DIALOG & KOMMUNIKATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIALOG & KOMMUNIKATION"

Transkript

1 EU DIALOG & KOMMUNIKATION Af Daniel Kern og Laurits Rasmussen. 1 Speciale på RUC s kommunikationsuddannelse, Vejleder: Rasmus Jønsson.

2 2

3 EU DIALOG & KOMMUNIKATION Et speciale om EU-formidling til unge. 3

4 Indholdsfortegnelse: Abstract: 8 Kapitel 1: Er EU for unge? 9 DEL 1: 17 Kapitel 2: Kommunikation og forståelse Kommunikation er forståelse Kommunikation foregår i sociale systemer Systemer prioriterer bestemte mål Luhmann og den blinde plet 21 Kapitel 3: Principper om forberedelse af kommunikation Formulér et kommunikationsmål (P1) Vælg målgruppe (P2) Gennemfør en målgruppeanalyse (P3) Vælg en facilitator (P4) Identificer etiske rammer (P5) Indikatorer på forberedelse 30 Kapitel 4: Principper om gennemførelse af kommunikation Vælg relevant information (P6) Meddel meningsfuldt (P7) Gør kontrolleret fortsættelse mulig (P8) Principperne og EU kom godt i gang Indikatorer på gennemførelsen 35 Kapitel 5: Principper om evaluering Effekt (P9) Proces (P10) Etik (P11) Indikatorer på evalueringsprincipperne 40 DEL 2: 41 Kapitel 6: Analysedesign Generelt om empiriproduktionen Empiriproduktion med triangulation Metoder og principper for forberedelse og gennemførelse Metoderne og principperne for evaluering Opsamling 51 4

5 Kapitel 7: Kvantitativ analyse Det faglige udbytte varierer Eleverne husker EU-emner Mening Deltagelse Socialt sammenhold vigtigere end motivation Opsamling 59 Kapitel 8: Analyse af fokusgruppeinterview Landespillet skaber engagement Færre barrierer giver bedre dialog Opsamling 64 Kapitel 9: Lærerinterview og rollekort Generelt om interviewene Lærerens rolle Lav skoleparathed = lav aktivitet Aktivitet giver tilfredshed Opsamling 73 Kapitel 10: Observationsanalyse Kommunikationens struktur og deltagelse Kommunikationsmål Etik Mening Socialt sammenhold Skoleparathed Lærerens rolle Opsamling 91 Del 3: 93 Kapitel 11: Forberedelse og gennemførelse Kommunikationsmål (P1) Valg af målgruppe (P2) Målgruppeanalyse (P3) Facilitator (P4) Etiske rammer (P5) Relevant information (P6) Meddel meningsfuldt (P7) Fortsættelse af kommunikation (P8) Effekt (P9) Proces (P10) Etik (11) : Opsamling 107 5

6 Kapitel 12: Troværdige resultater? Validitet & triangulering Reliabilitet Generaliserbarhed 110 Kapitel 13: Konklusion Hvordan forbereder man kommunikation? Hvordan gennemfører man kommunikation? Hvordan evaluerer man kommunikation? 116 Kapitel 14: Perspektivering 118 6

7 Forord: Dette speciale er en naturlig afslutning på vores kommunikationsuddannelse. Det samler op på vores aktiviteter fra tidligere studieretninger og vores tre kommunikationssemestre, og afspejler vores erfaring med både teorier og praksis. Specialet dokumenterer at en universitetsuddannelse også kan gøre en forskel uden for murerne, inden den er afsluttet. Netop fordi vi har brugt meget tid i marken, har vi været afhængige af samarbejde med en række forskellige institutioner. I den forbindelse vil vi gerne takke de 7 lærere der har brugt tid på at afprøve vores undervisningsmateriale og fortælle os om deres oplevelser. Især skylder vi en tak til Helle Engelbrecht som igennem 5 uger udholdte vores lavmælte selskab, da vi observerede hendes undervisning og brug af materialet. Vi skylder også en tak til Heidi Kølle på Erhvervsskolernes Forlag, som har stolet på vores evner og haft mod til at producere og udgive EU kom godt i gang. Specialet tæller i alt tegn, svarende til 92.4 normalsider af tegn. Optællingen inkluderer alle tabeller, tekstbokse, billede- og figurbeskrivelser, men ikke forside, kolofon, indholdsfortegnelse, litteraturfortegnelse og bilag. Havde specialet været en fodboldkamp, svarer det altså til knap tre tillægsminutter. Bilagene er vedlagt på en CD-ROM, på nær vores produkt og formidlingsartikel, som er vedlagt fysisk. Ifølge reglerne skal vi angive hvem der har skrevet hvilke dele af specialet. I praksis svarer det til at beskrive et synkronspring med den enes afsæt, og den andens landing. Vores arbejdsmetode gør det ikke muligt at skrive navne på teksterne. Vi har lavet udkast til forskellige afsnit, byttet, gennemskrevet den andens arbejde, og haft mange og lange diskussioner om indhold og disposition. På den baggrund har vi skrevet videre, byttet tekster igen og til sidst fundet enighed om de sidste detaljer. 7

8 Abstract: From next school year governmental regulations require more focus on the EU in primary school curriculum. At technical schools and other educational establishments within trade and business they have taught EU for years. Research and anecdotal evidence imply that teachers face difficulties in teaching the EU part of the curriculum. The teachers express concern about the lack of available teaching resources. At the same time research shows a disturbing picture of a youth with no interest or knowledge about the EU. In this thesis we investigate how to overcome the obstacles connected to teaching resources about the EU. By applying a dialogical approach to communication, we show that it is possible to plan, process and evaluate an effective teaching resource to students in primary schools, technical schools and other educational establishments within trade and business. We develop a range of principles on how to communicate dialogically with the target group through a facilitator. These principles are based on our theoretical assumptions, which are provided by Niklas Luhmann s system theory and the mandates about campaigning communicatively by Brenda Dervin. These notions create an advisory and explanatory base for the development and testing of our case and product EU get started (in Danish: EU kom godt i gang ). We test the product at six schools, seven teachers, nine classes and 147 students. The test is designed and documented by four various methods. On these grounds we discuss the success of EU get started, which enables the discussion and evaluation of the validity and reliability of the principles. Therefor we identify ten principles that point out how to plan, process and evaluate dialogic communication. The main points are as follows: Firstly one needs a clear aim and identification of a target system. When this is identified one should analyze whether it is possible to carry out communication in the selected system. If it is possible, one has to access a facilitator, and analyze this person s qualification for facilitating dialogic communication in the target group. Then the communication strategy can be designed and carried out. The communication should be based on relevant information that makes it possible for the participants to construct meaning and contribute to the progress of supplying new messages. Finally it is important to ensure feedback through an evaluation of the effect, process and ethics. 8

9 Kapitel 1: Er EU for unge? Når eleverne i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne møder efter sommerferien 2009, sker der noget historisk. De skal lære om EU. Den tid vil være forbi, hvor samfundsfag kun drejede sig om statsministre, Folketing og bevægelser mod krig og atomkraft. En række nye bekendtgørelser, som er i høring netop nu, stiller krav om at eleverne skal vide, hvad EU er, hvordan EU træffer beslutninger og hvad det betyder for dem selv og Danmark (borger.dk 2008). Samtidig er EU et af de mest upopulære emner blandt eleverne, og selv lærerne går i en stor bue uden om (Freh 2001: 15) - nogle taler endda direkte om berøringsangst (Jensen, Information 2. juni 2008). Det ser ud til, at lovgiverne er ved at sende en formidlingsopgave ud til lærerne, som hverken de eller eleverne ønsker sig. Det kan gøre formidlingen svær for lærerne, men det kan også gøre det svært for folkeskolen at leve op til sit mål, der blandt andet er at forberede eleverne til deltagelse, medansvar, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre (UVM 2006). De nye bekendtgørelser er i sig selv et udtryk for, at medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter også har en europæisk dimension. Men formidlingsopgaven er også væsentlig i et bredere perspektiv: Når man tager EU s stigende betydning i betragtning, er det vigtigt at fastholde og udvikle et fælles holdepunkt for den demokratiske debat om unionen. Det er altså relevant både for de enkelte samfundsfagslærere, for de ansvarlige ledere på skolerne og for udviklingen af demokratiet generelt, at lærerne får de bedst mulige betingelser for at formidle EU, så undervisningen bliver interessant og effektiv. For at vurdere udgangspunktet, er det relevant at se på de materialer lærerne har til rådighed og den forhåndsviden eleverne møder op til timerne med. Det er vores erfaring, at elevernes forhåndsviden er begrænset. Da en gruppe murerelever i 2007 blev bedt om at fortælle hvad de forbandt med EU, blev Mogens helt blank i øjnene: Jeg kan slet ikke tænke. Det er alt for bredt (Information 9. maj 2008). Og Mogens er ikke alene. Statistikkerne melder om ungdomsgenerationer med manglende viden om EU 72 % af de unge mellem 14 og 24 føler sig ikke tilstrækkeligt informeret om EU (Eurobarometer 67: 18). Der er altså langt fra Mogens på teknisk skole til Parlamentet i Bruxelles. Niveauet i oplysningsmaterialerne er til gengæld helt i top. Faktisk er niveauet så højt, at det er svært at følge med, når man går i 9. klasse og staver knus med z. EU-Oplysningen forklarer fx, at EU [ ] hverken [er] 9

10 en forbundsstat som USA eller en mellemfolkelig organisation som FN. EU er et politisk, økonomisk og juridisk forpligtende samarbejde mellem 27 europæiske lande (EU-Oplysningen 2008). Den forklaring giver kun mening, hvis man forstår ordene forbundsstat og mellemfolkelig organisation og kan overskue betydning af politisk, økonomisk og juridisk forpligtende samarbejde. Undervisningsministeriets egen materialeportal er ikke bedre. Her forklares folkeskoleeleverne, at EU har 15 medlemslande (det rigtige antal er 27), og portalen linker til en hjemmeside fra 2002 om det danske formandskab (EMU 2008). Hverken EU-Oplysningen eller undervisningsministeriets portal synes at bringe Mogens tættere på Bruxelles, og repræsenterer altså ikke en vellykket kommunikation til målgruppen (jf. Mikkelsen 2002: 240). Vi har undret os over, at den mest magtfulde og måske mest betydningsfulde politiske organisation i Europa, ikke kan forklares mere interessant. Derfor tog vi i 2007 udfordringen op. Vi sendte en ansøgning til EU-Nævnet 1, og fik en bevilling til at udvikle et debatspil og et hæfte, målrettet unge i folkeskolen og på de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser (fork. EUD). Vi udviklede et koncept der skulle underholde, aktivere og engagere ved hjælp af et underholdende formidlingsdesign og et relevant informationsudvalg. Da vi afprøvede materialet viste det sig på den ene side, at vi med et fokus på fred og billigere mobiltelefoner, havde en skævvridning i materialets faglige eksponering af EU (Mark Ørsten 2007). På den anden side lykkedes det at engagere 95 % af eleverne i en EU-debat (Kern & Rasmussen 2008). Trods den høje aktivitet, kunne vi ikke dokumentere et egentligt EU-fagligt udbytte, og vores spil og hæfte tilbød altså ikke en tilstrækkeligt tilfredsstillende etisk eksponering og faglig formidling af EU. Vi har siden overvejet om materialerne kan forbedres og tænkes ind i en større ramme der sikrer både begejstring, nysgerrighed og faglig og etisk balance. Denne gang er vi derfor gået mere systematisk til opgaven, og har ønsket os en præcis beskrivelse af de sider ved det gamle materiale som faktisk engagerede eleverne. Derfor har vi sammenlignet vores materiale med nogle eksempler på traditionel formidling, og vi fandt én meget iøjnefaldende forskel: Debatspillet engagerer eleverne og sætter den demokratiske dialog højere end den klassiske undervisning ved tavlen, hvor overførsel af viden sker fra læreren til eleverne (jf. receptionsteorier i Sepstrup 2007). Den store udfordring ligger tilsyneladende i at kombinere et større fagligt udbytte, med en dialogisk tilgang til EU-kommunikation. 1 Nævnet til Fremme af Oplysning og Debat om Europa, 10

11 I forsøg på at rumme både faglighed og engagement, har vi denne gang ledt efter et teoretisk udgangspunkt som netop kombinerer en dialogisk tilgang, med en præcis beskrivelse af hvordan viden udvikles og indføres i kommunikation. Vi mener, at Brenda Dervin (2003) og Niklas Luhmann (2000) tilsammen leverer dette udgangspunkt. Luhmann giver en meget nøjagtig beskrivelse af kommunikation som dialog, og Dervin foreslår hvordan dialog skal indtænkes under både forberedelsesfasen og gennemførelsen af kommunikation. Målgruppen skal inddrages i forberedelsen, og gennemførelsen må altid finde sted i gruppens normale sociale kontekst. Det vil sige at målgruppen ikke længere blot er elever med hver deres forhåndsviden og forskellige erfaringer med EU. Målgruppen er en gruppe unge, hvis udgangspunkt for at deltage i kommunikation, er afhængig af de sociale strukturer og normer der fx er i en skoleklasse. Begge teoretikere forklarer hvordan dialog skaber mening, og hvordan mening er første skridt i retning af at gøre dialogen faglig. Vi har nærlæst teoretikerne, og mener at de giver os en ramme, inden for hvilken det er muligt at kombinere faglig og dialogisk kommunikation på en måde så EUundervisningen bliver interessant. Det vil igen gøre det muligt for Mogens at se, vurdere og kritisere hvad der sker i Bruxelles. Men der kan være langt fra teori til praksis, og vi mener at det er vigtigt, at teoretiske rammer eksemplificeres igennem produktioner og empiriske afprøvninger. Derfor har vi udviklet et nyt undervisningskoncept som formidler 2 EU til unge, ved at skabe både viden og engagement. Konceptet har vi kaldt EU kom godt i gang. Igennem specialet vil vi afprøve EU kom godt i gang, for at dokumentere hvordan materialet virker, og diskutere om det har en effekt. Denne viden har interesse både for Mogens og for de samfundsfagslærere der efter sommerferien skal undervise mere intensivt i EU end de tidligere har gjort. Men afprøvningen er også interessant i en kommunikationsteoretisk kontekst. Igennem afprøvningen bliver det muligt at sige noget om vores teoretiske udgangspunkt, og dermed fundamentet for nogle sammenhængende tanker om dialogisk kommunikation. I den forbindelse rejser der sig en række spørgsmål, bl.a. om det overhovedet er et kommunikationsproblem at formidle EU i uddannelsesverdenen, om etik er et grundvilkår for dialogisk kommunikation og hvor vigtigt det egentligt er, 2 Vi forstår formidling som få i stand el. hjælpe til at ske ved at fungere som mellemled. På den måde bliver formidling af viden et spørgsmål om at få læringen til at ske og ikke som overførsel af fakta. Definition fra sproget.dk 11

12 at effektmåle og evaluere sit kommunikationsarbejde. Disse spørgsmål vil vi løbende svare på igennem specialet, inden vi på den baggrund kan svarer på, vores problemformulering. 1.1 Problemformulering: Hvordan forbereder, gennemfører og evaluerer man effektiv dialogisk EU-kommunikation til unge i folkeskolens afgangsklasser, EUD og HHX? Specialet vil svare på tre spørgsmål: hvordan man henholdsvis forbereder, gennemfører og evaluerer effektiv, dialogisk EU-kommunikation. Effektiv har at gøre med det kommunikationsmål som man sætter op. Det vil i vores tilfælde være tæt forbundet med de krav undervisningsministeriet formulerer i de nye bekendtgørelser. Dialogisk kommunikation betyder, at kommunikation er dialog, og ikke viden eller budskaber, der kan overføres fra en afsender til en modtager. Vi vender tilbage til vores kommunikationssyn i næste kapitel. Endelig viser problemformuleringen, at vi arbejder med tre forskellige kategorier af klasser med tilhørende forskellige studiebekendtgørelser: De ældste årgange i folkeskolen, HHX som er en gymnasial uddannelse og EUD som dækker over de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser på teknisk skole og på HG. 1.2 Specialets opbygning og udgangspunkt Vores speciale er bygget op af tre dele: Del 1 forklarer vores kommunikationssyn og viser, hvordan vi med udgangspunkt i teorien udvikler en række principper for forberedelse, gennemførelse og evaluering af dialogisk kommunikation. Vi viser med konkrete eksempler, hvordan vi har overført principperne til praksis i udarbejdelsen og evalueringen af EU kom godt i gang. Dermed lægger vi op til analyserne af lærernes og elevernes oplevelse af, at bruge materialet. Kapitlerne i del 1 tager udgangspunkt i Niklas Luhmanns teori om sociale systemer (Luhmann 2000) og Brenda Dervins teori om dialogisk kommunikation (Dervin 2003). Løbende placerer vi teorierne i forhold til mere alment kendte begreber hentet fra Preben Sepstrups Tilrettelæggelse af information (Sepstrup 2007). Kapitel to præsenterer fem principper om forberedelse. Her tager vi udgangspunkt i de erfaringer vi har fra afprøvningen af de første materialer fra 2007 og bruger dem som antagelser om kommunikation i et klasserum. Antagelserne vil senere blive bekræftet, hvilket giver anledning til nogle videnskabsteoretiske overvejelser. De efterfølgende tre principper om gennemførelse forklarer vores konkrete overvejelser og valg i forbindelse med udarbejdelsen af EU kom godt i 12

13 gang, dels på baggrund af teorierne, dels på baggrund af refleksioner over vores tidligere erfaringer. Første del slutter med, at vi præsenterer tre principper for evaluering af kommunikation. I den forbindelse forbinder vi alle de fremsatte principper og viser otte indikatorer på, hvordan principperne kommer til udtryk i empirien. Del 2 starter med at præsentere fire metoder der repræsenterer den optik, hvorigennem vi ser efter de otte indikatorer og dermed principperne for forberedelse, gennemførelse, og evaluering af kommunikation. Strategien er at lade metoderne triangulere, og dermed styrke undersøgelsens samlede validitet og reliabilitet. Herefter følger en række videnskabsteoretiske overvejelser der er med til at sikre gennemskuelighed og sammenhæng i læsningen af analyserne, og som senere er fundamentet for at afgøre kvaliteten af evalueringsprincipperne. Del 3 starter med en diskussion af analyserne og deres forskellige resultater. På baggrund af diskussionen sammenholder vi resultaterne med principperne fra del 1, og sandsynliggør, at principperne udstikker nogle fornuftige retningslinjer for, hvordan man forbereder og gennemfører dialogisk kommunikation. Diskussionen har også en bredere kommunikationsteoretisk relevans om barriererne i dialogisk kommunikation. Diskussionerne giver anledning til at revidere vores principper, og på den baggrund fremsætter vi 8 principper for, hvordan man forbereder og gennemfører kommunikation. Efter en diskussion af sammenhæng mellem teori og empiri, fortsætter vi med at diskutere og problematisere vores evaluering. Herigennem bliver vi i stand til at svare på tredje del af problemformuleringen, nemlig hvordan man evaluerer dialogisk kommunikation til elever i folkeskolens afgangsklasser, elever på EUD og HHX. På den baggrund kommer vi med vores samlede konklusion, som følges af en perspektivering. 13

14 Del 1: Teoretiske grundantagelser Projektdesign: Principper om forberedelse Principper om gennemførelse Principper om evaluering, indikatorer på principperne Del 2: Empiri-præsentation Metoder - Hvordan iagttager vi indikatorerne? Analyser - Hvad siger afprøvningen om principperne for forberedelse og gennemførelse? Del 3: Diskussion Hvordan forbereder, gennemfører og evaluerer man dialogisk kommunikation? Metode og generaliserbarhed Svar på problemformulering Figur 1.1: Projektdesign 1.3 EU kom godt i gang Vores speciale vil løbende referere til EU kom godt i gang (bilag 3). Konceptet bag EU kom godt i gang og al tekst i materialerne, er udviklet og skrevet af specialets forfattere, Laurits Rasmussen og Daniel Kern. Det grafiske design og det fysiske udtryk er tilrettelagt af Loui Stampe, og produktionen er finansieret af Erhvervsskolernes Forlag. Materialet er udgivet som klassesæt og indeholder følgende dele: Elementer: Antal: Bilag: Lærervejledning 2 3a Lærerkort 2 3b Landeark 15 3c Rollekort 15 3d EU-emnehæfte 30 3e EU-ark 15 3f Tabel 1.1: Elementer i EU kom godt i gang. I bilagene er kun vedlagt ét eksempel per element. 14

15 Konceptet er et undervisningsforløb i tre faser. Vi præsenterer kort EU kom godt i gang og gennemgår hvilke materialer fra bilagene der hører til i de forskellige faser, og hvordan kommunikationen rent praktisk forløber. 1. fase: Landespillet Landespillet består af fem landeark (bilag 3b): Danmark, Polen, Slovenien, Tyskland og Frankrig. På hvert landeark står der øverst nogle korte fakta om det pågældende land. I venstre side er der en kort introduktion til det emne, eleverne skal diskutere. På landearket Danmark skal eleverne fx diskutere miljø. Til hvert land hører tre rollekort (bilag 3d): En tilhænger, en modstander og nogle neutrale elever. På rollekortets forside står navn og position, fx Erik Pragmasen, tilhænger af EU-regler. På kortets bagside er der en kort karakteristik af rollen, rollens opgave og mulige hjælpeargumenter. Hver rolle kan spilles af 1-3 elever. Eleverne organiseres ved borde med 5-6 elever. Hvert bord får tildelt et land, og eleverne fordeler de tre rollekort imellem sig. Rollerne danner rammen for en diskussion hvor eleverne både sætter egne og rollekortenes argumenter i spil. Efter hver debatrunde (10-15 min.) fordeler de neutrale elever point mellem modstanderen og tilhængeren alt efter hvem der har klaret sig bedst. Eleverne gennemspiller mindst tre lande, så alle prøver at være tilhænger, modstander og elever. Spillet lægger op til, at eleverne gerne må vrøvle og finde på. Det er vigtigere at der kommer gang i diskussionerne, end at eleverne bruger korrekte argumenter. På den måde konstituerer spillene en bevidsthed om nogle problemstillinger, som eleverne kan arbejde videre med i fordybelsesfasen. 2. fase: Fordybelsesfasen med emnehæfte og I fordybelsesfasen skal eleverne vælge et emne og fordybe sig i dets problematikker. Eleverne skal placere deres problem i forhold til tre nye roller: En der argumenterer for én udlægning af problemet, én der argumenterer for en anden udlægning og en tredje rolle der er neutral, og som skal give point. Som en del af arbejdet er det muligt at introducere EU s beslutningsprocesser, og eventuelt at lade rollerne repræsentere regeringsledere i rådet eller kommissærer og lobbyister i Kommissionen. Eleverne kan hente inspiration i emnehæftet EU KVIT & FRIT (bilag 3e) og på hjemmesiden 3. Hæftet introducerer eleverne til en række EU-emner, og euspil.dk er en web-portal der gør det nemt for eleverne at lede videre efter fakta på nettet. Lærervejledningen lægger op til, at fordybelsesfasen skal indføre et skel mellem det nationale perspektiv, 3 Se hjemmesiden på web-adressen: Vi har i bilagene ikke vedlagt skærmprints fra hjemmesiden, da den er let tilgængelig på nettet, hvor helhedsindtrykket er bedre. 15

16 som eleverne kender fra landespillet og et europæisk perspektiv, som eleverne skal udfolde deres egne rollekort i. 3. fase: EU-spillet EU-spillet er sidste skridt i undervisningsforløbet. Eleverne får nu placeret EU-arket (bilag 3f) foran sig og skal spille de roller, de selv har lavet. Gruppe A spiller eksempelvis de spil gruppe B, C og D har lavet. På den måde deler eleverne hinandens viden, og stifter bekendtskab med de problemstillinger de andre har arbejdet med. I lærervejledningen lægger vi op til, at eleverne skal arbejde med problemstillinger der er forbundet til institutionerne i EU. EU-arket er udformet på samme måde som landearket, og en sammenligning gør det naturligt at spørge, om EU er et land, og om man kan være både dansk og europæisk. På arkets venstre side præsenterer vi kort EU s beslutningsprocedure, og øverst står korte fakta om EU. Spillet afslutter forløbet eller lægger op til, at klassen kan arbejde videre, men nu med en fælles referenceramme og nogle genkendelige roller, som kommunikationen kan tage udgangspunkt i. Igennem de næste 12 kapitler skal vi se, hvordan materialet er blevet udviklet, brugt, og hvilken kommunikation det har faciliteret. Billede 1: Eleverne har haft det sjovt under både landespillet og EU-spillet. Men har kommunikationen også været faglig? 16

17 DEL 1: Teori og produktudvikling 17

18 Kapitel 2: Kommunikation og forståelse Kapitel 2 præsenterer vores forståelse og brug af begreberne kommunikation og forståelse. Begge begreber spiller en fundamental rolle for den argumentation og de anbefalinger vi vil præsentere i de kommende kapitler. Begreberne er fra Niklas Luhmanns systemteori, og resten af specialet hviler på tre grundantagelser om kommunikation: 1) Kommunikation er forståelse 2) Kommunikation foregår i sociale systemer og 3) Kommunikationens mål er forskellig fra system til system. Vi slutter kapitlet med en kort kritik af Luhmann, og dermed en identifikation af de forbehold, som resten af specialet skal ses i forhold til. 2.1 Kommunikation er forståelse Kommunikation er ifølge Luhmann enheden af information, meddelelse og forståelse (Luhmann 2000: 186). Information er den viden som man gerne vil stille til rådighed for deltagerne i kommunikationen. Meddelelse er det betydningsindhold som faktisk bliver tilgængeligt mens forståelse er den lille del af meddelelsen, som den fortsatte kommunikation tager udgangspunkt i. Hvis man starter en EU-dialog med meddelelsen Det meste af EU s arbejde udføres i Bruxelles og derefter bliver mødt med modspørgsmålet Hvor ligger Bruxelles?, så er det ordet Bruxelles der bliver omdrejningspunktet for den videre kommunikation. Det er netop kravet om forståelse og forståelsen som betingelse for fortsat kommunikation, der gør Luhmanns kommunikationssyn dialogisk (jf. Luhmann 2000: 178). Når man analyserer kommunikation i Luhmanns optik, er det væsentligste altså ikke en analyse af tale eller skrift (meddelelse), men en analyse af hvad der bliver forstået og hvad denne forståelse får af konsekvenser for den videre kommunikation. (Luhmann 2000: kap 4). Man kan ifølge Luhmann ikke observere forståelse, men kun se hvordan kommunikationen fortsætter. Kommunikation tilbyder nemlig det Luhmann kalder en tilslutningshandling, som også kan oversættes med kommunikationens mulighed for fortsættelse (Luhmann 2000: 184). Spørgsmålet hvor ligger Bruxelles? er en tilslutningshandling. Denne tilslutning kan man selv tilslutte sig og svare: i Belgien, et sted med gode øl eller i hjertet af Europa. Herfra kan kommunikationen udvikle sig i nye retninger, og de vil alle illustrere, at kommunikation refererer til kommunikation i en selvreferentiel proces, hvor det, der lige er blevet sagt på en eller anden måde ligger til grund for det næste der bliver sagt (Luhmann 2000: 185). 18

19 Forståelse er en forskel Luhmann knytter forståelse sammen med begrebet difference, som vi oversætter til forskel. Forskellen består i, at man i kommunikation etablerer en ny forskel eller en ny afgrænsning af det man ved, i forhold til det man ikke ved. Disse skel skal først etableres kognitivt, inden de meningsfuldt kan indføres i kommunikationen. Luhmann peger på, at kognitive skemaer etableres ved at projicere en ny forskel over på en allerede velkendt forskel, hvorved forståelsen af nye skel kommer i stand (Luhmann 2006: 71; Luhmann 2000: 384). Når man vil facilitere faglig formidling, er det altså vigtigt at have en fornemmelse for deltagernes kognitive beredskab på den ene side, og på den anden indføre nye skel på en letforståelig måde som den videre kommunikation på en meningsfuld måde kan tage udgangspunkt i. Vi kommer senere ind på, hvordan debatspil kan indføre letforståelige skel, som kommunikationen kan fortsætte fra. Overførselsmetaforen og individorienteringen er utilstrækkelig Når kommunikation drejer sig om forståelse og tilslutningshandlinger, så illustrerer overførselsmetaforen ikke længere essensen af kommunikation. For det første fordi forståelse opstår ved at sammenligne med noget man allerede kender. Når en meddelelse gøres tilgængelig i et klasselokale, så kan 20 elever sammenligne meddelelsens meningsindhold med 20 forskellige ting, og dermed får de 20 forskellige muligheder for at tilslutte sig kommunikationen. Man kan påvirke det kognitive beredskab ved at lave nye og kreative sammenligninger, men man kan aldrig overføre det (Luhmann 2000: 180). Uden traditionelle begreber som modtager og budskab, må vi definere en række nye begreber. Ved at sætte fokus på tilslutningshandlinger, så er det mere korrekt at tale om en deltager, i stedet for at tale om en modtager af kommunikationen, og man bør ikke tale om en afsender, men en facilitator. I EU kom godt i gang er de lærere, der skal undervise de unge, ikke afsendere af budskaber, men de faciliterer dialog og kommunikation om EU-emner. Den analytiske konsekvens bliver et mindre fokus på individet og et større fokus på den sociale sammenhæng, som en kommunikation (eller undervisning) foregår i, og de tilslutningsmuligheder der ligger latent i disse sammenhænge. Det vil altså sige, at kommunikation ikke forklares ud fra den enkeltes motiver og interesser, men ud fra de muligheder kommunikationen selv tilbyder for fortsættelse af kommunikationen (i (delvis) modsætning til de kommunikationsmodeller der eksempelvis er præsenteret i Sepstrup 2007: 67; 72). 19

20 2.2 Kommunikation foregår i sociale systemer Når vi skal analysere kommunikation i et klasserum, så iagttager vi ifølge Luhmann kommunikationen i et interaktionssystem (Luhmann 2000: 212). Et meget enkelt interaktionssystem er for eksempel et chat-vindue på nettet. Selve systemet kan beskrives og analyseres på baggrund af det man ser på skærmen, nemlig en række meddelelser (chat-beskeder). Den løbende udvikling tager hele tiden udgangspunkt i systemet selv, dvs. tidligere meddelelser i chatten, som nye beskeder tilslutter sig. Det analytiske fokus er ikke på de personer, der sidder bag hver sin computerskærm og tilfører systemet nye beskeder, men udelukkende på de beskeder man ser på skærmen og den måde, hvorpå de relaterer sig til hinanden 4. Denne antagelse åbner op for en ny analysevinkel: Man kan nemt forestille sig, at den enkelte chat-bruger, sideløbende med deltagelsen i chatten, deltager i andre chatter, eller sidder og skriver en mail. Hermed er den samme person, næsten samtidigt, aktiv omkring flere systemer, der imidlertid må analyseres hver for sig. Med dette udgangspunkt er vi interesseret i at se på, hvilke muligheder kommunikationen (meddelelserne i chatten) tilbyder brugeren for fortsat at yde bidrag til kommunikationen, og i mindre grad på en psykisk analyse af, hvorfor brugeren kommunikerer, som han gør (Luhmann 2000: 256). Med denne antagelse om systemer indfører Luhmann et vigtigt skel mellem sociale systemer og psykiske systemer (Luhmann 2000: 318). Mens et socialt system kan se ud på mange måder (chat, foredrag, undervisningssammenhæng m.fl.), så er et psykisk system altid til stede i en krop og bliver normalt iagttaget som et individ 5. Kommunikationsteoretisk er forskellen på sociale systemer og individer vigtig, fordi kommunikation kun forekommer i sociale systemer. Sociale systemer er dog på ingen måde uafhængige af de psykiske systemer i sin omverden, for: sociale systemer opstår på grund af den støj, som psykiske systemer frembringer ved deres forsøg på at kommunikere (Luhmann 2000: 258). Det sociale system bliver holdt i gang af kommunikation og muligheden for fortsat kommunikation. Bevidstheden fungerer på samme måde i det psykiske system (Luhmann 2000: 278). Bevidstheden spiller altså en afgørende rolle, når meddelelser skal forstås og der skal leveres nye kommunikationsbidrag. Efter vores opfattelse markerer grænsen mellem sociale og psykiske systemer grænselandet mellem faget kommunikation og omkringliggende 4 Alt andet er omverden. 5 Se note 3. 20

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Det fælles i det faglige. Ph.d. Bodil Nielsen

Det fælles i det faglige. Ph.d. Bodil Nielsen Det fælles i det faglige Ph.d. Bodil Nielsen bodilnsti@gmail.com Det fælles i det faglige kompetencer på tværs Undersøgelse og dialog Eleverne skal lære at - forholde sig undersøgende til omverdenen -

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 9

Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 9. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Holstebro

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om?

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? 1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? Undersøgelsesmetoden/ fremgangsmåden: Hvordan spørger du? 2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du? Undersøgelsens

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE?

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? 54 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 6: HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? forebyggelse og kampagner www.op-i-røg.dk 55 Kapitel 6: Indhold Kapitlet giver et overblik

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Dette forløb er et introduktionsforløb til samfundsfag. Eleverne skal stifte bekendtskab med, hvad samfundsfags indhold og metoder er. I samfundsfag skal eleverne blandt

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

UNDERVISNING I SVÆRE TEMAER. Gode råd til arbejdet med svære temaer i museumsformidlingen

UNDERVISNING I SVÆRE TEMAER. Gode råd til arbejdet med svære temaer i museumsformidlingen UNDERVISNING I SVÆRE TEMAER Gode råd til arbejdet med svære temaer i museumsformidlingen Deltagere i studiegruppen Tunge temaer i din formidling: CFU - University College Lillebælt Forsorgsmuseet Svendborg

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

Læringsgrundlag. Vestre Skole

Læringsgrundlag. Vestre Skole Læringsgrundlag Vestre Skole Vestre Skole er som kommunal folkeskole undergivet folkeskoleloven og de indholdsmæssige, styrelsesmæssige og økonomiske rammer som er besluttet af Kommunalbestyrelsen i Silkeborg

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Elevens alsidige personlige udvikling

Elevens alsidige personlige udvikling Elevens alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Mål Tegn 0.-3. klasse Tegn 4.-7. klasse Tegn 8.-9. (10.)klasse kan samarbejde kan arbejde i grupper á 3-4. arbejder sammen med en makker om opgaver.

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 13/14 HTX

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Den målstyrede folkeskole

Den målstyrede folkeskole Den målstyrede folkeskole Konference: Forskning i folkeskole i forandring 19. august 2014 Jens Rasmussen Kommune Skole Nationale mål, resultatmål og Fælles Undervisning Tre nationale mål: 1. folkeskolen

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Det nye BRANDTS - et kunstmuseum der arbejder med visuel kultur. media literacy visual literacy

Det nye BRANDTS - et kunstmuseum der arbejder med visuel kultur. media literacy visual literacy Leslie Ann Schmidt Formidlings- og publikumschef, Brandts Det nye BRANDTS - et kunstmuseum der arbejder med visuel kultur media literacy visual literacy Leslie Ann Schmidt Formidlings- og publikumschef,

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonathan Hyams/Red Barnet Undervisningsvejledning indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad skal man være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug og anvendelse

Læs mere

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Dialogkortene De 12 kort i værktøjet beskriver de 12 dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø, som er nærmere beskrevet i hæftet. Spørgsmål til inspiration

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Netværk for fællesskabsagenter

Netværk for fællesskabsagenter Netværk for fællesskabsagenter Konsulentdag KL d.21.10.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket At komme til stede lyt til musikken og: En personlig nysgerrighed Væsentlige pointer fra sidst? Noget

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag.

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag. Målsætning I denne fase foldes målet for forløbet ud. Læreren kan orientere sig i et udpluk af forenklede fælles mål, samt de fire elevpositioner, for på den måde at forankre forløbet i en legitim læringsproces.

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kort bestemmelse af faget Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved et samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds-

Læs mere

Vejledning som integreret og undervisningsbaseret proces

Vejledning som integreret og undervisningsbaseret proces Vejledning som integreret og undervisningsbaseret proces UCC-konference 2014 Ann Christensen Vejledning i efterskolen Efterskoleforeningens vejledningssyn Vejledning indgår som en integreret dimension

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I tegn og ga Et -Ligeva Erd og fa Elleskab T D A O M K E R I Indhold Tegn og gæt øvelse der lægger op til en diskussion om stereotyper. Formål At eleverne opnår en forståelse for, at vi alle er forskellige,

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING DIT DEMOKRATI: OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dit Demokrati film og opgaver Folketinget ønsker at engagere unge i demokrati

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Rettevejledning til skriveøvelser

Rettevejledning til skriveøvelser Rettevejledning til skriveøvelser Innovation & Teknologi, E2015 Retteguiden har to formål: 1) at tydeliggøre kriterierne for en god akademisk opgave og 2) at forbedre kvaliteten af den feedback forfatteren

Læs mere

Moderne naturfagsundervisning Skolemessen i Aarhus den 23. april 2015

Moderne naturfagsundervisning Skolemessen i Aarhus den 23. april 2015 Moderne naturfagsundervisning Skolemessen i Aarhus den 23. april 2015 Kim Christiansen, C. la Cour skole, Randers Martin Krabbe Sillasen, VIA University College Christina Frausing Binau, NTS-Centeret På

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Praktikdokument 1. praktik

Praktikdokument 1. praktik Praktikdokument 1. praktik Efterår 2013 Matilde Clemmensen Studerendes navn Hold I13 Efterår 2013 1 Praktikdokument 15, stk.1. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.

Læs mere

Dropout versus push out Hvad vil det sige at undervise inkluderende?

Dropout versus push out Hvad vil det sige at undervise inkluderende? Dropout versus push out Hvad vil det sige at undervise inkluderende? Af Ulla Højmark Jensen Ph.d. Lektor i Unge og Ungdomsuddannelse på Institut for Filosofi og Læring Aalborg Universitet København Tre

Læs mere