Unge søges. - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb. Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge søges. - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb. Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen"

Transkript

1 Unge søges - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb Roskilde Universitet Master i Professionel Kommunikation modul Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen

2

3 Unge søges - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen Vejleder: Jody Shaw Roskilde Universitet Master i Professionel Kommunikation Modul

4

5 Unge søges - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb Indledning... 3 Problemformulering... 5 Opgavens grundlag... 5 Kommunikationsprodukt... 6 Afsenderne... 6 Modtagerne... 7 Feltarbejde i Farum-Holte Volleyball... 7 Metodeovervejelser... 9 Overordnet teori - fænomenologi... 9 Design af målgruppeanalyse...10 Design af analyse på kommunikationsproduktet...14 Design af afsenderanalyse...15 Analyse Analyse af kommunikationsprodukt...16 Receptionsanalyse...18 Hvordan motiverer kommunikationsproduktet de unge til at melde sig...20 Afsenderanalyse...25 Hvilket syn har afsender på de unge...27 Analyse af målgruppen...28 Hvad er de unges viden om frivilligt arbejde...29 Hvad er de unges holdning til frivilligt arbejde...29 Hvad er de unges viden om Projekt Frivillig...30 Hvordan oplever de unge, at foreningen gjorde det relevant for dem at udføre frivilligt arbejde...32 Diskussion...34 Konklusion Hvordan modtager unge Farum-Holte Volleyballs kommunikation, så de melder sig til frivilligt arbejde...38 Hvordan kan Projekt Frivillig bruge disse erfaringer i deres kommunikation...38 Perspektivering...39 Litteraturliste Bilagsoversigt MPK modul 1 forår

6 anslag inkl. illustrationer Bilag vedlagt på cd 2 forår MPK modul 1

7 Unge søges - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb Indledning År 2011 er udråbt til frivillighedsår! Året hvor flere skal have kendskab til og indblik i frivilligt arbejde, hvilket skal være med til at fremme frivillighedskulturen i Danmark. Projekt Frivillig (PF) udspringer af regeringens kvalitetsreform og tilbuddet beskrives i regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund : Alle, der tager en ungdomsuddannelse, skal fra og med skoleåret 2008/09 have tilbud om et forløb med frivilligt arbejde. Forløbet skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal ligge uden for skoletid. (VK-regeringen 2007: 32) De unge kan derefter få udstedt et Frivilligbevis, der kan vedlægges eksamenspapirerne. Projektet er organisatorisk opbygget med et landssekretariat og 6 regionscentre. Kampagnematerialet består af en hjemmeside, en Facebookprofil, pjecer, postkort og plakater. Projekt Frivillig blev iværksat februar Uddannelsesinstitutionerne har fået til opgave at henlede de unges indledende opmærksomhed på hjemmesiden Forbindelsen mellem de unge og foreningerne forventer Projekt Frivillig sker gennem en hjemmesidestruktur, hvor foreningerne skal lægge informationer ind om sig selv og frivilligforløb. Den unge skal søge og kontakte en forening, som kan vælges via kategorier. Et blik i foreningsdatabasen 11. januar 2011 viste, at der kun var 247 tilmeldte foreninger (Bilag 1 regneark med kopi af foreningsdatabase). Der er ca unge, der går på en ungdomsuddannelse. To regionale koordinatorer i Projekt Frivillig gav os indblik i projektets start og forløb, frem til vores projekt begyndte. Det fremgår forholdsvis klart, at der er udfordringer i at fange såvel de unge som foreningernes opmærksomhed og føre dem sammen i handling. Jane Brokholm Nielsen, der er koordinator i Århus, fortalte på et orienteringsmøde for foreninger, at projektet lider lidt under, at kommunikatio- MPK modul 1 forår

8 nen til de unge og til foreningerne sker parallelt. Foreningerne er ikke så hurtige til at lægge frivillige-job på hjemmesiden, og hvis de unge ikke finder noget, der har interesse første gang, går der lang tid inden de kigger igen. Hun påpeger derfor, at det er en god idé at gøre andet, end kun at slå jobbet op på nettet (Bilag 2 - noter fra Århus). Charlotte Lykke er koordinator i Nordsjælland. Hun fortalte i et informantinterview, at tiden primært var brugt til administrativ start af projektet og til at skabe kontakt til foreninger og uddannelsesinstitutioner. Materialet til kampagnen blev udsendt i august. En del uddannelsesinstitutioner var slet ikke kommet i gang med at præsentere PF for de unge, og foreningerne havde ligeledes svært ved at få skudt projektet i gang. Charlotte Lykke henledte vores opmærksomhed på Farum-Holte Volleyball, som med en anden tilgang til de unge og frivilligt arbejde havde opnået en god respons på 2 gymnasier i Nordsjælland. (Bilag 3 - noter fra Nordsjælland). Farum-Holte Volleyball skulle bruge nogle frivillige hjælpetrænere i forbindelse med et KidsVolley stævne. Klubben havde sammensat et Projekt Frivillig-forløb og gennemførte en hvervning, som resulterede i at 92 unge tilmeldte sig. Dette var interessant sat i forhold til, at der pr. 7. marts 2011 på landsplan kun var udstedt i alt 247 frivilligbeviser for gennemførte forløb i PF (Bilag 4 regneark med optælling af beviser). Hvad gjorde de i Farum-Holte Volleyball? Vi afgrænser nu feltet frivilligt arbejde indenfor Projekt Frivillig til frivillig-forløbet Leder-for-en-dag hos Farum-Holte Volleyball. Vi undersøger, hvordan kommunikationen mellem Farum-Holte Volleyball og de unge er lykkedes. 4 forår MPK modul 1

9 Problemformulering Hvordan modtager unge Farum-Holte Volleyballs kommunikation, så de melder sig til frivilligt arbejde og hvordan kan Projekt Frivillig bruge disse erfaringer i deres kommunikation. Vi undersøger gennem dette singlecase-studie, hvilket kendskab de unge har til Projekt Frivillig, og hvilken viden og holdninger de har om frivilligt arbejde 1 generelt. Vi afdækker, hvordan en forening, som Farum- Holte Volleyball, gør det relevant for den unge at udføre frivilligt arbejde og hvilken udformning af kommunikation, der får den unge til at melde sig til et Projekt Frivillig-forløb. Opgavens grundlag Leder-for-en-dag betegner Projekt Frivillig-forløbet i perioden 27. januar april Det indeholder bl.a. et foredrag af erfarne ledere, introduktion til KidsVolleyspillet, en session med erfaren coach og selvstændig coaching ved stævner og træning. Vi fulgte aktiviteterne i perioden 2. marts 10. marts 2011, hvor vi bl.a. blev inviteret med som deltagere i foredrag, træningssessions og pressemøder. På den måde kom vi tæt på de unge og initiativtagerne og fik mulighed for at opleve deres umiddelbare engagement i projektet. De unge frivillige kom fra de to nærliggende gymnasier Marie Kruses Skole (MKS) og Birkerød Gymnasium (BG). Initiativtagerne var to brødre, Martin og Mogens Brolin, som ved siden af deres daglige arbejde er ildsjæle indenfor Farum-Holte Volleyball. Vi fulgte projektets kulmination d. 10. marts: Furesø KidsVolley, hvor Farum Arenas haller var fyldt med volleyball-spillende 3. klasse-børn fra hele Furesø kommune. Alle blev coachet og koordineret af de frivillige 1 Frivilligt arbejde defineres i Servicelovens 18. Det betyder, at arbejdet udføres uden tvang og er ulønnet. Indsatsen udføres til gavn over for andre end familien. Aktiviteten skal foregå inden for rammerne af en forening eller lignende. Spontane handlinger er ikke frivilligt arbejde (Udv.Rap 2009: 8). MPK modul 1 forår

10 unge, som med deres orange Projekt Frivillig t-shirts blev et naturligt blikfang (Bilag 5 - Program). I forbindelse med denne oplevelse gennemførte vi 4 interviews med to piger og to drenge, og en efterfølgende dag et interview med en af initiativtagerne. Disse interviews danner vores primære empiriske grundlag. Kommunikationsprodukt Vi undersøger kommunikationen af Leder-for-en-dag hvervningen. Det kommunikationsprodukt, vi fokuserer på, er det gymnasiemorgenmøde, hvor målgruppen får præsenteret det budskab, som medfører, at nogle lader sig hverve til frivilligt arbejde (Sepstrup, Fruensgaard; 2010: 24). Morgenmøderne er en fasttømret del af kulturen på de to gymnasier. Det er der, man får informationer, bliver underholdt eller inspireret. Afsenderne På Projekt Frivilligs hjemmeside fortælles, at det hele begyndte med, at en socialminister og en undervisningsminister fik en idé. To fuldmægtige blev sat på opgaven. De nedsatte en udvalgsgruppe og deraf udsprang Projekt Frivillig. Projektet har flere niveauer af afsendere: et landssekretariat, 6 regionscentre og frivilligvejledere på alle ungdomsuddannelsesinstitutioner. Landssekretariatet er placeret ved Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) i Odense. Landssekretariatet organiserer og koordinerer et ensartet og sammenhængende initiativ med tilbud om et forløb i frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse. I dette ligger der bl.a. drift af hjemmeside med foreningsdatabase, lancering af kampagne og etablering af et frivilligkorps af unge frivillige, der kan promovere initiativet. Regionscentre Projekt Frivilligs regionscentre er oprettet i partnerskab med Landsorganisationen for frivilligcentrene (FriSe), der i forvejen er repræsenteret i 45 af landets 98 kommuner. FriSe støtter og styrker de initiativer, som frivillige foreninger driver i lokalsamfundet: besøgsvenner, lektiecafeer, væresteder for hjemløse, integrationsprojekter mv. Derfor er dette partnerskab fundet naturligt (Udv. Rap 2009: 13). Seks af disse frivilligcentre er udpeget til også at fungere som regionale 6 forår MPK modul 1

11 centre for Projekt Frivillig i Aalborg, Aarhus, Kolding, Maribo, Rudersdal og København. Regionscentrets opgave for Projekt Frivillig er at bidrage med lokal støtte til uddannelsessteder, frivillige organisationer/foreninger og unge frivillige. Frivillighedsvejledere Alle ungdomsuddannelsesinstitutioner skal udpege en Frivillighedsvejleder, som fungerer som kontaktperson mellem Landssekretariatet og skolerne. Frivillighedsvejlederen har til opgave at rette den unges opmærksomhed på Projekt Frivillig bl.a. gennem oplysning, uddeling af materialer og link til hjemmeside. Foreningerne De mange foreninger over hele landet deltager i projektet med meget forskelligt engagement. De har vidt forskellige identiteter, interesser, ressourcer, interessenter og målgrupper. I det efterfølgende afgrænser vi os til foreningen Farum-Holte Volleyball (FH-volley) med aktiviteten Leder-for-en-dag, som vi trækker ud af afsenderkæden mellem Projekt Frivillig og de unge. Vi ser på det yderste led af kæden som afsendere. Dette led udgøres af Mogens og Martin Brolin fra FH-volley. Modtagerne Set fra Projekt Frivilligs overordnede strategi er målgruppen (modtagerne) alle elever på de ungdomsuddannelser i Danmark. Herudover opdeler Projekt Frivillig målgruppen i segmenter ud fra interesse og uddannelse (Bilag 06 Strategi). Vores single-case studie falder indenfor segmenterne sports-frivilligt arbejde og elever på almene gymnasier i det Leder-for-en-dag henvender sig direkte til elever på Marie Kruses Skole og Birkerød Gymnasium. De er kommunikationens modtagere i denne opgave. Feltarbejde i Farum-Holte Volleyball Da vi første gang hørte om volley-projektet hos PFs regionskoordinator, var morgenmøderne på de udvalgte gymnasier allerede afholdt. Lederfor-en-dag var blevet introduceret, og det var her de unge kunne tilmelde sig. MPK modul 1 forår

12 Efter kontakt til initiativtagerne Martin og Mogens Brolin oplevede vi en stor imødekommenhed. Vi blev inviteret til at deltage i første del af Leder-for-en-dag, som var et gå-hjem-møde for de unge med overskriften Jeg vil være chefen. Der var unge fra både Marie Kruses Skole (MKS) og Birkerød Gymnasium (BG). To personer fra vores gruppe besluttede at deltage. Mødet blev afholdt i MKS aula, hvor der var sat kaffe, the og juice frem til de fremmødte. Der var ophængt T-shirts med de karakteristiske orange PF-farver, og der var hængt artikler op fra lokalavisen, Furesø Avis, der beskrev det lokale initiativ. Vi blev taget vel imod af både rektor og brødrene Brolin. De var nysgerrige og meget entusiastiske. Vi blev nævnt i rektors introduktion til dagen, og at vi gerne ville interviewe nogle af dem på et senere tidspunkt. Vejen var banet! Niels Kliim fra Frivilligcenter Furesø fortalte kort, hvorfor man skulle vælge at være frivillig. Derefter var der foredrag med hhv. en fra organisationen Lederne og Henning Dyremose, begge med vinkel på karriere, ledelse, dilemma og fremtidens udfordringer. De unge lyttede, kommenterede og stillede spørgsmål. Efter foredragene, var der speeddate, hvor de unge kunne gå rundt og tale med fx foredragsholderne, Volleyball formanden, Furesø erhvervsliv altså kort sagt connecte. Og der var livlig aktivitet - de unge greb entusiastisk muligheden for at skabe nye kontakter. Til sidst blev de unge mindet om at sende en sms med tilmelding til søndagens coachsession, og en del sendte den straks. Martin Brolin opfordrede os til at deltage efterfølgende søndag i den praktiske coachsession og volley i Farum arena, dvs. anden del af Lederfor-dag. Kom omklædt i shorts og T-shirt, og vær med lød opfordringen. Vi havde nu muligheden for at deltage, som observer as participant (Hammersley, Atkinson: 93), og vi takkede ja. Det, at vi valgte at deltage aktivt på lige fod med de unge, viste sig at åbne nye muligheder. Ved at være aktiv deltagende både til coach og volleyspil, fik vi brudt isen til de unge, og vi havde derfra en naturlig indgang til senere interviewdeltagere. Søndag mødte vi og 92 unge omklædt klar til coachsession og volley. Martin og Mogens Brolin tog imod. Siddende på gulvet i et hjørne af idrætshallen gav coach Michael Frost en kort introduktion til det at coache, hvor fokus er på spørgeteknik og dialog frem for instruktion. De 8 forår MPK modul 1

13 unge var meget positive, nysgerrige, reflekterende og aktive medspillere i dialogen med ham. Bagefter blev der delt hold og udpeget en coach for hver, som så skulle prøve at coache holdet. Vi var 2 fra gruppen, der spillede med på hvert sit hold, og vi fik grinet og svedt sammen med de unge og fik på den måde skabt kontakter. Inden vi gik hjem, havde vi aftale om interview med 4 unge, som ville lade sig interviewe under det efterfølgende KidsVolley-stævne. Tredje del af Leder-for-en-dag var selve stævnedagen, og der var fart på. De unge var i gang med coaching af 3. klasserne, og der var en hektisk og engageret stemning i hallen. Vi fangede de 4 unge til interview mellem deres kampe. I en stille krog i Farum Arena blev optageren slået til, og de unge var ivrige efter at fortælle om deres oplevelser og erfaringer. Vores tilgang var at ville opnå rapport, at være på bølgelængde for på den måde at få mere ud af den interviewede og dermed bedre indgang til viden (Hammersley & Atkinson: 82). Metodeovervejelser De grundlæggende elementer i en kommunikationsproces er en afsender, der kommunikerer et kommunikationsprodukt, som en modtager bliver påvirket af og agerer på (Sepstrup, Fruensgaard; 2010: 45). I afsnittet redegør vi for vores metodiske tilgang til elementerne i kommunikationsprocessen i Leder-for-en-dag. Overordnet teori - fænomenologi Vi er interesserede i at forstå 4 gymnasieelevers individuelle, subjektive oplevelse af, hvad der fik dem til at melde sig til frivilligt arbejde. Vi vil høre, hvad de siger og tager det for den sandhed, det er for hver af dem. Derfor vælger vi en fænomenologisk tilgang. Fænomenologi i kvalitativ forskning er interesse i at forstå sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og beskrive verden som de oplever den, fordi virkeligheden er det, som mennesker opfatter (Kvale, Brinkmann; 2008: 44). MPK modul 1 forår

14 Når der er indsamlet mange nuancerede beskrivelser, gør denne tilgang det muligt at undersøge, hvad der skaber mening i almindelige menneskers liv (ibid.: ). I tilgangen til feltarbejdet refererer vi til Hammersley og Atkinson samt til Staunæs og Søndergaard. Vi er opmærksomme på at de to sidstnævnte forfattere i deres videnskabssyn er inspireret af postmodernisme. Det ser vi ingen konflikt i, da vores anvendelse af deres artikel er på det praktiske niveau, fx da vi valgte at spille volley på lige fod med de unge investerede os selv (Staunæs og Søndergaard 2005; 55). Design af målgruppeanalyse Vi valgte semistrukturerede livsverdensinterview og lod på den måde de unge selv beskrive deres oplevelse af at indgå i frivilligt arbejde. Et semistruktureret livsverdensinterview minder om en hverdagssamtale mellem 2 personer. Nuancerede og detaljerede beskrivelser gør interviewet kvalitativt og deskriptivt. Åbne spørgsmål, der er struktureret ved hjælp af temaer, gør interviewet fokuseret, så interviewet giver svar på det, der skal undersøges (Kvale, Brinkmann; 2008: 48-49). Interviewet skulle frembringe data om de unge som målgruppe, hvordan de har modtaget budskabet, og hvad der har motiveret dem til at melde sig. Vi fravalgte fokusgruppeinterview, fordi det netop ikke gengiver den enkeltes subjektive oplevelse, men i højere grad gengiver gruppens forhandling af problemet. Samtidig får den enkelte deltager fortalt mindre om sig selv med risiko for at miste nuancerne. Intervieweren har heller ikke samme mulighed for at spørge ind som ved det individuelle interview, og gruppedynamikken kan også have betydning for, at ikke alle personlige vinkler på emnet kommer frem (Halkier; 2008: 13). Da vi er interesserede i at undersøge, hvordan kommunikationsproduktet motiverer den enkelte til at melde sig til frivilligt arbejde, og ikke hvor udbredt det er at udføre frivilligt arbejde, blev kvantitative undersøgelser fravalgt (Hansen et al; 2008: 11). Der blev udarbejdet en spørgeguide til de semistrukturerede interview. En guide angiver de relevante temaer og indeholder forslag til spørgsmål, som den enkelte interviewer kan vurdere relevant i forhold til konteksten og udviklingen i samtalen. Samtidig giver spørgeguiden plads til 10 forår MPK modul 1

15 opfølgende og sonderende spørgsmål for at sikre, at historien bliver udfoldet. (Bilag 07 - spørgeguide A) Vi gennemførte en pilottest på spørgeguiden med en ung i gruppens netværk. Det gjorde vi for at sikre, at vi belyste relevante emner, og at vi benyttede et sprog, den unge forstod. Guiden kunne godt have været testet en gang til med det formål at afprøve evnen til at åbne for de lidt længere fortællinger, men vores succes med at opnå adgang til volley-projektet bragte os i tidsnød, og vi måtte tilgå vores interviewpersoner med den forberedelse, vi havde nået. Vi supplerede interviewguiden med talekort. Vi ville gerne have de unge til at italesætte, hvilke motivationsfaktorer, der havde fået dem til at melde sig, men forventede, at det kunne være svært for dem. Talekort med udsagn om hvorfor frivillig? skulle hjælpe den unge på vej. Motivation er en faktor, der kan tilskynde unge til at yde en frivillig indsats i en forening. Ydre motivation opstår, når man kan se en fordel ved at gøre noget fx at få et frivilligbevis eller få erfaringer. Indre motivation kan ikke måles, men betyder alligevel noget fx oplevelsen af at udrette noget, opleve fællesskab, gøre en forskel eller at blive anerkendt (Skårhøj, Kappelgaard 2011: og 49). Udsagnene på kortene var bygget over motivationsfaktorer præsenteret på henholdsvis PF s hjemmeside under punktet hvorfor frivillig? og fra bogen om ledelse af frivillige (ibid.: 63). Begge kilder blev anvendt som inspiration til formuleringerne for at opnå variation og bredde i kortene, så den unge blev ansporet til refleksion før valget. Talekortene gav vi følgende udsagn: - Det betyder noget for karrieren, at jeg har lavet frivilligt arbejde - Jeg lærer ting, jeg kan bruge senere - Jeg har fået nye venner - Jeg har indflydelse mine ideer betyder også noget - Sagen er så vigtig, at jeg ikke kan lade være med at gøre noget - Fællesskab om en opgave giver et godt sammenhold - Jeg får prøvet mig selv af - Jeg føler, det er værdifuldt, og at jeg gør en forskel. Det er unikt - Jeg bliver accepteret som den, jeg er - Det er spændende at arbejde mod et fælles mål MPK modul 1 forår

16 For at gøre kortene nærværende er de konstrueret som billeder af unge med udsagn i talebobler. Der er to udgaver en til drenge og en til piger, så udsagnene ikke tillægges værdi baseret på kønsopfattelse. Billedet af den unge på de 10 kort er ens, så fx det at kunne lide det ene ansigt frem for det andet ikke har betydning (Bilag 8 - talekort). Indsamling af data Vores udvælgelseskriterier til interviewpersoner gik på at finde unge med forskellig tilgang til feltet. Deres forskellige tilgange fx i form af køn, alder, erfaringsniveau og uddannelsessted, ville være med til at sikre adgang til flere forskelligartede perspektiver på vores problemstilling. Samtidig ville vi opnå et mere mættet grundlag for vores analyse (Staunæs & Søndergaard; 2005: 55). Derfor valgte vi at have variationen med både piger og drenge, elever fra MKS og BG, første- og andengangsdeltagere. De unge er i denne rapport anonymiseret og fremgår som A, C, N og O. Interviewene blev afholdt i den periode, hvor de unge var lettest tilgængelig, dvs. mens de var i det frivillige arbejde. Interviewet blev indledt med en briefing om, hvad det drejede sig om, hvem vi var, og hvad vi ville bruge informationerne til. Det blev præciseret, at der ikke var rigtige eller forkerte svar, men at vi var interesserede i deres mening. I forhold til vores hensigt om at opnå et fænomenologisk semistruktureret livsverdensinterview lå der en indbygget udfordring i at få de unge til at åbne op for deres livsverden med mere end kortfattede svar på vores spørgsmål. Vi var opmærksomme på positioneringen mellem de unge som teenagere og os som voksne. Vores tilgang til interviewpersonerne blev lettere af, at vi allerede havde investeret os selv i mødet og dermed havde mulighed for at inddrage os selv i interviewpersonens sociale sammenhæng (ibid.: 55). I den aktuelle situation endte det med at blive tre gruppemedlemmer, der udførte opgaven. Et forhold der tilsyneladende ikke havde negativ indvirkning for den 3. interviewer, som ikke havde deltaget i samme forudgående forløb sammen med de unge. Her blev der kompenseret ved i højere grad at italesætte de aktiviteter, der var gået forud for stævnedagen. 12 forår MPK modul 1

17 Som sidste led i interviewet blev talekortene om motivation anvendt. De unge blev bedt om at vælge kort og forklare valget. Vi håbede, at den legende tilgang ville invitere til refleksion (ibid.: 67-68). Interviewet blev afsluttet med en debriefing, der skulle give den unge anledning til at kommentere eller reflektere yderligere over temaet, hvis der var noget, vi ikke havde afdækket, men som den unge fandt vigtigt. Det gjorde vi for at sikre, at så mange nuancer som mulig var med til at beskrive deres oplevelse. Behandling af data Vi optog interviewet for ikke at miste data og desuden tjener det som verifikation. Interviewene blev transskriberet af interviewer og efterset af et andet gruppemedlem. Tekst og lydoptagelse udgør tilsammen analysematerialet. Vi valgte interviewanalyse med fokus på mening. Det gav os en større frihed i transskriberingens præcision end det fx ville have været tilfældet ved en sprog- og konversationsanalyse, hvor pausers længde, betonede udsagn og talesproget vægtes højt (Kvale, Brinkmann; 2008: 202ff). Materialet blev i forbindelse med analysearbejdet meningskondenseret for at søge ind til meningen med interviewpersonernes udsagn. Som resultat af den fænomenologiske vinkel blev metoden i Giorgis 5- trins model fulgt til meningskondenseringerne (ibid.: 227ff). Meningskondensering omformulerer interviewpersonens lange udsagn udtrykt i dagligdagssprog til kortere udsagn, hvor hovedbudskabet bliver udtrykt i få ord (ibid.: 227). Det gjorde vi for at strukturere interviewteksterne og koncentrere hovedbudskabet, så det fremstod enkelt og overskueligt til den videre fortolkning. Da det var 4 unge mennesker med relativt korte udsagn, var det svært at finde lange naturlige meningsenheder. De korte udsagn om det samme emne samlede vi til meningsenheder uden at medtage vores spørgsmål. På den måde følger vi stadig princippet i meningskondenseringen og den fænomenologiske tilgang overfor den unges opfattelse, i det udsagnene ellers kan forekomme fragmenterede. Vi vil fremvise nogle udvalgte unges opfattelse af at melde sig til frivilligt arbejde, vi kan på baggrund af det indhentede datamateriale ikke generalisere. MPK modul 1 forår

18 Design af analyse på kommunikationsproduktet De unge blev hvervet ved et gymnasiemorgenmøde, hvor Martin Brolin personligt præsenterede Leder-for-en-dag. Leder-for-en-dag er ikke en kampagne i traditionel forstand, men en udløber af PF-kampagnen og har det formål at hverve nogle unge mennesker til at være hjælpetrænere ved et stævne. Det er planlagt kommunikation til en afgrænset modtagergruppe i en bestemt periode og med et bestemt formål (Sepstrup, Fruensgaard 2010: 23). Leder-for-endag er målrettet kommunikation og derfor trækker vi paralleller til kampagnelitteraturen og vil bl.a. diskutere kommunikationsprodukt og form. Et kommunikationsprodukt består af et budskab og et medie. Budskab beskriver indhold, udformning og kommunikator, mens medie beskriver placering og timing (Sepstrup, 2010: 25). Budskabet er Leder-for-en-dag, hvor indholdet blev formidlet af Martin Brolin som kommunikator gennem en 10 minutters mundtlig fremlæggelse understøttet af en PowerPointpræsentation. Morgenmødet er mediet. Morgenmødet blev afholdt, inden vi begyndte at følge forløbet. Havde vi haft mulighed for at deltage, ville det have givet os en anden indsigt i kommunikationsproduktet. I stedet baserer vores analyse sig på en beskrivelse af PowerPointpræsentationen, interview med Martin Brolin og en receptionsanalyse på baggrund af de unges erindringer. Valg af model til receptionsanalyse Da vi vil undersøge, hvordan målgruppen modtager kommunikationen fra foreningen, har vi valgt at foretage en receptionsanalyse hvordan en tekst (her forstået som den mundtlige præsentation) bliver modtaget, forstået og gjort relevant hos modtager. Receptionsanalysen baseres på en model med 5 dimensioner: motivation, forståelse, konstruktion, holdning og handling (Schrøder; 2003: 67). Modellen bruges som et redskab til at få klarhed over indsamlet empiri, samtidig med at den giver struktur i forbindelse med tolkning af interview. Vi kunne ikke bruge modellen som planlægningsværktøj, da vi ikke havde lagt os fast på denne analysemetode, inden vi havde empirien. 14 forår MPK modul 1

19 Det var første gang elever fra Birkerød Gymnasium blev forsøgt hvervet til Leder-for-en-dag, derfor fokuserer vi i receptionsanalysen på de to elever derfra. De var som førstegangsdeltagere i deres tilgang til formidlingen ikke påvirket af sidste års erfaring eller kammeraters erfaringer. Eleverne fra Marie Kruses Skole (MKS) har deltaget i et pilotprojekt året før og kan have en anden begrundelse for at melde sig. Det kan fx dreje sig om socialt fællesskab med gode kammerater, der kan dyrkes i forbindelse med projektet fordi sociale grupper er både informationskanaler og kilder til socialt pres og støtte (Sepstrup, Fruensgaard; 2010: 93). Design af afsenderanalyse Vi vil beskrive afsenderhierakiet i PF-forløbet, da det er sjældent, der kun er en afsender i en kommunikationsproces (Jakobsen 2008; 58). På baggrund af interview med Martin Brolin vil vi prøve at klarlægge afsenders modtagersyn. Vi vil derfor undersøge, hvilke overvejelser initiativtagerne har gjort sig i valget af metode til at få de unge til at melde sig som frivillige hjælpere. Spørgeguiden til denne analyse er den samme som til analysen af kommunikationsproduktet, da kommunikator og afsender er samme person (Bilag 09 spørgeguide B). MPK modul 1 forår

20 Analyse Analyse af kommunikationsprodukt Vi vil her beskrive det kommunikationsprodukt, der danner grundlag for den efterfølgende receptionsanalyse og vurdering af, hvordan produktet har været med til at få de unge til at melde sig. Vores beskrivelse bygger på interview med stævnelederen ca. 2 måneder efter baseret på hans erindring om morgenmødet samt den PowerPoint præsentation, han viste. Dette bliver suppleret med de unges udsagn fra interviews. Ca. halvdelen af BGs 1000 elever var samlet i fællessalen, der var andre indslag på dagens program, og BGs HR-chef Klaus N. Jakobsen præsenterede Martin Brolin, der havde fået 10 minutter til sin fremlæggelse. Forud havde PFs regionskoordinator ophængt roll-ups og lagt brochurer ud om det landsdækkende Projekt Frivillig. Martin Brolin havde allieret sig med 5 BG-elever, der alle gik i FH-Volley. De var iklædt en blå KidsVolley-stævne T-shirt, og skulle være synlige under fremlæggelsen, og de skulle efterfølgende være til rådighed i frokostpausen for spørgsmål. Fremlæggelsen bestod af en 18-siders PowerPoint præsentation, hvoraf han nåede at vise de 14 første (Bilag 20 Præsentation morgenmøde). Efter første velkomst-slide med diverse logoer, fortæller han allerede på slide nr. 2 om, at der kørte en pilot på MKS sidste år, og her kommenterer han: så det første gang her, forsøgte vi at køre på, hvor fedt det havde været for Marie Kruse (Bilag ). På sliden er der indlagt et link til Furesø Avis, med en filmstump fra sidste års stævne, hvor en ung bliver interviewet. Den unge fortæller entusiastisk om, at når man deltager, viser man, at man kan andet end at være en skoleelev, man kan arbejde selvstændigt, hjælpe og lede andre til at yde deres bedste. På samme slide er der udtalelser fra sidste års pressekonference, bl.a. fra borgmesteren I har vo- 16 forår MPK modul 1

21 res fulde beundring og støtte og evalueringscitater fra sidste års deltagere. Slide 3 og 4 fortæller kort om KidsVolley spillet, hvor og hvornår det skal foregå. Slide 5 har overskriften Hvorfor skal du deltage? med underoverskriften en win-win-win situation og skitserer, hvad de får ud af at deltage. De får bl.a. prøvet sig selv af som leder med ansvar, de får en anderledes skoledag, de får T-shirt og frokost. De unge reagerede her begejstret: da jeg fortalte om hvad de fik ud af det her, da jeg fortalte om at de får en T-shirt, så woouw (gengiver den jubel der kom fra salen). så vi ramte rigtig igen..det er det der tænder dem (Bilag 18, 86). Slide 7-11 har overskriften Hvad får du ud af Leder-for-en-dag, med et gennemgående billede af landsholdtræner Ulrik Wilbek og hans assistenttræner i aktion. Punkterne præsenteres trinvis for hver slide, hvilket giver de unge mulighed for at fordøje informationerne: Prøver dig selv af som leder Diplom som beskriver forløbet Introduktion til KidsVolley Foredrag om ledelse Mini-seminar om coaching Udover at der er begejstring for den T-shirt de får, så: de føler altså en stor del af de 20 timer de skal levere, det er faktisk noget, hvor vi klæder dem på til at kunne levere. De føler woouw (Bilag 18, 150). Slide 12 fortæller om hvad det koster, og her bliver det slået fast: Det er gratis. Din investering er én skoledag (7 timer) til KidsVolley og 13 timer til coaching, foredrag og rekrutteringshjælp. MPK modul 1 forår

Jeg er danseinstruktør for etniske minoritetspiger...

Jeg er danseinstruktør for etniske minoritetspiger... Jeg er danseinstruktør for etniske minoritetspiger... Hvad er du? Frivilligt arbejde er for alle Find dine timer på www.projektfrivillig.dk Hvorfor dog bruge fritiden på at arbejde gratis? Går du på en

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011

Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011 Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011 Del 1: a) Motiver til frivilligt arbejde b) Hvad får folk til at blive? Del 2: a) Hvad skal frivillige lave? b) Tips og tricks

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Svaret til alle tre spørgsmål er et rungende ja!

Svaret til alle tre spørgsmål er et rungende ja! Gør kommunikation mere skade end gavn? Kommunikation er en essentiel del af projektledelse; op imod 90% af et projekt er kommunikation, men alligevel viser projekters erfaringsopsamlingsrapporter ofte,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT 18-2-2011 Isabel Marie Elisabeth Odder & Jeanette Bengtsen klasse 3.5k Indhold Forundersøgelse... 2 Bollemodel... 2 Afsender... 6 Case... 6 Værktøjer... 7 Valg af medie... 7 Logoet...

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Aftenskolernes Gratis tilbud til foreningslivet i Middelfart Kommune

Aftenskolernes Gratis tilbud til foreningslivet i Middelfart Kommune Aftenskolernes Gratis tilbud til foreningslivet i Middelfart Kommune PRESSEMEDDELELSE: Middelfart satser på foreningslivet NY ÅRLIG PULJE: Middelfart Kommune er kendt for et stærkt foreningsliv og sådan

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Hvervning og ledelse af frivillige

Hvervning og ledelse af frivillige Hvervning og ledelse af frivillige Om mig: Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, formand, mor osv... Hvervning og ledelse? Lidt om ledelse, meget om rekruttering. Mad kl. 18.15 Vi lærer bedst ved at prøve

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms GPS, kommunikation Mål Målet med dagen er, at give deltagerne en god oplevelse med fokus på samarbejde, kommunikation hvor alle uanset fysisk form har mulighed for at deltage. GPS, kommunikation Gruppen

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Værtskab i Nationalpark Thy - Vi bygger oven på de første to kurser

Værtskab i Nationalpark Thy - Vi bygger oven på de første to kurser Vision Vi har en vision om at alle nationalparkens interessenter, herunder frivillige værter med personlig kontakt til gæster i nationalparken arbejder bevidst med værtskab. 1 Værtskab i Nationalpark Thy

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere