Arbejdsmiljø ved håndtering af svin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø ved håndtering af svin"

Transkript

1 Arbejdsmiljø ved håndtering af svin 1

2 FORORD 2 Pjecen om arbejdsmiljø ved håndtering af svin er udarbejdet for Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Bar Jord til Bord i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. BAR Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og er oprettet i henhold til Arbejdsmiljøloven. Rådet har blandt andet til opgave at informere og vejlede om arbejdsmiljøforhold. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bord er et permanent udvalg. Udvalget beskæftiger sig med arbejdsmiljø inden for brancheområderne landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartneri. Udvalgets sammensætning, formål og opgaver fremgår af BAR Jord til Bords hjemmeside Arbejdstilsynet har haft materialet til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet materialet, som det foreligger, og har ikke taget stilling til, om det dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. For Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg: Johnny Ulff Larsen, Gartneri-, Landog Skovbrugets Arbejdsgivere Vagn Henriksen, Fagligt Fælles Forbund KOLOFON Udgiver: BAR Jord til Bord Forfatter: Merete Studnitz, Dansk Svineproduktion Layout: Marianne Sørensen, Dansk Landbrugsrådgivning Tryk: GP Tryk, Grenå Oplag: 1. oplag, april 2008 ISBN: Varenr.:

3 INDHOLD SIKKERHED STARTER MED INDRETNING...4 Gulve skal være skridsikre, stier skal indrettes, så hverken dyr eller mennesker risikerer at blive skadet af inventar eller beslag, der stikker ud. Låger skal let kunne håndteres med en hånd, foderautomater og foderkasser skal kunne betjenes risikofrit. Læs mere SÆT ARBEJDSMILJØET I SYSTEM...8 En sikker arbejdsplads er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Arbejdsgiveren skal tænke på medarbejdernes sikkerhed. Det viser, at han har omsorg for deres velbefindende og den bevidsthed bidrager til et positivt og trygt arbejdsmiljø. Læs mere... PAS PÅ DIG SELV, NÅR DU BEHANDLER SVIN Vaccination, kastration, vejning og løbning er oftest ubehageligt for dyrene. Derfor løber du som svinepasser en vis risiko for skader. Af samme grund er det uhyre vigtigt at være opmærksom på, hvad der kan ske og hvordan du kan forebygge. Læs mere FLYTNING AF GRISE...16 Det betyder direkte fysisk kontakt med grisene, hvad enten det er flytning mellem staldafsnit, mellem ejendomme eller flytning af dyr til salg. Forudsigelige rutiner uden overraskelser er vigtige for både dyr og mennesker for at undgå skader. Læs mere...

4 SIKKERHED STARTER MED INDRETNING 4 Ved nybyggeri er alle muligheder for at få en sikker og velfungerende stald til stede. Ved tilbygning, sammenbygning og knopskydning er der også gode muligheder for at indbygge sikkerhed og god funktion. Jo bedre en stald er indrettet, jo mere sikker er den. Husk at både indretning og inventar skal sikre mennesker og dyr bedst muligt. Begge dele tænkes med både ved nybyggeri og når eksisterende stalde skal udvides med tilbygninger. Nybyggeri er umiddelbart det letteste udgangspunkt for sikkerhed. Her kan man tænke flowet i stalden med hvordan får man de færrest og korteste flytninger gennemført så gnidningsfrit som muligt. Ligeledes kan man holde leverandørerne af inventar til ilden og kun acceptere det sikreste af det sikre. Knap så enkelt tegner billedet sig for de mange svineproducenter, som bygger til og bygger om. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at enkeltdelene fungerer rent sikkerhedsmæssigt: Gulvene skal være skridsikre. Lågerne skal kunne håndteres med én hånd og være lette at åbne og lukke. Foderkasser og foderautomater skal kunne betjenes stående og uden ekstra udstyr. Stierne skal være indrettet, så dyr og mennesker ikke risikerer at blive skadet af inventar eller beslag, der stikker ud. Det gør det jo noget nemmere, når man kan stå op og tage en foderprøve ud i stedet for at skulle klemme sig ind imellem inventar for at fange en foderprøve i gulvhøjde.

5 5

6 SIKKERHED STARTER MED INDRETNING 6 Rengøring er lettere, når stalden er velindrettet. Nybyggeri en mulighed for sikkerheden Brug rådgivere til at få tegnet en stald, der bliver gennemtænkt på alle ledder og kanter. Og pas på at sikkerhedsforanstaltningerne ikke bliver sparet væk det kan blive dyrt i den sidste ende Når den nye stald overdrages fra byggefirma til svineproducent, skal den kigges efter i sømmene. Finish skal være i orden, ingen skarpe kanter, ingen splinter, ingen huller, ingen ender af vinkeljern, der stikker frem til fare for mennesker og dyr. Forlang at stalden bliver leveret som aftalt. Gangene skal være fri Gangarealerne skal være fri, så grisene kan passere. De må ikke bruges til opbevaring af eksempelvis fodersække. Der skal være til at komme omkring for både dyr og mennesker. Smart håndtag til hjælp og fare Gangene må ikke have inventar, der stikker ud. Her kan være et dilemma. Der findes i nogle stalde et håndtag, som med ét sving kan åbne alle grisehuler i en farestald. Det er smart og arbejdsbesparende, men håndtaget er ofte monteret på væggen uden for farestalden. Derfor kan man komme til at hænge i det eller ligefrem komme til skade på det, når man går forbi. Så smarte løsninger skal indpasses, så de fungerer sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Lågernes lukketøj skal fungere let og ubesværet. Lågen bør kunne smække af sig selv, når man er gået igennem. Vejledning i udslusning af gylle.

7 Instruktion til ansatte Alt udstyr til stalde skal ifølge EU s maskindirektiv være CE-mærket. Det indebærer blandt andet, at der skal følge en instruktion på dansk med. Har du som arbejdsgiver udenlandsk arbejdskraft ansat, skal du være opmærksom på, at der skal findes instruktioner på sprog, som alle ansatte forstår. Da instruktioner ofte kun findes på dansk, engelsk og tysk er det en god idé at tilbyde ikke dansktalende arbejdskraft et sprogkursus. Det vil ikke alene hjælpe på sikkerheden i stalden, men også lette al anden kommunikation og dermed give alle parter en større tilfredshed i arbejdet. Husk, som arbejdsgiver har du ansvaret for at instruere dine ansatte i brugen af maskiner og udstyr! Gyllehåndtering en sag for to Gylleudslusning kan være årsag til alvorlige ulykker, fordi der frigives svovlbrinte. Svovlbrinte er en gas, som i høje koncentrationer medfører bevidstløshed og eventuel kvælning. Såvel dyr som mennesker kan blive forgiftet. I lave koncentrationer (op til 100 ppm) lugter svovlbrinte af rådne æg. I højere koncentrationer (over 100 ppm) lammer den lugtesansen og i løbet af 30 sekunder har man mistet bevidstheden. Gassen frigøres, når gyllen sættes i bevægelse. Man bør derfor altid være to personer om opgaver som gylleudslusning. Reparationer på udstyr i gyllekanaler, pumpebrønde og lagertanke bør kun udføres af professionelle firmaer, der anvender det fornødne sikkerhedsudstyr. Gå aldrig ned i en gylletank. 7 Ventilen forhindrer, at den dødelige giftgas bobler op inde i stalden. En specialdesignet stol skåner ryggen, når der skæres grise.

8 SÆT ARBEJDSMILJØET I SYSTEM 8 Sikkert arbejdsmiljø er en ledelsesopgave. Der skal klare aftaler og regler til for at gøre hverdagen tryg for medarbejderne. Driftslederen skal sikre, at arbejdsmiljøet er i orden. Lederen skal tydeligt oplyse, hvilke aftaler der gælder. Aftalerne og reglerne kan både være mundtlige og skriftlige, og de skal være forståelige for alle også udenlandske medarbejdere. Arbejdskraft, der ikke er ansat i virksomheden, men arbejder på bedriften, skal også kende sikkerhedsaftalerne. Det gælder for eksempel personer, der kommer for at scanne søer. Inddrag medarbejderne Medarbejderne skal inddrages i arbejdet med sikkerhed og arbejdsmiljø. En måde at tænke sikkerhed ind i arbejdet på er ved at stille det helt enkle spørgsmål: Hvordan løser vi denne opgave sikkert? Det giver også anledning til at diskutere med de ansatte, hvordan man opnår høj sikkerhed, uden at det nødvendigvis går ud over effektiviteten. Lav en arbejdspladsvurdering Alle landbrug med ansatte skal lave en arbejdspladsvurdering (APV). APV en giver et overblik over, hvilke risici arbejdsmiljøet rummer. Arbejdstilsynet har lavet tjekskemaer til landbrug, der kan bruges som udgangspunkt, når man udarbejder APV en. De findes på Arbejdstilsy- Orden i værkstedet er en del af godt arbejdsmiljø. Nødstopsknapper skal fungere og være lette at finde.

9 nets hjemmeside under Information. En vigtig del af APV en er at kortlægge opgaver forbundet med risiko. Medarbejderne skal deltage aktivt i at finde og synliggøre de led i arbejdsrutinerne, hvor der kan opstå kritiske situationer. Herudfra skal der laves aftaler om, hvordan arbejdsrutinerne håndteres. Det kan for eksempel være i forbindelse med: Orden og oprydning. Flytning og behandling af dyr. Betjening af maskiner. Håndtering af kemiske produkter. Brug af personlige værnemidler. På grundlag af APV-kortlægningen udarbejder ejer, driftsleder og medarbejdere handlingsplaner, der indeholder løsninger på problemerne. Følger op på, om handlingsplanerne virker. FAKTA En arbejdspladsvurdering (APV) skal indeholde: Kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold. En beskrivelse af eventuelle problemer. En prioritering af de kortlagte forholds vigtighed for arbejdsmiljøet. Planer for forbedringer med præcisering af hvordan, hvornår og af hvem de skal gennemføres. Samt opdateres, når der sker ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet og mindst hvert 3. år. På Arbejdstilsynets hjemmeside finder du alle relevante bekendtgørelser og vejledninger samt tjekskemaer. 9 Godt med dagslys højner arbejdsmiljøet. En vigtig del af et godt arbejdsmiljø er at undgå tunge løft.

10 SÆT ARBEJDSMILJØET I SYSTEM 10 Forebyg ulykker Det er pligtigt at anmelde ulykker, der medfører sygefravær på én dag eller mere. Derudover kan lederen vælge at registrere plasterskader, tæt-på-hændelser og tid siden sidste ulykke. Dette vil øge opmærksomheden og hjælpe med til at forebygge egentlige ulykker. Uddannnelse Medarbejderne skal have den nødvendige sikkerheds- og sundhedsmæssige viden, de har brug for til at udføre deres arbejde. Det kan eksempelvis være truck- eller svejsecertifikat. Teknisk udstyr, der sikrer arbejdsmiljøet, skal vedligeholdes, så det fungerer efter hensigten. Det gæl- der for eksempel nødstop ved foderblandingsanlægget. Som endnu en del af den forebyggende indsats skal brugsanvisninger og aftaler om betjening af maskiner og udstyr være nemme at komme til placeret lige dér, hvor de skal bruges, på tavler eller i mapper. Og så skal de være forståelige for alle ansatte også ikke dansktalende. Følg op Følg op på regler og aftaler. Gennemgå og evaluér om reglerne og aftalerne fungerer efter hensigten. En sikker arbejdsplads er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Det er en risikofyldt opgave at lave service på kornelevatoren i baggrunden. Tvillingehjulene står bundet forsvarligt til væggen i maskinhuset.

11 Når lederen tænker på medarbejdernes sikkerhed, viser han eller hun omsorg for deres velbefindende. Den bevidsthed bidrager til at skabe et positivt og trygt arbejdsmiljø. Lederen skal selv være det gode eksempel. Sidst, men ikke, mindst er det værd at huske, at et godt og sikkert arbejdsmiljø tiltrækker og fastholder gode medarbejdere. FAKTA Fordele ved tilrettelæggelse af arbejdet Mindre risiko for ulykker Større arbejdsglæde for medarbejderne, fordi de præcis ved, hvad de skal gøre Øget produktivitet Bedre introduktion for nye medarbejdere FAKTA Koncentration om arbejdsopgaver fastholdes ved: At en opgave højst må vare to timer At antallet af lange arbejdsdage minimeres Brug altid de nødvendige værnemidler, for eksempel: Sikkerhedssko Åndedrætsværn Høreværn Det psykiske arbejdsmiljø højnes, når medarbejderne har indflydelse på arbejdsopgaverne, er med til at planlægge arbejdet og har noget at skulle have sagt om arbejdsmængden. Arbejde i team øger: Motivationen Effektiviteten Læring via arbejdet 11 Vælg så vidt muligt wienerstigen frem for enkeltstigen. Brug altid maske i stalden.

12 PAS PÅ DIG SELV, NÅR DU BEHANDLER SVIN 12 Svinepasseren er udsat for risiko. Enkle forholdsregler forebygger uheld. Behandling af grise er en udfordring. Mange af arbejdsopgaverne kan være behæftet med en risiko. Det kan være vaccination, kastration, halekupering, tandslibning, vejning, løbning, inseminering eller scanning. Det er uhyre vigtigt at være opmærksom på, hvad der kan ske, og hvad du kan gøre for at forebygge risiko for skader. Forudse klem, bid og slag Søerne kan blive bange eller forskrækkede, når de bliver vaccineret. Forskrækkede søer kan finde på at bevæge sig pludseligt og hurtigt. Her risikerer du at komme i klemme mellem so og inventar eller at blive trådt på. Når du behandler pattegrise, kan søerne blive aggressive og gå til angreb, slå med hovedet eller bide. I begge tilfælde virker det forebyggende at have et godt forhold til søerne. Orner er et kapitel for sig. De kan, alene i kraft af deres størrelse, udgøre en fare. Orner kan også være aggressive og bide eller slå med hovedet, så tænderne river tøj, hud og muskler op. Hav respekt for dem og håndtér dem venligt. Det gør også ornerne venligere. Drægtighedstest i to stillinger forkert og rigtigt. Kilde: Svinehold en grundbog, 2004

13 Pas på hørelsen Grise skriger med så mange decibel, at det kan give høreskader, også i helt almindelige situationer såsom fodring. Derfor bør du bruge høreværn. Og tag høreværnet på inden du går ind i støjen ikke først, når du føler dig generet af den. På kan du beregne din egen støjbelastning, samt få gode råd om forebyggelse af støj. Pas på lungerne Ved flytning og mærkning af grise kan der blive hvirvlet meget støv op. Støvet kommer fra foder, halm, hudrester og hår fra grisene, indtørret gødning og urin, og kan indeholde mikroorganismer. Støvet er ubehageligt at få i næse og lunger. Derfor bør du bruge støvmaske. Næsten hver 10. landmand døjer med åndedrættet. Bruger du støvmaske 20 procent af arbejdstiden, kan du nedsætte støvbelastningen med 75 procent. Konsekvent brug af støvmaske anbefales. Kilde: Svinehold en grundbog, 2004 Støj måles med en støjmåler, der efterligner ørets støjfølsomhed. Måleresultaterne angives i decibel db (A). 13 Vognen giver ideel arbejdshøjde. Redskaberne er lige ved hånden, og dyrene er lette at flytte med. Brug høreværn, når du behandler grise. Kilde: Svinehold en grundbog, 2004

14 PAS PÅ DIG SELV, NÅR DU BEHANDLER SVIN 14 Skån ryggen Brug den rigtige løfteteknik, når du skal flytte grise. Bøj i hofteleddet og spænd mavemusklerne. Det gælder også, når du lægger kræfterne i med et drivbræt i hænderne. Undgå snitsår og nålestik Hav det nødvendige værktøj lige ved hånden, når du skal kastrere pattegrisene, klippe haler eller vaccinere. Det er en stressende situation med risiko for snit af skalpellen og for at stikke dig selv. Det ideelle er en vogn med en god arbejdshøjde, forsynet med alt nødvendigt udstyr. Du risikerer også at stikke dig med en nål, når du vaccinerer søerne, både dem i bokse og de løsgående. Den uvante situation kan få dem til at bevæge sig uventet, og pludselig vender nålen den forkerte vej. Vær gode venner med grisene Den bedste forebyggelse er at have rolige søer, og det får du ved daglig, venlig omgang med søerne. Det er en kæmpe fordel at have et godt forhold til dyrene, og det får du ved hyppig og god kontakt, blandt andet under flytning. Rolig og venlig håndtering af dyrene, både når du behandler dem og på andre tidspunkter, gør dem tillidsfulde. Indret stalden hensigtsmæssigt Skader kan også forebygges ved at have en hensigtsmæssig indretning af stalden. Inseminer med en god arbejdsstilling. Pas på klem og nålestik ved vaccination af søer.

15 Forebyg skader Ved at have gode rutiner for hvordan, hvornår og af hvem behandlingerne skal foretages, samt ved at have let adgang til det rigtige udstyr kan skader også forebygges. Desuden ville mange af de irriterende dumme plasterskader helt kunne undgås, hvis for eksempel låger og håndtag, som svinepassere har ved hundreder af gange om dagen, både er funktions- og ergonomisk vel designede. FAKTA Vidste du at: Ved at anvende støvmaske 20 % af arbejdstiden, kan du nedsætte støvbelastningen med 75 %. FAKTA Sådan forebygger du Hensigtsmæssig staldindretning Daglig, rolig og venlig omgang med dyrene Styr på hvilke dyr der skal behandles hvornår Værktøj og andet udstyr til én behandling opbevares sammen, så det hele kommer med i stalden i første omgang Faste aftaler om hvem der gør hvad Sikkerhedsudstyr inden for rækkevidde: Høreværn Støvmasker Handsker Drivplader Briller 15 Hav styr på hvilke dyr, der skal behandles med hvad, hvornår og af hvem. Hav en hensigtsmæssig arbejdsstilling, når du behandler små grise.

16 FLYTNING AF GRISE 16 Forudsigelige rutiner, uden overraskelser, er vigtige for at undgå skader, når grise skal flyttes. Flytninger af svin betyder direkte kontakt med grisene, hvad enten det er flytning mellem staldafsnit, mellem ejendomme eller flytning af dyr til salg, avl eller slagtning. Gensidigt kendskab mellem mennesker og dyr, baseret på rutiner, er det bedste udgangspunkt for udramatiske og smertefrie flytninger. Derimod er uvante situationer ubehagelige for grisene. De kan reagere ukontrolleret til fare for både sig selv, andre dyr og mennesker. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne kender grises reaktionsmønstre, og at grisene har gode erfaringer med staldpersonalet. Det kan være med til at forebygge de klem-, brud- og faldskader, der er risiko for under flytning hyppigt ledsaget af overbelastede fod-, knæ- og hofteled. Grise er nysgerrige Grise er nysgerrige og vil, hvis ikke de skræmmes, undersøge alt. Det betyder, at grisene vil søge ud af stien, når lågen bliver åbnet. Erfarne søer, der er fortrolige med flytteproceduren, vil optræde som vejvisere for unge og uerfarne polte og gylte, hvis de får mulighed for at se hinanden under flytningerne. Grise lærer hurtigt, om personalet er behageligt at omgås. En venlig omgangstone er noget også grise Drivbrætter er uundværlige til flytninger. De skal være lette og nemme at håndtere. Flytninger går bedst, når to personer samarbejder.

17 sætter pris på. Derfor bør man tale og bevæge sig roligt og gerne røre ved grisene. Grise er sociale dyr, der helst gør de samme ting samtidigt for eksempel æde og sove. Det kan udnyttes ved flytning. Når førergrisen har besluttet, at den gerne vil ud at undersøge noget nyt, skal de andre nok følge med. Derfor skal det være ufarligt for den første gris at gå ud af stien, når lågen åbnes og interessant at gå i flytteretningen. Nedskriv de gode rutiner Gennemgå og beskriv sammen med kollegerne jeres egne rutiner. På den måde vil I få diskuteret, hvad der er godt at gøre i stalden. Samtidig vil det være nemt for afløsere at gøre tingene rigtigt. Sådan undgår du ulykker Kend dyrenes adfærd. Indret stalden hensigtsmæssigt. Instruér medarbejderne omhyggeligt. Tag den nødvendige tid. Gode råd om flytning Sørg for lys, der hvor grisene skal drives frem til. Fjern interessante ting fra drivgange og ramper. Undgå larm. Flyt ikke flere grise ad gangen, end at de forreste kan styres. Undgå at presse og skræmme grisene. Skal svinene omkring et hjørne, kan du med fordel opsætte et spejl for enden af gangen. Brug aldrig instrumenter, der giver elektrisk stød, det er forbudt. 17 Sørg for at have tid nok, når du flytter grise. Søerne vil gerne følges ad.

18 FLYTNING AF GRISE 18 FAKTA En beskrivelse af rutiner indeholder blandt andet: Hvilke grise skal flyttes? Tid på dagen, ugedag. Stirækkefølge. Hvor mange ad gangen? Hvilken vej skal de gå? Hvor skal der stilles barrierer op? Hvor hænger drivpladerne? Rolig adfærd udvises/er vigtig. Hvor mange/hvem skal være med til flytningen? Hvem gør hvad, hvis man er flere til flytningen? Veltilrettelagt arbejdsdag En veltilrettelagt arbejdsdag og arbejdsuge betyder tid til flytningerne, og man er aldrig i tvivl om, hvem der har ansvaret for dem. Det giver overskud til at koncentrere sig om opgaven. At være to personer om flytninger letter og sikrer arbejdet gevaldigt. Sidegevinster ved sikkerhed Lavere risiko for ulykker Bedre arbejdsmiljø Godt image Medarbejdere der bliver Tillid mellem grise og mennesker har stor værdi, når grisene skal flyttes. Undgå blindgyder i farestalden, det er lettere for personalet og tryggere for soen.

19 Fri passage letter flytningen. 19

20 Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Torsøvej Risskov Mail: Telefon: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Mail: Telefon: SE MERE PÅ

Håndtering af store dyr

Håndtering af store dyr Håndtering af store dyr S070918E1A40.qxd 11/09/07 16:17 Side 40 SIKKERHED SIDE 40-42 Artiklerne er skrevet af specialkonsulent Merete Studnitz, Dansk Landbrugsrådgivning, Svineproduktion. Artiklen er en

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg

Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg 1 FORORD 2 Pjecen om arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg er udarbejdet for Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Bar Jord til Bord i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget Halmballer Sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Halmballer. sikker håndtering i landbruget

Halmballer. sikker håndtering i landbruget Halmballer sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.:

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.: Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Slagterier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab,

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

APV skema. Dagplejere. Rebild kommunes APV-skema til dagplejere.

APV skema. Dagplejere. Rebild kommunes APV-skema til dagplejere. APV skema Dagplejere Rebild kommunes APV-skema til dagplejere. Hensigten med dette skema er, endnu engang at sætte fokus på dagplejernes arbejdsmiljø. Udover at vi i sikkerhedsgruppen synes det er en rigtig

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt.

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt. APV Hvad er en APV? En APV er en arbejdspladsvurdering. Den består af 2 dele: En kortlægning/vurdering og en handlingsplan for de problemer, der er fundet i kortlægningen. Dette skema indeholder kortlægningen.

Læs mere

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe LEKTIER - Arbejdsmiljørepræsentanten Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant? (Sæt X) Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdslederen i en arbejdsmiljøgruppe Arbejder med grus og brænde Arbejder kun

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Vand, kloak og affald

Vand, kloak og affald Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Vand, kloak og affald Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Best Practice i løbeafdelingen Ved Projektleder Marie Louise Pedersen Kongres for svineproducenter, Herning, 2013

Best Practice i løbeafdelingen Ved Projektleder Marie Louise Pedersen Kongres for svineproducenter, Herning, 2013 Best Practice i løbeafdelingen Ved Projektleder Marie Louise Pedersen Kongres for svineproducenter, Herning, 2013 Målet Finde søer, som er i brunst, og inseminere på det rigtige tidspunkt Udføre brunstkontrol

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndskubbet plæneklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 7 Klipning af græs på skråninger 9 Rotorplæneklipper 16 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndskubbet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere