Norges matrikel 1904 for Kristians amt (Oppland) del Valdres sorenskriveri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges matrikel 1904 for Kristians amt (Oppland) del Valdres sorenskriveri"

Transkript

1 Gjøvk og Toten sektshstoreag Norges matrke 904 for Krstans amt (Oppand) de Vadres sorenskrver Søndre Aurda, Etnedaen, Nordre Aurda, Vestre Sdre, Østre Sdre og Vang herreder Matrkuerede eendomme og deres skyd den januar 904 Dette dokumentet er skannet fra den trykte utgaven som dekker hee Oppand fyke, utgtt av Fnans og Toddepartementet 904. Boka fnnes ba. på fykesbboteket. Skannngen er utført av Ger Thorud. Resten av Oppand fyke dekkes av andre pdfdokumenter (fer). Det er mug å søke teksten dokumentet, men NB det er kke atd at et søk karer å fnne et ord det kan stå teksten som vses, uten at søket fnner det. Bruk bokmerker t venstre for å gå t første sden for et herred (sten med bokmerker kan skjues). Det fnnes to utgaver (fer) av dokumentet med forskjeg oppøsnng, et 80 eer 00 dp (dots per nch) og et 200 dp. Høyere oppøsnng gr bedre bdekvatet. Oppøsnngen framgår av fnavnet som sutter på 80dp.pdf, 00dp.pdf eer 200dp.pdf. 200 dp fa er mer enn dobbet så stor som 80/00 dp fa og tar derfor engre td å aste ned fra nternett. 200 dp versjonen er først og fremst beregnet på utskrft på papr, men kan eers brukes på samme måte som 00 dp versjonen. 80/00 versjonen krever Acrobat reader 6.0 eer senere, 200 versjonen kan også brukes med Acrobat reader Enerett t denne utgaven thører Vestoppand Sektshstoreag avd. Gjøvk og Toten (også kat Gjøvk og Toten sektshstoreag). Besøk oss på

2 Herredsno. 23 Krstans amt. r NORGES MATRKEL Matrkuerede eendomme og deres skyd den januar 904 Vadres sorenskrver, Krstans amt. Udgvet af Fnans og Toddepartementet med en Poststyresen udarbedet opgave over gaardenes postadresse. Krstana J. M. Stenersen 8t Co.s Forag 904.

3 Søndre Aurda herred Aurda brestegjed, tngag og ensn~andsdstrk t, Vadres sorenskrver, Krstans amt. 3rgets av. Eerens eer b~~gerens navn. skyd.. k.. Søndre Aurda herred. Samet matrkeskyd: Ren sogn 203 mark 6 øre Bagn» 589» 92 2 Begndaen B » 39 Hedaen» 330» 20 >) 498 mark 2 øre.. Bagn» Begndaen» Hedaen» Anta natrkuerede brug: Ren sogn 22 Samet fadendod km.' Hjemmehørende fokem~ngde efter foketængen.. 3 december Krstana. K. Stenenens Bog~kken. ( Ren sogn. ' o 2 Skaret. Stavedaen søndre Le.. Landh. O. M. Smeby Nystøen Erk Havorsen.. Sagbraaten.. do... Myrstøen... Havor H. Sagbraaten Hermundspadsen. do. Brenna med Du Johan S. Kvaa. gurshaugen Dokken.. Rustøen Toevshaugen. Torstenbrenna. Sofebraaten.... Bergene og Game etøen Moen.... Erksbraaten Kakus.... Anders Syversen. Johan J. Skaet Johan S. Kvaa. O. J.Torstenbrænden Oe A. Sofebraaten. Erk Havorsen Sag braaten Oe og Anders Syverssønner Dokken O.. Toevshauge. Johan Kvaa og Oe Bramdngen Svend Rgbraaten.. Kut O. Bøen... Oe Osen Bakken.. Torstensvod Rustøhaugen... Rustøbakken Marakaste Knut O. Bøen... Ner. Oe A. Sofebraaten. Rugbraaten. Svend Havorsen og T. Svendsen. Hoen.. Henrk A nndse. Hovdet.. Hoebraate~ Tyttebærbraaten... Krstofferspadsen. Hor... Moen nordre.. Hoestøen. Skaret... Gamestøen Syver A. Sette. Oe Osen A. Arnesen Hagene. Johannes Kutsen.. Erk Osen... Oe Osen.... O. Arnesen Staveda Anders Gudbrandsen Gunder Evensen Brændgen N~rstad. Arne Arnesen / 5 97,, 07,, 39,, 5,, ,, 36 >, 02,, 03 7,,, ',,,, o ,, 49,, 32,, 20,, ,> 7 62,, 42,> 46 Stavedaen søndre. Anton Osen Bøe.. 53 Fjedstøen.. Ns Bjørnsen Rud.,, 3 Stavedaen søndre. Oe Bjørnsen Røasetten.. Oe Osen Bjørnstad,, 53 Fjedstad Anton Osen Bøe..,, 46 Bjørnstad... Oe Osen....,, 46 Kavene. Oe Syversen Rud.,, 2 Fjedstø Tore Osen...,, 23 Ternperemen. A. Syversen Kvaa.,, 02 Setten nedre.. A. Osen Bjørnstad.,, 24 Fjedstø do.,, 29 Overføres Am skr. Hoden. Ren.

4 p p 430 Søndre Aurda herred Søndre Aurda herred 43 Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans ant. 9 0 Brgets navn. Eerens eer brugeres navn. Ren sogn. Overført Stavedaen.. Ren. søndre Kvaa nordre. Kvaa nordre.. Asak H. Stavedaen Kvaa nordre.. Havor Havorsen.. Moen Tore Osen Skaet.. Bøen øvre. Bøe.. Oe Osen øang 3 66 Bøeshaugen Amnnd Asaksen 74 Bøe og Gjuven Ns Nsen..,, 55 Gjuve ogsa;. Bøe.. Syver Engsen. skr. Dyven.,, 5 Bjørdaen... O. A. A. Smedsrud.,, 7 Udt. Bjo Bøen nedre og Erk E. Wod 5 daen. Gjuven Bjørdaen A. A. Smedsrud.,,5 Guvevoden Anders Thomassen,, 42 7 Sknnerud nordre o Rødang nordre Sknnerud søndre 2 3 p 4 E\ søndre Aurda prestegjed, tngag og esmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstas amt argecs av. brngerens nas. 9 Q Ren sogn. Overført / 7489! Tjeregjedbrenna G. Osen Skaet g 9 / Srnnerud Lyusette Oe Amundsen.. søndre Rugbraaten Akerjordet.. M. Krstoffersen Ed Støen... Oe Osen Hagene.. Kaveremmen.. Anders Gudbrandsen Odegaarden Urk Knudsen.. Fjedstøen, Myrstøen og Nystøen Nordrestøen (fjedstø) Ødegaarden mdtre Huset Huset Husestøen (fjedstø) Ødegaarden søndre Oe Syversen Rsang Arne Osen.. Oe Osen.... Amund A. Bøe. Anton O. Ruse.. Syver Osen.. Hasten Osen.... Hagen og Fjed Mare Osdatter. støen Rødang nordre.... Oe Syversen.... Rødang nordre.... Mkke Hegesen Ueberg.. Oe Knudsen Krsten braaten Rødang nordre. Ns Bjørnsen Rødang nordre.... Oe Syversen.... Sottet... Oe Osen.... Sknnerud øvre. Havor Osen. Arne Osen.. Braaten øvre.. Braaten nedre og Syver Arnesen Ny Nyende ænde Saasaa.. A. Knudsen Hasene, Lestøen S. Larsen Brænden... Sknnerud søndre.. Syver Engsen. Fjedstøen.. Oe Osen Hoden.. Sknnerudbraaten. Syver Engsen. overføres 74 Rodang ka des Ro'o ,, Kvan søndre. "J nedre Austegaarden J L an /,,04 Harasette.. do...,, 4 Ostad do...,, 22 Bubaktegen og e Ose Sottet, 08 Lyusettegen Kvaa søndre.. Johan Syversen Kvaa søndre.. Engebret Erksen Hatten.. Oe O. Navernd.,, 22 Bjørdaen O. Knudsen Løkken,, 27 Hoestøen. Anton Osen Bøe..,, 34 Haugen. Oe Hernansen. 50 Bjørdaen Knud Knudsen Bøe,, 34 Naverud. Oe Osen d. y Høvresen.. Mkke E. Hoff..,, 86 Naverud. Oe Osen Sottet...,, 98 Hengen... S. Larsen Brænden. 0 Bøen nedre. A. Osen Hagejordet 74 Bøen nedre..joh.s Tdenansen.. 69 Bomstøen.. Erk Narvesen..,, 34 Bomstøen.. do... 7, 34 Len.. Barbro Knudsdatter,, 57 Bøen nedre. do Hagene.. ver Trondsen...,, 56 Bøen nedre. Thomas Osen Vestrem Oe O. Paaeen 3 45 Bøensvoden Thomas Osen...,> 29 Bøen nedre. Kommunen..,, 27 Bankenberg Oe K. Hasene.,, 39 Bøen nedre. Johs Tdemansen.. 67 Bøen nedre. 0. Jusen Smedsrud,, 54 Avspadsen.... Oe og Anders Osen,, 27 Smeasettet Bøen nedre. Thomas Ose~ Bøen nedre. Syver M. Hagene... Bøen nedre.... Knut Osen.. Ønesstøen. Harad Haradsen Tnrbraaten Mkke E. Hoff.. Haseremmen.. Ønessæteren Ønessæteren Braaten.. Lyhus Bøenshagene K. Knudsen.. do... Gnnder Evndsen.. Oe O. Lyhus Johan Johansen. Turkeremmen.. Oe Hermansen. Bakkene.... Knut O. Bøen Høvresen.. Oe Lnækrene..,, 5 Bakkesettet.... Syver Asaksen..,, 22 Bakkene.... Knut O. Bøen...,, 2 Voejordet.. E.0senFremgaarden,, 29 Overføres 8 80 merk^^. /

5 Søndre Aurda herred Sønd urda herred Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. ' Søndre Aurda og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Kr o skyd. Eerens eer Eerens eer Brngets navn. Gaarde s navn. brugerens navn $ ~ r Ren sogn. Ren Sogn. overført 2 6 Austegaarden Kosgaard.. 2. Mangene Anders Gudbrandsen Skaet Bakkene.. ;. Oe O. Hoden.. Saatteen (sæter).. Gubrand Osen. Austegaarden... Ns Nsen... Austegaarden... Harad Nsen... Revop (sæter).. Oe Osen.... Gamestøen Johannes Knutsen.. Len.. Len.. Bakkene. Bakkevoden Lnc?krene..: Ka vebraaten Sk: rekken (s æter). Pkhaug. Fugedasremmen. Ren meer... Sagjordet Brskevoden... Høstsæterbakkeremmen Vesmeremmen. Hagen.. Gunhd Stengrmsdtr. do. Syver Asaksen.. Oe A. Skndrud.... Oe versen.. Syverc Osen.. Erk Syversen Jukamsen Oe Syversen. Kuut O. Bøen Knudsen Hasene L. Havorsen Løkken P. Jakobsen Lestrud Erk Osen Hoden. Tdeman B. Hagene. do. s Osen Framgaarden Krkebøen.. ~rnmunen.. Framgaarder ng Syversen. Bjørdaen Kvernejordet... Lgeborg Osdatter.. Kjørum.. Oe A. Andersen Ønesstøen. O. Jusen Smedsrud. Vhemshaunen og Oe Hansen.. Nybraaten Gn, ssstøene " Oe Knudsen....,, 86 Ren. 60,, o ,> 2,, 56, 54,> 55 20,, 22 25,, 56,, , J >, 03,, 27,, 09 p,, 09,, 09,, 8 9 Has ene.. Osen Lnækrene. Bjø Has a7. / rud Braaten.. E. Evensen Hase..,, 25 0 rdaen Syver Mkkesen ebraaten... Even Asaksen.. 2 uvarten og Svete Arne. Haugsrud.. Bakkene. Settet Framgaarden.. Josefspadsen.. Nybraateremmen.. Turkeremmen.. Haebakstøen. Hasene. Oe Osen Hoden.. 55 Kar Arnesdatter,, 20 Hasten Anundsen Johan Osen.,, 2,, Oe Hermarsen,, 2 Kvashaugen Arne Kauverud.,, 27 Hasten Amundsen,, 72 Fremgaarden Erk Osen Torsrud. Overføres 57 9 Kosgaa ed... Nybraateremmen.. Erk Osen Torsrud. Hasene Brettene Hermudsen Framgaarden Hagen.. Paaeen Braaten.. Framgaarden.. Hasejordet Paaevoden. Sreterud Framgaardsen.. Uevoden.. Settet.. Bretteøkken Godvanstad. E. Osen Fremgaarden. Hasten Knudsen..... Erk Syversen..... Oe Hansen... Krstne Osdatter.. Havor E. Sagbraaten L. Havorsen Løkken. Oe Hansen... Hasten H. Brættene Oaus Mkkesen. Oe Erksen.... E. Evensen Hase... Oe O. Brattebakke.. Oe Osen Hoden.. L. Havorsen Løkken. Oe Syversen..... Hove med Høvres Arne Mkkesen en og Framgaarden Brskevoden og Gunhd Osdatter Gofaøkken Sørbøen Hasene.. Oe Kndsen.. Brenna Johan S. Kvaa..... Høvresen nordre. Anders O. Hovda.. Brennngen. Oe Mkkesen.. Brskevoden Peder Jakobsen. Bzkkevoden.. Knut K. Bergssund. Krstoffervoden 8. Osen Vegngsrud Kauverud.. Oe Arnesen. Taterhaug... do.. Kauverudbergene. Thomas ugbraaten. Kauverudbraaten. ngeborg O. Røang. Lennerstøe~. Trondsen Hagene. Hove søndre... Mkke E. Hoff.. Brennngen nordre. Oe Krstensen.. Rødang nedre.. Rødang nedre.. Knut Andreassen... Rødang nedre.. ngeborg Osdatter.. Rødang nedre.. Knut Andreassen... Rugbraaten. Thomas Haakensen. Krstenbraaten. Oe Knudsen. Fjedstøen. Oe O. Naverud. varteberg.. Svarteberg med Arne Arnesen... Amerkn. Postaustat Hove am. skr Hof, 45 Hoff.,, 32,, 88,, 69,, 76, 34,, 49,, ,, 05,, 2,> 34,, ,, 33! 6 4 Stavedaen T2 Storstøen Storstøen. Storstøen. Storstøen. Storstøen. Fekjene og Skogen Oe S. Pkhaug.. 74 Havor Osen,, 22 Harad Hastensen..,, 20 Oe Amundsen..,, 7 Oe C. Jukam og,, 29 Trond. Haeen Storstøen. Oe A. Skndrud.

6 Søndre Aurda herred Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmanasascrxc, renskrver, Krstans amt. søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Kr! jtans amt a Eerens eer skyd., ( Ren Sogn. Overført 2025 Anmerkn. Bjørdaen / ( >25:zE;z&e4 Bjørdaen Knud Osen..,, 64 Ogsna skr. Ren. Hauor Gundersen Snertum Snertum Lars Havorsen,, Brettestøen Brettestøen.. O. Jusen Smedsrud,, 7 2 Borgsværn Borgsværn (sæter) ngeborg O. Røang,, 5 Bagn sogn. Udt. Bang. : 5 6 Bratrud... Smedsrud.. Gunnar S. Bang.. 7 Gaards Bagn. Smedsrud og Stens Kommandersergeant 2 06 skr. Lsterud. rudpadsen A. O. Lsterud Bjørdaen Knut O. Bøen...,, 25 Smedsrud Peder Lsterud Saudaen. A. Mattassen Keven,, 47 Edebakken. M. O. Edebakken..,, 69 Fosshem Hans Erandsen.,, 03 Lesterud mdtre.. Af Osen Padsen.. Havor G. Bakken.. 0 Bakken med Hee Hasten Lestrud 2 3 hk.,u> (sæter) bakken Ho vsæteren. Oe Erksen Len...,, 34 Ho vsæteren. do.,, 8 Le n nedre.. J. Erksen Sagstuen,, 7 Brr ~trudsæteren L e n nordre. Stegrm Erandsen. 0 Bagn. Mc te. Joh. Osen Haugrd 8 Gu dmundsen.. Oe Trondsen,, 20 Le,n øvre... Stengrm E. Len...,, 42 T sterud sendre Oe Osen ;... J0h.s Tdemansen..,, 25 Ren..... annngdaen. Oe Osen Køvrud.,, 63?dstad Amund Fremgaarden,, 0 ghen Overngenør L. ver,, 0 sen Bergund K. Arnesen Bratrud.,, 4 Nysæter. Oe Nybraaten..,, 20 Bjørdaen... Knut O. Bøen...,, 3 Nysæteren.. Oaus M. Thorsrud.,, 20 Foss.. O. P. Gapkjern.,, 0 Bratrud nordre. Hasten Haradseh Bratrud nedre.. Oe Osen Bratrud. Herman Syversen Nedrejordet. Arne Mkkesen.,, 44 Ljordhaugen... Mkke Mkkesen..,, 7 Haugerud... Oe Osen Bratrud søndre.... Anton E. Lundene Skog Erk Osen..,, 29.. Bratrud meem med Mkke Haradsen Bukfy (sæter) Skog. Erk Osen...,, 29 Overføres z! Eerens G Gaardens ~av. Bngets navn. eer brugerens navn. Overført Bratrud.. Knutstøvoden.... Harad Nsen..,, 54 2 Bratrndsæter ver Jeremassen,, 4 Bakkene Bagn. 3 Feten.... M. Knudsen Torsrud,, 05 4 Bratrud øvre... Arne Mkkesen.,, 95 5 Brattebakken øvre. Joh. A.Torsrudøkken,, Skar.. Skar nordre.... Harad H. Skar Am. skr. '6 2 Hørresen.. Oe O. Lsterud.,, 42 Ska'. 3 Gjerdngen.. Johan Hadorsen,, 23 4 Skar søndre.... Harad H. Skar Haugen.. Oe G. Bakken..,, 50 6 Skrubbeen.... Krkes. O. Thorsrud,, 8 7 Hangbusæter. Oe G. Bakken..,, O9 26 Trondrud Trondrud med Oe Osen Høvresen 2 Personsæteren.. MartnH.Pederssæter,, 25 3 Heebæk (sæter).. Oe Arnesen Køvrud,, 47 4 Trondrud Asak Osen Bøe nordre Oe Osen....,, 2 W Bøe søndre Knud Kn~dsen..,, Vegngsrud Vegngsrud Harad Osen 4 48 Udt.Vengs 2 Gjuven.. Anders Andersen rud. Y 3 Swterpadsen.. Arne Erksen,, 56 4 Skrkervoden.. K.Mkkesen Torsrud,, 2 5 Ruebakke. Anders Osen Le..,, 56 6 Høvresen.. Oe. Lnækrene...,, 54 7 Vegngsrudbraaten Oaus H. Dokken...,, 3 27 Sørfaten øvre.. Sørfaten øvre.. Martn Osen Nybraaten.. Harad Haradsen.. 00, 3 Runnbraaten... Oe E. Thorsrud....,, 22 4 Skrubbeen.... Mkke M. Karsgodt,, 20 5 Turbraaten og Harad Haradsen.. 06 Ren. Bagn. Paasbraaten 6 Daen Erk Narvesen Brenna.. 0.OsenPræstbranten,, Len. P. E. Madsen,, 22 9 Prestbraaten.. Oe Osen....,, 54 0 Dokken. Hans Osen.. 08 Runnbraatedokken. Erk Trondsen..,, Sørfaten nedre. Sørfaten nedre. Oe Gudbradsen Sørfaten nedre. Syver Mkkesen Braaten.. Oe Hansen..,, 32 4 Austfaten.. Gur Knudsdatter..,, Kasgot.. Kasgot.. Mkke M. Karsgodt 2 34 Am. sk. 2 Grokøv (sæter) Hans Rugbraaten...,, 49 Kasgodt. 3 Torshaug Kommunen..,, 34 4 Kasgot avre... Knud Andersen Hagadokken Erk Syversen...,, 28 r Overføres

7 Søndre Aurda herred ' Ga:~rcerq Aurda herred Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. &dre 4urda prestegjed, tngag og ensrnandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstars amt. 3, Gaardens $ e skyd. na~n hwget5 n=. Eerens eer 3 P d,.? Y 3 :ej navn. Brxgets navn. Eerens eer brugerens navn. Bagn sogn. Overført Bagn sogn. Overført Bukfy.. Johan Jonsen,, 28 Granen Krkes. O. Thorsrud,, 42 Brattebakken...,4nton Arnesen..,, 39 Fjøs. Havor G. Len.,, 0 Torsrud.. Torsrud. Oe Erksen d. æ Torsrud. Svend Osen. 2 6 Engsæteret.. Harad Osen,, 44 Torsrud. Oe Andersen 2 09 Hovde.. Anders Osen,, 6 Torsrud nordre. Oaf Mkkesen Torsrud nordre. Mkke Knudsen.,, 4 Bjørdaen Oaus Mkkesen,, 58 Torsrud mdtre. Oe O. Torsrud.. 44 Bakkebraaten.. Oe Erksen Len...,,06 Braatene :... do. Rosenberg skog Bankkasserer O. E: ' 29 6 Kasgot Vod nordre Vod 2 3 4' Fetaaskog... Skrubbeen. Braaten.. Thorsrud Mkke Knudsen Mkke M. Karsgod A. Narvesen Daen. do. Torsrud øvre Vod nordre Erk Erngsen.. Langszeteren Syver Erksen... Høstsæteren Oe O. Haugrud. søndre Voesæteren... Erk Osen...,, 74 Skrubbeskogen Oaf Mkkesen..,, 74 Vod søndre 0. A. Nerødegaarden,, 35 Vodhem... Martn Osen....,, 20 Vod søndre Knut K. Søre Vod søndre Oe O. Gadhaug... Mdtvod Hans Erandsen Nygaard. T. Evensen Renden.,, 5 Grønvod Landh. O. Tronrud,, 40 Grønvod søndre.. do..,, 40 Øvervod O. A. Nerødegaarden,, 50 Skogen.. Kommandersergeant,, 8 A. O. Lsterud Bergund Landh. O. Tronrud.,, 03 Myrstøen... Arne Mkkesen.,, 46 Trudvang... H. H. sandsmoen. 42 Nyvod.. Oe O. Gadhaug,, 87. Erstad... Knut Haradsen osenberg.. Bankkasserer O. E.,, 36 Thorsrud Lffengren.. Knut Knutsen...,, 5.. Vod søndre Krstoffer Osen 47 Kades Sø 90 vod. Vod søndre Skrædder K. Osen,, 30 Gdes Su Grønvod Landh. O. Tronrud,, O3 "d. Erstad nordre Oe Osen d. y. 93 Bagn. Bakkevoden 0.MkkesenSørfaten Erstad søndre Krkes. J. Xrksen.. Matrkeskyd. ~tg. Bjerke... K. H. Erstadbraaten,, 55 Paasbraaten Oe Andersen Knd Rosenberg.. Bankkasserer O. E.,, 29 Thorsrud Bakkevoden 0.MkkesenSørfaten,, 5 Braaten vestre. Oe Andreas Osen.,, 52 Erstad.. Oaus Mkkesen,, 34 Rydnngen.. Krstoffer og Oe.. 44 Evenssønner Gtesæte'en Herman Syversen..,, 6 Rosenberg.. Bankkasserer O. E. 4 Thorsrud Oe Osen Erstad.. 29 Hovsæter Granen Remmen med Fetaasremmen Erstadbraaten.. Erk Osen Thorsrud,, 34 do. 9, 24 Harad Haradsen Bratterud Laake Garver Pedersen Hestehagen Hestehagen Oe Knudsen Bergsund Knud Knudsen..,, 36 3 Kraakesetten og Bankkasserer Oe E.,, 49 Vesesæteren Thorsrud oo Knut Fnhert Hestehagen. P. E. Madsen Skog. Oe O. Køvrud. Sparkevk..'. Oe' Syversen.... Sagremmen.... Harad T. Skar.. Krkebjørgene Skog. Oe S. Pkhaug. Krkebjørgene.. Oe Køsbøe.... Syver Syversen. Arne Erksen Homeberg.. Bomstøen.. Myresten.. Skrkervoden... Oe Knudsen.... E. Fremgaarden.,, 44 Am. skr Krkeberg. >, 88,, 69,> 96,, 33 Jukan... Jukam øvre.... Martn Arnesen Hndehengen.. Oe Andersen,, 59 Hjørdaen MartnO.Edebakken,, 5 Jukam øvre med Erk Osen Daen Jukan nedre... Krstoffer Osen. 46 Storebrufossen Gunder Svendsen..,, 20 (kvernbruk) Rosenund.. Oe Mkkesen..,> 58 Berge.. Erk A. Tørhaug,, 47 Bjørdaen.. Oe Knudsen Løkken,, 23 Strandskogen.. Martn Arnesen.,, 20 Grokøv. Oe O. Paaeen....,, 5

8 / P Søndre Aurda herred Søndre Aurda herred Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensnandsdstrkt, Vadres sorenskrver, rstans amt. s~ndre Aurda prestegjed. tngag og ensmandsdstrkt, Vadres ~oreoakrver, Krstans amt. Brgets nav Eere5 eer brgereq nav. Matrkeskyd. a $ 3 d. Gaardes uav. Brugets av. Eeres eer brugerens navn. Bagn sagn. / Overført / Bagn sogn. Overført ) Bagn øvre. Bergene. Andreas O. Bergene 90 udt Hang. Bagn. Erandshaugen Oe Osen Udt. Ees Brurud.. do..,, 0 haugen. Skog. Oe Mkkesen Sør,, 5 faten Frenredaer Oe O. Dah.,, 29 Gubberud... Arne saksen,, 4 Gubberud Harad Osen Torsrud,, 47 Gjestgverhaugen.. Erk Stengrmsen Storebrufossen. Gunder Svendsen...,, 20 Qubberudrydnngen Arne saksen,, 0 Bjerkeund.. SkrædderO.Mkkesen,, 6 Harknn sæter. Oe Osen....,, 36 Erandsen. Mkke Osen,, 20 Dønhaug.... Havor H. Staveda.,, O. Kommandersergeant A. O. Lsterud.. Bomstøen.. M. Arpesen Jukam,, 20 Bergas~ter.. Søndre Aurda Prestegaarden Sognepresten 53 prestegaard. 3 Bratrudsgter E~k E. Wod...,, 5 Storødegaa~den nedre Hansesæteren. Krstoffer Erksen.. storødegaarden 4 Mevandet.. TdemandMevandet,, Bagn søndre Sørbøen. Gunhd O. Sørbøen Hovsmteren O. versenbrbakken 44 Opysnngsvæsenets fond Mokn, Tamburgaar Edv. Esrud.m. f... den og Ødegaarden Taaburgaarden Kdesæteren... Jordet Bredabk.. Løkken.. Ødegaarden, Jorde Langestøen og Løkken Bre tdabk... Oe O. Kang Gnhd O. Sørbøen Svend Svendsen.... Sanatoreeer Chr. Chrstensen Oe Knudsen.... Oe Mkkesen.. Sanatoreeer Chr. Chrstensen det Knut Osen../ Jor Jor det med Heggeb~ Oe Osen.... Rr,,~mstøen. M. Osen Bangsjordet Ødegaarden. Erk Mkkesen. Bredabk.. Sanatoreeer Chr.,, Chrstensen 7 Braaten. Arne Gubberud d. y.,, 36 8 Bredabk.. Sanatoreeer C tr. 23 Chrstensen w 9 Mørkedaen.... Oe Osen....,, 37 Overføres ! øvre 43 Hafton 2 44 Braker 2 Bagn østre. Fnhart skog... La~dh. O. M. Smeby Framnes S. Erksen Sagstuen Brubakøkken.. Oe Nybraaten og Oe Bergabraaten.. Brnbakke. Oe Osen Bakker Fnhart. G. Monsen Qudberg Framnes Syver Erksen... Sagstuen.... Martn Amundsen Dønhaug Sagøkken.. Oe Knudsen....,, 0 Skogy... Sanatoreeer Chr.,, 0 Chrstensen Matbraaten. Arne Arnesen...,, 20.. Matrkeskyd. B hmerkn. 'o~l%ustat. Bagn. Lejordet K. A. Lekerbakke Kades Stor Haugen. Vhjemsbraaten med Fossepadsen Storødegaarden søndre Engebret Osen. Syver Syversen. Syver Arnesen.. ødegaarden 69 nordre,, 59 Udt.Yeoms brøt. Øvregaarden.. O. M. Øvergaard. 530). Krstoffer A. Leker 27 bakke og S. Arnesen Langødegaarden Anton Engebretsen. 3 rsto offer 90 Oe 0sen Martn og Ossønner Arne Syversen og,, Knadre. Mkkesødegaarden søndre Tomtene Stanfnmarken.. Jens Arnesen. Stanfnmarken.. Engebret Osen,, 64 Stanfnmarken.. Arne Syversen og,, 25 Jens Arnesen Stanfnmarken.. Engehret Osen.,, 20 Stanfnmarken.. Kommunen..,, 0 Høgødegaarden Oe Osen Svene S. Mkkesen Sørbøen 4 39 Braker med Strypen Arne Haavesen Grovsæteren Oe Skaran..,, 9 Grovsæteren do...,, 02 Grovsæteren do...,, o7 Grovsæteren do...,, 5 Skog. Anton Osen.,, 37 Skog. Enkefru Hega,, 56 Rognerud Jordet.., Anton Osen.,, 52. Braker.. Oaus Haavesen 2 07 Braker.. Arne Arnesen.. 60 Overføres 52 08

9 Søndre Aurda herred Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. 2 6 skyd. Eerens eer navn Brngets navn. W / Bagn sagn. Overført / 5208 Gaardens Braker.. Reer Thomassen...,, 5 Bagn. Brenna.. Oaus Haavesen,, 2 Kjernhaugen.. do.,, 33 Fjedeng Anton Hegesen,, 03 Jonspadsen Skog. Mads Knudsen Haugan m. f. Lekebakke. Gabre Arnesen. Engen eer Vnger Even Hansen øen Skjærsten.. Oe Osen.... Grovsæteren O. M. Øvergaard Grovsæteren do. Kobu Oe Arnesen. Skjærsten.. Oe Erksen. Skog. Peder Odnæs og Anton Madstuen 50 A!m. skr. Lækerbakkc 2 36,, 34 2,, 20,, Skaran.. Oe Osen Skaransæteren.. Reer Thomassen 2 00 Jonspadsen og U. M. (avergaard,, 59 Tomasbraaten Skog. Oe E. Storsveen 2 8 Skaransæteren.. Oe O. Dyvesæteren.,, 5 Egekjernsæteren.. Mkke Øud..,, 0 Letepadsen Havor 'Jeremassen.,, 29 Lamyren... Torvad Osen...,, 02 Bjørneskaret Andreas Arnesen...,, 4 Døven Reer Mkkesen. Døven.. Nkke Hastensen Udt. Dsse. Bergene, Kamben OeNarvesenBergene og Tangehuet Marken Oe Havorsen... Kamben og Bergene Herman Knudsen.... Kamben.. Syver Mkkesen Dokken og Daen.. Martn Erksen.. Skørren og Døven Erk Erksen Dokken.. Martn Erksen.. Seteren nordre.... Mkke Syversen Sæteren søndre.... Erk Osen... sandsmoen Martn Trondsen Svartkjern (sæter). do. Brenna.. Knut Osen.. Brenna.. Krstoffer Erksen.. Skog. Korpsæge L. Rng. Dokkebakken nedre Erk Osen Thorsrud Dokkebakken øvre. ngvar Erksen.. Døvenbraaten.. Syver M. Døven Bergene. Oe Narvesen Seget n. m. ~artfn M. Døven.. Overføres Søndre Aurda herred 44 Sondre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. j 6 skyd. Gaardens navn. Brugets navn. Eerens eer brngerens navn. Bagn sogn. Overført / Døven med / Skogen.. Bankkasserer O. E.,,60 Bagn. / Tangehuet Thonrud oe Chr. Osen Granen M. Hansen Døven,, 30 Marken. do..,, 30 Gjuven.. Oe E. Thorsrud d. æ.,, 05 Sørem.. Hasten varsen 08 Skr.,og rat. Skaret... Anton Hansen..,, 55 S~re. Granen.... Anne Syversdatter..,, 20 Gjuven.. Gubr. Tdemandsen,, 40 Ko.. Erk A. Tørhaug,, 24 Granen Anne Erksen Skor,, 43 ren Letet Letet nordre.. Hernan Arnesen Skog. Reer Thomassen...,, 46 Letet søndre med Havor Mathassen Store Ønessæteren Sør. Syver Erksen...,, 20 L Lønnom. Anders Osen,, 03 Høera. Brenna.. Hans Arnesen... u,, 56 Bukfy (sæter). Martn Andersen 9, 07 Kobbervken søndre Hans Osen Sørfaten 2 0 Mhus Kobbervken nordre Arne Osen.. 87 Kobbervken søndre Krstoffer Erksen..,, 34 Skog. O. M. Øvergaard,, 0 Bukfy.. Arne Osen.., 34 Lundene søndre... Harad Larsen Mtnd... Oe 4rnesen. 64 Lundene øvre.. Harad Erksen. 74 Lundene nordre Oe A. Krstoffersen 4 34 Lundeen... Peder Knudsen. >> 79 Nsebøe Martn Andersen 66 Øhus nordre med Oe Andreas Arnesen 0 07 Fatbraaten Øhus søndre.. M. Arnesen Mund Bukfy (sæter) H. Osen Sørfaten.., 59. Snuggen. M. Arnesen Bud.,, 52 Braatesæteren og Harad E. Lundene,,, 29 Fossehaugen Braatesæteren.. do.,, 44 Bergud Anne Ncoasdatter.,, 08 Bergund do.,, 0 u Lundmoen.. Harad Arnesen.,, 40 Smedmoen Oe Knudsen.... /,, 45.. Langedrag.. Langedrag.. Oe Thomassen Skog. Syver Mkkesen og 2 70 Oe Arnesen Fønhus Skog. Arne Arnesen Øhus,, 56 Stensæteren Lndokken og Gro Oe Krstoffersen,, 83 sveen

10 4.42 Søndre Aurda herred Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensnnndsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans ant..' skyd. Eerens eer Gaardenr navn. Brgets ~U%V. brngerenr navn. g, 8 Bagn sogn. Overført Stensæteren Stensæteren Erand Krstoffersen Tomasbraate~.. Anton Andersen.,, 69 4 Labæken. Chrstoffer og Chr 3 7 sten Erandssønner 5 Sk< )g. Erand Krstoffersen La bækjen søndre. Oe K. Tronhus.,, 93 Ous..,. L,.A us O. M. Øvergaard Hø ersæteren... A. Føhus jr. og Erk 4 32 M. Fønhus 3 Sto tre Bukfy.. Krstoffer og Oe,, 29 Evensen Ctn 4,,are Bukfy og Mkke Arnesen Ø,, 2 Røvangen vestre und 5 Røvangen.. ver Hansen.,, 5 6 Stenbraaten A. Fønhus jr. og Erk,, 42 M. Fønhus 7 Høersæterbraaten. Hasten P. Lybek..,, 76 Trondns Gadhaug... Oe Osen Toebraaten og Lars Osen Kauvstad 3 Toebraatehagen Hans Erandsen.,> 22 4 Toebraaten. do Trondhussæteren Anders Erandsen 4 84 øvre og nedre 6 Trondhussæteren do nedre Hansebraaten.. Hans versen Trodhus Oe Knudsen.... Aamot... Oe Osen Gudberg. Gamevoden... Hans Erar StorsveenmedLang Engebret O braaten og Rensjødaen Heandshøen.. Oe Egebr Headshøen.. Krstoffer og Oe Evensen Len.... Oe Osen Gadhaug Lundby. Arne M. Fønhus Trondhusaasen Aasen Oe Osen.... med Kosætere Nybraaten med Ko do.. sæteren Skog. M. Arnesen Fønhus. Fonnhus med Brn Arne Arnesen (. y.. geen Fonnhus med Br Erk Mkkesen.. geen Brngeen (sæter). Anton Osen. Høera.. Brngeen... 3 Overføres Sondre Aurda Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensm, andsdstr ( $ Gaardens navn. Brugets red kt, Vadres sorenskrver, Kr 2 " Matrke navn. Eerens eer brngerens navn. ' $ P? skyd.,j Anmerkn. / Bagn Sogn. Overført Ed Ed.. Oe Krstofferse... Skog. Hege E. Rognerud. Skog. Mkke og Oe Krstoff ersen Skog. Oe Krstoffersen Skog. Eng emmen..) Hudrebakken.. Hdrebakken Krkesanger J. Erk (sæter) sen g9 Lundesæteren. Vaha. Apotheker Hvosef. 60 Tenevassæteren Tenevassæteren Knut Larsen Skaet. øvre øvre 6 Tenevassæteren Tenevassæteren Herman Tdemansen nedre nedre Ruste 62 Vangen nedre.. Vangennedre(sster) Ns Looft 63 Vangen øvre... Vangen øvre (sæter) Ns Looft 64 Bukfy.. Bukfy (sæter). Peder K. Sundeen. Begndaen sogn. 65 Garthus nordre. Haugen.. Krstoffer og Martn Krstoffersen Ed Andreas Andersen.. 2 Haugen.. 3 Brandsæteren.. 4 Lybæk.. Hasten do. Pedersen Skogen.. Krstoffer OP Martn rsto offer sen Ed Augunstykket.. Krstoffer og Oe Evensen Garthus nordre Oe Johannessen Skog. Korpsæge L. Rng. Garthus skoe.. Kommunen.. Garthus søndre. Garhus meem... Oe Osen Muggedasen(skog) do. 2 8 Rustebakke. Garthus søndre Anton Haradsen 5 69 Rustebakke. Mkke Krstoffersen 4 60 Ed Skog. Oe Krstoffersen Ed 7 93 Purkefoss (skog)... Mkke Krstoffersen,, 6 Stensrud Stensrud nordre med Egevassæteren, ars se bøet og Muggedaen Ed Engebret Syver~en. Postanstat.! Høera. A Bagn.,, 25,, 34 Begndaen.,, 34,, 25 Bagn.,, 39,, 20 Høera. Ogsaa kadet Nedre Hedaen sop. 72 Begndaen.,, 59 05,, 37,, 29,, 03 Høera. Begn Hesjabakken og ndreu SYv~rsen Skaret, Hesjabakken og do. Skaret..,,83

11 444 Søndre Aurda herred Søndre Aurda herred 4t5 Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. / søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. r d Begndaen sogn Stensrud Grmsruc.. 70 Ptngsrud øst 7 Ptngsrud Brogets navn. Eerens eer brngerens navn skyd. overført 8638 Jordet søndre.. Andreas Syversen. 83 Skaret... Lars L. Schytter..,, 7 Skog. Korpsæge L. Rng Muggedaen.... Oe Ryversen....,, 29 Everhø.... Landh. Hans Hagen,, 0 Grmsrud Eef Hansen Ptngsrud østre... Pedor R. Ptngsrd Dokken.. Oe Nsen 75 Amerkn. Posbnsbt Begndaen. Begndaen 73 3 Haugsrud med Petvandet og Ø vandet ; ' versæteren Brngets navn. skyd. Eerens eer Vadhammeren og Pedor Ptngsrud... Toevsrudjordet /z Haugsrud samee Rstebraaten. Vadhammer skog.. Hege Ptngsrud Sørum.. Anton og Oe Gubrandssønner Nsebraaten Oe Osen Strømmen Segen og Mose Anders Andreassen. Skog. Anton Dokken, Pedor 3 53 engen m. m. Ptngsrud og Harad / Smsa og Kraake Anders Osen Stmm,,7 Haugsrud braaten Bekkestykket. K. Strandbraaten.. 03 Smsa, Smsebak Moen (skog).. Korpsæge L. Rng ken og Kraake Krstanmoen.. Gubrand Pedersen. 8 braaten Lnheen Anton N. Dokken..,, 98 6 Laagøen. do..,,39 Nordmoen og Mdt Lars Veggersen Oe Osen Strømmen,, 0 versæteren. Krkes. O. Thorsrud,, 0 $:gotet og Mvas Engebret Evensen../,,29 9 Sørum... Oe Grnsrud 2 89 sæteren 0 Trondsehaugen. Lars Larsen.,, 76 Vemotergen... Oe Larsen Padsen. 25 Djupedaen. Begndaens fattg,, 2 Jordet Syver J. Stensrud,, 63 væsen Strandbraaten.. K. Osen Garthus..,, 47 2 Myre. Lars Larsen Tronse,, 39 Bekkebraaten Anton Dokken, Pedor,, 5 haugen Ptnnsrud on Harad 3 Torgrmspacsen, Gudbrand Osen ~augsrud Toakspadsen og Kene Brenna.. Nordhagen Vesebraaten... Anton N. Dokken Oskar Backer Anton Dokken, Pedor Ptngsrud og Harad Haugsrud K. Osen Spangerud Engebret E. Vemot.. H. Hansen Grmsrud.. Kommunen.... Hege Hothe Bjørkeund.. Dokkengen.. Toevsrud Krkegaarden Toevsrud Toevsrur med Enkefru Berte Hothe Storsæteren 5 Engen Andreas Havorsen. 6 Ytterengen.. Snedker A. Pausen. 7 Skoeøkken Kommunen.. 8 Granhem... Martn O. Hagene.. 9 Krkegaarden.. Kommnen.. 0 Braatecokken.. Y tterengen.. Haugsrud med Haugsrud... Petvandet og Mvandet 2 Haugsrud Andreas H. Engen. Snedker A. Pausen. Harad Haradsen.. Gubrand Waagaard. 65/40 Overføres Sørum Vadres. 4 Sørum.. Anton og Oe Gu 4 2 brandssønner 5 Røvshoo Hans Gudbrandsen.,, 59 6 Sørum søndre.. do Kene... Eng Gudbrandsen.,, 2 8 Bymoen. Hans Gudbrandsen.,, 5 9 Fnnevoden.. Sgurd Rasmussen, 40 Torgrm og Hege Hothe 20 Strømmen nordre Veggerveggersen d.y Kades med Modaen 2 Strøm~en nordre.. Anders Osen Gdreen... Oe N. Men m. f...,, Strøntmen.. H. O. Thorsrud Strømmen.. Ase Gudbrandsen Jobraaten... H. O. Thorsrud.,, Strømsen søndre. Oe Nsen...,, Strømsen nordre Ase Gudbrandsen,, 64 (Gaæa) Strømmen 28 Aagjerdsodden do.,, 37 nordre, 29 Aagjerdsodden H. O. Thorsrud.,, 37 søndre L'. Overføres Høneren..

12 P, Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. $ 0 skyd. Eerens eer $ Gaardens nwn Brugeks navn. 30 Sørum.. Braatesetten... Ase Gudbrandse Strømmen Rydnngstykket H. O. Thorsruc. Strømmen.. do.. Tørrspadsen.. Lars Torgrmsen Strømsaasen Torgrm og Hege Hote Nordhem... Harad Haugsrud.. Søreng.. Oe O. Strømmen.. 3 Aurda herred Søndre Aurda herred omsdaen / Odevancr>. Søruu Vadres. 75 Øvandet.... Gvandet.... A. Struksnæs og P Am. skr... 2 Øvandet.. do. ' Hedaen soan. ogsaa Øvre He kadet. Aas. Hasten An s. Anders versen..,, 80,g. Chrstoffer Storruste,, 7 og Anders Haugen Atgaarden Oe Krstoffersen Stensæteren nevassæte ren / G. Osen Brænden gaarden.. Andreas Johnsen 3g. Chrstoffer Storruste og Anders Haugen Braaten...,.. Braaten. Aas. Aas. Skog.. Hans Mkkesen. Oe E. Børthus.. GuLtorm Osen Anton Andersen sknnngsrud do. Asebakken nut Gaea Strømsen. dvard Esrud.. Hytten.. andhdr. H. Søre. do. Hyttevodetykket... Nordby.. Gub.. And Skog. Chrstoffer og Anders Haugen.. Anton Han Nordby søndre. Oe Anders en Hagen.. Oe Osen Mepaard. Hagen do... reassen.. Storruste Haugen sen.. Faten søndre.. Arne Osen Roa.. ngeborg Krstoffers,, 6 datter Fatshaugen.... Arne Faten og Oe 06 O. Jørenby Fatshaugen.... Edvard Esrud m. f.,, 66 Faten nordre.. Karne Andreasdtr Overføres 9578; daen sogn. 06 Hedaen Tadres.,5øndre Aurda prestegjed. tngag og rnsmandsdatrkt, \(adree sorenskrver, Krst ans amt ( j Matrket o' skyd. Brngets nam. Eerens eer brugerens navn. $ Gaarren =, 5 gp / Hedaen sogn. overført 9578! Bonde 78 6 Faten... Mærraruddaen. Tdeman Andersen. nordre.... do. Stubbehoseen. Anders A. Bakke m.f ' 9 Veabrenna.. Gu Østensen 79 Megaard med Megaard nedre.., Oe Østensen. Tomasvoden 2 Skog. Berthe Gjefe 3 Megaard nedre med Martn Arnesen. Tomasvoden 4 Megaard øvre. Engebret Osen. 80 Sukke Sukke Herman Syversen.. 2 Kaput Anders Mkkesen.. 3 Skog. Chrstoffer Storruste og Anders Haugen 8 Stugaarden.. Stugaarden nordre. Oe Gusen.. 2 Skog. Chrstoffer Storruste Bakke Berg. Stugaarden meem med Engen Stugaarden søndre. n. f. Oe P. Stuegaarden. 4/03! Harad Krstensen Nevngskogen.. Anne Mare Gutbrandsdatter Nevngskogen.. Berthe Gjefe og Oe 08 S. Landsend 34' Bakke Anders Gasea. 40 Sobraaten.... Oe Osen....,, 23 Bakke... Martn Gusen.. 89 Hagen.. Anders Gaæa og,, 56 Martn Gusen Skaaevassæteren.. Oe Mkkesen..,, 5 Hovdesæteren.. Oe Osen Granhuet,, 34 Bakkene østre.. Krstoffer O. Maafaa,, 2 Skog. Oe P. Stuegaarden.,, 07. Berg søndre med Bakke skog Skog Berg Berg Berget med Uevas seteren Uevassæteren.. Nordbymyren.. Nordbymyren.. Berg nordre Skog. Dekaren og Fetvoden Dekaren. Gudbrand Osen... efe... Berthe Gj Hans 0~6~.. Grosserer 8. Haug m. f. Anders Arnesen.... Gudbrand Pedersen.,, 25 Johannes Hastensen,, 49 Arne Arnesen...,, 49 Oe Osen Tronhus. 5 Berthe GjnU,, 39 Oe Gudb.,, 39 M. Anders

13 u Søndre Aurda herred Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. / Brugets navn. Eerens eer brngerens navn. Mntrkeskyd. Søndre Aurda herred søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. Matrkeskyd. Eerens eer Gaardens n%. Brngeks navn. brugerens navn. / Hedaen sogn. Overført (2405 Hedaen Sogn. Overført 30064! 84 Grov nordre Bjørgan.. Høgeoft. Skog. Høen skog... Grov nordre Grov nordre Grov e med Aas Skog. Dokken. Djupedaen. Dokhaugen.. Kjørum.. Oe Krstoffersen Hans Østensen.. Hege Næs m. f.... Anton og var Sknnngsrud Krsten Guttormsen. Oe Arnesen Bhus. Arne Arnesen Saskogen og Sa Edvard Esrud.. sæteren Hytten (sæter).. Anders Johnsen Aas Nevngsmoen.. Gudbrand T. Bjerke Haugen.. Amund Hde Grov nordre Oe Arnesen. Lars O. Grav m. f. Arne Osen Grov... Oe Andreas Larsen Oe Andreas Ousen 3 Grov søndre Grov meem... Grov søndre med Torsbraaten Torsbraaten janstat Bakkom. Skog. janstad. Haugen.. Fetvoden... Fedde (sæter).. Skog. Haugen.. Haugen.. Barbrohuet Skog.. Knud Andersen Oe Osen Dokhaugen Arne Hermansen.. Oe Mkkesen Johannes Hastensen Lars O. Grav m. f. ver Gudbrandsen.. Jon Jonsen Jenserud Gudbrant O. Berg. Jon Jonsen Jenserud Jesper Hote og Oe Fredrksen Jon Jonsen Jenserud Oe Andreas Larsen Oe Jeremassen. Lars O. Grav n. f. Torke Pedersen. Oe A. Tronsehaugen Martn M. Grøvsen,, ,, o4,, Sandaaker.. Skogtegen.. Sovang.. Jørenby. Landhdr. H. Søre. Jørenby. Oe Osen.... Brenna. Knud Osen.. Brennsæteren.. Ns Larsen Huset.. Haugen.. Kommunen.. Huset Ns Larsen.. Dythu og Skaret Oe Goperud (sæter) Skog. Tyvsesæter.. Lars O. Grav m. f.,, 93 Oe O. Gjermunds,, 0 padsen Brennsæter. Ns Larsen..,, O6 Overføres ,, 42,> 7 08 >> 0,> 42,, o3 03 Am. skr. 25 J~ranby.,, 20,, 25,, ,, 49 Hedaen Vadres. Nerby Sknnngsrud... ver Andersen Husæteren. Nub Skaaebraaten.,, 7 Sknnngsrud... Østen Østensen. 2 8 Børthus. Ns Larsen Huset..,, 29 Øvreby.. Kar Bergsrud Vasfaret (skog). do...,, 42 Grønhaug... Havor Amundsen...,, 56 Ogsaa skr. Aurkjernstøen Erk Arnesen Nerby,, 20 Gronhagen. engen. Nerby Oe Guttormsen Grov 6 38 Ogsaa skr. Dkjene.. Mkke Gudbrandsen Bubaksæteren østre Havor G. Le...,, 0 Vasfaret (skog). Oe Nsen 52 Aurkjernsæteren... Mare Osdatter.,, 7 Engen med Moen. Erk Arnesen 2 70 Skog. Oe L. Grave m. f.,, 76,, 39 Nærby. Berterud ned Bu HavorLarsenTronse,, 84 baksæteren haugen Fsebakke.. ORsagfører Jens Pay,, 02) L nordre... Havor Guttormsen. Djupedaen. Mkke Havorsen Vesteregen Erng Fekjær og Brynjuf Bruskerud Len med Aurkjer Anders Andersen... sæteren Len med Aurkjern HastenGdbrandsen sæteren Vesterengen. Anders Krstensen og Oe Arnesen Kovoberg.. Mkke Gudbrandsen Lsengen... Peder Krstoffersen. Granhuet.. Oe Osen d. y. Len (skog).. Lars O. Grav m. f Len.. Erk Gudbrandsen.. Sør. ver Mkkesen.. Skog. Grstoffer Storrustc og Jesper Hote Sør. Mare Osdatter. Sør (skog). Anders Bakke.. Sørbakken med Oe Erksen.. Heggebergsæteren og Kenmetsrud Sørbakken.... Erng Fekjer og Brynjuf Bruskerud Gjermundspadsen Oe Osen.... og Lapadsen Karsetten.. Gudbrand O. Berg. Hansrud.... Gu J. Bergsrud

14 $50 Søndre Aurda herred Søndre Aurda herred 45 Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensnaudsdstrkt, Vadres sorenakrver, Krstans amt. g A 2 2 g G;t;"des nav B gets navr Q sgndre Aurda prestegjed, tugag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. M:~tke Matrkeskyd. skyd. Eere9 ee Eerens eer Anerk. Postanstat 2 Gaadens navn Brugets navn brgeres navn 4 c f brugerens navn. Anmerkn. Postanstat. ', 3 a g o Hedaen sogn. Overført Hedaen Sogn. Overført L.... Amundspadsen Oe Jerenassen....,, 5 Hedaen 96 9 Braker... Erk J. Bergsrud,, 5 Hedaen 22 Kemmetsrud Jon Jonsen..,, ' Skog 03 Vadres.. do. braaten Braker store Nub Skaaebraaten. 72 Vadres. : Hansespranget. Anne Gudbrandsdtr.,, 32 9 Kemmetsrud,.. Kemmetsrud Hasten Erksen. 5 Bjerke meem Feskjaasen. Erng Fekjær,, 20 Haugen. Oe Haradsen,, Haugen.. K. Osen Goperud...,, 56 Skog Lars O. Grav n. f,, Drettangeu søndre. Ns Larsen Huset..,, 44 4 Kemmetsrud Herman Syversen.. : 20 Nordhagen.. ver Osen...,, 43 nordre... 5 Smedrud.. Harad Andersen..,, 44 Kemmetsrud Chrstoffer Storruste,, 54 8 Hogskogen.. Gudbrand Fjøsvkens 08 nordre og Jesper Hote ' :.. 6 Kemmetsrud Jon Jonsen,, 8 arvnger m. f. Jonsrud. Gudbrand A. Braker,, 48 søndre. 7 Kemmetsrud Brynjuf Bruskerud.,, 20 Jonsrudskogen do.,, 3 2 Hagen.. Erk J. Bergsrud,, 03 søndre 8 Feskjaasen :' Havorsenbraaten. Drettangen nordre.. O. Pedersen do. Goperud,, Feskjaasen. Chrstoffer Storruste,, 06 og Jesper Hote 96 Kjennsrud.. Kjennsrd.. Gunnar Tdemansen 4 76 ogsta skr. 0 Kemmetsrud 07 2 Kjennsrudvasfar Jon Tdemansen.,, 7 Kjensjordet. søndre skogen Feskjskogen... Erk J. Bergsrud,, 6 3 Feskjskogen Chrstoffer Storruste 0 2 Aurkjernsæteren... Oe O. Granhuet..,, 0 og Jesper Hote 3 Kemmetsrud ver Mkkesen Sør,, 03 Hagen eer Pkhaug Torke J. Nordhagen,, 25 stykket :, 92 Ruste Hagen eer Pkhaug ver d. y. Osen. Ruste Krstoffer Mkresen 3.. am. skr.,, Engstykke Gunnar Tdemansen,, 22 Skog. Tdemau Mkkesen.,, 6 Skog. H. C. Mathesen 3...,, 88 Skog Gu Jørgensen,, ngrdrud Mkke Krstoffersen,, 5 Skog Chrstoffer Storruste,, 07 5 Feskjskogen Chrstoffer Storruvte,, 59 og J0h.s Bakkum 9' Rusteen E. Arnesen Harhaug,, 07 og Jesper Hote.. 6 Ruste og Sknngs Lar8 O. Grav m. f.,, Homen Tdeman Pedersen,, 59 Bruskerud rud skog Rundhomen Gunnar Tdemansen,, Aamsrud Aarnsrud søndre og Oe Goperut Nerstad (ærerjord). Kommunen..,, 05 nordre 3 Haum.. Hedaens fattgvæsen,, 03 2 Tenevassæteren Gubrand Waagaard,, Fekjer nordre.... Ruste. Gubrand Torgersen. 3 Bergsrud Gu Jørgensen 2 3,, 59 0gsa sk. 4 Sæter. T. Jonsen Nordhagen,, 2 Fekjær. Feskjskogen Eng Pedersen og 74 Chrstoffer Storruste 4 Fekjer Bogskogen nordre.... Erk Lars Tdemansen.. O. Grav m. f..,, Brunbakke.. Brunbakke. Gunder Erksen Perestenbakken.. Arne E. Prøven....,, 47 Tæjerud. Krstoffer Erksen Braker.. Braker e. Mkke A. Braker udt. Braka. Kemmetsrud t 2 Jordet... Gudbrand Arnesen.,, 49 7 Harhaug. Erk Arnesen,, 27 3 Jordet.. Erk J. Bergsrud,, 03 Harhaug. Gunnar Tdemansen,, 29 4 Dokken og Husæ Oe Osen Jørenby.,, 27 ' Y Kuterud. Oe Osen d. y teren 8 Fekjer søndre.. Fekjer søndre.. Erng Erandsen Skog. Mkke A. Braker Skrzdderhemen... Anton Nsen,, 47 Fekjer søndre... O. SyversenLandsend Bergskogen Torv. E. Fekjær n. f. Husæteren Gudbrand Arnesen,, Braker store do. Fekjer søndre.. Erng E. Fekjær.,, 39 Settebraaten Knud Knudsen..,, 20 Overføres 3865 Overføres /

15 7, L Søndrc. urda herred Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans ant. Matrkee '. 8 Eerens eer skyd. brugerens navn. 3 E:, 0 m 5 B Gaardens navn. Brugets navn.. Amertr. Postanstat Hedaen sogn. 6 Fekjer søndre.. Fekjer meem 7 Fekjer meem 8 Oppen.. 9 Nerstad. 0 Skrædderhuset Nysæteren. 2 Bruskerud. 3 Brenna. 4 Fekjer sønd 5, Brennheme 6 Skog 7 8 Landsend nordre Landsend meem Aspehot.... n.. en. augen. anskogen. trehu.. augen. naugebraat Vestrum Skog Skmten og rum rmten. <og. Overført Eend Engebretsen.,, 49 TdemanP.Bruskerud 4 7 Kommunen..,, 5 do...,, 29 Oe Erksen..,, 7 Peder Engebretsen.,, 22 Engebret Pedersen Krstoffer Arnesen.,, 7 Oe Andreas Arnesen,, 59 Krstoffer Arnesen.,, 2 Peder Bruskerud og,, 2 Anton Pedersen Engebret Pedersen.,, 0 Krstoffer Arnesen.,, 7 Havor Osen,, 42 Gudbrand Fjøsvkens,, 74 arvnger m. f. Anders J. Haugen do Svend Aug. Karsen,,47 Erk Osen.. 7 Krstoffer Osen... 7 Oe Gudbrandsen. 76. raaebraaten.. Brynj. E. Bruskerud,, 93 Oe Gudbr 'anuat)~~ ",, 59 Skmten edsætere n med Erk Arne ser Har.. 07 krkesknd et haug ~.~ andsenden meem Syver Ped rmten. <og anskogen. andsenden ed Torsbr Brynj. E. Bruskerud,, 07 Lars O. Grav.. 08 Oe G. Skaaebraaten,, 29 Lars O. G Chrstoffer eshot (sk< Oe L. Gr, ave. eshot.... Oe O. Gj ermnnds 26 padsen Aurdasæteren.. Engebret og Tdeman, 22 Pedersen Bruskerud Bogskogen.. Lars O. Grav m. f.,, 37 Hagen.. Oaus Krstoffersen,, 4 Benstgen Feshotaasen Oe L. Gr ave.. 25 Aspehot. Jon Tden ansen... Overføres! Hedaen Vadres. Søndre Aurda herred 453 Søndr.e Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vardres sorenskrver, Krstans amt. a skyd. 0 Garden. nava. Brgets navn. Eerens eer. Q / Hedaen Sogn. / 02 2 Aspeho t.... Aspehot Kornbraaten 4 Benstgen.. 03 Storruste Storruste 2 Storruste 3 Moen. 04 Goperud Goperud 05 Bjørnsonvode. Bjørnsonvoden brugerens navn. Oe L. Grave.. Østen Jonsen Jon Tdemansen. Edvard Esrud.. Chrstoffer Osen Lars O. Grav.. Oe Pedersen Oe Larsen Padsen. 06 Skaaevasvoder Skaaevasvoden... Anders Gaæa. 07 Kvturhøgden.. Kvturhøgden Harad Osen (szter) 08 Roavoden.. Roavoden (sæter).. Havor Amundsen.. 09 Krstoffershov Krstoffershovdet OeTronhus. det (sæter) 0 Storekrok søndre Storekrok søndre OeOsen Gjermunds (sæter) padsen Storekrok nordre Storekrok nordre Oe Osen Sørfaten. (sæter) Herredets samede matrkeskyd Hedaen Vadres. + +

16 Herredano. 24 Krstans amt. NORGES MATRKEL Matrkuerede eendomme og deres skyd den januar 904 Vadres sorenskrver, Urstans amt. Udgvet af Fnans og Toddepartementet red en Poststyresen udarbedet opgave over gaardenes postadresse. Krstana J. M. Stenersen 8 C0.s Forag 904.

17 Etnedaen herred. Samet natrkeskyd: Nordre Etnedaen sogu 36 nark 0 øre Brufat sogn.. 58» 73 p øre Anta matrkuerede brug: Xordre Etedaen sogn 47 Brufat sop Samet fadendhod Hjenehørende fokemsengde efter foketccgen.. 3 december 900 Lnstana. K. Stcnersens Bogt ~n.~ ' Etnedaen herred Etnedaen prestegjed, t ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Crst: tns amt. Matrke 2 skyd. Eerens eer a B G:arde~s ~:~v.. Mreets :~v. brgerens navn. Anmerkn. Z Etne %enesuy,,... Skrnsrud sete øvre agaset ned Hagaseten øv Søhusstøen! t, Anders Jonsen 3 7 do...,, 46 Oe Osen Hovde... Veahaugen L. Erkse Stafsena (sæter) Oe Osen n Braaten ~ do. Gtafseng. Hagaseten øvre.. Lars Knu Hagaset. Anders Tc re Hagaset. Knut Tort Tomasset Braaten.. Enger Tangen.. Dekkene og Mdtbakken Bendk Er~sen. Erk Erksen. Oe Erksen.. ms Braaten. Anders Toresen. Skaaen.. Oe Erks Daen Knut Tor Løvaug. crstan Bergsbakkene.. Erk og Tonette Bergsbakken Bergsbakkene.. Lars Bjørnsen... ~ Nyset.... Oe J. Grønbrek.... Tangen.. K Toresen ~sgasæth,tordet nordre.. Oe Osen.... Jordet søndre.. Johan Soefsen. HagasetNystøen.. A. Syversen Berget. Grønbrek Oe Jensen... Marken.. Erk Erksen.... Len. Jøger Jøgersen.. ~ Tomasset og Len Bjørn Nsen.... Ettensen søndre.. Johan Toefsen. Ettensen nordre... Oe Osen.... FodnesQster do.. settet GarQstersettet. do.. Tangen.. K. Toresen Hagasæth Stenset.. agahnet, Kvte Østen Larsen Kvte 3rg og Setten berg,emet nordre med Lars Osen... ste og Hagen agen... Syver Osen..,emet no Lars Osen Grønbrek yset (s~te Ouf og Jens Ouf Ossønner ~ yset (sæter)... Toev Nsen Bergsbakken vset... Knad Nsen... Overføres POS~S~~~. Nordre Etnedaen

18 Etnedaen herred Etnedae prestegjed, tngag og ensnandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans at. Etnedaen herred 459 Etnedae prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. Nordre Etnedaen sogn. 8 Stensrud.. Nyset (sæter)... 9 Stenset søndre. 0 Nyset (sæter)... Rundesetten Ton østre Toehaugen. Mørken. Stenset.. Stenset.. Nyset (sæter)... Tangen (sæter). Støen og Setten.. Tangehuet. Ladeengen.. 2 Trandn. Daeaden.. Panteremmen.. Nyset Tangen nordre. Netodden Stenset nedre.. Ton østre... Erk O. Thon E. E. cjørstad.. Johannes Nsen.... Storaakeren. Erk O. Thon Ton østre... Ton østre... Storstøen Ton østre... Fauske.. Skaret og Braateaakeren Eerens eer brngerens navn. Oe Erksen.. Ns Mkkesen.. Hans Syversen Brena Anne, ngeborg og nger Andersdøtre Harad Osen Toef Osen Pyryen Arne Bjørnsen.. Toev Nsen E. E. Kjørstad.. Knut Erksen Toehaugen do. do. Oe Osen Bergsbakken Toev Nsen Knut Erksen Toehaugen Ju. O. Skrutvods arvnger Ns Knudsen Stenset Lars E. Braaten. A. Toresen Hagasreth Ns Knudsen Johannes Nsen. do.. Anders Andersen... Johannes Nsen.... skyd. / Huken og Huke.. A. Nsen Settene..,, 65 Skaret... E. E. Kjørstad..,, 98 Fæene.. do... 7 Hoo. Martn Hoen 02 Huken... Anders N. Stenset.,, 70 Skaret... Johannes Nsen....,, 43 Hovrud og Sme E. E. Kjørstad gaarden Smedsrd.. Krkesanger Ns T. 9 Hagasæth Bergskabstøen. Martn, Johannes og,, 96 Oaus Hgdem Rotvodstøen A. Andersen Brateng,, 96.. Hom.... Oe O. Thon Ekren Mart Osdatter.,, 96 Krkedokken K. Toresen Hagasæth,, 43 Braatehaugen.. Toef Nsen Dokken,, 33 p Overføres y Nordre Etne Brgets navn. Eerens eer bngerens navn. Matrkeskyd. Overført 7260 daen sogn. Hem Heena Osdatter 68 Am. skr. Hgdem Hgden. Rundtom Ns Jakobsen...,. 0 Voden.. Johan Knutsen.. >> 3 Berget... Anders Syversen,, 23 8kogstad.... H. Syversen Berget.,, 55 Setteen Johan Erksen So,, 29 Øsjøen søndre... brekken Anne Osdatter Hestehagen! Øsjøen nordre... Havor Nsen...,, ,, 52 Marken Ju. Mkkesen 66 Bergene Knud Osen.. Hem... E. E. Kjørstad.. 77 Hem do Haugen.. do..,, 43 Hem Osten versen Nystøen Fauske.. Setten.. Øsjøen...,, 8 Bsjøen.... Havor Nsen... Aagotstøen (sæter). Anne Pedersdatter /,, 20 Tvedt Aagotstøen (sæter). Henrk Toresen.,, 20 Braaten.. Osten versen...., 67 Braaten.. Ouf og Jens Ouf., 84 Ossønner Øsjøen. Arne Osen Heste., 25 kndhagen Brenna.. J. Andersen Fauske,, 94 Smegaardens skog. Anton E. Madsstuen,, 22 Coduv. AndreaMkkesdatter,, 25 Brusveen Oe Knudsen...., 23 Stakesettene... Ns Osen,> 2 Grøven (sæter). K. O. Lehesteknd,, 82 Brenna øvre Knut O. Heands 29 høen Smegaardens skog. Landh. E. Madsstuen,, 9 Osjøen.. Arne Osen Heste,, 52 kndhagen Settaen Evnd Nsen,, 29 Hjemaasen.. A. Knudsen Robøe.,, 2 Trættesetten og E. E. Kjørstad. 40 Saubrenna Øsjøen. do...,, 3 Nystøen.... Ns J. Smugaarden.. 3. øvre Kveen... AndreaMkkesdatter 50 Ødegaarden søndre Mkke Fredrksen.,, 84 Sobrekken øvre... Fredrk Mkkesen.. 47 Sobrekken øvre... A. Knudsen Robøe. 63 Overføres

19 460 Etnedaen herred Etnedaen prestegjed, tnghg og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. ( Nordre;Etne ~ daen soan Sobrekken øv] g Brufat sogn. Brgets avn. Monsestøen. Sobrekken øvre... Nyhusen... Brskehaden og Aasetstøen Ny husen... Nyhus Frueset.. Bratteng. T on.. brekken nedre... 3taen Lundmoen. Skog Eeres eer brugerens nav. Matrkeskyd. Overført 00/37 Andrea Mkresdtr.. Jon Erksen.. Martn Syversen Langedaen Mkke Fredrksen Bdegaarden Anders Andersen Brateng Johan, Erksen.. AndreL'Mkkesdtr.. co. A. Andersen Fauskc Erk Frantsen... Martn Fredrksen MartnTomevodene, Reee oenerud og 5~20~ ro; E. ten Anders Haakensen. MartnTomevodene, Hege Rognerud og Tron E. Len Anders <. Krnd.. / Fæene oe Tomtehaugen (Læter) Sobakken østre Mkke Knutsen. Kvernemoen Erk J. Fauske.. Rotvodstøen.. Johan Andersen. Saveret.... Oe O._Nysveens sønner Kvernemoen skog. Oe Arnesen. Kvernenoen skog. A. M.:Bardaen og Bergene.Jomfrusettet.. Østen Sedah Erk J. Fauske.. Hege E. Rognerud... Hestknn nordre Hestknn nordre... e Knutsen... 9! støen Havor Nsen Daen,, 56 stknn nordre... Oe Osen Leheste,, 64 knd endet. Hador Mkesen..,,o7 astknn nordre... Mkke Hadorsen.. Skog. Nystøbakkene Br enehauge ennehaug Am.rk.. Brufat. Martn,omevofne, 38 Hu Hege Rognerud og Tron Len. Havor Nsen Daej,.25 e Andr. Arnesen.,, 66 e Osen Leheste,,56 nd / Overføres Etnedaen herred Etnedaen prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krsta ns amt. skyd. Eerens eer Rrgets av. ( Brufat sogn. Overført ~0 Hestknn nordre Hovcet.. Gur. Mara og Gud' brand~veserf~ovda~ Smaaadeagen.. Even Nsen ~rberg~ Daen Oe Jusen Daen... Smaaaden.. Oe Knutsen. Kjernset (s~ter)... Even Osen Røstø.. Settene. Oe Nsen Urberg.. Hestknn e.. Oe Osen.... Hagen og Saatte Havor Jusen m. f. støen Hestknnhagen... Gabre Osen Ku,,52~ usbraaten, HestknnØen.. Oe Osen Hesteknt 03 øen Dastøen Even Nsen urberg Kusbraaten. Gabre Ose Leadesettet og Arne Arneser Dasettet Braaten Kuhus.~raateen.. Oe Jusen )aer... Kjernset Even O. Røste.. / Ben søndre 4. O. Hestekndøen. Langeda Syver Mkesen Rohaug. Oe Xeersen,. La~geda... Oe Osen. Zust nedre. Gudbranc Monsen.. Rust nedre. Rut J. Fau~ke. Langedastøen. GudbrazdBøverstue, Rust øvre... Hasten H. Rust... Sagstuen.... Knut J. Fauske.. Granen. Tonette Osdatter Granem.... Oe Andreas Esen. Granem.... Knut M. Bakkene.. Svaberg. Oe cndsen Gra. numsbergene Svaberg..... Hasten Gudbrancsen Ødegaarden. Anders Osen Aafetstøe.. Peder Larsen Granumsjordet k on se bakk ee. K. K. uteadse,56 Gamestøen. Eng og Oe Ossøn 55 ' ner Macsanor / Genna.. Syver ~kzsen 25 Langedaen et... Oe Bjørnsen. ' Grs tnem swdre Erk Osen Espess~t. Kn ppene og M~rra Toef Martnsen,40. o,7 "2kkene dre do. 20 Jo 'hannes K,,66 G ~dbrand T 282 Overføres 96 3

20 462 Etnedaen herred Etnedaen prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans ant. / Brufat sogn. Brgets av. Haugen Bakken.. Bergene søndre... Granemstøen.. Bergene nordre.. Granemstøen.. Sobjør. Fatødegaarden.... Kop,. Eeres eer brgerens navn. Matrkeskyd. Overført 963 Torke Osen.... Anders Hansebraaten r. z. og d. y. Oe Knudsen Rønsmoen Oe M. Hansen Katstøen Oe Erandsen... Oe M: Hansen Katstøen Oe Hansen.. Gudbrand Waagaard Even og Knut Nsen K. O. Espescet, Anders Krng og Anton Madsstuen..,, ,, 83 06,, Strande skog Espeset nedre. Espeset øvre... Knut Osen 5 68 do... Vesten. Anton E. Madsstuen og Oe E. Lunde Arne Osen Le. Harad Osen Kvernene Dokken.. Kjerrngdaen.. Gamestøen. Skog. Dokken (skog).. Gamestøen. Bergund Løkkene. Bakkene. Knut Osen.. G. Monsen Rust. Erand Osen.... Oe Gudbrandsen Arne Gudbrandse Skaaren Erk Osen... Ns E. Thorshaugen Søren Knudsen.. Andreas Bardaen.. Knut Osen.. Engebr. S. Venden. Vest Knn og Sandjorde Besen søndre. Vestaforøkken. Knut Osen.. Krnge. Krnge med Myrstøen Kuftepadsen.. Krnge med Myrstøen Besen e. Besen e. Besen store 7 Skog. / Krngemoen Krngemoen tøstø. Arne versen. Knud Knudsen.. Anders Knudsen Gudbrand Skaaren.. do... Knut Johannessen Øver Lars Knudsen Le og Oe Bjerke H. ØstensenLundsten Ju Syversen.... Even Osen Granum ,, Krngemoen (skog) Hega Moe...,, 4 Overføres 289 8,, ,,,j ,, Am. skr. A~. $kr. Krngeen, Krng. Etnedaen herred Etnedaen prestegjed, tngag og ensruandsdstr<t, Vadres soreskrver, Krstans amt. j 2 Gaardens av. ) Brufat sogn. /. Rrgets nav. Eerens eer bngerens navn. Matrke skyd. *~. r,, Krngeen (skog). ~.Østensen~undsten~,,8 Oksekjernen.. Amae og Heene,,03 Nsdøttre Skonnord Kjerrngstøen.. do.,,97 Rødngen.. Oe Knudsen..,,32 Skaarens skog.! Crudbrand Skaaren. U med (arastse Anders Osen og 5!3 Fatmarken. Menm. Skørren.. Skørre.. L øvre.. L øvre.. L øvre.. Bøvarstuen med Krstofferstøen Bøvarstuen skoehus Rundborg og Matvken Kompen j L søndre.. Løkken. Braaten. Fagereng.... Byffeen nordre. Stubbene Ryffeen Bjørdasetten. Fatandsvoden Bergstøe.. Byffeen meern.. Rergstøen mdtre og Sagen Syver Osen Oe Nsen... Anders Osen Gudbrand Skaaren.. do... ver Andersen Kom peen A. Hansen Syverud. Knt T. Øver.. GdbrandHastensen Kornnuner.. Erand Nsen nger Gudhrandsdtr. Arne Arnesen Havor Jusen m. f. Mart Erksdatter Peter Bjørnsen Kergaard Svend Andersen. Anders Thomassen Martnus Hansen... Knud Osen.. Svend Andersen. M. Arnesen Konpen Søren Knudsen.. Arne Arnesen Kompen Rundborg... Andreas Erksen Lø~ødegaarde~. Anders Thomassen. Skogrettghed.. Fru Hega Moe.... Byffeen søndre.. Knud Smensen Nystøen Syver Andersen. / Keven og Løkken. Gndbrand Osen. Katstøen. Oe Magnet Hansen / Braaten.. Ns Nsen Berge støen Saatte.., Martnus Hansen... Langhaugen Erk Rundborg.. Bcekkeaden. Kr. Gudbrandsen ' Overføres Fostaustat.

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG VELOMMEN TIL DEN NYE SOLE +5 x MÅL: Ae eever ska trves og bve så dygtge, de kan! DAN S VEJEN DERTIL: En ny skoedag der er vareret, faggt udfordrende og motverende for den enkete eev Ae eever får en mere

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Trekantsområdets kystlejrpladser

Trekantsområdets kystlejrpladser Gl.Å bo v Selum Stederup Søderskov De østyske forde,, og forde, byder på uikke atur ser lags kyste. Alle e. Favetræspladse Jorde er god, og skove er derfor frodig og varieret. De markerede rute, der går

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter - rædsel og skræk Ordforklaring Se, syng, lyt, læs Skriv ind navneord Hvad er? Hvad betyder ordet? Hvorfor fejrer man? Se, syng, lyt og læs. Se videoen rædsel

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET)

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) STHUSET afs.13 side 1 JULEPOSTHUSET 13. december LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) (CLS POSTHUS) Postmester! Postmester! - De må vågne! Hva'? Hva' beha'r?

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

DANTALE - Audio-Visuel Test - VHS-version

DANTALE - Audio-Visuel Test - VHS-version Page 1 of 5 DANTALE Audio-Visuel Test (VHS-version) Bispebjerg Hospital Audiologisk afdeling Juli 1998 Erik Kjærbøl INDHOLDSFORTEGNELSE AUDIOVISUEL DANTALE (VHS) 1. Indledning 2. Præsentation af Audiovisuel

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

APPENDIKS B: PLOT AF UFORSTYRREDE TEMPERATURLOGS

APPENDIKS B: PLOT AF UFORSTYRREDE TEMPERATURLOGS APPENDIKS B: PLOT AF UFORSTYRREDE TEMPERATURLOGS I dette dokument som downoades separat fra hovedrappoten vises pot af ae uforstyrrede temperaturogs og de derfra bestemte 5 m- og 20 m-temperaturgradienter.

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj

I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj 1. vers I banken ligger tyve millioner, i Sørens lommer ligger ikke én. Der ligger kun en fløjte

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum.

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum. PvaPakeng FådnegpadsmdFaabg BumsEjdommeopføenypakengskæ demed26padsefaabgcum Pos kon og Supe b ugs Kommuna e Pake ngsp adse Kommuna e Pake ngsp adse OFF TOI ET NY PKÆDER INDKØRSSRAMPE DI SPONI B TFOR EJ

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Reparation og vedligeholdelse Udskiftning af døre, vinduer, køkkener, termoruder mv. Mere end 30 års erfaring

Reparation og vedligeholdelse Udskiftning af døre, vinduer, køkkener, termoruder mv. Mere end 30 års erfaring STAGEBO TØMRER / SNEDKER Reparation og vedligeholdelse Udskiftning af døre, vinduer, køkkener, termoruder mv. Mere end 30 års erfaring Tilbud gives uden forbindende www.stagebo.dk E-mail: michael@stagebo.dk

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Treningskalender, Tromsø Cykleklubb 2009 www.tcyk.no

Treningskalender, Tromsø Cykleklubb 2009 www.tcyk.no Treningskalender, Tromsø Cykleklubb 2009 www.tcyk.no R=Rolig i pratetempo, 50-60% innsats D=Distanse, 50-80% innsats H=Hastighet/fartsdrag 60-80 % innsats Oppdatert 27. juni 09 V=intervall 4-6 min 80-100%

Læs mere

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring.

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Kampanjen varer fra uke 9-15. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Alle priser i samarbeid med våre leverandører. Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille.

Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille. Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille. D A D Vi er et orkester, der spiller til fester. D A D Kan I være stille, for nu skal alle spille.

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn.

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn. MARS/APRIL - 2015 Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 28.03.2015 Ron Endresen 47444474 10.00-13.30 lørdag 28.03.2015 Jostein Jensen 91613884 13.30-17.00 lørdag 29.03.2015

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007 Mine erfaringer med søgning i lægdsruller Sommer 2007 Hvorfor søge i lægdsruller?: A. I 2 sogne på Sjælland (Glumsø og Køng) var kirkebøgerne fra før 1814 brændt, sammen med præstegårdene, således at jeg

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere