Pædagogiske læreplaner Afdeling Klintholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogiske læreplaner Afdeling Klintholm"

Transkript

1 Pædagogiske læreplaner Afdeling Klintholm I Klintholm Naturbørnehave ser vi den pædagogiske læring som en proces, der sker kontinuerligt gennem samspillet børnene imellem barn og voksen. Vi ser pædagogisk læring ske på mange tidspunkter både i planlagte aktiviteter, og i spontant opståede situationer og i praktiske gøremål. Områder som samlet udgør vores læringsmiljø. I forbindelse med vores lærings miljø skal vi være opmærksomme på og arbejde udfra: -at de voksne kan, og aktivt deltager i barnets læreproces. -at have overblik ift. barnets hverdag- kunne lave iagttagelser, yde omsorg og skabe tryghed og nærhed. En nærhed som kan foregå i små grupper, udenfor i ro og fred og ved hjælp af at prioritere legen og de spontant opståede aktiviteter. -at personalet så vidt muligt skaber tid, velvære og ro, udfra at prioritere enkeltheden og herved skabe kvalitet frem for kvantitet. -Skabe rum og tid til ritualer. Rutiner og gentagelser til udvikling af barnet. Personalet kan iagttage, børnene og herved være opmærksomme på barnets trivsel, udvikling, sociale og kognitive kompetencer. Vi vil bruge foto/kamera til formidling, forståelse og erkendelse af egen verden, og ligeledes bruge børnenes egne udtryk i form af tegninger, malerier, udklip osv. Et af vores pædagogiske principper er, at skabe mulighed for at give børn udfordringer, som passer til deres udviklingstrin. Læringsmiljøet foregår gennem aktiviteter og oplevelser. Læringen er individuel men vi kan garantere at alle børn kommer igennem mange forskellige oplevelser. Læreplanen er beskrevet ud fra følgende punkter: 1. Sociale kompetencer 2. Barnets alsidige personlighedsudvikling eller personlige kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier 7. Børn med særlige behov Under hver af de seks hoved punkter har vi opsat forskellige mål. Vi er indtil videre gået i dybden med et af målene fra hvert hovedpunkt. Vi mener at læring for børnene kan ske under forudsætning af et samarbejde mellem barn, institution og hjem. Derfor har vi valgt at beskrive opnåelsen af målene udfra vores forventninger til personale, børnene og forældrene. Hvis der skal være en naturlig udvikling hos børnene har vi brug for at ridse forventninger op til forældrene, samt gøre opmærksom på nogle basale behov som skal være dækket hos det enkelte barn. De mere specifikke forventninger til forældrene har vi beskrevet i slutningen af læreplanen. Sociale kompetencer: 1

2 Målene på Klintholm er: 1)At barnet lærer at begå sig i verden indenfor givne normer, aktuelle rammer og ressourcer 2)At vise hensyn/yde omsorg. 3)At kunne sige fra og til. 4)At kunne mærke egne og læse andres behov og grænser. 5)At lære at løse konflikter. 6)At lære at acceptere forskellige personligheder. Eksempel: 2) Mål: At vise hensyn/yde omsorg. Personalets pædagogiske opgave: Vi skal vise barnet både gennem kropssprog og talesprog, at vi tager det alvorligt og forstår det. Vi skal give barnet den nødvendige tid. Ved opstart af nye børn bruger vi megen tid på at lære; hvordan er vi sammen og generelt lære om rytmen i vores dagligdag. Vi skal lære børnene at turde erkende og give udtryk for egne succeser og negative oplevelser, og hjælpe barnet med at handle derefter. Vi vil gerne lære barnet, at aflæse ansigtsudtryk og kropssprog ved at bruge tid på selv at være tydelige voksne. Vi bruger bla. udtryk som; Jeg vil godt have, at du ser på mig., Prøv lige at se på (andet barn) hvad sker der lige nu?, hvordan ser det andet barn ud i ansigtet. Vi skal være opmærksomme på at vores talesprog og kropssprog passer sammen. Barnets deltagelse: Lære at aflæse andres reaktioner/kropssprog og handle derefter. Barnet skal prøve på at vise hensyn og hjælpe de andre børn når de har brug for hjælp. Hvis det er nødvendigt, skal de lære at hente hjælp hos en voksen. Barnets alsidige personlighedsudvikling eller personlige kompetencer: Målene for Klintholm er: 1)At gøre barnet selvhjulpet. (Ekstra megen fokus på dette område når børnene er nyopstartet) 2)At styrke selvværdet ved at anerkende barnet, dyrke det kendte, det man er god til og udfordres i det ukendte. 3)At øge barnets selvtillid. 4)Støtte barnet i dets selvstændighedsudvikling. At sikre barnet gennem deres børnehavetid deltager i forskellige aktiviteter,oplevelser og udfordringer. Eksempel 1) Mål: at gøre barnet selvhjulpen. Personalets opgave: Stille relevante alderssvarende krav til ex. Toiletbesøg, af/påklædning, spisning. Lade barnet klare det, som det faktisk kan. F.eks.:lade det selv hælde vand op, lad det selv forsøge med tøjet, selv håndtere drikkedunke og madkasse. Vi skal give barnet den relevante tid( ift. barnets alder og udvikling) til at løse opgaven. Vi skal hjælpe barnet til nye færdigheder. Hjælp til f.eks. selv at styre kælken, kravle op af en stejl bakke. Herefter kan barnet selv videreudvikle den opnåede færdighed. 2

3 Barnets deltagelse: De skal selv prøve på at tage tøj af og på. De skal være aktive i børnehavens daglige rytme de skal selv udføre de små opgaver de får; hjælpe med tørre bodre af, fejning ol., når de er modne nok skal de f.eks. selv pakke deres rygsække (finde madpakken/frugtposen), lære at se hvilket tøj der egner sig til at være ude i vi kigger ud; skinner solen, regner det, føles det koldt eller varmt vådt eller tørt. Flere eksempler..! Ved denne forventning til barnets og personalets opgave kan barnets selvtillid også øges, ved at opdage : hvad kan jeg og hvad er svært for mig, og hvornår har jeg brug for hjælp. Sprog: Målene for Klintholm er: 1)At kunne blive forstået og selv forstå andre. 2)At støtte barnet i dets nysgerrighed ang. skriftsprog. 3)Støtte barnet i udviklingen af det talte sprog og vise det nuancerne deri. 4)At lade barnet lege med sproget. 5)At støtte børn med specifikke sprogvanskeligheder. Henviser til talepædagog når vi vurderer det er nødvendigt. 6)At have en acceptabel omgangstone. 7)At sige godmorgen og farvel. 8)At barnet aktivt bruger sproget når det vil opnå noget bestemt. Eks. skåret frugt i stykker, hjælp til påklædning af tøj, bede om hjælp i konflikter osv. 9) at kunne skelne mellem sjov og alvor. Eksempel 3) Mål: Støtte barnet i udviklingen af det talte sprog og vise det nuancerne deri. Personalets opgave: Vi skal tage initiativ til at læse, synge, rim/remser og samtale. Vi skal skabe rum til rollelege, og til at barnet kan høre/lytte til sproget; ex at der er stille når der læses op. og vi går ofte udenfor når vi har brug for at råbe højt. Ved spisningen prioriterer vi samtalen med børnene. Vi giver alle mulighed for at komme til orde. Vi giver barnet redskaber til at udtrykke sig forståeligt ex. finde andre ord for det uforståelige lade barnet tegne eller vise det, f.eks. at pege. Vi kan vælge, at dele børnene op i mindre grupper evt. aldersopdelt. Pædagogerne skal skabe mulighed for at udnytte børnehavens rum: på Klintholm er det udnyttelse af de uanede muligheder som uderummet byder på f.eks. huler, klatre og gynge i træer, hængekøjer, gemmesteder, skrænten, sandkassen, bålhuset osv. Ved inde rum kunne det være: omme bagved sofaen, oppe ved bordet, ved tavlen, under bordet, ude i gangen, på madrassen, ved vores flytbare ridder borg osv. Uderummet giver os mulighed for den bedste form for fred og ro til at gå i fordybelse i de forskellige aktiviteter. Vores talesprog og kropssprog skal stemme overens. Barnets deltagelse: Barnet leger med rytmer og leger med sproget; ex. når barnet gynger på tov i skoven eller hjemme på legepladsen i hængekøjerne.. Leger rollelege, hvor sproget er en stor del af legen. Barnet lytter til historier ved højtlæsning og på cd er. Barnet rimer og synger spontant. Krop og bevægelse: Målene på Klintholm er: 1)At barnet opnår en god kropsbevidsthed, som kan skabe mulighed for at udvikle den generelle indlæringsevne. 2)At barnet opnår en fysisk og mental styrke til at bruge sin krop optimalt. 3

4 3)Styrke barnets sundhed og trivsel. 4)At stimulere barnets sanser gennem bevægelse og herved styrke indlæringsevnen. 5)Give barnet lyst til at bruge sin krop. det skal være sjovt at bruge kroppen, når man går i børnehaven. Eksempel Mål 1):At barnet opnår en god kropsbevidsthed. Personalets opgave: Vi skal finde stederne i naturen og børnehaven, som giver børnene passende motoriske muligheder og udfordringer. Vi snakker med børnene om hvordan den fysiske aktivitet påvirker kroppen; f.eks. det her er hårdt, hold godt ved, vi må ha en pause, hjælpe hinandensammen har vi flere kræfter osv. Vi skal motivere barnet og selv være initiativ tager. Vi skal give plads til den personlige fysiske udfoldelse i barnets eget tempo. Vi skal hjælpe barnet til at kende deres egen krops muligheder, styrker og begrænsninger. På Klintholm bruger vi meget naturen/skoven til at stimulere kroppen. F.eks. ved lange gåture, op og ned af bakkerne, trille ned af bakkerne, klatre,lære at bruge værktøj: snitte,save osv., flytte rundt på skovens mateialer- fælde træer, bygge huler, samle grankogler, pinde og sten, gynge i trægyngerne, røre ved noget koldtvådt-varmt-hårdt-blødt osv. Barnets deltagelse: Barnet skal prøve sig selv af i de forskellige elementer; træerne, bækken osv. Være med på lange gåture, færdes i ujævnt terræn, snitte med kniv,kælke, rutsje og trille ned af bakken m.v. Natur og naturfænomener: Målene på Klintholm er: 1)At udnytte og opleve naturens mangfoldigheder. 2)At undre sig sammen og udfordre nysgerrigheden. 3)Værdsætte og have forståelse for naturen. 4)At barnet mærker de forskellige årstider og det forskellige vejr. 5)At stimulere sanserne. gennem naturens uforudsigelighed og forandring. Eksempel Mål 3): Værdsætte og have forståelse for naturen. Personalets opgave: Vi skærper barnets opmærksomhed, undre os sammen med børnene og følge barnets initiativer; vi stopper op, lukke øjnene, se, dufte m.v.. Vi skal selv tage initiativer og kunne formidle det videre til barnet. Vi giver barnet en bevidsthed om at planter og dyr i naturen skal behandles med respekt. Vi bruger tingene vi finder undersøge dem videre, lave mad af naturens forråd og bruge naturens materialer til kreativ udfoldelse. Fange haletudser. Fange insekter i dyreglas( få indsigt i dyrelivet, navngive det fundne) og bringe dem tilbage til naturen efter at vi har 4

5 studeret dem. Passe vores egne akvarier/ andet små dyrehold som haletudser ol. og herigennem opleve bl.a. liv og død. Vise mulighederne ved at færdes ude i al slags vejr; kælke i sneen, mærke suset i kroppen når det blæser- ligge på jorden og kigge op på de svajende trætoppe og de forbipasserende skyer, udforske vandpytterne. Gå ud med bare fødder i sneen. Være ude i al slags vejr- hver dag året rundt. Barnets deltagelse: Barnet skal behandle alt levende i skoven og legepladsen med omhu og respekt. Det kan bruge skovens materialer til leg. Barnet kan undre sig, undersøge og bruge sanserne; blive beskidt, våd, grave, undersøge med/på egen krop. Mærke vinden suse på kroppen, lave mudderkager, omgås svampe sammen med voksne, dufte skovbunden, smage bær, trille ned af bakken, kravle på alle fire. Kulturelle udtryksformer og værdier: Målene for Klintholm er: 1)Opleve egne og andres normer, værdier og kultur. 2)Give barnet indblik i kulturelle forskelle og mangfoldigheder. 3)Finde ud hvem er jeg og hvad er mit tilhørsforhold? Eksempel Mål 1): opleve egne normer, værdier og kultur. Personalets opgave: Formidle forskellige traditioner såsom: Julen, fastelavn, påske, bedsteforældrearrangement, afslutning for skolebørnene, sommerfest, høstfest, børnenes egen fødselsdag osv. Vi skal aktivt inddrage barnet i opgaverne omkring traditionerne. Hvad barnet inddrages i overvejes ved hver tradition. Formidlingen til barnet sker bla. gennem billedkunst, drama, musik eller højtlæsning. Inspirere til navngivning af de ting, steder og oplevelser vi har sammen med børnene f.eks. skoven. Bruge både rigtige navne men også fantasinavne for bl.a. lære nuancer og mangfoldighed i kulturen. F.eks.:Troldehøjen, Springskoven,Indianderlejren, Det væltede bøgetræ, Bækkebakken osv. Formidling af vores spisekultur: Vi spiser sammen flere gange om dagen for bla. at opnå en god spiserytme og ro omkring spisningen. Formidling af etikken i omgangstonen med andre personer. Vi har fælles samtale under spisningen som foregår ved at vi stiile og roligt sidder stille og taler sammen. Barnets deltagelse: Barnet skal tale ordentlig til andre børn og til de voksne. Barnet skal være medbestemende ved, hvordan det vil fejre sin fødselsdag. Barnet skal være en aktiv deltager i vores mange traditioner. Forventning til forældrene: Vi forventer, at der er et tæt samarbejde mellem forældre og personalet. Vi forventer, at alle relevante informationer om barnet bliver givet fra forældrene hver gang det er nødvendig. Vi forventer, at barnets forplejning er i orden: Madkasser og børnenes drikkedunke skal være rene hver dag, madpakkens størrelse skal dække barnets behov. 5

6 Vi forventer, at der i barnets kasse altid er skiftetøj og at den tjekkes hver dag. Tøjet skal passe i størrelsen og være helt/i orden og være let at tage af og på. Der skal være påklædning med, som svarer til årstiden og at der altid skal være sko og støvler til barnet. Uddybning af vores forventninger til forældrene: ift.sociale kompetencer: At udvise omsorg er også at give et skub fremad. Relevante krav i forhold til barnets alder. Ex. At vinke selv, tørre egen numse, Barnet skal kun stilles overfor et valg når der reelt er et valg ex: Må Far gå på arbejde nu? og Vil du med hjem nu? er nogle valg for barnet, men hvor svaret ikke nødvendigvis bliver taget alvorligt. Vise tydeligt gennem kropssprog og talesprog, at barnet bliver taget alvorligt. ift.barnets alsidige personlighedsudvikling: At de er bevidste om barnets udstyr er hensigtsmæssig; en madpakke som barnet selv kan åbne, tøj som barnet selv kan tage af og på. Hvis de har snøresko skal der trænes i at binde snørebånd. Give barnet lov til at være selvhjulpen; acceptere at tøjet vender forkert og give barnet den tid det tager. ift. barnets sprog:: Vigtigt at der læses for barnet i hjemmet, da der er mere ro til samtale omkring bogen. Lad selv barnet fortælle om oplevelser til andre og lad barnets selv svare, når det bliver spurgt. Man kan forsøge på at opnå en gensidig dialog i samtalen mellem voksen/barn. ift. krop og benægelse: Gå og cykle ture med barnet, lege vilde tumle lege, slappe af sammen-i f.eks. sofaen, og vigtigt lave ingenting!- mærke den totale ro. ift. natur og naturfænomener: vise barnet hvordan vi passer på vores natur; eks. smide skrald i skraldespand og ikke i naturen. Give tid og plads til at nyde naturen på ture. Opbakning omkring at behandle naturen ordentlig. Styrke børnenes nysgerrighed i forhold til naturen. Færdes ude i al slags vejr. ift. Kulturelle udtryksformer og værdier.: Være tydelige i, hvilke generelle forventninger man har til barnets adfærd og sprogbrug. Lære barnet om mangfoldigheden blandt mennesker, f.eks. ved at tage børn med til musik, kunst, hen til købmanden, dans,teater, højstlæsning, hos mekanikeren, til gartneren osv Afslutning: Vi har nået langt i arbejdet med læreplaner, men disse læreplaner er ikke et færdigt produkt. De vil hele tiden udvikle sig og blive revideret løbende. Der er givet flere eksempler fra hver vores dagligdage, og det er vigtigt at have i mente, at det der sker i Filuren nødvendigvis ikke sker på Klintholm. Børnene kommer både i Klintholm og Filurens hverdag omkring mange forskellige aktiviteter og oplevelser. Dette er bla. medvirkende til at de forhåbentlig kan fungere i en verden der hele tiden forandrer sig. De brugte eksempler er ikke statiske, og vil blive udskiftet løbende efterhånden som pædagogikken udvikler sig. Personalet på Klintholm Naturbørnehave 6

7 Børn med behov for særlig pædagogisk indsats Ifølge loven om pædagogiske læreplaner i dagtilbud, skal alle børn have lige muligheder for at lege lære og udvikle sig. Det pædagogiske personale skal også beskrive, hvordan de understøtter udsatte børns læring. Beskrive hvordan man indtænker de seks læringstemaeer fra de pædagigiske læreplaner ind i hverdagens praksis når der er tale om børn med særlige behov. Dette sætter sig lig med FN`s Børnekonvention der har vedtaget og sat regler om at sikre sig at alle børn i verdenen har samme rettigheder. Børnekonventionen tager udgangspunkt i at barndommen har værdi i sig selv og at børn skal have lige muligheder ikke kun omsorg, men også en læring- og uddannelses rettighed, som skaber grobund for inklusion og rummelighed i det eksisterende læringsmiljø en daginstitition er. Institutionen skal beskrive hvordan børn med særlig behov får deres støtte i denne læringsproces. For at kunne give disse muligheder er der begreber som er vigtig at få beskrevet for at få en fælles forståelsesramme. Hvordan definere vi børn med særlig behov: Gråzone børn ( børn der er svære at blive kloge på ) Børn med forskellige familiesammensætninger og kulturrelle baggrund/ anden etnisk baggrund Børn med sprogproblemer Børn med fyskiske, psykiske og sociale problemer Børn i misbrugsfamilier Hvordan er vores overordnede pædagogiske udviklingssyn på denne opgave At arbejde pædagogisk handlingsorinteret: At danne ressource - kultur frem for fejlfindings kultur. At skabe tryghed for børn og forældre ved at sætte ord på hvad vi ser. Skabe erkendelse for barn og forældre ift. det særlige behov. At forvalte en inkluderende pædagogik. At inddrage nødvendige ekspertkompetencer udefra. På Klintholm handler det om: 1. At se forstå og analysere barnets adfærd. 2. At arbejde og støtte op om børn og voksnes forventning til det enkeltebarns formåen. 3. Gennem anderkendende og inkluderende pædagoggik støtte barnet i lærings faserne. 4. At reflektere og evaluere på praksis og arbejde på nye mål. Hvad gør vi på Klintholm: pædagogens opgave: 7

8 1. konstatere en anderledes adfærd gennem observationer af barnet i hverdagens rythme. Drøfter det i det pædagogiske team. Ser vi det vi ser og oplever mine kollegaer lignende mønstre og adfærd. 2. Første trin kontaktpædagog laver en vudering og afklaring af problemstillingen, evt. skriftlig. 3. Der laves en eller flere observationer med beskrivelse, der dokumentere den problematik der opstår. 4. Dernæst dialog med kollegateamet hvor vi i fællesskab udreder og samler erfaringsgrundlag. 5. Kontaktpædagog, pædagogisk leder og evt. områdeleder samler matriale og beslutter videre handling. 6. Et møde med forælderene hvor vi sammen gennemgår problemstillingen og drøfter en fremadrettet opfølgning. Dette tages der et referat af. 7. Ved vanskelige problemstillinger/ alvorlige bekymringer ift. barnets trivsel, laves der en indstilling til Favrskovs PPR. afdeling, hvor der ansøges om konsulentbistand eller støttefunktion. 8. Når sagen er vurderet tages der beslutning om konkrete tiltag. Dog er der i institutionen allerede lavet de foranstaltninger der i vores hverdag er muligt for at hjælpe det enkelte barn. 9. Kontaktpædagog og evt. anden bistand laver et handlingforløb, som forældre bliver informeret om og er i tæt dialog omkring. Her er det vigtigt, at det bliver konkret hvilke opgaver der ligger på de forskellige ansvarspersoner. Handlingsforløbet og målene bliver løbende evalueret og tilpasset barnets behov. 10. Ved videregivelse til andre institiutioner, special inst. folkeskole m.m., anmoder vi forældrene om en overlevering. Eksempler på væsentlige forhold som er baggrund for et godt læringsmiljø,ift. læringen for børn med særlige behov på Klintholm: - Vores hverdags forhold og det faktum at vi er megen udendørs, giver vigtige forudsætninger for læringsforholdene, f.eks.: god plads til at råbe højt i, god plads til at være for sig selv, rummelighed ift. at bruge en stor del energi og behov for bevægelighed. Mulighed for frisk luft der øger den generelle sundhed og giver mere energi ift. at være meget indenfor. - Speciel vurdering udfra barnets specifikke problemstillinger, f.eks. at deltage anderledes og specielt tilpasset i aktiviteter, end resten af gruppen, pga. f.eks. koncentrations-, motoriske, empatiske/sociale vanskeligheder. Deltage anderledes kan f.eks. være sidde på en stol ved børnemødet eller f.eks. at få lov at deltage i en leg ved kun at kigge på, i stedet for fysisk at være med. - Mulighed for at deltage i en af de andre grupper, hvor barnet evt. den pågældende dag/periode passer bedre ind end i ens egen gruppe. Vigtigt fakta: tiden der bruges på de sårbare børn, går fra tiden vi har til den almindelige børnegruppe. I er Klintholms andel af børn med behov for særlig pædagogisk indsats, ca. 25%. 8

9 Skema til dokumentation af vores læreplaner: Læreplansemne: Aktivitet/oplevelse: Pædagogiske overvejelser: 9

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 LÆRING I 2004 blev loven om pædagogiske læreplaner indført. Loven skal sikre og inspirere til at dagplejen skaber rummelige læringsmiljøer med lydhørhed overfor

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Solstrålen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Solstrålen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Solstrålen Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Læreplan For Børnehaven

Læreplan For Børnehaven Læreplan For ehaven Barnets alsidige personlige udvikling Får kendskab til sig selv og udfolder sig som en unik og alsidig person Føler sig betydningsfuld og anerkendt som person Blive selvstændig og selvhjulpen

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Den alsidige personlige udvikling Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Alsidig personlig udvikling Vi forstår

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Hvad er Læring? I Trekløveret forstår vi begrebet læring som en udviklingsproces, der foregår i alle livets sammenhænge. Læring er tilegnelse

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

De seks læreplanstemaer: Personlige Kompetencer:

De seks læreplanstemaer: Personlige Kompetencer: De seks læreplanstemaer: Personlige Kompetencer: Vi ligger stor vægt på at møde barnet med accept og respektere børns forskellighed. Vi er støttende, trøstende, omsorgsfulde og anerkender barnets følelser.

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner vuggestuen i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

Mål: Børnene skal kunne mærke, at de er en del af et fællesskab Børn skal har mulighed for, at opleve accept og anerkendelse af andre

Mål: Børnene skal kunne mærke, at de er en del af et fællesskab Børn skal har mulighed for, at opleve accept og anerkendelse af andre Sociale kompetencer vi ønsker, at styrke børnenes evne til at lege - at iagttage børnenes leg og finde ud af deres behov - at skabe rum og rammer for leg store og små - at blive bedre til at aflæse skolebørnenes

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi:

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi: Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Sprog og kommunikation er forudsætningerne for relationsdannelsen og interaktionen med andre. Det er igennem sproget, at vi møder

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Barnets alsidige personlige udvikling. Alle børn skal opleve at blive mødt med: Faste kendte voksne, som er glade for at se dem Opmærksomhed, accept, interesse og

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Privat institution. Profil

Privat institution. Profil Mariehønen 0 Privat institution Profil MARIEHØNEN HVAD ER VIGTIGT FOR OS? Det følgende beskriver nogle af de centrale værdier, som er omdrejningspunktet for hverdagen for børn, familier og personale i

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod fire år

Mål og indikatorer på vej mod fire år Mål og indikatorer på vej mod fire år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere