Solcelletag til Dronningegården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solcelletag til Dronningegården"

Transkript

1 Solcelletag til Dronningegården af Lars Yde April 2002 Projektet er udført med tilskud fra det 3-årige udviklings- og demonstrationsprogram for bygningsintegrerede solceller som administreres af Energistyrelsen. J.nr /

2 Solcelletag til Dronningegården af Lars Yde FC-print April 2002 ISBN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: BAGGRUND 4 STATE OF THE ART 4 BYGNINGSINTEGRATION 5 ALUMINIUMSPROFILER 5 ELEKTRISK DESIGN 11 EFFEKT 12 TOMGANGSSPÆNDING 13 MPP (MAXIMUM POWER POINT) 13 ØKONOMI 14 PRISANALYSE 15 KONKLUSION 17 BILAG 1: TEKNISKE DATA 18 BILAG 2: KSC CERTIFIKAT 19 3

4 Baggrund State of the art Det evigt tilbagevendende problem med solceller er, at de er for dyre. Selv når man tager alle solcellernes gode egenskaber til indtægt, er prisen pr. produceret kwh som oftest skræmmende. Der er dog områder, hvor solceller allerede i dag kan konkurrere på almindelige markedsvilkår. Det er f.eks. i geografiske områder, som ikke kan nås med det offentlige forsyningsnet. Der findes således i USA ca hjem, som er selvforsynende med energi, hvor solceller indgår som en del af systemet. I Danmark samler interessen sig omkring bygningsintegrerede systemer, idet man her ved at anvende solcellemoduler, så de erstatter andre materialer, kan tilskrive materialebesparelsen solcelleanlæggets økonomi. Det kan være moduler, som anvendes til facadebeklædning, hvor de erstatter andre dyre beklædninger som f.eks. granit, aluminium eller glas med silketryk. Cellerne kan også integreres i en bygnings vinduer og derved erstatte vinduesglas. Det kan være facadevinduer eller tagvinduer. Der findes i dag på markedet tre forskellige typer solcellemoduler. Det er: 1. Monokrystallinske 2. Pollykrystallinske 3. Tynd Film Silicium (TFS) De krystallinske moduler er de dominerende. Virkningsgraden for tyndfilmceller er kun den halve af, hvad den er for krystallinske celler, men det er ikke nødvendigvis en ulempe. Anvendes PV moduler som facade- eller tagbeklædning, er der ofte store arealer til rådighed. De kan være så store, at der ikke er råd til eller brug for, at hele arealet dækkes. Det kan give nogle arkitektoniske vanskeligheder, idet PV modulerne så skal harmonere med en anden facadebeklædning. Ved at bruge TFS moduler kan hele facaden beklædes, uden at det bliver urimeligt dyrt. 4

5 Bygningsintegration Den oprindelige ide var at beklæde de to tagflader 100% med tyndfilmceller af fabrikatet Intersolar. Erfaringerne fra projektet Facadebeklædning med TFS-solceller gjorde det imidlertid nødvendigt at finde en anden løsning. Ydelsen fra disse celler faldt i løbet af få måneder til ca. 50% af den nominelle ydelse. I forbindelse med et elektrificeringsprojekt i Mali havde Folkecenteret fået tilbudt solcellepaneler fra GAIA Solar til en relativ lav pris. Modulerne var opbygget af såkaldte skrapceller fra Shell. Det er celler, som er frasorterede på grund af misfarvning, beskadigelse eller for lav ydelse. Da lav ydelse netop er en fordel, når det gælder tagbeklædning, var det en oplagt mulighed at bruge denne type moduler. Ved at få leveret modulerne som laminater, dvs. uden rammer og med en billig junctionbox uden eksterne kabler og stik lykkedes det at få prisen ned på samme niveau som tyndfilmcellerne. Aluminiumsprofiler Konceptet, hvor et standard drivhusprofil anvendes til bygningsintegrering af solenergianlæg, er ikke ny. Nogle af de allerførste solvarmeanlæg, som blev installeret i Danmark sidst i halvfjerdserne, anvendte den samme profil. Selve solabsorberen i form af en panelradiator blev placeret oven på et undertag og dækket med et lag glas monteret i drivhusprofiler. Mange af disse anlæggene er stadig i brug. 5

6 Som det kan ses af ovenstående tegning, er der tale om en meget enkel og økonomisk konstruktion. Der blev indhentet en prisliste fra elinstallatøren med en samlet sum for et nøglefærdigt anlæg på kr., svarende til 30 kr. pr. watt før tilskud. Efterfølgende meddelte GAIA Solar, at deres garanti bortfaldt på panelerne, hvis de ikke blev monteret med gummi på både overside og underside. Det har derfor været nødvendigt at anvende en dyrere glasliste samt en ekstra gummiliste. Denne løsning støttede elinstallatøren også, idet han fandt den oprindelige glasliste for klejn. 6

7 GAIA Solar var desuden ikke tryg ved, at panelerne blev taglagt. D.v.s. at et panel overlapper det næste i rækken vertikalt. Det var derfor nødvendigt at ændre konstruktionen således, at samlingen mellem to paneler horisontalt sker v.h.a. et H-profil. Disse erfaringer giver anledning til nogle generelle overvejelser i forhold til præmisserne for det treårige program, som støtter dette projekt. Programmet kræver, at udvikling og demonstration sker i samme projekt. Det kræver, at der er en bygherre, som er parat til at tage et par hundrede tusinde kr. op af lommen og bruge den på et forsøg med den usikkerhed, det indebærer. Det er derfor ikke underligt, at flere projekter er gennemført med egenfinansiering via andre støtteordninger, i tilfældet Dronningegården kvarterløftsmidler. 7

8 Dernæst skal leverandørerne levere en vare med normale garantier. Det siger sig selv, at disse rammer for forsøg er meget snævre. I dette projekt var der valgt en løsning med en standard aluminiumsprofil, som anvendes til professionelle væksthuse. Der er i Danmark installeret i størrelsesordenen 5 millioner m 2 med dette profil, og det har været anvendt i mindst 30 år. I et drivhus anvendes der ikke hærdet glas, og der er ikke noget undertag. På Dronningegården er solcellerne lamineret med hærdet glas, og der er et vandtæt undertag. Disse kendsgerninger har ikke kunnet overbevise leverandørerne af anlægget om, at den i ansøgningen anførte løsning er fuldt forsvarlig og sikker. Da det er leverandørerne, som skal stille garantierne, er det dem, der bestemmer. Det har medført nogle mindre, men relativt dyre modifikationer. De ekstra gummilister kostede 10 kr. pr. meter og den kraftigere sprossehætte 6 kr. ekstra pr. meter. I alt en merudgift på 26 kr. pr. meter sprosse idet der er to sæt gummilister i en sprosse. Den oprindelige pris på sprosse, gummilister og sprossehætte var henholdsvis 27 kr., 6 kr. og 5 kr. pr. meter sprosse. I alt 38 kr. D.v.s. en fordyrelse på 68%. Test af solcellelaminater. Inden den endelige beslutning blev truffet om at skifte fra amorfe laminater fra Intersolar til krystallinske laminater fra GAIA Solar, blev der fremstillet en prototype, som blev ydelsestestet af SolEnergiCenteret. Se testresultatet nedenfor som var yderst tilfredsstillende. 77 W fra et 70 watt panel. 8

9 9

10 Som kvalitetskontrol af de 155 laminater, som blev fremstillet til Dronningegården, blev der udtaget 8 til test ved ydelsesmåling Det var aftalt, at modulerne skulle leveres i fem klasser i et multiplum af strenglængden. F.eks. hvis der var 6 paneler i en streng, skulle der leveres f.eks. i alt 162 moduler, fordelt som følger: Klasse 1 (62 Wp): 18 stk. (-8 watt) Klasse 2 (66 Wp): 24 stk. (-4 watt) Klasse 3 (70 Wp): 78 stk. Klasse 4 (74 Wp): 24 stk. (+4 watt) Klasse 5 (78 Wp): 18 stk. (+8 watt) Således at den gennemsnitlige effekt af alle panelerne blev 70 W. Der skulle udtages mindst 5% af de 155 laminater svarende til 8 stk. med mindst et laminat fra hver klasse. Laminaterne blev leveret i følgende grupper og antal. Da 155 stk. á 70 watt giver watt ses det, at leverancen til fulde lever op til det aftalte. Wp områdfekt Nom. ef- Celle Stk. Samlet Effekt 63-66,9 64 1, ,9 68 1, ,9 73 1, ,9 77 1, ,9 81 1, Sum =

11 De 8 laminater, som blev udtaget ved stikprøvekontrollen af SolEnergiCenteret (Prøvestationen), blev målt igennem med følgende resultater ved brug af GAIA Solars solsimulator: Ref Panel nr. Uoc Isc Vp Ip Pnom nr Oplyst på mærkeplade Målt af Prøvestationen 1.4% 0.8% -0.1% 0.1% -0.6% Forskel i % Oplyst på mærkeplade Målt af Prøvestationen 0.3% -3.3% 3.8% -4.0% -0.5% Forskel i % Oplyst på mærkeplade Målt af Prøvestationen 0.7% -0.5% 1.8% 2.1% 3.1% Forskel i % Oplyst på mærkeplade Målt af Prøvestationen 1.2% 2.8% -1.3% 4.7% 3.2% Forskel i % Oplyst på mærkeplade Målt af Prøvestationen 0.7% -1.8% 8.1% -4.9% 3.1% Forskel i % Oplyst på mærkeplade Målt af Prøvestationen 1.1% -2.6% 1.7% -0.6% 2.1% Forskel i % Oplyst på mærkeplade Målt af Prøvestationen 1.1% 0.8% 5.3% -0.6% 5.0% Forskel i % Oplyst på mærkeplade Målt af Prøvestationen 0.4% 0.6% 6.4% -0.3% 5.3% Forskel i % Den gennemsnitlige effekt af de 8 laminater målt af Prøvestationen kan beregnes til 76,5 watt. Elektrisk design Elektrisk design er et puslespil, hvor husets og laminaternes fysiske mål skal matches arkitektonisk samtidig med, at solcellefeltet elektrisk skal deles op i et antal strenge, som elektrisk skal matche en eller flere invertere, som omformer jævnspændingen fra solcellerne til vekselspænding, som sendes ind på husets elnet. Kabelføringen fra panel til panel og videre frem til inverteren udgør den største del af monteringsarbejdet på et solcelleanlæg. Det er derfor helt afgørende, at anlægget designes således, at kablerne bliver kortest muligt, hvilket opnås ved at koble flest mulige laminater i serie i hver streng. Det stiller krav til inverterne om at kunne klare en høj indgangsspænding. De invertere, som kan det, er ikke nødvendigvis de billig- 11

12 ste, hvorfor den billigste løsning kan være at trække nogle få ekstra kabler for til gengæld at kunne bruge en billigere inverter. Designet til Dronningegården blev kompliceret af, at anlægget skulle deles op på to tagflader vinkelret på hinanden. Den ene 30 grader fra syd og den anden 60 grader fra syd. Tagfladen 30 grader fra syd har desuden en eftermiddagsskygge fra nabohuset. Som det fremgår af ovenstående testresultater, så er der en vis spredning i laminaternes ydelse. Hvis to laminater med forskellig ydelse, hvilket i praksis betyder forskellig strøm, kobles i serie, således at strømmen fra den ene skal passere igennem den anden, vil strømmen blive bestemt af det dårligst ydende laminat. Det er derfor vigtigt, at laminater med samme ydelse(strøm) placeres i samme streng i serie med hinanden. Effekt Det endelige design kom til at bestå af 4 stk. FRONIUS Maxi invertere. Hver inverter kan maksimalt aftage 3 kw fra et solcellefelt, før den begynder at derate. Det vil sige at arbejdspunktet flyttes til en højere spænding, hvorved strømmen falder kraftig og dermed solcellernes ydelse. Dette sker for at beskytte inverteren mod overbelastning. På de to tagflader blev arealerne mellem altanerne udfyldt med solceller, medens tagfladerne ovenover altanerne og trekanterne ved gavlene blev holdt fri for solceller. Ligeså en flade tæt på nabohuset, som er i skygge sidst på eftermiddagen. 12

13 Det gav plads til 152 laminater á 70 W. I alt watt. Fordeles denne effektligeligt på 4 invertere, giver det watt til hver. Da anlægget skal fordeles på to tagflader, og fordi 152 laminater fordelt på strenge med 8 laminater i hver giver 19 strenge, var det ikke muligt. Det blev derfor til 3 invertere med hver 5 strenge og en inverter med 4 strenge. Inverterne med 5 strenge vil således skulle aftage 5 x 8 x 70 = watt. Da der også skal betales for den inverterkapacitet, som anlægget ikke kan udnytte, ses det, at matchningen er ganske god. Tomgangsspænding Fra tagrende til tagryg er der plads til 4 laminater. Ved at forbinde 2 vertikale rækker i serie blev kabelarbejdet mindst muligt. Hver laminat kan ubelastet maksimalt give 24 Volt og 8 i serie give 192Volt. Da inverteren maksimalt kan tåle 350 Volt på indgangen, er 192 Volt på den sikre side, også når der tages hensyn til, at spændingen vil stige med ca. 4%, hver gang temperaturen falder 10 o C under standardtemperaturen, som er 25 o C. Det betyder, at ved -10 o C vil tomgangsspændingen blive 219 Volt. MPP (Maximum Power Point) Det optimale arbejdspunkt for et laminat er ved standardbetingelserne ca. 19 Volt. Med 8 i serie giver det 152 Volt. Inverterens MPP tracker kan arbejde indenfor et vindue fra 120 til 280 Volt. Det betyder, at selv ved et spændingsfald på ( ) 32 Volt p.g.a. temperaturstigning på solcellerne, så vil inverteren kunne arbejde i det optimale arbejdspunkt. Der vil sige med den kombination af strøm og spænding, som giver den største effekt. Omregnes 32 volt til % af 152 Volt giver det 21%. Da 4% svarer til 10 o C temperaturstigning svarer 21% til 52,5 o C. Standardtemperaturen er 25 o C, hvilket betyder, at MPP trackeren vil arbejde optimalt helt op til ( ,5 ) 77,5 o C. Det kan således konkluderes, at det er lykkedes at matche solcellefeltet og inverterne mht. effekt, tomgangsspænding og MPP. 13

14 Økonomi Økonomien var i ansøgningen baseret på billige TFS celler. Da det i projektforløbet viste sig, at laminater med krystallinske celler kunne fås til ca samme pris, blev de valgt. Herefter blev anlægget designet, og der blev indhentet priser fra Elinstallatør EL Jacobsen. Se nedenfor. Dronningegården, Solcelleanlæg Prisliste Regning kr. kr. 3 stk. Invertere á , stk. Invertere á , m. Alusprosser á 27, stk. sprosse hætter á 7,40 pr. stk 5,- pr. m 1302 Sprossehætter 264 m á 11, H-profiler 9550 Skruer til do Gummiliste 2x264 m 1584 Gummiliste 2x264 m á (10,57 + 5,33)/m 7914 Fragt fra GAIA til Randers Fragt til Randers

15 Opklodsning af profiler Kabel 1x2,5 mm² PVIK Solpaneler i alt Diverse småting Dioder og boxe 1490 Montering Manual 5000 Dækningsbidrag/diverse m.m Bankgaranti 3000 I alt excl. moms I alt incl. moms Det er pr. watt excl. moms Som beskrevet tidligere i denne rapport blev det i projektforløbet nødvendigt at foretage nogle fordyrende konstruktive ændringer i monteringsmetoden for solcellelaminaterne. Kolonnen længst til højre (Regning) viser de økonomiske konsekvenser det medførte sammen med de poster, som var glemt i prislisten. Prisanalyse Nedenstående skema viser hvorledes udgifterne fordeler sig på de forskellige hovedposter samt de tilsvarende nøgletal udregnet som pris pr. m 2 og pr. watt. 15

16 Regnskab for PV GAIA 70 W delvis tagbeklædning, kr./stk. kr./m kr./m 2 kr./w kr./w GAIA moduler 84 W/m 2 (1480x560) = 0,83 m ,30 20,30 Alusprosser ,67 Glaslister ,27 Skruer 1 2 0,03 Gummiliste ,75 H-profiler ,90 Opklodsning ,50 3,12 Alt monteringsarbejde 317 3,78 3,78 Inverter 4 stk W ,08 Kabler mm. 82 0,97 5,05 Fragt ,41 Overhead ,94 Manual ,47 Bankgaranti ,28 2,11 I alt ,36 34,36 Det ses, at monteringsarbejdet og monteringssystemet tilsammen udgør ca. 50% af de udgifter, som ligger ud over selve solcellerne. Medens prisen på solcellerne i høj grad er bestemt af det internationale marked og derfor vanskeligt at påvirke, så er monteringsarbejdet og monteringssystemet bestemt af nationale priser og det valgte monteringssystem. Det er derfor på disse to poster, at der især er muligheder for besparelser på fremtidige projekter. 16

17 I følge ansøgningen er det projektets mål at vise, at det er muligt at etablere et tagintegreret solcelleanlæg med en direkte tilbagebetalingstid på 10 år under forudsætning af 50% støtte og godskrivning af anlæggets værdi som tag. De realiserede priser blev som vist i nedenstående tabel: Finansieringsplan kr. Anlægspris % tilskud Omkostninger efter tilskud Værdi af tag 126 m 2 á 507 kr Netto investering i solcelleanlæg Det er pr. Watt 15.5 Den direkte tilbagebetalingstid kan herefter udregnes som nettoprisen pr. installeret watt divideret med værdien af den producerede strøm. Se nedenfor: Tilbagebetalingstid Investering pr. watt, kr Årlig produktion i kwh pr. watt installeret 0.9 Elpris incl. moms, kr./kwh 1.5 Årlig indtægt pr. watt installeret, kr. 1.3 Direkte tilbagebetalingstid i år 12.1 Den direkte tilbagebetalingstid blev således 12 år i stedet for 10 år. Konklusion På trods af at den oprindelige ide med at anvende prisbillige tyndfilmceller måtte opgives, fordi erfaringerne fra et tidligere opført anlæg viste, at ydelsen ikke levede op til det lovede, lykkedes det at etablere et anlæg med en beregnet tilbagebetalingstid på kun 12 år. Dvs. 2 år eller 20% mere end målet på 10 år. Erfaringerne fra projektforløbet har vist, at det er problematisk at udføre udvikling og demonstration i et og samme projekt med finansiering fra en privat anlægsvært. Det betyder, at anlægget skal leveres med de sædvanlige garantier, som er gældende for byggeleverancer. Leverandørerne er derfor tvunget til af vælge de sikre og dermed velafprøvede løsninger, hvilket let kommer i konflikt med programmets intentioner om innovation og nyudvikling. 17

18 Bilag 1: Tekniske data Tekniske data: I alt watt 56 m 2 solceller orienteret 30 o fra syd mod øst 70 m 2 solceller orienteret 60 o fra syd mod vest Beregnet årsproduktion: kwh. Monteringssystem: Standarddrivhusprofiler med ekstra stærk glasliste. Montering af solcellemoduler mellem to Dafacell tætningslister. Horisontal samling af solcellemoduler med H-profil. Fast undertag med underpap. Solcellemodul: Mål: x560 mm. Nominel effekt: 70 W ved en indstråling på W/m 2 og 25 o C. Tomgangsspænding: 23,6 Volt. Kortslutningsstrøm: 4,5 Amp. Spænding ved maksimal ydelse: 18,3. Strøm ved maksimal ydelse: 4,2. Gennemsnitlig ydelse for de installerede solcellemoduler: 77 watt. 40 stk. polykrystallinske celler á 125x125 mm. Nettilslutning: 4 stk. FRONIUS Maxi Maksimal effekt uden forringelse af inverterens virkningsgrad: 3 kwdc. Maksimal spænding på indgangen uden inverteren beskadiges: 350 Vdc Spændingsområde for maksimal virkningsgrad ( MPP): 120 til 280 Vdc. 18

19 Bilag 2: KSC certifikat Solcellecertifikat for Thøger Larsen der sammen med firmaet El-Jacobsen ApS installerede anlægget. 19

Markise med transparente solceller

Markise med transparente solceller Markise med transparente solceller Projektet er udført med tilskud fra det 3-årige udviklings- og demonstrationsprogram for bygningsintegrerede solceller som administreres af Energistyrelsen. J.nr. 51181/01-0016

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Solceller 0 1 EL SOLCELLER Registrering Hvis en bygning har monteret solceller registreres følgende: anlægsregistrering solcelleanlægget peak power systemvirkningsgrad. Tabel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Solceller 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formålet med at registrere solceller er at beregne hvor stor en andel af elforbruget til bygningsdrift, apparater og belysning der dækkes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Solceller 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formålet med at registrere solceller er at beregne hvor stor en andel af elforbruget til bygningsdrift, apparater og belysning der dækkes

Læs mere

INSPIRERET AF NATUREN

INSPIRERET AF NATUREN INSPIRERET AF NATUREN SUNSTYLE SOLCELLER ER LIGE SÅ GENIALE SOM FISKENES HUD: DE OPFØRER SIG MED DERES UDFORMNING AF PANELERNE SOM ET NATURLIGT VÆRN MOD VANDGENNEMTRÆNGNING SUNSTYLE ER ROBUST KONSTRUERET

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at vi

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Saphire Power Systems

Saphire Power Systems Saphire Power Systems System Sommer 6000 Masser af solstrøm til at dække 4 personers elforbrug Vælg mellem de elegante blåsorte "Blue Diamond" eller sorte "Black Diamond" solceller. Begge med sort baggrund

Læs mere

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Tagintegreret solceller Solcelle placering Solcelle montering Effektivitet Solcelleanlæg

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker Bosch solcelle moduler Monokrystallinske solcellepakker Velkommen hos Bosch Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Gode grunde til Bosch solcelle moduler... 5 Dataark... 6 Overblik over systempakker... 6

Læs mere

Facadebeklædning med TFS-solceller

Facadebeklædning med TFS-solceller Facadebeklædning med TFS-solceller Af Lars Yde November 2001 Projektet er udført med tilskud fra det 3-årige udviklings- og demonstrationsprogram for bygningsintegrerede solceller som administreres af

Læs mere

Solcelleanlæg Måling og kvalitetssikring

Solcelleanlæg Måling og kvalitetssikring Solcelleanlæg Måling og kvalitetssikring Ivan Katic, Energi & Klima Søren Poulsen, Energi & Klima ik@teknologisk.dk sop@teknologisk.dk Hvilket niveau? Komponenter Moduler Inverter BOS Anlæg Konfiguration

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Intelligente energiløsninger til industri og erhverv

Intelligente energiløsninger til industri og erhverv Intelligente energiløsninger til industri og erhverv fra Mathiasen Mathiasen Holstebrovej 58-6950 Ringkøbing velkommen Velkommen til Mathiasen...... din lokale sparringspartner inden for vedvarende energiløsninger.

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

SolCell - Dansk Solenergi Int. - tagintegrerede solceller med - Unik montage løsning

SolCell - Dansk Solenergi Int. - tagintegrerede solceller med - Unik montage løsning SolCell - Dansk Solenergi Int. - tagintegrerede solceller med - Unik montage løsning Nu kan du producer din egen el, uden at gå på kompromis med din bolig s arkitektoniske udtryk Integreret i Linea Integreret

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Producer din egen elektricitet...

Producer din egen elektricitet... Producer din egen elektricitet... Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske normer, de er testet

Læs mere

Terrassetag Carport Solceller

Terrassetag Carport Solceller Terrassetag Carport Solceller 2 Arkitektur og egen grøn elproduktion Denne folder er tænkt som information og inspiration for den grønne projektmager, som ønsker sig en kombination af æstetik og vedvarende

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SOLCELLER

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SOLCELLER Jeres forældre vil gerne være med på den grønne bølge, og de går nu og overvejer, om de skal investere i solceller, således at de selv kan producere deres egen strøm, blot ved at udnytte solens stråler.

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solcelleanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

VISIONS WITH ENERGY. Salgs Guide 2012

VISIONS WITH ENERGY. Salgs Guide 2012 VISIONS WITH ENERGY Salgs Guide 2012 Kit Systemer KIT 1: 1.9 kwp Net tilsluttet Solcelleanlæg Mængde 10 stk.: Solcellemoduler Trina Solar, TSM- DC01.A.05 black 190W Ydelse 190 Wp 0~+3% Monokrystallinske

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg på tagflader eller facader,

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. Fordi priserne

Læs mere

Intelligente energiløsninger

Intelligente energiløsninger Intelligente energiløsninger fra green force company a/s Mathiasen Holstebrovej 58-6950 Ringkøbing Monteringen startede om morgenen, og samme dag var vi selvforsynende med el Lise og Hans Peter Buch -

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg på tagflader eller facader, der vender tilnærmelsesvist

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen i ABF Tippethøj mandag den 15. april 2013

Forslag til generalforsamlingen i ABF Tippethøj mandag den 15. april 2013 Forslag til generalforsamlingen i ABF Tippethøj mandag den 15. april 2013 Energiudvalget stiller forslag om at andelsforeningen investerer i solcelleanlæg til en pris af kr. 1.400.000,- som beskrevet i

Læs mere

Vedvarende energi. Fokus på solceller

Vedvarende energi. Fokus på solceller Vedvarende energi Fokus på solceller Tag hul på en hverdag med vedbvarende energi 1. Vedvarende Indledning Energi Vi står på tærsklen til en ny æra inden for energi. Markedet for vedvarende energi er enorm,

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

Virksomhed. Kunde. Projekt

Virksomhed. Kunde. Projekt Virksomhed DrivhusEffekten Kærvej 25 2970 Hørsholm Danmark Kontaktpersoner: Hans Andersen Telefon: 0045 88708490 E-mail: ha@drivhuseffekten.dk Kunde Projekt 3D, Net-tilkoblet PV-anlæg Klimadata frederikssund

Læs mere

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet.

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet. Herlev, d. 10. januar 2012 Innovativt solcelleanlæg til andelsboligforeningen Søpassagen i København. Med støtte fra ForskVE projektet, PV Cities 2012, er der med udgangen af år 2011 etableret et meget

Læs mere

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk Producer din egen strøm de næste mange år Reducer dit CO2-udslip Få en sikker og energirigtig

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

FOTOVOLTAISK SOLENERGI MONOKRYSTALLINSKE MODULER - SI-ESF-M-BIPV-SM-M156-60

FOTOVOLTAISK SOLENERGI MONOKRYSTALLINSKE MODULER - SI-ESF-M-BIPV-SM-M156-60 Disse PV moduler bruger pseudo-squared, høj effektivitet, monokrystallinske silicium celler (cellerne er lavet af en enkelt krystal af høj renhed silicium) at omdanne energien i sollys til elektrisk energi.

Læs mere

Inverter (vekselretter)

Inverter (vekselretter) Invertere - Optimering af belastning: Inverter (vekselretter) Maximum power point tracking (MPPT) 800 W/m2 6,9 A maximum power point Tilpasser automatisk belastningen til maximum power point 6,9 A Effekt:

Læs mere

SOLON SOLfixx. Fotovoltaisk system til flade tage.

SOLON SOLfixx. Fotovoltaisk system til flade tage. SOLON SOLfixx Black/Blue DK SOLON SOLfixx. Fotovoltaisk system til flade tage. Nyudviklet fladtagssystem bestående af kraftige SOLON-moduler og en let underkonstruktion af kunststof Velegnet til tage med

Læs mere

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL Et solidt valg ENTREPRISE Se mere om os på www.krintel.com ring på 43691173 eller skriv på post@krintel.com Vi har arbejdet med Schüco produkter

Læs mere

INSTALLATION AF SOLCELLER

INSTALLATION AF SOLCELLER INSTALLATION AF SOLCELLER KONTROLMÅLINGER, KVALITETSSIKRING, TEST OG FEJLSØGNING Udført med støtte fra: Disclaimer: "The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It

Læs mere

FOTOVOLTAISK SOLENERGI MONOKRYSTALLINSKE MODULER - SI-ESF-M-M156-36

FOTOVOLTAISK SOLENERGI MONOKRYSTALLINSKE MODULER - SI-ESF-M-M156-36 Disse PV moduler bruger pseudo-squared, høj effektivitet, monokrystallinske silicium celler (cellerne er lavet af en enkelt krystal af høj renhed silicium) at omdanne energien i sollys til elektrisk energi.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk

Læs mere

NOTAT. Hvidovre Friluftsbad solvarme

NOTAT. Hvidovre Friluftsbad solvarme NOTAT Hvidovre Friluftsbad solvarme MULTIHUSET Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Ejendomsafdelingen Energikonsulent: Per Bæk Nielsen Dato: 23. marts 2015/pnv Da Hvidovre Friluftsbad

Læs mere

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Nettilslutning af elproducerende anlæg med fokus på mikroanlæg Energinet 19-06-2012 Danskerne

Læs mere

Husstandsvindmøller og solceller.

Husstandsvindmøller og solceller. Husstandsvindmøller og solceller. Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi DN-Klimagruppe. Hammel. 22. september 2011. HVILKE LANDE INSTALLERER SOLCELLERNE? 30.000 Global solcelleproduktion

Læs mere

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Folkecenteret, Sdr. Ydby 28. august 2010 I samarbejde med Thy & Mors Energi og NIVE 1-dags solcelle-selvbyg

Læs mere

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. 4 Fordi

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding.

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding. Et strømanlæg består af 3-4 hovedkomponenter: Solpanel / solpaneler Laderegulator Solarbatteri Inverter (omformer 12 volt til 230 volt vekselstrøm) Produktorientering Solpanelet omdanner solens stråleenergi

Læs mere

Greve Svømmehal Solcelleanlæg

Greve Svømmehal Solcelleanlæg Side 1 af 9 Greve Svømmehal Solcelleanlæg Tilbud 10.128 - GSL Tilbud leveret af Gaia Solar A/S Januar 2010 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Tilbud... 3 Beskrivelse... 4 Grundlag for tilbudet... 4 Referencer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toften 9 Postnr./by: 9690 Fjerritslev BBR-nr.: 849-072470 Energikonsulent: Poul E. Bundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Solcelle KIT. Producer din egen elektricitet...

Solcelle KIT. Producer din egen elektricitet... Solcelle KIT Producer din egen elektricitet... Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske normer,

Læs mere

FOTOVOLTAISK SOLENERGI POLYKRYSTALLINSKE MODULER - SI-ESF-M-P125-48

FOTOVOLTAISK SOLENERGI POLYKRYSTALLINSKE MODULER - SI-ESF-M-P125-48 Solar Innova bruger de nyeste materialer til at fremstille solcellemoduler. Vores moduler er ideelle til enhver applikation, der bruger den fotoelektriske effekt som en ren energikilde på grund af sin

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nørbæksgade 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9240 Nibe BBR-nr.: 851-629446 Energikonsulent: Carl Johan Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Folkecenteret, Sdr. Ydby, 26. juni 2010 I samarbejde med Thy & Mors Energi og NIVE 1-dags solcelle-selvbyg

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

FOTOVOLTAISK SOLENERGI POLYKRYSTALLINSKE MODULER - SI-ESF-M-NE-P-65W

FOTOVOLTAISK SOLENERGI POLYKRYSTALLINSKE MODULER - SI-ESF-M-NE-P-65W Solar Innova bruger de nyeste materialer til at fremstille solcellemoduler. Vores moduler er ideelle til enhver applikation, der bruger den fotoelektriske effekt som en ren energikilde på grund af sin

Læs mere

Solceller / Photovoltaics

Solceller / Photovoltaics Solceller / Photovoltaics PV-presentation, 30/10-2009 - Hvorfor solenergi / Why solar? - Kort om solceller, nøgletal, markedsudvikling mv. / Short about PV - DONG Energy's ydelser / services - Eksempler

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper De forskellige behandlede montagetyper Navn: Form: Montage-vejledning i baggrundsrapport

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Installationsdokument

Installationsdokument Installationsdokument 16 CIS-solcellemoduler type TSMC Solar 155 Wp C1-2.480 Wp - 18 m² NN, Sydvestby Den 4.9.2015 anden version Montagesystem STARfixEco Integreret 4 rækker á 4 moduler = 6,7 x 2,75 m

Læs mere

HARBOUR HOUSE II SUNDKROGSGADE 17-19, KØBENHAVN Ø

HARBOUR HOUSE II SUNDKROGSGADE 17-19, KØBENHAVN Ø HARBOUR HOUSE II SUNDKROGSGADE 17-19, KØBENHAVN Ø SLUTRAPPORT OKTOBER 2010 SOLCELLEANLÆG ForskVE projekt nr. 2009-1-0257 1 Indhold 1 forside 2 projekt resume, projektgruppe, nøgletal for byggeri 3 nøgletal

Læs mere

PV Danmark. ForskEL og ForskVE følgegruppemøde - SOL 11. marts 2010

PV Danmark. ForskEL og ForskVE følgegruppemøde - SOL 11. marts 2010 PV Danmark ForskEL og ForskVE følgegruppemøde - SOL 11. marts 2010 Formål Analysere nogle forhold, der forventeligt har betydning for de fremtidige udbredelsesmuligheder for solceller i Danmark: 1. Arkitektonisk

Læs mere

Solcelleanlæg på Amager hospital, Sundby. Slutrapport. SolEnergiCentret Teknologisk Institut

Solcelleanlæg på Amager hospital, Sundby. Slutrapport. SolEnergiCentret Teknologisk Institut Solcelleanlæg på Amager hospital, Sundby Slutrapport SolEnergiCentret Teknologisk Institut SEC-R-9 Solcelleanlæg på Amager hospital, Sundby Slutrapport Bertel Jensen Juli august 2000 Solcelleanlæg på Amager

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger. Temadag 17. september 2012 Ivan Katic ik@teknologisk.dk

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger. Temadag 17. september 2012 Ivan Katic ik@teknologisk.dk Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Temadag 17. september 2012 Ivan Katic ik@teknologisk.dk 1 Endelig: Det danske boom! 23.000 familier producerer solstrøm fra solcelleanlæg med en samlet effekt

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

VISIONS WITH ENERGY. JensA. Salgs Guide

VISIONS WITH ENERGY. JensA. Salgs Guide VISIONS WITH ENERGY JensA Salgs Guide 2012-13 KIT 1 Yingli: 2,00 kwp Net tilsluttet Solcelleanlæg 2,00 kwp Mængde Net 8 stk.: tilsluttet Solcellemoduler Solcelleanlæg Yingli PANDA YL250 C-30b Ydelse250Wp+0-5W

Læs mere

01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold. af Gaia Solar-solcelleanlæg

01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold. af Gaia Solar-solcelleanlæg 01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold af Gaia Solar-solcelleanlæg Drift- og vedligeholdelsesmanual for solcelleanlæg Funktionsbeskrivelse... 3 Driftsvejledning... 3 Sikkerhed... 4 Start og

Læs mere

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt?

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt? TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG Hvordan projekteres det billigst muligt? Erfaringer har vist, at der i forbindelse med etablering af tagintegrerede solcelle-anlæg eksisterer en række planlægningsmæssige, byggetekniske,

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse placeres solpanelerne

Læs mere

Lidt omkring Energi Nord Hvad siger reglerne? Solceller Vindmøller. Ved Energi Nord Martin Jacobsen & Steen Lund Sømod

Lidt omkring Energi Nord Hvad siger reglerne? Solceller Vindmøller. Ved Energi Nord Martin Jacobsen & Steen Lund Sømod Lidt omkring Energi Nord Hvad siger reglerne? Solceller Vindmøller Ved Energi Nord Martin Jacobsen & Steen Lund Sømod Energi Nord Stiftet i 2001 Ejere: Himmerlands Elforsyning Nord Energi 260.000 afregningskunder

Læs mere

HT Kit Solar Basic EAN: 5706445500680

HT Kit Solar Basic EAN: 5706445500680 HT Kit Solar Basic Dansk Quickguide System effektivitet 2 Dansk Quickguide I-V Kurvetest uden remote enhed 4 Dansk Quickguide I-V Kurvetest med remote enhed 6 Forklarende skema over tekniske betegnelser

Læs mere

Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu!

Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu! Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu! Private får også god økonomi i mindre solcelleanlæg FORRENTNING AF INVESTERINGEN EFTER 25

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd

Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd Anlægget består af: 20 stk. Hyundai HIS-S245MG monokrystalinske solpaneler á 245 Wpeak (i

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Prisoverslag på levering og opsætning af solcelleanlæg. A/B Landsdommergården. Udarbejdet af: HOFOR Ørestads Boulevard 35

Prisoverslag på levering og opsætning af solcelleanlæg. A/B Landsdommergården. Udarbejdet af: HOFOR Ørestads Boulevard 35 Prisoverslag på levering og opsætning af solcelleanlæg A/B Landsdommergården Udarbejdet af: HOFOR Ørestads Boulevard 35 Christina Kjærbøll Solceller Tlf: 2795 254 E-mail: ck@hofor.dk 7. februar 213 Solcelleanlæg

Læs mere

Det er stadig en SUPER INVESTERING at montere solceller på taget af villaen eller sommerhuset

Det er stadig en SUPER INVESTERING at montere solceller på taget af villaen eller sommerhuset Det er stadig en SUPER INVESTERING at montere solceller på taget af villaen eller sommerhuset Sig farvel til elregningen én gang for alle Udnyt vores GRATIS og vedvarende energikilde : Solen Danmarkspaneler

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Installation af solceller udført af

Installation af solceller udført af Installation af solceller udført af Vi har fulgt en opsætning af et 5.500kwp solcelleanlæg i Fensmark. Forinden installation havde vi besøg af Jesper Kær og aftalt anlæggets størrelse, sammensætning og

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Støjskærm med solceller ved Fløng

Støjskærm med solceller ved Fløng Støjskærm med solceller ved Fløng Målresultater for perioden juni 1999 til maj 22 Slutrapport SolEnergiCentret Teknologisk Institut Støjskærm med solceller ved Fløng Målresultater for perioden juni 1999

Læs mere

VISIONS WITH ENERGY. Salgs Guide 2015. Ny forbedret tilskudsordning!

VISIONS WITH ENERGY. Salgs Guide 2015. Ny forbedret tilskudsordning! VISIONS WITH ENERGY Salgs Guide 2015 Ny forbedret tilskudsordning! Tilskudsordning til solceller vedtaget Feb 2015 Støtte til el fra solceller, Feb. 2015 Efter EU-Kommissionens godkendelse kan ejere af

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Udvikling af facadeelementer til fleksibel integrering af solcellemoduler

Udvikling af facadeelementer til fleksibel integrering af solcellemoduler Udvikling af facadeelementer til fleksibel integrering af solcellemoduler Et projekt under Sol 2000A Yderligere oplysninger: EnergiMidt A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg Tlf: 70 15 15 60 Fax: 87 22 87

Læs mere

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008 Solceller DONG Energy og solceller, Byens Netværk, d. 17. september 2008 - Hvorfor solceller - Nøgletal, forskning/udvikling m.m. - Politisk opbakning - Eksempler på anlæg - DONG Energy's ydelser - Spørgsmål?

Læs mere