Foredrag Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foredrag. 1946-1998. Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn"

Transkript

1 Foredrag Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn C.B. Madsen AU Atombomben I.C. Madsen AU Atombomben Erik Frandsen Radar F Buchthal Elektrofysiologi Hallin Ekskursion til Dalum Papirfabrik. foredrag om papirfremstilling M. Møller-Jørgensen Relativitetsteori. Revision af de fysiske grundbegreber J. Ambrosen DTH Højdestråling Ekskursion til Odense Sukkerkogeri Sven Werner AU Lynet og andre elektriske udladninger Fritz Nielsen Stjernernes energiproduktion Anton Fr. Bruun Atlantideekspeditionen Arr. Naturhistorisk forening N.O. Lassen KU Cyklotronen K.A. Jensen KU Vitaminer Fritz Ingerslev Bygningsakustik og støjbekæmpelse Ekskursion til Odense Gasværk Kristensen Ekskursion til elværket m. foredrag Albert Fischer Vævscellers ernæring Sv. Høffer Jensen Betatronen P Rønne-Nielsen KU Røntgenstråling og dens anvendelse Grum-Schwends Nordahl Svendsen Julefest. Causeri over naturvidenskab. Fysisk juleeventyr for damerne Ekskursion: Fyns Tidende Nordahl Svendsen Madame Curie og kræftbehandling 9. april 2005 Side 1 af 17

2 Arne Noe-Nygaard KU Heklas udbrud Bønding Elektriske præcisionsure J.L. Monsa DTH Reaktionsmotoren og dens anvendelse i flyvningen Filmaften: Fysiske og tekniske tonefilm lånt af den amerikanske ambassade Julius Graae Farvefilmens udvikling Brendstrup Træk af alkymiens billedbog Jacoby OS Røntgenstrålers anvendelse i lægevidenskaben Th. Langvad AU Plastic og andre kunststoffer Zacho Flyvningen og sikkerhed Sven Werner AU Nordlys Weber Hjemmebelysningens problemer. Arrangør: Lysteknisk Selskab Axel Poulsen Bohrs atomteori J. Ambrosen NBI Atomkerner Rundtur på Atomudstillingen. gentaget E. Heikel Vinter Elektroteknisk porcelæn Th. Sorgenfrei Fyens undergrund Max. Møller, Ul Bent Sodemann, M. Møller-Jø Broget aften: Medlemmer fortæller om deres fritidsbeskæftigelser Johannes Olsen DMI Jordmagnetismen Carl Svenningsen Radioen i flyvningens tjeneste Peter Hansen Fjernsynets opbygning og virkemåde Kristensen Ekskursion til Telefonhuset i Odense Mogens Schlüter Glasfremstilling Hans Ussing Radioaktive isotopers anvendelse i biologien Mogens Pihl KU Det fysiske verdensbillede. Arrangør: FUF Axel V. Nielsen AU Det astronomiske verdensbillede. Arrangør: FUF H Brøndsted KU Det biologiske verdensbillede. arrangør: FUF april 2005 Side 2 af 17

3 J. M. Troelsen Moderne kriminalteknik K. A. Christiansen Lysrørsbelysning. Arrangør: Lysteknisk selskab J. N Hansen Den store kikkert på Mt. Palomar Arne Noe-Nygaard KU Jordens udvikling Ekskursion til Kabelfabrikken i Middelfart Film efter generalforsamlingen: Hoover Dam m.fl Ulrik Krabbe Kraftoverføring over lang afstand Verner Hjort Moderne telefonproblemer Sven Werner AU Atomenergiens anvendelse til fredelige formål M. Møller-Jørgensen Teorier for planetsystemets dannelse Nils Dullum Forsøg og forskning indenfor frugtavl Leo Hansen Astronautik E Carlsen DMI Skyer - naturlig og kunstig nedbør Besøg på Tommerup Hørfabrik Film efter generalforsamlingen: Radiohuset. Køkkenet- DKs største arbejdsplads Carlsen KU Elektronmikroskopet Rundvisning på sukkerkogeriet Torben Wolff KU Galatheaekspeditionen I.C. Madsen AU Årsagsbeskrivelsen i fysikken N.O. Lassen NBI Opdagelse og frembringelse af nye grundstoffer Tage Larsen Atomkærneenergien Ekskursion til Fynsværket R.E.H. Rasmussen DTH Kavitation Film efter generalforsamling: Cementfabrik Darling og I.C.Madsen AU Livets opståen og opretholdelse 9. april 2005 Side 3 af 17

4 Poulsen Atomfysik. Også foredrag R.E.H. Rasmussen DTH Ultralyd G.E. Hartz Færge eller bro over Storebælt Sven Werner AU Menneskehedens energikilder Sven Buhl Fotografiske billeder fra vildtreservatet i Lille Vildmose J Ambrosen Kosmisk stråling og mesonernes mangfoldighed Ekskursion til Dalum Papirfabrik Hintze SAS Nordpolsrute. foredrag og film efter generalforsamlingen Chr. Røjskjær Hørelsen og nutidens mennesker Axel V Nielsen AU De store meteorer Arne Noe-Nygaard KU Bjergarternes dannelse Hilde Levi Radioaktive isotoper i den biofysiske forskning Luplau Jansen Strejftog i Universet Vesterdal-Jørgensen OS Trafik og psykologi C.E. Kern-Hansen Belysningsspørgsmål. Arrangør: Lysteknisk Selskab C.B. Madsen AU Anvendelse af radioaktive isotoper inden for teknik og industri Filmforevisning efter generalforsamling M. Møller-Jørgensen Interstellart stof I. Hougs Bærebølgetelefoni. "Mange på en tråd". Derefter rundvisning J Graae Farvefotografering og farvefilm H Brøndsted KU Arternes omdannelse. Film om celledeling Leo Hansen Rumfart Sven Werner AU Atomreaktoren og dens anvendelse Johanne Moustgaard Plastikstoffer Tøislev Hulkort og deres anvendelser 9. april 2005 Side 4 af 17

5 Laurits Johansen Folkevognsfabrikken. Foredrag efter generalforsamlingen Henneberg Ekskursion til Fynsværket Th Bjerge Risø Problemer ved oprettelse af atomstationen Risø Vedel Indtryk fra USA Mogens Westergaard Risikoen for arvelig beskadigelse fra radioaktiv stråling Johannes Olsen DMI Det Geofysiske År Viggo Brinch Blyminerne i Grønland R.E.H. Rasmussen DTH Flyvning ved overlyds-hastigheder Mogens Pihl KU Den tekniske udvikling og samfundet Per Weishaupt Svæveflyvning Sven Werner AU Einsteins relativitetsteori Th Sorgenfrei Danmarks undergrund Jørgsholm Anvendelse af radioaktive isotoper i medicinen J. Oscar Nielsen Teleteknikkens nyeste udvikling Asger Lundbak DMI Sputnikkerne i det geofysiske År Film efter generalforsamling: Atomkraft og atomernes historie (russiske) Knud Holst & J. Kr. Thorsen Television og stereofonisk lyd. Arrangør: Ingeniørsammenslutningen H Højgaard Jensen DTH Halvledere. Tre foredrag: og Arrangør: Ths. B. Thrige Hakon Lund AU Olien og dens historie Tage Larsen Atomenergien i det danske samfunds tjeneste J Ambrosen Radioaktivt nedfald G K Frölich-Hansen Reaktorer og reaktorkontrol. Arr: Ingeniør-Sammenslutningen Fritz Buchtahl KU Muskelfysiologi Risø Ekskursion til Risø. Gentaget Errebo-Knudsen Medicinske forhold vedr. jetflyvning og rumfart april 2005 Side 5 af 17

6 Film efter generalforsamlingen. Bl.a. Nautilus krydser Nordpolen I Sestoft DMI Nyere klimaændringer Thernøe KU Raketteknik og rumfart U V Mouritzen Efterforskning af radioaktive mineraler i Grønland Hannest Transistorer K Svenningsen Fjernsynstransmissioner, relækæder og eurovision J Koefoed Ionbytterstoffer og ionbyttermembraner Film efter generalforsamlingen: Edison, TV-billedrøret, Os Mundi Leo Hansen Aktuelle rumfartsproblemer. Arrangør: Ingeniør-sammenslutningen Chr. Bach? Luftioners betydning og atmosfærisk-elektriske forhold, Niels Krarup Atomdrevne skibe Aage Melbye? Elektronregnemaskinen og dens anvendelse. Arr. sammen med AOF Tage Larsen Flydende atmosfærisk luft. Med demonstrationer. Arr. sammen med AOF Axel V Nielsen AU Planeten Mars. Arrangeret sammen med AOF R E H Rasmussen DTH Statisk elektricitet M Møller-Jørgensen Demonstrationsforsøg om radioaktivitet. Derefter film Henrik Tauber Radioaktivt kulstof anvendt inden for arkæologi, geologi og geofysik Johannes Olsen DMI Nogle resultater fra det geofysiske år K O B Jørgensen Stærkstrømsteknikkens udvikling belyst ved eksempler fra Teknisk Museum Carl Hare Det moderne olieraffinaderi og dets produkter Svend Laustsen KU Universets radiostråling E Ranche Madsen Grundstoffernes opdagelseshistorie ? Demonstrationsforsøg mikrobølger. Desuden film Hans Sand Kemiske stoffer i levnedsmidler Olaf Pedersen AU Fra Galilei til Newton april 2005 Side 6 af 17

7 Alexander Mihailov Om sovjettisk rumforskning. Arrangør: Landsforeningen Danmark-Sovjetunionen Amerikansk rumforskning: Udstilling og film Asger Nielsen DTH Nyere principper for elektronisk forstærkning Ole Valmod Larsen Risø Risø - den danske atomstation R E H Rasmussen DTH Polariseret lys Risø Ekskursion til Risø. Gentaget J Rybner Ionosfæreforskning og det norsk-danske raketprogram M Møller-Jørgensen Forsøg: Elektroners og betastrålers afbøjning. Derefter film Hans Arup DTH Korrosion og korrosionsbekæmpelse Fritz Ingerslev DTH Lyden - vor ven og vor fjende Gert Hasselmann Nye lægemidler: Udvikling og gennemprøvning Bent Elbek NBI Runde og pæreformede atomkerner Svend Bundgaard AU Logisk algebra med anvendelse på elektriske kredsløb Mogens Teisen Kompakte stempelmotorer Erik Kristensen AU Den moderne matematikundervisning Asger Lundbak DMI Satellitstationen Rude Skov og vejrsatellitten Nimbus I Axel Voigt AU Kemisk binding Gunnar Larsen Danmarks undergrund Per Knudsen Risø Metallurgi på Risø P. Omsveen & P. Bjerre Hansen OS Stråleterapi med cobolt Olaf Schmidt KU Ægyptisk brøkregnnig Jørgen Koefoed? Brændsesceller (fuel-cells) K Tønnes Pedersen Flydende luftarter. Fremstilling og anvendelse Th Madsen Hvordan er månens overflade dannet? U Hass Andersen Statsbanernes signal- og fjernstyringsanlæg. Derefter film april 2005 Side 7 af 17

8 Film efter generalforsamlingen: Ved grænsen for vor viden I C Madsen AU Årsagssætningen i fysikken K Blichfeld Højspændingslinjen Konti-Skan Vagn F. Buchwald DTU Meteorer og Meteoritter Bent Scharøe Petersen Om elektronisk cifferteknik Chr Andersen Om elektonisk databehandling Bodil Jerslev DPH Valenskræfter og molekylgeometri i organiske stoffer Jørgen Kalckar NBI Kvantefysik og erkendelsesteori Chr. Klixbüll Jørgensen Naturvidenskab og erkendelse set fra en kemikers synspunkt P V Arlev Elektroniske telefoncentraler: På tærsklen til en ny æra i telekommunikationen Harder Farvefjernsyn A Tovborg Jensen KVL Vaske- og rengøringsmidler, fra tradition til teori Risø Ekskursion til Risø. Gentaget 5-5 og Riber Petersen Nyt fra Isotopcentralen Filmaften efter generalforsamling: Nordsøgas. En verden å vinne Thøger Bang HCØ Store primtal Max Nielsen OT Elektronisk databehandling og programmering Asger Lundbak DMI Bemandet rumfart. Tekniske og videnskabelige perspektiver Georg Otto Andrup Vandforureningsproblemer Knud Hansen Luftforurening OU Rundvisning på Institutterne Heinz Holter Om kemikeren S P L Sørensen Per M. Boll OU Lidt om kemien bag lugt og smag Film om radioaktivitet og atomkerner Hakon Lund AU Træk af kemiens historie. 5 forelæsninger: 13-2, 27-2, 4-3, 13-3 og april 2005 Side 8 af 17

9 Erling Bondesen AU Månen i geologisk perspektiv Jørgen Pedersen KU Om kerne-modeller Olaf Pedersen AU Strukturen af den newtonske mekanik. Derefter film om apolloflyvningerne Poul Erik Nissen AU Grundstofindholdet i stjernerne Arne Noe-Nygaard KU Vulkanisme Ole Kalnæs OS Medicinsk anvendelse af radioaktive isotoper Jens Onsgaard, I.K. Kristensen, C. Knakkerga OU Besvarelse af en række spørgsmål, stillet af medlemmerne Ivar Balslev OU Faststofspektroskopi Risø Ekskursion til Risø. Dubleret ? Korte foredrag og demonstrationer i fysik, kemi og datalogi Kjerbye-Nielsen Telekommunikation Bjørn Ø. Thomsen Datalogi Erhvervsvejledning Ole J. Rafaelsen KU Psykokemi A. Hermansen HCØ Om holografi Mogens Vikstrø Ole Walmod-Larsen Hvor sikker er atomkraften. Diskussionsaften Henrik Stub Voldsomme begivenheder i verdensrummet Asger Lundbak DMI Ved en skillevej i rumforskningen Stig Dalsgaard OS Øret og hørelsen Edgar Asplund OU Pi er et tal mellem 3 og Magnus Hjelm OS Noget om sygdommes biokemiske baggrund. Derefter rundvisning på lab Lars Okholm Levnedsmiddelproblemer Søren Andersen OU Besøg på marsvinestationen i Strib samt foredrag om marsvinets bio-akustik Jørgen Clausen OU Mennesket og dets miljø K. A. Jensen HCØ En kemikers syn på forureningsproblemet B. Røigaard-Petersen Olieboringer i Nordsøen april 2005 Side 9 af 17

10 K. Q. Rasmussen Om kometer OU Den Naturfaglige Basisuddannelse ved Odense Universitet Ole Walmod-Larsen Atomkraft. Atomkraftværker og milieu E. O. Errebo-Knudsen Rumfart og fremskridt Bent Lauge Madsen OU Hvad er vandforurening? Kurt Møller Pedersen AU Bohrs 1913-afhandling, set i lyset af den "gamle" kvantemekanik J. W. Larsen DMI Meteorologi og datamaskiner Jørn Hvam OU Dråber i faste stoffer Karen Johansen KU Nyere resultater inden for planetforskningen Risø Ekskursion til Risø Louis Hjarvard Raketter og satellitter. Foredrag og demonstration Per M. Boll OU Hallucinogene stoffer og deres kemi Per Morgen OU Overfladefysik Frantz Bierring OU Elektronmikroskopi og cellestruktur Henrik Stub Kosmologi E. W. Thulstrup AU Sider af atmosfærens kemi Willi Dansgaard KU Isotop-glaciologi og klimaændringer Henrik Stub Vikingrumsonderne på Mars Jørn. M. Hvam OU Lasere og deres anvendelser. Samt rundvisning på inst Henrik Fog Kemien bag elektronikken Axel Michelsen OU Insektøret som mekanisk system H. Søgaard Vandhygiejne Johs. Jensen OU Energioplagring OU Ekskursion til de naturvidenskabelige institutter Ole Knudsen AU Ørsteds opdagelse - stødet til en rivende udvikling april 2005 Side 10 af 17

11 Lars Madsen Geotermisk energi i Danmark Henrik Stub Kolonier i verdensrummet Richard West Galakseastronomi Lee A Miller OU Samspillet mellem insekter og flagermus Ove Nathan NBI Gåden om solneutrinoerne Ole Karlog OU Miljøtoksikologi Risø Ekskursion til Risø Henrik Stub Kosmiske katastrofer Palle Jeppesen DTH Optisk kommunikation Otto Leistiko DTH Fremstilling af glasfibre/bølgeledere til optisk kommunikation Erik Krogh Andersen OU Underholdende kemi Niels Chr. Knudsen OU Planlægning i gartnerier v.hj.af lineær programmering Niels Ole Kjellgaard AU Genetisk Manipulation Flemming Kissmeyer AU Transplantationsproblematik - Forskningsproblematik Amatørastronomisk instrumentmøde (arr. Stjernevennerne) Henrik Voldborg DMI Vejrforudsigelse i nutid og fremtid Henrik Stub Rumfærgens fremtid og energisatellitter Jens Martin Knudsen HCØ Solsystemets oprindelsen M. Møller-Jørgensen OU Fysik i hverdagslivet. Demonstrationsforsøg Horst Meesenburg Vadehavets økologi Louis Hjarvard Satellitsporing på Fyn? Per Schambye OU Vort forbrug, når vi fryser eller sulter Kortfilmgruppe K.O. Reffstrup og O Keller Kortfilmaften (astronomi, rumfart mm.) Peter Møller og P.H. Christensen Gasser og væsker ved lave temperaturer. Kryobiologi Satellitmodtage Hjarvad, Ishøy og Kier Satellitmodtagegruppen gør status april 2005 Side 11 af 17

12 OU Dansk Fysisk Selskabs Årsmøde Peter Norrild DLH Kemiundervisning på en anden måde Hans Chr. Rasmussen OU Energiforsyning baseret på vedvarende energi - om dynamiske energimodeller Peter Sigmund OU Ionstråler - fra husbehov til big science Risø Ekskursion Risø Vagn Jensen Risø Udsigterne for fusionsenergien Leif Rasmussen OU Dyrkning af pattedyrceller i kultur - før og nu Ekskursion til fynsværket Helle og Henrik Stub Aktuel rumfart J. Tøffner-Clausen Behandling af olie- og kemikalieaffald i Danmark Jens Onsgaard OU Overfladefysik Ib Lundgaard Rasmussen Saturn Systemet (arr. Fysisk Institut OU) Bjarne Toft OU Endelig matematik og algoritmeteori Svend Bundgaard AU Om det umulige Henrik Tauber Arkæologi og kulstof-isotopkemi Carsten Christophersen KU Naturstofkemi Jørgen Grosbøl Hvordan man ødelægger sine EDB-data uden virkelig at forsøge på det Poul Krogsgaard-Larsen DPH Medicinalkemi - design og udvikling af lægemidler Søren Molin OU Gensplejsning Ove Dietrich Energi: Kan vi klare udfordringen? Claus Hammer KU Den frosne atmosfære eller Polarisens naturbibliotek Hans Toftlund Nielsen OU Det kemiske demonstroationsforsøgs historie OU Ekskursion og rundvisning Carsten Hede og Jens Ramskov Hansen Bredbåndsnet - en smal sag August Ziggelaar DLH Fra varmestof til energibevarelse 9. april 2005 Side 12 af 17

13 Troels Barfred o Jørgen Pless OS Mikrokarkirurgi Poul Lindholst DSB's elektrificeringsprojekt Erik Meinecke Schmidt AU Datalogi - eksempler på begreber og problemstillinger Axel Michelsen OU Små insekters kommunikation i tæt vegetation Jens Peter Jacobsen OU Kernemagnetisk resonans spektroskopi Ole Karlog OU Orientering om nogle svampetoxiner Jens Olesen Insekterne - dyreliv i miniformat Ove Poulsen AU Laserens nyere udvikling og anvendelser Klaus Bechgaard HCØ Organiske metaller og superledere Kresten Work o K. Kamp Mortensen OS Laserbehandling som led i moderne øjenkirurgi Finn Surløk Kridt-Tertiær-grænsen, masseuddøen og meteornedslag for 65 mill. år siden Lars Garby OU Energiomsætningens fysiologi hos mennesket Erik Rüdinger KU Niels Bohrs opdagelse af hydrogenatomets struktur Allan Hornstrup Nyt om komet Halley (arr. Astronomisk Forening) J. Buhr Hansen DTH Hav- og kystteknisk forskning på DTH's bygningsafdeling Thomas Kier og P. Mahoni OT Satellitter og deres signaler Mogens Hørder OS Besøg på Institut for Klinisk Kemi, Odense Sygehus Franz Bierring OU Træk af spedalskhedens europæiske historie Mourits Nielsen Ekskursion til DESY i Hamburg Carsten Christia Karl Kristoffersen OU/OS Fosterundersøgelser. Direkte udsendelse i Odense Lokal TV Bent Lauge Madsen Veje til sikring af den danske natur David Favrholt OU Niels Bohrs fortolkning af kvantemekanikken Villy Brænder Fysiske og tekniske aspekter af medicinsk ultralyd-scanning Jes Madsen AU Universets opståen og tidlige udvikling Ekskursion til atomkraftværk Brockdorf (arr. REO) 9. april 2005 Side 13 af 17

14 Kaare Ulbak Tjernobyl-ulykken og dens konsekvenser for Danmark Bodil Helt KU Supernovaen i den Store Magellanske Sky Jørgen Kjems Risø Superledning - Drøm nærmer sig virkelighed Peter Ebbesen AU Forskningen omkring AIDS Erik Kjær Pedersen OU Hvordan man laver koder, der ikke kan brydes, selv om de er offentlige Erik Krogh Andersen OU Underholdende kemi Peter Roepstorff OU Massespektrometri og proteiner Holger Bech Nielsen NBI En teori for hele fysikken, Superstreng? eller Kaos? Benny Lautrup NBI Neurale netværk - computere med intuition Willi Dansgaard KU Hvordan ender klimaet? O.H. Einicke Stjernernes fødsel (arr. Astronomisk Forening) Georg Brock-Nannestad Den nye bioteknologi og patentbeskyttelse Bernhard Deutch AU Antimatter as Atomic antihydrogen Bjørn Felsager Chaos og fraktaler Bodil Branner DTH Fraktaler Poul Erik Lindelof HCØ Galliumarsenid transistorer Clive Ellegaard NBI Kold fusion Peter Sigmund OU Kold fordampning og tør kemi: Sputtering effekten og dens anvendelser Jørn Dines Hansen NBI Large Electron-Positron Collider (LEP) og CERN Peter Sigmund OU Violinens Fysik Helle & Henrik Stub Voyager og fremtidens rumfart Preben Nørregård Dagligdag på La Cilla Observatoriet (arr. Astronomisk Forening) Lars Folke Olsen OU Kaos i biologiske systemer Peter Kornerup OU Computer aritmetik Ekskursion til Hauchs physiske Kabinet og Tycho Brahe Planetariet april 2005 Side 14 af 17

15 Jan Teuber NBI Astronomi og digital billedbehandling Niels Rud AU Arkæologisk og Geologisk datering v.hj. af partikel acceleratorer Peter Landrock AU Kryptologi - grundvidenskaben der blev privatiseret Erik Uggerhøj AU Lagerringen ved Aarhus Universitet - Synkrotronstråling og tunge ioner Fysiklegestuen HCØ Ekskursion til Eksperimentarium og Fysiklegestuen på HCØ, KU Kaare Lund Rasmussen OU Årsagerne til øglernes uddøen Christian Lohse OU Hvor bliver luftforureningen af? Hans Ulrik Riisgaard OU Biologiske pumpe- og filtersystemer Jens Knudsen OU Proteiner - struktur og funktion Søren Keiding OU Femtosekund laserfysik Jens Oddershede OU Anvendelse af vektorprocessorer i kvantekemi Matthias Mann OU Nye muligheder for massespektrometrisk analyse af biomolekyler Birgitta Nordström KU Mælkevejen - en galakse i nærbillede Flemming Besenbacher AU Mikroskopet der "ser" enkelte atomer (Scanning Tunneling Mikroskopet) Jørgen Jørgensen Ekskursion til Søby Brunkulslejer og Skjern Å Carsten Thomassen DTH Om at tælle Elfinn Larsen Risø Hvad er Buckminsterfullerén eller C60? Gunnar Larsen AU Geologi på Fyn Kaare Lund Rasmussen OU Månens oprindelse Asger Lindegaard-Andersen DTH Hvordan virker "kalkspaltere"? Fysisk vandbehandling til reduktion af kalkbelægn Helle & Henrik Stub Til Mars! Hvordan? Dorthe Dahl-Jensen HCØ Isfysik og iskerneboringer på Grønland Søren Brunak DTH Neurale netværk Henrik Jansen Arkæologi og naturvidenskab - Historieskrivning i laboratoriet Jørgen Bach Andersen AUC Biologiske effekter afelektromagnetiske felter april 2005 Side 15 af 17

16 Lee Miller OU Flagermus Jørgen Christensen-Dalsgaard AU Helio-seismologi. Solskælv - et vindue til solens indre Mogens Winther Om nordlys og måling af nordlys John Perram OU Intelligent mekanik: styring af robotter i dynamiske omgivelser Peter Hansen NBI Fra elektronen til topkvarken Erik Østergaard Jensen AU Gensplejsning i planteavlen - gammel vin på nye flasker? Ove Poulsen DTH Mikroteknologi Predrag Cvitanovic NBI Kvantekaos Sine Larsen HCØ Proteiner og røntgenkrystallografi. Hvordan får vi indblik i proteiners struktur Olaf Pedersen AU Galilei-affæren Hans Jørgen Munkholm OU Fra kvadratrod 2 og primtal i retning af Fermats sidste sætning Jan Bjerregaard Carsten Hansen Compact Discs. Teori, teknik og produktion Svend Erik Mikkelsen Om det nye brændstof DME Per Øhrgaard KU Kommunikation og oversættelse Dorthe Olesen Kommunikation mellem computere Axel Michelsen OU Kommunikation i dyreverdenen Robin Medenwaldt AU Røntgenmikroskopet ved ASTRID Kirsti Andersen AU Hvordan geometrien kom ind i perspektivet Jes Fenger Luftforurening i de gode, gamle dage Per Morgen OU Fjernundervisning via satellit Henning Haack OU Meteoritter og liv på Mars Ekskursion til Steno Museum, Århus og Elmuseet, Tange Helle og Henrik Stub Vores nye Solsystem - og de andre Anders Meibom OU Meteoritjagt på Antarktis Peter Diener KU Sorte huller i Universet april 2005 Side 16 af 17

17 Ove Nathan KU Niels Bohr Anders Sørensen OU Selvkørende små robotbiler Jens Onsgaard OU Steno - en dansk naturforsker Henrik Smith NBI Bose-Einstein kondensation Hans Toftlund OU Farvekemi Therese Moretto DMI Ørsted Satellitten og Jordens magnetfelt Henrik Pedersen OU Komplekse tal og geometri John Perram OU Produktionsteknologi Erik Simonsen o Luise Gudmann-Højer Roulund Virksomhedsbesøg på Roulund. Foredrag om bremser april 2005 Side 17 af 17

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Fysik/kemi Hold: 20 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 36-37 Jordens dannelse Kende nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision

Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision Metrologidag, 18. maj, 2015, Industriens Hus Lys og Bohrs atomteori, 1913 Kvantemekanikken, 1925-26 Tilfældigheder, usikkerhedsprincippet Kampen mellem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Fysik niveau B Knud Søgaard

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Mundtlig eksamen fysik C side 1/13 1v 2007/2008 Helsingør Gymnasium

Mundtlig eksamen fysik C side 1/13 1v 2007/2008 Helsingør Gymnasium Mundtlig eksamen fysik C side 1/13 1v 2007/2008 Helsingør Gymnasium Spørgsmål 1 Energi & energiforbrug Du skal præsentere emnet energi med vægt på energiforbrug og energibesparelser i forbindelse med hjemmets

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC-

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Sommer 2015 Thy-Mors HF & VUC Stx Fysik, niveau

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Liv i Universet. Anja C. Andersen, Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDITA)

Liv i Universet. Anja C. Andersen, Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDITA) Liv i Universet Anja C. Andersen, Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDITA) Er der liv andre steder i universet end her på Jorden? Det er et af de store spørgsmål, som menneskeheden har stillet sig

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE:

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Studenterkurset

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003 Køn Plac Fornavn Efternavn Klub Sluttid Km/t Kvinde 1 Ingelise Jensen Herning Løbeklub 01:32:36 13,7 Kvinde 2 Anne Mette Kristoffersen 01:36:36 13,1 Kvinde 3 Marianne Nielsen 01:36:55 13,1 Kvinde 4 Marianne

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang.

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Projekt arbejde om ensretning, strømforsyninger og netladere (adapter til mobil telefon mv.) Projekt om lys eller lyd.

Projekt arbejde om ensretning, strømforsyninger og netladere (adapter til mobil telefon mv.) Projekt om lys eller lyd. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC-Vest, Esbjerg GSK Fysik, niveau B Gert

Læs mere

Læringsmål i fysik - 9. Klasse

Læringsmål i fysik - 9. Klasse Læringsmål i fysik - 9. Klasse Salte, syrer og baser Jeg ved salt er et stof der er opbygget af ioner. Jeg ved at Ioner i salt sidder i et fast mønster, et iongitter Jeg kan vise og forklare at salt, der

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875 1875-1876 1876-1877 1877-1878 1878-1879 1879-1880 1880-1881 1881-1882 1882-1883 1883-1884 1884-1885

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Nykredit A/S-Kirsten Ostersen Bord 2 Exclusive Esben Lunde Larsen Bord 3 Exclusive Skjern Håndbold - Poul Frandsen

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Projekt arbejde om ensretning, strømforsyninger og netladere (adapter til mobil telefon mv.) Projekt om lys og bølger Projket med valgfrit emne

Projekt arbejde om ensretning, strømforsyninger og netladere (adapter til mobil telefon mv.) Projekt om lys og bølger Projket med valgfrit emne Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC-Vest, Esbjerg GSK Fysik, niveau B Gert

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Tilstandsformer Tilstandsformer Opgave 1.1 Alle stoffer har 3 tilstandsformer.

Læs mere

VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014

VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014 VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014 GEDDE 1 Thomas Bielfeldt 6.291 KG. 2 Lars Thorsen 5.679 KG. 3 Steffen Pagh 3.31 1 Mads Petersen 1.075 KG. 3 KG. Sandart 1 Thomas Bielfeldt 1.784 KG. 1 Christian Nissen 4.770

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Lærer Asger Spangsberg Christensen

Lærer Asger Spangsberg Christensen Undervisningsbeskrivelse (kan hentes som pdf via dette link): Termin Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og Fysik B (stx-bekendtgørelse) niveau Lærer Asger Spangsberg Christensen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Nye anvisninger om radon fra SBi Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Temadag om indeklima, Vintermøde 7. marts 2011 Introduktion Radon dannes i mange forskellige isotoper i henfaldskæder fra thorium-232,

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Holstebro Tekniske Gymnasium Teknologi B, Projekt 02 Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Hvordan skal jeg dog få energi til at stå her og sove Udleveret: Tirsdag den 27. september 2005 Afleveret:

Læs mere