2X-serien Kompaktrepeatereninstallationsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2X-serien Kompaktrepeatereninstallationsmanual"

Transkript

1 2X-serien Kompaktrepeatereninstallationsmanual P/N REV ISS 14JAN14

2 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2014 UTC Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdes. 2X-serien er et varemærke tilhørende UTC Fire & Security. Andre handelsnavne, der anvendes i dette dokument, kan være varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører de respektive produkters fabrikanter eller leverandører. UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z o.o. Ul. Kolejowa 24, Ropczyce, Poland. Virksomhedens autoriserede repræsentant i EU: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands Dette dokument gælder for centraler med firmwareversion 3.0 eller nyere. 2004/108/EC (EMC-direktiv) 2002/96/EC (WEEE-direktiv): Produkter mærket med dette symbol må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald i den Europæiske Union. For at opnå korrekt genbrug af dette produkt skal det afleveres til din lokale leverandør, når du køber tilsvarende nyt udstyr. Det kan også bortskaffes på en genbrugsstation. Du kan finde yderligere oplysninger på: For kontaktoplysninger gå til

3 Indhold Vigtig information ii Introduktion 1 Installation og ibrugtagning 2 Sikkerhed i forbindelse med elektrisk udstyr 2 Kabinetsamling 3 Kabinet og printkort-layout 4 Installation af kabinet 5 Anbefalede kabler 9 Tilslutning til firenet 9 Tilslutning af input 10 Tilslutning af relæer 10 Tilslutning af den ekstrerne strømforsyning 11 Tilslutning af udviddelsesudstyr 11 Tilslutning af en ekstern printer 12 Opsætning 12 Ibrugtagning 13 Vedligeholdelse 14 Tekniske specifikationer 15 Lovgivningsmæssig information 19 2X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual i

4 Vigtig information Ansvarsbegrænsning Under ingen omstændigheder skal UTCFS holdes ansvarlig for eventuelle tab af indtægter eller forretningsmuligheder, betjening, afbrydelse af forretninger, mistet data eller andre indirekte, særlige, tilfældige eller følgeskader under ethvert erstatningsansvar, uanset om det er baseret på en kontrakt, skadegørende handling, forsømmelse, produktansvar eller andet indenfor lovens rammer. Eftersom jurisdiktionen visse steder ikke tillader sådanne begrænsninger eller undtagelser af erstatningsansvar eller tilfældige skader, kan det forekomme at de førnævnte begrænsninger ikke er gældende i dit tilfælde. Men under alle omstændigheder skal UTCFS erstatningsansvar ikke overstige produktets købspris. Førnævnte begrænsninger skal være gældende indenfor lovens rammer, uanset om UTCFS er blevet informeret om sandsynligheden for sådanne skader og upåagtet om retsmidlet opfylder det egentlige formål eller ej. Installation skal ske i overensstemmelse med denne manual, gældende vedtægter og instruktioner fra den autoriserede myndighed. Da alle forholdsregler er taget i forbindelse med udarbejdelsen af denne manual for at sikre indholdets korrekthed, påtager UTCFS sig intet ansvar for fejl og udeladelser. Vejledende meddelelser Vejledende meddelelser gør dig opmærksom på tilstande eller procedurer, der kan medføre uønskede resultater. De anvendte vejledende meddelelser i dette dokument er vist og beskrevet nedenfor. ADVARSEL: Advarselsmeddelelser advarer dig om farer, som kan medføre personskader eller tab af menneskeliv. De fortæller dig, hvad du skal gøre eller undlade at gøre for at undgå personskader og tab af menneskeliv. Forsigtig! Forsigtig-meddelelser advarer dig om risiko for beskadigelse af udstyr. De fortæller dig, hvad du skal gøre eller undlade at gøre for at undgå skader. Bemærk: Bemærk-meddelelser advarer dig om risiko for spild af tid og kræfter. De beskriver, hvordan tidsspilde kan undgås. Noter bruges også til at gøre opmærksom på vigtig information, som du bør læse. ii 2X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual

5 Introduktion Dette er installationsmanualen til 2X-seriens kompakte repeater-kontrolpanel. Læs disse instruktioner og al relateret dokumentation grundigt igennem, inden dette produkt installeres eller betjenes. Bemærk: Jævnfør installations- og brugermanualerne til dine brandpaneler for information om LED indikationer og muliigheder for indstilling af panelet. Produktsortiment Kompakt-repeateren-serien omfatter de paneler, der vises herunder. Tabel 1: Kompakt-repeater-paneler Model 2X-ER-C 2X-FR-C 2X-FR-D-C 2X-FR-FB2-C 2X-FR-NL-C [1] 2X-FR-SC-C [1] 2X-FR-SCFB-C [1] Beskrivelse Adressérbar brand- og evakueringsalarm-repeaterpanel med indstillinger for alarmsendere og brandslukning (kompakt) Adressérbar brandalarm-repeaterpanel (kompakt) Adressérbar alarmforsinkelsesenhed (kompakt) Adressérbar repeater-central med indstillinger for alarmsendere og brandslukning (kompakt) Adressérbar repeater-central med indstillinger for alarmsendere og brandslukning (kompakt) Adressérbar repeater-central med indstillinger for alarmsendere og brandslukning (kompakt) Adressérbar SS 3654 repeater-central med indstillinger for alarmsendere og brandslukning (kompakt) [1] Inklusive en brandmandsnøgle. Se oplysninger om kabinetdimensioner i Tekniske specifikationer på side 15. Firmware-kompatibilitet Oplysninger i dette dokument gælder for centraler med firmwareversion 3.0 eller nyere. Dette dokument må ikke bruges som en installations-, opsætnings- eller betjeningsvejledning til centraler med en tidligere firmwareversion. Produktkompatibilitet Produkter, der er kompatible med disse centraler, er anført i den medfølgende kompatibilitetsliste. Kun de produkter, der er anført i kompatibilitetslisten, er garanteret til at være kompatible med disse centraler. Du kan få flere oplysninger hos din lokale leverandør. 2X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual 1

6 Installation og ibrugtagning I denne del gives detaljerede oplysninger om installation og tilslutning af centralen. Forsigtig! Dette produkt skal installeres og vedligeholdes af kvalificerede personer, som overholder CEN/TS standarden (eller den tilsvarende nationale standard) samt alle andre gældende regulativer. Sikkerhed i forbindelse med elektrisk udstyr ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. For at undgå personskade eller dødsfald ved elektrisk stød skal man fjerne alle strømkilder og lade lagret energi aflade inden installation eller fjernelse af udstyr. Forsigtig! Fare for beskadigelse af udstyr. Dette produkt er følsomt over for elektrostatisk udladning (ESD). Følg de godkendte ESD-håndteringsprocedurer for at undgå skader. 2 2X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual

7 Kabinetsamling Kabinetsamlingen er vist herunder. Fjern dækslet og interfacet for at få adgang til PCB. Figur 1: Kabinetsamling 2X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual 3

8 Kabinet og printkort-layout Figur 2: Kabinet og printkort-layout 1. RS-232-tilslutning 2. Netværkstilslutning (firenet) 3. Input-tilslutninger 4. Monteringshuller 5. Relætilslutninger 6. Strømtilslutninger (VIN1, VIN2) 7. Vaterpas 8. Udstyrstilslutninger til lokal udvidelse 9. DIN-skinnelåseklips 10. USB-stik type A 11. Ethernet-stik 12. USB-stik type B 13. Udstyrstilslutninger til fjernudvidelse 14. Brugerinterfacets tilslutning 4 2X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual

9 Figur 3: Kabinet (set bagfra) 1. DIN-skinnekrog 2. Din-skinnelåseklips Installation af kabinet Hvor centralen skal placeres Installer centralen på et sted, der er frit for byggestøv og affald, og som er beskyttet mod ekstreme temperaturer og luftfugtighed. Sørg for, at der er tilstrækkelig gulv- og vægplads, så centralen kan installeres og serviceres uhindret. Kabinettet skal monteres, så brugergrænsefladen er i øjenhøjde. 2X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual 5

10 Fastgøring af kabinettet til en væg Monter kabinettet til en væg med tre M4 x 30 skruer og tre Ø 6 mm nylonplugs som vist i Figur 4 herunder. Figur 4: Monteringshullernes placering Sådan fastgøres kabinettet til en væg: 1. Hold kabinettet ind til væggen i den ønskede installationshøjde. 2. Brug det indbyggede vaterpas til at sikre, at kabinettet er vandret, og marker borepunkterne på væggen. 3. Bor hullerne og anbring en 6 mm plug i hvert hul. 4. Sæt en skrue i position (1), og hæng kabinettet op på denne skrue. 5. Sæt skruer i positionerne (2), og stram dem. 6. Stram skruen i position (1). 6 2X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual

11 Fastgøring af kabinettet til en DIN-skinne Kabinettet kan også installeres på en tophatskinne (type EN 50022) med de medfølgende monteringskroge og låseklips (jf. Figur 3 på side 5). Fastgøring af kabinettet til en DIN-skinne: 1. Hæng kabinettet på skinnen med monteringskrogene bag på kabinettet. 2. Skub med en skruetrækker begge låseklips op for at låse kabinettet til skinnen, som vist på Figur 5 herunder. Figur 5: Fastgøring af kabinettet til en DIN-skinne 2X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual 7

12 Isættelse af menuer Isæt centralens interfacemenuer som vist nedenfor. Figur 6: Isættelse af menuer Menuerne er nummereret 1, 2, 3 og 4, og de indsættes på deres respektive pladser (med det trykte område vendt mod centralens forside). På evakueringscentraler skal der altid tilføjes beskrivelser til alle outputgrupper, som tilknyttes til de programmerbare knapper i menu 3. Bemærk: Brand- og evakueringscentralerne har forskellige versioner af menu 3, som er markeret med produktkoden for den pågældende central. Sørg for at anvende den rette menuversion til dit produkt. 8 2X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual

13 Anbefalede kabler Anbefalede kabler for en optimal ydelse i dit brandsystem vises i tabellen herunder. Tabel 2: Anbefalede kabler Kabel Krav til kabler Maksimal kabellængde Strømkabler 2 1,5 mm 2 Ikke anvendt Firenet-kabel Parsnoet, CAT5 28 til 16 AWG (0,08 til 1,5 mm² ) 1,2 km Ethernetkabel Uskærmet CAT5 30 m [1] USB-kabel Standard USB-kabel med A-B-stik 3 m Kabel til ekstern printer Ekstra kabel KIT [2] [1] Tilslut centralen til en ethernet-hub, som er installeret inden for en afstand på 30 m, hvis der er behov for større afstande. [2] Dette sæt indeholder et kabel på 3 m og det IB isoleringskort, som er påkrævet til eksterne RS-232-enhedstilslutninger. 3 m Der kan bruges andre kabeltyper afhængigt af det enkelte steds specifikke elektromagnetisk interferens-forhold (EMI) og testning af installationen. Sikring af kabler Brug 20 mm kabelforskruninger, for at sikre rene og faste forbindelser. Alle kabler skal føres gennem kabelstyrene i kabinettet for at undgå bevægelse. Tilslutning til firenet Forbind firenet til CH1 og CHP2, som vist i Figur 7 nedenfor. Figur 7: Tilslutning til firenet Tilslutningen har to porte (BA, AB) Hver port tilsluttes (punkt til punkt) med de tilhørende porte i netværkskortet i en anden central. 2X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual 9

14 Tilslutning af input Forbind input-switchene til IN1 og IN2, som vist i Figur 8 nedenfor. Til inputovervågning (åbent kredsløb og kortslutning) installeres en 15 kω modstand. Figur 8: Tilslutning af input Hvis et input ikke anvendes, skal der installeres en 15 kω endemodstand over de ubenyttede terminaler for at undgå fejl med åbent kredsløb på inputtet. Se oplysninger om aktivationskarakteristika under Tekniske specifikationer på side 15. Tilslutning af relæer Forbind relæer til REL1 og REL2, som vist i Figur 9 nedenfor. Figur 9: Tilslutning af relæer 10 2X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual

15 Tilslutning af den ekstrerne strømforsyning Tilslut den eksterne strømforsyning til VIN1, som vist i Figur 10 herunder. Bemærk: Du kan tilslutte en valgfri sekundær ekstern strømforsyning til VIN2. I tilfælde af en fejl i den primære strømforsyning, vil panelet automatisk skifte til den sekundære strømforsyning. Figur 10: Tilslutning af den ekstrerne strømforsyning Tilslutning af udviddelsesudstyr Lokalt og fjernudvidelsesudstyr, kan tilsluttes kontrolpanelet. Tilslutning af lokalt udvidelsesudstyr Tilslut lokalt udvidelsesudstyr som vist på figur Figur 11 herunder. Fjern som påkrævet kabeludgangene på hver side af kabinettet. Udstyr, der er forbundet til de lokale udvidelsestilslutninger, skal være installerede ved siden af kontrolpanelet. Hvis der er behov for større afstande, bruges fjernudvidelses-tilslutningerne. Figur 11: Tilslutning af lokalt udvidelsesudstyr 2X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual 11

16 Tilslutning af fjernudvidelsesudstyr Tilslut fjernudvidelsesudstyr som vist på figur Figur 12 herunder. Brug om nødvendigt strømtilslutningen til strømtilførsel til fjernudstyr. Figur 12: Tilslutning af fjernudvidelsesudstyr Tilslutning af en ekstern printer Tilslut en ekstern EPSON LX300 printer til RS-232. Bemærk: Til denne mulighed skal et KIT (medfølger ikke) installeres på RS-232-stikket (jf. Figur 2 på side 4). Sættet indeholder et kabel på 3 m og det IB isoleringskort, som er påkrævet til eksterne RS-232- enhedstilslutninger. Opsætning Se manualerne for installation af brandpanel og konfiguration af panelindstillinger. 12 2X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual

17 Ibrugtagning Efter kompatkrepeateren er blevet installeret og indstillet, skal panelet gøres klar til brug. Kontroller følgende: Brandsystemet skal være designet i henhold til alle påkrævede bestemmelser og standarder Installationens maksimale strømforbrug i alarm må ikke overskride maksimum forbrug i henhold til specifikationerne for strømforsyningen Alt udstyr skal være korrekt installeret og testet og alle ledninger skal opfylde anbefalingerne i Anbefalede kabler på side 9 Alle softwarefunktioner skal være korrekt programmeret Alle inputs og outputs skal fungere efter hensigten Opsætningen af input/-outputlogik (regler og handlinger) skal være korrekt Brandsystemet skal fungere korrekt i standby og ikke rapportere alarmer eller fejl Under alarmtilstande (med alle tilgængelige enheder aktiveret) må det aktuelle forbug ikke overstige specifikationerne for strømforsyningen 2X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual 13

18 Vedligeholdelse For at sikre korrekt funktion af centralen og brandalarmsystemet og overholdelse af europæiske bestemmelser, skal følgende vedligeholdelsestjek udføres. Forsigtig! Sørg for, at alarmsendere (hvor de er konfigurerede) er frakoblede eller at brandvæsnet er orienteret om planlagte brandalarmtest. Kvartalsvis vedligeholdelse Kontakt din installatør eller vedligeholdelsestekniker for at få udført et kvartalsmæssigt eftersyn af brandalarmsystemet. Ved dette eftersyn skal der testes mindst én enhed i hver gruppe, og det skal kontrolleres, at centralen reagerer på alle fejl- og alarmhændelser. Årlig vedligeholdelse Kontakt din installatør eller vedligeholdelsestekniker for at få udført et årligt eftersyn af brandalarmsystemet. Ved dette eftersyn skal alle systemets enheder testes, og det skal kontrolleres, at centralen reagerer på alle fejl- og alarmhændelser. Alle elektriske forbindelser skal efterses for at sikre, at de sidder ordentligt fast, ikke er beskadiget og er korrekt beskyttet. Rengøring Hold centralen ren udvendigt og indvendigt. Rengør den udvendige del regelmæssigt med en fugtig klud. Brug aldrig produkter indeholdende opløsningsmidler til rengøring af denne enhed. Brug ikke flydende produkter til rengøring af kabinettet indvendigt. 14 2X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual

19 Tekniske specifikationer Strømforsynings-specifikationer Forsyningsspænding (VIN1, VIN2) Nominelt Minimum Maksimum Typisk strømforbrug (uden tilsluttede enheder) 24 VDC 20 VDC 30 VDC 190 ma ved 24 VDC Display-specifikationer Display-type Display-størrelse (L x B) Baggrundslys Farve på baggrundslys 240 x 128 punkts grafik-lcd (sort/hvid) 83 x 44 mm (aktivt område) LED-type Hvid Kommunikationsport-specifikationer Ethernet TCP/IP USB host-port USB-enhedsport Ethernet 10/100BaseT port (10 Mbps) Bemærk: For at øge sikkerheden anbefaler vi ikke brug af Ethernet til ekstern forbindelse til centralen via Internettet. IPv4 USB 2.0, type A-stik USB 2.0, type B-stik Firenet-specifikationer Maks. afstand mellem to centraler Maksimal standardkapacitet Kommunikationsprotokol 1,2 km 32 sløjfer og 32 noder Navnebeskyttet protokol baseret på RS-485 Input- og outputspecifikationer Programmerbare input Antal input Aktiv værdi Normal værdi Kortslutningsværdier Værdi for højimpedansfejl Værdier for åbne kredsløb 2 overvågede input, endemodstand 15 kω, 1/4 W 60,2 Ω aktiv værdi 8 kω 10 kω værdi 20,2 kω 60,2 Ω 8 kω < værdi < 10 kω 20,2 kω 2X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual 15

20 Programmerbare input Konfigurerbare indstillinger Jævnfør dit brandpanels installationsmanual for konfigurationsmuligheder. Relæudgange Antal relæudgange 2 Specifikation for relæudgang Maksimal udgangsstrøm Tilgængeligt potentiale, NO/NC/C 2 A / 30 VDC Udgange fjernudstyr Udgangsspænding [1] Minimum Maksimum Maksimal udgangsstrøm Forsyningsspænding (Vin1, VIN2) - 1,5 V (for eksempel 22,5 V ved 24 V) Forsyningsspænding (Vin1, VIN2) - 0,6 V (for eksempel 23,4 V ved 24 V) 1A [1] For alle udgange til lokalt og fjernudvidelsesudstyr kombineret. Mekaniske og miljømæssige specifikationer Mekaniske Kabinetmål (L x B x D) Vægt Antal forberedte kabeludgange IP-klasse 300 x 61 x 240 mm 2 kg 6 x Ø 20 mm i kabinettets top 4 x Ø 20 mm i kabinettets bund 6 x Ø 20 mm i kabinettets bagside IP30 (kun DIN-skinnemontering) Miljømæssigt Driftstemperatur 5 til +40 ºC Opbevaringstemperatur 20 til +50 ºC Relativ fugtighed 10 til 95 % ikke-kondenserende 16 2X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual

21 Figur 13: Kabinetmål 2X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual 17

22 18 2X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual

23 Lovgivningsmæssig information Europæiske standarder for sikkerhed i forbindelse med elektrisk udstyr og elektromagnetisk kompatibilitet Disse centraler er designet i overensstemmelse med følgende europæiske standarder for elektromagnetisk kompatibilitet: EN EN EN EN X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual 19

24 20 2X-serien Kompakt-repeateren-installationsmanual

2X-serien Manual til det skandinaviske marked

2X-serien Manual til det skandinaviske marked 2X-serien Manual til det skandinaviske marked P/N 501-415007-9-30 REV 03 ISS 15JUL14 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2014 UTC Fire & Security.

Læs mere

2X-seriens Installationsvejledning

2X-seriens Installationsvejledning 2X-seriens Installationsvejledning P/N 501-405007-1-31 REV 03.10 ISS 14NOV13 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2013 UTC Fire & Security.

Læs mere

1X-F-seriens installationsmanual

1X-F-seriens installationsmanual 1X-F-seriens installationsmanual P/N 501-415007-1-31 REV 03.10 ISS 21NOV13 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2013 UTC Fire & Security. Alle

Læs mere

2X-seriens betjeningsmanual

2X-seriens betjeningsmanual 2X-seriens betjeningsmanual P/N 501-405007-2-31 REV 03.10 ISS 14NOV13 Copyright Varemærker og patenter Producent 2013 UTC Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdes. 2X-seriens er et varemærke tilhørende

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

2X seriens Betjeningsmanual

2X seriens Betjeningsmanual 2X seriens Betjeningsmanual P/N 00-3250-505-0007-04 ISS 04MAY15 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering 2015 UTC Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdt. 2X seriens er et

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

VIP X1600 XFMD. Dekodermodul. Lyninstallationsvejledning

VIP X1600 XFMD. Dekodermodul. Lyninstallationsvejledning VIP X1600 XFMD Dekodermodul da Lyninstallationsvejledning 2 da VIP X1600 XFMD Instruktionerne i Lyninstallationsvejledning refererer til VIP X1600 XFMD-dekodermodulet.! FORSIGTIG! Du skal altid sætte dig

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

1X-F-seriens betjeningsmanual

1X-F-seriens betjeningsmanual 1X-F-seriens betjeningsmanual P/N 501-415007-2-30 REV 3.0 ISS 08SEP11 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

AxiomLite Adgangssystem 24/7 effektiv beskyttelse af personer og bygninger

AxiomLite Adgangssystem 24/7 effektiv beskyttelse af personer og bygninger AxiomLite Adgangssystem 24/7 effektiv beskyttelse af personer og bygninger AxiomLite Software AxiomLite Fleksibilitet AxiomLite er et kombineret adgangskontrol- og alarmovervågningssystem udviklet i Canada

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Plena Easy Line Udgangsforstærker. Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Plena Easy Line Udgangsforstærker. Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Plena Easy Line Udgangsforstærker da Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Plena Udgangsforstærker Installations- og brugsanvisninger da 2 Vigtige beskyttelsesforanstaltninger Før

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI 1(7) DATABLAD Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI Art. no. 023261 System: NSAC-1, TERRA FIRE, TERRA ONE Generel beskrivelse CN-AIOI er en multifunktions adresse-/kontrolenhed på sløjfen, der er ideel

Læs mere

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Installationsvejledning

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Installationsvejledning DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 da Installationsvejledning DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Sikkerhedsbemærkninger 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Byg din egen PC. Starter edition

Byg din egen PC. Starter edition Komponent Processer Processer køler Bundkort RAM moduler Grafik/video kort Harddisk DVD-brænder eller optisk drev Kabinet Strømforsyning Tjekliste Byg din egen PC Starter edition Før du starter denne guide

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Udgave 1 August 2011 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere