Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Astrup Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02073.15. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.15. Fredningen vedrører: Astrup Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Astrup Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet , Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 Matr.nr.: lå Astrup Genpart ljy og 8ogn.L Ukt. 195'. Stempel- og gebyrfri, lov nr Anmelder: Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds. Undertegnede Fredningsoverenskomst. Uline JøI'geniien erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af Astrt.tp by, sogn a t lade et h.aliruy areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af,.s 'ti r u li kirke. Arealet beskrives således:,,~n del :if matr.nr. 1ll. der ligger indenfor en afstand af l,) rnetør ~~ra kirkegådena.jstro dige tjornvist p! vedhgte koi't. Fredningen har følgende omfang: Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes, transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende~, eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

4 U, l -,I For fredningen kræves ingen erstatning. Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til tingbogen. Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds og menighedsrådet for hver for sig. Astrup den Astrup kirke Oline) Jøx'gensen 19 5'. Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredningstilbud. bestemmes det, at fredningen vil være at tinglyse på matr. nr. III af by, Astrup sogn. Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart henlægges på akt. Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den l' G~byrl l. ~40/1937. ~ kr. ',QO 1{llrsien. lnd~rt i dagbogen tor ret~kre~s nr. 72&, Hjørring købstad m.v., Jen 14/ Ly~t. Tingbog: Bd. I Bl. 64. Akt. Skab K Nr. 1}. Kort toreviat. Th. Uaagen.

5 L,JJ., Matr. nr. : 2~ Åfitrup by OS 80en Genpart 14. "kt.. 19C;;S. Stempel- og gebyrfri, lov nr Anmelder: Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds. Fred ningsoverenskomst. Undertegnede erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af /\~1rUIJ by, sogn at lade et areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af A S t r u p kirke. Arealet beskrives således: d~n del &li' Gl6tr.nr. 2!.. der ligger indenfor en a.fstan(j af l~ æet0r trr. klrkegardenæ nordl~ dige lom v1et pi vedlagt. kort. Fredningen har følgende omfang: Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes. transformatorstationer. telefon- og telegrafmaster og lignende,' eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra el kirken.!

6 For fredningen kræves ingen erstatning. Jeg er enig i. a t omstående fredningstilbud tinglyses på min fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til tingbogen. Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds og menighedsrådet for A et ru;;> ki rke hver for sig. Astrup, den 2 /10 19 ';'5. --med A. edex'ct'n Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at tinglyse på matr. nr. af Astrup by, A.trup sogn. Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart henlægges på akt. Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den l' /lo 19~,. Xareten. : nujf!" ~ 1 Ja6Q~gl:l n i'or ret sitrede nr. 12&, tijllrrias kllil.ta-j m.v., aen U/lu 1'::15}. LYi.'t. 'l'1nc;uvg; l;j. r Bl. 2. Ak'h Skab g bir "ort tor"lviet, $,lktøritl l{ 7'. Geblr I t. 140/19'7. Th. H8a~.,n. 14 II. kr. 2,-

7 Matr.nr.: 2! Astrup by og eogn. Genpart L 6521 u. c:tet. 19'3. Stempel- og gebyrfri, lov nr Anmelder: Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds. Fredningsoverenskomst. Undertegnede erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af Astrup by, Astrup sogn a t lade et areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af Aetrup kirke. Arealet beskrives således: Fredningen omfatter den del af matr.nr. 2~1 der ligger indenfer en bfstane af la ~otar fra kirkaglrdediget eom viet på vedlagte kort. Fredningen har følgende omfang: Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe::: transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende., eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

8 For fredningen kræves ingen erstatning. Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til tingbogen. Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds og menighedsrådet for Astrup kirke hver for sig. Aetrup, den / Gunnar Hadsen Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at tinglyse på ma tr. nr. 21l1" af Astrup by, Astrup sogn. Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart henlægges på akt. Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den1' /10 HD'. Kerstel. Indført i dagbogen for retekred. nr. 72., H3ørr1ng købstad III.V., den 14/ Lyst. Tingbog. Bd. I Bl. 93. Akt. Skab H Nr. '0l. Kort foreviet, akieret K 73. Gebyr. L. 140/ II: Kr. 2,- Th. HaBgen

9 Ol REG. NR.I0;JAI/~ ~5 Matr.nr :2n, 2az Astrup by-og iøgn. Genpart L Ckt Stempel- og gebyrfri, lov nr Anmelder: Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds. Fredningsoverenskomst. Undertegnede Ana X'ØB I ;,;andagei' erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af a\strup by, ABtrup sogn a t lade et areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af Astrup kirke. Arealet beskrives således: Fre.1'1ingenom!~tter den dd øf matr. nr. 2!!og 2!.!" dal' ligger inden! r en afrtand af 10 meter fra ktrkegardsdiget som Fredningen har følgende omfang: Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe~ transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende., eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

10 It For fredningen kræves ingen erstatning. Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til tingbogen. Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds og menighedsrådet for hver for sig. Aetl'Up, den 29 g Andres! Cnr. fandager. Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at tinglyse på matr. nr. 2~t 2!! af Aetrup by, Aetrup sogn. Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart henlægges på akt. Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds, den] ' /10 195J. K6Irsten. iøbet8d m.v., de nu/lo 19;3. Lyst. T1ngboSl Bd. II Bl. 47. Akt. ~kab J Nr Kort forevht, ekteret. [('7'. Gebyr. L. 140/ II Kr. 2,- Th. Hsagen.

11 Ild \ REG. NR..ltliJ~3jO. 53 Matr.nr.: 2!! Astrup by og.oin. Genpart Stempel- og gebyrfri, lov nr Anmelder: Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds. Fred ningsoverenskomst. Undertegnede Chr. Sandager erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 2BVaf Astrup by, Aetrup sogn a t lade et areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af Aetrup kirke. Arealet beskrives således:.len del af matr.nr. 2!.!, der ligger indenfor en afstand af 10 meter fra kirkegårdene nordre dige som viet pi ve61agte kort. Fredningen har følgende omfang: Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe~ transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende. eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tils tand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

12 For fredningen kræves ingen erstatning. Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til tingbogen. Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds og menighedsrådet for Alt rup ki rk. hver for sig. Aetrup,den 29 / Lare Chr. Sandaser. Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at tinglyse på matr. nr. af Aetrup by, Aetrup sogn. Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart henlægges på akt. Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds, den l' / Kareten. Indført i dagdob8n for retskreås nr. 72., Hjørrins købstad m.v., ~ea '. Lyst. ~in8bo8: Ba. III El. 18. Akt. Skab P Nr Kori tor_vi et, akteret K 7'. Th. Hassen. Gebyr: L. 140/1931. lui Kr. 2,- e' l.

13 Ma t r. nr.: 2a. Alltrup b;v - 8S.osn. Genpart L. 652'. 14. Okt. 195'. Stempel- og gebyrfri, lov nr Anmelder: Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds. Fred ning~overenskomst. Undertegnede Thom Chr. Pedereen erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af Aatrup by, Astrup sogn a t lade et areal af dette matr. nr. frede forat sikre den fri beliggenhed af A.trup kirke. Arealet beskrives således: Det areal af matr.nr. 280, der ligger i parcellene nordveet-. - lige hjørne indenfor to linier, der dragee 1 en afstand af 10 meter syd og øst t<;rhenholdsvi e det søndre ol det.. tre kirkøglrde41ge,alt lom viet pi vedlaste kort. Fredningen har følgende omfang: Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe~., transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende, eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

14 For fredningen kræves ingen erstatning. Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min fornævnte ej endom, dog uden udgi ft for mig, og med respekt af nu påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til tingbogen. Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds og menighedsrådet for Aet rup k1 rk. hver for sig. Astrup,den 29 / '. The.Chr.?edersen. Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at tinglyse på matr. nr. 2~ af.~strup by, Aetrup sogn. Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart henlægges på akt. Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den l' /10 19 '3. Kur:;tltn. Indført i ti~gbgel!tn for!'et!':kred!; nr. 72a, Y./ZIlJstadm.v., den 14/10 195'. ~Iet. Tingbog: Bd. II Bl. 76. Akt. Skab S. Nr. 1'9. Kort forevtet, akteret. K 7'. Gebyr L. 140/19'7 14 II. Kr. 2,- ~h. Haagen

15 e' I Matr.nr.: 2!l A.trup by og IOgn. Genpart l e.../:, L. 6' Qkt. 195'. Stempel- og gebyrfri, lov nr Anmelder: Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds. I i el i I Fredningsoverenskomst. Undertegnede Svend Aase Anderun erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af by, P. trup sogn at lade et areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af Astrup kirke. Arealet beskrives således: Den del a~ metr.nr. 2~, der ligger indenfor en afstand af 10 meter tra kirkegårdene norare dige &0. v1et pi vedlagte kort. l : I I I II I I Fredningen har følgende omfang: Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe~. transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende', eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

16 For fredningen kræves ingen erstatning. Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til tingbogen. Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds og menighedsrådet for hver for sig. Aatrup kirke Astrup, den 19 Svend Aage Andersen Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående Aetrup 2!:!.l sogn. Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart henlægges på akt. Fredningsnævnet for Hj ørring amts rådskreds, den l' / 10 l g ~,. Kareten. Ind~rt 1 dagbogen fer r~tekreds nr. 72a, Hjørring kø:> r.taci ill. V dall 14/10 19'53. Lyst. TingboZI ~)d. ri Akt.!?klilb U Nr Kort fa N vi et. a);t..rat. ;( n. Gebyr. L. 140/1931. _ 14 II. Kr. 2.- Th. Ha8aen.

17 FREDNINGSNÆVNET>

18 Matr.nr. :2~ Astrup by og sogn. Genpart L Jan Stempel- og gebyrfri, lov nr Anmelder: Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds. Undertegnede Fredningsoverenskomst. j.: ii'kalig forenin;; f'or lien indre missi.on 1. l..ø.nmark erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 2J af Astrup by, Astrup sogn at lade et areal af de tte ma tr. nr. frede for a t sikre den fri beliggenhed af A 8 t r u li kirke. Arealet beskrives således: ~r~~ningen omfutter hele mutr.nr. 24. "et til uuvidelse ruo~ njrd og vest forbeholdes. Fredningen har følgende omfang: Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringe~ transformatorstation er. telefon- og telegrafmaster og lig~ende.; eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, ~ogne tll beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

19 For fredningen kræves ingen erstatning. Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til tingbogen. Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds og menighedsrådet for hver for sig. :-'~Lrup kirke P.stru~, den 2 / AbK 1:o... 1G.i! Oh whihi.hih.l.oj.:l1 l!~..j{l luN I l.at.haiuta Hartin J en~en formand for økonomiudvalget. Ole Svendsen )'ormand-ror afdelingen; "Astrup ao~". Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at tinglyse på matr. nr. af Astrup by, Astrup sogn. Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart henlægges på akt. Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 21 / l Aareten!noført 1 dagbogen for retskreds nr. 72a, Hjørring købstad m.v., den 23/ ~st. Tin~bog: Bd. ho bl. 356 Aktl Skab L Nr Kort tidl1gere t'or~viat. Love og udskrift af forhandling_protokol forevist. Geb1ra L. 140/ ri. kr. 2,- 'l'h. l1aagen.

20 \tj REG NR Jf):JJ~)j / r ~11 5 y Matr.nr.: 2åi. 2~ Astrup by og sogn. Genpart L S,p_ Stempel- og gebyrfri, lov nr Anmelder: Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds. Fredningsoverenskomst. Undertegnede erklær~r sig villig til som ejer af matr. nr. af Aøtrup by, Altrup sogn a t lade et areal af dette matr. nr. frede forat sikre den fri beliggenhed af Astrup kirke. Arealet beskrives således: j'recjbllllenomfatttr det areal af matr.nr. id. der ligger lndenfor en afstand af 10 meter fra klrk.g~rdeq. sandra dige. og det areal af matr r. 2~t der ligger lndenfor en af/tanå at 10 meter 'fra klrkeg~rdens Istre dls" alt 80. v1et pi v,alsst. korii Fredningen par følgende omfang: Arealet'må ikke bebygges eller o~plantes med'u~sigtsødelæggende beplantning, li~esom der heller ikke på arealet,, må anbringes. transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende, eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende genstande. Henlæggelse a,f affald må ikk.e ;finde sted. Der må i det hele ikke foretages ændringer ~ d~n nu be~tående tllstand, der kan virke skæmmende eller h'indrende for udsigten til eller fra kirken.

21 For fredningen kræves ingen erstatning. Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til tingbogen. Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds og menighedsrådet for AtltruV kirke hver for sig., den '0 / }. ior Astrup Nen1gheJsraad Alma Veeterg9arJ Kar 1. Nie18 en Alfred Rasmussen J uha. Olesen Ths Chr. Peoersen Jens Bæk l{arl An derean Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at tinglyse på matr. nr. 2åY. og 2,Q af Astrup by, AstlUP sogn. Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart henlægges på akt. Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 21/ l Det tiltrædes, a t nærv,arend. frejn1ngåoveren8kolllst tiqljse. BOlD ~arvltutstift$nd. FA ~airenr. '2~ og 2~ Aet~~p by og e~~, do Q ==a følgende forbeholdl Sll~nge de p~gældende arealer administreres at det kirkelige wyn~lgheder. trætter kirkeministeriet dog uanset n.rværenoe deklaration afgørelse Qled hensyil t11 eve.:'ltuelopførelse af bysninger på arealerlld, for så vidt bjgnincerne skal t~en. kirkelige formåol. Deklarationen bortfalder tor så vidt aoeår matr.nr. 2~. _lfremt den fredede ael af arealet aenere matte blive inddraget under kirkegården, I Kirkeministeriet, den 8. april '. M. V. E. B. Arne Truelsen Fm. Indiri i ~agbogen tor retskreds Dr. 12a, H~.rr1n. købatad m.v.,lded 8/ Lyst. Tingbog. Bl. 2A Akte Skab I Hr. 12. Kort tor.viat. Tn. Haag en. G eb;vrl L. 140/ III Kr. 2,-

22 2a~.' - '" IO~.. "l;l."" ~'<l ~<ii.~ -= \:t ": co c '" '" ~ ".,..." 1," c ). ~. - ~ c c, '", " o '\ 'J, ~ -' '"... " ~ ", < c c : z ~ fjel-lan aj /lt'lu-p :!''':J'',./l.hup æcted, 59y JtrnL' ci9,; "'-""5' I: 0/000 o/<ftj<e~"'9 U'0er(åyet r Cl/a'ew~u"y<;/ lurycyj/u/y l /~-O~. /9.>2 Det med rødt skraverede areal pålægges servitut om fredning. På det med blåt skraverede aresl har fredning ikke kunnet gennemfør9s. Hæ~26~ Landinspektør d '-'-<U.-l 0."... /arzcu/"y/e-l~

23 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

24 Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del Dispensation til at etablere en faunapassage i Elstedbæk ved Rundemølle, Åbenrå kommune Åbenrå kommune, Teknik og Miljø, har ved brev af9. juli 2007 forelagt fredningsnævnet et projekt til etablering af en faunapassage i Elstedbæk ved Rundemølle på Løjt Land. Ifølge projektet skal faunapassagen etableres ved uddybning af Elstedbæk opstrøms op stemningen ved Rundemølle. Projektet berører arealer, der er fredet ved Naturklagenævnets afgørelse af 29. juni 1995 om fredning af ejendommen Rundemølle i Aabenraa og Rødekro kommuner. Fredningen har til formål at bevare de landskabelige, biologiske, kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier i området. Fredningsbestemmelserne hjemler adgang til at retablere Rundemølle dam og Lillemølle dam. Det fremgår af fredningsbestemmelsernes 2, at der ikke må foretages terrænændringer i det fredede område, og af fredningsbestemmelsernes 7, at de to mølledamme kan retableres som søer. Det fremgår endvidere af det materiale, der er fremsendt til fredningsnævnet, at en uddybning af Elstedbæk vil betyde, at de tidligere damarealer afv'a..'1des.fredrjngsnævnet sk=tl derfor meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt etableringen af faunapassagen skal gennemføres ved en uddybning af Elstedbæk. Fredningsnævnet har behandlet ansøgningen på nævnets møde den 14. december 2007 og har besluttet at meddele dispensation til projektets gennemførelse på de vilkår, der fremgår under afsnittet "Fredningsnævnets afgørelse". Sagens baggrund: Sagen om fredningen af Rundemølle blev rejst af Sønderjyllands Amt i 1987 med det formål at bevare ejendommen Rundemølle med anlæg, fordi der er knyttet landskabelige, biologiske, kulturhistoriske og friluftsmæssige interesser til ejendommen. Fredningen af Rundemølle blev gennemført ved Naturklagenævnets afgørelse af29. juni I Naturklagenævnets afgørelse er der om baggrunden for fredningssagen henvist til et brev af 17. oktober 1984 fra arkitekt Jacob Holdt. I brevet har arkitekten anført blandt andet: "Rundemølle Dal I Rundemølle Dal har to vandmøller været i drift i de foregående århundreder. De historiske kilder fortæller, at en mølle - Lillemølle - var i drift i begyndelsen 1400-tallet og endvidere, at der i begyndelsen af 1500-tallet var to møller i drift. af To vandløb strømmer til dalen. Kirkebækken og Gennerhole Bæk, hvilket i forbindelse med dalens terrænfald var forudsætningen for, at der kunne bygges to møller med hver sin dam. Lillemølle Dæmning er sandsynligvis dalens ældste anlæg. Dærnning~n er en karakteristisk og velbevaret jordvold, som i vest breder sig ud og danner en mindre plads, hvor møllens bygninger har ligget. Ruinen af den sidste turbinedrevne mølle ses endnu.

25 Tilkørslen til møllen skete over en bro af sten, der er bygget hen over vandløbet fra mølledammens overløbssluse. Broen er bygget efter den middelalderlige tradition og repræsenterer omhyggeligt og solidt arbejde. Fra møllemes opland fører fire veje til dalen. Som hulveje bugter de sig ned ad dalens stejle skrænter og er helt uforandrede og velbevarede - kun Genner Møllevej er blevet asfalteret, de øvrige er grusbefæstede. Dammene og møllevejene udgør et sammenhængende anlæg og bør vurderes som et kulturhistorisk minde". Ved kendelse, afsagt den 7. juni 1993, traf Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts Nordlige Fredningskreds afgørelse om fredning af ejendommen Rundemølle. Kendelsen blev indbragt for Naturklagenævnet, der stadfæstede kendelsen den 29. juni Naturklagenævnet har blandt andet anført i sin afgørelse: " Det tiltrædes, at der gennemføres en fredning af ejendommen Rundemølle efter naturbeskyttelseslovens kap. 6 med det formål at sikre de landskabelige biologiske, kulturhistoriske og friluftsmæssige interesser, der er knyttet til ejendommen. Fredningen skal ikke være til hinder for etablering af fiskestryg/-trappe... " Naturklagenævnet fastsatte blandt andet følgende fredningsbestemmelser for ejendommen Rundemølle: :..L Fredningens formål Fredningen skal derfor give adgang til at foretage pleje af ejendommens arealer, at retablere Rundemølle Dam og Lillemølle Dam, 2. Terrænændringer m.v.

26 Der må ild(e foretages terrænændringer. Der må skålede ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning. Der må dog foretages foranstaltninger til naturgenopretning som nedenfor anført. 7. Rundemølle Dam og Lillemølle Dam. a. De to mølledamme, område 3, kan retableres som søer med passende store vandflader. d. Fredningen er ikke til hinder for, at det opgravede fyld kan placeres på område 4, et tidligere dambrugsareal. f. Elstedbæk og Kirkebæk, som løber gennem mølledammene, sikres ved søernes retablering frit løb, således at fisketrapper, stryg, ålepas m.v. etableres i det omfang, det er nødvendigt for fiskenes frie vandring " Da der fra flere sider var vist interesse for at gøre spærringen af vandløbet ved Rundemøllevej passabel for fisk og andre vandlevende dyr, udarbejdede ingeniørfirmaet Carl Bro AIS for Aabenraa kommune et proj ekt for skabelse af fri passage i vandløbet. Det var en af forudsætningerne for etableringen af fiskepassagen, at projektet ikke måtte stride mod formålet med fredningen af Rundemølle. I en rapport, der er dateret marts 2003, har ingeniørfirmaet skitseret 3 alternative løsninger til etablering af en fri passage i Elstedbæk: Alternativ 1: Etablering af et stryg nedstrøms styrtet ved Rundemølle. Alternativ 2: Uddybning af vandløbet opstrøms styrtet ved Rundemølle. Alternativ 3: Omlægning af vandløbet. Ifølge alternativ 2 skal Elstedbæk opstrøms Rundemøllevej uddybes, og bundmaterialer i indløbet af bygværket skal fjernes/uddybes, således at der etableres et sammenhængende vandspejl. Vandløbet skal uddybes på en strækning på ca. 76 m, så strækningen får et fald på 12 0/00 med en bundkote på 4,22 ved udløbet ved Rundemøllevej stigende til 5,25 ved tilløbet ved Kirkebæk. Anlægget etableres så stejlt som muligt. Ifølge projektet skal der ved anlægget, så vidt muligt tages hensyn til vandløbets naturlige form ved afgravningen. Ifølge alternativ 3 foreslås et snoet forløb for bækken med 2 slyngninger etableret på en del af arealet nord for Rundemølle. Bækken føres umiddelbart nedstrøms vej underføringen ind på arealet, inden bækken atter ledes sammen med det eksisterende vandløb. Den nye vandløb sstrækning bliver ca. 150 meter mod den eksisterende strækning på 70 meter.. t I projektbeskrivelsen har ingeniørfinnaet foretaget følgende konsekvensvurdering af alternativ 2:

27 "Ved altemativ 2 foretages der en uddybning af den opstrømsliggende strækning på 76 m, indtil udløbet ved Kirkebæk. I selve vej underføringen uddybes indløbet til vejunderføringen med lidt over 1 m. Konsekvensen af dette altemativer, at uddybningen medfører, at der vil ske en større afvanding af arealeme op til tilløb et til Kirkebækken. Dette kan være i konflikt med en retablering af Rundemølle Dam og Lilledam, som der lægges op til i Naturklagenævnets afgørelse af 29. juni 1995 om fredning af ejendommen Rundemølle. Løsningen kan naturligvis kombineres, hvis søerne graves til en tilstrækkelig dybde. Under alle omstændigheder vil dette altemativ kræve godkendelse af Fredningsnævnet.... " I projektet har ingeniørfirmaet Carl Bro NS konkluderet: " Uddybning af den opstrømsliggende strækning (alt. 2) vil betyde at de tidligere damarealer afvandes. Endvidere medfører projektet, at uddybningen i selve vej underføringen muligvis medfører en ustabilitet for bygværket. Ved valg af dette alternativ skal der derfor foretages en nærmere undersøgelse af bygværket. Etablering af 2 slyngninger på naboarealet (alt. 3) består primært i gravearbejde og opfyldning af eksisterende strækning ved beboelsen. Konsekvensen ved dette alternativer ubetydelige. Faldet bliver 18 0/00 og vil være passabelt for både fisk og anden fauna... " Ved dispensation, meddelt den 12. januar 2004, tillod fredningsnævnet Aabenraa kommune at etablere en faunapassage i overensstemmelse med altemativ 3 i projektbeskrivelsen fra ingeniørfirmaet Carl Bro NS. Denne dispensation blev af ejeren af ejendommen indbragt for Naturklagenævnet. Behandlingen af klagen blev stillet i bero for at afvente udfaldet af forhandlinger mellem ejeren af ejendommen og myndighedeme, fordi Aabenraa kommune ikke ønskede at gennemføre alternativ 3 mod ejerens ønske. I et brev af 19. august 2005 meddelte Aabenraa kommune Naturklagenævnet, at kommunen ikke ønskede at udnytte dispensationen, hvorefter Naturklagenævnet ophævede fredningsnævnets afgørelse. Ved brev af 9. juli 2007 til fredningsnævnet har Aabenraa kommune ansøgt om dispensation til at gennemføre det projekt, der i ingeniørfirmaet Carl Bros rapport er benævnt altemativ 2. Det fremgår af brevet, at det er kommunens vurdering, at etableringen af faunapassagen ikke er til hinder for, at mølledammene ved Rundemølle kan genskabes på et senere tidspunkt, og at ejeren af ejendommen har accepteret, at alternativ 2 gennemføres. ~.. Fredningsnævnets behandling af sagen

28 Fredningsnævnet mid10dedei et brev af 27. juli 2007 Aabenraa kommune om uddybende bemærkninger til ansøgningen, fordi ingeniørfirmaet Carl Bro havde anført i rapporten, at en uddybning af vandløbet ville betyde, at de tidligere mølledamme ville blive afvandet. Aabenraa kommune besvarede brevet den 4. september I svarbrevet har kommunen henvist til en udtalelse, som kommunen havde indhentet hos ingeniørfirmaet Carl Bro. I udtalelsen, der er dateret den 24. august 2007, har ingeniørfirmaet blandt andet oplyst, at der vil ske en sænkning af vandstanden i de tilstødende arealer ved gennemførelsen af alternativ 2, fordi bunden i vandløbet sænkes gradvist. Ingeniørfirmaet har tilføjet, at der ikke er foretaget en hydrologisk vurdering af, hvor langt væk fra vandløbet gradienten sænkes og dermed påvirkningen af vandstanden. Ingeniørfinnaet har endelig tilføjet, at mølledmene kan genskabes ved indbygning af en membran i forbindelse med genetableringen af mølledmene, blot søerne sikres vandforsyning opstrøms fra, hvorfor der intet er til hinder for, at mølledarnrnene vil kunne genskabes også ved gennemførelsen af alternativ 2. Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 14. december I besigtigelsen deltog for Åbenrå kommune, Teknik & Miljø, biolog Hans Odgaard og ingeniør Niels Juelsgård, Åbenrå, for ejeren af Rundemølle, Ejendomsselskabet Stentoft A/S, ejendomsadministrator Hella Nissen-Petersen, Åbenrå, for Danmarks Naturfredningsforening Per Bønnelykke, Åbenrå, for Friluftsrådet Martin Martinsen, Haderslev, og for Dansk Ornitologisk Forening Per Janfelt, Åbenrå. Der er anført følgende i fredningsnævnets forhandlingsprotokol om besigtigelsen: " Fredningsnævnets formand oplyste, at nævnet ved dispensation af 12. januar 2004 meddelte Åbenrå kommune dispensation til i overensstemmelse med et praj ekt, som ingeniørfirmaet Carl Bro har udarbejdet, at etablere et snoet forløb af Elstedbæk i engene nord for møllebygningerne, samt at ejeren af ejendommen, Ejendomsselskabet Stentoft A/S, og Åbenrå kommune efterfølgende har meddelt, at kommunen ikke ønsker at udnytte dispensationen. Fredningsnævnets formand oplyste endvidere, at Åbenrå kommune, Teknik og Miljø, nu har ansøgt fredningsnævnet om dispensation til at uddybe Elstedbæk for at etablere en faunapassage ved Rundemølle. Anlægsarbejdet er nærmere beskrevet i det projekt, som ingeniørfirmaet Carl Bro A/S har udarbejdet. De arealer, der berøres af projektet, er fredet ved Naturklagenævnets afgørelse af 29. juni 1995 om fredning af ejendommen Rundemølle. Fredningen har til formål at bevare de landskabelige, biologiske, kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier i området. Fredningsbestemmelserne hjemleradgang til at retablere Rundemølle dalll og Lillemølle dam. Det fremgår af fredningsbestemmelsernes 2, at der ikke må foretages terrænændringer i det fredede område, og af fredningsbestemmelsernes 7, at de to mølledam.me kan retableres som søer. Det fremgår endvidere af det materiale, der er fremsendt til fredningsnævnet, at en uddybning af Elstedbæk vil betyde, at de tidligere dalllarealer afvandes. Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt etableringen af faunapassagen skal gennemføres ved en uddybning af Elstedbæk.

29 Biolog Hans Odgaard, Åbenrå kommune, forelagde ansøgningen om uddybning af Elstedbæk på gnmdlag af det projekt, som ingeniørfirmaet Carl Bro A/S har udarbejdet, og oplyste blandt andet, at ingeniørfirmaet har beskrevet 3 alternative løsninger til, hvorledes der kan etableres en faunapassage ved Rtmdemølle. Det er en forudsætning for projektet, at bækken skal være passabel for fisk og fauna, samt at projektet ikke må stride mod intentionerne bag fredningen af Rundemølle. Ingeniørfinnaet har herefter foreslået enten, at der nedstrøms styrtet etableres et ca. 85 m langt stryg med et fald på 37 O/DO, eller at vandløbet opstrøms styrtet uddybes over en strækning på ca. 76 med et fald på 12 O/DO, og at bundmaterialet i indløbet af bygværket fjernes eller indløbet uddybes, eller at der nedstrøms styrtet etableres et slyngende 150 meter langt vandløb ind på arealet nord for bygningerne. Fredningsnævnet har tidligere meddelt dispensation til det sidste alternativ. Ejeren af møllen, Ejendomsselskabet Stentoft AIS, har imidlertid efterfølgende foretrukket som den bedste løsning, at vandløbet opstrøms styrtet uddybes. Åbenrå kommune kan tiltræde, at denne løsning, der i projektmaterialet er beskrevet som alternativ 2, vælges. Ejendomsadministrator Helle Nissen-Petersen, Ejendomsselskabet Stentoft AIS, bemærkede hertil, at ejendomsselskabet kan tiltræde, at fredningsnævnet meddeler Åbenrå kommune dispensation til at etablere faunapassagen i overensstemmelse med alternativ 2. Per Bønnelykke, Danmarks Naturfredningsforening, og Martin Martinsen, Friluftsrådet, oplyste, at de foreninger, som de repræsenterer, går ind for, at fredningsnævnet meddeler kommunen og ejeren af ejendommen dispensation til at etablere faunapassagen i overensstemmelse med alternativ 2. Per Janfelt, Dansk Ornitologisk Forening, spurgte, hvorledes passagen under broen kan etableres, fordi styrtet fortsat vil være en hindring for fiskenes vandring op i bækken. Biolog Hans Odgaard oplyste, at bunden i indløbet af bygværket og under broen sænkes med 1 meter for at lette passagen. Han har drøftet denne løsning med sportsfiskerforeningen, som har oplyst, at foreningen går ind for denne løsning... " Fredningsnævnets afgørelse. Fredningsnævnet kan meddele dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. l, fra en fredningsbestemmelse, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen. Det fremgår af fredningsbestemmelsernes 1, at det er et af formålene med fredningen af Rundemølle at retablere Rundemølle Dam og Lillemølle Dam. Det fremgår af Naturklagenævnets afgørelse, at fredningen ikke skal være til hinder for, at der etableres et fiskestryg eller en fisketrappe på de fredede arealer, og af fredningsbestemmelsernes 7, litra f, at Elstedbæk og Kirkebæk, som løber gennem mølledammene, skal sikres frit løb ved søernes retablering, således at fisketrapper og stryg m.v. etableres i det omfang, det er nødvendigt for fiskenes frie vandring. Ingeniørfirrnet Carl Bro A/S har oplyst i rapporten om etablering af en faunapassage ved

30 Rundemølle, at en uddybning af Elstedbæk - alternativ 2 - vil betyde, at der vil ske en større afvanding af arealerne, herunder af de to mølledamme, op til tilløb et af Kirkebækken, hvilket strider mod det ovenfor anførte formål med fredningen. På baggrund af oplysningerne i ingeniørfirmaet Carl Bro A/S' brev af 24. august 2007 lægger fredningsnævnet til grund, at der vil ske en sænkning af vandstanden i de tilstødende arealer ved gennemførelsen af alternativ 2, fordi bunden i bækken sænkes gradvist, at mølledammene kan genskabes ved indbygning af en membran i forbindelse med genetableringen af mølledammene, blot dammene sikres den fornødne vandforsyning opstrøms fra, og at mølledammene vil kunne genskabes også ved gennemførelsen af alternativ 2. Under disse forudsætninger, og da fredningen ikke er til hinder for, at der etableres et fiskestryg på det fredede område, er det fredningsnævnets vurdering, at det ikke strider mod formålet med fredningen af ejendommen Rundemølle at meddele Aabenraa kommune dispensation i medfør af Naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, til at uddybe bækken opstrøms Rundemølle på en cirka 76 meter lang strækning, at fjerne bundmaterialet i indløbet til bygværket og at uddybe indløbet til bygværket med cirka 1 meter på vilkår, at opgravetjordmateriale deponeres i det i Naturklagenævnets afgørelse nævnte område 4, at overskydende materiale, der ikke kan deponeres i område 4, deponere s uden for det fredede område, og at der sker fuldstændig retablering af de fredede arealer efter anlægsarbejdets afslutning. Klagevejledning: Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, af Aabenraa kommune, Ejendomsselskabet Stentoft A/S, Skov - og Naturstyrelsen, Gråsten Statsskovdistrikt, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening samt andre, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen til Naturklagenævnet. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Etableringen af faunapassagen må ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet. Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet stadfæstet afnaturklagenævnet. ' og Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.

31 Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal ansøgeren rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i henhold til delme lovgivning. Esbjerg, den 17. december, 2007.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> L. 2253 14. Okt. 1953. Matr.nr.: l~

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Jelstrup Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Jelstrup Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02073.17 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.17 Fredningen vedrører: Jelstrup Kirke Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-01-1954, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tranum Kirke , , , , Domme

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tranum Kirke , , , , Domme 02074.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02074.01 Fredningen vedrører: Tranum Kirke Domme Taksatio ns kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 20-10-1953, 17-06-1957, 09-08-1957, 21-10-1953,

Læs mere

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en.

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en. 01977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00 Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke Domme Taksati ons kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen.

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen. 02073.29 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29 Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01523.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01523.00 Fredningen vedrører: Stadil Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951, 09-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00 Fredningen vedrører: Langø Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02100.00. Fredningen vedrører: Tårup Kirke 06-01-1954. Domme. Taksations komm iss io nen.

02100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02100.00. Fredningen vedrører: Tårup Kirke 06-01-1954. Domme. Taksations komm iss io nen. 02100.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02100.00 Fredningen vedrører: Tårup Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet..., 21-01-1954, 07-01-1954, 06-01-1954 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01841.00 Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lyngså Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lyngså Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01957.09 Fredningen vedrører: Lyngså Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-11-1952, 12-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Elling Kirke. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Elling Kirke. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.13 Afgørelser - Reg. nr.: 01957.13 Fredningen vedrører: Elling Kirke Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-01-1953 13-11-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

matr.nr. l Kirke Værl~se by, Værløse sogn. A.nmelder: fredningsnævnet for Københavns amts rådsk reds, Howi tzvej 32, F.

matr.nr. l Kirke Værl~se by, Værløse sogn. A.nmelder: fredningsnævnet for Københavns amts rådsk reds, Howi tzvej 32, F. 01874.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01874.02 Fredningen ved'rører: Værløse Kirke Domme Taksationskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-06-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d 02022.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02022.03 Fredningen vedrører: Arrild Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-03-1953, 27-08-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en.

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. 01969.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07 Fredningen vedrører: Hedensted Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet... 27-12-1952, 07-11-1959 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

01588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00. Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

01588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00. Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. ,e 01588.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00 Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke I e Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-1951, 29-05-1951, 01-06-1951,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nøbbet Kirke. Domme. Taksati ons komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nøbbet Kirke. Domme. Taksati ons komm iss ion en. 01925.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01925.00 Fredningen vedrører: Nøbbet Kirke Domme Taksati ons komm iss ion en Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se Domme. Taksations kom miss ionen. 01589.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01589.00 Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se 06846.00 Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-1951, 25-06-1951

Læs mere

01482.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01482.00. Fredningen vedrører: Gimsing Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01482.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01482.00. Fredningen vedrører: Gimsing Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01482.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01482.00 Fredningen vedrører: Gimsing Kirke Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-02-1951, 06-03-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01585.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01585.00. Fredningen vedrører: Fjaltring Kirke. Taksatio ns komm issio nen.

I. Domme 01585.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01585.00. Fredningen vedrører: Fjaltring Kirke. Taksatio ns komm issio nen. 01585.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01585.00 Fredningen vedrører: Fjaltring Kirke. Domme Taksatio ns komm issio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-05-1951 Kendelser Deklarationer e

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 'e 02019.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02019.02 Fredningen vedrører: Læsten Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01735.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02 Fredningen vedrører: Reersø Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen.

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen. 02328.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00 Fredningen vedrører: Mesinge Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-03-1957, 06-11-1956, 31-10-1956 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindum Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindum Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02071.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02071.03 Fredningen vedrører: Lindum Kirke e Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02988.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02988.00 Fredningen vedrører: Dunkehus Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 22-04-1963 DEKLARATIONER>

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET> UDSKRFT af REG. NR. r:f"~ (/

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. 01782.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01782.00 Fredningen vedrører: Hindborg Kirke Domme Taksations komm iss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-12-1951, 28-12-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl". I 'I '-' /

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl. I 'I '-' / ,e 01574.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01574.00 Fredningen vedrører: Gørslev Kirke Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-04-1951, 08-08-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04554.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00 Fredningen vedrører: Storå Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-11-1967 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01728.02. .Afgørelser - Reg. nr.: 01728.02. Fredningen vedrører: Vognsild Kirke. Domme. fa ksatio nskom miss io nen.

01728.02. .Afgørelser - Reg. nr.: 01728.02. Fredningen vedrører: Vognsild Kirke. Domme. fa ksatio nskom miss io nen. 01728.02.Afgørelser - Reg. nr.: 01728.02 Fredningen vedrører: Vognsild Kirke Domme fa ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad 13-12-2010 10/43032 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen samt landzonetilladelse til etablering af 4 vandhuller samt ændring i terrænet

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ørre Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ørre Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01616.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01616.00 Fredningen vedrører: Ørre Kirke e Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-06-1951, 27-06-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smørum Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smørum Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01954.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01954.05 Fredningen vedrører: Smørum Kirke Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03161.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03161.00. Fredningen vedrører: Kjelderbakke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03161.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03161.00. Fredningen vedrører: Kjelderbakke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03161.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03161.00 Fredningen vedrører: Kjelderbakke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-11-1963 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

01448.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01448.01. Fredningen vedrører: Vebbestrup Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ione n.

01448.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01448.01. Fredningen vedrører: Vebbestrup Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ione n. 01448.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01448.01 Fredningen vedrører: Vebbestrup Kirke e Domme Taksatio nskom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 22-12-1950, 27-07-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05591.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03. Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken. Domme. Taksatio ns kom miss ion en.

05591.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03. Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. 05591.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03 Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken Domme Taksatio ns kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-12-1972 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02091.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02091.02 Fredningen vedrører: Karlby Kirke Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-12-1953 05-12-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.:

Afgørelser - Reg. nr.: 00639.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00639.00 Fredningen vedrører: Kærup Ege Domme Ta ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer mangler 13-07-1940

Læs mere

04510.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04510.00. Fredningen vedrører: Hirtshals Udsigt. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

04510.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04510.00. Fredningen vedrører: Hirtshals Udsigt. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 04510.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04510.00 Fredningen vedrører: Hirtshals Udsigt Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg--:-nr.: Fredningen vedrører: Linde Alle. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg--:-nr.: Fredningen vedrører: Linde Alle. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet ,e 02708.00 - Afgørelser - Reg--:-nr.: 02708.00 Fredningen vedrører: Linde Alle e Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-08-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen.

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen. 01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12 Fredningen vedrører: Fodby Kirke - Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer e,

Læs mere

02332.00. Afgørelser - Re'g. nr.: 02332.00. Fredningen vedrører: Hvide Sande Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen.

02332.00. Afgørelser - Re'g. nr.: 02332.00. Fredningen vedrører: Hvide Sande Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. 02332.00 Afgørelser - Re'g. nr.: 02332.00 Fredningen vedrører: Hvide Sande Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-12-1956 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Forslag Dispensationer: sidst

Læs mere

I. Domme 02164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02164.00. Fredningen vedrører: Klinte Kirke. Taksatio ns kom miss ion en.

I. Domme 02164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02164.00. Fredningen vedrører: Klinte Kirke. Taksatio ns kom miss ion en. 02164.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02164.00 Fredningen vedrører: Klinte Kirke. Domme Taksatio ns kom miss ion en Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-06-1954 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

--~ FREDNINGSNÆVNET>

--~ FREDNINGSNÆVNET> 02190.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02190.04 Fredningen vedrører: Lønstrup Kirke Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-11-1954, 08-05-1957 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

03494.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03494.00. Fredningen vedrører: Nybøl Mølle. Domme. la ksatio nskom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03494.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03494.00. Fredningen vedrører: Nybøl Mølle. Domme. la ksatio nskom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet .' 03494.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03494.00 Fredningen vedrører: Nybøl Mølle Domme la ksatio nskom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-11-1964 Kendelser Deklarationer ,

Læs mere

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04114.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00 Fredningen vedrører: Fuglevad Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 31-07-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> Iii _

FREDNINGSNÆVNET> Iii _ 01885.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01885.02 Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ! UDSKRIFTaf Forhandlingsprotokollen

Læs mere

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. 02790.07 Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07 Fredningen vedrører: Øregårds Park Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04132.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00. Fre~ningen vedrører: Rinkenæs. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04132.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00. Fre~ningen vedrører: Rinkenæs. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04132.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00 Fre~ningen vedrører: Rinkenæs Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-09-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. 01524.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01524.01 Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02320.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02320.00. Fredningen vedrører: Viby Kirke 31-08-1956. Domme. Taksations kom miss io nen.

02320.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02320.00. Fredningen vedrører: Viby Kirke 31-08-1956. Domme. Taksations kom miss io nen. 02320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02320.00 Fredningen vedrører: Viby Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-03-1957, 29-10-1956, 31-08-1956 Kendelser

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n.

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n. 02134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00 Fredningen vedrører: Grathe Kirke Domme la ksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954, 24-05-1954 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

REG. NR.-l~J/~Y;:~-' ~ :::

REG. NR.-l~J/~Y;:~-' ~ ::: 02031.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02031.04 Fredningen vedrører: Hostrup Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-05-1953, 09-04-1956 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere