Foredrag Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foredrag. 1946-1998. Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn"

Transkript

1 Foredrag Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn C.B. Madsen AU Atombomben I.C. Madsen AU Atombomben Erik Frandsen Radar F Buchthal Elektrofysiologi Hallin Ekskursion til Dalum Papirfabrik. foredrag om papirfremstilling M. Møller-Jørgensen Relativitetsteori. Revision af de fysiske grundbegreber J. Ambrosen DTH Højdestråling Ekskursion til Odense Sukkerkogeri Sven Werner AU Lynet og andre elektriske udladninger Fritz Nielsen Stjernernes energiproduktion Anton Fr. Bruun Atlantideekspeditionen Arr. Naturhistorisk forening N.O. Lassen KU Cyklotronen K.A. Jensen KU Vitaminer Fritz Ingerslev Bygningsakustik og støjbekæmpelse Ekskursion til Odense Gasværk Kristensen Ekskursion til elværket m. foredrag Albert Fischer Vævscellers ernæring Sv. Høffer Jensen Betatronen P Rønne-Nielsen KU Røntgenstråling og dens anvendelse Grum-Schwends Nordahl Svendsen Julefest. Causeri over naturvidenskab. Fysisk juleeventyr for damerne Ekskursion: Fyns Tidende Nordahl Svendsen Madame Curie og kræftbehandling 9. april 2005 Side 1 af 17

2 Arne Noe-Nygaard KU Heklas udbrud Bønding Elektriske præcisionsure J.L. Monsa DTH Reaktionsmotoren og dens anvendelse i flyvningen Filmaften: Fysiske og tekniske tonefilm lånt af den amerikanske ambassade Julius Graae Farvefilmens udvikling Brendstrup Træk af alkymiens billedbog Jacoby OS Røntgenstrålers anvendelse i lægevidenskaben Th. Langvad AU Plastic og andre kunststoffer Zacho Flyvningen og sikkerhed Sven Werner AU Nordlys Weber Hjemmebelysningens problemer. Arrangør: Lysteknisk Selskab Axel Poulsen Bohrs atomteori J. Ambrosen NBI Atomkerner Rundtur på Atomudstillingen. gentaget E. Heikel Vinter Elektroteknisk porcelæn Th. Sorgenfrei Fyens undergrund Max. Møller, Ul Bent Sodemann, M. Møller-Jø Broget aften: Medlemmer fortæller om deres fritidsbeskæftigelser Johannes Olsen DMI Jordmagnetismen Carl Svenningsen Radioen i flyvningens tjeneste Peter Hansen Fjernsynets opbygning og virkemåde Kristensen Ekskursion til Telefonhuset i Odense Mogens Schlüter Glasfremstilling Hans Ussing Radioaktive isotopers anvendelse i biologien Mogens Pihl KU Det fysiske verdensbillede. Arrangør: FUF Axel V. Nielsen AU Det astronomiske verdensbillede. Arrangør: FUF H Brøndsted KU Det biologiske verdensbillede. arrangør: FUF april 2005 Side 2 af 17

3 J. M. Troelsen Moderne kriminalteknik K. A. Christiansen Lysrørsbelysning. Arrangør: Lysteknisk selskab J. N Hansen Den store kikkert på Mt. Palomar Arne Noe-Nygaard KU Jordens udvikling Ekskursion til Kabelfabrikken i Middelfart Film efter generalforsamlingen: Hoover Dam m.fl Ulrik Krabbe Kraftoverføring over lang afstand Verner Hjort Moderne telefonproblemer Sven Werner AU Atomenergiens anvendelse til fredelige formål M. Møller-Jørgensen Teorier for planetsystemets dannelse Nils Dullum Forsøg og forskning indenfor frugtavl Leo Hansen Astronautik E Carlsen DMI Skyer - naturlig og kunstig nedbør Besøg på Tommerup Hørfabrik Film efter generalforsamlingen: Radiohuset. Køkkenet- DKs største arbejdsplads Carlsen KU Elektronmikroskopet Rundvisning på sukkerkogeriet Torben Wolff KU Galatheaekspeditionen I.C. Madsen AU Årsagsbeskrivelsen i fysikken N.O. Lassen NBI Opdagelse og frembringelse af nye grundstoffer Tage Larsen Atomkærneenergien Ekskursion til Fynsværket R.E.H. Rasmussen DTH Kavitation Film efter generalforsamling: Cementfabrik Darling og I.C.Madsen AU Livets opståen og opretholdelse 9. april 2005 Side 3 af 17

4 Poulsen Atomfysik. Også foredrag R.E.H. Rasmussen DTH Ultralyd G.E. Hartz Færge eller bro over Storebælt Sven Werner AU Menneskehedens energikilder Sven Buhl Fotografiske billeder fra vildtreservatet i Lille Vildmose J Ambrosen Kosmisk stråling og mesonernes mangfoldighed Ekskursion til Dalum Papirfabrik Hintze SAS Nordpolsrute. foredrag og film efter generalforsamlingen Chr. Røjskjær Hørelsen og nutidens mennesker Axel V Nielsen AU De store meteorer Arne Noe-Nygaard KU Bjergarternes dannelse Hilde Levi Radioaktive isotoper i den biofysiske forskning Luplau Jansen Strejftog i Universet Vesterdal-Jørgensen OS Trafik og psykologi C.E. Kern-Hansen Belysningsspørgsmål. Arrangør: Lysteknisk Selskab C.B. Madsen AU Anvendelse af radioaktive isotoper inden for teknik og industri Filmforevisning efter generalforsamling M. Møller-Jørgensen Interstellart stof I. Hougs Bærebølgetelefoni. "Mange på en tråd". Derefter rundvisning J Graae Farvefotografering og farvefilm H Brøndsted KU Arternes omdannelse. Film om celledeling Leo Hansen Rumfart Sven Werner AU Atomreaktoren og dens anvendelse Johanne Moustgaard Plastikstoffer Tøislev Hulkort og deres anvendelser 9. april 2005 Side 4 af 17

5 Laurits Johansen Folkevognsfabrikken. Foredrag efter generalforsamlingen Henneberg Ekskursion til Fynsværket Th Bjerge Risø Problemer ved oprettelse af atomstationen Risø Vedel Indtryk fra USA Mogens Westergaard Risikoen for arvelig beskadigelse fra radioaktiv stråling Johannes Olsen DMI Det Geofysiske År Viggo Brinch Blyminerne i Grønland R.E.H. Rasmussen DTH Flyvning ved overlyds-hastigheder Mogens Pihl KU Den tekniske udvikling og samfundet Per Weishaupt Svæveflyvning Sven Werner AU Einsteins relativitetsteori Th Sorgenfrei Danmarks undergrund Jørgsholm Anvendelse af radioaktive isotoper i medicinen J. Oscar Nielsen Teleteknikkens nyeste udvikling Asger Lundbak DMI Sputnikkerne i det geofysiske År Film efter generalforsamling: Atomkraft og atomernes historie (russiske) Knud Holst & J. Kr. Thorsen Television og stereofonisk lyd. Arrangør: Ingeniørsammenslutningen H Højgaard Jensen DTH Halvledere. Tre foredrag: og Arrangør: Ths. B. Thrige Hakon Lund AU Olien og dens historie Tage Larsen Atomenergien i det danske samfunds tjeneste J Ambrosen Radioaktivt nedfald G K Frölich-Hansen Reaktorer og reaktorkontrol. Arr: Ingeniør-Sammenslutningen Fritz Buchtahl KU Muskelfysiologi Risø Ekskursion til Risø. Gentaget Errebo-Knudsen Medicinske forhold vedr. jetflyvning og rumfart april 2005 Side 5 af 17

6 Film efter generalforsamlingen. Bl.a. Nautilus krydser Nordpolen I Sestoft DMI Nyere klimaændringer Thernøe KU Raketteknik og rumfart U V Mouritzen Efterforskning af radioaktive mineraler i Grønland Hannest Transistorer K Svenningsen Fjernsynstransmissioner, relækæder og eurovision J Koefoed Ionbytterstoffer og ionbyttermembraner Film efter generalforsamlingen: Edison, TV-billedrøret, Os Mundi Leo Hansen Aktuelle rumfartsproblemer. Arrangør: Ingeniør-sammenslutningen Chr. Bach? Luftioners betydning og atmosfærisk-elektriske forhold, Niels Krarup Atomdrevne skibe Aage Melbye? Elektronregnemaskinen og dens anvendelse. Arr. sammen med AOF Tage Larsen Flydende atmosfærisk luft. Med demonstrationer. Arr. sammen med AOF Axel V Nielsen AU Planeten Mars. Arrangeret sammen med AOF R E H Rasmussen DTH Statisk elektricitet M Møller-Jørgensen Demonstrationsforsøg om radioaktivitet. Derefter film Henrik Tauber Radioaktivt kulstof anvendt inden for arkæologi, geologi og geofysik Johannes Olsen DMI Nogle resultater fra det geofysiske år K O B Jørgensen Stærkstrømsteknikkens udvikling belyst ved eksempler fra Teknisk Museum Carl Hare Det moderne olieraffinaderi og dets produkter Svend Laustsen KU Universets radiostråling E Ranche Madsen Grundstoffernes opdagelseshistorie ? Demonstrationsforsøg mikrobølger. Desuden film Hans Sand Kemiske stoffer i levnedsmidler Olaf Pedersen AU Fra Galilei til Newton april 2005 Side 6 af 17

7 Alexander Mihailov Om sovjettisk rumforskning. Arrangør: Landsforeningen Danmark-Sovjetunionen Amerikansk rumforskning: Udstilling og film Asger Nielsen DTH Nyere principper for elektronisk forstærkning Ole Valmod Larsen Risø Risø - den danske atomstation R E H Rasmussen DTH Polariseret lys Risø Ekskursion til Risø. Gentaget J Rybner Ionosfæreforskning og det norsk-danske raketprogram M Møller-Jørgensen Forsøg: Elektroners og betastrålers afbøjning. Derefter film Hans Arup DTH Korrosion og korrosionsbekæmpelse Fritz Ingerslev DTH Lyden - vor ven og vor fjende Gert Hasselmann Nye lægemidler: Udvikling og gennemprøvning Bent Elbek NBI Runde og pæreformede atomkerner Svend Bundgaard AU Logisk algebra med anvendelse på elektriske kredsløb Mogens Teisen Kompakte stempelmotorer Erik Kristensen AU Den moderne matematikundervisning Asger Lundbak DMI Satellitstationen Rude Skov og vejrsatellitten Nimbus I Axel Voigt AU Kemisk binding Gunnar Larsen Danmarks undergrund Per Knudsen Risø Metallurgi på Risø P. Omsveen & P. Bjerre Hansen OS Stråleterapi med cobolt Olaf Schmidt KU Ægyptisk brøkregnnig Jørgen Koefoed? Brændsesceller (fuel-cells) K Tønnes Pedersen Flydende luftarter. Fremstilling og anvendelse Th Madsen Hvordan er månens overflade dannet? U Hass Andersen Statsbanernes signal- og fjernstyringsanlæg. Derefter film april 2005 Side 7 af 17

8 Film efter generalforsamlingen: Ved grænsen for vor viden I C Madsen AU Årsagssætningen i fysikken K Blichfeld Højspændingslinjen Konti-Skan Vagn F. Buchwald DTU Meteorer og Meteoritter Bent Scharøe Petersen Om elektronisk cifferteknik Chr Andersen Om elektonisk databehandling Bodil Jerslev DPH Valenskræfter og molekylgeometri i organiske stoffer Jørgen Kalckar NBI Kvantefysik og erkendelsesteori Chr. Klixbüll Jørgensen Naturvidenskab og erkendelse set fra en kemikers synspunkt P V Arlev Elektroniske telefoncentraler: På tærsklen til en ny æra i telekommunikationen Harder Farvefjernsyn A Tovborg Jensen KVL Vaske- og rengøringsmidler, fra tradition til teori Risø Ekskursion til Risø. Gentaget 5-5 og Riber Petersen Nyt fra Isotopcentralen Filmaften efter generalforsamling: Nordsøgas. En verden å vinne Thøger Bang HCØ Store primtal Max Nielsen OT Elektronisk databehandling og programmering Asger Lundbak DMI Bemandet rumfart. Tekniske og videnskabelige perspektiver Georg Otto Andrup Vandforureningsproblemer Knud Hansen Luftforurening OU Rundvisning på Institutterne Heinz Holter Om kemikeren S P L Sørensen Per M. Boll OU Lidt om kemien bag lugt og smag Film om radioaktivitet og atomkerner Hakon Lund AU Træk af kemiens historie. 5 forelæsninger: 13-2, 27-2, 4-3, 13-3 og april 2005 Side 8 af 17

9 Erling Bondesen AU Månen i geologisk perspektiv Jørgen Pedersen KU Om kerne-modeller Olaf Pedersen AU Strukturen af den newtonske mekanik. Derefter film om apolloflyvningerne Poul Erik Nissen AU Grundstofindholdet i stjernerne Arne Noe-Nygaard KU Vulkanisme Ole Kalnæs OS Medicinsk anvendelse af radioaktive isotoper Jens Onsgaard, I.K. Kristensen, C. Knakkerga OU Besvarelse af en række spørgsmål, stillet af medlemmerne Ivar Balslev OU Faststofspektroskopi Risø Ekskursion til Risø. Dubleret ? Korte foredrag og demonstrationer i fysik, kemi og datalogi Kjerbye-Nielsen Telekommunikation Bjørn Ø. Thomsen Datalogi Erhvervsvejledning Ole J. Rafaelsen KU Psykokemi A. Hermansen HCØ Om holografi Mogens Vikstrø Ole Walmod-Larsen Hvor sikker er atomkraften. Diskussionsaften Henrik Stub Voldsomme begivenheder i verdensrummet Asger Lundbak DMI Ved en skillevej i rumforskningen Stig Dalsgaard OS Øret og hørelsen Edgar Asplund OU Pi er et tal mellem 3 og Magnus Hjelm OS Noget om sygdommes biokemiske baggrund. Derefter rundvisning på lab Lars Okholm Levnedsmiddelproblemer Søren Andersen OU Besøg på marsvinestationen i Strib samt foredrag om marsvinets bio-akustik Jørgen Clausen OU Mennesket og dets miljø K. A. Jensen HCØ En kemikers syn på forureningsproblemet B. Røigaard-Petersen Olieboringer i Nordsøen april 2005 Side 9 af 17

10 K. Q. Rasmussen Om kometer OU Den Naturfaglige Basisuddannelse ved Odense Universitet Ole Walmod-Larsen Atomkraft. Atomkraftværker og milieu E. O. Errebo-Knudsen Rumfart og fremskridt Bent Lauge Madsen OU Hvad er vandforurening? Kurt Møller Pedersen AU Bohrs 1913-afhandling, set i lyset af den "gamle" kvantemekanik J. W. Larsen DMI Meteorologi og datamaskiner Jørn Hvam OU Dråber i faste stoffer Karen Johansen KU Nyere resultater inden for planetforskningen Risø Ekskursion til Risø Louis Hjarvard Raketter og satellitter. Foredrag og demonstration Per M. Boll OU Hallucinogene stoffer og deres kemi Per Morgen OU Overfladefysik Frantz Bierring OU Elektronmikroskopi og cellestruktur Henrik Stub Kosmologi E. W. Thulstrup AU Sider af atmosfærens kemi Willi Dansgaard KU Isotop-glaciologi og klimaændringer Henrik Stub Vikingrumsonderne på Mars Jørn. M. Hvam OU Lasere og deres anvendelser. Samt rundvisning på inst Henrik Fog Kemien bag elektronikken Axel Michelsen OU Insektøret som mekanisk system H. Søgaard Vandhygiejne Johs. Jensen OU Energioplagring OU Ekskursion til de naturvidenskabelige institutter Ole Knudsen AU Ørsteds opdagelse - stødet til en rivende udvikling april 2005 Side 10 af 17

11 Lars Madsen Geotermisk energi i Danmark Henrik Stub Kolonier i verdensrummet Richard West Galakseastronomi Lee A Miller OU Samspillet mellem insekter og flagermus Ove Nathan NBI Gåden om solneutrinoerne Ole Karlog OU Miljøtoksikologi Risø Ekskursion til Risø Henrik Stub Kosmiske katastrofer Palle Jeppesen DTH Optisk kommunikation Otto Leistiko DTH Fremstilling af glasfibre/bølgeledere til optisk kommunikation Erik Krogh Andersen OU Underholdende kemi Niels Chr. Knudsen OU Planlægning i gartnerier v.hj.af lineær programmering Niels Ole Kjellgaard AU Genetisk Manipulation Flemming Kissmeyer AU Transplantationsproblematik - Forskningsproblematik Amatørastronomisk instrumentmøde (arr. Stjernevennerne) Henrik Voldborg DMI Vejrforudsigelse i nutid og fremtid Henrik Stub Rumfærgens fremtid og energisatellitter Jens Martin Knudsen HCØ Solsystemets oprindelsen M. Møller-Jørgensen OU Fysik i hverdagslivet. Demonstrationsforsøg Horst Meesenburg Vadehavets økologi Louis Hjarvard Satellitsporing på Fyn? Per Schambye OU Vort forbrug, når vi fryser eller sulter Kortfilmgruppe K.O. Reffstrup og O Keller Kortfilmaften (astronomi, rumfart mm.) Peter Møller og P.H. Christensen Gasser og væsker ved lave temperaturer. Kryobiologi Satellitmodtage Hjarvad, Ishøy og Kier Satellitmodtagegruppen gør status april 2005 Side 11 af 17

12 OU Dansk Fysisk Selskabs Årsmøde Peter Norrild DLH Kemiundervisning på en anden måde Hans Chr. Rasmussen OU Energiforsyning baseret på vedvarende energi - om dynamiske energimodeller Peter Sigmund OU Ionstråler - fra husbehov til big science Risø Ekskursion Risø Vagn Jensen Risø Udsigterne for fusionsenergien Leif Rasmussen OU Dyrkning af pattedyrceller i kultur - før og nu Ekskursion til fynsværket Helle og Henrik Stub Aktuel rumfart J. Tøffner-Clausen Behandling af olie- og kemikalieaffald i Danmark Jens Onsgaard OU Overfladefysik Ib Lundgaard Rasmussen Saturn Systemet (arr. Fysisk Institut OU) Bjarne Toft OU Endelig matematik og algoritmeteori Svend Bundgaard AU Om det umulige Henrik Tauber Arkæologi og kulstof-isotopkemi Carsten Christophersen KU Naturstofkemi Jørgen Grosbøl Hvordan man ødelægger sine EDB-data uden virkelig at forsøge på det Poul Krogsgaard-Larsen DPH Medicinalkemi - design og udvikling af lægemidler Søren Molin OU Gensplejsning Ove Dietrich Energi: Kan vi klare udfordringen? Claus Hammer KU Den frosne atmosfære eller Polarisens naturbibliotek Hans Toftlund Nielsen OU Det kemiske demonstroationsforsøgs historie OU Ekskursion og rundvisning Carsten Hede og Jens Ramskov Hansen Bredbåndsnet - en smal sag August Ziggelaar DLH Fra varmestof til energibevarelse 9. april 2005 Side 12 af 17

13 Troels Barfred o Jørgen Pless OS Mikrokarkirurgi Poul Lindholst DSB's elektrificeringsprojekt Erik Meinecke Schmidt AU Datalogi - eksempler på begreber og problemstillinger Axel Michelsen OU Små insekters kommunikation i tæt vegetation Jens Peter Jacobsen OU Kernemagnetisk resonans spektroskopi Ole Karlog OU Orientering om nogle svampetoxiner Jens Olesen Insekterne - dyreliv i miniformat Ove Poulsen AU Laserens nyere udvikling og anvendelser Klaus Bechgaard HCØ Organiske metaller og superledere Kresten Work o K. Kamp Mortensen OS Laserbehandling som led i moderne øjenkirurgi Finn Surløk Kridt-Tertiær-grænsen, masseuddøen og meteornedslag for 65 mill. år siden Lars Garby OU Energiomsætningens fysiologi hos mennesket Erik Rüdinger KU Niels Bohrs opdagelse af hydrogenatomets struktur Allan Hornstrup Nyt om komet Halley (arr. Astronomisk Forening) J. Buhr Hansen DTH Hav- og kystteknisk forskning på DTH's bygningsafdeling Thomas Kier og P. Mahoni OT Satellitter og deres signaler Mogens Hørder OS Besøg på Institut for Klinisk Kemi, Odense Sygehus Franz Bierring OU Træk af spedalskhedens europæiske historie Mourits Nielsen Ekskursion til DESY i Hamburg Carsten Christia Karl Kristoffersen OU/OS Fosterundersøgelser. Direkte udsendelse i Odense Lokal TV Bent Lauge Madsen Veje til sikring af den danske natur David Favrholt OU Niels Bohrs fortolkning af kvantemekanikken Villy Brænder Fysiske og tekniske aspekter af medicinsk ultralyd-scanning Jes Madsen AU Universets opståen og tidlige udvikling Ekskursion til atomkraftværk Brockdorf (arr. REO) 9. april 2005 Side 13 af 17

14 Kaare Ulbak Tjernobyl-ulykken og dens konsekvenser for Danmark Bodil Helt KU Supernovaen i den Store Magellanske Sky Jørgen Kjems Risø Superledning - Drøm nærmer sig virkelighed Peter Ebbesen AU Forskningen omkring AIDS Erik Kjær Pedersen OU Hvordan man laver koder, der ikke kan brydes, selv om de er offentlige Erik Krogh Andersen OU Underholdende kemi Peter Roepstorff OU Massespektrometri og proteiner Holger Bech Nielsen NBI En teori for hele fysikken, Superstreng? eller Kaos? Benny Lautrup NBI Neurale netværk - computere med intuition Willi Dansgaard KU Hvordan ender klimaet? O.H. Einicke Stjernernes fødsel (arr. Astronomisk Forening) Georg Brock-Nannestad Den nye bioteknologi og patentbeskyttelse Bernhard Deutch AU Antimatter as Atomic antihydrogen Bjørn Felsager Chaos og fraktaler Bodil Branner DTH Fraktaler Poul Erik Lindelof HCØ Galliumarsenid transistorer Clive Ellegaard NBI Kold fusion Peter Sigmund OU Kold fordampning og tør kemi: Sputtering effekten og dens anvendelser Jørn Dines Hansen NBI Large Electron-Positron Collider (LEP) og CERN Peter Sigmund OU Violinens Fysik Helle & Henrik Stub Voyager og fremtidens rumfart Preben Nørregård Dagligdag på La Cilla Observatoriet (arr. Astronomisk Forening) Lars Folke Olsen OU Kaos i biologiske systemer Peter Kornerup OU Computer aritmetik Ekskursion til Hauchs physiske Kabinet og Tycho Brahe Planetariet april 2005 Side 14 af 17

15 Jan Teuber NBI Astronomi og digital billedbehandling Niels Rud AU Arkæologisk og Geologisk datering v.hj. af partikel acceleratorer Peter Landrock AU Kryptologi - grundvidenskaben der blev privatiseret Erik Uggerhøj AU Lagerringen ved Aarhus Universitet - Synkrotronstråling og tunge ioner Fysiklegestuen HCØ Ekskursion til Eksperimentarium og Fysiklegestuen på HCØ, KU Kaare Lund Rasmussen OU Årsagerne til øglernes uddøen Christian Lohse OU Hvor bliver luftforureningen af? Hans Ulrik Riisgaard OU Biologiske pumpe- og filtersystemer Jens Knudsen OU Proteiner - struktur og funktion Søren Keiding OU Femtosekund laserfysik Jens Oddershede OU Anvendelse af vektorprocessorer i kvantekemi Matthias Mann OU Nye muligheder for massespektrometrisk analyse af biomolekyler Birgitta Nordström KU Mælkevejen - en galakse i nærbillede Flemming Besenbacher AU Mikroskopet der "ser" enkelte atomer (Scanning Tunneling Mikroskopet) Jørgen Jørgensen Ekskursion til Søby Brunkulslejer og Skjern Å Carsten Thomassen DTH Om at tælle Elfinn Larsen Risø Hvad er Buckminsterfullerén eller C60? Gunnar Larsen AU Geologi på Fyn Kaare Lund Rasmussen OU Månens oprindelse Asger Lindegaard-Andersen DTH Hvordan virker "kalkspaltere"? Fysisk vandbehandling til reduktion af kalkbelægn Helle & Henrik Stub Til Mars! Hvordan? Dorthe Dahl-Jensen HCØ Isfysik og iskerneboringer på Grønland Søren Brunak DTH Neurale netværk Henrik Jansen Arkæologi og naturvidenskab - Historieskrivning i laboratoriet Jørgen Bach Andersen AUC Biologiske effekter afelektromagnetiske felter april 2005 Side 15 af 17

16 Lee Miller OU Flagermus Jørgen Christensen-Dalsgaard AU Helio-seismologi. Solskælv - et vindue til solens indre Mogens Winther Om nordlys og måling af nordlys John Perram OU Intelligent mekanik: styring af robotter i dynamiske omgivelser Peter Hansen NBI Fra elektronen til topkvarken Erik Østergaard Jensen AU Gensplejsning i planteavlen - gammel vin på nye flasker? Ove Poulsen DTH Mikroteknologi Predrag Cvitanovic NBI Kvantekaos Sine Larsen HCØ Proteiner og røntgenkrystallografi. Hvordan får vi indblik i proteiners struktur Olaf Pedersen AU Galilei-affæren Hans Jørgen Munkholm OU Fra kvadratrod 2 og primtal i retning af Fermats sidste sætning Jan Bjerregaard Carsten Hansen Compact Discs. Teori, teknik og produktion Svend Erik Mikkelsen Om det nye brændstof DME Per Øhrgaard KU Kommunikation og oversættelse Dorthe Olesen Kommunikation mellem computere Axel Michelsen OU Kommunikation i dyreverdenen Robin Medenwaldt AU Røntgenmikroskopet ved ASTRID Kirsti Andersen AU Hvordan geometrien kom ind i perspektivet Jes Fenger Luftforurening i de gode, gamle dage Per Morgen OU Fjernundervisning via satellit Henning Haack OU Meteoritter og liv på Mars Ekskursion til Steno Museum, Århus og Elmuseet, Tange Helle og Henrik Stub Vores nye Solsystem - og de andre Anders Meibom OU Meteoritjagt på Antarktis Peter Diener KU Sorte huller i Universet april 2005 Side 16 af 17

17 Ove Nathan KU Niels Bohr Anders Sørensen OU Selvkørende små robotbiler Jens Onsgaard OU Steno - en dansk naturforsker Henrik Smith NBI Bose-Einstein kondensation Hans Toftlund OU Farvekemi Therese Moretto DMI Ørsted Satellitten og Jordens magnetfelt Henrik Pedersen OU Komplekse tal og geometri John Perram OU Produktionsteknologi Erik Simonsen o Luise Gudmann-Højer Roulund Virksomhedsbesøg på Roulund. Foredrag om bremser april 2005 Side 17 af 17

Stamceller & Komplekse tal

Stamceller & Komplekse tal NF SÆSONPROGRAM 13/14 Stamceller & Komplekse tal ANDRE FOREDRAG Sex: Hvad er mening? Medicinalkemi Sprængstoffer WORKSHOPS Laborieweekend STUDIETURE Atomkraftværk Novozymes Ungdommens Naturvidenskabelige

Læs mere

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet Folkeuniversitetet Få ny viden og inspiration Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat Medarbejdertilbud efterår 2015 for ansatte ved Region Midtjylland Kære medarbejdere i Region Midtjylland

Læs mere

Titel. Tværfaglige materialer: Videnskabet, Alinea (Malling Beck) X X X X Triple, Alinea (Malling Beck) (X) (X) (X) (X) 10. klasse. 9.

Titel. Tværfaglige materialer: Videnskabet, Alinea (Malling Beck) X X X X Triple, Alinea (Malling Beck) (X) (X) (X) (X) 10. klasse. 9. Naturfag 7.-10. klasse FYSIK/KEMI lærebogssystemer til folkeskolen - listen er ikke komplet. Alle ældre systemer og bogserier er ikke medtaget Hauboundervisning.dk, Ole Haubo Christensen Titel 7. klasse

Læs mere

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS Skolemateriale til udstillingen Det Aktive UNIVERS Skolematerialet Skolematerialet til Det Aktive Univers er inddelt i emner, der relaterer sig til zonerne i udstillingen. Til indskolingen (bh-2. klasse)

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - marts 2003 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Dobbelt udstillingsåbning

Dobbelt udstillingsåbning 25 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - MARTS 2004 Dobbelt udstillingsåbning Mandag den 26. januar 2004 åbnede Steno Museet officielt to nye særudstillinger. Særudstillingen Din teknologiske hverdag

Læs mere

STENOMUSEN 16. 13 Rigtige? Særudstilling om de danske nobelpriser

STENOMUSEN 16. 13 Rigtige? Særudstilling om de danske nobelpriser 16 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - DECEMBER 2001 13 Rigtige? Særudstilling om de danske nobelpriser Den 10. december 2001 var det 100 år siden nobelprisen blev uddelt første gang. I den anledning

Læs mere

Rockefeller Foundation, Carlsbergfondet og dansk medicinsk biologi i mellemkrigsårene*

Rockefeller Foundation, Carlsbergfondet og dansk medicinsk biologi i mellemkrigsårene* Rockefeller Foundation, Carlsbergfondet og dansk medicinsk biologi i mellemkrigsårene* Virkninger for forskning og undervisning gennem det 20.de århundrede Leif Rasmussen (Publiceret i: Dansk Medicin.

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 1 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 4 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget

Læs mere

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige

Læs mere

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Juli 2012 nr. 3 Dumping I dette nummer af Maler Nyt beskriver vi igen eksempler på, hvordan malerfaget undergraves af virksomheder, der ikke følger danske regler. Et litauisk netværk snyder sig fra at

Læs mere

Kanonåbning af Krudt og Kugler

Kanonåbning af Krudt og Kugler 20 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - DECEMBER 2002 Kanonåbning af Krudt og Kugler Med knald og kunstfyrværkeri i kulørte kaskader åbnede Steno Museet sin nyeste særudstilling torsdag aften den 10.

Læs mere

Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg Tlf.: (+45) 39 57 09 57 E-mail: info@veluxfondene.dk www.villumfonden.dk, www.veluxfonden.dk

Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg Tlf.: (+45) 39 57 09 57 E-mail: info@veluxfondene.dk www.villumfonden.dk, www.veluxfonden.dk 2013 Årsskrift 2013 Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg Tlf.: (+45) 39 57 09 57 E-mail: info@veluxfondene.dk www.villumfonden.dk, www.veluxfonden.dk Direktion: Direktør, cand.scient.pol. Kjeld Juel Petersen,

Læs mere

9788741255064 INNOVATION Catharina Juul Kristensen, Gyldendal Søren Voxted Akademisk epub

9788741255064 INNOVATION Catharina Juul Kristensen, Gyldendal Søren Voxted Akademisk epub Liste oprettet: 30-04-2013 16:44:23 Identifier Titel Forfattere Forlag FilType 9788771182149 Lynspeciale Mette Bjørn Bogforlaget Frydenlund epub A/S 9788778878939 Den inkluderende skole Rasmus Alenkær

Læs mere

Opdagelsen af radioaktivitet

Opdagelsen af radioaktivitet Opdagelsen af radioaktivitet I 1896 opdagede franskmanden Henri Becquerel, at mineraler bestående af Uransalte udsendte en usynlig stråling, der kunne påvirke de lysfølsomme plader, der anvendtes til fotografering,

Læs mere

Vil du vide noget om

Vil du vide noget om Vil du vide noget om 1 Niels Henrik David Bohr (1885-1962) Dansk atomfysiker, verdensberømt for sin forskning og for sin kamp for åbenhed mellem supermagterne og fredelig anvendelse af atomkraften. Nobelprisen

Læs mere

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR.

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. Malerinfo MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. 2 - NOVEMBER 2014 Dagpenge til jul side 4 Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 Velkommen! FAGLIG AFDELING Mariann Lauridsen Formand Tlf.: 6612 8395

Læs mere

Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi

Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Forord De fleste introduktioner til naturvidenskabsteori tager udgangspunkt i fysiske/astronomiske eksempler. Når fagene biologi og kemi

Læs mere

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT FÅ NY VIDEN OG INSIRATION Å UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD Å FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT MEDARBEJDERTILBUD FORÅR 2015 REGION MIDTJYLLAND KÆRE MEDARBEJDERE I REGION MIDTJYLLAND Region Midtjylland

Læs mere

Årsrapport. rundetaarn. 2014 Årsrapport Rundetaarn

Årsrapport. rundetaarn. 2014 Årsrapport Rundetaarn Årsrapport 2014 rundetaarn 2014 Årsrapport Rundetaarn Indhold 02 04 06 08 09 14 16 18 24 27 30 Forord Organisation Besøgstal Økonomi Vedligeholdelse & forbedringer Markedsføring Observatoriet Udstillinger

Læs mere

Mogens Camre i EU-Parlamentet

Mogens Camre i EU-Parlamentet NUMMER 3. 1999. 3.ÅRGANG Ny DF-triumf Mogens Camre i EU-Parlamentet LEDER Opgøret, der udeblev... INDHOLD Nyhedsbrev Brev fra Pia Kjærsgaard 3 Det hævdes, at det eneste, vi har lært af historien er, at

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014

Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014 Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014 Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014 s. 2 3a Dinan Arunthavanathan Michael Breinholt Christensen Rikke Skovdal Hermansen Anton Holbæk Jakob Holm Mai Ørom Jakobsgaard Andreas Holst

Læs mere

Program efterår 2015. www.fukbh.dk

Program efterår 2015. www.fukbh.dk Folkeuniversitetet i København Program efterår 2015 www.fukbh.dk Fra Tallinn til Tashkent: De postsovjetiske rum Hold 1100: Lørdag den 21. november kl. 9.30-15.30 Ved cand.mag. Rikke Helms, cand.mag. Karsten

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

10 milliarder planeter som Jorden

10 milliarder planeter som Jorden 16 10 milliarder planeter som Jorden Forfatter Uffe Gråe Jørgensen, lektor, Niels Bohr Institutet og Center for Stjerne- og Planetdannelse, Københavns Universitet uffegj@nbi.dk En kunstners indtryk af

Læs mere

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Med 2CV og diarré til Mongoliet s. 2 NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG Jernviljen fra Als...4 Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 Redder danskere hjem fra ferie...12 Med

Læs mere

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Stx-studieretninger og hf-fagpakker Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Faglighed Fællesskab Indhold Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium... 4 Science... 6 Udsyn mod verden... 8 Musik + miljø

Læs mere