Mediemennesker. - et selvportræt af Journalistforbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mediemennesker. - et selvportræt af Journalistforbundet"

Transkript

1 Mediemennesker 1 - et selvportræt af Journalistforbundet

2 Et fællesskab med plads til forskelle Ordet journalist fremkalder billeder af den klassiske reporter, en slags helteskikkelse, en detektiv, som kæmper døgnet rundt i sandhedens tjeneste for at granske magten og spejle virkeligheden. Men også for mennesker, som har et mere realistisk forhold til den journalistiske profession, vil de globale journalistiske værdier forekomme relevante og rigtige at beskæftige sig professionelt med. Det er værdier som uafhængighed, kritisk forhold til og beskyttelse af kilder samt forsvar for ytringsfrihed. For DJ-medlemmer, der er beskæftiget uden for de uafhængige massemedier, har værdierne også betydning, fordi de er med til at opbygge personens faglige identitet og indebærer en række universelle færdigheder som kritisk sans, nysgerrighed, sorteringsevne og overblik, som også har stor betydning, når man i øvrigt beskæftiger sig med informationsformidling og kommunikation. Fællesnævneren for medlemmer af DJ er, at de skaber indhold til medierne med en kreativ og/eller journalistisk indfaldsvinkel, eller arbejder med informationsformidling. Indholdet er først og fremmest nyheds- og aktualitetsstof og offentlig debat, men en stor del er også ren oplysning, stemning, livsstil og underholdning. Formidlingsværktøjet kan være personlig fremførelse, tekst, lys, lyd, billeder og design. 2 3 Journalisternes råstof Forsidebilledet er pressefotograf Gregers Nielsens selvportræt. De øvige billeder inde i hæftet er også taget af Gregers Nielsen (født 1931) over en 50 års periode fra slutningen af 40 erne til slutningen af 90 erne. De fleste har været anvendt i Gregers Nielsens bøger Danmarksbilleder og Billeder til tiden på Tiderne Skifter. Som samfundsbilleder afspejler de det råstof, journalisterne lever af mennesker i Danmark: Som kilder, kunder, læsere, lyttere og seere Udgivet af Dansk Journalistforbund, marts Layout: Marcom. Tryk: Datagraf Auning AS. ISBN Teamarbejde med indhold I takt med den teknologiske udvikling er teamarbejde blevet meget mere almindeligt på mediearbejdspladserne. Det har øget accepten af, at langt flere end tidligere bidrager til produktionens indhold og/eller form. Det opfattes derfor på arbejdspladserne naturligt, at FORBUND I FORANDRING disse samarbejdende faggrupper er organiseret samme Når teknologi og medier udvikler sig drastisk, gør mediemenneskene og deres faglige fællesskab det også. Forandringerne er sted, hvilket DJs traditionelle medlemmer på stedet oplever mange, de kommer hurtigt - og oftest at have glæde af. sideløbende. Derfor tegner Journalistforbundet dette selvportræt om udviklingen i Derfor kalder DJ sig et fællesskab med plads til forskelle, og gør meget ud af at leve og omkring forbundet. På tre opslag i hæftet op til det. går vi detaljeret til værks og tegner billeder af de tre hovedområder, som medlemmerne arbejder på. For at give indtryk af forbundets faglige rådgivning har vi placeret en række konkrete eksempler rundt om i hæftet - i bokse som denne.

3 Et forbund af kritiske formidlere Den indbyggede kritiske sans, der er typisk for DJs medlemmer, overføres naturligt nok til forholdet til forbundet. Kun hvis DJ kan argumentere godt for initiativer af enhver art, vil medlemmerne bakke op. Der er simpelthen en forventning om, at DJ reagerer journalistisk i medlemspleje og -service - det vil sige hurtigt, kort og præcist. Medlemmet bruger DJ som et kildenet - og accepterer ikke megen ventetid. Denne krævende og kritiske medlemsopfattelse opfatter DJ som et gode. Øgede kvalifikationskrav Medierne smelter sammen. Derfor smelter mange jobfunktioner sammen, og kvalifikationskravene ændres. Også i de traditionelle journalistjob i nyhedsmedierne er der gennem årene stillet øgede krav til indsigt i de stofområder, man som special journalist skal behandle og beherske. Derfor er der i DJ en stor gruppe medlemmer med akademisk eller en anden længerevarende uddannelse, der har gjort det til deres job at formidle deres faglige viden og indsigt - ofte ved brug af teknologiske færdigheder. lesskab ville være bedre til at sikre lønog arbejdsvilkår, ophavsret, efteruddannelse mv., hvis GFs fotografer blev medlemmer i DJ i stedet for HK/Industri. DJs delegeretmøde besluttede med samme begrundelse at hilse GFs tegner/grafikergruppe velkommen, hvis de ønsker det. Reklame kalder også på både respekt for offentligheden, høj kvalitet og etik, kreativitet og respekt for motiver/kilder. Men den nye gruppe gør det endnu mere påtrængende for DJ i alle sammenhænge at understrege, at der i alle medier og i forbindelse med al information af offentligheden og pressen skal være vandtætte skotter imellem det redaktionelle og reklamen. er i de nytilkomne medier. For det andet indebar ny teknik, at personer med en særlig teknisk indsigt blev attraktiv arbejdskraft, hvis de også var i stand til at indgå i et skabende samarbejde om indholdet. Dansk Journalistforbund er medieforbundet for journalister, redaktionssekretærer, bladtegnere, tegnere, grafikere, layoutere, fotografer, pressefotografer, filmog tv-fotografer, billedjournalister, online-journalister, multimediemedarbejdere, web-redaktører, radio-, film-, tv- og videomedarbejdere, instruktører, tilrettelæggere, versionister, tekstere, producere, forlagsredaktører og forlagsmed-arbejdere, undervisere, informationsmedarbejdere, kommunikationsrådgi- 4 vere med flere. DJs hovedopgaver Medlemssammensætning Den teknologiske udvikling DJ arbejder for overenskomstdækning Dansk Journalistforbund har altid haft Bortset fra den ekstraordinære optagelse 5 og medbestemmelse på arbejdspladserne mange medlemmer, der ikke havde titel af den samlede gruppe fotografer og for medindflydelse på produk- af journalist. fra GF er de nye medlemmer med en terne. Det er ofte en sej kamp at sikre Faktisk er det ikke mange nye arbejdsområder atypisk uddannelses- og er- gode løn og arbejdsvilkår. og funktioner, der er hvervsmæssig baggrund kommet til i DJ skal ikke kun være kommet til. Der har i mindst 15 år været kraft af den teknologiske udvikling og HIT MED PENGENE faglig kamporganisation, fuldstændig enighed om, at pladeven- ønsket om at være i fællesskab med de Der er ikke så meget at rafle om. Ferieloven men også en seridere (radioværter) og informations- øvrige, der skaber indhold. øst arbejdende udbyder medarbejdere hører hjemme i DJ. Det I den periode, hvor denne tilgang siger klart, hvordan, hvornår og i hvilket af tilbud, som sikrer en samme gælder TV-programmedarbejdere og studieværter, også dem, der Journalisthøjskole (DJH) og pressefo- har fundet sted, uddannede Danmarks omfang en ansat har krav på feriepenge, prompte og effektiv reaktion, når medlemmet f.eks. laver børneudsendelser, undertografuddannelsen for det første ikke når han/hun rejser fra en arbejdsplads. Ikke desto mindre måtte hele tre faglige har brug for bistand i holdning, quiz m.m. Det gælder nok til at dække behovet for arbejdskraft til de indholdsskabende funktion- sekretærer i sving, da en meget genstridig forbindelse med alle naturligvis også deres kolleger i aviser arbejdsgiver ikke ville give en journalist feriepenge. forhold, der har tilknytning og ugeblade. Det hjalp ikke. Til sidst gav alle til ansættelse i me- Det har derfor aldrig været muligt at gode kræfter op, og sagen blev anmeldt til dierne eller virke som definere DJs medlemmer som nogle, politiet. Dét hjalp. Og stridens æble: Knap freelancer. Forbundet der udelukkende beskæftiger kroner! skal også arbejde aktivt sig med at producere for fagets interesser og redaktionelt uafhængigt nyheds- en udvidelse af presseog og aktualitetsstof. ytringsfriheden over for arbejdsgiverne, Den samlede optagelse af lovgivningsmagten og myndig- fotograferne fra Grafisk For- hederne. bund har for første gang betydet Fra side 12 er der en beskrivelse af optagelse af en gruppe de mange opgaver og interesser, som medlemmer, der beskæftiger medlemmerne kan forvente at få varetaget sig med reklame. gennem medlemskabet af DJ. DJs delegeretmøde traf be- slutningen, fordi både fotograferne fra GF og DJ i fæl-

4 Aviser, blade, tidsskrifter, bureauer, fag- og ugeblade m.m. DJ medlemmer på området i alt ca.: Fastansatte ca.: Freelancere og løst ansatte ca.: Typiske stillingsbetegnelser Journalist, pressefotograf, bladtegner, (web)redaktør, redaktionssekretær, researcher, tegner, fotograf, nyhedsgrafiker, layouter, grafisk designer m.v. Den teknologiske udvikling IT udviklingen de seneste 5-10 år har betydet, at teknikere enten er blevet overflødiggjort eller har dygtiggjort sig til indholdsskabende arbejde. På den baggrund er en del typografer, grafikere og mørkekammerfotografer f.eks. blevet medlemmer af DJ. Samtidig er det blevet nødvendigt for alle grupper at dygtiggøre sig i brug af IT. Der er opstået nye job i online funktioner. Edb-baserede arkiver med avancerede søgemuligheder har gjort tidligere arkivfunktioner til arbejde med journalistisk/redaktionelt indhold. Det sidste har betydet, at DJ har fået en del medlemmer, der har en uddannelsesmæssig baggrund og ugeblade og de dertil knyttede online ceoverenskomst med Sammenslutnin- timesatsen fra 449 kr. til 530 kr. På de 6 som bibliotekarer eller og webudgivelser. 7 fra kontor. Medlemsudvikling I 1990 udgjorde medlemmerne (incl. freelancere og løst ansatte) på aviser, blade, tidsskrifter m.m. ca. 64 % af DJs samlede antal medlemmer i beskæftigelse. I 1999 er den tilsvarende andel faldet til ca. 51 %. På trods af dette fald er det samlede medlemstal på området steget med ca. 28 % i samme periode % % Det skyldes nye medier, nye stillinger i kraft af online udgivelser og funktioner, der tidligere var tekniske, som løbende er blevet integreret i det indholdsskabende arbejde. Beskæftigelsen på dagbladsområdet har været nogenlunde konstant i hele perioden, mens tilvæksten har været på magasiner og fagblade. Arbejdspladser Landsdækkende dagblade, større provinsdagblade, distriktsblade, ugeaviser, nyheds- og billedbureauer, fag- og organisationsblade, brancheblade, personaleblade, magasiner, tidsskrifter Freelancere og løst ansatte De ca. 700 freelancere og løst ansatte fordeler sig ud over hele området. Freelancernes omsætning af redaktionelt stof til de trykte medier fordeler sig næsten ligeligt på tre grupper: magasiner, tidsskrifter og ugeblade fag- og organisationsblade dag- og distriktsblade Overenskomster og aftaler Ansatte: Overenskomsterne med Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation (DDFF) for Det Berlingske Hus, Politikens Hus og Fællesoverenskomsten for dagblade i provinsen og distriktsbladene. Overenskomsterne med Aktuelt, Børsen, Information, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad, Grønlandsposten, Sermitsiak og fotograf-ok med Dansk Industri. Ca. 25 selvstændige overenskomster med nyhedsbureauerne, fag- og organisationsbladene og magasin- og ugebladene. Ud af de ansatte medlemmer på dette område er kun ca. 8 % individuelt kontraktansatte, uden overenskomst. Der er freelance overenskomst med Aktuelt (dog uden lønsatser) og freelan- gen af Arbejderbevægelsens Fagblade og Tidsskrifter (SAFT), med Børn og Unge og Arbejdsmiljørådets Service Center. Løngennemsnit og øvrige ansættelsesvilkår Fastansatte: Gennemsnitlig bruttoløn uden arbejdsgivers pensionsbidrag var for oktober Dagblade: Distriktsblade: Ugeblade/magasiner: Organisations(fag)blade: Nyhedsbureauer: Dagblade Distriksblade 8% Ugeblade/magasiner Organisations(fag)blade Nyhedsbureauer 92% Ansatte med overenskomst Ansatte uden overenskomst kr kr kr kr kr. Arbejdstid: timer ugentligt - for de fleste inkl. frokostpause. Overarbejde: Afspadsering af overarbejde 1:1,5 eller 1:2. Ferie: 6-8 uger årligt (nogle steder orlovsopsparingsordning med løn). Efteruddannelse: Ret til 1 uge årligt med løn og kursusudgifter betalt. Pension: 7-15% arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag. Opsigelsesvarsler: Længere varsler end Funktionærloven. I freelanceoverenskomsterne varierer ikke-dækkede områder anbefales en timepris for alment journalistisk arbejde på 523 kr. pr. time. Artikler aflønnes også med fast forud aftalt honorar, hvor freelanceren selv må sørge for dækning af både timeløn og omkostninger. Gennemsnitsindtjeningen for en freelancer var i indkomståret 1998 før bidrag til pension kr. pr. måned 3. Faglige sekretærer på området Flemming Reinvard, Hans Jørgen Dybro, Claus Iwersen (Århus) 1 Fordelingen af freelancere og løst ansatte på de tre hovedarbejdsområder er foretaget ved et skøn, der bl.a. baserer sig på omsætningstallene fordelt på arbejdsområder fra freelance lønstatistikken. 2 Løngennemsnittet indeholder alle udbetalte løndele, men der er ikke taget højde for, at der på nogle områder er flere ansatte uden øvre arbejdstid end på andre. 3 Gennemsnitslønnen er ikke opdelt på arbejdsområde, hvorfor dette også dækker freelancearbejde udført på de to øvrige hovedarbejdsområder, som følger på de kommende opslag.

5 TV, radio- og AV-produktion DJ medlemmer på området i alt ca.: Ansatte ca.: Freelancere og projektansatte ca.: Typiske stillingsbetegnelser Journalist, TV- (og film)fotograf, TV-instruktør, producer, tilrettelægger, TVholdt de tunge kameraer. Da minika- grund af nye TV- og radio-stationer, fle- Aflønningsmåder og takster varierer 8 og Radioprogramtekniker, der deltager 9 i programproduktionen, studievært, tekstforfatter, versionering (og tekstning/dubbing), researcher, tegner, visualizer mv. Medlemsudvikling I 1999 lykkedes det at få overenskomsten med Danmarks Radio udvidet, så den også dækker de TV-fotografer og andre programteknikere, som deltager i programproduktionen. Før TV2 kom til i 1988, var næsten alle DJs medlemmer på radio-tv-området ansat i Danmarks Radio. Herudover var der nogle få freelancere og selvstændige producenter, som dog hovedsagelig producerede til DR. Disse funktioner blev også dengang udført af DJ-medlemmer. Men der gemmer sig en særlig historie. Før de lette kameraer kom til, var det DJs filmfotografer i DR, som stod for TV-fotograferingen. Til at bistå sig havde de medlemmer af Dansk Metalarbejderforbund (DMF), som betjente og vedlige- meraerne kom til, var det DMFs medlemmer, som fik området gennem den såkaldte Mini-kamera aftale. DJs filmfotografer forblev i instruktørrollen. Bl.a. derfor har TV-fotografering, redigering mv. i en længere årrække været dækket af overenskomst med DMF i DR. I 1988 indgik DJ en overenskomst med TV2, som også dækkede TV-fotograferingen og de øvrige kreative programtekniker-funktioner. På det øvrige radiotv-område og på producentområdet fulgte udviklingen TV2 mønstret. Men for DRs vedkommende faldt det - som nævnt indledningsvis - først på plads i I 1990 udgjorde medlemmerne (incl. freelancere og løst ansatte) på området ca. 23% af DJs samlede antal medlemmer i beskæftigelse. I 1999 udgjorde den tilsvarende andel ca. 32 %. Fra 1990 til 1999 er medlemstallet på området steget med ca. 123 % på % % re produktionsselskaber, og fordi tidligere hovedsagelig programtekniske funktioner nu er blevet en integreret del af det indholdsskabende arbejde. Arbejdspladser De landsdækkende radio- TV-stationer, herunder regionerne, lokale radio- og TV-stationer, TV-, AV- og filmproduktionsselskaber. Freelancere, projektansatte og mindre producenter Der arbejder ca. 450 freelancere og projektansatte (løst ansatte) på området. Funktionerne fordeler sig ud over alle de nævnte arbejdspladser. Arbejdsfællesskab med andre freelancere Også Film- og TV-arbejderforeningen (FAF) har mange freelancere på TV og producentområdet (ca men de fleste FAF-medlemmer arbejder hovedsagelig med filmproduktion, og en del af FAF medlemmerne udfører funktioner som kostumier er, sminkører, rekvisitører, gripper og assistenter, som ikke er almindelige for DJs medlemmer). Dansk Filmfotograf Forbund har ca. 75 medlemmer, som foruden spillefilm også producerer til TV. Overenskomster og aftaler Ansatte: Danmarks Radio, TV2, Producenterne, Radio- og TV-overenskomst med DDFF, overenskomst med Danmarks Lokal TVforening, husaftale på Nordisk Film samt godkendte standardkontrakter på Kanal 2. Ud af de ca ansatte medlemmer er ca. 7% individuelt kontraktansatte uden overenskomst. 7% 93% Ansatte med overenskomst Ansatte uden overenskomst To freelance overenskomster med Danmarks Radio (hhv. for produktion og tekstning) og freelance overenskomst med Producenterne (FAF har paralleloverenskomst). Løngennemsnit og øvrige ansættelsesvilkår Fastansatte: Gennemsnitlig bruttoløn uden arbejdsgivers pensionsbidrag pr. oktober 1999: Radio- og TV-produktion: kr. Arbejdstid: 160 timer månedligt - for de fleste inkl. frokostpause. Overarbejde: Afspadsering: 1:1,5 for timer ud over 160 eller 1:2 for timer ud over 320. Ferie: 6-7 uger + 1-1,5 uges opsparing til sabbat/orlov med løn. Efteruddannelse: Adgang til efteruddannelse med løn og udgifter betalt efter aftale. Pension: Op til 10% arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag. Opsigelsesvarsler: Længere varsler end Funktionærloven. stærkt i forhold til opgave, funktion, varighed m.m. Kontakt DJ for rådgivning og eksempler. Gennemsnitsindtjeningen for en freelancer i henhold til lønstatistikken var i indkomståret 1998 før bidrag til pension kr. pr. måned 2. Faglige sekretærer på området Lone Amtrup, Thorkild Sunesen, Per Sørensen, Fred Jacobsen (Århus) 1 Fordelingen af freelancere og løst ansatte på de tre hovedarbejdsområder er foretaget ved et skøn, der bl.a. baserer sig på omsætningstallene fordelt på arbejdsområder fra freelance lønstatistikken. 2 Gennemsnitslønnen er ikke opdelt på arbejdsområde, hvorfor dette også dækker freelancearbejde udført på de to øvrige hovedarbejdsområder, nævnt på foregående og næste opslag.

6 Web, kommunikation, information og undervisning mv. DJ medlemmer ca.: Ansatte ca.: 850 Freelancere og løst ansatte ca.: Typiske stillingsbetegnelser Journalist, webdesigner, webmaster, 17% webredaktør, online journalist, kom- erhvervsvirksomheder, undervisnings- Løngennemsnit og øvrige lønnes også med fast forud aftalt ho munikationsrådgiver (også online og web), informations- og pressechef, forlagsredaktør, tegner, fotograf, grafiker, visualizer, layouter, underviser i medier og journalistik mv. Medlemsudvikling De fleste af de funktioner, som er beskrevet ovenfor, har altid været udført af DJ medlemmer på området. Men samfundsudviklingen og ikke mindst IT-udviklingen de seneste år har fået flere og flere private og offentlige virksomheder og institutioner til at prioritere professionel bistand til deres eksterne og interne kommunikation. Det journalistiske område har kunnet levere personer, som både mestrer kommunikationen, de journalistiske dyder og den nødvendige IT-viden. Samtidig har en del med teknisk og administrativ baggrund dygtiggjort sig i kommunikation og søgt optagelse i DJ. Nogle er kommet med en edb-mæssig baggrund, andre fra HK og de grafiske fag. I 1990 udgjorde medlemmerne (incl. freelancere og løst ansatte) på området ca. 13 % af det samlede antal beskæftigede DJ medlemmer. I dag udgør den samme andel ca. 17 % % I samme periode er antallet af medlemmer på området steget med 102 % på grund af nye IT kommunikationsvirksomheder og nye stillinger i kraft af professionaliseringen af virksomhedernes informationsarbejde, online udgivelser og IT-udviklingen i det hele taget, og fordi tidligere hovedsagelig tekniske funktioner er integreret i det indholdsskabende arbejde. Også undervisning i journalistik, medier og kommunikation er blevet et større arbejdsmarked for medlemmer af DJ på grund af nye medieuddannelser og større behov for medietræning. Arbejdspladser Stat, amter og kommuner og disses virksomheder, halvoffentlige selskaber, finansielle institutioner, humanitære organisationer, brancheorganisationer, kommunikations- og PR-virksomheder, lønmodtagerorganisationer, institutioner, medievirksomheder, forlag. Freelancere og løst ansatte De ca. 450 freelancere fordeler sig ud over hele området. De fleste udarbejder informationsmateriale af forskellig art til de private og offentlige virksomheder, men en del har specialiseret sig i webdesign og online kommunikation. Mange freelancere underviser også i medier og journalistik og udfører medietræning. Overenskomster og aftaler Ansatte: Overenskomst med stat, amter og kommuner, KL, Grønland (Grønlands Hjemmestyre, Royal Greenland. Overenskomst for (GF)fotografer i det offentlige. Ud af de 853 ansatte medlemmer på dette område er godt halvdelen uden overenskomst, men på individuel kontrakt, da stort set kun de offentligt ansatte inden for området er overenskomstdækket. 56% 44% Ansatte uden overenskomst Ansatte med overenskomst Der er freelance overenskomst med Arbejdsmiljørådets Service Center. ansættelsesvilkår: Fastansatte: Gennemsnitlig bruttoløn inklusiv arbejdsgivers pensionsbidrag pr. oktober 1999: Privat informationsarbejde: kr. Off. informationsarbejde: kr. Undervisning: kr. Forlagsarbejde: kr Arbejdstid: 7,4 timer dagligt el. flydende arbejdstid. Overarbejde: Afspadsering 1:1,5 eller indregnet i lønnen. Ferie: 5 uger efter Ferieloven. Efteruddannelse: Adgang til efteruddannelse efter aftale. Pension: 10% arbejdsgiverbetalt eller indregnet i lønnen. Opsigelsesvarsler: Funktionærlovens minimum. På de ikke-dækkede områder anbefales en timepris for alment journalistisk arbejde på 523 kr. pr. time. Artikler af- norar, hvor freelanceren selv må sørge for dækning af både timeløn og omkostninger. Gennemsnitsindtjeningen for en freelancer i henhold til lønstatistikken var i indkomståret 1998 før bidrag til pension kr.pr. måned 2. Faglige sekretærer på området Ebba Henker, Pia Funder 1 Fordelingen af freelancere og løst ansatte på de tre hovedarbejdsområder er foretaget ved et skøn, der bl.a. baserer sig på omsætningstallene fordelt på arbejdsområder fra freelance lønstatistikken. 2 Gennemsnitslønnen er ikke opdelt på arbejdsområde, hvorfor dette også dækker freelancearbejde udført på de øvrige hovedarbejdsområder, der er beskrevet på de to foregående opslag.

7 Tæt fagpolitisk organisering DJs organisering Delegeretmødet er DJs højeste myndighed med næsten 500 deltagere. Alle medlemmer kan blive delegerede. På det to dage lange møde vælger de delegerede forbundets 15 personer store hovedbestyrelse, som nedsætter et forretningsudvalg på fire. Omkring hovedbestyrelsen arbejder en række faste udvalg: internationalt udvalg, fagligt udvalg, jobudvalget, uddannelsesudvalget, medieudvalget og organisa- DJ optager studerende og elever fra fagets grunduddannelser. DJ er i øvrigt åben for alle, der som hovederhverv og med en kreativ og/ eller journalistisk indfaldsvinkel arbejder i medierne eller med informationsformidling. Det er en forudsætning for medlemskab, at ansøgerne enten er fastansat eller har en freelancetilknytning i mindst tre måneder inden for medierne eller ved informationsformidling. Et medlem af Dansk Journalistforbund skal også være medlem af Journalisternes tionsudvalget. Dertil kommer en arbejdsgruppe for ligestilling, som overvåger og påpeger kønsbestemte skævheder og en arbejdsgruppe for etnisk ligestilling. Formand og næstformand vælges direkte af delegeretmødet og er fødte medlemmer af forretningsudvalget. De to udgør sammen med sekretariatschefen den daglige forbundsledelse. Delegeretmødet er sammen med stævner for tillidsfolk med til at opretholde oplevelsen af DJ som et fagfor- DJ optager medlemmer direkte fra de tre journalistuddannelser på Danmarks Journalisthøjskole i Århus, Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet Odense - ca. 350 nyuddannede årligt. DJ optager også medlemmer fra AV- Forbundet følger med i udviklingen på uddannelsesområdet og har repræsentanter i bestyrelser og råd for alle journalistuddannelserne og har også direkte eller indirekte indflydelse på de fleste andre grund-, efter- og videreud- 12 Arbejdsløshedskasse, hvis bund, hvor der ikke er langt fra toppen og MTM-uddannelserne og fotografuddannelser inden for medier og multimetionsudvalget. det er muligt. 13 Du finder de aktuelle MERE LØN END VENTET kontingentsatser til forbund, A-kasse og til DJs Et medlem, der brugte forbundets personlige rådgivning og lønstatistik før ansættelsessamtalen og derfor overbevisende konfliktfond - Sikringsfonden på DJs websted. Der skal også betales et kunne argumentere for sin markedsværdi, fik fuld valuta for kontingentet. Rådgiv- mindre kontingent til de geografiske kredse. Desuden opkræver medarbejningen satte hende i stand til at kræve - og få - en løn i ansættelsen, der lå kr. derforeninger, specialgrupper og specialforeninger over, hvad hun ellers ville have turdet bede om. kontingent. Arbejdsløse er kontingentfrie, hvis deres indkomst er under dagpengemaksimum plus 2000 kr. om måneden. til det menige medlem. Dertil kommer, at medlemmerne er godt organiseret, der hvor de arbejder, hvad enten det er medarbejderforeninger i massemedierne og på andre større arbejdspladser, geografiske kredse (incl. Grønlandskredsen) eller specialforeninger og -grupper, hvor medlemmerne samles omkring deres arbejdsområde. Det er freelancere, pressefotografer, fotografer, bladtegnere, informationsmedarbejdere samt medarbejdere på organisations- og fagblade, distriktsblade og forlag. Desuden har studerende fra fagets uddannelser oprettet særlige elevkredse - også med repræsentation på delegeretmødet, og hvor det er relevant. Uddannelsesbaggrund Journalister, der er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole, udgør fortsat den største del af DJs medlemmer - ca. 50 %, mens den anden halvdel har anden uddannelsesmæssig baggrund end den journalistiske. Tekniske uddannelser som lyd, lys, fotografering og redigering fylder en del i de elektroniske medier, mens informationsvirksomhed ofte tiltrækker medlemmer med akademisk baggrund. dannelserne i Viborg og København, fra Grafisk Kommunikation på Den Grafiske Højskole, Visualizeruddannelsen i Odense og Mediekoordinator-Uddannelsen på flere tekniske skoler. Medievilkår i ind- og udland DJ er sin egen hovedorganisation og den største organisation i Danmark, der varetager mediernes og pressens vilkår set med fagets udøveres øjne. DJ har plads i Mediernes Kontaktudvalg, som er statsministeriets koordinator af sager på tværs af ministerierne, som har med medierne og pressen at gøre. DJ påvirker myndighederne til nødvendige og ønskværdige lovændringer, f.eks. de nye regler i retsplejeloven om øget åbenhed og pressens adgang til kære af navneforbud m.m. DJ havde også indflydelse i forbindelse med revisionen af ophavsretslovgivningen i 1995 og har en repræsentant valgt ind i forretningsudvalget for Samrådet for Ophavsret, der løbende følger ophavsretsudviklingen i ind- og udland. dier. Lovgivningsarbejdet i EU koster mange kræfter. DJ har været og er tæt involveret i tilblivelsen af direktiverne TV uden grænser, kabel og satellit, databaser, ophavsret i 65 ÅR OG FÆRDIG informationssamfundet, En journalist blev 65 år og fik i gave en elektronisk handel (ansvar fyreseddel. Det blev han mere end ked af, for internetudbydere), konvergerende medier, beskyttelse af personoplysninger endnu og ikke kendte firmaets interne regel da han havde tænkt sig at arbejde flere år m.m. om 65-år-og-ud. Med forbundets hjælp fik DJ er aktivt engageret i han skabt berettiget tvivl om, hvorvidt Nordisk Journalistforbund, sådan en afskedigelse overhovedet er lovlig. Og tvivlen blev omsat i en konkret af- European Federation of Journalists, International Federation of Journalists og her- fritstillede ham øjeblikkeligt og gav ham et tale, der ikke annullerede fyringen, men igennem også i andre internationale medieorganisa- godt grundlag for at starte sin egen freelancevirksomhedtioner. DJ gør en særlig indsats for udviklingen af en demokratisk presse i lande, der er i en forandringsproces. Det gælder også i ophavsretslige spørgsmål og i forbindelse med styrkelse af den globale indsats for forbedring af freelanceres stilling.

8 Vores forhold til ophavsret er kompromisløst DJ har på medlemmernes vegne indgået en række kollektive aftaler om ophavsret og videreudnyttelse (20, der kun omfatter ansatte, og 15 for freelancere). Aftalerne sikrer, at stoffet bliver behandlet forsvarligt både i forhold til ophavsretsloven og presseetikken og sikrer et ekstra vederlag for udnyttelsen, når denne ligger uden for det, der i forvejen er aftalt i overenskomsten eller kontrakten. Aftalerne (og en liste over dem) kan rekvireres i DJ. Du kan også finde dem på Søg altid råd hos DJ, før du indgår en aftale om videreudnyttelse af dit ophavsretligt beskyttede arbejde. DJ fører sager om overtrædelse af ophavsrettigheder for medlemmerne. Kontakt os straks, hvis du mener, dit stof er blevet misbrugt. Ophavsretsaftaler på radio-tvområdet Der er indgået aftaler om videreudnyttelse for ansatte både med DR og TV 2. Aftalerne sikrer betaling gennem en rundsum og i DR i visse tilfælde også royalty i forhold til konkret brug. Freelancere får royalty i kraft af freelance overenskomsterne med DR. Også freelance overenskomsten med Producenterne sikrer mulighed for royalty. Øvrige freelancere må p.t. sikre deres rettigheder, når de indgår kontrakt. Ophavsretsaftaler for aviser, organisationsblade, ugeblade m.fl. Der er indgået en Rammeaftale om videreudnyttelse af tjenstligt produceret redaktionelt stof med Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation (DDFF). Aftalen giver ansatte en symbolsk årlig rundsum, når stoffet gøres tilgængeligt i elektronisk form for læsning/søgning. Hvis stoffet kun lægges på nettet i tidsmæssig sammenhæng med den trykte udgave, udløser det ikke ekstra vederlag, men aftalen stiller krav om stoffets journalistisk forsvarlige behandling m.m. Ved al anden videreudnyttelse skal der indgås lokal aftale om royalty, inden aktiviteten sættes i gang. Politikens Hus, Det Berlingske Officin og flere andre DDFF virksomheder har indgået lokalaftaler i henhold til Rammeaftalen. Jyllands-Posten, Ak- 14 tuelt, Børsen og Information at sende tv-programmer ud i kabelnet- har egne videreudnyttelsesaftaler. 15 Kun aftalerne med Aktuelt og Børsen gælder også for freelancere. UDEN KREDITERING GÅR DEN IKKE Der er herudover indgået En fotograf optog en række stillbilleder fra et betydeligt antal en tv-serie, der blev vist på en landsdæk- videreudnyttelsesaftaler kende tv-station. Billederne blev brugt til for både ansatte og freelancere presseomtale af tv-serien. Tv-stationen på det øvrige om- havde ikke sørget for, at fotografens navn råde. For freelancere var optrykt i forbindelse med billederne. Da drejer det sig især om der var tale om mange billeder og gentagelsestilfælde, fik fotografen kr. i rene internet-aftaler, der sikrer freelancerne godtgørelse. 12,5% oveni sædvanligt honorar, når deres stof også anvendes i en internetudgave ved siden af den trykte. Ophavsretsaftaler for kommunikations-, informations- og undervisningsområdet Der er enkelte internet-aftaler på dette område, men herudover ingen kollektive aftaler om videreudnyttelse af ophavsretligt beskyttet stof. Området er præget af ansættelse på kontrakt og mange freelancere, som indgår kontrakt fra opgave til opgave. Med de mange nye net- og online funktioner, spørgsmål om udnyttelse af stoffet på hjemmesider m.m. er der et stigende behov for information og opsøgende indsats for at højne bevidstheden om vigtigheden af ikke at overdrage ophavsrettigheder uden at få passende betaling for det og uden at stille betingelser om stoffets fremtidige anvendelse. DJ opfordrer medlemmerne til at kontakte DJ for rådgivning. Ophavsretsfonden er dine penge Der udbetales 10 millioner kr. om året til efteruddannelse og studierejser fra Ophavsretsfonden i Dansk Journalistforbund. De fleste af pengene kommer fra COPY-DAN, som forvalter rettigheder for medlemmerne. Der betales f.eks. vederlag, når skoler kopierer bøger og avisartikler, og der betales vederlag for tet. Ophavsretsfonden får de penge, som COPY-DAN-foreningerne ikke kan fordele individuelt og derfor udbetaler til de enkelte medlemsorganisationer med henblik på videre fordeling. I Ophavsretsfonden uddeles pengene til de enkelte medlemsgrupper på baggrund af oplysninger om, hvor pengene kommer fra. Freelancere og ansatte i produktionsselskaber kan søge penge gennem FreelanceGruppen, ansatte i Danmarks Radio og TV 2 gennem medarbejderforeningerne, pressefotografer gennem Pressefotografforbundet, bladtegnere gennem Danske Bladtegnere og fotografer fra Specialgruppen Fotograferne. Øvrige medlemmer (dagblade, lokalradio-tv m.v.) kan søge penge direkte fra Ophavsretsfonden efter opslag i JOURNALISTEN og Den journalistiske Efteruddannelses programhæfter.

9 Muligheder for mediemennesker DJ samarbejder med Danske Dagblade, DR, TV 2, Rigspolitichefen og Justitsministeriet om udstedelse af pressekort, der sikrer journalister, pressefotografer, TV-hold m.fl. adgang gennem politiets afspærringer. Kortet er i det hele taget et uundværligt redskab for alle, som har behov for at legitimere sig i forbindelse med deres arbejde for medierne. Kortet udstedes til alle medlemmer. FREELANCER I KLEMME Moral & etik Gode råd er gratis DJ udpeger 2 medlemmer til Pressenævnet, De ca. 400 tillidsfolk på arbejdsplad- Godt job - fysisk som psykisk 16 hvortil også Danske Dagblaserne inden for DJs organisationsområnem en gruppeordning, som er obliga- Alle vil helst undgå fysisk og psykisk 17 des Forening, DR og TV 2 i fællesskab udpeger to medlemmer. Herudover består nævnet af to repræsentanter for offentligheden, en formand og en næstformand (der udpeges stedfortrædere for alle medlemmerne efter samme regler). DJs medlemmer er En freelance-journalist fik pludselig problemer med at få sine penge fra en ellers me- disse poster og DJs personligt udnævnt til get fast kunde. Kunden havde nemlig egenhændigt besluttet, at prisen skulle sættes sig ikke i, hvordan de af- hovedbestyrelse blander ned. Og kunden begyndte - i tråd med sin giver stemmer og udtalelser i forbindelse med egen beslutning - at afregne efter den nye nævnets arbejde. pris. Freelanceren havde den aftalte pris på Forbundet gør sig ikke tryk, så der burde ikke være så meget at til dommer i konkrete snakke om. Men det tog alligevel DJ over en sager om presseetik, måned at overbevise kunden om, at ret men gør en indsats i skulle være ret. mange forskellige sammenhænge for at sikre det redaktionelle stof mod misbrug i reklamesammenhænge, politiske eller religiøse formål m.m. Høj kvalitet hænger sammen med god etik. Mediejuridisk rådgivning DJs AkutLinje for mediejuridisk rådgivning sikrer dig særlig hurtig behandling af akutte juridiske spørgsmål om grænserne for ytrings- og pressefriheden, hvornår personer må fotograferes, hvad politiet kan forlange og ikke forlange mv. Benytter du det særlige AKUT nummer i dagtimerne, kommer du forrest i køen hos juristerne. Før 9 og efter 16 omstilles der til en mobiltelefon, så rådgivningen kan ydes i alle døgnets 24 timer. AkutLinjens nummer er: de trækker ofte på de faglige sekretærer i DJ - også når det gælder rådgivning til den enkelte kollega. Rådgivningen kan dreje sig om alt fra fyringstrusler, generel utilpashed med jobbet og fysiske problemer til ophavsret, kontraktforhold eller forhandlinger med arbejdsgiveren. Rådgivningen gælder også de mange medlemmer uden overenskomst og freelancere, som ikke har tillidsrepræsentant. Her er DJ til rådighed i alle faglige spørgsmål, f.eks løn- og kontraktforhandlinger, fortolkninger, tvister og øvrige ansættelsesvilkår. Eksempler på rådgivningen og dens resultater læses i de små tekstbokse, som er spredt i hæftet. Beredskab klar til udrykning DJs hold af faglige sekretærer er klar til at rykke ud på arbejdspladserne med få timers varsel, når der er nedskæringer, fyringer eller andre vanskeligheder i sigte. De faglige sekretærer er først og fremmest en hjælp til tillidsrepræsentanten, som på den måde bedre kan bevare overblikket, dele opgaver ud til medarbejderforeningens bestyrelse og skabe størst mulig tryghed for medlemmerne. I kampens hede er struktur og styring helt afgørende - og her har DJ udviklet et konkret beredskab, som kan bidrage med at undgå panik. Ofte kan det nemlig lade sig gøre at finde alternative besparelser. Hvis det ikke er nok, kan fratrædelser - helst frivillige - eller rokeringer komme på tale. DJs beredskab indeholder også gode råd om informationen; hvem skal vide hvad, hvordan og hvornår? Når du bliver gammel - eller syg Medlemmer af DJ er sikret ved dødsfald, invaliditet og kritisk sygdom gen- torisk for medlemmer med pensionsordning. Freelancere og ansatte uden pensionsordning kan være omfattet, hvis de selv betaler, mens arbejdsløse er dækket uden egenbetaling, hvis de var med i gruppeordningen, inden de blev arbejdsløse. Gruppeordningen er det eneste obligatoriske i DJs pensionsordninger. Alle DJ-medlemmer - undtagen offentligt ansatte - kan selv vælge, hvordan de vil sammensætte deres pension. DJ har sammen med arbejdsgiverne på området indgået aftaler med DANICA (København) og PFA Pension (Provinsen). Disse aftaler sikrer medlemmer, som vælger pensionsordninger i de to selskaber, de lavest mulige administrationsomkostninger og en dækning, der svarer til den enkeltes behov. nedslidning på jobbet, men det kan være svært. DJ har op imod 100 sikkerhedsrepræsentanter, som gennem kurser og seminarer er trænet til at hjælpe kolleger med råd og vejledning. Desuden har DJs medlemmer adgang til to faglige sekretærer med særligt kendskab til arbejdsmiljø i medierne. VIKARER ER IKKE PÅ HERRENS MARK En vikar kan også have krav på et opsigelsesvarsel efter overenskomstens bestemmelse. Dette gode budskab fik ledelsen på et dagblad, da chefen efter flere forlængelser af en vikaransættelse besluttede sig til at skille sig af med vikaren ved den sidste periodes ophør. DJ orienterede ledelsen om den danske retspraksis, som giver langtidsvikarer en del rettigheder, som f. eks. et overenskomstmæssigt varsel, hvis man efter flere forlængelser ikke vil forlænge vikariatet igen. I stedet for en mundtlig besked om at stoppe om halvanden måneds tid fik journalisten et brev om sin opsigelse med fem måneders varsel.

10 JobService med bred tilbudsvifte inden for medierne får den bredest mulige vifte af uddannelsestilbud. CFJE FORSENDELSE RECEPTION, KOPI OG DJ og Journalisternes A-kasse oprettede i 1999 en ny enhed - JobService, har i sin korte levetid bl.a. udviklet et Hvem er hvem Reception: Gitte Hansson hvis formål er at øge medlemmernes muligheder for at komme i - eller skifte - job. JobService formidler omkring 100 vikariater om året og holder kurser for et par hundrede medlemmer - også freelancere. Kursusemnerne er bl.a. redaktionssekretær, freelance-start, web-redaktør, søgning på internet og informationsmedarbejder. Medarbejderne i JobService har desuden den indsigt, evne og erfaring, der skal til for at give arbejdsløse medlemmer den rigtige vejledning. Desuden er JobService også et tilbud for medlemmer, der overvejer jobskifte, efteruddannelse eller at trappe ned på arbejdsmarkedet. efteruddannelsesforløb for produktionsmedarbejdere i de elektroniske medier og flere videreuddannelsesforløb for journalister - diplomuddannelser. FagFestival - en journalistisk markedsplads Journalistforbundet samler hvert andet efterår op imod 1000 journalister og øvrige mediefolk til en efterhånden traditionsrig FagFestival på Nyborg Strand. Her frigør såvel medlemmer som forbund sig fra fagpolitik og blander sig i tre dage i en smeltedigel af debatter og indlæg, der afspejler, at DAGLIG FORBUNDSLEDELSE Forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård. Næstformand Christian Kierkegaard. Sekretariatschef og jurist Anne Louise Schelin. Sekretærer: Gitte van der Kam og Ingelise Lendal FAGLIG AFDELING AVISER, BLADE, TIDSSKRIFTER, FAG- OG UGEBLADE m.m. København: Faglige sekretærer: Hans Jørgen Dybro INFORMATION OG WEB Informationschef Esben Ørberg Sekretær Mette Eeg IT IT-koordinator Simon Heinsen EDB DRIFTSAFDELING Edb medarbejdere: Ulla Petersen og Inge Anker MEDLEMS- OG KONTINGENTAFDELING København: Kopi og forsendelse: Gert Nielsen KANTINE, MØDEFORPLEJNING OG RENGØRING Tina Soltic, Susanne Pedersen JOURNALISTEN Redaktør Anette Claudi Journalister: Henrik Møhring Madsen og Øjvind Hesselager Bladsekretær: Christine Møller A-KASSEN Sekretariatschef Linda Garlov Forsikringsleder Vivi Sigvardt Bogholder Lone Pretzmann journalistikken, journalistrollen og me- og Flemming Reinvard Adm. sagsbehandlere: Pia Danbirk, Sagsbehandlere: Anne Sønderskov, dierne er i opbrud. Deltagerne inhalerer inspiration og viden, møder nye og Århus: Anita M. Larsen Clausen og Betina Nielsen Sekretær Mariann Vasbo Inger Hansen, Kirsten Hansen og KONTRAKT FOR FREMTIDEN Gitte Nielsen, Marianne Jaquet, Jørn Et medlem og direktøren på et tv-produktionsselskab røg så meget i totterne på gamle kolleger og har tid til at fordybe Faglig sekretær Claus Iwersen Århus: Sekretærer: Birgitte Vogelius og sig i de emner, som den enkelte selv Sekretærer: Else Abildgaard og Hanne Sekretær (elever/stud.) Else Susanne Mikkelsen hinanden, at direktøren ville give medarbejderen en meget alvorlig skriftlig advarsel. finder afgørende. Formen er workshops, oplæg, film, musik, udstillinger JOBSERVICE Kiel Abildgaard Den unge medarbejder var ny i branchen - og meget andet. Og deltagelse er gratis TV, RADIO- OG AV-PRODUKTION REGNSKABSAFDELING Beskæftigelseskonsulenter: Per og var meget ked af at skulle modtage for medlemmer - bortset fra forplejning København: Regnskabshef Yvonne Bruun Nielsen og Jens Grønlund sådan et stykke papir. Hun var ansat på en og eventuel overnatning. Faglige sekretærer: Lone Amtrup, Fuldmægtig Annette Lassen kortvarig kontrakt og frygtede for sit omdømme Thorkild Sunesen og Per Sørensen Regnskabsmedarbejder Mai-Britt i branchen. DJ gik ind i sagen og fik Sekretær Sanne Anker Olsen forhindret direktøren i at udstede en advarsel. Århus: Regnskabsmedarbejder Pernille I stedet fik medlemmet mulighed for at Faglig sekretær Fred Jacobsen Fahlmann Kristensen fratræde med øjeblikkelig virkning og med Sekretærer: Else Abildgaard og Hanne fuld løn i den resterende kontraktperiode - Kiel og hun kunne straks gå i gang med at søge nyt arbejde. Efter- og videreuddannelse I en række af Dansk Journalistforbunds overenskomster er der en ret til betalt efteruddannelse. DJ arbejder på at sikre, at der bliver et større udbud af relevant efter- og videreuddannelse for alle medlemmer - uanset baggrund og beskæftigelsesområde. Den journalistiske Efteruddannelse, som DJ driver sammen med dagbladene og Danmarks Radio, gennemfører efteruddannelseskurser for næsten 2000 medlemmer om året. Andre medlemmer kommer på efter- og videreuddannelse udbudt af bl.a. Nordisk Journalist Center, Center for Journalistik og Efteruddannelse og Efteruddannelsesudvalg for bl.a. fotografer. Center for Journalistik og Efteruddannelse arbejder på at udvikle ny og relevant efteruddannelse og søger at koordinere efteruddannelses- og videreuddannelsesaktiviteter, så ansatte Pris på dygtige kolleger DJ administrerer en række legater fra enkeltpersoner og fonde. Legaterne opslås normalt i fagbladet JOURNA- LISTEN. Udover legaterne findes faglige hæderspriser, som uddeles af de enkelte prisers bestyrelser efter indstilling fra kolleger. Endelig er der en række øvrige legater og priser for journalister, som uddeles uden for DJ-regi, f.eks. af de enkelte medier eller brancheorganisationer. (WEB-) KOMMUNIKATION, INFORMATION, UNDERVISNING m.m. København: Faglige sekretærer: Ebba Henker (socialrådgiver) og Pia Funder Sekretær Merete Jeilman JURIDISK RÅDGIVNING Juridisk konsulent Elise Hammer Sekretær Eva Monggaard

11 Medieforbundets medier 20 DJs websted er et spejl af DJ. Et besøg her er også et besøg hos DJ - og du kan finde mere om stort set alle de emner, der er omtalt i hæftet. På webstedet kan du følge forbundets udvikling og aktiviteter - dag for dag. Du kan klikke dig ind på praktisk baggrundsviden, debattere, bestille eller downloade over 100 udgivelser og andre dokumenter, undersøge løn- og arbejdsforhold på de enkelte arbejdspladser - og meget andet. Desuden får du et godt indtryk af, hvad der foregår i og omkring mediebranchen i Danmark. Hver dag klikker flere end 600 unikke brugere på webstedet. Virkeligheden overhaler tekst på papir - også teksten i dette hæfte. Men på DJs websted vil de fleste af hæftets aktuelle tal og oplysninger være opdaterede. JOURNALISTEN Journalistforbundet udgiver fagbladet JOURNALISTEN, som alle medlemmer modtager. Forbundet er alene udgiver og ansætter/afskediger bladets ansvarshavende redaktør. Redaktør og redaktion arbejder uafhængigt af forbundsledelsen og fungerer ofte som medlemmernes vagthund over for forbundsledelsen. Netop derfor er bladet respekteret og nyder stor troværdighed - også uden for DJs medlemskreds. Et godt eksempel er Berlingske Tidendes begrundelse for i januar 2000 at give JOURNALISTEN Berlingske Journalistpris på kr.: Bladets kritiske journalistik rammer i sagens natur ofte mediernes chefredaktører, og det tager de næppe skade af, men bladet er også blevet hjemstedet for en selvkritik inden for de menige journalisters egne rækker. Det samlede indtryk viser os et indflydelsesrigt medlemsblad, der ikke er gået i selvtilfredshedens fælde, men som tværtimod er en arrig vagthund over for en branche, der bruger mange kræfter på at kritisere andre, men få på at kritisere sig selv. Sådan får du fat i os Dansk Journalistforbund Gl. Strand København K Telefon: Fax: Dansk Journalistforbund Klostergade Århus C Telefon: Fax: Journalisternes A-kasse Gl. Strand Kbh. K Telefon: Fax: JobService Gl. Strand 46 Telefon: Fax: JOURNALISTEN Gl. Strand København K Telefon: Fax: AkutLinjen - mediejuridisk rådgivning døgnet rundt Foto: Michael Daugaard DJs telefonavis - aktiv under forhandlinger

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

Hvor hører jeg til? Dansk Journalistforbund medier & kommunikation. Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Dansk Journalistforbund medier & kommunikation. Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2011 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union

Læs mere

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Udgivet af Dansk Journalistforbund i samarbejde med Pressefotograferne & Fotograferne i DJ. De indhentede oplysninger om gængse

Læs mere

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2014 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Medarbejderforeninger, specialgrupper,

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

"En streg i sandet "

En streg i sandet "En streg i sandet " januar 2004 Vejledende vilkår for freelance-tegningerg g og andet grafisk arbejde Grafisk arbejde og ophavsret Begrebet ophavsret dækker over den eneret som skaberen har over sit værk.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

Vejledning. Flermedialitet mellem

Vejledning. Flermedialitet mellem Vejledning til Organisationsaftalen om Flermedialitet mellem DDFF og DJ fra februar 2004 Se ordbog bagest og den særskilte folder om tilpasning af normalkontrakter og aftaler når virksomhederne udvikler

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet

1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet 1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet Kdl. af 27/04 1999: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 27. april afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 97-218.349,

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

ved møder under det danske EU-formandskab 2002

ved møder under det danske EU-formandskab 2002 særligt DJberedskab ved møder under det danske EU-formandskab 2002 I forbindelse med EU-møder skal journalister, pressefotografer m.fl. være tilstede for at kunne udfylde deres rolle. Alligevel kan der

Læs mere

Handlingsprogram 2013-2015

Handlingsprogram 2013-2015 2013 Dansk Journalistforbund Handlingsprogram 2013-2015 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet journalistforbundet.dk

Læs mere

Ligestilling blandt dimittender

Ligestilling blandt dimittender Feb 09 Notat Ligestilling blandt dimittender For andet år i træk viser DJs dimittendstatistik, at der i praksis er ligestilling blandt nyuddannede. Lige mange mænd og kvinder får næsten det samme i løn.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Medlemsundersøgelse II 2007-08

Medlemsundersøgelse II 2007-08 Dansk Journalistforbund Organisationsbladgruppen Medlemsundersøgelse II 2007-08 Undersøgelse af journalistiske medarbejderes arbejdsforhold og faglige identitet i organisationer og på organisationsblade

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Endnu et fald i start-lønnen

Endnu et fald i start-lønnen Endnu et fald i start-lønnen Startlønnen for dimittender er for anden gang på 9 år faldet, viser DJ s dimittendstatistik for oktober 2016. Den gennemsnitlige startløn faldt med godt 1.000 kr. til 30.664

Læs mere

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2010. Specialudgave for specialgruppen Fotograferne

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2010. Specialudgave for specialgruppen Fotograferne Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2010. Specialudgave for specialgruppen Fotograferne Af Tommy Kaas, Aarhus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Lykkesholms

Læs mere

FÆLLESSKAB FOR MEDIEFOLK

FÆLLESSKAB FOR MEDIEFOLK FÆLLESSKAB FOR MEDIEFOLK Der er mange gode grunde til at være medlem af medieforbundet Dansk Journalistforbund Så er du klædt på... 1 FÆLLESSKAB FOR MEDIEFOLK FORBUND MED FREMTID MENNESKER har behov for

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET 1. PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET (PF) er en specialforening under Dansk Journalistforbund (DJ). 2. PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET`s formål

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28.september2011kl.10 17 Gl.Strand46 LilleHB Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Tema 1.1. O-aftale Referat Mødt var: Helene Bagger, Hanne Fokdal Barnekow,

Læs mere

Dagbladsundersøgelse 2006

Dagbladsundersøgelse 2006 Dagbladsundersøgelse 2006 I forlængelse af mødet med Fællesoverenskomsten i Torvehallerne i Vejle i forsommeren, besluttede FreelanceGruppen, at vi ville lave en undersøgelse, der så godt som muligt skulle

Læs mere

VALG AF DELEGEREDE. Delegeretmøde 13

VALG AF DELEGEREDE. Delegeretmøde 13 VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 13 1. BRUG DEMOKRATIET Her beskrives, hvordan der vælges delegerede til delegeretmødet. Reglerne for valg af delegerede fremgår af forbundslovene, bilag 5. Forbundslovene

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Freelanceundersøgelse 2010

Freelanceundersøgelse 2010 4 feb 10 Rapport Freelanceundersøgelse 2010 Dansk Journalistforbund december/januar 2010 Udarbejdet af Kirstine Baloti, faglig konsulent i DJ Indledning Henover jul og nytår 2009/2010 gennemførte DJ en

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

O-foto-aftalen. Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade

O-foto-aftalen. Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade O-foto-aftalen Aftale vedrørende freelancefotografi mellem Dansk Journalistforbund og en række organisationsblade 1. november 2014 31. oktober 2015 Mellem Dansk Journalistforbund og en række blade/organisationer

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

FILM&TVGRUPPEN Lønundersøgelse 2017

FILM&TVGRUPPEN Lønundersøgelse 2017 28 mar 17 Notat FILM&TVGRUPPEN Lønundersøgelse 2017 DJ gennemførte i marts 2017 en særskilt lønundersøgelse for de af FILM&TVGRUPPENS medlemmer, der i løbet af 2016 havde været ansat i et privat TV-produktionsselskab.

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Praktikant - hva så?

Praktikant - hva så? Praktikant - hva så? Indhold Sådan til tillidsrepræsentanten...1 Sådan til praktikanten med tillidsrepræsentant..2 Sådan til praktikanten uden tillidsrepræsentant.3 Sådan er reglerne...5 Uddannelsesaftale

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver DR HR Personale 12. november 2007 2007 OVERENSKOMST mellem DR og SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER om løsning af scenografiske enkeltopgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Almindelige

Læs mere

Forslag til arbejdsprogram 2016

Forslag til arbejdsprogram 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Forslag til arbejdsprogram 2016 Bestyrelsen anbefaler følgende arbejdsprogram for bestyrelsesarbejdet i FreelanceGruppen

Læs mere

DJs ophavsretsstrategi

DJs ophavsretsstrategi DJs ophavsretsstrategi Det skal være let at være lovlig DJ indgår kollektive aftaler om alle nye udnyttelser mod betaling Både for fastansatte og freelancere Gerne i form af aftalelicenser DJ forfølger

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Medieaftale for freelance-foto i organisationer og private virksomheder mv.

Medieaftale for freelance-foto i organisationer og private virksomheder mv. Medieaftale for freelance-foto i organisationer og private virksomheder mv. Aftale vedrørende Freela ncefotog rafi mellem Dansk Journalistforbund, HK Privat og Kooperationen 1. april 2017-31. marts 2018

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Dansk Journalistforbund Faglig afdeling januar 2005 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Svar: Spørgsmål:

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Medieaftalerne indgået mellem HK Privat, Dansk Journalistforbund og Kooperationen

Medieaftalerne indgået mellem HK Privat, Dansk Journalistforbund og Kooperationen Medieaftalerne indgået mellem HK Privat, Dansk Journalistforbund og Kooperationen 1. april 2017 31. marts 2018 INDHOLD Introduktion 3 Medieaftale for grafisk design og illustration i organisationer og

Læs mere

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Udgivet af DJ i samarbejde med Pressefotograferne & Fotograferne i DJ. De indhentede oplysninger om gængse priser og andre vilkår

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF Af Tommy Kaas, Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. maj 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund for Børsens Redaktionelle Medarbejderforening (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Børsen

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Kollektiv forhandlingsret for freelancere

Kollektiv forhandlingsret for freelancere 1 Kollektiv forhandlingsret for freelancere NU! Støttes af: AC v. Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) Billedkunstnernes Forbund Dansk Artist Forbund Danske Dramatikeres Forbund Dansk

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Klar til optagelse? Vejledning for freelancere og projektansatte, der arbejder inden for de elektroniske medier

Klar til optagelse? Vejledning for freelancere og projektansatte, der arbejder inden for de elektroniske medier Klar til optagelse? Vejledning for freelancere og projektansatte, der arbejder inden for de elektroniske medier Udgivet af Dansk Journalistforbund November 2001 DANSK JOURNALISTFORBUND MEDIEFORBUNDET Klar

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

Lønstatistik for freelancere for indkomståret Specialudgave for Danske Bladtegnere (DB)

Lønstatistik for freelancere for indkomståret Specialudgave for Danske Bladtegnere (DB) for indkomståret 2007. Specialudgave for Danske Bladtegnere (DB) Af Tommy Kaas, Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 2062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Journalistforbund. Fødevareforbundet NNF

Overenskomst. mellem. Dansk Journalistforbund. Fødevareforbundet NNF Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Fødevareforbundet NNF 1. okt. 2012 30. sept. 2017 1: Præambel Overenskomsten omfatter fastansatte medarbejdere, der udfører redaktionelt arbejde, digitalt

Læs mere