Opdateringsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateringsbeskrivelse"

Transkript

1 Opdateringsbeskrivelse til DLBR Mark Online (januar 2014) 1

2 Opdateringsbeskrivelse Udgivet Januar 2014 Redaktør Udgiver PlanteIT Videncentret for Landbrug Support Videncentret for Landbrug tilbyder support på telefon Du kan også kontakte os via Ved henvendelse til support beder vi dig oplyse navn og brugerlogin. Support yder hjælp til den faglige anvendelse af programmerne og til spørgsmål af generel og teknisk karakter. Åbningstider Mandag til torsdag: kl Fredag: kl Efter kl. 16 kan du kun få svar på tekniske og generelle spørgsmål. Support fra Videncentret for Landbrug er et supplement til den support landbrugscentrene yder. 2

3 Generelt Nedenstående opdateringsbeskrivelse er en samlet omtale af ændringer i Mark Online uanset om ændringen alene findes i en af versionerne eller om ændringen findes i både Light-, Basic- og Plus- og Premium versionen af Mark Online. Opdateringsbeskrivelsen er kronologisk opdelt i afsnit med de nyeste ændringer omtalt først. Januar 2014 Udlæsning af XML fil til Tast Selv Det er muligt at udlæse XML filer med data til fællesskema og opgørelse af efterafgrøder som grundlag for ansøgning/indberetning til Naturerhvervsstyrelsens Tast Selv service. Filerne udlæses via punktet Indberetning, Fællesskemaet, Eksportér data til fil. Når man eksporterer filen kan man vælge: Ansøgning til fællesskema Fil med markplandata til ansøgningen i Tast Selv. Dvs. markplangrundlag for ansøgning om hektarstøtte Herunder kan man vælge at medtage miljø- og økologioplysninger fra Mark Online. Efterafgrøder og gødningsoplysninger Hvis bedriften er tilmeldt Ekstensivt Landbrug ordningen eller er et undtagelsesbrug skal gødningsoplysninger med og der skal foretages en kvote beregning i Tast Selv senest 16. april 2014 For øvrige bedrifter kan du vælge at medtage gødningsoplysninger og beregne N-kvote som dokumentation for gødningsplan i stedet for et Skema A på bedriften Filen indeholder også data til indberetninger til begge sider om efterafgrøder i Tast Selv Opgørelse af efterafgrøder 2013/14. Tast Selv har allerede dine efterafgrøder og alternativer fra efterår Fra dit indsendte fællesskema beregnes grundareal og efterafgrødekravet. Har du modtaget / afgivet efterafgrøder til anden virksomhed eller konverteret efterafgrøde til N-kvote, oploades disse oplysninger fra Mark Online til denne side. Frist for indberetning er 16. april 2014 Skemaet i Tast Selv indeholder også en side med Planlagte efterafgrøder / alternativer for kommende efterår Har du lagt disse oplysninger i din markplan for 2014, så oploades oplysninger fra Mark Online til denne Skema side. Frist for indberetning af de planlagte efterafgrøder i efteråret 2014 er 31. august Konsulentinformation Nyt i forhold til 2013 er, at man kan medtage konsulentnavn, og tlf nr. i XML-filen. Det er frivilligt om man ønsker konsulentinformation med i XML-filen. Medsendt konsulentinformation kan ses i Tast- Selv for ansøgningen under punktet Erklæring/kontakt. 3

4 Tilføjelser i markplan billederne af hensyn til fællesskemaet År med græs For at kunne holde styr på hvor lang tid, det er siden, at en græsmark er omlagt, er der i markplan billederne tilføjet en kolonne År med græs. Man angiver græssets alder, hvorefter værdien vil blive talt op med en i det efterfølgende år, når marken oprettes næste år. Omlægges græsmarken skal man selv nulstille værdien til 1. Kolonnen er tilgængelig i visningerne Afgrøde, efterafgrøde og harmoni, Fællesskema, Areal- og afgrødeoplysninger samt Fællesskema, økologi. Fællesskema I Mark Online er tilføjet nye kolonner, hvor man kan angive data for Artikel 34, Lavskov plantet, Lavskov stævnet. Disse fremgår i fællesskemaet under punktet Markplan og enkeltbetaling, og kan uploades via XML-filen. Desuden kan man nu også i Mark Online markere for Pleje af græs- og naturarealer. Tæt lavt plantedække og 1,5 stor kreatur pr. ha. Disse fremgår i fællesskemaet under punktet Etårige ordninger, og uploades via XML-filen. De nye kolonner er tilgængelige i visningerne Fællesskema, Areal- og afgrødeoplysninger samt Fællesskema, økologi. Håndtering af 75 pct. N-kvote ordning (ekstensivt landbrug) Bedrifter med marker tilmeldt ordningen Ekstensivt landbrug kan vælge at opfylde dette krav ved kun at give 75 % af N-kvoten. Dette kan nu håndteres i Mark Online ved i visningen Gødskning, N-kvote at markere, at marken skal opfylde denne ordning. Herved reduceres markens N-kvote med 25 %. Fradraget/ha kan man se i kolonnen Korr. N-kvote. 4

5 Markering om anvendelse af 140 kg N ordning eller 75 % af N-kvoten uploades i år til Tast Selv i XMLfilen Efterafgrøder og gødningsoplysninger. I Tast Selv skal du huske at beregne N-kvoten. Nyt udbytte skærmbillede Mark Online har fået tilføjet et nyt skærmbillede Udbytteregistrering under Dyrkningsjournal. Skærmbilledet er tilgængeligt for brugere med Mark Online Basic abonnement og op efter. Skærmbilledet er i første omgang udviklet til at understøtte håndteringen af grovfoder høstudbytter, som i 2014 er i betatest hos en udvalgt brugerskare. Skærmbilledet kan dog frit benyttes af alle. Skærmbilledet minder om Høst skærmbilledet med den forskel at Udbytteregistrering alene viser opgavelinier af emnet Udbytte. I Udbytteregistrering kan du få overblik over markudbytter og dermed hurtigt identificere marker, der ikke er registreret udbytte på. Skærmbilledet indeholder en Tørstof % kolonne, hvor du kan registrere udbyttets målte tørstof %. Tørstof % kan kun registreres på udbytter af typen Grønmasse (udbyttemåling) dvs. på grovfoderafgrøder. Ny funktionalitet til håndtering af grovfoder BETAVERSION Mark Online har fået tilføjet to nye skærmebilleder til at kunne håndtere overførslen af grovfoder høstudbytter til det fælles DLBR Lager. Skærmbillederne er tilgængelige for abonnenter med Mark Online Basic abonnement og op efter. Funktionaliteten er ikke færdigudviklet og vil i 2014 blive afprøvet af en udvalgt brugergruppe. Erfaringerne fra brugergruppen vil blive opsamlet og brugt til at forbedre grovfoder håndteringen, så alle kan få glæde funktionaliteten hurtigst muligt herefter. Beskrivelsen herunder henvender sig derfor først og fremmest til brugergruppen. Hvis du ønsker, at anvende de nye skærmbilleder, skal du være opmærksom på, at funktionaliteten kan være fejlbehæftet eller mangelfuld og du kan ikke forvente support som på det øvrige Mark Online. Men hvis du har input eller kommentarer hører vi naturligvis gerne fra dig. De nye skærmbilleder Beholdninger i DLBR Lager og Grovfoderudbytter i DLBR Lager er tilføjet under menuen DataManagement/Grovfoder betaversion. 5

6 Beholdninger i DLBR Lager I skærmbilledet Beholdninger i DLBR Lager kan du se, oprette og redigere de beholdninger du vil overføre grovfoder høstudbytter til. Beholdningerne gemmes i DLBR Lager og vil derfor også være tilgængelige i DMS (Dairy Management System). Beholdninger gemmes under bedriftens CVR nummer. Bedriften du ønsker at arbejde med grovfoder på skal derfor være oprettet både i Mark Online og DMS. Nye beholdninger oprettes ved at vælge en varekode og angive et navn. Vi anbefaler, at der oprettes en beholdning pr. afgrødetype og for græs desuden en beholdning pr. slæt. Enheden i Mark Online er altid tons. I navnet kan du med fordel angive beholdningens fysiske placering såsom silo 1. Bemærk at varekoderne i Mark Online og DMS for indeværende er forskellige, DMS rettes til i en kommende version, så varekoderne fra Mark Online bliver gældende fremadrettet. Opretter du ved en fejl en beholdning kan den slettes ved at højreklikke på beholdningslinien og vælge Slet valgte beholdning. Bemærk at du ved slet af en beholdning samtidig sletter alle hændelser og overførsler, som er knyttet til beholdningen. I DMS er det muligt at nedlægge en beholdning, når alt er fodret ud og beholdningen dermed opgjort til 0. Denne funktionalitet er ikke implementeret i Mark Online, men en fra DMS nedlagt beholdning håndteres på stort set samme vis Mark Online. Dvs. det er ikke muligt at redigere i beholdningen eller dens tilhørende hændelser og overførsler. Nedlagte beholdninger vises ikke i høstår + 1 efter nedlæggelsen. I skrivende stund kan DMS kun håndtere beholdninger med enheden Kg. Dette rettes i Q1/Q2 så DMS kan håndtere alle beholdninger uanset enhed, men indtil rettelsen er på plads anbefaler vi, at du ikke arbejder på beholdninger oprettet fra Mark Online i DMS. Grovfoder til lagermodul I skærmbilledet Grovfoderudbytter i DLBR Lager kan du få overblik over grovfoder høstudbytter der er overført eller kan overføres til DLBR Lager. En opgave i dyrkningsjournalen vil blive vist som én høstudbyttelinie i skærmbilledet. 6

7 Her vises listen af høstårets grovfoder høstudbytter af typen Grønmasse (udbyttemåling). Tørstof % vil fremgå, hvis du enten har tastet en tørstof % direkte ind under Udbytteregistrering eller har oprettet en udbyttelinie af typen Tørstof (udbyttemåling). For at overføre til DLBR Lager skal du vælge en af bedriftens oprettede beholdninger, herefter udfyldes felterne Mængde og Tørstof % automatisk med værdierne fra dyrkningsjournalen. Når linien forlades overføres udbyttet automatisk til DLBR Lager og datokolonnen for overførsel opdateres. Det er muligt at redigere overført mængde og tørstof % direkte i skærmbilledet, hvis du har tastet forkert mængde og/eller tørstof % i dyrkningsjournalen. Vi anbefaler dog, at du i stedet sletter den fejlbehæftede overførsel (højreklik funktion Slet overførsel), retter værdierne i dyrkningsjournalen og herefter overfører de korrekte værdier til lageret på ny. Hvis data i dyrkningsjournalen ikke matcher data (mængde og/eller tørstof %) overført til DLBR Lager, så vises en gul advarselstrekant i øverste højre hjørne af cellen, der har uoverensstemmelsen. Du kan herefter rette data som angivet ovenfor. N-prognose rettelse til kolonnerne Behov, N, Tilførsel-behov, N I visningerne Fordeling organisk gødning og Gødningstildeling kan man tilvælge kolonner som viser markerens Behov og Tilførsel-behov for N. Disse kolonner indeholdt sidste år ikke automatisk N- prognosen. Dette er rettet, således at markens N-prognosen (når den kommer til marts) automatisk tillægges/fradrages i markens behov i disse beregninger. Det samme gælder, når man på gødningsplanen ønsker at medtage gødningsbehov og gødningsbalancen. N-prognosen indgår heller ikke længere i markens N-kvote i alt kolonnen, der vises i visningen N-kvote og Næringsstofbehov. Det betyder også, at når markens N-kvoten kopieres til kolonnen med det faglige N-behov, medtages N-prognosen ikke. Ændringerne betyder, at årets N-prognose automatisk kommer til udtryk i nøgletallene for N-behov og tilførsel-behov N på markniveau. Og det skulle derfor blive lettere at korrigere gødningsplanen for N- prognosen. 7

8 Nøgletal der viser bedriftens næringsstofbalance Der er kommet 5 nye nøgletal, som viser næringsstofbalance på bedriften for N, P, K, Mg og S. Nøgletallene er som standard valgt til i nøgletalsopsætningen Gødningstildeling. Men man kan naturligvis selv tilføje nøgletallene i egne nøgletalsopsætninger. Ligeså kan balancerne udskrives på nøgletalsudskriften. Forbedringer og fejlrettelser Nogle fejl og uhensigtsmæssigheder er rettet. De mest synlige er nævnt herunder: Forbedringer Forbedret hastighed i programmet. Hastigheden i programmet er forbedret i markplan billedet. Det viser sig særligt, når man vælger afgrøde og/eller sort på marken. Udskrifterne Indkøbsliste, forbrugsliste og mængdeopgørelse er tilføjet muligheden for at man kan afgrænse til en periode indenfor høståret. Et supplement til, at man kan afgrænse til en periode uafhængigt af høstår. Udskriften Overførsel af organisk gødning sorterer nu modtagere/aftagere alfabetisk. Genvej til kort/lang dropdownliste. Man kan nu skifte mellem den korte og lange liste af produkter i valglister med genvejstasten Skift+Ctrl+L. Sumlinjen i dialogen Tildel gødning medtager nu også ikke valgte linjer. I dialogen følgeseddel er tilføjet en knap, således at man kan kopiere følgesedlens indhold fra foregående år. Med funktionen Kopier flere opgaver kan man nu kopiere opgaver flere høstår frem. Fejlrettelser. Udskrifterne med produktionsøkonomi skriver nu ikke længer NaN i kr/enhed, når der findes marker uden udbytte. Dropdown boks i dialogen Tildel gødning lukker ikke længere automatisk hos de som kører med 110% skriftstørrelse. 8

9 December Udskrift - Lommebogsblade Mark Online har nu fået tilføjet udskriften Lommebogsblade. En udskrift som er tilpasset det særlige lommebogsformat. Nye nøgletal for 2,3 DE bedrifter Vi har tilføjet et nyt nøgletal, som viser om man har overholdt kravet til arealet med Roer/græs/græsefterafgr. for en undtagelsesbedrift 2,3 DE/ha kvægbrug. Nøgletallet er tilføjet nøgletalsvisningerne Kontrol af nøgletal og Markplan, kvægbrug. Desuden er nøgletallet Roer/græs/græsefterafgr. blevet opdelt, således at man særskilt kan se hvor stor en del af dette, som er dækket med pligtige efterafgrøder eller med andre efterafgrøder. Felt 407 i GHI opdateres nu med JA for 2,3 DE bedrifter GHI XML filen er nu rettet således, at felt 407 automatisk sættes til JA, når der er tale om en undtagelsesbedrift 2,3 DE/ha kvægbrug. Forbedringer og fejlrettelser Nogle fejl og uhensigtsmæssigheder er rettet. De mest synlige er nævnt herunder: Forbedringer Standardplan kan nu vælges ved dobbeltklik. Udskriften Overførsel af organisk gødning indeholder nu også eventuelle kommentarer til gødningsoverførsler. Dialogen Tildel gødning (Ctrl+T). Visningen Gødningstilførsel har nu fået tilføjet en sumlinje for næringsstoffer. Desuden kan man nu også fastholde eventuelle tilførsler af organisk gødning, når man i dialogen vælger en standardtilførsel. 9

10 Fejlrettelser. Udskriften Pesticidkontrol indeholder ikke længere overflødige problemer og kommentarer. Ved opgørelsen af udbytte til udbyttedokumentation Skema A2 medtages nu kun de afgrøder, der er markeret som ansøgningsafgrøde. Tidligere blev bl.a. udvintrede afgrøder også medtaget. Der er rettet en række fejl i programmet som følge af, at en afgrøde vises som (findes ikke). Midlet Glyphosat 360 g/l opfører sig nu som forventet i pesticidkontrol og ved indberetning af pesticidforbrug. D.v.s. indberetning er ikke mulig, fordi midlet ikke er et handelsprodukt. December Udskrifter Udskriften Gødningsplan er blevet tilføjet et ekstra filter, som giver mulighed for at udskrive markernes gødningsbehov. Hvis du under udskriftsbestilling for Gødningsplan vælger at medtage Gødningsbehov, kommer gødningsbehov og tilførselsbalance med på udskriften. Udskriften Afgrødeopgørelse er tilføjet. Afgrødeopgørelsen giver overblik over afgrødevalg, arealfordeling og udbytte. Informationerne bruges primært af økonomikontoret. 10

11 Dokumentation for forventet højere udbytte Du kan nu registrere dokumenterede udbytter, således at disse kan anvendes som dokumentation for at søge højere N-kvote. Under punkterne Gødskning, Gødningsregnskab og Indberetning, Gødningsregnskab finder du punktet Udbyttedokumentation. For hver direktoratsafgrøde, hvor der gælder, at man kan søge om forhøjet udbytte, viser billedet en sum over det udbytte, som du har stående i markplanen. Under kolonnen Salg kan du indtaste det dokumenterede udbytte for afgrøden i alt. Dette skal du gøre for de foregående 5 planlægningsår. Derefter kan du i planlægningsåret udskrive Skema A2 som dokumentation for, at du kan søge ekstra N- kvote på disse afgrøder. Udskriften viser angivet dokumenteret udbytte for den seneste periode af 5 år, og et beregnet forventet udbytte i aktuelt planlægningsår. Det forventede udbytte er beregnet som gennemsnit over de 5 år, som indgår i opgørelsesperioden. Dog under hensyn til reglerne for hvordan man kan udelukke bedste og dårligste år. 11

12 Nøgletal, som summerer forbrug af handelsgødninger og plantebeskyttelsesmidler Der er tilføjet nye nøgletal Forbrug af gødninger og Forbrug af midler, som viser en løbende opsummering af samlet forbrug af gødninger eller plantebeskyttelsesmidler. Nøgletallene er som standard valgt til i nøgletalsopsætningerne Dyrkning og Gødningstildeling. Se fx Gødningstildeling: Forbedringer og fejlrettelser Nogle fejl og uhensigtsmæssigheder er rettet. De mest synlige er nævnt herunder: Forbedringer I visningen Afgrøde N-kvote er der nu 2 decimaler på kolonnen N-kvote, Korr. Det betyder, at en angivet procent af N-kvote bedre fastholdes end tidligere. Billedet Fodereffektivitet (Type II korrektion) viser nu for slagtesvin den indtastede slagtevægt omregnet til levende vægt. To decimaler på næringsstofindhold i billedet Gødskning, Justering og vandtilledning. Hvis man angiver N/DE ved modtagelser af spildevandsslam håndteres disse beregningsmæssigt som husdyrgødning. Fejlrettelser. Rettelser ved beregning af pris på hovedprodukt i udskrifterne Produktionsøkonomi og Produktionsøkonomi Trend. Sortering af pesticider i billedet Pesticidindberetning er rettet, således at midlerne vises i alfabetisk orden uafhængigt af pesticidtype. 12

13 Rettelse af fejl der gav af programnedbrud på nogle bedrifter, når man åbnede udskriftsbestilling. Rettelse af fejl der gav programnedbrud, når man sorterede i markplan billedet, hvis markplanen indeholdt (findes ikke) afgrøder. Ved redigering i standardplaner tilføjes produkter nu under korrekt emne. Forskellige rettelser af dump i programmet. Fx når man i dyrkningsplan scroller forbi marker uden opgaver. Oktober 2013 Udskrifter Udskrifterne Produktionsøkonomi og Produktionsøkonomi Trend er lavet i nyt layout og findes nu sammen med øvrige udskrifter i programmet. Med disse to udskrifter kan du hurtigt få et overbliv over økonomien i de enkelte produktionsgrene i året eller over tid. Du kan få vist omkostningerne specificeret eller samlet. Skema A for 2014 har fået tilføjet et afsnit vedr. pligtige efterafgrøder, der er udbygget med felthenvisninger til Tast selv. I udskriften kan aflæses, hvad der skal indberettes i Tast selv og hvornår. Overførte efterafgrøder fra anden virksomhed Ny visning Overførte efterafgrøder under Indberetning til fællesskema. Her kan du nu overføre efterafgrøder mellem bedrifternes efterafgrødekonto og angive deres cvr.nr. Har du begge bedrifter åbne, kan du i lighed med husdyrgødning lave automatisk opret hos modtageren. 13

14 Fra 2014 er nøgletallene nu tilføjet bogstav svarende til feltnavnet i Tast Selv. Undtagelsesbrug Under Produktionsvilkår kan du nu under Miljøgodkendelse ændre 70 pct. kravet til fx 80 pct., når du har 10 pct. ekstra plantedækkekrav. Opdater markplanarealer med markarealer fra foregående høstår Markplanbilledet har fået en ny funktion: Opdater markplanarealer med markarealer fra foregående høstår. Hvis du på et tidligere tidspunkt allerede har oprettet markplanen for i år /kommende år og så efterfølgende har tilrettet arealer i foregående år, så vil ændringerne ikke slå igennem i de efterfølgende år, hvor markplanen er oprettet. Med den nye funktion kan du få arealerne opdateret. Normer udsædsfaktor Det er nu muligt at angive en udsædsfaktor med et større antal decimaler end tidligere for herved at undgå skæve tal i udsædsmængde. September 2013 Fælles login med landmand.dk og landbrugsinfo.dk Mark Online anvender nu samme login system som landmand.dk og landbrugsinfo.dk. Det betyder, at du nu ikke længere bliver bedt om et nyt login, når du kommer fra landmand.dk eller landbrugsinfo.dk, og du er logget ind. Nyt Normsystem i Mark Online Mark Online har nu fået sit eget normsystem. Alle bedrifter og deres tilknyttede normsæt og normer fra det gamle DLBR Mark er konverteret til det nye system. Al normvedligeholdelse kan nu kun ske i den nye brugerflade for normsystemet i Mark Online. 14

15 Nedenstående giver en kort omtale af de vigtigste elementer i det nye normsystem. En mere detaljeret beskrivelse af det nye normsystem og administration af bedrifter finder du her. Navnlig de normansvarlige på centrene bør læse denne vejledning. Lands, center- og brugernormer I det nye normsystem findes fortsat normer på lands-, center- og brugerniveau. Landsnormer vedligeholdes af Videncentret for Landbrug. Alle har adgang til landsnormerne. Rådgivningscentrene kan oprette centernormer/centernormsæt, som de selv har ansvaret for at vedligeholde. Centernormer dækker både over ekstra normer du har oprettet, eller hvor du har indtastet egne værdier til landsnormer fx priser og udvalg. Ejeren af en bedrift har et brugernormsæt som enten ejer eller en rådgiver med fuldmagt til data kan vedligeholde. Brugernormer dækker både over ekstra normer du har oprettet, eller hvor du har indtastet egne værdier til landsnormer eller centernormer fx priser og udvalg. Et brugernormsæt gælder for den/de bedrifter, som ejeren har. Dvs. hvis en bruger har to bedrifter arbejder de med samme brugernormer. Egne værdier for normer du ikke ejer For normer du ikke ejer landsnormer og for brugere centernormer gælder, at du kan angive egne værdier for typisk navn, pris, mængde og udvalg. For afgrøder kan du desuden ændre høstdato, normudbytte og sådato. Det er således de rent faglige data, som du kan angive egne værdier for og dermed selv har ansvaret for at vedligeholde. Modsat vedligeholder normejeren (Videncentret eller rådgivningscentret) de mere lovgivningsmæssige dele af normerne. Udvalg er nu også blevet en egen værdi. Udvalg benyttes typisk på et centernormsæt for at gøre antallet af normer i valglisterne overskuelige. Her er lavet en ændring, således at du på den enkelte bedrifts brugernormer kan overskrive en udvalgsindstilling. Fx hvis udvalg er Nej i centernormsættet, kan du for enkelte bedrifter sætte det til Ja i stedet. På den måde kan man nøjes med, at specielle afgrøder kun gælder for specifikke bedrifter. Skift af bedriftens basis normsæt En bedrift anvender et basis normsæt. Det kan enten være landsnormerne eller et centernormsæt. Tidligere var et basisnormsæt gældende for altid. Du nu kan skifte basisnormsæt for en bedrift, således at skiftet gælder fra nu af og i årene fremad. Dette skal bl.a. udnyttes, når en bedriftsejer skifter rådgivningscenter. Da vil det nye rådgivningscenter skifte til deres basisnormsæt fra det høstår, de overtager ansvaret for bedriften. Bedriftens basisnormsæt skiftes via punktet Bedriftsoplysninger, Grundoplysninger. Skift af basisnormsæt er gældende fra det aktuelle høstår og fremad. 15

16 Gemme standardplaner Oprettelse af dyrkningsopgaver typisk sprøjteopgaver -, kan du lave med udgangspunkt i standardplaner. Dette sker ved i dyrkningsplan billedet at kopiere fra en standardplan genvejstasten Shift+Ctrl+H. Der findes en række standardplaner på landsniveau, som du kan tage udgangspunkt i. Men det er også muligt at gemme sin egen standardplan, som siden kan genbruges på en anden mark eller en anden bedrift. Standardplaner kan gemmes, ved at klikke på Gem som øverst i billedet, hvor du udvælger opgaver. Standardplaner er som udgangspunkt tilknyttet til brugeren. Hvis du er PlanteITAdministrator på centret, kan du også gemme en standardplan på centerniveau, så dine kollegaer også kan anvende standardplanen. Standardplanerne er derfor ikke som tidligere knyttet til normsæt. I stedet er de enten personlige eller for alle kolleger på rådgivningscentret. Standardplaner kan også oprettes med udgangspunkt i funktionaliteten Kopier flere opgaver. Dvs. standardplanen kan oprettes ud fra en specifik marks sprøjteplan. Flere sortsgrupper til en afgrøde I det nye normsystem kan du tilknytte mere end en sortsgruppe pr. afgrøde. Det betyder, at du fx til blandingsafgrøder kan tilknytte en sortsgruppe for hver afgrøde. For hver sortsgruppe kan der angives en udsædsfaktor. På den måde vises sorter for flere sortsgrupper i valglisterne. Fx vises nu både sorter for vårbyg og for markært, når du på en mark har afgrøden Helsæd, vårbyg ært. Opret af ny bedrift Når du arbejder på en bedrift, kan du via Bedriftsvælgeren inde i programmet oprette en ny bedrift. I dialogen Opret bedrift angives dataejer og grundoplysninger om bedriften. Herunder hvilket basis normsæt, du ønsker at anvende på bedriften. 16

17 Data upload fra DLBR Mark Synkronisering af data mellem Mark Online og DLBR Mark er forbi. Det er dog fortsat muligt, at oploade (sende) data fra bedrifter i DLBR Mark op i Mark Online. Ved opload af bedriftsdata vil eventuelt nyere data i Online blive overskrevet. Upload medtager ikke længere bedrifts- og vejledernormer. Indberetning pesticidforbrug og gødningsregnskab Siden begyndelsen af september har det været muligt at indberette pesticidforbrug 2013 fra Mark Online til NaturErhvervstyrelsen. Det samme gælder udlæsning af GHI XML-filen med gødningsregnskab. Normer for 2014 er opdateret Landsnormer for 2014 er opdateret med nuværende udgave af Mark Online. 17

18 Marts 2013 Forbedringer og fejlrettelser Nogle få fejl og uhensigtsmæssigheder er rettet. De mest synlige er nævnt herunder: Forbedringer Markkort Online Light er ændret, således at opdatering af kortet sker i baggrunden. Det betyder, at abonnenter med Markkort Online Light vil opleve en væsentlig hastighedsforbedring af Mark Online-programmet, når kortvinduet er slået til. Fejlrettelser. Fejl omkring samlemarker, som kunne betyde, at der var forskel mellem arealet på markplan og summen af samlemarkerne, er rettet. Der kan dog fortsat være marker, hvor der gælder, at summen af samlemarkernes areal er forskelligt fra markens areal i markplanen. For lettere at kunne finde fejlramte marker, bliver arealet for disse marker skrevet med rødt i markplanen. Der er rettet et par fejl i XML-filen med gødningsoplysninger. Bl.a., at JB 11 ikke altid kom med i filen. Pesticidkontrollen giver nu rød advarsel ved anvendelse af ikke længere godkendte glyphosat produkter. Januar 2013 Ny udskrift Gødningsregnskab Programmet har fået tilføjet udskriften Gødningsregnskab. Udskriften findes for 2012 og Udskriften i 2012 kan bruges til at kontrollere data inden du går videre med indberetningen udgaven kan bruges ved ophør og til indsendelse i planperioden inden elektronisk indsendelse er mulig. Bemærk, at udskriften ikke indeholder detaljerede oplysninger om besætningsomfang og produktionsniveau. Udskrift Organisk gødning produktion og forbrug. Nu kg N og P ab dyr I afsnittet Specifikation af produktionsomfang er tilføjet beregning af kg N og P ab dyr. Mens værdier ab lager bruges i gødningsregnskabet, kan værdier ab dyr være aktuelle i forbindelse med miljøgodkendelser. Kg N og P ab dyr korrigeres med samme type 1 og 2 faktorer, som anvendes ved gødningsregnskabet. 18

19 Efterafgrøder 2014 nu med modtaget og afgivet efterafgrødeoverskud Under Bedriftsoplysninger, Produktionsvilkår kan du indtaste et modtaget eller afgivet efterafgrødeoverskud fra anden virksomhed. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at registrere cvr.nr. for anden virksomhed eller at få udskrevet en erklæring. Husk, at der fortsat gælder en omregningsfaktor af arealet, hvis flytning sker mellem bedrifter med forskelligt niveau for forbrug af DE (0,8 DE pr. ha). Ligeledes er programmet blevet opdateret med automatisk fradrag i N-kvoten i 2014, hvis bedriftens efterafgrødekonto i forår 2014 ikke kan dække efterafgrødekravet i I Nøgletalsgruppen Opgørelse af efterafgrøder kan de manglende hektar og reduktionen i N-kvote aflæses. Græs i Randzone NaturErhvervstyrelsen ønskede omkring nytår, at man skulle anføre hvorvidt, der er græs i randzonen eller ej. Derfor har vi i markplan billederne tilføjet en kolonne under randzone, med overskriften Græs i markplanbillederne. Man nu er dette ikke længere et ønske fra NaturErhvervstyrelsen. Så se venligst bort fra denne kolonne, indtil vi får den fjernet igen. Fællesskemaet til 2013 Brugerfladen Ansøgningsoplysninger til Fællesskemaet er samlet i visningen Fællesskema, hvor der bl.a. kan angives, hvis arealet ikke er støtteberettiget og ligeledes kan der markeres arealer, der indgår i Ekstensivt landbrug (EL-ordninger). Brugerfladen i Mark Online indeholder kun et udvalg af de et-årige ordninger. Øvrige ordninger må vælges i Tast selv-service. I Mark Online kan du ikke som i DLBR Mark, indtaste bedriftens ejendomme og uploade disse til Tast selv-service. Oplysninger om bedriftens ejendomme skal i stedet ajourføres i Tast selv-service. 19

20 Indberetning Indsendelse af markplan til ansøgning i fællesskemaet, samt efterafgrøder og gødningsoplysninger er i 2013 delt op i 2 selvstændige skemaer i Tast selv-service hos NEST. I Mark Online eksporterer du data til indberetningen via menuen Indberetning og Fællesskemaet. Du kan i samme arbejdsgang danne begge filer til de 2 skemaer i Tast selv-service. I dialogen Eksportér data til fil markerer du hvilke filer, du vil danne. For filen til Ansøgning kan du vælge at medtage miljø- og økologioplysninger, hvis der er ajourførte oplysninger herom i Mark Online. Filen med efterafgrøder og gødningsoplysninger er frivillig at indberette, og seneste frist er 31. august Dog gælder, at Du kan fravælge, at medtage gødningsoplysninger og kun indsende oplysninger om efterafgrøder. Du skal indsende gødningsoplysninger og foretage kvote beregning i Tast Selv, hvis bedriften er tilmeldt Ekstensiv Landbrug (EL) ordning, og dette skal ske inden gødskning foretages. Efterafgrødeoplysningerne omfatter både en opgørelse af efterafgrøder fra efterår 2012 og planlagte efterafgrøder og alternativer for efterår Har du til efterår 2013 planlagt efterafgrøder eller alternativer, herunder mellemafgrøder (og specielt i 2013 gjort brug af overført uudnyttet N-kvote fra 2012), så skal du indberette dette i Tast selv-service senest 31. august

21 Når du eksporterer data, kan du alene angive mappe placering, idet navngivningen af filerne er styret af programmet og er som vist i dialogen. De gemte filer hentes ind i Tast selv-service, hvor brugerfladen indeholder indlæsning af Data fra xml-fil. Forbedringer og fejlrettelser En del fejl og uhensigtsmæssigheder er rettet. De mest synlige er nævnt herunder: Forbedringer Brugerfladen: Følgeskrivelsen lægger sig nu ikke længere oven på alle øvrige programmer. Kan nu lukkes med Skift+Alt+F5 uanset om fokus er i eller uden for dialogen. Shortlisten (kort liste) af produkter blev ikke opdateret, når et produkt blev oprettet via Standardplanen eller via funktion Tildel gødning. Det gør den nu. Det er nu muligt at angive 0 % N-udnyttelse for modtaget gødning med N-indhold. Man kan nu navngive en mark med nul som det første ciffer, dvs. som 0-X. F.eks I billedet Vælg bedrift findes nu en kolonne, som med et G angiver om bedriften er flyttet til Gødning i Mark Online. Udskrifter: Udvalgslisten af marker ved udskrivning blev ikke tidligere opdateret med ny mark, hvis denne efterfølgende blev tilføjet i markplanen i samme arbejdsgang. Det sker nu. Udskriften Græsmarksnormer og græssende dyr medtog ikke andres græssende dyr, der var oprettet som en modtagelse i et gødningslager. Dette er nu løst. Fejlrettelser. I Mark Online Light udgaven var det ikke muligt at lave en ny opgave i billedet Dyrkningsjournal, da emnekolonnen låste. Dette er løst nu. Manglende opdatering af billedet Justering og vandtilledning efter ændring i billedet Lagerstatus. Det er rettet nu. Rettelse af nedbrud af programmet i Modtaget/afsat billedet ved flere bedrifter og økologiske nøgletal tilvalgt. På siden Priser stod forbrug af sorter ikke altid under den korrekte sortsgruppe. Nøgletallene i gruppen Støtteordninger medtager nu også randzoneareal. 21

22 December 2012 Ny udskrift Lagerregnskab for husdyrgødning Programmet har fået tilføjet udskriften Lagerregnskab for husdyrgødning. Udskriften viser for hvert lager på bedriften opsummeret tilførsel, afsætning, forbrug og slutmængde pr. måned samt næringsstofindhold ultimo. Udskriften dækker 15 måneder fra august sidste år til oktober i aktuelt år og medregner forbrug og produktion i månederne uanset hvilket høstår disse tilhører. Ny udskrift Markblad Programmet har fået tilføjet udskriften Markblad. Udskriften er stort set en kopi af Dyrkningsplanen fra DLBR Mark. I venstre side står planlagte opgaver og i højre side er der plads til at registrere de enkelte opgaver. Via filtre til udskriften er det muligt at vælge Økonomi til i udskriften. Medtages Økonomi, kommer der i udskriften kolonner med kr./ha planlagt og kr./ha registreret, og under hver af markens afgrøder vises en opsummering af det økonomiske resultat for afgrøden på denne mark. Udskrift Markplan nu med randzone og kommentarer Udskriften Markplan er ændret. Nu kan man vælge om udskriften skal indeholde: - Afgrødeoversigten, hvilket angiver om afsnittet med bedriftens afgrødefordeling i tabel og grafik skal medtages. - Randzonearealer. Medtages dette, vises for hver mark, som har et randzoneareal, hvor mange ha randzone der er på marken. - Kommentarer, hvilket betyder, at noter på de enkelte marker udskrives. Derudover er udskriften ændret, således at arealet for pligtige efterafgrøder eller mellemafgrøder skrives i en kolonne yderst til højre. I afgrødeoversigten hvis dette afsnit tilvælges er der nu et afsnit Arealberegning, som viser bedriftens bruttoareal, afgrødeareal og randzoneareal. Bedriftsoplysninger, adresse Under punktet Bedriftsoplysninger, Grundoplysninger kan man nu se og rette i bedriftens navn og adresse. Forbedringer og fejlrettelser En del fejl og uhensigtsmæssigheder er rettet. De mest synlige er nævnt herunder: Forbedringer Brugerfladen: Den aktuelt valgte bedrifts navn og CVR nummer vises nu i programmets titellinje. Funktionen Opdater markplanarealer med arealer fra kort overfører nu kortarealet til kolonnen randzoneareal for marker eller opdelinger, som i forvejen kun har randzoneareal. Funktionen Kvik opret under samlemarker kan nu også oprette opdelingerne som randzoner. 22

23 I programmet kan man nu se om en norm er en centernorm eller en bedriftsnorm. Centernormer vises med [C] i teksten, og bedriftsnormer vises med [B] i teksten. Derefter kan man tydeligt se om fx en afgrøde eller en handelsgødning er oprettet på centerniveau eller på bedriftsniveau. Landsnormer vises uden tilføjelser. I billederne dyrkningsplan og gødningstildeling er farveskiftet mellem linjer ændret, således at der kun skiftes farve i billedet ved skift til næste mark. Kolonnen Afgrøde har generelt i alle billederne fået en blålig farvenuance. Dette for at man mere tydeligt kan se markens afgrøde. Funktionen Kopier flere opgaver og Hent fra standardplan har på sidste side i dialogen fået tilføjet en knap Udfør. Klikkes på denne udføres kopieringen, men dialogen lukkes ikke. Dette kan udnyttes til først at kopiere planen til nogle marker med afgrøden. Dernæst lave småændringer i planen, som derefter kopieres til andre marker med afgrøden. Kolonnerne CHR nummer og besætningsnummer kan nu vælges også i visningerne Græsningsperioder og Årsprofil. Ved indberetning til SJI tilbydes man nu låsning af høstår samme princip, som ved udlæsning af gødningsregnskabs fil. Man kan nu angive 2 decimaler på DE i visningen Andres græssende dyr. Det er nu muligt at oprette en ny modtagelse af gødning og markere Græsning svarende til at modtagelsen stammer fra andres græssende dyr. Nøgletallene Græssende dyr og FE pr. græssende dyr medtager nu også dyreenheder fra disse modtagelser. Dyrkningsplan billedet er tilføjet følgende kolonner: o Jb nr., forfrugt og sort o Problem o Produktkommentar Benyt gerne faciliteten Standard under kolonneopsætning, hvorefter dyrkningsplanens kolonnevalg nulstilles. I visningen Gødningstildeling er der tilføjet følgende kolonner: o Problem o Produktkommentar o Tilføjet (total) kg/ha af N, P og K Benyt gerne faciliteten Standard under kolonneopsætning, hvorefter gødningstildelings kolonnevalg nulstilles. Udskrifter: I udskriften Skema A er der nu tilføjet et (minustegn) foran linjen med 17/25 kg N fradrag pr. ha pligtig efterafgrøde sidste år. Gødningsplan udskrives ikke længere i landscape, hvis der kun findes opgavekommentarer på gødningsplanen. Rudekuvertafsnittet på udskrifterne Følgeseddel, Skema A og Flexmark medtager nu alle tre adresse linjer. Hastighed: Funktionen Hent marker fra foregående år fungerer nu væsentlig hurtigere. Funktionerne Kopier flere opgaver og Hent fra standardplan udføres nu væsentlig hurtigere. Fejlrettelser. 23

24 Programmet finder nu en pænere afrundet standardudsædsmængde. Også når denne findes via afgrødens udsædsfaktor. I markplan nulstilles markering for 70% areal nu, hvis man fjerner markering for harmoniareal. Fejlen, at rækkefølge på afgrøder kunne ændre sig ved kopiering, er rettet. Fejlen, at man i nogle situationer ikke kan overføre til Ø90 budget, hvis der findes marker med 0,0 ha dyrket areal, er rettet. Udskriften Grovfoderoversigt medtager nu ikke længere marker, som ikke er til rådighed. Man kan nu ikke længere vælge at gemme i Sharepoint, uden der først er angivet en sti til filerne med genveje til kundemapper. Hvis man har kopieret marker frem til nyt høstår inden forfrugtsårets marker havde fået afgrøde, manglede forfrugten. Dette er rettet, således at marken får en forfrugt, når man angiver afgrøde i forfrugtsåret. 24

25 November 2012 Forenklet håndtering af randzoner NaturErhvervstyrelsen har åbnet op for en forenklet håndtering af randzoner. Grundlæggende handler det om, at man på en alm. mark kan angive randzone som et antal ha på marken. Dvs. der arbejdes med et markareal (støtteberettiget areal), et randzoneareal og forskellen mellem disse bliver det areal, man kan søge N-kvote på. Det bliver således ikke et krav, at man skal indtegne alle randzoner som selvstændige marker men dog fortsat en mulighed. Markplan billedet, hvor man kan adskille dyrket, ha og randzone, ha. For at kunne håndtere denne forenkling i Mark Online, kan du i markplanen angive dyrket areal, randzone areal og satsen for randzonekompensationen pr. mark. I Mark Online har en mark derfor fremover tre arealer: - Mark i alt, som er summen af dyrket og randzone areal. Det er mark i alt arealet, som der søges enkeltbetaling til. - Randzone areal. Andelen af marken der ikke må dyrkes på, og det areal man kan søge randzone kompensation på. - Dyrket areal, som er det areal, man har en afgrøde på. Det dyrkede areal anvendes til beregning af N-kvote, indgår i efterafgrødegrundarealet, grundlag for alle N-regnskabs beregninger og er det faglige areal hvorpå man registrerer opgaver og omkostninger på marken. Vær opmærksom på, at når du i markplanen angiver et areal for randzone, reduceres markens dyrkede areal tilsvarende. Vær også opmærksom på, at der ikke kan registreres opgaver med tilhørende omkostninger på marker uden dyrket areal d.v.s. de rene randzone marker. Samlemark 25

26 Samlemark dialogen, hvor man også kan adskille dyrket, ha og randzone, ha Opsplitning af markens areal i dyrket areal og randzone areal kan ske i selve markplanbilledet, men også i dialogen Samlemark (Ctrl+B i markplan). Samlemark er en ny, bedre betegnelse for Blokopdeling af marken. I Mark Online kan randzoner herefter håndteres på to måder: 1. Dyrket areal og randzone i samme mark uden opdeling af marken I samme mark kan du angive både dyrket areal og randzoner. Dette er den enkle håndtering af randzoner, som understøtter NaturErhverstyrelsens forenklede metode. For marker med randzoner indtastes alene randzonearealet og kompensationssatsen. NB: Med et hjælpeværktøj (arbejdsområde) i AgroGIS, kan du finde de marker, som skal have anlagt randzoner og beregne randzonernes samlede areal pr. mark. 2. Randzoner som selvstændige marker i særskilt samlemark Randzonerne oprettes som marker i en særskilt Samlemark, der er den nye betegnelse for det, vi tidligere i DLBR Mark har kaldt Blokopdeling af marken. Samlemarken består i dette tilfælde kun af randzonemarker, og samlemarkens randzoneareal vil hermed blive lig samlemarkens totale areal. Med denne model kan du adskille randzonemarkerne helt fra marker med dyrkede afgrøder. Vælger du et højt marknummer (f.eks ) placeres samlemarken nederst i dyrkningsplanen, hvor den forstyrrer overblikket mindst muligt. NB: Randzonerne og samlemarken kan oprettes på en nem måde: a. Opret i Mark Online en samlemark med et antal enkeltmarker svarende til det formodede antal randzonepolygoner uden at angive arealer. b. Opret randzonerne som nye polygoner i AgroGIS evt. med et arbejdsområde i Agro- GIS på baggrund af, hvor de oprindelige markpolygoner overlappes af kompensationskortet. c. Forbind randzonerne til de nye marker i samlemarken (via WFS-T). d. Opdater alle marker med deres nye areal med ny funktion i Mark Online. Her kan du finde en vejledning til, hvordan du finder randzoner og arealer i AgroGIS: 26

27 Konvertering af bedrifter - kolonnen Randzone I foregående version af Mark Online fandtes kolonnen Randzone, hvor du kunne markere, at en mark var en randzone. Denne kolonne er fjernet i den nye version. Hvis du tidligere havde markeret, at en mark var en randzone, har vi under konvertering udført, at: - Hvis marken var markeret som en Randzone - Og markens direktoratsafgrøde var en afgrøde uden N-kvote, dvs. O. drift græs og kl. græs u. kvote(264), P. græs og kl. græs u. kvote (276), Udyrket landbrugsareal (310). Så har vi under konverteringen antaget, at dette var en ren randzonemark, hvorfor markens tidligere areal er flyttet til Randzone, ha og Dyrket, ha er sat til 0. For alle marker, som tidligere havde markering i kolonnen Randzone, har vi under konverteringen tilføjet en marknote med teksten: Markering for randzone fjernet ved opdatering 12/ , VFL. Ekstra efterafgrøder pga. vandplaner de ekstra ha Bedriftsoplysninger, produktionsvilkår og nøgletal vedr. vandplan efterafgrødekrav 2014 Under Bedriftsoplysninger, Produktionsvilkår kan du nu angive bedriftens krav til ekstra efterafgrøder, som følge af, at bedriftens areal (eller dele af) ligger indenfor et vandplan område. Kravet til ekstra efterafgrøder indtaster du i høstår 2014, hvorefter kravet indgår i beregningen af efterafgrødekravet i

28 Nøgletal Ekstra krav p.g.a. vandplaner indgår også i nøgletallet Muligt e. afgr. grundlag til næste år Kravet til ekstra efterafgrøder indgår også i beregningen af nøgletallet Muligt e. afgr. grundlag næste år i høståret før - aktuelt Reduceret bedriftsareal i vandplan område Hvis ikke hele bedriftens areal ligger indenfor vandplanområdet, kan du angive et reduceret areal, som ligger i oplandet. Hvis du gør dette beregnes procent ekstra efterafgrøder på bedriften således: - Indtastet procent x Angivet areal i oplandet / Bedriftens bruttoareal Fx hvis bedriftens bruttoareal er 110 ha og der er angivet ekstra 4% efterafgrøder på 50 ha, da bliver den ekstra procent gældende for hele efterafgrødegrundlaget 50/110*4=1,82%. Bedriftens bruttoareal er det samlede areal med marker i høstår Hvis der ikke findes marker i 2014 anvendes bruttoareal for Gemme og genbruge standarder for gødningstildeling 28

29 Dialogen Tildel gødning Under punktet Gødskning, Gødningstildeling findes funktionen Tildel gødning (Ctrl+T). I denne dialog kan du angive en tildelingsplan, som grundlag for gødningstildeling i udvalgte marker. Nu er programmet udvidet således, at du kan gemme en tildelingsplan, d.v.s. datoer og gødningstyper, som en standard du kan genbruge på efterfølgende bedrifter. Standarden kan gemmes: - Personligt. D.v.s. det er kun dig selv, som kan genbruge den - Hvis du har rollen PlanteITAdministrator, kan du også gemme på centerniveau, således at også dine kolleger kan genbruge standarden. Afstemme (låse) afgivelser og modtagelser organisk gødning Under punktet Gødskning, overførsler organisk gødning, Modtaget/afsat kan du nu låse disse. Det gør du ved at vælge Afstemt i kolonnen Værdier. En afstemt linje er låst for utilsigtede indtastninger. Samtidig kan du yderst til højre finde to nye kolonner, som viser hvornår modtagelsen/afsætningen er ændret, og BrugerID på den, som har udført ændringen. Ny udskrift følgeseddel Programmet har fået tilføjet udskriften Følgeseddel. Indholdet i følgesedlen kan du redigere via menupunktet Vis, Følgeseddel (Skift+Alt+F5). Der findes en følgeseddel pr. høstår. Vi har kopieret indholdet af den seneste følgeseddel gemt i DLBR Mark til følgesedlen høstår Selve udskriften indeholder: - Øverst bedriftens navn og adresse placeret, så det passer med en A4 rudekuvert. - Den tekst du selv har angivet under punktet Vis, Følgeseddel Vær opmærksom på, at modsat DLBR Mark indeholder udskriften ikke automatisk et Med venlig hilsen dig afsnit. Dette skal du selv angive i følgeseddel teksten. Forbedringer og fejlrettelser En del fejl og uhensigtsmæssigheder er rettet. De mest synlige er nævnt herunder: Forbedringer Under punktet Gødskning, næringsstofbehov kan du nu tilvælge kolonner vedr. N-kvote. D.v.s. kolonner til justering for forhøjet udbytte og kolonner, som viser beregning af N-kvote. Det betyder, at du kan springe over visningen N-kvote, og i stedet udføre både korrektion til N- kvote og fagligt behov i visningen Næringsstofbehov. Samtidig er rettet, at du nu kan angive forhøjet udbytte med to decimaler. Når udskriftsbestilling åbnes (Ctrl+P), er flere blevet forvirret over, at billedet så ud som om man brugte et udskriftssæt også når man havde ændret i bestillingen. Derfor er det nu ændret, således, at når du åbner Udskriftsbestilling huskes tidligere valgt Udskriftssæt ikke længere. Det som vises er den udskriftsbestilling du benyttede sidst. Ønsker du at benytte et opdateret udskriftssæt skal du altså vælge dette igen. 29

30 Når du indtaster en dato dato og måned indsætter programmet selv et forventet årstal afhængigt af aktuelt høstår. Reglen er, indtastes en datoen mellem og bliver årstallet aktuelt høstår minus 1, og indtastes datoen mellem og bliver årstallet aktuelt høstår. D.v.s. i langt de fleste tilfælde, er det fremover kun nødvendigt at taste dato som dato og måned fx , hvorefter programmet indsætter et fornuftigt årstal. Når man opretter en Ny opgave via dialogen Ny opgave på flere marker, vil denne som standard være planlagt. Når man tilføjer et nyt produkt i dyrkningsjournalen (Ctrl+I) kopieres emne med til ny linje. Ved Kopier flere opgaver (Skift+Ctrl+K) i dyrkningsjournal, er kildemarken ikke længere valgt som standard. Ved modtagelse/afsætning af gødning og ved lagerstatus kan man nu indtaste to decimaler i udnyttelseskrav. Fejlrettelser I udskifterne Indkøbsliste og forbrugsliste sorteres produkterne mere korrekt. I udskriften Organisk gødning, produktion og forbrug sorteres husdyrholdene nu efter chrnummer. Fejlen at Skillelinjen i billederne Fordeling og Justering og vandtildeling i visse tilfælde ikke huskes er rettet. Fejlen at filtreringer, som efter skift af høstår, kunne give doubleringer af viste rækker, er rettet. Gødskning. Lagerregel. Nu beregnes korrekt maksimalt lager (100 pct.) for bedrift, som alene modtager gødning.. Kontrolnøgletallene (rødt kryds/grønt flueben) for pligtige efterafgrøder dækker kravet, Lagerreglen overholdt og Interne overførsler stemmer, er rettet, således at der ikke medregnes flere decimaler end synlige i brugerfladen. Nøgletallet arealfordeling er ændret, således at delareal for Pligtige efterafgrøder og mellemafgrøder håndteres korrekt. Gødningsregnskab. Der er indført afrundinger i GHI XML filen, så små decimaltal undgås. Notefelter (Bedrift- og marknoter), er ændret, således at links virker Nøgletallet Lageropbygning af DE er rettet, således at forbrug af DE i den forlængede periode medregnes. Forbrugt DE var ikke fejlramt, hvorfor gødningsregnskab GHI fil ikke var påvirket af fejlen. Grønt flueben og rødt kryds i kontrol nøgletal vises nu også korrekt på XP maskiner. Samtidig vises disse kontrolnøgletal nu også korrekt i udskriften Nøgletal. Ejendomsnorm af handelsgødning oprettet i Online kommer nu med i handelsgødningslisten, når der returneres til markprogrammet. Under sortering/filtrering i Markplan billedet kunne fremprovokeres, at afgrøde vises som (findes ikke). Dette er blevet rettet Billedet Fordeling organisk gødning, er nu rettet, således at kolonnegruppen Behov vises med korrekt indhold. 30

31 Oktober 2012 Indberetning af pesticidforbrug 2012 Der er nu åbnet op for indberetning af pesticidforbrug til NaturErhvervstyrelsen for Du indberetter via funktionen Indberet til NaturErhvervstyrelsen (SJI), som du finder på siden Indberetning, Pesticidregnskab, Pesticidforbrug. Samme sted, hvor du kan se det samlede forbrug ud fra registreringer i dyrkningsjournalen. Når du udfører indberetningen, kan du som noget nyt i 2012 angive en svar . Hvis du angiver en svar mail, vil du modtage en kvittering på din indberetning fra NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen holder fortsat åben for indberetning af pesticidforbrug for Konvertering af ikke udnyttet N-kvote 2011/12 NaturErhvervstyrelsen tillader i 2012/13, at du kan konvertere ikke udnyttet N-kvote fra 2011/12 til efterafgrøder, således at disse tæller med i efterafgrødeoverskuddet fremover. Derudover er der åbnet op for, at du kan konvertere dette efterafgrødeoverskud til ekstra N-kvote allerede i 2012/13. Angivelse af konvertering af overskydende N-kvote til efterafgrøde På siden Bedriftsoplysninger, Produktionsvilkår kan du nu angive, at du ønsker at konvertere en ikke udnyttet N-kvote fra 2012 år til efterafgrødeareal. Programmet viser i kolonnen Konsekvens hvor mange ha efterafgrøder dette svarer til 56 / 85 kg N til 1 ha efterafgrøde, afhængig om der på bedriften udbringes husdyrgødning fra over eller under 0,8 DE/ha. Samme sted kan du angive, om du ønsker at konvertere opsparet efterafgrødeareal til N-kvote i Programmet viser i kolonnen Konsekvens, hvor meget dette giver i ekstra N-kvote 32 / 69 kg N for hver hektar efterafgrøde, afhængig om der på bedriften udbringes husdyrgødning fra over eller under 0,8 DE/ha. Nyt nøgletal 31

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til DLBR Mark Online (oktober 2013) 1 Opdateringsbeskrivelse Udgivet Oktober 2013 Redaktør Udgiver PlanteIT Videncentret for Landbrug Support Videncentret for Landbrug tilbyder support

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til DLBR Mark Online (maj 2014) 1 Opdateringsbeskrivelse Udgivet Maj 2014 Redaktør Udgiver PlanteIT Videncentret for Landbrug Support Videncentret for Landbrug tilbyder support på

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til DLBR Mark Online Opdateringsbeskrivelse Udgivet Oktober 2011 Redaktør Tryk Udgiver PlanteIT Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Bestilling via telefon 70 15 50

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til DLBR Mark Online (august 2014) 1 Opdateringsbeskrivelse Udgivet August 2014 Redaktør Udgiver PlanteIT Videncentret for Landbrug Support Videncentret for Landbrug tilbyder support

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til DLBR Mark Online Opdateringsbeskrivelse Udgivet Januar 2012 Redaktør Tryk Udgiver PlanteIT Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Bestilling via telefon 70 15 50

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

REGISTRER DINE MÅLTE GROVFODERUDBYTTER

REGISTRER DINE MÅLTE GROVFODERUDBYTTER REGISTRER DINE MÅLTE GROVFODERUDBYTTER Er du gået i gang med at måle og registrere grovfoderudbytter? Er svaret nej, bør du overveje, om ikke tiden er moden til at begynde. Flere og flere maskinstationer

Læs mere

Kom godt i gang med Markjournal Online

Kom godt i gang med Markjournal Online Kom godt i gang med Markjournal Online Markjournal Online er et enkelt registreringsværktøj, der 'fødes' med mark- og dyrkningsplan-oplysninger fra DLBR IT. Oftest vil det være din konsulent, der har lagt

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Mark Online. Oprettelse og administration af bedrifter. DLBR PlanteIT

Mark Online. Oprettelse og administration af bedrifter. DLBR PlanteIT Mark Online Oprettelse og administration af bedrifter DLBR PlanteIT Januar 2014 Oprettelse og administration af bedrifter OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF BEDRIFTER... 3 NY BEDRIFT SKAL OPRETTES... 3 FULDMAGTSSTYRING...

Læs mere

Mark Online. Normer. DLBR PlanteIT

Mark Online. Normer. DLBR PlanteIT Mark Online Normer DLBR PlanteIT Januar 2014 Normer Indledning... 3 Sådan gør du, når... 3 du skal have overblik over hvilke normsæt, jeres bedrifter anvender... 3 en bedrift skal skifte normsæt... 3 du

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen.

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Generelt om markplan Få overblik Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Vælg høstår Sørg altid for, at du har valgt det rigtige høstår, når du arbejder

Læs mere

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016)

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016) Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort (opdateret 31.03.2016) Marts 2016 Indholdsfortegnelse Download og installation... 2 Opstart af ny Bedrift - trin for trin vejledning... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til DLBR Mark Online (december 2012) 1 Opdateringsbeskrivelse Udgivet December 2012 Redaktør Tryk Udgiver PlanteIT Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Bestilling

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Vejledning for. overførsel af markdata fra DLBR MARK. og kortdata fra Markkort Online. til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009

Vejledning for. overførsel af markdata fra DLBR MARK. og kortdata fra Markkort Online. til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009 Vejledning for overførsel af markdata fra DLBR MARK og kortdata fra Markkort Online til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009 (Elektronisk Fællesskema 2009) Landscentret, februar 2009 1 ELEKTRONISK OVERFØRSEL

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til DLBR Mark Online (september 2012) Opdateringsbeskrivelse Udgivet September 2012 Redaktør Tryk Udgiver PlanteIT Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Bestilling

Læs mere

Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013)

Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013) Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013) Side 1 September 2013 Side 2 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2013 (GHI) Gødningsregnskab 2013 (GHI) - trin for trin vejledning... 4 1. Gødningsregnskab

Læs mere

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Virksomhedens CVR-nr. Underskrift Dato Mark nr. Areal Forfrugt Afgrøde Grund iflg. Tabel 1 JBnr. Forfrugtsværdi 1) Evt. N- korrektion 2) Afgrødens pr. (korrigeret

Læs mere

Gødningsregnskab 2011 trin for trin

Gødningsregnskab 2011 trin for trin Gødningsregnskab 2011 trin for trin Side 1 Oktober 2011 Side 2 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2011 (GHI) Gødningsregnskab 2011 (GHI) - trin for trin vejledning... 4 1. Gødningsregnskab fra tidligere år...

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

DLBR Vandregnskab Online

DLBR Vandregnskab Online DLBR Vandregnskab Online Udgivet April 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, PlanteIT, 8740 5000 Support Se www.dlbr.dk/it eller ring

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Mark Online (januar 2016) 1 Opdateringsbeskrivelse Udgivet Januar 2016 Redaktør Udgiver Planter & Miljø SEGES P/S Support SEGES tilbyder support på telefon 70 15 50 15. Du kan

Læs mere

SEGES Software. Mark Online KOM GODT I GANG... OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF BEDRIFTER

SEGES Software. Mark Online KOM GODT I GANG... OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF BEDRIFTER SEGES Software Mark Online KOM GODT I GANG... OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF BEDRIFTER MARK ONLINE OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF BEDRIFTER er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N

Læs mere

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder er i to situationer anderledes end sidste år. Det skyldes, at der er ændret på, hvilken planperiode

Læs mere

DLBR PlanteIT. Kom godt i gang med indberetning af Pesticidforbrug

DLBR PlanteIT. Kom godt i gang med indberetning af Pesticidforbrug DLBR PlanteIT Kom godt i gang med indberetning af Pesticidforbrug Sidst revideret oktober 2014 2 Generelt Fra programmet Mark Online kan bedriftens forbrug af pesticider på afgrødeniveau indberettes direkte

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.74 Opdateringsbeskrivelse Udgivet Oktober 2008 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Kommunikation Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Vejledning Normer og administration af bedrifter. DLBR PlanteIT Mark Online

Vejledning Normer og administration af bedrifter. DLBR PlanteIT Mark Online Vejledning Normer og administration af bedrifter DLBR PlanteIT Mark Online September 2013 Normer og administration af bedrifter Indledning... 3 Sådan gør du, når... 3 du skal have overblik over hvilke

Læs mere

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG...

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... SEGES Software DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... DLBR MARK MOBILE er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Support Kundecenter, se www.dlbr.dk/it eller ring på +45 7015

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Kom godt i gang med indberetning af Pesticidforbrug

Kom godt i gang med indberetning af Pesticidforbrug DLBR PlanteIT Kom godt i gang med indberetning af Pesticidforbrug (konsulentudgave) Sidst revideret oktober 2014 Indhold Indhold... 2 Generelt... 3 Fuldmagt til indberetning fra Mark Online... 3 Opgørelse

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Mark Online (marts 2016) 1 Opdateringsbeskrivelse Udgivet Marts 2016 Redaktør Udgiver Planter & Miljø SEGES P/S Support SEGES tilbyder support på telefon 70 15 50 15. Du kan

Læs mere

Gødningsregnskab 2014 trin for trin

Gødningsregnskab 2014 trin for trin Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2014 (GHI) Gødningsregnskab 2014 trin for trin (opdateret 21.10.2014) September 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Gødningsregnskab 2014 (GHI) - trin for trin vejledning...

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

DLBR PlanteIT Mark- og gødningsplan-lægning med Mark Online Premium Juni 2012

DLBR PlanteIT Mark- og gødningsplan-lægning med Mark Online Premium Juni 2012 DLBR PlanteIT Mark- og gødningsplan-lægning med Mark Online Premium Juni 2012 Side 1 Indhold Generelt... 5 Hvordan tilpasser jeg brugerfladen?... 5 Fjerne/vise navigationsrude, andre billeder/ruder...

Læs mere

Kom godt i gang med. Mark- og gødningsplanlægning. Mark Online Premium Oktober 2014. Side 1

Kom godt i gang med. Mark- og gødningsplanlægning. Mark Online Premium Oktober 2014. Side 1 Kom godt i gang med Mark- og gødningsplanlægning Mark Online Premium Oktober 2014 Side 1 Indhold Generelt... 5 Programmet grundlæggende skærmopbygning... 5 Hvordan tilpasser jeg brugerfladen?... 5 Fjerne/vise

Læs mere

Gødningsregnskab 2015 trin for trin

Gødningsregnskab 2015 trin for trin Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2015 (GHI) Gødningsregnskab 2015 trin for trin (opdateret 08.10.2015) September 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Gødningsregnskab 2015 (GHI) - trin for trin vejledning...

Læs mere

Mini guide til at overføre markkort til Mark Online fra Næsgård Markkort eller AgroGIS

Mini guide til at overføre markkort til Mark Online fra Næsgård Markkort eller AgroGIS Mini guide til at overføre markkort til Mark Online fra Næsgård Markkort eller AgroGIS I Mark Online kan man få opdateret markplanarealerne dyrket areal, randzonearel, GLM søer areal og GLM fortidsminde

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med Foderbudget Dette hæfte er en introduktion til brugen af foderbudget. Foderbudgettet har til formål - med udgangspunkt i køernes og kviernes daglige

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

KOM GODT I GANG... INDBERETNING AF PESTICIDFORBRUG

KOM GODT I GANG... INDBERETNING AF PESTICIDFORBRUG SEGES Software Mark Online KOM GODT I GANG... INDBERETNING AF PESTICIDFORBRUG MARK ONLINE INDBERETNING AF PESTICIDFORBRUG er udgivet af SEGES Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Support

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT Indsend dit markkort via internet Indsend dit markkort via internet Med Næsgaard Markkort har du mulighed for at overføre dine markgrænser til NaturErhvervstyrelsen Internet Markkort(IMK 2.0). Se dokumentationen

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

KOM GODT I GANG... MARK- OG GØDNINGSPLANLÆGNING

KOM GODT I GANG... MARK- OG GØDNINGSPLANLÆGNING SEGES Software Mark Online KOM GODT I GANG... MARK- OG GØDNINGSPLANLÆGNING MARK ONLINE MARK- OG GØDNINGSPLANLÆGNING er udgivet af SEGES Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Support Se kundecenter.seges.dk

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

Vejledning til Planteværnsindberetning (SJI 2012)

Vejledning til Planteværnsindberetning (SJI 2012) Vejledning til Planteværnsindberetning (SJI) Generelt Nyt i 2012 Til Konsulenter Denne vejledning beskriver hvordan du anvender faciliteten planteværnsindberetning (SJI), når du skal foretage indberetning

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema GS1 Denmark Version 5 Juli 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS om til et alternativt

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan. Med DLBR NorFor får

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Bilag 6.4 Tjek-skema til indberetning af interviewdata 28. august 2015

Bilag 6.4 Tjek-skema til indberetning af interviewdata 28. august 2015 Bilag 6.4 Tjek-skema til indberetning af interviewdata 28. august 2015 Dette skema skal gennemgås, udfyldes og sendes til fagdatacentret som dokumentation for at datagennemgang er afsluttet og data kvalitetssikret.

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil indtegne eller redigere dine marker finde de tegneredskaber, du har til rådighed, og en beskrivelse af

Læs mere

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret - Planperioden 2013/2014 Juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til indberetning

Læs mere

Næsgaard Mark Slam Februar 2003

Næsgaard Mark Slam Februar 2003 Næsgaard Mark Slam Februar 2003 DataLogisk ApS, Stubbekøbingvej 41, 4840 Nørre Alslev Tlf: 70 20 33 11 Fax: 70 20 34 56 E-mail: mail@datalogisk.dk www.datalogisk.dk Næsgaard Mark Version 7 Indhold Slam

Læs mere

Vejledning i brug af Græsplanlægning ved Søren Greve Olesen, Sydvestjysk Landboforening

Vejledning i brug af Græsplanlægning ved Søren Greve Olesen, Sydvestjysk Landboforening Vejledning i brug af Græsplanlægning ved Søren Greve Olesen, Sydvestjysk Landboforening Indledning Græsplanlægning er et værktøj til planlægning af slæt og afgræsning. Det er udviklet som en hjælp til

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Vandregnskab Online - for konsulenter

Kom godt i gang med DLBR Vandregnskab Online - for konsulenter 2 Kom godt i gang med DLBR Vandregnskab Online - for konsulenter Udgivet April 2010 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, PlanteIT, 8740 5000

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016 Vejledning 14. december 2016 Indhold 1 Hvad er Værdipapirmodulet?... 3 1.1 Grundlæggende om... 3 1.2 Hvor finder jeg?... 3 1.3 Opbygningen af... 3 1.3.1 Forsiden... 4 1.3.1.1 Handling... 4 1.3.1.2 Oversigt

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen.

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen. Ø90 Vejledning Vejledning til Råbalance Råbalancen i Ø90 kan udskrives to steder fra: 1. I Kasseregistrering kan man udskrive råbalancen direkte via F7 Bestilling Online 2. I skærmbilledet Råbalance (via

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudget Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for budgettering

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Gødningsregnskab 2011 trin for trin

Gødningsregnskab 2011 trin for trin Gødningsregnskab 2011 trin for trin Side 1 September 2011 Side 2 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2011 (GHI) Gødningsregnskab 2011 (GHI) - trin for trin vejledning... 4 1 Gødningsregnskab for 2010 og bagud

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Produktions- og lagerbudget

Produktions- og lagerbudget Produktions- og lagerbudget (Ekstra opgaver) Side 24. Produktionsbudget 2 25. Lagerkonti og priser 5 26. Lagerbudget 7 27. Fastlåsning af budget 10 24. Produktionsbudget Opgave Indlæs produktionsbudget

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudgettet Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Gødnings- og Husdyrindberetning

Gødnings- og Husdyrindberetning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen Gårdejer Jack Schønning Sørensen Tøstrupvej 47 Tøstrup Mark 8581 Nimtofte Den 22. december 21 CVR-nr. 2712522 Kode

Læs mere

Kom godt i gang med Mark

Kom godt i gang med Mark Kom godt i gang med Mark Denne vejledning viser dig, hvordan du kommer i gang med at bruge programmet Mark. For installation, se folderen, der ligger ved CD-rommen og opdateringsbeskrivelsen. Nyheder i

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.70 Opdateringsbeskrivelse Udgivet Maj 2007 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Kommunikation Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Læs mere