Digital Color Printer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Color Printer"

Transkript

1 (1) Digital Color Printer Brugsanvisning UP-D23MD 2003 Sony Corporation

2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt. For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Overlad reparation til kvalificerede teknikere. prøve et af følgende: Flyt apparatet væk fra det følsomme udstyr. Tilslut apparatet og det følsomme udstyr til hver sin grenledning. Kontakt Sony-forhandleren. (Overholder standarderne EN og CISPR11, Klasse B, Gruppe 1) DETTE APPARAT SKAL JORDFORBINDES. Du kan slukke for strømmen ved at tage AC IN stikket ud. Symbol på produkterne Dette symbol angiver den ækvipotentielle terminal, som ved tilslutning giver systemets forskellige dele samme spænding. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger/ bemærkninger vedrørende brugen i medicinske miljøer 1. Alt udstyr, der er forbundet med dette apparat, skal være godkendt i henhold til standarderne IEC , IEC , IEC60065 eller andre IEC/ISOstandarder, der er gældende for udstyret. 2. Desuden skal alle konfigurationer overholde systemstandard IEC Ved tilslutning af yderligere udstyr til indgangssignal- eller udgangssignaldelen skal du være opmærksom på, at du derved konfigurerer et medicinsk system, hvilket betyder, at du er ansvarlig for, at systemet overholder kravene ifølge systemstandard IEC Kontakt den serviceteknisk ansvarlige, hvis du er i tvivl herom. 3. Jordstrømmen kan øges ved tilslutning til andet udstyr. 4. For dette specifikke udstyr skal alt tilsluttet tilbehørsudstyr som nævnt ovenfor tilsluttes netstrømforsyningen via en ekstra skilletransformer, som overholder konstruktionskravene ifølge IEC , og som minimum yder grundisolation. 5. Dette udstyr frembringer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis apparatet ikke installeres og bruges i henhold til vejledningen, kan det forårsage interferens for andet udstyr. Hvis apparatet forårsager interferens (hvilket kan konstateres ved at tage netledningen ud af stikket på apparatet), skal du 2

3 Vigtige EMC-meddelelser om brug i medicinske miljøer UP-D23MD kræver særlige forholdsregler vedrørende EMC og skal installeres og tages i brug i henhold til de EMC-oplysninger, der er angivet i denne brugsvejledning. Det transportable og mobile RF-kommunikationsudstyr såsom mobiltelefoner kan påvirke UP-D23MD. Advarsel Hvis UP-D23MD skal bruges ved siden eller stakkes sammen med andet udstyr, skal man være opmærksom på, at kontrollere den normale funktion i den konfiguration, det vil blive anvendt. Advarsel Brugen af andet tilbehør og andre kabler end dem er angivet, med undtagelse af reservedele, der sælges af Sony Corporation, kan medføre en stigning i emissioner eller formindsket immunitet med hensyn til UP-D23MD. Vejledning og producentens erklæring om elektromagnetiske emissioner UP-D23MD er tiltænkt til brug i det elektromagnetiske miljø, der er beskrevet herunder. Kunden eller brugeren af UP-D23MD skal sikre sig, at det bruges i et sådan miljø. Emissionstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø vejledning RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1 UP-D23MD bruger kun RF-energi til dens interne funktion. Derfor er dens RF-emissioner meget lave og vil formentlig ikke forstyrre elektronisk udstyr, der er i nærheden. RF-emissioner CISPR 11 Harmoniske emissioner IEC Klasse B Klasse A UP-D23MD er velegnet til brug alle steder, bl.a i hjemmet, og på steder, der er direkte forbundt til offentlige lavspændingsforsyningsnetværk, som leverer strøm til husholdninger. Spændingsudsving/ flicker-emissioner IEC Overholder 3

4 Vejledning og producentens erklæring om elektromagnetisk immunitet UP-D23MD er tiltænkt til brug i det elektromagnetiske miljø, der er beskrevet herunder. Kunden eller brugeren af UP-D23MD skal sikre sig, at det bruges i et sådant miljø. Immunitetstest Elektrostatisk udladning (ESD) IEC testniveau ±6 kv kontakt ±8 kv luft IEC EFT/B (Electrical fast transient/burst) IEC Puls IEC Spændingsfald, korte afbrydelser og spændingsudsving på strømforsyningsinputlinjer IEC ±2 kv for strømforsyningslinjer ±1 kv for input/ outputlinjer ±1 kv differentialtilstand ±2 kv signalgennemsnitsværdi < 5% U T (> 95% dyk i U T ) for 0,5 cyklus 40% U T (60% dyk i U T ) for 5 cyklusser 70% U T (30% dyk i U T ) for 25 cyklusser Overholdelsesniveau ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±2 kv for strømforsyningslinjer ±1 kv for input/ outputlinjer ±1 kv differentialtilstand ±2 kv signalgennemsnitsværdi < 5% U T (> 95% dyk i U T ) for 0,5 cyklus 40% U T (60% dyk i U T ) for 5 cyklusser 70% U T (30% dyk i U T ) for 25 cyklusser Elektromagnetisk miljø vejledning Gulvet skal være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvet er dækket med syntetisk materiale, skal den relative luftfugtighed være mindst 30%. Kvaliteten af elnettet skal være lige som et typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø. Kvaliteten af elnettet skal være lige som et typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø. Kvaliteten af elnettet skal være lige som et typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø. Hvis brugeren af UP-D23MD kræver løbende drift under afbrydelser af netstrømmen, anbefales det, at UP-D23MD får sin strømforsyning fra en UPS eller et batteri. Magnetisk felt af strømfrekvens (50/ 60 Hz) < 5% U T (> 95% dyk i U T ) for 5 sekunder < 5% U T (> 95% dyk i U T ) for 5 sekunder 3 A/m 3 A/m Magnetiske felter fra strømfrekvenser skal som minimum svare til et typisk sted i et typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø. IEC BEMÆRK: U T er spændingen fra vekselstrømsnettet før anvendelsen af testniveauet. 4

5 Vejledning og producentens erklæring om elektromagnetisk immunitet UP-D23MD er tiltænkt til brug i det elektromagnetiske miljø, der er beskrevet herunder. Kunden eller brugeren af UP-D23MD skal sikre sig, at det bruges i et sådant miljø. Immunitetstest IEC testniveau Overholdelsesniveau Elektromagnetisk miljø vejledning Transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr skal bruges uden at være tættere på nogen del af UP-D23MD, herunder kabler, end den anbefalede adskillelsestilstand, der er beregnet fra udjævningsapparatet til senderens frekvens. Anbefalet adskillelsesafstand Ledningsbåret RF 3 Vrms 3 Vrms d = 1,2 P IEC khz til 80 MHz d = 1,2 P MHz d = 2,3 P 800 MHz til 2,5 GHz Feltbåret RF IEC V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 V/m Hvor P er den maksimale outputmærkeffekt af senderen i watt (W) i henhold til sendens producent, og d er den anbefalede adskillelsesafstand i meter (m). Feltstyrken fra faste RF-sendere, sådan som det er fastlagt af en elektromagnetisk undersøgelse af stedet, a skal være mindre end overholdelsesniveauet i hvert enkelt frekvensområde. b Der kan forekomme interferens i nærheden af udstyr mærket med følgende symbol: BEMÆRK 1: Ved MHz gælder det højere frekvensområde. BEMÆRK 2: Disser retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske forplantning påvirkes af absorption og reflektion fra strukturer, objekter og mennesker. a Feltstyrker fra faste sendere, såsom basisstationer til radio (mobil/trådløs)-telefoner og i landmobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser kan ikke forudsiges teoretisk med tilstrækkelig nøjagtighed. Det er nødvendigt at overveje en elektromagnetisk undersøgelse af stedet for at vurdere det elektrostatiske miljø, som skyldes faste sendere. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor UP-D23MD anvendes, overstiger det gældende RFoverholdelsesniveau, skal man overvåge UP-D23MD for at sikre, sig en normal drift. Hvis der konstateres en unormal ydelse, kan det være nødvendigt med flere forholdsregler, f.eks. at ændre retningen eller placeringen af UP-D23MD. b Over frekvensområdet fra 150 khz til 80 MHz, skal feltstyrker være mindre end 3 V/m. 5

6 De anbefalede adskillelsesafstande mellem transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr og UP-D23MD UP-D23MD er tiltænkt til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor feltbåret RF-forstyrrelser kontrolleres. Kunden eller brugeren af UP-D23MD kan hjælpe med til at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og UP-D23MD, sådan som det anbefales herunder, i henhold til den maksimale udgangseffekt på kommunikationsudstyr. Senders maksimale mærkeeffekt W Forsigtig Når du bortskaffer enheden eller tilbehøret, skal du overholde lovgivningen i det pågældende område eller land og reglerne på det pågældende hospital. 150 khz til 80 MHz d = 1,2 P Adskillelsesafstand i henhold til senders frekvens m 80 MHz til 800 MHz d = 1,2 P 800 MHz til 2,5 GHz d = 2,3 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, Når det gælder sendere med en maksimal udgangseffekt, som ikke er angivet foroven, kan den anbefalede adskillelsesafstand d i meter (m) bedømmes ved brug af den ligning, som svarer til frekvensen af senderen, hvor P er den maksimale udgangseffekt fra senderen målt i watt (W) ifølge senderens producent. BEMÆRK 1: Ved 80 og 800 MHz gælder adskillelsesafstanden for det højere frekvensområde. BEMÆRK 2: Disser retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske forplantning påvirkes af absorption og reflektion fra strukturer, objekter og mennesker. Advarsel vedrørende strømtilslutning Tilslut en korrekt netledning til strømkilden. 1. Anvend en/et godkendt netledning (3-elements hovedledning)/tilslutning/stik med stelforbindelse, der overholder nationale sikkerhedsbestemmelser. 2. Anvend en/et netledning (3-elements hovedledning)/ tilslutning/stik, der er i overensstemmelse med den anvendte kapacitet (spænding, ampere). Evt. spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af ovennævnte netledning/tilslutning/stik skal rettes til en autoriseret servicemedarbejder. Kunder i Europa Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC, medicinsk udstyr, og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland; TLF: (0) ; FAX: (0) Når det gælder service eller garantispørgsmål, henvises til de adresser, som er angivet i særskilte service- eller garantidokumenter. 6

7 Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Systemoversigt... 8 Systemkonfiguration... 8 Komponenternes og betjeningsknappernes placering og funktion... 8 Frontpanel... 8 Bagpanel... 9 Leveret tilbehør... 9 Montering Tilslutninger Tilslutning til USB-port Installation af printerdriveren Betjening Før udskrivning Isætning af farvebånd Ilægning af papir Udskrivning Diverse Forholdsregler Sikkerhed Installation Før printeren transporteres Rensning Farvebånd og papir Specifikationer Fejlfinding Indikatorer på frontpanelet Hvis papiret sætter sig fast Indeks

8 Kom godt i gang Kom godt i gang Systemoversigt UP-D23MD digitalfarveprinteren er udviklet til at gengive computerbilleder på A6-papir. Du kan udskrive computerbilleddata i fire farver (med 256 nuancer pr. farve, i alt mere end farver) i udskrivningstilstand med høj opløsning (ca. 403 dpi). Komponenternes og betjeningsknappernes placering og funktion Se siderne, som er angivet i parentes, for udførlige oplysninger. Frontpanel Systemkonfiguration Nedenfor ses et eksempel på systemkonfiguration af printeren. Computer Styrer printeren. Digital farveprinter A POWER-indikator Lyser, når printerens POWER-kontakt står på ON. B PRINT-indikator (20) Lyser, mens printeren udskriver. C ALARM-indikator (20) Lyser orange, hvis der opstår papirstop eller andre fejl. D RIBBON-indikator (20) Lyser, hvis der opstår problemer med farvebåndet. E PAPER-indikator (20) Lyser, hvis der opstår en papirfejl. Du kan kontrollere printerens tilstand, alt efter om der er lys i indikatorerne for PRINT, ALARM, PAPER og RIBBON på printeren. Se "Indikatorer på frontpanelet" på side 20, hvis du vil have flere oplysninger. 8 Systemoversigt / Komponenternes og betjeningsknappernes placering og funktion

9 F Papirudkast Her udkastes de udskrevne sider. G Papirbakke (10) Papiret lægges i denne bakke. Leveret tilbehør Sammen med printeren leveres der følgende tilbehør. Kontrollér, at alle delene er med i pakken. H! POWER-kontakt (15) Tryk på denne kontakt for at slukke eller tænde for printeren. Papirbakke (1 stk.) Stop (1 stk.) Kom godt i gang Bagpanel USB-kabel (Sony) (1 stk.) Softwarelicensaftale (1 stk.) Cd-rom (1 stk.) Rensekassette til termisk printerhoved (1 stk.) Hæfte med vejledning før brug af denne printer (1 stk.) A (USB) stik (10) Til tilslutning til en computer eller anden perifer USB-enhed med en USB-ledning (medfølger). B TRANSPORT LOCK-knap (17) Tryk på denne knap for at låse det termiske printerhoved under transport. C - AC IN-stik Tilslut en netledning (medfølger ikke) til strømkilden. Se "ADVARSEL" på side 2. Opbevar kassen og originalemballagen til eventuel senere transport af printeren. Tag farvebåndskassetten og papirbakken ud, hvis printeren skal transporteres. Sørg for at låse det termiske printerhoved ved transport af printeren (se "Før printeren transporteres" på side 17 for udførlige oplysninger om, hvordan det låses). D Ækvipotentielt jordforbindelsesstik Til tilslutning af det ækvipotentielle stik, så de forskellige dele i systemet får samme spænding. Se "Vigtige sikkerhedsforanstaltninger/ bemærkninger vedrørende brugen i medicinske miljøer" på side 2. Leveret tilbehør 9

10 Kom godt i gang Montering Påsætning af papirbakken Se "Isætning af farvebånd" på side 12 og "Ilægning af papir" på side 14 for nærmere oplysninger om isætning af farvebånd og papir. Papirbakke Tilslutninger Når USB-ledningen (medfølger) er sat i printeren og computeren, skal netledningen tilsluttes. Se vejledningen til computeren eller øvrige perifere enheder for yderligere oplysninger om printertilslutning. Før printeren sluttes til computeren, skal du slukke for printer, computer, skærm og alle perifere enheder, der er sluttet til computeren. Før printeren sluttes til computeren, skal du tage netledningen ud af printeren. Sæt først netledningen i printeren, når printeren og computeren er forbundet med hinanden. Printeren leveres med en USB-grænseflade, der kan bruges ved tilslutning til computere, som er udstyret med en USB-grænseflade. Følg tilslutningsprocedurerne, som er beskrevet i computervejledningen. Kontrollér, at interfacekablet sidder godt fast i begge ender. Printerdriversoftwaren, der leveres sammen med printeren, er ikke egnet til brug i netværk. Der er ikke garanti for korrekt printerdrift ved tilslutning til en USB-hub. Tilslutning til USB-port til (USB) stik USB-kabel 10 Tilslutninger

11 Installation af printerdriveren Installér printerdriveren, der leveres med printeren. Du kan finde udførlige anvisninger om installation af printerdriveren i filen Readme.txt på installations-cd en med printerdriveren. b) Hvis dit styresystem er Windows 98/Windows Me, understøtter det fuld hastighed USB. Når UP-D23MD er tilsluttet computeren, og strømmen er slået til, må computeren ikke sættes i standby (afbrudt) eller i pausetilstand. Dette kan medføre funktionsfejl. Kom godt i gang Om USB-specifikation (Universal Serial Bus) version 2.0 UP-D23MD overholder USB-specifikation 2.0. USB 2.0 er en nyere standard end USB 1.1, men er dog bagudkompatibel. USB 2.0 understøtter høj hastighed USB samt den eksisterende fuld (lav) hastighed. UP-D23MD kan tilsluttes med fuld hastighed i et USB 1.1-miljø. For at bruge UP-D23MD med høj hastighed USB-funktionalitet i et USB 1.1-miljø skal følgende krav dog være opfyldt. Computer En computer, som understøtter høj hastighed USB (overholder USB-specifikation 2.0) a) Styresystem Windows2000/XP b) USB 2.0-enhedsdriver USB 2.0-enhedsdriver produceret af Microsoft Corporation (der gives ingen garanti ved brug af USB 2.0-drivere fra andre producenter end Microsoft Corporation). USB 2.0-ledning Brug den medfølgende 2 m ledning til UP-D23MD. a) Der kan ikke gives garanti ved brug af alle enheder, som overholder USB 2.0, eller alle USB 2.0- udvidelseskort. Installation af printerdriveren 11

12 Betjening Betjening Før udskrivning I dette afsnit beskrives, hvad du skal gøre før udskrivning, men efter at papirbakken er sat i printeren (se "Montering" på side 10), og efter at printeren er korrekt tilsluttet (se "Tilslutninger" på side 10). Isætning af farvebånd (se nedenfor) Ilægning af papir (se side 14) Når ovennævnte er udført, skulle det ikke være nødvendigt at gøre dette igen i forbindelse med normal udskrivning. Udføres kun efter behov. Rør ikke ved farvebåndet og opbevar det ikke i støvede omgivelser. Fingeraftryk eller støv på farvebåndet vil resultere i udskrifter med fejl, eller at printerhovedet svigter. Brug farvebåndet og papiret, der leveres sammen med printeren, til at kontrollere printerens funktion, første gang den tages i brug. 1 Åbn frontpanelet ved at trække det mod dig. Du kan skifte farvebåndet eller ilægge papir, både når der er tændt og slukket for strømmen. Hvis du slukker for strømmen, betyder det imidlertid, at billedet, som er gemt i hukommelsen, går tabt. Farvebånd og papir i samme pakke skal bruges sammen. Før du isætter et farvebånd eller ilægger papir, skal du kontrollere, at farvebåndet og papiret passer sammen. Hvis enten farvebåndet eller papiret er brugt op, skal farvebånd og papir skiftes samtidigt. Brug kun farvebånd og papir, som er beregnet til brug sammen med denne printer. Hvis dette ikke overholdes, kan det resultere i printersvigt (se "Farvebånd og papir" på side 18). Sørg for ikke at åbne frontpanelet under udskrivning. 2 Fjerndet brugte farvebånd. Når du tager printeren i brug første gang, er dette ikke nødvendigt. Isætning af farvebånd Sæt et farvebånd i printerens farvebåndsrum. Når du anvender printeren første gang, kan det termiske hoved være placeret forkert. Før du bruger farvebåndet, skal du tænde for strømmen, mens frontpanelet er lukket, så det termiske hoved placeres korrekt. Ved transport af printeren skal farvebåndet tages ud, og det termiske hoved skal låses. Hvis der udkastes et blankt stykke papir, og RIBBONindikatoren lyser, betyder det, at farvebåndet er brugt op. Udskift papiret sammen med farvebåndet. Det blanke stykke papir, som udkastes, må ikke bruges igen. Når et farvebånd er brugt helt op, skal det udskiftes. Farvebånd kan ikke genanvendes. Farvebåndet må ikke spoles tilbage i forsøg på at genbruge det. 12 Før udskrivning

13 3 Stram farvebåndet helt op. Hvis farvebåndet ikke strammes helt op, kan det blive ødelagt, når det sættes i. udskrivning eller rensning af det termiske printerhoved. Drej spolerne i pilens retning, indtil startpositionsmærket kommer frem som vist. Startpositionsmærke Tryk, hvor der står "PULL OPEN". Betjening 4 Læg det nye farvebånd i printerens farvebåndsrum. Opbevaring af farvebåndskassette: Opbevar farvebåndet, så det ikke udsættes for: høj temperatur høj luftfugtighed for meget støv direkte sollys Opbevar delvist brugte farvebånd i originalemballagen. Hvis farvebåndet rives over Reparer skaden med gennemsigtig tape. Den resterende del af farvebåndet skulle kunne bruges uden problemer. Gennemsigtig tape Placer hullet i holderen på farvebåndet over det udragende punkt på printeren. Drej spolerne i pilens retning for at stramme båndet op, indtil den gennemsigtige tape ikke kan ses. 5 Luk frontpanelet ved at trykke, hvor der står "PULL OPEN". Sørg for at lukke frontpanelet helt. Hvis du ikke gør det, kan der opstå papirstop eller en anden fejl ved Før udskrivning 13

14 Betjening Ilægning af papir Benyt følgende fremgangsmåde til at ilægge papir. Pas på ikke at røre den side, der skal udskrives på. Brug kun det anbefalede papir. Hvis dette ikke overholdes, kan det resultere i funktionssvigt, f.eks. papirstop (se "Farvebånd og papir" på side 18.) Hvis der udkastes et blankt stykke papir, og RIBBONindikatoren lyser, betyder det, at farvebåndet er brugt op. Udskift papiret sammen med farvebåndet. Det blanke stykke papir, som udkastes, må ikke bruges igen. 1 Fjern papirbakken. Læg ikke forskellige typer papir i bakken på samme tid. Sæt papiret omhyggeligt fast under tappen. Læg papiret sammen med beskyttelsesarket i papirbakken med tryksiden opad. Luft papiret og beskyttelsesarket. Rumadskiller Forside 2 Læg papiret i papirbakken med tryksiden opad og beskyttelsesarket øverst. Hvis UPC-21L printerpakken anvendes: Læg rumadskilleren ned. Hvis UPC-21S printerpakken anvendes: Hæv rumadskilleren. Papirbakken kan indeholde op til 50 ark papir, hvis UPC-21L printerpakken anvendes, og 80 ark papir, hvis UPC-21S printerpakken anvendes. Pas på ikke røre papirets trykside ved håndtering af papiret. Støv eller fingeraftryk bevirker typisk, at udskriftskvaliteten ikke bliver tilfredsstillende, eller at printerhovedet svigter. Hold i beskyttelsesarket ved håndtering af papiret. Læg papiret i papirbakken, så det ligger fladt. Hvis papiret buer, vil det bevirke, at papirbakken overfyldes, og at papiret ikke nødvendigvis bliver fremført korrekt. Sørg for at lufte papiret og beskyttelsesarkene, før du lægger papiret i papirbakken. 3 Fjern beskyttelsesarket oven på papiret. 4 Skub papirbakken ind i printeren, indtil den går i hak. Opbevaring af papir Opbevar papiret, hvor det ikke udsættes for: høj temperatur høj luftfugtighed for meget støv direkte sollys Brug originalemballagen til at opbevare ubrugt papir. Montering af stoppet Når der udskrives flere sider, kan udskrifterne i papirbakken blive skubbet ud af bakken, når der udkastes en ny udskrift. 14 Før udskrivning

15 Monter det medfølgende stop som vist for at undgå, at udskrifterne bliver skubbet ud. Udskrivning Før udskrivning Kontrollér, at printeren er tilsluttet korrekt til computeren. Kontrollér, at farvebånd og papir er korrekt isat. Sørg for, at printerdriveren er installeret. Sæt papirbakkens kant ind i denne rille. v POWER-indikator PRINT-indikator ALARM-indikator RIBBON-indikator PAPER-indikator Betjening Sørg for, at der ikke er mere end 10 udskrifter i papirbakken ad gangen. Hvis der er flere, kan der opstå papirstop. 1 1 Tryk på POWER-kontakten for at tænde for printeren. POWER-indikatoren bliver tændt. Indikatorerne for PRINT, ALARM, RIBBON og PAPER bliver tændt samtidigt og bliver derefter slukket igen. Husk at tænde for printeren først. Der må ikke tændes eller slukkes for computeren, mens der er aktivitet på harddisken eller diskettedrevet. 2 Tænd for computeren. 3 Udskriv opgaven fra brugerprogrammet. PRINT-indikatoren blinker, mens printeren modtager billeddata fra computeren. PRINT-indikatoren lyser, mens printeren udskriver. Sluk ikke for strømmen under udskrivningen. Hvis du gør det, kan det betyde, at papiret ikke bliver udkastet og sætter sig fast i printeren. Papiret må ikke trækkes ud, før printeren har afsluttet udskrivningen. Du kan udskrive flere kopier af de samme sider. Udskrivningen kan dog stoppe af forskellige årsager. Udskrivning 15

16 Hvis det sker, skal du tage de udskrevne sider ud af papirbakken. Printeren starter automatisk med at udskrive de resterende kopier. Hvis printeren ikke udskriver Printeren kan ikke udskrive, hvis ALARM-, PAPERog/eller RIBBON-indikatoren lyser. Se "Indikatorer på frontpanelet" på side 20, hvis du vil have flere oplysninger. Betjening Hvis papir eller farvebånd bliver brugt op under udskrivning Printeren holder op med at udskrive. Læg papir i papirbakken, og isæt et nyt farvebånd. Udskrivningen af de resterende kopier starter automatisk. Opbevaring af udskrifter Udskrifter bør ikke opbevares på steder med høj temperatur, høj luftfugtighed, meget støv eller direkte sollys. Sæt ikke tape på udskrifter. Undgå desuden må at lægge plastviskelæder på udskrifter, og sørg for, at udskrifterne ikke komme i kontakt med materialer, som indeholder blødgøringsmidler (f.eks. under et skriveunderlag). 16 Udskrivning

17 Diverse Forholdsregler Sikkerhed Brug den angivne strømkilde (se "Specifikationer" på side 19) til printeren. Pas på ikke at beskadige netledningen ved at placere eller tabe tunge genstande på den. Det er forbundet med fare at bruge printeren, hvis netledningen er beskadiget. Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal netledningen tages ud af kontakten. Tag netledningen ud ved at holde i stikket og ikke ved at trække i ledningen. Printeren må ikke adskilles. Låget må ikke afmonteres. Der er risiko for elektriske strømstød fra de indvendige dele. Pas på ikke at spilde vand eller andre væsker på printeren. Pas desuden på, at der ikke kommer brandfarligt materiale eller metaldele ind i kabinettet. Hvis der er fremmedlegemer i kabinettet under brug af printeren, kan der opstå funktionssvigt, eller der kan være risiko for brand eller elektrisk stød. Ventilationsåbningerne sikrer, at printeren ikke overophedes. Pas på ikke at blokere åbningerne med andre apparater, eller hvis printeren dækkes med et tæppe el.lign. Hvis der opstår funktionssvigt på printeren, eller hvis der kommer et fremmedlegeme ind i kabinettet, skal du straks tage netledningen ud og kontakte Sonykundeservice eller Sony-forhandleren. varmekilde, der frembringer store mængder fugt, kan der dannes kondens inde i printeren. I sådanne tilfælde vil printeren sandsynligvis ikke fungere korrekt, og der kan endog opstå fejl ved fortsat brug. Hvis der dannes kondens, skal der slukkes for strømmen, og printeren skal stå i mindst én time. Hvis printerpakken udsættes for store eller pludselige temperaturskift, kan der dannes kondens på farvebåndet eller papiret. Derved kan der opstå funktionssvigt på printeren. Desuden vil der, hvis printerpakken bruges i denne tilstand, sandsynligvis forekomme pletter på udskriften. Undgå derfor at opbevare printerpakken på steder med store eller pludselige temperaturskift. En delvist brugt printerpakke opbevares ved at lægge den i originalemballagen og lukke pakken igen. Opbevar den lukkede printerpakke mørkt og køligt hvis muligt. Når printerpakken skal bruges igen, skal den lægges i et varmt lokale i den lukkede pakke i indtil flere timer. Derved undgås kondensdannelse, når printerpakken tages ud af emballagen. Placering For at undgå overhedning inde i printeren skal der være tilstrækkelig plads omkring den, så der kan cirkulere luft gennem ventilationsåbningerne i venstre side og oven på kabinettet. Før printeren transporteres Før printeren transporteres, skal følgende fremgangsmåde anvendes for at afmontere det medfølgende tilbehør, hvorefter det lægges i originalemballagen. Hvis printeren transporteres med monteret tilbehør, kan dette resultere i funktionssvigt. 1 Fjern farvebåndet og papirbakken. Diverse Installation Printeren skal placeres, hvor den ikke udsættes for: mekaniske vibrationer høj luftfugtighed for meget støv direkte eller meget kraftigt sollys ekstremt høje eller lave temperaturer Brug ikke andet elektronisk udstyr i nærheden af apparatet. Apparatet kan ikke fungere rigtigt i kraftige elektromagnetiske felter. Placer ikke tunge genstande som f.eks. en monitor på printeren. Kondens Hvis printeren udsættes for pludselige og store temperaturskift, f.eks. ved flytning fra et koldt til et varmt rum, eller hvis den efterlades i et rum med en 2 Lås det termiske printerhoved på følgende måde: 1 Tænd for printeren. 2 Tryk på TRANSPORT LOCK-knappen på printerens bagpanel. Indikatorerne for PRINT, ALARM, RIBBON og PAPER blinker, og printerdriftstonen høres i ca. to sekunder. 3 Når printerdriftstonen ophører, skal du slukke for strømmen til printeren. Nu er det termiske hoved låst. Oplåsning af det termiske hoved Tænd for printeren igen. Det termiske hoved skifter stilling, så du kan installere farvebåndet igen. Forholdsregler 17

18 Diverse Rensning Sørg for at slukke for strømmen til printeren før rensning. Rengøring af kabinettet Rengør kabinettet, panelet og betjeningsknapperne med en tør, blød klud eller med en blød klud, som er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Der må ikke anvendes nogen form for opløsningsmidler, f.eks. sprit eller renset benzin, da disse kan beskadige kabinettets overflade. Rensning af det termiske hoved Rens det termiske hoved med rensekassetten (medfølger), hvis udskriftskvaliteten forringes, f.eks. hvis der kommer hvide streger på udskriften. Det anbefales at rense det termiske hoved efter 10 pakker papir for at opretholde en optimal udskriftskvalitet. Farvebånd og papir Til udskrivning skal der bruges både papir og farvebånd. Farvebånd og papir i samme pakke skal bruges sammen. UPC-21S Color Printing Pack Indeholder farvebåndskassette og papir. Farvebånd, 3 ruller mm (3 5/8 4 inches) papirstørrelse, 1 pakke (80 ark) 3 UPC-21L Color Printing Pack Indeholder farvebåndskassette og papir. Farvebånd, 4 ruller mm (4 5 3/4 inches) papirstørrelse, 1 pakke (50 ark) 4 Hvis papiret er opbrugt, skal farvebåndet udskiftes sammen med papiret. 1 Fjern papirbakken og papiret. 2 Læg rensearket i papirbakken med den skinnende side nedad. Brug rensearket, der leveres sammen med UPC-21L/21S farveudskriftspakken. Det brugte renseark må ikke genanvendes. 3 Sæt rensekassetten i farvebåndsrummet. Umiddelbart efter du har lagt rensearket og rensekassetten i papirbakken, slukkes RIBBONindikatoren, og printeren starter automatisk med at rense det termiske hoved. Når printeren er færdig med at rense det termiske hoved, bliver RIBBON-indikatoren tændt igen. Printeren starter renseprocessen, hvis du sætter rensekassetten i farvebåndsrummet, og der er tændt for printeren. Printeren starter ikke renseprocessen, hvis den ikke er tændt, heller ikke selvom du tænder for printeren, efter du har isat rensekassetten. 18 Farvebånd og papir

19 Specifikationer Strømkrav 100 til 120 V AC, 50/60 Hz (ved tilslutning til 100 til 120 V AC) 220 til 240 V AC, 50/60 Hz (ved tilslutning til 220 til 240 V AC) Indgangsstrøm maks. 1,8 A ved 25 C (ved tilslutning til 100 til 120 V AC) maks. 1,0 A ved 25 C (ved tilslutning til 220 til 240 V AC) Driftstemperatur 5 C til 35 C (41 F til 95 F) Luftfugtighed under drift 20% til 80% (kondens må ikke forekomme) Driftstryk 700 hpa til hpa Opbevarings- og transporttemperatur 20 C til 60 C ( 4 F til 140 F) Luftfugtighed ved opbevaring og transport 20% til 80% (kondens må ikke forekomme) Tryk ved opbevaring og transport 700 hpa til hpa Mål ca mm (b/h/d) (8 3/ /8 inches) Vægt ca. 6,5 kg (14 lb 5 oz) Udskrivningssystem Varmeoverført sublimationsudskrivning Pixel, som udskrives Ved brug af UPC-21S og udskrivning i fuld størrelse: punkter Ved brug af UPC-21L og udskrivning i fuld størrelse: punkter Totalgraduering 256 niveauer pr farve - gul, magenta og cyan Udskrivningstid Ved brug af UPC-21S: Hvis printeren er sat på høj hastighed: ca. 19 sekunder Ved brug af UPC-21L: Hvis printeren er sat på høj hastighed: ca. 29 sekunder Termisk hoved 15,87 punkter/mm (USB) stik USB-specifikation (Universal Serial Bus) version 2.0 Indgangsstik AC IN (til strømindgang) Leveret tilbehør Papirbakke (1 stk.) USB-kabel (Sony) (1 stk.) Rensekassette til termisk printerhoved (1 stk.) Stop (1 stk.) Softwarelicensaftale (1 stk.) Hæfte med vejledning før brug af denne printer (1 stk.) Cd-rom (1 stk.) Ekstraudstyr UPC-21L Color Printing Pack UPC-21S Color Printing Pack Medicinske specifikationer Beskyttelse mod elektrisk stød: Klasse I Beskyttelse mod skadelig indtrængen af vand: Normal Sikkerhedsgrad ved tilstedeværelse af brændbare anæstesimidler blandet med luft eller med ilt eller lattergas: Ikke egnet til brug ved tilstedeværelse af brændbare anæstesimidler blandet med luft eller med ilt eller lattergas Funktionsmetode: Konstant Ret til ændringer i design og specifikationer forbeholdes uden varsel. Diverse Specifikationer 19

20 Diverse Fejlfinding Følgende kontrolpunkter i forbindelse med fejlfinding kan medvirke til afhjælpning af de mest almindelige problemer, som kan opstå på printeren. Før du begynder med fejlfinding, skal du først kontrollere, at netledningen er tilsluttet korrekt. Hvis problemet fortsat optræder, efter at du har gjort som beskrevet under afhjælpning, skal du tage stikket ud og kontakte Sonyforhandleren eller det nærmeste autoriserede Sonyværksted. Symptomer Printeren udskriver ikke, selvom kommandoen sendes fra computeren. Printeren udskriver ikke. Udskriftsfarven er meget bleg. Farvebåndet kan ikke sættes i. Der udkastes blankt papir, og RIBBONindikatoren lyser. Mulige årsager og afhjælpning POWER-kontakten på printeren står ikke på ON. t Sat POWER-kontakt på printeren på ON. Printeren er muligvis ikke tilsluttet korrekt. tkontrollér tilslutningerne, og foretag afhjælpning hvis nødvendigt (se side 10.) Indikatorerne på frontpanelet indikerer problemet t(se "Indikatorer på frontpanelet" på side 20.) Papiret er ikke sat rigtigt i. tkontrollér, om tryksiden vender rigtigt, og ilæg papiret igen (se side 14.) Problemet kan skyldes, at du prøver at isætte et farvebånd, som ikke kan bruges til denne printer. tsæt det rigtige farvebånd i (se side 18.) Det termiske hoved er låst. ttænd for printeren. Det termiske hoved flytter sig, så du nu kan installere farvebåndet (se side 17.) Farvebåndet er brugt op. Det blanke stykke papir, som udkastes, må ikke bruges igen. tudskift farvebåndet (se side 12 og 14.) Indikatorer på frontpanelet Hvis der opstår en fejl, lyser eller blinker indikatorerne for PRINT, ALARM, RIBBON og/eller PAPER på frontpanelet for at indikere fejlen. Nedenfor er der en oversigt over, hvad det betyder, når indikatorerne lyser eller blinker, samt en beskrivelse af den mulige årsag og afhjælpning. Indikatorer Lyser PRINT Blinker PRINT PRINT (Blinker langsomt.) Mulig årsag og afhjælpning Udskriver Modtager data Det termiske hoved opvarmes, så printeren er klar til start. RIBBON Farvebåndet er brugt op. tudskift farvebåndet med et nyt (se side 12) (farvebåndet kan ikke genanvendes). Hvis der udkastes et blankt ark nu: Kassér papiret. Farvebåndet er gået i stykker. treparer det beskadigede farvebånd (se side 13.) PAPER Papiret er brugt op. tilæg papir (se side 14.) Udskift også farvebåndet. Papirbakken er ikke isat. tisæt papirbakken (se side 10.) ALARM og PAPER ALARM og RIBBON Farvebånd og papir passer ikke sammen. tbrug farvebåndet og papiret, som er i den samme pakke (se side 18.) Der er isat forkert farvebånd og papir, efter at papir og/eller farvebånd er brugt op under udskrivning. tisæt samme farvebånd og papir af samme type som før. ALARM Frontpanelet er åbent. tluk frontpanelet helt. Papiret har sat sig fast i printeren. tfjern eventuelt fastsiddende papir fra printeren (se side 21.) Der kan ikke være flere udskrifter i papirbakken. tfjern udskrifterne. Udskrivningen starter igen. 20 Fejlfinding / Indikatorer på frontpanelet

21 Hvis papiret sætter sig fast Hvis ALARM-indikatoren bliver tændt på frontpanelet, eller en af følgende meddelelser bliver vist på computerskærmen under udskrivning, efter at du har trykket på PRINT-knappen, kan der være opstået papirstop i printeren: "Paper jam. Printing is aborted. Please remove the jammed paper and print again." eller "Motor or sensor trouble. Printing is aborted after you press the PRINT button and during printing. Please turn off the printer, then turn it back on and print again.". Benyt nedenstående fremgangsmåde til at fjerne det fastsiddende papir. Hvis strømmen til printeren slås fra, går billeddataene i hukommelsen tabt. Når du har udført nedenstående og tændt for printeren igen, skal du sende billeddataene til printeren igen. 1 Fjern papirbakken. Hvis der er udskrevne sider i papirbakken, skal disse tages op, før bakken tages ud. Hvis du ikke kan fjerne det fastsiddende papir, selvom du gør som beskrevet i punkt 2, skal du fjerne det ved at følge instruktionerne som beskrevet i "Hvis du stadig ikke kan fjerne det fastsiddende papir". 3 Læg papiret korrekt i papirbakken. Sæt papiret omhyggeligt fast under tapperne. Det fastsiddende papir må ikke bruges igen. Kassér papiret. Brug kun papir, som er anbefalet i denne vejledning. Diverse 4 Sæt den afmonterede papirbakke på igen. Hvis du stadig ikke kan fjerne det fastsiddende papir Forholdsregler 2 Kontrollér, om der er fastsiddende papir i printeren. Hvis du finder et stykke fastsiddende papir, skal du trække det lige ud med en langsom bevægelse. Sluk for printeren, og tag netledningen ud af printeren. Vær dog opmærksom på, at billeddata i hukommelsen går tabt, hvis strømmen til printeren slås fra. Når du har udført nedenstående og tændt for printeren igen, skal du sende billeddataene til printeren igen. Før du vender printeren på hovedet, skal alle ledninger tages ud. Hvis ledningerne er beskadiget eller knækket, er der risiko for brand eller elektrisk stød. Pas på ikke at komme til skade med fingrene, når du prøver at fjerne fastsiddende papir inde i printeren. 1 Sørg for at slå strømkontakten på printeren fra, og tag netledningen og andre ledninger ud af printeren. 2 Afmonter papirbakken fra printeren. 3 Vend printeren på hovedet. Hvis papiret sætter sig fast 21

22 4 Brug en mønt til at afmontere de to skruer, som fastholder bagpladen. 7 Sæt bagpladen på igen. Diverse 5 Tag bagpladen op, og fjern den. Når du sætter bagpladen på igen, skal du passe på ikke at få fingrene eller eventuelle genstande i klemme under pladen. 8 Fastgør bagpladen med skruerne, som blev afmonteret i punkt 4. 6 Fjern det fastsiddende papir med en langsom bevægelse ved at dreje hjulet langsomt i pilens retning. Kontroller, at skruehullerne i printeren og på bagpladen er ud for hinanden, før du monterer skruerne. Når du tager printeren i brug igen Kontrollér følgende, før printeren tages i brug igen. Kontrollér, at netledningen og de øvrige ledninger er tilsluttet korrekt. Sæt papirbakken i printeren igen. Når du fjerner fastsiddende papir som anvist, er strømmen til printeren slået fra. Det betyder, at billedet, som var ved at blive udskrevet, er gået tabt. Send billedet til printeren igen. Hvis du stadig ikke kan fjerne papiret Forsøg ikke at fjerne det ved at trække hårdt. Kontakt Sony-forhandleren. 22 Hvis papiret sætter sig fast

23 Indeks A alarm fejlvisning på indikatorerne 20 B betjening 12 F farvebånd bemærk ved opbevaring 13 isætte 12 fejlfinding 20 forholdsregler før printeren transporteres 17 installation 17 kondens 17 sikkerhed 17 T termisk printerhoved låse 17 låse op 17 rensning 18 tilbehør montere 10 papirbakke 9 rensekassette til termisk printerhoved 9 USB-kabel 9 tilslutning til USB-port 10 tilslutninger 10 U udskrive 15 USB Indeks K Kom godt i gang 8 komponenternes og betjeningsknappernes placering og funktion frontpanel 8 P papir bemærk ved opbevaring 14 ilægge 14 Papiret sidder fast 21 printerdriver installere 11 printerpakke printerpakke, som kan anvendes 18 R rengøring kabinet 18 rensning termisk printerhoved 18 S specifikation 19 Stop 14 systemkonfiguration 8 systemoversigt 8 Indeks 23

24 Sony Corporation

3-206-279-44 (1) Color Video Printer. Brugsanvisning UP-20 UP-21MD. 2001 Sony Corporation

3-206-279-44 (1) Color Video Printer. Brugsanvisning UP-20 UP-21MD. 2001 Sony Corporation 3-206-279-44 (1) Color Video Printer Brugsanvisning UP-20 UP-21MD 2001 Sony Corporation ADVARSEL For at nedsætte risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt. For

Læs mere

Digital Film Imager UP-DF550. Brugervejledning Side 2 Installationsvejledning Side 44

Digital Film Imager UP-DF550. Brugervejledning Side 2 Installationsvejledning Side 44 3-096-155-13(1) Digital Film Imager Brugervejledning Side 2 Installationsvejledning Side 44 Denne håndbog indeholder en brugervejledning og en installationsvejledning. Brugervejledningen indeholder oplysninger,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Page Air10 Series Lumis Series 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-21(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer 2 ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning Generelle oplysninger 3 Anvendelse 3 Sikkerhedsregler 3 Levering 4

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere