D4.5 Referat af Code of Conduct Workshop. Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D4.5 Referat af Code of Conduct Workshop. Danmark"

Transkript

1 D4.5 Referat af Code of Conduct Workshop Danmark

2 Referat Code of Conduct workshop Ballerup, København, 25. juni 2015 Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets supported by the EU program Intelligent Energy Europe. The document is a publication of the main conclusions from the Transparense workshop on June 25 th. Note that main conclusions are drawn by EC Network. Date 25 th June 2015 Place Ballerup, Copenhagen Authors EC Network Denmark Disclaimer The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

3 Referat Code of Conduct workshop Ballerup, København, 25. juni 2015 Contents 1 FAKTA HOVEDPUNKTER FRA WORKSHOPPEN... 2 Appendix 1: Agenda... 4 Appendix 2: Deltagerliste... 5 Appendix 3: Slides... 6

4 Referat Code of Conduct workshop København, 25. juni Fakta Land Danmark Workshop No 2 Dato Titel Sted Organiseret af Målgruppe Anden national workshop om Code of Conduct (CoC) indenfor Energy Performance Contracting (EPC) Siemens Danmark, Borupvang 9, Ballerup, København EC Network Udvalgte repræsentanter fra den danske EPC sektor Antal deltagere 12 1

5 Referat Code of Conduct workshop København, 25. juni Hovedpunkter fra workshoppen Kontekst Workshoppen afholdtes som led i det europæiske Transparense projektet, hvis hovedmål er at skabe mere gennemsigtlighed og kvalitet i ydelser indenfor den europæiske Energy Performance Contracting (EPC) sektor. Et nøgle element heri omhandler indførelsen af en Code of Conduct (herefter betegnet som CoC) med henblik på at øge tilliden til EPC konceptet og styrke relationen mellem EPC klient og EPC leverandør (kaldet ESCO). Workshoppen foregik på forkant af efterfølgende Business Facilitation Seminar mhb. at udbrede kendskabet til EPC konceptet og diskutere de relaterede problemstillinger herved. Formålet med workshoppen var at have en diskussion af indførelse af en Code of Conduct (herefter betegnet som CoC) i den danske EPC sektor som afslutning af forløbet under Transparense projektet. Som nævnt ovenfor udspringer dette af et initiativ for at indføre CoC på europæisk plan med henblik på at skabe retningslinjer for at ESCO firmaer i Europa kan agere efter nogle fælles kvalitetsprincipper med den hensigt at skabe grundlag for et øget og mere transparent EPC marked. Deltagerne var repræsentanter fra ESCO branchen, DI, Dansk Energi, Frederiksberg kommune som EPC klient, COWI som EPC rådgiver, Energistyrelsen og EC Network som dansk partner i Transparense projektet (i alt 12 personer) Opfølgning af tidligere workshop Den første nationale workshop under Transparense blev afholdt et år tidligere, 25 juni Her var hovedkonklusionen, at det at indføre CoC i Danmark ikke umiddelbart vil bringe nogen særlig merværdi for det danske EPC marked. Punkterne i den europæiske version opfattedes som relevante og grundlæggende for EPC projekter, men i nogen grad omfattet af det omfattende danske aftalegrundlag og forventeligt yderligere dækket af det standard kontraktmateriale, som er under udarbejdelse. Endvidere blev det konkluderet at det danske marked i højere grad præget af tillid end andre europæiske lande. Resultater af Transparense: Nils Daugaard fra EC Network præsenterede information om EU policy af relevans for EPC. Ambitionerne er strammet med EU s rammeaftale frem til 2030 (herunder indikativt mål for energieffektivisering på 27%) og EPC spiller en fremtrædende rolle i Energieffektiviseringsdirektivet (EED). Herefter præsenteredes Transparense projektets undersøgelser af det europæiske marked, herunder er det slående at det danske marked er blandt det hurtigst voksende i Europa, endog kendetegnet ved ambitiøse (deep renovation) projekter. Sidste punkt var en omtale af europæisk Code of Conduct (CoC), som Transparense har været med til at indføre og der var en diskussion af relevansen i en dansk sammenhæng (se mere nedenfor). 2

6 Referat Code of Conduct workshop København, 25. juni 2014 Synspunkter fra DI Energi og ESCO netværket: Anne Lund Andersen fra DI nævnte at der er et potentiale i erhverv for ESCO virksomheder, og artikel 8 om obligatorisk energisyn for store virksomheder fra Energieffektivitetsdirektivet er med til øge virksomhedernes fokus på energiforbruget og energisparepotentialet. ESCO netværket under DI har forskellige events i støbeskeen og er i øvrigt indstillet på at fremme konceptets udbredelse. Annes kollega Morten Meyer Jørgensen har en fortid i Bygningsstyrelsen, og kunne supplere med informationer herfra. Endvidere bekræftede Anne og Morten DI s forbehold overfor CoC med samme begrundelser som blev fremført ved workshoppen i juni Code of Conduct: Diskussionen bekræftede den overordnede konklusion fra den første nationale workshop at CoC i Danmark ikke umiddelbart vil bringe nogen særlig merværdi for det danske EPC marked. Det skal tilføjes hertil at førende danske ESCOs som Schneider og Siemens har underskrevet CoC og dermed støtter op om det europæiske initiativ for at skabe tillid, kvalitet og dynanik i markedet. Denne opdeling mellem DI Energi, der udtrykker forbehold, og den mere positive indstilling fra ESCO firmaerne overfor CoC vil blive reflekteret i Transparense s afsluttende indsats for at skabe grundlag for en fremtidig CoC struktur i Danmark. Konklusionerne heri vil bl.a. blive belyst ifm projektets afsluttende Styrekomité møde. 3

7 Referat Code of Conduct workshop København, 25. juni 2014 Appendix 1: Agenda Anvendelse af EPC Code of Conduct i Danmark Ballerup, den 25. juni 2015 Velkomst Kl Velkomst ved EC Network Rundbord præsentation af deltagerne Code of Conduct i en europæisk og dansk kontekst Resultater fra Transparense, inkl. Code of Conduct v/ec Network Nils Daugaard Synspunkter fra DI Energi og ESCO netværket Diskussion Afrunding 4

8 Referat Code of Conduct workshop København, 25. juni 2014 Appendix 2: Deltagerliste Lars Nielsen, Siemens Kurt Othendal Nielsen, Siemens Casper Højgaard, Schneider Electric Annette Bisgaard, Energi Midt Anne Lund Andersen, DI Morten Meyer Jørgensen, DI Tina Sander, Dansk Energi Jacob Høgh, Dansk Energi Jens Røschmann, COWI Henrik Aabye, Frederiksberg Kommune Niels Bruus Varming, Energistyrelsen Nils Daugaard, EC Network 5

9 Referat Code of Conduct workshop København, 25. juni 2014 Appendix 3: Slides 6

10 EU policy og resultater fra Transparense Nils Daugaard, EC Network National CoC workshop, 25. juni

11 Projekt Summary Transparense Koordinator SEVEn (Tjekkiet) 20 partnere fra 20 EU medlemslande Dansk partner: EC Network Projektperiode: Overordnede formål: Tage pulsen på det eksisterende marked øge tilliden til EPC markedet gennem udvikling af retningslinjer for grundlæggende værdier og kvalitetskrav for EPC Projekter videns- og erfaringsudveksling landene imellem Træning af EPC aktører 2

12 Projekt Summary Transparense Europæisk Styregruppe: eu.esco EFIEES - European Federation of Intelligent Energy Services The European PPP Expertise Centre (EPEC)/EIB JRC, The European Commission's in house science service Transparense project team 3

13 TRANSPARENSE Status på Energieffektivitetsdirektivet (EED) 4

14 TRANSPARENSE EPC og Energieffektivitetsdirektivet Energy Performance Contracting prioriteret i EED Offentlig-privat samarbejde gennem EPC kan sikre gennemførlighed og kvalitet af energiprojekter Opnåelse af EU mål kræver privat involvering og kapital Hovedparten af investeringerne i EE/RES skal komme fra den private sektor EU og nationale fonde skal kun supplere Investeringsbehov : 850 Milliarder EUR Cirka 85 Milliarder EUR per år hvoraf 60 Milliarder EUR er relateret til bygninger 5

15 EPC Support Strategi Implementering af art. 18 (EED) Fremme af energitjenester: Medlemsstaterne skal fremme markedet for energitjenester og små og mellemstore virksomheders adgang hertil bl.a. gennem Information Standardkontrakter (EPC) Fremme udbredelsen af frivillige kvalitetsmærker Formidle information om bedste praksis, finansieringsinstrumenter m.v. Mulig etablering af en uafhængig instans m.h.p. at sikre en effektiv behandling af klager og bilæggelse af tvister, der opstår fra energitjenestekontrakter (EPC kontrakter) 6

16 TRANSPARENSE 2030 framework 7

17 TRANSPARENSE EPC markedsundersøgelse, sept dec 2013 Respondenter Har adresseret de væsentligste leverandører af EPC ydelser i de 20 projektlande gennem spørgeskemaer og direkte kontakt 141 ESCOer har udfyldt det rundsendte spørgeskema Banker og finaniseringsinstitutter var også adresseret: I alt 42 svar Koordinator af undersøgelsen: EEVS, Energy Efficiency Verification Specialist, UK 8

18 TRANSPARENSE Markedsundersøgelse Vurdering af markedsudviklingen

19 TRANSPARENSE Markedsundersøgelse Fordeling på offentlig og privat sektor 10

20 TRANSPARENSE EPC markedsundersøgelse - barrierer 11

21 TRANSPARENSE Markedsundersøgelse Typisk investeringsomfang for EPC projekter Investeringsomkostningerne for EPC projekter er stort set ligeligt fordelt mellem små og store projekter 12

22 TRANSPARENSE EPC markedsundersøgelse, sept dec 2013 Danmark: Et af de hurtigste voksende markeder i Europa, op mod 30 ESCO projekter siden 2008, især i kommuner Drivkræfter: Vedligeholdelsesefterslæb, Lokal klima- og energipolitik, kapacitetsbehov, energimærker, EEO, fordelagtig finansiering Udfordringer: kompleksitet, tillid, behov for standardisering, manglende politisk support ifølge 50% af respondenterne, mangel på koordinering i sektoren, spredning til andre typer af klienter/sektorer Den mest bemærkelsesværdige udvikling, sammenlignet med andre lande: stigende længde af tiltag med lang tilbagebetalingstid, op til 20 år, og den stigende projektstørrelse baseret på puljing af flere bygninger 13

23 EPC development in Denmark: Moving from first to second/third generation of EPC projects First generation of EPC projects in Danmark Volume up to 3 MEUR Limited to public buildings and the low hanging fruits of building measures The guaranteed energy savings from the ESCOsupplier were usually in the range of 15-25% (for the entire contract period) The pay-back period of the implied measures was 8-10 years The Baseline Energy data basis was often insufficient The projects are own financed by the client (municipality) Next generation of ESCO projects in Danmark Increasing volume; 6-20 MEUR Have developed to become holistic (including issues like building envelope, indoor climate and expanding to other areas like public lighting) The guaranteed energy savings from the ESCOsupplier has increased to 20-30% (limited to 3-5 years, with option for expansion) The pay-back period of the implied measures has increased to years The Baseline Energy data basis has improved The projects are own financed by the client (municipality)

24 TRANSPARENSE Markedsundersøgelse Typiske investeringer i EPC Projekter Eksempler på forskelle i projekt indhold: Energiledelse: DK: 100% af alle projekter, EU: 68% Klimaskærm: DK: 50%, EU: 30% PV-anlæg: DK: 75%, EU: 40% 15

25 Bygger på SBi undersøgelse fra 2013: Gennemført som omfattende survey af DK kommuners praksis Fire modeller for energirenovering Øjeblikkelige besparelser Optimeret drift ESCO Intern Ekstern Integreret vedligehold EMOstyring Undersøgelsen viste at 70% af kommunerne har en energi strategi og at der er bred opbakning til energioptimering Trinvise besparelser

26 Besparelser Trinvise eller øjeblikkelige besparelser Forbrug <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Øjeblikkelige besparelser (via ESCO) Trinvise besparelser (via interne løsninger) Tid Motivation for ESCO Besparelserne kan opnås hurtigt. Generelt gode erfaringer med de danske ESCO projekter. Mod forventning har projekterne ofte været gode til at skabe lokal arbejdskraft Forbehold mod ESCO Kan opleves som om at nogle af de økonomiske gevinster forsvinder fra kommune kassen Arbejdet med at forberede ESCO kontrakter kan være en barriere, ligesom der kan være skepsis i drift forvaltningen mht. at få en ekstern aktør på banen

27 EPC development in Denmark: Conclusion and challenges ahead EPC highlights EPC projects Booming in terms of public buildings. So far scarce development in other areas Local authorities (municipalities) Increasingly motivated due to more trust in EPC and commitment to climate policies EPC promotion and financing So far the EPC projects have been based on the municipalities own financing. The future might bring other models Energy policy and planning The five Danish regions are just starting a process on regional sustainable energy action plans. Not yet clear how EPC will be integrated in this process Copenhagen is one of the pioneer municipalities with a goal to become CO2 neutral by EPC might become an important tool to realise this goal

28 TRANSPARENSE - EPC Support Strategi EPC Code of Conduct Transparense støtter EPC markedet gennem udvikling af EPC Code of Conduct Omfatter grundlæggende principper for planlægning og gennemførelse af EPC/ESCO projekter Øge gennemsigtighed, kvalitet, og troværdigheden af EPC ydelser Projektet sigter på at sikre bred accept og brug af EPC Code of Conduct blandt markedsaktører Og dermed støtte en stigende efterspørgsel efter EPC ydelser 19

29 TRANSPARENSE EPC Code of Conduct Europæisk version 1. EPC projekter er økonomisk attraktive 2. EPC-udbyderen påtager sig performance-risikoen (vurdering af besparelser, design, implementering, drift) 3. Besparelserne er fuldt ud garanteret af EPC-udbyderen 4. ESCOet understøtter opbygning af systematisk og struktureret energiledelse hos klienten 5. Forholdet mellem ESCOet og klienten er langsigtet, fair og transparent 6. Alle trin i et EPC projekt er transparente (overholdelse af national lovgivning, nul-tolerance mod korruption m.v.) 7. EPC projekter støtter finansiering af tiltag i nødvendigt omfang 8. EPC projekter kræver kvalificeret personale 9. ESCOet fokuserer på høj kvalitet og omhu i alle trin af projektets gennemførelse 20

30 EPC Support Strategi EPC Code of Conduct EPC Code of Conduct Er en frivillig forpligtigelse -ikke juridisk bindende Grundlæggende mekanismer til sikring af professionalisme i EPC markedet En indikator for nye ESCOer i relation til kvalitetskrav En kvalitetsindikator for klienter: hvad kan de forvente og kræve af leverandører - og hvilke principper skal de selv overholde for at EPC projekterne kan gennemføres til alle involverede parters tilfredshed 21

31 TRANSPARENSE EPC Code of Conduct Erstatter ikke ABT 93, ABR 89, standard modeller/kontrakter, CEN standarder m.v. Er et første dokument/udgangspunkt mellem leverandør og klient Der lægges op til at ESCO/EPC leverandører underskriver CoC gennem nationale organisationer (som en form for kvalitetsmærkning) Alternativt gennem den europæiske ESCO Forening (EU.ESCO) 22

32 TRANSPARENSE EPC Code of Conduct Erstatter ikke ABT 93, ABR 89, standard modeller/kontrakter, CEN standarder m.v. Er et første dokument/udgangspunkt mellem leverandør og klient Der lægges op til at ESCO/EPC leverandører underskriver CoC gennem nationale organisationer (som en form for kvalitetsmærkning) Alternativt gennem den europæiske ESCO Forening (EU.ESCO) 23

33 TRANSPARENSE EPC Code of Conduct 24

34 TRANSPARENSE EPC Code of Conduct 25

35 Tak for opmærksomheden! Nils Daugaard Visit: The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein. 26

ESCO aktiviteter på den europæiske og danske scene

ESCO aktiviteter på den europæiske og danske scene ManagEnergy ESCO aktiviteter på den europæiske og danske scene Kaj Leonhart Petersen, EC Network ESCO Workshop, 2. april 2014, Aalborg ManagEnergy ManagEnergy Et initiativ fra EU-Kommissionens DG ENERGY

Læs mere

D6.10 Documentation of National Business Facilitation Seminars

D6.10 Documentation of National Business Facilitation Seminars D6.10 Documentation of National Business Facilitation Seminars Ballerup, Copenhagen, 25 th June 2015 Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Træningsmodul 4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul 4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul 4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

D4.5 Referat af Code of Conduct Workshop. Danmark

D4.5 Referat af Code of Conduct Workshop. Danmark D4.5 Referat af Code of Conduct Workshop Danmark Referat Code of Conduct workshop København, 25. juni 2014 Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense

Læs mere

EU og nationale mål og motivation for energi og klima

EU og nationale mål og motivation for energi og klima ManagEnergy Event Aalborg, 18-19 Marts 2014 EU og nationale mål og motivation for energi og klima V/Nils Daugaard, EC Network Energy Hvorfor en aktiv energi og klima indsats? Økonomiske besparelser almindelig

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere)

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) EC Network www.ecnetwork.dk Det Syddanske EU Kontor www.sdeo.dk Et overblik

Læs mere

unity power www.noah.dk www.communitypower.eu Name - Date

unity power www.noah.dk www.communitypower.eu Name - Date unity power www.noah.dk www.communitypower.eu Name - Date Henning Bo Madsen! Arbejdet med energi / energipolitik siden 1979 som græsrod og i forskellige projekter.! P,t, ansat i NOAH Friends of the Earth

Læs mere

Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC

Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC Manag Event København, 27 Maj 2013 Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC V/Nils Daugaard, EC Network Hvorfor energi besparelser? Økonomiske besparelser almindelig sund fornuft

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

ManagEnergy Workshop Horsens, 19-20 september 2012. Introduktion til Borgmesteraftalen v/nils Daugaard, Energy Consulting Network

ManagEnergy Workshop Horsens, 19-20 september 2012. Introduktion til Borgmesteraftalen v/nils Daugaard, Energy Consulting Network ManagEnergy Workshop Horsens, 19-20 september 2012 Introduktion til Borgmesteraftalen v/nils Daugaard, Energy Consulting Network SEAP workshop i Skanderborg, 23-24 nov 2011 Hvad er Borgmesteraftalen (Covenant

Læs mere

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP2 SDH enabling buildings with high energy performance Task 2.1 Survey and horizontal review of the existing models D2.2 Information sheet on building legislation

Læs mere

CEPH projektet. Videreuddannelse til passivhusdesigner Eksempler på undervisningsmateriale

CEPH projektet. Videreuddannelse til passivhusdesigner Eksempler på undervisningsmateriale CEPH projektet Videreuddannelse til passivhusdesigner Eksempler på undervisningsmateriale (dansk version) With the support of: The sole responsibility for the content of this publication lies with the

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

D3.4 Documentation of Training no. 2 including input for D3.5 Evaluation Report DENMARK

D3.4 Documentation of Training no. 2 including input for D3.5 Evaluation Report DENMARK D3.4 Documentation of Training no. 2 including input for D3.5 Evaluation Report DENMARK Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Idé skitse: Dansk CoM platform. Udarbejdet af:

Idé skitse: Dansk CoM platform. Udarbejdet af: Idé skitse: Dansk CoM platform Udarbejdet af: Baggrund udviklingen af CoM Mere end 5.000 byer har tilsluttet sig Borgmesteraftalen og der er indsendt mere end 3.000 SEAPs = et kæmpe potentiale for investeringer

Læs mere

Energibesparelser i et økonomisk perspektiv

Energibesparelser i et økonomisk perspektiv Green Ship of The Future 26. Okt 09 Energibesparelser i et økonomisk perspektiv Anders Stouge DI Energibranchen Ast@di.dk DI Energibranchens bestyrelse Formand Jørgen Mads Clausen Danfoss A/S Næstformand

Læs mere

Energitjek i DagliBrugsen, Ballen, Samsø

Energitjek i DagliBrugsen, Ballen, Samsø Energitjek i DagliBrugsen, Ballen, Samsø 20 feb 2014 Michael Kristensen og Jan Jantzen mk@energiakademiet.dk www.night-hawks.eu/denmark IEE/12/671/S12.644734Duration: 1.4.2013-30.9.2015 The sole responsibility

Læs mere

Sustainable Energy Communities in Historic Urban Areas

Sustainable Energy Communities in Historic Urban Areas DANSK UDGAVE SECHURBA projektets overordnede mål er at få sat bæredygtige energitiltag i historiske bygninger og områder på dagsorden i de kommende energipolitikker og lokale udviklingsprogrammer. Dette

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Energitjek i Medborgerhuset, Tranebjerg, Samsø

Energitjek i Medborgerhuset, Tranebjerg, Samsø Energitjek i Medborgerhuset, Tranebjerg, Samsø 17 okt 2014 Michael Kristensen og Jan Jantzen mk@energiakademiet.dk www.night-hawks.eu/denmark IEE/12/671/S12.644734Duration: 1.4.2013-30.9.2015 The sole

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

ManagEnergy Workshop Aalborg, 18-19 Marts 2014. Workshop intro. v/nils Daugaard, Energy Consulting Network

ManagEnergy Workshop Aalborg, 18-19 Marts 2014. Workshop intro. v/nils Daugaard, Energy Consulting Network ManagEnergy Workshop Aalborg, 18-19 Marts 2014 Workshop intro v/nils Daugaard, Energy Consulting Network SEAP workshop i Skanderborg, 23-24 nov 2011 ManagEnergy consist of three pillars ManagEnergy Web

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Incitamenter til energibesparelser

Incitamenter til energibesparelser Incitamenter til energibesparelser Et projekt for Slots- og Ejendomsstyrelsen Ejendomsforeningen Danmark Gå-hjem-møde 2. november 2009 Seniorkonsulent, Ph.D Jesper Munksgaard Agenda Kort om Pöyry Udfordringen

Læs mere

Energitjek i Medborgerhuset, Tranebjerg, Samsø

Energitjek i Medborgerhuset, Tranebjerg, Samsø Energitjek i Medborgerhuset, Tranebjerg, Samsø 28 maj 2015 Michael Kristensen og Jan Jantzen mk@energiakademiet.dk www.night-hawks.eu/denmark IEE/12/671/S12.644734Duration: 1.4.2013-30.9.2015 The sole

Læs mere

D3.4 Documentation of Trainings including input for D3.5 Evaluation Report. Denmark

D3.4 Documentation of Trainings including input for D3.5 Evaluation Report. Denmark D3.4 Documentation of Trainings including input for D3.5 Evaluation Report Denmark Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency

Læs mere

D3.4 Documentation of Trainings including input for D3.5 Evaluation Report. Denmark

D3.4 Documentation of Trainings including input for D3.5 Evaluation Report. Denmark D3.4 Documentation of Trainings including input for D3.5 Evaluation Report Denmark Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

TræningsmodulIII. EPC Processen fra kontrakt til garanterede besparelser. Projekt Transparense. www.transparense.eu

TræningsmodulIII. EPC Processen fra kontrakt til garanterede besparelser. Projekt Transparense. www.transparense.eu TræningsmodulIII. EPC Processen fra kontrakt til garanterede besparelser Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen?

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? Energibesparelser Hvad Dagsorden 2 Velkomst og introduktion til de nyeste energispareordninger Konsulent Anne Lund Andersen, DI Energi Energiforbruget i industrien er faldet fra 1980-2014 Endeligt energiforbrug

Læs mere

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller»

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» ESCO finansiering Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» Casper Højgaard Salgschef, Energy Solutions Casper.hoejgaard@schneider-electric.com Agenda 1. Hvad vinder kommuner ved at vælge

Læs mere

The Arctic Dimension, Horizon 2020

The Arctic Dimension, Horizon 2020 Strategisk satsning Aktiviteter Det skal du være klar til at give Tid Det vigtigste parameter for at lykkes med en satsning er at der afsættes tid og ressourcer til at planlægge og afvikle de ønskede aktiviteter.

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Skærpede regler for energieffektivitet i EU

Skærpede regler for energieffektivitet i EU Skærpede regler for energieffektivitet i EU Claus Bugge Garn Agenda Hvorfor fokus på energieffektivitet i EU? Hvilken rolle spiller bygninger? Nye Bygninger Det nemme tiltag Eksisterende bygninger Dyb

Læs mere

Bæredygtig energi i historiske områder

Bæredygtig energi i historiske områder DANSK UDGAVE SECHURBA projektet Vedvarende energiteknologier og energieffektive løsninger implementeres ofte ikke i eller bygninger. Dette skyldes en blanding af lovmæssige, sociale, kulturelle, tekniske

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ESCO. Muligheder og potentialer i ESCO aftaler for kommunerne

ESCO. Muligheder og potentialer i ESCO aftaler for kommunerne ESCO Muligheder og potentialer i ESCO aftaler for kommunerne Vi piller ikke ved misforståelsen mellem EPC og ESCO.men vi hører den tit brugt som undskyldning Hvilke ESCO potentialer er der i kommunerne

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Energitjek i Expert, Tranebjerg, Samsø

Energitjek i Expert, Tranebjerg, Samsø Energitjek i Expert, Tranebjerg, Samsø 20 dec 2014 Michael Kristensen og Jan Jantzen mk@energiakademiet.dk www.night-hawks.eu/denmark IEE/12/671/S12.644734Duration: 1.4.2013-30.9.2015 The sole responsibility

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Forenet i mangfoldighed

Forenet i mangfoldighed NetQues projektrapport Logopædiuddannelserne i Europa Forenet i mangfoldighed Network for Tuning Standards and Quality of Education Programmes in Speech and Language Therapy/Logopaedics across Europe (NetQues):

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Energitjek i Solcentret, Tranebjerg, Samsø

Energitjek i Solcentret, Tranebjerg, Samsø Energitjek i Solcentret, Tranebjerg, Samsø 17 jul 2015 Michael Kristensen og Jan Jantzen mk@energiakademiet.dk www.night-hawks.eu/denmark IEE/12/671/S12.644734Duration: 1.4.2013-30.9.2015 The sole responsibility

Læs mere

Erfaringer med ESCO-modellen

Erfaringer med ESCO-modellen Erfaringer med ESCO-modellen Høje-Taastrup Kommune Tove Sanderbo Leder af Rådgiverteam, CEIS, Høje-Taastrup Kommune Casper Højgaard Salgschef, Schneider Electric, Energy Solutions Agenda 1. Introduktion

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

ManagEnergy Capacity Building Workshop Aalborg, 18-19 March 2014

ManagEnergy Capacity Building Workshop Aalborg, 18-19 March 2014 ManagEnergy Capacity Building Workshop Aalborg, 18-19 March 2014 Introduction to EU Support for Project Development Assistance By EC Network EU Project Development Assistance - PDA EU har etableret en

Læs mere

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer?

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? - Erfaringer fra kommuner og almene boliger Marianne Fox og Frederikke Abildtrup, Byggeri Management 1 Hvad er ESCO? Finansieringsmodel for energirenovering

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012 ESCO koncept for energibesparelser i bygninger 22. oktober 2012 Building Technologies en global aktør inden for bygninger og automation Building Technologies Division Security Fire Safety Building Automation

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Læs mere

Energitjek i Legekæden, Tranebjerg, Samsø

Energitjek i Legekæden, Tranebjerg, Samsø Energitjek i Legekæden, Tranebjerg, Samsø 17 jul 2015 Michael Kristensen og Jan Jantzen mk@energiakademiet.dk www.night-hawks.eu/denmark IEE/12/671/S12.644734Duration: 1.4.2013-30.9.2015 The sole responsibility

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

D3.4 Documentation of Training no. 1 including input for D3.5 Evaluation Report DENMARK

D3.4 Documentation of Training no. 1 including input for D3.5 Evaluation Report DENMARK D3.4 Documentation of Training no. 1 including input for D3.5 Evaluation Report DENMARK Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency

Læs mere

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Bycirklens Kina-erhvervsstrategi

Bycirklens Kina-erhvervsstrategi Bycirklens Kina-erhvervsstrategi GODKENDT SEPTEMBER 2013, OPDATERET MARTS 2014, 2013-2016 Strategi for Kina samarbejdets indsats på erhvervsområdet Indhold Baggrund... 3 Strategiens hensigt og formål...

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer, juni, 2013

HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer, juni, 2013 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer, 2013 24. juni, 2013 Alt bæredygtigt byggeri, både nybyggeri og renovering forudsætter, at man tænker helhedsorienteret

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Seminar om ESCO Grøn vækst og ESCO samarbejder. Den 2. april 2014 Camila Damsø Pedersen Erhvervspolitisk Afdeling, Dansk Byggeri

Seminar om ESCO Grøn vækst og ESCO samarbejder. Den 2. april 2014 Camila Damsø Pedersen Erhvervspolitisk Afdeling, Dansk Byggeri Seminar om ESCO Grøn vækst og ESCO samarbejder Den 2. april 2014 Camila Damsø Pedersen Erhvervspolitisk Afdeling, Dansk Byggeri Hvorfor er ESCO-konceptet interessant for Dansk Byggeri? Dansk Byggeri: 5.800

Læs mere

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013 24. Januar 2013 Havvindmøller 6+ MV Tommy Petersen Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The information contained herein

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

Energi og byer planlægning, indikatorer og rebound effekter erfaringer fra EU-RP7 projekt PLEEC Christian Fertner

Energi og byer planlægning, indikatorer og rebound effekter erfaringer fra EU-RP7 projekt PLEEC Christian Fertner Energi og byer planlægning, indikatorer og rebound effekter erfaringer fra EU-RP7 projekt PLEEC Christian Fertner Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) Københavns universitet chfe@ign.ku.dk

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration

Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration 29 august 2017 Martha Lewis In connection with an initiative from Sustainable Build, Henning Larsen has

Læs mere

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools ES Positive European Schools On-line-kursus Modul 5 Practice Engagement og mening This project has been funded with support from the European

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011 www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner Herning Business coach seminar Indhold 1. Præsentation mv. 2. Forretningsplaner og krav til iværksætteren 3. Budgetter 4. Kreditvurdering af Mogens

Læs mere

Energitjek i Susannes Køkken, Tranebjerg, Samsø

Energitjek i Susannes Køkken, Tranebjerg, Samsø Energitjek i Susannes Køkken, Tranebjerg, Samsø 22 jul 2015 Michael Kristensen og Jan Jantzen mk@energiakademiet.dk www.night-hawks.eu/denmark IEE/12/671/S12.644734Duration: 1.4.2013-30.9.2015 The sole

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an?

ESCO hvordan gribes det bedst an? ESCO hvordan gribes det bedst an? APRIL 2014 KMS 388 Ver. 5.0 Erfaringer med brug af ESCO-samarbejder til energirenovering Agenda Kort firmapræsentation Design af tilpasset ESCO model Formål/behov Forankring,

Læs mere

Innovation i Horizon 2020 Klima

Innovation i Horizon 2020 Klima Innovation i Horizon 2020 Klima Stefanie Bondy Jørgensen, EuroCenter o NCP for Klima, Rummelige Samfund og Videnskab med og for samfundet i Horizon 2020 o Medlem af programkomitéen for Klima Horizon 2020

Læs mere