Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012"

Transkript

1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør

2 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil indgå som bilag i min rtssag dn, 24 & 25. oktobr Købnhavns Byrts dom 9. august 2007 i sagn 01-3A-727/2006. Mdlm af havforning skull fjrn ombygning gnnmført i strid md vdtægtrn og trods indsigls fra bstyrlsn, mn kunn ikk kskludrs, b. la. fordi dr i forningn i vidt omgang var vdtægtsmæssig bygningsforhold, dr ikk havd ført til ksklusion. Indhold: Gnnmgang af d kolonihavr i H/F Strandparkn som ikk ovrholdr d offntrtslig rglr. Gnnmgang af dt politisk forløb inklusiv dt forvaltningsmæssig som har ståt på sidn år Spørgsmålt r så bar om havforningn og Kolonihavforbundt har haft juridisk blæg for at kunn kskludr os i hav 56. Bnt Haglund skrivr: Lighdsprincippt r n grundlæggnd værdi i dt dansk samfund og dn dansk forvaltning, og vi forargs, hvis nogn får nogt, som andr ikk kan få, llr hvis nogn får afslag på nogt, som andr har fåt lov til at gør. Lighdsprincippt btydr, at dt lig skal bhandls ns, og kunstn r at find ud af, hvad dr r dt lig, d.v.s. hvornår sagrn r ns, og afgørlsrn skal vær d samm, og hvornår dr r forskl. En andn måd at udtrykk lighdsprincippt på r at sig, at dr ikk må vær usaglig forsklsbhandling. Hvis n myndighd gør forskl på folk, skal dr vær n saglig grund til dt. En saglig grund r typisk n grund, som r bskrvt i lovgivningn. TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI NR. 59/60 Ligsom prsonr r hus dynamisk nhdr, som føds, modns, blivr gaml og dør/opløss. Dr r altså nogl parallllr mllm hus og prsonr, som vi kndr fra mang sammnhæng: Børn tgnr hus som prsonr md vindur som øjn og dør som næsr. Vi fortællr grn om huss prsonlighd og livshistorir og sr sammnhæng mllm t hus stabilitt Og n prsons intgritt. Ligsom mnnskr har hus n aldr, n forsid og n bagsid og nogl skyggsidr. Ligsom prsonr r hus dynamisk nhdr, som føds, modns, blivr gaml og dør/opløss. Dr r altså nogl parallllr mllm hus og prsonr, som vi kndr fra mang sammnhæng: Børn tgnr hus som prsonr md vindur som øjn og dør som næsr. Vi fortællr grn om huss prsonlighd og livshistorir og sr sammnhæng mllm t hus stabilitt Og n prsons intgritt. Ligsom mnnskr har hus n aldr, n forsid og n bagsid og nogl skyggsidr.

3 2 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Kapitl 1: Gnnmgang af 82 havr i Strandparkn. Kapitl 2: Slagls byråd bhandlr sagn sammn md TMU udvalgt og forvaltningn. Kapitl 3: Kapitl 7: Gnnmgang af d brørt prsonr i sagn og drs sammnhæg. Hrundr d domm som p.t. r kndt. Kapitl 8: Konklusion Formandn og hans roll i sammnspil md forvaltningn i Slagls kommun. Kapitl 4: Dt kommunal tilsyn dn, 19. januar 2012 Kapitl 5: Vurdringsrglrn for Kolonihavforbundt for Danmark. Hrundr også Forbundts vdtægtr. Kapitl 6: Gnnmgang af lj aftalr mllm Krdsn og Slagls kommun. Hrundr også dn intrn ljaftal mllm H/F Strandparkn og Kolonihavforbundt.

4 3 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Kapitl 1 Gnnmgang af 82 havr Indldning: Hvrkn Kolonihavforbundt for Danmark llr krdsn for Korsør har ønskt på nogt tidspunkt - at sætt bstyrlsn for H/F Strandparkn ud af spillt - dt frmgår af Forbundts vdtægtr 7 stk.7 at dnn mulighd forliggr. Undr ansvar ovr for Kolonihavforbundt for Danmark r dn til nhvr tid siddnd ldls indn for n krds pligtig at drag omsorg for, at ljaftalr og forpligtlsr ftrlvs, hrundr bslutningr vdtagt på kongrssn og af Hovdbstyrlsn. Hvor pligtr af dnn bskaffnhd i væsntlig grad tilsidsætts og på n sådan måd, at dn samld kolonihavbvægls drvd lidr skad, r Hovdbstyrlsn brttigt til at iværksætt foranstaltningr til sikring af pligtrns ovrholdls. Som dt ss i kapitl 2 forgår dr p.t. n bhandling af Kolonihavforbundt for Danmark i Slagls byråd. Dtt fordi, dr tilbag til dn, 22. august 2008 blv givt Kolonihavforbundt krds Korsør 3 år til at lovliggør all kolonihavr i kommunn hvor ljr r Kolonihavforbundt. Ntop i dtt hr kapitl bvisr jg hr at jg aln kan s 40 kolonihavr som ikk ovrholdr d offntrtslig rglr - som Kolonihavforbundt for Danmark har indgåt ljaftal om md Slagls kommun. Og værst r nok hr at krdsformandn ovrfor Slagls kommun - har bkræftt at all havr i hl kommunn - ovrholdr gældnd ljaftal.

5 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Profssor dr. Jur. Ol Hasslbalch har udgivt op til adskill forningsbøgr. I bogn Forningsrt udgav 4 står dr blandt andt, at man skal bhandl ns mdlmmr ns. Han kaldr dt for; d forningsmæssig grundforudsætningr hvilkt man jo nok hr i dnn hr sag må, at dtt ikk r tilfældt. Ufraviglig rglr: Forningsbslutningr md rlation til mdlmmt skal hav saglig grund og ud fra almn rtningslinjr. D må altså ikk træffs ud fra vilkårlighd llr hnsyn, dr r forningns formål hlt uvdkommnd. Hrundr gældr, at forningsbslutningr, dr indbærr forsklsbhandling af nkltmdlmmr, må vær rimligt bgrundt i hnsynt til mdlmskrdsn som hlhd og hav sammnhæng md opfyldlsn af forningns formål, og d må ikk mdfør afgørnd særulmpr for nkltmdlmmt, lig så lidt som d må skylds t ønsk om at ngativbhandl nogl af forningns mdlmmr. Jg vælgr kun at s på bstyrlsn i dt omfang af - hr i dnn priod sidn 2007 og frm -hvor formandn har vært samm prson. Formandn for havforningn hddr Tonny Korndrup. Formandn har vnt - at hold formandsstoln i priodn og trods dnn åbnlys forsklsbhandling dr hr førs bvis for har hans talvnr bgjstrt mang i havforningn. Nu har formandn også n fortid gnnm mr nd 30 års rfaring som sælgr - hvilkt så afgjort ikk skal forstås ndladnd mn han sælgr varn. Mn ralittn r som jg hr før bvis for, at han r ud for pædagogisk rækkviddn - idt han tolkr rglr og lov som han ønskr d skal fortolks hvilkt jo ikk r gåt særligt godt vil jg påstå. Jg r så afgjort af dn opfattls, at dr i mang havr som d bvisr jg hr frmfør - vil vær tal om bstyrls ansvar. Dls fordi bstyrlsn dirkt handlr imod d offntrtslig rglr adskillig gang - mn også tilladr at dr bvist førs forsklsbhandling- forståt på dn måd, at bstyrlsn dirkt som omtalt hr ovrtrædr byggrglrn og givr dns tilhængr lov til at bygg båd i skl og ovn i købt lov til bygg som d vil.

6 2 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Ol Hasslbalch skrivr hrom: Bstyrlssmdlmmrns rstatningsansvar Bstyrlsns rstatningsansvar ovr for forningn Bstyrlsns mdlmmr vil også kunn ifald t prsonligt rstatningsansvar såvl intrnt som kstrnt. Ovr for forningn som sådan vil d sålds ifald ansvar, såfrmt d på uforsvarlig vis disponrr på tværs af d rtningslinjr, dr gældr for drs virksomhd, md skad for forningn til følg. Ovrtrædlsr af vdtægtn, af instruksr fra gnralforsamlingn llr af offntligrtlig lovgivning r sålds som udgangspunkt ansvarspådragnd. I øvrigt skal man husk, at for n bstyrls står omsorgs- og tilsynspligtn i fokus. Dtt vil indbær, at ansvar.o. kan pålæggs, uanst at dn, dr søgs dragt til ansvar, måsk slt ikk har bflittt sig md sin opgav. Af samm grund vil n intrn arbjdsdling i bstyrlsn j hllr udn vidr udlukk d bstyrlssmdlmmr fra ansvar, udn for hvis arbjdsområd fjln r bgåt. Bstyrlsns rstatningsansvar ovr for nkltmdlmmr Bstyrlsns mdlmmr hæftr også prsonligt ovr for nkltmdlmmrn for d fjl, d bgår, md skad for mdlmmt til følg. Dt gældr ikk blot, når skadn slt ikk har nogt md forningn at gør, mn ftr omstændighdrn også, når dn r forvoldt indn for rammn af d forningsrtlig rlationr til mdlmmt. Bstyrlsn har imidlrtid i forhold til mdlmmrn n mgt vid ramm for skønnt ovr, hvorlds dr bør disponrs. For d dispositionr, dr r trufft til vartagls af dt fælls forningsformål, kan bstyrlssmdlmmrn sålds ikk udn vidr holds prsonligt ansvarlig, slv om n snr ftrprøvls visr, at dr burd hav vært handlt andrlds. Ansvar kommr sålds kun på tal, når bstyrlsn har handlt groft rtsstridigt llr hlt udn for dn handlramm, vdtægtn angivr, llr på n sådan måd, at forningn som sådan slt ikk hæftr.

7 3 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Jg vil hr før bvis for at bstyrlsn har handlt som bskrvt ovnfor. Min gnnmgang af kolonihavrn i Strandparkn følgr hr: Bstyrlsn Bstyrlsns gn kolonihavr. 1. Udovr formandn r dr 10 kolonihavr som bstyrlsn slv bsiddr. Priodn dækkr ovr d sidst 6 år 2. Kun nklt r udtrådt og vurdringsmandn indgår som n dl hraf. 14 har 78 m2. 32 har 79 m2. 38 har 75 m2. 58 har 80 m2. 70 har 80,9 m2. 27 har 97 m2. 22 har 80 m2. 93 har byggt i skl 66 har 89 m2. 74 har 64 m2. Not 1 til ovnstånd: 3 havr af ovnstånd dltog i dt kommunal tilsyn dn 19.januar 2012 All 3 blv godkndt af kommunn. 27 på 97 m 2 66 på 89 m 2 70 på 80,9 m 2

8 Antal m2 4 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Samlt indga r dr 82 kolonihavr i dnn hr undrsøgls. Hr r 40 kolonihavr ovr dt tilladt. Ovrbbyggt hav A Jytt Lif nab m2 i ovrbbyggls o til Lif Jytt s nab o D 40 ovrbbygglsr r fordlt sålds

9 5 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 r som ovrskridr maksimum bbyggls mllm 0 & 10 m I alt 9 stk. r som ovrskridr maksimum bbyggls mllm 10 & 20 m A I alt 19 stk. r som ovrskridr maksimum bbyggls mllm 20 & 30 m r som ovrskridr maksimum bbyggls mllm 30 & 40 m Jg mnr - at ndstånd havr har skiftt jr indnfor d sidst 6 år hvor diss ikk ovrholdr vurdringsbtinglsrn. 11 Ol Quist 13 Gram Sørnsn 14 Ln 22 dattr til byrådsmdlm Ol Quist 23 Jonna 38 Sælgr Ol Quist 50 Edmund 53 Famili til Ol Quist Vivi 70 dattr til tidl. 73 Wandy Bstyrlssmdlm i hav 13 sælgr var hav 70 I alt 12 havr

10 6 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Jg kndr til kolonihavbyggrir - hvor bstyrlsn har givt llr undladt samm for så vidt byggtilladlsr a I alt 11 havr Sagsøgts bilag V 17.marts 2009 mødt 61 havr op på gnralforsamling hvor af 49 (80 %) havr stmt for at kskludr mig i hav 56 År 2008 ønskd 25 havr i Strandparkn dr blv indkaldt til kstraordinær gnralforsamling pga. hav 56. Sagsøgts bilag q 5 Jns 40 Kantsø 55 Vibk 66 BM Solvig 96 Poul Erik 14 Bnni 41 Ptrsn 57 Søs 68 A Eigil 95 Hansn 27 Erik Hansn 50 Edmund 58 BM Jytt 79 Hans 93 BM Morgn 31 Anni 51 Bnt Hansn 60 Åg 85 Lif 94 Frddy 33 Orla 52 Knud 64 Jnsn 86 Ib Larsn 90 Lif Jnsn 18 havr stmt svarnd til 72 % som all hav ulovligt byggri. 7 havr stmt hvor intt r at bmærk Bmærkning: 2 af d 18 havr som forstod indkaldls har slv ulovligt byggri. I øvrigt hnvisr jg min hjmmsid.

11 7 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Kapitl 2 Sagn r ndt i byra dt. Kolonihavforbundt for Danmark indtrådt i min sag. Ifølg Østr landsrt 6.juli 2011 i sag B LCH opfyldt Forbundt dtt krav og som grundlag hrfor - fandt rttn ntop at Kolonihavforbundt ovrfor Slagls kommun havd n forpligtigls jf. ljaftaln til at sørg for at ovrhold dnn. Indtil sptmbr 2012 har dtt ikk bårt frugt- snar tværtimod har H/f formandn for Strandparkn i t mød mllm Slagls kommun & krdsn for Korsør dn, 13. august 2012 bkræftt, at havforningn ikk kan dokumntr husns opførsls år llr andt. Fra andt krdsmdlm har Jan Saksaa fra HF Grønland oplyst - at han godt kan dokumntr d krav som Slagls kommun forlangr.

12 8 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr til Kolonihavforningr i Slagls kommun Rgistrring af kolonihavhus i BBR. I Slagls kommun r kolonihavhus ikk rgistrrt i Bygnings- og boligrgistrt (BBR), idt vi i lighd md n rækk andr kommunr har haft dn opfattls, at dr ikk har vært krav hrom. På baggrund af n konkrt sag har Tknik- og Miljø forspurgt Ministrit for By, Bolig og Landdistriktr (MBBL) om og hvornår kolonihavhus indbrtts i BBR. MBBLs oplysr, at kolonihavhus som udgangspunkt skal rgistrrs i BBR. Kommunn kan dog godknd n ndr græns for kolonihavhusts værdi, sålds at småskur til rdskabr ikk bhøvr, at bliv rgistrrt. Dt har ingn btydning for rgistrringspligtn i BBR om n bygning liggr på ljt grund. BBR har kun til formål at rgistrr bygningrns faktisk og fysisk forhold. Byggri har drfor brug for at kolonihavforningn frmsndr n havplan, hvor all havr r indtgnt og n list md navn og adrssr ovr havjrn. Vi skal også anmod havforningn om at oplys handlsprisrn på kolonihavhus i havforningn indn for d sidst 3 år. Forningn bds indn 3 ugr frmsnd diss oplysningr til Byggri. Hrftr vil Byggri skriv ud til hvr nklt havjr for at få oplysningr om bl.a. havhusts størrls, matrial og opførlssår. Vnlig hilsn Jan Thunbo Byggsagsbhandlr

13 9 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Kapitl 3 H/F Strandparkns formand Tonny Korndrup forningns formand Tonny Korndrup har vd flr ljlighdr rtt hnvndls til forvaltningn i Slagls kommun. Vd mail af 8.fbrauar 2012 har Tonny Korndrup sndt byrådt n mail. I svarskrivlsn fra Slagls kommun dn, 26.fbrauar 2012 gør juridisk afdling Tonny Korndrup opmærksom på at også ljaftaln fra år 1998 r gældnd. Formandn ønskr ny byggrglr og spørgr Slagls kommun i dn forbindls. Formandn blivr gjort opmærksom på fra Slagls kommun -at dr ikk må vær faskinr i havforningn. (Dt har all i havforningn Strandparkn). I juni 2012 informr formandn - at forningn ikk har dokumntr i byggsagr fra Strandparkn. Slagls kommun orintr formandn om at dt r hans problm - at hav styr på d papirr som skal brugs og som kolonistrn har indlvrt til bstyrlsn. Pia Hansn fra Slagls kommun dfinr hvordan man skal fortolk nybyggri om og tilbygning.

14 10 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012

15 11 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Bmærk

16 12 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Påstand som ikk holdr

17 13 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012

18 14 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012

19 15 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012

20 16 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Bmærk

21 17 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Ikk så smart

22 18 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 BEMÆRK

23 19 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Aln hr ud fra kan drags dn konklusion: Bstyrlsn har i årti givt ulovlig byggtilladlsr og i særlig grad indnfor d sidst 6 år.

24 20 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Kapitl 4 Dt kommunal tilsyn dn, Dn 19 januar 2012 blv dr fortagt tilsyn i H/F Strandparkn.Et kommunal tilsyn skal forgå ftr lovhjmml. Dt vil sig, at dr r viss ting som myndighdrn skal ovrhold. D 2 mdarbjdr fra Slagls kommun Pia Hansn & Jan Thunbo valgt - at hav formandn md rundt i havforningn. Dt frmgår af vjlning til planlovn at dt må man ikk. Tilsynsmdarbjdr bør optræd nutralt. Mdarbjdr bør drfor fx ikk ankomm til bsigtiglsn sammn md sagns partr. Bstyrlsn må ikk dltag En bmyndigls r prsonlig. Dn må ikk ovrdrags til andr, og dn givr ikk dn pågældnd rt til at tag andr prsonr md på n bsigtigls, mdmindr jr/brugr udtrykkligt har accptrt dtt på forhånd. Mdarbjd fra tilsynsmyndighdn må sålds ikk tag fx klagr, nabor, rpræsntantr fra forningr llr lignnd md på bsigtigls, md mindr jr/brugr har accptrt dtt på forhånd.

25 21 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Borgmstrn udtalr: I forbindls md gnnmførlsn af dt konkrt tilsyn var dt kommunns opfattls, at partrn ovr for bstyrlsn havd givt tilladls til, at bstyrlssmdlmmrn ovrværd kontrolln, mn dt r naturligvis n fjl, at kommunn ikk dirkt sikrd sig, at t sådant samtykk blv udtrykkligt bkræftt af dn nklt kolonihavljr ovr for kommunn umiddlbart indn kontrollns gnnmførls i dn nklt hav. Dt kommunal tilsyn fandt kun 1 hav ud af 100 i havforningn Strandparkn - som ikk ovrholdt ljaftalm mllm Kolonihavforbundt for Danmark & Slagls kommun. Som dt frmgår af kapitl 2 så r dtt jo ikk dt rigtig billd hraf. I H/F Strandparkn r dr som jg ført bvis for i kapitl 1 ovr 40 havr som ikk følgr d btinglsr som r aftalt i omtalt ljaftal.

26 22 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012

27 23 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Har krdsformandn nu rt? Ifølg krdsformandn ovrholds kontraktn af Byggri og Ejndomsadministration har dn 19. januar 2012 bsigtigt følgnd havr i Kolonihavforningn Strandparkn: nr. 9,11, 13, 20, 22, 27, 39, 41, 55,66, 67, 70 og 83. Tilsynsmyndighdn ragrd ikk: Dt var diss 13 havr tilsynt udvalgt? 9 som r på 78 m 2 13 på 69 m 2 22 på 80 m 2

28 24 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr på 97 m 2 39 på 60 m 2 41 på 96 m 2 55 byggr i skl 66 på 93 m2 og 2 sidr i skl 67 på 83 m 2 70 på 80,9 m 2 samt byggri skl 83 på 91 m 2 Tilsynt fandt kun hav 67 som ikk ovrholdt ljaftaln på 56 m2 i bbyggls?

29 25 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Kapitl 5 Vurdringsrglr Jg har kndskab til 12 havr som r solgt indnfor d sidst10 år llr som fortagr om og tilbygningr vl og mærk hvor bstyrlsn har givt tilladls hrtil. 13 på 80 m2. 53 på 79 m2. 65 på 83 m byggr i skl 55 byggr i skl 66 på 89 m2 38 på 75 m2. 60 på 85 m2. 68 a 68 m byggri skl 50 på 79 m2. 67 på 83 m2. Formandn før forvaltningn bag lyst Slagls kommun vælgr havrn ud som d vil før til syn på dn, 19.jan og formandn for havforningn har oplyst: Formand påstår Jg påstår Nr. 13 Opført før år r solgt i år 2010 til bstyrlssmdlm Gram & Sørnsn. Hust r på 80 m2 og ovrholdr hvrkn ljaftaln på d 56 m2 llr vurdringsrglrn. Dnn hav blv gnnmgåt af dt kommunaltilsyn som ikk fandt anldning til bmærkning. Nr Sagn r blot at hav 22 r på Nr.38 Byrådsmdlm Ol Quist sælgr havn i år n r på 75m2 så dn opfyldr ikk ljaftaln på d 56 m2. Nr som r på 79 m 2. Har gnnmgåt n rnovring fra top til tå. Solgt til dnn ny ljr i år ljrn har også fåt lov til at hold hund hvilkt r stik imod vors gn vdtægtr. Nr på 79 m2 har købt dnn hav i år 2010 og har gnnm rstaurrt hl hust. Nr.55 Opført før år1950 Ja mn bstyrlsn godkndt tilbygning i år 2008 og dt liggr kun 60 cm. Fra skl. Nr. 60 John købt dtt hus af tidligr bstyrlssmdlm og har sidn lavt byggt om fra a-å hr i år Nr. 65 Hubrt købt dtt hus i ca. år 2006 og har sidn rvt alt ud og rstattt dtt md nyt. Nr. 66 Opført før år 1950 Hust omgik n gvaldig om og tilbygning i priodn 2001 til 2012 og r ovrbbyggt voldsomt 89 m 2. Dnn hav

30 26 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 blv gnnmgåt af dt kommunaltilsyn som ikk fandt anldning til bmærkning. Bstyrlssmdlm. Nr. 67 Hust r solgt af bstyrlsn i år 2008 og r på 83 m. 2. Formand påstår Jg påstår Nr. 68.a. Hust har sidn Egil har købt dt vært rvt nd og gnopført som tidligr alt r nyt mn r til gngæld også på 68 m2. og liggr dirkt i skl. Nr. 93 Morgn købt hust i år 2005 ca. og sidn hn lavt mgt nyt. Mn ovrdækningn i skl r dr stadigvæk. Bstyrlssmdlm.

31 27 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Na r man skal sælg sin kolonihav skr dt ignnm bstyrlsn. 7. Rttighdr og pligtr 8. Ingn kolonihav må ovrdrags/sælgs, udn vurdring har fundt std ftr Kolonihavforbundts vurdringsrglr og formularr. 9. Hvor ljaftalr om aralr dr udljs til havforningr indgås md statn, kommunal myndighd llr privat jr, kan diss md forpligtnd virkning aln indgås af Forbundt sammn md dn lokal krds i forning. Hvis dn udljnd myndighd stillr krav om Forbundts garanti for d forpligtlsr ljaftaln indbærr, kan dnn garanti afgivs af Forbundsformandn ftr godkndls af Forrtningsudvalgt. Tryk hr og kom md på kursus. Hr gnnmgås all d ting som dannr grundlag for salg og køb.

32 28 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 (1) Ansvart for at kolonihavn r ftr rglrn i først omgang sælgrn af kolonihavn.( I Hovdbstmmlsr vr ) Sort på hvidt 2. Et mdlm skal imidlrtid hav rt til vd salg at ovrdrag bbygglsn samt anlæg og bplantning til dn, ljmålt ovrdrags til. Dtt undr forudsætning af, at bbygglsn på salgstidspunktt opfyldr gældnd forskrift for byggri i områdt, Vurdringsudvalgt For værdiansættlsn af n kolonihavbbyggls,dr udbyds til salg, sammn md n ovrdragls af ljmålt for havloddn, hvorpå dn står opført, gældr principilt, at dn skal vær udført i ovrnsstmmls md d forskriftr, som r gældnd for t sådant byggri, hvad ntn d r kommt til udtryk gnnm havforningns vdtægt og ordnsrglmnt, n byplanvdtægt, n lokalplan llr n tinglyst dklaration lagt på områdt llr gnnm n skriftlig ljaftal md dt samld havarals udljr.

33 29 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Hr går båd vurdringsholdt & bstyrlsrn galt i byn. Hvis kolonihavn r ulovligt og bstyrlsn gnnmførr t salg kan dr forliggr ntn bstyrlssansvar llr også kommr hl havforningn til at dækkt tabt.

34 30 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Dn afsagt dom har fastslåt hvor vigtigt dt r, at diss rglr blivr anvndt korrkt og at vurdringsudvalgns mdlmmr blivr opdatrt i rglrns anvndls vd Forbundts vurdringskursr. Bstyrlsr og vurdringsudvalg skal også vær opmærksomm på, at n ansvarsforsikring ikk dækkr tilfæld, hvor bstyrlsn og/llr vurdringsudvalgt bvidst har anvndt andr vurdringsrglr nd Forbundts llr har tilsidsat diss vd grov uagtsomhd. Prbn Jacobsn/Mogns Ginnrup-Nilsn

35 31 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Kapitl 6 - Ljkontraktr Dn først ljaftal som hr omtals r indgåt i Fælls for all ljkontraktr r blandt andt t dr må byggs 56 m 2 samt 10 m 2 drivhus. Dt som også r fælls r hvr gang dr indgås n ny ljaftal r aftalt som følgr: Mllm Krdsn & H/F Strandparkn r dr i 1983 indga t n ljaftal.

36 32 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Krdsn og H/F Strandparkn vdtog også:? Spørgsmålt r så nu - hvor man sr at ovr 40 kolonihavr har byggt som dt passr dm hvordan man lig - skal forstå d aftalr som r indgåt når man gang på gang- skrivr n ny ljkontrakt og så indfør sætningn om - at allrd opført hus ikk forlangs ændr mn at d for frmtidn skal ovrhold aftaln.

37 33 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Kapitl 7 NATURKLAGENÆVNET DOMSTOLE FORVALTNING Naturklagnævnt & afgørlsr

38 34 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 DOMSTOLEN Byrt Landsrt forning Eksklusion på grund af byggri B Kongdybt Tlfon mød KBH - BS 31 C-4965/2011 Ovrpris Glostrup-BS 10D-861/2007 anksag B Søndrbro havforning tlfon mød KBH-BS 40S-5464/2011 Viborgslskabsrt, forning parkn Flad Eng Tlfon mød KBH-BS 37A-6112/2011 anksag købsum B Stuvhøjgård Salg af kolonihavhus Roskild-BS /2011 Placring af kolonihavhus KBH-BS 22D-3130/2009 Manglr vd kolonihavhus Frdriksbrg BS A-779/2011 Ovrpris vd salg B Salg af kolonihavhus Glostrup-BS 10E-246/2009 Tlfonmød KBH-41B-5464/2011 Eksklusion på grund af byggri Næstvd BS Strandparkn Rttn til at mød Næstvd 7a-288/2012 Strandparkn Ekskludrt slv om han købt Esbjrg Skibshøj Ekskludrt p.g.a. installation Roskild Bs 655/2002 H/F Maglhøj opsigls af havljr Glostrup rt BS 10D- 1573/2011 H/F Nyvang Smidt ud mn vandt p.g.a. 8 andr havd ulovlighdr - ligs princippt KBH BS 01-3.a-727/2006 H/F Sundbyvstr tlf mød KBH 36 A /2012

39 35 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Forvaltningn

40 36 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012

41 37 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012

42 38 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012

43 39 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012

44 40 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012

45 41 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012

46 42 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Kapitl 8: KONKLUSION Slagls kommun har indgåt n ljaftal md Kolonihavforbundt for Danmark. Dt følgr af aftallovn - at hr r indgåt n aftal og dt r d 2 som r part i n vntul tvist. En kommun kan sålds kun vælg mllm at opsig ljaftaln llr lad dn fortsætt. Vd at opsig ljaftaln som værnd misligholdt skal Slagls kommun lav n ny ljaftal md n andn ljr. Slagls kommun har ultimo fbruar 2012 tinglyst n srvitut på områdt. Dn givr Slagls kommun n mulighd for at håndhæv d btinglsr som dr tinglyst jf. planlovn 43. Mulighdn for at gør brug af sin rt btydr gansk kort fortalt, at dt r op til Slagls kommun til nhvr tid om kommunn vil gør brug af sin rt. Da ovr 40 kolonihavbygningr i H/F Strandparkn ikk opfyldr d offntrtslig rglr vil n ophævls grundt misligholdls vær sandsynligt idt Slagls kommun allrd dn, 22.august 2008 gav Kolonihavforbundt 3 år til at rtt for sig. I priodn fra 22. august 2008 og frm til r ikk n af d omtalt ulovlig kolonihavhus blvt lovliggjort og dtt på trods af at Kolonihavforbundts krdsformand i Korsør ovrfor Slagls kommun har fortalt, at all kolonihavr i hl Korsør følgr ljaftaln. Samm for så vidt angår bstyrlsn for H/F Strandparkn. Hr har bstyrlsn d sidst 6 år ovrfor Slagls kommun gjort alt for at ovrhold gældnd ljaftal sigr formandn Tonny Korndrup. Mn aln gnnmgangn af dnn sag som hr r blyst visr dt sig at formandn og hl bstyrlsn har ført all bag lyst. forningn strandparkn har via dns bstyrls i d sidst 6 år - dirkt givt byggtilladls i stort omfang til d kolonistr - som bstyrlsn slv har valgt at støtt - vd at giv dm dnn ulovlig byggtilladls. Dt frmgår også - at hr r tal om bstyrls ansvar- idt havforningn formandn og krdsformandn tilbag i år 2008 i dltog i t mød md Slagls kommun - for at lær at forstå d offntrtslig rglr. Dt frmgår også af vurdringsrglrn at nhvr handl skal sk ftr d rglr som Kolonihavforbundt for Danmark har vdtagt. Dtt forhold har bstyrlsn også tilsidsat vd ikk at sørg for at kolonihavhusn som sælgs lvr op til d rglr som udljr har btingt sig.

47 43 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Når så Kolonihavforningn sammn md Kolonihavforbundts krdsbstyrls - undladr at følg diss forhold op må jg antag, at hvrkn Slagls kommun llr Kolonihavforbundt for Danmark r særlig lydhør for at n aftal r n aftal. Som dt også r blyst af Slagls kommun må man ikk udld spillvand. Ud af 94 havr har 99 % af diss indvndig køkknvask md mr og dt r så afgjort n ulovlighd. Slagls kommun har da også skrvt at slv om man har vand på ns kolonihavlod r dt ikk nsbtydnd md, at man må hav vand indført i sit kolonihavhus. Da vdtægtr r lavt for at diss skal ovrholds kan man så studs sig lidt ovr hvilkn af diss vdtægtr dr r mr gældnd nd andr. Hr tænkr jg på spildvandt og særlig på d ulovlig opført kolonihavr og så sandlig også at man har vdtagt at man ikk må hav hund i kolonihavforningn Strandparkn. Aln på d sidst 3 gnralforsamlingr har man diskutrt hav 50 og drs hund. Mn hundn r dr stadigvæk og dt harmonr også md -at d som har ovrdækkd trassr og har byggt langt flr m 2 nd d tilladt 56 m 2 stadigvæk har diss ovrdækningr -som nu r ovr 4 år gaml og trods påtalr r havljrn stadigvæk mdlmmr? Så vi har md n bstyrls i havforningn Strandparkn at gør - som forvaltr d offntrtslig rglr - alt ftr - hvordan bstyrlsn kan s sin gn fordl og så r dt lig mgt md om d ovrtrædr 1 llr flr vdtægtr blot d holdr md bstyrlsn i tykt og tyndt. Vi har md n krdsbstyrls at gør som ladr hånt om d rglr som d r sat til at vartag og trods dtt - bakkr borgmstrn sin kammratr op - hvilkt sigr mgt om borgmstrns og d bånd - hun og d andr socialdmokratr har til socialdmokratit i Korsør. Frmtidn: Dn følgr jg pa min hjmmsid.

48 44 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 i i Lær- Slagls kommun hvor Tonny Korndrup & Hans Larsn dltog).

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab sid1 af 5 Tidspunkt: 7. sptmbr 2017 kl. 18:30 Mødstd: Cntr for Hjrnskad Amagrfælldvj 56 A 2300 Købnhavn S Rfrat: Styrlssmød i Børnnuropsykologisk slskab Dltagr:, Pia,, Katrin Afbud: Kit, Hidi, Mtt Rfrat:

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Rettelsesoversigt - Håndbog for Almen praksis

Rettelsesoversigt - Håndbog for Almen praksis Rttlssovrsigt - Håndbog for Almn praksis Sid Kapitl / standard Hvor kan jg hnt hjælp? Afsnit fjrns fra håndbogn, da dt frmgår på startsidn for almn praksis, at man også kan hnt hjælp hos DAK http://www.dak.dk/flx/dk/almnpraksis/og

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Korrekthed af Algoritmer

Korrekthed af Algoritmer Korrkthd af Algoritmr md fokus på whil-løkkr Kim Skak Larsn Institut for Matmatik og Datalogi Syddansk Univrsitt, Odns Sptmbr 2001 Introduktion Dnn not supplrr korrkthdsafsnittt i [1], som r dn anvndt

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere