DM - FAGLIGT NYT FLERE FÅR KLAUSULER I KONTRAKTEN INDHOLD DM SER EN STIGNING I BRUGEN AF KLAUSULER I ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM - FAGLIGT NYT FLERE FÅR KLAUSULER I KONTRAKTEN INDHOLD DM SER EN STIGNING I BRUGEN AF KLAUSULER I ANSÆTTELSESKONTRAKTER"

Transkript

1 DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R A P R I L FLERE FÅR KLAUSULER I KONTRAKTEN AF ANNA DALSGAARD, DM SER EN STIGNING I BRUGEN AF KLAUSULER I ANSÆTTELSESKONTRAKTER Omkring 14 procent af DM s privatansatte medlemmer har en erhvervsbegrænsende klausul i deres ansættelseskontrakt. Det kan være en konkurrence- eller kundeklausul, en medarbejderklausul eller en jobklausul. Og selv om Folketinget i 1999 forsøgte at bremse udbredelsen af klausuler i ansættelseskontrakter, ser det ikke umiddelbart ud som om, det har hjulpet. Vi ser en stigning af klausuler i de kontrakter, vi får til gennemsyn fra privatansatte medlemmer. Samtidig ringer flere og flere medlemmer til os, som har en klausul i kontrakten for at få rådgivning, fx i forbindelse med jobskift, siger Ann Mehl, konsulent i Privatenheden i DM. Det stemmer godt overens med, at Business Danmark lige har offentliggjort, at de på et år har set en stigning i brugen af klausuler på 10 procent blandt deres medlemmer. INDHOLD FLERE FÅ KLAUSULER I KONTRAKTEN 1 TEMA: KLUBARBEJDE KUL PÅ KLUBMØDERNE 2 FACILITER OG FÅ BEDRE KLUBMØDER 3 UTOPIA LIGGER I ARBEJDSTILSYNET 4 FORMANDENS KOMMENTAR 7 FAGLIG BREVKASSE 8-9 NYVALGTE TILLIDSVALGTE 9 KURSER FOR TILLIDSVALGTE DM Fagligt Nyt udsendes hver måned til tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, suppleanter, kontaktpersoner og bestyrelsesmedlemmer. Øvrige medlemmer kan få nyhedsbrevet gratis, hvis de ønsker det. Abonnement og arkiv: Redaktion: Gitte Grønnemose Butler (ansv.hav.), Anna Dalsgaard (redaktør) og Helle Reedtz Funder. Tilrettelæggelse: aparte DM - Dansk Magisterforening Nimbusparken Frederiksberg Telefon ISSN KLAUSULER ER FOR UPRÆCISE Siden 1999, hvor Folketinget forsøgte at bremse udbredelsen af klausuler ved at lovgive på området, har arbejdsgiverne skullet betale kompensation, hvis de ønsker at tilføje erhvervsbegrænsende klausuler i ansættelseskontrakter. Det er godt, at arbejdsgiverne skal betale for klausulerne, men det har haft den bivirkning, at arbejdsgiverne nu gør det vi kalder for tag to betal for en. Det betyder, at vi nu ser flere og flere, som får både en konkurrence- og en kundeklausul i ansættelseskontrakten. Arbejdsgiverne betaler kun den fastsatte minimumskompensation en gang, så det koster det samme, siger Ann Mehl. Det er især konkurrenceklausulerne der er udbredt blandt DM s medlemmer, og Ann Mehl mener, at de er alt for upræcist formuleret. Formuleringerne er for generelle, og det betyder, at det område, den enkelte klausul kommer til at dække, er alt for omfattende. Dermed bliver det helt umuligt for den enkelte medarbejder at se, hvilke virksomheder klausulen dækker over. De kan kun finde ud af det ved at spørge arbejdsgiveren, og det stiller dem i en svær situation, da det så bliver synligt, at de er på vej væk, siger Ann Mehl, som derfor mener, at man skal arbejde for, at kræve mere præcise formuleringer af erhvervsklausuler. DET KAN DU GØRE DM mener, at erhvervsbegrænsende klausuler så vidt muligt bør undgås i en ansættelseskontrakt, da de begrænser ofte væsentligt den ansattes erhvervsmuligheder fremover. Markedsføringsloven beskytter i forvejen arbejdsgiverne mod, at tidligere ansatte kan videregive erhvervshemmeligheder, der kan ødelægge virksomheden. Forbuddet gælder indtil tre år efter ansættelsen, og overtrædelse kan straffes med bøde. Det burde være tilstrækkeligt. Som tillidsrepræsentant kan du forsøge at forhandle kollektive aftaler, der enten forhindrer eller stærkt begrænser anvendelsen af klausuler. Kan det ikke lade sig gøre, kan du forsøge at afbøde skadevirkningen, fx ved at aftale kortere løbetid for hvor længe klausulen skal være gældende efter fratræden, siger Ann Mehl. Læs mere om erhvervsbegrænsende klausuler I Faglig håndbog side 123 På dm.dk/klausuler 1

2 TEMA: KLUBARBEJDE AF HELLE REEDTZ FUNDER, KUL PÅ KLUBMØDERNE FEM GODE RÅD TIL KONSTRUKTIVE KLUBMØDER De tre vigtigste ingredienser i en god mødekultur og et godt samarbejde i klubben er indflydelse, oplysning og fællesskab. Og så skal der selvfølgelig være styr på formalia. Et godt klubmøde kan sammenlignes med et godt måltid mad. Det skal bestå af mange smage, ellers er man stadig sulten, når man går derfra. Og så dør lysten til at deltage ud, ligesom troen på samarbejdet. Det siger Øjvind Vilsholm, konsulent i DM med speciale i tillidsrepræsentanter og Lotte Espenhain Møller, leder af Offentligenheden i DM. De giver fem gode råd til kvalitet i klubarbejdet. 1. INDFLYDELSE En typisk faldgrube for klubarbejdet er, at kollegerne ikke bliver inddraget. Pludselig skal beslutningerne træffes, og man får ikke talt sammen før forhandlinger eller samarbejdsudvalgsmøder med ledelsen. I stedet indkalder man klubben efterfølgende og giver et referat af, hvad der er foregået. Det kan hurtigt få kollegerne til at føle sig overflødige, siger Øjvind Vilsholm. Han anbefaler, at man sammen med ledelsen arbejder bevidst med at tilrettelægge beslutningsprocesserne sådan, at tillidsrepræsentanten altid kan nå tilbage og få klubbens svar på væsentlige spørgsmål. Og endelig handler det jo også om, at tillidsrepræsentanten får formidlet til kollegerne, hvilke beslutninger klubben har indflydelse på og i hvilken udstrækning. Der skal helst være enighed om, hvad indflydelse helt konkret dækker over, siger Øjvind Vilsholm. 2. OPLYSNING I perioder, hvor der ikke er mange forhandlinger med ledelsen, er det vigtigt at bruge klubben til oplysning. Man skal blive klogere af at komme til klubmøde og forstå nogle nye sammenhænge, siger Lotte Espenhain Møller. Har man ikke selv noget vigtigt at dele med klubben, kan man invitere en udefra til at komme og holde oplæg. Det kan være en konsulent fra DM, som har et speciale, der er relevant for arbejdspladsen og faggruppen. Men det er også muligt at søge økonomisk støtte i DM til at betale en oplægsholder. 3. FÆLLESSKAB Det er vigtigt, at klubben er et forum, der eksisterer og ikke skal opfindes til lejligheden, når der pludselig er problemer, som skal løses. Derfor anbefaler Lotte Espenhain Møller, at man som hovedregel mødes og spiser madpakker sammen hver anden uge. Og hvis arbejdspladsen er spredt, eller det af andre grunde er svært at holde møderne, bør man mindst mødes hver anden måned. Man skal ikke bare indkalde, når der er noget på dagsorden. Dels fordi det kan være svært at huske at få indkaldt til møderne i god tid, når man har en travl arbejdsdag som tillidsrepræsentant i forvejen. Det er simpelthen lettere at sætte møderne ind i kalenderen et år frem i tiden. Dels fordi man ikke i fællesskab får defineret, hvad klubben skal arbejde for og hvilke udvalg, der skal nedsættes til at gøre noget ved det. Og så skal man bruge klubstøtteordningen fra DM, fx til at gå ud og spise eller lave noget sjovt sammen til generalforsamlingen: Vi har jo klubstøtteordningen, fordi vi ved, at det virker. Det giver simpelthen bedre resultater, hvis man har nogle gode oplevelser sammen som faggruppe, siger Lotte Espenhain Møller. 4. MANDAT En forudsætning for at kunne fungere godt som tillidsrepræsentant er, at klubben giver tillidsrepræsentanten et mandat til at handle ud fra. Og mandatet kommer netop fra et velfungerende forum af kolleger, der er til stede og deltager i diskussionerne, siger Øjvind Vilsholm, der også selv er tillidsrepræsentant. Og husk også, at de fleste arbejdsgivere har forståelse for, at du som tillidsrepræsentant har behov for at mødes med kollegerne og selv ser en fordel i, at du er velforberedt og har et klart mandat med til møder med ledelsen. 5. FORMALIA OG FACILITERING En af tillidsrepræsentantens opgaver som mødeleder er at facilitere dialogen både om de lette og de svære emner. Det kan være en udfordring, især i større klubber, at inddrage kollegerne, opsummere holdningerne og bevæge sig fra diskussionsfasen til en klar definition af, hvilket mandat klubben giver tillidsrepræsentanten. Det kræver øvelse. Erfaringen er, at nogle har rigtig god gavn af fx kurser i mødeledelse eller facilitering, siger DM s konsulenter. Endelig er det selvfølgelig vigtigt at overholde helt almindelig mødeskik: Indkald til mødet i god tid og udsend en klar dagsorden inden mødet. Hold den afsatte tid til møderne og nå igennem hele dagsordenen. Sørg for at referat bliver udsendt kort efter møderne og følg op på de punkter, I aftaler at følge op på. 2

3 TEMA: KLUBARBEJDE FACILITER OG FÅ BEDRE KLUBMØDER MØDER I KLUBBEN SKAL IKKE BARE LEDES, MEN FACILITERES AF GITTE GRØNNEMOSE BUTLER, Som tillidsrepræsentant sidder man ofte for bordenden til møderne i DM- eller AC-klubben. Og rollen som mødeleder er ikke altid nem, når man samtidig er part og måske gerne vil deltage i diskussionen. Samtidig skal man gøre sig klart, at næsten alle møder er forhandlingsmøder og derfor skal styringen af et møde nøje planlægges. For man kan ikke bestemme hvad kollegerne mener, men man kan godt bestemme over processen. MANDATET KAN SVÆKKES Hvis møder ikke faciliteres kan det ende med det rene anarki, hvor dem der taler mest og højst får ret. I værste fald kan møder, der er løst styret, ende med at beslutningerne flyttes ud af klubmøderne og foretages andre steder. Og så kan konsekvensen være, at tillidsrepræsentantens mandat svækkes. Det mener Malene Rix, som har undervist mange tillidsrepræsentanter i forhandlingsmøder og lægger vægt på, at klubberne er altafgørende for tillidsrepræsentantens mandat, fx i en proces omkring interne overenskomstforhandlinger eller lønforhandlinger. Ofte kommer tillidsrepræsentanten med beskeder fra ledelsen, og her er det vigtigt, at man føler sig tryg og har opbakning fra sit bagland. Det bliver for besværligt, hvis man både skal forhandle med ledelsen og møder modstand i forhandlingerne med sit bagland, siger Malene Rix, som er selvstændig konsulent med speciale i facilitering og forhandlingsmøder. BAGLANDET SOM STØTTE Når tillidsrepræsentanten sætter sig til bordet og forhandler med ledelsen, kan det måske være lettere at gennemskue end de forhandlinger, der foregår med baglandet. For ifølge Malene Rix er der nemlig ikke altid fast rammer for de forhandlinger, der foregår i klubberne. Her er det altafgørende, at man har fuldstændig styr på sit mandat, så man kan koncentrere sig om forhandlingerne med ledelsen. Malene Rix oplever, at der er stor forskel på støtten fra baglandet og siger: Den optimale situation er, at baglandet støtter processen ved at arbejde for at bringe processen videre ved fx at undersøge markedet og regne på udspillene, parallelt med tillidsrepræsentantens forhandlinger med ledelsen, så baglandet bliver en støtte og ikke en ekstra forhandlingspart. Akademikere kan have tendens til at fortsætte diskussionerne, men diskussionerne kan nogle gange stoppe processen, og derfor er det vigtigt at processen styres med fremdrift som mål. For som klub har man behov for at fremstå som enige i en forhandling. FÅ EN ANDEN TIL AT LEDE MØDERNE Nina Hallgren Steinrud er konsulent i DM og har arbejdet med mødefacilitering i en årrække. Hun lægger vægt på, at det er vigtigt for en mødeleder at understrege, hvad formålet med de enkelte punkter på dagsordenen er, så alle punkter ikke er til diskussion. Forventningsafstemninger og forarbejde er nemlig nogle af nøglerne til en god proces, siger hun. Samtidig kan man som mødeleder ikke involvere sig følelsesmæssigt i en diskussion: Det er vigtigt, at man har en slags professionelt skjold og ikke reagerer følelsesmæssigt på kritik. Samtidig må man kunne skille egne behov fra gruppens og sætte egne synspunkter på hold. Som mødeleder skal man ikke diskutere, men lytte og facilitere diskussionerne, siger Nina Hallgren Steinrud. Malene Rix råder tillidsrepræsentanterne til ikke selv at være mødeleder til møder i klubberne. Man kan ikke både stå for mødet og være optaget af at facilitere. Dette gør sig især gældende, når der er meget på spil, fx i forbindelse med overenskomstforhandlinger eller lønforhandlinger. Jo mere involveret tillidsrepræsentanten selv er, jo vigtigere er det, at få en anden til at facilitere møderne. Derfor bør man alliere sig med en eller to kolleger, der kan styre møderne. Malene Rix underviser blandt andet på DM s kurser i forhandlingsledelse. Læs mere på 3 TRIN MOD GOD MØDEFACLITERING Start: Hør hvad parterne mener, gerne som en slags interview. Husk at høre alle. Stop diskussionen når alt er sagt, og det mest er henvisninger til tidligere udsagn. Idéfase: undersøg erfaringer. Hvad gør de andre steder? Hvad er tendenserne? Handling: Definer hvad vi mener. Brug gerne udtryk som hvis så. Fx hvis vi gør sådan og sådan, så betyder det kan du leve med det? Sørg få at få konklusioner og mandat. Kilde: Malene Rix 3

4 TEMA: KLUBARBEJDE UTOPIA LIGGER I ARBEJDSTILSYNET AF ANNA DALSGAARD, I ARBEJDSTILSYNET ER DER IKKE LANGT TIL LEDELSEN. SAMARBEJDET ER GODT OG PROBLEMER LØSES Masser af indflydelse. Gensidig tillid. Ikke langt til ledelsen. Problemer løses hurtigt, og selv afskedigelser håndteres efter bogen. Utopia? Nej, Arbejdstilsynet. Opskriften? Organisering, struktur og gensidig respekt. Hver gang jeg mødes med andre tillidsrepræsentanter, tænker jeg over, hvor godt vi er organiseret her hos os. Og egentlig er det ret simpelt, siger Rikke Blomgren, som er tillidsrepræsentant på tilsynscenter Syd i Kolding, et af Arbejdstilsynets tre lokale centre. Jeg tror det blandt andet skyldes, at strukturen er så flad og at møderne er sat i system. Og så har vi nogle specielt gode chefer, som værdsætter medarbejderne. Fx tæller alles meninger. Det går selvfølgelig begge veje, så vi har stor respekt for og stor tillid til ledelsen, siger Rikke Blomgren, som også er næstformand i DM-klubben Foreningen for magistre i Arbejdstilsynet og formand for den lokale DM-klub på Tilsynscenter Syd. MØDER PÅ KRYDS OG TVÆRS Arbejdstilsynet har cirka 760 medarbejdere på landsplan. 257 af dem er AC ere og heraf er 85 DM ere. DM erne har tilsammen fem tillidsrepræsentanter og tilsvarende mange suppleanter fordelt på de tre lokale tilsynscentre samt de to centre: Arbejdsmiljøfagligt Center og Center for HR og personale. Den lokale DM-klub på tilsynscenter Syd har otte medlemmer og holder fire klubmøder om året eller efter behov. Klubmøderne er normalt planlagt på chefniveau, da de typisk holdes samme dag som de fire årlige centermøder. Medarbejderne er ude på tilsynsbesøg eller arbejder hjemme meget af tiden, så de er ikke meget på centret samtidig. Og for at gøre det lavpraktisk, sætter ledelsen tid af til klubmøder den dag, medarbejderne alligevel er i centret til centermøde. Så holder alle klubmøder samtidig. Men ingen ser skævt til, at vi holder flere møder og på andre tidspunkter, hvis der er behov for det siger Rikke Blomgren. Det have vi fx brug for, da vi havde en nedskæringsrunde sidste år. I den periode holdt vi nogle flere møder, og det er helt accepteret, og vi behøver ikke spørge cheferne om tilladelse. Ingen ser skævt til at man bruger ekstratid på det. Men jeg lægger så også møderne på tidspunkter, hvor det er mest praktisk, siger hun. Den landsdækkende klubbestyrelse mødes også fire gange om året. Enten på skift i centrene, i DM s lokaler eller privat. PÅ TVÆRS AF FAGGRUPPER Arbejdstilsynet har med de mange medarbejdere også mange forskellige faggrupper, som har deres respektive tillidsrepræsentanter og klubber. Tillidsrepræsentanterne for alle faggrupper mødes mindst otte gange om året i Medarbejderforum. Mine kolleger er både HK ere, terapeuter, håndværkere, konsulenter, maskinmestre og AC ere, så vi er nødt til at have en platform, som kan bære så mange forskellige faggrupper. I Medarbejderforum mødes alle tillidsrepræsentanter, og her bliver stort set alt vendt, siger Rikke Blomgren. De forskellige faggrupper er gode til at arbejde sammen og på tværs. Fx holder de tre akademikerklubber i DM, Djøf og IDA hvert andet år et fælles todages møde. Den første dag er en inspirationsdag med et tema og socialt samvær om aftenen, og på andendagen holder de respektive klubber så generalforsamling. Det er rigtig godt at arbejde på tværs. Det gør vi meget, bortset fra når det handler om løn. I DM-klubberne koordinerer vi dog lønforhandlingerne på den måde, at vi bruger et fælles skema, som vi sender til DM erne inden forhandlingerne, hvor vi spørger om opgaver, kompetenceudvikling m.v., siger Rikke Blomgren. Medarbejderforum udpeger medlemmer til Lokaludvalget, hvor tilsynschefer og tillidsrepræsentanter mødes cirka otte gange om året og blandt andet drøfter organisationsændringer og træffer lokale beslutninger. Hovedudvalget træffer beslutninger for hele organisationen og mødes også cirka otte gange om året. Her sidder direktøren samt repræsentanter for tilsynscheferne og tillidsrepræsentanterne. AC erne har flere pladser i Hovedudvalget. INDFLYDELSE GIVER TRYGHED Selv om det lyder som en stor bunke møder, fortæller Rikke Blomgren, at de ikke bruger lang tid på møder. Vi skal være et forbillede for andre virksomheder, og tingene skal selvfølgelig være i orden i Arbejdstilsynet, og derfor har vi ikke så mange problemer, siger hun. Men det handler også om, at medarbejderne bliver hørt og har megen indflydelse. Der er ikke så langt til ledelsen. Selv om vi er så mange medar- FORTSÆTTER SIDE 5 4

5 TEMA: KLUBARBEJDE FORTSAT bejdere, er direktøren kun tre niveauer over mig, og jeg kan altid tage telefonen og ringe til ham. Tingene tager ikke så lang tid. Vi får masser af hjælp fra ledelsen, når vi beder om det, og det er vi gode til. Det giver tryghed og tillid til ledelsen, siger Rikke Blomgren. Samarbejdet i Arbejdstilsynet er rigtig godt. Både mellem de forskellige faggrupper og mellem medarbejderne og ledelsen. Tusindkroners spørgsmålet er så, om det er utopi, at det kan blive lige så godt andre steder, eller hvad der skal til? Umiddelbart lyder det, som om det er muligt. Rikke Blomgren mener, at det blandt andet handler om at få struktur på møderne: Hvornår må man mødes, og hvor tit må man gå ud over det aftalte? Jo mere struktur, des bedre, for så er muligheden for misforståelser ikke så stor, siger hun. SVESKEN PÅ DISKEN Og så handler det om at være ærlig og spille med åbne kort. Også når det er svært. Man skal lægge svesken på disken, siger Rikke Blomgren og fortæller, at de fx sidste år havde en fyringsrunde, og at den også blev håndteret på en god måde. Koncernledelsen er optaget af, hvordan man håndterer svære situationer, og vi kan ikke pege fingre ad ledelsen. De fortæller åbent, hvad der skal ske. Fx om fyringer, fritstillinger og kompetenceudvikling. Hun mener, at ledelsen er god til at omorganisere, så det fx nødvendigvis heller ikke var de ældre, der blev fyret. Kun få var over 60. Arbejdstilsynet valgte i stedet at beholde de ældre, og al den viden de bærer rundt på. De ældre medarbejderne bliver i virksomheden, indtil de går på naturlig pension. Og indtil da kan de dele deres viden, så den bliver i virksomheden. Den er guld være, siger Rikke Blomgren. Og så mener hun, at man som tillidsrepræsentant skal tage i mod alle de tilbud, man kan for at blive klædt bedst muligt på til rollen. Man skal deltage i DM s kurser. Både TR-grunduddannelsen og overbygningen. Man skal bruge de muligheder, DM giver og også deltage i TR-dagen og TR-årsmøder. Det giver nye åbninger og nye kontakter. Og man skal ikke være bleg for at ringe til sin kontaktperson i DM, siger hun. Under fyringsrunden sidste år, var hun i tæt kontakt med sin DMkontaktperson, som blandt andet kommenterede på forslagene til aftaler og vilkår. Det resulterede i en måneds længere opsigelsesperiode til de fyrede. FORTSÆTTER SIDE 6 5 NY KLUBPJECE DM HAR LIGE UDGIVET EN NY PJECE OM KLUBARBEJDE Pjecen Inspiration til klubarbejdet ideer til arbejdslivet og mandat til TR-arbejdet indeholder blandt andet interviews med tre tillidsrepræsentanter, som fortæller om, hvordan deres klubber og klubmøder fungerer. Desuden har pjecen et idekatalog med forslag til emner til klubmøder, hvor man fx kan få en oplægsholder fra DM eller en ekstern oplægsholder med. Du kan også få at vide, hvordan DM økonomisk støtter klubarbejdet, og hvordan I kan søge om støtte til eksterne oplægsholdere og til en klubmiddag eller anden forplejning. Klubpjecen deles ud ved forskellige TR-arrangementer, og du kan også bestille den fra DM. Send en mail til

6 TEMA: KLUBARBEJDE FORTSAT Arbejdstilsynets organisation DIREKTØR Arbejdsmiljøområdets Sekretariat Forebyggelsesfonden Koncernledelsessekretariat Arbejdsmiljøpolitisk Sekretariat KONCERNLEDELSE Tilsynscenter Nord Tilsynscenter Syd Tilsynscenter Øst Arbejdsmiljøfagligt Center Center for HR og personale 1 TR 1 suppl. 1 TR 1 suppl. 2 TR 1 suppl. 1 TR 1 suppl. Lokal Klub Lokal Klub Lokal Klub Lokal Klub 6 KLUBORGANISERING I FORENINGEN FOR MAGISTRE I ARBEJDSTILSYNET FORENING FOR MAGISTRE I ARBEJDSTILSYNET - KLUBBEN: TR og DM-medlemmer i de lokale tilsynscentre og en fælles TR i AFC/CHRP (Arbejdsmiljøfagligt Center/Center for HR og Personale). Mødes 4 gange om året samt deltager i den årlige generalforsamling, som hvert andet år holdes med Djøf og IDA. Diskuterer alt fra tilsynscenterniveau til organisationsniveau. DM TR-SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF TILSYNSCENTRENE OG AFC/CHRP: Mødes 4 gange om året samt til den årlige generalforsamling. Diskuterer alt fra tilsynscenterniveau til organisationsniveau. Konstitueres med bestyrelsesposter. MEDARBEJDERFORUM: Tillidsrepræsentanter fra alle faggrupper mødes her cirka 8 gange årligt eller efter behov. Arbejdsmiljørepræsentanter er også med. Diskuterer alt fra tilsynscenterniveau til organisationsniveau en slags høring om kommende beslutninger. LOKALT UDVALG: Valgte TR er fra Medarbejderforum (går efter tur i de forskellige faggrupper) samt de lokale tilsynschefer i tilsynscentrene. Mødes 8 gange årligt eller efter behov. Tager lokale beslutninger samt diskuterer organisationsændringer. HOVEDUDVALGET: Direktør (formand), repræsentant for tilsynschef samt repræsentanter for TR er fra de forskellige faggrupper. Beslutninger for organisationen tages. Mødes cirka 8 gange årligt eller efter behov.

7 FORMANDENS KOMMENTAR DM-KLUBBERNE ER DIT BAGLAND Tillidsrepræsentanterne er DM s hjørnesten. Det er gennem den lokale indsats på arbejdspladsen - for kollegerne, for DM s medlemmer - at DM og værdien af medlemskabet af fagforeningen bliver synlig. Og værdien af et medlemskab af DM bliver heldigvis tydeligere for flere og flere. Sidste år steg vores medlemstal med næsten medlemmer, ikke mindst på grund af det gode og grundige arbejde, I som tillidsrepræsentanter præsterer rundt omkring på landets arbejdspladser. Og det er ellers ikke den tendens vi oplever i Danmark. I 1995 var organisationsprocenten 83 procent, mens den i dag er 69 procent. DM-klubberne er tillidsrepræsentanternes bagland på arbejdspladserne. En velfungerende klub giver tillidsrepræsentanten en ballast og den helt nødvendige legitimitet og pondus i forhold til samarbejdet med ledelsen, og gør rollen nemmere at udfylde i det daglige arbejde for at forbedre DM-medlemmernes vilkår på arbejdspladserne. En undersøgelse blandt 400 DM-medlemmer foretaget i efteråret 2010 viste, at to ud af tre medlemmer mener, at tillidsrepræsentanten er der, når de har brug for det. Tre ud af fire mener, at tillidsrepræsentanten taler deres og kollegernes sag. Medlemmerne har haft brug for at tale med deres tillidsrepræsentant om alt fra psykisk arbejdsmiljø, arbejdstid, problemer med ledelsen og så naturligvis løn og ansættelsesvilkår. som medlemmerne finder vigtigst. Empati, kommunikationsevner og gennemslagskraft er også vigtige. Der stilles altså relativt store krav til tillidsrepræsentanternes evner fra medlemmernes side. Når jeg deltager i vores kurser for tillidsrepræsentanter, oplever jeg også en stigende interesse for at sætte fokus på problematikker om balancen mellem familie- og arbejdsliv og psykisk arbejdsmiljø. Og her kommer klubberne ind som et vigtigt forum for diskussioner. Det er tillidsrepræsentanterne, der i samspil med DM-klubberne kan sætte gang i diskussionerne om fx lønpolitik og udfordringer omkring krav fra arbejdsgivers side om højere arbejdstid og mere fleksibilitet. Det er naturligvis ikke et krav, at DM s tillidsrepræsentanter skal kunne levere fagligt input og ekspertise til alle diskussionerne i klubberne. Derfor står DM s sekretariat klar med konsulenter der kan levere input til forskellige emner, og de stiller gerne op med oplæg til klubmøder. Lad dette derfor være en opfordring til, at I benytter jer af sekretariatet, både hvis I har brug for idéer til det næste klubmøde, og hvis I har brug for et fagligt indspark. Og så er I også meget velkomne til at skrive til mig. Det er en stor hjælp for mig at høre direkte fra jer på arbejdspladsen, både når det gælder de gode og de dårlige erfaringer og oplevelser. Venlig hilsen 7 Undersøgelsen bekræfter min viden om, at DM s tillidsrepræsentanter gør et godt stykke arbejde. Den viser også, at det stadig er løn- og ansættelsesvilkår, der står øverst på listen over emner, NY AFSKEDIGELSESPJECE DM HAR FÅET EN AFSKEDIGELSESPJECE TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER I pjecen Afskedigelser det skal du gøre som tillidsrepræsentant kan du blandt andet læse om, hvordan du skal forholde dig som tillidsrepræsentant, hvis der er optræk til afskedigelser, når afskedigelser bliver varslet, eller når de er gennemført. Du kan få at vide, hvordan DM behandler en afskedigelsessag, om forhold under afskedigelsen og om masseafskedigelser. Du kan også få viden om, hvordan du kan inspirere en kollega til at komme videre efter en afskedigelse og få inspiration til, hvordan I som arbejdsplads kommer videre efter en masseafskedigelse. Og så får du gode råd fra en erhvervspsykolog om, hvordan du og kollegerne kan forholde jer i en afskedigelsessituation. Man kan fx forhandle en hjælpepakke til fyrede, som gør det nemmere for de afskedigede at komme videre. Klubpjecen deles ud ved forskellige TR-arrangementer, og du kan også bestille den fra DM. Send en mail til

8 FAGLIG BREVKASSE KAN ARBEJDSGIVER BARE INDFØRE EN KONKURRENCEKLAUSUL? SPØRGSMÅL: Min arbejdsgiver har meddelt, at virksomheden i forbindelse med introduktion af nogle nye teknikker vil pålægge alle medarbejdere i udviklingsafdelingen en konkurrenceklausul. Den skal være gældende fra næste måned. Er det lovligt? SVAR: Nej, det er ikke lovligt. Hvis ledelsen ønsker at indføre en konkurrenceklausul, skal det altid varsles med det individuelle funktionærretlige varsel. Derfor gives der oftest i sådanne situationer et halvt års varsel, før ledelsen pålægger en erhvervsbegrænsende klausul. Det giver en sikkerhed for, at alle har fået det varsel, de skal have. Du skal være opmærksom på, at medarbejderne kan vælge at sige nej til at få en konkurrenceklausul pålagt og i stedet betragte denne væsentlige stillingsændring som en opsigelse fra arbejdsgivers side. Men du kan også forsøge at forhandle de vilkår, der er knyttet til klausulen: Blandt andet spørgsmålet om, hvor lang tid den kan gælde efter fratræden, hvor stor den lovpligtige månedlige kompensation skal være og ikke mindst, om der er en præcis og klart afgrænset beskrivelse af dækningsområdet. ANN MEHL, KONSULENT 8 LØNFORHANDLING OG BARSEL SPØRGSMÅL: Hvordan forholder det sig med lønforhandlinger for kolleger på barsel? Jeg er tillidsrepræsentant i en kommune, og vi oplever tit, at en eller flere kollegaer er på barsel, når der er lønforhandling. Jeg må indrømme, at det er sket, at både ledelsen og jeg har glemt at tage de barslende kolleger med i betragtning. Er det et problem? SVAR: De årlige lønforhandlinger omfatter alle kolleger, også dem på barsel. Det er principielt din arbejdsgiver, som har pligt til at orientere medarbejderen om tidspunkterne for en eventuel lønforhandling. Som tillidsrepræsentant er det dog også godt, at du er opmærksom på, at der skal forhandles for de barslende kolleger. Samtidig hører vi ofte om medlemmer på barsel, som ikke vil fremsætte krav om forhøjelse af tillæg, netop fordi de er på barsel. Her har du som tillidsrepræsentant en pædagogisk opgave. Det er vigtigt at skabe forståelse for, både hos den enkelte men også i klubben, at barsel ikke bør sætte lønudviklingen i stå. Hvis en arbejdsgiver afviser et ellers rimeligt begrundet krav om tillæg ud fra begrundelsen jamen Ditte er jo på barsel, så er det i strid med ligelønsloven. Du kan finde gode råd og inspiration i DM s værktøjskasser om barsel og ligeløn. NB! Ved OK 08 blev der indført et krav om, at du kan kræve en lønforhandling for kolleger i forbindelse med tilbagevenden fra barsel. Ved OK 11 er det indført, at medarbejdere har krav på at få sin årlige MUS, hvis orloven har forhindret samtalen tidligere. TRINE LUND NIEGEL, KONSULENT BREVKASSEN FORTSÆTTER SIDE 9

9 FAGLIG BREVKASSE BREVKASSEN FORTSAT KAN MAN OVERFØRE FERIE? SPØRGSMÅL: Jeg er TR på et universitet og er lige blevet kontaktet af en kollega, der er kommet i klemme med afvikling af ferie. Hun havde planlagt at holde den sidste ferieuge i den sidste uge af april lige inden det nuværende ferieår slutter. Imidlertid er hun nu blevet kontaktet af chefen, der er kommet i tidsnød med en forskningsrådsansøgning, der skal afleveres primo maj, og han beder derfor om hendes hjælp. Min kollega spørger derfor, om det er muligt at overføre de fem feriedage? Hvad skal jeg svare hende? SVAR: Du skal svare hende, at hun kan overføre op til fem dages ferie til det næste ferieår, der begynder 1. maj Det gælder i øvrigt for alle, uanset om man er ansat på en overenskomst eller på en individuel kontrakt. Det kræver dog, at hun indgår en aftale med jeres arbejdsgiver inden ferieåret udløber, altså inden udgangen af april måned i år. Efter en ændring af ferieloven, der lige er vedtaget og som træder i kraft fra næste ferieår, gælder, at fremtidige aftaler om overførsel af ferie blot skal være indgået inden 30. september efter ferieårets udløb. Det er vigtigt at understrege, at der ved overførsel af ferie er tale om en aftale mellem din kollega og arbejdsgiveren. Din kollega kan altså ikke selv bestemme, at hun vil overføre fem feriedage til næste ferieår. Omvendt kan arbejdsgiveren ikke bare kræve, at din kollega overfører ferie til næste år. For god ordens skyld skal dog nævnes, at en arbejdsgiver ensidigt har mulighed for at ændre en allerede fastlagt ferie, men reglerne herfor er meget strikse og skal ikke omtales nærmere her. Endelig skal din kollega være opmærksom på, at hvis hun fratræder, inden hun når at afholde den overførte ferie, mister hun retten til at holde den, da den nye arbejdsgiver ikke er bundet af den indgåede aftale. I stedet vil hun få feriegodtgørelse udbetalt for den overførte ferie. FOR STATSANSATTE GÆLDER I ØVRIGT: 1) For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte gælder særlige regler for udskydelse af ferie. Ifølge disse regler kan ledelsen mod kompensation bestemme at op til fem feriedage udskydes til det følgende ferieår, hvis der foreligger ganske særlige tjenstlige forhold. 2) Man kan opspare optjente feriedage og særlige feriedage til senere samlet afvikling, hvis der er indgået en lokalaftale om det på arbejdspladsen. CHARLOTTE FOG-NIELSEN, KONSULENT 9 NYVALGTE TILLIDSVALGTE Katja Sauer Grunnet, Region Hovedstaden, Koncern Miljø, TR-S Katrine Brenner, Københavns Kommune, Center for Afklaring og Beskæftigelse, AMR Lulu Krüger, Fødevarestyrelsen, AMR Niels Lassen, Herlev Kommune, TR Christian Ciesla Guld, Herlev Kommune, TR-S Britt Istoft, Syddansk Universitet, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, TR Karin Topsø Larsen, Center for Regional- og Turismeforskning, TR Lisbeth Nielsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, TR-S TR=TILLIDSREPRÆSENTANT TR-S=TILLIDSREPRÆSENTANTSUPPLEANT AMR=ARBEDJSMILJØREPRÆSENTANT

10 KURSER FOR TILLIDSVALGTE I DM GRUNDUDDANNELSE FOR NYVALGTE TR ER - GRUNDUDDANNELSE DM S GRUNDUDDANNELSE FOR NYE TILLIDSVALGTE BESTÅR AF TRE ELEMENTER: EN IN- TRODUKTIONSDAG, SOM ER ET VALGFRIT TILBUD, HVOR DU BLIVER INTRODUCERET TIL DM OG TILLIDSHVERVET SAMT TO GRUNDKURSER, HVOR DU FÅR EN GRUNDIG INDFØRING I TILLIDSREPRÆSENTANTENS OPGAVER OG UDFORDRINGER. INTRODAG FOR NYE TILLIDSVALGTE INDHOLD Introduktionsdagen giver dig svar på disse spørgsmål: Hvad er en tillidsrepræsentants vigtigste opgaver? Hvad forventes af dig - og hvem forventer det? Hvad er vigtigt at vide om DM og DM s politik? Hvor kan jeg hente hjælp og rådgivning? Hvilke tilbud har DM til tillidsrepræsentanterne? TID OG STED 9. juni i DM på Frederiksberg kl GRUNDKURSUS 1 for nye TR er på offentlige arbejdspladser GRUNDKURSUS 1 for nye TR er på private arbejdspladser INDHOLD Forhandlingstræning Hvad kan relevante love bruges til, når kollegernes interesser skal varetages? Hvad kan lønstatistikker bruges til? Hvad kan en overenskomst indeholde, og hvordan kan vi måske få en? Hvilke muligheder giver loven om de ansattes ret til information og høring? TID OG STED 6. oktober kl oktober kl i Nyborg. 10 INDHOLD Forhandlingstræning De offentlige lønsystemer DM s politik TR s opgaver TR s redskaber. TID OG STED 30. august kl september kl i Middelfart GRUNDKURSUS 2 for nye TR er på private og offentlige arbejdspladser INDHOLD Overblik over personalepolitiske temaer Forhandlingsøvelse om samspillet mellem kollegernes holdninger og ønsker på den ene side, og ledelsens mål og muligheder på den anden Gode råd om budgetindsigt Hvilke regler bestemmer mulighederne for et bedre arbejdsmiljø? Engagement/kvalitet/arbejdstid/overarbejde/stress/udbrændthed dilemmaer og redskaber. TID OG STED 10. maj kl maj kl i Vejle. KURSER FORTSÆTTER SIDE 11

11 KURSER FOR TILLIDSVALGTE I DM KURSER OVERBYGNING FOR ERFARNE TR ER - OVERBYGNING: OVERBYGNINGSKURSERNE HENVENDER SIG TIL TILLIDSVALGTE, DER HAR GENNEMGÅET DM S GRUNDUDDAN- NELSE FOR TILLIDSVALGTE. DOG HAR TILLIDSREPRÆSENTANTER OG SUPPLEANTER PÅ PRIVATE OG OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER SAMT KLUBFORMÆND OG KONTAKTPERSONER PÅ DET PRIVATE OMRÅDE FORTRINSRET. KONFLIKTHÅNDTERING FORHANDLINGSTRÆNING INDHOLD: Hvornår er en konflikt en konflikt, og hvornår skal jeg som TR blande mig? Kernepunkter i konflikthåndtering Træning i ikke at tage andres konflikter på sig, men i stedet bidrage til, at de beholder konflikten og arbejder videre med den At lytte og høre de reelle behov bag konflikten Træne mødet med en person i konflikt Træne mødet, hvor man som TR mødes med modstand Kortlægge konflikter hvor flere er involveret og kunne skelne, hvilken form for konflikthåndtering, der vil være hensigtsmæssig. INDHOLD: Demonstration af de enkelte forhandlingsfasers betydning Overblik over den teoretiske baggrund for forskellige forhandlingsteknikker Forhandlingsøvelser Udveksling af erfaringer mellem deltagerne Analyse af deltagernes gode og dårlige erfaringer. UNDERVISER: Jette Skeem, cand.negot. og selvstændig konsulent. Rådgiver, underviser og foredragsholder i forhandling og kommunikation. UNDERVISER: Advokat og konfliktmægler Lene Holmsgaard. Erfaring med blandt andet konfliktløsning som ledelseskompetence, uddannelse af konfliktvejledere og mægling mellem mennesker i konflikt. TID OG STED 13. september kl september kl i Vejle 11 TID OG STED: 27. september kl september kl i Middelfart. På finder du flere kurser samt uddybende kursusbeskrivelser. TILMELDING Du tilmelder dig via DM s hjemmeside Du er altid velkommen til at kontakte kursussekretær Lonni Bergsbo, hvis der er noget, du er i tvivl om,

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER SIDE: 2 Velkomstpakke til nyvalgt TR TRUS for nyvalgte Kom godt i gang (introdag) Opfølgning på TRUS for nyvalgte

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag DM - Fagligt Nyt oktober 2014 Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag På årets TR-dag 18. november i DM vil du blive klogere på, hvordan du kan kommunikere med både ledelse og bagland, og du lærer at

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 2 af juni 2009 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer Valg til TR Forum i PensionDanmark Køre- og hviletidsbestemmelser Sådan holder du din ferie Aktuelle kurser og temadage Valg til

Læs mere

PENGE TIL LOKALE LØNFORHANDLINGER KOMMUNERNE REGIONERNE SÅDAN LEVER I OP TIL DE NYE ARBEJDSMILJØREGLER 8 FORMANDENS KOMMENTAR 9

PENGE TIL LOKALE LØNFORHANDLINGER KOMMUNERNE REGIONERNE SÅDAN LEVER I OP TIL DE NYE ARBEJDSMILJØREGLER 8 FORMANDENS KOMMENTAR 9 DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R M A J 2 0 1 1 AF JON FINSEN, FORHANDLINGSCHEF, JF@DM.DK PENGE TIL LOKALE LØNFORHANDLINGER DER ER STADIG

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

1. dag - Modul 1A. Velkomst og præsentation. Indflydelse og interessevaretagelse. Frokost (kl. 13-14) TR-spillet. Arbejdstid. Middag (kl.

1. dag - Modul 1A. Velkomst og præsentation. Indflydelse og interessevaretagelse. Frokost (kl. 13-14) TR-spillet. Arbejdstid. Middag (kl. 1. dag - Modul 1A Velkomst og præsentation Indflydelse og interessevaretagelse Frokost (kl. 13-14) TR-spillet Arbejdstid Middag (kl. 18-19) Overraskelse (kl. 19.30-21) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet Vedtægter for HK-klubben ved Aalborg Universitet Klubben er det redskab, der skal sikre det enkelte medlem det størst mulige udbytte af sin organisation ' 1: Stk. 2: HK-klubbens formål HK-klubbens formål

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Konflikthåndtering og samarbejde 2015

Konflikthåndtering og samarbejde 2015 Ergoterapeutforeningen Konflikthåndtering og samarbejde 2015 Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen. TR og møder dilemmaer og konfliktfyldte situationer på arbejdspladsen. Tag på kursus

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6 Prioriteringskortene supplerende forklaringer Udover vejledningen til prioriteringsspillet er der udarbejdet supplerende forklaringer til hvert prioriteringskort.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Plustid mere løn for mere arbejde

Plustid mere løn for mere arbejde Plustid mere løn for mere arbejde Vejledning Tænk længere Vejledning om plustid // Side 2 Indhold Indledning.... 3 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 3 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 3 Del 1. Individuel

Læs mere

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side.

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side. Tillidsrepræsentant på en konfliktramt arbejdsplads - en guide til dig, der er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, der er ramt af strejke eller lock out. Lige nu ser du ind i en helt ny og uvant rolle,

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Udviklingssamtaler for i Socialpædagogerne Lillebælt

Udviklingssamtaler for i Socialpædagogerne Lillebælt Udviklingssamtaler for i Socialpædagogerne Lillebælt Tillidsrepræsentanten er være mellemled mellem Socialpædagogerne Lillebælt og medlemmerne på arbejdspladsen til videregivelse af information og holdningsdiskussion.

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere