KOMMUNIKATION SUBSTRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI"

Transkript

1 KOMMUNIKATION SUBSTRATEGI

2

3 P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med at nå de strategiske mål i perioden VISION ˮ Klar kommunikation medvirker til, at omverdenen ser Institut for Menneskerettigheder som en helt igennem smidig og veldrevet organisation, der sætter standarder og skaber forandring. Kommunikation er en integreret del af medarbejdernes faglighed. Vi kommunikerer effektivt, fordi vi kommunikerer præcist og vedkommende og er imødekommende og lydhøre. Den 1. januar 2013 trådte den nye lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution i kraft. Dette er et godt afsæt til at få kommunikeret instituttets rolle som uafhængig national menneskerettighedsinstitution, der fremmer og beskytter menneskerettighederne og fremmer ligebehandling af alle. Men først og fremmest skal vi kommunikere, så instituttets arbejde får betydning, sætter standarder og skaber forandring. Vi skal dele og udvikle vores viden med andre. Instituttets indsats skal være med til at ændre lovgivning og implementering på menneskerettighedsområdet til det bedre. Samtidig skal vi gøre diskussionerne om menneskerettigheder vedkommende, så flere forstår, tænker over, har lyst til at dele vores viden med andre og handler på området. Vi skal derfor være synlige både i medierne, når det er relevant, og sørge for at få vores viden ud, få sat gang i dialoger og få respons. 1

4 FOKUSOMRÅDER KLAR STRATEGISK KOMMUNIKATION Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal understøtte instituttets arbejde med at nå de strategiske mål. Instituttet skal derfor kommunikere målrettet undervejs og ved afslutning af arbejdet med de tiltag, der er prioriteret i instituttets strategi: De grundlæggende analyser af de strukturelle udfordringer De forhold, som statusrapporten har afdækket Overvågningen og rapporteringen til/fra internationale fora Indsatserne på menneskerettigheds- og ligebehandlingsområdet Instituttets internationale tiltag og samarbejder. Men selvfølgelig skal vi herudover kommunikere, når det er relevant, fordi instituttet kan bidrage med noget særligt. Vi skal kommunikere på den rette måde, til de rette mennesker, på det rette tidspunkt. Derfor skal de ressourcer, instituttet afsætter til kommunikation, prioriteres, så vi laver det væsentligste og gør det effektivt. STRATEGISKE KOMMUNIKATIONSTILTAG Vi har valgt primært at bruge kommunikationsressourcerne på at: 1. Fokusere presseindsatsen 2. Kvalificere brugen af digitale medier 3. Styrke kommunikationskompetencerne internt 4. Understøtte bred dialog om menneskerettigheder 5. Målrette indsatsen på udgivelser 6. Udvikle og styrke den interne kommunikation. 2

5 1. FOKUSERE PRESSEINDSATSEN Kommunikationsafdelingen og instituttets fagmedarbejdere skal i højere grad planlægge, vinkle og viderebringe de historier til pressen, som instituttet finder det væsentligt, at udvalgte aktører skal forholde sig til, og danskerne skal associere os med. Vi kan blandt andet bruge instituttets NGO-pressenetværk til at holde huset ajour og på forkant med civilsamfundets mediedagsordener og til sparing i forhold til presseaktiviteter, der sikrer større gennemslagskraft i pressen og tydeliggør instituttets rolle som national menneskerettighedsinstitution. Vi vil på forkant kontakte pressen om prioriterede emner og begivenheder på menneskerettighedsområdet. Vi skal medietræne et par ekstra eksperter hvert år, så instituttet vidende og klart kan servicere medierne på menneskerettighedstemaer, hvor vi i særlig grad har noget at byde ind med. Vi vil kortlægge de væsentligste fagjournalister, der skriver om instituttets områder, og understøtte en tættere udveksling med dem. Vi skal styrke instituttets omdømme via historier om vores indsatser, specialister, samarbejder og resultater fra danske og internationale projekter. Vi vil arbejde bredere end tidligere med de danske medier, så vi opprioriterer lokalpresse, fagblade og magasiner. 3

6 2. KVALIFICERE BRUGEN AF DIGITALE MEDIER Vi skal være nutidige og tjekkede på de digitale platforme. Kommunikationen skal være levende og dialogsøgende. På hjemmesiden skal indholdet være stærkere strategisk prioriteret, velredigeret og kvalitetssikret. Instituttet skal bruge de sociale medier aktivt, når det er relevant. Disse kanaler giver os mulighed for at være synlige og tilgængelige i fora og over for personer, som vi ellers ikke har kontakt med. Vi skal designe indholdet, så det er oplagt at dele og sige videre. Vi skal understøtte tankevækkende samtaler mellem brugerne om menneskerettigheder. Det er desuden afgørende for instituttets placering i søgemaskinerne, at vi er aktive og attraktive på FaceBook, Twitter, blogs og lignende. Vi vil effektivisere og slanke vores hjemmeside(r). Fremover sikrer vi, at indhold på sitet får tilknyttet aktiviteter, som kan generere trafik. De væsentligste dele af hjemmesiden skal kunne ses på mobile platforme. Vi skal formulere en plan for synlig og gennemtænkt brug af sociale medier og udvikle, afprøve og tilpasse i praksis. Vi skal arbejde lige så effektivt i de sociale medier som via andre kommunikationskanaler. Vi vil styrke den visuelle formidling ved hjælp af video, lyd og billeder. 4

7 3. STYRKE KOMMUNIKATIONSKOMPETENCERNE IN TERNT Institut for Menneskerettigheders tilgang er at samarbejde med og understøtte andre aktører. Et givende samarbejde kræver dialog og præcis kommunikation samt en forståelse af samarbejdsparternes behov og måde at arbejde på. Det betyder, at instituttets medarbejdere skal styrkes i at kommunikere med de væsentligste interessenter undervejs i arbejdsprocessen. Desuden skal alle være opmærksomme på nyheder og resultater, som instituttet har interesse i at få ud til omverdenen. Et centralt redskab er kommunikationsplaner helst fra projektstart. Planerne skal sikre, at der bliver tænkt i kommunikation og målgrupper, og de skal gøre det muligt for Kommunikationsafdelingen at prioritere og koordinere aktiviteterne på tværs af instituttet. Vi udarbejder og udvikler løbende et standardformat for kommunikationsplaner og sikrer en systematisk implementering. Vi skal understøtte medarbejdernes kommunikation ved at rådgive, stille redskaber til rådighed og arrangere kvik-workshops. 5

8 KLAR STR ATEG ISK KO MMU N IK ATIO N 4. UNDERSTØTTE BRED DIA LOG OM MENNESKERETTI GHEDER Instituttets rolle som uafhængigt videnscenter, vagthund og rådgiver betyder, at vi søger dialog og vidensdeling med hele det politiske spektrum. Det er fagmedarbejdernes opgave at være ajour med policy-felterne på deres område og i dialog med kommunikationsmedarbejdere at omsætte den viden til veltimede aktiviteter. Men rollen som Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution gør også, at vi ønsker at sætte tanker i gang og gå i dialog med meningsdannere og borgere rundt om i Danmark. Vi vil søge en afbalanceret, systematisk dialog med politikere og embedsmænd. Vi vil initiere debatter om aktuelle menneskerettighedsspørgsmål, hvor instituttet er den neutrale instans, der skaber rum for diskussion mellem andre aktører med faglig indsigt og holdninger. Vi vil hvert år arrangere foredrag og debatter ude i landet og på forkant kontakte lokal presse ved arrangementerne. Vi vil internt bidrage til at styrke kernefortællingen og kernesamtalerne om Institut for Menneskerettigheders virke, så medarbejderne kan fungere som ambassadører i sociale og faglige sammenhænge. 6

9 5. MÅLRETTE INDSATSEN P Å UDGIVELSER Instituttet udgiver en række undersøgelser og rapporter på tryk og digitalt. Det har været et ressourcekrævende område, og vi ønsker at frigøre ressourcer herfra til de øvrige kommunikationsindsatser. Vi laver derfor en skarpere prioritering af, hvor kommunikationsafdelingen bidrager i redaktion og produktionsplanlægning, og hvordan vi distribuerer udgivelserne. Vi ønsker at udvikle nye formater, der effektivt kan sætte instituttets viden i spil. Vi målretter udgivelserne og udvikler nye formater, effektiviserer produktionsflowet og distribuerer udgivelserne digitalt. Vi bruger de centrale kommunikationsressourcer på instituttets strategiske satsninger, fx statusrapporten, den årlige rapportering til Folketinget, policy briefs samt resumeer i øvrige udgivelser. Al anden sparring i skriveprocessen foregår i afdelingerne mellem projektleder og chef. 7

10 6. INTERN KOMMUNIKATION En vigtig del af at være en veldrevet og smidig organisation er, at den interne kommunikation fungerer. Det kræver, at kommunikationsflowet i organisationen er velsmurt og præget af gensidighed og dialog. Det forudsætter, at lederne på alle niveauer er dygtige til at kommunikere. Medarbejderne skal opmuntres til at komme med input, og ledelsen skal være lydhør og reagere på disse. Input fra uformelle møder på gangene og i kantinen skal kanaliseres ind i beslutningsfora. Interne nyheder, ledelsesbeslutninger, mål, rammer, medieomtale, kommentarer og evt. spørgsmål/svar skal være let tilgængelige på en digital platform. Et særligt indsatsområde er kommunikationen af administrative politikker, procedurer, rapporter og arbejdsprocesser. Kommunikationen skal være klar og anvendelig for brugerne, og vi skal have systemer, der understøtter arbejdsprocesser og nem adgang til guidelines, referater m.m. Vi vil sikre, at alle væsentlige ledelsesbeslutninger bliver kommunikeret primært mundtligt. Oftest af nærmeste chef, fulgt op af skriftligt referat, men også direkte fra direktør til medarbejdere på institut- og afdelingsmøder. Vi vil kræve af vores ledere, at de er lydhøre og tilgængelige, og af vores medarbejdere, at de melder ud, når de oplever uklarheder, problemer eller har ideer. Vi vil understøtte kommunikation og vidensdeling gennem en rummelig ESDH-løsning, der har intranet, social udveksling og samarbejdssystem integreret. Vi vil sikre brugerfokuseret kommunikation om administration og økonomi. 8

11 MÅL O G OP FØL G NING REALISERING MÅL OG OPFØLGNING RESULTATER I de årlige handlingsplaner definerer vi succeskriterier for kommunikationsindsatsen. Vi definerer en række kvalitative og kvantitative indikatorer, så vi kan evaluere og følge op. 9

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Det sociale intranet. whitepaper

Det sociale intranet. whitepaper Det sociale intranet whitepaper 1 Et socialt intranet? Hos Socialsquare interesserer vi os for at forbedre virksomhedsprocesser og forretning ved at tænke dem som sociale. For os er det sociale ikke et

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Programpakken Løft Bundlinjen

Programpakken Løft Bundlinjen Programpakken Løft Bundlinjen Kommunikationsstrategi 20122013 Lene Krüger, november 2012 INDHOLD Kapitel 1 Formål & Mål Side 2 Kapitel 2 Baggrund kommunikationsstrategi Side 4 Kapitel 3 Oversigt kommunikationstiltag

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere