" %& " # $ ' " ( '" " & $#! )$ * " + ( ' ( $ #! '+ " '&, '& & ( " $ ', $

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "" %& " # $ ' " ( '" " & $#! )$ * " + ( ' ( $ #! '+ " '&, '& & ( " $ ', $"

Transkript

1 Januar 2007

2 ! " # " %& &&'& " # ' " ( '" " & #! ) * " + ( ' ( #! '+ " '&, '& & ( " " ', - ') ) + ( ' "!. ' / 1

3 ! "# 0&!! % % %. %1 % 2# " 2 # 34! ) ) 5# 6 60 " %! & ' ( & ) % '& (( %) % '& 2 * +! )! ) 2 2) 2 " % 2%7 " & 35 2" ( ) 238 ( )%!,! - 52 " 55 % & 37" ( 6 )7 * +! "% &!. "% & 3* % 39 (% 3% 2! ) "& " ) % ): ( ( %% )%1 +" ( 2 )28 ( 23 )# % )31 " + )! -! ". " 2

4 %8 ( ; ) 528 ( )3 5. " ( 5% 531 & 5 5)# " "/0 3

5 ! "# 1 # & "! & " + (" & ( # # ' " ('" " "! & (" ( " & " 4(' ('! ' '! " ' &" +" 8 &( ( ' ' < '& (+'+ (" + ( = 2 3* 2 4 ( * : 62 ;8 ) 9! 3* ,9! 3* : " '! " & & ( ' ( && 4

6 ( ' ' " + " ' & ( ( +" ( ' ( ( & ( (" " # & "! (&& '" "! " ( ( " ( '+ && : & '! +" ( ' (+' (" ( # " ' (" & +" ( # +( " > = 9 ( ( 1 ( =1 <! > < ' " " (! )3A & " & + +" & + ' & +" (' # (+ "! &" < & + 3 " "?& (& (? " " " ' '" (&+" ' " ( ( # ( ( ' ( # ('" + " #! '" "! " ( (" " ( '" "!! # " &?& 5

7 " ((# " ' " ( ('" (& & # ' &! " &'"!" ' '!". '(&# +' " && " ' & " & &'" & & & & &# ( &&!&& & ' B &# +'" " "!" & &C ( " " ( " &. # " > ' ' "! &# & " > " & "!A " 1 ("! " " D%5A & (!D'" (" & ' ( + " ( '" &( # +" &( & +' <" 9 '" (" 9 (( + ( " " 1 " +!' '(! ( (+ 1 " &'" &( # (& "! '" ++. 6

8 ' + + " ''+> ' (> '" # " & & * '" < '(& C + "!& ( '(&+!&# +& & &! & '" && ( # " & "!! # & ( '" " # " ( "!& (+ " ( '>! " '" " # + =. " '" &!&' " ( 9 " '" & 1 C " " '> " ' ' +# &( " " '" + + " " &' ( # (&# ' " + " & ('& 9 " + ('" " + " : ( " '( &( ' " " 8 " & 4 " ' ' ' + " 7

9 " " " %% " % ( '" %% & " (3%'E %6' ' ( '" '" &3 ( '" " & " " '(' + " #! " # # ' E 2E " " 8 " 3 ' ''E 2')E " " &' + AF %%' '" " (! ( 53 " 'E 6)<&' " (%? 25&? 'B " " & % " 6) (%'" '&" ' %E " 2A0& 23A# " & ( + '" " < ' ' 4( 1 & + ' &" A # '& " 0&" 25 5'%E ' & %)'E 2A # " " %'E '& '2E 'E 9 &" ' ( '( "! ' " 52'E " " & # & '5E & A 1 ''" &" " ' " &' 3E 2%A 7 '2E ' + " " 23E " '" 8

10 # && "! '!& %A ' &6( 7 ' 6'5( " )( ( ' ('" " %A 1 ''" &'" A & " A" A + " B " ("!" '!" " ' (" " +" 7 E " " <&& &" + &' &'+'" ' " "!" 2%A (" +" " &' (' +" B " " " " " &+ '&4 ' " & " " ('+ A "!" &" & A '>!' 6' E 2%A & 8 " 2 &'&3E " <&& &: &%'3E ' &" " +" &" 5'6E. " " + %A7 " &" + 2A & (&' " &! 3. " " "?> (" ' + " & ' ' "!# (" + " ('" &7 & & 7 ( 3. + " " && "! ( 3. " " &+. " (" (" & 9

11 ('" ( '" " & "!& " ' & # " &('" " &&& '> "!& (& ' " +!# & 3A 1 ( 0& ( ( & (# & &'%')E 25'" '(" & & 5'6E " %'5E " B & " " " ( 2%A " '3'%E " '<" '5'E " && 2'6E " " B &'E " B &'5E " ( &'E " # ' (" & " ' &&'" %E ' & &" &# '!'" " (" & " %A 7 '' ' ' " " ( ( (? "!!' & " &! & # " + + < <A%5'2E %'2E G. & " ' ' A' G!G 2'E + G!GG!G "! # 7 'G!GG!G( &!'" +!" ' '" + ' 7 ( " &+ ' &+ 2A 10

12 &" &' ('+' " + '" &# &' ' '!# &" + + & " &' & &/!" 2%A " " ' (2E " " & (5'6E " '( &3'5E " ( ( ('" " ( ( %(" 2A! ( & &7 B &" & 22A & 52'6E & ' 2')E ' " ' < A 7& ( %(# +& & ('&&3(%'E &5('" 'E ( "! " '& & &%)'E " & ' &''&' < 22'E " & '" )E & &' &'"!& '5E " & ( & & " '" A7 " " %A F&('&' ' # & +&'& (C ( & &H &'" " ' " # &'" &'+& &7 " & &('!& 22A = 5 ( >? 6 0& & '('&' &< & <&&!%)'E +! 23A " " " &'" &( A <&& A&&'+ " &( '(" 23A " " + + ' &" '" 0&" '( &0&" 11

13 '( &' + +. ( & &, &&'+ ( '+ && ' ' &+ ' = &&' 'A &&&<'> ( && & (+ '> '+" (. ( " && " GG # " &+ = " && ( " + ( 9 " " & " " + 1 &'& (&& & &&'" & ( '" ( & ( # # '" ( : & " " )A = 5 6 >! 7 '&& & ' "! + 3A 7" " '( (. &( 3A# " &' '" 5(' )6E 1 ' 5(' E ' (%(% 3A, " &' & ' ( '? & & & 12

14 @ 5%A" && ( " '& '" &'&# ( & ' " A' + " 5%A 1 7 ( " " &' ' +&. +& & '(& ( &'( ' ' '&+ " (&9 " ' '" '&!& '& & & " ' ((' &" &" 5%A ;6 5 5!" ' + " & " " '" &' ''' " ' " ' " & A ' ' " &# " " '& 5%A =5 ' 7 ')%'5E '" &(' 3')E '2'5E + 2'5E " ' +'" " & 2%'E ' 6'E +" " 3A, " " '" & " ' (" (('+ C " &' '&"! (&" " '" &" '' " " " # (' " " ' & ( " & ( 5A, &&"! ' &" )2A 13

15 'B & '" A' " * '" 23A# +' &! ( (' ' & ( )A# '" '" + ( '" (" ('> & # " (+" ( :, " '"! +" (# " & >!' '" +" )%A 5 1 (& A7 " & +'" ( # " &(, )2A# && '& " " & '" ' '" > # &&'& ( + " " ( 23A ' '(&" '& +' 9 & &'&<" ' ' + '(&" & &" & "? &" & & # && ' & "! 23A '" & ' A'( &" + '" & "! ', ('( (' &+ " '" '" ' 4!"!' &' + ' + " H &&&& 1 '" & & ' (&" &. ( +' & ( &&( ( " &! 14

16 1 &" & " ( & : &(' & +" ( # " & '" "? " & (+" ( &' " + '" " '" & &" + '+ ' )2A ( ( ; 1 " &A= 1 & A 7&< C+< +<CC* A +A C 0& &'"! & '' " + ' " &' " & ' " " ('!& "?( " & &" (&!<. & &! = * " '" & 0! " + A C! : ' " & " ( ' " '> " ( +"!& )2A! 5 7 &'" )'E 2'E " '( (. &( 5'%E # & ' & & ( 7 '( (' ' ( # " & " ' &&( 15

17 + & " (! " + 3A : ( ( '" " & " '" & 1 2')E " '" '%E '" ''2E '"!# +')'2E " " '" <!" ( '" ( " A'" " +! '" A" (!'! A " (! # +'53'3E " ' &! " " # && # " " ' ('" '" )A, + " '"! " ( '9 &' "! (+' '"!!" " ( &'" '" &" ' " ( 52A '" ', (' ' " ( ( ((& ' ( ( ' 52A # & ' ' & " ( ' " 5 3'2E " '" " " '!'"!* GG '( '! " " " &" ( " '" " (1 " " & '& & " & '" " " ' & (" ( 16

18 " " " &'( " 52A 5 9 <&& &!' '( ( '" " & & " " '" &' ' " ' '" & ('" " ( ( A" ( " ' (4 " & " 52A 5 " +'( & 'B (" ( ' '" &'& ( # && & " '" ' & ( '" " & ''" " '& 52A " +'& & " ( ' && (& " " 7 " & " " &" '' &' ' (+ & " '> ( " I" G (( 1 " +'( +& ( # & & " 5A (. + &! ( " &" H " & " &&' " & " '" &+ (&'&!' " ( 53A 17

19 ?!" '" ( (" & # &&!" ( + ". +. &"!( + <"? " ( + " 53'" " " (! (' & " " " "!& ' > ' " " # + & ' &" 3A ('!+ " " '" & " + & " # (' ( + " + " +' " " " (' && '( & '" &! > &'" +'" ' " ' & " &9 &('! "! 23A * 8 " & '(&(' " + = J "? (" + &!& &! < 8 " ( &? & (( )' A " " &, = F" " " (? ' F& " ( F!& 18

20 F! (&?" & F" " & 5)A 7 # <& A' ' 1 ( +& " 2A '" ' &" " (%<22<" 2%3& " F" )2%'" (2%'F)2%& 6)&" # &' 2A 7 1 ( && '&' & '" (+ " + #, " " ' "!<1 " %, %! (, )A! 7 # " (+" '" " & " 5( ( A36" (%6 # (3%' (" F''55' A! 7 # + " " '& " 1 (( ' &" '(" ('" " # + (, " ' 1 & # '( '" " ( ' + ' " ' " 5A % # & ' + 19

21 ""+ ( ; * = * A'" 8 A? ' '! & && %' & ' & " " " 8 '&'&" " &< &" " ( # " & (' &!)# +'& ' '& (3' ' & % '& (3'+DD&!)& '" >, 'DD& ( ' D> D %5' '" '& D 2 & 2G? G & & '' + 7 & " (%<22<8 =" &'' ' & '" ( '" '" G7? G & " 7 " ' % 8 = &'' &'" (? &&? 7 3G1? G ( " (( = & " 4 # " I! & G'! % ' 3 20

22 +" ' ' " " '" &# " = + '+ " '" ( " + " ( '+ )G? G & ((' &, ( &, " ' "!<1 & '&' & '( '&" (" + 7 5G7? G & ' ( +F+ (+, " ( '" ", & / '" ' # + ' '" ' &&?!'+ " 21

23 ! % % " # & "! 3 (" & ( # #!&'+ ( #! 3 0K. 0A' " %A' & ) # ((& ' & A' " " && ((? "? ' ' && +" ( % % 1 & " 5 + " (& " # # +' " " " + " ( " 4(! ' '! " ' &" +" 8 & ( ( ' < ' ( '& (+'+(" + A /. A1!) ++ ( (,,, 3 " & + ' " ( 66"! (,,,. ) " (( % 5 G* " & G'- '% 8 G* & G'# &! & ' '! 22

24 # '&& '(!!& (" (# " ( ' % & ('" (& ' (#?> F'/ :?( + " +K " 656'* 66)A? ' '+' &+ # ( '" " '7A +'" ( " " " +!'" ( 66'7%A " &+ '" & ' G* & G 6 8 ' " '! " " ' '" ( # " A # "! (+" ( "! " '"!!! " '!" & '" & & (0 ' " '' "! +" " ( 7'! '" " '( " ( # +' " ( "!& '" " " " ( ('" 2A '2E (& " " ( '" &( " A 6 G* & G'# &! & ' '! 23

25 % ( G" G" H &'" &' ' '" &" ' "!& '&! # + '" &" & '"! '& + " " '" ( ' " # ' " "! & 4( ('" " & +G" G'( & ( " (' ' & " K. A# &> 'I" G &. " & "! &I& " G# ('" &(" '( (& ( # 1 ( ('( '" " " '" & + '" A &G" G5( + < + &. " ++ & 11 # &= 4 +A " &A " & A & ' > +' ' A 7 " & '"!A # (1 : L " " '# ( 66%'+ ( (" =! " "! 1 : 662A# " ' ( &? ( 11. " & &' " & + 24

26 <&& F# 8 # <# F4C' 'F +A " 4" ( + < & %, '+'" + ' " GG0 ' ('" (? " '+ '( & " (' + & " <& +" & " (<& " '! & =! < <A. ' " &A 7+<5( 1 <5( 1 6 > &" '" &+ ' " < '( ( ' ( ' + & " (& < = '< ( <&A <'<'& && " ' + < < ( A ; & " && 25

27 ' + (' " " # " ( + ('" " " + " # 8 " " & '! + A'" # & + " '& (A ( '" + " '" (' (!? % " * ( 4 4 " & 5E C! 5E ' C+ 2'E <" & < - <& ' " ' C ' 7 & & (( (! & " &# +" " '?? ' # & & & & " '" (" # ' (& & ( " '(" (# ( & 1 & " (& : (& '+' & '& " & & ( " + & "! 24 ( F # M +0& " &'" " &' ' 'C( 26

28 @ ; 4+ " " ((<" ( ' " " " & ' " '( ' " '" " " " AC( ( & ( % ) (= 24 ( ! <& ( ' ' + " + 1 (( ('" " (%" (' ' ! &'" " " ' " ' " + " 1 (( ( " % '" ( +' '" ' ( " ( 7, ( ", (+ '" & + &" ( " #, '( " 0 +, '" & & < " " ( " #, +'" " & ' # ( G G % ( (' 27

29 ( ' < '" " " N, " ' "! " 1 (, ( '(' + '& '& " '!&< + " < A!+ " ( " &, ( " '! " " + + " ( "! 7, # +, " (!&' #, '" " & '" " & % 1 ((( " +& " + #, (! ' ' &<&' " ( (( # " # && ' & " '&' + ' +* && " " + ' + " " = o & " " + " o ( o +" o " " '" & 13 " G &' 'CC* ' +A# ' A'! ( (" " 28

30 9 & ( + " ( ( ' +" 4( &' + '+!' +' & '!" ' 9 & 2 " '" &', " '"! & '" ( '+' +" " % - (' (& ( 4'( " + '! #, + # (< <3 * ". ( ' C'" +. # &( " " 2! # & # (= # &, '& " #,,, O ' ((+ # &( " " )5 14 / + " 1 &8 " ( " ' " & 29

31 # " & " ( * '" ' '" (4& '+( & ' (' (, #!, " ( ", % /+ " & (+ (# ' H " " ' " " 7( % " : (" '+ ( + + < + ' # (+ '" ' ( '" " + " 3 1 & '" &'" ' & & ' '" ( + & '" 1 ( & " " # & (( = 'CK & "! / " F : '2' % ( )! * +, - % =: 9 1 ( )! *. / 0! =: 9 1 " " 2 " ' =C '7+K > F/ " 15 # '' &3# ' ( 16 4 " + " ' ( & &' " + 30

32 , " # =C ' 9 F'F=9 " : * / / " > F +'# K 3 & " 4 - / " P * " ' # & ' ( 4 & (' &' K 7' 9 " 656'* +65'766AJ '& '=. " " " "!A' " (" + 8 " &' ( '" " (&( & ( &'?> &' &" '! " ' " '" &# " & ' " + " '&?" ' (! " 8 " & ( '&" '" &" 1 " + " '" ('" " +?"!? " + + " K %' " ' &" ) # "! &" " & 5. " " &% " '+ " " (. + " " " '''" 17 H E " + ' K 7A 18 & 'E + " 652AF + / Q / Q '655A 31

33 : ' " + " 2E " " %%E " " & " A 6 # '" & ", A ( "! " '" 7 A'" " 66' K 766A : '3E +" )E +" &" A " " " ' "! " " " " ( "! +" # " " ' " " " +" # ( + '" " " +K F' / :, R '!" '" & " % &( " ('" " ( " # "! + &! "!' 'A(! )E %" '" &' 7 E & * +K 4 " " 5((? & / " C F? ' " " " '" '5 ' 19 7" '" &'" '" & ( " ( & 20 +K '5E " A 21 F &+'2E &! < 'E & 32

34 1 & '"! '" 1 '" &" '" &* ( & 1 > &&" " & & ( "? " K 7 A G C G' " " ( &8 ' " > " & &" ' " & & " 7(" (&", %) &+" " " 7 ++ '' 665A 0 '( (: ( " " '" K 7AF ' " &1 > ( " '" &'" 3E " # " & " + ' ('+ ' 7 " '+" " # " " " 4 " &" : A" A" & 2'5E %')E " " " A 4/ ' " && ' " ( " '" &' " 1 %E 9 '" &')E E 33

35 # '" " '" &" # & " '& # (' " '" &'" & 36(. '" " " ' "!''" " " " ')'E " " 6(" & '!& " ' 3E '" &'2('25(! %E 6(2E ( " " #!" # 3( %'E )( 6'E " # + ' # & " + " ')3( &!3( = ( > &A7& &' ' &&# 65)A 7 ( + &A%'E ( " '& ( " " " ". (& & ' " ( + " " " & ( 9 7 F1 (' ' 4662A. +" '7 2'E %A1 + + &+ " & " I & G" &=# A ' " ' A ' " '+4' 22. " " K 7A 34

36 '" " ' &+ " 1 ( '" & GF + " +" Q " " G & " ( + " 4+ &" & " %3E " & 2E ' " &'" &&1 + " " '! & # 1 " &' B '" # : CQ 663A4+ " 663A1 + = < <" > &" '' " &&'" K A# " + &+ : ' '( + # '&' '" + ( 8 ( + ' &' ( K 7A % = '" = o ' " '+ (" " '" " " K A o #?> '" '&'" " ' '%A o 5 '" ( 'M K 7' +662'H 65)A# &> ' 2. & ' & ' " & ' >!"!& 23 &" (" + &'" ' ( ('". 2 1 (' ' " ''#! & > F & (( '" " '" " (' &A! " + " ' 35

37 o 6 " &'"! ( ' + ' + "! 1 " &&'( &" 1 (=. " '&'(&&. " '&'" 665A. " '&' ( '> K 7A. " '&'" K 7A / 66%'" " ( & " ' & # + '" &' " +(" ' " & 1 A " '+ " ' > '" " "! 36

38 ! & ' ( & ' & " " " 8 ' &'&" " &< &" " ( &'(!" & " ( &# " &' ( 4"? & "? &' ' ' ' 1 + & > " + '& 9 &' + & " A A& & " A : +& &&" " " " & " 6 ( 5 5 " ( &" ' " # & (" " '" ( ' (" & : (" ' 1 > +" '" ( "!& &F" ' &G& (G" +' 1 D'' ( + + < + &A 1 ( '" D" " " & ". " '" " ' " &. ' D'+ ( ' ' ( " < ' (" 37

39 @& A# '!!1 D ' &! & + ( "!" " " '" ( 7+&! ' '" " " # +'+ +66L ' 4( " & F ' '665<66 <# ( ( %%E ( " (+ = ' A (66%? & " "//"4/% "//,4/. "//. 4/) "//) 4/- "//- 4// "///4% % 0 0 "40 " % 0 0 "40 % % 0 0 % 40 & 3%) 35) %) %2% %%5 %)6% %63) 22% % %3 %)% %%3 %262 %36% A 65 %5 236 % )32 ) %2 ) 4 7 T 1 " '" 1 D" + '( ' " " & " " & ' 1 D%'' & 1!& 1 ' ' (& (&! ' " ' ( " A G! 1 '" && " + G&' && '" G * %! G1 ( ' " " & '" & & & 38

40 B% 0 " B% 0 % 8 B% 0 6% B% 0 6& 9 1 " D D ( " ( B% 0 " 5 B% 0 % B% 0 # (" + " 5(' " '" & '!D2 B% 0 "# (" + & &'" '" & " +' + ( '" "! (" + & ' " (+ B% 0 % # (" ( & 5(' +" " ( '!D'# &'" & ' " (+ * ( "/-,4-. % 0 0 "4% 0 0 % G*! ( 66L ( # & F'" &' < '! %F# & A * 7 = 39

41 9 (" " 66L'" " ' (< 3# ( 2E &??& + 66L (<( %A ( ( & ( A ((+ + + " '> & " & ' &'" & " #! ( " + & E ( )E 2<A" & (2'3E ( ( ( '6535 3A ( 66<6?%<2 & && " + " ' F & " " & 2E ( F' & F# 8 # A' 5E ( # 66<6F& " ( F" " &'+" " A + ( ( (A" '( A# +' (+ " (!' " " '& & " ' '" A' ( #!& & '" &. & '" " + (?&& (' (( " " & " 0& '" ' " '('" "!& '" " " ( " " 0&! ' & &" 40

42 " & '> & " F" " ( " '( " + 0 A'" " '" 0" & " ' & '" &! 0 '> " " '( &'& # ( '" (" '" &< ( " ''" &'( "!& ' " " (!' + 7! 2" &' & &!"!+!'" ( & " & ' " # " ' &" " : " " 1 " + & & '" ( + " + " ' ' + ' + ( " * " '!D%3-5)" + # / 7 # + (&!> ( " # + = + " C '( (&&& " " + ' (& & + " " + + " '(( ( F&+ " " & &!, '(" && F&+ " (& & G" G &" + ( " + '" " 2=A 41

43 & % 6 ( # ' " '( ( '" " &8 ( & (& # + " " " " " " " & # (" " & " ' '" & * B&,8 B",& 9 &'" '!" ' '"!" ( " ' ' 5(" " & B&. 8 B", 9# '( '5(& & & " " ' " '" B&. 8 B",,98 '" " & 5'3" &? ( B& & 8 B",% 98 5(+B + '" " & '+ + " " " " " +" '' " ( '" + & " & '" (& ' B & &'(& ' 8 '!'" ((" & C " C( 9? * ' " (& ' ' (" &" " # ' 8 & & " ( 25 # " '" =* " '!++" 8 42

44 0 " " " & '" (& " "!& ' & ( 0 B& - 8 B,0 98 ('& & '" (+ + '+" F" &+ &+ " " 7+'!'&" " ' A &' A " ' %A" ' 2A" " ' A " 3A" % & " ' &1 ' +('&& " ' ( '!D2 27 '" " # "!' &' 8 '& + ( &'( ' ((' " 3 ' && ' &'" &# & + '" &+ " " '" ' " )2(' & ('" " & 8 2('! " 5 ' 68 &+ " " '+(' +'!' + " + '!D ''' " ( ( B& /8 B,"9: (( '( ( " '+&+ " " '+ (' " ( & (+" '" + (& (. & " + " " 0 A 43

45 B 0 8 B,% 97+& %'((& & + " + & " F&+ &+ " " %'5'& +' +( 4 & " &' &&'!D%5 & (! ' '& %7+ &&"!& + = A7 " + " 7+" ' '' AC ' & "! %A1 " " 2A# " " " '! ' ( " ( '!D33''2!D) D22 AF &! '! ' ( " ( 3A ( )A " 5AF "! (!D33 6A1 "! AF"!& '" (+( '" & 27++ %+ '" %+'( &+ " " " 7+ ' ' "!(' "! + & & "! ' " A ; 7 B % 8 B,- 9 ( '" ( A & " ' A ' %A ' && " " 2A& " ' +&+ " " '+('& ' & '( ' " "! : (" + (('' "!'&+ " " + %('+('& ' & (& & + " + & " " "! 2F%& " + 44

46 &+&'+( & '" '"!. (( & '(" 4 + " 5'33%'D3'2'DD35))A' " ' " 7 '" (&! + " " '!" " " & " " 7 B% - 8 B "97++& "!5( # & ' 9 & +'& ( ( 22N (" B 4 + B %4 + <5& # + <5 (' + 28!& ' " + &&'" +"!& "? ; ; B% /8 B % 97++"!& &!! ' "! 5(+ + + N ' ' "!' " & '' N & ( &# '3 +!% +!2. "! "! 7 F!9 & F9 C "!& &!! N <%F9 C '<% &!!'" ' F!9 & F9 C? ( ; # &! &" (" " & '( &''' ' ' + ' " ( ' ( '&# ' " (&' 45

47 +'?" " & 46

48 * +!! & 1 (' ( ('" " (% " ('( " " ( '" + " 9 + # " +' A' ' +'" # " # 1 ( ( ('" & " '<&" ( (% ( '" &" %# ("! " '&"!'! 3 ( " + &%'. " * 1 7" 71 ( ' # " ' ' ' ' (& " F" + " + ' " # '& ( ' &' " &"!# '! " # 1 + ' # ' &" " '' ( # ' 1 %?" " ' (? & ( + ' " # " # " & ( " ' A' ( ( ' ' " & 47

49 7 " ( & ' <& %<22<' + &! 1 <&' " (!' A' & " <& ( '& F& '('! ' " + (%% (# & ('' ' " &<&A" " " <& " ( & " " & ( "! & +! & ( (" " + " "!, A. ( + # + C'" " &? " " (" & " & '(6 " " &# +' ( (" ' F+ " & " &# & ( " & & ('!& E ' +J &'&" ( ( (# (+'&" &+ ( + ( 48

50 2%3&" " ')2%" # (2%'6))2%& " ' ( &" ('&> (' + '" & " %% ( 1 ( (" &' > " & " '& " ' + 9 &" &' " & ( 25<&'" 8 " 36& %<2)& 2<& # +' " &" & " ' &" 1 '!+ '&' <&C( (" &+ '" '&" & 1 7 # ( 1 ' ( ' ' # + '" & '( " + 4& " ' &&+! & # ' &(& ' " & C( '> ( & ' + '!' + ' & &" &! '" > &" ( &'(!# '! G G &! ( + + '& '" & & ('" (" # # + & 3)'E '6E &# %'E " A : A&" (# " =5'E &" %('3'2E " 23('%E " 49

51 )6(E &" (('2'2E " ( %( < # " '" " A " 7 8 ()2%A (%<2 2< " ( + 8 6)& '" ' A' & " ( # ('&!' :!+F " & 1 F' 7" 71 +F4 & & - + &!&1 +# ' <&" A < % Københavns Amt Bornholms Regionskommune Frederiksborg Amt Frederiksberg Kommune Fyns Amt Københavns Kommune Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkøbing Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt Andel informanter i undersøgelsen 2005 Andel børn og unge i vidtgående specialundervisning 2002/03 : U 6)&& 9 " # & A (2< 3 (2' 1 7* F' (2<' ( %<2C +' " 50

52 1 +'!+!&F# ' " ( + '" (? "< 8C # A 5! 2 7 A ))! A %!! 2) C ;7 A # A 2 # A 2 # A A % ;7 A 25 ;A % ;( A 3) A 5 D A ' E '! ( 2. ' & & 4 3&(" 6) &8 &'! %&" ('E & '%'E & '" " 7(& ( + 1 % 0 0 & 2% 0 0, 7 ( 1,4% 1,5% 2,1% 4,8% 13,0% Specialskole Folkeskole specialklasse/centerklasse Almindelig folkeskoleklasse Døgntilbudsskole 20,0% 57,2% Efterskole Ikke ansat på skole det år Ubesvaret 51

53 : U 6) ( ( ( (+ E ( % Specialskole Almindelige folkeskoleklasser Specialklasser/centerklasser i folkeskolen Døgntilbudsskole Nærværende undersøgelse Undervisningsministeriet 2003 : U 6)&&9 < : &&" & # & + & < " ( # " * '& ' '" " ' '" 52

54 % E 256)&'" " (%' " ' " & ( +& '" '" " & # +'? " +&'" (? ' # 25 '&" ' " & A25 & ''" " '" & (&# + # %" 6)& (%<2 2<# '&" ' %E " & % ) + '" " &" " & # &%E ( '" &" " # "!+ '& &'<&" '( "! '7 ' 3A 1 " &+ " ' E # 0A# (' + " 00A 3% 6 '" ''6E A" '&?> " 3( 2( F '%E '5E '' " '" &(" &8, 0 ''&' E ' + " ' '( '" ". (8, 0&&&' &# & & & " '> < " # ( " &" '& & ' " " & ) %<2 )" '" %E " &2< %%" '" '6E " &C ( &' & 53

55 @ & '" '& ( " # E &( = '&. 25&'" ' ('" '& 7 ' ( '< ( &- 5'%E &'" ('" & > '<'& && " %)'E &" & (+ ' + < < " F'" '" '2'E ' Svag mistanke 45,2 % Konkret viden 18,3 % Stærk mistanke 37,5 % : U 8 & " " &'" " # (&' " ' " + ' ( (2' + " " &'" " &' +A' > " '" &' & ( + ''" " F+ '" & & &" '" & '&" " 54

56 " " & & ( '" &!&? % ( = = 8C 9 ) A 3 * 7 2% ('& ( + " ' " 5? & ( 6( 5 7! ( 8C 9 ) A 3 * 7 < 5 25& ' (%" " ' " &# 25 & " &'* * F " & '(AJ " F'1 77" 7" " A. " * ' &" " (" '6)E & " 8!+ " " & # " + &" '&' ( '( (2<' ( %<2& +' " 55

57 ? < ( 6 A ( A ( 6 # 4 8C 9 A % # A # A 2! 2 D A 5!! 2) ;7 A A )) A % A 5 ;( A 3) # A 2 ;A % C ;7 A A % 1 # 2 + " + " & < # ( " A' A ('" "! + A ( : &" 'A'" ' '" " & '! & & # &'' # " &'&" '' F&'' '" " ' "!(" 1 > '" '( '" ('& " # &'" '" (&" & 5 5 % 0 0 & 2% 0 0, 2%'6E '&" ' (%<23'6E (2<'3'6E " (A 56

58 9 2 '&" (2< %<2'" & %<2# +' (2< &?,A ( 6 5 5! ( 8C 9 5 % 0 0 & 4% % 0 0 4% 0 0, &'" '" & '3E ' '" ' E " & " ((" E & # &" " " + + =! ' & <' > A. & " ( (<!'+ A. ' F'" ( > " % E &' & " & < '" & > " ' & " & '" && ( A# '(! ' & J &' ' > " & " &' + 1 ('&'" '' "! ' '" + 6 (& " & % 5 57

59 * + ( 4 % 80 ) %'5 22'2 40 %%'% %%'% '6 3') ' 10 %' 3'% 0 ; A 69 respondenter har besvaret spørgsmålet om typen af overgrebene. 115 respondenter har besvaret 1( ( 7 & spørgsmålet om graden af viden eller mistanke. Det var muligt at angive flere typer af overgreb for hver enkelt elev. 58

60 &! & +'" " (%9 " %" ( % 0& ( " " & (+ (" )')E & " (?&!&!&" " " + " " * ( 25& ( " 7 <&& " '" & 21 ' &'" <&& & )5'2 E & & )'%E & ( " " %'2E '%'5E %'2E A '" +" " '5E '5E A ( % 90 78, Social/adfærdsmæssig 70,3 32,4 31,8 30,4 12,8 10,8 Kognitiv Kommunikationshandicap Talehandicap Motorisk Synshandicap Hørehandicap # %)60&" " &+'" + " 31 & )" (%<2%%" (2< 59

61 2H " + " =&" ' " & ' " " 8 ((= " & : " & '"!A F# 8 # ' ' +F +A ' " " " +" ; " " ''3E " " & '2'E " " ''2E " &" '5'6E " " < Tale- og kommunikationshan dicap 24,1% Bevægehandicap 11,4% Sensoriske handicap 8,9% Udviklingshæmning 55,6% : U %6* " " &+ + " & " 9 23 ' <&& &" + &' &'+'" ' " " & '" '+ & 60

62 ?. 7 ( ( C (! 2 C ( 6 2 ( 8C 9 A A A 4( ( ( 7 A = A? A! 2 A %6 : U %6* " " &+ 0&" " " " + '" &'" " '(" " " " '" &". ''3%E '" + &'5E " & &'6E " &+ & # " > + " " +" 61

63 = ; ( Let 9% Moderat 28% Betydelig 63% : U * '" &' F25 &'& ' " A" " & + '" # (" & '> & " & 0 " + '" " & ' ' &H " ( + # " " &&' 237 &A0 " + '" &" ( A" &B &' * ( 6( # + 5(&3)( &( % 8, 2( # ( " # ( ( & " '" &1 &' " '" &7 3( %: (& " " ( ('+ &'(( 1 > )( " &(' 62

64 Antal elever år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år U 25A U )3A ( 73625&'" ' ( ( '%& '" # +' " '" + 2) '36&' 5(! 6(! & " & %)(!& " &? ) * 7 6 ( ; A,2-5 /2"% 5 "& 2") 5 1( 2 2 ( 1 & & 7 A 8C 9 '3E @3A 8 '5( " &'(& '" " &9 + ('&&&( (# '& &'!" &? - * 6 ( 8C 9, /2"% "& 2") %% (& " & 63

65 " " &&' A9 &" + '" &" %2 2- '+ " 'B &' # +&&' &&= F A ( % år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 1 krænker (N=61) Mere end 1 krænker (N=26) " & + '" = 7 '" &'" " +" '( " "! " 4 & ( % 35 + ( ' (" 64

66 ? /* ( " 8C 9 = ( 2%! ( 4( ( 2 (? 22! 2 0&" " &+ " " &'" " " " + " " &=? "0 * 6 ( " 8C 9 " 5 % %% & % 3, %. ) 3 9 E ' & " ('" " & '" &' '"!25 &'" &" '" '" A '" " " " " &! 9 + " " " + '" " & " " " &+ '" & " " + " '" &!' 65

67 &" & & &! %3 # &+ & & &'!' & " &' < > " %) A < ( 7 " " " " & + '" " ( # " (" + '" & '&< '" " + + " + &# + " &" + &7?G< G? " & " V + &" " &" * ( 0& 2 ' '(" 4! " & " '!" &? ""* ( * ( A " - 8 & " 8 8 & 4" 8 +< 8 " " 8 && 8 &< " 4" & * " " &+ ''" &" &" " ' " & " &" " G G? '" " " 36 %)&" ('" + " &# + (%) & + G!G" %) " " & " & 66

68 J ' "? " &?LL & (G9 00 A('" &' 8 '!'!" & ' '+ & "! &* +( (&" & &" 4 ' >!& &" %5 ( ( " &+? &" " ( &&+ '" + 8 &' " & &' '&" " &!!& " &!7& &'" & & " & 8 (!'('" +< '" &' # "?'( " &&? && " &=? "% * ( 7 6 ( = ( ; = ( ; = ( ( 2 ( = ( % = 5 = ( % = % %) = = ( % ( 9 E ' " " " &+ (' " + " 8C 9 %53E!& ( 00A ' & ( '" " '(" (+ 67

69 ! ( 7& '" & (( '&' A A && '" &" &! A ( Ved ikke 27,3% Flere end 5 krænkere Flere end 1 krænker 3,3% 8,3% 1 krænker 51,1% 5 krænkere 1,7% 3 krænkere 2,5% 2 krænkere 5,8% : U 6 A ( &'" &' &' " B A3 &'" B &' B A3 &'" B &'B ' E A & &' '" # " &'& ' '" " &' '" &" &! ( )E 25& '&& 'E (?2E ' &'%5E " ( # &" A (& # ' &# %2 ' " + ('" <& 7& (= +! ( 68

70 Antal sager Andet familiemedlem : =: U %2 &A &AC & &! ( ( & %3'E & &' '&" & '3E &'&" &'3'E & " &')E " ( &" &!'" + & Barn udenfor skolen/familien Stedfar Far Elev på skolen Ven af familien Nabo Mor Lærer/pædagog på skolen Ansat i døgntilbud Ved ikke &&'" &'+' " &23'6E & &('3'E & F " ( ' > '(&"? "&! ( ( ",5 ",2") 5 "- 5 ( 8C 9 = ( % = ( 2 ' " '&" &!1 '&'" &' "!" (!& " &&' " & (" &(!'" & 6 69

71 " (& " & & &" 7 ( ( % ,9 Samleje 8,3 8,3 6,3 Anden kønslig omgang 12,5 Blufærdighedskrænkelse 4,2 Har funktionsnedsættels e (N=32) Har ikke funktionsnedsættels e (N=24) 7& &" &(B : & && &'" &1 + '(8 & & && & %6! ( 7 6 ( # " &'& "?? '" " &" # ' &!& '&" # & "!" '" ' &&&# &'" &'" & A" (& &6&" ( 70

72 , &''" ' " " &' '" # %6 G0&G"! ' G? "!'" " ' (' A' ' ' (' ("! C A ( 6 Overgrebssteder Antal tilfælde Under transport 1 I sports- eller fritidstilbud 2 Hos venner 3 3 Hos pårørende På skolen 4 4 I døgntilbud I hjemmet 6 I offentligt rum 13 Andre steder : U 5 ( # " && (&< & " + ( ( ( "!'( < " ((' ' 4(&' " & & ' ("! 7&' " '( "! ('' + "!'" "! A '& ('" '( ' ('! 8 &'" 'A# &'( # " & (''(&"!" E 'A' 'A'" '%A 71

73 @E 'A & "!'" " '& '& + ( & # " && H '' ('> (' ' & ' '> " &'" (# " &' ( &< &'( (! # (& ('&" & '" '( "! &'" ( ( ' ' &&& (' 'A' " " " '3A' + '%A' && '%A & " &' & &'" ( GG &&' " '" &' '" & & ( ' +('" & "! ' 8 A' + A? " * ( * * * 7 ; 6 ' G 5'%E 5'%E 33')E @2A GG 6'E 'E 6'E '5E 'E A 2'E %3'2E %'3E @2A * & E ' WC "!'" (" WW > (' ' ' '&" '"! '" ' (# +' ' ( '!' '( 8 > " &'( G 8C 9 72

74 . =5. '" &' + + ( '+# & & ( ' (+" (" 1 ( ' " &' '& " 0&' " ' && + 2A0& (' ( (? ", 6 5 = > A - <&& < " < " - & " - ( - - & - - F - : U 25* " " &+ '&" '( <&& ' + + # " & '( &. ( & " '( ( &> (' ' <&& &> & && &'" &< C+ &> ' " 73

75 ? ". ( 6( 6 ( 5! ( 8C 9 4( ( ( * " " &+ : ( ('&" " &'( # & ' "?? &# & " & ( + ( % ,6 52,9 36,4 32,4 14,7 0 Konkret viden Stærk mistanke Svag mistanke Kvinder (N=656) Mænd (N=282) = 7 ( " " " + '&" '& '" " " + '" & <&& &&&'" " & + " 9 & A'(" " 7&( <&& < & <&& &" + & ( ' (" 74

76 # " + " 9 '& " " " &'" &( 1 " + & 238 '3'%E " &'6'2E " <&& &''6E " " ''E " "? ") = ( 8 9 4( ( 2 (! 2 ( 4( ( 3 ( 7 6 = 3? 2)! 25 * " " &+( " " 8 =G1 G'G1 GG <&& G? " " & & H " " + '" &( ' " # ' &" " ' &" + <&& # + " '&&!23' & &'+' " '" & &' +" " " &' & <&& &" " + + &? "- = ( & 7 4 4( ( 8C ( @ %2 ( 17 )) ( &" (" * " " &+ ( " " 8 =G1 G'G + < " GG <&& G?" ' " " + ( 8C 9 75

77 1 7& '" '" " ( 2'2E '" ( (''E " '%3'2E ' '" ')E " (8 + & " (?& '" '! " " " (" & + '&" '& # ( &" & ('" & " " (# &' + ( # " + &" ( '" " ( 7" " + '" &" " # " ' (! & " & '" &" " # &" " (( &=? "/+ ( = # < # < # < & 9 < 9 ' + " < # < ( 0 # < & < F # < F H! 9 '& # < & A ( 8C H " (2<' ( %<2C +' " 76

78 0&" " &+C " 25&'" 9 '& " &"!A# & " 6 2E & =C+ " ' < ( & < # && ' " 0&" " " '" ' '" > ' &' ' ' & '&F& "!'> 7<& & ' '( '& 7 GG&'&(G+ G ' '&+ & '+ '" 0& " + '" " > " &'" & '' ( ' && 9 &" & & " &'"? % 0 + ( 6(! (? ( 4 ( C 9 2 0&" " &+ 77

79 # &" " " & ' " + " & ( + " ( &' 2% (" )E & ' &%')?2'5E & + 2')E &" < ('&'%E + & 2E & '2'5)')E + &! 3'%E & '"!2')3')E + &? % "+ ( 7 5 * 7? ( ( C 9 %5 2% ) 0&" " &+ ('& + " ( ('&' " '! &' A'" " < '" ('" &'(" (" " ( # ' & ( " 2% + + (2<' ( %<2C +' " 78

80 !&'" &' '&" & ( " " 6'%')E A # "!?( '&? &!&& '(=? % % 4 4 A ( & + F +< F ( C " " C& < + < CC* 0&<" F & F : U 250&" " &+C " 25&'" 7&" ' " & ( & 22 # &'&" & '3 &?25?" & # & (# + ('&&'" &! " " '&" & < '' &'" '" ' &' '+ (&!> '!'" & & & " & 2 ' & % A'"!' A' " " &!1 & &'" & " &" ' &' A'" " &! A" " &!' A" 22 '"? &?" & (' ' ' && " & & 45 # + " '((' 79

81 & " &4 " &'"!' A A'"!C &'" & " & +" '" &' ' & ('( &'" " " '" & 1 > " & & " +" '" " '" & " & '" " +" ' " 23 # (" && '" '" &" '" +& 0&?"? '" " & '(" 9 &" &'&<" ' ' + " " & '(&" & ' "! 'GG ' ( '"? 6 ( & + " & '" &' ' & # ( '& &? % & + ( 6 = > A ( 6 8C H " <" " +!'" &A " " + <" 0&" " &+C " 25&'" 23 # &'" " F " &" " +( ( ' (" 80

82 '" &!' &' " +'" '" ' " & & " & '< " '" 9 &('" &!' "! + # (!& " &' + ( "!& 9 " + " &" " " " ( + " # " &# &'" + " '" " " & 2) F" " " &, &# " " + " " " # ( & + ' & " &'" & '" '" ' & '! + " ' 5 % ,9 5,2 P o litia fh ø rt 2 7,3 2 6,5 2 0,8 P s y k o lo g is k s tø tte 0 8,8 9,1 8,8 6,5 In g e n tin g : =0&" " &+ F ('" & '& ' & " # '" ( + '" < &' &" &" '" '( &" & # " &+ ' 1 8,2 V e d ik k e L e t (N = ) M o d e ra t (N = ) B e ty d e lig (N = ) 47 +( ( ' (" 81

83 > + " # ' 1 > ' + &" &" '"?&<&? '" & &'" &" ' " 0&'" ' &<& ' ' & # && # " ' '' Konkret viden (N=21) Stærk mistanke (N=42) Svag mistanke (N=52) % Lægeundersøgt 9,5 5,1 0 9,5 7,71,9 Politiafhørt I 5 ( 4 = ( > (A ( & +# &" (& ('" &4( 25&'" A ' A '" &1 A '& '" '" A'& ' '&'&" ( + '&' & & " &&'&+!'" # &" " B 52,4 Psykologisk støtte 23,1 15,4 0 Ingenting 38,4 11,5 9,5 Ved ikke 20,5 15,4 82

84 # = ( > Antal krænkere Ingenting 28 Ved ikke 25 Politiefterforsket, men henlagt 4 Politianmeldt Tilbudt psykologisk støtte Pædagogiske tiltag Flyttet fra overgrebsmiljø # 3%'" &0&" " &+ &( & &. 5&'" & '" A A &' '" &! '& '+ &&&' (# &&" '& '" " '" & + " ' +!'" 9 +' +< ' A'" &" &# =# & '(& " &? %! ( 4 ( 4 Krænkere Elevens forældre Skoleledelsen Skolepsykologen Anden psykolog/ter apeut Elevens døgntilbud Har funktionsnedsættelse 43,8 % (14) 43,8 % (14) 37,5 % (12) 12,5 % (4) 25,0 % (8) 32 Har ikke funktionsnedsættelse 58,3 % (14) 33,3 % (8) 29,2 % (7) 8,3 % 8,3 % 24 (2) (2) Lærerne havde mulighed for at sætte flere krydser. I alt (N) 83

85 !,!," # " "! '" (" "!1 ( & (" ( "! * ( " " '" " # ' " '+ ( " ) ( +3 " &'"! 1 /.! #! 3 " )(A" "!<" A % 8 " %' ' (& (' " ' & A' " 8 " " ' ( ('" " & + = H " " ' " ( F % '" '" " & 1 " ' " ' " " # & " '&< " '' ' 84

86 " " 66" ( '" 36" %6 & '" " & (55'E 1 /. %6 ' 36" " "!# +' (36 36 # (3%'E (" 9 " (?,"A 5 A +A %% '65 %63 +A ) 3'2 +A '62 ) +A %6'3 62? % & / ". /% A ' ' +" # '" '" " " '36" '&# ' " ' " " " '"!& (3%'E 1 7 ' " ' " '&! 1 ' " ' " + ' " & ' %' ' & A!& " # +A' & # " '" ("!" # F 85

87 ,A A 6 ; "5 6"2& Arbejdet som sagsbehandler 45,0 42,4 40,0 35,0 Procent 30,0 25,0 20,0 15,0 12,0 21,3 24,3 10,0 5,0 0,0 mindre end 1 år 1-3 år 4-8 år mere end 8 år N = F 'E "!" (# " " + " % A# " " + " ('" " )%" +' ( " " '" " " & '" " & " 5'E +'" G" " G'%)'E +'! 7 & ) ( &%6 & ' 55'E ) ' %6 (3%'E " 8 (" + + '%' " '!& " # 0 ' (" +(' " + + ( C(" ' # ) 86

88 " " " %% " 8 " " (! (53 % 25 # + + %% " ('53 & & " & &' '53 + %% F " 53+'+ " & & '((' " & ' " &''" + ( + ( F+ " " A ( " & '(6 " " &F " & '( # ' " 77 " # # ((' " ' & ( + ' 3A 48 F%%'" " " '53 : " " '" B '" " & & 87

89 ,% '+ " '( F36" '" '&)%' % " " " B '" " " & '" " & # )%" " " % A# '5 " # " '3E ' " " B ' E " " " " # 3E " " " " F%%'" " " '53 : " " '" ' " " & & 49 4 (3%' %6 '(26'" " & &" 0, ( (55'E '(3 51 # '3 ( '" & " ( +&" '> = E " ( " # " " ( ' %? A" 3 ( ( (" ( "! " > + '" (" + ( & 1 + ' + # ' " " # # ((' " ' &( + 26 # " +3'" 7F & " '!' '" # ( ((=36" %6<36 " W%%X 26 # ( ( ( ((=) # <%6W 26X 3 88

90 &( ' ( 3 '" & " 8 " 3 " # ' ". '1 ' " # & " 2E ':, R E 1 " " 8 & & " # ' " # E 2 E ' " " 258 E # " " ' 3'" ' (2')E " # 8 2E # " " ' 3''E " # % <! ' 1 (! ' " ' < ( <&A %'E " " ' & (' & '<'& && " A1 ''2E ' (G& ' + < < ( A'E (G G 1 (.,1A 6( Viden eller mistanke om overgreb 60,0 50,0 52,4 Procent 40,0 30,0 20,0 10,0 32,1 15,5 N = 84. 0,0 konkret viden stærk mistanke svag mistanke 52. '1 '3 % % ' 5( # 5(!2!7 =# 1 FA,,, 89

91 H ' " '!' 52'E ' & # ' &' ( '" & + & # 3" ( ' " ' " + " ++ (' " " + " ( ' & ( '" ((" ( 90

92 ,&! '53" 8 '+ &' &'" + ( ' &" 1 23'2E '" '" # '%'3E " &"! & & 00A 6'" )E %E ('" ( " ' '"!&? "! & & &+( (' ( " & '" ". " ( ( "! & <& &'(" 1 6'5( / & F " & ". &&(+ & # <" '& &" (# '" " & ' & & 91

93 Figur 5.C Aldersmæssig fordeling oplyst i forhold til barnets alder ved første seksuelle overgreb Børnenes alder ved første seksuelle overgreb 15 12,7 12,7 10,9 10,9 10 9,1 Procent 5 3,6 5,5 7,3 7,3 5,5 5,5 5,5 1,8 1, Alder N=55. 1 / A '" ')( % +" # " + (' < 7 ( ++ & " " " & (= 4 <& + 8 A +' ' A 7 " & '"!A 8 # <# F4C' 'F +A 8 " " " &" " G G'GGGG 9 & (+ + "! '" " & " + 92

94 ?,%?7 ( 4 ( ( A ( U 5%A 33'%E ')E 'E & & 6) J U )6A 6'E )'E '%E - 6/J U )6A 6'E %'5E 'E - 6/J U 5A 23'%E %2'E 6'E,& 6. J U ))A 6')E '5E 6'E 0 6& J 7 U 5%A 'E 2'E %)'%E ) /6,J U 5A 2'E ')E %5'E,- 6) J C G G' : & # (' &)6'E ' " &'" & ' &" " A # &" + & ( 93

95 # & " '" " &" ' " & " 8 (( 54 = " U 8 +& " & U 7 " & '"!A F# 8 # 'F F +A. &" U 4 &, A 6 ( 6 ( Typer af handicap Bevægehandicappet 32,6 Udviklingshæmmet 87,2 Sensorisk handicappet 14 N = 84. Mulighed for flere svar Procent 1 # ' " " A%'3 E " &" '2E " " '& + && # + # ' " &'& ' &# & B ' # + " 54 9 " & < # ( '" # 94

96 Figur 5.E Andel af børn/unge som har hhv. 1-7 forskellige typer funktionsnedsættelse af moderat eller omfattende karakter Samlet antal funktionsnedsættelser 30,0 Procent 25,0 20,0 15,0 10,0 20,0 21,4 25,7 17,1 10,0 5,0 0,0 4,3 1, Antal funktionsnedsættelser N=70. 1 " &" # ' '" " '6 A8 + " A'B " + '2E A 3'2E & = '" " +# &' +' ( ' ( 95

97 Figur 5.F Forskellige typer af handicapkompenserende ydelser, som tildeles barnet/den unge Handicapkompenserende ydelser Vidtgående specialundervisning jf ,8 Aflastning (døgninstitution, familiepleje, opholdssted) 41,9 Medicin, fysioterapi, anden behandling 30,2 Hjælpemidler Specialundervisning jf Personhjælp (fx handicaphjælper) Kontaktperson (Servicelovens 40,2 nr.7) Barnet/den unge modtager ingen ydelser Ved ikke 19,8 15,1 9,3 4,7 7 3, Procent : U 53 & +'" 3'5E ( " " 1 D'2'6E ( '%'E ( '+ " )E ( " + 1 ( &' " " & 1 H '" ' '" 96

98 Figur 5.G Barnet/den unges bopæl ved hhv. forvaltningens kendskab til eller mistanke om overgreb og i dag Bopæl ved overgreb og nu mor og/eller far 70,2 82,1 familiepleje døgninstitution socialpædagogisk opholdssted efterskole egen bolig andet ved ikke 8,3 8,3 7,1 3,6 4,8 3,6 3,6 1,2 1,2 0 3,6 1,2 1,2 0 Procent Bopæl ved overgreb Bopæl nu N = 84 '5'E < ( '" " C( )'E 3')E " &!' # 5'3E ( 7 ' 9 ( ' ( & " ' (' ' GG' &+ ' A 2'E " &. & + ( +'" ( # ' " 97

99 Figur 5.H Typer af institutioner, som barnet/den unge frekventerede ved det sidste kendte eller formodede seksuelle overgreb Institution Specialskoletilbud for børn/unge med handicap 40,7 Specialfritidshjem for børn/unge med handicap 23,3 Folkeskolen - centerklasse/specialklasserække 19,8 Almindeligt døgntilbud 14 Almindelig daginstitution Specialdagtilbud for børn/unge med handicap 9,3 9,3 Specialdøgntilbud for børn/unge med handicap Almindeligt fritidshjem 2,3 1,2 Dagpleje 1,2 Folkeskolen - enkeltintegreret 1,2 Ved ikke 4,7 Andet 11, Procent N = 86. Mulighed for flere svar. 1 8 '" ( 2')E ( %'%E ( "!" * " " GFG 8 " & ' # = " F F ", "! 98

100 C "! A F!? (&?" B & + # ' ' ' ' " " ( (? " " &" &')E & &' &'"!& & 1 ( 9 ( " & &" 00A & ( '( " '' ( ( & (! = " B & & & " &" " " && " +< (" * ) 99

101 Figur 5.I Opgørelse over barnets/den unges opvækstforhold Barnets opvækst Barnet/den unge har boet alene med en af forældrene i hele eller dele af barndommen 41,9 Mor og /eller far har eller har haft misbrugsproblemer 16,3 Barnet/den unge har skiftet skole mere end 2 gange Barnet/den unge har boet med en forælder samt stedfar/stedmor i hele eller dele af barndommen Barnet/den unge har oplevet alvorlig sygdom og/eller død i familien Barnet/den unge har på et tidspunkt boet uden nogle af dets forældre Barnet/den unge har været udsat for vold eller været vidne til vold i familien Barnet/den unge har tidligere været udsat for seksuelle overgreb fra andre krænkere Ingen af ovenstående forhold var eller er aktuelle i den pågældende sag Ved ikke 1,2 1,2 8,1 15,1 15, ,8 34, Procent N = 86. Mulighed for flere svar. 1 '2'6E " " & 'E " B &'5E " ( & 8 ( & '(" 3'%E <" '5'E " && %2'6E &# '!' " " '( 00A & " ' 9 ' " " '(' (" & " '" 00')')A # ' " # " # + 100

102 ( ' ' &" # +' (" & '" 9 '%3'E ''" &' # &)')E '' " & && " '2'6E " '" &'" " '" & " 5'2E ' '" &&# &'5E '' " &&& " ''E " '" &'" " '" &< )'E ' '" & ( # &5'3E '' " & && " ''5E " '" &'" " ' ( " & %%'62E ' '( &" & # &2'E '' " &&&" '5'E " '" &'" " ' ( " && 55 8 '' ' " '(# " &'&&( 101

103 ,! ('" ' 7 + '" " '" &" " " ++ ' ( Figur 5.J Typer af seksuelle overgreb, børnene/de unge har været udsat for Anden kønslig omgang end samleje (oralt, analt, fingre/genstande i skede/anus) Typer af seksuelle overgreb 38,4 Blotteri, beføling, beluring (blufærdighedskrænkelse) 31,4 Samleje 14 Fotografering eller filmoptagelse af barnet/den unge 1,2 Køb af seksuelle ydelser hos barn/en ung under 18 år 0 Andet 8,1 Ved ikke 25, Procent N = 86. Mulighed for flere svar. 1 - '" " + GF!G%5'2E " + + GF!G&< < %'2E G ' ' G' 2'E! '3E " " '" + " & + G!GG!G "! # 'G!G<G!G" &( &!'" + 7 GFG5'E " " " '" & '" = 102

104 % " '" & && " %" (! & G. ' ' & " &G " ' '( " ( 7 ( 1 '" &" + +' " '& " &A ('" & (" (= '+'" '' ' ( & " & ('" &+ =!S!S ' ' # " & " & # &' ( " &' "!# + " 2E " &'E " " '" & ' & " + ' " + + " &' &" ' " & < < # + E " ' %5E " 4" & > = 'A # +'" '"! & " (" & &+ # + ' " &'" &+ '&' ( ' "!" & G!GG G'' " 7 (" &+ ' ' " & G!G(" '%E &G!G5'6E " + " & " " ( (* 7 103

105 Figur 5.K Overgrebsperiodens varighed Overgrebsperiodens varighed Enkeltstående tilfælde 28,9 0-6 mdr. ½-1 år 1-3 år 8,4 8,4 9, år Mere end 10 år 1,2 1,2 Ved ikke 42, Procent N = ' 5'6E &(5'2E " ( ( (5'2E " ( ( " " (' 6'3E " ( ( E A" ( ( (0 " ( ( 2'E " '" ( ( 5 )'E ' '" & & ( 2'6E " ' " & ( &' E " ' U 52A# " &'" & & ( '" " & & ( '" + &=' ' (' 'F# 8 # A ( 5 ' &" & & ( ' U 52A" & & ( E " ' " & & ( ' 2'6E " ' &# " & '" & & ( '" " && ( '" + &= '+'' ' ( 'F# 8 # A 104

106 ,,! ( &&='&! ( )% '&# 52'6E " ' < A 2')E 9 " ' '3E ' ' & " &(&! ( 7& %')( ( # ' +& &('&3( 56 0& (. &' 1 " 2'" &' %)E '" & Figur 5.L Krænkers alder ved overgrebet Krænkers alder ved overgreb Under 15 år 22, år 13, år 7, år 50, år 7, Procent N = 54. 7& ('" 5E &&'6E 3E S " '" 6E & &'E 'E ) 56 U 2A &" & " 8 > ' (& 2L' 2 ) 4 8 7'G : G': 9 1 '8 " '1 " (6E & # G9 G )3'E &%'2E & 105

107 7& ''!(5( & &5( ' %'E 106

108 ! ( : ( 4 & Figur 5.M Krænkers relation til barnet Den/de formodede krænkere Far eller mor 24,4% Stedfar eller stedmor 3,5% Bror eller søster 12,8% Stedbror eller stedsøster 1,2% Andet familiemedlem 9,3% Jævnaldrende uden for familien 11,6% Person uden for familien 1-4 år ældre end den krænkede 7,0% Person uden for familien mere end 4 år ældre end den krænkede 10,5% Ukendt voksen 2,3% Lærer, pædagog, medhjælper eller anden offentlig ansat 7,0% Sportstræner, spejderleder eller anden voksen i foreningslivet 1,2% Bus- eller taxachauffør 5,8% Andre 15,1% Ved ikke 11,6% 0% 10% 20% 30% Procent N = 86. Mulighed for flere svar. Da der i nogle sager er mere end én krænker, summerer figuren ikke til & 2'2E " ' & && %)'E " & & &''& 22'E " & '5E " & ( & & && 4' " 107

109 7 GFG" " '" U %A ' & # & " 00A 665'" & %'3E &&' 33')E & & &655 ' &!%) 66A 8 &&" 8 / " &&2')E &&2'%E 108

110 ,.! 5 ( '" " ( " 8 '" " ( ' ' '" '( ' (! 1 : '" ",C = Mistanken er kommet til forvaltningens kendskab Forældre 40,7% Skolen/specialskole Barnet/den unge selv 26,7% 25,6% Politiet Anbringelsessted 12,8% 16,3% Daginstitution/specialtilbud 10,5% Sygehuset Aflastningssted Andre familiemedlemmer eller netværk Tilsynsførende kommune for anbringelsessted Handicaphjælper Idrætsforeninger/spejderbevægelse eller lign. Sundhedsplejerske 5,8% 3,5% 2,3% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% Andet 14,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Procent N = 86. Forvaltningen kan få kendskab til sagen fra flere forskellige kilder, derfor var det muligt at give flere svar. Og derfor summerer figuren ikke til

111 1 : '" " # (' '3E ' 3')E ( 1 &( " " 7 GFG %'6E & '" < && & " & +" ( '! 7" )'E 2'E " '( ( '2E " U 52A ( 6 6 ( # +'" &'' &' " # =A. ')('5('%3(A. & '6('2('6 (1 +&' + (. 1 &" " +( # " &' '" 5(' )6E 1 '5(' E ' (%( %E + " && 6(2( 36E S" ( 2E. " &' " " &' D : ( '" " ( 1 25' " " " ' 110

112 Figur 5.O Årsager til underretning Årsager til underretning Udsagn fra barnet/den unge 58,3% Udsagn fra forældre 35,4% Udsagn fra fagpersoner med kontakt til barnet Adfærdsændringer 25,0% 25,0% Mistrivsel 18,8% Lægeundersøgelse 14,6% Udsagn fra andre familiemedlemmer/netværk 4,2% Andet 14,6% Ved ikke 4,2% 0% 20% 40% 60% Procent : U 25 '" # '" 1 '( 5'%E &( %'2E ' ( E. ' )'& ( A# & ' & (. ('" + " ( A # & ' && ( ( ( ' + G G ( && '+# + " " + '" ( " &" A# ' &' ( ( + '" & '" 6 0 D% 111

113 ' 3'2E 1 & 6'E ' 2')E # &' (&# ( ( " '& ' A' ' " (' ' " " '2E 6'5E ')'E + ')E " U 52A 1 C ' 1 " '" &'" &(,' ' Politianmeldelse sagen er blevet politianmeldt 73,8 sagen er ikke blevet politianmeldt 16,7 sagen er drøftet anonymt 4,8 ved ikke 4, Procent N = 42, omfatter kun de sager, hvor krænkers alder kendes, og krænkers alder er 15 år eller derover. 1 C ')%'5E '" &(' '3')E 2'5E + C( ( " '& ' A' # &&' '" " '& 'E 0 ''5E '" ' 112

114 1 Y " " 1 " '" &( Figur 5.Q Status i politianmeldte sager Sagens status Der er faldet dom i sagen, sigtede er frifundet 3,1 Der er faldet dom i sagen, sigtede er fundet skyldig 34,4 Politianmeldt, politiet har efterforsket, men frafaldet sigtelsen 25,0 Politianmeldt, politiet efterforsker og har rejst sigtelse 9,4 Politianmeldt, politiet har efterforsket, men henlagt sagen 15,6 Politianmeldt, politiet efterforsker i sagen 3,1 Ved ikke 9, Procent N = 32, omfatter kun politianmeldte sager, hvor krænkerens alder kendes, og hvor krænkeren er 15 år eller derover. 1 Y &(A" ' + E " %)'E ' + %2'2E & %'E 6'2E " & 113

115 : ( * '" 1 " ' " Figur 5.R Hvem har anmeldt sagen til politiet? Hvem har anmeldt sagen? Forældre til barnet 43,2 Den kommunale forvaltning 29,5 Sygehus 11,4 Skolen Barnet/den unge selv Døgninstit., socialpæd. opholdssted eller plejefamilie Aflastningsstedet Daginstitution 6,8 4,5 4,5 2,3 2,3 Idrætsforen./spejderbevæg. e.l. 0 Andre 11, Procent N = 44. Omfatter kun politianmeldte sager. Da der kan være flere anmeldere i en sag, var det muligt at give flere svar. Derfor summerer figuren ikke til * '& 2%'E ' 6'E +" " '2E '(3'5E " ''2E GG'" &=. : ( * " : ' '" ' ' + 60? ( '" " ( '" " A 3 # " '" + 114

116 ( (+'" ' (. ')(' # +(' &3(3 &" ' ( % 6'5( # (( ( ' ( # " '" & ". &&(+ & # " & " " <" ' " A # ' " & & & " ' +' ' " " ' +' ( 2 " A " (! " " # " && ' ' ( '+ (' &( 115

117 ? 4 '" & " ' 1,? 6 ( 4 Tiltag iværksat fra kommunen i forhold til barnet/den unge og familien 38 undersøgelse 29,1% Psykologisk behandling til barnet/den unge 30,2% Psykologisk støtte/behandling til forældrene 27,9% Psykologisk behandling til barnet/den unge og familien sammen 9,3% Kommunalt familiehus/center 8,1% Flytning af barnet/den unge 10,5% Andre tiltag 29,1% Ingen tiltag 11,6% Ved ikke 10,5% 0% 10% 20% 30% Procent : U 53# A" ( " & # '" ( # A" ( + ". &" )'6E ( + <"? 6'%E " ( + ". + 'E 'E " '" 116

118 6'E " ' & &1 " &= < '! 8!" F 8 @A!< "!<" 1 '3E " = 1 & F " +" # # '3E '" # " " " "!& '> ' " " # + & ' &" "!& F+ & & ( ( 6 ( 1 '" " &&'+' " &'& & '6('2(' 6(# ( ('" & & && ( && &&''& A # (" & ' + " S + <" S + " S " < S+ # ( (' & & 7 = 117

119 # " &'" " &' & # " D%5( 2E & D%5'%3E 2('%E (( # " & '" " & & " 26E 2E A # " " &' &!? ( +' " & &' 1 9 & & Figur 5.T Tiltag, som kommunen har iværksat i forhold til krænker Tiltag fra kommunen i forhold til krænker Frivillig flytning af krænker/krænkere 7,0% Behandlingstilbud til krænker/krænkere 3,5% Der er tale om mistanke, og derfor ingen tiltag 32,6% Andre tiltag 10,5% Ingen tiltag 23,3% Ved ikke 27,9% 0% 10% 20% 30% 40% Procent N = 86. Mulighed for flere svar. 118

120 %'E " &" &# '" & &5( )E &+# '" && ('B " &)(''" & GF G & 'E ' 9 " " 'B " + 'B " '" 1 " & '"!? + " & " &" &5(6 %'3E ' %'%E. " ' " '" &F( ('& ' " &( ('& ' &&? '" & " &' " '5E " # & && + '(B &" B & & &" " ' ( '" ( 8 '32'6E '" 2'%E '" " ( ( 119

121 ,)! # "!" '" <!" ( '" = " ('"!" * Figur 5.U Kommunens organisatoriske placering af handicapsager Kommunernes placering af handicapsager specialiseret enhed integreret i arbejdet med børn og unge andet 62,4% 32,7% 5,0% Procent N=1069. F36" ' '3'2E '" " '" %')E '" "! E " GG )%" + A % F +5'E ' " " '%)'E +'! # " & " " 9 " " & " # ( " &'" "!'" " & 36" '" <! " ( '" 2')E " '" '%E ' " ''2E '"!# +')'2E " '" <! " ( '" %" " 4 +'% +' 120

122 % + +?,& Kommunen har skriftlig beredskabsplan Total Ja Nej ved ikke Mindre kommuner Antal % inden for Kommunens størrelse 23,6% 59,7% 16,7% 100,0% Mellemstore Antal kommuner % inden for Kommunens størrelse 28,8% 44,3% 26,9% 100,0% Store kommuner Antal % inden for Kommunens størrelse 54,3% 15,9% 29,8% 100,0% Meget store Antal kommuner % inden for Kommunens størrelse 60,4% 11,3% 28,4% 100,0% Total Antal % inden for Kommunens størrelse 42,7% 32,0% 25,4% 100,0% N=1069. * " &'" F+ '!' + " '" '" ( '%'" " +! '" # %'2E 52" (!'! # %'E # +' " '" '" ' ' ' " ' +! '" %" (! # 'E : (" %'2E +! '" ' '53'3E " ' &! " " # && # " " ' ('" '" ( * (' & " + " ( '" & " ' " " +A" ' + " 121

123 " ''" '!! A' '" ''" ( + A '" " ' " '(" 3E A # '" 5A 1 " + '" &&' (" & 9 +S% +S% +S % +S% +A ( ' " & ' " & # ( ' " (" 1 &?" '( &# ' " A # " ' " ' ' " + " ( ' & ( ( & (( ' (( & ( (" " # & " ' ( " " ( '+ && '" "! " ( ( " 7 32! 3A 122

124 * +!!. 7 &( ". "# " & " " +? + '+ " # && ' & " ' ( '&' + ' +# &!'( " 1 ( " & " & " (= F & " F( '" + " F " & " +" F( " " '" & * ' " ( " '" ( # +'! " " +( & ' (', * ' ' " ' " (( '" # '', " " # &B '" ( '" ( " (. %? 5 &" &' + ' +!' +' &'!" ' 9 " +" ( " 1 ( 123

125 + ( '" ( '+' & 3 " " '" & ', " '"! & '" ( '+' +" ". & ' " "? + ' + "?+ & " 1 " " ( & ' & " & " " < '" " '" + '+ " F" > " & &&'&&( & '&&& ( ' &&'> (+ &'+ H '" " &&' " & "!&?"!& '> "!. " & "!& & & "!& '+ + " " &' " & ' " (" + '" &" +& # & '" ' " & " + " &'! &. ( " ( 1 (' '& & & &!'(# " " " & 4 ( +' '" (& ( 61 / + " 1 &8 " ( " ' " & 124

126 : ( +' " ' # & ' " * ' " & " '& " " & + " = # & " &' & & ' ( (> ' " ' (# ' " & '" ( = " & G8 & " ; GC G!G# " (' '! 4> " & &. &'" & &" ' G&G ' '" & '" &(> " # ( ' & '" & ('" & > "!&. &'" '" " (# " & ( GGG( G '. (!"!&? > (? '" && # " ( & ' " & " " > &! '"!& &'& & " '" & " + " 4 ( '" && # '( ( " + % ' " &' '" # ' "!'" ( " > &" && ' " & " &&'' " " & &. " & ' GG 'G! % 125

127 " G# " &(' " & GG' (' " & " & ( +' & && " & A' "! &" +(' " & "! " '+ > 8 &' " & GG&'" &' '! 1 &( # &&&' (& (' " + " 1 & "!' A'" ( '" " " & & & '" > " &" 8 '& " # +' ( H ' + A # ' (+ & ( <&+ & ' # & ' GG + A" & & : ' +'(! &* (" " " & " & (+ " = ". &" ' # &" + & ' ". " & "!&. + " '> (& ' 126

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

SAGER I BØRNEHUSENE. I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum

SAGER I BØRNEHUSENE. I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum SAGER I BØRNEHUSENE I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum SAGER I BØRNEHUSENE I PERIODEN 1. OKTOBER 2013 TIL 30. SEPTEMBER 2014 2 DATA Statusopgørelsens

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

" " " " " " " " " Januar 2007

         Januar 2007 #$%&#''#()#*+*#,-(.,/*0(+&0+#-#.120.3425 #$%&'$()('()&*+%&',)('()&-$./012+/,1/'3*43'$+*+%'0'%(/0'3 1/%1-/,,/*&/0+0/5 Januar 2007 (432'67.)3$'30+%4#06#*7 89:;3.#0%4#06#*

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af danskernes rygevaner, 2003 - Mænd Side 1 5. Ryger du? 5. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver

Læs mere

Baggrund for underretning

Baggrund for underretning Baggrund for underretning Underretningsårsag: 01.01.14-31.12.14 Nr. Antal Procent 1 Kriminalitet (den unge) 239 4% 2 Misbrug (den unge) 111 2% 3 Seksuelt krænkende adfærd (den unge) 30 4 Selvskadende adfærd

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Myndighed handicap. Seksuelle overgreb

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Myndighed handicap. Seksuelle overgreb DIALOGKORT Myndighed handicap Seksuelle overgreb SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn 12986 Dialogkort_Myndighed_handicap-Sex.indd 1 15/01/13 11.26 Anna på 12

Læs mere

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark Procent 2 18,00 16,00 14,00 1 1 8,00 6,00 4,00 Procentvis fordeling af alle kvinder med provokeret abort (PA) eller med mindst et barn (F) ved alder for indgreb eller fødsel 1990-2001 København K og Danmark

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Orientering om Underretning 1. halvår 2017

Orientering om Underretning 1. halvår 2017 Punkt 3. Orientering om Underretning 1. hvår 7 7-041575 Familie- og Beskæftigelsesforvtningen fremsender til Familie- og sociudvgets orientering underretning 1. hvår 7. Familie- og Sociudvget Møde den

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige Side 1 af 25 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse Overtagelse af handlekommuneforpligtelse Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse - 2011 Overtagelse af handlekommuneforpligtelse - 2011 Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden

Læs mere

Folkeskolens vidtgående specialundervisning

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Folkeskolens vidtgående specialundervisning 1985-2001 FORORD...2 UDVIKLINGEN I DEN VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING...4 Metode... 4 Tabel 1 Antal børn og unge i alderen 6-16 år. Danmarks Statistiks folketælling

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kaja Ella Berg

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kaja Ella Berg KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget 06-09-2016 Sagsnr. 2016-0247167 Dokumentnr. 2016-0247167-1 Overblikstal for Børnehus Hovedstaden pr. juni 2016 Sagsbehandler

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedshjælperuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedshjælperuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene er

Læs mere

Spørgeskema til underretningsstatistik

Spørgeskema til underretningsstatistik Side 1 af 7 Spørgeskema til underretningsstatistik Identifikation af sagen Statistikskema indberettet af: Identifikation:. Kontaktperson: Telefonnummer: E-mail: Side 2 af 7 1. Grundoplysninger om barnet

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Ledelsesinformation om antal underretninger, sager og processer

Ledelsesinformation om antal underretninger, sager og processer Ledelsesinformation om antal underretninger, sager og processer Her vil udviklingen i underretninger og udviklingen i sagstallet blive præsenteret. Udviklingen i antallet af underretninger, herunder udviklingen

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Bilag 1. Statistik på underretningsområdet pr. 30. juni 2014

Bilag 1. Statistik på underretningsområdet pr. 30. juni 2014 Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 30. juni 2014 1 Følgende statistikker er udarbejdet på underretningsområdet: 1. Antal underretninger i perioden - 30. juni 2014 2. Tidsforbrug i perioden 30.

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen 1. Information om antal underretninger, sager og processer 2. Information om udviklingen i typer af foranstaltninger og tilhørende økonomi 3. Information

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr.

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr. Statistikker over AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne 2000-2002 Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. aktivitetstype Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. uddannelsesområde

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 30. juni 2015

Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 30. juni 2015 Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 30. juni 2015 Side 1 af 9 Følgende statistikker er udarbejdet på underretningsområdet: 1. Antal underretninger i perioden 2011-30. juni 2015 2. Tidsforbrug

Læs mere

Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 30. september 2014

Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 30. september 2014 Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 30. september 2014 Side 1 af 10 Følgende statistikker er udarbejdet på underretningsområdet: 1. Antal underretninger i perioden 2011-30. september 2014 2.

Læs mere

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening 28. september 2009 Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening har sammen med Megafon gennemført en undersøgelse om specialundervisning i perioden 25.-31.

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

ÅRSSTATISTIK OM DE DANSKE BØRNEHUSE

ÅRSSTATISTIK OM DE DANSKE BØRNEHUSE ÅRSSTATISTIK OM DE DANSKE BØRNEHUSE 2016 Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 1 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

ÃD ÃKHDGV PLRÃNJ ÃKHDGV PLRÃNJ ÃKHDGV PLRÃNJ ÃKHDGV PLRÃNJ ÃKHDGV 3RXOWU\ 3LJV &DWWOH

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 BØRNEHUSE I DANMARK EN LANDSDÆKKENDE INDSATS Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 PRÆSENTATION Den danske børnehusmodel Baggrund, lovgivning

Læs mere

Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 31. december 2014

Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 31. december 2014 Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 31. december 214 Side 1 af 9 Følgende statistikker er udarbejdet på underretningsområdet: 1. Antal underretninger i perioden 211-31. december 214 2. Tidsforbrug

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Nr. 1.01 Marts 1998 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1988-1998 x Pr. 1. januar 1998 er indbyggertallet i Århus Kommune på 282.137. På 10 år er kommunens befolkning steget med 9,3 %, svarende til 24.109 personer.

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater anbringelser af børn og unge 2010 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2010 6 2.1 Afgørelse

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Inspirationsguide Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Indledning... 3 Primær og sekundær forebyggelse... 3 Primær forebyggelse... 3 Forebyggelse

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 47 Offentligt Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen 1. Indledning Den

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap KORT & KLART Omfang og risikofaktorer Et styrket vidensgrundlag 2 Hvor mange børn og unge med handicap udsættes for vold og seksuelle overgreb?

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Bilag A. Analyse af underretninger.

Bilag A. Analyse af underretninger. Bilag A. Analyse af underretninger. Analysens sigte er at afdække, hvilke udslagsgivende forhold der underrettes om. De udslagsgivende forhold følger samme systematik som anvendes af Ankestyrelsen. De

Læs mere

CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD. Status JanusCentret 2003-2012

CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD. Status JanusCentret 2003-2012 CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD Status JanusCentret 2003-2012 JanusCentret Vesterbrogade 35 A, 3. sal 1620 København V Tlf.: 33 69 03 69

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Høring & ankesager januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey, som Socialpædagogerne

Læs mere

SISO s telefonrådgivning. Registrering af henvendelser i perioden 2004-2009

SISO s telefonrådgivning. Registrering af henvendelser i perioden 2004-2009 SISO s telefonrådgivning Registrering af henvendelser i perioden 2004-2009 med vægt på perioden 2006-2009 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00

Læs mere

Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse

Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse Bilag 1 april 2016 Tabeller til gennemgang af anbringelsessager april 2016 Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse Årsager Årsudgifter i mio. Gns.pris. i tusind Ant al Børn og unge med vidtgående

Læs mere

Beredskab i Børne-og Familierådgivningen i forbindelse med overgreb på børn og unge og mistanke herom:

Beredskab i Børne-og Familierådgivningen i forbindelse med overgreb på børn og unge og mistanke herom: Beredskab i Børne-og Familierådgivningen i forbindelse med overgreb på børn og unge og mistanke herom: Emneafgrænsning: Der er alene tale om børn og unge, der allerede er i Herning Kommunes varetægt. Dvs.

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A)

PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A) PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A) Barnets/den unges fulde navn Cpr-nr. Fødested Er der behov for tolk Nej: Ja: Hvis ja, hvilket sprog Hvem har forældremyndigheden Fælles: Mor: Far: Mors fulde navn Cpr-nr.

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Årsrapport 2005. Dansk Hjertestopregister. Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark

Årsrapport 2005. Dansk Hjertestopregister. Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark Årsrapport 2005 Dansk Hjertestopregister Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark 1 FORORD... 4 2 GENERELT OM DANSK HJERTESTOPREGISTER... 6 3 BAGGRUND... 8 4 DATAINDSAMLING OG METODE... 10 5 DEMOGRAFI...

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB)

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB) Uddannelsesudvalget L 186 - Bilag 6 Offentligt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte SU-kontoret NOTAT Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A.

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende JANUSCENTRETS FORMÅL Vidensformidling om børn og unge med bekymrende

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere