Unge søges. - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb. Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge søges. - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb. Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen"

Transkript

1 Unge søges - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb Roskilde Universitet Master i Professionel Kommunikation modul Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen

2

3 Unge søges - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen Vejleder: Jody Shaw Roskilde Universitet Master i Professionel Kommunikation Modul

4

5 Unge søges - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb Indledning... 3 Problemformulering... 5 Opgavens grundlag... 5 Kommunikationsprodukt... 6 Afsenderne... 6 Modtagerne... 7 Feltarbejde i Farum-Holte Volleyball... 7 Metodeovervejelser... 9 Overordnet teori - fænomenologi... 9 Design af målgruppeanalyse...10 Design af analyse på kommunikationsproduktet...14 Design af afsenderanalyse...15 Analyse Analyse af kommunikationsprodukt...16 Receptionsanalyse...18 Hvordan motiverer kommunikationsproduktet de unge til at melde sig...20 Afsenderanalyse...25 Hvilket syn har afsender på de unge...27 Analyse af målgruppen...28 Hvad er de unges viden om frivilligt arbejde...29 Hvad er de unges holdning til frivilligt arbejde...29 Hvad er de unges viden om Projekt Frivillig...30 Hvordan oplever de unge, at foreningen gjorde det relevant for dem at udføre frivilligt arbejde...32 Diskussion...34 Konklusion Hvordan modtager unge Farum-Holte Volleyballs kommunikation, så de melder sig til frivilligt arbejde...38 Hvordan kan Projekt Frivillig bruge disse erfaringer i deres kommunikation...38 Perspektivering...39 Litteraturliste Bilagsoversigt MPK modul 1 forår

6 anslag inkl. illustrationer Bilag vedlagt på cd 2 forår MPK modul 1

7 Unge søges - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb Indledning År 2011 er udråbt til frivillighedsår! Året hvor flere skal have kendskab til og indblik i frivilligt arbejde, hvilket skal være med til at fremme frivillighedskulturen i Danmark. Projekt Frivillig (PF) udspringer af regeringens kvalitetsreform og tilbuddet beskrives i regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund : Alle, der tager en ungdomsuddannelse, skal fra og med skoleåret 2008/09 have tilbud om et forløb med frivilligt arbejde. Forløbet skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal ligge uden for skoletid. (VK-regeringen 2007: 32) De unge kan derefter få udstedt et Frivilligbevis, der kan vedlægges eksamenspapirerne. Projektet er organisatorisk opbygget med et landssekretariat og 6 regionscentre. Kampagnematerialet består af en hjemmeside, en Facebookprofil, pjecer, postkort og plakater. Projekt Frivillig blev iværksat februar Uddannelsesinstitutionerne har fået til opgave at henlede de unges indledende opmærksomhed på hjemmesiden Forbindelsen mellem de unge og foreningerne forventer Projekt Frivillig sker gennem en hjemmesidestruktur, hvor foreningerne skal lægge informationer ind om sig selv og frivilligforløb. Den unge skal søge og kontakte en forening, som kan vælges via kategorier. Et blik i foreningsdatabasen 11. januar 2011 viste, at der kun var 247 tilmeldte foreninger (Bilag 1 regneark med kopi af foreningsdatabase). Der er ca unge, der går på en ungdomsuddannelse. To regionale koordinatorer i Projekt Frivillig gav os indblik i projektets start og forløb, frem til vores projekt begyndte. Det fremgår forholdsvis klart, at der er udfordringer i at fange såvel de unge som foreningernes opmærksomhed og føre dem sammen i handling. Jane Brokholm Nielsen, der er koordinator i Århus, fortalte på et orienteringsmøde for foreninger, at projektet lider lidt under, at kommunikatio- MPK modul 1 forår

8 nen til de unge og til foreningerne sker parallelt. Foreningerne er ikke så hurtige til at lægge frivillige-job på hjemmesiden, og hvis de unge ikke finder noget, der har interesse første gang, går der lang tid inden de kigger igen. Hun påpeger derfor, at det er en god idé at gøre andet, end kun at slå jobbet op på nettet (Bilag 2 - noter fra Århus). Charlotte Lykke er koordinator i Nordsjælland. Hun fortalte i et informantinterview, at tiden primært var brugt til administrativ start af projektet og til at skabe kontakt til foreninger og uddannelsesinstitutioner. Materialet til kampagnen blev udsendt i august. En del uddannelsesinstitutioner var slet ikke kommet i gang med at præsentere PF for de unge, og foreningerne havde ligeledes svært ved at få skudt projektet i gang. Charlotte Lykke henledte vores opmærksomhed på Farum-Holte Volleyball, som med en anden tilgang til de unge og frivilligt arbejde havde opnået en god respons på 2 gymnasier i Nordsjælland. (Bilag 3 - noter fra Nordsjælland). Farum-Holte Volleyball skulle bruge nogle frivillige hjælpetrænere i forbindelse med et KidsVolley stævne. Klubben havde sammensat et Projekt Frivillig-forløb og gennemførte en hvervning, som resulterede i at 92 unge tilmeldte sig. Dette var interessant sat i forhold til, at der pr. 7. marts 2011 på landsplan kun var udstedt i alt 247 frivilligbeviser for gennemførte forløb i PF (Bilag 4 regneark med optælling af beviser). Hvad gjorde de i Farum-Holte Volleyball? Vi afgrænser nu feltet frivilligt arbejde indenfor Projekt Frivillig til frivillig-forløbet Leder-for-en-dag hos Farum-Holte Volleyball. Vi undersøger, hvordan kommunikationen mellem Farum-Holte Volleyball og de unge er lykkedes. 4 forår MPK modul 1

9 Problemformulering Hvordan modtager unge Farum-Holte Volleyballs kommunikation, så de melder sig til frivilligt arbejde og hvordan kan Projekt Frivillig bruge disse erfaringer i deres kommunikation. Vi undersøger gennem dette singlecase-studie, hvilket kendskab de unge har til Projekt Frivillig, og hvilken viden og holdninger de har om frivilligt arbejde 1 generelt. Vi afdækker, hvordan en forening, som Farum- Holte Volleyball, gør det relevant for den unge at udføre frivilligt arbejde og hvilken udformning af kommunikation, der får den unge til at melde sig til et Projekt Frivillig-forløb. Opgavens grundlag Leder-for-en-dag betegner Projekt Frivillig-forløbet i perioden 27. januar april Det indeholder bl.a. et foredrag af erfarne ledere, introduktion til KidsVolleyspillet, en session med erfaren coach og selvstændig coaching ved stævner og træning. Vi fulgte aktiviteterne i perioden 2. marts 10. marts 2011, hvor vi bl.a. blev inviteret med som deltagere i foredrag, træningssessions og pressemøder. På den måde kom vi tæt på de unge og initiativtagerne og fik mulighed for at opleve deres umiddelbare engagement i projektet. De unge frivillige kom fra de to nærliggende gymnasier Marie Kruses Skole (MKS) og Birkerød Gymnasium (BG). Initiativtagerne var to brødre, Martin og Mogens Brolin, som ved siden af deres daglige arbejde er ildsjæle indenfor Farum-Holte Volleyball. Vi fulgte projektets kulmination d. 10. marts: Furesø KidsVolley, hvor Farum Arenas haller var fyldt med volleyball-spillende 3. klasse-børn fra hele Furesø kommune. Alle blev coachet og koordineret af de frivillige 1 Frivilligt arbejde defineres i Servicelovens 18. Det betyder, at arbejdet udføres uden tvang og er ulønnet. Indsatsen udføres til gavn over for andre end familien. Aktiviteten skal foregå inden for rammerne af en forening eller lignende. Spontane handlinger er ikke frivilligt arbejde (Udv.Rap 2009: 8). MPK modul 1 forår

10 unge, som med deres orange Projekt Frivillig t-shirts blev et naturligt blikfang (Bilag 5 - Program). I forbindelse med denne oplevelse gennemførte vi 4 interviews med to piger og to drenge, og en efterfølgende dag et interview med en af initiativtagerne. Disse interviews danner vores primære empiriske grundlag. Kommunikationsprodukt Vi undersøger kommunikationen af Leder-for-en-dag hvervningen. Det kommunikationsprodukt, vi fokuserer på, er det gymnasiemorgenmøde, hvor målgruppen får præsenteret det budskab, som medfører, at nogle lader sig hverve til frivilligt arbejde (Sepstrup, Fruensgaard; 2010: 24). Morgenmøderne er en fasttømret del af kulturen på de to gymnasier. Det er der, man får informationer, bliver underholdt eller inspireret. Afsenderne På Projekt Frivilligs hjemmeside fortælles, at det hele begyndte med, at en socialminister og en undervisningsminister fik en idé. To fuldmægtige blev sat på opgaven. De nedsatte en udvalgsgruppe og deraf udsprang Projekt Frivillig. Projektet har flere niveauer af afsendere: et landssekretariat, 6 regionscentre og frivilligvejledere på alle ungdomsuddannelsesinstitutioner. Landssekretariatet er placeret ved Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) i Odense. Landssekretariatet organiserer og koordinerer et ensartet og sammenhængende initiativ med tilbud om et forløb i frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse. I dette ligger der bl.a. drift af hjemmeside med foreningsdatabase, lancering af kampagne og etablering af et frivilligkorps af unge frivillige, der kan promovere initiativet. Regionscentre Projekt Frivilligs regionscentre er oprettet i partnerskab med Landsorganisationen for frivilligcentrene (FriSe), der i forvejen er repræsenteret i 45 af landets 98 kommuner. FriSe støtter og styrker de initiativer, som frivillige foreninger driver i lokalsamfundet: besøgsvenner, lektiecafeer, væresteder for hjemløse, integrationsprojekter mv. Derfor er dette partnerskab fundet naturligt (Udv. Rap 2009: 13). Seks af disse frivilligcentre er udpeget til også at fungere som regionale 6 forår MPK modul 1

11 centre for Projekt Frivillig i Aalborg, Aarhus, Kolding, Maribo, Rudersdal og København. Regionscentrets opgave for Projekt Frivillig er at bidrage med lokal støtte til uddannelsessteder, frivillige organisationer/foreninger og unge frivillige. Frivillighedsvejledere Alle ungdomsuddannelsesinstitutioner skal udpege en Frivillighedsvejleder, som fungerer som kontaktperson mellem Landssekretariatet og skolerne. Frivillighedsvejlederen har til opgave at rette den unges opmærksomhed på Projekt Frivillig bl.a. gennem oplysning, uddeling af materialer og link til hjemmeside. Foreningerne De mange foreninger over hele landet deltager i projektet med meget forskelligt engagement. De har vidt forskellige identiteter, interesser, ressourcer, interessenter og målgrupper. I det efterfølgende afgrænser vi os til foreningen Farum-Holte Volleyball (FH-volley) med aktiviteten Leder-for-en-dag, som vi trækker ud af afsenderkæden mellem Projekt Frivillig og de unge. Vi ser på det yderste led af kæden som afsendere. Dette led udgøres af Mogens og Martin Brolin fra FH-volley. Modtagerne Set fra Projekt Frivilligs overordnede strategi er målgruppen (modtagerne) alle elever på de ungdomsuddannelser i Danmark. Herudover opdeler Projekt Frivillig målgruppen i segmenter ud fra interesse og uddannelse (Bilag 06 Strategi). Vores single-case studie falder indenfor segmenterne sports-frivilligt arbejde og elever på almene gymnasier i det Leder-for-en-dag henvender sig direkte til elever på Marie Kruses Skole og Birkerød Gymnasium. De er kommunikationens modtagere i denne opgave. Feltarbejde i Farum-Holte Volleyball Da vi første gang hørte om volley-projektet hos PFs regionskoordinator, var morgenmøderne på de udvalgte gymnasier allerede afholdt. Lederfor-en-dag var blevet introduceret, og det var her de unge kunne tilmelde sig. MPK modul 1 forår

12 Efter kontakt til initiativtagerne Martin og Mogens Brolin oplevede vi en stor imødekommenhed. Vi blev inviteret til at deltage i første del af Leder-for-en-dag, som var et gå-hjem-møde for de unge med overskriften Jeg vil være chefen. Der var unge fra både Marie Kruses Skole (MKS) og Birkerød Gymnasium (BG). To personer fra vores gruppe besluttede at deltage. Mødet blev afholdt i MKS aula, hvor der var sat kaffe, the og juice frem til de fremmødte. Der var ophængt T-shirts med de karakteristiske orange PF-farver, og der var hængt artikler op fra lokalavisen, Furesø Avis, der beskrev det lokale initiativ. Vi blev taget vel imod af både rektor og brødrene Brolin. De var nysgerrige og meget entusiastiske. Vi blev nævnt i rektors introduktion til dagen, og at vi gerne ville interviewe nogle af dem på et senere tidspunkt. Vejen var banet! Niels Kliim fra Frivilligcenter Furesø fortalte kort, hvorfor man skulle vælge at være frivillig. Derefter var der foredrag med hhv. en fra organisationen Lederne og Henning Dyremose, begge med vinkel på karriere, ledelse, dilemma og fremtidens udfordringer. De unge lyttede, kommenterede og stillede spørgsmål. Efter foredragene, var der speeddate, hvor de unge kunne gå rundt og tale med fx foredragsholderne, Volleyball formanden, Furesø erhvervsliv altså kort sagt connecte. Og der var livlig aktivitet - de unge greb entusiastisk muligheden for at skabe nye kontakter. Til sidst blev de unge mindet om at sende en sms med tilmelding til søndagens coachsession, og en del sendte den straks. Martin Brolin opfordrede os til at deltage efterfølgende søndag i den praktiske coachsession og volley i Farum arena, dvs. anden del af Lederfor-dag. Kom omklædt i shorts og T-shirt, og vær med lød opfordringen. Vi havde nu muligheden for at deltage, som observer as participant (Hammersley, Atkinson: 93), og vi takkede ja. Det, at vi valgte at deltage aktivt på lige fod med de unge, viste sig at åbne nye muligheder. Ved at være aktiv deltagende både til coach og volleyspil, fik vi brudt isen til de unge, og vi havde derfra en naturlig indgang til senere interviewdeltagere. Søndag mødte vi og 92 unge omklædt klar til coachsession og volley. Martin og Mogens Brolin tog imod. Siddende på gulvet i et hjørne af idrætshallen gav coach Michael Frost en kort introduktion til det at coache, hvor fokus er på spørgeteknik og dialog frem for instruktion. De 8 forår MPK modul 1

13 unge var meget positive, nysgerrige, reflekterende og aktive medspillere i dialogen med ham. Bagefter blev der delt hold og udpeget en coach for hver, som så skulle prøve at coache holdet. Vi var 2 fra gruppen, der spillede med på hvert sit hold, og vi fik grinet og svedt sammen med de unge og fik på den måde skabt kontakter. Inden vi gik hjem, havde vi aftale om interview med 4 unge, som ville lade sig interviewe under det efterfølgende KidsVolley-stævne. Tredje del af Leder-for-en-dag var selve stævnedagen, og der var fart på. De unge var i gang med coaching af 3. klasserne, og der var en hektisk og engageret stemning i hallen. Vi fangede de 4 unge til interview mellem deres kampe. I en stille krog i Farum Arena blev optageren slået til, og de unge var ivrige efter at fortælle om deres oplevelser og erfaringer. Vores tilgang var at ville opnå rapport, at være på bølgelængde for på den måde at få mere ud af den interviewede og dermed bedre indgang til viden (Hammersley & Atkinson: 82). Metodeovervejelser De grundlæggende elementer i en kommunikationsproces er en afsender, der kommunikerer et kommunikationsprodukt, som en modtager bliver påvirket af og agerer på (Sepstrup, Fruensgaard; 2010: 45). I afsnittet redegør vi for vores metodiske tilgang til elementerne i kommunikationsprocessen i Leder-for-en-dag. Overordnet teori - fænomenologi Vi er interesserede i at forstå 4 gymnasieelevers individuelle, subjektive oplevelse af, hvad der fik dem til at melde sig til frivilligt arbejde. Vi vil høre, hvad de siger og tager det for den sandhed, det er for hver af dem. Derfor vælger vi en fænomenologisk tilgang. Fænomenologi i kvalitativ forskning er interesse i at forstå sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og beskrive verden som de oplever den, fordi virkeligheden er det, som mennesker opfatter (Kvale, Brinkmann; 2008: 44). MPK modul 1 forår

14 Når der er indsamlet mange nuancerede beskrivelser, gør denne tilgang det muligt at undersøge, hvad der skaber mening i almindelige menneskers liv (ibid.: ). I tilgangen til feltarbejdet refererer vi til Hammersley og Atkinson samt til Staunæs og Søndergaard. Vi er opmærksomme på at de to sidstnævnte forfattere i deres videnskabssyn er inspireret af postmodernisme. Det ser vi ingen konflikt i, da vores anvendelse af deres artikel er på det praktiske niveau, fx da vi valgte at spille volley på lige fod med de unge investerede os selv (Staunæs og Søndergaard 2005; 55). Design af målgruppeanalyse Vi valgte semistrukturerede livsverdensinterview og lod på den måde de unge selv beskrive deres oplevelse af at indgå i frivilligt arbejde. Et semistruktureret livsverdensinterview minder om en hverdagssamtale mellem 2 personer. Nuancerede og detaljerede beskrivelser gør interviewet kvalitativt og deskriptivt. Åbne spørgsmål, der er struktureret ved hjælp af temaer, gør interviewet fokuseret, så interviewet giver svar på det, der skal undersøges (Kvale, Brinkmann; 2008: 48-49). Interviewet skulle frembringe data om de unge som målgruppe, hvordan de har modtaget budskabet, og hvad der har motiveret dem til at melde sig. Vi fravalgte fokusgruppeinterview, fordi det netop ikke gengiver den enkeltes subjektive oplevelse, men i højere grad gengiver gruppens forhandling af problemet. Samtidig får den enkelte deltager fortalt mindre om sig selv med risiko for at miste nuancerne. Intervieweren har heller ikke samme mulighed for at spørge ind som ved det individuelle interview, og gruppedynamikken kan også have betydning for, at ikke alle personlige vinkler på emnet kommer frem (Halkier; 2008: 13). Da vi er interesserede i at undersøge, hvordan kommunikationsproduktet motiverer den enkelte til at melde sig til frivilligt arbejde, og ikke hvor udbredt det er at udføre frivilligt arbejde, blev kvantitative undersøgelser fravalgt (Hansen et al; 2008: 11). Der blev udarbejdet en spørgeguide til de semistrukturerede interview. En guide angiver de relevante temaer og indeholder forslag til spørgsmål, som den enkelte interviewer kan vurdere relevant i forhold til konteksten og udviklingen i samtalen. Samtidig giver spørgeguiden plads til 10 forår MPK modul 1

15 opfølgende og sonderende spørgsmål for at sikre, at historien bliver udfoldet. (Bilag 07 - spørgeguide A) Vi gennemførte en pilottest på spørgeguiden med en ung i gruppens netværk. Det gjorde vi for at sikre, at vi belyste relevante emner, og at vi benyttede et sprog, den unge forstod. Guiden kunne godt have været testet en gang til med det formål at afprøve evnen til at åbne for de lidt længere fortællinger, men vores succes med at opnå adgang til volley-projektet bragte os i tidsnød, og vi måtte tilgå vores interviewpersoner med den forberedelse, vi havde nået. Vi supplerede interviewguiden med talekort. Vi ville gerne have de unge til at italesætte, hvilke motivationsfaktorer, der havde fået dem til at melde sig, men forventede, at det kunne være svært for dem. Talekort med udsagn om hvorfor frivillig? skulle hjælpe den unge på vej. Motivation er en faktor, der kan tilskynde unge til at yde en frivillig indsats i en forening. Ydre motivation opstår, når man kan se en fordel ved at gøre noget fx at få et frivilligbevis eller få erfaringer. Indre motivation kan ikke måles, men betyder alligevel noget fx oplevelsen af at udrette noget, opleve fællesskab, gøre en forskel eller at blive anerkendt (Skårhøj, Kappelgaard 2011: og 49). Udsagnene på kortene var bygget over motivationsfaktorer præsenteret på henholdsvis PF s hjemmeside under punktet hvorfor frivillig? og fra bogen om ledelse af frivillige (ibid.: 63). Begge kilder blev anvendt som inspiration til formuleringerne for at opnå variation og bredde i kortene, så den unge blev ansporet til refleksion før valget. Talekortene gav vi følgende udsagn: - Det betyder noget for karrieren, at jeg har lavet frivilligt arbejde - Jeg lærer ting, jeg kan bruge senere - Jeg har fået nye venner - Jeg har indflydelse mine ideer betyder også noget - Sagen er så vigtig, at jeg ikke kan lade være med at gøre noget - Fællesskab om en opgave giver et godt sammenhold - Jeg får prøvet mig selv af - Jeg føler, det er værdifuldt, og at jeg gør en forskel. Det er unikt - Jeg bliver accepteret som den, jeg er - Det er spændende at arbejde mod et fælles mål MPK modul 1 forår

16 For at gøre kortene nærværende er de konstrueret som billeder af unge med udsagn i talebobler. Der er to udgaver en til drenge og en til piger, så udsagnene ikke tillægges værdi baseret på kønsopfattelse. Billedet af den unge på de 10 kort er ens, så fx det at kunne lide det ene ansigt frem for det andet ikke har betydning (Bilag 8 - talekort). Indsamling af data Vores udvælgelseskriterier til interviewpersoner gik på at finde unge med forskellig tilgang til feltet. Deres forskellige tilgange fx i form af køn, alder, erfaringsniveau og uddannelsessted, ville være med til at sikre adgang til flere forskelligartede perspektiver på vores problemstilling. Samtidig ville vi opnå et mere mættet grundlag for vores analyse (Staunæs & Søndergaard; 2005: 55). Derfor valgte vi at have variationen med både piger og drenge, elever fra MKS og BG, første- og andengangsdeltagere. De unge er i denne rapport anonymiseret og fremgår som A, C, N og O. Interviewene blev afholdt i den periode, hvor de unge var lettest tilgængelig, dvs. mens de var i det frivillige arbejde. Interviewet blev indledt med en briefing om, hvad det drejede sig om, hvem vi var, og hvad vi ville bruge informationerne til. Det blev præciseret, at der ikke var rigtige eller forkerte svar, men at vi var interesserede i deres mening. I forhold til vores hensigt om at opnå et fænomenologisk semistruktureret livsverdensinterview lå der en indbygget udfordring i at få de unge til at åbne op for deres livsverden med mere end kortfattede svar på vores spørgsmål. Vi var opmærksomme på positioneringen mellem de unge som teenagere og os som voksne. Vores tilgang til interviewpersonerne blev lettere af, at vi allerede havde investeret os selv i mødet og dermed havde mulighed for at inddrage os selv i interviewpersonens sociale sammenhæng (ibid.: 55). I den aktuelle situation endte det med at blive tre gruppemedlemmer, der udførte opgaven. Et forhold der tilsyneladende ikke havde negativ indvirkning for den 3. interviewer, som ikke havde deltaget i samme forudgående forløb sammen med de unge. Her blev der kompenseret ved i højere grad at italesætte de aktiviteter, der var gået forud for stævnedagen. 12 forår MPK modul 1

17 Som sidste led i interviewet blev talekortene om motivation anvendt. De unge blev bedt om at vælge kort og forklare valget. Vi håbede, at den legende tilgang ville invitere til refleksion (ibid.: 67-68). Interviewet blev afsluttet med en debriefing, der skulle give den unge anledning til at kommentere eller reflektere yderligere over temaet, hvis der var noget, vi ikke havde afdækket, men som den unge fandt vigtigt. Det gjorde vi for at sikre, at så mange nuancer som mulig var med til at beskrive deres oplevelse. Behandling af data Vi optog interviewet for ikke at miste data og desuden tjener det som verifikation. Interviewene blev transskriberet af interviewer og efterset af et andet gruppemedlem. Tekst og lydoptagelse udgør tilsammen analysematerialet. Vi valgte interviewanalyse med fokus på mening. Det gav os en større frihed i transskriberingens præcision end det fx ville have været tilfældet ved en sprog- og konversationsanalyse, hvor pausers længde, betonede udsagn og talesproget vægtes højt (Kvale, Brinkmann; 2008: 202ff). Materialet blev i forbindelse med analysearbejdet meningskondenseret for at søge ind til meningen med interviewpersonernes udsagn. Som resultat af den fænomenologiske vinkel blev metoden i Giorgis 5- trins model fulgt til meningskondenseringerne (ibid.: 227ff). Meningskondensering omformulerer interviewpersonens lange udsagn udtrykt i dagligdagssprog til kortere udsagn, hvor hovedbudskabet bliver udtrykt i få ord (ibid.: 227). Det gjorde vi for at strukturere interviewteksterne og koncentrere hovedbudskabet, så det fremstod enkelt og overskueligt til den videre fortolkning. Da det var 4 unge mennesker med relativt korte udsagn, var det svært at finde lange naturlige meningsenheder. De korte udsagn om det samme emne samlede vi til meningsenheder uden at medtage vores spørgsmål. På den måde følger vi stadig princippet i meningskondenseringen og den fænomenologiske tilgang overfor den unges opfattelse, i det udsagnene ellers kan forekomme fragmenterede. Vi vil fremvise nogle udvalgte unges opfattelse af at melde sig til frivilligt arbejde, vi kan på baggrund af det indhentede datamateriale ikke generalisere. MPK modul 1 forår

18 Design af analyse på kommunikationsproduktet De unge blev hvervet ved et gymnasiemorgenmøde, hvor Martin Brolin personligt præsenterede Leder-for-en-dag. Leder-for-en-dag er ikke en kampagne i traditionel forstand, men en udløber af PF-kampagnen og har det formål at hverve nogle unge mennesker til at være hjælpetrænere ved et stævne. Det er planlagt kommunikation til en afgrænset modtagergruppe i en bestemt periode og med et bestemt formål (Sepstrup, Fruensgaard 2010: 23). Leder-for-endag er målrettet kommunikation og derfor trækker vi paralleller til kampagnelitteraturen og vil bl.a. diskutere kommunikationsprodukt og form. Et kommunikationsprodukt består af et budskab og et medie. Budskab beskriver indhold, udformning og kommunikator, mens medie beskriver placering og timing (Sepstrup, 2010: 25). Budskabet er Leder-for-en-dag, hvor indholdet blev formidlet af Martin Brolin som kommunikator gennem en 10 minutters mundtlig fremlæggelse understøttet af en PowerPointpræsentation. Morgenmødet er mediet. Morgenmødet blev afholdt, inden vi begyndte at følge forløbet. Havde vi haft mulighed for at deltage, ville det have givet os en anden indsigt i kommunikationsproduktet. I stedet baserer vores analyse sig på en beskrivelse af PowerPointpræsentationen, interview med Martin Brolin og en receptionsanalyse på baggrund af de unges erindringer. Valg af model til receptionsanalyse Da vi vil undersøge, hvordan målgruppen modtager kommunikationen fra foreningen, har vi valgt at foretage en receptionsanalyse hvordan en tekst (her forstået som den mundtlige præsentation) bliver modtaget, forstået og gjort relevant hos modtager. Receptionsanalysen baseres på en model med 5 dimensioner: motivation, forståelse, konstruktion, holdning og handling (Schrøder; 2003: 67). Modellen bruges som et redskab til at få klarhed over indsamlet empiri, samtidig med at den giver struktur i forbindelse med tolkning af interview. Vi kunne ikke bruge modellen som planlægningsværktøj, da vi ikke havde lagt os fast på denne analysemetode, inden vi havde empirien. 14 forår MPK modul 1

19 Det var første gang elever fra Birkerød Gymnasium blev forsøgt hvervet til Leder-for-en-dag, derfor fokuserer vi i receptionsanalysen på de to elever derfra. De var som førstegangsdeltagere i deres tilgang til formidlingen ikke påvirket af sidste års erfaring eller kammeraters erfaringer. Eleverne fra Marie Kruses Skole (MKS) har deltaget i et pilotprojekt året før og kan have en anden begrundelse for at melde sig. Det kan fx dreje sig om socialt fællesskab med gode kammerater, der kan dyrkes i forbindelse med projektet fordi sociale grupper er både informationskanaler og kilder til socialt pres og støtte (Sepstrup, Fruensgaard; 2010: 93). Design af afsenderanalyse Vi vil beskrive afsenderhierakiet i PF-forløbet, da det er sjældent, der kun er en afsender i en kommunikationsproces (Jakobsen 2008; 58). På baggrund af interview med Martin Brolin vil vi prøve at klarlægge afsenders modtagersyn. Vi vil derfor undersøge, hvilke overvejelser initiativtagerne har gjort sig i valget af metode til at få de unge til at melde sig som frivillige hjælpere. Spørgeguiden til denne analyse er den samme som til analysen af kommunikationsproduktet, da kommunikator og afsender er samme person (Bilag 09 spørgeguide B). MPK modul 1 forår

20 Analyse Analyse af kommunikationsprodukt Vi vil her beskrive det kommunikationsprodukt, der danner grundlag for den efterfølgende receptionsanalyse og vurdering af, hvordan produktet har været med til at få de unge til at melde sig. Vores beskrivelse bygger på interview med stævnelederen ca. 2 måneder efter baseret på hans erindring om morgenmødet samt den PowerPoint præsentation, han viste. Dette bliver suppleret med de unges udsagn fra interviews. Ca. halvdelen af BGs 1000 elever var samlet i fællessalen, der var andre indslag på dagens program, og BGs HR-chef Klaus N. Jakobsen præsenterede Martin Brolin, der havde fået 10 minutter til sin fremlæggelse. Forud havde PFs regionskoordinator ophængt roll-ups og lagt brochurer ud om det landsdækkende Projekt Frivillig. Martin Brolin havde allieret sig med 5 BG-elever, der alle gik i FH-Volley. De var iklædt en blå KidsVolley-stævne T-shirt, og skulle være synlige under fremlæggelsen, og de skulle efterfølgende være til rådighed i frokostpausen for spørgsmål. Fremlæggelsen bestod af en 18-siders PowerPoint præsentation, hvoraf han nåede at vise de 14 første (Bilag 20 Præsentation morgenmøde). Efter første velkomst-slide med diverse logoer, fortæller han allerede på slide nr. 2 om, at der kørte en pilot på MKS sidste år, og her kommenterer han: så det første gang her, forsøgte vi at køre på, hvor fedt det havde været for Marie Kruse (Bilag ). På sliden er der indlagt et link til Furesø Avis, med en filmstump fra sidste års stævne, hvor en ung bliver interviewet. Den unge fortæller entusiastisk om, at når man deltager, viser man, at man kan andet end at være en skoleelev, man kan arbejde selvstændigt, hjælpe og lede andre til at yde deres bedste. På samme slide er der udtalelser fra sidste års pressekonference, bl.a. fra borgmesteren I har vo- 16 forår MPK modul 1

21 res fulde beundring og støtte og evalueringscitater fra sidste års deltagere. Slide 3 og 4 fortæller kort om KidsVolley spillet, hvor og hvornår det skal foregå. Slide 5 har overskriften Hvorfor skal du deltage? med underoverskriften en win-win-win situation og skitserer, hvad de får ud af at deltage. De får bl.a. prøvet sig selv af som leder med ansvar, de får en anderledes skoledag, de får T-shirt og frokost. De unge reagerede her begejstret: da jeg fortalte om hvad de fik ud af det her, da jeg fortalte om at de får en T-shirt, så woouw (gengiver den jubel der kom fra salen). så vi ramte rigtig igen..det er det der tænder dem (Bilag 18, 86). Slide 7-11 har overskriften Hvad får du ud af Leder-for-en-dag, med et gennemgående billede af landsholdtræner Ulrik Wilbek og hans assistenttræner i aktion. Punkterne præsenteres trinvis for hver slide, hvilket giver de unge mulighed for at fordøje informationerne: Prøver dig selv af som leder Diplom som beskriver forløbet Introduktion til KidsVolley Foredrag om ledelse Mini-seminar om coaching Udover at der er begejstring for den T-shirt de får, så: de føler altså en stor del af de 20 timer de skal levere, det er faktisk noget, hvor vi klæder dem på til at kunne levere. De føler woouw (Bilag 18, 150). Slide 12 fortæller om hvad det koster, og her bliver det slået fast: Det er gratis. Din investering er én skoledag (7 timer) til KidsVolley og 13 timer til coaching, foredrag og rekrutteringshjælp. MPK modul 1 forår

LederForEnDag. Et tilbud til MKS leder-aspiranter Marts 2011

LederForEnDag. Et tilbud til MKS leder-aspiranter Marts 2011 LederForEnDag Et tilbud til MKS leder-aspiranter Marts 2011 Mogens W. Brolin, LederForEnDag-ansvarlig MKS, 27.1.2011 Tak for hjælpen sidste år! Furesø Avis om LederForEnDag: http://furesoe.lokalavisen.dk/section/xweb-tv&id=3755

Læs mere

LederForEnDag. Et ProjektFrivillig tilbud til gymnasie elever på BG Marts 2011

LederForEnDag. Et ProjektFrivillig tilbud til gymnasie elever på BG Marts 2011 LederForEnDag Et ProjektFrivillig tilbud til gymnasie elever på BG Marts 2011 Martin B. Brolin, Furesø FunCup ansvarlig BG, 1.2.2011 LederForEnDagi Furesø Avis Pilot på MKS sidste år Pressekonference 2010

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Ledelse og fastholdelse af frivillige

Ledelse og fastholdelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse og fastholdelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Jeg er danseinstruktør for etniske minoritetspiger...

Jeg er danseinstruktør for etniske minoritetspiger... Jeg er danseinstruktør for etniske minoritetspiger... Hvad er du? Frivilligt arbejde er for alle Find dine timer på www.projektfrivillig.dk Hvorfor dog bruge fritiden på at arbejde gratis? Går du på en

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige V/ Rie Frilund Skårhøj Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240 kr. Ledelse - nogle overordnede perspektiver Ledelse - to veje Udfører

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?.

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?. Hvor høj er skolens flagstang? Undersøgelsesbaseret matematik 8.a på Ankermedets Skole i Skagen Marts 2012 Klassen deltog for anden gang i Fibonacci Projektet, og der var afsat ca. 8 lektioner, fordelt

Læs mere

Frivillige - hvorfor og hvordan. Rie Frilund Skårhøj

Frivillige - hvorfor og hvordan. Rie Frilund Skårhøj Frivillige - hvorfor og hvordan Rie Frilund Skårhøj ? Særlige udfordringer, tanker eller forventninger til emnet? Frivillighed - definition Frivilligt arbejde er ulønnet udføres ikke overfor nærmeste familie

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Oplæg på Studievejledernes Nyborg-konference for vejledere ved ungdomsuddannelserne 3.november 2010 Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik Dias

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor Baggrund: Recovery er kommet på den politiske dagsorden. Efteråret 2013 kom regeringens psykiatriudvalg med

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Gymnastikhuset, der gerne vil lege med

Gymnastikhuset, der gerne vil lege med Gymnastikhuset, der gerne vil lege med En forening sælger topklassefaciliteter til skolerne i forbindelse med eventdage, hvor foreningens instruktører styrer undervisningen i samarbejde med lærerne og

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Slutevaluering læringsforsøg 2013/2014

Slutevaluering læringsforsøg 2013/2014 Slutevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole Mål (Læringsforsøgets titel) Morten Brørup Skolen At der gennem digital redidaktisering skabes flere og andre deltagelsesmuligheder end i en analog læringskontekst

Læs mere

Frivillighed og. motivation

Frivillighed og. motivation Frivillighed og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivation DSR d. 27. marts 2014 V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Unges fællesskaber. En interviewbaseret undersøgelse af unges fællesskaber og fællesskabsorienteringer

Unges fællesskaber. En interviewbaseret undersøgelse af unges fællesskaber og fællesskabsorienteringer Unges fællesskaber - Mellem tryghed og spænding En interviewbaseret undersøgelse af unges fællesskaber og fællesskabsorienteringer Maria Bruselius-Jensen og Niels Ulrik Sørensen Formål..at tegne et billede

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra

Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra Vurderingskriterier til brug i udvikling af undervisning og formativ og summativ evaluering af elevpræstationer [Version 1.0] Jan Alexis Nielsen August 2013

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Om frivillighed i DK Der er mange foreninger

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Afsluttende Projekt - Kom/IT

Afsluttende Projekt - Kom/IT 1 Afsluttende Projekt - Kom/IT Rasmus H. Plaep 1 Billedkilde: http://blog.snelling.com/files/2015/01/business-107.jpg Indhold... 0 Indledning... 2 Problemafgrænsning... 2 Problemformulering... 2 Teori...

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

BILAG A. Transskribering af udsagn fra JTP Roskilde (Hal 12)

BILAG A. Transskribering af udsagn fra JTP Roskilde (Hal 12) BILAG A Transskribering af udsagn fra JTP Roskilde (Hal 12) Udsagn A: Sofie (23) og Ida (20) Interviewer: Kan I sige hvad I hedder og hvor gamle I er? Sofie: Jeg hedder Sofie og er 22 Ida: Jeg hedder Ida

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

Hvervning og ledelse af frivillige

Hvervning og ledelse af frivillige Hvervning og ledelse af frivillige Om mig: Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, formand, mor osv... Hvervning og ledelse? Lidt om ledelse, meget om rekruttering. Mad kl. 18.15 Vi lærer bedst ved at prøve

Læs mere