Vejledning til KLIAKT for kommuneadministratorer. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til KLIAKT for kommuneadministratorer. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne."

Transkript

1 Vejledning til KLIAKT for kommuneadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Oprettelse af kommuneadministrator Log ind Ændring af adgangskode Glemt adgangskode Ved aktivering af link i fremsendte Ved institutionsadministratorens og/eller institutionsbrugerens glemte adgangskode Oprettelse af kommunens institutioner i KLIAKT Manuel indtastning af institutioner XML-fil-inkorporering af institutioner Manuel indtastning af institutionsadministratorer/-brugere Oprettelse af adgangskode hos nye institutionsadministratorer/-brugere Redigering af rettigheder hos institutionsadministratoren/institutionsbrugeren Tilknytning/fravalg af tilknytning af bruger og institution Ændring af brugerens rolle (hvis personen skal have rettigheder som kommuneadministrator/institutionsadministrator/institutionsbruger) Ændring af brugernavn, navn, og adgangskode (fx ved overdragelse af opgaven til en ny medarbejder) Opret sag Stamdata Indberetning af medarbejdere Manuel indtastning af medarbejdere Import af medarbejdere via XML-filer Bodsberegning Sagssøgning Den ønskede sag kommer ikke frem ved sagssøgning Åbne sager Rediger sager Statistik Indberetning af fratrådtliste til KL

3 1. Indledning Dette er en vejledning for kommuneadministratorer til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i det ny indberetningssystem KLIAKT. Hvis fx en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse forekommer, har den pågældende arbejdsplads, hvor arbejdsnedlæggelsen finder sted, kommunens løn- og personalekontor og KL i fællesskab en række opgaver med henblik på at sikre, at arbejdet genoptages og holdes normaliseret, samt at de relevante arbejdsretlige og tjenestemandsretlige sanktioner bringes i anvendelse. Varetagelsen af disse opgaver forudsætter en effektiv udveksling af informationer mellem KL og kommunerne. KLIAKT er et nyt indberetningssystem til brug for udveksling af relevante informationer mellem selve arbejdspladsen, hvor arbejdsnedlæggelsen forekommer, kommunen og KL. Med dette system har kommunen mulighed for at uddelegere selve indberetningsopgaven til både en institutionsadministrator og institutionsbruger, såfremt de ønsker dette. Uddelegerer kommune indberetningsopgaven vil det fortsat være kommunen, der opretter institutioner samt institutionsadministratorer og institutionsburgere. KLIAKT kan korrespondere med XML-filer. Det vil derfor være muligt at indlæse og indhente eksisterende data, som er XML-filer. Dette vil lette arbejdsgangen for kommunen, institutionsadministratorer og institutionsbrugere, da indberetning kun vil skulle ske én gang. Herefter vil oplysningerne kunne implementeres elektronisk i systemet til kommunens løntræk og interne statistik samt til brug for KL s videre sagsbehandling. KL s videre sagsbehandling ved kollektive tjenesteforseelser, består af beregning af bod (for overenskomstansatte) / bøde (for tjenestemands- og reglementsansatte), som den enkelte medarbejder skal betale. Derudover samles oplysningerne til en årlig indberetning til Danmarks Statistik. Ønskes mere information om KL s sagsbehandling, henvises der til Vejledning om kollektive arbejdsnedlæggelser som er tilgængelig på 3

4 2. Oprettelse af kommuneadministrator Det er KL, der opretter kommuneadministratorer til brug i kommunerne. Såfremt en kommune endnu ikke har fået oprettet kommuneadministratorer, tager en repræsentant fra løn- og personaleafdelingen i kommunen kontakt til Marianne Hansen fra KL på en skal indeholde følgende oplysninger om den/de medarbejdere, der ønskes oprettet som kommuneadministrator: Navn Kommune -adresse KL-administratoren opretter kommuneadministrator i systemet, hvorved den pågældende får en tilsendt. en indeholder brugernavn og password. Såfremt kommuneadministratoren ønsker at ændre sit password gøres det under Min profil se under punkt

5 3. Log ind Indtast brugernavn og adgangskode og tryk Log ind Ændring af adgangskode Log ind > Min profil Ved ændring af adgangskode, tryk da på Min profil i øverste højre hjørne. Herefter kommer nedenstående skærmbillede frem. Tast den tidligere adgangskode ind i rubrikken Gammel adgangskode og tast den nye adgangskode ind i rubrikken Adgangskode samt i Gentag adgangskode. Tryk til slut Gem. 5

6 3.2. Glemt adgangskode Nedenstående skærmbillede vises, hvis man trykker på Glemt kode. Kommuneadministrator skal se bort fra dette, da infoboksens indhold er rettet til institutionsadministratorer og institutionsbrugere. I tilfælde af, man som kommuneadministrator har glemt sin adgangskode til KLIAKT, skal man kontakte KL på (samme som ved oprettelse). Herefter modtager man en med et link til oprettelse af en ny adgangskode, så snart KL har anmodet om dette. Der kan således gå en dag eller to før end, man modtager linket pr Ved aktivering af link i fremsendte Aktivering af link i den fremsendte Nedenstående skærmbillede vises når man har aktiveret linket i den fremsendte . Tast herefter en ny adgangskode ind i rubrikken Ny adgangskode og gentag den i Gentag ny adgangskode. Klik til slut Gem og man dirigeres automatisk videre til den sædvanlige log ind-side. 6

7 3.3. Ved institutionsadministratorens og/eller institutionsbrugerens glemte adgangskode Administration > Brugere Adgangskoder > Tryk Send mail ud for vedkommende, der har glemt sin adgangskode I tilfælde af en institutionsadministrator eller institutionsbruger har glemt sin adgangskode, er det kommuneadministratoren, der skal sørge for at få sendt en ny kode til vedkommende. Tryk først Administration, dernæst Brugere Adgangskoder og så kommer ovenstående skærmbillede frem. Rubrikken med Vælg Kommune vil være låst på den kommune man er administrator for. Under Vælg Bruger kan du se en liste over alle de institutionsadministratorer/institutionsbrugere der er i kommunen. Man kan herefter vælge at sætte (flueben) ud fra det/de brugere man ønsker at fremsende link til oprettelse af ny kode eller man kan trykke Send Mail ud for den enkelte bruger. Obs! Der kommer ingen tilbagemelding på om mailen er sendt. 7

8 4. Oprettelse af kommunens institutioner i KLIAKT Det er kommuneadministratorens ansvar og opgave, at oprette kommunens institutioner i KLIAKT. Oprettelsen kan ske enten manuelt eller ved indlæsning af data gennem en XML-fil. Det er først muligt at oprette sager, når institutionerne er oprettet i KLIAKT og institutionerne er blevet knyttet til specifikke institutionsbrugere Manuel indtastning af institutioner Administration > Kommune > Institutioner Tryk på Opret Administration > Kommune > Institutioner > Opret Ved manuel indtastning udfyldes rubrikkerne manuelt. Tryk på Opret og herefter indtastes institutionens navn og adresse (samt institutionsnummer, hvis det forefindes). Se nedenstående skærmbillede. 8

9 4.2. XML-fil-inkorporering af institutioner Denne information findes også under Systemintegration på forsiden ved log ind. Da kommunerne har mange institutioner der potentielt kan blive ramt af kollektive tjenesteforseelser, har vi gjort det muligt for kommunens IT-afdeling at holde information til systemet opdateret via XML filer. Således har kommunen systemet opdateret, når nedlæggelserne opstår og undgår derved at skulle hasteoprette de omfattede institutioner og brugere. XML filer er fra Microsoft Office, og kan være et Word, Excel eller PowerPoint dokument. XML fylder halvt så meget som andre filer hvilket gør den mere brugervenlige i vores program. XML er et dataformat, som bruges til at kommunikere mellem to systemer. XML har den fordel, at det er læsbart for det almindelige øje. Kommunikation med KIAKT sker på en sikker forbindelse (SSL) hvilket gør transaktionen mellem kommunen og systemet sikker. Det er væsentligt at kommunens brugere og institutioner oprettes med korrekte data. Institutioner skal således have: 1) id = kommunens identifikator af enheden 2) name = institutionens navn 3) address = første adresselinie 4) address2 = anden adresselinie 9

10 5) zip = postnummer Brugere skal have: 1) username = brugerens navn til at logge ind med 2) = adresse, som kan bruges til at sende oplysninger fra systemet til 3) name = brugerens navn Brugere bliver automatisk tildelt rettigheder ud fra deres placering i systemet. En bruger direkte under kommunen bliver således kommuneadministrator og en bruger under institutioner bliver institutionsadministrator eller institutionsbruger. Synkronisering af institutioner og brugere Da kommunerne har mange institutioner der potentielt kan blive ramt af kollektive tjenesteforseelser, har vi gjort det muligt for kommunens IT-afdeling at holde information til systemet opdateret. Således har kommunen systemet opdateret når nedlæggelserne opstår og undgår derved at skulle hasteoprette de omfattede institutioner og brugere. Synkroniseringen foregår ved hjælp af en Webservice. Webservicen findes på: AddMunicipal (int MunicipalID, string MunicipalPassword, string MunicipalXml); MunicipalID = kommunekode MunicipalPassword = adgangskode tildelt af KL MunicipalXml = XML med data om institutioner og brugere (se nedenfor) Den XML, som KIAKT skal bruge for at importere tager højde for at organisationsstrukturen er hierarkisk og at den samme bruger kan have rettigheder flere steder. - <Municipal id="101"> - <Users> <User username="kommuneadmin" name="kommune Administratoren" /> </Users> - <Institutions> - <Institution id="78092" name="børn / Unge" address="kommunevej 1" address2="opgang 2B" zip="1000"> - <Users> <User username="institutionsadmin" name="personaleadministratoren" /> </Users> - <Institutions> <Institution id="78123" name="klokkeblomsten" address="institutionsvej 1" address2="" zip="1023" /> </Institutions> </Institution> </Institutions> </Municipal> 10

11 4.3. Manuel indtastning af institutionsadministratorer/-brugere Administration > Kommune > Bruger Ved manuel indtastning udfyldes rubrikkerne manuelt. Tryk på Opret og herefter indtastes administratorens/brugerens brugernavn (hvilket er en -adresse) samt navn, kommune og rolle fra rullegardinet. Herefter tilknytter man de institutioner, som administratoren/brugeren skal have rettigheder til. Se nedenstående skærmbillede. 11

12 Oprettelse af adgangskode hos nye institutionsadministratorer/-brugere Ved oprettelse af en bruger kræver systemet, at man også opretter en adgangskode. Kommuneadministratoren opretter en adgangskode. Institutionsadministratoren/ institutionsbrugerne modtager herefter en mail oprettet bruger i Kliakt. Mailen indeholder et link, hvor institutionsadministratoren/brugeren får direkte adgang til Kliakts forside. Ønsker en bruger at ændre sin adgangskode, er proceduren den samme som for kommuneadministratoren se under punkt Redigering af rettigheder hos institutionsadministratoren/institutionsbrugeren Administration > Kommune > Brugere Når man skal redigere rettighederne for en bestemt bruger, skal man trykke Rediger ud fra den bruger, hvis rettigheder man ønsker at ændre. Herefter har kommuneadministratoren flere muligheder: 12

13 Tilknytning/fravalg af tilknytning af bruger og institution Administration > Kommune > Brugere > Rediger Rubrikken Kommune er låst fast på den kommune man er administrator for. 13

14 Tilknytning Når man ønsker at tilknytte en eller flere institutioner til en bestemt bruger, skal man markere de institutioner vedkommen skal tilknyttes i feltet Alle institutioner. Derefter tryk Tilføj. Når man har klikket Tilføj bør de valgte institutioner blive vist i feltet Brugerens institutioner. Til slut skal man trykke Gem ellers bliver ændringer ikke registreret. 14

15 Fravalg af tilknyttede institutioner Hvis man ønsker en eller flere institutioner ikke længere skal være tilknyttet en bestemt bruger, skal man markere de institutioner i feltet Brugerens institutioner. Derefter trykkes der Fjern. Når der er klikket Fjern bør de valgte institutioner være fjernet fra feltet Brugerens institutioner. Til slut skal man trykke Gem ellers bliver ændringer ikke registreret. 15

16 Ændring af brugerens rolle (hvis personen skal have rettigheder som kommuneadministrator/institutionsadministrator/institutionsbruger) Ved ændring af brugerens rolle, kan man administrere og ændre de rettigheder, som de enkelte brugere har. Hvis en institutionsbruger pludselig får ansvaret for flere institutioner, og dermed bør blive institutionsadministrator, er der mulighed for at ændre rettighederne, således at man ikke behøver oprette en ny bruger i systemet. Det kan også skiftes tilbage igen, hvis det blot er i en overgangsperiode. Man klikker på den lille pil yderst til højre (under Rolle ), og frem kommer et såkaldt rullegardin med mulighed for at ændre rollen til Institutionsbruger, Institutionsadministrator eller Kommuneadministrator. Man klikker herefter på den ønskede rolle. Til slut skal man trykke Gem ellers bliver ændringer ikke registreret. 16

17 Ændring af brugernavn, navn, og adgangskode (fx ved overdragelse af opgaven til en ny medarbejder) Ved ændring af brugerens brugernavn, navn, og/eller adgangskode er det muligt at overdrage en eksisterende bruger, fx ved overdragelse af opgaven til en ny medarbejder. Hvis der kun skal ske midlertidig overdragelse, foretager man bare samme procedure, når overdragelse ikke længere er aktuelt. I rubrikken Brugernavn skriver man en adresse. Brugernavnet skal indeholde I rubrikken Navn skrives vedkommendes navn og i rubrikken skrives vedkommendes adresse. OBS! Det er vigtigt at adressen er aktiveret, da der i tilfælde af glemt kodeord vil blive fremsendt et link til oprettelse af nyt kodeord til denne adresse. 17

18 5. Opret sag Sager > opret sag Ved overenskomststridige tjenesteforseelser, skal der ske en indberetning til KL. Alle de institutioner man har ansvaret for i kommunen, vil blive vist i et rullegardin, og herefter vælger man den institution, hvor tjenesteforseelsen er foregået. Derefter vælger man hvilken tjenesteforseelse, der er tale om i rullegardinet ud for Tjenesteforseelse *. Tryk til slut Opret. Herefter dirigeres man automatisk videre til siden Rediger sag. Nu mangler kommuneadministratoren bare at oprette selve indholdet på sagen, såsom 1) stamdata, 2) medarbejdere og 3) bodsberegning. Til orientering! Det er muligt for kommunerne at indberette andre forseelser til eget brug, evt. hvis kommunen ønsker en intern statistik over særlige forseelser. 18

19 5.1. Stamdata Sager > Opret sag > Opret (efter data er indtastet) > Stamdata Under Stamdata skal man udfylde flere rubrikker. Under Opret sag har man udfyldt, hvilken institution og hvilken tjenesteforseelse, der er tale om. Disse rubrikker er derfor udfyldt på forhånd, man kan også ændre dette, såfremt man har klikket forkert ved oprettelsen af sagen. Har medarbejderne forladt arbejdspladsen, skal man sætte (flueben) i rubrikken Har medarbejderne forladt arbejdspladsen?. Dette gøres ved at venstreklikke i rubrikken foran Ja, medarbejder har forladt arbejdspladsen. Årsag til tjenesteforseelsen skal udfyldes. Her skrives medarbejdernes begrundelse for at begå en tjenesteforseelse, fx utilfredshed med lederen. 19

20 Såfremt tillidsrepræsentanter har deltaget i tjenesteforseelsen skal rubrikken Bemærkninger, herunder organisation/tillidsrepræsentantens rolle udfyldes. Indsendelse af bilag til KL, kan ske ved enten 1) eftersendelse med post eller 2) ved at uploade filer. Ved post skal der angives, hvor mange bilag, der indsendes til KL. Bilag som altid skal vedlægges, er a) tjenestemandsansattes lønsedler, b) beviser på der foreligger organisationsansvar og/eller c) relevante dokumenter for sagen. Dato og tidspunkt for tjenesteforseelsens begyndelse og afslutning skal påføres. Det er dog kun overtrædelsens start, der er vist på siden med det samme. Tryk på det lille kalender-ikon for at vælge datoen for tjenesteforseelsens begyndelse. Når datoen er udfyldt, trykkes der på det lille ur-ikon og tidspunktet for tjenesteforseelsens begyndelse vælges. Er tjenesteforseelsen ophørt igen, skal der sættes (flueben) i rubrikken Er overtrædelsen ophørt?. Dette gøres ved at venstreklikke i rubrikken foran Ja, jeg vil gerne angive overtrædelsens ophør. Når der er sat flueben i rubrikken, opdateres siden, og frem kommer en ny linje Overtrædelsens ophør med mulighed for at angive tidspunkt for tjenesteforseelsens ophør. Her anvendes den samme fremgangsmåde, som ved angivelse af dato og tidspunkt for tjenesteforseelsens begyndelse. Til slut skal man trykke Gem ellers bliver indtastningerne (eller ændringerne) ikke registreret. 20

21 5.2. Indberetning af medarbejdere Sager > Opret sag > Opret (efter data er indtastet) > Medarbejdere På ovenstående skærmbillede, er der endnu ikke oprettet nogen medarbejdere. Der er flere muligheder for at oprette/importere medarbejdere i systemet. Alle medarbejdere kan 1) indtastes manuelt eller de kan 2) importeres via XML-filer Manuel indtastning af medarbejdere Sager > Opret sag > Opret (efter data er indtastet) > Medarbejdere > Opret 21

22 Nu skal medarbejderne indberettes for den tjenesteforseelsen de har begået. Det er vigtigt at alle rubrikker med * udfyldes. Det vil sige, at rubrikkerne 1) navn, 2) løn-id (eller fødselsdato), 3) faglig organisation, 4) faggruppe og 5) hvilken overenskomst de tilhører, skal udfyldes. Ved nummer 3), 4) og 5) skal der vælges én ud fra rullegardinet (dvs. pilen i højre side af rubrikken). Såfremt der er tale om tjenestemandsansatte, skal den månedlige indkomst også angives, da dette skal anvendes til udregning af bøde. Til slut skal man trykke Gem ellers bliver indtastningerne (eller ændringerne) ikke registreret Uploading af dokumenter på den enkelte medarbejder Sager > Opret sag > Opret (efter data er indtastet) > Medarbejdere > Opret > Gem > Rediger Hvis man ønsker at uploade dokumenter (fx lønseddel for tjenestemandsansat) skal man først gemme registreringen af de ovenstående oplysninger. Derefter trykkes der på Rediger ud for vedkommende man ønsker at uploade dokumenter på (se nedenstående skærmbillede). 22

23 Herefter kan der foretages ændringer i oplysningerne af medarbejderen eller man kan uploade dokumenter. Uploading sker at trykke Gennemse, vælge det dokument man ønsker vedhæftet og til slut trykke Upload (se skærmbillede nedenfor). 23

24 Indtastning af tid for den enkelte medarbejder (tjenesteforseelsens forløb) Sager > Opret sag > Opret (efter data er indtastet) > Medarbejdere > Opret > Gem > Rediger Når man har tastet/importeret alle de nødvendige oplysninger om medarbejderen ind i rubrikkerne, (som vist under pkt og ) skal timeantallet for den enkelte medarbejder tastes ind såfremt tjenesteforseelsen er ophørt. Der kan ske en løbende indberetning af timeantallet medarbejderne har begået tjenesteforseelsen, men det indebærer at man taster at forseelsen er ophørt selvom den ikke nødvendigvis er ophørt. Man kan bare ændre ophørsdatoen dag for dag, og på den måde taste informationerne ind løbende. Dette kan kun gøres manuelt, og skal gøres for hver enkelt medarbejder, der har begået en tjenesteforseelse. I ovenstående skærmbillede, er rubrikken hvori indberetning om timeantal skal ske, markeret. Det markerede felt, er nyt ift. det det skærmbillede som vises når man blot skal indtaste den nødvendige in- 24

25 formation om medarbejderne, som har deltaget/deltager i tjenesteforseelsen, og når tjenesteforseelsen er igangværende (dvs. ikke ophørt endnu). Herefter skal det timeantal medarbejderen har deltaget i tjenesteforseelsen, for hver dag tjenesteforseelsen har fundet sted, indtastes i de dertilhørende rubrikker. For at ændre 0,00 til det antal timer medarbejderen har deltaget, venstreklikkes der i feltet. Man taster herefter det antal timer (i 100-dele) ind, som medarbejderen har deltaget. Fx 4 timer og 30 minutter skal derfor tastes ind som 4,50 i feltet. Timeindberetningen skal indberettes i hele kvarter, dvs. 0,25, 0,50 eller 0,75 eller hele tal. Fx hvis en medarbejder har været deltagende i 2 timer og 10 minutter, rundes det op til 2 timer og 15 minutter, således tastes der 2,25. Det er meget vigtigt at der tastet korrekt ind i systemet, så dobbelttjek derfor altid. For hver gang der tastes ind i et af timeantalsrubrikkerne, opdateres siden automatisk. Der skal derfor ikke tastes gem. Ønsker man at starte forfra med timeindberetningen, tryk da Ryd alle felter og alle felterne nulstilles til 0, Import af medarbejdere via XML-filer Sager > Opret sag > Opret (efter data er indtastet) > Medarbejdere På ovenstående skærmbillede, er der endnu ikke indberettet nogen medarbejdere. Ved import af medarbejdere via XML-filer, tryk på Importer XML. Dernæst kommer nedenstående skærmbillede frem. 25

26 Tryk nu Gennemse og vælg den XML-fil, der ønskes uploaded. Tryk til slut Upload ellers vil filen ikke blive importeret til KLIAKT. Vejledningen til oprettelse af medarbejdere via XML-filer kan findes på startsiden under systemintegration Uploading af dokumenter på den enkelte medarbejder Se pkt

27 Indtastning af tid for den enkelte medarbejder (tjenesteforseelsens forløb) Se pkt Bodsberegning Sager > Opret sag > Opret (efter data er indtastet) > Bodsberegning Dette ovenstående skærmbillede vises ved at trykke på Bodsberegning. Her kan du se den overordnede information om tjenesteforseelsen, såsom den berørte faglige organisation, hvilken faggruppe der har deltaget i tjenesteforseelsen, om fællesmødet er afholdt, om arbejdet er blevet genoptaget og i givet fald om der er indgået forlig eller om Arbejdsretten har afsagt dom i sagen. Det vil her være muligt for kommuneadministrator at se bodsberegningen, når denne er udfyldt af KL. KL udfylder denne side snarest muligt. Har tjenesteforseelsen varet mere end 2 dage, vil KL have indkaldt den faglige organisation (og nogen gange kommunen) til fællesmøde på tjenesteforseelsens 2. dag. Til orientering: Der kan ikke opkræves bod for en overenskomststridig tjenesteforseelse, hvis der ikke er afholdt fællesmøde. 27

28 6. Sagssøgning Sager > Sagssøgning Det er muligt at søge på flere kriterier i sagssøgning. Fx kan man søge på om sagen er åben eller lukket eller direkte på sagsnummer, institution, organisation, faggruppe og/eller et datointerval. Derudover kan man kombinere de forskellige og lave en søgning ud fra en/flere/alle søgekriterierne. Man kan dog kun søge på sager i den kommune man er ansvarlig for, og derfor er rubrikken Kommune låst. Indtast de ønskede søgekriterier og tryk Søg. Herefter kommer en liste med de sager, der passer på den søgning man har gjort. 28

29 6.1. Den ønskede sag kommer ikke frem ved sagssøgning Prøv at søg med færre søgekriterier, og se om den bliver opfanget som en del af de udvalgte sager. Hvis den stadig ikke dukker op, prøv da at tryk Sager > Åbne Sager og find den ud fra listen der. Hvis den ikke fremgår af listen der, så er sagen i hver fald ikke åben, og man kan evt. gå tilbage til sagssøgning og søge på lukkede sager. 29

30 6.2. Åbne sager Sager > Åbne Sager Åbne Sager er en liste over alle de åbne sager, som er i kommunen. Denne funktion kan fx benyttes hvis kommunen bliver opmærksom på en fejl i sagen. Det vil således være muligt, at redigere i sagen så længe den er åben. KL holder typisk sagen åben i 3 måneder efter indberetningen om den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse. Tryk Rediger ud fra den sag, der ønskes redigeret. 7. Rediger sager Der er flere måde man kan fremfinde den sag man ønsker at redigere i. 1) Sager > Åbne sager > tryk Rediger ud for den sag, der ønskes redigeret 2) Sager > Sagssøgning > søg den sag, der ønskes redigeret frem > tryk Rediger ud for denne Herefter kommer det samme skærmbillede, som under pkt

31 8. Statistik Administration > Statistik Under Statistik har kommunen mulighed for at se en statistik over de forskellige tjenesteforseelser begået i kommunen. Kommuneadministrator kan søge på forskellige kriterier, fx art af tjenesteforseelse, datointerval eller en kombination af dem begge. Som kommuneadministrator kan man kun søge statistik på den kommune man er ansvarlig for, og derfor er rubrikken Kommune låst. Man skal vælge en af de mulige tjenesteforseelser i rullegardinet ud for Tjenesteforseelse. Derudover skal man vælge et datointerval. Til slut trykkes Hent Statistik og skemaet vil herefter blive vist i et Windows Excel ark (se skærmbillede nedenfor). Statistikken kan også anvendes til kommunens interne statistik. 31

32 9. Indberetning af fratrådtliste til KL Fratrådtlisten skal fremover indberettes i et særligt format. Det skal indberettes i et excel-ark, som vist ovenfor. Det skal således udfyldes på denne måde: Kolonne A: Navn (skyldners fulde navn) Kolonne B: Adresse 1 (vejnavn og nummer) Kolonne C: Adresse 2 (bynavn) Kolonne D: Postnummer Kolonne E: det samlede bodsbeløb Er fratrådtlisten indberettet på anden vis end den ovenstående, vil denne blive sendt tilbage til korrektion hos kommunen. Indberetningslisten til KL skal ske i excel-format som vist ovenfor, og herefter fremsendes til e- mailadressen: 32

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse af institutionsbruger...

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes.

I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes. I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes. Sidst i denne vejledning er vist et Excel dokument som det KAN se ud. Ligesom

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk BRUGERVEJLEDNING hvidvask.politi.dk Indhold Registrering og log ind... 3 Brugerændringer... 5 Ændring af brugeroplysninger... 5 Ændring af adgangskode... 6 Glemt adgangskode... 6 Administration og management...

Læs mere

Use cases... 2. Log ind procedurer... 2. Generelt Du oprettes i Kitos... 2. Generelt Log på Kitos... 3

Use cases... 2. Log ind procedurer... 2. Generelt Du oprettes i Kitos... 2. Generelt Log på Kitos... 3 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 2 Log ind procedurer... 2 Generelt Du oprettes i Kitos... 2 Generelt Log på Kitos... 3 Generelt Hvis bruger har glemt sit password... 5 Generelt Dit link i oprettelsesmailen

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos Dusager 4 8200 Århus N Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskPortalen hos INDHOLD Login på ServiceDeskPortalen...

Læs mere

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Side 1 af 18 Kære frivillige sociale foreninger i Assens Kommune Opdateret den 02.10.17 Denne manual skal hjælpe dig igennem 18-ansøgningsprocessen

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Din side på www.fvd.dk

Din side på www.fvd.dk Din side på www.fvd.dk bestyrelsesmedlemmer kan kan se og ændre i egne kontaktinformationer i Mine stamdata, kan læse presseklip fra Nyhedsarkivet, kan benytte Værdiansættelse og se egne kursusaktiviteter

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode.

For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode. PENSAB Introduktion til PENSAB systemet Log-ind Det første du møder i PENSAB systemet er log-ind vinduet. For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode.

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne.

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. September 2013 Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. 1. Log på systemet Indberetningsvinduerne tilgås direkte på adressen: https://indberetninger.uvm.dk/

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra virksomhedens lokale

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password Guide: Mentor 1 I denne guide gennemgår vi, hvad du skal gøre første gang, du vil logge på administrationsdelen af GoMentor.dk og skal vælge en ny adgangskode. Vi gennemgår desuden to områder af dit nye

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at:

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: - rette i stamdata og tilføje medarbejdere til institutionens/dagplejegruppens side - tilmelde medarbejdere til kurser

Læs mere

EASY - Vejledning til administratorer

EASY - Vejledning til administratorer EASY - Vejledning til administratorer Opdateret september 2009 EASY brugergrænseflade EASYs nye brugergrænseflade blev idriftsat i november 2008. Den har fået nye roller og rettigheder, mulighed for at

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER

ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER AUH RA ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER AUHRA-VEJLEDNING Denne vejledning indeholder en kvikguide og en mere detaljeret vejledning til, hvorledes lederen kan gøre en anden medarbejder til stedfortræder i AUHRA.

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Fil-indberetning... 2 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere Indhold 1. Versionshistorik... 3 2. Definitioner... 4 3. Login... 5 4. Beskeder... 6 5. Elev administration... 7 Elev administration tabel... 9 Redigering... 10 Bestilling... 11 6. Opret elev... 12 Opret

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

MAG5.dk En brugervejledning

MAG5.dk En brugervejledning MAG5.dk En brugervejledning Indledning Når du ser B&U s løsning til administration af IT-brugere første gang, så ser det sådan her ud: Løsningen er lavet specielt til Børn og Unge og vedligeholdes af BU-IT.

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere