I Tvis Skole Tvis Centralskole Tvis Skole - overbygning Tvis Skole 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I Tvis Skole 1964-2014. Tvis Centralskole 1964. Tvis Skole - overbygning 1979. Tvis Skole 2014."

Transkript

1 I Tvis Skole Tvis Centralskole Tvis Skole - overbygning Tvis Skole 2014.

2 Indhold Tvis skole - starten... 1 Hingebjerg skole bliver til Tvis Centralskole... 8 Skolefest i Sognegården Emneuger i 1970'erne Ny idrætsplads Dengang skemaet blev lavet i hånden Overbygningen til Tvis - Den nye skole fra Stor tvivl og debat i byrådet - hvor skal overbygningen placeres - Halgaard eller Tvis? Tvis Centralskole bliver i 1982 til Tvis Skole Tvis Skole i avisen Tvis Skole o med fokus på gårdhaven Ny legeplads Pædagogiske tiltag Læringscentret Læsebånd Tvis Skole Kilder:... 44

3 1 TVIS SKOLE - STARTEN I 1958 fik landet en ny skolelov. Det var ikke så meget en ændring med hensyn til formål men mere af hensyn til struktur. Fra nu af blev land - og byskolerne ligestillet. Det skulle være slut med den landsbyordnede skolegang, hvor børnene kun gik i skole hver anden dag og blev delt i "æ bette klas og æ stur klas". Kort sagt skulle børnene i Tvis Kommune have en ligeså god undervisning som børnene i Holstebro by. Der var også krav om nye fag og nye faglokaler. Der var f.eks. krav om sprogundervisning og gymnastiksal ved skolerne. Det årlige timetal i hovedskolen skulle fremover i skoleår være mindst 720 timer, i skoleår mindst 1200 timer. Den nye skolelov blev i 1960 efterfulgt af en undervisningsvejledning - Den såkaldte Blå Betænkning. På det pædagogiske område var børnene rykket mere i centrum, og der skulle tages udgangspunkt i børnenes behov og forudsætninger, der også indbefattede sociale kompetencer til at leve mellem andre og tage hensyn. Det pointeredes også, at skolen ved siden af skulle dygtiggøre børnene til at gå ud i samfunds- og erhvervslivet, og at skolen skulle fremme børnenes muligheder for at vokse op som harmoniske, lykkelige og gode mennesker. I praksis var der åbnet op for mere varierede undervisnings- og arbejdsformer. Sognerådet var nødt til at reagere for at kunne leve op til kravene i den nye folkeskolelov. I en overgangsperiode medførte det mange elevskift mellem skolerne, ligesom Sognegården blev inddraget til undervisning. En meget kaotisk periode i starten af 1960'erne. Sognerådet indkaldte i 1959 til stormøde om skolesituationen. 150 mennesker var mødt i Sognegården. Man skulle have en afklaring af kommunens skoleproblemer. På mødet er der stor tilslutning til at udbygge Hingebjerg og Halgaard skole og nedlægge Gedbo og Skautrup Skole. Eleverne fra de nedlagte skole skal gå på Hingebjerg. Hingebjerg skal være en 7 - klasset skole og Halgaard skal være en 4 - klasset skole, med henholdsvis 6 lærere og 3 lærere. Amtskonsulenten, sognerådet, skolekommissionen, beboerne - der var udbredt enighed. Alle kunne indse, at tiden nu var inde til, at Tvis fik samlet sine skoler i en fælles centralskole. I første omgang vedtog man at udvide Hingebjerg Skole, men inden den var udvidet, bestemte man sig for at bygge en helt ny skole inde i byen på gården Fuglsangs jorder. Dermed var det også slut med Hingebjerg Skole. Stormødet i Sognegården 11. februar 1959

4 2 Centraliseringen var for alvor slået igennem i Tvis Sogn. Børnetallet faldt på landet og steg i stationsbyen. Nu skulle børnene samles, så undervisningen blev tidssvarende og udvidet med de krav den nye skolelov stillede. Nu kunne man ikke længere tage hensyn til afstand og de gamle skoledistrikter, om end nogle børn ville få betydelig længere i skole. Dagbladet august 1959 Halgaard Skole forblev en selvstændig skole dels på grund af afstanden og dels på grund af en forventet stor byudvikling i Mejdal området. I Tvis har der i historisk perspektiv altid været stor uenighed om, hvor skolerne skulle ligge. I tidens løb har der fra den første skole i 1833 til 1964 været 11 skoler forskellige steder i sognet. Fra vedtagelsen af den nye struktur og nybyggeriet i 1959 gik der 5 år før man kunne tage den nye centralskole i Tvis i brug i Det blev en vanskelig overgangsperiode med mange elevflytninger for at samle årgangene. De ældste elever blev i 1. omgang samlet på Hingebjerg Skole, senere i Sognegården, som også måtte tages i brug til skoleundervisning. Her var udover almindelig klasseundervisning også undervisning i sløjd og husgerning. Her var også et lille skolebibliotek.

5 3 Fra sognerådsmødet 7. juni overgangsordning 22. juni juli januar februar 1961 Centralisering af skolerne skaber behov for skolekørsel.

6 Man venter på den nye skole. Børnene fra de 3 skoler betragtes som en enhed. 6. og 7. kl. i Sognegården. 4. kl. på Gedbo Skole kl. på Hingebjerg Skole. Skautrup skole nedlagt et år før Gedbo og Hingebjerg. 2 skolebusser indsættes. 1963

7 5 Dagbladet 18. juli klasseværelser. Gymnastiksal Sløjdrum Skolekøkken Naturfag/fysik/h åndarbejdslokale Fælles fag lokale. Fælleslærerrum Skolelederkontor Særundervisningslokale Bibliotek.

8 6 Når lærere dengang blev ansat, skulle der også være en bolig til dem tæt ved skolen. Ved den nye Tvis Centralskole blev der samtidig med skolen bygget skolelederbolig tæt op til skolen, tjenesteboliger til lærerne på Munkevej og en lærerindebolig (huset tæt på indgangen til Tvis Hallen). Senere hen fik lærerne mulighed for at købe deres tjenesteboliger. Dagbladet 2. sept. 1964

9 7 Den nye centralskoles første dag i september elever i skolegården 182 elever(her opstillet i skolegården) klar til at tage den nye skole i brug.

10 8 HINGEBJERG SKOLE BLIVER TIL TVIS CENTRALSKOLE v. fhv. skoleinspektør Helge Jensen Tvis sogneråd havde vedtaget at sammenlægge skolerne Gedebo, Skautrup og Hingebjerg til Tvis centralskole. Lærer E.C. Sørensen, der var førstelærer på Hingebjerg skole ønskede ikke at stå for planlægningen og sammenlægningen af skolerne, så derfor blev stillingen som førstelærer ved Tvis centralskole ledigt. Fra Ringkjøbing amts skoledirektion fik Helge Jensen den 11. juli 1961 følgende besked efter at have søgt stillingen ved Tvis centralskole: Den gang fik lærerne ved deres ansættelse et højtideligt kaldsbrev. Her er Helge Jensens kaldsbrev fra 1961.

11 9 Else og Helge Jensen flyttede så ca. 1.august til Hingebjerg skole, som E. C Sørensen var flyttet fra og ud til Gedebo skole. Nu startede jobbet med at planlægge den fremtidige Tvis Centralskole, en årgangsdelt 7- klasset skole og 3. klasse skulle gå på Hingebjerg skole; 4. klasse skulle gå på Gedebo skole. Skautrup skole skulle nedlægges. Tvis sognegård skulle modtage og 7. klasse. Den havde i forvejen sløjdlokale og skolekøkken, som ud over at modtage elever fra Tvis området modtog elever fra Halgaard skole. Endvidere var der folkebibliotek, sognerådslokale og sparekasse, samt lille og stor sal. I den store sal havde man gymnastik og der var mulighed for rejsebiograf samt fester afholdt af sognets beboere. Vi indrettede os (skolen) med en skoleklasse i biblioteket, en klasse i sløjdlokalet og en klasse i skolekøkkenet. I sløjdlokalet og skolekøkkenet satte vi skoleborde ind imellem det øvrige inventar. Niels Hedegaard, der havde stor bus, blev lejet til at køre skolebus, hvor han skulle sørge for at eleverne blev fordelt til de rigtige klasser i henholdsvis Hingebjerg, Gedebo og Sognegården. Den nye skole i 1964 med den asfalterede skolegård og hovedindgangen.

12 10 Alle i Hedegaards busser, kører i bukser og trusser. Hedegårds bus var i mange år en "fast del af Tvis Skole". I efteråret 1964 er den nye centralskole klar til at modtage elever. Hingebjerg og Gedebo skoler bliver solgt. Tvis centralskole kunne starte op med klasselokale til hver årgang samt nyt skolekøkken, sløjdlokale og folkebibliotek sammen med børnebibliotek Skolegården blev asfalteret. Vi fik den opstreget med forskellige muligheder for spil og leg - langbold, rundbold, hop i mand og senere mulighed for færdselsundervisning med cykelprøver. Tvis centralskole var en af de første skoler i Danmark, der fik skolegården planlagt til forskellige aktiviteter. Else og Helge Jensen kom til Tvis i 1961

13 11 Skolegården opstreget til aktiviteter og leg. Den nye Tvis Centralskole sammen med plejehjemmet (fra 1967). Den anden bygning ud af Hingebjergvej på venstre hånd er den gamle Hingebjerg Skole. Sportspladsen (indviet 1968) er taget i brug med håndboldmål og fodboldmål. Der er plantet læhegn hele vejen omkring sportspladsen.

14 12 Nye initiativer, der blev taget ved opbygningen af Tvis centralskole var skolefesten, der afløste skolens juletræ. Skolefesten startede med en skolekomedie opført af eleverne f.eks. Askepot, Tordenskjold i Dynekilden, Tre små soldater, Kejserens nye klæder m.fl. I avisen kunne der læses: SKOLEFEST I SOGNEGÅRDEN Tvis Sognegård har været fyldt til sidste plads af skolebørn med forældre. Anledningen var, at der var indbudt til skolefest, for øvrigt den første i Tvis, og det blev en vellykket fest. Som indledning spillede nogle af frk. Jerslunds elever fire numre på blokfløjte og derefter gik tæppet op for en 3 akters eventyrkomedie Askepot, opført af skoleelever. De optrædende høstede stort bifald for deres præstationer. Efter et fælles kaffebord opførtes et lille sangspil, og samtlige elever deltog derpå i en polonæse for til sidst at slutte med sanglege under lærernes ledelse. Det var et veltilrettelagt program, som både arrangører og medvirkende havde haft stort forarbejde med. Aftenen sluttede med: Altid frejdig når du går. Karl Horslund og Jens Christian Norre i infight i scene fra Tordenskjold i Dynekild. Scene fra Tordenskjold i Dynekild.

15 13 Scene fra "Tre små Soldater". Efter komedien var der sanglege, efterhånden kom der klaver på. Bodil Barslund spillede. Senere overtog Fischers musikken til sanglegene. EMNEUGER I 1970'ERNE. Andre initiativer var: Feature uger. Hvor man tog et emne op, som man behandlede på forskellig måde. Eksempler på aktiviteter, der blev behandlet: Forurening, hvor der blev undersøgt forurening i vandløb, affald smidt forskellige steder. Stenalderen, hvor der blev lavet bål, bygget hus og gravhøj. Knud Andreassen på ekskursion med sin klasse langs vandløb - det drejer sig om forurening.

16 14 Allerede i 1970'erne havde alternative undervisningsformer fundet vej til Tvis Centralskole. Emneuge på Tvis Centralskole ca temaet er "Stenalderen". Nye undervisningsformer fulgte med den nye skole. NY IDRÆTSPLADS I forbindelse med skolen skulle der anlægges en idrætsplads. I forvejen havde Tvis Idrætsforening sammen med skolen en boldplads på Skautrup vej og Tvis KFUM havde boldbaner Ude i æ krat som var et område på Østergaard mark, så der ville blive tre idrætsområder. Ved et godt samarbejde mellem de to foreninger, skolen og kommunen blev det vedtaget, at man ville anlægge et større område i forbindelse med skolen. Der blev nedsat et udvalg fra de to foreninger og skolen som skulle arbejde med sagen. Kommunen ønskede at udvalget skulle tage kontakt til Richard Dyrmose med hensyn til at købe mere jord billigst mulig, det lykkedes også. Endvidere var det et ønske fra KFUM, at man ved anlæggelse af idrætspladsen kunne få et område, hvor de måtte sætte håndboldmål op og kalde deres. Foreningerne gik til sagen med frisk mod støttet bedst mulig af skolen. Der blev pløjet, harvet og samlet sten, flyttet jord, nivileret og plantet hegn, der blev leveret uden betaling fra statens forsøgsgård Studsgaard som vildtskjul. Skolebørnene sendt ud for at samle sten på den nye idrætsplads 1966.

17 15 Man gik også sammen om at bygge et klubhus med omklædning og brusebad med varmt vand. Det hele stod klar til indvielse lørdag den 22. juni Fra indvielsen af idrætspladsen og klubhus i ' DENGANG SKEMAET BLEV LAVET I HÅNDEN Elevskemaet, udfyldt af skoleinspektøren. 7 klasser - 2 spor for 1. kl. a og b. Et spor for de øvrige. Det er mandags -skemaet som her er vist. Der er også undervisning om lørdagen indtil kl. 12. De enkelte lærere har op til 34 undervisnings timer på en uge.

18 Lærerskemaet - for de 8 lærere en mandag i Skoleinspektøren HJ har selv 6 timer denne mandag. 16

19 17 OVERBYGNINGEN TIL TVIS - DEN NYE SKOLE FRA STOR TVIVL OG DEBAT I BYRÅDET - HVOR SKAL OVERBYGNINGEN PLACERES - HALGAARD ELLER TVIS? Hvem får overbygningen? Stor betydning for Tvis. Politikerne er uenige og har svær ved at træffe en beslutning.

20 18 Så kom afgørelsen d. 12. maj Overbygningen skal være i Tvis fra En af de vigtigste afgørelse for hele udviklingen i Tvis. For Halgård, Nr. Felding og Tvis. Afgørelsen kommer den 12. maj I byrådet gik 14 medlemmer ind for Tvis, mens 6 gik ind for Halgaard. Med denne afgørelsen fulgte en nødvendig udvidelse af Tvis Skole, Tvis Hallen og mange nye lærerkræfter. Det satte også gang i byudviklingen. Samtidig skal grundskolen også udbygges til at klare 2 spor gennem de 7 klasser.

21 19 I en fødselsdagssamtale (50 år) indrømmer Helge Jensen, at det har været en udfordring at bygge den nye skole op. Artiklen er fra 11. febr Skoleudbygningsprojektet for den nye Tvis Skole vedtages i byrådet i december 1978.

22 20 Licitation og tilbud på ombygningen og udvidelsen af Tvis Skole i maj Overbygningen skal starte til august samme år. Det var på høje tid at komme i gang med byggeriet. Overbygning skal i gang med 8. klasse fra august 1979, men først her i maj 1979 er der licitation på byggeriet. De mange nye elever kommer før byggeriet er klar til at tage i mod dem. 16 nye klasselokaler. 1 grupperum Flere faglokaler Lærerværelse Administration Bibliotek Pædagogisk værksted Opholdsarealer og toiletter.

23 Store protester fra Nr. Felding mod at deres børn skal helt til Tvis i overbygningen. 21

24 22

25 febr. Alm. Undervisning i sløjdlokalet.

26 24 Helge Jensen fortæller: I 1978 bliver det vedtaget at Tvis skole skal udvides med 8, 9, og 10 klasse. Startende med 8.klasse, hvor skolen så også skulle modtage elever fra Nr. Felding og Halgaard skoler. Der kunne blive elever pr. årgang. Der skulle nu bygges til skolen. Men vi havde en tid med pladsproblemer. Vi havde 2 klasser til åben undervisning i gymnastiksalen. Hvis vi ikke havde haft nogle tålmodige lærere var det aldrig gået. På dette tidspunkt var Tvis plejehjem blevet bygget så derfor ansøgning afleveret til Jens Mortensen og videre sendt til kommunen for at låne lokaler der.

27 25 De nye skole klar i Fra 1978 og de følgende år blev der ansat en del nye lærere, der sammen med de øvrige ansatte tog udfordringen op med udviklingen af 8-10 klasse. Skolen fik også ansat sekretær og viceinspektør blev udnævnt. Det var gode år for Tvis skole, der med den gode indsats fra de dygtige lærere fik et godt ry Tvis Stadion til rådighed for skolen Overbygningen til Tvis - Tvis Hallen klar til brug Tvis Kulturelle Samvirke starter. I forbindelse med skolebyggeriet skulle der bygges en gymnastiksal mere ved skolen. Men ved et godt samarbejde mellem de to foreninger Tvis KFUM, Tvis Idræt og Gymnastikforening, skolen og Holstebro kommune blev det vedtaget at bytte salen ud med en HAL. Dog med den betingelse fra kommunen, at Tvis borgerne selv måtte samle lidt penge ind til støtte for byggeriet. Det blev klaret. Og foreningerne sammen med skolen har haft stor glæde/nytte af hallen. Tvis skole har haft stor glæde af de mange aktive foreninger i Tvis. Onsdag den 7.sept 1988 kunne man starte Tvis Kulturelle Samvirke. Der er et samarbejde mellem foreninger og skolen.

28 Efter 3 års byggeri Elever i nyt klasselokale. 26

29 27 Indvielse af den nye Tvis Skole - Elevgaver - Det nye musiklokale.

30 28 TVIS CENTRALSKOLE BLIVER I 1982 TIL TVIS SKOLE. TVIS SKOLE I AVISEN : Ny skole og 415 elever. Tosporet Firesporet bh kl kl.

31 29

32 30

33 31 Piger på gangen Kamp om bolden.

34 32 TVIS SKOLE O MED FOKUS PÅ GÅRDHAVEN. Der plantes træ i grønnehaven, det omkransede grønne område indenfor skolebygningerne. Stadsgartner Carl Aage Sørensen hjælper med plantningen.

35 33

36 34

37 35 NY LEGEPLADS På avisbilledet er det nu pigerne som er de aktive - vilde.

38 Her hoppes i svingtov på asfalten i "den gamle skolegård". 36

39 37 PÆDAGOGISKE TILTAG I indføres PALS modellen på Tvis Skole.

40 38

41 LÆRINGSCENTRET 39

42 LÆSEBÅND 40

43 41 TVIS SKOLE : 380 elever - 25 lærere. 1-2 sporet grundskole. 3-4 sporet overbygning. Tvis Skole har i dag ca. 350 elever og er en 1-2-sporet grundskole og en 3-4-sporet overbygningsskole for klasse. Skolen får elever til 8. og 9. klasse fra Nr. Felding skole og Halgård Skole. Skolen fungerer som afdelingsdelt skole med 3 afdelinger( 8-9 kl kl kl. ) Der er 25 lærere på skolen.

44 42

45 Luftbillede af skolen

46 44 Tvis Skole har de seneste fire år været den folkeskole i Holstebro kommune, der har opnået det højeste karaktergennemsnit for de såkaldte bundne fag ved 9. klasses afgangseksamen. Karaktergennemsnittet for Tvis Skoles 9. klasser i det seneste skoleår, 2009/2010, rækker endda til en placering som nr. 23 blandt Danmarks folkeskoler. I undervisningsministeriets rangliste fra 2011, hvor man kigger på elevernes baggrund, såkaldt socioøkonomisk reference, scorer Tvis Skole en delt 5. plads blandt alle landets folkeskoler. Selv om karaktergennemsnittet varierer fra årgang til årgang, og andre faktorer spiller ind som kan forskyde karakter-statistikken, så er der ingen tvivl om, at Tvis Skole har et højt fagligt niveau, og at lærere og ledelse på skolen har stor del af æren for det. Det skyldes bl.a. også innovative tiltag, som f.eks. læseprojektet Orangeriet, der blev startet op i 2010 for klasserne og endda blev indstillet til Årets Læseinitiativpris fra Landsforeningen for Læsepædagoger. Ikke underligt, at der opnås gode resultater på Tvis Skole. Nu er karakterer og det faglige niveau ikke de eneste parametre, hvorpå en skole skal bedømmes. Det handler også om elevernes trivsel i det daglige og deres personlige udvikling. Også på denne front udmærker Tvis Skole sig. Senest har skolen i tæt samarbejde med Holstebro Elitesport udviklet et nyt særligt valgfag indenfor idræt og boldspil. Fra skoleåret 2011 startede skolen op med PALS - Positiv Adfærd gennem Læring og Samspil. Se side 37. KILDER: 1. Holstebro Dagblad 2. Fhv. Skoleinspektør Helge Jensen, indlæg og fotos. 3. Foto: Jørgen Breinhild. 4. Foto: Tvis Skoles hjemmeside. 5. Tvis Skole - protokoller. 6. Tvis Skoles hjemmeside oplysning og fakta.

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet 2018-2020 Indledning Dagtilbud i Ringsted Kommune bygger både et lovmæssigt og værdimæssigt grundlag. Det betyder konkret, at den pædagogiske praksis sker

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der:

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Projekttitel: Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Oplysning om ansłger Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave er beliggende i forbindelse med Fussingł-Egnens Friskole i Słnderb

Læs mere

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur 1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur Forslaget til den ny juniorklub- og ungdomsklubstruktur har v ret sendt i hłring hos de berłrte institutioner i perioden fra 16. marts

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2016 Samlet rapport Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2016 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og Miljøområdet Park og

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Voksen Tourette Træf den September 2017

Voksen Tourette Træf den September 2017 Voksen Tourette Træf den 15. - 17. September 2017 Fredag: Denne weekend er vi lidt spændte, da de gamle ejere af Treldenæs Camping har solgt, og nye er kommet til. Vi er en lille gruppe på 10 pers. Denne

Læs mere

Skoleturnering for 30 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00

Skoleturnering for 30 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00 Skoleturnering for 30 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud på banerne og Kidsvolley vises. 9.25 Der spilles Kidsvolley

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

Socialdemokratiet på Bornholm valgprogram Tryghed, fællesskab, nærhed og høje ambitioner

Socialdemokratiet på Bornholm valgprogram Tryghed, fællesskab, nærhed og høje ambitioner Tryghed, fællesskab, nærhed og høje ambitioner Sammen om et endnu bedre Bornholm Det går godt på Bornholm. Vores ø er inde i en god og positiv udvikling. Det gør Bornholm til et endnu mere trygt og attraktivt

Læs mere

Reduktion af ressourcetildeling til fritidshjem (fritidsdelen błrn 6-9 r)

Reduktion af ressourcetildeling til fritidshjem (fritidsdelen błrn 6-9 r) Reduktion af ressourcetildeling til fritidshjem (fritidsdelen błrn 6-9 r) (besparelsesforslag 2113) 1. Indledning Det er i forbindelse med budgetforliget 2011-2014 besluttet, at der skal ske en reduktion

Læs mere

Skoleturnering for 16 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00

Skoleturnering for 16 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00 Skoleturnering for 16 hold timer fra 9.00 til 12.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud på banerne og Teenvolley vises. 9.25 Der spilles Teenvolley

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

Uddannelsesplan 1. praktikniveau. Vestermarkskolen Odder

Uddannelsesplan 1. praktikniveau. Vestermarkskolen Odder Uddannelsesplan 1. praktikniveau Vestermarkskolen Odder Sidst redigeret september 2015 Dokumentnr.: 727-2014-108798 side 1 Uddannelsesplan 1. niveau Vestermarkskolen - Odder Kultur og særkende: Odder Kommune

Læs mere

Juleåbenthus. Venlig hilsen Personalet i Stjernehuset.

Juleåbenthus. Venlig hilsen Personalet i Stjernehuset. Juleåbenthus Tirsdag d. 13. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan fremstilles julepynt, juledekorationer

Læs mere

7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm

7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm 7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm På baggrund af de fire undersøgelser og andre relevante undersøgelser skal vi her i det sidste afsnit give forslag til, hvordan idrætsfaciliteterne

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 9.013 for området ved Poul Smeds Vej i Gandrup Aalborg Byråd godkendte den 27.

Læs mere

LM ude 2015 i fodbold. Program. LM og fodboldtræf for senior old, veteraner m.fl. den august 2015 i Brande.

LM ude 2015 i fodbold. Program. LM og fodboldtræf for senior old, veteraner m.fl. den august 2015 i Brande. LM ude 2015 i fodbold Program LM og fodboldtræf for senior old, veteraner m.fl. den 29. - 30. august 2015 i Brande www.dgi.dk/fodbold Velkommen til DGI landsmesterskab 2 Vi glæder os til at møde jer og

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Så meget er en genstand 1 pilsner (33 cl) 1 glas vin (12 cl) 1 glas hedvin (8 cl) 1 glas spiritus (4 cl) 1 guldøl indeholder ca. 1 ¼ genstand 1 stærkere øl

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til kvalitetsstandarderne for 2017. Overskrifterne med blå skrift nedenfor henviser til

Læs mere

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Indledning Et godt socialt netværk kan både give støtte, omsorg og bidrage med praktisk hjælp i hverdagen. Derfor spiller pårørende ofte en betydningsfuld

Læs mere

Visse Vandværk A.m.b.a. afholdt

Visse Vandværk A.m.b.a. afholdt Visse Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling afholdt Mandag, den 16. marts 2015 kl. 19.30 Visse Ladegård, Vissevej 116 REFERAT: DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsesformand Søren Christensen

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

- 1 - Det forventes, at den samlede ramme i 2011 og fremover bliver p 54 mio. kr. Den er i indev rende r p 97 mio. kr.

- 1 - Det forventes, at den samlede ramme i 2011 og fremover bliver p 54 mio. kr. Den er i indev rende r p 97 mio. kr. - 1 - Notat Forvaltning: S & A Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. november 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Ole Andersen Besk ftigelsesstrategi set i lyset af finanslovsaftalen Notatet sendes/sendt til: Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, 2016

Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, 2016 Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, Sammenfatning I er erhvervsskoleelevers trivsel målt for anden gang. Elevernes trivsel præsenteres i følgende indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø,

Læs mere

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. juni 2011 Udf rdiget af: Bjarne Vejrup Vedrłrende: Udviklingen i HK og AC ansatte 2008-2011 Notatet sendes/sendt til: Direktionen og Kresten

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Indholdsfortegnelse Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse af eleverne i skema

Læs mere

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune Tilbud til p rłrende til senhjerneskadede i Randers Kommune Udarbejdet af: Tina Bruhn og Lone Aagaard Juni 2009 2 Rehabiliteringsenheden Baggrund P rłrende til senhjerneskadede har et behov for viden og

Læs mere

Høringssvar til nyt boligområde ved Tingagervej, forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1136

Høringssvar til nyt boligområde ved Tingagervej, forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1136 1. Grundejerforeningen Tingager, Mejdal Bestyrelsesmedlem Mads Vistisen Høringssvar til nyt boligområde ved Tingagervej, forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1136 Det er med

Læs mere

Nøgletal til resultatdokumentation

Nøgletal til resultatdokumentation Nøgletal til resultatdokumentation Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse Netværksinddragende metoder Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletal... 3 Om nøgletallene... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser.

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. August 2017 NBE er i dag støttet af BRN med 1,65 mio. kr. pr. år til og med 2018. Med dette

Læs mere

Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job?

Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job? Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job? Senior markedsleder Helle Engelund, COWI 1 Problemstillingen I de senere år er der kommet stigende politisk

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 08-11-2017 17:05 Mødeafholdelse Hellerupvej 22 Indholdsfortegnelse Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 08-11-2017 17:05

Læs mere

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn 1 Indledning 1.1 Budgetansvar I punkt 3.4 i Kasse- og regnskabsregulativ er de budgetansvarlige tillagt ansvaret for, at der tilrettelægges et tilstrækkeligt ledelsestilsyn med udmøntningen og administrationen

Læs mere

Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog

Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog Randers Kommune Błrn, Skole og Kultur Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2, ResumØ s. 3 3. M lgruppe

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds ungdomsudvalgsmøde Dato: Søndag den 25. maj 2014 kl Sted: Løvvang Bowling Center

Referat af Danmarks Bowling Forbunds ungdomsudvalgsmøde Dato: Søndag den 25. maj 2014 kl Sted: Løvvang Bowling Center Referat af Danmarks Bowling Forbunds ungdomsudvalgsmøde Dato: Søndag den 25. maj 2014 kl. 12.30 Sted: Løvvang Bowling Center Mødedeltagere: DBwF: Claus Sørensen (CS), ungdomsleder i DBwF Pernille Øager

Læs mere

Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle

Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle 1 Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle Oplysninger om ansłger Den selvejende institution Lyshłj Młlle. I 1983 oprettes en stłtteforening Lyshłj Młlles Venner med det form l at f lokale kr fter med i vedligeholdelse

Læs mere

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende:

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Lokalafdeling Viborg Nyhedsbrev Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Formand: Jacob Vestergaard ansvarlig for nørkleklub og vius Næstformand:

Læs mere

Lions Vuggestue. aftale 2009 2010. 23. oktober 2008

Lions Vuggestue. aftale 2009 2010. 23. oktober 2008 Lions Vuggestue aftale 2009 2010 23. oktober 2008 1 2 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Trindvold

Uanmeldt tilsyn Trindvold 6. januar 2009 J.nr. 09/1594 Uanmeldt tilsyn 2009 Trindvold Uanmeldt tilsyn foretaget den 6. januar 2009. Tilsynsførende: Mette Zierau Kudsk (socialfaglig konsulent) og Hege Margrethe Ekberg (AC-medarbejder).

Læs mere

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget 3. januar 2013 Nyhedsbrev Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget en ny konkurrencelov, som indfører mulighed for fængselstraf i kartelsager

Læs mere

R E T R E A T S F O R P A R. LIV i kærligheden. Modul 5: Frihed og Ansvar

R E T R E A T S F O R P A R. LIV i kærligheden. Modul 5: Frihed og Ansvar R E T R E A T S F O R P A R LIV i kærligheden Modul 5: Frihed og Ansvar At trække sig tilbage sammen - og træde frem på ny Under overskriften LIV I KÆRLIGHEDEN inviterer vi til en række retreats for par,

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær

Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær Punkt 5. Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær 2017-016624 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at handlevejledning godkendes og implementeres at PPR s drop-out

Læs mere

Afrapportering af ventetiden for skadepatienter

Afrapportering af ventetiden for skadepatienter Region Hovedstaden Afrapportering af ventetiden for skadepatienter iden i akutmodtagelserne og akutklinikkerne Juni 2013 Region Hovedstaden Indhold 1 Resumé og konklusion...3 2 Indledning...5 3 id og aktivitet

Læs mere

LÆRINGSKORT ELEKTRISK HEGN TEAMBUILDING GENNEM FRILUFTSLIV - TB 01 AKTIVITET LÆRINGSMÅL. Støttet af udlodningsmidler til friluftsliv

LÆRINGSKORT ELEKTRISK HEGN TEAMBUILDING GENNEM FRILUFTSLIV - TB 01 AKTIVITET LÆRINGSMÅL. Støttet af udlodningsmidler til friluftsliv LÆRINGSKORT TEAMBUILDING GENNEM FRILUFTSLIV - TB 01 ELEKTRISK HEGN AKTIVITET Få hele gruppen over/under eller igennem det Elektriske hegn Lokalitet: Skolegård, bypark eller skov Tid: 10-45 minutter Antal

Læs mere

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj.

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. - 1 Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattesager om beskatning af fri bil dukker

Læs mere

Beretning Endnu et år er gået, nej fløjet, siden sidste årsmøde. Da jeg begyndte på beretningen, kom jeg straks til at tænke på Benny Andersens

Beretning Endnu et år er gået, nej fløjet, siden sidste årsmøde. Da jeg begyndte på beretningen, kom jeg straks til at tænke på Benny Andersens Beretning 2015. Endnu et år er gået, nej fløjet, siden sidste årsmøde. Da jeg begyndte på beretningen, kom jeg straks til at tænke på Benny Andersens digt Tiden : (blev oplæst) Vi skal udnytte den tid

Læs mere

SKOLEÅRET 2018/2019 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS

SKOLEÅRET 2018/2019 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS 10.klasse SKOLEÅRET 2018/2019 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS 10. KLASSE I ÅRHUS 10. klassehæftet for skoleåret 2018/2019 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Hanne Hegers bog er en gave til alle vi, der på et tidspunkt har gjort noget i vores liv, der var dårligt for os. Været i de forkerte parforhold.

Hanne Hegers bog er en gave til alle vi, der på et tidspunkt har gjort noget i vores liv, der var dårligt for os. Været i de forkerte parforhold. Min vej ud af medmisbruget af Hanne Heger En bog om misbrug for os alle... Hanne Heger Min vej ud af medmisbruget 20 år med en alkoholiker 142 sider Kr. 199 Borgens Forlag Hanne Hegers bog er en gave til

Læs mere

Słndermarkskolen AFTALE JUNI 2010

Słndermarkskolen AFTALE JUNI 2010 Słndermarkskolen AFTALE 2010 2012 10. JUNI 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Budget 2018 orientering skole og dagtilbud 31. oktober 2017

Budget 2018 orientering skole og dagtilbud 31. oktober 2017 Indhold 1 Skole og dagtilbud budget 2018...2 2 Budgetforlig 2018 drift...2 2.1 Folkeskolen friholdes for nye besparelser...2 2.2 Investeringer i bedre uddannelsesparathed...2 2.3 Styrkelse af mad i skoler...3

Læs mere

rdiget af: Lars Bo Jensen Vedrłrende: Vurdering af konsekvenserne ved indfłrelse af krav om lavenergiklasse 1 byggeri fra 2012 jf Klimaplan 2030

rdiget af: Lars Bo Jensen Vedrłrende: Vurdering af konsekvenserne ved indfłrelse af krav om lavenergiklasse 1 byggeri fra 2012 jf Klimaplan 2030 Notat Forvaltning: Miljł og Teknik Dato: J.nr.: Br.nr.: 4. maj 2010 Udf rdiget af: Lars Bo Jensen Vedrłrende: Vurdering af konsekvenserne ved indfłrelse af krav om lavenergiklasse 1 byggeri fra 2012 jf

Læs mere

Kommuneplan 13 og nye muligheder i landdistrikterne

Kommuneplan 13 og nye muligheder i landdistrikterne Kommuneplan 13 og nye muligheder i landdistrikterne Kontorchef Sanne Kjær - Naturstyrelsen Planlovsdage 2013 Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2013 godt i gang 25 planer i høring/behandlet Behandling afsluttet

Læs mere

FISKERI MED GARN OG RUSER

FISKERI MED GARN OG RUSER BESØG PÅ ØRESUNDSMILJØSKOLEN FISKERI MED GARN OG RUSER M3 2017 DIT NAVN: 1 På tur til Øresundsmiljøskolen - Fiskeri med garn og ruser Vi skal på besøg på Øresundsmiljøskolen. Øresundsmiljøskolen ligger

Læs mere

Emne Tilbagemelding fra workshop Yderligere tilbagemeldinger Forvaltningens indstilling

Emne Tilbagemelding fra workshop Yderligere tilbagemeldinger Forvaltningens indstilling Hłringssvar vedr. ny styrelsesvedt gt for de kommunale dagtilbud 0-5 r samt forvaltningens indstillinger Emne Tilbagemelding fra workshop Yderligere tilbagemeldinger Forvaltningens indstilling Antal repr

Læs mere

Historisk lav ventetid blandt flygtninge

Historisk lav ventetid blandt flygtninge OKTOBER 217 NYT RA R Historisk lav ventetid blandt flygtninge lygtninge, der fik opholdstilladelse i i perioden 213-2, ventede i gennemsnit under 6 måneder på at få deres asylsag afgjort. Dermed var flygtninges

Læs mere

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Udarbejdet af Inger Kruse Andersen 18. januar 2010 1 1. Indledning Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, hvor kroppens evne til at oms tte sukkerstof

Læs mere

Børnehaven Skovly. aftale 2009 2010 11.11.2008

Børnehaven Skovly. aftale 2009 2010 11.11.2008 Børnehaven Skovly aftale 2009 2010 11.11.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet Åbningskonference: Danmark i Balance? 16. maj 2017. Hvem vi er - Længere forudgående

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 48 1 Sammenfatning nr. ligger for

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE 2017 1. INDLEDNING Denne Pixi-udgave indeholder en kort beskrivelse af de nyeste erfaringer med ansættelse af peer-støttemedarbejdere

Læs mere

Referat. Lørdag d. 7. oktober 2017 i Middelfart. Århus Tina Rosenborg, Birgitte Andreasen, Kristine Løgsted Rasmussen og Citha Johansen Dechlis

Referat. Lørdag d. 7. oktober 2017 i Middelfart. Århus Tina Rosenborg, Birgitte Andreasen, Kristine Løgsted Rasmussen og Citha Johansen Dechlis Referat Lørdag d. 7. oktober 2017 i Middelfart Tilstedeværende: Storstrøm Hanne Marie Hansen og Kirsten Nybroe Ærø Hedvig Holmegaard, Edel Knudsen, Karin Korup og Anette Kock Johansen Skruerne Mia Greve

Læs mere

Glokal: Storbyen i naturen Grænseland: Det bedste fra to verdener Handlekraft: Vi får det til at ske

Glokal: Storbyen i naturen Grænseland: Det bedste fra to verdener Handlekraft: Vi får det til at ske Fremad på et solidt grundlag Flertalsgruppens politiske budgetoplæg 2018-21 1 Udgangspunktet Nationalt er konjunkturerne bedret de seneste år. Vi har økonomisk fremgang på overordnet niveau. Der er vækst.

Læs mere

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Dato 10. juli 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Erhvervsstyrelsen sendte den 14. juni 2017 udkast

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr Ref.: SHJ shj@uc-dk.dk +45 33 38 22 00 09. oktober 2014 Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30 98 39 04 VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Danske

Læs mere

Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune

Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune Marts 2012 Randers Kommune Błrn, Skole og Kultur 1. Indledning Ifłlge folkeskolelovens 5 stk. 7 er Randers Kommune forpligtet til at tilbyde undervisning

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R O M R E D E G Ø R E L S E O M M U L I G H E D E N F O R A T S T I L L E S P R O G K R A V M. V. V E D A N S Æ T T E L S E R

H Ø R I N G S S V A R O M R E D E G Ø R E L S E O M M U L I G H E D E N F O R A T S T I L L E S P R O G K R A V M. V. V E D A N S Æ T T E L S E R Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) Aqqusinersuaq 5 Box 1039 3900 Nuuk Greenland Att. Marie Bidstrup W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler Nyhedsbrev til abonnenter - Juli 2017 Kasserede EU-regler Som vi kunne fortælle om i årets første nyhedsbrev (januar 2017), så er 2017 det vigtige år for den Køretøjssikkerhedspakke, man i 2014 besluttede

Læs mere

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen.

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 2. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 3495 Fax. dir.: 4477 2711 E-mail: Pension@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Udviklingen i hjemmeplejen. Notat Hjemmeplejen gennemførte 1. februar

Læs mere

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009.

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Indledningsvist redegłres for de muligheder og begr nsninger loven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 2013/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 14/00941 Fremsat den 6. februar 2014

Læs mere

FINANS- UDDANNELSEN. Uddannelsen giver dig et solidt fundament og er et godt afsæt til din fremtidige karriere i den finansielle sektor.

FINANS- UDDANNELSEN. Uddannelsen giver dig et solidt fundament og er et godt afsæt til din fremtidige karriere i den finansielle sektor. FINANS- UDDANNELSEN FINANS- UDDANNELSEN Finansuddannelsen er en 2-årig uddannelse, der veksler mellem praktik og teori. Den praktiske del (80%) foregår i en finansiel virksomhed, og den teoretiske del

Læs mere

Vi introducerer nye muligheder for total høreglæde

Vi introducerer nye muligheder for total høreglæde Vi introducerer nye muligheder for total høreglæde Phonak er glade for at kunne introducere de nyeste tilføjelser til den veletablerede Phonak CROS-serie: Phonak CROS H2O og Phonak CROS 13. Vi er overbevist

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40)

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40) Befolkning Regionale fremskrivninger 2016-2030(40) Befolkningsfremskrivningen for hele landet viser at Grønland befolkning samlede størrelse over de næste 24 år kan forventes at falde, således at der i

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalgets besłg i Akureyri 26. 30. juni 2009

Kultur- og fritidsudvalgets besłg i Akureyri 26. 30. juni 2009 Kultur- og fritidsudvalgets besłg i Akureyri 26. 30. juni 2009 Form let med turen var at bekr fte og udbygge venskabsbyforbindelserne mellem Randers og Akureyri, og at indhente inspiration vedrłrende idr

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108 Senest redigeret d. 14. marts 2017 Godkendt i Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg d. 20. marts 2017 og Udvalget Uddannelse og Job d. 22. marts 2017

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om havnetunnel

Svar på spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om havnetunnel KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om havnetunnel Baggrund Økonomiforvaltningen

Læs mere

Fattigdom; marginalisering og udstødelse i institutionelt og samfundsmæssigt perspektiv.

Fattigdom; marginalisering og udstødelse i institutionelt og samfundsmæssigt perspektiv. Fattigdom; marginalisering og udstødelse i institutionelt og samfundsmæssigt perspektiv. VIA University College Pædagog Uddannelsen Grenå. Hold: PJ10TG Karina Timm Kejser () Censor: IIS eksamen d. 16-04-2012

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 3 april 2009. Ledigheden. Side 1 af 13

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 3 april 2009. Ledigheden. Side 1 af 13 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. Februar 2007 Februar 2008 Februar 2009 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthj lp I alt Pct. Randers 1.590 3,4 858 1,9 1.299 99 1.398 3,01

Læs mere

Vejledning om adjunktforløb, lektorkvalificeringen og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om adjunktforløb, lektorkvalificeringen og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om adjunktforløb, lektorkvalificeringen og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledningen er udarbejdet af det Nationale netværk for lektorkvalificering og lektorbedømmelse under det

Læs mere

Se hvordan på

Se hvordan på 6 gode råd til en it-sikker hverdag 6 gode råd til en it-sikker hverdag 01 02 03 04 05 06 Slå to-trins-login til og lav dit kodeord længere Hold dit NemID for dig selv Reagér kun på sikre beskeder Opdatér

Læs mere

Sådan kommer du i gang!

Sådan kommer du i gang! Sådan kommer du i gang! - en Conteco-guide for begyndere Indhold Det skal du bruge.. 2 Opnå det rigtige look...2 Systemopbygning..2 Blanding af farve... 2 Blanding af Conteco... 3 Blanding af Conteco Beton

Læs mere

Birkebo. aftale 2009 2010 11.11.2008

Birkebo. aftale 2009 2010 11.11.2008 Birkebo aftale 2009 2010 11.11.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede m l med

Læs mere

Afgørelse om at flytning af M/R-stationen på H.C. Ørsted Værket og tilhørende intern omlægning af gasrørledninger på værket ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at flytning af M/R-stationen på H.C. Ørsted Værket og tilhørende intern omlægning af gasrørledninger på værket ikke er VVM-pligtigt DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01967 Ref. JOERN Den 24. maj 2016 Afgørelse om at flytning af M/R-stationen på H.C. Ørsted

Læs mere

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Fællesskab giver muligheder Ekstraordinær kongres 2003 Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Den 7.

Læs mere

Muldvarpen og regnormen Hvem er sød?

Muldvarpen og regnormen Hvem er sød? I skal se to film o o Muldvarpen og regnormen Hvem er sød? Har du en god ven? Tegn et billede af din ven: Filmene til dette tema handler om venskab. Spørg eleverne, hvad ven hedder på deres modersmål.

Læs mere

EM MTB 2012. Fredag d 10 august (afrejse)

EM MTB 2012. Fredag d 10 august (afrejse) EM MTB 2012 Fredag d 10 august (afrejse) Klokken er 19:00 og tiden er inde for afgang mod graz hvor jeg skulle k re EM i MTB. Der var cirka 18 timers k rsel forude. Ugen op til har v ret prop fyldt med

Læs mere

Stjernehuset AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010

Stjernehuset AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 Stjernehuset AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Godsbanearealerne - et nyt byområde Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved den gamle Godsbanegård. Første skridt

Læs mere

Tvis Skole 1964-2014.

Tvis Skole 1964-2014. Tvis Skole 1964-2014. I: Tvis Skole II: Ledelse m.m. III: Elever og Lærere IV: Skolen og Lokalsamfundet V: Jubilæer, Fester, Temaer, m.m. Redigeret og samlet af Bent Bak. 1 TVIS SKOLE 1964-2014. Tvis's

Læs mere

Generalforsamling den

Generalforsamling den Generalforsamling den 28.09.2017. Eksisterende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Smørum Kraftvarme A.m.b.A. SELSKABETS navn er Smørum Kraftvarme A.m.b.a. 1.2

Læs mere

Overordnet koncept for fremtidens plejecentre i Skanderborg Kommune - udmøntning af Plejeboligplanens struktur og fokusomra der

Overordnet koncept for fremtidens plejecentre i Skanderborg Kommune - udmøntning af Plejeboligplanens struktur og fokusomra der Overordnet koncept for fremtidens plejecentre i Skanderborg Kommune - udmøntning af Plejeboligplanens struktur og fokusomra der Plejeboligplanen Plejeboligplanen blev vedtaget i Byrådet den 29. april 2015

Læs mere

1 3REGION HOVEDSTADEN

1 3REGION HOVEDSTADEN 1 3REGION HOVEDSTADEN 1 3Bilag 1 Regionsr 0 2dsformand Vibeke Storm Rasmussen Region Hovedstaden Kongens V 0 3nge 2 3400 Hiller 0 3d 26. marts 2012 Fastl 0 3ggelse af linjef 0 3ring og stationer for en

Læs mere