Foredrag Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foredrag. 1946-1998. Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn"

Transkript

1 Foredrag Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn C.B. Madsen AU Atombomben I.C. Madsen AU Atombomben Erik Frandsen Radar F Buchthal Elektrofysiologi Hallin Ekskursion til Dalum Papirfabrik. foredrag om papirfremstilling M. Møller-Jørgensen Relativitetsteori. Revision af de fysiske grundbegreber J. Ambrosen DTH Højdestråling Ekskursion til Odense Sukkerkogeri Sven Werner AU Lynet og andre elektriske udladninger Fritz Nielsen Stjernernes energiproduktion Anton Fr. Bruun Atlantideekspeditionen Arr. Naturhistorisk forening N.O. Lassen KU Cyklotronen K.A. Jensen KU Vitaminer Fritz Ingerslev Bygningsakustik og støjbekæmpelse Ekskursion til Odense Gasværk Kristensen Ekskursion til elværket m. foredrag Albert Fischer Vævscellers ernæring Sv. Høffer Jensen Betatronen P Rønne-Nielsen KU Røntgenstråling og dens anvendelse Grum-Schwends Nordahl Svendsen Julefest. Causeri over naturvidenskab. Fysisk juleeventyr for damerne Ekskursion: Fyns Tidende Nordahl Svendsen Madame Curie og kræftbehandling 9. april 2005 Side 1 af 17

2 Arne Noe-Nygaard KU Heklas udbrud Bønding Elektriske præcisionsure J.L. Monsa DTH Reaktionsmotoren og dens anvendelse i flyvningen Filmaften: Fysiske og tekniske tonefilm lånt af den amerikanske ambassade Julius Graae Farvefilmens udvikling Brendstrup Træk af alkymiens billedbog Jacoby OS Røntgenstrålers anvendelse i lægevidenskaben Th. Langvad AU Plastic og andre kunststoffer Zacho Flyvningen og sikkerhed Sven Werner AU Nordlys Weber Hjemmebelysningens problemer. Arrangør: Lysteknisk Selskab Axel Poulsen Bohrs atomteori J. Ambrosen NBI Atomkerner Rundtur på Atomudstillingen. gentaget E. Heikel Vinter Elektroteknisk porcelæn Th. Sorgenfrei Fyens undergrund Max. Møller, Ul Bent Sodemann, M. Møller-Jø Broget aften: Medlemmer fortæller om deres fritidsbeskæftigelser Johannes Olsen DMI Jordmagnetismen Carl Svenningsen Radioen i flyvningens tjeneste Peter Hansen Fjernsynets opbygning og virkemåde Kristensen Ekskursion til Telefonhuset i Odense Mogens Schlüter Glasfremstilling Hans Ussing Radioaktive isotopers anvendelse i biologien Mogens Pihl KU Det fysiske verdensbillede. Arrangør: FUF Axel V. Nielsen AU Det astronomiske verdensbillede. Arrangør: FUF H Brøndsted KU Det biologiske verdensbillede. arrangør: FUF april 2005 Side 2 af 17

3 J. M. Troelsen Moderne kriminalteknik K. A. Christiansen Lysrørsbelysning. Arrangør: Lysteknisk selskab J. N Hansen Den store kikkert på Mt. Palomar Arne Noe-Nygaard KU Jordens udvikling Ekskursion til Kabelfabrikken i Middelfart Film efter generalforsamlingen: Hoover Dam m.fl Ulrik Krabbe Kraftoverføring over lang afstand Verner Hjort Moderne telefonproblemer Sven Werner AU Atomenergiens anvendelse til fredelige formål M. Møller-Jørgensen Teorier for planetsystemets dannelse Nils Dullum Forsøg og forskning indenfor frugtavl Leo Hansen Astronautik E Carlsen DMI Skyer - naturlig og kunstig nedbør Besøg på Tommerup Hørfabrik Film efter generalforsamlingen: Radiohuset. Køkkenet- DKs største arbejdsplads Carlsen KU Elektronmikroskopet Rundvisning på sukkerkogeriet Torben Wolff KU Galatheaekspeditionen I.C. Madsen AU Årsagsbeskrivelsen i fysikken N.O. Lassen NBI Opdagelse og frembringelse af nye grundstoffer Tage Larsen Atomkærneenergien Ekskursion til Fynsværket R.E.H. Rasmussen DTH Kavitation Film efter generalforsamling: Cementfabrik Darling og I.C.Madsen AU Livets opståen og opretholdelse 9. april 2005 Side 3 af 17

4 Poulsen Atomfysik. Også foredrag R.E.H. Rasmussen DTH Ultralyd G.E. Hartz Færge eller bro over Storebælt Sven Werner AU Menneskehedens energikilder Sven Buhl Fotografiske billeder fra vildtreservatet i Lille Vildmose J Ambrosen Kosmisk stråling og mesonernes mangfoldighed Ekskursion til Dalum Papirfabrik Hintze SAS Nordpolsrute. foredrag og film efter generalforsamlingen Chr. Røjskjær Hørelsen og nutidens mennesker Axel V Nielsen AU De store meteorer Arne Noe-Nygaard KU Bjergarternes dannelse Hilde Levi Radioaktive isotoper i den biofysiske forskning Luplau Jansen Strejftog i Universet Vesterdal-Jørgensen OS Trafik og psykologi C.E. Kern-Hansen Belysningsspørgsmål. Arrangør: Lysteknisk Selskab C.B. Madsen AU Anvendelse af radioaktive isotoper inden for teknik og industri Filmforevisning efter generalforsamling M. Møller-Jørgensen Interstellart stof I. Hougs Bærebølgetelefoni. "Mange på en tråd". Derefter rundvisning J Graae Farvefotografering og farvefilm H Brøndsted KU Arternes omdannelse. Film om celledeling Leo Hansen Rumfart Sven Werner AU Atomreaktoren og dens anvendelse Johanne Moustgaard Plastikstoffer Tøislev Hulkort og deres anvendelser 9. april 2005 Side 4 af 17

5 Laurits Johansen Folkevognsfabrikken. Foredrag efter generalforsamlingen Henneberg Ekskursion til Fynsværket Th Bjerge Risø Problemer ved oprettelse af atomstationen Risø Vedel Indtryk fra USA Mogens Westergaard Risikoen for arvelig beskadigelse fra radioaktiv stråling Johannes Olsen DMI Det Geofysiske År Viggo Brinch Blyminerne i Grønland R.E.H. Rasmussen DTH Flyvning ved overlyds-hastigheder Mogens Pihl KU Den tekniske udvikling og samfundet Per Weishaupt Svæveflyvning Sven Werner AU Einsteins relativitetsteori Th Sorgenfrei Danmarks undergrund Jørgsholm Anvendelse af radioaktive isotoper i medicinen J. Oscar Nielsen Teleteknikkens nyeste udvikling Asger Lundbak DMI Sputnikkerne i det geofysiske År Film efter generalforsamling: Atomkraft og atomernes historie (russiske) Knud Holst & J. Kr. Thorsen Television og stereofonisk lyd. Arrangør: Ingeniørsammenslutningen H Højgaard Jensen DTH Halvledere. Tre foredrag: og Arrangør: Ths. B. Thrige Hakon Lund AU Olien og dens historie Tage Larsen Atomenergien i det danske samfunds tjeneste J Ambrosen Radioaktivt nedfald G K Frölich-Hansen Reaktorer og reaktorkontrol. Arr: Ingeniør-Sammenslutningen Fritz Buchtahl KU Muskelfysiologi Risø Ekskursion til Risø. Gentaget Errebo-Knudsen Medicinske forhold vedr. jetflyvning og rumfart april 2005 Side 5 af 17

6 Film efter generalforsamlingen. Bl.a. Nautilus krydser Nordpolen I Sestoft DMI Nyere klimaændringer Thernøe KU Raketteknik og rumfart U V Mouritzen Efterforskning af radioaktive mineraler i Grønland Hannest Transistorer K Svenningsen Fjernsynstransmissioner, relækæder og eurovision J Koefoed Ionbytterstoffer og ionbyttermembraner Film efter generalforsamlingen: Edison, TV-billedrøret, Os Mundi Leo Hansen Aktuelle rumfartsproblemer. Arrangør: Ingeniør-sammenslutningen Chr. Bach? Luftioners betydning og atmosfærisk-elektriske forhold, Niels Krarup Atomdrevne skibe Aage Melbye? Elektronregnemaskinen og dens anvendelse. Arr. sammen med AOF Tage Larsen Flydende atmosfærisk luft. Med demonstrationer. Arr. sammen med AOF Axel V Nielsen AU Planeten Mars. Arrangeret sammen med AOF R E H Rasmussen DTH Statisk elektricitet M Møller-Jørgensen Demonstrationsforsøg om radioaktivitet. Derefter film Henrik Tauber Radioaktivt kulstof anvendt inden for arkæologi, geologi og geofysik Johannes Olsen DMI Nogle resultater fra det geofysiske år K O B Jørgensen Stærkstrømsteknikkens udvikling belyst ved eksempler fra Teknisk Museum Carl Hare Det moderne olieraffinaderi og dets produkter Svend Laustsen KU Universets radiostråling E Ranche Madsen Grundstoffernes opdagelseshistorie ? Demonstrationsforsøg mikrobølger. Desuden film Hans Sand Kemiske stoffer i levnedsmidler Olaf Pedersen AU Fra Galilei til Newton april 2005 Side 6 af 17

7 Alexander Mihailov Om sovjettisk rumforskning. Arrangør: Landsforeningen Danmark-Sovjetunionen Amerikansk rumforskning: Udstilling og film Asger Nielsen DTH Nyere principper for elektronisk forstærkning Ole Valmod Larsen Risø Risø - den danske atomstation R E H Rasmussen DTH Polariseret lys Risø Ekskursion til Risø. Gentaget J Rybner Ionosfæreforskning og det norsk-danske raketprogram M Møller-Jørgensen Forsøg: Elektroners og betastrålers afbøjning. Derefter film Hans Arup DTH Korrosion og korrosionsbekæmpelse Fritz Ingerslev DTH Lyden - vor ven og vor fjende Gert Hasselmann Nye lægemidler: Udvikling og gennemprøvning Bent Elbek NBI Runde og pæreformede atomkerner Svend Bundgaard AU Logisk algebra med anvendelse på elektriske kredsløb Mogens Teisen Kompakte stempelmotorer Erik Kristensen AU Den moderne matematikundervisning Asger Lundbak DMI Satellitstationen Rude Skov og vejrsatellitten Nimbus I Axel Voigt AU Kemisk binding Gunnar Larsen Danmarks undergrund Per Knudsen Risø Metallurgi på Risø P. Omsveen & P. Bjerre Hansen OS Stråleterapi med cobolt Olaf Schmidt KU Ægyptisk brøkregnnig Jørgen Koefoed? Brændsesceller (fuel-cells) K Tønnes Pedersen Flydende luftarter. Fremstilling og anvendelse Th Madsen Hvordan er månens overflade dannet? U Hass Andersen Statsbanernes signal- og fjernstyringsanlæg. Derefter film april 2005 Side 7 af 17

8 Film efter generalforsamlingen: Ved grænsen for vor viden I C Madsen AU Årsagssætningen i fysikken K Blichfeld Højspændingslinjen Konti-Skan Vagn F. Buchwald DTU Meteorer og Meteoritter Bent Scharøe Petersen Om elektronisk cifferteknik Chr Andersen Om elektonisk databehandling Bodil Jerslev DPH Valenskræfter og molekylgeometri i organiske stoffer Jørgen Kalckar NBI Kvantefysik og erkendelsesteori Chr. Klixbüll Jørgensen Naturvidenskab og erkendelse set fra en kemikers synspunkt P V Arlev Elektroniske telefoncentraler: På tærsklen til en ny æra i telekommunikationen Harder Farvefjernsyn A Tovborg Jensen KVL Vaske- og rengøringsmidler, fra tradition til teori Risø Ekskursion til Risø. Gentaget 5-5 og Riber Petersen Nyt fra Isotopcentralen Filmaften efter generalforsamling: Nordsøgas. En verden å vinne Thøger Bang HCØ Store primtal Max Nielsen OT Elektronisk databehandling og programmering Asger Lundbak DMI Bemandet rumfart. Tekniske og videnskabelige perspektiver Georg Otto Andrup Vandforureningsproblemer Knud Hansen Luftforurening OU Rundvisning på Institutterne Heinz Holter Om kemikeren S P L Sørensen Per M. Boll OU Lidt om kemien bag lugt og smag Film om radioaktivitet og atomkerner Hakon Lund AU Træk af kemiens historie. 5 forelæsninger: 13-2, 27-2, 4-3, 13-3 og april 2005 Side 8 af 17

9 Erling Bondesen AU Månen i geologisk perspektiv Jørgen Pedersen KU Om kerne-modeller Olaf Pedersen AU Strukturen af den newtonske mekanik. Derefter film om apolloflyvningerne Poul Erik Nissen AU Grundstofindholdet i stjernerne Arne Noe-Nygaard KU Vulkanisme Ole Kalnæs OS Medicinsk anvendelse af radioaktive isotoper Jens Onsgaard, I.K. Kristensen, C. Knakkerga OU Besvarelse af en række spørgsmål, stillet af medlemmerne Ivar Balslev OU Faststofspektroskopi Risø Ekskursion til Risø. Dubleret ? Korte foredrag og demonstrationer i fysik, kemi og datalogi Kjerbye-Nielsen Telekommunikation Bjørn Ø. Thomsen Datalogi Erhvervsvejledning Ole J. Rafaelsen KU Psykokemi A. Hermansen HCØ Om holografi Mogens Vikstrø Ole Walmod-Larsen Hvor sikker er atomkraften. Diskussionsaften Henrik Stub Voldsomme begivenheder i verdensrummet Asger Lundbak DMI Ved en skillevej i rumforskningen Stig Dalsgaard OS Øret og hørelsen Edgar Asplund OU Pi er et tal mellem 3 og Magnus Hjelm OS Noget om sygdommes biokemiske baggrund. Derefter rundvisning på lab Lars Okholm Levnedsmiddelproblemer Søren Andersen OU Besøg på marsvinestationen i Strib samt foredrag om marsvinets bio-akustik Jørgen Clausen OU Mennesket og dets miljø K. A. Jensen HCØ En kemikers syn på forureningsproblemet B. Røigaard-Petersen Olieboringer i Nordsøen april 2005 Side 9 af 17

10 K. Q. Rasmussen Om kometer OU Den Naturfaglige Basisuddannelse ved Odense Universitet Ole Walmod-Larsen Atomkraft. Atomkraftværker og milieu E. O. Errebo-Knudsen Rumfart og fremskridt Bent Lauge Madsen OU Hvad er vandforurening? Kurt Møller Pedersen AU Bohrs 1913-afhandling, set i lyset af den "gamle" kvantemekanik J. W. Larsen DMI Meteorologi og datamaskiner Jørn Hvam OU Dråber i faste stoffer Karen Johansen KU Nyere resultater inden for planetforskningen Risø Ekskursion til Risø Louis Hjarvard Raketter og satellitter. Foredrag og demonstration Per M. Boll OU Hallucinogene stoffer og deres kemi Per Morgen OU Overfladefysik Frantz Bierring OU Elektronmikroskopi og cellestruktur Henrik Stub Kosmologi E. W. Thulstrup AU Sider af atmosfærens kemi Willi Dansgaard KU Isotop-glaciologi og klimaændringer Henrik Stub Vikingrumsonderne på Mars Jørn. M. Hvam OU Lasere og deres anvendelser. Samt rundvisning på inst Henrik Fog Kemien bag elektronikken Axel Michelsen OU Insektøret som mekanisk system H. Søgaard Vandhygiejne Johs. Jensen OU Energioplagring OU Ekskursion til de naturvidenskabelige institutter Ole Knudsen AU Ørsteds opdagelse - stødet til en rivende udvikling april 2005 Side 10 af 17

11 Lars Madsen Geotermisk energi i Danmark Henrik Stub Kolonier i verdensrummet Richard West Galakseastronomi Lee A Miller OU Samspillet mellem insekter og flagermus Ove Nathan NBI Gåden om solneutrinoerne Ole Karlog OU Miljøtoksikologi Risø Ekskursion til Risø Henrik Stub Kosmiske katastrofer Palle Jeppesen DTH Optisk kommunikation Otto Leistiko DTH Fremstilling af glasfibre/bølgeledere til optisk kommunikation Erik Krogh Andersen OU Underholdende kemi Niels Chr. Knudsen OU Planlægning i gartnerier v.hj.af lineær programmering Niels Ole Kjellgaard AU Genetisk Manipulation Flemming Kissmeyer AU Transplantationsproblematik - Forskningsproblematik Amatørastronomisk instrumentmøde (arr. Stjernevennerne) Henrik Voldborg DMI Vejrforudsigelse i nutid og fremtid Henrik Stub Rumfærgens fremtid og energisatellitter Jens Martin Knudsen HCØ Solsystemets oprindelsen M. Møller-Jørgensen OU Fysik i hverdagslivet. Demonstrationsforsøg Horst Meesenburg Vadehavets økologi Louis Hjarvard Satellitsporing på Fyn? Per Schambye OU Vort forbrug, når vi fryser eller sulter Kortfilmgruppe K.O. Reffstrup og O Keller Kortfilmaften (astronomi, rumfart mm.) Peter Møller og P.H. Christensen Gasser og væsker ved lave temperaturer. Kryobiologi Satellitmodtage Hjarvad, Ishøy og Kier Satellitmodtagegruppen gør status april 2005 Side 11 af 17

12 OU Dansk Fysisk Selskabs Årsmøde Peter Norrild DLH Kemiundervisning på en anden måde Hans Chr. Rasmussen OU Energiforsyning baseret på vedvarende energi - om dynamiske energimodeller Peter Sigmund OU Ionstråler - fra husbehov til big science Risø Ekskursion Risø Vagn Jensen Risø Udsigterne for fusionsenergien Leif Rasmussen OU Dyrkning af pattedyrceller i kultur - før og nu Ekskursion til fynsværket Helle og Henrik Stub Aktuel rumfart J. Tøffner-Clausen Behandling af olie- og kemikalieaffald i Danmark Jens Onsgaard OU Overfladefysik Ib Lundgaard Rasmussen Saturn Systemet (arr. Fysisk Institut OU) Bjarne Toft OU Endelig matematik og algoritmeteori Svend Bundgaard AU Om det umulige Henrik Tauber Arkæologi og kulstof-isotopkemi Carsten Christophersen KU Naturstofkemi Jørgen Grosbøl Hvordan man ødelægger sine EDB-data uden virkelig at forsøge på det Poul Krogsgaard-Larsen DPH Medicinalkemi - design og udvikling af lægemidler Søren Molin OU Gensplejsning Ove Dietrich Energi: Kan vi klare udfordringen? Claus Hammer KU Den frosne atmosfære eller Polarisens naturbibliotek Hans Toftlund Nielsen OU Det kemiske demonstroationsforsøgs historie OU Ekskursion og rundvisning Carsten Hede og Jens Ramskov Hansen Bredbåndsnet - en smal sag August Ziggelaar DLH Fra varmestof til energibevarelse 9. april 2005 Side 12 af 17

13 Troels Barfred o Jørgen Pless OS Mikrokarkirurgi Poul Lindholst DSB's elektrificeringsprojekt Erik Meinecke Schmidt AU Datalogi - eksempler på begreber og problemstillinger Axel Michelsen OU Små insekters kommunikation i tæt vegetation Jens Peter Jacobsen OU Kernemagnetisk resonans spektroskopi Ole Karlog OU Orientering om nogle svampetoxiner Jens Olesen Insekterne - dyreliv i miniformat Ove Poulsen AU Laserens nyere udvikling og anvendelser Klaus Bechgaard HCØ Organiske metaller og superledere Kresten Work o K. Kamp Mortensen OS Laserbehandling som led i moderne øjenkirurgi Finn Surløk Kridt-Tertiær-grænsen, masseuddøen og meteornedslag for 65 mill. år siden Lars Garby OU Energiomsætningens fysiologi hos mennesket Erik Rüdinger KU Niels Bohrs opdagelse af hydrogenatomets struktur Allan Hornstrup Nyt om komet Halley (arr. Astronomisk Forening) J. Buhr Hansen DTH Hav- og kystteknisk forskning på DTH's bygningsafdeling Thomas Kier og P. Mahoni OT Satellitter og deres signaler Mogens Hørder OS Besøg på Institut for Klinisk Kemi, Odense Sygehus Franz Bierring OU Træk af spedalskhedens europæiske historie Mourits Nielsen Ekskursion til DESY i Hamburg Carsten Christia Karl Kristoffersen OU/OS Fosterundersøgelser. Direkte udsendelse i Odense Lokal TV Bent Lauge Madsen Veje til sikring af den danske natur David Favrholt OU Niels Bohrs fortolkning af kvantemekanikken Villy Brænder Fysiske og tekniske aspekter af medicinsk ultralyd-scanning Jes Madsen AU Universets opståen og tidlige udvikling Ekskursion til atomkraftværk Brockdorf (arr. REO) 9. april 2005 Side 13 af 17

14 Kaare Ulbak Tjernobyl-ulykken og dens konsekvenser for Danmark Bodil Helt KU Supernovaen i den Store Magellanske Sky Jørgen Kjems Risø Superledning - Drøm nærmer sig virkelighed Peter Ebbesen AU Forskningen omkring AIDS Erik Kjær Pedersen OU Hvordan man laver koder, der ikke kan brydes, selv om de er offentlige Erik Krogh Andersen OU Underholdende kemi Peter Roepstorff OU Massespektrometri og proteiner Holger Bech Nielsen NBI En teori for hele fysikken, Superstreng? eller Kaos? Benny Lautrup NBI Neurale netværk - computere med intuition Willi Dansgaard KU Hvordan ender klimaet? O.H. Einicke Stjernernes fødsel (arr. Astronomisk Forening) Georg Brock-Nannestad Den nye bioteknologi og patentbeskyttelse Bernhard Deutch AU Antimatter as Atomic antihydrogen Bjørn Felsager Chaos og fraktaler Bodil Branner DTH Fraktaler Poul Erik Lindelof HCØ Galliumarsenid transistorer Clive Ellegaard NBI Kold fusion Peter Sigmund OU Kold fordampning og tør kemi: Sputtering effekten og dens anvendelser Jørn Dines Hansen NBI Large Electron-Positron Collider (LEP) og CERN Peter Sigmund OU Violinens Fysik Helle & Henrik Stub Voyager og fremtidens rumfart Preben Nørregård Dagligdag på La Cilla Observatoriet (arr. Astronomisk Forening) Lars Folke Olsen OU Kaos i biologiske systemer Peter Kornerup OU Computer aritmetik Ekskursion til Hauchs physiske Kabinet og Tycho Brahe Planetariet april 2005 Side 14 af 17

15 Jan Teuber NBI Astronomi og digital billedbehandling Niels Rud AU Arkæologisk og Geologisk datering v.hj. af partikel acceleratorer Peter Landrock AU Kryptologi - grundvidenskaben der blev privatiseret Erik Uggerhøj AU Lagerringen ved Aarhus Universitet - Synkrotronstråling og tunge ioner Fysiklegestuen HCØ Ekskursion til Eksperimentarium og Fysiklegestuen på HCØ, KU Kaare Lund Rasmussen OU Årsagerne til øglernes uddøen Christian Lohse OU Hvor bliver luftforureningen af? Hans Ulrik Riisgaard OU Biologiske pumpe- og filtersystemer Jens Knudsen OU Proteiner - struktur og funktion Søren Keiding OU Femtosekund laserfysik Jens Oddershede OU Anvendelse af vektorprocessorer i kvantekemi Matthias Mann OU Nye muligheder for massespektrometrisk analyse af biomolekyler Birgitta Nordström KU Mælkevejen - en galakse i nærbillede Flemming Besenbacher AU Mikroskopet der "ser" enkelte atomer (Scanning Tunneling Mikroskopet) Jørgen Jørgensen Ekskursion til Søby Brunkulslejer og Skjern Å Carsten Thomassen DTH Om at tælle Elfinn Larsen Risø Hvad er Buckminsterfullerén eller C60? Gunnar Larsen AU Geologi på Fyn Kaare Lund Rasmussen OU Månens oprindelse Asger Lindegaard-Andersen DTH Hvordan virker "kalkspaltere"? Fysisk vandbehandling til reduktion af kalkbelægn Helle & Henrik Stub Til Mars! Hvordan? Dorthe Dahl-Jensen HCØ Isfysik og iskerneboringer på Grønland Søren Brunak DTH Neurale netværk Henrik Jansen Arkæologi og naturvidenskab - Historieskrivning i laboratoriet Jørgen Bach Andersen AUC Biologiske effekter afelektromagnetiske felter april 2005 Side 15 af 17

16 Lee Miller OU Flagermus Jørgen Christensen-Dalsgaard AU Helio-seismologi. Solskælv - et vindue til solens indre Mogens Winther Om nordlys og måling af nordlys John Perram OU Intelligent mekanik: styring af robotter i dynamiske omgivelser Peter Hansen NBI Fra elektronen til topkvarken Erik Østergaard Jensen AU Gensplejsning i planteavlen - gammel vin på nye flasker? Ove Poulsen DTH Mikroteknologi Predrag Cvitanovic NBI Kvantekaos Sine Larsen HCØ Proteiner og røntgenkrystallografi. Hvordan får vi indblik i proteiners struktur Olaf Pedersen AU Galilei-affæren Hans Jørgen Munkholm OU Fra kvadratrod 2 og primtal i retning af Fermats sidste sætning Jan Bjerregaard Carsten Hansen Compact Discs. Teori, teknik og produktion Svend Erik Mikkelsen Om det nye brændstof DME Per Øhrgaard KU Kommunikation og oversættelse Dorthe Olesen Kommunikation mellem computere Axel Michelsen OU Kommunikation i dyreverdenen Robin Medenwaldt AU Røntgenmikroskopet ved ASTRID Kirsti Andersen AU Hvordan geometrien kom ind i perspektivet Jes Fenger Luftforurening i de gode, gamle dage Per Morgen OU Fjernundervisning via satellit Henning Haack OU Meteoritter og liv på Mars Ekskursion til Steno Museum, Århus og Elmuseet, Tange Helle og Henrik Stub Vores nye Solsystem - og de andre Anders Meibom OU Meteoritjagt på Antarktis Peter Diener KU Sorte huller i Universet april 2005 Side 16 af 17

17 Ove Nathan KU Niels Bohr Anders Sørensen OU Selvkørende små robotbiler Jens Onsgaard OU Steno - en dansk naturforsker Henrik Smith NBI Bose-Einstein kondensation Hans Toftlund OU Farvekemi Therese Moretto DMI Ørsted Satellitten og Jordens magnetfelt Henrik Pedersen OU Komplekse tal og geometri John Perram OU Produktionsteknologi Erik Simonsen o Luise Gudmann-Højer Roulund Virksomhedsbesøg på Roulund. Foredrag om bremser april 2005 Side 17 af 17

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 MeOS 2016-02-01 10:15:20, KORT, (1/6) Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 KORT (34 / 34) Tid Efter 1. Rasmus Lau Petersen Allerød OK 36:20 2:21 (2:21) 2:30 (4:51) 2:51 (7:42) 2:01 (9:43) 1:33 (11:16)

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Institut for Fysik og Astronomi. Helge Knudsen

Institut for Fysik og Astronomi. Helge Knudsen Formålet med IFA s besøgsservice At skabe interesse for fysik og astronomi generelt At yde inspiration til undervisningen i gymnasiet At udbrede kendskabet til forskning og studier ved IFA At få flere

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m.

VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m. VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m. 30-34 år: Hans-Henrik Grabe (77)+2,0 11,02 08 Egon Meyer (36) 10,9 66 Søren Haahr Jensen (63) 11,3 94 Lars Rasmussen (64) +1,6 11,61 98 Tom Olaf Jensen (60) 11,4 90 Gerhardt

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Allan Jensen DK 126 16 153M 2 Allan Jensen DK 126 16 159M 3 Anny Frantzen DK 075 16 8601M 4 Arne Poulsen DK 084 16 501M 5 Arne Poulsen DK 084 16 502M 6 Bent Jørgensen DK 093 16 382M

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Race: Marsk Lars Therkelsen ( )

Race: Marsk Lars Therkelsen ( ) Besætningshitliste Listen viser racevis gennemsnittet af indekser hos får, der har læmmet indenfor det sidste år. Kun besætninger med mindst 10 læmninger og som har deltaget i GEFA i mindst 3 år er med

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel bystævne - Viborg Amt Resultatliste Individuel By Firma DA DB DC Spiller A Klasse 1 serie 1 TFS Oticon A/S 1 Maybritt Andersen DC 158 175 130 199 9 14 69 504 2 TFS N.V.jydsk Vikarservice Ane Marie Andersen

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

AREALFORTEGNELSE vedr.: Ekspropriation til afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund

AREALFORTEGNELSE vedr.: Ekspropriation til afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund 57 454i, Hobro Markjorder 56 454c, Hobro Markjorder 1 2a Ulstrup By, Valsgård Niels Kristian Kirketerp Aalborgvej 5 9500 Hobro Bemærkninger Åstedsmøde Ved pumpestation, arealerhvervelse til station: ca.

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Ejendomskonsulenter pr. 4. juli 2008

Ejendomskonsulenter pr. 4. juli 2008 Ejendomskonsulenter pr. 4. juli 2008 Carsten Dinsen Andersen LHN Industriparken 1 6360 Tinglev 7364 3000 cda@lhn.dk Conni Møller Andersen Ndr. Boulevard 95 7521 2444 cma@lrs.dk Lars Bach Andersen lba@landbofyn.dk

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

Resultatliste 2010 inkl. udenlandske breveter - foreløbig

Resultatliste 2010 inkl. udenlandske breveter - foreløbig Abels Meno 600 km 28-08-2010 ARD Sjælland (Hovedstaden) 58.598 Aerts Peter 1600 km 16-08-2010 Audax Randonneur Italia 4.386 Aerts Peter 200 km 20-03-2010 ARD Sjælland (Hovedstaden) 295.468 Aerts Peter

Læs mere

Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16

Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16 Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16 Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Resultatliste - HERRER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 5 Glostrup Bowling Center 6. - 7. Marts 2004 Kreds 17

Resultatliste - HERRER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 5 Glostrup Bowling Center 6. - 7. Marts 2004 Kreds 17 Resultatliste - HERRER Old Boys / Girls - Stævne nr. 5 Glostrup Bowling Center 6. - 7. Marts 2004 Kreds 17 Placering Holdnr. Navn Klub Kegler Hcp Holdtotal Point 1 19 Carsten Daae Center 149 21 Ole Petersen

Læs mere

Men's Section - BGK. Seneste Stableford. A - række. B - række. Skoven - Sletten, Par = 71. Sletten - Ådalen, Par = Middel stableford score 1

Men's Section - BGK. Seneste Stableford. A - række. B - række. Skoven - Sletten, Par = 71. Sletten - Ådalen, Par = Middel stableford score 1 Seneste 1 31. marts 1 1 ved start sæson: 0-16,5 for top 5: 35,8 ved start sæson: 16,6-54 for top 5: 34,2 Års Års 1021 Kjeld Andersen 10,1 1 38 12 6 1 1 4221 Allan Baun

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 20-08-2011 19:53:08 - DDS SP v.3.11.7.12 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 Gevær, 200m. - Mesterskab BK 1 87623 Daniel Filtenborg Binder 05-101 Randers Skyttekreds 149/06 149/11 298/17

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Skydning Total Old Boy Hold

Skydning Total Old Boy Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Old Boy Hold Træf Skud Træf Skud G 7 Krogager 1 115 120 48 Peter Terkelsen 4106 Krogager Jagtforening 40 40 45 Hans J. Nissen 4106 Krogager Jagtforening

Læs mere

Administrationen Bethina Fahnøe 23 23 60 12 skive-ik@skive-ik.dk Michael Svenningsen 22 57 79 61 sikkontor@gmail.com. Trænere/ledere i SIK

Administrationen Bethina Fahnøe 23 23 60 12 skive-ik@skive-ik.dk Michael Svenningsen 22 57 79 61 sikkontor@gmail.com. Trænere/ledere i SIK Bestyrelsen Formand Kim Kock 61 68 10 64 krkock@gmail.com Administrationschef Kjeld P. Kjeldsen 23 32 67 07 kjeld.kjeldsen@privat.dk Bestyrelses medlem Kristian Thomsen 21 25 39 22 kvt@ok.dk Sportschef

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Nørrevold Auto Løbet 2 afd. af DASU Classic - 3. afd. af DHMC Classic Tour

Nørrevold Auto Løbet 2 afd. af DASU Classic - 3. afd. af DHMC Classic Tour Erik Bach Sørensen Kim Bach Sørensen afd. af DASU Classic -. afd. af DHMC Classic Tour 9 9 lørdag d.. maj VW Scirocco GTI Start nr. til indtast 9 ccm Expert km/t, HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK : -: : -:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere