Biografi på DOL FUI -teoretikere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biografi på DOL FUI -teoretikere:"

Transkript

1 Biografi på DOL FUI -teoretikere: Christian Bason Christian Bason er leder af MindLab. Han arbejdede i en årrække i Rambøll Management Consulting, hvor han senest var ansvarlig for virksomhedens rådgivning i offentlig organisation og ledelse. Christian er en aktiv skribent og foredragsholder i ind- og udland. Christian er passioneret omkring at forbedrer den offentlige sektors evne til at opfylde borgernes og samfundets behov. Han har arbejdet i mere end et årti med ledelse, innovation og udvikling af den offentlige sektor. Fra staten med en karriere som managementkonsulent, der arbejder for offentlige kunder, er han nu leder af MindLab, en tværministeriel innovations enhed. MindLab ønsker at være en af verdens førende i processen med at omdanne forståelse for realiteterne hos borgerne og virksomhederne til nye sociale løsninger. Christian er forfatter til fire bøger og talrige artikler om innovation, ledelse og management. Han er en hyppig gæstetaler i Danmark og i udlandet, og skriver regelmæssigt blogs og artikler om innovation og lederskab. Han er i gang med en ph.d. på design tænkt som en tilgang til ledelses innovation inden for staten. Velfærdsinnovation er fra 2007 Principper for offentlig innovation (2008/2010) MidtLab samarbejder med stat, region, kommune og den private sektor om innovation i praksis. Annemette Digmann Cand.mag og ph.d. - arbejder som afdelingschef i Region Midtjylland og har beskæftiget sig med ledelse og innovation gennem en årrække. Annemette Digmann er især optaget af det liv, som er hverdagen for de offentlige ledere og dagliglivet på de offentlige arbejdspladser. Der er mange myter om offentlig ledelse og Annemette Digmann undersøger om de har hold i virkeligheden ved at bevæge sig ud i marken med båndoptager, kamera og video, for at fastholde den flygtige hverdag. Når det således bliver muligt at gentage hverdagens situationer i langsom 1

2 gengivelse, dukker der mange undringer op. Ved at analysere lederes praksis opstår der ny viden og denne har Annemette Digmann omsat i foredrag, artikler og bøger. Henrik W. Bendix Henrik W. Bendix driver rådgivningsfirmaet Managers' Hotline A/S; cand.scient.pol. og ph.d. (organisation, CBS). Han arbejder med udvikling af forretning, ledelse og organisation i videnintensive virksomheder - private som offentlige. Forfatter til: Bendix og Harbo: Videnledelse i praksis, DJØF Forlag, 2004 Digmann, Bendix, Jensen og Jensen: Offentlig innovation - i balance mellem idé og systematik, Børsens Forlag, 2006 Bendix og Fjeldgaard: Frugtbar effektivisering i det offentlige, Børsens Forlag, 2006 Jens Peter Jensen Jens Peter Jensen er projekt direktør i MidtLab, et agentur for Region Midtjylland. Han har mere end 25 års international erhvervserfaring, det meste som administrerende direktør for et offentligt ejet konsulent bureau. I mere end to årtier har han været involveret i lederuddannelsen i Kina. Hans arbejdsopgaver omfatter en lang række lande i Østasien, Sydøstasien og Afrika. Han er en international konsulent for The University of Cambridge International Eksaminer. Hos MidtLab, er han en senior innovation specialist med særlig fokus på tværsektorielle innovation mellem den private, offentlige og tredje sektor. Jens Peter Jensen har en MA i britisk og amerikansk kultur. De fleste af hans lederskabs uddannelse var på universiteter i Singapore og Ohio, USA. Kirsten Engholm Jensen 2

3 Er antropolog og har lige så længe arbejdet med innovative eksperimenter i og på tværs af den offentlige sektor. Er ansat i MidtLab, Regions Midtjyllands innovationskatalysator og medforfatter til bøger om offentlig innovation. James G. March James G. March, f. 1928, amerikansk politolog og professor i organisationsteori ved Stanford University, Californien. March har flere gange været nobelprisnomineret i økonomi. Hans forfatterskab kredser om spørgsmål vedrørende handling og beslutningstagning, som ifølge March mere drejer sig om processer end resultater samt om at skabe mening og handle fornuftigt i en ofte uoverskuelig og uforudsigelig virkelighed. Fornuft og forandring er skrevet af en af organisationsteoriens store tænkere. James G. March diskuterer i denne bog myten om rationalitet og alternativerne hertil inden for en række forskellige temaer: ledelse, beslutningstagen, informationsbehandling, risikoadfærd, læring og udvikling. Bogen består af en række artikler, udvalgt af forfatteren selv. I bogen sætter James G. March spørgsmålstegn ved meget af det, vi normalt betragter som selvindlysende rigtigt og effektivt for ledere at gøre. Der er ikke længere grund til at tro, at en rationel handlemåde er det eneste fornuftige. Andre handlemåder, der f.eks. bygger på erfaring eller identitet, kan være både mere effektive og hensigtsmæssige. Det, ledere rent faktisk gør, er ikke per definition ringere end det, vi andre siger, de burde gøre. Beslutningsprocesser og andre organisatoriske processer, der ikke følger et rationelt mønster, kan sagtens rumme både fornuft og orden. At visse ledere og organisationsformer får succes og vinder udbredelse, betyder ikke i sig selv, at disse ledere og organisationsformer er bedre end dem, der faldt fra i processen. Fornuft og forandring er fra 1995 John P. Kotter John P. Kotter har været den førende forfatter inden for forandringsledelse, siden han i 1996 skrev sin første bog om emnet. Han er professor på Harvard Business School og opfattes som en af de 3

4 største autoriteter på området. Han har fået en lang række priser og udnævnelser for bøger såvel som artikler. John P. Kotter har i sin bog "I spidsen for forandringer" beskrevet de organisatoriske forhold vedr. forandringer: hvorfor medarbejdere er vigtige i forandringer og hvad der skal til for at få dem med til forandringer. Det interessante ved Kotter er hans evne til på en skarp og præcis måde at formulere de faldgruber og gode råd, som mange projektledere og forandringskonsulenter har erfaret. Han opstiller disse 8 punkter som forudsætninger for at "komme i hus": etabler en oplevelse af nødvendighed ("the burning platform") oprettelse af den styrende koalition udvikling af en vision og en strategi formidling af forandringsvisionen skabe grundlag for handling på bred basis (fjerne forhindringer mv.) generering af kortsigtede gevinster konsolidering af resultater og udvikling af mere forandring forankring af nye arbejdsformer i kulturen Den helt grundlæggende forudsætning for vellykket forandring er vellykket information og kommunikation. Derfor må der bruges både tid og kreativitet på at iscenesætte hvordan dette skal foregå. I spidsen for forandringer, 1995 Finn Borum Finn Borum, professor, Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Handelshøjskolen i København samt centerleder ved FLOS (Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet). Finn Borums forskningsindsats har været præget af en vedvarende interesse for både konflikt- og forandrings-processer i og omkring organisationer og for it-feltet og sygehusfeltet. It-feltet blev dels undersøgt i tidlige studier af edb-arbejde, dels senere i det såkaldte Chips-projekt ( ), der undersøgte den fremvoksende it-industri i Danmark. Sygehusfeltet har stået helt centralt i de seneste 10 års forskning, ikke mindst i forbindelse med Center for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet (FLOS ), der resulterede i en række markante publikationer. Finn Borum har gennem hele sin karriere været en engageret underviser og har sat sit præg på en lang række kurser og uddannelser, heriblandt cand.merc.- linjen i Strategi, Organisation og Ledelse (SOL) samt Master of Health Management, som han var med til at etablere i Strategier for organisationsændring er udgivet i

5 Helle Petersen Helle Petersen er ekstern lektor i strategisk kommunikation på Syddansk Universitet, og hun har udgivet en række bøger om kommunikation. Hun er bestyrelsesmedlem på Center for Virksomhedskommunikation på Handelshøjskolen i Århus og censor på en lang række videregående uddannelser. Siden afleveringen af sin ph.d.-afhandling Forandringskommunikation har hun arbejdet på at føre sine forskningsresultater ud i livet. Først som leder med ansvar for intern kommunikation og branding i Novo Nordisk, og nu som selvstændig kommunikationsforsker og -rådgiver. Hun rådgiver direktioner og kommunikationschefer om forandringskommunikation, om kvalitetssikring og måling af virksomhedens kommunikation og hun træner lederes kommunikationsevner. "Bogen og projektet drejer sig i væsentlig grad om topledelsens kommunikation, om formidlingen af budskaber og værdier fra topledelsen til den store organisation. Og det er ét af denne bogs bidrag, at den så klart viser, at der er forskel (men også ligheder) på kommunikation i en stor organisation med flere tusinde medarbejdere og en lille organisation med nogle snese eller nogle få hundrede medarbejdere." "Forandringskommunikation" er fra 2000 Mere info på: Kurt Klaudi Klausen Kurt Klaudi Klausen er professor i offentlig organisationsteori og ledelse ved Institut for Statskundskab, og leder af Master of Public Management uddannelsen ved Syddansk Universitet. Han har været medlem af en række foreningsbestyrelser såsom Dansk Selskab for Statskundskab, 5

6 Nordisk Forbund for Statskundskab, Dansk Selskab for Europaforskning, Foreningen af Danske Civiløkonomer og virksomhedsbestyrelser såsom Dafolo Fonden og Muusmann Research and Consulting. Han sidder i redaktionen for the International Public Management Journal og for Ledelse & Erhvervsøkonomi. Blandt de seneste bogudgivelser kan nævnes: Skulle det være noget særligt. Organisation og ledelse i det offentlige (Børsens Forlag 2001); Strategisk ledelse - de mange arenaer (Syddansk Universitetsforlag 2004); Institutionsledelse. Ledere, mellemledere og sjakbajser i det offentlige (Børsens Forlag 2006). De seneste store forskningsprojekter drejer sig om fusioner og kommunesammenlægninger. Institutionslederne er det yderste led i den offentlige sektors styring og ledelse. Det er dem, der skal tage hånd om medarbejderne og de offentlige serviceopgaver, og det er dem, der skal implementere forandringer og reformer. Men institutionslederne er ikke blot ansvarlige for, hvad der foregår i hver deres institution: De er en del af et ledelsessystem, som skal fungere i kraft af, at lederne arbejder sammen. Institutionsledere udvikler i disse år en ny og mere professionel ledelsesidentitet, men de plages samtidig af dilemmaer og splittede loyaliteter, som skal håndteres. Bogen sætter fokus på institutionslederne med henblik på at forstå, hvad der karakteriserer deres ledelsessituation. Institutionsledelse er fra 2006 Daniel Goleman Daniel Goleman, ph.d., har været journalist ved New York Times gennem 12 år, hvor han har skrevet om adfærds- og hjerneforskning. Da han udgav bogen Følelsernes intelligens i 1995, vakte den udelt begejstring langt ud over de traditionelle psykologiske forskerkredse. Bogen opnåede bred appel og status som international bestseller, idet den argumenterede for, at menneskelige egenskaber som selverkendelse, selvkontrol, udholdenhed og empati har langt større betydning for vores liv end den mere logisk betonede intelligenskvotient. I 1998 fulgte han op med bogen Working With Emotional Intelligence, hvor han overførte sine ideer til arbejdslivet. Med bogen Følelsesmæssig Intelligens i Lederskab, som Goleman har skrevet sammen med kollegerne Richard Boyatzis og Annie McKee, giver Goleman sit bud på, hvad det er, der adskiller den middelmådige leder fra den fremragende leder. Svaret er emotionel intelligens. Mennesker reagerer positivt eller negativt overfor deres ledere. Og derfor,er det nødvendigt for ledere at udvikle en effektiv ledelsesstil gennem: Selverkendelse Selvkontrol 6

7 Bedre håndtering af relationer til andre At påvirke andre til at yde deres bedste for virksomheden Forfatterne viser, hvordan Følelsesmæssig intelligens i lederskab kan bruges som et ledelses- og kommunikationsværktøj til at skabe resultater. Vi får indblik i, hvad der skaber gode ledere, og svar på, hvorfor nogle ledere er bedre end andre. Følelsesmæssig intelligens i lederskab er fra 2002 C. Otto Scharmer Dr. C. Otto Scharmer er lektor ved MIT, formand for Presencing Institut og en stiftende medlem af MIT Green Hub. Scharmer har rådført sig med globale virksomheder, internationale institutioner og regeringer i Nordamerika, Europa, Asien og Afrika. Han har co-designet og leveret prisbelønnede business lederskab programmer for virksomheder, herunder Daimler, PricewaterhouseCoopers, Fujitsu, og Google. Han laver programmer på tværs af sektorer for ledere i erhvervslivet, regeringer og det civile samfund, der fokuserer på at opbygge folks kollektive evne til at nå dybtgående fornyelse og forandring. Scharmer har en ph.d. i økonomi og ledelse fra Witten-Herdecke Universitet i Tyskland. Han introducerede den teoretiske ramme og praksis kaldes "presencing i sin bog Teori U (2007). Med sine kolleger, har Scharmer brugt presencing til at lette dybtgående innovation og forandringsprocesser både i virksomhederne og på tværs af samfundsmæssige systemer Mere om Scharmer: Teori U er fra

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen Introduktion Introduktion af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com Formålet med håndbogen Hvad er knowledge management Der er de senere

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Offentlig. Netværk baner vejen. Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok i Danmarks største miljønetværk. Læs mere side 17

Offentlig. Netværk baner vejen. Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok i Danmarks største miljønetværk. Læs mere side 17 Offentlig Ledelse03 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 Hanne og Anita i grønt makkerskab: Netværk baner vejen Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur FORFATTERE: Thomas Laursen, Jacob Wagner & Søren Mogensen VEJLEDER: Christian Waldstrøm Maj 2007 Institut for Ledelse BIVEJLEDER: Merete H. Qvist En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres

Læs mere

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse Guide til god ledelse 1 2 GUIDE TIL GOD LEDELSE Indhold Social kapital 4 5 Rum og rammer for ledelse 6 7 Kunsten at kommunikere 8 9 Sammenhængskraft 10 Facts om ledere 12 13 Ledertalenter 14 15 Eksperternes

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Lederuddannelse ja tak

Lederuddannelse ja tak Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 4:2009:December Lederne er vilde med uddannelse. Hvis de selv kunne bestemme, ville ni

Læs mere

Effektivitet er bestyrelsens udfordring

Effektivitet er bestyrelsens udfordring Effektivitet er bestyrelsens udfordring Hvordan sikrer bestyrelsen sig, at den løbende er værdiskabende og effektiv? Og hvordan ser den bedste udgave af bestyrelsen ud? Disse spørgsmål må enhver bestyrelse

Læs mere

Før og efter Strukturreformen: Professionalisering af kommunal institutionsledelse?

Før og efter Strukturreformen: Professionalisering af kommunal institutionsledelse? Før og efter Strukturreformen: Professionalisering af kommunal institutionsledelse? Kurt Klaudi Klausen og Dan Michael Nielsen Abstract Denne artikel undersøger de kommunale institutionslederes professionalisering

Læs mere

Er morgendagens offentlige ledere klædt på til at sætte

Er morgendagens offentlige ledere klædt på til at sætte 1 af 5 31-08-2011 15:17 www.lederne.dk Ledelseidag.dk nr. 7, august 2011 Indholdsfortegnelse Er morgendagens offentlige ledere klædt på til at sætte en innovativ dagsorden?... sådan spørger innovationsforsker

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Praksisnær. ledelse i det offentlige

Praksisnær. ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige førstelinjeleder 1. udgave, 1. oplag 2014 PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag 2014 Redaktør: Søren Voxted

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor

Medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor Medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor Af Anders Klitmøller, Jakob Lauring og Poul Rind Christensen Resumé Denne artikel har til formål at kaste lys over den rolle, medarbejderne spiller

Læs mere

PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014

PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014 PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014 6. - 7. februar PROGRAM VELKOMMEN TIL PROJEKTLEDERSUMMIT 2014 Atter i år åbner vi dørene til Rambølls hovedkvarter i Ørestaden og byder dig velkommen til et spændende Projektledersummit

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE 4 7 16 18 INDHOLDSFORTEGNELSE 04 FORORD 06 DET VIDENSKABELIGE MILJØ OG ARBEJDSMILJØET 07 TRE CENTRALE

Læs mere

Når en driftsøkonom takker af 9

Når en driftsøkonom takker af 9 K a p i t e l 1 Når en driftsøkonom takker af Professor Per Nikolaj Bukh og Professor Niels Peter Mols Der er blevet uddannet økonomer ved Aarhus Universitetet siden 1936, ja næsten ligeså længe, som der

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk organisation 2013 KATALOG KONTAKT Dansk Psykologisk Forlag Knabrostræde 3, 1. sal 1210 København K Tlf. 4546 0050 Info@dpf.dk www.dpf.dk FORLAgETS åbningstider Mandag-torsdag 8.30-16.00 Fredag 8.30-15.00

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere