Norges matrikel 1904 for Kristians amt (Oppland) del Valdres sorenskriveri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges matrikel 1904 for Kristians amt (Oppland) del Valdres sorenskriveri"

Transkript

1 Gjøvk og Toten sektshstoreag Norges matrke 904 for Krstans amt (Oppand) de Vadres sorenskrver Søndre Aurda, Etnedaen, Nordre Aurda, Vestre Sdre, Østre Sdre og Vang herreder Matrkuerede eendomme og deres skyd den januar 904 Dette dokumentet er skannet fra den trykte utgaven som dekker hee Oppand fyke, utgtt av Fnans og Toddepartementet 904. Boka fnnes ba. på fykesbboteket. Skannngen er utført av Ger Thorud. Resten av Oppand fyke dekkes av andre pdfdokumenter (fer). Det er mug å søke teksten dokumentet, men NB det er kke atd at et søk karer å fnne et ord det kan stå teksten som vses, uten at søket fnner det. Bruk bokmerker t venstre for å gå t første sden for et herred (sten med bokmerker kan skjues). Det fnnes to utgaver (fer) av dokumentet med forskjeg oppøsnng, et 80 eer 00 dp (dots per nch) og et 200 dp. Høyere oppøsnng gr bedre bdekvatet. Oppøsnngen framgår av fnavnet som sutter på 80dp.pdf, 00dp.pdf eer 200dp.pdf. 200 dp fa er mer enn dobbet så stor som 80/00 dp fa og tar derfor engre td å aste ned fra nternett. 200 dp versjonen er først og fremst beregnet på utskrft på papr, men kan eers brukes på samme måte som 00 dp versjonen. 80/00 versjonen krever Acrobat reader 6.0 eer senere, 200 versjonen kan også brukes med Acrobat reader Enerett t denne utgaven thører Vestoppand Sektshstoreag avd. Gjøvk og Toten (også kat Gjøvk og Toten sektshstoreag). Besøk oss på

2 Herredsno. 23 Krstans amt. r NORGES MATRKEL Matrkuerede eendomme og deres skyd den januar 904 Vadres sorenskrver, Krstans amt. Udgvet af Fnans og Toddepartementet med en Poststyresen udarbedet opgave over gaardenes postadresse. Krstana J. M. Stenersen 8t Co.s Forag 904.

3 Søndre Aurda herred Aurda brestegjed, tngag og ensn~andsdstrk t, Vadres sorenskrver, Krstans amt. 3rgets av. Eerens eer b~~gerens navn. skyd.. k.. Søndre Aurda herred. Samet matrkeskyd: Ren sogn 203 mark 6 øre Bagn» 589» 92 2 Begndaen B » 39 Hedaen» 330» 20 >) 498 mark 2 øre.. Bagn» Begndaen» Hedaen» Anta natrkuerede brug: Ren sogn 22 Samet fadendod km.' Hjemmehørende fokem~ngde efter foketængen.. 3 december Krstana. K. Stenenens Bog~kken. ( Ren sogn. ' o 2 Skaret. Stavedaen søndre Le.. Landh. O. M. Smeby Nystøen Erk Havorsen.. Sagbraaten.. do... Myrstøen... Havor H. Sagbraaten Hermundspadsen. do. Brenna med Du Johan S. Kvaa. gurshaugen Dokken.. Rustøen Toevshaugen. Torstenbrenna. Sofebraaten.... Bergene og Game etøen Moen.... Erksbraaten Kakus.... Anders Syversen. Johan J. Skaet Johan S. Kvaa. O. J.Torstenbrænden Oe A. Sofebraaten. Erk Havorsen Sag braaten Oe og Anders Syverssønner Dokken O.. Toevshauge. Johan Kvaa og Oe Bramdngen Svend Rgbraaten.. Kut O. Bøen... Oe Osen Bakken.. Torstensvod Rustøhaugen... Rustøbakken Marakaste Knut O. Bøen... Ner. Oe A. Sofebraaten. Rugbraaten. Svend Havorsen og T. Svendsen. Hoen.. Henrk A nndse. Hovdet.. Hoebraate~ Tyttebærbraaten... Krstofferspadsen. Hor... Moen nordre.. Hoestøen. Skaret... Gamestøen Syver A. Sette. Oe Osen A. Arnesen Hagene. Johannes Kutsen.. Erk Osen... Oe Osen.... O. Arnesen Staveda Anders Gudbrandsen Gunder Evensen Brændgen N~rstad. Arne Arnesen / 5 97,, 07,, 39,, 5,, ,, 36 >, 02,, 03 7,,, ',,,, o ,, 49,, 32,, 20,, ,> 7 62,, 42,> 46 Stavedaen søndre. Anton Osen Bøe.. 53 Fjedstøen.. Ns Bjørnsen Rud.,, 3 Stavedaen søndre. Oe Bjørnsen Røasetten.. Oe Osen Bjørnstad,, 53 Fjedstad Anton Osen Bøe..,, 46 Bjørnstad... Oe Osen....,, 46 Kavene. Oe Syversen Rud.,, 2 Fjedstø Tore Osen...,, 23 Ternperemen. A. Syversen Kvaa.,, 02 Setten nedre.. A. Osen Bjørnstad.,, 24 Fjedstø do.,, 29 Overføres Am skr. Hoden. Ren.

4 p p 430 Søndre Aurda herred Søndre Aurda herred 43 Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans ant. 9 0 Brgets navn. Eerens eer brugeres navn. Ren sogn. Overført Stavedaen.. Ren. søndre Kvaa nordre. Kvaa nordre.. Asak H. Stavedaen Kvaa nordre.. Havor Havorsen.. Moen Tore Osen Skaet.. Bøen øvre. Bøe.. Oe Osen øang 3 66 Bøeshaugen Amnnd Asaksen 74 Bøe og Gjuven Ns Nsen..,, 55 Gjuve ogsa;. Bøe.. Syver Engsen. skr. Dyven.,, 5 Bjørdaen... O. A. A. Smedsrud.,, 7 Udt. Bjo Bøen nedre og Erk E. Wod 5 daen. Gjuven Bjørdaen A. A. Smedsrud.,,5 Guvevoden Anders Thomassen,, 42 7 Sknnerud nordre o Rødang nordre Sknnerud søndre 2 3 p 4 E\ søndre Aurda prestegjed, tngag og esmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstas amt argecs av. brngerens nas. 9 Q Ren sogn. Overført / 7489! Tjeregjedbrenna G. Osen Skaet g 9 / Srnnerud Lyusette Oe Amundsen.. søndre Rugbraaten Akerjordet.. M. Krstoffersen Ed Støen... Oe Osen Hagene.. Kaveremmen.. Anders Gudbrandsen Odegaarden Urk Knudsen.. Fjedstøen, Myrstøen og Nystøen Nordrestøen (fjedstø) Ødegaarden mdtre Huset Huset Husestøen (fjedstø) Ødegaarden søndre Oe Syversen Rsang Arne Osen.. Oe Osen.... Amund A. Bøe. Anton O. Ruse.. Syver Osen.. Hasten Osen.... Hagen og Fjed Mare Osdatter. støen Rødang nordre.... Oe Syversen.... Rødang nordre.... Mkke Hegesen Ueberg.. Oe Knudsen Krsten braaten Rødang nordre. Ns Bjørnsen Rødang nordre.... Oe Syversen.... Sottet... Oe Osen.... Sknnerud øvre. Havor Osen. Arne Osen.. Braaten øvre.. Braaten nedre og Syver Arnesen Ny Nyende ænde Saasaa.. A. Knudsen Hasene, Lestøen S. Larsen Brænden... Sknnerud søndre.. Syver Engsen. Fjedstøen.. Oe Osen Hoden.. Sknnerudbraaten. Syver Engsen. overføres 74 Rodang ka des Ro'o ,, Kvan søndre. "J nedre Austegaarden J L an /,,04 Harasette.. do...,, 4 Ostad do...,, 22 Bubaktegen og e Ose Sottet, 08 Lyusettegen Kvaa søndre.. Johan Syversen Kvaa søndre.. Engebret Erksen Hatten.. Oe O. Navernd.,, 22 Bjørdaen O. Knudsen Løkken,, 27 Hoestøen. Anton Osen Bøe..,, 34 Haugen. Oe Hernansen. 50 Bjørdaen Knud Knudsen Bøe,, 34 Naverud. Oe Osen d. y Høvresen.. Mkke E. Hoff..,, 86 Naverud. Oe Osen Sottet...,, 98 Hengen... S. Larsen Brænden. 0 Bøen nedre. A. Osen Hagejordet 74 Bøen nedre..joh.s Tdenansen.. 69 Bomstøen.. Erk Narvesen..,, 34 Bomstøen.. do... 7, 34 Len.. Barbro Knudsdatter,, 57 Bøen nedre. do Hagene.. ver Trondsen...,, 56 Bøen nedre. Thomas Osen Vestrem Oe O. Paaeen 3 45 Bøensvoden Thomas Osen...,> 29 Bøen nedre. Kommunen..,, 27 Bankenberg Oe K. Hasene.,, 39 Bøen nedre. Johs Tdemansen.. 67 Bøen nedre. 0. Jusen Smedsrud,, 54 Avspadsen.... Oe og Anders Osen,, 27 Smeasettet Bøen nedre. Thomas Ose~ Bøen nedre. Syver M. Hagene... Bøen nedre.... Knut Osen.. Ønesstøen. Harad Haradsen Tnrbraaten Mkke E. Hoff.. Haseremmen.. Ønessæteren Ønessæteren Braaten.. Lyhus Bøenshagene K. Knudsen.. do... Gnnder Evndsen.. Oe O. Lyhus Johan Johansen. Turkeremmen.. Oe Hermansen. Bakkene.... Knut O. Bøen Høvresen.. Oe Lnækrene..,, 5 Bakkesettet.... Syver Asaksen..,, 22 Bakkene.... Knut O. Bøen...,, 2 Voejordet.. E.0senFremgaarden,, 29 Overføres 8 80 merk^^. /

5 Søndre Aurda herred Sønd urda herred Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. ' Søndre Aurda og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Kr o skyd. Eerens eer Eerens eer Brngets navn. Gaarde s navn. brugerens navn $ ~ r Ren sogn. Ren Sogn. overført 2 6 Austegaarden Kosgaard.. 2. Mangene Anders Gudbrandsen Skaet Bakkene.. ;. Oe O. Hoden.. Saatteen (sæter).. Gubrand Osen. Austegaarden... Ns Nsen... Austegaarden... Harad Nsen... Revop (sæter).. Oe Osen.... Gamestøen Johannes Knutsen.. Len.. Len.. Bakkene. Bakkevoden Lnc?krene..: Ka vebraaten Sk: rekken (s æter). Pkhaug. Fugedasremmen. Ren meer... Sagjordet Brskevoden... Høstsæterbakkeremmen Vesmeremmen. Hagen.. Gunhd Stengrmsdtr. do. Syver Asaksen.. Oe A. Skndrud.... Oe versen.. Syverc Osen.. Erk Syversen Jukamsen Oe Syversen. Kuut O. Bøen Knudsen Hasene L. Havorsen Løkken P. Jakobsen Lestrud Erk Osen Hoden. Tdeman B. Hagene. do. s Osen Framgaarden Krkebøen.. ~rnmunen.. Framgaarder ng Syversen. Bjørdaen Kvernejordet... Lgeborg Osdatter.. Kjørum.. Oe A. Andersen Ønesstøen. O. Jusen Smedsrud. Vhemshaunen og Oe Hansen.. Nybraaten Gn, ssstøene " Oe Knudsen....,, 86 Ren. 60,, o ,> 2,, 56, 54,> 55 20,, 22 25,, 56,, , J >, 03,, 27,, 09 p,, 09,, 09,, 8 9 Has ene.. Osen Lnækrene. Bjø Has a7. / rud Braaten.. E. Evensen Hase..,, 25 0 rdaen Syver Mkkesen ebraaten... Even Asaksen.. 2 uvarten og Svete Arne. Haugsrud.. Bakkene. Settet Framgaarden.. Josefspadsen.. Nybraateremmen.. Turkeremmen.. Haebakstøen. Hasene. Oe Osen Hoden.. 55 Kar Arnesdatter,, 20 Hasten Anundsen Johan Osen.,, 2,, Oe Hermarsen,, 2 Kvashaugen Arne Kauverud.,, 27 Hasten Amundsen,, 72 Fremgaarden Erk Osen Torsrud. Overføres 57 9 Kosgaa ed... Nybraateremmen.. Erk Osen Torsrud. Hasene Brettene Hermudsen Framgaarden Hagen.. Paaeen Braaten.. Framgaarden.. Hasejordet Paaevoden. Sreterud Framgaardsen.. Uevoden.. Settet.. Bretteøkken Godvanstad. E. Osen Fremgaarden. Hasten Knudsen..... Erk Syversen..... Oe Hansen... Krstne Osdatter.. Havor E. Sagbraaten L. Havorsen Løkken. Oe Hansen... Hasten H. Brættene Oaus Mkkesen. Oe Erksen.... E. Evensen Hase... Oe O. Brattebakke.. Oe Osen Hoden.. L. Havorsen Løkken. Oe Syversen..... Hove med Høvres Arne Mkkesen en og Framgaarden Brskevoden og Gunhd Osdatter Gofaøkken Sørbøen Hasene.. Oe Kndsen.. Brenna Johan S. Kvaa..... Høvresen nordre. Anders O. Hovda.. Brennngen. Oe Mkkesen.. Brskevoden Peder Jakobsen. Bzkkevoden.. Knut K. Bergssund. Krstoffervoden 8. Osen Vegngsrud Kauverud.. Oe Arnesen. Taterhaug... do.. Kauverudbergene. Thomas ugbraaten. Kauverudbraaten. ngeborg O. Røang. Lennerstøe~. Trondsen Hagene. Hove søndre... Mkke E. Hoff.. Brennngen nordre. Oe Krstensen.. Rødang nedre.. Rødang nedre.. Knut Andreassen... Rødang nedre.. ngeborg Osdatter.. Rødang nedre.. Knut Andreassen... Rugbraaten. Thomas Haakensen. Krstenbraaten. Oe Knudsen. Fjedstøen. Oe O. Naverud. varteberg.. Svarteberg med Arne Arnesen... Amerkn. Postaustat Hove am. skr Hof, 45 Hoff.,, 32,, 88,, 69,, 76, 34,, 49,, ,, 05,, 2,> 34,, ,, 33! 6 4 Stavedaen T2 Storstøen Storstøen. Storstøen. Storstøen. Storstøen. Fekjene og Skogen Oe S. Pkhaug.. 74 Havor Osen,, 22 Harad Hastensen..,, 20 Oe Amundsen..,, 7 Oe C. Jukam og,, 29 Trond. Haeen Storstøen. Oe A. Skndrud.

6 Søndre Aurda herred Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmanasascrxc, renskrver, Krstans amt. søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Kr! jtans amt a Eerens eer skyd., ( Ren Sogn. Overført 2025 Anmerkn. Bjørdaen / ( >25:zE;z&e4 Bjørdaen Knud Osen..,, 64 Ogsna skr. Ren. Hauor Gundersen Snertum Snertum Lars Havorsen,, Brettestøen Brettestøen.. O. Jusen Smedsrud,, 7 2 Borgsværn Borgsværn (sæter) ngeborg O. Røang,, 5 Bagn sogn. Udt. Bang. : 5 6 Bratrud... Smedsrud.. Gunnar S. Bang.. 7 Gaards Bagn. Smedsrud og Stens Kommandersergeant 2 06 skr. Lsterud. rudpadsen A. O. Lsterud Bjørdaen Knut O. Bøen...,, 25 Smedsrud Peder Lsterud Saudaen. A. Mattassen Keven,, 47 Edebakken. M. O. Edebakken..,, 69 Fosshem Hans Erandsen.,, 03 Lesterud mdtre.. Af Osen Padsen.. Havor G. Bakken.. 0 Bakken med Hee Hasten Lestrud 2 3 hk.,u> (sæter) bakken Ho vsæteren. Oe Erksen Len...,, 34 Ho vsæteren. do.,, 8 Le n nedre.. J. Erksen Sagstuen,, 7 Brr ~trudsæteren L e n nordre. Stegrm Erandsen. 0 Bagn. Mc te. Joh. Osen Haugrd 8 Gu dmundsen.. Oe Trondsen,, 20 Le,n øvre... Stengrm E. Len...,, 42 T sterud sendre Oe Osen ;... J0h.s Tdemansen..,, 25 Ren..... annngdaen. Oe Osen Køvrud.,, 63?dstad Amund Fremgaarden,, 0 ghen Overngenør L. ver,, 0 sen Bergund K. Arnesen Bratrud.,, 4 Nysæter. Oe Nybraaten..,, 20 Bjørdaen... Knut O. Bøen...,, 3 Nysæteren.. Oaus M. Thorsrud.,, 20 Foss.. O. P. Gapkjern.,, 0 Bratrud nordre. Hasten Haradseh Bratrud nedre.. Oe Osen Bratrud. Herman Syversen Nedrejordet. Arne Mkkesen.,, 44 Ljordhaugen... Mkke Mkkesen..,, 7 Haugerud... Oe Osen Bratrud søndre.... Anton E. Lundene Skog Erk Osen..,, 29.. Bratrud meem med Mkke Haradsen Bukfy (sæter) Skog. Erk Osen...,, 29 Overføres z! Eerens G Gaardens ~av. Bngets navn. eer brugerens navn. Overført Bratrud.. Knutstøvoden.... Harad Nsen..,, 54 2 Bratrndsæter ver Jeremassen,, 4 Bakkene Bagn. 3 Feten.... M. Knudsen Torsrud,, 05 4 Bratrud øvre... Arne Mkkesen.,, 95 5 Brattebakken øvre. Joh. A.Torsrudøkken,, Skar.. Skar nordre.... Harad H. Skar Am. skr. '6 2 Hørresen.. Oe O. Lsterud.,, 42 Ska'. 3 Gjerdngen.. Johan Hadorsen,, 23 4 Skar søndre.... Harad H. Skar Haugen.. Oe G. Bakken..,, 50 6 Skrubbeen.... Krkes. O. Thorsrud,, 8 7 Hangbusæter. Oe G. Bakken..,, O9 26 Trondrud Trondrud med Oe Osen Høvresen 2 Personsæteren.. MartnH.Pederssæter,, 25 3 Heebæk (sæter).. Oe Arnesen Køvrud,, 47 4 Trondrud Asak Osen Bøe nordre Oe Osen....,, 2 W Bøe søndre Knud Kn~dsen..,, Vegngsrud Vegngsrud Harad Osen 4 48 Udt.Vengs 2 Gjuven.. Anders Andersen rud. Y 3 Swterpadsen.. Arne Erksen,, 56 4 Skrkervoden.. K.Mkkesen Torsrud,, 2 5 Ruebakke. Anders Osen Le..,, 56 6 Høvresen.. Oe. Lnækrene...,, 54 7 Vegngsrudbraaten Oaus H. Dokken...,, 3 27 Sørfaten øvre.. Sørfaten øvre.. Martn Osen Nybraaten.. Harad Haradsen.. 00, 3 Runnbraaten... Oe E. Thorsrud....,, 22 4 Skrubbeen.... Mkke M. Karsgodt,, 20 5 Turbraaten og Harad Haradsen.. 06 Ren. Bagn. Paasbraaten 6 Daen Erk Narvesen Brenna.. 0.OsenPræstbranten,, Len. P. E. Madsen,, 22 9 Prestbraaten.. Oe Osen....,, 54 0 Dokken. Hans Osen.. 08 Runnbraatedokken. Erk Trondsen..,, Sørfaten nedre. Sørfaten nedre. Oe Gudbradsen Sørfaten nedre. Syver Mkkesen Braaten.. Oe Hansen..,, 32 4 Austfaten.. Gur Knudsdatter..,, Kasgot.. Kasgot.. Mkke M. Karsgodt 2 34 Am. sk. 2 Grokøv (sæter) Hans Rugbraaten...,, 49 Kasgodt. 3 Torshaug Kommunen..,, 34 4 Kasgot avre... Knud Andersen Hagadokken Erk Syversen...,, 28 r Overføres

7 Søndre Aurda herred ' Ga:~rcerq Aurda herred Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. &dre 4urda prestegjed, tngag og ensrnandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstars amt. 3, Gaardens $ e skyd. na~n hwget5 n=. Eerens eer 3 P d,.? Y 3 :ej navn. Brxgets navn. Eerens eer brugerens navn. Bagn sogn. Overført Bagn sogn. Overført Bukfy.. Johan Jonsen,, 28 Granen Krkes. O. Thorsrud,, 42 Brattebakken...,4nton Arnesen..,, 39 Fjøs. Havor G. Len.,, 0 Torsrud.. Torsrud. Oe Erksen d. æ Torsrud. Svend Osen. 2 6 Engsæteret.. Harad Osen,, 44 Torsrud. Oe Andersen 2 09 Hovde.. Anders Osen,, 6 Torsrud nordre. Oaf Mkkesen Torsrud nordre. Mkke Knudsen.,, 4 Bjørdaen Oaus Mkkesen,, 58 Torsrud mdtre. Oe O. Torsrud.. 44 Bakkebraaten.. Oe Erksen Len...,,06 Braatene :... do. Rosenberg skog Bankkasserer O. E: ' 29 6 Kasgot Vod nordre Vod 2 3 4' Fetaaskog... Skrubbeen. Braaten.. Thorsrud Mkke Knudsen Mkke M. Karsgod A. Narvesen Daen. do. Torsrud øvre Vod nordre Erk Erngsen.. Langszeteren Syver Erksen... Høstsæteren Oe O. Haugrud. søndre Voesæteren... Erk Osen...,, 74 Skrubbeskogen Oaf Mkkesen..,, 74 Vod søndre 0. A. Nerødegaarden,, 35 Vodhem... Martn Osen....,, 20 Vod søndre Knut K. Søre Vod søndre Oe O. Gadhaug... Mdtvod Hans Erandsen Nygaard. T. Evensen Renden.,, 5 Grønvod Landh. O. Tronrud,, 40 Grønvod søndre.. do..,, 40 Øvervod O. A. Nerødegaarden,, 50 Skogen.. Kommandersergeant,, 8 A. O. Lsterud Bergund Landh. O. Tronrud.,, 03 Myrstøen... Arne Mkkesen.,, 46 Trudvang... H. H. sandsmoen. 42 Nyvod.. Oe O. Gadhaug,, 87. Erstad... Knut Haradsen osenberg.. Bankkasserer O. E.,, 36 Thorsrud Lffengren.. Knut Knutsen...,, 5.. Vod søndre Krstoffer Osen 47 Kades Sø 90 vod. Vod søndre Skrædder K. Osen,, 30 Gdes Su Grønvod Landh. O. Tronrud,, O3 "d. Erstad nordre Oe Osen d. y. 93 Bagn. Bakkevoden 0.MkkesenSørfaten Erstad søndre Krkes. J. Xrksen.. Matrkeskyd. ~tg. Bjerke... K. H. Erstadbraaten,, 55 Paasbraaten Oe Andersen Knd Rosenberg.. Bankkasserer O. E.,, 29 Thorsrud Bakkevoden 0.MkkesenSørfaten,, 5 Braaten vestre. Oe Andreas Osen.,, 52 Erstad.. Oaus Mkkesen,, 34 Rydnngen.. Krstoffer og Oe.. 44 Evenssønner Gtesæte'en Herman Syversen..,, 6 Rosenberg.. Bankkasserer O. E. 4 Thorsrud Oe Osen Erstad.. 29 Hovsæter Granen Remmen med Fetaasremmen Erstadbraaten.. Erk Osen Thorsrud,, 34 do. 9, 24 Harad Haradsen Bratterud Laake Garver Pedersen Hestehagen Hestehagen Oe Knudsen Bergsund Knud Knudsen..,, 36 3 Kraakesetten og Bankkasserer Oe E.,, 49 Vesesæteren Thorsrud oo Knut Fnhert Hestehagen. P. E. Madsen Skog. Oe O. Køvrud. Sparkevk..'. Oe' Syversen.... Sagremmen.... Harad T. Skar.. Krkebjørgene Skog. Oe S. Pkhaug. Krkebjørgene.. Oe Køsbøe.... Syver Syversen. Arne Erksen Homeberg.. Bomstøen.. Myresten.. Skrkervoden... Oe Knudsen.... E. Fremgaarden.,, 44 Am. skr Krkeberg. >, 88,, 69,> 96,, 33 Jukan... Jukam øvre.... Martn Arnesen Hndehengen.. Oe Andersen,, 59 Hjørdaen MartnO.Edebakken,, 5 Jukam øvre med Erk Osen Daen Jukan nedre... Krstoffer Osen. 46 Storebrufossen Gunder Svendsen..,, 20 (kvernbruk) Rosenund.. Oe Mkkesen..,> 58 Berge.. Erk A. Tørhaug,, 47 Bjørdaen.. Oe Knudsen Løkken,, 23 Strandskogen.. Martn Arnesen.,, 20 Grokøv. Oe O. Paaeen....,, 5

8 / P Søndre Aurda herred Søndre Aurda herred Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensnandsdstrkt, Vadres sorenskrver, rstans amt. s~ndre Aurda prestegjed. tngag og ensmandsdstrkt, Vadres ~oreoakrver, Krstans amt. Brgets nav Eere5 eer brgereq nav. Matrkeskyd. a $ 3 d. Gaardes uav. Brugets av. Eeres eer brugerens navn. Bagn sagn. / Overført / Bagn sogn. Overført ) Bagn øvre. Bergene. Andreas O. Bergene 90 udt Hang. Bagn. Erandshaugen Oe Osen Udt. Ees Brurud.. do..,, 0 haugen. Skog. Oe Mkkesen Sør,, 5 faten Frenredaer Oe O. Dah.,, 29 Gubberud... Arne saksen,, 4 Gubberud Harad Osen Torsrud,, 47 Gjestgverhaugen.. Erk Stengrmsen Storebrufossen. Gunder Svendsen...,, 20 Qubberudrydnngen Arne saksen,, 0 Bjerkeund.. SkrædderO.Mkkesen,, 6 Harknn sæter. Oe Osen....,, 36 Erandsen. Mkke Osen,, 20 Dønhaug.... Havor H. Staveda.,, O. Kommandersergeant A. O. Lsterud.. Bomstøen.. M. Arpesen Jukam,, 20 Bergas~ter.. Søndre Aurda Prestegaarden Sognepresten 53 prestegaard. 3 Bratrudsgter E~k E. Wod...,, 5 Storødegaa~den nedre Hansesæteren. Krstoffer Erksen.. storødegaarden 4 Mevandet.. TdemandMevandet,, Bagn søndre Sørbøen. Gunhd O. Sørbøen Hovsmteren O. versenbrbakken 44 Opysnngsvæsenets fond Mokn, Tamburgaar Edv. Esrud.m. f... den og Ødegaarden Taaburgaarden Kdesæteren... Jordet Bredabk.. Løkken.. Ødegaarden, Jorde Langestøen og Løkken Bre tdabk... Oe O. Kang Gnhd O. Sørbøen Svend Svendsen.... Sanatoreeer Chr. Chrstensen Oe Knudsen.... Oe Mkkesen.. Sanatoreeer Chr. Chrstensen det Knut Osen../ Jor Jor det med Heggeb~ Oe Osen.... Rr,,~mstøen. M. Osen Bangsjordet Ødegaarden. Erk Mkkesen. Bredabk.. Sanatoreeer Chr.,, Chrstensen 7 Braaten. Arne Gubberud d. y.,, 36 8 Bredabk.. Sanatoreeer C tr. 23 Chrstensen w 9 Mørkedaen.... Oe Osen....,, 37 Overføres ! øvre 43 Hafton 2 44 Braker 2 Bagn østre. Fnhart skog... La~dh. O. M. Smeby Framnes S. Erksen Sagstuen Brubakøkken.. Oe Nybraaten og Oe Bergabraaten.. Brnbakke. Oe Osen Bakker Fnhart. G. Monsen Qudberg Framnes Syver Erksen... Sagstuen.... Martn Amundsen Dønhaug Sagøkken.. Oe Knudsen....,, 0 Skogy... Sanatoreeer Chr.,, 0 Chrstensen Matbraaten. Arne Arnesen...,, 20.. Matrkeskyd. B hmerkn. 'o~l%ustat. Bagn. Lejordet K. A. Lekerbakke Kades Stor Haugen. Vhjemsbraaten med Fossepadsen Storødegaarden søndre Engebret Osen. Syver Syversen. Syver Arnesen.. ødegaarden 69 nordre,, 59 Udt.Yeoms brøt. Øvregaarden.. O. M. Øvergaard. 530). Krstoffer A. Leker 27 bakke og S. Arnesen Langødegaarden Anton Engebretsen. 3 rsto offer 90 Oe 0sen Martn og Ossønner Arne Syversen og,, Knadre. Mkkesødegaarden søndre Tomtene Stanfnmarken.. Jens Arnesen. Stanfnmarken.. Engebret Osen,, 64 Stanfnmarken.. Arne Syversen og,, 25 Jens Arnesen Stanfnmarken.. Engehret Osen.,, 20 Stanfnmarken.. Kommunen..,, 0 Høgødegaarden Oe Osen Svene S. Mkkesen Sørbøen 4 39 Braker med Strypen Arne Haavesen Grovsæteren Oe Skaran..,, 9 Grovsæteren do...,, 02 Grovsæteren do...,, o7 Grovsæteren do...,, 5 Skog. Anton Osen.,, 37 Skog. Enkefru Hega,, 56 Rognerud Jordet.., Anton Osen.,, 52. Braker.. Oaus Haavesen 2 07 Braker.. Arne Arnesen.. 60 Overføres 52 08

9 Søndre Aurda herred Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. 2 6 skyd. Eerens eer navn Brngets navn. W / Bagn sagn. Overført / 5208 Gaardens Braker.. Reer Thomassen...,, 5 Bagn. Brenna.. Oaus Haavesen,, 2 Kjernhaugen.. do.,, 33 Fjedeng Anton Hegesen,, 03 Jonspadsen Skog. Mads Knudsen Haugan m. f. Lekebakke. Gabre Arnesen. Engen eer Vnger Even Hansen øen Skjærsten.. Oe Osen.... Grovsæteren O. M. Øvergaard Grovsæteren do. Kobu Oe Arnesen. Skjærsten.. Oe Erksen. Skog. Peder Odnæs og Anton Madstuen 50 A!m. skr. Lækerbakkc 2 36,, 34 2,, 20,, Skaran.. Oe Osen Skaransæteren.. Reer Thomassen 2 00 Jonspadsen og U. M. (avergaard,, 59 Tomasbraaten Skog. Oe E. Storsveen 2 8 Skaransæteren.. Oe O. Dyvesæteren.,, 5 Egekjernsæteren.. Mkke Øud..,, 0 Letepadsen Havor 'Jeremassen.,, 29 Lamyren... Torvad Osen...,, 02 Bjørneskaret Andreas Arnesen...,, 4 Døven Reer Mkkesen. Døven.. Nkke Hastensen Udt. Dsse. Bergene, Kamben OeNarvesenBergene og Tangehuet Marken Oe Havorsen... Kamben og Bergene Herman Knudsen.... Kamben.. Syver Mkkesen Dokken og Daen.. Martn Erksen.. Skørren og Døven Erk Erksen Dokken.. Martn Erksen.. Seteren nordre.... Mkke Syversen Sæteren søndre.... Erk Osen... sandsmoen Martn Trondsen Svartkjern (sæter). do. Brenna.. Knut Osen.. Brenna.. Krstoffer Erksen.. Skog. Korpsæge L. Rng. Dokkebakken nedre Erk Osen Thorsrud Dokkebakken øvre. ngvar Erksen.. Døvenbraaten.. Syver M. Døven Bergene. Oe Narvesen Seget n. m. ~artfn M. Døven.. Overføres Søndre Aurda herred 44 Sondre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. j 6 skyd. Gaardens navn. Brugets navn. Eerens eer brngerens navn. Bagn sogn. Overført / Døven med / Skogen.. Bankkasserer O. E.,,60 Bagn. / Tangehuet Thonrud oe Chr. Osen Granen M. Hansen Døven,, 30 Marken. do..,, 30 Gjuven.. Oe E. Thorsrud d. æ.,, 05 Sørem.. Hasten varsen 08 Skr.,og rat. Skaret... Anton Hansen..,, 55 S~re. Granen.... Anne Syversdatter..,, 20 Gjuven.. Gubr. Tdemandsen,, 40 Ko.. Erk A. Tørhaug,, 24 Granen Anne Erksen Skor,, 43 ren Letet Letet nordre.. Hernan Arnesen Skog. Reer Thomassen...,, 46 Letet søndre med Havor Mathassen Store Ønessæteren Sør. Syver Erksen...,, 20 L Lønnom. Anders Osen,, 03 Høera. Brenna.. Hans Arnesen... u,, 56 Bukfy (sæter). Martn Andersen 9, 07 Kobbervken søndre Hans Osen Sørfaten 2 0 Mhus Kobbervken nordre Arne Osen.. 87 Kobbervken søndre Krstoffer Erksen..,, 34 Skog. O. M. Øvergaard,, 0 Bukfy.. Arne Osen.., 34 Lundene søndre... Harad Larsen Mtnd... Oe 4rnesen. 64 Lundene øvre.. Harad Erksen. 74 Lundene nordre Oe A. Krstoffersen 4 34 Lundeen... Peder Knudsen. >> 79 Nsebøe Martn Andersen 66 Øhus nordre med Oe Andreas Arnesen 0 07 Fatbraaten Øhus søndre.. M. Arnesen Mund Bukfy (sæter) H. Osen Sørfaten.., 59. Snuggen. M. Arnesen Bud.,, 52 Braatesæteren og Harad E. Lundene,,, 29 Fossehaugen Braatesæteren.. do.,, 44 Bergud Anne Ncoasdatter.,, 08 Bergund do.,, 0 u Lundmoen.. Harad Arnesen.,, 40 Smedmoen Oe Knudsen.... /,, 45.. Langedrag.. Langedrag.. Oe Thomassen Skog. Syver Mkkesen og 2 70 Oe Arnesen Fønhus Skog. Arne Arnesen Øhus,, 56 Stensæteren Lndokken og Gro Oe Krstoffersen,, 83 sveen

10 4.42 Søndre Aurda herred Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensnnndsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans ant..' skyd. Eerens eer Gaardenr navn. Brgets ~U%V. brngerenr navn. g, 8 Bagn sogn. Overført Stensæteren Stensæteren Erand Krstoffersen Tomasbraate~.. Anton Andersen.,, 69 4 Labæken. Chrstoffer og Chr 3 7 sten Erandssønner 5 Sk< )g. Erand Krstoffersen La bækjen søndre. Oe K. Tronhus.,, 93 Ous..,. L,.A us O. M. Øvergaard Hø ersæteren... A. Føhus jr. og Erk 4 32 M. Fønhus 3 Sto tre Bukfy.. Krstoffer og Oe,, 29 Evensen Ctn 4,,are Bukfy og Mkke Arnesen Ø,, 2 Røvangen vestre und 5 Røvangen.. ver Hansen.,, 5 6 Stenbraaten A. Fønhus jr. og Erk,, 42 M. Fønhus 7 Høersæterbraaten. Hasten P. Lybek..,, 76 Trondns Gadhaug... Oe Osen Toebraaten og Lars Osen Kauvstad 3 Toebraatehagen Hans Erandsen.,> 22 4 Toebraaten. do Trondhussæteren Anders Erandsen 4 84 øvre og nedre 6 Trondhussæteren do nedre Hansebraaten.. Hans versen Trodhus Oe Knudsen.... Aamot... Oe Osen Gudberg. Gamevoden... Hans Erar StorsveenmedLang Engebret O braaten og Rensjødaen Heandshøen.. Oe Egebr Headshøen.. Krstoffer og Oe Evensen Len.... Oe Osen Gadhaug Lundby. Arne M. Fønhus Trondhusaasen Aasen Oe Osen.... med Kosætere Nybraaten med Ko do.. sæteren Skog. M. Arnesen Fønhus. Fonnhus med Brn Arne Arnesen (. y.. geen Fonnhus med Br Erk Mkkesen.. geen Brngeen (sæter). Anton Osen. Høera.. Brngeen... 3 Overføres Sondre Aurda Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensm, andsdstr ( $ Gaardens navn. Brugets red kt, Vadres sorenskrver, Kr 2 " Matrke navn. Eerens eer brngerens navn. ' $ P? skyd.,j Anmerkn. / Bagn Sogn. Overført Ed Ed.. Oe Krstofferse... Skog. Hege E. Rognerud. Skog. Mkke og Oe Krstoff ersen Skog. Oe Krstoffersen Skog. Eng emmen..) Hudrebakken.. Hdrebakken Krkesanger J. Erk (sæter) sen g9 Lundesæteren. Vaha. Apotheker Hvosef. 60 Tenevassæteren Tenevassæteren Knut Larsen Skaet. øvre øvre 6 Tenevassæteren Tenevassæteren Herman Tdemansen nedre nedre Ruste 62 Vangen nedre.. Vangennedre(sster) Ns Looft 63 Vangen øvre... Vangen øvre (sæter) Ns Looft 64 Bukfy.. Bukfy (sæter). Peder K. Sundeen. Begndaen sogn. 65 Garthus nordre. Haugen.. Krstoffer og Martn Krstoffersen Ed Andreas Andersen.. 2 Haugen.. 3 Brandsæteren.. 4 Lybæk.. Hasten do. Pedersen Skogen.. Krstoffer OP Martn rsto offer sen Ed Augunstykket.. Krstoffer og Oe Evensen Garthus nordre Oe Johannessen Skog. Korpsæge L. Rng. Garthus skoe.. Kommunen.. Garthus søndre. Garhus meem... Oe Osen Muggedasen(skog) do. 2 8 Rustebakke. Garthus søndre Anton Haradsen 5 69 Rustebakke. Mkke Krstoffersen 4 60 Ed Skog. Oe Krstoffersen Ed 7 93 Purkefoss (skog)... Mkke Krstoffersen,, 6 Stensrud Stensrud nordre med Egevassæteren, ars se bøet og Muggedaen Ed Engebret Syver~en. Postanstat.! Høera. A Bagn.,, 25,, 34 Begndaen.,, 34,, 25 Bagn.,, 39,, 20 Høera. Ogsaa kadet Nedre Hedaen sop. 72 Begndaen.,, 59 05,, 37,, 29,, 03 Høera. Begn Hesjabakken og ndreu SYv~rsen Skaret, Hesjabakken og do. Skaret..,,83

11 444 Søndre Aurda herred Søndre Aurda herred 4t5 Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. / søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. r d Begndaen sogn Stensrud Grmsruc.. 70 Ptngsrud øst 7 Ptngsrud Brogets navn. Eerens eer brngerens navn skyd. overført 8638 Jordet søndre.. Andreas Syversen. 83 Skaret... Lars L. Schytter..,, 7 Skog. Korpsæge L. Rng Muggedaen.... Oe Ryversen....,, 29 Everhø.... Landh. Hans Hagen,, 0 Grmsrud Eef Hansen Ptngsrud østre... Pedor R. Ptngsrd Dokken.. Oe Nsen 75 Amerkn. Posbnsbt Begndaen. Begndaen 73 3 Haugsrud med Petvandet og Ø vandet ; ' versæteren Brngets navn. skyd. Eerens eer Vadhammeren og Pedor Ptngsrud... Toevsrudjordet /z Haugsrud samee Rstebraaten. Vadhammer skog.. Hege Ptngsrud Sørum.. Anton og Oe Gubrandssønner Nsebraaten Oe Osen Strømmen Segen og Mose Anders Andreassen. Skog. Anton Dokken, Pedor 3 53 engen m. m. Ptngsrud og Harad / Smsa og Kraake Anders Osen Stmm,,7 Haugsrud braaten Bekkestykket. K. Strandbraaten.. 03 Smsa, Smsebak Moen (skog).. Korpsæge L. Rng ken og Kraake Krstanmoen.. Gubrand Pedersen. 8 braaten Lnheen Anton N. Dokken..,, 98 6 Laagøen. do..,,39 Nordmoen og Mdt Lars Veggersen Oe Osen Strømmen,, 0 versæteren. Krkes. O. Thorsrud,, 0 $:gotet og Mvas Engebret Evensen../,,29 9 Sørum... Oe Grnsrud 2 89 sæteren 0 Trondsehaugen. Lars Larsen.,, 76 Vemotergen... Oe Larsen Padsen. 25 Djupedaen. Begndaens fattg,, 2 Jordet Syver J. Stensrud,, 63 væsen Strandbraaten.. K. Osen Garthus..,, 47 2 Myre. Lars Larsen Tronse,, 39 Bekkebraaten Anton Dokken, Pedor,, 5 haugen Ptnnsrud on Harad 3 Torgrmspacsen, Gudbrand Osen ~augsrud Toakspadsen og Kene Brenna.. Nordhagen Vesebraaten... Anton N. Dokken Oskar Backer Anton Dokken, Pedor Ptngsrud og Harad Haugsrud K. Osen Spangerud Engebret E. Vemot.. H. Hansen Grmsrud.. Kommunen.... Hege Hothe Bjørkeund.. Dokkengen.. Toevsrud Krkegaarden Toevsrud Toevsrur med Enkefru Berte Hothe Storsæteren 5 Engen Andreas Havorsen. 6 Ytterengen.. Snedker A. Pausen. 7 Skoeøkken Kommunen.. 8 Granhem... Martn O. Hagene.. 9 Krkegaarden.. Kommnen.. 0 Braatecokken.. Y tterengen.. Haugsrud med Haugsrud... Petvandet og Mvandet 2 Haugsrud Andreas H. Engen. Snedker A. Pausen. Harad Haradsen.. Gubrand Waagaard. 65/40 Overføres Sørum Vadres. 4 Sørum.. Anton og Oe Gu 4 2 brandssønner 5 Røvshoo Hans Gudbrandsen.,, 59 6 Sørum søndre.. do Kene... Eng Gudbrandsen.,, 2 8 Bymoen. Hans Gudbrandsen.,, 5 9 Fnnevoden.. Sgurd Rasmussen, 40 Torgrm og Hege Hothe 20 Strømmen nordre Veggerveggersen d.y Kades med Modaen 2 Strøm~en nordre.. Anders Osen Gdreen... Oe N. Men m. f...,, Strøntmen.. H. O. Thorsrud Strømmen.. Ase Gudbrandsen Jobraaten... H. O. Thorsrud.,, Strømsen søndre. Oe Nsen...,, Strømsen nordre Ase Gudbrandsen,, 64 (Gaæa) Strømmen 28 Aagjerdsodden do.,, 37 nordre, 29 Aagjerdsodden H. O. Thorsrud.,, 37 søndre L'. Overføres Høneren..

12 P, Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. $ 0 skyd. Eerens eer $ Gaardens nwn Brugeks navn. 30 Sørum.. Braatesetten... Ase Gudbrandse Strømmen Rydnngstykket H. O. Thorsruc. Strømmen.. do.. Tørrspadsen.. Lars Torgrmsen Strømsaasen Torgrm og Hege Hote Nordhem... Harad Haugsrud.. Søreng.. Oe O. Strømmen.. 3 Aurda herred Søndre Aurda herred omsdaen / Odevancr>. Søruu Vadres. 75 Øvandet.... Gvandet.... A. Struksnæs og P Am. skr... 2 Øvandet.. do. ' Hedaen soan. ogsaa Øvre He kadet. Aas. Hasten An s. Anders versen..,, 80,g. Chrstoffer Storruste,, 7 og Anders Haugen Atgaarden Oe Krstoffersen Stensæteren nevassæte ren / G. Osen Brænden gaarden.. Andreas Johnsen 3g. Chrstoffer Storruste og Anders Haugen Braaten...,.. Braaten. Aas. Aas. Skog.. Hans Mkkesen. Oe E. Børthus.. GuLtorm Osen Anton Andersen sknnngsrud do. Asebakken nut Gaea Strømsen. dvard Esrud.. Hytten.. andhdr. H. Søre. do. Hyttevodetykket... Nordby.. Gub.. And Skog. Chrstoffer og Anders Haugen.. Anton Han Nordby søndre. Oe Anders en Hagen.. Oe Osen Mepaard. Hagen do... reassen.. Storruste Haugen sen.. Faten søndre.. Arne Osen Roa.. ngeborg Krstoffers,, 6 datter Fatshaugen.... Arne Faten og Oe 06 O. Jørenby Fatshaugen.... Edvard Esrud m. f.,, 66 Faten nordre.. Karne Andreasdtr Overføres 9578; daen sogn. 06 Hedaen Tadres.,5øndre Aurda prestegjed. tngag og rnsmandsdatrkt, \(adree sorenskrver, Krst ans amt ( j Matrket o' skyd. Brngets nam. Eerens eer brugerens navn. $ Gaarren =, 5 gp / Hedaen sogn. overført 9578! Bonde 78 6 Faten... Mærraruddaen. Tdeman Andersen. nordre.... do. Stubbehoseen. Anders A. Bakke m.f ' 9 Veabrenna.. Gu Østensen 79 Megaard med Megaard nedre.., Oe Østensen. Tomasvoden 2 Skog. Berthe Gjefe 3 Megaard nedre med Martn Arnesen. Tomasvoden 4 Megaard øvre. Engebret Osen. 80 Sukke Sukke Herman Syversen.. 2 Kaput Anders Mkkesen.. 3 Skog. Chrstoffer Storruste og Anders Haugen 8 Stugaarden.. Stugaarden nordre. Oe Gusen.. 2 Skog. Chrstoffer Storruste Bakke Berg. Stugaarden meem med Engen Stugaarden søndre. n. f. Oe P. Stuegaarden. 4/03! Harad Krstensen Nevngskogen.. Anne Mare Gutbrandsdatter Nevngskogen.. Berthe Gjefe og Oe 08 S. Landsend 34' Bakke Anders Gasea. 40 Sobraaten.... Oe Osen....,, 23 Bakke... Martn Gusen.. 89 Hagen.. Anders Gaæa og,, 56 Martn Gusen Skaaevassæteren.. Oe Mkkesen..,, 5 Hovdesæteren.. Oe Osen Granhuet,, 34 Bakkene østre.. Krstoffer O. Maafaa,, 2 Skog. Oe P. Stuegaarden.,, 07. Berg søndre med Bakke skog Skog Berg Berg Berget med Uevas seteren Uevassæteren.. Nordbymyren.. Nordbymyren.. Berg nordre Skog. Dekaren og Fetvoden Dekaren. Gudbrand Osen... efe... Berthe Gj Hans 0~6~.. Grosserer 8. Haug m. f. Anders Arnesen.... Gudbrand Pedersen.,, 25 Johannes Hastensen,, 49 Arne Arnesen...,, 49 Oe Osen Tronhus. 5 Berthe GjnU,, 39 Oe Gudb.,, 39 M. Anders

13 u Søndre Aurda herred Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. / Brugets navn. Eerens eer brngerens navn. Mntrkeskyd. Søndre Aurda herred søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. Matrkeskyd. Eerens eer Gaardens n%. Brngeks navn. brugerens navn. / Hedaen sogn. Overført (2405 Hedaen Sogn. Overført 30064! 84 Grov nordre Bjørgan.. Høgeoft. Skog. Høen skog... Grov nordre Grov nordre Grov e med Aas Skog. Dokken. Djupedaen. Dokhaugen.. Kjørum.. Oe Krstoffersen Hans Østensen.. Hege Næs m. f.... Anton og var Sknnngsrud Krsten Guttormsen. Oe Arnesen Bhus. Arne Arnesen Saskogen og Sa Edvard Esrud.. sæteren Hytten (sæter).. Anders Johnsen Aas Nevngsmoen.. Gudbrand T. Bjerke Haugen.. Amund Hde Grov nordre Oe Arnesen. Lars O. Grav m. f. Arne Osen Grov... Oe Andreas Larsen Oe Andreas Ousen 3 Grov søndre Grov meem... Grov søndre med Torsbraaten Torsbraaten janstat Bakkom. Skog. janstad. Haugen.. Fetvoden... Fedde (sæter).. Skog. Haugen.. Haugen.. Barbrohuet Skog.. Knud Andersen Oe Osen Dokhaugen Arne Hermansen.. Oe Mkkesen Johannes Hastensen Lars O. Grav m. f. ver Gudbrandsen.. Jon Jonsen Jenserud Gudbrant O. Berg. Jon Jonsen Jenserud Jesper Hote og Oe Fredrksen Jon Jonsen Jenserud Oe Andreas Larsen Oe Jeremassen. Lars O. Grav n. f. Torke Pedersen. Oe A. Tronsehaugen Martn M. Grøvsen,, ,, o4,, Sandaaker.. Skogtegen.. Sovang.. Jørenby. Landhdr. H. Søre. Jørenby. Oe Osen.... Brenna. Knud Osen.. Brennsæteren.. Ns Larsen Huset.. Haugen.. Kommunen.. Huset Ns Larsen.. Dythu og Skaret Oe Goperud (sæter) Skog. Tyvsesæter.. Lars O. Grav m. f.,, 93 Oe O. Gjermunds,, 0 padsen Brennsæter. Ns Larsen..,, O6 Overføres ,, 42,> 7 08 >> 0,> 42,, o3 03 Am. skr. 25 J~ranby.,, 20,, 25,, ,, 49 Hedaen Vadres. Nerby Sknnngsrud... ver Andersen Husæteren. Nub Skaaebraaten.,, 7 Sknnngsrud... Østen Østensen. 2 8 Børthus. Ns Larsen Huset..,, 29 Øvreby.. Kar Bergsrud Vasfaret (skog). do...,, 42 Grønhaug... Havor Amundsen...,, 56 Ogsaa skr. Aurkjernstøen Erk Arnesen Nerby,, 20 Gronhagen. engen. Nerby Oe Guttormsen Grov 6 38 Ogsaa skr. Dkjene.. Mkke Gudbrandsen Bubaksæteren østre Havor G. Le...,, 0 Vasfaret (skog). Oe Nsen 52 Aurkjernsæteren... Mare Osdatter.,, 7 Engen med Moen. Erk Arnesen 2 70 Skog. Oe L. Grave m. f.,, 76,, 39 Nærby. Berterud ned Bu HavorLarsenTronse,, 84 baksæteren haugen Fsebakke.. ORsagfører Jens Pay,, 02) L nordre... Havor Guttormsen. Djupedaen. Mkke Havorsen Vesteregen Erng Fekjær og Brynjuf Bruskerud Len med Aurkjer Anders Andersen... sæteren Len med Aurkjern HastenGdbrandsen sæteren Vesterengen. Anders Krstensen og Oe Arnesen Kovoberg.. Mkke Gudbrandsen Lsengen... Peder Krstoffersen. Granhuet.. Oe Osen d. y. Len (skog).. Lars O. Grav m. f Len.. Erk Gudbrandsen.. Sør. ver Mkkesen.. Skog. Grstoffer Storrustc og Jesper Hote Sør. Mare Osdatter. Sør (skog). Anders Bakke.. Sørbakken med Oe Erksen.. Heggebergsæteren og Kenmetsrud Sørbakken.... Erng Fekjer og Brynjuf Bruskerud Gjermundspadsen Oe Osen.... og Lapadsen Karsetten.. Gudbrand O. Berg. Hansrud.... Gu J. Bergsrud

14 $50 Søndre Aurda herred Søndre Aurda herred 45 Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensnaudsdstrkt, Vadres sorenakrver, Krstans amt. g A 2 2 g G;t;"des nav B gets navr Q sgndre Aurda prestegjed, tugag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. M:~tke Matrkeskyd. skyd. Eere9 ee Eerens eer Anerk. Postanstat 2 Gaadens navn Brugets navn brgeres navn 4 c f brugerens navn. Anmerkn. Postanstat. ', 3 a g o Hedaen sogn. Overført Hedaen Sogn. Overført L.... Amundspadsen Oe Jerenassen....,, 5 Hedaen 96 9 Braker... Erk J. Bergsrud,, 5 Hedaen 22 Kemmetsrud Jon Jonsen..,, ' Skog 03 Vadres.. do. braaten Braker store Nub Skaaebraaten. 72 Vadres. : Hansespranget. Anne Gudbrandsdtr.,, 32 9 Kemmetsrud,.. Kemmetsrud Hasten Erksen. 5 Bjerke meem Feskjaasen. Erng Fekjær,, 20 Haugen. Oe Haradsen,, Haugen.. K. Osen Goperud...,, 56 Skog Lars O. Grav n. f,, Drettangeu søndre. Ns Larsen Huset..,, 44 4 Kemmetsrud Herman Syversen.. : 20 Nordhagen.. ver Osen...,, 43 nordre... 5 Smedrud.. Harad Andersen..,, 44 Kemmetsrud Chrstoffer Storruste,, 54 8 Hogskogen.. Gudbrand Fjøsvkens 08 nordre og Jesper Hote ' :.. 6 Kemmetsrud Jon Jonsen,, 8 arvnger m. f. Jonsrud. Gudbrand A. Braker,, 48 søndre. 7 Kemmetsrud Brynjuf Bruskerud.,, 20 Jonsrudskogen do.,, 3 2 Hagen.. Erk J. Bergsrud,, 03 søndre 8 Feskjaasen :' Havorsenbraaten. Drettangen nordre.. O. Pedersen do. Goperud,, Feskjaasen. Chrstoffer Storruste,, 06 og Jesper Hote 96 Kjennsrud.. Kjennsrd.. Gunnar Tdemansen 4 76 ogsta skr. 0 Kemmetsrud 07 2 Kjennsrudvasfar Jon Tdemansen.,, 7 Kjensjordet. søndre skogen Feskjskogen... Erk J. Bergsrud,, 6 3 Feskjskogen Chrstoffer Storruste 0 2 Aurkjernsæteren... Oe O. Granhuet..,, 0 og Jesper Hote 3 Kemmetsrud ver Mkkesen Sør,, 03 Hagen eer Pkhaug Torke J. Nordhagen,, 25 stykket :, 92 Ruste Hagen eer Pkhaug ver d. y. Osen. Ruste Krstoffer Mkresen 3.. am. skr.,, Engstykke Gunnar Tdemansen,, 22 Skog. Tdemau Mkkesen.,, 6 Skog. H. C. Mathesen 3...,, 88 Skog Gu Jørgensen,, ngrdrud Mkke Krstoffersen,, 5 Skog Chrstoffer Storruste,, 07 5 Feskjskogen Chrstoffer Storruvte,, 59 og J0h.s Bakkum 9' Rusteen E. Arnesen Harhaug,, 07 og Jesper Hote.. 6 Ruste og Sknngs Lar8 O. Grav m. f.,, Homen Tdeman Pedersen,, 59 Bruskerud rud skog Rundhomen Gunnar Tdemansen,, Aamsrud Aarnsrud søndre og Oe Goperut Nerstad (ærerjord). Kommunen..,, 05 nordre 3 Haum.. Hedaens fattgvæsen,, 03 2 Tenevassæteren Gubrand Waagaard,, Fekjer nordre.... Ruste. Gubrand Torgersen. 3 Bergsrud Gu Jørgensen 2 3,, 59 0gsa sk. 4 Sæter. T. Jonsen Nordhagen,, 2 Fekjær. Feskjskogen Eng Pedersen og 74 Chrstoffer Storruste 4 Fekjer Bogskogen nordre.... Erk Lars Tdemansen.. O. Grav m. f..,, Brunbakke.. Brunbakke. Gunder Erksen Perestenbakken.. Arne E. Prøven....,, 47 Tæjerud. Krstoffer Erksen Braker.. Braker e. Mkke A. Braker udt. Braka. Kemmetsrud t 2 Jordet... Gudbrand Arnesen.,, 49 7 Harhaug. Erk Arnesen,, 27 3 Jordet.. Erk J. Bergsrud,, 03 Harhaug. Gunnar Tdemansen,, 29 4 Dokken og Husæ Oe Osen Jørenby.,, 27 ' Y Kuterud. Oe Osen d. y teren 8 Fekjer søndre.. Fekjer søndre.. Erng Erandsen Skog. Mkke A. Braker Skrzdderhemen... Anton Nsen,, 47 Fekjer søndre... O. SyversenLandsend Bergskogen Torv. E. Fekjær n. f. Husæteren Gudbrand Arnesen,, Braker store do. Fekjer søndre.. Erng E. Fekjær.,, 39 Settebraaten Knud Knudsen..,, 20 Overføres 3865 Overføres /

15 7, L Søndrc. urda herred Søndre Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans ant. Matrkee '. 8 Eerens eer skyd. brugerens navn. 3 E:, 0 m 5 B Gaardens navn. Brugets navn.. Amertr. Postanstat Hedaen sogn. 6 Fekjer søndre.. Fekjer meem 7 Fekjer meem 8 Oppen.. 9 Nerstad. 0 Skrædderhuset Nysæteren. 2 Bruskerud. 3 Brenna. 4 Fekjer sønd 5, Brennheme 6 Skog 7 8 Landsend nordre Landsend meem Aspehot.... n.. en. augen. anskogen. trehu.. augen. naugebraat Vestrum Skog Skmten og rum rmten. <og. Overført Eend Engebretsen.,, 49 TdemanP.Bruskerud 4 7 Kommunen..,, 5 do...,, 29 Oe Erksen..,, 7 Peder Engebretsen.,, 22 Engebret Pedersen Krstoffer Arnesen.,, 7 Oe Andreas Arnesen,, 59 Krstoffer Arnesen.,, 2 Peder Bruskerud og,, 2 Anton Pedersen Engebret Pedersen.,, 0 Krstoffer Arnesen.,, 7 Havor Osen,, 42 Gudbrand Fjøsvkens,, 74 arvnger m. f. Anders J. Haugen do Svend Aug. Karsen,,47 Erk Osen.. 7 Krstoffer Osen... 7 Oe Gudbrandsen. 76. raaebraaten.. Brynj. E. Bruskerud,, 93 Oe Gudbr 'anuat)~~ ",, 59 Skmten edsætere n med Erk Arne ser Har.. 07 krkesknd et haug ~.~ andsenden meem Syver Ped rmten. <og anskogen. andsenden ed Torsbr Brynj. E. Bruskerud,, 07 Lars O. Grav.. 08 Oe G. Skaaebraaten,, 29 Lars O. G Chrstoffer eshot (sk< Oe L. Gr, ave. eshot.... Oe O. Gj ermnnds 26 padsen Aurdasæteren.. Engebret og Tdeman, 22 Pedersen Bruskerud Bogskogen.. Lars O. Grav m. f.,, 37 Hagen.. Oaus Krstoffersen,, 4 Benstgen Feshotaasen Oe L. Gr ave.. 25 Aspehot. Jon Tden ansen... Overføres! Hedaen Vadres. Søndre Aurda herred 453 Søndr.e Aurda prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vardres sorenskrver, Krstans amt. a skyd. 0 Garden. nava. Brgets navn. Eerens eer. Q / Hedaen Sogn. / 02 2 Aspeho t.... Aspehot Kornbraaten 4 Benstgen.. 03 Storruste Storruste 2 Storruste 3 Moen. 04 Goperud Goperud 05 Bjørnsonvode. Bjørnsonvoden brugerens navn. Oe L. Grave.. Østen Jonsen Jon Tdemansen. Edvard Esrud.. Chrstoffer Osen Lars O. Grav.. Oe Pedersen Oe Larsen Padsen. 06 Skaaevasvoder Skaaevasvoden... Anders Gaæa. 07 Kvturhøgden.. Kvturhøgden Harad Osen (szter) 08 Roavoden.. Roavoden (sæter).. Havor Amundsen.. 09 Krstoffershov Krstoffershovdet OeTronhus. det (sæter) 0 Storekrok søndre Storekrok søndre OeOsen Gjermunds (sæter) padsen Storekrok nordre Storekrok nordre Oe Osen Sørfaten. (sæter) Herredets samede matrkeskyd Hedaen Vadres. + +

16 Herredano. 24 Krstans amt. NORGES MATRKEL Matrkuerede eendomme og deres skyd den januar 904 Vadres sorenskrver, Urstans amt. Udgvet af Fnans og Toddepartementet red en Poststyresen udarbedet opgave over gaardenes postadresse. Krstana J. M. Stenersen 8 C0.s Forag 904.

17 Etnedaen herred. Samet natrkeskyd: Nordre Etnedaen sogu 36 nark 0 øre Brufat sogn.. 58» 73 p øre Anta matrkuerede brug: Xordre Etedaen sogn 47 Brufat sop Samet fadendhod Hjenehørende fokemsengde efter foketccgen.. 3 december 900 Lnstana. K. Stcnersens Bogt ~n.~ ' Etnedaen herred Etnedaen prestegjed, t ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Crst: tns amt. Matrke 2 skyd. Eerens eer a B G:arde~s ~:~v.. Mreets :~v. brgerens navn. Anmerkn. Z Etne %enesuy,,... Skrnsrud sete øvre agaset ned Hagaseten øv Søhusstøen! t, Anders Jonsen 3 7 do...,, 46 Oe Osen Hovde... Veahaugen L. Erkse Stafsena (sæter) Oe Osen n Braaten ~ do. Gtafseng. Hagaseten øvre.. Lars Knu Hagaset. Anders Tc re Hagaset. Knut Tort Tomasset Braaten.. Enger Tangen.. Dekkene og Mdtbakken Bendk Er~sen. Erk Erksen. Oe Erksen.. ms Braaten. Anders Toresen. Skaaen.. Oe Erks Daen Knut Tor Løvaug. crstan Bergsbakkene.. Erk og Tonette Bergsbakken Bergsbakkene.. Lars Bjørnsen... ~ Nyset.... Oe J. Grønbrek.... Tangen.. K Toresen ~sgasæth,tordet nordre.. Oe Osen.... Jordet søndre.. Johan Soefsen. HagasetNystøen.. A. Syversen Berget. Grønbrek Oe Jensen... Marken.. Erk Erksen.... Len. Jøger Jøgersen.. ~ Tomasset og Len Bjørn Nsen.... Ettensen søndre.. Johan Toefsen. Ettensen nordre... Oe Osen.... FodnesQster do.. settet GarQstersettet. do.. Tangen.. K. Toresen Hagasæth Stenset.. agahnet, Kvte Østen Larsen Kvte 3rg og Setten berg,emet nordre med Lars Osen... ste og Hagen agen... Syver Osen..,emet no Lars Osen Grønbrek yset (s~te Ouf og Jens Ouf Ossønner ~ yset (sæter)... Toev Nsen Bergsbakken vset... Knad Nsen... Overføres POS~S~~~. Nordre Etnedaen

18 Etnedaen herred Etnedae prestegjed, tngag og ensnandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans at. Etnedaen herred 459 Etnedae prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. Nordre Etnedaen sogn. 8 Stensrud.. Nyset (sæter)... 9 Stenset søndre. 0 Nyset (sæter)... Rundesetten Ton østre Toehaugen. Mørken. Stenset.. Stenset.. Nyset (sæter)... Tangen (sæter). Støen og Setten.. Tangehuet. Ladeengen.. 2 Trandn. Daeaden.. Panteremmen.. Nyset Tangen nordre. Netodden Stenset nedre.. Ton østre... Erk O. Thon E. E. cjørstad.. Johannes Nsen.... Storaakeren. Erk O. Thon Ton østre... Ton østre... Storstøen Ton østre... Fauske.. Skaret og Braateaakeren Eerens eer brngerens navn. Oe Erksen.. Ns Mkkesen.. Hans Syversen Brena Anne, ngeborg og nger Andersdøtre Harad Osen Toef Osen Pyryen Arne Bjørnsen.. Toev Nsen E. E. Kjørstad.. Knut Erksen Toehaugen do. do. Oe Osen Bergsbakken Toev Nsen Knut Erksen Toehaugen Ju. O. Skrutvods arvnger Ns Knudsen Stenset Lars E. Braaten. A. Toresen Hagasreth Ns Knudsen Johannes Nsen. do.. Anders Andersen... Johannes Nsen.... skyd. / Huken og Huke.. A. Nsen Settene..,, 65 Skaret... E. E. Kjørstad..,, 98 Fæene.. do... 7 Hoo. Martn Hoen 02 Huken... Anders N. Stenset.,, 70 Skaret... Johannes Nsen....,, 43 Hovrud og Sme E. E. Kjørstad gaarden Smedsrd.. Krkesanger Ns T. 9 Hagasæth Bergskabstøen. Martn, Johannes og,, 96 Oaus Hgdem Rotvodstøen A. Andersen Brateng,, 96.. Hom.... Oe O. Thon Ekren Mart Osdatter.,, 96 Krkedokken K. Toresen Hagasæth,, 43 Braatehaugen.. Toef Nsen Dokken,, 33 p Overføres y Nordre Etne Brgets navn. Eerens eer bngerens navn. Matrkeskyd. Overført 7260 daen sogn. Hem Heena Osdatter 68 Am. skr. Hgdem Hgden. Rundtom Ns Jakobsen...,. 0 Voden.. Johan Knutsen.. >> 3 Berget... Anders Syversen,, 23 8kogstad.... H. Syversen Berget.,, 55 Setteen Johan Erksen So,, 29 Øsjøen søndre... brekken Anne Osdatter Hestehagen! Øsjøen nordre... Havor Nsen...,, ,, 52 Marken Ju. Mkkesen 66 Bergene Knud Osen.. Hem... E. E. Kjørstad.. 77 Hem do Haugen.. do..,, 43 Hem Osten versen Nystøen Fauske.. Setten.. Øsjøen...,, 8 Bsjøen.... Havor Nsen... Aagotstøen (sæter). Anne Pedersdatter /,, 20 Tvedt Aagotstøen (sæter). Henrk Toresen.,, 20 Braaten.. Osten versen...., 67 Braaten.. Ouf og Jens Ouf., 84 Ossønner Øsjøen. Arne Osen Heste., 25 kndhagen Brenna.. J. Andersen Fauske,, 94 Smegaardens skog. Anton E. Madsstuen,, 22 Coduv. AndreaMkkesdatter,, 25 Brusveen Oe Knudsen...., 23 Stakesettene... Ns Osen,> 2 Grøven (sæter). K. O. Lehesteknd,, 82 Brenna øvre Knut O. Heands 29 høen Smegaardens skog. Landh. E. Madsstuen,, 9 Osjøen.. Arne Osen Heste,, 52 kndhagen Settaen Evnd Nsen,, 29 Hjemaasen.. A. Knudsen Robøe.,, 2 Trættesetten og E. E. Kjørstad. 40 Saubrenna Øsjøen. do...,, 3 Nystøen.... Ns J. Smugaarden.. 3. øvre Kveen... AndreaMkkesdatter 50 Ødegaarden søndre Mkke Fredrksen.,, 84 Sobrekken øvre... Fredrk Mkkesen.. 47 Sobrekken øvre... A. Knudsen Robøe. 63 Overføres

19 460 Etnedaen herred Etnedaen prestegjed, tnghg og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans amt. ( Nordre;Etne ~ daen soan Sobrekken øv] g Brufat sogn. Brgets avn. Monsestøen. Sobrekken øvre... Nyhusen... Brskehaden og Aasetstøen Ny husen... Nyhus Frueset.. Bratteng. T on.. brekken nedre... 3taen Lundmoen. Skog Eeres eer brugerens nav. Matrkeskyd. Overført 00/37 Andrea Mkresdtr.. Jon Erksen.. Martn Syversen Langedaen Mkke Fredrksen Bdegaarden Anders Andersen Brateng Johan, Erksen.. AndreL'Mkkesdtr.. co. A. Andersen Fauskc Erk Frantsen... Martn Fredrksen MartnTomevodene, Reee oenerud og 5~20~ ro; E. ten Anders Haakensen. MartnTomevodene, Hege Rognerud og Tron E. Len Anders <. Krnd.. / Fæene oe Tomtehaugen (Læter) Sobakken østre Mkke Knutsen. Kvernemoen Erk J. Fauske.. Rotvodstøen.. Johan Andersen. Saveret.... Oe O._Nysveens sønner Kvernemoen skog. Oe Arnesen. Kvernenoen skog. A. M.:Bardaen og Bergene.Jomfrusettet.. Østen Sedah Erk J. Fauske.. Hege E. Rognerud... Hestknn nordre Hestknn nordre... e Knutsen... 9! støen Havor Nsen Daen,, 56 stknn nordre... Oe Osen Leheste,, 64 knd endet. Hador Mkesen..,,o7 astknn nordre... Mkke Hadorsen.. Skog. Nystøbakkene Br enehauge ennehaug Am.rk.. Brufat. Martn,omevofne, 38 Hu Hege Rognerud og Tron Len. Havor Nsen Daej,.25 e Andr. Arnesen.,, 66 e Osen Leheste,,56 nd / Overføres Etnedaen herred Etnedaen prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krsta ns amt. skyd. Eerens eer Rrgets av. ( Brufat sogn. Overført ~0 Hestknn nordre Hovcet.. Gur. Mara og Gud' brand~veserf~ovda~ Smaaadeagen.. Even Nsen ~rberg~ Daen Oe Jusen Daen... Smaaaden.. Oe Knutsen. Kjernset (s~ter)... Even Osen Røstø.. Settene. Oe Nsen Urberg.. Hestknn e.. Oe Osen.... Hagen og Saatte Havor Jusen m. f. støen Hestknnhagen... Gabre Osen Ku,,52~ usbraaten, HestknnØen.. Oe Osen Hesteknt 03 øen Dastøen Even Nsen urberg Kusbraaten. Gabre Ose Leadesettet og Arne Arneser Dasettet Braaten Kuhus.~raateen.. Oe Jusen )aer... Kjernset Even O. Røste.. / Ben søndre 4. O. Hestekndøen. Langeda Syver Mkesen Rohaug. Oe Xeersen,. La~geda... Oe Osen. Zust nedre. Gudbranc Monsen.. Rust nedre. Rut J. Fau~ke. Langedastøen. GudbrazdBøverstue, Rust øvre... Hasten H. Rust... Sagstuen.... Knut J. Fauske.. Granen. Tonette Osdatter Granem.... Oe Andreas Esen. Granem.... Knut M. Bakkene.. Svaberg. Oe cndsen Gra. numsbergene Svaberg..... Hasten Gudbrancsen Ødegaarden. Anders Osen Aafetstøe.. Peder Larsen Granumsjordet k on se bakk ee. K. K. uteadse,56 Gamestøen. Eng og Oe Ossøn 55 ' ner Macsanor / Genna.. Syver ~kzsen 25 Langedaen et... Oe Bjørnsen. ' Grs tnem swdre Erk Osen Espess~t. Kn ppene og M~rra Toef Martnsen,40. o,7 "2kkene dre do. 20 Jo 'hannes K,,66 G ~dbrand T 282 Overføres 96 3

20 462 Etnedaen herred Etnedaen prestegjed, tngag og ensmandsdstrkt, Vadres sorenskrver, Krstans ant. / Brufat sogn. Brgets av. Haugen Bakken.. Bergene søndre... Granemstøen.. Bergene nordre.. Granemstøen.. Sobjør. Fatødegaarden.... Kop,. Eeres eer brgerens navn. Matrkeskyd. Overført 963 Torke Osen.... Anders Hansebraaten r. z. og d. y. Oe Knudsen Rønsmoen Oe M. Hansen Katstøen Oe Erandsen... Oe M: Hansen Katstøen Oe Hansen.. Gudbrand Waagaard Even og Knut Nsen K. O. Espescet, Anders Krng og Anton Madsstuen..,, ,, 83 06,, Strande skog Espeset nedre. Espeset øvre... Knut Osen 5 68 do... Vesten. Anton E. Madsstuen og Oe E. Lunde Arne Osen Le. Harad Osen Kvernene Dokken.. Kjerrngdaen.. Gamestøen. Skog. Dokken (skog).. Gamestøen. Bergund Løkkene. Bakkene. Knut Osen.. G. Monsen Rust. Erand Osen.... Oe Gudbrandsen Arne Gudbrandse Skaaren Erk Osen... Ns E. Thorshaugen Søren Knudsen.. Andreas Bardaen.. Knut Osen.. Engebr. S. Venden. Vest Knn og Sandjorde Besen søndre. Vestaforøkken. Knut Osen.. Krnge. Krnge med Myrstøen Kuftepadsen.. Krnge med Myrstøen Besen e. Besen e. Besen store 7 Skog. / Krngemoen Krngemoen tøstø. Arne versen. Knud Knudsen.. Anders Knudsen Gudbrand Skaaren.. do... Knut Johannessen Øver Lars Knudsen Le og Oe Bjerke H. ØstensenLundsten Ju Syversen.... Even Osen Granum ,, Krngemoen (skog) Hega Moe...,, 4 Overføres 289 8,, ,,,j ,, Am. skr. A~. $kr. Krngeen, Krng. Etnedaen herred Etnedaen prestegjed, tngag og ensruandsdstr<t, Vadres soreskrver, Krstans amt. j 2 Gaardens av. ) Brufat sogn. /. Rrgets nav. Eerens eer bngerens navn. Matrke skyd. *~. r,, Krngeen (skog). ~.Østensen~undsten~,,8 Oksekjernen.. Amae og Heene,,03 Nsdøttre Skonnord Kjerrngstøen.. do.,,97 Rødngen.. Oe Knudsen..,,32 Skaarens skog.! Crudbrand Skaaren. U med (arastse Anders Osen og 5!3 Fatmarken. Menm. Skørren.. Skørre.. L øvre.. L øvre.. L øvre.. Bøvarstuen med Krstofferstøen Bøvarstuen skoehus Rundborg og Matvken Kompen j L søndre.. Løkken. Braaten. Fagereng.... Byffeen nordre. Stubbene Ryffeen Bjørdasetten. Fatandsvoden Bergstøe.. Byffeen meern.. Rergstøen mdtre og Sagen Syver Osen Oe Nsen... Anders Osen Gudbrand Skaaren.. do... ver Andersen Kom peen A. Hansen Syverud. Knt T. Øver.. GdbrandHastensen Kornnuner.. Erand Nsen nger Gudhrandsdtr. Arne Arnesen Havor Jusen m. f. Mart Erksdatter Peter Bjørnsen Kergaard Svend Andersen. Anders Thomassen Martnus Hansen... Knud Osen.. Svend Andersen. M. Arnesen Konpen Søren Knudsen.. Arne Arnesen Kompen Rundborg... Andreas Erksen Lø~ødegaarde~. Anders Thomassen. Skogrettghed.. Fru Hega Moe.... Byffeen søndre.. Knud Smensen Nystøen Syver Andersen. / Keven og Løkken. Gndbrand Osen. Katstøen. Oe Magnet Hansen / Braaten.. Ns Nsen Berge støen Saatte.., Martnus Hansen... Langhaugen Erk Rundborg.. Bcekkeaden. Kr. Gudbrandsen ' Overføres Fostaustat.

Norges matrikel 1904 for Kristians amt (Oppland) del Mellem Gudbrandsdalen sorenskriveri

Norges matrikel 1904 for Kristians amt (Oppland) del Mellem Gudbrandsdalen sorenskriveri Gjøvk og Toten sektshstoreag Norges matrke 90 for Krstans amt (Oppand) de Meem Gudbrandsdaen sorenskrver Nordre Fron, Søndre Fron, Rngebu og Øer herreder Matrkuerede eendomme og deres skyd den januar 90

Læs mere

Norges matrikel 1904 for Kristians amt (Oppland) del Hadeland og Land sorenskriveri

Norges matrikel 1904 for Kristians amt (Oppland) del Hadeland og Land sorenskriveri Gjøvk og Toten sektshstoreag Norges matrke 90 for Krstans amt (Oppand) de Hadeand og Land sorenskrver Lunner, Jevnaker, Brandbu, Gran, Søndre Land og Nordre Land herreder Matrkuerede eendomme og deres

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Norges matrikel 1904 for Kristians amt (Oppland) del Søndre Gudbrandsdalen sorenskriveri

Norges matrikel 1904 for Kristians amt (Oppland) del Søndre Gudbrandsdalen sorenskriveri Gjøvik og Toten sektshistorieag Norges matrike 90 for Kristians amt (Oppand) de Søndre Gudbrandsdaen sorenskriveri Østre Gausda, Vestre Gausda og er Matrikuerede eiendomme og deres skyd den januar 90 Dette

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Larvikbanken lekene. Sigve Johan Tjørn Lie G-12 03. Sofie Dinga J-10 05. Sjekk om disse navnene stemmer og at de er påmeldt i riktig klasse/øvelse.

Larvikbanken lekene. Sigve Johan Tjørn Lie G-12 03. Sofie Dinga J-10 05. Sjekk om disse navnene stemmer og at de er påmeldt i riktig klasse/øvelse. Larvikbanken lekene Botne SK Aksel Maute Torjesen G-11 04 Andrea Melheim Eriksen J-8 07 Eiril Hermansen Fagerli J-9 06 Ella Maute Torjesen 7 år Felleskl. 08 Ingeborg Holtung Paulsen J-10 05 Ingrid Løkkemyr

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard Johan Olsen Berntsen Lilleaas 1890 1971 Johnny Aleksander Lilleaas 1930 Hermine Alexia Johansen 1894 1968 Johnny Arne Lilleaas 1965 Christian Christiansen Skovgaard 1894 1972 Petra Sinna Skovgaard 1934

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

ANER TIL ANDERS CHRISTIAN PEDERSEN

ANER TIL ANDERS CHRISTIAN PEDERSEN ANER TIL ANDERS CHRISTIAN PEDERSEN 1. Anders Chrstan Pedersen, * 14.02.1884 Bersted sogn Kær herred, Aalborg amt, barnedøbt 22.05.1884 Bersted Krke, konfrmeret 17.04.1898 Bersted Krke, stllng: Landmand,

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Team Hadeland/Gjensidige Cup

Team Hadeland/Gjensidige Cup SÅS plassen 28.0.205 2-7 år DNS Amanda Amundsen Hagen 30 DNS Andreas Koller 3 DNS Jenny Robøle-Sørensen 29 DNS Kristian Fladby Skiaker 7 DNS Sander Heijer 9 DNS Simen Heijer 3 NC Amund Rustaden Søndre

Læs mere

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad Д1Хpran Moderato qб0ж94 Hem til Sandeord or sopran kor og orkester Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad pran/ Alt Tenor/ Bass Piano Moderato qб0ж94 P n n n 4 P Stil - le i

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( )

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( ) Forfædre til Kirsten Maria Larsen(1872-1930) Generation nr. 1 1. Kirsten Maria Larsen, født 6. marts 1872 i "Nybo", Feldbjerg Mark, Najbjerg, Timri 29. december 1930 i Vildbjerg By. Hun er datter af 2.

Læs mere

ANER TIL AGNES JENSINE MARIE MADSEN

ANER TIL AGNES JENSINE MARIE MADSEN ANER TIL AGNES JENSINE MARIE MADSEN 1. Agnes Jensne Mare Madsen, * 13.09.1890 Bersted Hede, Bersted sogn, Kær herred, Aalborg amt, døbt 27.03.1891 Bersted Krke, konfrmeret 02.10.1904 Aaby Krke, 09.05.1968

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård.

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård. De fleste af nedenstående købekontrakter drejer sig om salg af ejendomme som tilhørte Strandet Gods, hvorfor der kun medtages oplysninger om sælger, hvis denne er en anden. I mange tilfælde er Herren til

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Forord. Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn)

Forord. Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn) Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn) Forord Matriklen for Magleby sogn, Langeland søndre herred 1688 er transskriberet i samarbejde af Finn R. Hansen i Rudkøbing og

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

.. " / / " /3 400 " /6 350 " ".. ) " - - 5/6. " Fri effter Skylden og Taxten 71/ " 2 30

..  / /  /3 400  /6 350  .. )  - - 5/6.  Fri effter Skylden og Taxten 71/  2 30 Utdrag fra: Oppebørselsregister for IJften af Jordebruge efter Forordningen a ste Oetober 80 af Østerdalens Fderi Gaardens Navn Matrieul-Nummer Skyld, redueeret til T Rendalen No. 4. Berger - Skpd. 7 Yz

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Overnatting Oppland Skikrets NM junior 14-16. mars 2014 Mo i Rana Rica Meyergården/Fjordgården

Overnatting Oppland Skikrets NM junior 14-16. mars 2014 Mo i Rana Rica Meyergården/Fjordgården Overnatting Oppland Skikrets NM junior 14-16. mars 2014 Mo i Rana Rica Meyergården/Fjordgården Etternavn Fornavn Klubb/team Opphold Rom 1 Schonhowd Stine Svea Skilag Onsdag-søndag Schonhowd Lene Svea Skilag

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938 30 apr 2006 Side 1 NIELS Johannes Nielsen Født 19 apr 1888 #2 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift 19 apr 1916 Fakse Ladeplads Død 22 jul 1975 EDVARD Nielsen Født 23 sep 1844 #4 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn . Bundgård, hk. 9.0.0.1. Før 1702 Christen Thomsen Bundgård ½ gård, ryttergods ~Dorte Pedersdt. -Inger~Chr. Mortensen,Hj.mål Klit -Karen~Thomas Chrsen Bojer, Hj.mål 5.7.0.1. -Thomas, her i gården Jens

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645 En gård i Skinnerup, hk. 5.6.0.2. M.1664, hk. 9.2.1.1., ejer Corfits Ulfeldt, bruger Mikkel Nielsen M.1688 no 21, hk. 5.6.0.2., ejer Københavns Hospital, samme bruger M.1688b, sm. no og hk., ejer Envold

Læs mere

IL Tyrvings klubbrekorder innendørs for gutter år

IL Tyrvings klubbrekorder innendørs for gutter år IL Tyrvngs klubbrekorder nnendørs for gutter 10-19 år Klubbrekorder for IL Tyrvng regstreres : - øvelser som gr poeng etter den tl enhver td gjeldende Tyrvngtabell - øvelser hvor det noteres norske bestenoternger

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere