Indhold. Serviceområder. Årsregnskab Oversigter. Borgmesterens forord 3. Politisk organisation 4. Administrativ organisation 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Serviceområder. Årsregnskab 2011. Oversigter. Borgmesterens forord 3. Politisk organisation 4. Administrativ organisation 5"

Transkript

1 Indhold Borgmesterens forord 3 Politisk organisation 4 Administrativ organisation 5 Serviceområder Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab 6-7 Center for Teknik og Miljø 8-9 Center for Kultur, Plan og Erhverv Center for Omsorg og Ældre Center for Dagtilbud og Skoler 15 Center for Psykiatri og Handicap 16 Center for Job og Arbejdsmarked 17 Center for Børn, Unge og Familier Center for Ejendomme 20 Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Center for Politik og Organisation 23 Årsregnskab 2011 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt 24 Vurdering af regnskab Anvendt regnskabspraksis Oversigter Balance Noter regnskab Nøgletal 40 2

2 Borgmesterens forord I 2011 kom der styr på økonomien i Helsingør Kommune. Det var et enigt byråd, der vedtog, at der skulle være 150 mio. kr. i kassebeholdningen. Senere blev det nedsat til 70 mio. kr. Men økonomien hang sammen, og det var det vigtigste. 70 mio. kr. er kun et skridt på vejen. Fremadrettet er det ikke nok til at modstå svingende økonomiske udfordringer, hvilket desværre bliver bekræftet allerede i foråret 2012 med ny udligningsreform, ny budgetlov og beslutninger i Byrådet om nye driftsudgifter. I 2011 satte vi mange gode ting i gang i kommunen. Når jeg kommer rundt, hører jeg positive røster fra erhvervslivet. Ja, vi fik en skidt placering i Dansk Industris erhvervsbarometer, men vi tager kritikken til os. Vi sætter os ikke hen i et hjørne og surmuler. Vi handler. One Stop Erhvervsservice er et af de konkrete tiltag, som vi har sat i gang, og som skal være erhvervslivets lette indgang til kommunen. Væk med bureaukratiske sagsgange, vi vil gerne finde løsninger for erhvervslivet også når det er svært. Kultur og klima Helsingør er en klimakommune, og det er et ansvar, vi tager seriøst. Helsingør Kommune indgik i 2011 Danmarks største ESCO projekt, hvor 89 af kommunens ejendomme skal energirenoveres. På den måde vil vi både reducere CO2 udledning og spare en masse penge- som vi kan bruge på andre og vigtigere ting end at fyre for gråspurvene. Helsingør Kommune er en af de kommuner i Danmark, der investerer mest i kultur pr. indbygger. Investeringer i kultur vil altid være et emne og en prioritering, der vil blive diskuteret- både ude i stuerne og på rådhuset, men ikke desto mindre ved vi, at vores Kulturværft allerede trækker rigtig mange gæster til og er blevet samlingspunkt for mange borgere i kommunen. Vores satsninger inden for erhvervslivet, klimaet og kulturlivet peger alle sammen i en god retning og giver troen på, at vi er på rette vej. Trivsel og omdømme 2011 var også året, hvor vi gennemførte en stor trivselsundersøgelse blandt alle kommunens ansatte. Undersøgelsen viste, at både medarbejdere og ledere er godt tilfredse med deres arbejdsplads og deres daglige arbejde. Der hvor det haltede, var de ansattes syn på Helsingør Kommunes omdømme. Kommunens ansatte tror simpelthen ikke, at Helsingør Kommune har et godt omdømme. Hvis man ser isoleret på mediebilledet, er det ikke svært at forstå. Vi skal alle være bedre til at tale os selv og vores arbejde op. Mere end 5000 ansatte gør dagligt et kæmpe stykke arbejde for kommunen og for kommunens borgere- det skal vi være stolte af, og vi skal ikke være bange for at fortælle om det. Fra 1. januar 2011 blev forvaltningerne nedlagt, og i stedet blev 12 centre etableret. Direktionen gik fra syv til tre, som i dag sidder samlet på Helsingør Rådhus. Ambitionen er at sikre en mere effektiv drift til fordel for både borgere og ansatte men også at have mere fokus på, at vi er én Helsingør Kommune med én fælles vision og fælles retning. Al forandring er svær. For nogen ansatte har det betydet nye arbejdssteder, nye kolleger og nye arbejdsopgaver, og det stiller krav til alle. Jeg er imponeret over det gå på mod og den positive tilgang rigtig mange ansatte har vist i den store forandringsproces, som det har været. Med venlig hilsen Johannes Hecht-Nielsen Borgmester i Helsingør 3

3 Politisk organisation Byrådet pr. 1. januar 2010 til 31. december 2013 Byrådet Det Konservative Folkeparti (8) Socialdemokraterne (7) Socialistisk Folkeparti (4) Venstre (2) Dansk Folkeparti (2) Enhedslisten (1) Lokaldemokraterne (1) Økonomiudvalget Johannes Hecht-Nielsen (V) Henrik Møller (A) Per Tærsbøl (C) Malene Carmel (C) Bente Borg Donkin (F) Ib Kirkegaard (O) Allan Berg Mortensen (Ø) Socialudvalget Henrik Møller (A) Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Fuat Yalan (A) Erling Hansen (C) Jens Bertram (C) Bente Borg Donkin (F) Ib Kirkegaard (O) Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Hans Andersen (V) John Christensen (A) Betina Svinggaard (A) Jens Bertram (C) Morten Westergaard (C) Christian Saggau (F) Katrine Vendelbo Dencker (O) - orlov indtil Claus Schnoor (O) - indtil Teknisk Udvalg Erling Hansen (C) Gitte Kondrup (A) Jørgen E. Hansen (A) Sten Kallenbach (C) Jørgen Lysemose (F) Ejendoms- og Miljøudvalget Jørgen Lysemose (F) Per Christensen (A) John Christensen (A) Per Slot (C) Sten Kallenbach (C) Tom Pedersen (C) Allan Berg Mortensen (Ø) Børne- og Ungeudvalget Gitte Kondrup (A) Malene Carmel (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Katrine Vendelbo Dencker (O) - orlov indtil Claus Schnoor (O) indtil Hans Andersen (V) Kulturudvalget Malene Carmel (C) Fuat Yalan (A) Per Slot (C) Per Tærsbøl (C) Christian Saggau (F) Idræts- og Sundhedsudvalget Jørgen E. Hansen (A) Betina Svinggaard (A) Tom Pedersen (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) 4

4 Administrativ organisation Borgmester Johannes Hecht-Nielsen Direktionen Kommunaldirektør Bjarne Pedersen Anders Mørk Hansen Laila Kildesgaard Helsingør Kommunes 12 Centre Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Centerchef Rikke Reiter Center for Teknik og Miljø Centerchef Claus Bo Frederiksen Center for Kultur, Plan og Erhverv Centerchef Stella Hansen Center for Omsorg og Ældre Centerchef Helene Rasmussen Center for Dagtilbud og Skoler Centerchef Birgitte Wittendorff Center for Psykiatri og Handicap Centerchef Rolf Monberg Center for Job og Arbejdsmarked Centerchef Mette Gregersen Center for Børn, Unge og Familier Centerchef Birgitte Wittendorf Center for Ejendomme Centerchef Inger Dreyer Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Centerchef Pernille Madsen Center for Økonomi og Styring Centerchef Lars Rich Center for Politik og Organisation Centerchef Pernille Holmgaard 5

5 Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Budgetområder Sundhed Idræt og Fritid Antal fultidsansatte (ekskl. Administrativt personale fremgår på budgetområde 826) Drift (1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Driftsoverførsler til Anlæg (1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Anlægsoverførsler til Forløbsprogrammer for KOL og type 2 diabetes Der er i 2011, i et tæt samarbejde med Region Hovedstaden, Helsingør Sygehus og almen praksis, udviklet og afprøvet forløbsprogrammer for borgere med hhv. KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) og type 2 diabetes. Et forløb strækker sig over 10 uger, og indeholder en kombination af holdbaseret undervisning og fysisk træning, samt tilbud om individuel diætvejledning og rygestoprådgivning. Der kræves en lægehenvisning for at deltage i forløbsprogrammet. Patientuddannelse og rehabilitering af borgere med en kronisk sygdom, medvirker til at styrke borgernes handlekompetence og egenomsorg, og øger hermed muligheden for at forebygge følgesygdomme og leve godt med sin sygdom. De foreløbige resultater fra pilotafprøvningen af KOL og type 2 diabetesprogrammerne viser, at deltagerne har opnået et forbedret fysisk funktionsniveau, forbedrede kliniske værdier, en øget viden og forståelse for egen sygdom samt bedre håndtering af egen sygdom, der er etableret et struktureret og styrket samarbejde mellem hospital, almen praksis og kommune på KOL og diabetesområdet, lægerne i stor udstrækning har henvist patienter til rehabiliteringsprogrammerne og har tilkendegivet, at kommunens indsats dækker et stort behov hos deres patienter. Kommunens indsatser på dette område forventes at bidrage til at nedbringe antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og kommunale merudgifter til bl.a. hjemmehjælp, plejehjem, hjælpemidler og genoptræning. KOL og type 2 diabetes forløbsprogrammerne udbydes fra 1. januar 2012, som en driftsopgave i kommunen. Uddannelses-bazar I december 2011 holdt Integrationsrådet en velbesøgt Uddannelses-bazar i samarbejde med UU Øresund, SSPK, Erhvervsskolen og en række foreninger. Til dette arrangement informerede vejledere om det danske uddannelsessystem på arabisk og tyrkisk, ligesom ungdomsuddannelserne havde stande med studievejledere og unge rollemodeller. Målgruppen var primært den del af forældrene, som alene pga. sproget, ikke deltager i andre uddannelsesarrangementer. Gruppen bag arrangementet oplevede stor spørgelyst blandt de fremmødte, og en stor tilfredshed med at få præciseret begreber som uddannelsesparathed. Arrangementet lagde desuden vægt på forældrenes mulighed for at støtte de unge i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Uddannelses-bazaren gentages i december Foreningsportal I 2011 gik Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab i gang med at forbedre det bookingsystem, som foreningerne bruger, når de skal booke en gymnastiksal eller et klasselokale til en aktivitet. Målet er en egentlig Foreningsportal, der samler foreningernes henvendelser om lokaler, indberetning af medlemmer og tilskud. Derudover skal Foreningsportalen give borgerne en nem adgang til at finde foreninger, fx i deres lokalområde. 6

6 Der er cirka 300 registrerede foreninger i Helsingør Kommune idrætsforeninger, spejdergrupper, kulturelle foreninger og sociale foreninger. Dertil kommer aftenskolerne, der også er foreninger. Arbejdet med Foreningsportalen fortsætter i Fra foreningspas til fritidspas Forenings- og Fritidsudvalget har siden 2009 tildelt foreningspas til børn og unge, der ellers ikke har mulighed for en aktiv fritid. Medarbejdere fra familierådgivningen, jobkonsulenter, sundhedsplejersker og andre medarbejdere med kendskab til familierne har indstillet omkring 50 børn og unge med såvel dansk som etnisk minoritetsbaggrund, i perioden Foreningspasset har dækket kontingent og i nogle tilfælde også udstyr, fx fodboldstøvler. Fra 2012 er et nyt Fritidspas på kommunens budget, og vil kunne introducere endnu flere børn og unge til et aktivt fritidsliv. Foreningspasset fortsætter indtil den nye ordning er etableret, som en del af SSPK s forebyggende arbejde. Elite- og talentudvikling Fonden Elite 3000, som udmønter hovedparten af kommunens eksisterende eliteidrætspolitik, har oprettet en pulje, der skal støtte talentudvikling i mindre og andre idrætsgrene end fodbold og håndbold. Puljen skal endvidere støtte opkvalificering af lokale trænere og instruktører. Tiltaget har skabt yderligere sammenhæng i talentudviklingen og skabt basis for etablering af et talentudviklingstilbud, der ligger i naturlig forlængelse af den kommunale idrætslinje på 7-9 klassetrin. Der er pr. januar 2012 oprettet en tidsbegrænset stilling, med det formål, at afdække forskellige modeller for talentudvikling for unge mellem år. Idrætsfaciliteter kunststofbaner Med en anlægsbevilling i 2011 på ca. 7 mio. kr. er projekteringen af kunstgræsbane nr. 3 ud af 5 igangsat. Kunstgræsbanen anlægges på Hornbæk Idrætsanlæg på en eksisterende græsbane, der gennem de sidste par år ikke har været egnet som almindelig græsfodboldbane grundet defekte dræn. Med etablering af kunstgræsbane nr. 3 optimeres forholdene for vintertræning betydeligt for boldklubberne i Helsingør Kommune. 7

7 Center for Teknik og Miljø Budgetområder Park og Vej Lystbådehavne Miljø og natur Antal fultidsansatte (ekskl Administrativt personale fremgår på budgetområde 826) Drift (1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Driftsoverførsler til Anlæg (1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Anlægsoverførsler til Kollektiv trafik Der er blevet indført A-buslinje (højfrekvent bus) i Helsingør. Øvrige bybuslinjer er blevet omlagt på baggrund af en evalueringsrapport om busnettet. Fremover vil det således blive hurtigere at komme frem og lettere at få overblik over busruterne. Der er desuden blevet etableret fire Superbusstoppesteder med gode ventefaciliteter, vandpost, cykelpumpe og motionsredskab. Sikre skoleveje Der er blevet fortaget forbedring af veje ved Hornbæk Skole samt Tibberupskolen, for at gøre skolevejen mere sikker og tryg. Ved Hornbæk Skole er forbedringerne foretaget i form af lokal hastighedsbegrænsning i skoletiden, fartviser, røde cykelstrimler, røde opmærksomhedsfelter i kryds, samt indkørselsforbudszone i morgentimerne på vejene rundt om skolen. Ved Tibberupskolen er der lavet fartdæmpet område, med indsnævring af Kofod Anchers Vej ved busstoppestedet, skolepatruljeanlæg og rød cykelstrimmel. Derudover opstramning af krydset Idrætsvej/Kofod Anchers Vej. Cyklistplan borgere har i 2011 lånt en foldecykel, som de har kombineret med kollektiv trafik. Alle disse ture er blevet registreret. Trafiksikkerhed I 2011 er der blevet gennemført en kampagne, kaldet Lys på med Ludvig, om lys på cykler for kommunens 4. klasser. Trafiksikkerhedsrådet har i den forbindelse monteret induktionscykellygter på over 80 % af 4. klasse-elevernes cykler. Der er blevet foretaget ulykkesbekæmpelse flere steder i kommunen. Bl.a. er cykelstien blevet afkortet på Kongevejen ved krydset Kongevejen/Stubbedamsvej og der er blevet foretaget signaljustering. Der blevet opsat stationære fartvisere på Nordre Strandvej i hhv. Hornbæk og Ålsgårde. Derudover er der blevet foretaget sikring af fodgængerovergang ved Kulturværftet, med røde opmærksomhedsflader på kørebanen, tiltag på fortov for synshandicappede, samt tydeliggørelse af området ved fodgængerfeltet ved bl.a. opgradering til LED-fodgængerblink. Tilgængelighed I 2011 er der blevet foretaget forbedring af tilgængeligheden for synshandicappede i Helsingør, med etablering af ledelinjer og opmærksomhedsfelter. Dette er blevet gjort i Stengade mellem Færgestræde og Helsingør Bycenter, samt i Bjergegade og Stjernegade mellem Stengade og Sudergade. Cykelstien på Nordre Strandvej er blevet videreført til Højstrupvej. 8

8 Byrum I Munkegade er det historiske byrum blevet renoveret med ny belægning, beplantning og gadebelysning. I Helsingør by, er der udsat 40 krukker med sommerblomster. Derudover er der blevet etableret et forsøg, hvor der er udsat 18 vinterkrukker på 3 udvalgte steder i Helsingør by. Ved Falkenberg plejehjem og Apperupskolen, er der etableret et forsøg med LED-stribebelysning. Fremkommelighed Der er lavet nyt signalanlæg med brandmandscensor på Klostermosevej. Dette projekt har til formål, at lette bussernes udkørsel fra Fabriksvej til Klostermosevej. Samtidig er der introduceret en ny teknisk løsning, hvor brandfolks fremkørsel til brandstationen kan foregå med prioritet i tre signalregulerede kryds. Der er i 2011 etableret busprioritering og trafikstyring i signalanlæggene Esrumvej/Gefionsvej og Gurrevej/Gefionsvej med det formål, at gøre busdriften mere attraktiv ved bl.a. at øge rejsehastigheden. Kabellægning Ny LED-vejbelysning på Klostermosevej (1.etape) er etableret, som en del af den årlige udskiftning af vejbelysning. Sikring af stinet Ny gangbro over Klostermosevej samt istandsættelse af Poppelstien: En nedslidt betonbro over Klostermosevej er i 2011 blevet udskiftet med en stålbro i et slankere og mere elegant design. Belægningen på Poppelstien er ved samme lejlighed renoveret, og beplantningen langs stien er beskåret. Fritlægning af 1400 m. af Egebækken fra Kongevejen til Agnetevej I 2011 er der foretaget fritlægning af 1400 m. af Egebækken fra Kongevejen til Agnetevej. Med tiden vil der udvikle sig en fin flora og fauna langs vandløbet, og forhåbentlig vil de ørreder der findes i Egebæksvang vandre op i det nye vandløb. Der er etableret en trampesti på den vestlige side af vandløbet fra Rørtangvej til Agnetevej. Projektet har desuden blotlagt én af de smukke gamle stensatte brønde, og et stykke af en 150 år gammel stenkiste. Fritlægningen er gennemført med støtte fra FødevareErhverv og EU. One Stop Erhvervsservice Nu er der én indgang til kommunen, hvor virksomheder får vejledning, forhåndsdialog og hurtigt svar. Det er blevet nemt og enkelt at få sin sag myndighedsbehandlet. 9

9 Center for Kultur, Plan og Erhverv Budgetområder Kultur Erhverv Klima Antal fultidsansatte (ekskl. Administrativt personale fremgår på budgetområde 826) Drift (1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Driftsoverførsler til Anlæg (1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Anlægsoverførsler til Klima På klimaområdet er der arbejdet med, at nedbringe kommunens CO 2 udledning, både som virksomhed og som geografisk område. Der er i perioden realiseret en samlet reduktion i CO 2 -udledningen på 7 %, således at klimakommuneaftalen med et årligt krav på 2 % er opfyldt. Kommunens klimaindsats har i 2011 især drejet sig om, at reducere energiforbruget i kommunens egne bygninger. Dette er sket ved at sætte fokus på ændret adfærd hos medarbejdere og brugere. Projekt om medarbejdernes klimaindsats er gennemført i fase 1 og 2 og afsluttes i På flere skoler har der været kampagner for at ændre elevernes adfærd. Kommunens ejendomscenter har desuden arbejdet med at gøre ESCO-projekt med energirenovering af kommunens bygninger klar til implementering. Der har i 2011 været afholdt arrangementer og udstillinger, for at oplyse borgerne om muligheder for at reducere energiforbruget i egne boliger. Med etablering af Husets Web, stiller kommunen en energiberegner til rådighed på internettet, hvor borgeren kan få en handlingsplan, der beskriver mulighederne for at realisere energibesparelser i boligen. I forlængelse heraf er der indgået samarbejde med en række håndværkere, om at tilbyde rådgivning til borgere om energirenovering. Kommunen har i samarbejde med Nordsjællands Erhvervsskole i 2011, forberedt en klimauddannelse for håndværksmestre med henblik på, at fremme klimarenovering som forretningsområde i kommunen. Uddannelsen iværksættes i marts Kommunen blev i 2011 Lead-partner på EUprojektet Klimasundet, hvor der gennem en række netværksmøder sættes fokus på erfaringsudveksling af viden på klimaområdet på tværs af Øresund. Kultur Kulturværftet og Bibliotekerne Kulturværftet med Hovedbiblioteket åbnede i oktober Bibliotek, scener og mødelokaler har kunne fremvise gode besøgstal til de afholdte arrangementer, og der har i 2011 været en række nyskabende arrangementer. Det gælder bl.a. Knejpefestival i samspil med byens værtshuse, forfatterarrangementer med bl.a. Siri Hustvedt, Paul Auster samt Régine Deforges. Hertil kommer udstillinger i Kulturværftets udstillingsrum Krydsfeltet. Samtidig har Hovedbiblioteket stået for en række særlige arrangementer for grupper særligt børn. Drift og økonomi af Kulturværftet har været præget af forsinkelser i færdiggørelsen af byggeri, herunder det tilhørende køkken. Der er i 2011 etableret selvbetjeningsbibliotek på Hornbæk Bibliotek. Selvbetjeningsbibliotek har været under etablering på Espergærde Bibliotek og blev indviet primo Selvbetjeningsbibliotekerne har åbent uden for bibliote- 10

10 kernes normale åbningstid, dvs. om aftenen på hverdage og om eftermiddagen om lørdagen. Regional Kulturaftale I december 2011 indgik 26 sjællandske kommuner en fælles regional kulturaftale med staten for perioden Aftalen indebærer, at der i perioden vil være samlede regionale projektmidler på ca. 22 mio. kr. fra hhv. stat, region og kommuner. Helsingør Kommune indgår i fire projekter: KO- MON (kulturens motionsdag og hemmelige stier), Kreative Børn, Det Aktive Byrum og Festival. Kunstskab Projektet Kunstskab er gennemført som pilotprojekt med Skolen ved Gurrevej, Hornbæk Skole og Mørdrup Skoles 2. og 7. klasser i samarbejde med Læreruddannelsen Metropol, Danmarks Pædagogiske Universitet. Videreudviklingen af dette indgår i projektet, Kreative Børn, under den regionale kulturaftale. Aftale mellem museerne i Nordsjælland De lokalhistoriske museer i Gribskov, Hillerød og Helsingør har i 2011 indgået en forpligtende samarbejdsaftale, omhandlende bl.a. samarbejdsprojekter indenfor museumslovens bestemmelser vedr. indsamling, bevaring, registrering, formidling og forskning. Der er indledt dialog med yderligere 6 kommuner. Samarbejdsaftaler med kulturinstitutioner Der er i 2011 indgået samarbejdsaftaler med de ikke-kommunale kulturinstitutioner, som der ydes flerårige tilskud til. Det gælder Helsingør Teater, Teknisk Museum, Søfartsmuseet og Athelas. Endvidere er egnsteateraftalen med Hamlet Scenen blev forlænget for perioden Turisme I 2011 blev turismeområdet overført fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget til Kulturudvalget. Efterfølgende blev kommunens repræsentation i Visit Nordsjælland ændret således, at formanden for Kulturudvalget er medlem af bestyrelsen i stedet for, som tidligere, Vækst & Videns direktør. Det betød samtidig, at kommunens bidrag på 1,3 mio. kr. til Visit Nordsjælland, bliver betalt direkte til Visit Nordsjælland. I 2011 blev en strategi for Visit Nordsjælland vedtaget af bestyrelsen. I efteråret 2011 påbegyndte Kulturudvalget arbejdet med en turismestrategi- og handlingsplan, som skal lægge retningen for kommunens turismeindsats gennem både Visit Nordsjælland og Vækst & Viden. Erhverv One Stop Erhvervsservice blev sat i gang 2011, med ansættelse af en medarbejder i Center for Teknik og Miljø til at koordinere virksomhedshenvendelser, særligt til det tekniske område. Målet er at forbedre kommunens service overfor erhvervslivet. Kommunen indgik sammen med en række andre kommuner i Hovedstadsregionen i 2011 i et projekt om Samarbejde om proaktiv investeringsfremme. Copenhagen Capacity leder projektet, der har til formål, at identificere og markedsføre erhvervsmæssige klynger på tværs af kommunegrænser. Erhvervs- og Vækstpolitik blev udarbejdet i 2011 og endelig vedtaget primo Endelig blev der i 2011 etableret en pulje til Kreative Klynger med henblik på, at fremme virksomheders samarbejde om etablering af kreative klynger. Gennem kommunens bidrag til Vækst & Viden er der i 2011 arbejdet for at udbygge netværksdannelsen i erhvervslivet. Almene boliger I 2011 blev Rådet for Almene boliger etableret, med repræsentation fra kommunens tre store boligselskaber samt politikere fra Socialudvalget, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget samt Økonomiudvalget. Endvidere har kommunen som led i styringsreformen gennemført styringsdialogsamtaler med alle de boligselskaber, som har almene boliger i Helsingør Kommune. Planlægning Planstrategi blev vedtaget i 2011, som grundlag for den kommunale planlægning og kommunens Erhvervs- og Vækstpolitik. Planstrategien indeholder 5 strategiske spor: I nærkontakt med verden, En flerstrenget erhvervsudvikling, Tænd lys i fyrtårnet, Tæt by mere natur og En sund investering. I 2011 er der arbejdet med og vedtaget en række lokalplaner, der skaber rammer for detailhandel og erhverv i Hornbæk, Espergærde og Helsingør. Kulturhavn Kronborg Landskabsprojektet Kulturhavn Kronborg realiseres i et partnerskabssamarbejde mellem Helsingør Kommune, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tidl. Slots- og Ejendomsstyrelsen) og RealDania. Sidstnævnte finansierer en væsentlig del af projektet. I efteråret 2010 og foråret 2011 var der pause i Kulturhavn Kronborgs anlægsarbejder. Pausen 11

11 var aftalt fra start, og havde til formål at tilvejebringe et tilstrækkeligt overblik over den første del af projektets (basisprojektets) økonomi, før der blev truffet beslutning om igangsættelse af optionsprojekterne, som omfatter de afsluttende belægningsarbejder og opsætning af belysning og inventar. Pausen blev en del længere end oprindeligt planlagt, blandt andet fordi, at naboprojekterne lagde beslag på store dele af værftspladsen til byggeplads og udførelse af grundvandskølingsanlæg til Kulturværftet, og derfor kunne lednings- og belægningsarbejderne ikke udføres på pladsen. Færdiggørelsen af basisarbejderne og påbegyndelsen af optionsarbejderne blev derfor først startet på Kongekajen i april, og på værftspladsen og Scholtens Ravelin i juni Belægningsarbejderne på Kongekajen blev gennemført henover sommeren og stod færdig til ibrugtagning i forbindelse med cykelløbet Post Danmark Rundt den 5. august Belægningsarbejderne på værftspladsen og Scholtens Ravellin strækker sig helt frem til forsommeren Den samlede økonomiske ramme for Kulturhavn Kronborg er fortsat 291 mio. kr. (indeks 2008). Helsingør Kommunes andel af projektet forventes at blive 103 mio. kr. (indeks 2008). Udgifterne finansieres dels af en betydelig donation fra RealDania, dels af Selvstyrehavnen. Ved udgangen af 2011 har Helsingør Kommune afholdt netto udgifter for ca. 66 mio. kr. Donationen fra RealDania udgør ca. 51 mio. kr., som er indgået i takt med afholdelse af udgifter. Helsingør Kommunes udgift til projektet kan først gøres endeligt op i forbindelse med projektets afslutning i

12 Center for Omsorg og Ældre Budgetområde Omsorg og Ældre Antal fultidsansatte (ekskl. Administrativt personale fremgår på budgetområde 826) Drift (1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Driftsoverførsler til Anlæg (1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Anlægsoverførsler til Etablering af pårørendenetværk 1. april 2011 blev der ansat en pårørendekonsulent. Der blev udarbejdet informationsmateriale og holdt informationsmøder i hele kommunen. Pårørendecaféen i Murergade blev indrettet og åbnet. Her er der personlig rådgivning og støttesamtaler. Der er afholdt tre pårørendegruppeforløb og syv offentlige temamøder i hele kommunen. Pårørendekonsulenten fungerer som mægler ved samarbejdsproblemer mellem pårørende og plejehjem/hjemmepleje og underviser samtidig personalet i forebyggelse af konflikter med pårørende. Information til borgerne En arbejdsgruppe har, i samarbejde med en borgergruppe, arbejdet med modernisering af oplysninger om tilbud og ydelser indenfor ældreog aktivitetsområdet på Helsingør Kommunes hjemmeside. 1. januar 2012 åbnede den reviderede side for kommunens ældre og seniorer. Der er endvidere blevet udarbejdet en informationspjece om Forebyggelse og Visitation. Ligeledes er der er blevet udarbejdet nye informationspjecer for ældreboliger og plejehjem. De nye pjecer er opdateret i forhold til fakta. Derudover er sprog og indhold blevet mere læsevenligt. Velfærdsteknologi Den 21. februar 2011 blev der afholdt et borgermøde om teknologiske hjælpemidler. Som opfølgning på borgermødet, og som et led i udmøntningen af ældrepolitikken, er der i løbet af 2011 blevet investeret i og afprøvet en række velfærdsteknologiske hjælpemidler, bl.a. robotstøvsugere, automatiske toiletter, toiletsædeløftere og robotsæler. Formålet med afprøvning af velfærdsteknologiske hjælpemidler er, at gøre borgerne mere selvhjulpne, øge borgernes livskvalitet, samt understøtte et godt arbejdsmiljø hos medarbejderne i Hjemmeplejen og på plejehjemmene. En evaluering viser, at velfærdsteknologierne modtages overvejende positivt af brugerne. De er nysgerrige og positive, men for mange er det stadig et stort skridt at bruge velfærdsteknologi. På baggrund af de indhentede erfaringer er det svært at konkludere de økonomiske effekter af teknologierne. Hjælpemidlerne skal ses som en del af en større indsats til at sikre mere selvhjulpenhed blandt kommunens borgere, hvilket på sigt giver besparelser. Endvidere kan hjælpemidlerne forbedre personalets arbejdsvilkår og lette arbejdsgange, hvilket ligeledes kan give besparelser. Udmøntning af ældrepolitikken Gennem hele 2011 har der været igangsat projekter som en del af udmøntningen af ældrepolitikken, heriblandt brugerindddragelse og hverdagsrehabilitering, bedster i børneinstitution, ældre underviser ældre, etablering af pårørendenetværk, flytning af aflastningspladser (Pr er Helsingør Kommunes i alt tre aflastningspladser flyttet fra Træningscenter Poppelgården til plejehjemmet Bøgehøjgård), overvejelser omkring egen boligsituation generelt om den ældres boligsituation og mulige løsninger, fokus på sund kost, herunder etablering af indkøbsordning og afholdelse af temaeftermiddage om kost/ernæring, pensionistmotion. 13

13 Frivilligcenter Helsingør Frivilligcenter Helsingør blev etableret 1. september Frivilligcentret har som opgave at være en paraply for foreninger og organisationer, som arbejder med frivilligt socialt arbejde i Helsingør Kommune. Herunder medvirken til udvikling af nye samarbejdsfora f.eks. til vores erhvervsliv mm. Brugerinddragelse og hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering er et tilbud om træning i hverdagsaktiviteter, som borgerne søger hjemmehjælp til. Omdrejningspunktet i hverdagstræning er, at arbejde med de aktiviteter, som giver mening for borgerne. Projektet er en del af udmøntningen af ældrepolitikken. Træningen i hverdagsaktiviteter foregår i borgernes hjem og er bygget op om de daglige gøremål. Hjemmeplejens medarbejdere er blevet undervist i at udføre hverdagstræning, og de har fokus på den hjælp og vejledning, som passer bedst til den enkelte borger. Revurdering af rengøring 2 I forbindelse med, at Byrådet den 9. maj 2011 afskaffede rengøring standard 2, er samtlige 829 modtagere af denne ydelse blevet revurderet. Revurderingen af borgerne er foretaget af Forebyggelse og Visitation i løbet af efteråret Revurderingen er foregået ved, at visitatorerne har besøgt alle borgere med en rengøring standard 2, med henblik på at vurdere om de opfyldte kriterierne for en standard 3 rengøring. Ved revurderingerne har visitatorerne udarbejdet en konkret og individuel funktionsvurdering, og på den baggrund truffet afgørelse. Andelen af sygeplejestuderende i klinisk undervisning i kommunen er i 2011 øget fra tidligere 20 studerende til 50 sygeplejestuderende årligt, der modtages i perioder af 8 uger 4 gange årligt fra Professionshøjskolerne UCC og Metropol. Frivillighed I 2011 har kommunens plejehjem haft ekstra fokus på frivillighed, med henblik på at inddrage flere frivillige på plejehjemmene for derigennem at give beboere flere tilbud og oplevelser i hverdagen var frivillighedsår, hvor daværende socialminister Benedikte Kiær også udnævnte den sidste fredag i september til national frivillighedsdag. I anledning af frivillighedsåret, blev der i maj 2011 afholdt en stor temaaften om frivillighed på Falkenberg Plejehjem. Her var der bl.a. oplæg fra daværende socialminister Benedikte Kiær. Plejehjemmene i Helsingør Kommune fejrede Frivillig Fredag (30. september 2011) på forskellig vis, bl.a. med et sportsarrangement og hyggeaftener med fokus på at få sagt tak til de frivillige på plejehjemmene. Nyt tilbud til borgere med lettere demens Som led i besparelsesrunden for 2011 blev det besluttet at hjemtage et tilbud til borgere med lettere demens til Helsingør Kommune. Kommunen oprettede i stedet et eget tilbud, kaldet Mødestedet i Murergade, som organisatorisk er tilknyttet Montebellos dagcenter. Mødestedet er åbent 2 dage om ugen, og der kan være 5 brugere pr. gang. Der har siden starten af september 2011 været venteliste til Mødestedet. Uddannelse på ældreområdet Helsingør Kommune har i 2011 ansat 89 socialog sundhedshjælperelever og 48 social-og sundhedsassistentelever. Frafaldet for eleverne i Helsingør Kommune (ca. 22 %) ligger betydeligt under landsgennemsnittet på ca. 32 %, hvilket kan være et resultat af kontinuerlig pædagogisk udvikling af praktikforløbene. På sigt påregnes ligeledes effekt af ændret ansættelsesprocedure. 14

14 Center for Dagtilbud og Skoler Budgetområder Skoler Dagplejer og Daginstitutioner Antal fultidsansatte (ekskl. Administrativt personale fremgår på budgetområde 826) Drift (1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Driftsoverførsler til Anlæg (1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Anlægsoverførsler til Mad- og måltidspolitik Der er igangsat et arbejde med en ny mad- og måltidspolitik. Den nye politik sætter fokus på, at børnene lærer hvordan man sidder omkring måltidet, og at de lærer at smage på maden. Derfor er den nye politik ikke udelukkende en kostpolitik. Politikken forventes at gælde fra efteråret Ledernes faglige og personlige udvikling Alle ledere har eller skal gennemføre en diplomuddannelse, således at vi sikrer deres faglige og personlige udvikling. Souscheferne skal ligeledes gennemføre en del af diplomuddannelsen. Børnenes sproglige færdigheder Alle daginstitutionerne har stor fokus på sprog i det daglige arbejde i forhold til det enkelte barn. Dette er for at opnå, at barnet har de sproglige færdigheder det skal have ved skolestart. Fald i børnetallet På baggrund af det faldende børnetal blev der af Børne- og Ungeudvalget, nedsat en styregruppe med deltagelse af forældrerepræsentanter, ledere og administrativt personale, som fik til opgave at analysere dagtilbudsområdet. Styregruppens arbejde forventes afsluttet i januar 2012, hvorefter sagen skal til politisk behandles på ny. 15

15 Center for Psykiatri og Handicap Budgetområde Psykiatri og Handicap Antal fultidsansatte (ekskl. Administrativt personale 464 fremgår på budgetområde 826) Drift (1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Driftsoverførsler til Anlæg (1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Anlægsoverførsler til nye boliger på Vinkeldamsvej og aktivitetscenter på Vinkeldamsvej I august 2011 blev 24 nye boliger på Vinkeldamsvej taget i brug. Samtidig blev aktivitetscenteret og de nye baselokaler til medarbejderne og administrationen taget i brug. Helsingør Kommune har med dette byggeri fået flere tidssvarende og handicapegnede boliger til kommunens udviklingshæmmede borgere, og målet om, at alle beboere skal have mulighed for at bo i deres egen lejlighed med badeværelse, køkken og adgang til fælles beboerlokaler, er hermed nået. Med byggeriet på Vinkeldamsvej er Helsingør Kommune gået forrest som klimakommune. Der er opført et lavenergibyggeri klasse 1, som er fremtidssikret med lave energiomkostninger og en meget lav miljøbelastning. Byggeriet er foregået i et tæt samarbejde mellem Helsingør Kommune og Boligselskabet af 1962 i Tikøb/DOMEA. Nedbringelse af ventelisten på voksenhandicap området Boligerne Kronborgsund, tidligere afsnit C-stuen på plejehjemmet Grønnehaven, blev 1. februar 2011 overført fra ældreområdet til handicapområdet, og sammenlagt med boligerne Kronborghus. De to botilbud, med hver deres kerneydelser inden for det pædagogiske-, kommunikative- og sundhedsfaglige område, har samlet set tilført Helsingør Kommune et højt specialiseret og længerevarende botilbud, for borgere med bety delige og varige nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der er på udvalgte områder indgået et dagligt driftssamarbejde mellem plejehjemmet Grønnehaven og Boligerne Kronborghus/Kronborgsund. Ventelisten til denne form for specialiserede botilbud, for borgere med særlige behov, er blevet minimeret, og kommunens egen forsyningssikkerhed er øget. Projekt for unge der har et problematisk forbrug af rusmidler Ungeprojektet er et tilbud om hjælp til unge under 25 år med et problematisk forbrug af rusmidler. Projektet er støttet fra Servicestyrelsen i en 4 års periode fra 1. januar december Projektet har særligt fokus på unge under 18 år, som enten er røget ud af skolesystemet eller er i risiko for at gøre det, uden at afslutte folkeskolen med afgangseksamen. Ungeprojektets indsats hjælper unge med at holde sig fri for, eller reducere, deres misbrug af rusmidler, dvs. både alkohol og euforiserende stoffer. Herigennem øges den unges mulighed for at have et almindeligt liv med regelmæssig skolegang eller arbejde, et socialt netværk og fritidsaktiviteter. En del af behandlingen bygger på aktiviteter med de unge, i tæt samarbejde med andre aktører i kommunen og tilpasset de lokale forhold. 16

16 Center for Job og Arbejdsmarked Budgetområde Beskæftigelse Antal fultidsansatte (ekskl. Administrativt personale fremgår på budgetområde 826) 117 Drift (1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Driftsoverførsler til Anlæg (1000 kr.) Oprindeligt budget 0 Korrigeret budget 0 Heraf overførsler fra Forbrug 0 Anlægsoverførsler til Den overordnede beskæftigelsesindsats Det har været et positivt år for beskæftigelsen i Helsingør kommune. Bruttoledigheden er faldet, og Helsingørs ledighedsniveau er lavere end landsgennemsnittet. Antallet af borgere med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed og antallet af langtidsledige med mere end 1 års varighed er faldet. Dette betyder, at der var færre ledige borgere i Helsingør i 2011 end 2010, og de der blev ramt af ledighed var i gennemsnit ledige i kortere tid. Det har haft positiv afsmittende effekt på kommunens økonomi. Sammenlignet med de kommuner, som vi normalt sammenligner os med, har kommunen sparet 57 mio. kr. på forsørgelsesydelser. Aktiveringsindsatsen Store dele af aktiveringsindsatsen har været i udbud, hvilket har resulteret i mere målrettet og væsentligt billigere aktivering. Kriterierne for udvælgelsen af nye eksterne aktører har været den bedste kvalitet til prisen. Hvor kvalitet har vægtet højere end prisen. Helsingør Kommune er en af de kommuner i landet, der har den største andel borgere i virksomhedsrettet aktivering. Det skyldes, for en stor dels vedkommende, et godt samarbejde med de lokale virksomheder, Det Lokale Beskæftigelsesråd, og at kommunen som arbejdsplads har taget et stort ansvar i forhold til at skaffe løntilskudspladser og virksomhedspraktikker til gavn for borgerne i kommunen. Der er oprettet et stort antal virksomhedscentre i private virksomheder, der primært har til formål at sikre at borgere, der har haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, får en så håndholdt og virksomhedsnær praktik som mulig. Ungeindsatsen Ungeindsatsen er højt prioriteret i kommunes beskæftigelsesindsats. Der har været særlig fokus på, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse. Der er en positiv beskæftigelseseffekt for unge ledige, der gennemfører en uddannelse. Uddannelse er med til at sikre den enkelte en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet på både kort og lang sigt. For de unge, som er et stykke fra arbejdsmarkedet, er der iværksat særligt tilrettelagte forløb, der har været med til at bringe de unge tættere på arbejdsmarkedet. Ungeledigheden er faldet med 1,5 procent, og effekten af indsatsen i 2011 forventes at slå tydeligere igennem i Godt håndværk Kommunikationen med borgerne har været i centrum i Det Lokale Beskæftigelsesråd støttede projektet Godt Håndværk. Projektet har blandt andet været med til at forbedre kommunens kommunikation med borgerne. Der er indhentet en masse erfaring fra projektet, som danner grobund for det videre arbejde med forbedret kommunikation i Det vurderes, at der har været en besparelse i medarbejderressourcer på kr. alene ved at gøre brevene, der sendes ud til borgerne, væsentligt nemmere at læse og forstå end tidligere. 17

17 Center for Børn, Unge og Familier Antal fultidsansatte (ekskl. Administrativt personale - fremgår på budgetområde 826) Forebyggelse Børne- og Ungdomsrådgivning Udsatte Børn Drift (1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Driftsoverførsler til 2012 Anlæg (1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Anlægsoverførsler til Helsingør Lokalcenter På Helsingør Lokalcenter er der udarbejdet en overordnet kostpolitik. Der tilbydes varieret økologisk kost med udgangspunkt i kostpyramiden og der er altid mulighed for at tage frugt og grønt. Personalet har i deres dagligdag fokus på hvad sukker, tilsætningsstoffer og motion har af påvirkninger på trivsel, udvikling og læring. Der er planlagt faste dage, hvor der arbejdes pædagogisk med at opfordre og motivere børn og unge til at deltage i diverse sportsaktiviteter - såsom svømning, hockey, fodbold m.m. Børn og unge opfordres ligeledes til at gå til fritidsaktiviteter, alt efter deres individuelle interesser. Samtidig tænkes bevægelse ind i hverdagen pædagogik set, i forhold til børns og unges motoriske udvikling. Pigebasen I Pigebasen arbejdes der målrettet på at introducere pigerne til sund og varieret kost. Der er fokus på at servere frugt og grønt, hjemmelavet brød og hjemmelavede madretter for pigerne når de er i Basen. Da der er piger som er overvægtige, er der desuden fokus på at maden er fedtfattig samt mineral- og vitaminrig. Den ekstra fokus på kosten er begrundet i erfaringer, som viser, at mange af pigerne i Basen, får ensartet og næringsfattig mad i hjemmet. Det ses derfor som Pigebasens opgave, at give pigerne et mere varieret syn på mad og madvaner. Pigerne er deltagende i både planlægning, indkøb og tilberedning af maden mm. Café- og restaurantbesøg er minimeret og der skal være en pædagogisk forankret argumentation for, at gå på café/restaurant med pigerne. Drengebasen I Drengebasen er der fokus på sport og bevægelse. Dels ud fra et synspunkt om, at bevægelse er vigtigt for mental og fysisk velvære, men også i forhold til, at mange af drengene i Drengebasen, stort set ikke går til sport eller lignende. Desuden har drengene meget lidt bevægelse i deres dagligdag. Endvidere er sport og bevægelse sammen med andre mennesker en god metode til at lære at indgå i sociale fællesskaber. Her får de mulighed for at træne deres sociale kompetencer samtidig med, at de får øget deres kropsbevidsthed og får motion. I praksis betyder det, at cirka 10 drenge hver onsdag i 2 timer træner fodbold, floorball, leger, m.m. i en gymnastiksal i byen. Derudover har en gruppe af drengene fået udleveret skridttællere og hver mandag går de sammen med en medarbejder Sundhedsruten i Teglstrup Hegn. Drengene nedskriver det antal kilometer de går i en lille bog - og når målet som er individuelt sat bliver nået - udløser det en præmie. Fokus på sundhed i Familiehusets Flerfamiliearbejde I Familiehuset har der i 2011 været fokus på sundhed i arbejdet med familier med børn i alderen 0-6 år. 18

18 Samlingspunktet i Familiehusets flerfamiliearbejde er morgenmåltidet og den afsluttende frokost. Her er der fokus på måltiderne som en omsorgsdel, der bidrager til forudsigelighed og kontinuitet for familierne og deres børn. Rutinen omkring måltidet giver en naturlig anledning til, at inddrage familierne i tilberedningen af måltider, og åbner for dialog, støtte og vejledning til valg og tilberedning af mad til børnene. Børnene hjælper gerne til med at tilberede hapser af grøntsager i mange farver og smagsvarianter. Det giver dem lyst til at smage og spise dem. Et eksempel på Familiehusets arbejde er forældre til spædbørn, som kan være usikre, når barnet skal gå fra flaske til fast føde. Familiekonsulenterne tager udgangspunkt i Sundhedstjenestens vejledning til familien, og i forbindelse med måltiderne i Flerfamiliearbejdet, vejleder de familien i at lave grød og mos til barnet. Familieplejekonsulenterne har ligeledes hjulpet familierne i hjemmet med at lave babymos til fryseren. Her lærer familien at tilberede maden og at det både er billigere og sundere end færdigvarer. Det pædagogiske arbejde omkring måltiderne har resulteret i, at børnene får en bedre start på livet, når familien lærer om sundere madvarer. Måltidet samler familien og styrker deres indbyrdes relationer. Den 1. februar 2010 åbnede overvægtsambulatoriet under Børneafdelingen på Hillerød hospital. Ambulatoriet har tilknyttet flere læger, sygeplejersker, diætister, samt socialrådgivere og psykologer ved behov. Ambulatoriet har på nuværende tidspunkt set ca. 250 børn til forundersøgelse, hvoraf ca. 190 børn er i et etableret forløb i Derudover er der ca. 80 børn på en lukket venteliste. Fra både Helsingør og Rudersdal kommune er der ca. 25 børn i forløb i overvægtsambulatoriet. Tværsektorielt samarbejde om overvægtige skolesøgende børn Sundhedstjenesten i Helsingør har indledt et samarbejde med Hillerød Hospital og Rudersdal Kommune, om et toårigt tværsektorielt projekt for svært overvægtige børn. Metoden udvikles i et samarbejde mellem Hillerød Hospital, Sundhedsplejen i de 2 kommuner og involverer de praktiserende læger i de 2 kommuner. Der er ansat en tovholder 8 timer ugentligt på hospitalet, samt en sekundær tovholder i hver kommune 8 timer ugentligt, til at koordinere arbejdet mellem de forskellige aktører. Tilbuddet til familierne omfatter: Udredning, behandling, information og forebyggelse på Hillerød Hospital. Et forløb omfatter 6 konsultationer over et år hvor, der deltager en læge, en sygeplejerske, en diætist og eventuelt en psykolog. I løbet af det første år inddrages Sundhedstjenesten i den pågældende kommune til at varetage en del af opgaven, således at 1-2 kontroller indenfor det første år foregår lokalt. I løbet af det andet år foregår 50 % af konsultationerne lokalt. I løbet af tredje år foregår mere end 90 % af konsultationerne lokalt. Herefter kan barnet og familien sluses helt ud og afsluttes fra hospitalsregi. 19

19 Center for Ejendomme Budgetområde Antal fultidsansatte (ekskl. Administrativt personale fremgår på budgetområde 826) Drift (1000 kr.) Ejendomme og Bygningsforbedringer 4 Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Driftsoverførsler til Anlæg (1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Anlægsoverførsler til Facility Management organisation Center for Ejendomme blev etableret i forbindelse med den ny organisation, som en facility management organisation. Det betyder, at alle opgaver på det operationelle, taktiske og strategiske niveau vedrørende kommunens ejendomme og interne servicefunktioner er samlet et sted. Multipark Der har i 2011 været foretaget bygge- og anlægsopgaver i forbindelse med Multiparken. Multiparken som blev indviet den indeholder skaterbane, overdækket boldbane, parkour-anlæg, overdækket scene, legeplads mv. Projektet blev forsinket af en jordforurening samt af den kolde lange vinter (Der blev før skat givet 8,8 mio. kr. i fondsstøtte til projektet, heraf er 8,12 mio. kr. udbetalt til Helsingør Kommune i 2011.) ESCO projektet klimahandlingsplan Helsingør Kommune fik, som led i en handlingsplan til opfyldelse af klimaaftalen med Danmarks Naturforeningsforening, indgået en aftale med en leverandør om et ESCO-projekt til 112 mio.kr., som skal anlægges over perioden Kontraktens løbetid omfatter desuden anlæggenes driftsperiode frem til kontraktens udløb i De første projekter,benævnt spor 1 ejendomme, omfatter Skolen ved Rønnebær Allé, Hellebæk Skole, Mørdrup Skole, Tikøb Familiehus, Smakken, Nyrup Børnehus og Rådhuset. Resultatet af projektet vil være synligt i Byggeri Vinkeldamsvej Bebyggelsen Vinkeldamsvej 1-27 (tidligere Kronborg Ladegårds Vej 1-3) blev indviet 1. oktober Bebyggelsen omfatter 24 boliger for handicappede - fordelt på 8 rækkehuse med et fælleshus, samt 2 boenheder á 8 boliger i direkte forbindelse med et fællesareal. Boligerne er opført og ejet af Boligselskabet af 1961 i Tikøb v/domea. I tilslutning til boligerne har Helsingør Kommune opført en centerbygning, der rummer et aktivitetscenter for voksne psykisk udviklingshæmmede samt SPUC s administration. I aktivitetscentret har CFJOO (Center for job og oplevelse) et dagtilbud, som brugerne skal visiteres til, mens Værestedet Liv under SPUC er et åbent samlings- og fritidstilbud. Bebyggelsen er opført som lavenergibyggeri klasse 1. Køkken Kulturværftet I 2011 blev etablering af produktionskøkkenet på Kulturværftet afsluttet. Kulturværftet er herefter i stand til at modtage gæster til spisning, receptioner og større arrangementer. 20

20 Center for Borgerservice, It og Digitalisering Budgetområde Anden Social Service Antal fultidsansatte (ekskl. Administrativt personale 2 fremgår på budgetområde 826) Drift (1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Heraf overførsler fra Forbrug Driftsoverførsler til Anlæg (1000 kr.) Oprindeligt budget 0 Korrigeret budget 0 Heraf overførsler fra Forbrug 0 Anlægsoverførsler til Digitalisering Borgere i Helsingør Kommune, vil i de kommende år opleve en øget og forbedret grad af tilgængelige selvbetjeningsmuligheder. I 2011 har Center for Borgerservice, It og Digitalisering udarbejdet en digitaliseringsstrategi, der omhandler 34 projekter, som i de kommende år skal initieres i driften. Projekterne indeholder emner, som skal gøre det nemmere og mere effektivt for borgerne at benytte Helsingør Kommunes selvbetjeningsmuligheder. Projekterne indeholder tillige emner, som gør den kommunale administration lettere og mere effektiv. I august 2011 offentliggjorde KL, regeringen og danske regioner den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Strategien er udarbejdet med henblik på at skabe en mere velfungerende og effektiv offentlig sektor. Ambitionen er, at danskerne i år 2015 vil vælge de digitale kanaler, når de skal i kontakt med det offentlige. Selvbetjeningsløsningerne skal være intuitive, brugervenlige og møde borgerne i øjenhøjde f.eks. ved at være tilgængelige på mobile platforme. Borgere, der ikke er fortrolige med teknologien, skal fortsat have mulighed for at få personlig hjælp på deres borgerservicecenter eller via telefonen. Strategien sætter ligeledes en ambitiøs dagsorden på store velfærdsområder som undervisning, sundhed, miljø og erhverv. Digitalisering skal, på disse områder, skabe grundlag for højere kvalitet, et mere effektivt ressourceforbrug samt en styrket brugeroplevelse. I alt består strategien af 60 initiativer, der tilsammen vil bidrage til en moderne, effektiv og velfungerende offentlige sektor, der leverer service af høj kvalitet. Som følge af den øgede fokus på selvbetjening og digitalisering, har Borgerservice i 2011 fokuseret på selvbetjeningsløsninger indenfor folkepension, boligstøtte, pladsanvisning, økonomisk friplads og børnebidrag. Dette har bl.a. resulteret i, at 75 % af vores pensionister vælger at sende deres ansøgning om folkepension elektronisk fremfor på papir. Det er fortsat muligt at indsende ansøgning i papirform. Udbetaling Danmark Regeringen har besluttet at centralisere en del af den kommunale sagsbehandling i fem centre, som skal drives af ATP på vegne af Udbetaling Danmark. Dette betyder, at når en borger f.eks. skal have udbetalt folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge eller børnetilskud og bidrag, behandles dette i et af de fem centre. Det betyder, at 17 medarbejdere fra Helsingør Kommune flytter til Udbetaling Danmark i Hillerød. Borgerservice varetager fortsat de opgaver, der forudsætter personlig kontakt med borgerne. Der lægges dog op til, at Borgerservice i højere grad skal vejlede borgere med særlige behov, hvorimod borgere, der kan klare sig selv, i højere grad skal benytte selvbetjeningsmulighederne. Borgerservice har i 2011 påbegyndt det indledende arbejde i forhold til at imødegå denne ændring. Borgerservice har, som omtalt under 21

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Referat Teknisk Udvalg

Referat Teknisk Udvalg Referat Teknisk Udvalg : Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A)

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk INDHOLD INDLEDNING... 3 FORDEL AT FLYTTE MENS DU SELV KAN BESTEMME... 3 HAR DU BEHOV FOR EN ÆLDREBOLIG?... 4 VENTELISTE... 4 SÅDAN

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

Arbejdet med øget brug for øget brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi inden for sundheds- og socialområdet.

Arbejdet med øget brug for øget brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi inden for sundheds- og socialområdet. Kommissorium Arbejdet med øget brug for øget brug af digitale og velfærdsteknologi inden for sundheds- og socialområdet. Baggrund for arbejdet Som en del af budgetforliget 2015 har Byrådet i Helsingør

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Innovation i Aarhus 2013-2014 1. Resume Med ønsket om, at opgaverne i fremtiden løses smartere og mere effektivt, satte byrådet

Læs mere

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Klimaarbejdet i Helsingør 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Agenda Klimaarbejdet i Helsingør: Organisation Klimaplan Tiltag og resultater kommunen som virksomhed Borgerne / Agenda 21 Virksomheder

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Baggrund: Det danske samfund er et samfund, hvor befolkningen bliver ældre, samtidig med at der opleves øgede krav om livskvalitet

Læs mere

Budget 2013. Borgermøde

Budget 2013. Borgermøde Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: SO1 Visitation af ydelser til ældre og handicappede. Tættere samarbejde mellem visitatorerne i Visitationen og hjemmeplejen / sygeplejen i Pleje og Træning.

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere