Intern skole på opholdsstedet Taurus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern skole på opholdsstedet Taurus"

Transkript

1 Ansøgning om at drive intern skole på Opholdsstedet Taurus med ønsket opstartsdato 1. august Intern skole på opholdsstedet Taurus 5762 V. Skerninge Jonas Herløv Rasmussen.

2 Indholdsfortegnelse Rammebeskrivelse for den interne skole på opholdsstedet taurus Praktiske Forhold... 3 Ansøger... 3 Leder af Opholdsstedet Taurus... 3 Leder af den interne skole... 3 Ejerforhold... 3 Midlertidig bestyrelsesformand af Fonden Patricia... 3 Ønsket startdato for skolen:... 3 Tilladelser:... 3 Økonomi:... 3 Bemærkninger om navneforhold Indledning... 5 Målgruppe... 5 Værdigrundlag... 5 Fysiske rammer... 6 Samarbejde med nærmiljøet Folkeskoleloven... 6 Inklusion og PPR... 6 Fag... 7 Fagene:... 7 UU-vejledning... 8 Prøver og test... 8 Resultatverificering... 8 Pædagogik og metodik... 8 Magtanvendelser Underviserne Efteruddannelse Forældrekontakt Afsluttende bemærkninger Taurus 5762 V. Skerninge Side 1

3 Taurus 5762 V. Skerninge Side 2

4 Rammebeskrivelse for den interne skole på opholdsstedet taurus. Praktiske Forhold Ansøger: Opholdsstedet Taurus Fonden Taurus 5762 V. Skerninge Tlf Leder af Opholdsstedet Taurus Kurt Herløv Rasmussen Tlf Leder af den interne skole Jonas Herløv Rasmussen Tlf Ejerforhold Fonden Patricia bliver ejer (Fonden er i færd med at skifte navn til Fonden Taurus) CVR: Fonden ledes af en bestyrelse, der ansætter en daglig leder af opholdsstedet. Den daglige ledelse ansætter og afskediger det øvrige personale. Den daglige leder udnævner en lærer som skoleleder. Midlertidig bestyrelsesformand af Fonden Patricia Jonas Herløv Rasmussen Tlf Ønsket startdato for skolen: 1. august 2014 Tilladelser: Opholdsstedet Taurus er under godkendelse af socialtilsyn syd ved Mitra Vatandoust. Vi forventer en godkendelse i løbet af juni eller juli. Der er søgt byggetilladelse til ombygning af hos Byg og Teknik. Herunder er også indsendt oplysninger om brandsikrende forhold. Økonomi: Se vedhæftede budget for hele opholdsstedet. Budgettet er udarbejdet af Kim Jakobsen KPMG. De faste udgifter, eks husleje, er fordelt mellem de tre afdelinger i forhold til det antal ansatte der er i de tre afdelinger; opholdssted, intern skole og STU. Taurus 5762 V. Skerninge Side 3

5 Bemærkninger om navneforhold. Opholdsstedet Taurus ejes af en fond. På nuværende tidspunkt hedder fonden Patricia, men i forbindelse med Socialtilsyn Syds godkendelse af selve opholdsstedet, skal der blandt andet ske en navneændring af fonden fra det nuværende Patricia til Fonden Taurus. Derfor de to navne. Derudover vil fonden skifte bestyrelse når selve opholdsstedet sætter i gang. Derfor er den nuværende bestyrelsesformand betegnet som midlertidig. Taurus 5762 V. Skerninge Side 4

6 Indledning I den gamle tyrestation i Vester Skerninge (tidligere kommunal værkstedsklasse, musikskole mm.) er otte initiativtagere i øjeblikket i gang med at etablere et socialpædagogisk opholdssted for anbragte og utilpassede unge mellem 12 og 18 år. Der skal være plads til 12 beboere, der kommer til at overnatte på stedet og få folkeregisteradresse der. Beboerne der flytter ind på opholdsstedet, har som hovedregel ikke haft nogen skolegang i lang tid. For manges vedkommende har de pjækket fra skole i flere år. Andre har med store vanskeligheder forsøgt at følge med i de anbringende kommuners specialskoler. Beboerne vil, i højere grad end typiske elever i folkeskolen, have brug for faste, trygge rammer, hvor der samtidig kan træffes hurtige og smidige beslutninger. Det er vores vurdering at mange af vores beboere har haft utallige nederlag i folkeskolen, og vi vil derfor gerne skabe et miljø for dem, hvor skolen ikke bliver til endnu et sikkert nederlag, men hvor den kan være både læringsrum, socialt træningsområde og selvtillidsskabende. Derfor vil der på Taurus være en intern skole, hvor beboerne kan få undervisning i trygge, faste rammer og med en helt anden normering end i en almindelig folkeskoleklasse. Målet med skolen, og opholdsstedet i øvrigt, er naturligvis at beboerne på sigt skal kunne begå sig i skolen på almindelig vis, men indtil det mål er opnåeligt vil de blive undervist på den interne skole. Meningen er ikke at isolere beboerne i deres egen lille verden, men derimod nænsomt at opbygge de faglige og sociale færdigheder et moderne samfund kræver af dem. Skolen vil derfor være både en indadrettet og en udadrettet institution, der kommer til at spille en væsentlig rolle i både deres faglige og sociale udvikling. Derfor er det vigtigt at skolen kommer til at fungere så integreret som muligt med selve opholdsstedet, da der vil være et naturligt og nødvendigt samarbejde mellem disse. Dette skaber et solidt tillidsgrundlag, som gør både undervisningen og det pædagogiske arbejde mere frugtbart. Derfor indsender Opholdsstedet Taurus hermed en ansøgning om at drive intern skole. Der er tanken at skolen skal iværksættes fra den 1. august Der vil på sigt være mellem 12 og 15 elever, men da vi ikke forventer at have 12 beboere indflytningsklar den 1. august, vil der naturligvis være en periode hvor der vil være færre elever på skolen. Målet er dog hurtigst muligt at komme til at opfylde kravene i folkeskolereformen om mindst 10 elever. Målgruppe Skolens målgruppe er beboerne på opholdsstedet taurus. Det vil sige unge anbragte mellem 12 og 18 år. Derudover kan vi også tilbyde undervisning af eksterne elever, så længe de passer ind i den profil som de andre elever på stedet har. Profilen er vigtig, da vore interne elever gerne skulle få en tryg, sikker og stabil skolegang. Det tilstræbes at antallet af elever i skolen ikke overstiger 15. Værdigrundlag Undervisningen og samværet på skolen foregår i et miljø, der bygger på tillid, medansvar og engagement. Der lægges vægt på at styrke elevernes selvværd i et fællesskab, hvor alle kan føle sig værdsat. Mødet mellem elever og medarbejdere fremmes gennem samtale, nærvær samt sjove og grænseoverskridende oplevelser. Taurus 5762 V. Skerninge Side 5

7 Gennem oplysning, oplevelse og handling ønsker vi, at eleverne får lyst til og mod på, at tage medansvar i den verden vi lever i. Fysiske rammer Skolen vil få til huse i lyse og venlige lokaler i samme ejendom som opholdsstedet Taurus. Selve undervisningslokalerne vil blive indrettet så der både kan undervises i fællesskab, i små grupper og individuelt. Vi vil vægte at lokalerne er indrettet således, at vi hurtigt og smidigt kan ændre indretning for at kunne imødekomme, de udfordringer målgruppen stiller os. Derudover findes der på ejendommen både et stort træværksted, et stort metalværksted og et værksted hvor man kan rode med knallerter og lignende. I umiddelbar forlængelse af ejendommen forefindes der ligeledes en stor boldbane. I nærheden forefindes ligeledes muligheder for hestehold, forskellige former for sejlads og motocross. Derudover byder Sydfyn på et utal af forskellige naturoplevelser. Samarbejde med nærmiljøet. Opholdsstedet Taurus er fast forankret i nærmiljøet på baggrund af stifternes lange historik i de omkringliggende byer. Det betyder naturligvis at skolen i lige så høj grad bliver en del af miljøet. Netop Ollerup, Ulbølle og Vester Skerninge er kendt for sit rige forenings- og skolemiljø, og Taurus interne skole skal også blive en givende del af den historik. Vi påtænker et samarbejde både med de frie skoler i Ollerup og med idræts- og kulturforeninger på hele Sydfyn. Det er vigtigt for vores elever at komme ud i nærmiljøerne og finde ud af at de sagtens kan begå sig, og skolen vil spille en stor rolle i den proces. En naturlig samarbejdspartner vil være den lokale folkeskole i Vester Skerninge. De besidder både faciliteter som vi gerne vil bruge, og det vil hjælpe os med at opfylde målsætningen om at vores beboere skal sluses tilbage i den almindelige folkeskole. Vi vil derfor samarbejde med Vester Skerninge skole, og eksempelvis købe timer i deres fysiklokale. Dette vil hjælpe os på flere planer. Først og fremmes vil vores elever kunne blive hjulpet lempeligt i gang med en tilvænning til folkeskolen igen. De vil få korte, kontrollerede undervisningsgange på folkeskolen, og vil således ikke skulle forholde sig til en hel uges, svære sociale udfordringer. Derudover vil det lægge en god grund for vores personaler, for at kunne etablere et godt samarbejde med lærere og pædagoger på Vester Skerninge skole. Et samarbejde der gerne skulle bære faglig og didaktisk frugt. Folkeskoleloven Vi følger naturligvis de rammer, der er sat i folkeskoleloven. Inklusion og PPR Målet med undervisningen er naturligvis at eleverne på et tidspunkt kan komme til at følge undervisningen på den lokale folkeskole. Målet er IKKE fastholdelse i den interne skole, men at understøtte den inklusion der foregår lokalt. Men som PPR i Svendborg selv refererer i deres dokument om inklusionsforståelse fra november 2013, så opnår elever med særlige behov en mere gunstig psykosocial situation på specialskoler. Ikke alene giver skolen os mulighed for en mere præcis undervisning, den kommer også til at understøtte de positive relationer mellem lærere og elever. Grundet skolens begrænsede størrelse, og gode normering, så er det lettere at løse problemer og konflikter på vores lille skole end det vil være i en klasse med 28 elever. Det har ikke alene betydning for undervisningen af både den pågældende elev og hans kammerater, Taurus 5762 V. Skerninge Side 6

8 det har også den vigtige konsekvens at vi kan give alle vores elever mere ro til at få succesoplevelser med skolen. En ro der gerne skulle give dem mulighed for at udvikle de værktøjer der gør dem i stand til at følge undervisningen i en almindelig folkeskole. Vi mener altså at selv om undervisning på en specialskole umiddelbart virker langt fra inklusionstanken, så er det for vores målgruppe det første, solide skridt på vejen mod inklusion ikke bare i skolen, men i samfundet. Fag Der vil naturligvis blive undervist de i folkeskoleloven beskrevne fag og timetal, men det er vigtigt at forstå at de unge typisk ikke kan modtage undervisning på samme måde som gængse folkeskoleelever. Derfor vil hver enkelt elev få tilrettelagt en individuel time- og læse- og udviklingsplan. Denne plan udarbejdes af dem og deres kontaktlærer i et tæt samarbejde med PPR. Målet vil hele tiden være at de kommer tilbage til folkeskolen, men det skal foregå i et trygt og nænsomt tempo. Fagene: Dansk Engelsk Kristendomskundskab Historie Samfundsfag Matematik Natur/Teknik Geografi Biologi Fysik/Kemi - En del af fysikundervisning vil blive varetaget eksternt, da vi ikke selv råder over de nødvendige faciliteter. Idræt Musik Håndarbejde/Sløjd/Hjemkundskab Vil vi naturligvis også arbejde med færdselslære og i højere grad Sex og Sundhed. I særdeleshed undervisningen i sex og sundhed er vigtig for vores målgruppe, da det er vores erfaring at mange af de unge har erfaring med stofmisbrug og usikker sex. Derudover kan vi tilbyde følgende valgfag: Tekstbehandling Teknologi Medier Billedkunst Fotolære Filmkundskab Kortfilm Musik Elektronisk musikproduktion Håndarbejde Taurus 5762 V. Skerninge Side 7

9 Sløjd Hjemkundskab Motorlære Metalværksted IT og Netværk Det er vigtigt for skolen at eleverne kan se valgfagene som både et frikvarter fra de boglige fag og som en hjælp til at beslutte sig om kommende videreuddannelsesvalg. Vi tilstræber derfor at give valgfagene en erhvervsmæssig vinkel - i særdeleshed i overbygningen. Derudover vil skolen naturligvis trække på de kontakter som opholdsstedet i øvrigt har i nærområdet, og skolen har dermed overordentligt gode forudsætninger for at samarbejde med lokale foreninger og erhvervsdrivende om praktikker, faglige forløb og lignende. UU-vejledning UU-vejledningen vil naturligvis blive varetaget af UU-Center Sydfyn i tæt samarbejde med skolen. Prøver og test Det naturligvis være muligt at gå til prøve. Derudover bliver eleverne bliver testet skolefagligt hvert halve år af egne lærere eller skolepsykolog, således at undervisningen kan tilrettelægges optimalt. Bland andet råder skolen over sin egen PAS-Konsulent. Skolen kommer til at samarbejde med PPR i kommunen og med den lokale folkeskole. Resultatverificering. Ud over de halvårlige skolefaglige tests, vil der foregå en intens og koncentreret opfølgning på elevernes daglige udvikling. For at imødekomme de udfordringer det medfører, vil hver elev få tilknyttet en kontaktlærer, som har ansvaret for, sammen med eleven, at formulere hensigter og deciderede mål i undervisningen. Det kunne eksempelvis være en aftale om at eleven skal nedbringe sit fravær over en periode, og at eleven yderligere skal være i stand til at færdiggøre sit nuværende projekt til tiden. Når den aftalte tidsramme er gået, følger kontaktlæreren op, og vurderer sammen med eleven hvordan det er gået. Målene, faglige såvel som sociale, revurderes, og der sættes nye mål for den kommende uge. Ligeledes vil man lave mål på månedsbasis, så man på ugebasis kan se om man er på vej til at opfylde. Disse samtaler, målsætninger og resultater vil blive ført til protokols. Det er kontaktlærerens opgave at den løbende evaluering bliver udført. Det er skolelederens ansvar at kontrollere at der bliver fulgt op på alle elever og at elevplanerne bliver udfyldt og overholdt. Derudover deltager skolen naturligvis i de i folkeskoleloven 13 beskrevne tests. Pædagogik og metodik Skoledagen starter kl. otte med en kort fællessamling. Her kommer underviserne på skift med et lille oplæg. Det kunne være en kort beskrivelse af egne oplevelser og rejser, det kunne være introduktion til en musikgenre, eller forklaringen på hvorfor man lige netop elsker sin hobby. Det kan også være en nyhedshistorie man gerne vil fortælle om. Meningen med dette er at skabe et rum hvor underviseren og eleverne kan mødes uden for normalt pensum; at give eleverne muligheden for at få introduceret forskellige kulturelle input de ellers ikke ville møde. Endvidere Taurus 5762 V. Skerninge Side 8

10 giver det en god start på dagen, at der er et fælles anslag, hvor eleverne ikke skal andet end at lytte og spørge. Eleverne er også velkomne til at komme med indlæg, men det er på rent frivillig basis. Umiddelbart efter fortsætter skoledagen. (Se bilag) En forudsætning for at kunne lære er blandt andet, at stoffet er forståeligt og tilgængeligt, så derfor er det at kunne udtrykke sig både på skrift og i de moderne medier en meget vigtig kompetence. I første omgang formidler de historier fra deres egen virkelighed, da selve det at formidle koncentreret (og at formulere sig) kan være meget problematisk for dem. Senere bevæger vi os over i emner af anden karakter, som gerne skulle føre de unge frem til at kunne formulere sig om et stofområde, der ligger uden for dem selv. Det er vigtigt for eleverne at de kommer til at arbejde inden for deres naturlige, dagligdags referencerammer. Så selvom en øget skriftlig kompetence er målet, vil selve mediet for fortællingen ikke nødvendigvis være en ordinær skriftlig opgave. Det kan ligeså vel være en blog, en sms-fortælling, en videolog der udvikler sig med skrevet materiale eller opdateringer på facebook. Således behøves skriftligheden ikke være en fremmed hindring for deres læring, den bliver mere en facilitator der kan bruges i alle fag - ikke bare dansk. For at kunne opnå dette vil vi naturligvis arbejde ihærdigt og målrettet med de teknologier der er til rådighed. Her vil vi bruge både ipads, computere, mobiler, spillekonsoller og interaktive tavler som en naturlig del af hverdagsundervisningen. For at give mening til både metoden og resultatet af denne, har vi opsat følgende ledetråde for undervisningen Undervisningen skal ende i et produkt. Det er vigtigt at undervisningen ikke er produktløs, da produktet netop giver mulighed for at snakke om forløb, indsats og konklusion. Produktet fungerer samtidig som en naturlig afslutning på forløbet, og sætter eleverne i stand til at se både en slutning og en mening med forløbet. Processerne skal dokumenteres digitalt. Alle overordnede processer dokumenteres digitalt af både elever og undervisere. Dette i form af en log. Denne kan enten være skriftlig eller via lyd, billede eller video. Pointen er at få opbygget et portefølje som eleven kan vende retur til for læring og inspiration. Samtidigt fungerer det som et stærkt værktøj til evaluering - både for elever og undervisere. Eleverne skal have medejerskab i hele processen. Hvis eleverne er medbestemmende om emner og retninger i undervisningen helt fra forløbenes start, kan vi skabe en større sammenhængskraft i undervisningen såvel som i skolen. Eleverne skal mærke at underviserne er der for dem, og at de ikke er bange for at sætte både sig Taurus 5762 V. Skerninge Side 9

11 selv og deres viden på spil. Derfor skal underviserne være klar til at arbejde med emner der ikke ligger naturligt for dem, men alligevel formå at skabe en spændende og fordrende læring. De enkelte forløb skal være overskuelige i tid og omfang. Det er essentielt at de projekter og forløb vi går i gang med er overskuelige for vores elever. De skal kunne se enden på forløbne med det samme. Dette fordi forløbne ikke må virke uoverskuelige eller alt for voksenstyrede. Vores elever har som oftest ikke de redskaber der skal til for at kunne overskue bare en enkelt skoledag, så derfor skal vi arbejde med koncentrerede, målrettede forløb, som ender i noget konkret. Eleverne vil altid producere undervejs, men enden på et forløb kunne typisk være en tur på speedwaybane, en rejse til Barcelona, opførelsen af et ny haveskur eller lignende. Det er derfor vigtigt at målet altid er i sigte - så det virker opnåeligt. Udpræget og nænsom undervisningsdifferentiering. Eleverne bliver undervist individuelt og på hvert deres niveau, dog ud fra samme overskrifter og emner. De har forskellige styrker og svagheder og er på forskellige klassetrin. Vi kan således sagtens have en 12-årig dreng, der er bedre end en 15-årig til regning, hvor det i dansk kunne være omvendt. Det stiller store krav til underviserne. Både fordi man rent fagligt skal gabe over en masse, men også fordi det stiller store krav til empatien hos underviseren. Underviseren skal kunne forstå hvor svært - og nogle gange ydmygende - det kan være for en hærdebred 15årig motocrosskører ikke at kunne læse eller regne ordentligt. Derfor har vi iværksat et tæt samarbejde med SOFUSmetoden, som netop arbejde med forståelse og empati af eleverne. (Se bilag) Om fredagen er der over middag individuelle elevsamtaler, hvor vi taler om, hvordan ugen er gået, og hvilke mål, vi sætter os i næste uge. Disse samtaler tager udgangspunkt i elevernes daglige skrivning i log/dagbog. En del af undervisningen flyttes ud af skolen i form af ekskursioner. Dette for at tage udgangspunkt i elevenerne indlæringsveje. Nogle elever får et større udbytte af undervisningen, ved at komme ud og mærke tingene i naturen. Derfor kører vi ud til fx en sø og rører ved frø, eller vi kører ud i landskabet og finder fossiler. På denne måde varetager vi eksempelvis en del af geografiundervisningen. Magtanvendelser Ved brug af magtanvendelse sker der indberetning til skoleforvaltningen. På hele opholdsstedet, herunder også skolen, bliver der iværksat en markant indsats for at forhindre magtanvendelser. Ud over en dagligdags opmærksomhed, har vi hyret Center for Konfliktforebyggelse til at efteruddanne alt personalet på opholdsstedet. Underviserne Leder og underviser: Jonas Herløv Rasmussen Underviser: Danny Nielsen Underviser: Sebastian Sørensen Underviser: Ikke kendt. Se i øvrigt bilag. Taurus 5762 V. Skerninge Side 10

12 Efteruddannelse Specialundervisning er et område i rivende udvikling, så derfor har skolen allerede lavet flere aftaler om efteruddannelse af personalet. SOFUSmetoden er kontaktet, og en aftale er indgået (se bilag) og derudover er der også i opholdsstedsregi indgået en aftale med center for konfliktforebyggelse. Vi vil fremover vægte efteruddannelse meget højt. Forældrekontakt Forældrekontakten bliver todelt. Den primære skolerelaterede kontakt mellem skolen og forældrene kommer kontaktlæreren til at foretage. Kontakten bliver foretaget via mail eller telefonopkald. Den kontakt vil vedrøre strengt skolemæssige ting om faglighed, udvikling og hvordan elevens sociale udvikling i skoleregi forløber. Derudover vil der være fastlagte statusmøder om hvordan elevens dagligdag på opholdsstedet forløber. Disse møder er med deltagelse af både kontaktpædagog, lærer og opholdsstedets leder. Derudover deltager også elevens forældre og elevens sagsbehandler. Disse samtaler er ikke specifikt skolerelaterede, men vil mere kredse om elevens generelle udvikling på stedet. Disse to typer af forældrekontakt skulle gerne sikre et grundigt og helhedsorienteret forløb. Afsluttende bemærkninger Er der yderligere spørgsmål er I velkomne til at kontakte Jonas Herløv Rasmussen på Vi ser meget frem til at godt samarbejde med Svendborg Kommune, tilsynet, PPR og UU-Center Sydfyn. VH Jonas Herløv Rasmussen Taurus 5762 V. Skerninge Side 11

13 Bilag CV er på lærere Sebastian Leth Sørensen (1975) 2011 nu Skrøbelev hus Lærer Specialundervisning af utilpassede unge i alderen år. Undervisning og pædagogiske aktiviteter tilpasset de unge Kastaniely Lærer Specialundervisning af utilpassede unge i alderen år. Undervisning og pædagogiske aktiviteter tilpasset de unge Statsfængslet i Ringe Boksetræner Træning af de indsatte 2 aftener om ugen Faldsled tømrerforretning Tømrer Alle tømrer-opgaver Skårup seminarium Pædagogik, psykologi, sociale fag folkeskolelærer VUC-Svendborg Enkeltfag Enkeltfag i: Dansk, Matematik, Engelsk, billedkunst Svendborg erhvervsskole Design, kreative, kunstneriske fag Tømrer nu træner Bokseklubben Rollo Tilrettelagt og udført træning af elever.

14 Bilag CV er på lærere Jonas Herløv Rasmussen (1979) Erhvervserfaring 1999 Hotel Cumberland Oxford Street Arbejde som tjener på en af hotellets restauranter. Samarbejdede med mange forskellige kulturer Efterskolen Smedal; Mørkøv Ansat som efterskolelærer med ansvar for 8 elevers trivsel. Derudover førte jeg 25 elever til afsluttende prøve i dansk og 25 elever til afsluttende prøve i engelsk. Underviste derudover i medie Opholdsstedet Gl. Skårupvej Ansat som pædagog og daglig hjælper for 10 psykisk og fysisk handicappede Faaborgegnens Efterskole Faaborgegnens Efterskole Ansat i en vikarstilling. Underviste specialelever i dansk, matematik, engelsk og IT/Medie. Derudover havde jeg som kontaktlærer ansvaret for 8 Elevers trivsel Ollerup Efterskole Sang og Musik Ansvar for 9 elevers trivsel. Forældrekontakt. Planlægning og gennemførsel af utallige arrangementer, bl.a. grundlovsdagsarrangement med 800 deltagere. Ført elever til eksamen i dansk og engelsk, og har derudover undervist i det samfundsfaglige fag Verden i Dag. Endvidere havde jeg ansvaret for skolens IT JHR IT Eget IT-firma der både arbejder med privat- og erhvervskunder Den Frie Lærerskole Ansat som IT-administrator og leder af skolens IKT-afdeling. Ansvar for drift og udbygning af skolens netværk, der inkluderer 250 daglige brugere fordelt på 12 bygninger. Erfaring med drift af Procurve switche, og HP Wireless netværk. Ansvar for ca. 120 beboeres IT-infrastruktur, inkludernde kabing, switching og firewallmanagement Ansvarlig for undervisning i digitale undervisningsmidler. Speciale i interaktive tavler og tablets. Har undervist alt lige fra administrerende direktører, til gymnasielærere, friskoler, folkeskoler, efterskoler, museer og offentlige institutioner. Sideløbende har jeg været ansvarlig for AV CENTERs It; bl.a. implementerede jeg ipads i hele organisationen. Leder af flere freelancere. Uddannelse Svendborg Gymnasium Sproglig linie Den Frie Lærerskole

15 Bilag CV er på lærere Uddannet lærer i bl.a. Dansk, engelsk, religion og medie. Har derudover modtaget 3 års undervisning i pædagogik og psykologi. Skrev speciale om Globale Kultursammenstød. Var coadmin i skolens IT-afdeling SEC Datacom A/S Certificeret Trapeze TNIAM 2012 nu Aalborg Universitet Master i IKT og læring. (ikke færdiggjort) Fritid 2005 nu Urbangames.dk, Gamereactor.dk, Gamere.dk, Boomtown.dk, URBAN og Geekculture.dk Anmelder af computerspil og elektronik. Vant til at overholde deadlines og arbejde selvstændigt. Har skrevet ca. 50 artikler og anmeldelser SLAP.dk Først deltager, siden administrator og til sidst daglig leder af Skandinaviens største gamingcommunity på ca medlemmer. Var leder af og ansvarlig for en stab af ca. 15 mennesker. Arbejdede med problemknusning, konflikthåndtering og mægling. Medarrangør af events med op til 700 betalende deltagere i bl.a. Herning og Svendborg.

16 Bilag CV er på lærere Danny Nielsen Ungdomstræner i fodbold i Boldklubben Velo Lektiehjælper på Børne-og ungdomscenteret i Nakskov Skolebibliotekar på Byskolen i Nakskov og 1991 Lagerarbejder i Rødby havn Uddannes som folkeskolelærer på Silkeborg Seminarium. Sideløbende vikararbejde Kaløvig Skole (specialskole, 0-6 klasse),tilst Skole og Elsted skole (Århus) Hou skole (0-6 klasse) Longelse Skole (0-6 klasse) Borgerskolen (specialundervisning i udskolingen), Assens Sydlangelands Maritime Efterskole (tre år var med specialundervisning i elever til prøve i dansk, engelsk og matematik, FSA og FSU). udskolingen, førte Base Camp Interne Skole (specialundervisning), cirka et år med skolelederfunktion og cirka et år som bestyrelsesmedlem. (Fåborg), nu Skrøbelevhus Interne Skole (specialundervisning), fra oktober 2013 medlem af bestyrelsen som medarbejderrepræsentant (Langeland). Kurser: Matematik og praktiske opgaver (2004). IT i specialundervisning (2005). Magtanvendelse (2012). Konflikthåndtering (2012). Kommunikation (Akademiuddannelse, 2012). PAS (Pædagogisk analytisk system, 2012).

17 Ugeskema for 9. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Dansk Historie/Krist Dansk Tysk/Fransk Samfundsfag Dansk Historie/Krist Dansk Tysk/Fransk Samfundsfag Dansk Historie/Krist Dansk Engelsk Samfundsfag Pause Pause Pause Pause Pause Matematik Dansk Tysk/Fransk Engelsk Matematik Matematik Dansk Tysk/Fransk Engelsk Matematik Matematik Dansk Tysk/Fransk Geo/Bio Dansk Pause Pause Pause Pause Pause Fysik/Kemi Dansk Fysik/Kemi Geo/Bio Dansk Fysik/Kemi Matematik Fysik/Kemi Geo/Bio Klassens tid Valgfag Matematik Fysik/Kemi Idræt Lektiehjælp Valgfag Matematik Lektiehjælp Idræt Valgfag Engelsk Lektiehjælp Idræt Lektiehjælp Engelsk Fag Antal timer om ugen ved 40 uger Totalt Brugt Total Undervisningstimer Dansk Pr. Uge 25 Engelsk 2, ,5 Pr. år ved 40 uger 1000 Tysk/fransk 2, ,5 Total Udenomstimer Historie/Kristendomkundsskab 1,5 60 1,5 Pr. Uge 10 Samfundsfag 1,5 60 1,5 Matematik Total Undervisningstid pr. år 1010 Geografi/Biologi 1,5 60 1,5 Fysik/Kemi 2, ,5 Idræt 1,5 60 1,5 Valgfag 1,5 60 1,5 Klassens tid 0,5 20 0,5 Motion og Bevægelse separat Lektiehjælp Morgensamling 2, ,5 Pauser

18 Addendum til Skoleskema Skemaet er et fiktivt skema tilrettelagt for en fiktiv 9. klasses elev i vores interne skole. Skemaet er baseret på folkeskoleloven der træder i kræft august Motion og bevægelse er tænkt ind som en del af de fleste fag, og i Fysik/Kemi vil eleverne skulle cykle for at komme til lokalet. Det forklarer også de ekstra timer - de er transport. Der er påregnet ekstra timer i både dansk, matematik, og sprogfag. Der er to store planlagte pauser i løbet af dagen. Eleverne får naturligvis andre pauser i løbet af dagen, men det er op til elever og lærere at planlægge dem i fællesskab. Minimumskrav til timetal bliver naturligvis respekteret. Alle elever får individuelle skemaer og læseplaner.

19 Fonden Taurus Budget for år 2014 (2. udgave) Side 1 af 4 Taurus budget 2014 rettet

20 Brutto Socialdel Skole STU Inddata: Fremskrivningsprocent 0,80 0,80 0,80 0,80 Antal ansatte: Antal ansatte, excl. leder 20,00 14,00 4,00 2,00 Leder, souschef og administrativ medarbejder 3,00 2,10 0,60 0,30 23,00 16,10 4,60 2,30 Fordelingsnøgle, fællesudgifter 100,00 70,00 20,00 10,00 Antal anbragte: Antal anbragte 26,00 12,00 10,00 4, Brutto Socialdel Skole STU Lønninger: Leder 1, Skoleledertillæg Souschef 1, Administrativ medarbejder 1, Køkkenmedarbejder 1, Familiebehandling 1, Pædagoger 10, Nattevagt 2, Lærer 4, Værkstedsmedarbejdere STU 2, Vikar 5% Lønninger i alt 23, Ejendomskonto: Husleje Vedligeholdelse El Varme Vand, kloakafgifter, renovation m.v Ejendomskonto ialt Øvrig drift: Administration: Revisor Kontorhold Personaleudgifter Lønservice (dataløn) Forsikring Telefon og mobiltelefon EDB omkostninger Møder Repræsentation Kontingenter Faglitteratur Aviser og blade m.m TV-licens Diverse Husholdning: Udgifter Medarbejderbetaling Restaurationsbesøg Beboerkonti: Lommepenge Tøjpenge Fritidsaktiviteter, cykler, gaver m.m Diverse Medicin Undervisningsmaterialer Værkstedsmaterialer Side 2 af 4 Taurus budget 2014 rettet

21 Transport: Brændstof Reparationer og vedligeholdelse Forsikring og vægtafgift Afskrivning over 5 år Kørselsgodtgørelse Hjemrejse og nærtrafik Andre omkostninger og afskrivninger: Afskrivning inventar og driftsmidler over 4 år Inventar anskaffelser og vedligeholdelse af inventar Renteudgifter: Kassekredit Øvrig drift ialt Tilsyn: Tilsyn Faaborg Midtfyn Kommune Særlige udgifter: Supervision og kurser Behandlingsture Arbejdsdusører Særlige udgifter i alt Udgifter ialt Side 3 af 4 Taurus budget 2014 rettet

22 Socialdel Skole STU Nøgletal Pr. beboer Pr. beboer Pr. beboer Budget ialt pr. måned Budget ialt pr. måned Budget ialt pr. måned Løn Ejendom Øvrig drift Tilsyn Særlige udgifter Modregnet overskud fra tidligere år % belægning (Skole 90%) I alt Pris pr. måned pr. beboer Kr Kr Kr Side 4 af 4 Taurus budget 2014 rettet

23 Resultatbudget: Antal anbragte - socialdel Antal anbragte - skoledel Antal unge i STU Antal ansatte kontor 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 Antal ansatet Køkken 1 0,00 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 Antal ansatte - socialdel, excl. Leder 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00 Antal ansatte - skoledel, excl. Leder 6,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Antal ansatte STU 2,00 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 Antal ansatte nattevagt 2,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Antal ansatte Familiebahandling 1 0,00 0,25 0,25 0,50 0,50 0, ,25 2,25 3,25 4,25 6,25 7,50 7,50 11,25 13,50 13,00 15,00 15,00 årsbudget januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december i alt 2014 Indtægter: Opholdsbetaling Skolebetaling STU betaling Indtægter i alt ,98 Lønninger: Lærerlønninger Lønninger socialdel Lederløn Løn Souschef STU løn Nattevagt Familiebehandling Køkken Sygdom Kontor (bogholder) Afholdt ferie Feriepengeforpligtigelse Lønninger ialt ,54 Ejendomskonto: Husleje Vedligeholdelse Varme El Vand Afdragsforp. Indskudsetablering Ejendomskonto i alt ,33 Øvrig drift: Administration: Revisor Kontorhold Personaleudgifter Lønservice (dataløn) Forsikring Telefon og mobiltelefon EDB omkostninger Møder Repræsentation Kontingenter Faglitteratur Aviser og blade m.m TV-licens Diverse ,29 Husholdning: Udgifter Medarbejderbetaling Restaurationsbesøg

24 ,35 Beboerkonti: Lommepenge Tøjpenge Fritidsaktiviteter, cykler, gaver m.m Diverse Medicin Undervisningsmaterialer Værkstedsmaterialer ,29 Transport: Brændstof Reparationer og vedligeholdelse Forsikring og vægtafgift Afskrivning over 5 år Kørselsgodtgørelse Hjemrejse og nærtrafik ,54 Supervision: Supervision og kurser Andre omkostninger og afskrivninger: Leje af inventar Nyanskaffelser ,00 Finasieringsudgifter: Kassekredit Lån til bus Garantiprovision ,81 Øvrig drift ialt ,20 Tilsyn: Tilsyn Faaborg Midtfyn Kommune ,99 Særlige udgifter: Supervision og kurser Behandlingsture Arbejdsdusører Særlige udgifter ialt ,47 Udgifter ialt ,90 Periodens resultat ,56

25 Statusbudget: Primo Aktiver: Anlægsaktiver: Driftsmidler Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Debitorer Forudbetalte omkostninger Huslejedepositum 3 mdr Deponeringskonto grundkapital Kassebeholdning Driftskredit Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Primo Passiver: Egenkapital: Grundkapital Akkumuleret resultat Egenkapital i alt Langfristet gæld: Lån til bus lån bus ydelse Langfristet gæld i alt Kortfristede gældsforpligtigelser: Driftskredit Forudmodtaget opholdsbetaling Skyldige omkostninger Skyldig A-skat og AM-bidrag Feriepengeforpligtigelse Kortfristede gældsforpligtigelser i alt Passiver i alt afstemning Likviditetsbudget: Periodens resultat Tilbageførte afskrivninger Forskydninger omsætningsaktiver Forskydninger kortfristet gæld (ex. driftskredit) Afdrag langfristet gæld Optaget lån Investeringer Periodens likviditetsforskydning Driftskredit primo perioden Driftskredit ultimo perioden

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf.

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf. Udkast til Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Skolens navn Skoleleder Ejerforhold Bestyrelsesformand Formål Den samlede pædagogiske Indsats Skerningegårdsvej 13 5762 V.Skerninge jonas@opholdsstedet-taurus.dk

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99668802 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Budget for Botilbudet Norden 2014

Budget for Botilbudet Norden 2014 Budget for Botilbudet Norden 2014 Forudsætning: 8 beboere - Personalenormering 1:1,3 = 10,4 fuldtidsansatte Udgifter: Lønudgifter Normering Løn Antal fuldtidsstilling Leder (incl. pension) 0,40 270.812,00

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Tilsynserklæring 2015.1-2 BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11. Erklæringen omfatter undervisningen på: Sebbesandevej, Tjørring.

Tilsynserklæring 2015.1-2 BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11. Erklæringen omfatter undervisningen på: Sebbesandevej, Tjørring. Tilsynserklæring Erklæringen omfatter undervisningen på: Sebbesandevej, Tjørring 2015.1-2 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10 1.

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Tilsyn med undervisningen på Dagskolen Nordjylland.

Tilsyn med undervisningen på Dagskolen Nordjylland. Frederikshavn, september 2014. Tilsyn med undervisningen på Dagskolen Nordjylland. Navn på institution og overenskomstpart: Dagskolen Nordjylland Frederikshavn Kommune Knivholtvej 24 Center for Skole og

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer - Introduktion til samtale mellem skoleledelsen og medarbejderne Baggrund og formål med kompetencesamtalen mellem skoleledelsen og medarbejderen Med

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr.

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr. Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat -1.516 Likv. Dec. -873.36 Likv. minimu -934.173 Likv. Primo -918.364 Specialelever pr. august Revision 14-5-27 Juli Res 13.23 Likv. Juli -871.251 Elevtal 1. og

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen:

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen: Aftalen mellem Regeringen, Venstre og DF om folkeskolen Regeringen, Venstre og DF har indgået en aftale om folkeskolen. Hvis de konservative siger ok til forliget, hvilket de indtil videre ikke har været

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Djurslandsskolen Fjellerup

Djurslandsskolen Fjellerup Djurslandsskolen Fjellerup afdelingen En kommunal specialskole Placering Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskolingen og mellemtrin samt administration og skolens

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Lille Tjørnegård. en ny start

Lille Tjørnegård. en ny start Lille Tjørnegård en ny start Velkommen til Lille Tjørnegård Målgruppen Lille Tjørnegård er et heldagstilbud til normalt begavede børn med adfærdsproblemer, og til elever, hvis udvikling er så truet, at

Læs mere

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER RÆVEBAKKESKOLEN Smukke omgivelser nær skov og strand Kontakt og

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

STU-TILBUD SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE

STU-TILBUD SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU-TILBUD SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE MÅLGRUPPPE? Unge, som ikke er klar til at starte på en ordinær ungdomsuddannelse, kan søge om, at blive optaget på en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Skolereform på Herstedvester Skole

Skolereform på Herstedvester Skole Skolereform på som det ser ud lige nu 16.06.2014 1 Værdigrundlag skal kendes på: Trivsel og ansvar at vi alle aktivt tager ansvar for, at vores skole er et trygt, indbydende og udfordrende sted med tydelige,

Læs mere

EMU Klassen på Erhvervsskolen.

EMU Klassen på Erhvervsskolen. EMU Klassen på Erhvervsskolen. På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge Erhvervs modning & Udviklings forløb. Vi visiterer Unge henvist fra Jobcenter efter Lov om aktiv beskæftigelse 32 Unge henvist

Læs mere

> Opholdssted > Botilbud > 107 > STU > Intern skole > Efterværn.

> Opholdssted > Botilbud > 107 > STU > Intern skole > Efterværn. > Opholdssted > Botilbud > 107 > STU > Intern skole > Efterværn www.skroebelevhus.dk SKRØBELEVHUS SOM SAMARBEJDSPARTNER Hvordan kunne vi se os selv som jeres samarbejdspartner? I en tid hvor der er stor

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin BRØRUPSKOLEN Fase 1 0.-2. klassetrin 2015/2016 Brørupskolens Fase 1 (0.-2. klassetrin) Eleverne i den aldersintegrerede indskoling skaber nogle positive sociale relationer, der fremmer elevernes trivsel.

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Lærerens faglige niveau

Lærerens faglige niveau Lærerens faglige niveau 10 9 8 7 6 1 Eleverne vurderer lærernes faglige niveau i de prøveforberedende fag meget højt, 76 % oplever at niveauet er det samme/bedre/meget bedre og 46 % vurderer at det er

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

- En helhedsorienteret STU

- En helhedsorienteret STU BESKÆFTIGELSE MENTORORDNING CAFÉ PRAKTIKKER SAMVÆR FRITIDSLIV VÆRKSTEDER UNDERVISNING - En helhedsorienteret STU ungelivet.dk 1 HVEM ER MÅLGRUPPE TIL UNGELIVET? et er ikke en diagnose, der afgør, hvorvidt

Læs mere