FORSVARET. i Korsør. maj 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARET. i Korsør. maj 2009"

Transkript

1 FORSVARET i Korsør maj 2009

2 2 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør Sylowsvej-4220 Korsør Formand/Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn Christian Jensen Chef for Ledelsessekretariatet Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Tlf Layout/skrivning: Mekaniker Frank R. Jacobsen Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Tlf Den første bus ankommer til Søværnets informationsarrangement på Flådestation Korsør onsdag den 6. maj Læs side 13 Redigering/Korrekturlæsning: Overassistent Ninna S. Knudsen Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Tlf Redaktionsmedarbejder: Overværkmester Niels Chr. Nielsen Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Tlf Fotograf: Seniorsergent Lars Skytte Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Tlf Telefax: Tryk/Udsendelse: TRYKKERI KORSØR LOKALT STØTTEELEMENT KORSØR DEPOT NORET Stof fra dette blad kan frit anvendes. Der skal blot kildehenvises. Forside: Med etableringen af flagbastion har Flådestation Korsør fået et arkitektonisk løft. Bagside: Hoist fra Søværnets helikopter, ved Søværnets informationsarran - gement på Flådestation Korsør. TEAM ALFA og DANILOG i Kalundborg. Læs side 8 Indhold Garnisonskommandantens indledning side 3 Besøg fra Norge side 4 Indvielse af flagstang samt flagbastion side 5 LYNX motorer vedligeholdes i Korsør side 6 TEAM ALFA deltagelse i øvelse BUT/AUT 2009 side 8 Hvad er KKP for en enhed? - og hvorfor er den placeret på Noret? side 10 Danmarksmesterskab for politiets patruljehunde side 11 KA-rådgiverne i Distrikt Korsør side 12 Søværnets informationsarrangement på Flådestation Korsør side 13 Havneanløb side 14 Erhvervspraktik ved Forsvaret i Korsør side 15

3 Garnisonskommandant Korsør Kommandør Lars Gullaksen Out of Office En kort, men meget sigende indledning på mit indlæg til dette nummer af Forsvaret i Korsør. Her ved udgangen af maj måned har jeg netop afsluttet min deltagelse i to ugers missionsforberedende kursus ved DANILOG. Formålet med kurset har været, at jeg skal tiltræde en stilling ved NATO s hovedkvarter i Kabul/Afghanistan. Inden min INTOPS udsendelse vil jeg benytte lejligheden til et kort tilbageblik. I løbet af årets første godt og vel 5 måneder har der været perioder med stor aktivitet på det operative område. Sejlende enheder fra såvel 1. som 2. Eskadre samt OPLOG TEAM ALFA har deltaget i øvelse BUT/AUT 2009, og der har været udsendt personel til Djibouti for at yde logistisk støtte under ABSALONs deltagelse i TF150. Jeg havde den store glæde at deltage i en parade om bord på ABSA- LON den 16. april i København. I forbindelse med paraden blev der overrakt medaljer til det personel, der har deltaget i TF150. Tak for en god indsats på disse områder. I perioden 9. maj til 22. maj 2009 deltog sejlende enheder fra de 2 eskadrer samt udsendt team fra OPLOG i Joint Warrior Der var tale om en international øvelse, og scenariet var geografisk placeret i Celtic Sea og nordvest for Skotland (North Minch). Ud over de nævnte øvelser blev der afholdt Søværnets informationsarrangement på Flådestation Korsør den 6. maj. Formålet med arrangementet var at give en målrettet orientering omkring specifikke uddannelsesretninger inden for det tekniske område. Derudover var der orienteringer om andre og mere generelle uddannelsesretninger i søværnet. Der kan læses mere om arrangementet i denne udgave af Forsvaret i Korsør. Jeg vil slutte med at ønske alle inden for Garnisonsområde Korsør samt øvrige læsere af dette blad en god sommer, og jeg ser frem til at returnere efter min missionsudsendelse. I perioden frem til årsskiftet 2009/2010, hvor vi ses igen, vil jeg holde jer orienteret om mit ophold i Kabul via rejsebreve, som udgives bl.a. i de kommende udgaver af Forsvaret i Korsør. I min udsendelsesperiode overlader jeg trygt roret til kommandørkaptajn Erik Romby, som i min fraværsperiode vil fungere som Garnisonskommandant Korsør og Chef for OPLOG KOR. LARS GULLAKSEN

4 Besøg fra Norge Den februar 2009 havde OPLOG Korsør besøg af en delegation på 6 personer fra Logbase Bergen i Norge. I delegationen indgik bl.a. Chefen for den landbaserede maritime logistik og chefen for den sejlende maritime logistik. Nordmændene kom for at høre om OPLOG erfaringer med operativ logistik ved missioner i udlandet. Af kaptajnløjtnant Ulrik Tertz, Base- og Forsyningsafdelingen Program OPLOG Korsør havde tilrettelagt et program, der berørte følgende emner: - Baggrunden for OPLOG or- ganisation og opgaver. - Planlægning af missioner med vægten lagt på Task Force Øvelsesplanlægning gene- relt. - Dagligdagen i Djibouti. - Søværnets Taktiske Stab s erfa ringer med styring af logistik i en Task Force som komman- doskib. Arrangementet blev afsluttet med en guidet tur til Frontdesk, Vessel Traffic Service (VTS), Havnen og til sidst det netop hjemvendte TEAM ALFA. Stor tilfredshed Vores norske kollegaer udviste stor spørgelyst og noterede flittigt. Fra norsk side blev der udtrykt stor tilfredshed med arrangementet samt en konstatering af, at den norske erfaring med operativ logistik ikke er så stor som den danske. Tak til alle Som forbindelsesofficer vil jeg rette en tak til alle, der beredvilligt stillede deres erfaringer til rådighed, og derved gjorde besøget vellykket. Møde med byen Udenfor hegnet præsenterede Korsør sig fra sin bedste side. Overalt i byen blev vi mødt med venlig interesse og en anerkendelse af dette samarbejdet med nordmændene.

5 Indvielse af flagstang samt flagbastion Tirsdag den 24. marts havde Garnisonskommandant for Korsør, kommandør Lars Gullaksen indbudt til en ceremoniel handling i forbindelse med indvielsen af flagstang samt flagbastion på Flådestation Korsør. Af Orlogskaptajn Christian Jensen, OPLOG Korsør Flagskifte Klokken 1115 blev flaget på toppen af administrationsbygningen halet ned for sidste gang. Samtidig blev et andet og væsentligt større hejst på den nye flagstang. Den nye flagstang er en sandhed med modifikationer. Der er i stedet tale om genbrug af fineste karat. Den 21 meter høje flagstang, der nu er sat op på flådestationen, var i mange år et særligt kendetegn først ved Arresødallejren og sidenhen ved Søværnets Grundskole i Auderød. Arkitektonisk løft Handlingen var kulminationen på etablering af bl.a. et nyt flisebelagt område omkring flagstangen. På området er der også opstillet to salutkanoner, to lavetter med påmonterede kanoner samt et stokanker. Med etableringen af flagbastionen har Flådestation Korsør fået et arkitektonisk løft, som vil være til glæde for alle, der færdes på området, i mange år fremover. Flådestation Korsør har fået et arkitektonisk løft, som vil være til glæde for alle, der færdes på området, i mange år fremover.

6 LYNX motorer vedligeholdes i Korsør Den 30. november 2005 modtog Motorværkstedet en mail fra daværende Chef for Værkstedsområde Korsør, Overingeniør Henrik Sørensen, med teksten: Som det fremgår, blev vores tilbud om deltagelse i foreløbig en undersøgelse vedr. evt. LYNX motorvedligeholdelse i Korsør fint modtaget, så begynd venligst de mentale forberedelser. Af Overværkmester Peter Laursen, Leder af Motorværkstedet Fra Værløse til Korsør Efter utallige møder og besigtigelser blev det besluttet, at vedligeholdelse af LYNX motorer skulle foregå i Korsør, og at hele produktionsapparatet i Værløse derfor skulle overflyttes til motorværkstedet efter lukningen af Værløse. De medarbejdere, der i årene op til denne beslutning havde beskæftiget sig med dette arbejde i Værløse, ønskede ikke at flytte med til Korsør. Inddamper og kulfilter til spildevandsbehandling. Sidemandsoplæring i Værløse På Motorværkstedet havde vi 4 medarbejdere, som i mange år var beskæftiget med søværnets turbiner, men som efter sidste forsvarsforlig blev arbejdsløse, da OPLOG helt naturligt overtog denne opgave. Derfor blev det hurtigt besluttet at sende dem på sidemandsoplæring i Værløse frem til dagen, hvor vi skulle overtage opgaven i Korsør. Så fra den 18. september 2006 blev Værløse de 4 turbinemekanikeres faste arbejdsplads, og ca. 1 år efter blev yderligere en medarbejder tilknyttet Værløse. Den 1. februar 2008 overtog vi ansvaret for produktionen i Værløse. Gamle medarbejdere sikret arbejde Den 1. juli 2008 vendte de 5 oplærte medarbejdere hjem til Korsør, og opbygningen af selve produktionsområdet kunne begynde. Det lykkedes imidlertid også inden lukningen af Værløse at sikre 3 af de gamle medarbejdere, som var fyret i Værløse, ved en speciel aftale, og de møder hver dag i Korsør frem til 31. december Værkmester Jørgen Christensen fra Værløse har ligeledes fortsat sit arbejde her i Korsør. Nyt produktionsområde opbygges LYNX motoren består af 7 moduler, som hver især udgør et arbejdsmæssigt/uddannelsesmæssigt speciale. Byggeriet er af forskellige årsager forsinket, men mange komponenter blev afrenset, revnesøgt og opmålt inden lukningen i Værløse, og efterfølgende kørt på forskellige lagre her i Korsør. Med den forproduktion har det været muligt at levere 3 stk. motorer til prøvekørsel i 2008, hvilket var lidt

7 mere end planlagt. Mens vi venter på den nye prøvestand, er der lavet en aftale med nordmændene vedr. prøvekørsel og uddannelse af vores testfolk. Det foregår i Bardufoss i Norge, og løber indtil den nye teststand er klar til september i år. Nybyggeriet indeholder renseri, NDI, spildevandsbehandling, 3-D målerum samt rum til diverse testmaskiner og lagre, alt sammen udelukkende til understøtning af LYNX motor produktionen. Byggeriet forventes færdigt og produktionsklart medio april, og udgør 891 m2. Der bygges, indkøbes nyt og indrettes for ca. 50 mill. kr. Grupper oprettet Der er endvidere oprettet grupper, som behandler logistik, procedure og kvalitet, da overtagelsen af disse opgaver fra Værløse ikke lige var et nøglefærdigt tryk på SAP-knappen. Motorer til redningshelikoptere Motorerne til redningshelikopter S-61 vedligeholdes også på Motorværkstedet samt i Tune ved Roskilde. 3 mand beskæftiger sig Samling af motor. med denne opgave. Arbejdet består i modtagekontrol og klargøring af motoren til montering samt mindre eftersyn og reparationsarbejder. Hovedeftersyn og test foretages i Canada. Vi har leveret 3 køreklare motorer i 2008, og foreløbig 4 motorer i år. Miljørigtig spildevandsudledning Motorværkstedet har i en del år ikke kunnet leve op til kommunens krav til spildevandsudledning, specielt inden for tungmetaller, hvor grænseværdien langt overskrides, men også olieindholdet er for højt. De olieudskillere, der er på Depot Noret kan ikke klare opgaven, da de alkaliske sæbemidler, der bruges i dag, er så effektive, at olien ikke kan separeres fra. For ca. 1 år siden blev der etableret en nødløsning med en liters tank, hvor spildevandet opsamles. Det afhentes af en slamsuger, og chaufføren smiler hver gang. Men det smil stivner snart! I Værløse stod et komplet vandbehandlingsanlæg, som nu er overflyttet til Motorværkstedet. Vi har ca liter spildevand om måneden fra Motorværkstedet, som nu skal centrifugeres og derefter inddampes, så det vand, der fremover udledes til det kommunale værk, er helt rent. Restproduktet efter denne behandling bliver så bortskaffet på miljørigtig vis. Anlægget har en kapacitet, så det også kan behandle slamvand fra skibene. På sikker kurs mod målet Produktionsmålet i 2009 er 12 LYNX-motorer, hvor vi her den 1. marts 2009 har leveret 5 til prøvekørsel. Jeg mener med andre ord, at vi har forstået opgaven og er på sikker kurs mod målet. Kar til spildevandsbehandling.

8 TEAM ALFA deltagelse i øvelse BUT/AUT 2009 Basic Unit Training / Advanced Unit Training Under øvelse BUT/AUT 09, som foregik i sydlige Kattegat og nordlige Storebælt, var TEAM ALFA etableret med personel fra OPLOG Frederikshavn og Korsør. Af kaptajnløjtnant Ulrik Tertz, Base- og Forsyningsafdelingen Start i Grenå Havn Teamet afgik i to afdelinger mandag den 23. marts, dels fra Frederikshavn og dels fra Korsør. De to dele mødtes på Flyvestation Tirstrup, før der blev forlagt til Grenå Havn. Teamet havde fået en plads på havnen, således at der kun var 100 meter til de kajer, som skibene kunne benytte. Grenå Havn ydede en god service. Da havnen bad om de måtte lave et interview med tilhørende foto med os til deres blad, kunne vi med glæde imødekomme anmodningen. Teltet sættes op. Central placering i København Torsdag eftermiddag forlod vi Grenå Havn for at forlægge til København. Det blev ikke den sædvanlige plads på Holmen, der blev den nye lejrplads. Kvæst- husbroen med Amalienborg lå til den ene side, Operahuset til den anden side og med Skuespilhuset til den tredje side, må det betegnes som en central placering i København. Første dråbe ankom kl. 2230, og sidste dråbe kl Kl kunne kokken servere krigskakao og havaripølse, for da var lejren fuldt etableret - øvelse gør mester! Skibene ankom fredag Skibene ankom i løbet af fredag eftermiddag og lagde sig på begge sider af Kvæsthusbroen. Ordrebogen var rimelig fuld på det tidspunkt, så medens skibene nød deres velfortjente hvil efter en uge på havet, var der rigeligt at se til for vores teknikere. Søndag over middag kunne der meldes rent bord. Nyopført lejr, gad vide hvor folk er hende?

9 havde problemer med et par køretøjer, som vi kunne hjælpe. Her kom teamets rullende autoværksted til rette. TEAM ALFA var centralt placeret i København på Kvæsthusbroen lige overfor Operahuset. Videre til Kalundborg Skibene og teamet forlod Kvæsthusbroen mandag formiddag. Skibene sejlede retur til det sydlige Kattegat. Teamet forlagde til Kalundborg til den velkendte plads på havnen. Lejren blev hurtigt etableret. Eneste anløb fra skibene i øvelsen i Kalundborg var PETER TORDENSKIOLD, men teamet havde senere tre opgaver på farvandsovervågningsenheden SØLØVEN, som kom til Køge havn. Onsdag formiddag ankom TOR FURTURA til Kalundborg med Livgarden, der havde været på øvelse i Nordnorge. Søværnets Terminaltjeneste stod for losningen, og DANILOG stod for først opmarch af køretøjer og senere afsendelse af samme. DANILOG Tilfredshed med teamets indsats Fredag formiddag kl delte teamet sig. Frederikshavnerne tog med færgen til Århus og Korsoranerne kørte til flådestationen for afrigning og aflevering. De reparationsopgaver, teamet varetog, varierede i timeforbrug mellem 1 og 90 timer. Flere skibe har mundtligt tilkendegivet tilfredshed med teamets indsats. Tilfredse kunder er det vigtigste. Personellet i teamet spændte fra erfarne folk til uprøvede, derfor havde øvelsen også det formål, at træne teamet i etablering af lejr og at få uprøvede samarbejdsrelationer til at fungere. Lejren kunne etableres og nedtages på 1½ time, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. I øvelsen deltog i alt syv danske orlogsfartøjer, en polsk fregat samt Søværnets Frømandskorps. Derudover deltog fly fra bl.a. Danmark. Øvelse BUT/AUT 09 fungerede som generel opkøring af enheder for at forberede disse til årets operationer, men havde derudover mere specifikt til formål at opkøre danske NRF 15 enheder. PETER TORDENSKIOLD og OLFERT FISCHER ved Kvæsthusbroen med Amalihaven i baggrunden. Henset til den stigende fokus på TF 150 relaterede opgaver var en del af øvelsen fokuseret på momenter og scenarier i relation til pirateri, smugleri, terrorisme m.v.

10 10 Hvad er KKP for en enhed? - og hvorfor er den placeret på Noret? KKP er en værnsfælles enhed. KKP er forkortelsen for Krypto-, Kort- og Publikationssektionen. Vi er en del af Forsvarets Materieltjenestes Centralledelse (FMT CL), der har hovedsæde i Ballerup, og vi er specifikt underlagt Logistikdivisionens Forsyningsafdeling. Vi er et produkt af sammenlægningen af de 3 værns Kort- og Publikationsforvaltninger og Kryptofordelingscenter DK, med det formål at oprette en værnsfælles enhed til opgavevaretagelsen. Af major Per Bobsin, Chef for Krypto-, Kort- og Publikationssektionen Placering Vi har, som FMT CL enhed, været her på Noret, bygning 5 i nogle år, men under andet navn. Placeringen her er der flere årsager til, men væsentligst store krav til lagerkapacitet, og det faktum, at Kryptofordelingscenter Danmark var placeret her i forvejen, har været udslagsgivende for den fysiske placering. Organisation Vi er en enhed bestående af 43 mennesker og organisatorisk opdelt i 4 elementer: Kryptoelement (KFC/DK og NDA/DNK) Forvalter og leverer kryptomateriel til samtlige brugende enheder i såvel ind- som udland Vi forvalter ca forskellige papirkort med en lagerbeholdning på ca. 2,6 mio. stk. Kortelement Forvalter ca forskellige papirkort med en lagerbeholdning på ca. 2,6 mio. stk. og opdaterer hver 14. dag elektroniske søkort til 66 skibe (hvert skib er holder af mellem 100 og elektroniske søkort) Publikationselement Forvalter ca titler og gennemfører ca ekspeditioner årligt. Kurerelement Kører ca km og gennemfører ca. 20 udlandsrejser årligt. Kryptofordelingscenter Danmark Fordeler, forvalter, kontrollerer og kasserer Forsvarets beholdninger af kryptomateriel. Kortelementet Anskaffer, fordeler, forvalter, kontrollerer og kasserer Forsvarets kort såvel papir- som elektroniske (flykort-hærkort-søkort). Kortelementet udsender kortrettelser, efterretninger for søfarende og er tillige med i arbejdet med digitalisering af kort. Publikationselementet Anskaffer/udgiver, fordeler, forvalter, kontrollerer og kasserer Forsvarets publikationer bestående af tekniske, administrative og NATO udgivelser. Publikationselementet udsender rettelser til div. publikationer, ligesom elementet har ansvaret for forvaltningsgrundlaget, som findes på Forsvarets Informationsserver. Publikationselementet varetager tillige digitalisering af publikationer. Under Publikationselementet hører også anskaffelse af blanketter i Forsvaret.

11 11 Kurerelementet Varetager kurerdistribution, primært af kryptomateriel. Find os på nettet Du finder os hurtigst på nettet via Forvaltningsgrundlag på FFI, her er udover forvaltningsgrundlaget også et link til KKP. Som det sikkert forstås, er vi en mangfoldig serviceenhed, der ligesom resten af FMT, har til opgave at skaffe, forsyne og vedligeholde materiel til gavn for vores ejere, kunder og brugere. Danmarksmesterskab for politiets patruljehunde Den maj blev der afholdt DM for politiets patruljehunde i Korsør og omegn. Der stillede hundeførere fra 11 af landets 12 politikredse, kun Bornholm var forhindret. Hvert hold bestod af 4 hunde samt deres fører fra de enkelte politikredse. Af marinespecialist Michael Petersen, Militærpolitiet Korsør 4 opgaver skulle løses Holdene skulle på de 2 dage ud på 4 forskellige opgaver. En af opgaverne foregik på Flådestation Korsør, hvor undertegnede var meddommer samt kontaktperson. En opgave løses i Korsør Opgaven på Flådestation Korsør gik ud på følgende: Holdet skulle stille ved Halsskov campingplads, hvor de blev modtaget af en dommer og fik oplysninger om opgaven. Oplysningerne lød på, at en observationsgruppe havde observeret en rockergruppe Hangmen samt en småpusher med navn Brian ved deres klubhus (Containerhallen bygn. 109 flådestationen) på Korsør Havn. OBS-gruppen, havde fået oplysninger om, at Hangmen ville have Brian med ud på en såkaldt køretur. Hundegruppen skulle indsættes og foretage anholdelser. Rockere skulle anholdes på flådestationen Med hjælp fra Havnetjenesten blev hvert enkelt hold sejlet fra Halsskov til Nordkajen. Så snart første hund var på kajen, stak en af rockerne af og løb op ad lejderen om bord på Korvetten NIELS JUEL. Hundene skulle sætte efter rockeren. Alt imens 2 hunde samt deres fører fór efter rockeren på NIELS JUEL, stak en anden rocker af sydøst om klubhuset. De sidste 2 hunde samt førere skulle stoppe ham. Da rockeren på NIELS JUEL var blevet anholdt og ført ned på kajen, blev der fra klubhuset råbt og skreget mod politiet. Hundegruppen skulle omringe klubhuset og derefter lave en indtrængning. Inde i klubhuset havde rockerne hængt Brian, så udover at de skulle foretage anholdelse af den meget ophidsede rocker, skulle der også udføres førstehjælp til Brian. Det kan oplyses, at det ikke var hver gang Brian overlevede. Når der var ro på situationen, og alle var blevet anholdt, skulle hundene søge efter diverse effekter, der var blevet smidt sydøst for klubhuset. En figurant visiteres. Og vinderen var Det var en opgave, hvor der var megen aktion, og som var yderst interessant at opleve. Det kan oplyses, at det var Sydsjælland-Lollands politi, der blev Danmarksmestre. Tak til flådestationen På politiets vegne skulle jeg sige mange tak til de respektive enheder/afdelinger fra Flådestation Korsør, der ydede en stor hjælp og var medvirkende til, at opgaven på Flådestation Korsør kunne lade sig gøre. Ombordstigning på Y376.

12 12 KA-RÅDGIVERNE I DISTRIKT KORSØR Dine KA-rådgivere i Distrikt Korsør bistår lokalt med håndtering af personlige konflikter, mobning og stress. Distrikt Korsør omfatter: Samplacerede myndigheder på Flådestation Korsør Værksted Danmark, Lokalitet Bøstrup Søværnets Frømandskorps Søværnets Minørtjeneste Søværnets MP korps, Kongsøre Søværnets Våbenkursus Sjællands Odde Hvad kan du bruge KA-rådgiverne til? Hvis du føler dig krænket, eller hvis du bliver beskyldt for at krænke, har du mulighed for at kontakte KA-organisationens rådgivere for at få snakket om problemet. Vi er et tilbud til både medarbejdere, ledere og chefer, og vores hjælp og støtte er aldrig længere væk end et telefonopkald. Du bestemmer selv, om du vil være anonym tilsvarende kontakter vi hverken kollegaer og/eller chef/leder, medmindre vi har aftalt det på forhånd. Vores telefonnumre finder du nederst på siden. Da en mail er at betragte som et juridisk dokument, der kan gøres til genstand for aktindsigt, skal du undlade at sende mail med oplysninger, som du ikke ønsker at dele med andre. Din KA-rådgiver kan først og fremmest lytte til dig og støtte dig. Men vi kan også, afhængig af hvilken rådgiver du henvender dig til, tilbyde forskellige former for konflikthåndtering m.m. Hvis vi skønner, at du har behov for en anden type hjælp eller en mere professionel hjælp, end den vi kan tilbyde, vil du blive rådgivet til det. Vi kan så eventuelt formidle kontakten mellem dig og den pågældende professionelle. Det kan være en psykolog, socialrådgiver, 2ESK-TEK601 SSG Fritz Lundfort Tlf.: / P.t. finder du Fritz i FPT, men normalt er han på Flådestation Korsør, 2 ESK administrationsgang bygning 16. din chef eller hans chef, og det kan være læge eller en helt tredje mulighed. Hvem er vi? KA-rådgiverne er ansatte i Forsvaret på alle niveauer, der er valgt eller udpeget til rollen som frivillig rådgiver for Forsvarets personel. Rådgiverne refererer direkte til den ledende rådgiver i Forsvarets Personeltjeneste, der refererer direkte til Chefen for Personeltjenesten. Rådgiverne er således ikke en del af den normale militære struktur på dit tjenestested, men står uden for denne og direkte under Forsvarets Personeltjeneste. Fra rådgivningsfunktionen blev oprettet og til i dag er der sket en stor udvikling. Fra kun at varetage problemer omkring Krænkende Adfærd (Kønskrænkende adfærd, Mobning og Diskrimination), deraf navnet KA-rådgiver, er rådgivernes arbejdsområde i dag udvidet til at omfatte konflikthåndtering, konfliktmægling og stress coaching. Læs mere om din mulighed for rådgivning i forsvaret på FPT hjemmeside fiin.dk/c17/c9/kka/default. aspx Dine lokale rådgivere OLSK-RLUE03 ASS Karin Duus Hansen Tlf.: / Du finder Karin på Flådestation Korsør, OPLOG byg. 42, 1. kontor til højre fra hovedindgangen.

13 13 Søværnets informationsarrangement på Flådestation Korsør Onsdag den 6. maj 2009 blev der afholdt Søværnets informationsarrangement på Flådestation Korsør i tidsrummet Formålet med arrangementet var at give en målrettet orientering omkring specifikke uddannelsesretninger inden for det tekniske område. Derudover var der orienteringer om andre og mere generelle uddannelsesretninger i søværnet. Målgruppen var unge mennesker i alderen fra år fra gruppen af elever på tekniske uddannelser fra Vest- og Sydsjælland samt Fyn. værksted rettet mod uddannelsesretningen samt skibsrundvisning med særlig fokus på, hvor den pågældende uddannelsesretning arbejder, suppleret med beboelsesforhold, opholdsfaciliteter, fritidsmuligheder og lidt generelt om skibene. Omkring 180 unge mennesker havde taget imod tilbuddet, og mange af disse valgte at høre mere om flere af uddannelserne. Forsvarets Personeltjeneste fik mange henvendelser fra deltagere, som ønskede supplerende oplysninger Af LESEK OPLOG Korsør Mange valgmuligheder Efter modtagelsen på Flådestation Korsør fik eleverne mulighed for at vælge at blive guidet igennem op til følgende 5 uddannelsesforløb: Elektroniktekniker, automatiktekniker, maskintekniker, officersuddannelsen samt øvrige uddannelser. Ud over orientering om uddannelsesretningerne var der arrangeret rundvisning omkring et OPLOG Dykkerkarret var et stort tilløbsstykke. om, hvad indgåelse af kontrakt om et uddannelsesforløb i øvrigt indebærer. Det bliver interessant at se, hvor mange der vælger at indgå kontrakt med Forsvaret, men som med så meget andet her i livet skal indtrykkene lige sætte sig, inden der træffes en endelig beslutning. Det skal i den forbindelse nævnes, at de guider, som orienterede om deres arbejdsområde om bord i skibene, samt øvrige aktører gjorde deres til, at interessen for en mulig fremtid i Forsvaret blev vakt.

14 14 Havneanløb Der gøres opmærksom på, at oversigten afspejler foreløbigt planlagte havnebesøg. Ændringer kan forekomme. 29 MAJ - 01 JUN 2009 Franske LEOPARD, PANTHERE, JAGUAR, LYNX, GUEPARD besøger København JUN 2009 Det tyske Ubådsuddannelsescenter besøger Frederikshavn: Følgende skibe deltager: U16, U24, U31, FEHMARN, PASSAU og MAIN JUN 2009 Den hollandske TaskGroup besøger Aalborg. Gruppen består af følgende skibe: Støttefartøjet MERCUUR Minefartøjerne HAARLEM og MAASSLUIS Ubåden ZEELEEUW Skoleskibet VAN KINSBERGEN JUN 2009 Tyske JUIST besøger København AUG 2009 Svenske GLADAN og FALKEN besøger Sønderborg Danske orlogsskibe i udenlandsk havn: JUN 2009 HAVKATTEN, MAKRELEN, MSF 3 og 4, SVANEN og THYRA besøger Kiel JUN 2009 ERTHOLM og AALHOLM besøger Kiel JUN 2009 THURØ besøger Kolobrzeg JUN 2009 ERTHOLM og AALHOLM besøger Malmø Danske marinehjemmeværnsenheder i udenlandsk havn: 29 MAJ - 01 JUN 2009 GEMINI, DUBHE, KUREREN og ENØ besøger Flensborg JUN 2009 BUDSTIKKEN besøger Stralsund JUN 2009 APOLLO besøger Stralsund Adoptionsbesøg SEP 2009 SLEIPNER besøger Nykøbing Sj NOV 2009 HVIDBJØRNEN besøger Esbjerg»FORSVARET i Korsør«udsendes til alle afdelinger og sektioner ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør samt til 2. Eskadre, Søværnets Taktiske Stab og Værksted Danmark Øst m.fl. Herudover sendes bladet til over- og sideordnede myndigheder i forsvaret samt til Slagelse Kommune, kommunens skoler og lokale dag- og ugeblade. Bladet udkommer 4 gange årligt á 1000 eksemplarer. Indlæg til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 15. august Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller afvise indlæg. De holdninger, skribenter måtte repræsentere, kan ikke anses for at være bladets.

15 15 Erhvervspraktik ved Forsvaret i Korsør I august 2008 startede ordningen om at tilbyde erhvervspraktikanter ophold af en uges varighed ved Forsvaret i Korsør. Kort før udløbet af skoleåret er det derfor et passende tidspunkt at give en status over, hvordan ordningen har fungeret. Af seniorsergenterne Søren Nordklint og Kim Slaarup. Året der gik I perioden fra 1. september 2008 til 1. maj 2009 har der været 360 elever i erhvervspraktik ved Forsvaret i Korsør. En praktikperiode er af 1 uges varighed, og der er som udgangspunkt mulighed for at komme i praktik i de uger, der indeholder 5 arbejdsdage. Erhvervspraktikanterne kommer fortrinsvis fra Sjælland, men der er en tendens til, at der kommer flere praktikanter fra både Fyn og Jylland. Som et af de geografiske yderpunkter kan nævnes, at der har været praktikanter helt fra Nykøbing Mors. Brug af pulverslukker er også på programmet. Det skal nævnes, at der udover elever også har været 23 uddannelsesvejledere i praktik i ugerne 14 og 15. Der var til deres gennemgang af praktikken sammensat et light program af tre dages varighed. Vejlederne fik ved denne lejlighed et glimrende indtryk af, hvad det er for mange forskellige udfordringer, eleverne udsættes for. Indhold Erhvervspraktikanterne møder mandag formiddag, hvorefter Seniorsergent Søren Nordklint underviser i brug af håndvåben. de iklædes og indkvarteres. Et ugeprogram er sammensat, så praktikanterne får et godt indtryk af, hvad det vil sige at være ansat i forsvaret. Programmet består af bl.a. militær optræden, tjenestekendskab, idræt, tilberedning af feltkost, orienteringsmarch, skydning med gevær M/75 og brandslukning. Derudover er der udflugt til henholdsvis Søværnets Våbenkursus Sjællands Odde og koldkrigsmuseet på Stevnsfortet. Sidst men ikke mindst er der indlagt et grillarrangement, så opholdet også får et socialt islæt. Skriftlige tilbagemeldinger viser, at der er meget stor tilfredshed med opholdet ved Forsvaret i Korsør blandt både praktikanter og uddannelsesvejledere. Fremtiden Det forventes, at antallet af praktikanter vil stige i det kommende skoleår, da det nu er blevet alment kendt, at muligheden for at komme i militær erhvervspraktik ved Forsvaret i Korsør er til stede.

16

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 Flådestation Korsør holder åbent hus lørdag den 22. august kl. 10-16 som led i de Maritime Kulturdage i Korsør. Korsør vil

Læs mere

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET FORSVARSKOMMANDOEN Postboks 202 2950 Vedbæk Telefon: 45 67 45 67 Gennemvalg: 45 67 + lok.nr. Telefax: 45 89 07 48 E-mail: fko@fko.dk ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET Ref.: a. Lov om folkeskolen, nr. 534 af

Læs mere

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET 2012 NR. 4. 4. OKTOBER 2012 Nyt medlem i ungdomsudvalget Det er med glæde, at vi kan oplyse at ungdomsudvalget er blevet et medlem rigere, idet Peter Jensen (tidligere trænere for årgang 2000 dr. og far

Læs mere

Den perfekte vekselvirkning

Den perfekte vekselvirkning Den perfekte vekselvirkning Personalechefen nr. 5, 2006 Af Helle Wehl. Den 1. januar 2007 tager den 43-årige orlogskaptajn fra Forsvarskommandoen, Søren Fage Sørensen, imod sine 7 nye medarbejdere i FMT

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Forlig Konference for Tjenestestedschefer

Forlig Konference for Tjenestestedschefer Forlig 2005-2009 Konference for Tjenestestedschefer Et nyt og stærkt forsvar Styrker til udsendelse alle skal være klar! Totalforsvarskapacitet Forsvaret tager sig af sine ansatte Færre civile Forsvaret

Læs mere

Tilkørselsveje til Aalborg Kaserner ERHVERVSPRAKTIK VED TRÆNREGIMENTET

Tilkørselsveje til Aalborg Kaserner ERHVERVSPRAKTIK VED TRÆNREGIMENTET Tilkørselsveje til Aalborg Kaserner ERHVERVSPRAKTIK VED TRÆNREGIMENTET Kære erhvervspraktikant Jeg vil herved byde dig velkommen til erhvervspraktik på Aalborg Kaserner. Du skal møde mandag kl. 12.00,

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne Region Nordjylland samlet ca. 0 når forsvarsforliget er gennemført - For Frederikshavn gælder, at der på den ene side kommer nye arbejdspladser, idet staben til 3. Eskadre og Søværnets Søopmåling, som

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Oplevelsestur med FLYHIS

Oplevelsestur med FLYHIS Flyvevåbnets Historiske Samling Oplevelsestur med FLYHIS 15.-19. september 2008 Igen i år var der 40 mand fra arbejdsgrupper m.v. rundt i landet, som havde taget imod tilbuddet fra Flyvevåbnets Historiske

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst................................................ 3 Praktiske oplysninger...................................... 4 Åbningstid..............................................

Læs mere

FLÅDEN i Korsør FLÅDEN. Sidste udgave af bladet. 12. årgang Nr. 3 oktober 2007

FLÅDEN i Korsør FLÅDEN. Sidste udgave af bladet. 12. årgang Nr. 3 oktober 2007 FLÅDEN i Korsør 12. årgang Nr. 3 oktober 2007 Sidste udgave af bladet FLÅDEN i Korsør REDAKTIONSUDVALGET Operativt Logistisk Støttecenter Korsør Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: OLSK.LESEK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

FLÅDEN. i Korsør. 11. årgang Nr. 2 juni 2006

FLÅDEN. i Korsør. 11. årgang Nr. 2 juni 2006 FLÅDEN i Korsør 11. årgang Nr. 2 juni 2006 2 REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: flskor@flskor.svn.dk http://forsvaret.dk/flskor Formand/Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Historisk tur til Bangsbo museum. Søværnets sergent- og grundskole. Flådestation Frederikshavn.

Historisk tur til Bangsbo museum. Søværnets sergent- og grundskole. Flådestation Frederikshavn. Historisk tur til Bangsbo museum. Søværnets sergent- og grundskole. Flådestation Frederikshavn. Medlemmer af historisk udvalg ved distrikt Himmerland-Thy og andre interesserede, var lørdag den 31. maj

Læs mere

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Denne folder henvender sig primært til uddannelsesvejledere og uddannelses institutioner Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang Klokken er nogle få sekunder før 12:00, så falder kommandoen: Hal flaget ned! Kommandoen: Hal flaget ned! havde

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com I Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 3 4 klasse Hattehuset 5 6

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 143 Offentligt NOTAT FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 BT og Ekstra Bladet omtaler den 25. og den 26. april 2006 drabet og drabsforsøget

Læs mere

EU Socialfondsprojekt - til gavn for borgerne i Tønder

EU Socialfondsprojekt - til gavn for borgerne i Tønder EU Socialfondsprojekt - til gavn for borgerne i Tønder Samarbejdspartnere Projektbeskrivelse til Mød din fremtid Titel Mød din fremtid Temanummer 07062012snp Skole/Institution (adresse) EUC Syd Tønder

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 2-2013 32. årgang Fir sugeslanger Maj 2013 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2013 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej 16, Ø. Alling 8963 Auning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden NYHEDSBREV DANCON - UNIFIL NR. 1 UGE 47 2009 - HOLD 1 Første mønstring af hele UNIFIL Hold 1 umiddelbart efter ankomsten til lejren i Naqoura, Libanon. Ansvarshavende redaktør: Detachement Commander OL.

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

FORSVARET. i Korsør. april 2012

FORSVARET. i Korsør. april 2012 FORSVARET i Korsør april 2012 2 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG KOR) Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: OLSK.LESEK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor Telefax: 58

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst....3 Praktiske oplysninger... 4 Åbningstid... 4 Adresse.... 4 Telefon... 4 Fax... 4 Mail... 4 Post... 4 Andre nyttige telefonnumre på Holmen...5 Kontakt

Læs mere

VELKOMMEN. VELKOMMEN TIL SØVÆRNETS SKOLE Center for Teknik

VELKOMMEN. VELKOMMEN TIL SØVÆRNETS SKOLE Center for Teknik TIL SØVÆRNETS SKOLE Center for Teknik INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.... 3 Praktiske oplysninger.... 4 Åbningstid... 4 Adresse... 4 Telefon... 4 Fax..........................................................

Læs mere

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet FPT Road Show vedr. bemandingssystemet Hæren 2 SEP AKTIVITET TID STED POC FPT POC MYN HSGS, Sønderborg 1100-1200 AUD BLÅ KN L.B. Schandorff (HSGS-UDD002) Tlf.: 20687268 1230-1400 3 SEP AKTIVITET TID STED

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

FLÅDEN. i Korsør. 12. årgang Nr. 2 juni 2007

FLÅDEN. i Korsør. 12. årgang Nr. 2 juni 2007 FLÅDEN i Korsør 12. årgang Nr. 2 juni 2007 REDAKTIONSUDVALGET Operativt Logistisk Støttecenter Korsør Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: OLSK.LESEK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor Formand/Ansvarshavende

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

24 september 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 8

24 september 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 8 24 september 2015 Nr. 8-24. september 2015. Nr. 8 Fra DRåben til et hav af gode historier et får ny redaktion, som her tegner et portræt af journalist Eva Birgitte Jensen, der siger farvel og går på efterløn.

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Lagoni SFO Unionvej Vojens - Tlf Mobil

Lagoni SFO Unionvej Vojens - Tlf Mobil Lagoni SFO Unionvej 4 6500 Vojens - Tlf. 7434 3210 Mobil 6115 4413 - E-mail: chsc@haderslev.dk Vojens 3. september 2012 De sidste par uger har stået i skolestartens tegn...meget er nyt. Selv for os der

Læs mere

Nyhedsbrev august 2012

Nyhedsbrev august 2012 Nyhedsbrev august 2012 Kære medlemmer Hermed endnu et lille nyhedsbrev fra kreds 38. Selv om der har været aktivitet på træningspladsen i hele sommerferien, er træningen nu for alvor i gang. Holdtræningen

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Jobbanken Nygade 4, 7400 Herning 9722 3064 post@job-banken.nu job-banken.nu

Jobbanken Nygade 4, 7400 Herning 9722 3064 post@job-banken.nu job-banken.nu Herning Aarhus København Nyhedsbrev vinter 2016 Vi håber, du har haft en dejlig jul og er kommet godt ind i det nye år. Inde i nyhedsbrevet finder du en oversigt over og en beskrivelse af, hvilke aktiviteter

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Med Trygjollen på tur til Bornholm

Med Trygjollen på tur til Bornholm Med Trygjollen på tur til Bornholm Af Tina Rasmussen I forbindelse med sit frivillige arbejde har formanden for Trygjollen, Flemming Jensen, ofte været i kontakt med MOCS (Maritimt Overvågning Center Syd).

Læs mere

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING 2011/12 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune Til forældrene. I dette hæfte har vi samlet en oversigt over de aktiviteter, jeres børn får tilbudt i

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 Til stede: Afbud: Referent: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg, Michael Stenholm Nielsen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen,

Læs mere

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN Bus IMANTA Riga Letland Historien om tøjindsamling og Bus til Letland Et tilbageblik den 13. januar 1995. For 20 år siden sendte Århus Sporveje en Gammel bus fyldt med uniformer til Riga i Letland, modtageren

Læs mere

skanderborg-ungdomsskole.dk

skanderborg-ungdomsskole.dk SKOLEPAKKER skanderborg-ungdomsskole.dk Forord Ungdomsskolen har med skolepakkerne sammensat en række aktive tilbud til skolerne i Skanderborg Kommune. Alle skolepakker gælder for 7.-9. klasse med undtagelse

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold:

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F DK-1220 København K Att.: Kontorchef David Klæsøe-Lund 14. januar 2014 Pr. e-mail Vedr. Forespørgsel om indsættelse af på færgeruten Bøjden- Fynshav Kære David,

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

UDSKOLING 2008/09. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2008/09. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby Saltværksvej 191 2770 Kastrup Tlf: 3252 5274 uu.uk@taarnby.dk http:/ /uv.taarnby.dk/uu 2008/09 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby

Læs mere

LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner

LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner LOAvisen #3 December 2014 LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner Hidtil har LOA og støtteforeningen LOAs Venner udgivet

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

1. Rejsebrev. London

1. Rejsebrev. London 1. Rejsebrev Praktiksted Melrose House Nursery Schools 55 Finlay St. Fulham SW6 6HF E-mail: fulham@melrose-house.com http://melrose.schooljotter.com Studerende Trine Amstrup Jensen PV11118 1008965@ucn.dk

Læs mere

Vandet udfordrer Slipshavn og MHV i Hundested

Vandet udfordrer Slipshavn og MHV i Hundested 1 af 7 21-08-2014 14:42 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Vandet presser slipshavn og flere fartøjer Vandet udfordrer Slipshavn og MHV i Hundested Af Ninna Falck, 06

Læs mere

Talentcenter DANMARK. Spillermanual piger /drenge VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL

Talentcenter DANMARK. Spillermanual piger /drenge VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL Talentcenter DANMARK Spillermanual piger /drenge Ta l e n t c e n t e r Ve s t Ta l e n t c e n t e r Ø s t Ta l e n t c e n t e r M a n u a l Ta l e n t c e n t e r 0 0 8 Ta l e n t c e n t e r 0 0 9

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

HJV Landsøvelse 2016

HJV Landsøvelse 2016 HJV Landsøvelse 2016 Indhold HJV Landsøvelse 2016... 1 Den største Hjemmeværnsøvelse i nyere tid... 2 HDSSJ Opgave... 3 Skitser... 4 Overordnet Tidsplan... 7 Hvorfor en Landsøvelse... 8 Fremtoning... 8

Læs mere

FORSVARET. i Korsør. April 2008

FORSVARET. i Korsør. April 2008 FORSVARET i Korsør April 2008 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: OLSK.LESEK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor Formand/Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Generatornedbrud. Skade på generator den 1. juli 2011 klokken 11:00

Generatornedbrud. Skade på generator den 1. juli 2011 klokken 11:00 Generatornedbrud Fredag den 1. juli 2011 klokken 11:00 skete der en kortslutningsskade i generatoren på værkets kraftvarmeanlæg. Der er alene tale om materielle skader. Generatoren er den del af kraftvarmeanlægget,

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere