ejendommen er steget med 4,44 kr. i timen hele døgnet rundt i samfulde 45 år!! Som man sagde ved 10-års fødselsdagen: "Det ser ud til, at vi kommer til at leve fattigt og dø rige". Vandposten ønskes tillykke med de 40 år! Wild West på Storebjerg Året er 1963 Side 14 Vandposten

15 Fortætning af Hundiegårds-området. eller udvikling (læs: afvikling) af vort kvarter. Her kommer forklaringen: I februar 2004 præsenterede Greve Kommune i en stor brochure "Fremtiden i Greve" tanker om strategier for en bæredygtig udvikling i kommunen. Tema nr. 1 i denne brochure hed "Boliger" og én af kommunens strategier gik ud på at omdanne de ældre boligområder (i dag kaldet fortætning). Citat: Greve Kommune har store parcelhuskvarterer som er opført i 1960'erne og 1970'erne. Flere undersøgelser viser, at parcelhusområder fra denne periode ikke opleves som attraktive for nutidens børnefamilier. Det gælder dels boligernes indretning og arkitektur, dels områdernes udbud af fællesfaciliteter, friarealer, variation og kvalitet. Der ligger derfor en stor udfordring i at sikre, at parcelhusområderne også i fremtiden vil fremstå som moderne og attraktive boligområder, både for børnefamilier, seniorer og for unge. Kommunen vil arbejde for at gennemføre et pilotprojekt for omdannelse af et parcelhusområde i kommunen. Citat slut. Den modtog 20 af foreningens medlemmer i Rugbjerg- og Nummer 2 Brydeholm-området en skrivelse fra Teknisk Forvaltning med en vedlagt tegning kaldet "Udpeget projektområde". Ideen var i korthed, at husene skulle bygges sammen eller opdeles, så man havde bedre muligheder for bl.a. at mødes med naboerne inde og ude. Vi var jo blevet ældre, børnene flyttet hjemmefra, og hus og have derfor blevet for store. Den eneste plausible forklaring på, hvorfor netop dette område var udpeget, var formodentlig, at her lå områdets sidste usolgte grund. Den er siden da solgt. Den 7. april 2004 blev ejerne af de udpegede parceller indbudt til en indledende (uforpligtende) drøftelse på Greve Rådhus for at høre nærmere om pilotprojektet. Forundrede og interesserede mødte de berørte ejere op for at høre, hvad man havde gang i, og derfor var fremmødet stort; en skrivelse fra kommunen har jo dog en vis vægt. Der var i hastig rækkefølge planlagt 3-4 møder i løbet af ca. 1 måned, så der kunne udarbejdes et egentligt projekt med de af ejerne, som var interesserede. Men vi var ikke interesserede i 'fortætning' og der måtte faktisk en un- Side 15

16 derskriftsindsamling til blandt de udpegede ejere for at gøre Teknisk Forvaltning dette begribeligt. I en skrivelse af 10. maj 2004 aflyser Teknisk Forvaltning så dialogen med ejerne, men siger samtidig, at "Kommunen påregner at tage pilotprojektet op til overvejelse et andet sted på et senere tidspunkt og vil arbejde videre med, hvordan det kan sikres, at kommunens parcelhusområder kan forblive attraktive boligområde for folk i alle aldre". Den 30. maj 2007 var bestyrelsen i G/F Hundiegård (sammen med kommunens andre stationsnære foreninger) inviteret til en konference i Portalen om "fortætning af eksisterende parcelhusområder". Af borgmesterens skrivelse til grundejerforeningerne fremgik det, at man ønskede at undersøge mulighederne for at fortætte de stationsnære områder med flere boliger. Der bliver i kommunen nemlig færre og færre i den erhvervsaktive alder, dvs. borgere over 60 år. Dem vil vi gerne beholde, siger borgmesteren, men samtidig ønsker kommunen at tiltrække unge skattestærke familier. Der er altså behov for nye borgere, men der er ikke mere bar mark at bygge på. Initiativet går derfor ud på at fortætte eksisterende boligområder. Konferencen skulle derfor belyse følgende: > Hvilke arkitektoniske muligheder der er og hvilke kvaliteter man kan opnå? > Hvordan en fortætning vil ændre et parcelhuskvarter? > Hvilke økonomiske konsekvenser en fortætning har for den enkelte grundejer? > Hvordan kan en fortætningsstrategi styres, så den bliver til gavn for hele kvarteret. I modsætning til 2004 var konferencen godt forberedt. Borgmesteren fik passende sagt, at der ikke noget sted i Danmark var gennemført et tilsvarende projekt. Arkitekter viste tegninger af, hvordan grunde kunne halveres og større (ældre) parcelhuse kunne omog udbygges, så flere familier kunne bo under samme tag. Vi fik at vide, at den samlede friværdi på parcelhusene i kommunen lå på omkring 18 milliarder kroner. Fortætning i et boligområde ville have konsekvenser for den enkeltes ø- konomi. En repræsentant fra Realkredit Danmark præsenterede flere eksempler herpå: Side 16 Vandposten

17 En ejendom på 200 m 2 på en grund på ca m 2 koster i dagens marked ca. 4 mill. kroner. Hvis man ombygger den eksisterende bolig til et dobbelthus med 2 boliger på 120 m 2 hver, vil den ene bolig kunne sælges for ca. 2,6-2,8 mill. kroner sammen med halvdelen af grunden. Provenuet vil naturligvis afhænge af omkostninger forbundet med ombygningen. Da man har en mindre ejendom på en mindre grund, vil ejendomsskatten samtidig sættes lavere. Nu var der bare det ved det, at alle repræsentantens (og adskillige af arkitekternes) eksempler var baseret på grundstørrelser på ca m 2 og lige netop dén grundstørrelse findes stort set ikke i de stationsnære områder (ingen grunde på over 800 m 2 ). Så derfor var eksemplerne temmelig irrelevante. Her havde et bedre hjemmearbejde været ønskeligt. På konferencen havde de fremmødte gode muligheder for at komme til orde. Det var jo klart, at dét, man fra kommunens side ønskede, var at undersøge, hvordan der kunne presses flere mennesker ind i de kvarterer, vi allerede har. Spørgsmålene og tilkendegivelserne fra de fremmødte viste ganske hurtigt, hvilken vej vinden blæste. Nemlig præcis samme vej som i Interessen for fortætning Nummer 2 kunne ligge på et meget lille sted og dette forstod borgmesteren da også. Han sagde klart, at hensigten selvfølgelig udelukkende havde været at lodde stemningen, og at kommunen selvfølgelig ikke havde planer om at presse noget ned over hovedet på borgerne. Der synes fra arrangørernes side ganske at mangle basal viden om, hvad ældre og yngre borgere i kommunen egentlig har af drømme, planer og visioner! Grundejerforeningen Hundiegård tilkendegav klart, at bestyrelsen ikke kunne anbefale 'fortætningstanken' til medlemmerne og at dette ville blive meddelt i det kommende nummer af 'Vandposten'. En repræsentant fra bestyrelsen i Eriksminde lå helt på linje med Hundiegård. Mange andre grundejerforeninger havde samme mening. Vi går derfor ud fra, at ideen om fortætning for vort områdes vedkommende dermed er skrinlagt. Flere repræsentanter fra kommunen var til stede og flere talte - selvfølgelig - varmt for tanken. Men det er jo også os andre, "der må lægge hus til. Det kunne jo egentlig være ganske interessant at vide, om de pågældende kommunale fortalere (flere over 60 år) inkl. borgmesteren personligt og rent faktisk ville lade sig fortætte? Side 17

18 Hvorvidt, hvor og hvordan man fra kommunen vil tillade en fortættet bebyggelse, er endnu ikke besluttet. Byrådet vil se nøje på de input, der er fremkommet på konferencen, i spørgeskemaer og i løbet af debatten på konferencen. Disse vil - sammen med andet relevant info-materiale - kunne ses på kommunens hjemmeside under: Læs også artiklen i Dagbladet Roskilde Parcelhus længe leve under: Dagbladetonline.dk På side 20 kan du se, hvordan du finder frem til artiklen. Dog - de stationsnære, store grundejerforeningers - dvs. Hundiegård, Eriksminde m.fl. - entydige afvisning af fortætningsideen og borgmesterens lige så entydige følgeslutning på konferencen fremgår ikke af referatet på kommunens hjemmeside. Lidt besynderligt! Flemming Koue Så lidt koster det at annoncere i Vandposten Pr. helside i 3 numre (4 farver)... kr Pr. helside i 1 nummer (4 farver)... kr Pr. halvside i 3 numre (4 farver)... kr Pr. halvside i 1 nummer (4 farver)... kr Betaling: Netto kontant ved modtagelse af regningen. Priserne gælder forudsat, at annoncørerne selv leverer annoncematerialet til redaktionen i et format, som uden videre kan behandles elektronisk. Redaktionen af 'Vandposten' hjælper dog gerne med at udforme og layout'e annoncen, men da mod et pristillæg efter nærmere aftale. Priserne gælder pr. dette nummer af 'Vandposten'. Bestyrelsen Side 18 Vandposten

19 Nu er det sommer. og tid til udeaktiviteter. Ukrudtet har en tendens til at florere. Derfor henviser redaktionen for en god ordens skyld til 7 i vore gældende vedtægter med ændringer pr , som siger: "Grunden må ikke anvendes som oplagsplads. Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt i Greve Kommune. Stiarealer vil blive holdt af foreningen på en sådan måde, at ukrudtsspredning hindres. Grundejerne skal dog holde et bælte på 50 cm uden for skel fri for ukrudt." Vor mand med gasflasken Uden mange ord! Da der af miljøhensyn ikke må bruges plantegift, kan ukrudtsspredning for eksempel hindres med almindeligt knofedt eller ved brænding; men pas endelig på, at ikke også andre ting futter med af! Foreningen gør sit bedste for at holde ukrudtet nede langs kantsten og på stiarealerne, og derfor vil man fra tid til anden kunne møde vor mand med gasflasken. Bestyrelsen Legepladsen ved Engrøjel i foråret 2007 Det er sørme for dårligt, at der ikke ryddes op, når man har brugt legepladsen til fest! Bestyrelsen Nummer 2 Side 19

20 Kommunal græsklipning Efter hvad bestyrelsen har erfaret, klipper kommunen af ressourcemæssige årsager herefterdags ikke græsset på f.eks. Hundigegårdsvej og stamvejene, før det har nået den anselige højde af mindst 20 cm. 'Vandposten' har med stor anerkendelse noteret sig, at det er mere end hvad mange grundejere med facade ud mod disse veje kan holde ud at se på, så de har taget sagen i egen hånd og fået sig lidt ekstra motion. FK Højt græs på Hundiegårdsvej - først når græsset er over 20 cm højt, slås det! Korte meddelelser: > Husk Nabohjælp, ikke mindst i ferieperioden! > Vil du læse mere om fortætning, henvises du til Dagbladet Roskildes hjemmeside: Dagbladetonline.dk - Tast under arkiv: Parcelhus Greve og læs artiklen Parcelhus længe leve. > Kassereren meddeler, at kontingentrestancer uden videre går til inkasso. Heldigvis er der ikke mange af dem! > Det forlyder, at Lillevangsvej måske snart skal have støjdæmpende asfaltbelægning. Side 20 Vandposten

21 Parkering - igen! Vi føler i redaktionen, at der bl.a. af hensyn til nye tilflyttere kunne være behov for at bringe dette emne i erindring igen: Vore veje er offentlige og det betyder, at parkering og standsning reguleres efter reglerne i færdselslovens 28 og 29 ( Færdselsloven håndhæves af politiet, og er man i tvivl om, hvorvidt en parkering er lovlig, er det politiet, der skal kontaktes - ikke bestyrelsen. Men som vi også tidligere har skrevet, må det tilladt for bestyrelsen at "tænke højt": "Hvad er f.eks. konsekvensen af, at man benytter vendepladser og/eller veje som fast parkeringsplads - i stedet for sin indkørsel/ egen grund?" Joh - blandt andet, at renovationbiler og andre tunge køretøjer har endog meget svært ved at vende og derfor er nødsaget til at køre op på vore rabatter eller bakke ned ad vore sideveje. Bestyrelsen synes dog ikke, at det er betryggende med bakkende lastbiler på vore veje. Disse benyttes også som skoleveje og bakkende lastbiler og skolebørn er ikke nogen god kombination. Vi har her i foråret, hvor rabatterne var meget bløde, også set mange 'smadrede' rabatter. Irriterende og ærgerligt - uanset, hvad årsagen til kørsel på rabatterne så end har været. Fast parkering på vendepladser, parkering, der blokerer for udsynet eller hæmmer ind- og udkørsel har sikkerhedsmæssige konsekvenser. Men også rent æstetisk er fast parkering på vejene og i rabatterne uacceptabelt. Årsagen til, at foreningen tilbage i 70 erne bekostede vejtræer, var, at vi gerne så vort område pænt og med allé-præg - vel at mærke en allé med træer i rabatten og ikke varevogne! De enkelte grunde skal være indrettet således, at der er plads på selve grunden til at parkere det antal køretøjer, der hører til grunden. Større lastkøretøjer henvises til parkering på de hertil beregnede offentlige P-pladser. Bestyrelsen Bang!... på Hundiegårdsvej Nummer 2 Side 21

22 Indbrudsstatistik Ifølge friske oplysninger fra politiet har der i året indtil nu været 8 indbrud og 1 indbrudsforsøg i vort område. De fordeler sig som følger: Knøsen 2 Marholm 1 Brydeholm 1 Sløjen 1 Engrøjel 1 Årøjel 1 Moserøjel 1 Østrøjel 1 (forsøg) Heldigvis ser kurven ud til at pege nedad. Men det er stadig for mange! Bestyrelsen Reflektioner over hunde-høm-hømmer Det er irriterende ud over alle grænser at finde hundeefterladenskaber i rabatten og sågar i ens (for)have. Der skal jo bl.a. slås græs. Og hundens efterladenskaber adskiller sig indholdsmæssigt ikke væsentligt fra menneskers ditto. Der er ingen egentlig lovgivning, som forpligter en hundeejer til at fjerne sin hunds efterladenskaber. Derimod har en grundejer pligt til at fjerne alle former for affald - herunder dyrs efterladenskaber på offentlig vej ud for sin ejendom, uanset hvordan affaldet så end er havnet dér. Gør han ikke det, kan han i værste fald risikere bødestraf. Har man imidlertid sikkert kendskab til, hvem der har anbragt affaldet, herunder hundens efterladenskaber, på stedet, kan politiet i påtrængende tilfælde fjerne affaldet på den pågældende ophavsmands bekostning og pålægge ham bøde for at have anbragt affaldet. Dette fremgår af vinterledligeholdelseslovens 17 og vejlovens 102 og 113. (Kilde: Vejdirektoratet, 4. april 2006, j.nr. A01-D ). Det er helt urimeligt at påføre andre personer gener på grund af sin hunds efterladenskaber. Så kort sagt: Ryd op efter din hund - den kan ikke selv gøre det! FK Side 22 Vandposten

23 edc.dk Skal du sælge din bolig i Hundigegårdskvarteret Få et gratis Kontakt os på eller Kurt Hansen A/S Greve - Karlslunde - Tune - Solrød Nummer 2 Side 23

24 GRUNDEJERFORENINGEN HUNDIEGÅRD Service-siden Formand: Bo Alexander Barfod Knøsen 93 Tlf.: (Bedst hverdage ) Næstformand: Christian Jacobi Knøsen 3 Tlf.: Kasserer: Morten Andersen Sløjen 56 Tlf.: Sekretær: Peter Hammerhøj Nordrøjel 8 Tlf.: Medlem: Annie Holm Jørgensen Sløjen 27 Tlf.: Medlem: Henrik Christoffersen Rugbjerg 40 Tlf: Suppleant: Bent Thorvig Nordrøjel 6 Tlf.: Suppleant: Carl Dixen Pedersen Rugbjerg 55 Tlf.: Suppleant: Flemming Koue Rugbjerg 20 Tlf.: Side 24 Sidste frist for bidrag til det næste nummer af Vandposten er ultimo september 2007 Information: Næste nummer: Oktober/november 2007 Layout: iak-design Foto: Flemming Koue W. Schiøler Tryk: Fladså Grafisk Redaktion: Bestyrelsen Oplag: 750 Udgivet af: Grundejerforeningen Hundiegård Foreningens hjemmeside: Vandposten

Visse Vandværk A.m.b.a. afholdt

Visse Vandværk A.m.b.a. afholdt Visse Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling afholdt Mandag, den 16. marts 2015 kl. 19.30 Visse Ladegård, Vissevej 116 REFERAT: DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsesformand Søren Christensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Grundejerforeningen Rørhavegaard Juni 2017 Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Afholdt søndag d. 11. juni 2017 på Blistrup Skole Dagsorden 1. 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2016 Samlet rapport Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2016 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og Miljøområdet Park og

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr Ref.: SHJ shj@uc-dk.dk +45 33 38 22 00 09. oktober 2014 Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30 98 39 04 VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Danske

Læs mere

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget.

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. Notat 16. august 2017 J-nr.: 87093 / 2417288 Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. 35 procent af de adspurgte har anvendt fradraget tidligere. Håndværkerfradraget

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Dons Landevej i lokalplan Bramdrup Industripark, Etape 2

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Dons Landevej i lokalplan Bramdrup Industripark, Etape 2 November 2013 Dons Landevej KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Dons Landevej i lokalplan 0715-31 Bramdrup Industripark, Etape 2 Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold Notat Metoder og virkemidler Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70 12 12 88 Fax 70 12 12 89 at@at.dk www.at.dk Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn Indhold Formål...

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 9.013 for området ved Poul Smeds Vej i Gandrup Aalborg Byråd godkendte den 27.

Læs mere

Emne Tilbagemelding fra workshop Yderligere tilbagemeldinger Forvaltningens indstilling

Emne Tilbagemelding fra workshop Yderligere tilbagemeldinger Forvaltningens indstilling Hłringssvar vedr. ny styrelsesvedt gt for de kommunale dagtilbud 0-5 r samt forvaltningens indstillinger Emne Tilbagemelding fra workshop Yderligere tilbagemeldinger Forvaltningens indstilling Antal repr

Læs mere

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Indledning Et godt socialt netværk kan både give støtte, omsorg og bidrage med praktisk hjælp i hverdagen. Derfor spiller pårørende ofte en betydningsfuld

Læs mere

Beboermøde i Hedelyparken Tirsdag den 26. september 2017.

Beboermøde i Hedelyparken Tirsdag den 26. september 2017. Beboermøde i Hedelyparken Tirsdag den 26. september 2017. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab 2016 til orientering

Læs mere

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. oktober 2010 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Vederlagsfri fysioterapi - udkast til kommissorium Notatet sendes/sendt til: Udvalget for

Læs mere

Udfordringer ved arbejder i offentligt areal. NoDig Infra årsmøde 30. marts 2017

Udfordringer ved arbejder i offentligt areal. NoDig Infra årsmøde 30. marts 2017 1 Udfordringer ved arbejder i offentligt areal NoDig Infra årsmøde 30. marts 2017 Om LETT Lasse Møller Advokat Energi & Forsyning LETT Advokatpartnerselskab Gennemgå udfordringerne ved arbejde i offentligt

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af 50.96 Bleer med bevilling Indholdsfortegnelse Hvem er SKI?... 2 Udbud af bleer... 2 Inddragelse af repræsentanter

Læs mere

Høringssvar til nyt boligområde ved Tingagervej, forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1136

Høringssvar til nyt boligområde ved Tingagervej, forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1136 1. Grundejerforeningen Tingager, Mejdal Bestyrelsesmedlem Mads Vistisen Høringssvar til nyt boligområde ved Tingagervej, forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1136 Det er med

Læs mere

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. juni 2011 Udf rdiget af: Bjarne Vejrup Vedrłrende: Udviklingen i HK og AC ansatte 2008-2011 Notatet sendes/sendt til: Direktionen og Kresten

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling 24.10.2017 Grundejerforeningen Kollekolleparken afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 24.10.2017 i Satellitten, Bymidten, lokale 4. 1. Valg af dirigent Formanden, Mads

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 2013/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 14/00941 Fremsat den 6. februar 2014

Læs mere

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende:

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Lokalafdeling Viborg Nyhedsbrev Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Formand: Jacob Vestergaard ansvarlig for nørkleklub og vius Næstformand:

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

1 3Skannet NK: 06-01-2016

1 3Skannet NK: 06-01-2016 1 3Skannet NK: 06-01-2016 Fuglebjerg Fjernvarme f Sandvedvej 31A 4250 Fuglebjerg MODTAGET fl 5 JAN. 2016 R t 0 3 r ra mtehav 9n 2 0 4 7 Q 0 W 0 3sfved 5 januar 2016 Til: N 0 3stved Kommune R 0 2dmandshaven

Læs mere

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009.

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Indledningsvist redegłres for de muligheder og begr nsninger loven

Læs mere

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen.

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 2. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 3495 Fax. dir.: 4477 2711 E-mail: Pension@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Udviklingen i hjemmeplejen. Notat Hjemmeplejen gennemførte 1. februar

Læs mere

REFERAT. Bilag: Sagsbehandler: MFT J.nr.: 6.kt TURNUSUDVALGSMØDE DEN 28. OKTOBER november 2005

REFERAT. Bilag: Sagsbehandler: MFT J.nr.: 6.kt TURNUSUDVALGSMØDE DEN 28. OKTOBER november 2005 REFERAT Bilag: Sagsbehandler: MFT J.nr.: 6.kt. 04-303-1 TURNUSUDVALGSMØDE DEN 28. OKTOBER 2005. 3. november 2005 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 11. november 2004. 2. Orientering fra

Læs mere

rdiget af: Lars Bo Jensen Vedrłrende: Vurdering af konsekvenserne ved indfłrelse af krav om lavenergiklasse 1 byggeri fra 2012 jf Klimaplan 2030

rdiget af: Lars Bo Jensen Vedrłrende: Vurdering af konsekvenserne ved indfłrelse af krav om lavenergiklasse 1 byggeri fra 2012 jf Klimaplan 2030 Notat Forvaltning: Miljł og Teknik Dato: J.nr.: Br.nr.: 4. maj 2010 Udf rdiget af: Lars Bo Jensen Vedrłrende: Vurdering af konsekvenserne ved indfłrelse af krav om lavenergiklasse 1 byggeri fra 2012 jf

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R O M R E D E G Ø R E L S E O M M U L I G H E D E N F O R A T S T I L L E S P R O G K R A V M. V. V E D A N S Æ T T E L S E R

H Ø R I N G S S V A R O M R E D E G Ø R E L S E O M M U L I G H E D E N F O R A T S T I L L E S P R O G K R A V M. V. V E D A N S Æ T T E L S E R Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) Aqqusinersuaq 5 Box 1039 3900 Nuuk Greenland Att. Marie Bidstrup W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans 2012 var et år der også stod i krisens tegn. Den førte politik der gav danskerne skattelettelser, og den udefra kommende økonomiske stagnation, viste sit sande jeg i den offentlige sektor, der bygger på

Læs mere

Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget

Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget Siden kommunalvalget i 2013 er antallet af EU-borgere, der kan stemme, steget med 32 procent, men der er store forskelle på udviklingens hast kommunerne

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Så meget er en genstand 1 pilsner (33 cl) 1 glas vin (12 cl) 1 glas hedvin (8 cl) 1 glas spiritus (4 cl) 1 guldøl indeholder ca. 1 ¼ genstand 1 stærkere øl

Læs mere

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn 1 Indledning 1.1 Budgetansvar I punkt 3.4 i Kasse- og regnskabsregulativ er de budgetansvarlige tillagt ansvaret for, at der tilrettelægges et tilstrækkeligt ledelsestilsyn med udmøntningen og administrationen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler Nyhedsbrev til abonnenter - Juli 2017 Kasserede EU-regler Som vi kunne fortælle om i årets første nyhedsbrev (januar 2017), så er 2017 det vigtige år for den Køretøjssikkerhedspakke, man i 2014 besluttede

Læs mere

Skoleturnering for 16 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00

Skoleturnering for 16 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00 Skoleturnering for 16 hold timer fra 9.00 til 12.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud på banerne og Teenvolley vises. 9.25 Der spilles Teenvolley

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø LE34 Att: Tommy Steen Nielsen Energivej 34 2750 Ballerup Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse:

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 5. april Sag 9: Anlægsprogram for trafikal infrastruktur

Aarhus byråd onsdag den 5. april Sag 9: Anlægsprogram for trafikal infrastruktur Sag 9: Anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2017-2020 Og vi går videre til den næste sag på dagsordenen, som er sag nummer 9, som er anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2017-2020. Hvem ønsker

Læs mere

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet 2018-2020 Indledning Dagtilbud i Ringsted Kommune bygger både et lovmæssigt og værdimæssigt grundlag. Det betyder konkret, at den pædagogiske praksis sker

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Hłringssvar fra Indhold Behandling

Hłringssvar fra Indhold Behandling Hłringssvar til bos tningspolitikken Hłringssvar fra Indhold Behandling Mogens Nyholm De Radikale Side 3: 4. afsnit fłrste spalte der udfordrer g tankes t slettes. ldende regler og Side 4: 2. afsnit 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

Nøgletal til resultatdokumentation

Nøgletal til resultatdokumentation Nøgletal til resultatdokumentation Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse Netværksinddragende metoder Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletal... 3 Om nøgletallene... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur 1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur Forslaget til den ny juniorklub- og ungdomsklubstruktur har v ret sendt i hłring hos de berłrte institutioner i perioden fra 16. marts

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Trindvold

Uanmeldt tilsyn Trindvold 6. januar 2009 J.nr. 09/1594 Uanmeldt tilsyn 2009 Trindvold Uanmeldt tilsyn foretaget den 6. januar 2009. Tilsynsførende: Mette Zierau Kudsk (socialfaglig konsulent) og Hege Margrethe Ekberg (AC-medarbejder).

Læs mere

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser.

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. August 2017 NBE er i dag støttet af BRN med 1,65 mio. kr. pr. år til og med 2018. Med dette

Læs mere

7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm

7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm 7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm På baggrund af de fire undersøgelser og andre relevante undersøgelser skal vi her i det sidste afsnit give forslag til, hvordan idrætsfaciliteterne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene.

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Arresøgrundene. Mødet blev afholdt mandag den 12. marts 2012 kl. 19:00 i Annisse forsamlingshus. Dagsorden a) Valg af dirigent b) Protokol og

Læs mere

Referat. Lørdag d. 7. oktober 2017 i Middelfart. Århus Tina Rosenborg, Birgitte Andreasen, Kristine Løgsted Rasmussen og Citha Johansen Dechlis

Referat. Lørdag d. 7. oktober 2017 i Middelfart. Århus Tina Rosenborg, Birgitte Andreasen, Kristine Løgsted Rasmussen og Citha Johansen Dechlis Referat Lørdag d. 7. oktober 2017 i Middelfart Tilstedeværende: Storstrøm Hanne Marie Hansen og Kirsten Nybroe Ærø Hedvig Holmegaard, Edel Knudsen, Karin Korup og Anette Kock Johansen Skruerne Mia Greve

Læs mere

Skoleturnering for 30 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00

Skoleturnering for 30 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00 Skoleturnering for 30 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud på banerne og Kidsvolley vises. 9.25 Der spilles Kidsvolley

Læs mere

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Dato 10. juli 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Erhvervsstyrelsen sendte den 14. juni 2017 udkast

Læs mere

ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE DATA. IT-Arkitekturrådet, 2. maj 2016

ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE DATA. IT-Arkitekturrådet, 2. maj 2016 ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE DATA IT-Arkitekturrådet, 2. maj 2016 Baggrund Udstilling af kommunens udvalgte sagsdata på borger.dk (Borger.dk-option i udviklingskontrakten for

Læs mere

3.a søger ud i det blå

3.a søger ud i det blå 3.a søger ud i det blå I 10.000 meters højde sidder jeg og tænker tilbage på de sidste to uger. Jeg må ærligt indrømme, de har været fyldt med nogle af de vildeste ting, jeg har oplevet, og sådan tror

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Indholdsfortegnelse Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse af eleverne i skema

Læs mere

Voksen Tourette Træf den September 2017

Voksen Tourette Træf den September 2017 Voksen Tourette Træf den 15. - 17. September 2017 Fredag: Denne weekend er vi lidt spændte, da de gamle ejere af Treldenæs Camping har solgt, og nye er kommet til. Vi er en lille gruppe på 10 pers. Denne

Læs mere

R E T R E A T S F O R P A R. LIV i kærligheden. Modul 5: Frihed og Ansvar

R E T R E A T S F O R P A R. LIV i kærligheden. Modul 5: Frihed og Ansvar R E T R E A T S F O R P A R LIV i kærligheden Modul 5: Frihed og Ansvar At trække sig tilbage sammen - og træde frem på ny Under overskriften LIV I KÆRLIGHEDEN inviterer vi til en række retreats for par,

Læs mere

Sønderborg Kommune Salg af Sønderborg Kaserne UDBUDSVILKÅR SALG AF SØNDERBORG KASERNE UDBUDSVILKÅR NOVEMBER 2017

Sønderborg Kommune Salg af Sønderborg Kaserne UDBUDSVILKÅR SALG AF SØNDERBORG KASERNE UDBUDSVILKÅR NOVEMBER 2017 SALG AF SØNDERBORG KASERNE NOVEMBER 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 SØNDERBORG KASERNE 3 1.2 RETSGRUNDLAG OG UDBUDDETS TILRETTELÆGGELSE 5 1.3 UDBUDSMATERIALET 5 1.4 TIDSPLAN 6 2. PRÆKVAFIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

1 3REGION HOVEDSTADEN

1 3REGION HOVEDSTADEN 1 3REGION HOVEDSTADEN 1 3Bilag 1 Regionsr 0 2dsformand Vibeke Storm Rasmussen Region Hovedstaden Kongens V 0 3nge 2 3400 Hiller 0 3d 26. marts 2012 Fastl 0 3ggelse af linjef 0 3ring og stationer for en

Læs mere

Jeg skal p vegne af Rungsted B delaug fremkomme med bem rkninger til Hłrs- Dir. tlf. 33 34 00 33 holm Kommunes oplysninger i de to breve.

Jeg skal p vegne af Rungsted B delaug fremkomme med bem rkninger til Hłrs- Dir. tlf. 33 34 00 33 holm Kommunes oplysninger i de to breve. - Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Alle 177 Blok D -E 2400 Kłbenhavn NV Lett Advokatfirma R dhuspladsen 4 1550 Kłbenhavn V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 Iett@lett.dk www.lett.dk Deres j.nr. 2007-613/3

Læs mere

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget 3. januar 2013 Nyhedsbrev Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget en ny konkurrencelov, som indfører mulighed for fængselstraf i kartelsager

Læs mere

Kłbsaftale. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers. (*navn) (*adresse) (*postnr.)

Kłbsaftale. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers. (*navn) (*adresse) (*postnr.) 9 Undertegnede Kłbsaftale Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers s lger og endeligt overdrager herved til (*navn) (*adresse) (*postnr.) Et areal p i alt ca. * m2 som vist p vedlagte skitse. Arealet best

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016. 1. Valg af dirigent: Lars- Frederiksvej 3 foreslås og vælges. Lars fastslår, at indkaldelsen er sket

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune Tilbud til p rłrende til senhjerneskadede i Randers Kommune Udarbejdet af: Tina Bruhn og Lone Aagaard Juni 2009 2 Rehabiliteringsenheden Baggrund P rłrende til senhjerneskadede har et behov for viden og

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 08-11-2017 17:05 Mødeafholdelse Hellerupvej 22 Indholdsfortegnelse Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 08-11-2017 17:05

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. Hjemmeside: www.damgaardens jorder.dk Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. 1. Valg af dirigent Efter at de fremmødte var budt velkomne af

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der:

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Projekttitel: Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Oplysning om ansłger Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave er beliggende i forbindelse med Fussingł-Egnens Friskole i Słnderb

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Sådan kommer du i gang!

Sådan kommer du i gang! Sådan kommer du i gang! - en Conteco-guide for begyndere Indhold Det skal du bruge.. 2 Opnå det rigtige look...2 Systemopbygning..2 Blanding af farve... 2 Blanding af Conteco... 3 Blanding af Conteco Beton

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om havnetunnel

Svar på spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om havnetunnel KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om havnetunnel Baggrund Økonomiforvaltningen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens brug af konsulenter (beretning nr. 20/2013) 7. august 2017

Læs mere

Den sv re balance n Side 2

Den sv re balance n Side 2 d - n y t n r. 3 S e p t e m b e r 2 0 1 0 Den sv re balance n Side 2 "danmark"s hjemmeside skifter udseende n Side 3 Information fra Sygeforsikringen "danmark" NemID giver adgang til dit danmark n Side

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Notat. Udbud af visiteret kørsel. Inkl. andre fynske kommuners erfaringer. Bente Jeppesen Alice Judith Bekker Dato: Version nr.

Notat. Udbud af visiteret kørsel. Inkl. andre fynske kommuners erfaringer. Bente Jeppesen Alice Judith Bekker Dato: Version nr. Notat Udbud af visiteret kørsel Inkl. andre fynske kommuners erfaringer Udarbejdet af: Sagsnummer: Martin Gils Andersen Bente Jeppesen Alice Judith Bekker Dato: 04-04-2017 Version nr.: 11 00.30.00-S00-2-16

Læs mere

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40)

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40) Befolkning Regionale fremskrivninger 2016-2030(40) Befolkningsfremskrivningen for hele landet viser at Grønland befolkning samlede størrelse over de næste 24 år kan forventes at falde, således at der i

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 9. november 2016 CVR-nummer P-nummer 16 27 12 41 1003126029 Edoc journal nr. 13/027202 (Miljøsagsnr. 1164) Virksomhed

Læs mere

Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lisbet Jensen, (LJ), Charlotte Larsen (CL), Lene Lebech (LL) og Lise Hansen (LH) (HB)

Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lisbet Jensen, (LJ), Charlotte Larsen (CL), Lene Lebech (LL) og Lise Hansen (LH) (HB) Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 01. september 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 19. september 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lisbet Jensen,

Læs mere

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning.

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Social & Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. august 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen ndring af lov om retssikkerhed og administration p det sociale omr de

Læs mere

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj.

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. - 1 Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattesager om beskatning af fri bil dukker

Læs mere

Se hvordan på

Se hvordan på 6 gode råd til en it-sikker hverdag 6 gode råd til en it-sikker hverdag 01 02 03 04 05 06 Slå to-trins-login til og lav dit kodeord længere Hold dit NemID for dig selv Reagér kun på sikre beskeder Opdatér

Læs mere

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Dagsorden 1.

Læs mere

FINANS- UDDANNELSEN. Uddannelsen giver dig et solidt fundament og er et godt afsæt til din fremtidige karriere i den finansielle sektor.

FINANS- UDDANNELSEN. Uddannelsen giver dig et solidt fundament og er et godt afsæt til din fremtidige karriere i den finansielle sektor. FINANS- UDDANNELSEN FINANS- UDDANNELSEN Finansuddannelsen er en 2-årig uddannelse, der veksler mellem praktik og teori. Den praktiske del (80%) foregår i en finansiel virksomhed, og den teoretiske del

Læs mere

Jeg skal undskylde for den ulejlighed projektet har afstedkommet, og takke den konstruktive dialog.

Jeg skal undskylde for den ulejlighed projektet har afstedkommet, og takke den konstruktive dialog. Page 1 of 51 of 5 From: Havefolkets Lagersalg Sent: 10-08-2014 13:52:16 To: Team Byggeri Subject: Fwd: Re: Kirkeg rdsvej 1-5_8400 Ebeltoft - Kvittering for redeg relse Jeg h ber du har haft en god sommer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Dams Have, den 25. januar 2015 Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Fremmødte fra hus nr. 2, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25. 1. Valg af dirigent og referent: Freddie (17) og

Læs mere

Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier

Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier Opdateret maj 2017 Indhold Indledning... 2 Opgaven... 2 Målgruppe... 2 Tidsrum for levering...

Læs mere

Mathias er netop g et p ferie i 3 uger, s du kan desv rre ikke f bekr ftelse p at sagen er lukket, f r han er retur.

Mathias er netop g et p ferie i 3 uger, s du kan desv rre ikke f bekr ftelse p at sagen er lukket, f r han er retur. Page 1 of 10 1 of 10 From: Ulla Kathrine Zachariassen Sent: 11-08-2014 10:07:47 To: 'Havefolkets Lagersalg' Subject: SV: Re: Kirkeg rdsvej 1-5_8400 Ebeltoft - Kvittering for redeg relse Hej Jens Jeg kvitterer

Læs mere