Udtryksformer forord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udtryksformer forord"

Transkript

1 Udtryksformer forord Udtryksformer er mange ting. Når man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle, er det vigtigt at vælge den rigtige form at udtrykke sig på. Vigtigst er det dog at understrege, at udtryksformer ikke blot er redskaber, men derimod en kompetence - en kompetence med formelle krav, som eleverne skal kende og derfor undervises i. F.eks. er en planche ikke blot et stykke pap med ting klistret op på. Det er en udtryksform med krav til udformningen. Området udtryksformer er meget omfattende, og det vil være umuligt at arbejde i dybden med dem alle. Udvælg udtryksformer, som er relevante at arbejde med for trinnet eller den enkelte klasse. Når arbejdet med en bestemt udtryksform er slut, er det en god ide, at eleverne placerer en beskrivelse af og kravene til den enkelte udtryksform i deres portfolio. På den måde kan eleven til et hvilket som helst emne/fag checke, om alle krav til den bestemte udtryksform er opfyldt. Arbejdet med udtryksformer er et væsentligt element i læringsmålene omkring kommunikation inden for sprogfagene: Yngstetrinnet: Grønlandsk: Kan udtrykke sig gennem fortælling, digtning, dramatisering, sang og rytmik. Dansk: Kan omsætte mundtlige oplæg og enkle tekster på dansk til ikke-sproglige udtryk såsom illustrationer og mime. Mellemtrinnet: Grønlandsk: Kan bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, f.eks. stikord og plancher. Kan udtrykke sig mundtligt i fortællende, informerende, refererende, kommenterende og argumenterende form. Dansk: Kan videregive og fremlægge information om et aftalt emne støttet af illustrationer og anden ikke-sproglig fremstilling. Ældstetrinnet: Grønlandsk: Kan fremlægge og formidle stof med bevidsthed om, hvilken form der passer til situationen, og udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed. Dansk: Kan se, lytte til og læse forskellige teksttyper og bruge dem som udgangspunkt for selvstændige mundtlige, skriftlige og billedlige fremstillinger, f.eks. referater, rapporter, hjemmesider og videoproduktioner. Dansk Side 1

2 Arbejdet med de forskellige former for udtryk skal påbegyndes allerede på yngstetrinnet. Jo flere udtryksformer eleverne stifter bekendtskab med, jo flere valgmuligheder har de, når de skal arbejde med selvstændige emner og projekter. Nedenstående er en kategoriseret oversigt over forskellige udtryksformer: (Fra: Projekt i dansk lærervejledning af Lise Ammitzbøll og Karen Dinesen, Dansklærerforeningen) På de følgende sider er der en række idéforslag til undervisningsforløb, der omhandler bestemte udtryksformer. Undervisningsforløbene retter sig primært mod yngste- og mellemtrinnet. Dette betyder ikke, at man ikke kan arbejde med de enkelte udtryksformer på alle trin. Janet Bentsen Lund Pædagogisk medarbejder Efteråret 2005 Dansk Side 2

3 Kikkasse En kikkasse er en billedlig og rummelig udtryksform, der er oplagt at arbejde med på yngstetrinnet. En kikkasse er, som vist på billedet, en kasse eller skotøjsæske med et landskab el.lign. indeni kun fantasien sætter grænser. I kassens låg laves et lyshul. I en af endevæggene laves et kikhul til at kigge ind af. Følgende undervisningsforløb kan bruges til et tværfagligt forløb med naturfag, grønlandsk/dansk og lokale valg (billedkunst). Det er dog kun kikkasse-fremstillingen, der er beskrevet her. Beskrivelse: Eleverne fremstiller en kikkasse af en skotøjsæske med fotografier, tegninger og materialer, der er indsamlet i fjeldet. Formål: at eleverne kombinerer plane og rumlige materialer at eleverne anvender viden og erfaring med farver, form og komposition at eleverne samarbejder om billedfremstilling at eleverne udtrykker sig i billeder Forberedelse: Inden besøget i fjeldet får eleverne en lille introduktion til, hvad en kikkasse er, og hvilke ting de skal anvende under fremstillingen. Eleverne indsamler skotøjsæsker, så der er så mange, at eleverne to og to kan deles om én. Eleverne inddeles i par. Hvert par skal arbejde sammen gennem hele forløbet. Dansk Side 3

4 Eleverne skal have et kursus i brug af digitalkamera. De skal vide, hvordan de betjener det og vejledes i, hvordan de tager gode billeder. Et godt redskab til at finde gode motiver er søgerammer. En søgeramme er et lille stykke karton i postkortstørrelse med et 6,5 x 5 cm hul i. Søgerammen kan eleverne bruge til at udvælge motiver, inden de tager det endelige billede. Vis eleverne, hvordan de skal anvende søgerammen til at finde motiver med inde i klassen og senere ude i fjeldet. Fortæl dem, at de skal anvende søgerammen, når de skal tage billeder. Inden eleverne udstyres med et kamera, er det en god idé at, de har fået en instruktion i: Hvordan de skal holde på kameraet, så de fx ikke kommer til at fotografere deres tommelfinger. Hvor udløserknappen sidder. Hvordan blitzen virker osv. Eleverne får også nogle regler at vide om selve fotograferingen: Det er vigtigt, at motivet fylder mest i billedet Motivet skal helst være placeret i centrum af søgeren Eleverne kan støtte kameraet på f.eks. en sten, så billederne ikke bliver rystede. Vejledning: På fjeldturen skal eleverne fotografere, tegne og indsamle ting. Det kan være alle mulige ting, som findes i fjeldet: planter, blomster, dyr, sten, affald, landskaber m.m. Inden eleverne går i gang med at fotografere, skal de bruge deres søgerammer. De skal bruge søgerammen, hver gang de vil fotografere et motiv, for at se om motivet er godt. Holdene skiftes til at låne digitalkameraer. Sæt evt. grænse for, hvor mange billeder, der må tages. Når holdene ikke fotograferer, tegner og indsamler de materialer. Efter fjeldturen printes billederne ud. Eleverne skal nu vælge, hvilke billeder og tegninger de vil bruge i deres kikkasse. De tegninger og billeder, som børnene vælger at bruge, skal klistres op på karton, inden de bliver klippet ud. Hvis der er tegninger og billeder, som skal stå op fra bunden eller stikke ud fra væggen, skal de klippes ud med en ekstra flap. Flappen skal være forneden eller i siden, afhængigt af om tegningen/billedet skal sidde i kikkassens bund eller væg. Flapperne kan evt. farves i Dansk Side 4

5 bundens/sidens farve. Der skal ikke sættes noget fast på frontens bagside, da denne ikke kan ses, når man kikker ind i kassen. Kikkassen indvendig: Kikkassens vægge og loft dekoreres med billeder/tegninger/males, og alle tingene klistres, hænges eller sættes ind i kassen. Der skæres et lyshul i toppen af kassen og et kikhul i den ene ende. Alle kikkasserne udstilles. Eleverne snakker om, hvorledes de forskellige kikkassers landskaber ser ud. Hvordan er der blevet skabt dybde? Hvordan sidder figurerne fast? Hvilke ting indeholder kassen? Beskriver den et hyggeligt/farligt sted? Osv. Dansk Side 5

6 Dukketeater Dukketeater hører til i kategorien af dramatiske udtryksformer. Følgende er et eksempel på, hvordan man kan anvende dukketeater som udtryksform i forbindelse det overordnede emne Eventyr. Det er kun delen, hvor dukketeater indgår, der er detaljeret beskrevet. Beskrivelse: Eleverne skriver eventyr og fremstiller hånddukker. Hånddukkerne bruges til at fremføre elevernes egne eventyr som dukketeater. Formål: at eleverne samarbejder om eventyrdigtning at eleverne udtrykker sig dramatisk Forberedelse: Der indsamles vinflasker, så alle elever har hver sin flaske. Derudover samles aviser, garnog stofrester. Materialer til hånddukker: aviser til papmaché tapetklister køkkenrulle stof- og garnrester akrylmaling Vejledning: Før eleverne kan gå i gang med selv at digte eventyr, må de kende eventyrgenren. Det er derfor vigtigt, at der arbejdes indgående med eventyr først. Eleverne deles i grupper (helst 5 i hver gruppe). Hver gruppe skal nu digte et eventyr, som har samme antal personer, som der er elever i gruppen. Elever på yngstetrinnet kan ikke selv skrive eventyret, så i stedet tegner de en drejebog. Drejebogens tegninger illustrerer eventyrets handling. Når eventyrets handling er på plads, fordeler eleverne rollerne imellem sig. Dansk Side 6

7 Eleverne skal nu lave deres rolle/eventyrfigur som hånddukke. Fremstilling af hånddukker: En vinflaske bruges som stativ under fremstillingen af hånddukkens hoved. En papirkugle af avis på størrelse med en tennisbold placeres øverste. Herefter påsættes avisstrimler smurt med tapetklister. NB brug lange strimler, der kan række ned på begge sider af halsen! Ører, næse, øjenbryn, læber og andre ansigtstræk formes af køkkenrulle gennemvædet af tapetklister. Når papmachéhovedet har en passende størrelse, stilles det til tørre. Først når hovedet er helt tørt, kan det males. Hovedet tages af vinflasken ved at dreje og hive. Det er en god idé først at skære igennem papmachéen på halsen med en hobbykniv, så er hovedet nemmere at få af. Som hår kan man anvende garn. Garnet sættes også fast med tapetklister. Som krop bruges et stykke stof i passende størrelse. Fold stofstykket på midten og klip et hul til hovedet. Hænder kan klippes ud i pap og limes fast i stoffets fold på indersiden. Kroppen kan nu dekoreres med andet stof, knapper m.m., så kostumet passer til den rolle, dukken har i eventyret. Kun fantasien sætter grænser for, hvordan andet udstyr f.eks. kongekroner, tryllestave o. lign. udformes. Opførelse af dukketeater: Dukketeater kan sagtens opføres uden store kulisser og mange rekvisitter. Scenen kan laves af borde, der stilles lidt væk fra væggen. Hver gruppe kan lave en enkelt kulisse, som hænges på væggen, når de skal opføre deres eventyr. Har man tid og mulighed, kan man bygge en rigtig dukketeaterscene op og lave flere kulisser. Dansk Side 7

8 Planche Planchen er en meget udbredt udtryksform i skolen. Desværre lever mange af disse plancher slet ikke op til de formelle krav, man kan stille til udformningen af en planche. På en planche er billederne det vigtigste. Det er dem, der skal bære indholdet. Billederne skal sammen med tekst og farve udtrykke et enkelt og præcist, kort og klart budskab. Planchen som udtryksform kan med fordel vælges, når man vil fortælle en sags hovedindhold - ikke når man ønsker at beskrive en sag nuanceret og detaljeret. Beskrivelse: Eleverne laver en planche om et selvvalgt emne ud fra en række krav, som kan stilles til udformningen af en planche. Formål: at eleverne får kendskab til de specifikke formkrav, der stille til en planche at eleverne udformer en planche korrekt at eleverne selektivt udvælger stof og billeder til dette formål Formkrav til en planche: Billederne er hjertet i en planche. De bærer indholdet, og valg af synsvinkel er derfor vigtigt. Det skal få hovedbudskabet til at stå så klart som muligt. Billedtekster skal give nye, supplerende oplysninger til billedet. Øvrige tekster skal være korte og informative tekster i et enkelt og konkret sprog. De skal alle underbygge budskabet i billeder og grafik. Overskrifter skal fange opmærksomheden og lede hen mod det væsentlige. Layoutet skal vise sammenhængen mellem planchens enkelte dele, f.eks. ved farvevalg, valg af overskrifter og valg af typografi. Billedernes placering skal tydeligt vise sammenhængen med de enkelte elementer. En planche skal have en læseretning, som afspejler den rækkefølge, man ønsker, at tilskueren skal opfatte planchen i. (Kilde: Udtryksformer af Signe Holm-Larsen m.fl., Alinea) Dansk Side 8

9 Forberedelse: Inden eleverne selv går i gang med deres planche, skal de have en introduktion til denne udtryksform. Find en planche, som de ikke selv har lavet. Den må gerne være professionelt fremstillet. Bed eleverne om at tage stilling til følgende spørgsmål: Hvem henvender planchen sig til? Hvad er planchens budskab? Er budskabet enkelt og let at forstå? Er planchens layout så klart, at man på afstand kan se, hvad den handler om? Hvordan støtter ord og billeder hinanden? Hvordan passer farverne til planchens indhold? Lad til sidst eleverne komme med samlet vurdering af planchen dens indhold og virkemidler. Vejledning: Eleverne vælger selv et emne, de vil lave en planche om. Det må meget gerne være et emne, de har kendskab til i forvejen, da det er planchen som udtryksform, der er i fokus. Alle elever får udleveret elevarket på næste side som opskrift/huskeseddel. Vælg sammen med eleverne, hvilket format og materiale de enkelte plancher skal have. Lad eleverne starte med at finde billeder til deres planche. Billederne kan de lede efter i ugeblade, aviser, reklamer, kataloger eller på Internettet. Kræv, at de er meget selektive i deres udvælgelse og begræns evt. antallet af billeder, der må være på planchen. Først når eleverne har valgt billeder og skrevet billedtekster, skriver de planchens øvrige tekst. Sæt stor fokus på selve layout-processen. Eleverne skal være bevidste om farvevalg, skrifttyper og billed- og tekstplacering. Beslut sammen med eleverne, hvor plancherne skal udstilles. Dansk Side 9

10 Evaluering: Når alle plancher er færdige og hængt op, skal klassen vurdere om deres egne plancher lever op til de formkrav, der er blevet stillet. Lad evt. først den enkelte elev selv begrunde, hvordan hans/hendes planche lever op til de stillede krav. De andre elever må herefter stille uddybende spørgsmål og give respons. Dansk Side 10

11 At lave en planche elevark Når du skal lave en planche, skal du bruge følgende opskrift: Før du begynder på selve planchen: Tænk over, hvad du vil fortælle med din planche, og hvem du vil fortælle det til. Lav research om dit emne. Gå på jagt efter egnede billeder i f.eks. ugeblade, aviser, reklamer, kataloger eller på Internettet. Vælg en størrelse format og et materiale, der passer til dit emne og dets omfang. Når du laver din planche: Start med at lave en blyantskitse af, hvad der skal placeres hvor og hvordan på planchen. Det kaldes et rough. Bestem dig for hvilke farver og skrifttyper, du vil bruge, så de passer til budskabet i din planche. Sæt billeder og tekst op. Prøv forskellige placeringer, vælg den, du synes, virker bedst. Husk at tænke på læseretningen, altså hvilken rækkefølge tilskueren skal se/læse tingene i. Vælg en måde at lave ramme på; det kan gøres med f.eks. farver, papir eller andre materialer. Overvej, om det giver en særlig effekt enkelte steder at bryde rammen. Lim billeder og tekster fast på planchen. Vis evt. forbindelseslinjer med andre materialer f.eks. garn og nåle. Når du er færdig med din planche: Overvej, hvor du vil udstille din planche. Udstil den et sted, hvor den rigtig kommer til sin ret. (Kilde: Udtryksformer af Signe Holm-Larsen m.fl., Alinea, 1999) Dansk Side 11

12 Foredrag Foredrag er en mundtlig udtryksform, som eleverne skal opnå sikkerhed i på mellemtrinnet. Følgende forløb er dog mest velegnet til ældste mellemtrin eller ældstetrinnet. Et foredrag er et længere mundtligt indlæg, hvor man ikke alene beretter om og beskriver en sag. Man nævner også, hvad både man selv og andre mener, og man fortæller hvorfor. Et foredrag kan understøttes af AV-midler eller kombineres med andre udtryksformer. Beskrivelse: Klassens fælles emne er sport. Eleverne arbejder sammen to og to om at holde et foredrag om en bestemt sportsgren. Formål: at eleverne udtrykker sig levende og konkret mundtligt at eleverne lærer at bruge ordkort at eleverne bliver bevidste om afsender/modtager forhold at eleverne opnår sikkerhed i at understøtte deres foredrag med diverse virkemidler Forberedelse: Inden I starter på forløbet, skal eleverne vide, at foredraget er selve målet for forløbet. Derfor er det vigtigt, at eleverne ved, hvilke krav, du som lærer, stiller til deres foredrag. Stil krav om: at eleverne skal bruge ordkort under foredraget at de bruger AV-midler til at understøtte indholdet at der i foredraget indgår analyse, vurdering og argumentation På det medfølgende elevark står nærmere beskrevet, hvordan eleverne skal holde deres foredrag. Vejledning: Start forløbet med en brainstorm om sportsgrene. Sæt eleverne sammen to og to eller lad dem selv vælge, hvem de vil arbejde sammen med. Sammen beslutter parret, hvilken sportsgren de vil beskæftige sig med. Dansk Side 12

13 Eleverne undersøger og udforsker deres sportsgren. Lad dem bruge bøger, aviser, internettet, tv-udsendelser m.v. Stil evt. krav om, at eleverne interviewer en person, der dyrker sporten, eller én, der er træner. Det er op til eleverne selv at finde så mange oplysninger som muligt. Sæt på forhånd en dato for, hvornår eleverne skal holde deres foredrag. Lad dem evt. holde deres foredrag for klassens forældre ved et aftenarrangement. Lad dem selv lave en tidsramme for deres arbejde. Det er vigtigt, at de sætter tid af til at forberede deres foredrag. Sørg for, at de har små stykker karton til rådighed til deres ordkort. Vær også behjælpelig med AV-udstyret. Evaluering: En mulig måde at evaluere forløbet på er at optage eleverne på video, når de holder deres foredrag. Se videoen sammen i klassen. Lad de elever, der er på starte med at bedømme deres egen indsats. Lad dem bedømme: hvad der gik godt, hvad var svært og hvad kunne gøres bedre næste gang. Bagefter må de andre elever i klasse give deres respons. Fasthold hele tiden eleverne på, at de evaluerer ud fra de mål, der på forhånd var fastsat. Saml op på evalueringen til sidst og lav evt. en skriftlig bedømmelse til hver elev ud fra den respons, de har fået. Dansk Side 13

14 At holde et foredrag elevark Når du skal holde et foredrag, skal du følge følgende opskrift: Før dit foredrag, må du overveje følgende: Dit emne, din målgruppe, synsvinklen og budskabet så er der bedre mulighed for at overbevise. Disponér dit foredrags indhold skær det overflødige væk, sæt resten i en logisk rækkefølge. Hvordan kan sproget gøres klart og konkret? når man har forberedt, hvad man vil sige hvornår og hvordan, kan man bedre undgå for mange øh er. Hvilke AV-midler egner sig bedst til emnet? prøv om og hvordan de virker inden foredraget. Giv dig god tid til at lave ordentlige ordkort. Et ordkort er en huskeseddel med de vigtigste punkter, der giver dig større frihed end et gennemskrevet manuskript. Lav et hand out, dvs. en udskrift af oversigtsstof del det ud til tilhørerne, så de hele tiden kan følge med på det overordnede plan. Under selve foredraget: Præsentér dig selv, men gør det kort. Kun det skal med, som har betydning for foredragets emne. Begrund emnet for tilhørerne. Fortæl, hvorfor du synes, at de skal vide mere om netop det emne. Fortæl, hvordan du vil gå frem, og om du helst vil have spørgsmål undervejs eller til sidst. Fortæl om emnet. Gør din fremstilling så levende og konkret som muligt. Brug god tid på det, der er svært at følge med i, fx statistikker og andet talmateriale. Dansk Side 14

15 Efter foredraget: Læg op til en debat, hvor tilhørerne kan stille spørgsmål om emnet. Det kan være svært at bevare overblikket, for spørgsmålene kender man jo ikke på forhånd. Her er nogle gode råd: Hvis der er mange, der gerne vil spørge om noget, eller hvis man ikke kender forsamlingen, kan en ordstyrer hjælpe med at holde orden på, at spørgerne kommer til i rækkefølge og ikke bliver overset spørg en, både du og forsamlingen kender, om han eller hun vil hjælpe. Lyt opmærksomt til, hvad der spørges om, så du svarer på det, spørgsmålet drejer sig om. Hvis du er i tvivl om, hvad spørgeren egentlig mener, kan du fx sige: Skal jeg forstå dit spørgsmål sådan, at Svar på én ting af gangen. Hvis du ikke kan huske, om du har svaret på det hele, spørg så til sidst, om du har fået det hele med. Del gerne dit svar op i jeg er enig i og jeg er uenig i Bliv ikke nervøs. Tilhørerne spørger, fordi de er interesserede i det, du har sagt ikke fordi de vil genere dig. (Kilde: Udtryksformer af Signe Holm-Larsen m.fl., Alinea, 1999) Dansk Side 15

Årsplan for billedkunst i 2. klasse 2013-2014

Årsplan for billedkunst i 2. klasse 2013-2014 Boushra Chami Årsplan for billedkunst i 2. klasse 2013-2014 Fagligt emne Læringsmål Hvordan Evaluering Fotografi og ramme Ting der starter med det bogstaver som deres navn starter med. Tegne dyr Tage et

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Formålet med faget billedkunst bliver her beskrevet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere,

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 4. klasse 2011-2012

Årsplan for billedkunst i 4. klasse 2011-2012 Boushra Chami Årsplan for billedkunst i 4. klasse 2011-2012 Fagligt emne Læringsmål Hvordan Evaluering Fotografi og ramme Billede fra havet Tegne dyr Tage et billede med digitalkamera Printe det ud i farver

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 1.og 2.klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 1.og 2.klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 1.og 2.klasse 2013/14 Fagligt emne Læringsmål Hvordan Evaluering De fire Udstilling i klassen. årstider Billede fra havet Opleve/tegne de fire årstider kende collage som et billedmæssigt

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2015-2016

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2015-2016 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2015-2016 Fagligt emne Læringsmål Hvordan Evaluering Fotografi og Eleverne skal selv tage et Fotografierne ramme Tage et billede med digitalkamera billede af hinanden

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING TIL BRUG I INDSKO- LINGEN Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HÆFTETS OPBYGNING:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 GARMANNS GADE...

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Aktiviteter 0.-2. klasse

Aktiviteter 0.-2. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir, forbrænding

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet

Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet Ide: Betina Stegø, Ikerasak Bearbejdet til lærer-lærermappe af Kirsten Olsen Inerisaavik, maj 2007 Dansk på mellemtrinnet Side 1 Qivittut - Storyline

Læs mere

Lav jeres egne samtalekort

Lav jeres egne samtalekort Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk og Natur/teknologi i 1.-4. klasse. 1.-2. klasse kan bruge samtalekortene sammen i klassen i stedet for at gennemføre cafémetoden, som eleverne skal være lidt ældre for at

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM)

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM) Årsplan for 5.B.T billedkunst 2016/2017- Malene von der Maase Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere,

Læs mere

Fagårsplan 2010/11. Fag: Håndarbejde Klasse: 5.a Lærer: MA. Fagområde/ emne. Periode Mål Relation til Fælles Mål

Fagårsplan 2010/11. Fag: Håndarbejde Klasse: 5.a Lærer: MA. Fagområde/ emne. Periode Mål Relation til Fælles Mål Fag: Håndarbejde Klasse: 5.a Lærer: MA Fagårsplan 2010/11 Fagområde/ emne Periode Mål Relation til Fælles Mål Arbejdsform Materialer Evaluering Selvvalgt produkt løbende Eleverne kan selv vælge et produkt,

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt Årsplan Dansk 1. klasse 2015/2016 1. Fortolkning temaer gennem samtale Oplevelse og indlevelse lege sprog, billeder og enkel poetisk sprogbrug og billeder Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Billedkunst - læseplan for Engskolen

Billedkunst - læseplan for Engskolen Billedkunst - læseplan for Engskolen Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: omsorg for andre. at lyve. forskellen på at sladre og hjælpe. Formål Når man er sammen hver dag, er det naturligt, at der indimellem opstår konflikter og uenigheder. Heldigvis

Læs mere

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Skole200 Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste Gentofte Et samarbejde mellem kirke og kulturmedarbejder Helle Hentzer & Karen

Læs mere

Uddannelse & Job klasse

Uddannelse & Job klasse Uddannelse & Job 0. 3. klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug i indskolingen Uddannelse og job i indskolingen På

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT]

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] 2010 Pernille Ketscher & Kasper Lassen [AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] Indhold Skema over fordeling af opgaver.... 3 Kommunikationsplan.... 4 Overvejelser for kommunikationsplanen.... 5 Overvejelserne for

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET INDHOLD S. 3 BESKRIVELSE AF AKTIVITEN S. 4 UNDERVISNINGSMATERIALE S. 5 PROGRAM FOR WORKSHOPPEN S. 6 SÅDAN

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner FRA FÆLLES MÅL Kompetanceområde: Fremstilling Kompetancemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder i nære og velkendte situationer. Færdigheds-

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

TRÆ; et materiale; STREET ART; DUKKETEATER;

TRÆ; et materiale; STREET ART; DUKKETEATER; INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelser af forslag til workshops og projektforløb. Læs det og lad dig friste, eller blive inspireret til andet efter eget valg... TRÆ; et materiale; projektforløb for børnehaver

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

Visuel NAT/TEK/MAT på Søndermarkskolen

Visuel NAT/TEK/MAT på Søndermarkskolen Et eksempel på en visuel præsentation i forbindelse med forløbet Hjælp - der er rod i geometrien Skoleafdelingen Att.: Mads Egsholm Forsøgs- og udviklingsmidler 2011/2012 Børne- og Ungeområdet Rådhuset

Læs mere

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE 1 UPCOMING Klassetrin Varighed Fag Pris 8.-10. klasse. 2½ time Dansk, men med engelsk som supplement. Forløbet kan dog varieres efter de enkelte fag, så klassen udelukkende

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 4. klasse 2014/2015

Årsplan for billedkunst i 4. klasse 2014/2015 Årsplan for billedkunst i 4. klasse 2014/2015 Uge 33-37: Cow Parade Uge 38-41: Collage (Matisse) Uge 43-45: Farvelære Uge 46-49: De Fynske Malere Uge 50-51: Juleemne Uge 2-5: Uge 6: Decoupage Avisbilleder

Læs mere

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by Undervisningsforløb 6M - Ringsted by Baggrund for forløbet: Forløbet er udarbejdet af Mette Pedersen til en modtageklasse på mellemtrinnet på Dagmarskolen i Ringsted. Forud for forløbet besluttes det,

Læs mere

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk, 1.-4. klasse Omfang: 2-8 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at producere egne digitale u-landskalendere, som eleverne

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

FOF-Gentofte. FOF Gentoftes Kompetencemodel. Sprogfag

FOF-Gentofte. FOF Gentoftes Kompetencemodel. Sprogfag FOF-Gentofte FOF Gentoftes Kompetencemodel FOF Gentofte har udarbejdet en model for afklaring og dokumentation af kompetencer i et tværfagligt samarbejde med de frivillige organisationer og oplysningsforbund

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2013 Overordnet formål med P-Fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-Fag, som omfatter Billedkunst, Håndarbejde og Madlavning. Undervisningen i de tre fag følger

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Præsentationsteknik. Lille guide. Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk

Præsentationsteknik. Lille guide. Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk Præsentationsteknik Lille guide Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk Raymond Kolbæk raymond.kolbaek@sygeplejeskolen.com Temadag om præsentationsteknik november 2006

Læs mere

Lærervejledning til tema om ensomhed

Lærervejledning til tema om ensomhed Lærervejledning til tema om ensomhed 1 ensomhed Lærervejledning til tema om ensomhed DR Skoles undervisningsmateriale om ensomhed er målrettet undervisningen i fagene dansk og klassens tid, 6.-9. klasse.

Læs mere

Arbejdshefte. Elevnavn: Makkere: Underemne:

Arbejdshefte. Elevnavn: Makkere: Underemne: Arbejdshefte Elevnavn: Makkere: Underemne: Arbejdsplan I de kommende uger skal I lave en projektopgave. Mange af forberedelserne skal laves derhjemme, så I skal selv aftale hvornår og hvor meget, I skal

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Lærevejledning til Papirrødderne, 3.-4. klasse

Lærevejledning til Papirrødderne, 3.-4. klasse Lærevejledning til Papirrødderne, 3.-4. klasse Alt for meget papir i dag havner i skraldespanden. Sammen med det almindelige skrald ender det på forbrændingen, hvor det bogstavelig talt går op i røg og

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT DET EVENTYRLIGE MINECRAFT - En lærervejledning Lasse Schieck, Andreas Elsberg, Karina K. Martinsen & Tenna Kristensen INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 2 MÅL... 3 DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 4 PRÆSENTATION

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

Mål for læringsforløb Dansk efter 2. klasse

Mål for læringsforløb Dansk efter 2. klasse Mål for læringsforløb Dansk efter 2. klasse Emne: Folk og røvere i Kardemommeby Fælles Mål (færdigheds- og vidensmål) Forberedelse Eleven kan forberede læsning gennem samtale i klassen måder til at skabe

Læs mere

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering Fag: Kompetencemål Billedkunst Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 10. klassetrin Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i plane, rumlige og digitale

Læs mere

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST Af Anna Hofgaard Møller (LIN 208470) Vejleder: Kirsten Bak Andersen INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Mål med forløbet... 3 Klassetrin... 3 Forud for forløbet...

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Min historie. Fra 12 år

Min historie. Fra 12 år Min historie Fra 12 år 3. Intro til læreren 4. Video og øvelse 1 Spring i tid og rum 7. Video og øvelse 2 Lav en dokumentar om livet på et asylcenter 10. Video og øvelse 3 Lav din egen livsfortælling Intro

Læs mere

OPG 1: Iscenesæt et fotografi

OPG 1: Iscenesæt et fotografi Optagelsesprøve til Fotografisk Kommunikation lørdag 10. maj 2014 OPG 1: Iscenesæt et fotografi Deadline: Upload af løsning senest kl. 10.30. Skrive- og kreativitetsopgave: BALLETDANSER ALBAN LENDORF I

Læs mere

Kommunikation/IT Rapport Roskilde Tekniske Gymnasium

Kommunikation/IT Rapport Roskilde Tekniske Gymnasium Kommunikation/IT Rapport Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Formål:... 3 Teori:... 3 Form og farver... 3 Skrifter og typografi... 4 Billeder og illustration... 5 Komposition og layout... 5 Produkt:... 6 Brainstorm

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Værksted med anskuelsestavler 1920erne-30erne

Værksted med anskuelsestavler 1920erne-30erne Værksted med anskuelsestavler 1920erne-30erne Introduktion Undervisning med anskuelsestavler stammer fra Tyskland, hvor man fra midten af 1800-tallet brugte tavler som pædagogisk redskab. Men mente, at

Læs mere

Årsplan billedkunst 3./4. kl Det Kongelige Teaters Balletskole

Årsplan billedkunst 3./4. kl Det Kongelige Teaters Balletskole Uge Emne/aktivitet Læremidler/materialer Metode/arbejdsform/struktur Mål Evaluering 32-33 Velkommen i skole Min sommerferie Div. turistbrochurer Farver Karton Saks og lim Egne materialer Individuel Grupper

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

At skrive en artikel

At skrive en artikel At skrive en artikel 1. Du kan vælge mellem 3 artikeltyper o Portrætartikel, som beskriver en person, der er interessant i forhold til et bestemt emne. o Baggrundsartikel, der vil informere om et emne.

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse.

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder 1 At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Undervisningsvejledning til mellemtrinnet

Undervisningsvejledning til mellemtrinnet Undervisningsvejledning til mellemtrinnet INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Anvendelse af materialet Tidsforbrug Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Elevens alsidige personlige udvikling

Elevens alsidige personlige udvikling Elevens alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Mål Tegn 0.-3. klasse Tegn 4.-7. klasse Tegn 8.-9. (10.)klasse kan samarbejde kan arbejde i grupper á 3-4. arbejder sammen med en makker om opgaver.

Læs mere

DESIGN DIT EGET CD-COVER!

DESIGN DIT EGET CD-COVER! ELEV DESIGN DIT EGET CD-COVER! Emil de Waal + Spejderrobot Det er ikke kun i selve musikken, at Emil de Waal + Spejderrobot kan lide at improvisere - det er nærmest et livsprincip! Så da deres første plade

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2012 Overordnet formål med P-Fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-Fag, som omfatter Billedkunst, Håndarbejde og Madlavning. Undervisningen i de tre fag følger

Læs mere

Årsplan for 0. klasse 2014/2015

Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Børnehaveklassens formål Det er børnehaveklassens formål at lette barnets overgang fra børnehave til skole og at forberede det til den egentlige skolegang. Vi prøver at

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

Materialer: Du skal bruge sølvkarton, farvet karton, saks, lim.

Materialer: Du skal bruge sølvkarton, farvet karton, saks, lim. Indbydelseskort Send indbydelsekort ud, der er formet som et skjold. Du kan jo lave dem forskellige, så det bliver din gæsts våbenskjold. Det samme mønster skal så gå igen på det store skjold, spændet

Læs mere

Munch og genren ekspressionisme. Hver elev skal male en Akrylmaling og pensler

Munch og genren ekspressionisme. Hver elev skal male en Akrylmaling og pensler 5.- 7. årgang 4-6 lektioner Læringsmål Maleri og collage: Eleven kan anvende farvernes virkemidler til at skabe en bestemt stemning, og eleven har viden om farvelære. Billedgenrer: Eleven kan kategorisere

Læs mere

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Lokale valg 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Lokale valg de praktisk-musiske fag Indhold Konklusion afgangsprøverne 2014 i fagområdet lokale

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere