Organisationsbestyrelsesmøde den 26. april 2012, kl Ithaca, Sofievej 30, Hellerup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 26. april 2012, kl. 15.00 Ithaca, Sofievej 30, Hellerup"

Transkript

1 Dagsorden Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april 212 Organisationsbestyrelsesmøde den 26. april 212, kl. 15. Ithaca, Sofievej 3, Hellerup Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af referat Revisionsprotokol... 3 Sager til beslutning: Farum Midtpunkt sjov lørdag for piger på Bybæk Byggeskadeforsikring i renoveringssager Hjertestartere Farum Midtpunkt Plejecentret, frasalg Farflytningsmønster Sager til orientering: Meddelelser fra formanden Nyt fra Byrådet Byfornyelse Danmark acontoudlodning af garantisum Nybyggeri Skovvang status RealDania kampagne det gode boligliv Sportsvænget udskiftning af faldstammer og stigstrenge Nordvænget II - Udskiftning af faldstammer og stigstrenge, indgangspartier og hoveddøre Farum Midtpunkt PCB status Farum Midtpunkt - Miljøsagen status Farum Midtpunkt - gældsrådgivning ved køkkenbordet - få bedre råd Farum Midtpunkt lavtagene status Farum Midtpunkt aflåsning af blokke Farum Midtpunkt Innovationsprojektet Farum Midtpunkt forholdene i blokkene Orientering om driftssager Udlejningsstatistik Orientering om beboerklagenævnssager Eventuelt /27

2 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april 212 Indholdsfortegnelse: Bilag 5: Abonnement på Falck Hjertestarter... 5 Bilag 7: Annonce Bilag 7.1: Folder om Farum Midtpunkt Bilag 24: Oversigt over beboerklagenævnssager /27

3 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april Godkendelse af referat Referatet fra organisationsbestyrelsens møde den 8. februar 212 er fremsendt til organisationsbestyrelsen med anmodning om eventuelle kommentarer. Der er ikke i den mellemliggende periode fremkommet bemærkninger til referatet, hvorfor dette fremlægges til godkendelse, underskrift og indsættelse i protokollen. - at organisationsbestyrelsen godkender referatet, der efterfølgende underskrives af formanden. 2. Revisionsprotokol I henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om boligbyggeri fremlægges selskabets revisionsprotokol, idet det bemærkes, at der ikke siden sidste organisationsbestyrelsesmøde er foretaget indførelse i protokollen. - at organisationsbestyrelsen tager ovenstående til efterretning. Sager til beslutning: 3. Farum Midtpunkt sjov lørdag for piger på Bybæk har modtaget nedenstående ansøgning fra Furesø Kommune: Vi har længe ville arr. Sjov Lørdag for piger på Bybæk, men har haft problemer med at få dem til at møde op. Nu har vi i samarbejde med Regnbuen fået mulighed for at starte et pilotprojekt, hvor tre unge kvinde danseinstruktører vil lave dans i salen på Bybæk om lørdagen frem til d. 28.4, hvor Sjov Lørdag slutter sæsonen. Målet er at få 15 piger tilknyttet fast i alderen år, og vi er desuden igang med at tage kontakt til pigernes forældre. Vi håber / planlægger at starte lørdag i uge 8 (25.2) senest ugen efter. To af de unge instruktører er selv bosiddende i midtpunktet, og hovedparten af pigerne er også fra Farum Midtpunkt. 3/27

4 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april 212 Vi vil ansøge om støtte til pilotprojektet, som vi håber får så stor succes, at det også kan fortsætte efter sommerferien som en fast aktivitet. - at organisationsbestyrelsen beslutter at støtte projektet med 6. kr. for den kommende efterårs sæson. 4. Byggeskadeforsikring i renoveringssager Siden 1986 har Byggeskadefonden haft en byggeskadeforsikring, hvor samtlige nybyggerier har været omfattet. Pr. 1. juli 211 trådte en lignende forsikringsordning i kraft for renoveringssager. Det betyder, at der i renoveringssager opnås en forsikringsordning for et bidrag på 1 % af renoveringssummen i op til 2 år efter byggeriets aflevering mod fejl og mangler, som kan henføres til byggeriets renovering er en ordning, der træder i kraft der, hvor de ansvarlige parter ikke længere kan løfte deres ansvar grundet udløb af deres 5-årige ansvarsperiode - eller af andre årsager Obligatoriske sager, der skal være omfattet af ordningen, er renoveringssager, der opnår støtte via Landsbyggefonden - herunder også sager, som alene opnår støtte via egen trækningsret. Frivillige sager, der kan omfattes af ordningen, er andre renoveringssager, som finansieres uden støtte, altså primært via egne henlæggelsesmidler eller ustøttet lånefinansiering. For alle sager er bagatelgrænsen på 1 mio. kr. eller 1. kr. pr. bolig. Det udførte arbejde skal i al væsentlighed have karakter af forbedring eller opretning og ikke af vedligehold. Håndteringen i KAB Byggeskadeforsikring af renoveringsprojekter betyder, at mange renoveringssager kan omfattes af den attraktive forsikringsordning fra Byggeskadefonden. KAB anbefaler derfor, at alle renoveringssager, der kan omfattes af forsikringsordningen, faktisk bliver omfattet. Det betyder, at de ustøttede renoveringssager også bliver omfattet af Byggeskadefondens byggeskadeforsikring med mindre den enkelte boligorganisationen beslutter sig for noget andet. 4/27

5 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april at organisationsbestyrelsen tager til efterretning at støttede renoveringssager, som er iværksat efter den 1. juli 211, er omfattet af Byggeskadefondens byggeskadeforsikring for renoveringssager. - desuden, at organisationsbestyrelsen beslutter, at ustøttede renoveringssager, der frivilligt kan omfattes af byggeskadeforsikringen for renoveringssager, bliver omfattet af ordningen. 5. Hjertestartere Som aftalt har vi indhentet tilbud på opsætning af hjertestartere på ejendomskontorene i Farum Midtpunkt samt Nordvænget II. Tilbuddet er indhentet som en årlig leasingaftale af udstyret fra Falck og vil årligt koste ca. 12. kr. pr. ejendomskontor, dertil skal lægges en engangsinvestering på omkring 3.25 kr. pr. ejendomskontor. Der kan eventuelt trykkes lidt i prisen ved bestilling af 2 leasingaftaler, da et kursus for 12 personer må være dækkende for begge ejendomskontorer. Det skal bemærkes, at aftalen er bindende for en periode på 3 år. Et abonnement giver : en hjertestarter en serviceaftale på hjertestarteren grunduddannelse i brug af hjertestarter kombineret med uddannelse i hjerte-lungeredning (HLR) et årligt repetitionskursus psykologisk bistand til førstehjælperen og de personer der overværer brugen af hjertestarteren, hvis det er nødvendigt. Bilag 5: Abonnement på Falck Hjertestarter - at organisationsbestyrelsen beslutter, om boligorganisationen ønsker at opsætte og financiere hjertestarter på ejendomskontorerne i Farum Midtpunkt og Nordvænget II. 5/27

6 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april Farum Midtpunkt Plejecentret, frasalg Organisationsbestyrelsen blev senest den 8. februar 212 orienteret om, at der er etableret 5 følgegrupper til bistand med programmering af et plejecenter i blok 12 og 13 i Farum Midtpunkt. Programmeringen har medført, at der er indsendt skema A-ansøgning til Furesø Kommune den 16. marts 212. Ansøgningen forventes behandlet og godkendt i kommunalbestyrelsen i slutningen af maj 212. Byggesagen indeholder følgende arealtyper: Plejeboliger, der etableres som en nybyggerisag. Bofællesskab for udviklingshæmmede, der etableres som en nybyggerisag. Servicearealer til plejeboliger, der etableres som en nybyggerisag. Genoptræningscenter, der etableres som en nybyggerisag. Opgangsfællesskab for beboere med særlige behov, der etableres som en ombygningssag. Seniorbofællesskab, der etableres som en ombygningssag. Almene familieboliger i restarealer, der etableres som en ombygningssag. Der er elevatoradgang til alle etager med undtagelse af familieboligerne i restarealet. I forbindelse med ombygning til plejecenter skal plejeboliger og servicearealer udstykkes i to selvstændige afdelinger i. Det forventes, at udstykningen opdeles i 3 ejerlejligheder: plejeboliger (6 plejeboliger og 19 boliger for udviklingshæmmede) overdrages til en ny og selvstændig afdeling i. 2. Servicearealer inkl. genoptræningscenter overdrages til en ny og selvstændig afdeling i Furesø Boligselskab. 3. Familieboligerne (seniorbofællesskab, opgangsfællesskab for beboere med særlige behov og familieboliger i restarealet) forbliver i Farum Midtpunkt. Økonomi Plejeboliger Plejeboligerne til ældre etableres i blok 12 på 1. og 2. etage. Plejeboliger til udviklingshæmmede etableres i blok 13 på 2. etage. Skema A for 79 plejeboliger (6 plejeboliger for ældre og 19 plejeboliger for udviklingshæmmede) indeholder et samlet areal på ca m² og en forventet samlet anskaffelsessum på ca kr. inkl. moms. Anlægssummen finansieres af 14 % kommunalt bidrag, 2 % beboerindskud og 84 % kreditfinansiering. Kommunalt bidrag er opgjort til ca kr. Det anslås, at huslejeniveauet i plejeboligerne kommer til at blive ca kr./m²/år. 6/27

7 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april 212 Grundkøbesummen er indfrielse af gælden pr. m² udlejningsareal og opgjort til ca. 4.1 kr./m². Servicearealer Servicearealer til plejeboliger etableres sammen med plejeboligerne. Skema A for servicearealet indeholder et samlet areal på ca m² og en forventet samlet anskaffelsessum på kr. inkl. moms. Huslejeniveauet for servicearealerne opgøres til låneydelsen ekskl. moms på et 3-årigt fastforrentet annuitetslån til finansiering af anlægssummen og et statsligt tilskud svarende til 4. kr. pr. bolig, som er tilknyttet servicearealet. Hertil skal lægges driftsudgifter. Det anslås, at huslejen for servicearealerne bliver ca kr./m²/år inkl. moms svarende til kr./m²/år ekskl. moms. Grundkøbesummen er indfrielse af gælden pr. m² udlejningsareal og opgjort til ca. 4.1 kr./m². Genoptræningscenter Genoptræningscenteret etableres i blok 13 på 1. etage. Skema A for genoptræningscenteret indeholder et samlet areal på ca m² og forventes opført med en samlet anskaffelsessum på ca kr. inkl. moms. Genoptræningscenteret har status som serviceareal. Huslejeniveauet for genoptræningscenteret opgøres til låneydelsen ekskl. moms på et 3-årigt fastforrentet annuitetslån til finansiering af anlægssummen. Hertil skal lægges driftsudgifter. Det anslås, at huslejen for genoptræningscenteret bliver på ca. 2.4 kr./m²/år inkl. moms, svarende til 1.64 kr./m²/år ekskl. moms. Grundkøbesummen er indfrielse af gælden pr. m² udlejningsareal og opgjort til ca. 4.1 kr./m². Ombygning til opgangsfællesskab, øvrige familieboliger i restarealet og seniorbofællesskab Opgangsfællesskab for beboere med særlige behov Opgangsfællesskabet for beboere med særlige behov etableres i blok 13 på 3. etage og kommer til at indeholde ca. 14 boliger med fælles opholdsareal samt mindre arealer til kommunal service. Boligerne udformes fortrinsvis til 1 person. Det samlede areal for opgangsfællesskabet inkl. fælles opholdsarealer bliver på ca m² og forventes ombygget for ca. 12. kr./m² svarende til ca kr. inkl. moms. Der ansøges om, at Furesø Kommune får 1 % anvisning til opgangsfællesskabet. 7/27

8 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april 212 Øvrige familieboliger En del af 1. etage i blok 13, en del af 1. etage i blok 12 og en del af 2. etage i blok 12 ombygges som et bidrag til de øvrige ombygningssager og boligsammenlægninger, der forventes gennemført i Farum Midtpunkt (se tidligere Skema A-tilsagn). Restarealerne i blok 12 og 13 forventes ombygget i henhold til beslutningerne om at tilvejebringe et varieret boligudbud med 2- og 3-rums boliger, der kan tiltrække og fastholde familier med børn i Farum Midtpunkt. Restarealet bliver på ca m² fordelt på 3 etager og forventes ombygget for ca. 12. kr./m². Seniorbofællesskab Seniorbofællesskabet etableres i blok 12 på 3. etage og kommer til at indeholde boliger af varierende størrelser og udformninger til enlige og par samt fælles opholdsarealer. Det samlede areal for seniorbofællesskabet bliver på ca m² og forventes opbygget for ca. 12. kr./m², svarende til ca kr. inkl. moms. Boligombygningerne gennemføres efter reglerne i 91 i Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. Husleje Huslejen for de ombyggede boliger forventes at svare til det aktuelle huslejeniveau i Farum Midtpunkt med tillæg af forbedringsleje. Husleje for de ombyggede boliger forventes endeligt fastlagt i forbindelse med byggesagens afslutning og efter aftale med Landsbyggefonden om driftsstøtte. Udlejningen af boliger i seniorbofællesskabet Det forventes, at udlejningen af boliger i seniorbofællesskabet sker i overensstemmelse med tanken om fællesskab og ved inddragelse af beboerne. Det første skridt er at samle en gruppe interesserede beboere i afdelingen og også gerne andre borgere i Farum. En arbejdsgruppe af beboere i afdelingen har i foråret 212 sammen med KAB arbejdet på at skabe interesse for ideen frem mod et informationsmøde den 17. april 212. Hvis tilstrækkeligt mange melder sig, planlægger arbejdsgruppen at oprette en seniorbofællesskabsforening og afholde et 3-måneders mødeforløb i august-oktober 212 Efter Almenboliglovens 151 a skal kommune og boligorganisation ved Skema A træffe aftale om, hvordan den fremtidige udlejning skal finde sted, herunder hvordan beboerne kan inddrages i anvisningen. Det forventes derfor, at der indgås en aftale mellem kommunen og boligorganisationen om særlig anvisning af boliger i seniorbofællesskabet. Det vil betyde, at det er beboerne selv, der får indflydelse på, hvem der flytter ind i fællesskabet. 8/27

9 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april 212 Tidsplanen for processen er: Programmeringsfasen fra januar til marts 212 Behandling og godkendelse af Skema A Forslagsfasen og projektering fra juni til november 212 Udbud og licitation december til januar 213 Behandling og godkendelse af Skema B fra februar til marts 213 Byggeperiode fra april 213 til august at organisationsbestyrelsen godkender skema A-ansøgningen. 7. Farflytningsmønster Udlejningssituationen afdelingerne Udlejning og fraflytningsprocenterne familieboliger for er følgende: Afdeling/år 29 antal % 21 antal % 211 antal % 1. kv. 212 antal % Sportsvænget 4 9,5 6 14,3 2 4,8 Nordvænget I 1 8,5 7 6, 7 6, 3 2,6 Nordvænget II 36 18, 21 1, ,5 5 2,5 Farum Midtpunkt , , ,6 43 4,96* *Der er i 1. kvartal 212 genudlejet 43 boliger svarende til 2,7 %, i samme periode er der fraflyttet 79 boliger svarende til 4,96 %. Fraflyttet dækker over interne flytninger, dødsboer, fogedudsættelser og almindelige flytninger. Permanente genhusninger er ikke medtaget. Derudover er der i Farum Midtpunkt udlejet 5 ungdomsboliger. Der er fortsat problemer med udlejning af 4-rums boliger i Farum Midtpunkt. Furesø Kommune sender alle 4-rums boliger retur til KAB, da de ikke kan anvise til boligerne, og dette giver fortsat pres på ventelisterne. Furesø Kommune har i 1. kvartal 212 anvist til 2 boliger i Farum Midtpunkt. 9/27

10 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april 212 Opgørelsen viser genudlejningstidspunktet og ikke opsigelsestidspunktet, og boligerne i Farum Midtpunkt bliver ofte opsagt med 3 måneders varsel eller mere, hvilket har indflydelse på tallene de enkelte år. Pr. den 1. april 212 er der 191 tomme boliger i Birkhøjterrasserne. Derudover er der 123 øvrige tomme boliger med lejetab. Den store fremgang i forhold til det oplyste tal på 63 boliger ved organisationsbestyrelsesmødet den 8. februar 212 skyldes fejloptælling. Det store antal tomme boliger er et udtryk for, at der flytter flere end det lykkedes at genudleje. En stor del af de boligsøgende i Storkøbenhavn, som kontakter KAB for at få en bolig, afviser at flytte ind i Farum Midtpunkt. Anvisning familieboliger 29 til 211 og 1. kvartal 212 Afdeling Venteliste forsøg Venteliste Beboerfortrinsret Bytte og anden udl. Sportsvænget kvartal 212 Nordvænget I kvartal 212 Nordvænget II kvartal 212 Farum Midtpunkt kvartal 212 I alt kvartal * Kommunal anvisning /27

11 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april 212 *) Der er en mindre unøjagtighed i registreringerne for 211. Udsættelser Farum Midtpunkt Der er i 211 effektueret 6 og i 1. kvartal 212 effektueret 16 udsættelser i Farum Midtpunkt. Disse boliger skal også genudlejes sammen med øvrige opsigelser. Antal fogedudsættelser i 21 og 211 fordelt på antal bo-måneder: Bo-mdr > I alt Sammen med Furesø Kommune ser KAB på det store antal udsættelser og ser på initiativer til at undgå dette. Det er vores vurdering, at i de konkrete udsættelser er det huslejen, der er for høj. Årsagerne til at der ikke kan betales spænder fra manglende økonomisk overblik til opstået arbejdsløshed. For at undgå en del af udsættelserne og deraf følgende tab for afdelingen foreslår administrationen følgende til drøftelse: Familier, der er kommet i økonomisk uføre og er truet af en udsættelse, kan efter indstilling fra projektmedarbejder Tina Hartvig Pedersen få tilladelse til at aflukke et passende antal af lejlighedens rum i indtil 2 år, for dermed at nedbringe den månedlige husleje forholdsmæssigt for dermed at fastholde familien i boligen, indtil der kan anvises til en bolig, hvor familien har mulighed for at betale huslejen. Samtidig med indstillingen udarbejdes en aftale for afvikling af etablerede gæld. Forretningsføreren for og KABs udlejningschef behandler indstillingen. Såfremt familien efterfølgende misligholder huslejebetaling og/eller den aftalte afvikling af gælden, ophæves lejemålet, og fogedretten anmodes om at udsætte familien. Lejetabet, der opstår ved værelseslukningen, kan konteres særskilt i afdelingen og dermed sammenholdes med afdelingens udgifter til udsættelser for at konstatere, om det har den ønskede effekt. Det er administrationens håb, at en sådan ordning kan være med til at nedsætte afdelingens tab i forbindelse med hver eneste udsættelse. Såfremt organisationsbestyrelsen finder, der kan arbejdes videre med ideen, vil den blive forelagt for såvel blokrådet som Furesø Kommune. 11/27

12 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april 212 Genudlejning og genhusning Farum Midtpunkt Det vurderes, at selvom der gøres en ekstraordinær indsat for at leje de ledige boliger ud henover foråret 212, er det muligt i store træk at løse opgaven med at genhuse resterende beboere i Birkhøjterrasserne inden fristen for genhusning den 1. december 212. Der pågår et samarbejde med Furesø Kommune om løsning af den opgave. KAB har i februar 212 rettet henvendelse til de 6 andre almene boligorganisationer i Furesø Kommune for at opnå hjælp til genhusning i 1 rums boliger, primært til beboerne fra blok 12 og 13. Der er kun modtaget svar fra 2 af de andre boligorganisationer, heraf 1 positivt fra AAB og 1 negativt fra Boligkontoret Danmark på vegne af Hareskov-Værløse Andelsboligforening. De 4 boligorganisationer, der ikke har svaret, bliver rykket i løbet af april måned 212. Udlejning af tomme boliger og åbent hus 12. maj 212 På sidste organisationsbestyrelsesmøde den 8. februar 212 blev der taget beslutning om et antal initiativer for at få genudlejet en del af de ledige boliger. Herunder opfølgning på en del af initiativerne: Bygningsændringer m.v. Der er hos Furesø Kommune søgt om tilladelse til midlertidig ombygning af indtil 2 stk. 2-etagers boliger, således at der i hver bliver 1 stk. 2 rums og 1 stk. 3 rums bolig Et antal lejligheder er upshinet, og en del er udlejet. Der fortsættes med upshing i takt med udlejning Der bliver inden åbent hus møbleret en familiebolig og en studiebolig til 3 studerende Annoncering Farum Midtpunkt ligger fast på KABs hjemmeside under Til leje nu På KABs hjemmeside annonceres for fremvisning hver mandag kl Der annonceres på Farum Midtpunkts egen hjemmeside om fremvisning af ledige boliger på alle hverdage og ved aftale tillige i weekends Åbent hus Der afholdes Åbent Hus lørdag den 12. maj 212 i tidsrummet kl Der deltager 2 repræsentanter fra udlejningen, repræsentanter fra lokaladministrationen, 2 medarbejdere fra Furesø Kommune og repræsentanter fra beboerdemokratiet Alle deltagere mødes på ejendomskontoret kl. 1. til forberedelse Lokaladministrationen sikrer et passende antal lejligheder af forskellige typer og beliggenhed til brug for fremvisningen Åbnet hus bliver annonceret følgende steder: o MetroXpress og 24 Timer torsdag den 1. maj 212 o Furesø Avis og Furesø Weekend der udkommer tirsdag den 8. og torsdag den 1. maj 212 o I Søndag den 6. maj /27

13 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april 212 o Dagbladet, Frederiksborg Amts Avis og Sjællandske (Sjælland minus Odsherred og Københavnsområdet) o Politiken lørdag den 5. og den 12. maj 212 o Politiken Netavis den 3. april til den 12. maj 212 o Annonce er vedlagt dagsordenen som bilag 7 Bannerannoncer på nettet i uge 19 Der køres Adwords på Google i uge 18 og 19 Der er bestilt 1 stk. USB nøgler til udlevering. Sammensætning af materiale på USB nøglerne sker i tæt samarbejde mellem udlejningschef Finn Larsen, driftschef Frank Carlsen og informationsmedarbejder Inga Seier Petersen. Der påtænkes at lægge følgende på USB nøglerne: Billeder, oversigtkort, faktuelle oplysninger om administrationen og beboerdemokratiet, vedtægter, husorden, vedligeholdelsesreglement, råderetskatalog m.v. Folder om Farum Midtpunkt, er vedlagt som bilag 7.1 Samlet budget for annoncering og USB nøgler ca kr. inkl. moms Ekstern hjælp til udlejning Der er taget kontakt til en lokal ejendomsmægler, der er interesseret i at leje et antal boliger ud. Ejendomsmægleren har de sidste par år udlejet en del af de ejerboliger i Furesø Kommune, som ejerne ikke har kunnet sælge. En aftale om udlejning af et antal boliger kan være baseret på no cure no pay, det vil sige, der først betales, når boligen er udlejet Der evalueres efter en periode på 3-6 måneder Forslag til pris pr. udlejet bolig er en måneds husleje + moms for den pågældende bolig Ejendomsmægleren har typisk et andet kundeunderlag at henvende sig til, og har sædvanligvis en del familier opnoteret, der søger en bolig i det pågældende område Fraflytningsmønster Der er tidligere efterspurgt en oversigt over fraflytningsmønstret fra den enkelte blok. Herunder en opgørelse over opsigelser pr. blok tilbage fra 22. Tallene er opgjort ud fra den dato,lejemålet blev frigjort. 13/27

14 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april 212 BLOKNR A B C Bilag 7: Annonce Bilag 7.1: Folder om Farum Midtpunkt - at organisationsbestyrelsen tager ovenstående til efterretning samt godkender, at der indgås aftale med ekstern mægler om udlejning af et antal ledige boliger i Farum Midtpunkt 14/27

15 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april 212 Sager til orientering: 8. Meddelelser fra formanden Formanden orienterer om eventuelle aktuelle sager. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 9. Nyt fra Byrådet Heidi Storck orienterer om eventuelle aktuelle sager. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 1. Byfornyelse Danmark acontoudlodning af garantisum Byfornyelse Danmark s.m.b.a. er under likvidation. Det berører en række af KAB s boligorganisationer, der har indbetalt garantikapital til selskabet. Advokaterne, som varetager likvidationen af Byfornyelse Danmark, har meddelt, at de indstiller til generalforsamlingen i marts 212, at der udbetales 12 mio. kr. i acontoudlodning svarende til 26 % af den samlede garantikapital i byfornyelsesselskabet. Såfremt forslaget vedtages, kan de berørte boligorganisationer dermed forvente en udbetaling på 26 % af den enkelte boligorganisations indskudskapital. Der forventes en lignende udlodning i at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 15/27

16 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april Nybyggeri Skovvang status Der er senest blevet orienteret om sagen på organisationsbestyrelsesmødet den 8. februar 212, hvor der blev redegjort for godkendt skema B og byggestart. Byggeriet er nu i fuld gang. Elementmontage af ydervægge forventes i gang lige efter påske. Arbejderne følger tidsplanen. I forbindelse med opstart af byggeriet har det lokale museum, Folkemuseet, gennemført arkæologiske forundersøgelser. Der fremkom nogle få løsfund, som ikke har givet anledning til yderligere arkæologiske undersøgelser. Skødet for grunden er endeligt tinglyst, og opdelingen af bygningen i ejerlejligheder pågår. Rejsegilde forventes afholdt den 4. september at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 12. RealDania kampagne det gode boligliv Organisationsbestyrelsen blev på forrige møde orienteret om, at der var ansøgt om realisering af to udviklingsprojekter gennem kampagnen det gode boligliv. Ansøgningerne drejer sig om at udbrede kendskabet til i lokalområdet og inddrage yngre generationer ved at anvende it-teknologi samt om en faktuel ansøgning om at skabe et nyt mødested for alle og frit lægge kvaliteter i udeområder, i de eksisterende bygninger og åbne ud mod offentligheden og den kollektive trafik. Ansøgningen om at skabe liv i lokalområdet med it-anvendelse blev desværre ikke antaget i kampagnen, men ideen bliver forfulgt af CUBION, som vil forsøge at finde finansiering til at implementere ideen i. Organisationsbestyrelsen vil blive orienteret om projektets udvikling. Ansøgningen om at skabe nyt mødested for alle vandt imidlertid gehør i dommerpanelet. Det betyder, at der er bevilget 15. kr. til at udvikle projektet. Efter projektudviklingen, som 16/27

17 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april 212 vil ske i forbindelse med Miljøsagen, vil der blive ansøgt om projektrealisering i kampagnens anden runde. Den fortsatte håndtering af projektet vil ske i regi af miljøsagen. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 13. Sportsvænget udskiftning af faldstammer og stigstrenge Projektet med udskiftning af faldstammer og stigstrenge er afsluttet, og de sidste mangler er udbedret. Der er dog lidt anlægsarbejder, der afventer, at vejrlig er til disse arbejder. Budgettet for projektet er overholdt, og der er et overskud på ca. 2. kr. I byggeregnskabet er afsat midler til frivillig indbetaling til den nye byggeskadeforsikring svarende til 1 %. Byggeregnskab er endnu ikke revideret. Afregning for individuel afregning af vand påbegyndes pr. 1. juni 212, hvor der foretages startaflæsning af samtlige nye målere. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 14. Nordvænget II - Udskiftning af faldstammer og stigstrenge, indgangspartier og hoveddøre Udskiftning af faldstammer og stigstrenge, indgangspartier og hoveddøre til boliger er afsluttet. Da der har været et pænt overskud på budgettet, har følgegruppen besluttet at iværksætte yderligere relaterede arbejder til projektet: Udskiftning af vådrumsdøre til bad og reparation af terrazzo i opgange ved nye indgangspartier. Der er fortsat et pænt overskud på budgettet ca. 4 mio. kr., hvilket skyldes godt tilbud på håndværkerydelsen samt administrative besparelser. I byggeregnskabet er afsat midler til frivillig indbetaling til den nye byggeskadeforsikring svarende til 1 %. 17/27

18 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april 212 Byggeregnskab er endnu ikke revideret. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 15. Farum Midtpunkt PCB status Genhusningen af beboerne i blok 46 er nu afsluttet. Processen er blevet evalueret af administrationen, og det har givet anledning til et par ændringer. Det var tanken at tilbyde beboere med fysisk eller psykisk handicap hjælp til flytning, sådan at flytningen blev arrangeret af genhusnings-koordinatoren. Imidlertid viste det sig, at også andre beboere havde brug for hjælp. Derfor er vilkårene nu ændret sådan, at flytningen som udgangspunkt bliver arrangeret af genhusningskoordinatoren. Der er dog stadig mulighed for at få udbetalt et flyttetilskud, hvis man selv står for flytningen. Beboerne fra blok 46, som er midlertidigt genhuset, har stadig kontrakt på deres oprindelige bolig. Baggrunden for dette er, at vi ville sikre, at beboerne kunne komme tilbage til deres bolig. Det har vist sig at skabe mange administrative uklarheder at have to lejekontrakter. Beboerne i Birkhøjterrasserne opsiges derfor fremover, da det giver den ønskede klarhed rent administrativt. Sammen med opsigelsen vedlægges en garanti på at kunne vende tilbage til den oprindelige bolig. Der er lavet ny tidsplan for genhusningsforløbet, som nu er fordelt over længere tid. Processen starter allerede nu for blok 45, selv om renoveringen først starter til oktober 212. Det vil skabe bedst mulighed for en god proces. Renoveringen er gået i gang med stilladsopsætning, etablering af skurby mm. Selve arbejdet er ikke startet, da der skal udarbejdes en lang række arbejdsbeskrivelser af hensyn til det komplicerede arbejdsmiljø, og da der har vist sig forskellige vanskeligheder med at få de nødvendige kulfiltre til luftrensning under renoveringen. Entreprenøren forventes snarest at præsentere forslag til en revideret tidsplan. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 18/27

19 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april Farum Midtpunkt - Miljøsagen status På forrige organisationsbestyrelsesmøde den 8. februar 212 blev organisationsbestyrelsen orienteret om status for sagskomplekset. I det følgende orienteres om status på miljøprojektet og boligomdannelser. Miljøprojektet Miljøprojektet indeholder tiltag omkring følgende elementer i Farum Midtpunkt: Parkeringsarealer og stamveje: Belysningsprojekt og eventuelt begrønning Rekreative områder: Aktivitetspark, interne pladser Intern trafik og belysningsprojekt: Havestierne Vestgangstrøget Kobling til de omkringliggende bykvarterer: Hovedadkomsten Frederiksborgvej og Erhverv Øst Bybækskolens arealer Der er gennemført et udbud af rådgiverydelsen i februar 212, og det er besluttet, at opgaven tildeles Witraz, som sammen med følgegruppen for Miljøsagen kommer til at udforme miljøprojektet. Den overordnede tidsplan for miljøprojektet er: Handling Skitseringer og projekteringsforløb og behandlinger i Følgegruppen Godkendelse af projekt i Følgegruppen og i Blokrådet Udbud af byggearbejder Tidspunkt april - september 212 Okt./nov. 212 nov./december 212 Licitation januar 213 Godkendelse af licitation i Byggeudvalget jan./februar 213 Fremsendelse af Skema B-ansøgning til februar 213 Furesø Kommune 19/27

20 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april 212 Boligomdannelser Der gennemføres i øjeblikket 4 pilotprojekter på boligomdannelser, som hver især er bud på at tilvejebringe de typer boliger i Farum Midtpunkt, som vil give et udbud af boligstørrelser, som kan modvirke udlejningsvanskelighederne. Det drejer sig om omdannelse af tre 1-rums boliger til 2 stk. 3-rums boliger i blok 46, omdannelse af en to-plans bolig og en 1- rums bolig til 2 stk. to-plans boliger i blok 46. Yderligere er der et projekt, der drejer sig om sammenlægning af en ungdomsbolig og en togvogn i blok B og et projekt, der drejer sig om at opsplitte 2 stk. to-plans boliger til 3 mindre boliger. Pilotprojekterne er et led i at finde de boligtyper, som vil være velegnede til at supplere boligudbudet i Farum Midtpunkt. Det forventes i øvrigt at gennemføre pilotprojekterne som planlagt, men at de øvrige boligombygningsprojekter bliver sat på standby, indtil de store og genhusningskrævende tiltag - som PCB-renoveringen af Birkhøjterrasserne og udstykningen af blok 12 og 13 til plejecenter er igangsat, og genhusningen er vel overstået. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 17. Farum Midtpunkt - gældsrådgivning ved køkkenbordet - få bedre råd Status på udviklingen Projektet har nu kørt i et halvt år, og de første erfaringer er gjort. Foreløbig ser det ud til, at telefonopringninger og breve er den mest effektive måde at få fat i beboerne på. Der vil fortsat blive banket på døre, men vægten lægges pt. på de første metoder. Der rådgives ofte om almindelig budgetlægning og basal gældshåndtering. I en del tilfælde lykkes det dog også rådgiveren at skabe beboerne et større økonomisk råderum f.eks. ved at hjælpe med at få nedsat afbetaling på gæld til det offentlige eller hjælpe med at søge boligsikring og lignende. Status på konktakt og rådgivning i Rådgiveren har indtil nu forsøgt at få fat på 84 beboere i. Det er på nuværende tidspunkt lykkedes at få kontakt til i alt 5 af disse. 19 af de 5 har takket nej til hjælpen. 31 har altså sagt ja tak til rådgivning og er eller har været i et rådgivningsforløb. Enkelte 2/27

21 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april 212 af disse er dog ikke mødt op til et aftalt møde og har ikke været til at træffe siden. Rådgivning er derfor foreløbig opgivet for disse beboere. I Furesø er rådgiveren stødt på eksemler på beboere, som bor for dyrt. De har været udsat for sygdom, er blevet ledige, eller er blevet skilt og har ikke længere råd til at betale huslejen i en stor bolig og som oftest er der ikke mindre og billigere boliger at tilbyde dem. Formidling Projektet er nævnt i artikler om udsættelser i en række dagblade i januar 212 og igen i Søndagsavisen i april at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 18. Farum Midtpunkt lavtagene status Der er gennemført miniudbud på rådgiverydelsen i forbindelse med renovering af lavtage i Farum Midtpunkt. Tilbud er modtaget, og der er foretaget evaluering af tilbudene. Der har været flere overvejelser vedrørende priser på gennemførelse af projektet, da de billigste tilbud er relativt lave i forhold til opgavens omfang. Dette drøftes med rådgiver, inden der laves endelig kontrakt. Alle indkomne tilbud er gode, og der er tydelig interesse for opgaven med renovering af lavtage i Farum Midtpunkt. Det er endnu ikke fastlagt, hvem der bliver rådgiver på opgaven. De resterende 8 lavtage, som skal udføres af Pihl, opstartes ultimo april 212 og forventes afsluttet over sommeren 212. Det forventes, at renovering af resterende lavtage kan opstartes primo 213, efter en forventet godkendelse af Skema B ultimo 212. Den samlede periode for renovering af lavtage er ca. 2 år fra opstart. Arbejderne skal naturligvis koordineres med øvrige arbejder i Farum Midtpunkt, således at det giver mindst mulig gene for beboerne. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 21/27

22 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april Farum Midtpunkt aflåsning af blokke Umiddelbart før påske var alle hærværksskader og andet udestående arbejder på aflåsningsprojektet afsluttet. Vi forsøger at tage alt hærværk, der er konstateret frem til , med under sagen og har anmeldt det til forsikringen. Den samlede regning for hærværk frem til er på ca. 2,6 mio. kr. Der er ved at blive udarbejdet diverse materiale til forsikringen, således at det kan afklares, hvor stor en del forsikringen dækker. Der er monteret nye forstærkede karmoverføringer på ca. 5 døre. (Døre hvor de gamle karmoverføringer var ødelagt af hærværk). Der har p.t. ikke været hærværk mod nogen af de nye karmoverføringer. Der har siden 1. januar 212 været ganske lidt hærværk, typisk på de gamle karmoverføringerne og låsepalerne. Så snart det er afklaret, hvad forsikringen dækker, vil der blive udarbejdet byggeregnskab. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 2. Farum Midtpunkt Innovationsprojektet På mødet den 19. marts 212 i styregruppen blev følgende emner drøftet: Netværksopbygning, Musik i Midtpunktet, Koncerter i Midtpunktet samt skoleklasseprojektet. Der er 9 unge engageret i Musik i Midtpunktet, og projektet kan betegnes som en succes, som imidlertid har behov for at blive bredt ud og kendt af flere. Forskellige kommunikationsveje blev drøftet. Den store udfordring ved koncerterne er alkoholforbuddet, men det er lykkedes i andre sammenhænge. Ud over Regnbuen er det også en mulighed at anvende amfiteatret til koncerter. Det bør overvejes at koble koncerterne til andre kulturelle arrangementer i kommunen. 22/27

23 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april 212 Der er stort engagement i skoleklasseprojektet fra to lærere på Stavnsholtskolen, hvor det kører som et projekttema. Der er senest opstået en ide om at møblere og udsmykke en konkret lejlighed i bebyggelsen. Styregruppen godkendte, at der kan stilles midler til rådighed til at leje en lejlighed i 3 4 måneder til brug for projektet. Efterfølgende vil lejligheden eventuelt kunne anvendes i den egentlige markedsføring af Farum Midtpunkt. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 21. Farum Midtpunkt forholdene i blokkene På hærværkssiden igen en rolig periode. Efter aflåsningen er sat i drift og nu fungerer i alle blokke, er antallet af henvendelser fra beboere, der føler sig generet af unge, der opholder sig på gangstrøget faldet. Det ser samtidig ud til, at der også er langt mindre griseri på de indvendige gangstrøg, efter at aflåsningen fungerer. Der har været få tilfælde af hærværk på dørstationer og karmoverførsler, og ingen af den nye type karmoverførsel er blevet hærget. Der har været en overfaldsepisode i blok 26 i forbindelse med en fest, der blev afholdt i fællesrummet. Blok A i nordenden er stadig et af de steder, som Politiet har sat fokus på, men generelt en rolig periode. Dog er nogle af vores kendte unge vendt tilbage til Farum Midtpunkt, så Politiet følger udviklingen nøje. Nogle beboere har observeret en del aktivitet i et kælderrum under blok 11. Politiet har kørt en målrettet kontrol uden dog at have mødt nogle personer. I forbindelse med sigtelse og afhøring af unge under 18 år, bliver de sociale myndigheder i de respektive kommuner tilsagt til overværelse af afhøringerne. Herunder vil politiet gøre opmærksom på, at kommunen har en mulighed for at indføre vilkår i forbindelse med det videre forløb blandt andet påbud om ikke at opholde sig i et nærmere fastlagt område, hvor lovovertrædelsen er begået. I særligt alvorlige tilfælde, vil politiet kunne iværksætte et decideret zoneforbud. - at organisationsbestyrelsen tager ovenstående til efterretning. 23/27

24 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april Orientering om driftssager Sportsvænget: Der er indhentet tilbud på rensning af ventilationskanaler og ventilator på loftet. Der er indhentet tilbud på maling af opgange samt vinduer. Det påtænkes at bruge overskuddet fra byggesagen til nye indgangspartier og eventuelt kælderdøre. Derudover pågår kun almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. Nordvænget I: Faldstammer, stigstrenge samt hoveddøre: Der er lavet aftale med Erik Nielsen fra Dines Jørgensen om at lave et projektoplæg til orientering på beboermødet den 29. marts 212 og til præsentation på et senere ekstraordinært beboermøde til afstemning. Der er indhentet tilbud på rensning af ventilationskanaler og ventilator på loftet. Der er indhentet tilbud på maling af altanvægge/brystninger. Indhentning af tilbud på maling af opgange udskydes til efter udskiftning af entredøre, hvis projektet godkendes på ekstraordinært beboermøde. Derudover pågår kun almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. Nordvænget II: Der er indhentet tilbud på rensning af ventilationskanaler og ventilator på loftet. Der er indhentet tilbud på maling af opgange. Der er indhentet tilbud på maling af sokler, som betales af byggesagen. KAB indhenter tilbud på nye vådrumsdøre til badeværelser, som betales af byggesagen. Derudover pågår kun almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. 24/27

25 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april 212 Farum Midtpunkt: Arbejdet med at reparere de ødelagte karmoverførsler til den nye og forstærkede udgave er afsluttet, og hele Midtpunktet er aflåst. Udskiftning af de forkert dimensionerede strømkabler til endedørstationerne er afsluttet, og det fysiske projekt er herefter afsluttet. Der arbejdes efter aftale med BR-FU på at lave et oplæg til en blokrådssag, som omhandler et fuldt ledningsnetværk i hele Farum Midtpunkt med 2 kameraer og dummys med stik ved alle indgangspartier. Det vil så være muligt hurtigt og uden omkostninger at kunne overvåge udvalgte indgangsområder. Systemet tænkes også at skulle kunne overvåge de 6 stamveje ved indkørslen til Farum Midtpunkt. Grundet uenighed med følgegruppen om udformningen af aflåsningsprojektet, afholdes der møde med følgegruppen for at opnå fælles fodslag. Linoleum på trapperepos: Der afholdes fornyet licitation for den kommende 4 års periode. Projektet er udsat, da det overvejes at skifte linoleumen til en gummibelægning tilsvarende den, der lægges i prøveblokken (blok 46). I samarbejde med leverandøren er der lavet en prøverepos på Bybækterrasserne 14 E. Brandsektioneringen i blokkene pågår og forventes at være afsluttet ultimo april måned 212. Omfanget er blevet afklaret med relevante myndigheder, men omfatter ikke Birkhøjterrasserne pga. PCB sagen samt blok 12 og 13. Betonrenoveringen: Rådgiverne er i gang med bygningseftersyn samt med at udarbejde udbudsmateriale. Arbejdet forventes at komme i udbud i løbet af foråret 212 og blive udført henover sommeren 212. Arbejdet omfatter Birkhøjterrasserne, vestblokken samt Nygårdterrasserne. Der er fremsendt 3 ansøgninger til kommunen om tilladelse til ombygning. En dobbeltdækkerbolig som ændres til 2 mindre boliger. 2 dobbeltdækkerboliger som lægges sammen til 3 mindre boliger. En togvogn sammenlægges med en hybel (ungdoms bolig). Pihlsagen, BS3: Maling af facadepartierne som er omfattet af BS3. Arbejdet starter i løbet af foråret 212 sammen med det årlige eftersyn og øvrige arbejder i sagen. Der arbejdes hele tiden på at have en pulje på mellem 5 og 1 Upshining dobbeltdækkerboliger, som bruges til fremvisning. Der har været afholdt blokrådsmøde torsdag den 1. marts 212, hvor afdelingens budget blev vedtaget med en huslejestigning på 4,37 %. Derudover pågår kun almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. - at organisationsbestyrelsen tager ovenstående til efterretning. 25/27

26 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april Udlejningsstatistik Den aktuelle venteliste over opnoterede boligsøgende i er som nedenstående. Ventetiderne er opgjort for de boliger, der er anvist af KAB, og som ikke er omfattet af anvisningsaftalen mellem og Furesø Kommune. Ventelisterne Fleksibel udlejning Farum Midtpunkt * 1 værelse ca. 1-3 mdr. ca. 1-3 mdr. * 2 værelser bliver kun udlejet til beboere, kendes ikke som bor i i forvejen. * 3 værelser på 97 m² ca. 8-1 år kendes ikke * 3 værelser fra ca m² bliver kun udlejet kendes ikke til beboere, som bor i i forvejen. * 4 værelser - et plan ingen venteliste ingen venteliste * 4 værelser - to plan ingen venteliste ingen venteliste Sportsvænget * 1 værelse ca. 5-1 år kendes ikke * 2 værelser ca. 2 år 2-3 år * 3-4 værelser ca. 15 år under 5-8 år Nordvængerne * 1 værelse ca år kendes ikke * 2 værelser ca. 2 år kendes ikke * 3-4 værelser ca. 15 år under 5 år for 3 værelser 4 værelser til beboerne - at organisationsbestyrelsen tager ovenstående til efterretning. 26/27

27 Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april Orientering om beboerklagenævnssager Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges oversigt over verserende og afsluttede beboerklagenævnssager i for perioden Bilag 24: Oversigt over beboerklagenævnssager - at organisationsbestyrelsen tager ovenstående til efterretning. 25. Eventuelt Møder 212: Ordinært afdelingsmøde i Sportsvænget , kl Farum Midtpunkt , kl. 19. Nordvænget II , kl. 19. Nordvænget I , kl. 19. Organisationsbestyrelsesmøde , kl. 16. i KAB ændret fra Organisationsbestyrelsesmøde , kl. 16. i KAB evt. ny mødedato drøftes på mødet Organisationsbestyrelsesmøde , kl. 16. i KAB Organisationsbestyrelsesmøde , kl. 16. i KAB ændret fra Seminar Organisationsbestyrelsesmøde Repræsentantskabsmøde , kl. 16. i Farum , kl i Farum 27/27

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. april 2012, kl Ithaca, Sofievej 30, Hellerup

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. april 2012, kl Ithaca, Sofievej 30, Hellerup Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 26. april 212, kl. 15. Ithaca, Sofievej 3, Hellerup Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Susanne Jensen, Thomas Jensen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl. 10.00 i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 8. februar 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, kantinen

Organisationsbestyrelsesmøde den 8. februar 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, kantinen Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 8. februar 212, kl. 16. KAB, Studiestræde 38, 3. sal, kantinen Til stede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Susanne Jensen, Thomas Jensen, Annelise

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Til stede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 3 2. Valg af mødesekretær...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. april 2013, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. april 2013, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Dagsorden Møde den 16. april 213 Udsendt den 5. april 213 Organisationsbestyrelsesmøde den 16. april 213, kl. 16. KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Side. Erling Sejersgaard-Jacobsen org.best./afd Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Side. Erling Sejersgaard-Jacobsen org.best./afd Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. december 2012 kl. 16.30, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer) AF Lene S.

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10 Referat Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: Bente Roskvist, Bent Nielsen, Niels Peter Frandsen, David Nielsen-Ourø

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 30. november 2011, kl Selskabslokalerne, Ryttergårdsvej 46, Farum

Repræsentantskabsmøde den 30. november 2011, kl Selskabslokalerne, Ryttergårdsvej 46, Farum Referat Repræsentantskabsmøde den 30. november 2011, kl. 18.30 Selskabslokalerne, Ryttergårdsvej 46, Farum Til stede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Susanne Jensen, Thomas Jensen, Hans Laustsen, John

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. januar 2013, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. januar 2013, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3 Referat den 24. januar 2013, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3 Til stede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Thomas Jensen, Bjarne Christiansen, Annelise Refshauge, Heidi Storck

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 25. november 2013, kl Selskabslokalet, Ryttergårdsvej 46, Farum

Repræsentantskabsmøde den 25. november 2013, kl Selskabslokalet, Ryttergårdsvej 46, Farum #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Repræsentantskabsmøde den 25. november 2013, kl. 18.00 Selskabslokalet, Ryttergårdsvej 46, Farum Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 2 2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 212, kl. 16. KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Susanne Jensen, Thomas

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2014 Dato: 11. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl.

Læs mere

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl. 17.00 i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Inviterede Laurits Roikum, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 13. januar 2016, kl KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 13. januar 2016, kl KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V den 13. januar 2016, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V Tilstede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen, Annelise Refshauge,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.12.2014 til 01.03.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 5. november 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 5. november 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, billedsalen Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 5. november 212, kl. 16. KAB, Studiestræde 38, billedsalen Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af referat... 3 2. Revisionsprotokol... 3 Sager til drøftelse og

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde.

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. -1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde, som afholdes Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. Varde, den 19. juli

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere