BFI løsningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BFI løsningsbeskrivelse"

Transkript

1 BFI løsningsbeskrivelse Version 1.0: jan 2014 udarbejdet af Bo Finnerup Madsen, Atira Version 2.0: juli 2014 udarbejdet af BFI-arbejdsgruppen (Svend Kragballe, Nicolaj Veje Pedersen og Brian Kirkegaard Lunn) Introduktion Dette dokument beskriver hvorledes den nye BFI løsning bliver integreret i Pure. Dokumentet er baseret på det BFI interface der på nuværende tidspunkt er skitseret af Schultz og FI. Dette interface er endnu ikke fastlagt, og det er derfor muligt at dele af den beskrevne løsning skal ændres eller må udgå når det endelige BFI interface er fastlagt. Atira har udarbejdet en beskrivelse af rammer for løsningen. BFI-arbejdsgruppen har i dialog med Atira lavet præciseringer ift. kravspecifikation for implementering af BFI-point i Pure. Da vi for nuværende ikke har haft mulighed for at drage erfaringer fra den tekniske BFI-løsning fra Schultz, samt de data der udstilles til Pure herfra, mener BFI-arbejdsgruppen, at det er hensigtsmæssigt at BFI-integrationen foretages i to faser. Desuden vil dette give os mulighed for at indsamle konkrete erfaringer med fase 1-integrationen af BFI-point i Pure. Nærværende kravspecifikation har fokus på de overordnede krav til fase 1 integrationen, og skitsere overordnet projektplan for fase 2 udviklingen. Fase 1 integrationen implementeres så BFIhøsten 2015 (indberetningsår 2014) kan håndtres i Pure. BFI-arbejdsgruppen forslår at den nedsatte arbejdsgruppe ligeledes er ansvarlig for fase 2 af BFI-integrationen og herved sikre opfølgning på implementeringer i fase 1, samt erfaringsopsamling og videreudvikling i fase 2. Formål Formålet med integrationen af BFI-data i pure er at det bliver muligt at foretage en stor del af arbejdet med BFI-point universiteternes primære arbejdsredskab ift. publikationsdata (Pure). Integrationen af BFI-data handler overordnet om a) kvalitetssikring af BFI-data b) visning af BFIdata på publikationer og c) ledelsesinformation af BFI-data. Kvalitetssikring af BFI-data Følge status for høst: o Overvåge screeningsfejl; o overvåge klassifikation (og især manglende klassifikation); og o konflikter for universitets publikationer under test-høstninger op til endelig høst Løse BFI-konflikter Foretage BFI-tjek (BFI genvalidering) for publikationer der er i scope men ikke har fået klassifikation Visning af BFI-data på publikationer Vises på den enkelte publikation Ledelsesinformation af BFI-data 1

2 Udtrække rapporter omkring BFI-data Have løbende visning af status for relevante brugere (dashboards) o På henholdsvis person og organisatoriske niveauer Alle punkter er meget relevante for BFI-administratorer. Visning af BFI-point er desuden relevant for forskningsledelserne, institutsekretærer og de enkelte forskere. Ledelsesinformation er også relevant for forskningsledelser og institutsekretærer. Arbejdsgange med den nye løsning I den nuværende BFI løsning er informationsstrømmen envejs fra Pure til BFI, der bliver ikke sendt nogen form for information tilbage til Pure. Det betyder at alt BFI information skal hentes manuelt fra BFI s systemer. I modsætning til den nuværende løsning er det muligt i den nye løsning maskinelt at hente status information fra BFI s systemer. Dette giver helt nye muligheder for at understøtte arbejdsgangen omkring BFI afleveringer i Pure, og (næsten helt) fjerne behovet for at brugerne skal i kontakt med andre systemer. Med den nye løsning bliver det muligt fuldstændig at overskue status på BFI indleveringen inde fra Pure. Dvs. informationen som tidligere kun fandtes i notifikationsservicen og pipelinen vil nu bliver præcenteret i Pure på en overskuelig måde. Dette inkludere følgende information: BFI relevante publikationer der giver 0 points Inter-universitets konflikter Blacklistede publikationer Screeningsfejl BFI-klassificerede publikationer uden BFI-point... Med den nye løsning bliver det også muligt ad-hoc at få pipelinen til at beregne BFI point for én publikation, dette betyder at BFI regnemaskinen i Pure kan slettes. BFI point vil herefter blive udregnet af FIVU så snart en publikation er oprettet/ændret og gemt på publikationen som metrikker (a la citationer). Hvordan udstilling af BFI-point håndteres lokalt bør være op til det enkelte universitet se afsnit om konfiguration. I nærværende kravspecifikation omtaler vi BFI-fanen som den der er øverst i oversigtssiderne (redaktør, stamdata, personlig osv.), mens BFI-tab henviser til publikationseditor (metadata, metrikker, oversættelse, osv.) BFI-Tjek Den nye løsning lægger op til en ny arbejdsgang i PURE, BFI-tjek, som i princippet er en iterativ BFI-validering. En publikation kan have tre værdier: BFI-Tjek Ja, BFI-Tjek Nej og BFI-Tjek Gentjek. Når en ny publikation indenfor de relevante kategorier oprettes, tildeles den som default værdien Nej i BFI-tjek. Efterfølgende kan en bruger med rollen BFI-validator, BFI-administrator eller 2

3 Administrator, tjekke, at publikationen tildeles den korrekte klassifikation i testhøstningen og ændre værdien til Ja eller Gentjek. Det noteres på posten hvad der er ændret og hvilken klassifikation der forventes til næste testhøst. Dette sker i BFI- Historik og noter. Hvis der ændres i BFI-relevante parametre på en publikation med værdien Ja ændres værdien af Pure til Gentjek. Det skal ligeledes være konfigurerbart hvilket workflow trin BFI-tjek skal oprettes ved. Dette i tråd med at det er muligt at konfigurere lokale OAI-BFI-høst. Ligeledes vil interfacet til de centrale databaser blive forbedret i den nye løsning. Dette muliggør at Pure kan tilgå databaserne i realtid, og det dermed ikke er nødvendigt at synkronisere alle databaserne ind i Pure. Dette betyder meget mindre data i Pure, samt hurtigere opdateringer skulle der ske rettelser fra centralt hold. Løsningens komponenter Metrikker BFI points vil blive gemt sammen med publikationen som metrikker. Følgende metrikker vil være tilgængelige: Midlertidige points Midlertidige point pr. intern forfatter Midlertidige point pr. intern organisation Endelige points Endelige point pr. intern forfatter Endelige point pr. intern organisation Dato for beregning af den enkelte metrik gemmes sammen med publikationen. Publikationseditor Skal indeholde nedenstående data i nævnte rækkefølge: BFI-point BFI-publikationstype (hvis ikke BFI-udløsende type skal det angives) Midlertidige BFI-point + dato for udregning (der skal være et i som ved mouse over viser udregning formlen) (inkludere også ad-hoc udregninger). Endelige BFI-point + dato for udregning (der skal være et i som ved mouse over viser udregning formlen) Der kan KUN være data i enten midlertidige eller endelige BFI-point, den anden skal hedde #n/a, men alle tidligere data bevares i BFI-historikken for hver enkelt publikation. Fuld personfraktionering Antal forfattere: x heraf x interne Fuld personfraktionering: xx BFI-point pr. forfatter 3

4 BFI beskeder (gældende): Evt. notifikations service besked Konflikt status BFI tjek status (ja/ nej / gentjek) BFI-historik Alle historiske midlertidige BFI-point inkl. udregningsdato Alle historiske BFI-beskeder inkl. dato Viser ændringer af BFI-kritiske data fra første BFI-point udregning (ad-hoc, midlertidige eller endelige) BFI-noter Der bliver mulighed for at skrive noter som er BFI-relaterede i et BFI-notefelt Herved har vi samlet alle BFI-informationer nuværende som historiske. Vi skal have en markering på posten af om BFI-kritiske data er ændret på en måde som har konsekvens for BFI-udregning (eks. tilføjelse af ekstra forfatter efter endelig høst, ændring af peer-review osv.). Vi skal have mulighed for at se et spejl af de data der lå til grund for BFIudregning seneste midlertidige og når endelig er på plads KUN den endelige. Roller Der vil blive tilføjet tre nye roller: BFI administrator: En global rolle der giver adgang til alt BFI data. Det er kun denne rolle der kan se og behandle Inter-universitets konflikter og screeningsfejl. BFI validator: En organisations specifik rolle der giver adgang til BFI data for denne organisation BFI-fanen) BFI rapportør: En organisationsspecifik rolle der giver adgang til BFI-rapporter og readonly adgang til BFI data (BFI-fanen) for denne organisation Personlige brugere vil kunne se BFI data for egne publikationer i publikationseditoren. Se desuden bilag 1 (excelark: BFIiPURE_Brugere_opgaver.xlsx) Liste filtre Følgende nye filtre vil blive tilgængelig i publikations listerne i Pure s administrative interface: Det skal være muligt at filtrere på niveauer 1 og 2 samt dem som ikke giver point Det skal være muligt at filtrere samlet på BFI typer (som ved Workflow at der er to dele i filtret). Det skal være muligt at lave Bulk changes BFI-tjek BFI Tjek-workflow Varighed BFI-screeningsfejl (og vælge de forskellige typer af fejl) 4

5 Filtrene skal kun være tilgængelige for specifikke roller. Det skal være muligt at vælge de filtre der skal bruges for at lave Dashborads (oversigtssider) inkl. Research Intelligence Dashboards Rapporter BFI-rapporter i PURE bruges til at lave: Statisk dokumentation for ledelsesinformation (endelige som midlertidige) Opgørelser over BFI-point for person/organisation på tværs af årrække De nuværende BFI-rapportskabeloner i rapportmodulet er utilstrækkelige i dette henseende og fjernes fra rapportmodulet. I stedet gøres de nye BFI-metrikkerne (se Metrikker ) tilgængelige som filtre for publikationer i rapportmodulet på lige fod med alle andre filtre. De BFI-specifikke funktioner (se nedenstående) gøres ligeledes tilgængelige som funktioner for publikationer (forudsat at BFI-metrikkerne er valgt som filtre). 5

6 Funktionen Antal publikationer med fejl fjernes, da arbejdet med at identificere og rette fejl er flyttet til BFI-fanen og BFI-systemet. evt. valgt organisationer (default hvis der ikke er valgt nogen organisation). Det er konfigurerbart hvorvidt de BFI-specikke filtre (inklusiver de fire eksisterende filtre se nedenfor) og følgende funktioner er tilgængelig for alle brugere med adgang til rapportmodulet eller om adgangen er begrænset til de tre specifikke BFI-roller og administratorer. BFI-arbejdsgruppen inddrages ift. udarbejdelse af Centralt styrede BFI-rapporter, som udrulles til alle universiteter. Oversigtsider Side 1: Publikationer Denne side tjener som hovedside i BFI-modulet. Siden skal give overblikket over og adgang til den valgte enheds publikationer, konflikter, screeningsfejl og BFI-tjek. 6

7 KUn BFI-administratorer og Administratorer vil kunne se og tilgå konflikter i 'dashboardet' og screeningsfejl-tabbet. Ift. de oprindelige mockups har vi fjernet 'Oversigt' i venstremenuen, tilføjet BFI-gentjek i dashboardets kolonner og tilføjet en fane med screeningsfejl. Side 2: Publikationer - Konflikter Siden giver adgang til en oversigt over publikationer med konflikter, giver adgang til konfliktløsningen i BFI-systemet og giver mulighedfor at angive konflikthåndteringsstatus. Ift. det oprindelige mockup har vi tilføjet den tredje status for konflikthåndtering, 'I gang' Side 3: Publikationer - Screeningsfejl Siden giver adgang til en oversigt over publikationer med screeningsfejl og angiver detajler for screeningsfejlen. Side 4: Personer: Siden giver mulighed for 1) At arbejde udfra forfattergrupperinger fremfor organisationer, samt 2) At sammenligne personer. Siden har to visningsmuligheder afgjort af hvilken af to type filtre der vælges - enhed eller personer. Vælges en eller flere organisationer listes de personer der er tilknyttet enheden med point, antal publikationer, konflikter, BFI-tjek m.m. Ift. til point og antal publikationer vil der kun vises en potentiel delmængde for hver enkelt person, idet en person godt kan være tilknyttet flere enheder. Denne visning ledsages derfor af en klar disclaimer der forklarer denne fraktionering. Istedet for at vælge en organisation, kan man på samme måde som i rapportmodulet vælge en eller flere personer. Disse personer listes i denne visning med deres totale produktion. Side 5: Organisationer: Siden giver mulighed for at sammenligne organisationer. På samme måde som i rapportmodulet kan man vælge en eller flere personer. Disse organisationer listes i denne visning med deres totale produktion. Side 6: Publikationseditor - BFI-tab: Denne side viser BFI-tabbet i publikationseditoren som det ser ud for hvilken som helst bruger der kan åbne publikationen. Tabbet indeholder fire overskrifter som det fremgår af løsningsbeskrivelsen: BFI-Point; Intern fraktionering; BFI-beskeder og BFI-historik. Den interne fraktionering er opdelt i personer og organisationer. Den fraktionering der vises under organisationer afgøres af hvordan PURE er konfigureret til at håndtere organisatorisk fraktionering på det enkelte universitet. 7

8 Personlige bruger får en BFI-fane med BFI-informationer for egne publikationer. Synkronisering med centrale databaser I modsætning til den nuværende løsning vil det ikke være nødvendigt for hvert universitet at have en fuld kopi af alle de centrale databaser, derimod vil der kun blive kopieret den del af databasen som rent faktisk bliver brugt på universitetet. Det betyder: 1) At når der bliver tilknyttet et forlag/tidsskrift/bogserie/konferenceserie til en publikation, så vil der både blive søgt i den centrale database samt i Pure. Hvis der så vælges indhold fra den centrale database, vil dette blive kopieret til Pure. 2) Det indhold i Pure der er kopieret fra den centrale database vil blive opdateret med eventuelle ændringer fra den centrale database hver uge. 3) Lokalt indhold oprettet i Pure (forlag/serie/konferenceserier) vil blive dublet checket mod indholdet i de centrale databaser, således at hvis det efter lokal oprettelse bliver tilføjet til de centrale database, så vil der komme en dublet alarm lokalt. 4) Det skal være mulighed for at redigere det data som er lokal genereret, men sammenlagt med centrale. Eks. titel og ISSN nr. fra lokalt tidsskrift skal kunne ændres efter sammenlægning med central tidsskrift jvnf. Jira: DDUPURE ) Ved oprettelse af nyt tidsskrift/forlag skal der tjekkes om en lignende findes i den centrale database inden det er muligt at gemme nyt tidsskrift. Denne funktion har vi i dag og den skal bibeholdes. Oprydning i ikke brugte tidsskrifter/forlag En hurtig stikprøve viste at nogle universiteter har op mod lokale tidsskrifter som de ikke bruger mere. Dette er en stor kilde til dubletter og forvirring. Der kommer derfor et nyt job der sletter serier/forlag/konferenceserier der ikke bliver brugt mere. Dette job vil også fjerne centralt indhold der ikke bliver brugt mere. I samme ombæring skal niveau -1 og niveau 0 ikke vises for tidsskrifter jvnf. DDUPURE-1907 For forlag - Se desuden: Indlæsning af gamle BFI points Der bliver mulighed for at indlæse BFI points fra tidligere år. Dette kommer til at foregå via de regneark som den tidligere pipeline udstillede. BFI-arbejdsgruppen har og leverer de endelige BFI-data fra alle universiteter fra i ensartet format til Atira (fremsendt til Atira sammen med denne kravspecifikation). På baggrund af de data tilbyder Atira de enkelte universiteter at indlæse historiske BFI-data ( ). Herudover laves en upload-mulighed af BFI-data fra 2008 (eksempel fremsendes til Atira). Hvorvidt 2013 BFI-data håndteres af Atira, eller de skal håndteres manuelt af det enkelte universitet er p.t. usikkert. Det forventes at BFI-data for publikationerne med indberetningsår 2014 vil være de første BFIdata der er omfattet af BFI-integrationen, og de vil derfor automatisk og løbende bliver indlæst i de enkelte universiteters Pure-installationer. 8

9 Fuld person fraktionering Fuld personfraktionering handler om at en publikationens BFI-point deles mellem alle publikationens forfattere. BFI-point udregnes fra FIVU ud fra følgende formel: B x C x F, hvor B er Basispoint (ift. publikationstype og publikationskanal) C er samarbejdsfaktor (hvis samarbejde med forfatter udenfor eget universitet er C=1,25 ellers er C=1,00 F er andelen af det enkelte universitets lokale forfattere (L) ift. alle forfattere (T), dvs. L/T. F er fastsat til minimum at være 1/10, så hvis F>0,1 sættes F=0,1. Dvs. der foretages personfraktionering i FIVU s udregning af en publikation, men alene ift. de enkelte universiteters andele af forfattere. I udgangspunktet skal fuld personfraktioneringen blot dele en publikations BFI-point mellem de interne personer for det enkelte universitet. Da persontilknytningen er udgangspunkt for udregning af BFI-point bør fuld personfraktionering KUN foretages for de persontilknytninger der var gældende på BFI-udregningstidspunktet. Fuld personfraktionering er dermed baseret på de data der var på BFI-udregningsdato. Helt konkret betyder dette at der personer som tilknyttes efter BFI-udregningen IKKE skal medtages i fuld personfraktionering. Organisatorisk fraktionering Personfraktioneringen adskiller sig fra den organisatoriske fraktionering, da det er et element i den formel der udregner BFI-point. Dvs. en BFI-udregning er baseret på de persontilknytninger en given publikation har på udregningstidspunktet. Organisatorisk fraktionering er ikke en del af BFI-formlen, men blot en yderligere deling af en publikations BFI-point til de enkelte universiteters organisatoriske enheder. Organisatorisk fraktionering er dermed afhængig af det enkelte universitets organisatoriske strukturering. Da universiteterne har forskellige organisatoriske strukturer kan den organisatoriske fraktionering foretages med forskellige metoder. Derfor lægger vi op til at Pure skal kunne konfigureres til at håndtere forskellige måde at udregne organisatorisk fraktionering. For nogle universiteter vil det være meget vigtig at der kun foretages organisatorisk fraktionering mellem organisationer på samme organisatoriske niveau (organisationstyper i Pure). Dvs. at en sum af de organisatoriske BFI-point på hvert enkelt niveau (Universitet, Fakultet, Institut, osv.) vil blive det samme. For andre universiteter er det vigtigt at dele en publikations BFI-point mellem alle interne organisationer relateret til publikationen ligegyldigt hvilken type der er tale om. Da der kan være forskel på den måde de enkelte universiteter har brug for at foretage organisatorisk fraktionering vil vi have behov for at der kan foretages en konfiguration i administrationsfanen for udregning af organisatorisk fraktionering. Denne konfiguration har så konsekvenser alle de steder hvor der anvendes organisatorisk fraktioneret BFI-tal. Dvs. organisatorisk fraktionerede BFI-tal skal vises de samme steder for alle universiteter, de er blot udregnet forskelligt. Helt konkret skal det være muligt at konfigurere om organisatorisk fraktionering skal foretages ved: 9

10 Internt forfatterfraktionerede BFI-point deles KUN mellem organisatoriske enheder af samme type som den valgte organisatoriske enhed (eks. typen fakulteter), og ALENE ud fra publikationer som har specifikke relationer til de organisatoriske enheder. Internt fraktionerede BFI-point opregnes for en organisation ved at se på BFI-point for publikationer der har organisationen tilknyttet, eller organisationer der ligger lige under i hierarkiet. Dvs. at der for fakultet bliver summeret sammen på alle underliggende institutter, centre osv. ned i organisationshierakiet. For begge metoder medtages kun organisationer som er placeret under en forfatter på en publikation. Organisationer som er relateret til publikation udenfor forfattere medtages IKKE i den organisatoriske fraktionering. Se desuden bilag 2 (PDF: MetodeOrgFrakUdregning_optionB.pdf), samt bilag 3 (PDF: BFIiPURE_Fraktionering i PURE - Option A) for beskrivelse af organisatorisk fraktionering. OAI endpoint Pure bliver udvidet med et BFI specifikt OAI endpoint. Dette gøres til dels for at gøre det muligt at styre hvad indhold der skal med i BFI, men også for at kunne logge hvad der bliver udleveret. Det bliver muligt at konfigurerer følgende på BFI OAI endpointed: Hvilket workflow trin publikationer skal være I for at blive inkluderet Om backend og campus publikationer skal inkluderes Om "eksterne" publikationer skal inkluderes Hvem der skal have adgang (IP begrænsning) Hvad der skal logges Ingenting Kald Kald + indhold Loggen bliver skrevet til disk, og er ikke tilgængelig fra Pure. Synkroniserings jobs Job til hentning af høstnings status (daglig) Job til hentning af endelige BFI points (årlig) Job til synkronisering med centrale databaser (ugentlig) On-the-fly ved oprettelse af publikation, så man kan se om publikation lever op til BFI-kriterier (evt. markeret med blå-farve) Konfigurationsmuligheder Det bliver muligt at konfigurerer følgende dele af løsningen: Hvorvidt BFI tjek workflowet er tilgængeligt BFI-tjek skal være konfigurerbart ift. publikationstyper, indberetningsår, workflow-trin Hvorvidt personlige brugere skal have adgang til BFI tab og BFI-fane Hvorvidt BFI point er tilgængelige som normale metrikker i Pure s rapport modul eller om det kun er Administratorer eller BFI-relaterede roller der kan rapporterer på BFI-point. Hvordan organisatorisk fraktionering skal udregnes 10

11 Årstal for BFI-oversigt skal være konfigurerbart Pris XXX TODO Overordnet projektplan Fase 1: Juli 2014 aflevering af kravspec til estimering hos Atira 10. september 2014 PURE-styregruppen drøfter kravspec/estimering. Forudsat godkendelse af projektet er planen at første del af fase implementeres februar 2015 Marts-april 2015: Opsamling af erfaring (BFI-arbejdsgruppe) og fejlrettelser Juni 2015: implementering af anden del af fase 1. Fase 2 efterår 2015: De konkrete fokuspunkter for fase 2 udviklingen vil blive identificeret i forbindelse med erfaringsopsamling ift. arbejdet med FIVU s BFI-system, samt implementeringen af fase 1 udviklingerne. Vi kan dog allerede nu identificere enkelte udviklingsopgaver som vi skal være opmærksomme på i fase 2: Organisatorisk fraktionering Udvidelse af rapportmodulet til BFI-analyse Mulighed for registranter at tjekke BFI-status under indrapportering. Og hvad der ellers må komme fra erfaringsopsamling. Tidsplan for fase 2: September 2014 januar 2015: Erfaringer fra fase 1 som skal indgå i fase 2-udvikling Februar - august 2015: Erfaringsopsamling fra det konkrete arbejde med Fase 1 integrationen Februar september 2015: udarbejdelse af kravspecifikation for fase 2 Oktober 2015: Atiras udarbejder estimat på fase 2-udvikling November 2015: PSG godkender fase 2-udvikling Juni 2016: Implementering af fase 2 udvikling i Pure Med ímplementeringen af BFI-modulet i PURE og det nye BFI-system udviklet af Schultz, introduceres en parallelsystemsproblematik som vi fra universiteternes side er nødt til at forholde os til. Dette kommer særligt til udtryk ift. konflikthåndtering. Der er lagt op til, at konfliktløsning håndteres i BFI-systemet. Idet data-flowet i denne sammenhæng er envejs (fra PURE til BFI-systemet) vil ændringer foretaget i BFI-systemet ikke blive båret over i PURE. Som konsekvense kan der forekomme publikationer der er forskelligt registreret på tværs af universiteternes PURE-installationer og BFI-systemet. 11

12 For at minimere disse forekomster, er det væsentligt at universiteterne bliver enige om en fælles fremgangsmåde ift. konflikthåndtering. Som udgangspunkt vil det mest hensigtsmæssige være, at ændringer som følge af konfliktløsning sker i de respektive PURE-installationer og derefter forplanter sig til BFI-systemet. Dette kan dog kun ske indtil endelig høst - herefter kan ændringer kun ske i BFI-systemet. Efter endelig høst, er det med andre ord det enkelte universitets opgave, at sørge for at PURE afspejler BFI-systemet. BFI-sekretariatet lægger op til et forum, Referencegruppen for Forskningsregistrering, hvor universiteterne kan drøfte fælles problemstillinger. En fælles fremgangsmåde for konflikthåndtering bør drøftes i dette forum. Udover den aktuelle problemstilling forbundet med konflikthåndtering, er parallelsystemsproblematikken et godt argument for at holde liv i BFI-arbejdsgruppen under PURE styregruppen. Det vil så blive arbejdsgruppens opgave at overvåge integrationen og samspillet mellem PURE og BFI-systemet og påpege kommunikations- og udviklingsbehov i den sammenhæng. Tidsplan Funktionaliteten vil blive inkluderet i Pure 4.20, der bliver frigivet ca. d. 1. oktober Ændret til 4.21 der frigives ca. februar 2015 evt elementer i 4.22 der frigives ca. juni

PURE ændringer i forbindelse med implementering af FI's forskningsindikator

PURE ændringer i forbindelse med implementering af FI's forskningsindikator atirabeskrivelse PURE ændringer i forbindelse med implementering af FI's forskningsindikator Oprettet af: Bo Gundersen Dato: 16. maj 2008 Version: 1.0 Atira A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg +45

Læs mere

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Forskningsdokumentation Guide til Rapportgenerering i CURIS Bind 1: Grundlæggendee rapportering 160 70 140 60 120 50 100 40 80 60 30 40 20 20 10 0 0 Journal

Læs mere

Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter

Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter Udarbejdet af VBN- redaktionen Version 1 udarbejdet af VBN- redaktionen d. 14/2-2014 Version 2 udarbejdet af VBN- redaktionen d. 13/3-2014

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Den bibliometriske forskningsindikator - ny IT-teknisk løsning

Den bibliometriske forskningsindikator - ny IT-teknisk løsning Den bibliometriske forskningsindikator - ny IT-teknisk løsning Projektleder Styrelsen for Forskning og Innovation Dagsorden Baggrunden for en ny teknisk løsning for BFI IT-projekter i staten Processen

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Indhold Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Lov om offentlighed i forvaltningen... 2 Forvaltningsloven... 2 Arkivloven...

Læs mere

Release Notes - KITOS 2.0

Release Notes - KITOS 2.0 Rettigheder Der indføres administratorroller for hver modul, f.eks. Lokal Administration Administration, Lokal Systemadministration, Lokal Projektadministration osv. Lettere administration af roller og

Læs mere

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense PDS og PU:RE Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense Kurt Bilde kub@sdu.dk Fuldmægtig i projektafdeling Hvorfor? Øget krav fra bevillingsgivere

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Hvordan. Publikationsindberetning. Side 1

Hvordan. Publikationsindberetning. Side 1 Hvordan Publikationsindberetning Kun den første interne SDU forfatter skal indberette en publikation, også selv om andre SDU forfattere bidrager til publikationen. De vil også få kredit for deres arbejde!!!

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Notat om Curriculum modul til Pure

Notat om Curriculum modul til Pure Notat om Curriculum modul til Pure Beskrivelse Curriculum modulet gør det muligt meget enkelt at kunne generere fuldt opdaterede Curriculumer på brugervenlig måde helt efter brugerens specifikationer for

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

KMD Opus Personaledokumenter

KMD Opus Personaledokumenter KMD Opus Personaledokumenter og -mappe I KMD Opus Personaledokumenter og -mappe bliver følgende tilgængeligt med KP91: Ændringer i strukturen kan synkroniseres automatisk Dokumenter kan flyttes mellem

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

PURE Validatorer på IKM

PURE Validatorer på IKM PURE Validatorer på IKM Om PURE og hvad det bliver brugt til Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Om workflow og validering i PURE Et forslag til organisering af validatorer på IKM Seniorrådgiver,

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Brugervejledning for niveauinddeling

Brugervejledning for niveauinddeling Brugervejledning for niveauinddeling Niveauinddeling Mine serier 1. Formål: På denne side kan faggrupperne niveauinddele deres egne serier på autoritetslisten - bogserier, tidsskrifter og konferenceserier

Læs mere

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger. Salgskanal Integration til Maskintorvet Nedenstående vejledning beskriver, hvorledes maskiner kan sættes til salg på Maskintorvet.dk, og det beskrives også, hvorledes data indmeldt på maskiner via Maskinbladets

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Releasenote September 2014

Releasenote September 2014 Releasenote September 2014 Generelle funktioner Inaktive rullemenuer vises nu som inaktive Aktivitetslisten Visninger baseret på bestillinger Oprydning af Medcom visninger Skemastatus i aktivitetslistens

Læs mere

Releasenote november 2014

Releasenote november 2014 Releasenote november 2014 Generelle funktioner Leverandørfelt påkrævet på ydelser Linjeskift i datavisninger Printknap Filtre på indsatskataloget MedCom Autosignatur på medcom Indlæggelsesrapport Kalender

Læs mere

Forslag til oprettelse af et konferencemodul

Forslag til oprettelse af et konferencemodul Forslag til oprettelse af et konferencemodul Motivation Konferencerelaterede aktiviteter kan i dag ikke registreres tilfredsstillende. En forsker, der har været på konference, vil typisk skulle registrere

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Release note februar 2015

Release note februar 2015 Release note februar 2015 Generelle funktioner Datafletning af ydelser med frekvens hver Inaktive ægtefæller nu aktiveret til forebyggende hjemmebesøg Medcom Print af udskrivningsrapporten Medicin Dosering

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook Kære TeamShare bruger, I min løbende orientering om alle de nye ting der kommer i TeamShare 3.0, vil jeg her give en beskrivelse af de forbedringer vi laver

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side.

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side. CV i PURE I dette dokument finder du en vejledning til, hvordan du: 1) logger ind i PURE 2) opretter et CV i PURE 3) vedligeholder dit CV Der er desuden megen hjælp at hente i disse to videoer: Opret CV:

Læs mere

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio EASY-A Integration vejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Dette

Læs mere

Hvad er udfordringen på ph.d.-området?

Hvad er udfordringen på ph.d.-området? CGI s ph.d.-løsning Hvad er udfordringen på ph.d.-området? I Danmark optages stadig flere ph.d.-studerende. Det stiller større krav til håndtering af de studerende på ph.d.- uddannelserne. Ph.d.-skolerne

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

02-11-2009. Universitetsloven:

02-11-2009. Universitetsloven: FORSKNINGSREGISTRERING: formidlingsstrategisk tiltag, kvalitetssikringsredskab eller vejen mod forskningsstyring? Forskningsevaluering g og forskningsbiblioteker, Danmarks Biblioteksskole, 29. oktober,

Læs mere

Figur 1. LuCrative Workflow. Før LuCrative kan behandle LER henvendelser for ledningsejer skal følgende forudsætninger være til stede:

Figur 1. LuCrative Workflow. Før LuCrative kan behandle LER henvendelser for ledningsejer skal følgende forudsætninger være til stede: Brugervejledning Indholdsfortegnelse Hvad er LuCrative?... 3 Workflow... 3 Forudsætninger... 3 Brugsvejledning for Administrator... 4 Søg ordrer... 4 Opret ordre manuelt... 6 Trin 1 Rekvirent oplysninger...

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Udtræk af data fra UNIK skal ske ved at danne rapporter. I UNIK er der mulighed for at danne tre forskellige slags rapporter: 1) Fastprogrammerede

Læs mere

Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering

Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

CaseFlow Releasenote april 2015

CaseFlow Releasenote april 2015 CaseFlow Releasenote april 2015 Generelle funktioner Kalender Skift til næste periode i kalenderen Sammenkædning af besøg Fakturering af SMS-påmindelser Medicin Egne præparater Fejlbesked ved print Tekstrettelse

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Vejledning til PURE for redaktører på IHK. Peter Hald 5.11.2010

Vejledning til PURE for redaktører på IHK. Peter Hald 5.11.2010 Vejledning til PURE for redaktører på IHK Peter Hald 5.11.2010 Dette er en tilrettet udgave af Vejledning til PURE for publikationsredaktører i VIA, af Charlotte Greve 02.02.2010 1 Vejledning for godkendelsesprocedure,

Læs mere

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot?

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot? 7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste 1 7.1 Introduktion til kanalen 1 7.2 Gæsteliste kanalside 1 7.2.1 Hvad er et spot? 2 7.2.2 Opret et nyt spot 2 7.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 7.2.4 Rediger

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD)

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD) Museernes Udgravningsdata (MUD) Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin Kravspecifikation og tilbud version 32 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

Introduktion til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Introduktion til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Introduktion til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Baggrund og formål med den bibliometriske forskningsindikator Politisk aftale fra 2009 ( løber til og med 2017) Formålet med BFI er at måle

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE

KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE Kapitel 8: Oprettelse og administration af dokumentgodkendelse KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Oprette dokumentgodkendelsessystemets

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 9 Sikkerhed og samtykke Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

ARBEJDSGRUPPEN. Referat af møde i Gerda-arbejdgruppen d. 14. september Tid og sted: Mødet blev afholdt hos Århus Amt, d. 14.

ARBEJDSGRUPPEN. Referat af møde i Gerda-arbejdgruppen d. 14. september Tid og sted: Mødet blev afholdt hos Århus Amt, d. 14. ARBEJDSGRUPPEN Referat af møde i Gerda-arbejdgruppen d. 14. september 2005. Tid og sted: Mødet blev afholdt hos Århus Amt, d. 14. september 2005 Deltagere: Anders Edsen (AE), Hedeselskabet Peter Duch (PD),

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION 1.1.3 Vejledning: Lagerrapport. Version 2015.12.22 Side 1 af 6 KOM GODT I GANG MED LAGERRAPPORT Vi vil her guide dig gennem brugen af

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring for kursusledere i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring for kursusledere i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring for kursusledere i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Ref 4694001 Version 1 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af TSL/BRS

Læs mere

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT BRUGERMANUAL Outlook på Internettet 2016 Pharmakon IT Support@pharmakon.dk Indhold Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind på Outlook på internettet... 3 Visning... 4 Se dit aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

Elevplaner På HVAL.DK

Elevplaner På HVAL.DK Journal nr. 13.21.12 Modulet Elevplaner På HVAL.DK Tutorial til testskoler Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

GERDA, Faglig følgegruppe, møde 28. aug 2008

GERDA, Faglig følgegruppe, møde 28. aug 2008 GERDA, Faglig følgegruppe, møde 28. aug 2008 Dagsorden: 1. Gruppens arbejdsgrundlag 2. Status for årets opgaver i henhold til GERDA-aftalen. 3. Ønsker fra GERDA-mødet den 30. aug. 2007 4. Historiske data/flere

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Læs mere

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet NOTAT Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet Som led i Brugerportalsinitiativet vil der inden for nogle år blive udviklet en ny løsning Samarbejdsplatformen som skal

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.6.00 Opdatering 70701 pr. 10.10.14 Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Geokodning af 6111 adresser via Google api. * På startet udvidelse af dropfelter, så

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

Underbilag 2.10 Eksempler på skærmbilleder Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.10 Eksempler på skærmbilleder Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.10 Eksempler på skærmbilleder Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S www.kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere