/// / / / H \\ xxxx. Nr. 2 FEBRUAR årg. MORMON i MISSIONÆRERNE. præsenterer »SONGS OF THE WEST«

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/// / / / H \\ xxxx. Nr. 2 FEBRUAR 1952 101. årg. MORMON i MISSIONÆRERNE. præsenterer »SONGS OF THE WEST«"

Transkript

1 /// / / / H \\ xxxx Nr. 2 FEBRUAR årg. MORMON i MISSIONÆRERNE præsenterer»songs OF THE WEST«

2 : SKANDINAVIENS STJERNE ORGAN FOR JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 2 FEBRUAR 1952 loi.årg. SKANDINAVIENS STJERNE udkommer (len 1. liver måned, og abonnementsprisen (ind. porto) er 8,50 kr. i Danmark og 1,75 $ i U. S. A. Betaling kan ske gennem postgiro til Den danske missions hovedkontor, Priorvej 12, København V. Edward H. Sørensen, Mary Kaiser, missionspræsident, redaktør. ansvarshavende red. INDHOLDSFORTEGNELSE Fra missionens præsidentskab 27 Tale af præsident Joseph Fielding Smith 28 Mormonen. Af Marcus Bach 30 Mikrofotografering 35 Mormon-missionærerne præsenterer Songs of thc West" 39 Kirken ude omkring 40 Kredslærerncs budskab 40 Nyt fra hjælpeorganisationerne 41 Mindeord 42 Søndagsskolen 42 Primary 43 Genealogisk forening 44 Ungdomsforeningen 44 Fra missionsmarken 45 KLOSTERTRYKKERI! T

3 Fra missionens præsidentskab. Alle beundrer det menneske, som kan beherske sit sind i prøvelsens stunder. Ligeledes nærer næsten alle en vis foragt for den, som flyver op i vrede, bruger et kraftigt sprog og grimme ord. Uhemmede vrede lidenskaber er som møllesten om et menneskes hals. De er hindringer i stedet for hjælpemidler. De er de umiskendelige tegn på de dyriske instinkter i et menneske og ikke tegn på mandighed eller tapperhed. Vrede er god til rette tid, men ligesom buldoggen må den lænkes og have mundkurv på. Den bør altid holdes under kontrol. Et menneske ville ikke være meget værd uden sindsstemninger. Stål er ikke godt fil noget uden det bliver hærdet. På samme måde kan et menneskes temperament blive en stor kraft i det godes tjeneste, hvis det bliver passende anvendt og kontrolleret, men det kan også blive hans største fjende. Temperamentet hos nogle mennesker er som den rivende strøm i nogle floder den er så stærk, at det er umuligt at navigere." Mange mennesker finder det vanskeligt at beherske sig selv i en ganske almindelig samtale. De bliver ophidsede, højrøstede, hånende; de tager deres tilflugt til skarpe gensvar, grimme ord og bidende bemærkninger, som atter og atter røber et temperament, som ikke er under kontrol. Det tyder også på uvidenhed og snæversynethed. Der er mange åndrige mennesker, hvis synspunkter og levevis er beundringsværdige, men som mangler den sande ydmyghedens og kærlighedens ånd på grund af deres ophidsede tale og skarpe svar, som skyldes, at de ikke kan beherske deres følelser. Den gamle vismand sagde: Ser du et menneske, som er hidsig i sin tale? Der er mere håb for en tåbe end for ham." Det er klogt at beherske sin hidsighed, for som tiden går, vokser denne svaghed ellers, og til trods for religionen vil den, som giver efter for den, blive tilbøjelig til at lade hidsigheden løbe af med sig, så den gør skade, bliver larmende, frastødende og fornærmende, så man fuldstændig glemmer og overser det andet store bud, som siger: Du skal elske din næste som dig selv." Missionspru'sidenlskabel. 27

4 Tale af præsident Joseph Fielding Smith ved generalkonferencen i Salt Lake City april Jeg foler mig ydmyg, og Jeg foler tabet af vor elskede præsident, ligesom De, som er samlet her, også føler tabet. Med Herrens hjælp vil jeg bære mit vidnesbyrd. Jeg er meget taknemlig mod Herren folden kundskab, jeg har om sandheden af dette guddommelige værk. Jeg blev døbt, da jeg var otte år gammel. Det var blevet indprentet mig på det tidspunkt, at jeg gennem dåben havde modtaget syndsforladelse og stod ren for Herren. Jeg havde en søster, som var meget god, som alle mine søstre er, og som havde indskærpet mig nødvendigheden af at holde mig uplettet for verden. Hendes lærdomme til mig den dag, jeg blev døbt, har jeg bevaret i mig hele mit liv, og jeg ærer hendes minde. Profetens (/uddommelif/e mission. Jeg har en fuldkommen kundskab om profeten Joseph Smiths guddommelige mission. Der er ingen tvivl i mit sind om, at Herren udvalgte ham og gav ham åbenbaring og befaling og åbnede himlen for ham, og kaldte ham til at stå som overhoved for denne strålende uddeling. Jeg er lige så overbevist om, at han, da han i sin ungdom gik ud for at bede, virkelig så Gud Faderens og Hans Søns, Jesu Kristi, nærværelse, og virkelig stod i deres nærhed; i mit sind er der ingen tvivl; jeg ved, at dette er sandt. Jeg ved, at han senere modtog besøg af Moroni, modtog det aronske præstedømme af Johannes Døberens hånd, det rnelkisedekskc præstedømme af Peter, Jakob og Johannes, og at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige blev organiseret den 6. april 1830 efter guddommelig befaling. Alt dette ved jeg. Herren har åbenbaret det for mig, og denne kundskab har jeg haft, siden den dag, da jeg blev døbt. Jeg ved, at den Almægtiges magt leder og styrer dette folk, at vi har sluttet en pagt om at holde Hans bud, at vandre i lys og sandhed. Det er min faste overbevisning,at hvert medlem af denne Kirke skulle være i stand til at bære vidnesbyrd om og i klare ord erklære, at disse ting er sande, at Mormons Bog er sand, at de åbenbaringer, som profeten Joseph Smith fik, er sande, at bestemmelsen med dette sidste-dages værk er sand, og ifølge åbenbaringerne må og skal fuldføres. Kristi andet komme. Jeg tror, at Guds Søns andet komme ikke er langt borte, hvor langt ved jeg ikke, men jeg ved, at det er mere end hundrede år nærmere, end det var, da profeten Elias kom til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Kirtland Templet d. 3. april Elias's ord tyder på, at vi er langt nærmere. Og denne fordums profet erklærede, at ved gengivelsen af de nøgler ville vi vide, at Herrens store og frygtelige dag er nær, ja står for døren. Jeg har åbnet skriften på det syvende kapitel i Matthæus Evangeliet, og jeg vil gerne læse syvende og ottende vers: 28

5 Beder, så skal eder gives; søger, så skulle I finde; banker på, så skal der lukkes op for eder. Thi hver den, som beder, han får, og den, som søger, han finder, og den, som banker på, for ham skal der lukkes op". (Matt. 7:7 8). Alle kan kende sandheden. Er der nogen god grund til, at ikke hver eneste levende sjæl skulle kende sandheden og vide, hvor den kan findes? Er der noget medlem af denne Kirke, som kan give en grund til, at han ikke ved, at Jesus Kristus er Guds Søn, at Joseph Smith var og er Guds profet, og at dette er Hans værk? Hvis vi mangler denne forståelse, kan vi dadle os selv derfor. Jeg har fuld tillid til vor Herres og Frelsers, Jesu Kristi ord; og når Han siger: Beder, så skal eder gives; søger, og I skal finde, banker på, og der skal lukkes op for eder. Thi hver den, som beder, ban får", er jeg lige så sikker på, at hvert medlem af denne Kirke må vide med sig selv, at Gud lever, at Jesus Kristus er Guds Søn, og at dette er Hans værk, som Han har oprettet. Vi har ingen undskyldning for ikke at kende og have absolut tro og tillid til dette gengivne Jesu Kristi evangelium. Det er vor pligt at vide det. I en åbenbaring til Kirken for mange år siden, det vil sige i profetens dage, advarede han medlemmerne af Kirken mod falske profeter, falske ånder og imod dem, som lyver for at bedrage. Han gav os dengang et løseord, hvoraf vi kan vide det, men jeg gentager, dette løseord, som er givet af vor Frelser i Bjergprædikenen, er lige så sandt i dag, som det var for næsten to tusind år siden. Det er Hans ord og kan anerkendes og prøves i dag, lige så vel som det kunne af Hans disciple, da Han talte til dem i Bjergprædikenen. Når jeg taler med missionærer, spørger jeg dem ofte, ja næsten altid, om de har et vidnesbyrd om sandheden. Nogle af dem siger: Nej, det har jeg ikke. Jeg tror, det er sandt, men jeg ved det ikke, men jeg er sikker på, at når jeg går på mission, vil jeg lære, at det er sandt." I deres hjerter giver de et ærligt svar, men jeg tror, de kender det bedre, end de siger. Det er imidlertid en ret for hvert døbt medlem af Kirken selv at lære gennem Herrens ånds åbenbarelse, at alt hvad jeg har sagt angående oprettelsen af dette værk er absolut sandt. Der er ingen verdens grund til, at ikke enhver skulle lære at kende, hvor han kan finde sandheden. Hvis han blot vil ydmyge sig og søge i ydmyghedens og troens ånd og gå til Herren, således som profeten Joseph Smith gik til Herren for at finde sandheden, vil han finde den. Der er ingen tvivl om dette. Der er ingen grund til, at menneskene ikke skulle finde den, hvis de blot vil lytte til Herrens ånds sagte hvisken og søge efter den, som han ønsker, at de skal søge efter kundskab til og forståelse af Jesu Kristi evangelium ingen grund, undtagen hårdheden i deres hjerte og deres kærlighed til verden. Banker på, så skal der lukkes op for eder". Dette er mit vidnesbyrd, jeg ved det er sandt. Jeg ved det lige så sikkert, som jeg står her. Herren har åbenbaret det for mig, som Han har åbenbaret det for mine brødre. Må Herren velsigne Dem alle, beder jeg i Jesu Kristi navn. Amen. 29

6 Vi bringer hermed en fortælling, skrevet af Marcus Bach, som ikke er medlem af Kirken. Vi mener, del vil være af interesse for Stjernen"s læsere al se, hvorledes en udenforstående ser på Kirken og dens lærdomme. MORMONEN Af Marcus Bach. Ted Logans interesse i mormonernes tro var åndelig, min geografisk. Han fulgte et religiøst spor, jeg landkort. Vor protestantiske baggrund lignede meget hinanden. Vi var blevet indpodet med den samme katekismus, havde studeret samme kirkehistorie og bekendte os til samme tro. Eftersom vi blev ældre, følte vi begge, at der måtte være mere i religionen, end vi havde fundet i bøgerne, og jeg tror, at vi begge søgte efter, hvad det er, der kan hjælpe mennesket til at blive bedre. Vor søgen havde fulgt samme linier, indtil den dag da Ted fandt sit svar i mormonernes tro. Så sagde han: En dag, når du også finder sandheden, vil disse linier løbe sammen." Omkring ved den tid, da han sluttede sig til mormonkirken, stod jeg en dag og så på udsigten fra en enlig, vindomsust høj i The Green Mountains" i nærheden af Sharon, Vermont. Mormonerne havde indviet dette uberørte sted med en obelisk, som lignede Washington-monumentet en miniature. Jeg fik at vide, at den vejede et hundrede tons, og at den var otteogtredive en halv fod høj, en fod for hvert år af den mands liv, til hvem den var indviet. På den mørkegrå granitsøjle var følgende inskription: Til minde om Joseph Smith, profeten, som blev født her den 23. december 1805, og led martyrdøden i Carthage, Illinois, den 27. juni 1844." I nærheden stod Mindehuset", et beskedent hvidt træhus til minde om profetens barndom. Jeg gik ind og fandt i gæstebogen et gennemsnit af, hvad Amerika mener om mormonismen. Der foran mig stod kommentarerne i forskellige sprog, og med mange forskellige håndskrifter: Dyb respekt for mormonernes tro. Jeg fandt Gud gennem Joseph Smith. Blev døbt her i dag. Vidunderlige tro! Joseph Smith, en mand som har bedraget millioner. Hvem kan tro alt dette? Døm ikke, for I forstår ikke. Jeg hjalp med til at trække monumentet herop sammen med mit hold. Joseph Smith, en falsk profet. 30

7 Joseph Smith, en sand profet. Profetens ånd hviler over mig. Jeg rejste til den gård i nærheden af Palmyra, New York, hvor drengen Joseph kom hen med sine forældre. Her havde han i en alder af fjorten år et syn og hortc en stemme. For min døhte ven var dette Josephs første åbenbaring; for mig var det en legende. Jeg gik det korte stykke ad den smalle vej til resterne af et gammelt Den hellige Lund stakit, hvor et skilt lød: Den hellige lund stilhed udbedes." Jeg skubbede den rustne jernlåge op. Smukke elme- og ahorntræer, som gav stedet ly fra verden udenfor, lod det blide eftermiddagslys komme ind og vævede mønstre på den græsdækkede skovbund. Ovenover mig dannede de gennemsigtige skyer sammen med himlens hemmelighedsfulde blå åndelige figurer, når de brødes mod de øverste blade på træerne. Mormonerne tror, at Joseph Smith så meget mere end dette. Han kom herhen en dag, forvirret over alle de mange kristne sekter, som i hans barndom slog på vækkelsestrommer" i hinanden modstridende lejre. Han knælede ned i denne lund. Her, hvor jeg stod, bad han højt om Gud ville vise ham den sande tro. Svaret var en stråle af lys, som brød gennem træerne og strakte sig helt op i himlen som et højt tårn. Forvirret så han på den og så to personer. Han hørte en stemme: Det 31

8 er mil] elskede Snu, hor Ham!" lian var næsten kommet til si«selv. da Stemmen fortsatte Og sagde til ham, al han ikke skulle slutte sin til nogen af de eksisterende trossamfund. De er mig mer med deres læber, men deres hjerter er langt fra mig. De laerer falske lærdomme og menneskehud. De har en slags gudfrygtighed, men fornægter dens kraft. Snart vil evangeliets fylde blive åbenbaret for dig." Dette var dengang hellig grund. Dette var stedet for det første store mormon-mirakel. Men jeg så kun drivende skyer. Stemmerne, jeg horte, var kvidrende fugle. I stilhed fik religionens mysterium mig til at tænke; ikke alene mormonernes religion; enhver religion med sine påstande om mirakler og stemmer og syner. Jeg horte lyden af nogen, der nærmede sig. Ind i lysningen kom en ældre mand, som nikkede til hilsen og langsomt gik hen til en forvitret bænk i udkanten af lunden. Han satte sig ned, og lagde omhyggeligt sin hat ved siden af sig. Så lænede han sig tilhage og lukkede ojnene. Jeg gik omkring i lunden og så interesseret på de mange navnetræk, som tankelosc mennesker havde skåret i træerne. Efter et øjebliks forlob talte den fremmede. Er det Deres første besøg her?" spurgte han. Ja. Og Deres?" Jeg kommer her tit," sagde han. Her er meget fredeligt." Er De mormon?" Ja, jeg er." Har De altid været det?" Nej." Syntes De ikke, det var svært at tro på nogle af disse mormonmirakler, som f. eks. det, der siges at have fundet sted her?" Meget svært," tilstod han. Det kan jeg tænke mig," sagde jeg. Meget svært," gentog han, som om han genkaldte sig hindringer, som havde syntes uovervindelige på hans søgende vej. Men så huskede jeg, at det, som fandt sted her, ikke er så usædvanligt i religionen." Hvad mener De med det?" En stemme kom til Samuel," sagde han. Engle stod ved Abrahams telt. Hyrder hørte en sang om natten og så en himmelsk luerskare. Disciplene blev fyldt med den Helligånd. Disse og mange andre hændelser er ligesom profetens oplevelser. Åbenbaringens dag er ikke forbi. Religion er en trossag. Der er altid noget, som vi inå acceptere, når vi tror." Vinden blæste mellem træerne. Skyerne drev afsted på deres hemmelighedsfulde, uhemmede måde. Måske havde den gamle mand ret. Men der var noget ved mirakler i staten New York, som syntes meget mindre ægte end mirakler i de bibelske lande. H"orfor, vidste jeg ikke. Jeg tænker, jeg var blevet så indpodet med den slags ting som sangen i natten" og de himmelske besøg, som er gengivet i Den Hcl- 32

9 lige Skrift. Tiden gjorde også sin del. Det var meget lettere at acceptere beretninger for nogle tusind år siden end at tro på det, som var sket i det sidste århundrede. Når alt kom til alt, var den unge Joseph ikke den unge Samuel, skont jeg et øjeblik tænkte på, hvorfor han ikke skulle have samme ret til at høre stemmer, hvis himlen ønskede det. Åbenbaringens dag er ikke forbi" var et grundlæggende mormon-begreb, og jeg kunne ikke sige, at jeg ikke var enig i dette. Men der var ingen linier i Ted Logans og min søgen, der løb sammen, da jeg forlod den hellige lund. Han havde, ligesom den fremmede, viljen til at tro; jeg var nødt til at undersøge. Ikke langt fra indgangen ved den smalle vej, lige på den anden side af vejen, stod det Smith'ske hus. Dette var også historisk vigtigt, og føreren forte mig ærbødigt op ad den spinkle trappe til Josephs soveværelse. Er det her, han havde sit andet syn?" spurgte jeg. Englen Moroni viste sig flere gange for Joseph," lød svaret. Men det hus, hvor det forste besøg fandt sted, var en træhytte, som stod på den anden side af vejen. Desværre er den blevet revet ned." Hvor gammel var Joseph, da Moroni første gang viste sig for ham?" Han var atten år." Og han fik at vide, hvor guldpladerne var skjult?" Ja, pladerne og Urim og Thummim. Det er de krystalkugler, som skulle hjælpe ham med oversættelsen. Nogle kalder dem magiske briller. Der var også en brystplade, som de passede til, og den må have set ud som brystpladerne hos de fordums højpræster." Så gik Joseph vel ud og gravede skatten op?" Nej," svarede føreren. Englen Moroni viste sig for ham tre gange under den første besøgsperiode. Han tog Joseph med sig til Cumorah- Hoj og viste ham skjulestedet. Han viste ham bogen og brystpladen. Men der gik forst en lang prøvetid, før Joseph fik tilladelse til at modtage dem. Han måtte vente i fire år." Vidste hans forældre noget om alt dette?" Ja, det gjorde de." Hvad sagde de til det?" De vidste, det kom fra Herren, men de holdt hemmeligheden for sig selv, så meget de kunne. De vidste, at Joseph var blevet valgt til en særlig mission." Ingen andre vidste noget om det?" Joseph giftede sig med Emma Hale omkring dette tidspunkt, og hun kendte naturligvis også historien. Man siger, at hun ventede ved foden af Cumorah-Høj den dag, da bogen blev overleveret til Joseph. Hun ventede i vognen og vidste, at miraklet var ved at blive udført. De må besøge Cumorah-Hoj. Der er meget smukt, men jeg tror næsten, at den var endnu smukkere, da Joseph stod der sammen med englen." Kort tid derefter så jeg også Moroni strålende og uimodståelig mod 33

10 lien fjerne himmel. Stående med den højre hånd rakt op imod himlen herskede han over det omliggende land fra det højeste punkt på Cumorah-Høj. Han kom ikke til mig. Jeg klatrede op ad (\vn lange græsklædte skråning og kom op til ham. For Joseph var han ånd og materie. For mig var han kun en modelleret figur på toppen af en høj søjle. Dog syntes han fra sit ophøjede stade at sige: Her på dette Cumorah Hej i staten New York. sted blev guldpladerne virkelig begravet for fjorten hundrede år siden. Her åbenbarede jeg pladerne for Joseph Smith. Her sagde jeg til ham: Gud har arbejde for dig at udføre, og dit navn skal bevares for godt og ondt blandt alle folk."" Det var kun genklangen af mine tanker. Brudstykker af mormonernes historie gik gennem mit sind på dette sted, hvor mormonernes historie blev født. Ved slutningen af det fjerde år af prøvetiden, da Joseph var enogtyve år gammel, fik han her af Moroni ordre til at grave jorden bort over en stor sten. Så satte han en loftestang ind under den og løftede den op. Foran ham lå den religiøse skat. Guldpladerne var omering syv tommer brede og otte tommer lange, papirtynde og fæstet sammen med tre ringe nær ved kanten. I tykkelse målte bogen seks tommer. En del af den var forseglet, hvilket betød, at den indeholdt profetier for en endnu senere åbenbaring. I nærheden af pladerne lå brystpladen sammen med krystal-brillerne. Joseph rørte ved disse ting og befølte dem. Moroni gav ham kræfter til at bære dem, skjult under frakken, ned til det sted, hvor hans hustru ventede. Ophidsede kørte de hjem, og 34

11 Joseph fortalte historien først til sin fader og sin moder, og derefter til sine to brødre og sin søster. Omhyggeligt skjulte han de kostbare skatte og overholdt derved Moronis befaling om ikke at vise dem til nogen på det tidspunkt. Medlemmerne af hans familie bevarede hans fortælling i deres hjerte. Snart skulle arbejdet med oversættelsen begynde. Snart skulle Joseph få besked om, hvorledes dette skulle gøres. I sandhed," sagde hans fader, dette er fra Herren." (Fortsættes) MIKROFOTOGRAFERING EKSTRABLADET i København indeholdt den 8. november 1951 følgende artikel: Milliongave fra U. S. A.s mormoner De danske landsarkiver mikrofilmes til mormonslaten, der skænker Danmark kopi. Det danske rigsarkiv og dermed den danske stat har fornylig modtaget og modtager fremdeles en kæmpegave fra mormonstaten Utah i De forenede Stater. Gaven består af en filmkopi af den største mikrofilmoptagelse, der nogen sinde er udført i Europa mikrofotograferingen af de danske kirkebøger, folketællinger, skifteprotokoller og andre vigtige gamle arkivalier. I 1946 stillede The Genealogical Society", mormonernes genealogiske selskab i Salt Lake City i Utah, en forespørgsel til det private danske mikrofilmselskab Mieroprint", om man kunne påtage sig mikrofotograferingen af de danske arkiver. Ved enestående imødekommenhed fra rigsarkivet og landsarkiverne kunne selskabet gå i gang med arbejdet, og indtil dato har man i al stilfærdighed fuldendt mikrofotograferingen af samtlige danske folketællinger og lægdsruller indtil 1860, man har optaget alle kirkebøger på Sjælland, Lolland- Falster, Møn, Bornholm og Nørrejylland, og er snart færdige med skifteprotokollerne i de samme områder. I alt er der siden nytår 1947 optaget meter mikrofilm, der rummer billeder. Man har filmet ialt sider kirkebøger, folketællinger, lægdsruller og skifteprotokoller. Religiøse slægtsstudier. Hvad er nu meningen med dette gigantarbejde? EKSTRABLADET har ladet spørgsmålet gå videre til mormonernes leder her i landet, præsident Sørensen fra mormontemplet på Frederiksberg. Naturligvis er baggrunden mormonernes særlige religiøse opfatfattelse, der kræver dåbshandlinger udført for de afdøde i mormonenes templer verden over. Kun ved dåben bliver mennesket rent, så det kan komme i himlen, og derfor er denne dåbshandling, af os og 35

12 for vore forfædre, så vigtig. Hver familie påtager sig studiet af sin egen slægt, så langt tilbage man kan komme, og så snart man er nåd til vejs ende, kan dåbshandlingen finde sted. Alen disse slægtsstudicr kræver et meget indgående kendskab til slægtshistorien over hele verden. Shegtslinierne kan føres tilbage til andre lande etc, og derfor er mormonernes store genealogiske selskab tvunget til at iværksætte denne mikrofotografering i alle ver- Mikrofotografering i landsarkivet i Viborg dens lande, og filmen sætter i virkeligheden vores kæmpemæssige arkiv i Utah i stand til at kortlægge hele menneskehedens historie. Samtidig med at arkivet i Utah er verdens største, er det velsagtens også verdens mindste i forhold til sin størrelse! Ingen steder har man som i Utah sat mikrofilmoptagelserne i system. Og til hjælp ved tydningen af kirkebøgerne på de fremmede sprog er der ansat særlige tolke. Der er f. eks. knyttet flere danske til fortolkningsarbejdet i Utah, slutter præsidenten. Storslået tak. Som en tak for de danske myndigheders imødekommenhed med at stille sine arkivalier til rådighed for mikrofotografcringen har Mormonkirken i U. S. A. gennem Microprint" skænket den danske stat en fotokopi i positiv af samtlige de film, der hidtil er optaget, og gaven vil blive fortsat i det par år, man har igen for at afslutte fotograferingen. For det første erlægger det amerikanske genealogiske selskab betaling for mikrofotograferingen i hård valuta, og det er overordentlig store beløb, der her er tale om. For det andet skænker man Danmark et helt nyt rigsarkiv" i mikrofilm, hvorved man sikrer de uerstattelige arkivalier mod undergang. Når dertil kommer, at de danske biblioteker nu om kort tid som 36

13 meddelt fornylig af EKSTRABLADET tager fat på mikrofotograferingen af de danske avisarkiver, er et af videnskabsmændenes hovedproblemer lost tilfredsstillende. Dansk historieforskning er sikret materiale langt ud i fremtiden. Radioeudsendelse. I forbindelse med spørgsmålet mikrofotografering" havde den danske statsradiofoni en udsendelse lørdag den 5. januar I denne udsendelse havde journalist Jørgen Buch, som har en del med radioen at gøre, tilrettelagt bl. a. et besøg på landsarkivet, hvor der blev ført en samtale mellem herr Buch og missionspræsident Edward H. Sørensen. Vi bringer her den fulde ordlyd af de stillede spørgsmål og svarene derpå: 1. Hvordan og hvornår begyndte dette gigantarbejde her i landet? I efteråret 1938 skrev vi til de danske arkiver om at få fotograferet de danske kirkebøger. Arkiverne satte os i forbindelse med daværende arkivar Hassø, som havde beskæftiget sig med mikrofotografering i mindre stil. Han udførte nogle prøver til os i løbet af 1939, og efter at de danske myndigheder havde givet tilladelse til vor fotografering på de vilkår, som vi havde tilbudt, nemlig en gratis filmkopi af alt, hvad vi fik fotograferet, meddelte vi ham i foråret 1940, at arbejdet kunne begynde. Dette brev fik han ikke på grund af den tyske besættelse, men efter krigen.fik vi forbindelse igen, og i efteråret 1940 tog fotograferingen sin begyndelse. 2. Hvad er det for materiale, der fotograferes, og hvor opbevares del? For det første er der alle kirkebøgerne op til 1860; de findes i de 4 landsarkiver i København, Odense, Viborg og Aabenraa. Så er der alle skifteprotokollerne op til 1860, som også opbevares i landsarkiverne; nogle findes dog også i rigsarkivet. Dernæst har vi i rigsarkivet også fået fotograferet alle folketællinger og alle lægdsruller, for begge gruppers vedkommende også op til S. Hvem har udført og udfører dette kæmpearbejde her i landet? Ja, i nogle lande som for eksempel Norge har vi selv foretaget fotograferingen. I andre lande som for eksempel Sverige og Finland har vi sluttet aftaler med lokale firmaer. Her i landet er arbejdet blevet udført ved direktør, magister Arthur G. Hassø, som i mange år har arbejdet med mikrofotografering. 4. Hvor mange optagelser har Deres kirke fået optaget her i landet indtil nu? Indtil 1. december i fjor er der til U. S. A. afsendt ialt 8 millioner optagelser. Det svarer til ialt over 16 millioner sider. Inden fotograferingen er fuldført, vil disse tal antagelig være kommet op på 10 millioner optagelser eller henved 20 millioner sider. Hvis alle disse sider blev lagt ved siden af hinanden, ville de dække et areal på ca. halvanden kvadratkilometer eller 275 tønder land. 37

14 5. Hvor meget fylder alle disse mange optagelser, hvis man skal udtrykke det i meler film? Indtil dette tidspunkt er der til fotograferingen i Danmark anvendt så megen råfilm, at hvis disse tusinder af negativfilm og kopifilm blev sat sammen til een lang filmstrimmel, ville den blive over 700 km lang og kunne række fra København til Munchen i fugleflugtslinie. Inden vi er færdige, vil vi nå op på mellem 800 og 900 km film. 6. For de danske arkivmyndigheder må fotograferingen vel være en stor fordel? Ja, alt det arkivmateriale, som vi fotograferer, er jo nu for fremtiden sikret dobbelt: dels ligger der nu en negativfilm af det hele i U. S. A., dels får arkiverne selv, uden at det koster dem een øre, en positivfilm af det hele, og den kan arkiverne jo anbringe et andet sted end selve arkivalierne. Arkiverne har således fået sikret ganske gratis og på dobbelt måde store betydningsfulde grupper af sine store samlinger af arkivalier. Den danske stat kan jo kun være tilfreds med på denne måde at have sparet en stor udgift til sikrings-mikrofotografering. 7. For Danmark må dette store foretagende vel have betydet en god dollarsindtægt? Ja, jeg kan fortælle, at indtil nu har vor fotografering i kontante beløb tilfort Danmark over dollars eller over kroner med de skiftende kurser. Men hertil kommer yderligere værdien af de kopifilm, som bliver her i landet, og de toldafgifter og den omsætningsafgift, som vi har betalt ved indførselen af råfilmen. <S'. Hvornår venter De arbejdet i Danmark afsluttet? I løbet af nogle måneder vil vi formentlig være færdige med alt, hvad der er givet tilladelse til at fotografere, hvis der da ikke skulle opstå uventede forhindringer. 9. Hvad er grunden til, at Deres kirke mikrofotograferer her i landet og andetsteds? Vi tror på frelse for de døde, og da dåben er en betingelse for at komme ind i Guds rige, må man udføre dåbshandlingen for dem, og det sker i vore templer ved en stedfortræder. Men inden vi foretager dåben for de døde, er vi nødt til at skaffe os oplysninger om dem: fulde navn, fødselsdato, dødsdato o. s. v., og vi er derfor interesseret i de optegnelser, der bliver mikrofilmet, idet vi på de negative optagelser, som bliver sendt til Kirkens hovedkvarter i Salt Lake City og opbevaret i arkivet dér, har adgang til at få alle de oplysninger, vi har brug for. 38

15 MORMON.MISSIONÆRERNE præsenterer Songs of the "West* 4 bl. a. Amerikanske folkesange Negro*spirituals Cowboyssange endvidere nogle af Kirkens egne sange samt danske folkeviser og»sange. Desuden medvirker den amerikanske koncertpianist, missionær Th. Skabelund. Koncerter afholdes i 2 1 byer som meddelt i sidste nr. af Stjernen. 39

16 Kirken ude omkring. Vi har for øjeblikket 14 organiserede grene i Danmark, 1(591 medlemmer af Kirken, og 110 missionærer. Der var ved slutningen af wards og grene i hele Kirken, og 43 missioner. Medlemmer i stavene i missionerne lait Antal missionærer i Kirkens missioner Beskæftiget med missionærarbejde i stavene lait missionærer I året 1950 blev der ydet arbejdsdage til opbygningen af biskops-forrådshuse og andre bygninger til Velfærdsplanen. I tilslutning til dette blev 94 opbygnings- og genopbygningsprojekter fuldført af brødrene til hjælp for mindre heldigt stillede medlemmer. Alt stof, som ønskes optaget i Skandinaviens Stjerne", bedes indsendt til Skandinaviens Stjerne"s kontor. Priorvej T2, København F inden den 5. i måneden forud for den måned, hvor det ønskes udgivet. Kredslærernes budskab Tiende trosartikel, sidste del. Vi tror at jorden vil blive fornyet og få sin paradisiske herlighed. Om disse store og herlige begivenheder er der mange profetier. Læs f. eks.: Math. 19: 28, Ap. G. 3: 19 21, Ap. G. 1: 11, Saeh. 14:4, Es. 40: 1 5, Aab. 6: 14, men forinden vil de ugudelige blive udryddet, så jorden vil blive renset og milleniet vil tage sin begyndelse. Læs Es. 11 : 4 9, og Es. 65: De døde skal opstå, nogle ved Kristi komme, andre gennem de 1000 år og nogle først ved tusindårsrigets slutning. Læs herom: Job 19: 25 26, Es. 26: 19, Esek. 37: 11 14, Hos. 13: 14, 40

17 Moses (K. P.) 7:56 57, 2. Nephi 9:0, 12 13, - Helaraan 14: 15 17, Mosiah 15:20 25, Alma 40:2 0, Alma 40: 16 24, Math. 14: 1 2, Joh. 11: 24, 1. Kor. 15: 20 23, Tos. 4: 14 17, Lære og Pagter 88: 95 98, Aab. 20: 5. Ved afslutningen af de 1000 år skal jorden undergå en fuldstændig forvandling og blive en eelestial klode. Læs herom i Lære og Pagter: 29: 22 25, 88: og 130: 9. Lykkelig den som får lov at være.med i alle disse store begivenheder og den første opstandelse, vel værd at arbejde for. Ejnar Nielsen. Nyt fra hjælpeorganisationerne" Kvindelig hjælpeforening. Vi giver Dem i denne måned nogle tanker fra en tale, som en af vore apostle holdt ved den sidste Kvindelig hjælpeforenings Konferenee i Salt Lake City, og jeg håber, det vil give os alle noget at tænke på og opmuntre os i vort arbejde her og i de ting, vi udfører for vore søskendes velfærd. En af de kundskabsmarker, som præsidentinderne i Kvindelig hjælpeforening må gøre sig bekendt med, er Kirkens Velfærds-mark, derunder baggrunden for dens program, dens endelig mål, dens øjeblikkelige opgaver, dens organisation, dens fremgang, og hvem der skal modtage hjælp gennem den En af de aktiviteter, hvor vi har gjort meget godt, men hvor vi har et endnu større arbejde at udføre, er at tage os mere personligt af de medlemmer, som trænger til vor hjælp. Vi har endnu meget at udføre med hensyn til at undervise dem, isom stifter hjem i, hvorledes de skal lægge et budget og leve efter det, hvorledes de skal føre hus, hvorledes de skal lave mad, hvorledes de skal sy, ja og hvorledes de skal holde deres hjem og sig selv rene. Sommetider er der en tendens til at udføre ting for dem, som de selv kunne udføre, i stedet for, at vi skulle tage tiden til og ulejligheden med at undervise dem og give dem øvelse i, hvorledes de skal gøre det. Vi må ikke blive ligesom prinsen, som kastede en mønt til tiggeren. Vi må lære, at gaven uden giveren er tom. Jeg har hørt nogen fremføre, at det er tåbeligt at give en kvinde stof til at sy en kjole af, når hun ikke har nogen symaskine. Nuvel, der er symaskiner i Kvindelig hjælpeforenings lokaler, hvor en søster, som ikke har nogen maskine, kan komme hen og hvor hun kan lære at sy. Det ville ikke være nogen skade til at huske på den vidunderlige sang En stakkels sorgbetynget mand", som profeten fik John Taylor til at synge to gange for ham i fængslet i Carthage den skæbne- 41

18 svangre eftermiddag, da han led martyrdøden, og så gentage den atter og atter, indtil betydningen af den rigtig går op for os. Jeg er overbevist om, at man kan finde godgørenhed, den rette Kristi kærlighed, hurtigere ved at hjælpe de ulykkelige end på nogen anden måde. Jeg tror fuld! Og fast, at udviklingen af denne del af vort arbejde (jeg mener ved at give mere af os selv, når vi hjælper de fattige) står mellem os og det strålende tusindårsrige, som vi beder om." (Apostel Marion G. Romney). Kvindelig hjælpeforcnings hovedbestyrelse. Mindeord. Hvor er vi lykkelige indenfor Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, når vi kan sige, at døden er ikke det sidste! -- Disse ord efterlod en af vore kære søstre, Kirstine Thomassen, sig til sine efterladte. Ja, det er herligt at kunne sige dette, men lad os som denne søster udføre alt hvad man kan på denne jord, for jo mere man lærer og forstår om evangeliet, jo længere vil vi være, når vi går herfra. Og mine kære søstre indenfor Kvindelig hjælpeforening lad os alle prøve at være et eksempel ligesom denne søster var og har været igennem de mange år, hun har arbejdet indenfor denne organisation her i Aarhus. Kvindelig hjælpeforening var jo, og har altid været hendes hjertebarn. Vi har indenfor Kvindelig hjælpeforening igennem året mistet søster Marie Andersen, søster Dorthea Nielsen og søster Kirstine Rasmussen, og alle har de virket indenfor vor søsterforening, og altid lød det, hvor glade de var for dette arbejde. Man hører ofte fra de ældre: Ja, nu er jeg for gammel til at arbejde i Kvindelig hjælpeforening!" Men ingen bliver for gammel. Der er arbejde, som kan udføres af enhver aldersklasse. Og til slut: Husk, at eksemplet vil altid stå som et minde om dem, der gik bort. Lad os i det nye år begynde at være eksempel! Marie Haun, Aarhus. Søndagsskolen. At holde sabhatsdagen hellig. Husk, Herren sagde: Seks dage skal du arbejde og gøre alt dit arbejde; men den syvende dag er Herren, din Guds sabbatsdag; på den dag skal du ikke arbejde." Læg her mærke til, at budet er dobbelt; det er bestemt, at man skal arbejde de seks dage der er ingen plads for den dovne eller for dagdriveren eller for den, der skulker. Og lige så streng er befalingen, at på sabbatsdagen skal du ikke gøre noget arbejde." Det er ikke nok at afstå fra at gøre de ting, som ville forhindre, at dagen blev holdt hellig, men der er nogle ganske bestemte ting, som 42

19 vi skal gøre for at ære sabbatsdagen. Det forlanges af os, at vi skal gå til bønnens bus; vi skal ofre vore sakramenter for den Højeste; vi skal faste og bede til rette tid; og vi skal stå på hellige steder; vi skal hvile og vi skal dyrke Gud. Ved at hvile forstås ikke, at vi skal drive omkring hele dagen i buset eller i haven, men at vi konsekvent skal deltage i møderne for at dyrke Herren og drikke af kundskabens og lærdommens kilde, nyde samværet med vor familie og blive oploftet gennem musik og sang. En god mand, som jeg kender, men som har misforstået det, påstod, at han kunne få meget mere ud af en god bog om søndagen, end han kunne få ved at deltage i et nadvermøde, og sagde, at gudstjenesterne næppe nåede op til hans niveau. Men jeg siger, at vi går ikke til søndagsmøderne for at blive underholdt eller moret; vi går der for at dyrke Gud. Det er en personlig pligt, og ligegyldigt hvad der bliver sagt fra talerstolen, blot man ønsker at dyrke Herren i ånd og sandhed, bør man gøre det ved at deltage i møderne, nyde nadveren og fordybe sig i evangeliets skønheder. Hvis man ikke får noget ud af nadvermødet, er fejlen ens egen. Ingen kan dyrke Gud for dig; du må selv tjene Herren. (Ældste Spencer \V. Kimball). Søndagsskolens hovedbestyrelse. Primary.»Og jeg befaler, at I skal undervise hinanden i rigeis lære. Lær flittigt, og min nåde skal ledsage jer " (Lære og Pagter 88: 77 78). Hensigten med Primary-arbejdet er at undervise om evangeliet til Kirkens børn og til alle venner, som kommer i Primary. Det er vor pligt at lære dem at bede og vandre oprigtigt for Herren". Hvorledes kan vi gøre dette, hvis der er støj, forvirring og uro? Lad os i denne måned sætte os som mål: Jeg vil hilse i ro og orden på mine venner". Hvis børnene oplæres til at hilse på en pæn og stille måde på hinanden i Kirken, og der bliver holdt opsyn med dem, når de går ind i bygningen, er der mulighed for, at resten af Primary-mødet vil gå mere glat. Det er ønskeligt, at hver lærerinde er på sin plads, rede til at tage imod børnene og hilse på dem, når de skal sætte sig på deres pladser. Hvis det på nogen måde er muligt, bør lærerinderne eller et medlem af grensforstanderskabet tage imod børnene ved døren og i forhallen. Lad os i denne måned udpege to eller tre af børnene til at tage imod de andre børn, når de kommer. Dette vil naturligvis kræve opsyn, men måske kan der komme noget godt ud af det. Lad os prøve, kære Primary-medarbejdere, om vi ikke i det kommende år kan gøre noget til, at vor Primary kan blive bedre og bedre! Må Herren velsigne Dem i alt Deres arbejde med børnene! Primary hovedbestyrelse. 43

20 Genealogisk forening. Vi lever langt borte fra de steder, hvor Herrens skønne templer stræber mod lunden med deres tårne og spir. Dette har ikke kunnet undgå at indvirke på mange sidste dages hellige ude i Adspredelsen, så de har følt, at de kun kunne udføre så lidt på genealogiens område, da de muligvis aldrig fik lejlighed til at emigrere. Denne fejlagtige opfattelse må ikke blive en sovepude for nogen, sfi de undgår at gøre noget arbejde for deres hensovede. Det er isåledes, at om vi blot udfører det indsamlende arbejde, bliver lempelarbej det udført. Vi har allesammen slægt og venner, som vi sætter meget pris på. Kunne vi tænke os ophøjelse og salighed uden i deres nærhed? Tænk på dem, du elsker, der er gået bort, og som du måske har forsømt at gøre noget for. Er den tanke ikke uudholdelig, at der skulle kunne rettes bebrejdelse mod dig for forsømmelighed mod disse afdøde? Tøv derfor ikke med at påbegynde dit genealogiske arbejde. Genealogisk forenings hovedbestyrelse. Ungdomsforeningen. Vi lever i dag i en farlig tid. Rædsel, frygt, ødelæggelse og den største ubarmhjertighed, så stor, at man næsten ikke kan forestille sig den, vises menneskeheden. For utallige millioner er der ingen sikkerhed eller tilflugtsteder. Had og egenkærlighed og magtbegær har slået deres kløer i menneskenes hjerter. Der er blevet lovet os beskyttelse, hvis vi vil tjene vor Gud, men hvis vi ikke vil, har vi intet løfte. Som præsident George Albert Smith engang sagde: Hvis medlemmerne af denne Kirke fortsat vil holde Guds befalinger, efterleve dereis religion, sætte et eksempel for verden, elske deres næste som sig selv, vil vi gå fremad, og stadig større lykke vil følge os." Lad os alle følge de instruktioner, som vi får fra vore inspirerede ledere og holde os på Herrens sti, så vil vi finde fred og beskyttelse fra verdens syndigheder og ødelæggelser. Vælg i dag, hvem I vil tjene." Ungdomsforeningens hovedbestyrelse. Har De husket at forny Deres abonnement på»skandinaviens STJERNE«? 44

21 ra missionsmarken København: Under ledelse af broder Einar Corelli og med broder Niels Henriksen som organist afholdtes der i Købenbavn julekoncert søndag den 23. december. Til trods for, at det var sidste søndag før jul, og butikkerne var åbne, var der stuvende fuldt bus, og ingen fortrød, at de var kommet, thi koncerten var en stor oplevelse, som vi sent vil glemme. Kobenbavns grens sangkor sang, og desuden medvirkede et stort strygeorkester, bestående af 18 ikkemedlemmer af Kirken. Der fremførtes bl. a. en julekoncert af Arcangelo Corelli og en julekantate af Finn Viderø for blandet kor og strygeorkester. Som solister medvirkede Bergliot Salin, Barry Eklund og Orval Skousen. Tilstede ca. 275 M. K. Odense: De to nyoprettede engelsk-klasser i Odense gren, der begge har haft god fremgang, havde onsdag den 19. december en lille julefest, der forløb meget fornøjeligt. Salen var smukt pyntet med gran og anden julepynt. I løbet af aftenen sang deltagerne bl. a. danske og amerikanske julesange, og humøret var højt til det sidste. Lørdag den 29. december havde Odense Primary juletræsfest, hvor børnene selv underholdt med små vers om julen; der blev uddelt poser med appelsiner og tyggegummi i, og serveret lagkage og saftevand. Ind imellem dansede børnene om juletræet og legede forskellige lege. Det var en dejlig dag, og som en festlig afslutning fik børnene en lille gave med hjem. Nytårsaften i Odense forløb på en meget festlig måde. I salen var indrettet isbar, pølsebar, fiskedam og en bar med forfriskninger. Hele aftenen var en overdådighed af festlige overraskelser og fikse påfund; forskellige af Kirkens medlemmer optrådte med morsomme sketches og sange, der var bl. a. en munter gengivelse af en Storm P. figur og nogle konkurrencer, hvor mange fik lejlighed til at deltage. Imellem hvert nummer blev der danset, afbrudt af en auktion over små gaver, hver havde medbragt. Aftenen sluttede med, at koret sang to sange, så hørtes de tolv slag i radioen, og til sidst sang alle Kongernes Konge" og ønskede hinanden Godt nytår". Det var en vældig fin fest, og alle morede sig dejligt. H. H. Herning: I Herning afholdtes en grensbazar den 8. december. Tilstede var 60 søskende og venner. Der var underholdning, hvor de forskellige organisationer opførte skuespil, sketches, mannequinopvisning o. lign. Der serveredes forskellige forfriskninger, bl. a. chili". Af boder var der håndarbejdsbod, pilekast, boldkast, keglebane, sodavandsfiskeri samt fiskedam. Der kom søskende fra flere andre grene, ja helt fra Aalborg. Vi vil gerne takke alle for deres tilstedeværelse og hjælp. På Herning grens vegne: Edgar Dodd. 45

22 Kanders: Lørdag den 3. november 1951 afholdt Kvindelig hjælpeforening i Randers en fest med ha/.ar. Et program med sang af Kvindelig hjælpeforenings kor og opførelse af en sketch, som nærmest var propaganda for Kvindelig hjælpeforenings arbejde, blev udført. På bazaren var der salg af meget godt tøj, broderede duge samt andet fint udfort håndarbejde af forskellig slags; der var også stort salg af lækre kager o. m. a. Alt i alt var det en meget vellykket fest. Tilstede ca. 95. Lørdag den 15. december afholdt Kvindelig hjælpeforening i Randers en fest med spisning for de ældre søskende; der blev serveret flæskesteg med rødkål og dessert; senere fik vi chokolade. Præsidentinden bød os alle velkommen; programmet for aftenen var afvekslende oplæsning, sang, deklamation o. s. v. under broder Thomas Christensens ledelse. Der var også fremvisning af lysbilleder. Til sidst uddeling af julepakker til hver enkelt. Og vi gik hjem efter at have tilbragt en dejlig og munter aften sammen. Tak! Anden juledag afholdt søndagsskolen i Randers juletræsfest. Forstander Rasmus Jensen bød os alle velkommen; derefter gik både børn og voksne omkring det smukt pyntede juletræ, syngende julens skønne sange; derefter var der uddeling af poser med godter. Så blev der opført et tableau ved nogle af børnene, som fremstillede Josef og Maria med Jesusbarnet og hyrderne. Juletræet blev flyttet til side, og børn og voksne deltog i leg i en timestid, hvorefter vi gik hjem efter at have tilbragt en god julefest sammen. Alex. Horsens: Lørdag den 1 december afholdt den Kvindelige hjælpeforening i Horsens bazar. Aftenen indledtes med et kort program, bestående af sang, musik og oplæsning. Derefter gik man over til at sælge de forskellige varer, som medlemmerne havde forarbejdet gennem året. Desuden var der boder med forfriskninger og boder, hvor de tilstedeværende kunne vise deres dygtighed. Aftenen forløb meget fint, der var ca. 200 tilstede, og overskudet var også godt. Nytårsaften afholdtes en fest, tilrettelagt af fire-side. Der indledtes med spisning, og derefter blev der leget, hvor såvel de unge som de ældre deltog med godt humør. Da klokken var 12, skød vi det nye år ind, hvorefter der blev serveret forfriskninger. Så gik vi hver til sit, med en tak for det gamle år og de bedste ønsker for det nye. J. XV. A. 46

23 Curt Nyborg: Lørdag den 15. december afholdtes i Nyborg en julekoncert, hvor Odense grens sangkor med ældste Paul Hansen som dirigent medvirkede. Foruden nogle dejlige julesange fra koret hørte vi oplæsning og solonumre i sang og musik. Det hele blev smukt fremført, og der var en dejlig stemning tilstede. Aftenen var en god indledning til julen. Tilstede 72. DAB ODENSE: Nielsen, døbt af ældste H. Mervyn V. V. N. -. december 1951: James, håndspålæggelse af ældste Svend Georg Jensen, døbt af James O. Mason. ældste Douglas Harmon, hånds- Harry Vandkilde, døbt af ældste pålæggelse af samme. Paul Hansen, håndspålæggelse af Ella Harriet Ingeborg Hansen ældste Ted R. Schofield. Jensen, døbt af ældste Richard W. Niels Peter Larsen, døbt af Goldsberry, håndspålæggelse af ældste James O. Mason, båndspåsamme, læggelse af ældste H. Mervyn.talj 8. december 1951: mes. Laurits Peter Nielsen, døbt af KØBENHAVN: ældste H. Mervyn James, hånds- 6. j a n u a r : pålæggelse af ældste James O. Thyra Johanne Marie Thams,.Mason. døbt af ældste Harry Petersen, Agnethe Marie Elise Kristine båndspål ædelse a.f samme. Vi ønsker de nye søskende hjertelig til lykke og velkommen i Kirken. Velsignelser: Esbjerg: 5. november 1951: Herluf Nielsen og Inger Jensen Nielsens søn, Finn Nielsen, velsignet af ældste Johs. A. Sørensen. København: 23. december 1951 : Hjalmar Rieland Hansen og Inge Aase Rosenlund Bømervang RieLand Hansens søn, John Rieland Hansen, velsignet af ældste ALma Andersen. Silkeborg: 2. december 1951: Heinrich Sand Andersen og Agnes Viola Lauritzen Sand Andersens datter, Elisabeth Sand Andersen, velsignet af faderen. Aalborg: 4. november 1951: Villy Petersen og Margit Alice Dal Christensen Petersens søn, Brian Villy Dal Petersen, velsignet af ældste Jay C. Mortensen. Odense: 5. januar 1952: Laurits Peter Nielsen og Agnethe Marie Elise Kristine Nielsens to døtre, Tove Nielsen og Hanne Nielsen, velsignet af lienlioldsvis ældste H. Mervyn James og ældste James O. Mason. Ordinationer: Aalborg: 7. november 1951: Christen Bredgaard Jensen ordineret til præst af ældste Verner H. Andersen. 47

24 Silkeborg: 27. november 1951: Knud Sonderhede Larsen ordineret til diakon af ældste Thad Kirkham. Kanders: 23. december 1951 : Jens Peder Damgaard Sørensen ordineret til præst af ældste Yard A. Dalley. Fredericia: 4. november 1951: Jakob Weisenberg ordineret ti! præst af ældste Lynn Wilkes. Esbjerg: 4. november 1951: Henry Due ordineret til diakon af ældste Gerald C. Webb. Aalborg: 29. oktober 1951: Bent Kali Andersen ordineret til diakon af ældste Verner H. Andersen. Emigrationer: København: Den 20. november 1951 emigrerede Gerda Nielsine Jensen Møller Nielsen til Utah. Den G. januar 1952 emigrerede Jenny Nedergaard til Provo, Utah. Esbjerg: Den 19. december 1951 emigrerede Ruth Johanne Seegert Hansen til Bend, Oregon. Gudrun Pedersen er emigreret til Salt Lake City, Utah. Aalborg: Den 28. december 1951 emigrerede Hilmar Frode Lassen, Oda Helene Nielsen Lassen, Birthe Karin Lassen, Ida Maria Lassen, Doris Else Lassen og John Hilmar Lassen til Blackfoot, Idaho. Dødsfald: København: Den 27. september 1951 døde broder Olaf Lauritz Martin Mortensen, 79 år gammel. Æret være broder Mortensens minde! Den 27. december 1951 døde søster Mette Marie Charlotte Olsen, 70 år gammel. Æret være søster Olsens minde! Aalborg: Den 8. december 1951 døde broder Jens Christian Olsen efter et ulykkestilfælde, (50 år gammel. Æret være broder Olsens minde! Aarhus: Den (i. december 1951 døde søster Gertrud Kirstine Thomassen, 73 år gammel. Æret være søster Thomassens minde! Missionærankonister: Følgende missionærer er ankommet til den danske mission: 16. december 1951: Kay Lorraine Flinders og Juanita M. Flinders beskikket til at arbejde i henholdsvis Aalborg og København. Marcus.1. Gregersen beskikket til at arbejde i Esbjerg. Missionær?orf 1 y ttelser : 4. januar: Don L. Decker fra Aalborg til Hjørring. Clifford J. Kindred fra Hjørring til Aalborg. Kenneth Johnson fra Odense til Slagelse. Allen D. Pedersen fra Slagelse til København. Delbert V. Olsen fra Odense til Kobenhavn. 48

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING Inhold Indledning til Den Grundlæggende Enheds Program 2 De fem elementer i Den Grundlæggende Enheds Program 3 1. Organisation 3 2. Mødesteder 4 3. Kursusmaterialer

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 Prædiken lidt stikordsagtig til Helligtrekongers søndag. Sct. Pauls kirke 3. januar 2016 kl. 16.00. Salmer: 108//362/439/136/ Hvad er det der gør jul til noget særligt /138 Åbningshilsen. Nåde være med

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Søndag d.17.juli s.e. Trinitatis. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30

Søndag d.17.juli s.e. Trinitatis. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 Søndag d.17.juli 2016. 8.s.e. Trinitatis. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 753 294/ 394-6 Vinderslev kl.10.30: 753-504- 294/ 294/ 394-472- 6 Kære Gud, vi beder dig om tale

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

11.s.e.Trin. 11.aug.2013. Hinge kl.8.00. Vinderslev kl.9.30. Ans kl.11.00 (da b).

11.s.e.Trin. 11.aug.2013. Hinge kl.8.00. Vinderslev kl.9.30. Ans kl.11.00 (da b). 11.s.e.Trin. 11.aug.2013. Hinge kl.8.00. Vinderslev kl.9.30. Ans kl.11.00 (da b). Salmer: Hinge kl.8: 411-756/ 609-656 Vinderslev kl.9.30: 411-523- 756/ 609-321,v.6-656 Ans kl.11 (dåb): 411-523- 448,v.1-3

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere