Win/Loss review. Jannick Rossen. Kongens Lyngby IMM-B.Eng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Win/Loss review. Jannick Rossen. Kongens Lyngby 2008. IMM-B.Eng-2008-04"

Transkript

1 Win/Loss review Udvikling af evalueringsapplikation i Microsoft Office InfoPath 2007, integreret med Microsoft Office SharePoint Server 2007, hvor dataopsamling og kvantitative data frem for kvalitative data optimerer NNITs iterative salgsproces Jannick Rossen Kongens Lyngby 2008 IMM-B.Eng

2 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone , Fax B. Eng - Bachelor of engineering thesis 1

3 2

4 Summary This thesis describes the development of an application for optimization of the bid processes in a large company, comprising coverage of the company s sales processes, with analysis of which technologies are suitable for substantiating the requirements identified in the project. The company has not been able to profit from collected experience from earlier submitted bids caused by poor data quality in the form of wrong and inconsistent data. The focus in the project has therefore been aimed against the completion of a readily available application, which satisfies usability, availability and scalability. Working with the application has resulted in experiences on various levels. The coverage of the company s processes has resulted in an exhaustive understanding of how the bid mechanism in a large firm operates. Furthermore, the process coverage has helped clarifying the decisive factors for a user s motivation to use the solution. The focus throughout the project has especially been aimed against the key items below. Data retrieval (both manually entered and extracted from systems) Motivation for typing in (readily available, as much automatically filled out as possible) Securing data quality (consistency, exclusion of insufficient and invalid data etc.) Saving data in preparation for later reporting Together with the analysis of relevant technology to support the application, the selection has favored the internally available Microsoft Office SharePoint Server 2007 in collaboration with Microsoft Office InfoPath These technologies have turned out to satisfy the above four items in an effective, readily available and not least standardized way. 3

5 Resumé Denne rapport beskriver udviklingen af en applikation til optimering af tilbudsprocesserne i en større virksomhed, herunder afdækning af virksomhedens salgsprocesser, samt analyse af hvilken teknologi der kan understøtte de i projektet identificerede krav. Virksomheden har ikke været i stand til at drage fordel af indsamlede erfaringer fra tidligere afgivne tilbud grundet datakvalitet i form af forkerte og mangelfulde data. Fokus i projektet har derfor været rettet mod at udarbejde en lettilgængelig applikation der honorerer brugervenlighed, tilgængelighed og udvidelsesmuligheder. Arbejdet med applikationen har resulteret i erfaringer på flere plan. Afdækningen af virksomhedens processer har resulteret i en indgående forståelse for hvordan tilbudsfunktionen i en større virksomhed arbejder. Derudover har procesafdækningen hjulpet til at belyse de medbestemmende faktorer for brugeres motivation til at benytte løsningen, eller mangel på samme. Fokus gennem projektet har specielt været rettet mod nedenstående nøglepunkter. Indhentning af data (både manuelt indtastede og udtræk fra systemer) Motivation for indtastning (let tilgængeligt, så meget automatisk udfyldt som muligt) Sikring af datakvalitet (ensartethed, udelukkelse af mangelfulde og forkerte data mm.) Lagring af data med henblik på videre rapportering Sammenholdt med en analyse af relevant teknologi til understøttelse af applikationen er valget faldet på det internt tilgængelige Microsoft Office SharePoint Server 2007 i samspil med Microsoft InfoPath Disse teknologier har vist sig at honorere de ovenstående fire punkter på en effektiv, lettilgængelig og ikke mindst standardiseret måde. 4

6 Forord Som afsluttende del af IT Diplom Ingeniøruddannelsen ved DTU, skal udvikles en løsning, over en periode på 12 uger. Det er hensigten, at denne løsning, gennem projektfaserne; analyse, design og implementering, vil være adgangsgivende til en ingeniørmæssig bachelorgrad. Sammen med en præsentation af det udviklede produkt, vil dette opfylde de krav, der stilles for at opnå bachelorgraden. Der er som udgangspunkt lagt stor vægt på at udvikle en løsning, der skal bruges i praksis, og som fremadrettet vil kunne blive brugt endnu mere. Derfor tager opgaven udgangspunkt i en eksisterende proces, og optimerer dele af denne. Dokumentationen af det udførte arbejde er på dansk, mens selve løsningen er udfærdiget på engelsk. Det formodes således, at læseren kan engelsk, forstår programmeringssproget C# og XML standarden. Der er i projektet fokuseret på at opnå en alsidig og bredtfavnende viden om tilbudsprocessen, for hvilken løsningen skal understøtte. Derfor har det været et mål i sig selv at uddybe og beskrive den proces der gennemløbes, hver gang et tilbud udfærdiges og sendes til en kunde, så detaljeret som muligt. Jannick Rossen Lyngby, 6. maj

7 Litteraturliste Anvendt litteratur gennem dette projekt, er opremset herunder i alfabetisk rækkefølge. På den vedhæftede CD er vedlagt disponible dokumenter, samt de e-bøger der er gjort brug af i forbindelse med projektet. Tabel 1. Litteraturliste Forfatter efternavn, fornavn Udgivelsesår Navn på litteratur Udgivelsessted Forlag BAPH, B. S.-B. (2008). Kravspecifikation Bachelor projects. NNIT. BAPH, B. S.-B. (2008). Lost template v2.doc. BAPH, B. S.-B. (2008). Win template v1.doc. Hiller, S. (2007). Microsoft Sharepoint Building Office 2007 Solutions in C# Apress. Kleif, T., & Chamberlain, K. (2007). Bid roles and responsibility in proposal process.doc. Microsoft. (marts 2008). Hentet fra InfoPath blog. MSDN. (2008). Microsoft Developer Network. Hentet fra Munk, T. B., & Mørk, K. (2002). Brugervenlighed på Intetnettet. Samfundslitteratur. NNIT. (2008). CRM Pre-project Conclusion ver 4.0.doc. Office Online. (marts 2008). Hentet fra Office Online. Whalen, E., Garcia, M., Patel, B., Misner, S., & Isakov, V. (2007). SQL Server 2005 Administrator's Companion. Washington: Microsoft Press. Når der refereres til kildelisten gennem rapporten, eksempelvis til Hiller, S. (2007). Microsoft Sharepoint Building Office 2007 Solutions in C# Apress., vil dette skrives som (Hiller, 2007). Er der flere dokumenter af samme forfatter vil navnet på litteraturen skrives sammen med litteraturhenvisningen. 6

8 Anerkendelser Der skal lyde en stor tak til alle dem der har bidraget med input og sparring gennem mit bachelorprojekt. En stor tak til hele Bid Office. Specielt min vejleder hos NNIT, Birgitte Stage Adolphsen, samt Bid Manager René Michelsen fra Bid Office, har været en stor hjælp med blandt andet rapportens disposition og review. Tak til mine kolleger i e soutions, specielt Lars Bo Wegmanns tekniske sparring har været uundværlig. Tak til Mica Roswall Pedersen for tips og tricks til InfoPath. Back Office bør også få et par rosende ord med på vejen for deres replikering af Bid Office s MOSS site til mit eget sandkassemiljø. Tak til Søren Abildgaard Christensen for hjælp med det nuværende CRM system og opbygningen af den tilhørende SQL database. 7

9 Terminologi Herunder en alfabetisk sorteret liste over akronymer, der er brugt i denne rapport. I kolonnen Specifik version er den version der er gjort brug af gennem projektet. Tabel 2. Oversigt over anvendte termer Akronym Specifik version Definition AD Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 Active Directory. Service til deling af brugere, grupper og ressourcer på et Windows domæne. AM N/A Account Manager. Sælger af løsningen, og kundens direkte kontakt til NNIT. ASP ASP.NET v Active Server Page, Microsoft teknologi til at generere HTML. BDD N/A Business Development Director. BIN/CUE N/A CD/DVD images, der tillader eksakte binære kopier, i modsætning til eksempelvis ISO. BM N/A Bid Manager. CBS N/A Copenhagen Business School. CRM MultiMark 2000 Enterprise Version 6.11 Customer Relationship Management. DOM N/A Document Object Model, programmerings interface til HTML og XML dokumenter. DSDM N/A Dynamic Systems Development Method. Metode til udvikling af prototyper i softwareløsninger. FTP N/A File Transfer Protocol, bruges i vidt omfang til deling af større filer over Internettet. GTC N/A General Terms and Conditions, NNITs standard kontrakt til kunder. HD N/A Handelsvidenskabelig Diplomprøve. Højere erhvervsøkonomisk handelsuddannelse. HTML N/A Hyper Text Markup Language. HTTP N/A Hyper Text Transfer Protocol. IIS ISO ISO 9660 ISO 9001 Microsoft Internet Information Services 6.0 Internet Information Services tillader, at web-baserede applikationer/protokoller, bliver eksekveret fra serveren (FTP, HTTP, ASP, etc.). International Organization for Standardization, har blandt andet defineret en standard for filsystemet på CD-ROM er (ISO 9660). KSP N/A Key Selling Points, dette er fordele og styrker i salgsøjemed. De ting der gør det favorabelt for kunden at vælge NNIT. MOSS Microsoft Office SharePoint Server 2007 Microsoft Office SharePoint Server Fildelingsportal integreret med Office

10 Akronym Specifik version Definition MSP Microsoft Office Project Professional 2007 Microsoft Office Project, er et projektstyrings værktøj der blandt andet bruges til at udfærdige tidsplan og booke ressourcer..net.net framework 3.5.NET frameworket (udtales: Dot net ) er et stort kodebibliotek af klasser og metoder til at tilgå funktioner på Windows platforme. NNITSIDW 1.0 NNIT Sales Intelligence Data Warehouse, Microsoft SQL 2005 databaseinstans på CRM replikeringsdatabaseserveren. Pipeline N/A Planlagte opgaver. PK N/A Primary Key, primærnøgle til indeksering i databaser. PRINCE2 N/A Projects In Controlled Environments 2 er projekt ledelses metodologi, efterhånden en de facto standard inden for udvikling af større IT projekter. QMIT N/A Quality Management system of NNIT. NNITs interne kvalitetssikringssystem. RFI N/A Request For Information, informationsanmodning i forbindelse med prækvalifikation af udbydere. RFP N/A Request For Proposal, tilbudsanmodning. SPS SharePoint Portal Server 2003 Forgængeren til MOSS, portal funktioner var vægtet højt i denne version i forhold til den nuværende MOSS2007. SSP N/A Shared Service Provider. Samling af centrale services i MOSS, en SSP kan bruges på tværs af MOSS deployeringer. SQL MSSQL Structured Query Language. Sprog til at foretage databaseforespørgsler, udtales sequel. SQLDKBA094 N/A CRM Replikeringsdatabase. URL N/A Uniform Resource Locator. Den komplette adresse til en ressource på nettet, i en URL er opremset både protokol, servernavn og sti. VMDK N/A VMware Disk, dette er en binær fil der indeholder en virtuel VMware partition. VMware VMware Workstation ACE Edition, build Virtual Machine ware, værktøj til opsætning af virtuelle servere/klienter. VP N/A Vice President, den engelske titel for underdirektør. VPN Cisco VPN Client version (A) Virtual Private Network, forbindelse til interne netværk over Internettet. VSTA Microsoft Office 2003 Microsoft Visual Studio Tools for Applications. Giver mulighed for eksempelvis at generere Visual Basic eller C# kode i InfoPath. 9

11 Akronym Specifik version Definition VSTO Microsoft Office 2007 Visual Studio Tools for Office. Giver mulighed for at udvikle kode til Microsoft Office applikationer. VSTO er udviklet til Office Wiki N/A Betegnelsen wiki dækker over brugerstyrede HTML sider der frit kan redigeres af alle. Ordet wiki kommer fra Hawaii og betyder hurtig eller med det samme. XML N/A Extensible Markup Language. XSN N/A XML baserede input forme med mulighed for indlejring af flere forskellige filtyper (Microsoft, 2008). ZBO N/A Zürich Branch Office. NNITs afdeling i Zürich i Schweiz. 10

12 Indholdsfortegnelse Summary... 3 Resumé... 4 Forord... 5 Litteraturliste... 6 Anerkendelser... 7 Terminologi... 8 Kapitel Introduktion Indledning Virksomhedsbeskrivelse Problemformulering Kapitel Planlægning Afgrænsning Tidsestimering Kapitel Kravspecifikation Kravspecifikation Krav Krav Krav Krav Fremtidige ønsker Revidering af krav Revideret Krav Kapitel Analyse Baggrund Bid Office s processer RFI/Prækvalifikation RFP Kvalificering af bid Planlægning af tilbud Analyse af krav Systembeskrivelse Tilbudsskrivning Godkendelse af tilbuddet Opfølgning

13 Review Muligheder i MOSS MOSS Site collection Bid Office sitemap Bid Library CRM system Integration med CRM InfoPath InfoPath XML Udfyldelse af forms Data behandling Kapitel Design Løsningsbeskrivelse Win/Loss review nedbrydning InfoPath databasetilgang InfoPath administreret kode Kapitel Udviklingsmiljø Duplikering af Bid Office s MOSS Anvendelse af miljøer Kapitel Implementering Løsningens datastrøm Opbygning af InfoPath form Navngivning af felter Sektionsopdeling Indsendelse af form til MOSS CRM integration Automatisk udfyldelse af InfoPath felter MOSS deployering Kapitel Test Stresstest Systemtest NIOL test, fejlbeskrivelse Brugertest Bedømmelse af Nick Olsen, NIOL Bedømmelse af René Michelsen, RMIC Bedømmelse af Birgitte Stage Adolphsen, BAPH

14 8.4 Black Box test CRM nummer fejlbeskrivelse Iterative tests og fejlrettelser gennem projektforløbet Windows Server 2003 og InfoPath services Udvikling på VMJCRNMOSS InfoPath SQL forespørgsler Programmatisk tilgang til InfoPath DOM Udfyldelse i InfoPath klienten frem for browser Rydning af kontroller inden data skrives Forsøg med forskellige browsere Ændring af SQL forespørgsel Interne projekter optræder ikke i SQLDKBA Sporadisk fejl ved åbning af Win/Loss review Ændring af forbindelsesstreng Kapitel Forbedringer Udvidelser Rapportmodul Integration med Microsoft Active Directory Integration med Microsoft Project Integration med det kommende CRM system Udvikling af tutorial Opgradering af MOSS Kapitel Konklusion Løsningens anvendelighed Honorering af kravspecifikation Krav Krav Krav Krav Understøttelse af fremtidige ønsker Test Erfaringer Appendix Appendix A Hjælp til at bruge løsningen Appendix B Figurliste Appendix C Tabelliste Appendix D Kildekode Appendix E Opsætning af personligt virtuelt servermiljø

15 Opsætning af MOSS på personligt virtuelt servermiljø

16 15

17 Kapitel 1 16

18 1 Introduktion 1.1 Indledning Denne rapport beskriver hvordan et konkret problem i NNITs salgsproces analyseres, og løses med en softwareløsning. Efter hvert tilbud evalueres positive og negative elementer, idet succeser gerne skulle overføres til kommende tilbud. Mange gange negligeres dette, hvilket medfører inkonsistens i Win/Loss review. Denne rapport beskriver, hvordan Microsoft InfoPath kan bruges til at oprette et Win/Loss review, der leverer konsistente data. Løsningen gøres internt tilgængelig for hele organisationen ved hjælp af Microsoft Office Sharepoint Server 2007, MOSS. Derudover programmeres grænseflade til det eksisterende CRM system, således at data ikke skal indtastes gentagne gange. Det har været et specifikt mål at detaljere alle de væsentlige overvejelser og processer, hvilket betyder at detaljeringsniveauet i rapporten er meget højt. Første halvdel af rapporten beskæftiger sig med analysearbejdet der ligger til grund for løsningen. Sidste halvdel beskæftiger sig med implementeringen af løsningen. Rapporten afsluttes med at konkludere og perspektivere på baggrund af både analysearbejdet og implementeringen af løsningen. 17

19 1.2 Virksomhedsbeskrivelse NNIT er den fjerde største IT leverandør i Danmark. En virksomhed med mere end 1100 ansatte, samt en årlig omsætning på mere end en milliard danske kroner (januar 2006). Dette er en nævneværdig vækst på hele 14 % fra 2005 til 2006, som understreger den rivende udvikling NNIT oplever Figur 1. NNITs omsætning i millioner danske kroner Virksomheden blev stiftet i 1994 under navnet Novo Nordisk IT, blev etableret som aktieselskab i 1999 og skiftede i 2004 navn til NNIT. Virksomhedens hovedsæde er placeret i Lyngby. Ud over hovedsædet er der i Danmark yderligere afdelinger i Bagsværd, Søborg og Århus. NNIT er ejet af Novo Nordisk A/S og har rødder i den farmaceutiske industri. Ud over kunder i den offentlige sektor, er Novo Nordisk stadig en af NNITs største kunder. Det betyder blandt andet, at NNIT er vant til at arbejde under meget strenge krav til sikkerhed, kvalitet, dokumentation og behandling af personfølsomme data. NNIT er som organisation hierarkisk opbygget. Herunder er strukturen på afdelingsniveau skitseret. 18

20 Figur 2. NNITs opbygning som organisation, fra januar 2008 I Solutions afdelingen er placeret fire afdelinger, under International Operations. Tre af disse er udenlandske og er placeret i henholdsvis Zürich i Schweiz, Tianjin i Kina og Olomouc i Tjekkiet. For at kunne levere løsninger til konkurrencedygtige priser, gør NNIT brug af outsourcing til blandt andre Corebuilt 1 på Filippinerne, og fra januar 2008 en nystartet afdeling i Kina. Der er dog en væsentlig forskel på sidstnævnte outsourcingskompetence, idet afdelingen i Kina er fuldt ejet af NNIT. Derimod er Corebuilt og andre outsourcingskompetencer, NNIT gør brug af, eksterne konsulenter. Undertegnede er placeret i afdeling nummer 535, e S Public, en del af e solutions. Der er omkring 40 fastansatte, og et mindre antal eksterne konsulenter i denne afdeling, der primært opererer med offentlige kunder. Der er i omegnen af 150 ansatte i hele e solutions, hvoraf størstedelen er placeret i hovedsædet i Lyngby. 1 Mere information om Corebuilt Technologies, Inc. kan findes på 19

21 1.3 Problemformulering Der er mange opgaver for en Bid Manager, BM, som skal gentages, hver gang et nyt tilbud skal skrives. Hvis disse opgaver, eller dele heraf, kan automatiseres, vil processen optimeres og i sidste ende vil det være billigere at skrive et tilbud. Tilbudsgivning er en ressourcekrævende omkostning for NNIT. For at ressourcerne skal være givet godt ud, er det vigtigt at NNIT byder på de rigtige opgaver og den rigtige mængde. Hvis NNIT har arbejdet med en given teknologi før, hvis der i forvejen er et kendskab til kunden og dennes behov, eller hvis elementer fra den farmaceutiske sektor kan genbruges, vil det være til NNITs fordel. Alle elementer der kan genbruges fra tidligere tilbud sparer tid og dermed penge, samtidig er det en gevinst at kunne referere til tidligere succeser. Et Win/Loss review, som BM og/eller Account Manager, AM, har ansvar for at udfærdige efter endt tilbudsproces, er en analyse af selve tilbudsprocessen, herunder blandt andet tidsforbrug, pris, kundens strategiske betydning og resultatet af tilbuddet. Informationerne gemmes i en Word template, hvorfor det ikke er muligt at strukturere data med metadata 2. Templaten navngives med kundens referencenummer, CRMnummeret, for det projekt, der er evalueret. Når templaten er gemt, er CRM-nummeret den eneste mulighed for at søge blandt afsluttede tilbudsevalueringer, og dermed opsamlet viden. Hvis Win/Loss reviewet skal bruges efter hensigten, bør der være mulighed for at kategorisere disse reviews direkte, eksempelvis efter teknologi, kundesegment eller pris. Desuden viser det sig, når Win/Loss review templaten bliver åbnet, at overskriften er Loss review. Der er altså ikke engang oprettet en template, til når NNIT har vundet tilbud. Den information der opsamles når et tilbud er vundet, er mindst lige så vigtig som når et tilbud er tabt, da grundlagene for sejren i mange tilfælde kan genbruges. Det er meningen, at detaljer om det pågældende tilbud skal evalueres i dette afsluttende review, således at netop den opsamlede viden kan overføres til kommende tilbud. Det er en iterativ proces at skrive tilbud, fordi processen startes gang på gang, derfor er det vigtigt, at NNIT aktivt forsøger at blive bedre hver gang der skrives et tilbud. Det er demotiverende for BM og AM at udfylde et Win/Loss review, velvidende, at det næppe vil blive brugt. Det er ikke et krav at arbejde skal være motiverende, men det hjælper ikke desto mindre, at det færdige Win/Loss review, i stigende grad bliver brugt efter hensigten. Der ligger information i CRM systemet, som skal genindtastes, når et Win/Loss review udfærdiges. Det er blandt andet basal information som nedenstående. 2 Metadata betyder information om data, eller data om data. Yderligere information om metadata kan findes på 20

22 CRM nummer Kunde Kundens strategiske segment Prisen på tilbuddet Det vil afhjælpe udfærdigelsen af dette Win/Loss review hvis disse basale informationer, eller dele heraf hentes automatisk. NNIT planlægger at udfærdige en kvartalsvis rapport, med statistik over vundne og tabte tilbud. Dette er for at skabe klarhed over vindingsraten, fordelt over enkelte kundesegmenter, teknologier eller priser. Hvis denne kvartalsvise rapport skal udfærdiges på baggrund af det nuværende Win/Loss review, vil det være møjsommeligt, fordi hvert enkelt dokument skal åbnes og gennemlæses manuelt. Hvis den business intelligence 3 der ligger gemt i Win/Loss reviewene blev struktureret med metadata, ville søgning i disse dokumenter lettes gevaldigt. Derudover ville det være lettere at bruge Win/Loss reviewet som statistisk grundlag, hvis datagrundlaget så vidt muligt flyttes fra at være kvalitative data, til at være kvantitative data. Fokus i nærværende projekt vil være rettet mod at dokumentere NNITs salgsproces, for på den baggrund at kunne optimere tilbudsevalueringen ved at adressere ovenstående problemer. 3 Yderligere information om business intelligence -begrebet kan findes på 21

23 Kapitel 2 22

24 2 Planlægning 2.1 Afgrænsning Bid Office har lagt op til en meget stor opgave, hvor der integreres med flere eksisterende systemer. Løbende gennem projektforløbet, er denne opgave dog afgrænset mere og mere til udelukkende at beskæftige sig med Win/Loss reviews. Flere elementer i Bid Office s proces kan optimeres, men projektet vil fokusere på at forbedre Win/Loss review templaten, samt dennes datastrukturering. Bid Office vil gerne kunne lave statusrapporter ud fra disse Win/Loss reviews, hvilket løsningen ikke vil understøtte. Derimod vil løsningen blive udviklet med henblik på, at dette fremadrettet skal være muligt. Selve udarbejdelsen af rapporter, eller grafisk fremstilling af vundne tilbud, vil dette projekt ikke beskæftige sig med. Win/Loss reviewet skal ses som en del af en større proces, og der vil blive taget højde for integration af løsningen i forhold til denne proces. De uddybende spørgsmål der stilles i Win/Loss reviewet, er på forhånd defineret af Bid Office. Det er uden for rammerne af denne opgave at skulle definere eller forbedre disse spørgsmål. Efter udfærdigelsen af løsningen vil spørgsmålene dog gennemgås i samarbejde med Anders Olsson, AOSS, der læser HD 2. del på CBS 4, og sideløbende skriver afsluttende projekt om optimering af Bid Office s proces. Se eventuelt (BAPH, 2008) for uddybning af krav til AOSSs afsluttende projekt. I forhold til BM, er der mange dele af salgsprocessen der kan automatiseres, hvilket denne rapport ikke vil beskæftige sig med. Det er for stort et område at optimere i forhold til den tid der er til rådighed. Dog skal alle dele af løsningen udvikles med henblik på at være en del af en større proces, der senere kan videreudvikles til. 2.2 Tidsestimering For at definere milestene gennem projektet, er tidsforbruget estimeret for projektfaser. Tidsestimeringen er ikke beskrevet i detaljer for de enkelte delfaser, vigtige arbejdsopgaver er blot opsummeret. Projektstart 4. februar 2008, aflevering af rapport 6. maj 2008, svarende til 12 uger eksklusiv påskeferie. Projektet er opdelt i nedenstående projektfaser. Oplæsning Rapportopsætning Introduktion Planlægning Kravspecifikation 4 Yderligere information om HD uddannelsen kan findes på 23

25 Analyse Design Udviklingsmiljø Implementering Test Forbedringer Konklusion Review Tidsestimeringen er udarbejdet efter rapportens disposition er opstillet. Derved har det været muligt at definere milestene i forbindelse med de enkelte kapitler. Der har løbende gennem projektforløbet, været aftalt internt review med NNIT. Ligeledes har vejleder Klaus Thiesen fra DTU været behjælpelig med review. Herunder en oversigt over de vejledere og sparringspartnere, der har været tilknyttet projektet. Tabel 3. Vejledere og sparringspartnere i projektforløbet Initialer Navn Beskrivelse KTH Klaus Poul Thiesen Vejleder, DTU, IMM BAPH Birgitte Stage Adolphsen Vejleder, NNIT, Bid Office RMIC René Michelsen Sparringspartner, NNIT, Bid Office NIOL Nick Olsen Behjælpelig med input, NNIT, Bid Office LBW Lars Bo Wegmann Sparringspartner, NNIT, e solutions CAGN Christian Aagaard Nielsen Behjælpelig med input, NNIT, Back Office BPDU Peter Birkestrøm Due Behjælpelig med input, NNIT, Back Office Tidsplan og beskrivelse af de forskellige projektfaser følger herunder. Hvis initialer er angivet i parentes, har vedkommende givet kommentarer i denne fase. Tabel 4. Tidsplan delt op i projektfaser Projektfase Tidsfrist Review/Input Oplæsning 3. marts 2008 N/A Meget af den anvendte litteratur, har været læst inden projektstart. Dog har det ikke været muligt, at nå at læse alt det fornødne materiale. Derfor har den første måned delvist været afsat til oplæsning. Blandt andet har (Hiller, 2007) været en stor hjælp på mange punkter, senere i designfasen. Rapportopsætning 11. februar 2008 BAPH, RMIC, (KTH) Opsætningen af selve rapporten, herunder opsætning af overskrifter, indholdsfortegnelse og grafisk layout så DTUs retningslinjer følges. Introduktion 3. marts 2008 BAPH, RMIC, (KTH) Herunder virksomhedsbeskrivelse, indledning og generel introduktion til opgaven, jf. Kapitel 1. Planlægning 5. marts 2008 BAPH, RMIC, (KTH) Afgrænsning af opgaven i forhold til projektets tidshorisont, samt overordnet tidsplan for projektet, jf. Kapitel 2. 24

26 Projektfase Tidsfrist Review/Input Kravspecifikation 10. marts 2008 BAPH, (NIOL) Krav til løsningen udarbejdes i samarbejde med Bid Office, jf. Kapitel 3. Analyse 21. marts 2008 BAPH, RMIC Analysefasen skal klarlægge de aktuelle problemstillinger ved tilbudsprocessen i NNIT. Samtidig skal analysefasen diskutere og evaluere tilgængelige teknologier, jf. Kapitel 4. Design 31. marts 2008 LBW I denne projektfase fastlægges og begrundes organiseringen af data i løsningen, datastrukturen og den tekniske opbygning af applikationen, jf. Kapitel 5. Udviklingsmiljø 2. april 2008 (PBDU) Beskrivelse af det miljø der udvikles på samt detaljeret beskrivelse af opsætningen af miljøet, jf. Kapitel 6. Implementering 20. april LBW Beskrivelse af selve den kode der udvikles, samt gennemgang af de vigtigste dele af koden, jf. Kapitel 7. Test 25. april BAPH, LBW En essentiel del af softwareudvikling er test og afprøvning af løsningen i praksis, jf. Kapitel 8. Forbedringer 26. april BAPH, RMIC, (NIOL) Forbedringer, fortsættelser og udbyggelser af løsningen, dokumenteres i denne projektfase, jf. Kapitel 9. Konklusion 28. april 2008 BAPH, RMIC, LBW Resultatet af denne opgave diskuteres her i denne afsluttende fase, jf. Kapitel 10. Review 6. maj 2008 BAPH, RMIC, LBW Endeligt review inden det afsluttede projekt afleveres. 25

27 Kapitel 3 26

28 3 Kravspecifikation 3.1 Kravspecifikation De opstillede krav til projektet er udarbejdet i samarbejde med Bid Office. Mens dette projekt er udarbejdet, har AOSS, som tidligere nævnt, sideløbende skrevet afsluttende projekt. Derfor har Bid Office indledningsvis skrevet en kravspecifikation for både AOSS og dette projekt (BAPH, 2008). NNITs kravspecifikation er skrevet ud fra det indledende opgaveudkast der er afleveret til DTU inden påbegyndelse af projektet. Derfor er kravene for dette projekt løbende revideret gennem projektforløbet. Både Bid Office og undertegnede, er blevet klogere på, hvad der kunne lade sig gøre rent teknisk og hvad der var muligt inden for den givne tidsramme. Succeskriteriet fra NNITs side har været, at information kunne samles således, at information ikke skulle indtastes mere end en gang. Løsningen skulle gøre brug af en central platform, såvel som, optimere dele af Bid Office s proces Krav 1 Bid Office opstillede fire krav, jf. (BAPH, 2008), opremset nedenfor. Løsningen skal understøtte en grænseflade mellem MOSS og MultiMark, således at information kun skal indtastes én gang Krav 2 Løsningen skal understøtte vidensdeling på tværs af organisationen. Alle medarbejdere i NNIT skal som udgangspunkt have adgang til løsningen Krav 3 Løsningen skal understøtte generering af Win/Loss rapport, i modsætning til den nuværende Word template Krav 4 Løsningen skal understøtte Bid Office s proces, denne uddybes nærmere i afsnit Fremtidige ønsker NNIT har mange ønsker og anbefaler desuden, at løsningen fremadrettet fokuserer på at kunne interagere med andre eksisterende systemer. 27

29 Interface til MultiMark Interface til Worddokumenter Central MOSS løsning Interface til Bid Library Interface til Sharepoint Interface til SAP Figur 3. Bid Office's fremadrettede ønsker for integration til eksisterende systemer Fremadrettet skal løsningen involvere flere i både Client Management, samt leveranceansvarlige, jf. Figur 2. Fokus skal rettes mod både at optimere Bid Office s processer, såvel som implementering af et centralt system. Når løsningen er implementeret, vil Bid Office gerne udarbejde en mere detaljeret kravspecifikation for udbygning af løsningen. Denne vil blive udarbejdet på baggrund af Kapitel 9 der opsummerer forbedringer. 3.2 Revidering af krav Krav 3, jf. afsnit 3.1.3, er efter projektets start revideret i samarbejde med Bid Office. Det er ikke muligt at generere en Win/Loss rapport, da informationen der gemmes i disse reviews ikke kan opsamles fra eksisterende systemer. Løsningen vil generere det interface der skal bruges for, at Win/Loss review kan udfyldes, men ikke de informationer der skal indtastes. Basalt set er tilbudsevalueringer et skønsspørgsmål fra enten AM eller BM. Derfor er kravet velovervejet ændret fra det oprindelige i (BAPH, 2008), til nedenstående, som projektet i stedet vil tilstræbe at løse Revideret Krav 3 Løsningen skal understøtte ensartet Win/Loss analyse, i modsætning til den nuværende Word template. 28

30 29

31 Kapitel 4 30

32 4 Analyse 4.1 Baggrund Der hersker en stor teknologiforvirring, når mange af brugerne i NNIT gør brug af MOSS. Eksempelvis skrives der tit SPS, som skal betyde SharePoint Site, hvor der menes Teamsite under MOSS. I virkeligheden står SPS for Sharepoint Portal Server, hvis det er Microsoft selv der fortolker det. Sharepoint Portal Server var navnet på forgængeren for MOSS. Funktionaliteten fra SPS er stadig en del af den nye version, men gemmer sig nu under navnet Windows Sharepoint Services, WSS. Microsoft er måske selv lidt med til at forvirre almindelige brugere ved deres navngivning af produkter. Til deres forsvar skal dog siges, at MOSS har et hav af funktioner, der i flere tilfælde kan være med til at forvirre, da der er mange begreber og fagudtryk, der skal kendes førend den almindelige bruger kan være fortrolig med systemet. MOSS beskrives nærmere i afsnit 4.3. NNIT bestræber sig på at udarbejde det meste af deres interne materiale på engelsk. Blandt andet er hele deres kvalitetsstyringssystem, QMIT, på engelsk. Derfor er det også helt naturligt at løsningen skal skrives på engelsk. Der er brug for en løsning, der på en gang konsoliderer og simplificerer Bid Offices processer. Men er MOSS det rigtige værktøj? Hvis eksempelvis en BM eller AM bliver spurgt, hvorfor NNIT taber projekter til konkurrenterne, vil de mange gange ikke være i stand til at give et specifikt svar. De vil måske have en fornemmelse af, at bare der er et værktøj eller et system i virksomheden, til at forsyne statistisk grundlag for vundne og tabte tilbud, så vil svaret være mere indlysende. MOSS er et stort væv af funktionaliteter og måske er værktøjet der allerede, men bruges forkert. For som udgangspunkt er MOSS løsningen på en stor mængde problemstillinger for virksomheder. Der kan laves mange integrationer med andre brugte systemer i NNIT, og det grafiske design af løsningens visuelt fremtrædende brugergrænseflade kan laves flot, men i sidste ende er hele løsningen et spørgsmål om, hvad der skaber værdi i form af flere vundne projekter. Der har været mange forskellige ønsker i Bid Office. God dokumentation af arbejdsgange og beskrivende use cases vil hjælpe med til at belyse de bagvedliggende krav. Der har været et ønske fra NNIT om at anvende internt tilgængelig teknologi, jf. afsnit 3.1.1, hvorfor det er nærliggende at undersøge mulighederne for at anvendelse af allerede eksisterende muligheder i MOSS. For at kunne optimere dele af Bid Office s proces, er arbejdsgange nødt til at kortlægges. Herunder følger en beskrivelse af det workflow Bid Office udfører. Krav 4, afsnit 3.1.4, bebyrder at denne proces skal understøttes. 4.2 Bid Office s processer NNIT er en konsulentvirksomhed der tilbyder individuelle løsninger, som udgangspunkt, bygget fra bunden. Når der skal afgives tilbud på sådanne større løsninger, er det normal 31

33 praksis, at kunden udsender en RFI, inden selve udbudsmaterialet bliver udsendt. Derved foregår en prækvalifikation af de respektive leverandører. Der bliver udsendt en RFP uanset om NNIT bliver prækvalificeret. NNIT skal herefter afgøre, hvorvidt der skal afgives tilbud på den pågældende opgave. Det er naturligvis at foretrække hvis NNIT har bestået prækvalificeringen, men det er ikke afgørende for om der må bydes. For at kunne tilgodese de behov der rejses, når NNIT skal afgive et tilbud, er der oprettet et Bid Office. Bid Office har til opgave at forestå Bid Management på de tilbud, der af en eller flere årsager er komplekse, eller hvis pris overstiger to millioner danske kroner. NNIT skelner mellem fem forskellige tilbudskategorier, internt kaldt for Transaction Types. Hver enkelt kategori kan beskrives med nedenstående karakteristika Pris på mindre end DKK. Simple løsninger eller allerede udviklede løsninger, hvor prisen på forhånd er fastsat. NNIT GTC, eller andre foruddefinerede kontrakter anvendes. Pris på mellem DKK og DKK. Simple løsninger eller allerede udviklede løsninger, hvor prisen på forhånd er fastsat. NNIT GTC, eller andre foruddefinerede kontrakter anvendes. Pris på mellem DKK og DKK. Komplekse løsninger eller løsninger som skal bygges fra bunden. NNIT GTC, eller andre foruddefinerede kontrakter anvendes. Pris på over DKK. Komplekse løsninger med en eller flere delleverencer. NNIT GTC, eller andre foruddefinerede kontrakter anvendes. Pris på over DKK, samme vilkår som for kategori 4. Hardware/Software løsning, enten af NNIT som hovedleverandør eller underleverandør. Uvished i form af tredjeprats involvering. Figur 4. Tilbudskategorier med beskrivende karakteristika Bid Office er ansvarlig for udfærdigelsen af alle de tilbud der falder inden for tilbudskategori tre eller derover. Hver gang et sådan tilbud skal skrives, påbegyndes Bid Office s proces. Der arbejdes ud fra NNITs interne kvalitetssikringssystem, QMIT, hvor tilbudskonstruktionen for netop tilbudskategori tre og derover, er beskrevet. Nedenstående flowdiagram opsummerer indledende input og beslutninger i forbindelse med tilbudsskrivning. 32

34 Input Aktivitet Output Næste skridt Oppotunity plan Tilbud indenfor tilbudskategori tre eller derover Ressourceallokering Bid steering committee behøves Registrering i CRM systemet Bid qualification template Bid board afgørelse Bid steering committee behøves ikke Udarbejdelse af tilbud Prekvalifikation Prekvalifikation Case præsentation No bid No Bid Figur 5. Intern kvalifikation af tilbud Figur 5 opsummerer de indledende manøvrer før selve udarbejdelsen af tilbud. Bid Board er et udvalg bestående af ledelsen fra Client Management, herunder BM for det pågældende projekt, og VP eller ledelsen for den afdeling, der senere skal håndtere projektet. Bid Board afholder et ugentligt møde, hvor indkommende RFI- og RFPer bliver gennemgået. Her besluttes det, om det er fordelagtigt for NNIT at byde. Når disse indledende manøvrer er overstået, påbegyndes BMs egentlige rolle. Som regel forsøger Bid Office, allerede inden Bid Board beslutter at tilbuddet skal skrives, at have overblik over ressourceallokeringen. Det vil sige, at nøglepersoner i nogle tilfælde allerede er allokeret, inden det er bestemt om der skal bydes. Dog er det først efter Bid Board har godkendt at tilbuddet skrives, at BMs tid bliver allokeret til projektet. For overskuelighedens skyld kan hele processen deles op i flere trin, jf. nedenstående figur. Opdelingen er udelukkende for forståelsen af Bid Office s arbejde, der er således ingen absolutte grænser mellem hver enkelt trin. 33

35 RFI RFP Kvalificering af Bid Planlægning af tilbud Analyse af krav Løsningsbeskrivelse Tilbudsskrivning Godkendelse af tilbuddet Opfølgning review Figur 6. Bid Office's proces opdelt i trin Hver enkelt trin indeholder handlinger, der gennemgås i det efterfølgende. Mange af NNITs kunder kendes allerede inden den indledende RFI eller RFP kommer, idet Client Management, jf. Figur 2, aktivt forsøger, at tiltrække kunder. Derved er kunderne allerede oprettet i CRM systemet, inden Bid Office s proces påbegyndes. Dog kender NNIT, i nogle tilfælde, ikke kunden i forvejen, og i disse tilfælde er det normalt, at kunden først oprettes i CRM systemet ved modtagelse af RFI eller RFP RFI/Prækvalifikation RFP NNIT modtager, ved større udbud, en anmodning om information. Dette er en prækvalificering af udbydere fra kunden. Her finder udbyderen ud af om NNIT besidder den fornødne teknologi og ressourcer. Det fulde udbudsmateriale udbydes ikke i denne indledende runde, men ikke desto mindre er det en god indikator for om der skal bydes, hvis der senere kommer en RFP. Specielt i det offentlige vil der altid være en prækvalifikation, af som regel fire til syv udbydere. Disse får efterfølgende lov til at afgive tilbud. Hvis det er første gang kunden henvender sig til NNIT opretter AM kunden i CRM systemet. Kunden tildeles af CRM systemet et unikt femcifret identifikationsnummer. Herefter opretter BM et site på MOSS, strukturerer sitet og uploader alt det modtagne tilbudsmateriale. Sitet navngives med det unikke nummer fra CRM systemet og titlen på tilbuddet. AM kan i nogle tilfælde, allerede inden der er modtaget en RFP, bede BM om, at oprette et tilbudssite til kunden på MOSS Kvalificering af bid Der drøftes internt om der skal bydes, om NNIT har kompetencerne til at udvikle løsningen, og om de fornødne ressourcer kan allokeres gennem projektforløbet. Bid Board håndterer som udgangspunkt denne kvalificering i samarbejde med AM og den 34

36 afdeling i NNIT der leverer den pågældende løsning. Desuden udnævnes en Executive Sponsor, der ejer tilbuddet og har ansvar for det Planlægning af tilbud Planlægningen af tilbuddet omfatter allokering af det team, der skal stå bag tilbudsskrivningen. Det er BM og Executive Sponsor s opgave at allokere nøglepersoner, faktisk kan BM kaldes tilbudsfasens projektleder, da BM ejer mange af de administrative opgaver heri. De allokerede nøglepersoner er blandt andre: Account Manager Executive Sponser Bid Manager Delivery Responsible Lead Architect Project Manager BDD/(Service) Delivery Manager Consultant Consulting Legal Valget af disse personer er i overensstemmelse med PRINCE2 projektledelsesmetodik. Disse roller allokeres som udgangspunkt til projektet, men det kan være nødvendigt med yderligere ressourcetilgang. De respektive nøglepersoner tildeles adgang til det oprettede site. Dette skal være sket inden for de første to dage, og desuden skal udbudsmaterialet være gennemlæst af minimum AM, BM, Lead Architect og Legal. Hvis tilbudsfristen er kort, skal udbudsmaterialet være gennemlæst allerede dagen efter modtagelsen. Det er normal praksis i NNIT, at et overordnet tilbudsresumé (Executive Summary) oprettes og bruges som en rød tråd gennem udarbejdelsen af tilbudsmaterialet Analyse af krav Kravspecifikationen for det enkelte tilbud kan være meget forskellig. I nogle tilfælde er NNIT med til at analysere kundens behov og på den måde sammensætte en kravspecifikation. I andre tilfælde har kunden eksterne konsulenter til at hjælpe med at udfærdige de krav, der stilles til løsningen. Kunden kan også vælge at lave kravspecifikationen selv. Exceptionelt strenge krav kan gradbøjes, men beskrivelsen af systemet skal så vidt muligt overholdes. Det er analysen af kravspecifikationen, der ligger til grund for systembeskrivelsen. Faktisk er systembeskrivelsen besvarelsen af kravspecifikationen Systembeskrivelse Sideløbende med analyse af krav, udarbejdes den tekniske løsningsbeskrivelse. Bid Office besidder ikke den fornødne tekniske ekspertise til at udarbejde denne. Det er eksempelvis e solutions i Solutions afdelingen, jf. Figur 2, der håndterer udarbejdelsen. 35

37 Derimod kan BM tilse udfærdigelsen og være behjælpelig med eksempelvis at booke møder, eller undersøge om elementer fra tidligere tilbud kan genbruges Tilbudsskrivning Analyse af krav, systembeskrivelse og tilbudsskrivning foregår samtidig, men udføres af forskellige personer i tilbudsteamet. Dette omfatter udarbejdelsen af alle medfølgende bilag, herunder tidsplan for projektet, undervisningsplan, serviceaftale etc.. BM og AM lægger en tilbudsstrategi, og finder Key Selling Points, KSP. Det undersøges om der kan anvendes succeshistorier fra tidligere, eller om der eventuelt er andre forhold der sætter NNIT i en stærkere position end konkurrenterne. Gennem hele tilbudsfasen er rolle- og ansvarsfordelingen fastsat (Kleif & Chamberlain, 2007) Godkendelse af tilbuddet Når tilbuddet er færdigskrevet, skal det endnu en gang diskuteres, hvorvidt NNIT skal aflevere og vedstå tilbuddet. Her opstår emner til den efterfølgende evaluering. Potentielle showstoppere, faldgrupper og ikke mindst pris skal godkendes førend tilbuddet sendes til kunden. BM og AM udfærdiger en økonomisk indstilling til ledelsen, bestående af nedenstående. Memo Risikoanalyse GTC afvigelsesrapport Økonomi Der er løbende fokus på risici gennem hele tilbudsfasen. Hvis der stødes på forhindringer undervejs kan tilbuddet således stoppes inden det er færdigskrevet. Ved de tilbud Bid Office håndterer, er det som minimum en VP der, sammen med AM, skal underskrive tilbuddet Opfølgning Når tilbuddet er afleveret til kunden, vil der uden tvivl opstå nogle spørgsmål. Det er normalt praksis at NNIT laver en fremlæggelse hvor løsningen kan uddybes, og uddybende spørgsmål kan besvares. Det er ikke altid en opfølgning er nødvendig, men i alle tilfælde står NNIT klar til at besvare spørgsmål fra kunden. Selve opfølgningen laves for at få mulighed for at fremlægge løsningen mundtligt overfor kunden. Ved præsentationen er det en vigtig faktor at nøglepersoner for tilbuddet er valgt. Så vidt det er muligt skal kundens repræsentanter matches med ligeværdige personer fra NNIT. Det betyder at hvis kunden stiller med en VP, to brugere af løsningen og tre udviklere eller andet teknisk personale, så skal NNIT forsøge at matche det antal Review Når kunden afgør, hvilken udbyder der skal levere løsningen, udfyldes et Win/Loss review til intern evaluering af tilbudsforløbet. Kunden meddeler skriftligt om NNIT har 36

38 vundet eller tabt tilbuddet. Det er ikke unormalt, i det tilfælde at NNIT taber til en konkurrent, at AM kontakter kunden for at få en mere detaljeret beskrivelse af bedømmelsesgrundlaget. Bid Office er klar over at dette punkt ofte bliver negligeret, som beskrevet i afsnit 1.3. Birgitte Stage Adolphsen har fået til opgave at udfærdige nogle mere uddybende spørgsmål til dette review. Disse vil ligge til grund for de spørgsmål der skal stilles i den løsning dette projekt koncentreres om (BAPH, Win template v1.doc, 2008) (BAPH, Lost template v2.doc, 2008). Løsningsbeskrivelsen vil komme nærmere ind på disse spørgsmål. 4.3 Muligheder i MOSS MOSS, eller Microsoft Office Sharepoint Server , er en del af Microsoft Office og henvender sig til organisationer eller firmaer. MOSS er en integreret pakke af serverløsninger, et værktøj til at oprette Internet-, ekstranet- eller intranet portalløsninger. Det er således et produkt, hvis interaktion tilgås gennem en browser, med tæt integration med Office pakken. MOSS kan deployeres på en enkelt eller flere Windows 2003 Servere, og behøver en tilknyttet Microsoft SQL database. MOSS bygger på en hierarkisk sitestruktur, hvor der under øverste siteniveau kan være flere Team sites eller grupper af Team sites. Nedenstående tegning viser sitestrukturen i NNITs tilfælde. Øverste site niveau ShareIT Underordnede sites Departments Knowledge Med flere... Site grupper eller sites Consulting afdelinger Solutions afdelinger Operations afdelinger Sales and marketing afdelinger Med flere... Figur 7. MOSS sitestrukturering internt hos NNIT NNIT bruger MOSS til vidensdeling på tværs af afdelinger, som dokumentarkiv, portal til tilbudsskrivning, forum til nye ideer, wiki for teknisk personale etc.. Der er et hav af indlejret funktionaliteter, der kræver mere forklaring end denne rapport tillader. Der er skrevet flere bøger om MOSS, det kan anbefales at læse blandt andet (Hiller, 2007) der har en teknisk tilgang. MOSS bliver altså allerede nu brugt internt af NNIT, hvilket vil favorisere denne platform i forhold til en ny, og for brugerne ukendt, platform. Det er muligt for enkelte afdelinger at oprette egne sites. 5 Yderligere information om MOSS kan findes på 37

39 Filosofien bag NNITs MOSS deployering er, at alle sites skal være tilgængelige for samtlige medarbejdere. Som udgangspunkt for nyoprettede sites har alle adgang, dog er det muligt at begrænse adgangen til specifikke sites, så kun enkelte medarbejdere har adgang MOSS Site collection Når MOSS deployeres, oprettes ikke automatisk underliggende sider i sitestrukturen. Først skal oprettes en Web Application og dertilhørende Site Collection. Deployeringen af MOSS er gennemgået i Appendix Når en Web Application er oprettet, vil strukturen for de enkelte sider allerede være dannet, baseret på den skabelon, der er valgt som udgangspunkt. Der kan skræddersys med hensyn til struktur og visning, i forhold til de enkelte løsninger. Web Parts er indlejrede komponenter til MOSS. De kan bruges til at tilgå data, informationer eller applikationer. Der er som udgangspunkt allerede indbygget adskillige Web Parts i MOSS, og disse kan tilpasses efter kundens ønsker og behov. Figur 8. Muligheder for at oprette funktionaliteter i MOSS, under teamsites. Som det fremgår af Figur 8, er der allerede en masse indlejrede moduler i MOSS, der kan tilføjes til en given Team site. Helt præcist er der for MOSS Standard Edition, nedenstående valgmuligheder. 38

40 Libraries Communications Tracking Custom Lists Web Pages Document Library Announcements Links Custom List Basic Page Form Library Calendar Wiki Page Library Tasks Custom List in Datasheet View Contacts Web Part Page Picture Library Project Tasks Language and Translators Slide Library Issue Tracking Translation Management Library Discussion Board Survey Import Spreadsheet Sites and Workspaces Figur 9. Indlejrede moduler i MOSS Standard Edition De moduler, der kunne have relevans for procesoptimering i forhold til Bid Office gennemgås herunder. Det ville være ærgerligt at skulle opfinde den dybe tallerken, hvis den funktionalitet der efterspørges, allerede findes Document Library Document Library kan som navnet antyder, indeholde flere typer dokumenter. Det er egentligt hvad Bid Office allerede har, og det vil ikke kunne samle trådene og skabe mere værdi Form Library Form Library kan videredistribuere forms oprettet i InfoPath. Det er et relevant værktøj da forms indledningsvis vil kunne oprette mange af de funktioner, der skal være tilgængelige for at evaluere tilbudsforløb. MOSS gør det muligt for brugere at udfylde InfoPath forms direkte i browseren, uden klienten har InfoPath installeret. InfoPath giver desuden mulighed for direkte integration med Microsoft SQL databaser og funktionalitet kan defineres med bagvedliggende C# kode Wiki Page Library Ordet Wiki kommer fra øgruppen Hawaii og betyder: Hurtig. Konceptet for et Wiki Page Library er det samme som eksempelvis Wikipedia.org. Flere brugere kan bidrage med information og viden om forskellige emner. Det vil måske være relevant for Client Management, at kunne informere om deres kunder og anvendte teknologier Picture Library Bid Office gør allerede brug af et Picture Library, til henholdsvis kunde- og NNIT logoer. Der kan kun gemmes billeder i et sådan bibliotek, og det vil ikke skabe mere værdi at oprette yderligere Picture Libraries. 39

41 Slide Library Er udelukkende til deling af Microsoft PowerPoint Slides, hvilket blot begrænser filtyperne til et format. Med mindre det er tilsigtet at have et bibliotek kun med slides, skaber dette modul ikke noget værdi Translation Management Library Håndterer flere versioner af samme dokument, i forskellige sprogudgaver. Der er ingen funktioner i denne type modul, der ikke er indlejret i et almindeligt Document Library, som Bid Office allerede har Announcements Announcements, eller meddelelser, kan i MOSS terminologi bruges til at poste statusmeddelelser, nyheder eller andre små beskeder. Det er irrelevant at bruge Announcements i forbindelse med optimering af Bid Office s processer Contacts Dette modul kan indeholde oplysninger om kontaktpersoner. Kontaktpersoner kan deles kollegaer imellem, hvilket Outlook kan i forvejen. NNIT gør ikke brug af denne funktionalitet, men deler derimod kontaktpersoner gennem Outlook Discussion Board Links Et diskussionsforum kan bruges på mange måder, men vil i denne forbindelse indeholde meget spredt information. Der oprettes forskellige tråde i et diskussionsforum, hvilket bevirker, at information spredes over mange sider, i stedet for at centraliseres på en enkelt side. Dette modul kan, som navnet antyder, indeholde links til eksterne sider. Et Document Library kan allerede indeholde både kommentarer og links, derfor er denne irrelevant Calendar Tasks Begivenheder kan oprettes i Calendar modulet og deles på tværs af Sharepoint Services. Det vil sige, at eksempelvis Outlook kan synkronisere kalenderbegivenheder. Som udgangspunkt opretter BM en Task list, når der oprettes et nyt tilbudssite, her kan kalenderfunktioner også benyttes. Derfor er en enkeltstående Calendar overflødig. Task lister er allerede et værktøj, der bliver brugt flittigt af Bid Office. Hver gang et tilbudssite oprettes, bruges Task objektet som standard til at udfylde tilbudsteamets opgaver. Når der er oprettet arbejdsopgaver, bruges disse som udgangspunkt for tidsplanen, som ligeledes er en standardfunktion i MOSS. 40

42 Project Tasks Project Tasks giver mulighed for en grafisk fremstilling af projektarbejdsopgaver. Faktisk kan en almindelig Task liste allerede gøre dette, blot ved hjælp af et view. Derfor bruges Tasks som udgangspunkt af Bid Office, og udvides efterfølgende, når projektarbejdsopgaver er defineret, til at blive vist grafisk Issue Tracking Survey Issuelister bruges på lige fod med Task lister af Bid Office. Issuelister er gode til at fremstille risici, forudsætninger og problemstillinger til medlemmer af tilbudsteamet. Bid Office bruger i forvejen denne funktionalitet og den vil derfor ikke skabe nogen yderligere værdi i forbindelse med optimering af Bid Office s processer. Med Surveys, eller spørgeskemaer, kan der indtastes forskellige informationer, simple ja/nej svar til flere linjers tekst. Desuden understøttes forgrening, således at næste spørgsmål afgøres af udfaldet fra det foregående. På denne måde ville Bid Office s proces kunne gennemgås slavisk. Surveys har dog ingen mulighed for at hente data fra eksterne kilder, hvilket i givet fald vil være udslagsgivende for, om Bid Office vil kunne bruge allerede indtastede data. Surveys kan ikke lukkes under udarbejdelsen, for senere at genoptages Custom List Brugerdefinerede lister er et kraftigt værktøj, og bliver allerede brugt af Bid Office til eksempelvis at vise Bid Library. Brugerdefinerede lister kan indeholde en eller flere kolonner, som hver indeholder forskellige data. I og med at Bid Office allerede gør brug af denne type liste, vil det ikke have yderligere værdi at oprette flere Custom List in Datasheet View Denne type brugerdefinerede lister, gør det muligt at vise Access Web regneark direkte i browseren. Værdier for de enkelte felter kan derved editeres i browseren. Bid Office bruger ikke denne type liste. Hvorvidt den kan skabe værdi er tvivlsomt Language and Translators Sprog- og oversættelseslister, kan eksempelvis bruges til at oversætte dele af nyudviklet software, således at localization 6 understøttes. Denne type liste er irrelevant for Bid Office. 6 Yderligere information om localization kan findes på 41

43 Import Spreadsheet Muligheden for at importere egne regneark, er ligesom afsnit overflødigt i forhold Bid Office. De to indlejrede moduler er ækvivalente listetyper, med den ene forskel, at ved dette modul uploades regneark Basic Page Når Basic Pages oprettes, tilknyttes disse et dokumentbibliotek eller en liste. Det er vigtigt at forstå forskellen på Team sites og Basic Pages. Basic Pages svarer til et minimalt Word dokument i et bibliotek. Der kan skrives Rich Text i Basic Pages, og teksten kan gemmes eller slettes. Basic Pages kunne være relevant i forbindelse med brugervejledninger til de dokumentbiblioteker de ligger i Web Part Page Tilknyttes ligesom Basic Pages til et dokumentbibliotek eller en liste. Det er blot en mulighed for at tilføje Web Parts til et givent bibliotek. En Web Part side er irrelevant i forhold til optimering af Bid Office s proces, fordi Bid Office s velkomstside allerede indeholder web parts, og desuden kan yderligere web parts tilføjes Sites and Workspaces Giver mulighed for at oprette underliggende Team sites. Dette bruges allerede af Bid Office til oprettelse af tilbudssites, jf. afsnit Bid Office sitemap Allerede på velkomstsiden for Bid Office, mødes brugeren af en oversigt over de underliggende sites, der er oprettet. Alle disse er oprettet i forbindelse med tilbud, jf. afsnit 4.2. Underliggende sites bliver vist ved hjælp af en Web Part, der er oprettet sammen med den skabelon der er brugt for Bid Office s hoved site. 42

44 Figur 10. Sitemap over Bid Office's underliggende tilbudssites Oversigten er hierarkisk opbygget, således er en tilsvarende liste, hvis der er flere tilbud for en enkelt kunde. Den indlejrede søgefunktionalitet i MOSS giver mulighed for at søge på de enkelte sider, men som udgangspunkt er dette indgangen til underliggende sider. 4.5 Bid Library Som situationen er i øjeblikket, har Bid Office en intern MOSS Team site med en Custom List, kaldet Bid Library. Bid Library bruges som historikgrundlag for igangværende og færdige tilbud. Dette opdateres hver gang der skrives et nyt tilbud, i modsætning til det nuværende Win/Loss review. 43

45 Figur 11. Bid Library, Custom List på Bid Office MOSS Team site Bid Library bliver brugt dagligt, og er tilgængelig for hele NNIT. Meningen med Bid Library er, at alle skal kunne finde tilbud med den teknologi, de selv skal bruge i forbindelse med deres eget tilbud. Bid Library indeholder kolonner med forskelligt indhold, herunder en uddybning af de forskellige kolonner. 44

46 Customer Navn på den pågældende kunde. Title and scope Titel på det pågældende projekt, samt overordnet beskrivelse af det arbejdet der skal udføres. Sub site w/documents Link til underliggende Teamsite for projektet, hvor yderligere information og tilbuddet kan findes. Technology Anvendte teknologier i projektet. Ved projektoprettelse i Bid Library, er det kun muligt at afkrydse teknologier, derved opremses teknologivalget altid ens. Type of assignment Opgavetypen er ligesom teknologivalget en afkrydsningsliste. Opgavetyper kan spænde fra udviklings-, implementerings- og opgraderingopgaver til support og vedligeholdelse. Afkrydsningen af opgavetypen er med til at ensarte data. Segment Alle NNITs tilbud deles op efter segment. Ved projektoprettelse i Bid Library, kan det tilhørende segment vælges på en dropdown liste. Segmenter kan blandt andre være Pharma, Public, Novo Nordisk eller Manufacturing. Additional info I dette felt tilføjes eventuelle kommentarer til projektet. Derudover bruges denne kollonne til at tilføje søgeord til projektet. Date Kolonnen indeholder datoen for oprettelse i Bid Library. Type Er der tale om en RFP eller en RFI, dette vælges ved oprettelse på en dropdown liste. Status Projektets status i tilbudsprocessen. Dette vælges på en dropdown liste og kan være henholdsvis N/A, Won, Lost, Pending, Cancelled by the customer eller Resigned by NNIT. BM Navnet på Bid Manageren tilknyttet det pågældende projekt. AM Navnet på Account Manageren tilknyttet det pågældende projekt. Figur 12. Kolonneopdeling ved Bid Library Tilbud kategoriseres inden for disse kolonner, der ligeledes fungerer som søgefilter, idet MOSS automatisk giver mulighed for at sortere de enkelte kolonner. Udover sortering af kolonnerne, er der ved den indlejrede søgefunktionalitet i MOSS, mulighed for at søge på alle kolonner. Bid Library fungerer efter hensigten, derfor vil det være fornuftigt at bruge de elementer, der er foruddefinerede, som eksempelvis teknologivalg og opgavetype, i udviklingen af Win/Loss review. 45

47 4.6 CRM system I takt med at NNIT vokser, udvides behovet for at kundehåndtering via CRM håndteres korrekt. Det nuværende CRM system, kaldet MultiMark, kan ikke håndtere den vækst NNIT har oplevet gennem de sidste år. Derfor vil NNIT ultimo 2008 enten købe eller udvikle et nyt CRM system. Der er nedsat en styregruppe, der skal håndtere implementeringen af dette nye system. Indledningsvist har styregruppen udarbejdet en kravspecifikation (NNIT, 2008) for det nye system, men der er i skrivende stund ikke taget nogen endelig beslutning om, hvilket system valget falder på. Figur 13. NNITs eksisterende CRM system MultiMark Det er kun udvalgte der har adgang til systemet, herunder Client Management, jf. Figur 2, og derfor også Bid Office. Hvis andre skal have adgang, koster det DKK 5.000,- pr. licens. Det er en økonomisk forhindring, der kunne undgås ved at bruge eksempelvis MOSS eller et internt udviklet system. MOSS giver en masse muligheder, idet det er tilgængeligt for hele organisationen, uden yderligere licensomkostninger. Når en kunde oprettes i CRM systemet tildeles denne automatisk et femcifret projektnummer. Ved specielle tilfælde af interne projekter, kan et firecifret projektnummer oprettes til CRM systemet. Dette er kun ved interne projekter, og Win/Loss reviewet skal derfor koncentreres om de femcifrede CRM numre. Når en kunde er oprettet i CRM systemet, skal denne vedligeholdes med de nyeste informationer. Det er blandt andet her CRM systemet ikke længere er tilfredsstillende for NNITs behov. Eksempelvis kan der kun vælges én anvendt teknologi for et givent tilbud, hvilket kun i meget sjældne tilfælde er tilstrækkeligt. Ved den størrelse tilbud 46

48 NNIT arbejder med, er det normalt at gøre brug af flere forskellige teknologier i samme projekt. NNIT skelner mellem forskellige projektstatuskoder i CRM systemet, herunder en forklaring på de nuværende statuskoder. Tabel 5. NNITs CRM statuskoder for projekter Statuskode Beskrivelse 01 Salgsmål 05 Salgs lead 10 Salgsmulighed 25 Tilbud/aftale under udarbejdelse 50 Tilbud/aftale sendt til kunden 51 Tilbud/aftale underskrevet af kunden, selve projektet startes 60 Tilbud/aftale afvist af kunden 61 Tilbud/aftale afvist af kunden på grund af kvalitet 62 Tilbud/aftale afvist af kunden på grund af tid 63 Tilbud/aftale afvist af kunden på grund af pris 70 NNIT afviste projektet efter fremsendt tilbudsmateriale 75 Interne NNIT projekter 80 Leverance afsluttet, og projektet/aftalen er lukket 99 Projektet ønskes slettet Som udgangspunkt er det AM der har ansvar for at opdatere statuskode og anden projektinformation Integration med CRM MultiMark er udviklet af Software Innovation 7 i 2003, baseret på en Microsoft SQL Version 7 Database. Denne database kan ikke tilgås af hverken Visual Studio 2008 eller Microsoft SQL Server Management Studio, hvilket komplicerer udarbejdelsen af SQL forespørgsler unødigt. Dele af indholdet fra denne database replikeres natligt til en nyere Microsoft SQL 2005 database. Replikeringen foregår i forbindelse med et internt rapporteringsprojekt, men ligger tilgængeligt, således at data kan trækkes fra denne nyere Microsoft SQL 2005 database. Det vil være fordelagtigt at benytte denne nyere database til at udtrække data, idet sandsynligheden for at et nyere CRM system vil benytte denne type database er meget stor. Datagrundlaget til Win/Loss review behøves først flere dage efter NNIT har modtaget svar fra kunden. Derfor vil en natlig replikering ikke være problematisk, da data altid være tilgængelige ved udfyldelse. 7 Yderligere information om Software Innovation kan findes på 47

49 4.7 InfoPath Efter at have undersøgt mulighederne i MOSS er Microsoft InfoPath 2007 blevet et interessant værktøj, jf. afsnit InfoPath er en del af Office 2007, og bruges i simpleste forstand til at distribuere spørgeskemaer eller formularer. Når InfoPath åbnes, er der mulighed for at lave blandt andre udgiftsformularer, mødeagendaer, rejseanmodninger og statusrapporter. Disse formularer fortæller ret godt, hvad InfoPath er i stand til. InfoPath formularer kan designes i InfoPath eller Visual Studio. Selve formularerne er XSN format, hvilket er enkeltstående XML baserede input forme med mulighed for indlejring af flere forskellige filtyper, ifølge (Microsoft, 2008) og (Office Online, 2008). Det kan eksempelvis være billeder eller ikoner der indlejres i inputformens design. Når en form er designet er der mulighed for at videredistribuere den på forskellige måder for at få brugere til at udfylde den. En af måderne at videredistribuere InfoPath forms, er ved hjælp af et Form Library i MOSS. Her kan brugere frit tilgå forms, og udfylde disse når det er belejligt InfoPath XML Den udfyldte form gemmes i XML format, og skrives således ikke direkte ind i MOSSs database. MOSS kan genkende filen som værende et InfoPath dokument fordi XML filens prolog definerer dette. I XML skelnes der mellem prolog og root element 8. Prolog er XML filens sidehoved, og indeholder information om XML dokumentets version, indkodning og om hvordan dokumentet skal håndteres. Root element er selve indholdet af XML dokumentet, og indeholder underliggende elementer. Herunder er et eksempel på opbygningen af et InfoPath XML dokument. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <?mso-infopathsolution solutionversion=" " productversion="12.0.0" PIVersion=" " href="file:///c:\documents%20and%20settings\jannick\test.xsn" name="urn:schemas-microsoft-com:office:infopath:test:-myxsd T "?> <?mso-application progid="infopath.document" versionprogid="infopath.document.2"?> <?mso-infopath-file-attachment-present?> Det bemærkes her at hele prologen er én linje. Andet element i prologen beskriver at XML dokumentet er en Microsoft Office Infopath Solution. Dette gør at eksempelvis MOSS og InfoPath kan genkende filen som værende et InfoPath dokument, selvom det i virkeligheden er et XML dokument. Herunder er opbygningen af root elementet beskrevet. <my:meetingagenda xmlns:xsi=" instance" xmlns:xhtml=" 8 Yderligere information om prolog og root element i forbindelse med InfoPath kan findes på 48

50 xmlns:my=" myxsd/ t21:12:27" xmlns:xd=" microsoft.com/office/infopath/2003" xml:lang="da">... XML elementer... </my:meetingagenda> Root elementet indeholder alle underliggende felter, samt en henvisning til at benytte et skema fra 9. XML kan extendes, eller udvides, i den forstand at der er mulighed for at definere egne elementer. Alle underelementer i root elementet kan således defineres selv, og efterfølgende tilgås programmatisk Udfyldelse af forms InfoPath skelner mellem to forskellige typer forms, almindelige der udfyldes lokalt på computeren og browserkompatible forms der kan udfyldes direkte i en browser. Ved browserkompatible forms, er kun en delmængde af de funktioner InfoPath tilbyder tilgængelige 10. Til gengæld er det muligt for brugere at udfylde disse forms uden InfoPath installeret. Det vil være favorabelt at udvikle en browserkompatibel form, da der derved ikke skal tages højde for om brugeren har installeret Officepakken. Hos NNIT er det dog underordnet, idet alle som udgangspunkt har installeret Microsoft Office Enterprise edition. I projektet vil der fokuseres på at udvikle en browserkompatibel form, således at brugere ikke skal åbne flere programmer end deres egen browser Data behandling InfoPath har muligheder for databaseintegration, og ved hjælp af VSTA kan der skrives brugerdefinerede funktioner med bagvedliggende.net kode i Visual Basic, C# og derudover også Java Script (MSDN, 2008). Dette giver mulighed for at skræddersy funktioner til Bid Office s behov. 9 W3 eller World Wide Web Consortium, har udviklet XML formatet, og det er normal praksis at benytte deres egen skemadefinition. Yderligere information kan findes på 10 Yderligere information om browserkompatible forms, samt deres begrænsninger, kan findes på 49

51 Kapitel 5 50

52 5 Design 5.1 Løsningsbeskrivelse På baggrund af forudgående analyse, vil den bedste fremgangsmåde være at gøre brug af MOSSs indbyggede understøttelse af InfoPath. I og med at InfoPath understøtter.net kode, er det muligt enten at udvikle i Visual Basic og C#. Dette understøtter Krav 1 og 2, jf. afsnit og 3.1.2, idet løsningen ved hjælp af MOSS gøres tilgængelig for hele organisationen, og der integreres med MultiMark. I henhold til Dynamic System Development Method, DSDM 11, er der inden den endelige løsning udfærdiget en throwaway-prototype. DSDM er certificeret ISO 9001 standard og giver mulighed for at give brugere en oplevelse af den endelige løsning. Samtidig er brugere med til at præge løsningen i den retning der ønskes. Prototypen blev, på baggrund af analyseafsnittet, udviklet som en InfoPath form deployeret til MOSS. Denne havde flere formål, blandt andet var det en god øvelse til at lære InfoPath bedre at kende, men derudover skulle dummyformen også skabe diskussion om de enkelte felter. Denne diskussion skulle uddybe, hvilke krav og ønsker Bid Office havde. Figur 14. Win/Loss review testdeployering på MOSS 11 Yderligere information om DSDM kan findes på 51

53 Den fulde Win/Loss review dummy findes på den vedhæftede CD. I det efterfølgende vil de enkelte dele af denne dummyform gennemgås sammen med de kommentarer, der kom fra Bid Office ved fremvisning. Dummyen blev deployeret til MOSS, således at præsentationen lå så tæt op ad den endelige løsning som muligt, jf. Figur 14. Som altid når et nyt system præsenteres, skal brugeren danne sig et overblik. Det var således også Bid Office s første kommentar; der skal skrives en forklarende tekst til brugen af Win/Loss reviewet. I og med at Bid Office og resten af NNIT dagligt gør brug af MOSS, er genkendelsen af systemet dog høj, og afhjælper en intuitiv navigering. På Figur 14 er tilgangen til Win/Loss reviews markeret med rødt i navigationskolonnen. Når InfoPath form biblioteket åbnes, kan der trykkes på New for at oprette et nyt Win/Loss review. Dette er ligeledes markeret med rødt på Figur 14. Når et Form Library oprettes på MOSS, er der mulighed for, ligesom ved andre typer dokumentbiblioteker, at skrive en forklarende tekst. Her vil det være fordelagtigt at placere den forklarende tekst til anvendelsen. Det kunne eksempelvis være: To create a new Win/Loss review, use the New button below. A Win/Loss review template will be opened and you will be guided through the review. The review can be submitted at any time during the preparation and reopened for further completion. You will need Microsoft InfoPath 2007 and.net 3.5 Framework to fill out this form. Please contribute as many details to the review as possible to make data basis as comprehensive as possible. Løsningen indeholder desuden hjælpetekster til de enkelte felter, i form af tooltips 12. Derfor vil ovenstående forklarende tekst være tilstrækkelig til at oprette et nyt Win/Loss review. 12 Tooltips er en grafisk fremstillet tekst der optræder, når musen holdes over et givent element, yderligere information kan findes på 52

54 Figur 15. Win/Loss review dummy form Under testdeployeringen af denne dummyform, viste det sig at være problematisk at udfylde Win/Loss reviewet direkte i browseren. Når en form udvikles i InfoPath, kan det vælges at udfærdige denne som værende browserkompatibel, jf. afsnit Det har været hensigten, at formen skulle udfyldes direkte i browseren, men idet NNIT gør brug af MOSS Standard Edition, er de nødvendige InfoPath form services ikke tilgængelige. Det viser sig, at det kun er muligt at udfylde InfoPath forme direkte i browseren, hvis dette gøres på MOSS Enterprise Edition. Det er i Bid Office s tilfælde ikke muligt at opgradere, idet de er underlagt resten af NNITs MOSS deployering. Hvis deployeringen skulle opdateres ville det således ikke kun berøre Bid Office, men hele NNIT. Licensen for MOSS bliver udregnet pr. mulig bruger 13, og en opdatering til Enterprise Edition vil derfor berøre ca medarbejdere. 13 Licenser til MOSS beregnes som Client Access License, CAL, det er en variabel licens der ikke afgøres på baggrund af produktet alene. Yderligere information kan findes på 53

55 Ved sådanne licenser er det et skønsspørgsmål fra Microsoft, der afgør prisen, men som udgangspunkt koster en opdatering DKK. 800,- pr licens. Et prisoverslag for 1100 medarbejdere vil således være DKK ,- hvilket langt overskrider de midler, der er fornuftige at bruge på en sådan løsning 14. Selvom det oprindeligt var tiltænkt, at brugeren skulle udfylde Win/Loss reviews direkte i browseren, kan der med det samme antal klik med musen oprettes et nyt Win/Loss review i InfoPath klienten. Efter at have talt med Bid Office om dette problem, er de optimistiske over for ideen med Win/Loss review i klienten. Det vil ikke blive et problem, fordi hele NNIT har adgang til Office Enterprise Edition, hvor InfoPath klienten er tilgængelig. I stedet for at åbne i browseren, åbnes reviewet således i InfoPath. Dette giver brugeren en genkendelighed, idet InfoPath er en del af Office. Alle kontroller er tilgængelige på samme måde som hvis formen var åbnet direkte i browseren, men derudover er samme menulinje som i andre Office programmer tilgængelig. CORP Domæne/ internt netværk Internet CORP Firewall Microsoft Office Sharepoint Server MOSS Database InfoPath form åbnes og gemmes direkte på MOSS InfoPath Win/Loss review Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In et ipsum. Duis pretium viverra nibh. Sed ac nisi. Vivamus viverra dui sit amet quam. Ut lorem massa, lobortis ut, elementum in, varius non, ligula. Ut id velit non ante congue aliquam. Quisque tincidunt dolor vel nulla. Nunc placerat. Nullam diam. Etiam venenatis. Praesent interdum vulputate urna. Sed eu pede eget mi dictum fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec id massa sit amet nisi eleifend malesuada. Proin ut dui in turpis elementum varius. Ut nec enim. NNIT Brugere Figur 16. Overordnet deployeringsdiagram 14 Disse priser er et overslag fra Peter Birkestrøm Due og Christian Aagaard Nielsen, NNIT, Back Office. 54

56 5.1.1 Win/Loss review nedbrydning De opklarende spørgsmål, der stilles i Win/Loss reviews er, på baggrund af (BAPH, Win template v1.doc, 2008), inddelt i seks kategorier. De spørgsmål, der stilles i hvert enkelt kategori, vil projektet ikke fokusere på, jf. afsnit 2.1. Udover disse seks spørgsmålskategorier er der information om projektet, evaluering af den indsamlede viden og fremtidige handlinger. Det bliver i alt ni informationskategorier, hvilket gør det favorabelt at opdele Win/Loss reviews som en ni trins proces, der kan bruges både i tilfælde af at et tilbud er vundet eller tabt. Herunder er opdelingen skitseret. Basal information Risikoevaluering (Opklarende spørgsmål 5) Prisevaluering (Opklarende spørgsmål 6) Forretningsstrategi (Opklarende spørgsmål 1) Kompatibilitetsevaluering (Opklarende spørgsmål 4) Evaluering af opsamlet viden Kundeevaluering (Opklarende spørgsmål 2) Konkurrentevaluering (Opklarende spørgsmål 3) Fremtidige handlinger Figur 17. Opdeling af Win/Loss review Basal information Første del er basal information, og koncentrerer sig om blandt andet: Kundeinformation Navn på kunden Projekt-/tilbudstitel CRM nummer Kundens kontaktperson Strategisk segment Executive Sponsor Win/Loss review dato Endelig pris på tilbuddet Projektbeskrivelse Strategisk betydning for kunden Strategisk betydning for NNIT 55

57 Tilbudsteamets initialer Konkurrenter Salgsargumenter Disse informationer skal et Win/Loss review som minimum indeholde for at kunne kategoriseres efter hensigten. Forsøget på at samle disse informationer i InfoPath dummyen er illustreret herunder. Figur 18. Basal information i Win/Loss review dummyform Idet dette er en dummyform, er der ingen egentlig funktion bag, dog giver den indsigt i, hvordan løsningen kunne tage form. De øverste felter repræsenterer kundeinformation. Hensigten er at denne information skal trækkes ud fra CRM ID. Dropdown felterne i denne version viser som udgangspunkt Vælg, da formen er udviklet på en dansk version af InfoPath. I den endelige løsning vil denne tekst være på engelsk. Der er tilføjet et felt til at opsummere den tidsperiode tilbudsfasen har strukket sig over: Bid time span. Det viste sig dog efter at have vist dummyformen til Bid Office, at der ikke var behov for dette felt. Datoen for modtagelse af RFP registreres ikke af NNIT, desuden varierer udfyldelsesdatoen for Win/Loss review. Når disse faktorer kombineres vil spredningen på tidsforbruget ikke kunne give et klart og entydigt billede. Tidsregistrering i MSP vil være en god indikator for timeforbruget i tilbudsfasen. Integration med MSP er dog uden for rammerne for dette projekt, jf. afsnit 2.1. Efter fremvisningen af dummyformen blev det nævnt at Win/Loss reviewet skulle gemmes som kundenavnet. Dette havde som udgangspunkt været CRM ID. 56

58 Teknologivalget for det pågældende projekt skulle trækkes ud fra CRM databasen, men fordi teknologibeskrivelsen i CRM systemet er så mangelfuld, jf. afsnit 4.6, er det ønskeligt at indsætte afkrydsningsfelter til forskellige teknologier 15. Netop den basale information skal så vidt muligt trækkes fra CRM databasen, og skal i modsætning til de øvrige informationskategorier være så ensartet som muligt. Dette for at sikre en ensartet Win/Loss analyse, og dermed understøtte det reviderede krav 3, jf. afsnit Informationen i CRM databasen er dog ikke i alle tilfælde opdateret, så i enkelte tilfælde er brugeren nødt til at udfylde informationer selv. For at sikre ensartethed og for at hjælpe brugeren i udfyldelsen, vil beskrivende tooltips være behjælpelige. Herunder en opsummering af tooltips i forbindelse med den basale information. Der er flere feltnavne i nedenstående tabel, end Figur 18 viser. Dette er fordi der i den endelige løsning er indsat flere informationsfelter. Tabel 6. Forklarende tooltips i Win/Loss review, under basal information Feltnavn CRM ID Customer CRM stage CRM status Customer key contact Project segment Forklarende tooltip The subsequent fields are computed based on the information provided in the CRM system on the current CRM ID. The name of the customer. The CRM stage can be either Won, Lost or Pipeline. If the CRM stage is listed as Pipeline, you should check the CRM number or possibly update the CRM system. The CRM status codes: 01 Sales target 05 Sales lead 10 Sales opportunity 25 Bid preparation 50 Bid sent to customer 51 Bid signed by customer 60 Bid lost 61 Bid lost because of quality 62 Bid lost because of time 63 Bid lost because of price 70 NNIT rejected the project after bid was sent to customer 75 Internal NNIT project 80 Delivery finished 99 The project is subject to deletion The main contact person from the customer. The Project segment can be either Advanced, Novo Nordisk Group, Pharma, Public or ZBO. 15 Afkrydsningslisten med teknologier er indsat på baggrund af de i Bid Library opremsede teknologier. 57

59 Strategic sub segment Project title Deliveries Technologies used in the project Account manager Sales responsible Project responsible Bid manager Win/Loss review members Additional notes The Strategic sub segment can be either Advanced Other, Central Government, Finance, Local Government, Manufacturing, NN Affiliate, NN Corporate Finance, NN Corporate Relations, NN Int. Marketing, NN IT & Corporate Development (ITC), NN Product Supply, NN QRB, NN R&D, Novo A/S, Novo Nordisk Group Other, Novozymes, Pharma Denmark, Pharma Nordic, Pharma Other, Pharma Rest of Europe, Public Other, Regional Government, Transportation, Utilities, ZBO Other, ZBO Denmark or ZBO Rest of Europe. The title of the project. The number of sub deliveries in the project. The technologies used in the project. The initials of the Account Manager. The initials of the Sales Responsible. The initials of the Project Responsible. The initials of the Bid Manager. The initials of the additional Win/Loss review members. Please state any additional notes that might help categorize the project. 58

60 Forretningsstrategi I InfoPath dummyen er alle kategorier samlet på én side, således at brugeren skal rulle ned over skærmen for at se de enkelte kategorier. Baggrundsfarven skifter mellem de enkelte kategorier, og der er en forklarende overskrift så brugeren fornemmer en vis opdeling af kategorier. Det er ikke tilsigtet at udfærdige løsningen på denne måde, fordi det kan være med til at gøre udfyldelsen uoverskuelig. Den færdige løsning vil derimod have en endnu mere stringent opdeling, så brugeren skal trykke på Næste eller Tilbage for at komme henholdsvis videre til næste kategori eller tilbage til forrige, som det kendes fra almindelige Windows installationer. Alle genkendelseselementer vil bidrage til brugerens oplevelse, endvidere vil brugeren føle sig mere tryg ved at blive ført gennem Win/Loss reviewet. Dette vil den stringente opdeling understøtte. Denne første spørgsmålskategori indeholder de opklarende spørgsmål i forbindelse med forretningsstrategi, både i forhold til kunden og NNIT. Nedenstående figur opsummerer disse spørgsmål. Figur 19. Win/Loss review forretningsstrategiudkast i dummyform Som det fremgår af Figur 19 er der seks spørgsmål, der alle skal bedømmes, blot ved at vælge deres relevans i forbindelse med den pågældende kunde. Løsningen tager udgangspunkt i en bedømmelsesskala fra et til fem, hvor fem er bedst. Desuden kan brugeren vælge at undlade at svare på spørgsmålet, enten ved at vælge N/A, eller ved at lade dropdown menuen blive stående på den indledende værdi Select. Det er hensigten at løsningen så vidt muligt skal bede om kvantitative data, frem for kvalitative data, som var tilfældet i det gamle Loss review, jf. afsnit 1.3. Til hver spørgsmålskategori er desuden knyttet en tekstboks, hvor uddybende detaljer inden for den pågældende kategori kan skrives. Ved at bruge kvantitative data gøres løsningen i stand til, på sigt, at udregne et gennemsnit af hver enkelt spørgsmålskategori. Dog vil denne løsning ikke fokusere på at generere rapporter, men på at det fremadrettet vil være muligt, jf. afsnit

61 InfoPath dummyen er udfærdiget på så kort tid som muligt, fordi den havde til opgave at visualisere et løsningsforslag. Den skulle skabe diskussion, og belyse Bid Office s ønsker for løsningen. Den korte udviklingstid har betydet at den stringente opdeling af løsningen er udskudt til den endelige løsning. Det har vist sig at være omstændeligt at opdele InfoPath dokumenter i flere stykker, dette gennemgås nærmere i Kapitel 7. Den tekstboks, der har været indsat i dummyformen, har ved en fejltagelse været indsat som fuld Rich text kontrol. Det er ikke muligt for InfoPath at håndtere fulde Rich text kontroller, når disse skal udfyldes i en browser 16. Tekstboksen til den uddybende information er fjernet fra InfoPath dummyen under testdeployeringen til MOSS, idet formen indledningsvis er udviklet til at blive udfyldt i en browser. Tekstbokse vil naturligvis være at finde i den endelige løsning, der vil være udviklet til at blive udfyldt i InfoPath klienten Kundeevaluering Anden spørgsmålskategori evaluerer vores kendskab til kunden, om kundens behov har været forstået og løsningen har understøttet disse. Nedenstående figur opsummerer de spørgsmål, der stilles i denne kategori. Figur 20. Win/Loss review Kundeevalueringsudkast i dummyform Som det fremgår af Figur 20, er det samme fremgangsmåde som ved forretningsstrategi. Bemærk også her, at der i den endelige løsning vil være en tekstboks forneden, hvor 16 Yderligere information om InfoPaths Rich text håndtering kan findes på 60

62 uddybende kommentarer kan skrives. Spørgsmålene har til opgave at uddybe NNITs forhold til kunden, samt kundens forhold til NNIT Konkurrentevaluering Tredje spørgsmålskategori omhandler NNITs konkurrenter. Denne kategori skal belyse, hvor godt et kendskab der var til konkurrenter. Figur 21. Win/Loss review konkurrentevalueringsudkast i dummyform Figur 21 opsummerer de spørgsmål, der stilles inden for konkurrentevalueringskategorien Kompatibilitetsevaluering Fjerde spørgsmålskategori forsøger at belyse hvorvidt NNIT havde den tekniske ekspertise til at udvikle løsningen. 61

63 Figur 22. Win/Loss review kompatibilitetsevalueringsudkast i dummyform Som det fremgår af Figur 22, er det med 19 spørgsmål den største kategori i Win/Loss reviewet Risikoevaluering Femte spørgsmålskategori omhandler de risici, der har været forbundet med tilbuddet, og hvorvidt NNIT har været i stand til at håndtere disse. 62

64 Figur 23. Win/Loss review risikoevalueringsudkast i dummyform Der er, som det fremgår af Figur 23, meget få opklarende spørgsmål i denne kategori. Muligvis vil der i denne kategori være belæg for yderligere spørgsmål, dette vil Kapitel 8 være med til at opklare Prisevaluering Sjette og sidste spørgsmålskategori har til opgave at belyse hvorvidt prisen var rigtig. Figur 24. Win/Loss review prisevalueringsudkast i dummyform Prisen har rent erfaringsmæssigt vist sig mange gange at være en afgørende faktor, specielt ved offentlige udbud. I Figur 24 opsummeres de spørgsmål, der stilles i denne kategori Evaluering af opsamlet viden Når spørgsmålskategorierne er gennemgået, vil der være en indsamling af kvalitativ data til at sammenfatte den opsamlede viden. Den opsamlede viden deles op i henholdsvis en intern og en ekstern kategori. Begge vil være i form af en tekstboks, hvor overordnede noter, der ikke hører ind under andre kategorier, kan skrives. 63

65 Figur 25. Win/Loss review udkast til opsamlet viden Dette er ikke en del af dummyformen, men er udarbejdet efter formen er testdeployeret til MOSS. Der stilles spørgsmål til henholdsvis den interne og eksterne håndtering af kunden Fremtidige handlinger Kategorien fremtidige handlinger er ikke så meget en dataindsamling i Win/Loss reviewet, det er mere en huskeliste til brugeren. Det sidste punkt har således til opgave at informere brugeren, eller snarere huske brugeren på at nedenstående punkter skal overvejes. Handlinger på kundeplan, eventuelt opkald til kunden fra salgsledelsen? Organisatoriske ændringer, herunder QMIT eller generel salgsproces? Eventuelle ændringer i den anvendte engagement model 17? Intern rapportering i forbindelse med vundet eller tabt tilbud? Yderligere ændringer? Det er vigtigt at tildele ovenstående handlinger ejerskab, og derigennem sikre en fremadrettet vedvarende forbedringsproces. Den opsamlede viden er ubrugelig uden handlinger som konsekvens heraf. De to sidste kategorier, Evaluering af opsamlet viden og Fremtidige handlinger, kan eventuelt samles til én kategori. 17 Engagement model er et specifikt forretnings term, yderligere information herom kan findes på 64

66 5.1.2 InfoPath databasetilgang InfoPath giver mulighed for at integrere direkte med Microsoft SQL databaser, således kan der integreres direkte med CRM replikeringsdatabasen, jf. afsnit CRM replikeringsdatabaseserveren er navngivet SQLDKBA094, dette er gængs serveretikette i NNITs organisation. Første tre bogstaver repræsenterer servertypen. Dette kunne eksempelvis være APP for applikationsserver, eller SQL for Microsoft SQL server, der er den mest gængse i NNIT. De efterfølgende fire bogstaver repræsenterer placeringen. Dette kunne eksempelvis være DKLY for Danmark, Lyngby, eller DKBA for Danmark, Bagsværd. Hver server tildeles efter servernavnet et fortløbende nummer. Databaseserveren SQLDKBA094 indeholder en enkelt databaseinstans ved navn NNITSIDW, helt præcist står det for NNIT Sales Intelligence Data Warehouse. Det er denne databaseinstans, projektet vil fokusere på. Efter at have testet den indlejrede databasetilgangsfunktionalitet i InfoPath dummyen, viser det sig dog at være lidt af en fiasko rent ydelsesmæssigt. InfoPath henter automatisk alle de tabeller, der skal bruges i fuld størrelse, i stedet for at hente de rækker der er brug for. Dette giver en unødig stor SQL transaktion som InfoPath, meget belejligt, foretager inden formen åbnes, så alle data er til rådighed, når de skal bruges. Det fungerer fint til mindre databaser, men i dette tilfælde indeholder NNITSIDW i skrivende stund 29 tabeller, med tilsammen rækker. Figur 26. Unødig lang ventetid ved brug af InfoPaths interne SQL håndtering Selvom det ikke er alle tabeller, der skal gøres brug af, giver det en unødig lang ventetid på helt op til 15 sekunder, når formes skal loades. Ved at foretage SQL kald til databasen med bagvedliggende C# kode, kan ventetiden reduceres til mindre end et sekund. Derfor vil løsningen ikke gøre brug af den indlejrede databasefunktionalitet, men i stedet håndtere databasetilgangen kodemæssigt. Det har vist sig, efter nærmere eftersyn af NNITSIDW, at flere kolonner indeholder næsten samme information. Samtidig er der ikke opsat nogen constraints på NNITSIDW. Det vil sige, at tabeller ikke har noget tilhørsforhold til hinanden, men er enkeltstående. Normalt vil den administrator, der opretter databasen, sørge for at den ene tabels 65

67 primærnøgle 18 er den andens fremmednøgle. Idet dette ikke er gjort da databasen blev oprettet, kan datakonsistensen ikke garanteres. Nedenstående tabel opsummerer de tabeller NNITSIDW indeholder. Et rødt kryds i nedenstående tabel betyder, at der kan være en primærnøgle tilknyttet, men det er ikke muligt at bruge denne. Et grønt V betyder at tabellen kan indekseres i forhold til andre tabeller, og dermed bruges til at trække data. Tabel 7. Tabeller i NNITSIDW databaseinstansen på SQLDKBA094 serveren Tabelnavn Anvendelse Indeksering (PK) dbo.allocation-am-sa Liste over Account Managers og Sales Area. AccountMan ager dbo.allocation-at-sa- Liste over Account Type, Sales Area og AccountType SS Strategic Segment. dbo.allocation-crm- Indeholder en ufuldstændig liste over N/A Status CRM statusser. dbo.allocation- NNITCD-AM Liste over Account Managers tilknytning til Sales Area. NNITCDAcco untarea dbo.allocation- Liste over interne projekter. N/A Remedy-Projects dbo.allocation- Backup af liste over interne projekter. N/A Remedy-Projects OLD dbo.dimaccount Liste over kunders AccountID faktureringsoplysninger. dbo.dimaccountmana ger Liste over Account Managers initialer. AccountMan ager dbo.dimcountry Liste over landekoder, regioner og CountryCode kontinenter. dbo.dimordertime Liste over ordredatoer, uden OrderDate sammenkobling til specifikke tilbud. dbo.dimorganisation Forældet liste over afdelinger i NNIT. FunctionalAr ea dbo.dimprofitcenter Liste over kreditorafdelinger. ProfitCenter dbo.dimproject Liste over kunder, segmenter, Account ProjectID Managers og generelle projektdetaljer. dbo.dimprojectline Liste over underleverancer på specifikke ProjectLineID projekter. dbo.dimprojectlinesta tus Mangelfuld liste over projektstatusser. ProjectLineSt atus dbo.dimsalesarea Liste over salgssegmenter. SalesSubArea dbo.dimstrategicsegm ent dbo.dimtime Liste over strategiske segmenter. Liste over datoer uden tilhørsforhold til tilbud. StrategicSeg ment Date 18 Yderligere information om primærnøgler kan findes på 66

68 dbo.factrevenue dbo.factsalesorder dbo.facttargetam Liste med faktisk omsatte priser. Indeholder ProjectID kolonne til sammenkobling af andre tabeller. Liste med fastsatte priser ved underskrivelse af tilbud. Indeholder ProjectID kolonne til sammenkobling af andre tabeller. Liste over Account Managers omsætningsmål. Omsætningsmål fordelt over segmenter. N/A (ProjectID kan bruges) N/A (ProjectID kan bruges) N/A dbo.facttargetnnitor N/A der dbo.facttargetnnitre Liste over faktisk omsætning fordelt over N/A venue segmenter. dbo.facttargetsales Omsætningsmål fordelt over afdelinger. N/A dbo.ole DB Tom liste. N/A Destination dbo.revenueinput Liste over kreditorafdelinger. N/A dbo.simpel Liste over Account Managers omsætning, N/A samt salgssegmenter. dbo.targettype Tom Liste. N/A Mange af tabellerne indeholder information, som måske kunne være blevet brugt konstruktivt, men fordi der ikke er opsat constraints til at binde tabellerne sammen, er det ikke muligt. DimProject tabellen indeholder mange informationer, der ligger spredt ud over andre tabeller. Samtidig indeholder den en kolonne ved navn ProjectID, der kan oversættes direkte til det entydige CRM nummer, eller CRM ID. Derfor vil databaseudtræk tage udgangspunkt i DimProject tabellen, som herefter kan sammenkobles med de tabeller, der er markeret med grønt V. Normalt er det dårlig praksis at gøre brug af bindestreg og mellemrum i tabelnavne, fordi det gøres unødigt mere omstændeligt at foretage SQL forespørgsler. Hver tabel, hvor tabelnavnet indeholder bindestreg eller mellemrum, skal have firkantede parenteser omkring, hvis der skal foretages en SQL forespørgsel, eksempelvis som herunder. SELECT * FROM [NNITSIDW].[dbo].[Allocation-Remedy-Projects OLD] Microsoft SQL Tabelsammenkobling I samarbejde med Søren Abildgaard Christensen fra Client Management Operations, jf. Figur 2, er NNITSIDW gennemgået, således at der gøres brug af de rigtige kolonner til dataudtræk. Der gøres brug af nedenstående tabeller. Der er, som tidligere nævnt, ikke opsat constraints på disse, men de sammenkobles via kolonnenavn. 67

69 1 1 * * Figur 27. Sammenkobling af tabeller i NNITSIDW brugt til udtræk af CRM data Som det fremgår af Figur 27 er det kun tabellerne DimProject og DimAccount, der har en primærnøgle, henholdsvis ProjectID og AccountID. Da tabellerne ikke har opsat constraints, kan det ikke garanteres, at et AccountID, der findes i DimProject, også findes i DimAccount. I tilfælde af at tabeldata ikke er konsistente, vil der kastes en fejlmeddelelse. Win/Loss reviewet vil naturligvis ikke kunne levere bedre data end grundlaget i NNITSIDW. I tilfælde af at data i NNITSIDW er inkonsistente, vil brugeren være nødt til selv at udfylde informationer om tilbuddet. Her vil de forklarende tooltips være behjælpelige, jf. Tabel InfoPath administreret kode InfoPath kan ikke selv eksekvere kode, derfor gøres brug af administreret kode 19, eller managed code. Det er en Microsoft terminologi, der i grove træk betyder, at koden eksekveres af Microsoft.NET Common Language Runtime, i stedet for selve operativsystemet. Koden eksekveres virtuelt, som var det et rigtigt operativsystem der udførte det, men det er i virkeligheden Microsoft.NET Common Language Runtime s 19 Yderligere information om managed code kan findes på 68

70 virtuelle maskine. Det er også denne virtuelle maskine, der håndterer hukommelsesallokering og garbage collection 20. Det betyder, at brugeren skal have Microsoft.NET 3.5 framework installeret for at kunne eksekvere Win/Loss reviewets funktioner. Denne pakke ligger frit tilgængelig fra Microsoft på Internettet. Det er dog som udgangspunkt ikke noget medarbejdere i NNIT har installeret. 20 Yderligere information om garbage collection kan findes på 69

71 Kapitel 6 70

72 6 Udviklingsmiljø Ved udviklingsprojekter i NNIT, er der flere miljøer til rådighed, henholdsvis: DEV (Development) DEVtest (Development test) Test Prod (Produktion) Disse fire miljøer udgør hver deres funktion. Udviklingsmiljøet kaldes DEV environment. Det er her den nyest udviklede kode bliver bygget til. Dette miljø er ikke specielt velegnet til test, da der tit forekommer forstyrrelser i form af nye kompileringer af koden. Udviklingsmiljøet bliver hovedsageligt brugt til at kompilere koden, for at se om den kan deployeres til en opsætning svarende til den endelige produktion. For at undgå forstyrrelser, bruges DEVtestmiljøet. Dette miljø er tilgængeligt for test uden forstyrrelser i længere tid end DEVmiljøet. Det er dog som regel ikke muligt at lade en test køre natten over i DEVtestmiljøet, uden et natligt byg overskriver det aktuelle miljø. Det er her Testmiljøet kommer ind i billedet, idet det bruges til eksempelvis regressionstest over flere dage. Samtidig er det ikke unormalt at kunden får lov til at tilgå dette miljø, hvilket bevirker, at der kun bliver lagt kompilationer ud, når NNIT mener de er klar til at blive testet. Produktionsmiljøet er det endelige miljø, hvor løsningen deployeres for at blive taget i brug af kunden. Da dette i NNIT øjemed er et mindre projekt, vil der være et samlet udviklingsmiljø, der indbefatter både DEV-, DEVtest- og Testmiljøet. Løsningen vil løbende blive deployeret til dette samlede udviklingsmiljø, der sikrer at eventuelle uforbederlige skader på NNITs MOSS deployering udelukkes. Produktionsmiljøet, NNITs MOSS deployering, er allerede nu i brug. Derfor skal deployering hertil foretages med forsigtighed. I samarbejde med Back Office, jf. Figur 2, er opstillet en eksakt kopi af Bid Office s teamsite på MOSS. 6.1 Duplikering af Bid Office s MOSS Bid Office s MOSS teamsite viste sig at fylde omkring 20 GB, hvilket er usædvanligt stort. Størrelsen skyldes de mange dokumenter, der ligger disponible for resten af organisationen. Duplikeringen af teamsitet ligger på en virtuel maskine, på en af Back Office s servere. Herunder visualisering af det setup, der er deployeret. 71

73 SQLDKBA094 CRM replikeringsdatabase SHAREIT NNITs MOSS server Dedikeret database til SHAREIT Den rigtige MOSS server, SHAREIT, har tilknyttet en dedikeret databaseserver. CORP Der er gjort brug af bridget networking på OP61234, derved får den virtuelle server sin egen IP adresse. Internet Firewall OP61234 Back Office server VMJCRNMOSS02 Virtuel server VMJCRNMOSS02 indeholder databasen for MOSS deployeringen, der gøres brug af databaseinstans SSPDB_VMJCRNMOSS02. Figur 28. Udviklingsmiljø på CORP netværket Løsningen skal udvikles fra VMJCRNMOSS02, der tilgås gennem Back Office s OP61234 server, jf. Figur 28. Udviklingsmiljøet er kun tilgængeligt via CORP netværket, som er NNITs interne firmanetværk. Det er udelukkende Bid Office s site, der er duplikeret. Derfor har VMJCRNMOSS02 ingen default site, i modsætning til NNITs originale MOSS deployering SHAREIT, jf. Figur 28. Der er opsat intern DNS 21, således at der i browseradresselinjen blot skal skrives SHAREIT for at tilgå NNITs originale MOSS deployering. Default site er Dette gør sig også gældende for VMJCRNMOSS02, men idet det kun er Bid Office s og de underliggende sites, der er duplikeret, er brugere nødt til at tilgå sitet ved at indtaste den fulde URL Uanset hvilken MOSS deployering der tilgås, kan dette kun gøres inde fra CORP netværket. CORP netværket kan tilgås på flere måder, blandt andet via VPN eller Citrix klient. Dog er der ingen mulighed for at tilgå CORP for personer der ikke, enten er ansat i NNIT, eller i Novo Nordisk. Derfor har hverken DTU vejleder Klaus Thiesen eller ekstern censor mulighed for at tilgå løsningen. De komponenter, der er installeret på VMJCRNMOSS02, er kopieret som et image fra SHAREIT serveren. Det betyder, at der ikke har været en egentlig installation af MOSS fra bunden. For at lære den opsætning, der ligger til grund for MOSS deployeringen på VMJCRNMOSS, og for at dokumentere hvordan MOSS deployeres, er et personligt virtuelt servermiljø opstillet. Yderligere information om dette servermiljø kan findes i Appendix Domain Name System (eller Service/Server det er der delte meninger om) sørger for at oversætte IP adresser til læselig tekst, yderligere information kan findes på 72

74 6.2 Anvendelse af miljøer Sandkassemiljøet har været brugt til test af de indlejrede Web Parts i MOSS, og det har været godt med muligheden for at arbejde på en MOSS deployering uden konsekvenser ved fejl. Hvis der har været noget, der kunne ødelægge MOSS deployeringen, har det først været testet på det virtuelt opsatte servermiljø, jf. Appendix 11.5, efterfølgende er det testet på VMJCRNMOSS VMSERVER VMJCRNMOSS02 Virtuel server Dedikeret database SHAREIT til SHAREIT NNITs MOSS server Figur 29. Testrækkefølge, i forbindelse med deployering af InfoPath forms Alle indledende testdeployeringer er udført på VMSERVER2, for at være sikker på at der ikke ville gå noget galt, i tilfælde af at der gik noget tabt, ville det således ikke have betydelige konsekvenser. Der er dog ikke mulighed for at tilgå CRM replikeringsdatabasen SQLDKBA094, jf. Figur 28, idet den ligger på CORP netværket. Derfor er alle tests, der involverer databasetilgang udført på VMJCRNMOSS02. Udover databaseplaceringen er VMJCRNMOSS02 identisk med SHAREIT. Bid Office s Team site fungerer uden undtagelser på præcis samme måde på VMJCRNMOSS02 som på originalen. For MOSS er der ingen forskel på om databasen ligger på den samme fysiske maskine, adsplittelsen er udelukkede af ydelseshensyn. Derfor er deployering til SHAREIT, altså selve produktionsmiljøet som beskrevet i afsnit 6, overflødig indtil selve løsningen er færdig og skal bruges rigtigt. MOSS giver mulighed for at oprette formbiblioteker, der ikke bliver vist i oversigtsmenuen, og derfor er delvist skjult for brugere. Selvom bibliotekerne er skjulte, er der mulighed for at bruge dem ved at indtaste stien til dem direkte. Derved kan laves en testdeployering til SHAREIT, hvor kun de brugere, der har et direkte link, har mulighed for at teste løsningen. Senere kan det skjulte Form bibliotek ændres således, at det vises i oversigtsmenuen. 73

75 Kapitel 7 74

76 7 Implementering 7.1 Løsningens datastrøm Det er vigtigt at forstå hvordan løsningen opererer, før de enkelte dele forklares i dybden. Herunder er skitseret det forløb data skal igennem, hver gang et Win/Loss review udfyldes. Microsoft Office Sharepoint Server 2007 CRM replikeringsdatabase Bid Office Win/Loss review formbibliotek Databaseserver Indsendte Win/Loss review Skræddersyede views Database 8) Indsend til MOSS 2) Klik på New Win/Loss review 3) Åbn Win/Loss review 5) Indsaml information på CRM nummer 6) Send information retur og populér data Bruger computer Internet Explorer InfoPath 2007 klient (åbnes automatisk) 1) Tilgå Win/ Loss reivew formbibliotek 4) Indtast CRM nummer 7) Udfyld review og indsend Figur 30. Datagennemløb for løsning Ovenstående beskriver et forløb fra oprettelse til indsendelse. 7.2 Opbygning af InfoPath form Win/Loss reviewet er opbygget i Visual Studio 2008, idet felter tilgås programmatisk. I stedet for at bruge InfoPath til at opsætte formens layout, kan det gøres direkte i Visual 75

77 Studio Derved er alt samlet i et udviklingsmiljø. Figur 31. InfoPath form design i Visual Studio 2008 Når der arbejdes med InfoPath forms i Visual Studio 2008, vises der yderligere i menulinjen de menupunkter, der optræder i InfoPath Navngivning af felter De felter, der indsat på formen, er alle navngivet således, at de er lette at identificere programmatisk. 76

78 Figur 32. Alle felter i Win/Loss review formen Alle felter i den bagvedliggende XML er opbygget som en træstruktur. Herunder er XML opbygningen vist. <my:myfields...> <my:generelinfo> <my:crm></my:crm> <my:projectdescription></my:projectdescription> <my:keycontact></my:keycontact>... <my:notesbasicinfo></my:notesbasicinfo> </my:generelinfo> <my:businessstrategy> <my:businessstrategyq1></my:businessstrategyq1>... <my:notesbusinessstragegy></my:notesbusinessstragegy> </my:businessstrategy>... <my:futureactions> <my:notesfutureactions></my:notesfutureactions> </my:futureactions> </my:myfields> For at tilgå de enkelte felter programmatisk, gøres brug af DOM eller Document Object Model. DOM er en programmerings interface specifikation, udviklet af World Wide Web 77

79 Consortium (W3C) 22. DOM tillader at HTML og XML dokumenter tilgås programmatisk, som kontroller på en Windows form. I InfoPath 2003 blev XDocument sammen med VSTA faciliteret, men i InfoPath 2007 faciliteres XPathNavigator sammen med VSTO for at tilgå InfoPathfomens DOM. Tilgangen ved hjælp af XPathNavigator bliver yderligere forklaret i afsnit Sektionsopdeling Hver reviewkategori, jf. Figur 17, er indrammet i sektioner. Det er fordi der i InfoPath er flere muligheder for enten at vise eller skjule sektioner. Der kan opsættes betinget formatering, således at en sektion vises, hvis en given betingelse er opfyldt. Der er mange muligheder, eksempelvis kan opstilles en regel for, hvornår sektionen skal vises eller skjules, tekst kan markeres som fed eller farves, eller muligheden for at slette indtastet tekst kan afvises. Figur 33. Egenskaber for sektioner i InfoPath 22 W3C er forløber for internetstandarder, mere information kan findes på 78

80 Løsningen gør brug af ni sektioner, hvoraf det kun er den første sektion, der vises når formen åbnes. Hver enkelt af de ni sektioner vises alt efter, hvad den skjulte variable txtpagecounter er sat til, jf. Figur 32. Hver sektion er tildelt et nummer, og efterfølgende er opstillet betinget formatering, således at sektionen kun vises hvis txtpagecounter er lig med sektionens tildelte nummer. Figur 34. Betinget formatering af sektioner På den måde er det muligt at hjælpe brugeren igennem formen ved hjælp af en Næsteog Tilbageknap. Der er anførselstegn omkring ettallet i Figur 34, fordi det ikke er en integer, men en string, der gøres brug af. I InfoPath er det ikke muligt at oprette en integer eller en string, som der er i den bagvedliggende C# kode. Der kan derimod oprettes felter, der indeholder datatypen string, og som ikke vises på formen. Når brugeren er færdig med at indtaste information under en sektion, kan der trykkes på Næste, hvorefter en bagvedliggende C# metode bliver kaldt. Herunder er den kode der bliver brugt skitseret. public void InternalStartup() { // Add the eventmanagers. ((ButtonEvent)EventManager.ControlEvents["NextButton"]). Clicked += new ClickedEventHandler(NextButton_Clicked); ((ButtonEvent)EventManager.ControlEvents["PreviousButton" ]).Clicked += new ClickedEventHandler(PreviousButton_Clicked); } public void NextButton_Clicked(object sender, ClickedEventArgs e) { IncrementPC(); } public void PreviousButton_Clicked(object sender, ClickedEventArgs e) { DecrementPC(); } public void IncrementPC() { XPathNavigator xndoc = MainDataSource.CreateNavigator(); XPathNavigator PageCounter = xndoc.selectsinglenode ("/my:myfields/my:hiddencontrols/my:txtpagecounter",this. 79

81 NamespaceManager); PC = Convert.ToInt32(PageCounter.Value) + 1; PageCounter.SetValue(PC.ToString()); // For debugging purposes // MessageBox.Show(PageCounter.Value); } public void DecrementPC() { XPathNavigator xndoc = MainDataSource.CreateNavigator(); XPathNavigator PageCounter = xndoc.selectsinglenode ("/my:myfields/my:hiddencontrols/my:txtpagecounter", this. NamespaceManager); PC = Convert.ToInt32(PageCounter.Value) - 1; PageCounter.SetValue(PC.ToString()); // For debugging purposes // MessageBox.Show(PageCounter.Value); } Som det fremgår af ovenstående kodestump, opsættes der først eventhandlers til at håndtere når en knap på InfoPath formen bliver trykket. Hvis brugeren trykker Næste, vil metoden IncrementPC kaldes gennem metoden PreviousButton_Clicked. I metoden IncrementPC, oprettes et XPathNavigator 23 element, der giver mulighed for at tilgå den bagvedliggende XML. Der oprettes en direkte reference til txtpagecounter noden i XML dokumentet, således at den kan ændres. PageCounter sættes lig med txtpagecounter, og efter en konvertering til integer, inkrementeres denne og gemmes i PC. PC konverteres efterfølgende til string og skrives ind i PageCounter, der derved ændrer værdien i den bagvedliggende XML. Derved kan skiftes mellem sektioner ved at bruge Tilbage- eller Næsteknappen, hvilket opdeler formen som en proces Indsendelse af form til MOSS Formen skal efter eller under udfyldelsen, indsendes til MOSS. Efter at have vist dummyformen til Bid Office, er det besluttet at hver form skal gemmes under kundenavnet, jf. afsnit Til at starte med er udviklet kode til at gemme formen på MOSS, men brugen af denne er efterfølgende undladt 24. Efter udviklingen af indsendelseskoden er der konfereret med Mica Roswall Petersen, MROP, fra e solutions, jf. Figur 2. MROP har tidligere været tilknyttet et projekt, hvor der skulle udvikles til InfoPath og kunne vise en langt smartere måde at indsende koden på. InfoPath har en indbygget indsendelsesfunktionalitet, der gør det muligt at indsende formen direkte til et formbibliotek på MOSS. 23 XPath er et sprog til at adressere dele af XML dokumenter, yderligere information kan findes på 24 Koden til indsendelse kan findes på den vedlagte CD. 80

82 Figur 35. Egenskaber for knapper i InfoPath tillader et antal skræddersyede handlinger Hver knap i InfoPath har mulighed for at udføre to indlejrede funktioner, henholdsvis indsendelse og opdatering af formen. Derudover er der mulighed for at gøre brug af regler eller skræddersyet kode. Figur 36. Indsendelses optioner med mulighed for direkte indsendelse til MOSS InfoPath giver mulighed for at sende formen som henholdsvis , til et Sharepoint dokumentbibliotek, til en Web service, til en Web server via HTTP, til et andet hosting miljø eller til en forbindelse fra et dataforbindelsesbibliotek. Samtidig er det muligt at fjerne indsendelsesmuligheden fra menulinjen i InfoPath, og derved tvinge brugere til at bruge knappen på formen. Ved at fjerne menulinjens indsendelsesmulighed, er det kun muligt for brugeren at gemme formen direkte i formbibioteket på MOSS, i stedet for lokalt på harddisken, jf. Figur

83 7.2.4 CRM integration I løsningen gøres brug af TableAdaptors til at udtrække information fra SQLDKBA094, informationen indsættes herefter i en DataTable. Herunder er koden til oprettelse af begge skitseret. // Customor Relationship Management number int CRM; // Create initial Table Adapters to retrieve // information from the CRM database NNITSIDWDataSetTableAdapters.ReviewTableAdapter t1ta = new WR02.NNITSIDWDataSetTableAdapters.ReviewTableAdapter(); NNITSIDWDataSet.ReviewDataTable t1dt = new NNITSIDWDataSet.ReviewDataTable(); Herover oprettes t1ta og t1td, henholdsvis TableAdaptor og DataTable. TableAdaptors er en rigtig god måde at håndtere tilgangen til SQL databaser, idet der er mulighed for at oprette direkte metoder til at udføre SQL transaktioner. De hentede data kan indsættes direkte i DataTables og efterfølgende bearbejdes som strongly typed. try { t1dt = t1ta.getdata(crm); } catch (Exception timeout) { MessageBox.Show(timeout.Message); } Herover vises hvordan data hentes i forhold til det indtastede CRM nummer og lægges ind i DataTable d1dt. Når dette er gjort, hentes første række af datatabellen ind i t1row. Koden hertil er vist herunder. NNITSIDWDataSet.ReviewRow t1row = (NNITSIDWDataSet.ReviewRow)t1dt.Rows[0]; ReviewRow, som fremgår af ovenstående kodestump, bruges til at trække informationer ud af flere tabeller og svarer til et view 25. SQL koden gennemgås senere i afsnit Hvis rækken, der indhentes, indeholder data, kan udfyldelsen af felter begynde Automatisk udfyldelse af InfoPath felter Udfyldelse af felter på InfoPath formen sker ved hjælp af XPathNavigator objekter, der tilgår den bagvedliggende XML og ændrer denne. Først oprettes XPathNavigator objekter for hver enkelt felt på formen. Nedenstående kode udfører dette. // Navigator objects for the infopath controls on the first page, 25 Yderligere information om SQL views kan findes på 82

84 // the XPathNavigator objects must be in this method to function // properly XPathNavigator mycrm = xndoc.selectsinglenode ("/my:myfields/my:generelinfo/my:crm", this.namespacemanager); XPathNavigator mycustomer = xndoc.selectsinglenode("/my: myfields/my:generelinfo/my:customer", this.namespacemanager); XPathNavigator mysalesstage = xndoc.selectsinglenode("/my: myfields/my:generelinfo/my:salesstage", this.namespacemanager); XPathNavigator mysalesstatus = xndoc.selectsinglenode("/my: myfields/my:generelinfo/my:salesstatus", this.namespacemanager); XPathNavigator mycontactperson = xndoc.selectsinglenode("/my: myfields/my:generelinfo/my:projectdescription", this.namespacemanager); XPathNavigator mykeycontact = xndoc.selectsinglenode("/my: myfields/my:generelinfo/my:keycontact", this.namespacemanager); XPathNavigator mystrategicsegment = xndoc.selectsinglenode("/my: myfields/my:generelinfo/my:strategicsegment", this.namespacemanager); XPathNavigator mystrategicsubsegment = xndoc.selectsinglenode ("/my:myfields/my:generelinfo/my:strategicsubsegment", this.namespacemanager); XPathNavigator mynumberofrowsincrmid = xndoc.selectsinglenode ("/my:myfields/my:generelinfo/my:numberofrowsincrmid", this.namespacemanager); XPathNavigator mytotal = xndoc.selectsinglenode("/my: myfields/my:generelinfo/my:total", this.namespacemanager); XPathNavigator myprojectsegment = xndoc.selectsinglenode ("/my:myfields/my:generelinfo/my:projectsegment", this.namespacemanager); XPathNavigator myprojectdescription = xndoc.selectsinglenode ("/my:myfields/my:generelinfo/my:projectdescription", this.namespacemanager); XPathNavigator myam = xndoc.selectsinglenode ("/my:myfields/my:generelinfo/my:am", this.namespacemanager); XPathNavigator mytechnology = xndoc.selectsinglenode("/my: myfields/my:generelinfo/my:technology", this.namespacemanager); XPathNavigator mysalesresponsible = xndoc.selectsinglenode ("/my:myfields/my:generelinfo/my:salesresponsible", this.namespacemanager); XPathNavigator myprojectresponsible = xndoc.selectsinglenode ("/my:myfields/my:generelinfo/my:projectresponsible", this.namespacemanager); Dette er de felter der skrives til i Win/Loss reviewet. Efter oprettelsen af XPathNavigator objekterne, kan felterne tilgås som almindelige kontroller i C# koden. Herunder er koden skitseret. try { NNITSIDWDataSet.ReviewRow t1row = (NNITSIDWDataSet.ReviewRow)t1dt.Rows[0]; if (t1row!= null) { // Clear all fields to make a fresh start :) mycustomer.setvalue(""); mysalesstatus.setvalue(""); mysalesstage.setvalue(""); 83

85 mykeycontact.setvalue(""); myprojectsegment.setvalue(""); mystrategicsubsegment.setvalue(""); myprojectdescription.setvalue(""); mynumberofrowsincrmid.setvalue(""); mytotal.setvalue(""); mytechnology.setvalue(""); myam.setvalue(""); mysalesresponsible.setvalue(""); myprojectresponsible.setvalue(""); // The fields that are automatically filled out in the form // is surrounded by try-catches, so if an exception is // thrown, the subsequent fields are still filled out //First line in the InfoPath form try {mycustomer.setvalue(t1row.accountname.tostring());} catch { } try {mysalesstatus.setvalue(t1row.salesstatus. ToString());} catch { } try {mysalesstage.setvalue(t1row.salesstage.tostring());} catch { } //Second line in the InfoPath form try {mykeycontact.setvalue(t1row.contactperson. ToString());} catch { } try {myprojectsegment.setvalue(t1row.strategicsegment. ToString());} catch { } try {mystrategicsubsegment.setvalue(t1row. StrategicSubSegment.ToString());} catch { } //Third line in the InfoPath form try {myprojectdescription.setvalue(t1row. ProjectDescription.ToString());} catch { } try {mynumberofrowsincrmid.setvalue(t1row. NumberOfRowsInCRMID.ToString());} catch { } try {mytotal.setvalue(t1row.total.tostring());} catch { } //Fourth line in the InfoPath form try {mytechnology.setvalue(t1row.technology.tostring());} catch { } //Fifth line in the InfoPath form try {myam.setvalue(t1row.accountmanager.tostring());} catch { } try {mysalesresponsible.setvalue(t1row.salesresponsible. ToString() );} catch {} try {myprojectresponsible.setvalue(t1row. ProjectResponsible.ToString());} catch {} } else { MessageBox.Show("Value was null"); } } catch (System.IndexOutOfRangeException ioof) { // If there is no result on the query, // the CRM/ProjectID number could not be found. 84

86 MessageBox.Show("The CRM-ID can not be found in Multimark\n Are you sure you typed the correct CRM-ID?"); // MessageBox.Show("The current CRM-ID can not // be found in Multimark\n" + ioof.message); } Til at begynde med tjekkes om den række, der hentes ind, indeholder data. Hvis rækken indeholder data, ryddes felterne som det første for foregående værdier. Således vil tidligere værdier ikke få lov at blive stående, i tilfælde af manglende data i CRM systemet. Dette er opdaget ved test med Søren Abildgaard Christensen, og er yderligere beskrevet i Kapitel 8. Når felterne er tømte, kan de nye værdier indskrives. Hver dataindsættelse er omklamret af en try-catch sætning, i tilfælde af at SQLDKBA094 ikke indeholder nogen data i den pågældende kolonne. Således vil feltet i Win/Loss reviewet forblive tomt, og der vil hoppes videre i koden til næste dataindsættelse. Hvis t1row ikke indeholder data, udskrives en fejlmeddelelse til brugeren, hvor der bliver spurgt om det korrekte CRM nummer er indtastet SQL kode til ReviewRow ReviewRow samler som tidligere nævnt flere tabeller, og er udviklet løbende. Gennem flere iterationer har koden slutteligt ramt det, der er præcis er brug for. Herunder er den endelige SQL kode opremset. SELECT TOP (1) DimProject.ProjectID, DimProject.ProjectDescription, DimProject.SalesStage, DimProject.SalesStatus, DimProject.AccountManager, DimProject.SalesResponsible, DimProject.ProjectResponsible, DimProject.DeliveryManager, DimProject.Technology, DimProject.PersonID, DimProject.ContactPerson, DimAccount.AccountName, DimAccount.AccountType, DimAccount.StrategicSegment, DimAccount.StrategicSubSegment, (SELECT COUNT(*) AS Expr1 FROM FactSalesOrder WHERE (ProjectID AND (OrderEntryAmount IS NOT NULL)) AS NumberOfRowsInCRMID, (SELECT SUM(OrderAmount) AS total FROM FactSalesOrder AS FactSalesOrder_1 WHERE (ProjectID AND (OrderAmount IS NOT NULL)) 85

87 AS total FROM DimProject INNER JOIN DimAccount ON DimProject.AccountID = DimAccount.AccountID WHERE (DimProject.ProjectID Top(1) er en ekstra sikring såfremt SQL sætningen skulle returnere flere end én række på det pågældende CRM nummer. Top() er ækvivalent med mysqls Limit() sætning, og begrænser altså antallet af returnerede resultater. Efter mange forsøg med andre SQL sætninger er denne sikring indsat, idet indholdet af SQLDKBA094 ikke kan garanteres. Hvis der er en fejl i datagrundlaget, vil brugeren således ikke få en SQL undtagelse, men blive adviseret herom. Efter de første valgte kolonner, henholdsvis fra DimProject.ProjectID til DimAccount.StrategicSubSegment, er indsat to indlejrede Select sætninger. Disse har til opgave at optælle det antal delleveringer, der er under det pågældende CRM nummer, samt tælle prisen på hver enkelt dellevering op og returnere en er det CRM nummer, der bruges i den pågældende SQL forespørgsel. Både SQL- og C# koden understøtter CRM numre med flere end de normale fem cifre, og fremtidssikrer altså løsningen mod højere CRM numre. 7.3 MOSS deployering InfoPath forme kan deployeres direkte til MOSS fra Visual Studio Under design opgaver på InfoPath menuen kan vælges at offentliggøre formen. Figur 37. InfoPaths offentliggørelsesdialog i Visual Studio 2008 Som det fremgår af Figur 37, er der mulighed for at offentliggøre formen direkte til en Sharepoint server, hvilket er præcis det, som løsningen skal understøtte. 86

88 Figur 38. Specificering af formbibliotek InfoPaths offentliggørelsesdialog URL adressen på den pågældende MOSS installation indtastes, hvorefter InfoPath selv finder formbiblioteket, såfremt dette er tilgængeligt på serveren. Figur 39. Specificering af bibliotekstype i InfoPaths offentliggørelsesdialog Det var oprindeligt tiltænkt at brugeren skulle udfylde formen direkte i browseren, men som beskrevet i afsnit 5.1 var dette ikke muligt. Derfor er formen nødt til at blive deployeret som dokumentbibliotek, som vist på Figur

89 Figur 40. Valg af eksisterende formbibliotek i InfoPaths offentliggørelsesdialog Når formbiblioteket er valgt, kan der vælges hvilke felter i InfoPath formen der skal gøres disponible som kolonner i formbiblioteket. Det er en rigtig god feature, idet alle felter, samt rækkefølgen på disse, frit kan vælges. Figur 41. Opsætning af kolonner i InfoPath offentliggørelsesdialog Løsningen gør brug af henholdsvis kundenavn, CRM nummer, projekttitel, projektbeskrivelse, AM, BM, Projektstatus (vundet, tabt eller pipeline) og pris. Efter kolonnerne er opsat, offentliggøres formen. I formbiblioteket ændres rettigheder, således at brugere ikke har mulighed for at oprette nye mapper. Som udgangspunkt har formbiblioteker også mulighed for at indeholde andre filtyper. Derfor ændres bibliotekets indholdstype, således at biblioteket udelukkende er i stand til at indeholde InfoPath forms. Til sidst ændres navn og beskrivelse for oprettelse af nye forme, således at brugeren ikke er i tvivl om at det er et nyt Win/Loss review, der oprettes, når der trykkes på New. 88

90 Figur 42. Ændring af menulinje i formbibliotek, øverst vises udgangspunkt og nederst vises resultat Sammen med den forklarende hjælpetekst, jf. afsnit 5.1, vil det fremgå intuitivt for brugeren, hvordan et nyt Win/Loss review skal oprettes. Når disse indstillinger én gang er oprettet på MOSS, kan InfoPath forme deployeres fra Visual Studio, uden at opsætningen igen skal ændres på MOSS. 89

91 Kapitel 8 90

92 8 Test Den i projektet valgte teststrategi er femdelt, i form af test på forskellige niveauer. 1. Der er gennem hele projektforløbet udført iterative tests, hver gang, der er udviklet ny kode og løsningen er deployeret 26. Disse tests er udført før de resterende tests, men beskrives sidst i nærværende kapitel, da de er uden for kontekst for de egentligt anvendte testmetoder. 2. Efter færdigudvikling er udført stresstest 27, før brugere fik adgang til løsningen. Stresstest har til opgave at sikre, at en applikation fungerer stabilt selv, under unormale forhold. 3. Derefter er udført systemtest 28 med fokus på om systemets komponenter virker korrekt sammen, og at systemet honorerer de i projektet opstillede krav. 4. Efter endt systemtest er udført brugeraccepttest i form af interview efter tænke højt princippet (Munk & Mørk, 2002). 5. Slutteligt er udført Black Box test 29, hvor systemet anvendes og resultater gennemses kritisk. Den forudgående udvikling af prototype, samt anvendelsen af flere testmetoder er med til at højne applikationens anvendelighed, samt eliminere forekomster af fejl. 8.1 Stresstest Denne test havde til opgave at finde så mange fejl som muligt, ved fuldstændig vilkårligt at trykke på alt, hvad der kunne trykkes på. Der er ikke opstillet nogen testbeskrivelse, derimod er trykket flere gange på den enkelte kontrol, indtastet flere CRM numre lige efter hinanden, indsendt samme form flere gange etc.. Det er en rigtig god testmetode til at komme rund i kanterne af systemet, og se at alt fungerer efter hensigten. Udover formens funktioner er InfoPath funktioner afprøvet. Blandt de afprøvede funktioner kan nævnes nedenstående. Afsendelse af form i Ændring af kopi med efterfølgende indsendelse til formbibliotek Arkivering af lokal kopi Ændring af lokal kopi med efterfølgende indsendelse til formbibliotek 26 Denne specifikke testmetode kaldes smoke test, yderligere information herom kan findes på 27 Yderligere information om stresstest kan findes på 28 Yderligere information om systemtest kan findes på 29 Yderligere information om Black Box test kan findes på 91

93 Alle ovenstående tests blev udført korrekt. Derudover blev der indsat store mængder tekst i notefelter, hvilket løsningen fint understøtter. 8.2 Systemtest Test af løsningen med forskellige credentials har vist sig at afsløre en midlertidig begrænsning. Det viser sig, at der i hele Novo Nordisk er en softwareudrulningspolitik, som NNIT er underlagt. Denne politik forhindrer installation af Microsoft Office 2007, førend eksisterende systemer er opdateret til at håndtere den nye Officepakke. Det ligger dog den enkelte bruger frit for selv at installere Office 2007, eller enkelte programmer fra Office NNIT skelner mellem to forskellige typer computere, enten OL eller LC, der står for henholdsvis Open Laptop og Laptop Closed. Som navnet antyder er administratorrettigheder kun tilgængelige på de åbne computere. Som udgangspunkt har medarbejdere i både Bid Office og Client Management lukkede computere. Installation af programmer på lukkede computere foregår gennem Novo Nordisk helpdesk. Denne begrænsning er ikke opdaget tidligere, idet hele e solutions afdelingen har Office 2007 installeret og har åbne computere. Tidshorisonten for installationen af Office 2007 i resten af NNIT er endnu ikke fastlagt. Efter at have konfereret med Bid Office Manager Nick Olsen er det konkluderet at brugere ved udfyldelse af Win/Loss review vil være nødsaget til enten at låne en computer med InfoPath 2007 installeret, eller ringe til Novo Nordisk helpdesk der vil være behjælpelige med installationen. Velkomstbeskeden i formbiblioteket på MOSS, jf. afsnit 7.2, er ændret således at brugeren nu har et direkte link til både.net 3.5 Framework på Microsofts site, og til en enkeltstående installation af InfoPath 2007 på det interne CORP netværk. Systemtesten er grundet ovenstående problematik udført fra VMJCRNMOSS02 for de brugere der ikke har haft InfoPath 2007 installeret. Det kunne også være en midlertidig løsning at have en server med Remote Desktop tilgængelig, hvorpå InfoPath 2007 var installeret. Da ville brugere kunne logge på denne server og udfylde løsningen på denne måde, indtil Office 2007 installationen blev rullet ud til hele NNIT. 92

94 Tabel 8. Systemtest med forskellige bruger credentials Bruger credentials Bruger har adgang til formbibiliotek på MOSS (VMJCRNMOSS02) Bruger har mulighed for at åbne InfoPath form Bruger kan udtrække fra database Bruger kan indsende form til MOSS Kommentarer JCRN BAPH NIOL ARRO LBW RMIC MGVN Alt fungerer efter hensigten. Bruger har kun mulighed for at åbne Win/Loss review fra VMJCRNMOSS02. Brugeren har en lukket computer, hvor det ikke er muligt at installere InfoPath Bruger har en åben computer, og det er muligt at installere både InfoPath 2007 og.net 3.5 Framework. Udtræk fra database er fejlet, jf. afsnit for yderligere forklaring. Bruger har kun mulighed for at åbne Win/Loss review fra VMJCRNMOSS02. Efter installation af.net 3.5 Framework kan bruger problemfrit bruge løsningen. Bruger har kun mulighed for at åbne Win/Loss review fra VMJCRNMOSS02. Bruger har kun mulighed for at åbne Win/Loss review fra VMJCRNMOSS02. Efter endt test kan det konkluderes at løsningens datastrøm, jf. Figur 30, fungerer efter hensigten. Testen afslører ligeledes, at tilgangen til VMJCRNMOSS02 kan virke træg, hvis denne har stået ubrugt i længere tid, da serveren derved træder i dvaletilstand NIOL test, fejlbeskrivelse Efter endt installation af InfoPath 2007 samt.net 3.5 Framework, kunne brugeren fint oprette nye Win/Loss reviews fra formbiblioteket. Det var dog ikke muligt at lave databaseudtræk, og InfoPath klienten leverede ingen fejlmeddelelse overhovedet. Eventloggen på både den lokale computer og VMJCRNMOSS02 leverede ligeledes ingen fejlmeddelelse. Ved at trykke på Next kom dog en mere sigende fejlmeddelelse, der henledte opmærksomheden på, at den bagvedliggende kode ikke kunne eksekveres. 93

95 Figur 43. Fejlmeddelelse ved NIOL systemtest Request Failed kan betyde flere ting, manglende forbindelse, utilstrækkelige rettigheder for den pågældende bruger eller programkode. Første mulighed kan udelukkes, idet der udmærket kan etableres forbindelse til løsningen fra samme computer med andre credentials. Fejlen skyldes derfor et sikkerhedsproblem. Egenskaberne for formen er ændret i Visual Studio. Figur 44. Form egenskaber i Visual Studio, ændring af sikkerhedsniveau Sikkerhedsniveauet i formen er ændret fra at være automatisk defineret, til som udgangspunkt at have adgang på domæneniveau. Brugere kan dog sætte eget sikkerhedsniveau i InfoPath klienten, og overskrive det foruddefinerede sikkerhedsniveau i InfoPath formen. NIOL har forklaret, at der gennem en længere periode er kommet en fejlmeddelelse både ved opstart og når computeren er lukket ned. Denne fejlmeddelelse adviserer om at der er en fejl med Microsoft.NET Common Language Runtime, der eksekverer koden på den lokale computer, jf. afsnit

96 Der er således tale om en konfiguration/installationsfejl på brugercomputeren, hvilket løsningen naturligvis ikke kan tage højde for. Løsningen er testet på tre uafhængige computere, henholdsvis LBWs, VMJCRNMOSS02 og undertegnedes, uden komplikationer. På VMJCRNMOSS02 er endda testet med flere credentials. 8.3 Brugertest Brugere har selv fået lov til at anvende løsningen, hvor notater og erfaringer løbende er skrevet ned. De efterfølgende underafsnit opremser udelukkende brugernes holdninger og synspunkter Bedømmelse af Nick Olsen, NIOL Interview udført tirsdag d. 15. april 2008, reference CRM nummer Første kommentar omhandlede feltet Additional notes about the project. NIOL mener ikke, at dette felt er nødvendigt, idet brugeren ikke ved hvad der kommer efterfølgende. Hvis der er mulighed for at indtaste flere oplysninger senere, vil dette felt være overflødigt. Ligeledes mente NIOL at antallet af leveringer, altså feltet Deliveries, var overflødigt. NIOL bemærkede, at stavekontrollen var på dansk. Dette er dog et opsætningsspørgsmål i den enkelte brugers InfoPath opsætning, og kan ændres på samme måde som i Word. Under Forretningsstrategi mente NIOL, at spørgsmål tre skulle ændres fra Our win/loss probability calculation was 60/40? til We had a win probability higher than 50 %?. Under Kundebedømmelse mente NIOL at starten af spørgsmålene så vidt muligt skulle ændres fra We knew/we had til Knowledge of. Samtidig burde spørgsmål ni We were not unknown to the customer? i kundeevalueringen ændres. Under Risikobedømmelse mente NIOL, at spørgsmål fire There was no risk that we would not be able to deliver within budget? burde ændres. NIOL mente, at hele afsnittet Evaluering af opsamlet viden, kunne fjernes. Generelt mente NIOL, at der var for mange spørgsmål. Helst skulle der maksimalt være 30 spørgsmål. Desuden kunne NIOL godt tænke sig, at der var mulighed for at indtaste antallet af brugte timer, mens projektet har været under CRM status 25, jf. Tabel 5. Samt muligheden for at indtaste win/loss sandsynligheden ved tilbudsskrivningsstart og ved aflevering af tilbud Ændringer efter interview Efter at have konfereret med BAPH er det besluttet at feltet Additional notes about the project bør være der, så brugeren har mulighed for at indtaste supplerende information om tilbuddet. Feltet til angivelse af antallet af delleverancer Deliveries er udeladt fra formen, der er dog ikke ændret i SQL koden til at hente antallet af delleverancer. Det betyder at der stadig er mulighed for at skive denne information, den er blot udeladt fra formen. 95

97 Spørgsmålet Our win/loss probability calculation was 60/40? til We had a win probability higher than 50 %?. Spørgsmålet We were not unknown to the customer? er ændret til How well did the customer know us?. Spørgsmålet There was no risk that we would not be able to deliver within budget? er ændret til Ability to deliver within budget?. Afsnittet Evaluering af opsamlet viden er bibeholdt Bedømmelse af René Michelsen, RMIC Interview udført tirsdag d. 22. april 2008, reference CRM nummer RMIC var positivt overrasket over løsningens tilgængelighed på MOSS, samt den umiddelbare og intuitive brugergrænseflade løsningen præsenterer. Efter at have indtastet et specifikt CRM nummer og udfyldt information, kunne RMIC godt ønske integration med Microsoft Active Directory. Således at feltet Review members kan tjekke de indtastede initialer og returnere navne. Fra januar 2008 er (BAPH, Lost template v2.doc, 2008) anvendt til Win/Loss review. Til sammenligning er løsningen meget mere brugervenlig opbygget, fordi den er lettere og mere enkel at udfylde, og indtastningen af tekst er bragt til et minimum. RMIC pointerede, at en skalabedømmelse af de enkelte spørgsmål måske ikke var det, BAPH havde i tankerne under udarbejdelsen af skabelonen. Eventuelt kunne der være flueben til afkrydsning ud for hvert spørgsmål, sammen med skalabedømmelsen. Under spørgsmålskategorien Business strategy mente RMIC, at spørgsmålet We had clear reasons to do business with this customer? var snørklet i forhold til at bedømme det på en skala. Under Capability assessment fandt RMIC overskriften We were able to do the job? mindre sigende, i forhold til om dette omhandlede selve projektet eller tilbuddet. Dette bør ændres til Were NNIT in fact able to deliver the solution?. Under samme spørgsmålskategori argumenterede RMIC for at spørgsmålet We had the required skills, people and resources? favner meget bredt. Dette spørgsmål kan eventuelt deles op i flere spørgsmål. Endvidere bed RMIC, i samme spørgsmålskategori, mærke i at to spørgsmål mindede meget om hinanden, We offered a complete solution that fit the customer s technical requirements? og We offered a standard solution that appealed to the customer?, disse kunne måske kunne formuleres mere præcist. Efter nærmere overvejelse, kom RMIC dog til den konklusion, at der var en nuanceforskel mellem de to spørgsmål. Der var ikke yderligere kommentarer til de efterfølgende spørgsmålskategorier. RMIC mente grundlæggende, at det var en rigtig god løsning, fordi den var lettilgængelig og let at udfylde. 96

98 Ændringer efter interview Efter at have konfereret med BAPH, er intentionerne bag skabelonen klarlagt. Ifølge BAPH er en skalabedømmelse bedre, idet den er i stand til at give et mere detaljeret billede af udfaldet. Hvis et enkelt spørgsmål har været udslagsgivende, kan dette anføres i noterne til den enkelte spørgsmålskategori. Derfor er der ikke oprettet flueben til de enkelte spørgsmål. Spørgsmålet We had clear reasons to do business with this customer? er ændret til How well defined were our reasons to do business with this customer?, for bedre at understøtte skalabedømmelse. Overskriften Were we able to do the job? er ændret til Were NNIT in fact able to deliver the solution? Bedømmelse af Birgitte Stage Adolphsen, BAPH Interview udført fredag d. 28. april 2008, reference CRM nummer BAPH havde ingen problemer med at oprette et nyt Win/Loss review, oprettelsen forekom intuitivt fra MOSS. Da formen var åbnet, indtastede BAPH CRM nummer adskilt med punktum. Løsningen understøtter ikke, at CRM numre indtastes som , idet der forventes et element af typen string. Der kommer en sigende fejlmeddelelse ved forkert indtastning, og det er sammen med BAPH konkluderet, at yderligere forklaring ikke er nødvendig. BAPH spurgte ind til, hvorvidt indtastede initialer i feltet Win/Loss review members skulle adskilles med komma eller semikolon. Feltet udfyldes på samme måde, som når flere modtagere skrives ind i Outlook, og skal således adskilles med semikolon. Ved at integrere med AD vil adskillelsen af brugerinitialer lettes, idet brugernavne vises når initialer er indtastet. Der herskede tvivl fra BAPHs side, om hvorvidt det var nødvendigt at trykke på Save form undervejs. Dette er ikke forklaret i selve formen, men i stedet er det forklaret i formbiblioteket, jf. afsnit 5.1. I spørgsmålskategorien Pricing assessment mente BAPH at spørgsmålet We offered an unrealistically low price to win the contract er kompliceret i forhold til bedømmelse på en skala, hvor fem er bedst. Det forekommer ikke specielt positivt at sænke prisen betydeligt for at vinde et tilbud, men spørgsmålet lægger op til at give en høj bedømmelse netop hvis det var tilfældet. Generelt mente BAPH, at indtastningen af data var lettet betydeligt i forhold til indtastning i Word dokumenter. Samtidigt var det positivt, at der kunne bedømmes i stedet for at fremhæve væsentlige spørgsmål. Tidligere var muligheden for at vægte de enkelte spørgsmål, enten at lave parentes omkring, hvis spørgsmålet var mindre betydningsfyldt, eller lave teksten fed, hvis spørgsmålet var af afgørende karakter. Det er svært at opsætte nuanceforskelle mellem de enkelte spørgsmål på den baggrund, og derfor er bedømmelsesskalaen et bedre udgangspunkt. BAPH spurgte til hvor svært 97

99 det ville være at tilføje eller fjerne spørgsmål. Det er intet problem at lave ændringer og efterfølgende indsende til MOSS, jf. afsnit 7.3. BAPH fremhævede væsentligheden ved at kunne tilføje nye spørgsmål. BAPH kunne godt lide muligheden for at gemme en kopi lokalt, og efter at have redigeret Win/Loss reviewet lokalt kan knappen Save form stadigvæk bruges til at indsende til formbiblioteket på MOSS. Samtidig fandt BAPH det belejligt at formbiblioteket var oprettet med versionsstyring, således at tidligere versioner af samme form ikke overskrives. Ud over ovenstående kommentarer mente BAPH at løsningen fungerede fint og efter hensigten. Der blev fundet en enkelt stavefejl på sidste side Ændringer efter interview Spørgsmålet We offered an unrealistically low price to win the contract? er ændret til We did not offer an unrealistically low price to win the contract?, desuden er stavefejlen på sidste side rettet. 98

100 8.4 Black Box test Black Box test betyder, at løsningen betragtes udefra som en sort kasse, der kan tage nogle parametre ind, og give nogle outputs. Herunder er testbeskrivelsen for Black Box testen opremset. Tabel 9. Testbeskrivelse til Black Box test Test Handling nummer 1 Opret nyt Win/Loss review fra formbiblioteket på MOSS. Her kan både New knappen benyttes og New menuen kan åbnes efterfulgt af tryk på første menupunkt. 2 Indtast et vilkårligt CRM nummer mellem og (højeste CRM nummer i skrivende stund). 3 Verificer at den indhentede data stemmer overens med data i MultiMark. Benyt Microsoft SQL Server Management Studio i tilfælde af inkonsistens. 4 Udfyld manuelt manglende information om tilbuddet, skriv eventuelt yderligere information i notefeltet og tryk på Next. 5 Ændr de enkelte dropdown felter og udfyld eventuelt notefelter til de enkelte kategorier. 6 Brug Previous knappen vilkårlige steder under udfyldelsen af Win/Loss reviewet. 7 Tryk på Save form og skift fokus til MOSS vinduet. Opdater siden og verificer at det netop gemte Win/Loss review findes i formbiblioteket. Forventet udfald, succeskriterium InfoPath 2007 klienten åbnes og første side af Win/Loss reviewet vises. Informationer om det pågældende tilbud skrives på skærmen, eller en fejlmeddelelse skrives til brugeren om at CRM nummeret ikke indeholder data. Data stemmer overens. Der kan frit skrives i alle felter, også selvom de automatisk er udfyldt. Alle felter kan frit ændres og gemmes. Der kan frit skiftes mellem de forskellige sektioner, nummerinddelingen i toppen af formen viser hele tiden hvilken sektion der arbejdes i. InfoPath viser en meddelelse om at formen er korrekt indsendt til MOSS. Det netop oprettede Win/Loss review fremgår af listen. Win/Loss reviewet er gemt under kundenavnet. Punkt 7 kan foretages gennem hele udfyldelsen af Win/Loss reviewet, og gerne flere gange. Herunder er testresultater i henhold til ovenstående testbeskrivelse. 99

101 Tabel 10. Black Box test, sorteret efter CRM nummer CRM nummer Kommentarer Alt virker fint Det pågældende CRM nummer indeholder ingen data. Efterfølgende testbeskrivelser vurderes irrelevante Det pågældende CRM nummer indeholder ingen data Antallet af delleveringer (0) stemmer ikke overens med MultiMark (1). Se underafsnit for nærmere beskrivelse Det pågældende CRM nummer indeholder ingen data Det pågældende CRM nummer indeholder ingen data Det pågældende CRM nummer indeholder ingen data Prisen kommer ikke med, SQL Server Management Studio afslører at tabellen FactSalesOrder ikke er udfyldt i CRM systemet, hvilket betyder, at data stemmer overens Det pågældende CRM nummer indeholder ingen data Det pågældende CRM nummer indeholder ingen data Det pågældende CRM nummer indeholder ingen data

102 23000 AM feltet viser Other hvilket virker lidt besynderligt. SQL Server Management Studio afslører dog at denne værdi stemmer overens med MultiMark. Denne værdi går igen over flere tilbud Efter endt Black Boks test, er foretaget stikprøvekontrol for at verificere at data gemmes korrekt. Der er ikke fundet nogen tilfælde af mistede, ukorrekte eller på anden måde ufuldstændige data. Det kan konstateres, at det er muligt at indsende formen til MOSS, under alle sektioner CRM nummer fejlbeskrivelse SQL Server Management Studio afslører, at denne fejl relateres til en fejl i SQL forespørgslen. Antallet af delleveringer afgøres af kolonnen OrderEntryAmount i tabellen FactSalesOrder. I virkeligheden er det kolonnen OrderAmount, der skal tælles op til antallet af delleveringer. Nedenstående fragment af SQL forespørgslen opremser ændringen. (SELECT COUNT(*) AS Expr1 FROM FactSalesOrder WHERE (ProjectID AND (OrderEntryAmountOrderAmount IS NOT NULL)) AS NumberOfRowsInCRMID, (SELECT SUM(OrderAmount) AS total FROM FactSalesOrder AS FactSalesOrder_1 WHERE (ProjectID AND (OrderAmount IS NOT NULL) AS total Efter ændringen af SQL forespørgslen er løsningen tjekket med CRM nummer 17223, og antallet af delleveringer vises korrekt. Samtidig er testet, at deployering til et eksisterende formbibliotek fungerer fint. 8.5 Iterative tests og fejlrettelser gennem projektforløbet Gennem projektforløbet er små fejl og mangler løbende opdaget. Dette testafsnit dokumenterer de fejl, der har været gennem projektet, og som løbende er blevet rettet. Fejlkorrektioner er således ikke skrevet i løsningsbeskrivelsen, men i dette afsnit. 101

103 8.5.1 Windows Server 2003 og InfoPath services Windows Server 2003 er ikke i stand til at stille InfoPath forms services til rådighed, selvom disse er installeret sammen med MOSS. Visual Studio 2008 installeres ligeledes med disse services som standard, men end ikke med Visual Studio 2008 er det muligt at bygge InfoPath forms. Dette kan først håndteres, når InfoPath 2007 installeres på serveren, hvilket ikke burde være nødvendigt, da Visual Studio ved hjælp af VSTO har mulighed for at udvikle til hele Officepakken. Til at starte med er der givet nogle ret intetsigende fejlmeddelelser, men efter mange timers rådføring hos Google, er løsningen fundet Udvikling på VMJCRNMOSS02 InfoPath skal ligeledes installeres førend Visual Studio 2008 kan programmere InfoPath forms. Det lyder måske som en selvfølge, men faktisk har Visual Studio 2008 mulighed for at lave Add ins, eller programmatiske løsninger til alle programmer i Officepakken, uden at Microsoft Office er installeret. Det har vist sig, at der kommer en intetsigende fejlmeddelelse, hvis InfoPath ikke er installeret InfoPath SQL forespørgsler InfoPath kan tilgå SQL 2005 databaser direkte, uden bagvedliggende kode, men er ikke i stand til at performe inden for en tålelig tid. Performance forøges fundamentalt hvis SQL forespørgsel designes i den bagvedliggende C# kode. Grunden til den ringe performance gennem InfoPath, er at hele databasen tilgås og læses, inden formen hentes frem på skærmen Programmatisk tilgang til InfoPath DOM Talrige programmeringseksempler på Internettet har vist sig at være irrelevante i forhold til at løsningen udvikles til InfoPath XDocument er et indlejret objekt til at tilgå kontroller på InfoPath forme. Dog viser det sig, at XDocument ikke kan tilgå DOM, da det er InfoPath 2003 specifik teknologi. I stedet har XPathNavigator måtte anvendes til at læse og skrive til kontroller på InfoPath formen Udfyldelse i InfoPath klienten frem for browser Som beskrevet i afsnit 5.1 er det nødvendigt at åbne formen i InfoPath klienten. Dog skal der bruges præcis lige mange klik med musen for at åbne Win/Loss reviewet fra formbiblioteket, nemlig ét. Brugeren præsenteres for flere muligheder end hvis formen var åbnet direkte i browseren, idet der i klienten er mulighed for at gemme formen lokalt, i stedet for på MOSS Rydning af kontroller inden data skrives Som beskrevet i afsnit 7.2.5, skal felter ryddes inden der skrives til dem. Dette er kommet i fokus efter test med Søren Abildgaard Christensen. Som udgangspunkt skrives kun til felter, hvis der er data at skrive. Hvis der hentes data flere gange, kunne der tidligere opstå situationer, hvor gamle værdier forurenede formen. 102

104 8.5.7 Forsøg med forskellige browsere Det er ikke muligt at åbne formen i andre browsere end Internet Explorer. Der er testet med Mozilla Firefox version , Opera version 9.27 og Apple Safari version Brugeren adviseres med en fejlmeddelelse, hvis der anvendes en ukorrekt browserversion Ændring af SQL forespørgsel Totalprisen på tilbuddet kommer ikke med, når der gøres brug af kolonnen OrderEntryAmount i tabellen dbo.factsalesorder, hvilket blandt andet er testet med CRM nummer 10000, og Det har vist sig, at udgangsprisen ligger gemt i kolonnen OrderAmount. SQL koden er efter test ændret, således at OrderAmount tælles op og tjekkes for NULL værdier. Ligeledes har optællingen af delleverancer også fået implementeret et tjek for NULL værdier. Delleverancer svarer til feltet deliveries, jf. Figur 31, og strengen NumberOfRowsInCRMID i den bagvedliggende kode, jf. Figur 32. For CRM nummer vises prisen stadig ikke efter opdatering af SQL koden. Dette er dog et problem med datagrundlaget, da der ikke er indtastet en pris i MultiMark Interne projekter optræder ikke i SQLDKBA094 Sammenligning mellem den udviklede løsning og MultiMark har afsløret at interne projekter ikke kopieres over i replikeringsdatabasen. Eksempelvis optræder CRM nummer kun i MultiMark. Det bliver dog aldrig et problem, da Win/Loss review kun foretages for eksterne kunder Sporadisk fejl ved åbning af Win/Loss review To gange under testen har InfoPath ikke været i stand til at åbne formen. En fejlmeddelelse er vist når InfoPath klienten åbnes. InfoPath cannot create a new blank form. InfoPath cannot open the form. To fix this problem, contact your system administrator. Ovenstående meddelelse er ubrugelig i forbindelse med debugging, da der hverken er mulighed for stacktrace eller anden detaljeret fejlbeskrivelse. Der er intet at spore i eventloggen 30 på hverken den lokale computer eller VMJCRNMOSS02. Der er i skrivende stund ikke fundet en løsning på problemet, da det ikke er optrådt efterfølgende. 30 Windows Event Viewer kan vise systemfejlmeddelelser på forskellige niveauer, blandt andet applikations-, sikkerheds- og systemniveau. Event Viewer kan åbnes direkte ved køre eventvwr.msc 103

105 Ændring af forbindelsesstreng Den forbindelsesstreng der gøres brug af til at forbinde til SQLDKBA094, anvender integreret sikkerhed, hvilket betyder at det er den aktuelle brugers credentials der, bliver brugt til forbindelsen. Det er ikke forsvarligt at give alle adgang til databasen. Derimod skal oprettes en bruger med læserettigheder, der anvendes til forbindelsen. Brugeren skal benytte SQL Server autentifikation frem for Windows autentifikation. Herunder er den oprindelige forbindelsesstreng. Data Source=SQLDKBA094;Initial Catalog=NNITSIDW;Integrated Security=True Denne skal ændres til nedenstående. Data Source=SQLDKBA094;Initial Catalog=NNITSIDW;User Id=Winloss;Password=S0lskin Efter at have oprettet brugeren og tildelt User mappings specifikt til NNITSIDW, samt tildelt brugerrollen db_datareader, virker ovenstående forbindelsesstreng. 104

106 105

107 Kapitel 9 106

108 9 Forbedringer 9.1 Udvidelser Et projekt er altid begrænset af henholdsvis økonomiske og tidsmæssige aspekter, hvilket betyder, at der er plads til forbedringer. I bachelorøjemed er det udelukkende den tidsmæssige begrænsning, der er afgørende for kvaliteten af løsningen. Hele projektet er lavet som første stadie af et større projekt. Bid Office s målsætninger med opgaven har været bredtfavnende, hvorfor projektet har været nødt til at blive opdelt i flere faser. I dette kapitel beskrives de udvidelser og forbedringer, der kunne implementeres i efterfølgende projektfaser Rapportmodul Det er hensigten, at der efter aflevering skal implementeres rapportudtrækning på baggrund af de udfærdigede Win/Loss reviews. Der er ikke udarbejdet en decideret kravspecifikation for dette, med der er allerede i skrivende stund nogle ønsker fra Bid Office til dette. Blandt ønskerne kan nævnes nedenstående. Rapportmodulet skal være baseret på MOSS Rapporter skal kunne fremstilles grafisk og som Excel ark Rapporter skal kunne vises på baggrund af flere elementer o Specifikt segment o Prisen på projektet o NNIT afdeling o Spørgsmålskategorier o Enkelte spørgsmål fra spørgsmålskategorier o Vindingsrate per segment o Vindingsrate per NNIT afdeling o Opgavetype (udvikling, vedligehold etc.) o Rapporter skal kunne vise vindingsrateforskellen fra tilbudsstart til afleveret tilbud Den kvantitative dataopbygning i den udviklede løsning understøtter endvidere, at der kan udregnes et gennemsnit for hver enkelt spørgsmålskategori Integration med Microsoft Active Directory Ved at integrere med AD, opnår brugeren mulighed for at validere de initialer, der er indtastet. Integration med AD vil ligeledes understøtte at indtastede initialer dechifreres, og brugernes reelle navne skrives i stedet. Specifikt vil integrationen omhandle nedenstående felter. Account manager Sales responsible Project responsible Bid manager 107

109 Win/Loss review members Integration med Microsoft Project Det vil være fordelagtigt at registrere det brugte antal timer sammen med det enkelte Win/Loss review. Dette kan gøres ved integration med MSP, jf. afsnit Microsoft Project bruges af BM og AM til at allokere ressourcer, og kan derfor også bruges til at indhente det brugte antal timer på det pågældende projekt. Hver medarbejder registrerer tid gennem Microsoft Project, hvorefter BM bekræfter tidsforbruget Integration med det kommende CRM system Det har naturligvis kun været muligt at udvikle en løsning, der understøtter integration med det nuværende CRM system. Når NNIT implementerer efterfølgeren til det nuværende CRM system, vil denne løsning skulle integreres med det nye system. Det er højst sandsynligt, at det nye CRM system vil anvende en SQL database, hvilket den bagvedliggende C# kode vil understøtte integration til Udvikling af tutorial Bid Office gør en indsats for at brugere har let ved at benytte deres site og dets funktioner. Det giver sig blandt andet til kende ved, at der er udviklet en visuel gennemgang af Bid Library, der byder førstegangsbrugere velkomne. Denne gennemgang er udviklet i Adobe Captivate 3, og er således et Adobe flash objekt 31. Jacob Bo Hanefeld Dziegiel fra Bid Office, og Marianne Gotfredsen fra e solutions, har udviklet denne tutorial og implementeret den på Bid Office s team site. I projektforløbet har der været kontakt med begge angående udvikling af endnu en tutorial til Win/Loss review. Denne tutorial ville have til formål at lette oplæringen af nye brugere til systemet Opgradering af MOSS Såfremt det bliver aktuelt for NNIT at skulle opgradere MOSS fra Standard til Enterprise edition, vil det også blive aktuelt at deployere Win/Loss reviews som værende browserkompatibel, jf. afsnit Flashobjekter (.swf) kan åbnes med gængse browsere såfremt Adobe Flash er installeret. På den vedhæftede CD-ROM er Bid Library demoen vedlagt. 108

110 109

111 Kapitel

112 10 Konklusion I nærværende rapport kan konkluderes på flere niveauer. Da det har været et personligt mål at levere en praktisk anvendelig applikation, der kan bistå med at optimere processerne i Bid Office, evalueres der indledningsvis på løsningens anvendelighed og tilgængelighed. Derudover evalueres, på de fra Bid Office opstillede krav samt ønsker til produktets udvidelsesmuligheder, samt den anvendte testmetodes effektivitet. Det har desuden været et mål med projektet at dokumentere NNITs salgsproces, således at den udviklede applikation kunne skræddersys til at understøtte netop denne proces Løsningens anvendelighed Den udviklede applikation letter BMs arbejdsgange, ved automatisk generering af Win/Loss review, samt automatisk udtræk af allerede indtastet data. Udfyldte Win/Loss review danner historikgrundlag for den afgivne tilbudsportefølje, og på dette grundlag kan NNIT bedre afgøre hvilke tilbud det er favorabelt at byde på. De indtastede data i Win/Loss reviews gemmes i XML format på et formbibliotek på MOSS. Dette tilbyder automatisk søgning mellem opsamlet viden, og filtrering af tilbud på blandt andet kunde, teknologi, strategisk segment, pris, resultatet af tilbuddet samt CRM nummer, jf. Figur 32. Det er således status i CRM systemet, der afgør, hvorvidt det er et Win eller Loss review. Løsningens integration med MOSS understøtter en bedre tilgængelighed i forhold til den tidligere Word template, hvilket resulterer i en bredtfavnende anvendelse. Løsningens datagrundlag er så vidt muligt kvantitativt, idet løsningen er udviklet med henblik på mulighed for efterfølgende rapportgenerering. NNITs salgsproces er grundigt analyseret og beskrevet i dybden. Dette forarbejde har været udslagsgivende for det høje kvalitetsniveau løsningen har opnået. Ligeledes har den grundige analyse været afgørende for, at løsningen har været kompatibel med alle de krav Bid Office havde opstillet, inden projektet påbegyndtes Honorering af kravspecifikation Krav 1 Løsningen understøtter en grænseflade mellem MOSS og MultiMark, som beskrevet i Krav 1, jf. afsnit 3.1.1, idet aktuelle data fra CRM systemet MultiMark kan trækkes ud til InfoPath formen. Brugeren behøver kun at indtaste den pågældende kundes CRM nummer for at udtrække alle relevante informationer Krav 2 Løsningen understøtter vidensdeling på tværs af organisationen, idet alle NNIT medarbejdere har adgang til løsningen. Brugere kan både oprette nye Win/Loss reviews, 111

113 eller gennemse allerede udfyldte. Alle Win/Loss reviews ligger tilgængelige på formbiblioteket. Det har dog vist sig at være omstændeligt for brugere uden for e solutions afdelingen at bruge løsningen første gang, idet Novo Nordisk helpdesk skal kontaktes for installation af InfoPath Krav 3 Derved tilfredsstiller løsningen Krav 2, jf. afsnit Løsningen genererer et nyt Win/Loss review hver gang en bruger trykker på New i formbiblioteket på MOSS. Indholdet bliver ikke genereret i form af en rapport, som formuleringen i krav 3, jf. afsnit 3.1.3, lægger en smule op til. Krav 3 er formuleret forkert i forhold til hensigten med kravet. Intentionen bag det oprindelige Krav 3 understøttes, men generering af decideret rapport understøttes ikke. Løsningen understøtter ensartet Win/Loss analyse, hvilket honorerer det reviderede Krav 3, jf. afsnit Almindelige brugere har ikke mulighed for at ændre på opsætningen af Win/Loss analysen, men skal udfylde hvert enkelt review på samme måde Krav 4 Bid Office s proces er analyseret og forstået i dybden. Løsningen er udviklet på baggrund af netop denne analyse og forståelse for processen. Således understøttes Bid Office s proces og dele heraf optimeres. Oprettelse og udfyldelse af Win/Loss review er forbedret og optimeret i form af tilgængelighed, historik og automatisk udfyldelse af data. Løsningen understøtter derfor Krav 4 til fulde, jf. afsnit Understøttelse af fremtidige ønsker Test Løsningen honorerer som beskrevet ovenfor alle fire krav, men derudover er der under udviklingen taget højde for fremtidige ønsker som rapportudtrækning på baggrund af de udfyldte Win/Loss reviews. Løsningen gør brug af kvantitative data, således at et gennemsnit for hver spørgsmålskategori kan udregnes, på baggrund af eksempelvis strategisk segment, risikoevaluering, NNIT afdeling etc.. Iterative tests gennem projektforløbet, blandt andet i samarbejde med Søren Abildgaard Christensen, har tilført løsningen stor værdi. Det er sikret at det er de rigtige data der udtrækkes fra databasen til hvert Win/Loss review. Mange fejl er opdaget tidligt i projektforløbet og der har således været mulighed for at rette disse tidligt. Overordnet har den grundigt udførte test, ved anvendelse af flere testmetoder, været medvirkende til at applikationens anvendelighed og brugervenlighed er højnet, og at fejlraten er mindsket betydeligt. 112

114 10.3 Erfaringer Salgsprocessen i en større virksomhed er analyseret, og på baggrund af denne analyse er udviklet en løsning til optimering af processen. Det har været et lærerigt projekt, da der har været mange udfordringer, ikke kun af kodemæssig relation. Projektforløbet har været med til at give en forståelse af NNITs infrastruktur, både teknisk i domænehenseende og i salgsøjemed. Tilbudsprocessen er forstået i dybden for at kunne udvikle en skræddersyet løsning, der efterlever de krav og ønsker, der var opstillet af Bid Office. Deployering af MOSS samt installation af Microsoft SQL 2005 database er gennemført, inden selve løsningen er deployeret, således er opnået en forståelse for den tekniske sammensætning af det anvendte brugermiljø, jf. Appendix Implementeringen af løsningen og deployeringen til MOSS, jf. Kapitel 7, sammenlagt med de udfordringer, der har været gennem projektforløbet, har givet udslag i en bred forståelse af den tekniske opbygning af MOSS, og den bagvedliggende arkitektur. 113

115 11 Appendix 11.1 Appendix A Hjælp til at bruge løsningen Dette er en beskrivelse af hvordan løsningen skal bruges rent praktisk. Brugere opretter et Win/Loss review ved at trykke på New i formbiblioteket. Figur 45. Oprettelse af nyt Win/Loss review på MOSS Win/Loss reviewet åbner automatisk og brugeren bliver præsenteret for første side, hvor CRM nummeret skal indtastes. Efter CRM nummeret er indtastet, trækkes alle tilgængelige informationer om det pågældende tilbud automatisk ud på formen. 114

116 Figur 46. Automatisk rekvireret information på Win/Loss review Brugeren kan til enhver tid ændre eller tilføje information i alle felter. Når alt relevant information om tilbuddet er indskrevet trykkes Next. Der kan til enhver tid skiftes mellem siderne ved at trykke på henholdsvis Next eller Previous. 115

117 Figur 47. Forretningsstrategispørgsmålskategori Brugeren skal tage stilling til de enkelte spørgsmål i hver kategori, og bedømme disse inden for en skala på et til fem. Hvis spørgsmålet er irrelevant, kan brugeren vælge enten at vælge N/A eller undlade at ændre værdien i dropdown menuen. 116

118 Figur 48. Kundebedømmelsesspørgsmålskategori Brugeren kan under hele forløbet følge status for udfyldelsen ved at kigge på proceslinjen i toppen. 117

119 Figur 49. Konkurrentevalueringsspørgsmålskategori med udfyldelse af notefelt Brugeren har på hver side mulighed for at tilføje yderligere kommentarer. Notefelterne udvides efter behov, således at der ikke er fastsat en begrænsning på disse. 118

120 Figur 50. Kompatibilitetsevalueringsspørgsmålskategori Kompatibilitetsevalueringen er den største spørgsmålskategori, som det fremgår af ovenstående figur. 119

121 Figur 51. Indsendelse af form inden afslutning af Win/Loss review Brugeren kan når som helst vælge at trykke på Save form og indsende det pågældende Win/Loss review til formbiblioteket på MOSS. Figur 51 viser brugerdialogen ved indsendelse af formen. Det bemærkes at formen gemmes som navnet på kunden. 120

122 Figur 52. Prisevalueringsspørgsmålskategori Der kan frit arbejdes videre på det pågældende Win/Loss review efter indsendelse til formbiblioteket på MOSS. Det bemærkes, at formen efter indsendelse stadig er navngivet Form1, idet den ikke er gemt lokalt. 121

123 Figur 53. Evaluering af opsamlet viden Den opsamlede viden gennem tilbudsfasen indskrives som ren kvalitativ data. Der er gennem hele Win/Loss reviewet indbygget stavekontrol, hvor sprog frit kan ændres ved samme fremgangsmåde som andre Office 2007 applikationer. 122

124 Figur 54. Fremtidige handlinger Afslutningsvis bør brugeren tage stilling til de fremtidige ændringer, og hvordan disse implementeres i NNIT. Dette indskrives som kvalitativ data. Når brugeren har udfyldt Win/Loss reviewet, trykkes på Save form, hvorefter formbiblioteket på MOSS opdateres. Win/Loss reviewet overskrives, og ved hjælp af versionsstyring på MOSS gemmes den overskrevne kopi med et andet navn. Brugeren kan altså frit tilbagerulle tidligere versioner af et udfyldt Win/Loss review. 123

125 Figur 55. Indsendt Win/Loss review vises i formbibliotek på MOSS Efter at have opdateret browservinduet vises det nyoprettede Win/Loss review i formbiblioteket. Der er i formbiblioteket mulighed for at sortere i forhold til alle kolonner. 124

126 11.2 Appendix B Figurliste Herunder ar anført de figurer der er gjort brug af i rapporten. Figur nummer, forklarende tekst Side Figur 1. NNITs omsætning i millioner danske kroner Figur 2. NNITs opbygning som organisation, fra januar Figur 3. Bid Office's fremadrettede ønsker for integration til eksisterende systemer Figur 4. Tilbudskategorier med beskrivende karakteristika Figur 5. Intern kvalifikation af tilbud Figur 6. Bid Office's proces opdelt i trin Figur 7. MOSS sitestrukturering internt hos NNIT Figur 8. Muligheder for at oprette funktionaliteter i MOSS, under teamsites Figur 9. Indlejrede moduler i MOSS Standard Edition Figur 10. Sitemap over Bid Office's underliggende tilbudssites Figur 11. Bid Library, Custom List på Bid Office MOSS Team site Figur 12. Kolonneopdeling ved Bid Library Figur 13. NNITs eksisterende CRM system MultiMark Figur 14. Win/Loss review testdeployering på MOSS Figur 15. Win/Loss review dummy form Figur 16. Overordnet deployeringsdiagram Figur 17. Opdeling af Win/Loss review Figur 18. Basal information i Win/Loss review dummyform Figur 19. Win/Loss review forretningsstrategiudkast i dummyform Figur 20. Win/Loss review Kundeevalueringsudkast i dummyform Figur 21. Win/Loss review konkurrentevalueringsudkast i dummyform Figur 22. Win/Loss review kompatibilitetsevalueringsudkast i dummyform Figur 23. Win/Loss review risikoevalueringsudkast i dummyform Figur 24. Win/Loss review prisevalueringsudkast i dummyform Figur 25. Win/Loss review udkast til opsamlet viden Figur 26. Unødig lang ventetid ved brug af InfoPaths interne SQL håndtering Figur 27. Sammenkobling af tabeller i NNITSIDW brugt til udtræk af CRM data Figur 28. Udviklingsmiljø på CORP netværket Figur 29. Testrækkefølge, i forbindelse med deployering af InfoPath forms Figur 30. Datagennemløb for løsning Figur 31. InfoPath form design i Visual Studio Figur 32. Alle felter i Win/Loss review formen Figur 33. Egenskaber for sektioner i InfoPath Figur 34. Betinget formatering af sektioner Figur 35. Egenskaber for knapper i InfoPath tillader et antal skræddersyede handlinger81 Figur 36. Indsendelses optioner med mulighed for direkte indsendelse til MOSS Figur 37. InfoPaths offentliggørelsesdialog i Visual Studio Figur 38. Specificering af formbibliotek InfoPaths offentliggørelsesdialog

127 Figur 39. Specificering af bibliotekstype i InfoPaths offentliggørelsesdialog Figur 40. Valg af eksisterende formbibliotek i InfoPaths offentliggørelsesdialog Figur 41. Opsætning af kolonner i InfoPath offentliggørelsesdialog Figur 42. Ændring af menulinje i formbibliotek, øverst vises udgangspunkt og nederst vises resultat Figur 43. Fejlmeddelelse ved NIOL systemtest Figur 44. Form egenskaber i Visual Studio, ændring af sikkerhedsniveau Figur 45. Oprettelse af nyt Win/Loss review på MOSS Figur 46. Automatisk rekvireret information på Win/Loss review Figur 47. Forretningsstrategispørgsmålskategori Figur 48. Kundebedømmelsesspørgsmålskategori Figur 49. Konkurrentevalueringsspørgsmålskategori med udfyldelse af notefelt Figur 50. Kompatibilitetsevalueringsspørgsmålskategori Figur 51. Indsendelse af form inden afslutning af Win/Loss review Figur 52. Prisevalueringsspørgsmålskategori Figur 53. Evaluering af opsamlet viden Figur 54. Fremtidige handlinger Figur 55. Indsendt Win/Loss review vises i formbibliotek på MOSS Figur 56. Udviklingsmiljø med tilhørende værktøjer Figur 57. Installations wizard for virtuelle servermiljøer i VMware Figur 58. Valg af netvæksopsætning på det virtuelle miljø Figur 59. Definition af den virtuelle servers diskstørrelse Figur 60. Dynamisk allokering af hukommelse for den virtuelle server Figur 61. Dialog om brug af værtscomputerens fysiske drev eller ISO image Figur 62. Installation af operativsystem på virtuel server i VMware Figur 63. Installation af indlejrede Windows komponenter Figur 64. Microsoft SQL Server 2005 serviceinstallationsmuligheder Figur 65. Tildeling af servicekonto til database Figur 66. MOSS Central Administration, kontrolpanelet til underliggende teamsites Appendix C Tabelliste Herunder er anført de tabeller der er gjort brug af i rapporten. Tabel nummer, forklarende tekst Side Tabel 1. Litteraturliste... 6 Tabel 2. Oversigt over anvendte termer... 8 Tabel 3. Vejledere og sparringspartnere i projektforløbet Tabel 4. Tidsplan delt op i projektfaser Tabel 5. NNITs CRM statuskoder for projekter Tabel 6. Forklarende tooltips i Win/Loss review, under basal information Tabel 7. Tabeller i NNITSIDW databaseinstansen på SQLDKBA094 serveren Tabel 8. Systemtest med forskellige bruger credentials Tabel 9. Testbeskrivelse til Black Box test Tabel 10. Black Box test, sorteret efter CRM nummer

128 11.4 Appendix D Kildekode Her er vist FormCode.cs, tilhørende filer og hele Visual Studio 2008 løsningen kan findes på den vedlagte CD-ROM. using Microsoft.Office.InfoPath; using System; using System.IO; using System.Xml; using System.Xml.XPath; using System.Windows.Forms; using System.Data; using System.Data.SqlClient; using Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust; using System.Net; namespace WR02 { public partial class FormCode { int CRM; // Customor Relationship Management number int PC; // Page Counter // Create initial Table Adapters to retrieve information from the CRM database NNITSIDWDataSetTableAdapters.ReviewTableAdapter t1ta = new WR02.NNITSIDWDataSetTableAdapters.ReviewTableAdapter(); NNITSIDWDataSet.ReviewDataTable t1dt = new NNITSIDWDataSet.ReviewDataTable(); public void _Startup() { } public void InternalStartup() { // Add the eventmanagers to the CRM field. EventManager.XmlEvents["/my:myFields/my:GenerelInfo/my:CRM"].Chang ed += new XmlChangedEventHandler(CRM_Changed); EventManager.XmlEvents["/my:myFields/my:GenerelInfo/my:CRM"].Valid ating += new XmlValidatingEventHandler(CRM_Validating); ((ButtonEvent)EventManager.ControlEvents["NextButton"]).Clicked += new ClickedEventHandler(NextButton_Clicked); EventManager.XmlEvents["/my:myFields/my:GenerelInfo/my:StrategicSu bsegment"].changed += new XmlChangedEventHandler(field3_Changed); ((ButtonEvent)EventManager.ControlEvents["CTRL34"]).Clicked += new ClickedEventHandler(CTRL34_Clicked); ((ButtonEvent)EventManager.ControlEvents["PreviousButton"]).Clicke d += new ClickedEventHandler(PreviousButton_Clicked); ((ButtonEvent)EventManager.ControlEvents["Submit"]).Clicked += new ClickedEventHandler(Submit_Clicked); 127

129 ((ButtonEvent)EventManager.ControlEvents["SubmitCRM"]).Clicked += new ClickedEventHandler(SubmitCRM_Clicked); } public void CRM_Validating(object sender, XmlValidatingEventArgs e) { // I'm not using this event at the moment. } public void CRM_Changed(object sender, XmlEventArgs e) { // Create a Navigator object to access the main DOM. XPathNavigator xndoc = MainDataSource.CreateNavigator(); // Avoid the CRM_Changed method to run twice due to event bubbling, // this is only pertinent the first time the method is invoked. if ((e.operation == XmlOperation.ValueChange) && (e.newvalue.tostring().length >= 4)) { // Navigator objects for the infopath controls on the first page, // the XPathNavigator objects must be in this method to function properly XPathNavigator mycrm = xndoc.selectsinglenode("/my:myfields/my:generelinfo/my:crm", this.namespacemanager); XPathNavigator mycustomer = xndoc.selectsinglenode("/my:myfields/my:generelinfo/my:customer", this.namespacemanager); XPathNavigator mysalesstage = xndoc.selectsinglenode("/my:myfields/my:generelinfo/my:salesstage", this.namespacemanager); XPathNavigator mysalesstatus = xndoc.selectsinglenode("/my:myfields/my:generelinfo/my:salesstatus ", this.namespacemanager); XPathNavigator mycontactperson = xndoc.selectsinglenode("/my:myfields/my:generelinfo/my:projectdesc ription", this.namespacemanager); XPathNavigator mykeycontact = xndoc.selectsinglenode("/my:myfields/my:generelinfo/my:keycontact", this.namespacemanager); XPathNavigator mystrategicsegment = xndoc.selectsinglenode("/my:myfields/my:generelinfo/my:strategicse gment", this.namespacemanager); XPathNavigator mystrategicsubsegment = xndoc.selectsinglenode("/my:myfields/my:generelinfo/my:strategicsu bsegment", this.namespacemanager); XPathNavigator mynumberofrowsincrmid = xndoc.selectsinglenode("/my:myfields/my:generelinfo/my:numberofrow sincrmid", this.namespacemanager); XPathNavigator mytotal = xndoc.selectsinglenode("/my:myfields/my:generelinfo/my:total", this.namespacemanager); XPathNavigator myprojectsegment = xndoc.selectsinglenode("/my:myfields/my:generelinfo/my:projectsegm ent", this.namespacemanager); 128

130 XPathNavigator myprojectdescription = xndoc.selectsinglenode("/my:myfields/my:generelinfo/my:projectdesc ription", this.namespacemanager); XPathNavigator myam = xndoc.selectsinglenode("/my:myfields/my:generelinfo/my:am", this.namespacemanager); XPathNavigator mytechnology = xndoc.selectsinglenode("/my:myfields/my:generelinfo/my:technology", this.namespacemanager); XPathNavigator mysalesresponsible = xndoc.selectsinglenode("/my:myfields/my:generelinfo/my:salesrespon sible", this.namespacemanager); XPathNavigator myprojectresponsible = xndoc.selectsinglenode("/my:myfields/my:generelinfo/my:projectresp onsible", this.namespacemanager); // Retrieve the CRMID entered into the InfoPath form by the user. try { // Even though the field in InfoPath is defined with a datatype of int, // it returns a string. This is then converted into an int. CRM = Convert.ToInt32(myCRM.Value); } catch (System.FormatException fe) { // Infopath cannot update the field emiedately, so this exception is thrown. // This was solved by the initial if statement, preventing event bubbling. // (if (e.operation == XmlOperation.ValueChange)) MessageBox.Show(fe.Message); } catch (System.OverflowException oe) { MessageBox.Show(oe.Message); } database // The data is retrieved from the CRM replication try { //t1dt = t1ta.getdata(); t1dt = t1ta.getdata(crm); //GetDataByProjectId(CRM); obsolete function //NNITSIDWDataSet.table1Row t1row = (NNITSIDWDataSet.table1Row)t1dt.Rows[0]; //NNITSIDWDataSet.table1Row t1row = t1dt.findbyprojectid(10); } catch (Exception timeout) { MessageBox.Show(timeout.Message); 129

131 } try { NNITSIDWDataSet.ReviewRow t1row = (NNITSIDWDataSet.ReviewRow)t1dt.Rows[0]; if (t1row!= null) { // Clear all fields to make a fresh start :) mycustomer.setvalue(""); mysalesstatus.setvalue(""); mysalesstage.setvalue(""); mykeycontact.setvalue(""); myprojectsegment.setvalue(""); mystrategicsubsegment.setvalue(""); myprojectdescription.setvalue(""); mynumberofrowsincrmid.setvalue(""); mytotal.setvalue(""); mytechnology.setvalue(""); myam.setvalue(""); mysalesresponsible.setvalue(""); myprojectresponsible.setvalue(""); // The fields that are automatically filled out in the form is surrounded // by try-catches, so if en exception is thrown, the subsequent fields are // still filled out //First line in the InfoPath form try {mycustomer.setvalue(t1row.accountname.tostring());} catch { } try {mysalesstatus.setvalue(t1row.salesstatus.tostring());} catch { } try {mysalesstage.setvalue(t1row.salesstage.tostring());} catch { } //Second line in the InfoPath form try {mykeycontact.setvalue(t1row.contactperson.tostring());} catch { } try {myprojectsegment.setvalue(t1row.strategicsegment.tostring());} catch { } try {mystrategicsubsegment.setvalue(t1row.strategicsubsegment.tostring ());} catch { } //Third line in the InfoPath form try {myprojectdescription.setvalue(t1row.projectdescription.tostring() );} catch { } try {mynumberofrowsincrmid.setvalue(t1row.numberofrowsincrmid.tostring ());} catch { } try {mytotal.setvalue(t1row.total.tostring());} catch { } //Fourth line in the InfoPath form try {mytechnology.setvalue(t1row.technology.tostring());} catch { } //Fifth line in the InfoPath form 130

132 try {myam.setvalue(t1row.accountmanager.tostring());} catch { } try {mysalesresponsible.setvalue(t1row.salesresponsible.tostring() );} catch {} try {myprojectresponsible.setvalue(t1row.projectresponsible.tostring() );} catch {} } else { MessageBox.Show("Value was null"); } } catch (System.IndexOutOfRangeException ioof) { // If there is no result on the query, the CRM/ProjectID number could not be found. MessageBox.Show("The CRM-ID can not be found in Multimark\nAre you sure you typed the correct CRM-ID?"); //MessageBox.Show("The current CRM-ID can not be found in Multimark\n" + ioof.message); } dpdt.rows) //foreach (NNITSIDWDataSet.DimProjectRow dpr in //{ // MessageBox.Show(dpr.ProjectDescription); //} /* using (SqlConnection connection = new SqlConnection("Data Source=sqldkba094;Initial Catalog=NNITSIDW;Integrated Security=True")) { connection.open(); SqlCommand Cmd = new SqlCommand("select [ContactPerson] from [dbo].[dimproject] where [ProjectID] = '23897';",connection ); try { SqlDataReader reader = Cmd.ExecuteReader(); while (reader.read()) { //thisxdocument.dom.selectsinglenode("/my:basicinformation/my:cust omerkeycontact").text = reader[0].tostring(); //MessageBox.Show(reader[0].ToString()); mykeycontact.setvalue(reader[0].tostring()); } 131

133 } reader.close(); } catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.ToString()); } //MessageBox.Show(DA.ToString()); // thisxdocument.dom.selectsinglenode("/my:basicinformation/my:custom erkeycontact").text = "her kaster jeg noget data ud"; */ } } public void NextButton_Clicked(object sender, ClickedEventArgs e) { IncrementPC(); } public void IncrementPC() { XPathNavigator xndoc = MainDataSource.CreateNavigator(); XPathNavigator PageCounter = xndoc.selectsinglenode("/my:myfields/my:hiddencontrols/my:txtpagec ounter", this.namespacemanager); PC = Convert.ToInt32(PageCounter.Value) + 1; PageCounter.SetValue(PC.ToString()); // For debugging purposes //MessageBox.Show(PageCounter.Value); } public void DecrementPC() { XPathNavigator xndoc = MainDataSource.CreateNavigator(); XPathNavigator PageCounter = xndoc.selectsinglenode("/my:myfields/my:hiddencontrols/my:txtpagec ounter", this.namespacemanager); PC = Convert.ToInt32(PageCounter.Value) - 1; PageCounter.SetValue(PC.ToString()); // For debugging purposes //MessageBox.Show(PageCounter.Value); } source. public void field3_changed(object sender, XmlEventArgs e) { // Write your code here to change the main data } 132

134 e) public void CTRL34_Clicked(object sender, ClickedEventArgs { DecrementPC(); } public void PreviousButton_Clicked(object sender, ClickedEventArgs e) { DecrementPC(); } e) public void Submit_Clicked(object sender, ClickedEventArgs { // Set the URL of the file that you want to submit here. var strurl = " try { HttpWebRequest req = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(strUrl); req.contenttype = "application/x-www-formurlencoded"; req.method = "PUT"; req.credentials = CredentialCache.DefaultCredentials; System.IO.Stream stream = req.getrequeststream(); XPathNavigator xndoc = MainDataSource.CreateNavigator(); string strxml = xndoc.tostring(); byte[] arrbytes = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(strXML); stream.write(arrbytes, 0, arrbytes.length); stream.close(); WebResponse resp = req.getresponse(); Stream respstream = resp.getresponsestream(); StreamReader rdr = new StreamReader(respStream, System.Text.Encoding.ASCII); string strresponse = rdr.readtoend(); } catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message); } } } } 133

135 11.5 Appendix E Opsætning af personligt virtuelt servermiljø Dette har været en rigtig god øvelse til at få opsætningen ind under huden, da processen ikke er forløbet helt problemfrit. Det har ikke været aktuelt at tage performancehensyn til at begynde med, og derfor er alle værktøjer placeret på samme server. Efterfølgende er åbnet for Microsoft Terminal Service Client tilgang, populært kaldet Remote Desktop. Herunder en oversigt over værktøjer og services, der er installeret og gjort tilgængelige på Serveren SERVER Host Server Microsoft Windows Vista Ultimate Vmware Workstation :1000 User: Administrator Pass: S0lskin MSTSC Firewall : VMSERVER2 Virtuel Server Microsoft Windows Server 2003 SP2 Internet Information Services, IIS Remote Desktop tilladt MS SQL Server Microsoft Office 2007 Microsoft Office SharePoint Server 2007 Microsoft Visual Studio 2008.NET Framework 3.5 SQL Server Management Studio Figur 56. Udviklingsmiljø med tilhørende værktøjer. Det er ikke normalt at alt lægges på én server, men for at simplificere udviklingsmiljøet er dette valgt. Der er gjort brug af VMware til at installere en Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP2. VMware er et udmærket værktøj til installation af virtuelle miljøer, da det giver mulighed for at opsætte helt rene og helt ens installationer. 134

136 Figur 57. Installations wizard for virtuelle servermiljøer i VMware. Når en ny virtuel server opsættes, vælges først hvilket operativsystem der skal installeres. Windows Server 2003 Standard Edition vælges, da Microsoft Office SharePoint Server 2007 behøver dette operativsystem for at kunne deployeres. Figur 58. Valg af netvæksopsætning på det virtuelle miljø. 135

137 For at isolere serveren benyttes Bridged networking, da serveren herved tildeles sin egen IP-adresse og fungerer som enkeltstående server. Figur 59. Definition af den virtuelle servers diskstørrelse. Den virtuelle server er tildelt 25 GB, da pladsbehovet formodentligt ikke vil være større i dette sandkassemiljø. Her bemærkes det, at der ikke er yderligere mulighed for at skalere diskstørrelsen. Hvis der er brug for yderligere kapacitet, vil servermiljøet skulle installeres på ny. På værtscomputeren oprettes en VMDK fil, som indeholder den virtuelle server. Der er, som det fremgår af Figur 59, to forskellige muligheder for allokationen af diskstørrelsen på værtscomputeren. Enten kan størrelsen på den pågældende VMDK vokse i takt med pladsforbruget på den virtuelle server, eller størrelsen kan på forhånd fastsættes. Sidste option øger performance for den virtuelle server, idet den plads serveren skal bruge, allerede er allokeret. 136

138 Figur 60. Dynamisk allokering af hukommelse for den virtuelle server. Hukommelsen kan, efter den virtuelle maskine er oprettet, allokeres dynamisk alt efter hvor meget RAM værtscomputeren har til rådighed. I dette tilfælde sættes hukommelsen til 1 GB, da det er det anbefalede for MOSS. Figur 61. Dialog om brug af værtscomputerens fysiske drev eller ISO image Der kan enten vælges at bruge værtscomputerens CD-ROM drev, eller der kan hæftes et ISO image. Desværre er det kun muligt at hæfte ISO formatet, så hvis der skal bruges 137

139 andre formater som eksempelvis BIN og CUE er tredjepartssoftware som Daemon tools 32 nødt til at blive installeret. Når den virtuelle maskine er installeret kan installationen af operativsystemet påbegyndes, operativsystemet opdateres det med de nyeste patches og servicepacks. Figur 62. Installation af operativsystem på virtuel server i VMware Desuden installeres Application Server under Windows components. Denne indeholder IIS, ASP.NET afvikling på serveren og FTP server mm.. Figur 63. Installation af indlejrede Windows komponenter 32 Yderligere information om Daemon tools kan findes på 138

140 Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition er som tidligere nævnt installeret på samme server. Denne er installeret med gængse indstillinger, alle services tilgængelige, og som default instans. Figur 64. Microsoft SQL Server 2005 serviceinstallationsmuligheder I modsætning til CORP netværket, er i denne virtuelle opsætning undladt at gøre brug af domænestyring. Derfor opsættes den servicekonto der bruges til at tilgå databasen lidt anderledes, end hvis der havde været domænestyring. Figur 65. Tildeling af servicekonto til database Servernavnet indtastes i stedet for domæne i rubrikken domain, som vist på ovenstående figur, ellers bruges samme bruger som opgivet i Figur 56. Selve domænestyringen vil være den eneste netværksmæssige forskel på den virtuelle server og NNITs netværk. Databasen er konfigureret til at bruge Windows autentifikation, i stedet for SQL Server autentifikation. Denne konfiguration er ækvivalent med NNITs. 139

141 Efter Microsoft SQL Server 2005 er installeret, installeres Microsoft Visual Studio 2008, med dertilhørende.net Framework 2.0 og Opsætning af MOSS på personligt virtuelt servermiljø MOSS er som tidligere nævnt en del af Officepakken, med den ene forskel at interaktion foregår gennem en browser. Efter selve installationen er udført, skal elementer så som databaseadgang og søgefunktionalitet opsættes. Figur 66. MOSS Central Administration, kontrolpanelet til underliggende teamsites Som det fremgår af Figur 66 er serverfarmen ikke komplet. For at gøre serverfarmen komplet, skal der først og fremmest oprettes en Web Application. Til denne Web Application skal tilknyttes en Shared Service Provider, dernæst skal der services aktiveres, og desuden skal tilføjes teamsites til farmen. En Web Application er ækvivalent med et nyt site på IIS en. For hver Web Application kan oprettes flere sites og underliggende teamsites. Hver Web Application skal tilknyttes en Shared Service Provider 33, og flere Web Applications kan benytte samme SSP. En SSP er et centralt element i MOSS deployeringen, en samling af services. Disse services er blandt andre søgning og indeksering, personlige brugersider, målretning af indhold til en eller flere audienser, portal bruger rapportering og Excel services. Det er muligt at oprette teamsites uden en tilknyttet SSP, men funktionalitet vil være stærkt begrænset. Det har været en omstændelig proces at oprette en SSP, idet det har vist sig at der skal oprettes en specifik bruger med administratorrettigheder til en SSP. Først oprettedes en 33 Yderligere information om Shared Service Provider kan findes på 140

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Microsoft Pinpoint Guide

Microsoft Pinpoint Guide Microsoft Pinpoint Guide Indhold: 01 Kom på Pinpoint Opret en ny profil Rediger din profil 02 Opret en annonce 03 Brug dit dashboard 04 Optimer din Pinpoint profil Kundevurderinger 05 Søgning på Pinpoint

Læs mere

Bistand til drift af Microsoftbaseret infrastruktur

Bistand til drift af Microsoftbaseret infrastruktur Bistand til drift af Microsoftbaseret infrastruktur Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/46425032.aspx Tender type Tender Procurement procedure Restricted procedure Publish date 10/17/2014

Læs mere

SQL ny front-end

SQL ny front-end SQL 2016 - ny front-end Overblik De største nyheder i SQL Server 2016 finder vi på front-enden, hvor en helt ny og redesignet rapporteringsplatform i Reporting Services er den fremadrettede grundstamme

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx

Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx Hvad er en CAL? (Client Access License) CAL-tildeling baseret på bruger (User) eller enhed (Device) Hvad er en Core CAL? Core CAL

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

Nordsjællands Landskabsservice

Nordsjællands Landskabsservice Nordsjællands Landskabsservice Bekræftelse på udvikling af Typo3 hjemmeside med Ekstranet Dato: 22. Januar 2009 Udarbejdet af Bo Nørgaard, Projektleder Scan Designs A/S Esromgade 15 2200 Kbh. N CVR-nr.:

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Web CMS kontra Collaboration

Web CMS kontra Collaboration Web CMS kontra Collaboration Sammenligning mellem Sitecore og Sharepoint Lars Fløe Nielsen, Evangelism ln@sitecore.net Page 1 Sitecore har dyb integration til Microsoft Sitecore har integration til mange

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 25 faste rapporter...

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Enterprise Search fra Microsoft

Enterprise Search fra Microsoft Enterprise Search fra Microsoft Sådan kommer du i gang med search i Microsoft SharePoint Server 2007 Simon Tange Mortensen Solution Sales Specialist Microsoft Danmark simontm@microsoft.com Flere grænseflader

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Pinpoint Tips & Tricks

Pinpoint Tips & Tricks Pinpoint Tips & Tricks En online markedsplads for Microsoft partnere til at vise deres løsninger og services, baseret på Microsoft teknologi. Agenda Hvad for du ud af Pinpoint Maksimer din synlighed på

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Microsoft Dynamics CRM 2013

Microsoft Dynamics CRM 2013 Microsoft Dynamics CRM 2013 Dashboard, PowerPivot og PowerView CRM User Group Denmark www.easyconsult.dk Præsentation Henrik Jensen Microsoft Dynamics CRM-arkitekt hj@easyconsult.dk Arbejdet med CRM-systemer

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur...2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR...3 10.3 Faste BBR rapporter...4 10.4 Selvgenerede BBR rapporter...5 10.5 BBR-Meddelelser...5

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

GetOrganized. Michael Ekegren, Manager Netcompany

GetOrganized. Michael Ekegren, Manager Netcompany GetOrganized Michael Ekegren, Manager Netcompany mek@netcompany.com 2272 0241 Agenda Er dette din virksomhed? GetOrganized fra Netcompany Hvorfor ikke bare standard SharePoint? Hvordan kommer man videre?

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Citrix AppDNA 6.1 SP1. 8. november 2012 Flemming Hjorth Andersen, infrastructure specialist

Citrix AppDNA 6.1 SP1. 8. november 2012 Flemming Hjorth Andersen, infrastructure specialist Citrix AppDNA 6.1 SP1 8. november 2012 Flemming Hjorth Andersen, infrastructure specialist side 2 Introduktion til AppDNA Hvad handler AppDNA om? At skabe overblik over den udfordring du står overfor estimere

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

Processer og workflows i MOSS 2007

Processer og workflows i MOSS 2007 Processer og workflows i MOSS 2007 Modtager Forfatter Dato Version Digitalen Boris Reinholth Nyland 1.0 Baggrund og formål Baggrund Organisatorisk agilitet er en vigtig forudsætning for at være konkurrencedygtig.

Læs mere

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Forskningsdokumentation Guide til Rapportgenerering i CURIS Bind 1: Grundlæggendee rapportering 160 70 140 60 120 50 100 40 80 60 30 40 20 20 10 0 0 Journal

Læs mere

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Office InfoPath 2007 kan hjælpe dig med at indsamle oplysninger

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 10 faste rapporter...

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Nyheder i Remote Support Platform 3.0

Nyheder i Remote Support Platform 3.0 Nyheder Remote Support Platform for SAP Business One Dokumentversion: 1.0 08.10.12 Alle lande Typografiske konventioner Typografi Eksempel Ord eller tegn citeret fra skærmbilledet. Disse omfatter feltnavne,

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

NN Markedsdata. Til. Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide

NN Markedsdata. Til. Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide NN Markedsdata Til Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide Installation Denne guide gå installationen af NN Markedsdata til Microsoft Dynamics CRM 2011 igennem punkt for punkt. Efter du har downloaded

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Digital Print Room Implementering og tilretning 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Agenda. Priser. Forskellen mellem de 3 versioner. Hardware og software. Sikkerheden og opsætning af rettigheder. Opgradering fra

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

DAXIF# - Delegate Automated Xrm Installation Framework. Delegate A/S

DAXIF# - Delegate Automated Xrm Installation Framework. Delegate A/S DAXIF# - Delegate Automated Xrm Installation Framework Delegate A/S Agenda Delegate A/S DAXIF# Kun et programmeringssprog Type stærke script (og selvdokumenterende) filer Unit tests afvikles før assembly

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Integration af flere forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen. Nancy L. Underwood Center for Sprogteknologi

Integration af flere forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen. Nancy L. Underwood Center for Sprogteknologi Integration af flere forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen Nancy L. Underwood Center for Sprogteknologi Integration af forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen Hvorfor? Oversigt Hvordan?

Læs mere

COLLABORATION MANAGEMENT

COLLABORATION MANAGEMENT COLLABORATION MANAGEMENT TRELLO & PROCESSOR RETNINGSLINJER - 2015 Intern Information / RG 1 Contents Procesdiagram 3 Formål 4 Generelt 4 Organisationer 5 Tavle typer 6 Tavle indhold 6 Intern Information

Læs mere

Microsoft Dynamics CRM 2011 (CRM2011) From a Technical point of view

Microsoft Dynamics CRM 2011 (CRM2011) From a Technical point of view Microsoft Dynamics CRM 2011 (CRM2011) From a Technical point of view Table of Contents Intro Ramón Soto Mathiesen CRM2011 Architectural Overview From a development point of view SharePoint 2010 integration

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Opsætning af klient til Hosted CRM

Opsætning af klient til Hosted CRM Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april 2006 1 Indledning... 2 2 Konfiguration

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 Pinpointing potential has never been so easy! Insights Danmark 2012 13. september 2012 Peter Horsbøll Møller, Senior Systems Engineer LAD OS SE PÅ MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

Læs mere

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook Kære TeamShare bruger, I min løbende orientering om alle de nye ting der kommer i TeamShare 3.0, vil jeg her give en beskrivelse af de forbedringer vi laver

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet?

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Visual Studio Team System Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Agenda: Introduktion Hvorfor Automatiseret Build Microsoft Team Build Rapportering/Data warehouse Commentor A/S

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

BRUTTO CV Peter Petersen

BRUTTO CV Peter Petersen BRUTTO CV Peter Petersen Tlf.: xx xx xx xx Mail xx@xx.dk Linkedin: https://dk.linkedin.com/in/peterpeter RESUMÉ Jeg har en baggrund som Civilingeniør i Software Engineering og 5 års erfaring med projektledelse

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

tilsyneladende lige så mange anvendelsesområder som en Schweizerkniv. Applications"...

tilsyneladende lige så mange anvendelsesområder som en Schweizerkniv. Applications... ...IDC Microsoft Nordic Office vurderer SharePoint at selskabet Server 2007 [Microsoft] er et af i de 2007 hurtigst sad på voksende 51 procent produkter af det danske i marked virksomhedens for "Collaborative

Læs mere

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Microsoft Dynamics NAV 2017 er en brugervenlig virksomhedsløsning fra Microsoft, som er nem at implementere og styrker dine forretningsambitioner. Nyt i Microsoft Dynamics

Læs mere

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen Web Services Light Silkeborg Bibliotek 1 Min baggrund Faglig baggrund datalog Ansættelse 16 år som IT- udvikling og usability 4 år som usability-konsulent og nu 3 år på Silkeborg Bibliotek som IT- udvikling

Læs mere

App til indmelding af glemt check ud

App til indmelding af glemt check ud App koncept til indmelding af glemt check ud App til indmelding af glemt check ud 5. mar. 2015 Side 1 App koncept til indmelding af glemt check ud 1 Introduktion Flg. er en besvarelse til en idekonkurrence

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Indlæg ved: Michael Schad, økonom, Rambøll dir.support RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Management

Læs mere

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Birgit Holmboe, Anders Christiansen og Berit Hallam Rambøll Birgitte Refn Wenzel Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Miljøprojekt

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1

Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1 Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1 Oracle Database Express Edition (XE) er Oracles lille gratis database tilsvarende Microsofts SQL Server Express Edition. Oracle Database XE

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY Peter Holm & Morten Albrechtsen Maj 2013 AGENDA INTRODUKTION TIL BUSINESS PRODUCTIVITY HOS COLUMBUS PÅ BESØG I AX 2012 BUSINESS

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 Udfordringen Udfordringerne skabt af den globale økonomiske situation, kræver ansvarlighed for og overblik over investeringer som aldrig før. IT styring, investeringsplanlægning

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Det komplette kontor. Microsoft Dynamics NAV 2017, Office 365, Power BI, CRM & Azure

Det komplette kontor. Microsoft Dynamics NAV 2017, Office 365, Power BI, CRM & Azure Det komplette kontor Microsoft Dynamics NAV 2017, Office 365, Power BI, CRM & Azure $ Agenda 09:00-09:30 Morgenmad og netværk 09:30-09:45 Velkomst og introduktion 09:45-10:30 Microsoft Dynamics NAV 2017

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant w w w. e n z y m. d k

Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant w w w. e n z y m. d k Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant Feb 2008 w w w. e n z y m. d k Page 1 Page 2 Page 3 Agenda Filosofien bag Sitecore Intranet Portal Et intranet er mere end et website på

Læs mere

Vejen til nemmere og mere sikker implementering af Microsoft Dynamics AX

Vejen til nemmere og mere sikker implementering af Microsoft Dynamics AX INDLÆG 05 DYNAMICS AX Vejen til nemmere og mere sikker implementering af Microsoft Dynamics AX Susanne Riis Blaabjerg 07.10.2015 CGI Group Inc. 2015 Agenda 1 2 3 4 5 6 CGI Surestep - en fuld skalérbar

Læs mere

Systemet skal kunne håndtere små turneringer med ned til 2 deltagere, såvel som turneringer med op til 1000 deltagere.

Systemet skal kunne håndtere små turneringer med ned til 2 deltagere, såvel som turneringer med op til 1000 deltagere. Turneringssystem Formål At opbygge et internet baseret system til administration af skakturneringer for forskellige arrangørerer, herunder, men ikke begrænset til, skakklubber under Dansk Skak Union. En

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Få de rette værktøjer. Kursusplan forår 2011 IDG-Kurser introducerer helt nye kursus- og workshoptilbud

Få de rette værktøjer. Kursusplan forår 2011 IDG-Kurser introducerer helt nye kursus- og workshoptilbud Få de rette værktøjer Kursusplan forår 2011 IDG-Kurser introducerer helt nye kursus- og workshoptilbud Velkommen til en ny kursus-sæson IDG s kurser opdeles i fire hovedgrupper: Og velkommen til en stribe

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Andreas Johannsen Communications Manager & Co-founder andreas@synkron.dk www.synkron.dk Om Synkron Synkron har lavet CMS siden '97 Markedsledende

Læs mere