Udtryksformer forord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udtryksformer forord"

Transkript

1 Udtryksformer forord Udtryksformer er mange ting. Når man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle, er det vigtigt at vælge den rigtige form at udtrykke sig på. Vigtigst er det dog at understrege, at udtryksformer ikke blot er redskaber, men derimod en kompetence - en kompetence med formelle krav, som eleverne skal kende og derfor undervises i. F.eks. er en planche ikke blot et stykke pap med ting klistret op på. Det er en udtryksform med krav til udformningen. Området udtryksformer er meget omfattende, og det vil være umuligt at arbejde i dybden med dem alle. Udvælg udtryksformer, som er relevante at arbejde med for trinnet eller den enkelte klasse. Når arbejdet med en bestemt udtryksform er slut, er det en god ide, at eleverne placerer en beskrivelse af og kravene til den enkelte udtryksform i deres portfolio. På den måde kan eleven til et hvilket som helst emne/fag checke, om alle krav til den bestemte udtryksform er opfyldt. Arbejdet med udtryksformer er et væsentligt element i læringsmålene omkring kommunikation inden for sprogfagene: Yngstetrinnet: Grønlandsk: Kan udtrykke sig gennem fortælling, digtning, dramatisering, sang og rytmik. Dansk: Kan omsætte mundtlige oplæg og enkle tekster på dansk til ikke-sproglige udtryk såsom illustrationer og mime. Mellemtrinnet: Grønlandsk: Kan bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, f.eks. stikord og plancher. Kan udtrykke sig mundtligt i fortællende, informerende, refererende, kommenterende og argumenterende form. Dansk: Kan videregive og fremlægge information om et aftalt emne støttet af illustrationer og anden ikke-sproglig fremstilling. Ældstetrinnet: Grønlandsk: Kan fremlægge og formidle stof med bevidsthed om, hvilken form der passer til situationen, og udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed. Dansk: Kan se, lytte til og læse forskellige teksttyper og bruge dem som udgangspunkt for selvstændige mundtlige, skriftlige og billedlige fremstillinger, f.eks. referater, rapporter, hjemmesider og videoproduktioner. Dansk Side 1

2 Arbejdet med de forskellige former for udtryk skal påbegyndes allerede på yngstetrinnet. Jo flere udtryksformer eleverne stifter bekendtskab med, jo flere valgmuligheder har de, når de skal arbejde med selvstændige emner og projekter. Nedenstående er en kategoriseret oversigt over forskellige udtryksformer: (Fra: Projekt i dansk lærervejledning af Lise Ammitzbøll og Karen Dinesen, Dansklærerforeningen) På de følgende sider er der en række idéforslag til undervisningsforløb, der omhandler bestemte udtryksformer. Undervisningsforløbene retter sig primært mod yngste- og mellemtrinnet. Dette betyder ikke, at man ikke kan arbejde med de enkelte udtryksformer på alle trin. Janet Bentsen Lund Pædagogisk medarbejder Efteråret 2005 Dansk Side 2

3 Kikkasse En kikkasse er en billedlig og rummelig udtryksform, der er oplagt at arbejde med på yngstetrinnet. En kikkasse er, som vist på billedet, en kasse eller skotøjsæske med et landskab el.lign. indeni kun fantasien sætter grænser. I kassens låg laves et lyshul. I en af endevæggene laves et kikhul til at kigge ind af. Følgende undervisningsforløb kan bruges til et tværfagligt forløb med naturfag, grønlandsk/dansk og lokale valg (billedkunst). Det er dog kun kikkasse-fremstillingen, der er beskrevet her. Beskrivelse: Eleverne fremstiller en kikkasse af en skotøjsæske med fotografier, tegninger og materialer, der er indsamlet i fjeldet. Formål: at eleverne kombinerer plane og rumlige materialer at eleverne anvender viden og erfaring med farver, form og komposition at eleverne samarbejder om billedfremstilling at eleverne udtrykker sig i billeder Forberedelse: Inden besøget i fjeldet får eleverne en lille introduktion til, hvad en kikkasse er, og hvilke ting de skal anvende under fremstillingen. Eleverne indsamler skotøjsæsker, så der er så mange, at eleverne to og to kan deles om én. Eleverne inddeles i par. Hvert par skal arbejde sammen gennem hele forløbet. Dansk Side 3

4 Eleverne skal have et kursus i brug af digitalkamera. De skal vide, hvordan de betjener det og vejledes i, hvordan de tager gode billeder. Et godt redskab til at finde gode motiver er søgerammer. En søgeramme er et lille stykke karton i postkortstørrelse med et 6,5 x 5 cm hul i. Søgerammen kan eleverne bruge til at udvælge motiver, inden de tager det endelige billede. Vis eleverne, hvordan de skal anvende søgerammen til at finde motiver med inde i klassen og senere ude i fjeldet. Fortæl dem, at de skal anvende søgerammen, når de skal tage billeder. Inden eleverne udstyres med et kamera, er det en god idé at, de har fået en instruktion i: Hvordan de skal holde på kameraet, så de fx ikke kommer til at fotografere deres tommelfinger. Hvor udløserknappen sidder. Hvordan blitzen virker osv. Eleverne får også nogle regler at vide om selve fotograferingen: Det er vigtigt, at motivet fylder mest i billedet Motivet skal helst være placeret i centrum af søgeren Eleverne kan støtte kameraet på f.eks. en sten, så billederne ikke bliver rystede. Vejledning: På fjeldturen skal eleverne fotografere, tegne og indsamle ting. Det kan være alle mulige ting, som findes i fjeldet: planter, blomster, dyr, sten, affald, landskaber m.m. Inden eleverne går i gang med at fotografere, skal de bruge deres søgerammer. De skal bruge søgerammen, hver gang de vil fotografere et motiv, for at se om motivet er godt. Holdene skiftes til at låne digitalkameraer. Sæt evt. grænse for, hvor mange billeder, der må tages. Når holdene ikke fotograferer, tegner og indsamler de materialer. Efter fjeldturen printes billederne ud. Eleverne skal nu vælge, hvilke billeder og tegninger de vil bruge i deres kikkasse. De tegninger og billeder, som børnene vælger at bruge, skal klistres op på karton, inden de bliver klippet ud. Hvis der er tegninger og billeder, som skal stå op fra bunden eller stikke ud fra væggen, skal de klippes ud med en ekstra flap. Flappen skal være forneden eller i siden, afhængigt af om tegningen/billedet skal sidde i kikkassens bund eller væg. Flapperne kan evt. farves i Dansk Side 4

5 bundens/sidens farve. Der skal ikke sættes noget fast på frontens bagside, da denne ikke kan ses, når man kikker ind i kassen. Kikkassen indvendig: Kikkassens vægge og loft dekoreres med billeder/tegninger/males, og alle tingene klistres, hænges eller sættes ind i kassen. Der skæres et lyshul i toppen af kassen og et kikhul i den ene ende. Alle kikkasserne udstilles. Eleverne snakker om, hvorledes de forskellige kikkassers landskaber ser ud. Hvordan er der blevet skabt dybde? Hvordan sidder figurerne fast? Hvilke ting indeholder kassen? Beskriver den et hyggeligt/farligt sted? Osv. Dansk Side 5

6 Dukketeater Dukketeater hører til i kategorien af dramatiske udtryksformer. Følgende er et eksempel på, hvordan man kan anvende dukketeater som udtryksform i forbindelse det overordnede emne Eventyr. Det er kun delen, hvor dukketeater indgår, der er detaljeret beskrevet. Beskrivelse: Eleverne skriver eventyr og fremstiller hånddukker. Hånddukkerne bruges til at fremføre elevernes egne eventyr som dukketeater. Formål: at eleverne samarbejder om eventyrdigtning at eleverne udtrykker sig dramatisk Forberedelse: Der indsamles vinflasker, så alle elever har hver sin flaske. Derudover samles aviser, garnog stofrester. Materialer til hånddukker: aviser til papmaché tapetklister køkkenrulle stof- og garnrester akrylmaling Vejledning: Før eleverne kan gå i gang med selv at digte eventyr, må de kende eventyrgenren. Det er derfor vigtigt, at der arbejdes indgående med eventyr først. Eleverne deles i grupper (helst 5 i hver gruppe). Hver gruppe skal nu digte et eventyr, som har samme antal personer, som der er elever i gruppen. Elever på yngstetrinnet kan ikke selv skrive eventyret, så i stedet tegner de en drejebog. Drejebogens tegninger illustrerer eventyrets handling. Når eventyrets handling er på plads, fordeler eleverne rollerne imellem sig. Dansk Side 6

7 Eleverne skal nu lave deres rolle/eventyrfigur som hånddukke. Fremstilling af hånddukker: En vinflaske bruges som stativ under fremstillingen af hånddukkens hoved. En papirkugle af avis på størrelse med en tennisbold placeres øverste. Herefter påsættes avisstrimler smurt med tapetklister. NB brug lange strimler, der kan række ned på begge sider af halsen! Ører, næse, øjenbryn, læber og andre ansigtstræk formes af køkkenrulle gennemvædet af tapetklister. Når papmachéhovedet har en passende størrelse, stilles det til tørre. Først når hovedet er helt tørt, kan det males. Hovedet tages af vinflasken ved at dreje og hive. Det er en god idé først at skære igennem papmachéen på halsen med en hobbykniv, så er hovedet nemmere at få af. Som hår kan man anvende garn. Garnet sættes også fast med tapetklister. Som krop bruges et stykke stof i passende størrelse. Fold stofstykket på midten og klip et hul til hovedet. Hænder kan klippes ud i pap og limes fast i stoffets fold på indersiden. Kroppen kan nu dekoreres med andet stof, knapper m.m., så kostumet passer til den rolle, dukken har i eventyret. Kun fantasien sætter grænser for, hvordan andet udstyr f.eks. kongekroner, tryllestave o. lign. udformes. Opførelse af dukketeater: Dukketeater kan sagtens opføres uden store kulisser og mange rekvisitter. Scenen kan laves af borde, der stilles lidt væk fra væggen. Hver gruppe kan lave en enkelt kulisse, som hænges på væggen, når de skal opføre deres eventyr. Har man tid og mulighed, kan man bygge en rigtig dukketeaterscene op og lave flere kulisser. Dansk Side 7

8 Planche Planchen er en meget udbredt udtryksform i skolen. Desværre lever mange af disse plancher slet ikke op til de formelle krav, man kan stille til udformningen af en planche. På en planche er billederne det vigtigste. Det er dem, der skal bære indholdet. Billederne skal sammen med tekst og farve udtrykke et enkelt og præcist, kort og klart budskab. Planchen som udtryksform kan med fordel vælges, når man vil fortælle en sags hovedindhold - ikke når man ønsker at beskrive en sag nuanceret og detaljeret. Beskrivelse: Eleverne laver en planche om et selvvalgt emne ud fra en række krav, som kan stilles til udformningen af en planche. Formål: at eleverne får kendskab til de specifikke formkrav, der stille til en planche at eleverne udformer en planche korrekt at eleverne selektivt udvælger stof og billeder til dette formål Formkrav til en planche: Billederne er hjertet i en planche. De bærer indholdet, og valg af synsvinkel er derfor vigtigt. Det skal få hovedbudskabet til at stå så klart som muligt. Billedtekster skal give nye, supplerende oplysninger til billedet. Øvrige tekster skal være korte og informative tekster i et enkelt og konkret sprog. De skal alle underbygge budskabet i billeder og grafik. Overskrifter skal fange opmærksomheden og lede hen mod det væsentlige. Layoutet skal vise sammenhængen mellem planchens enkelte dele, f.eks. ved farvevalg, valg af overskrifter og valg af typografi. Billedernes placering skal tydeligt vise sammenhængen med de enkelte elementer. En planche skal have en læseretning, som afspejler den rækkefølge, man ønsker, at tilskueren skal opfatte planchen i. (Kilde: Udtryksformer af Signe Holm-Larsen m.fl., Alinea) Dansk Side 8

9 Forberedelse: Inden eleverne selv går i gang med deres planche, skal de have en introduktion til denne udtryksform. Find en planche, som de ikke selv har lavet. Den må gerne være professionelt fremstillet. Bed eleverne om at tage stilling til følgende spørgsmål: Hvem henvender planchen sig til? Hvad er planchens budskab? Er budskabet enkelt og let at forstå? Er planchens layout så klart, at man på afstand kan se, hvad den handler om? Hvordan støtter ord og billeder hinanden? Hvordan passer farverne til planchens indhold? Lad til sidst eleverne komme med samlet vurdering af planchen dens indhold og virkemidler. Vejledning: Eleverne vælger selv et emne, de vil lave en planche om. Det må meget gerne være et emne, de har kendskab til i forvejen, da det er planchen som udtryksform, der er i fokus. Alle elever får udleveret elevarket på næste side som opskrift/huskeseddel. Vælg sammen med eleverne, hvilket format og materiale de enkelte plancher skal have. Lad eleverne starte med at finde billeder til deres planche. Billederne kan de lede efter i ugeblade, aviser, reklamer, kataloger eller på Internettet. Kræv, at de er meget selektive i deres udvælgelse og begræns evt. antallet af billeder, der må være på planchen. Først når eleverne har valgt billeder og skrevet billedtekster, skriver de planchens øvrige tekst. Sæt stor fokus på selve layout-processen. Eleverne skal være bevidste om farvevalg, skrifttyper og billed- og tekstplacering. Beslut sammen med eleverne, hvor plancherne skal udstilles. Dansk Side 9

10 Evaluering: Når alle plancher er færdige og hængt op, skal klassen vurdere om deres egne plancher lever op til de formkrav, der er blevet stillet. Lad evt. først den enkelte elev selv begrunde, hvordan hans/hendes planche lever op til de stillede krav. De andre elever må herefter stille uddybende spørgsmål og give respons. Dansk Side 10

11 At lave en planche elevark Når du skal lave en planche, skal du bruge følgende opskrift: Før du begynder på selve planchen: Tænk over, hvad du vil fortælle med din planche, og hvem du vil fortælle det til. Lav research om dit emne. Gå på jagt efter egnede billeder i f.eks. ugeblade, aviser, reklamer, kataloger eller på Internettet. Vælg en størrelse format og et materiale, der passer til dit emne og dets omfang. Når du laver din planche: Start med at lave en blyantskitse af, hvad der skal placeres hvor og hvordan på planchen. Det kaldes et rough. Bestem dig for hvilke farver og skrifttyper, du vil bruge, så de passer til budskabet i din planche. Sæt billeder og tekst op. Prøv forskellige placeringer, vælg den, du synes, virker bedst. Husk at tænke på læseretningen, altså hvilken rækkefølge tilskueren skal se/læse tingene i. Vælg en måde at lave ramme på; det kan gøres med f.eks. farver, papir eller andre materialer. Overvej, om det giver en særlig effekt enkelte steder at bryde rammen. Lim billeder og tekster fast på planchen. Vis evt. forbindelseslinjer med andre materialer f.eks. garn og nåle. Når du er færdig med din planche: Overvej, hvor du vil udstille din planche. Udstil den et sted, hvor den rigtig kommer til sin ret. (Kilde: Udtryksformer af Signe Holm-Larsen m.fl., Alinea, 1999) Dansk Side 11

12 Foredrag Foredrag er en mundtlig udtryksform, som eleverne skal opnå sikkerhed i på mellemtrinnet. Følgende forløb er dog mest velegnet til ældste mellemtrin eller ældstetrinnet. Et foredrag er et længere mundtligt indlæg, hvor man ikke alene beretter om og beskriver en sag. Man nævner også, hvad både man selv og andre mener, og man fortæller hvorfor. Et foredrag kan understøttes af AV-midler eller kombineres med andre udtryksformer. Beskrivelse: Klassens fælles emne er sport. Eleverne arbejder sammen to og to om at holde et foredrag om en bestemt sportsgren. Formål: at eleverne udtrykker sig levende og konkret mundtligt at eleverne lærer at bruge ordkort at eleverne bliver bevidste om afsender/modtager forhold at eleverne opnår sikkerhed i at understøtte deres foredrag med diverse virkemidler Forberedelse: Inden I starter på forløbet, skal eleverne vide, at foredraget er selve målet for forløbet. Derfor er det vigtigt, at eleverne ved, hvilke krav, du som lærer, stiller til deres foredrag. Stil krav om: at eleverne skal bruge ordkort under foredraget at de bruger AV-midler til at understøtte indholdet at der i foredraget indgår analyse, vurdering og argumentation På det medfølgende elevark står nærmere beskrevet, hvordan eleverne skal holde deres foredrag. Vejledning: Start forløbet med en brainstorm om sportsgrene. Sæt eleverne sammen to og to eller lad dem selv vælge, hvem de vil arbejde sammen med. Sammen beslutter parret, hvilken sportsgren de vil beskæftige sig med. Dansk Side 12

13 Eleverne undersøger og udforsker deres sportsgren. Lad dem bruge bøger, aviser, internettet, tv-udsendelser m.v. Stil evt. krav om, at eleverne interviewer en person, der dyrker sporten, eller én, der er træner. Det er op til eleverne selv at finde så mange oplysninger som muligt. Sæt på forhånd en dato for, hvornår eleverne skal holde deres foredrag. Lad dem evt. holde deres foredrag for klassens forældre ved et aftenarrangement. Lad dem selv lave en tidsramme for deres arbejde. Det er vigtigt, at de sætter tid af til at forberede deres foredrag. Sørg for, at de har små stykker karton til rådighed til deres ordkort. Vær også behjælpelig med AV-udstyret. Evaluering: En mulig måde at evaluere forløbet på er at optage eleverne på video, når de holder deres foredrag. Se videoen sammen i klassen. Lad de elever, der er på starte med at bedømme deres egen indsats. Lad dem bedømme: hvad der gik godt, hvad var svært og hvad kunne gøres bedre næste gang. Bagefter må de andre elever i klasse give deres respons. Fasthold hele tiden eleverne på, at de evaluerer ud fra de mål, der på forhånd var fastsat. Saml op på evalueringen til sidst og lav evt. en skriftlig bedømmelse til hver elev ud fra den respons, de har fået. Dansk Side 13

14 At holde et foredrag elevark Når du skal holde et foredrag, skal du følge følgende opskrift: Før dit foredrag, må du overveje følgende: Dit emne, din målgruppe, synsvinklen og budskabet så er der bedre mulighed for at overbevise. Disponér dit foredrags indhold skær det overflødige væk, sæt resten i en logisk rækkefølge. Hvordan kan sproget gøres klart og konkret? når man har forberedt, hvad man vil sige hvornår og hvordan, kan man bedre undgå for mange øh er. Hvilke AV-midler egner sig bedst til emnet? prøv om og hvordan de virker inden foredraget. Giv dig god tid til at lave ordentlige ordkort. Et ordkort er en huskeseddel med de vigtigste punkter, der giver dig større frihed end et gennemskrevet manuskript. Lav et hand out, dvs. en udskrift af oversigtsstof del det ud til tilhørerne, så de hele tiden kan følge med på det overordnede plan. Under selve foredraget: Præsentér dig selv, men gør det kort. Kun det skal med, som har betydning for foredragets emne. Begrund emnet for tilhørerne. Fortæl, hvorfor du synes, at de skal vide mere om netop det emne. Fortæl, hvordan du vil gå frem, og om du helst vil have spørgsmål undervejs eller til sidst. Fortæl om emnet. Gør din fremstilling så levende og konkret som muligt. Brug god tid på det, der er svært at følge med i, fx statistikker og andet talmateriale. Dansk Side 14

15 Efter foredraget: Læg op til en debat, hvor tilhørerne kan stille spørgsmål om emnet. Det kan være svært at bevare overblikket, for spørgsmålene kender man jo ikke på forhånd. Her er nogle gode råd: Hvis der er mange, der gerne vil spørge om noget, eller hvis man ikke kender forsamlingen, kan en ordstyrer hjælpe med at holde orden på, at spørgerne kommer til i rækkefølge og ikke bliver overset spørg en, både du og forsamlingen kender, om han eller hun vil hjælpe. Lyt opmærksomt til, hvad der spørges om, så du svarer på det, spørgsmålet drejer sig om. Hvis du er i tvivl om, hvad spørgeren egentlig mener, kan du fx sige: Skal jeg forstå dit spørgsmål sådan, at Svar på én ting af gangen. Hvis du ikke kan huske, om du har svaret på det hele, spørg så til sidst, om du har fået det hele med. Del gerne dit svar op i jeg er enig i og jeg er uenig i Bliv ikke nervøs. Tilhørerne spørger, fordi de er interesserede i det, du har sagt ikke fordi de vil genere dig. (Kilde: Udtryksformer af Signe Holm-Larsen m.fl., Alinea, 1999) Dansk Side 15

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet

Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet Ide: Betina Stegø, Ikerasak Bearbejdet til lærer-lærermappe af Kirsten Olsen Inerisaavik, maj 2007 Dansk på mellemtrinnet Side 1 Qivittut - Storyline

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Skole200 Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste Gentofte Et samarbejde mellem kirke og kulturmedarbejder Helle Hentzer & Karen

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Præsentationsteknik. Lille guide. Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk

Præsentationsteknik. Lille guide. Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk Præsentationsteknik Lille guide Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk Raymond Kolbæk raymond.kolbaek@sygeplejeskolen.com Temadag om præsentationsteknik november 2006

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

OPG 1: Iscenesæt et fotografi

OPG 1: Iscenesæt et fotografi Optagelsesprøve til Fotografisk Kommunikation lørdag 10. maj 2014 OPG 1: Iscenesæt et fotografi Deadline: Upload af løsning senest kl. 10.30. Skrive- og kreativitetsopgave: BALLETDANSER ALBAN LENDORF I

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Otto Frello Workshop på Varde Museum

Otto Frello Workshop på Varde Museum Otto Frello Workshop på Varde Museum Workshoppen er udviklet og afprøvet af Skanderup Efterskole 9:00 Ankomst Varde Museum. Vi bærer materialer ind og gør klar (Nb: husk, bestil særåbning fra kl. 9:00

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk?

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk? Danskdag lørdag den 6. maj 2006 Hvad hedder det nu på dansk? Fokus Frihed autencitet - motivation Undervisningsstrategier Læs om det Skriv om det Lyt til det Se på det Tal om det Aktiviteter: Frilæsning

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne.

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. OPGAVER TIL ROMANEN side 9 33 1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. 2. Lav en karakteristik af Emma Aren (farmor) jævnfør ovenstående.

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Planlægningsguide til situationsdidaktik

Planlægningsguide til situationsdidaktik Planlægningsguide til situationsdidaktik Af Jeppe Bundsgaard og Simon Skov Fougt Denne planlægningsguide er et arbejdspapir for den enkelte lærer, når der skal planlægges et situationsdidaktisk forløb

Læs mere

Hvad skal jeg lære? Mine mål for - hvad jeg skal lære - for at klare mig godt. Ud fra det - som jeg har svært - ved at lære.

Hvad skal jeg lære? Mine mål for - hvad jeg skal lære - for at klare mig godt. Ud fra det - som jeg har svært - ved at lære. Mit Billede Mit Navn Hvad skal jeg lære? Mine mål for - hvad jeg skal lære - for at klare mig godt på skolen, blandt kammerater og senere hen i livet. Ud fra det - som jeg har svært - ved at lære. Ud fra

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Gratis prøve Agnes Ingersen Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Foto Claus Eliasen Denne bog er dedikeret min far der døde 5 dage før færdiggørelsen af bogen. Forlaget Ingersen www.forlagetingersen.dk

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn SaBInE L emire 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn Til Philip, Florian, Manon og Inès Tak for masser af inspiration 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn er en idé-bog til ting, du enten kan lave til dit barn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere

Ordforklaring side 73

Ordforklaring side 73 Ordforklaring side 73 I retten har man en forsvarer, det har man ikke i BT og Ekstra Bladet! Hvad du ser er nyheder hvad du ved er baggrund hvad du føler er opinion! Interviewerens kunst består i at stille

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter . Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter Introduktion I debatkonkurrencen mødes 2 hold med 3 deltagere og debatterer et emne foran et publikum og hinanden. Debattørernes rolle er at forfægte forskellige

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Mobilen i undervisningen

Mobilen i undervisningen Mobilen i undervisningen Mange lærere har heldigvis fået øjnene op for, at mobiltelefonen med fordel kan inddrages i undervisningen. De små elektroniske apparater fylder jo rigtig meget i vores elevers

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec + Virale piger Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A Mercantec + Status Brobygning uge 8 Undervisningsforløb i 1.g Brobygning efterår 2014 Undervisningsforløb i 2.g efterår 2014 Pige med

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Livet på mellemtrinnet

Livet på mellemtrinnet Livet på mellemtrinnet I det følgende vil vi i udpluk fortælle om livet på mellemtrinnet. Organisering Hellerup skole har 3 mellemtrinsområder, også kaldet hjemområder, som hver især huser børn fra 4.

Læs mere

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com Introduktion Formålet med dette undervisningsforløb er at arbejde med elever på mellemtrinet på en ny og spændende måde. Elevmaterialet består af en wikispace, som er en 2.0 baseret hjemmeside, hvor samarbejde

Læs mere

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj I vinterhalvåret inviterer ARC folkeskolens mindste elever til leg og læring i samspil med affaldsudstillingen, i vores gamle kontrolrum. Ved besøget lærer eleverne at sortere affald i otte fraktioner,

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Fuld fart frem. besøg på egen hånd klassetrin 3.-6. klasse varighed: 1 t 30 min

Fuld fart frem. besøg på egen hånd klassetrin 3.-6. klasse varighed: 1 t 30 min Fuld fart frem besøg på egen hånd Her har du undervisning du selv udfører med dine elever i vores udstilling på Den Blå Planet, hvor fokus er på bestemte morfologiske træk. Du får eleverne til at observere

Læs mere

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC HF enkeltfag Design C Linda Bendiks

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Eventyr et forløb i 1.klasse ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om eventyr Forløbet om eventyr er et

Læs mere