Personas til den fællesoffentlige borgerportal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personas til den fællesoffentlige borgerportal"

Transkript

1 Personas til den fællesoffentlige borgerportal Den Digitale Taskforce København, den 21. december 2006 Konsulenter: Nanna Engberg og Klaus Silberbauer Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 1 af 77

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Personassættet Anvendte begreber og klassifikationer Brugertyper, Alsted-klassificering Avislæser-arketyper Gallup Kompas Noteapparatet Anvendte kilder Ahmad Al-Shemari, 32 år, København N Personprofil Familieforhold og bolig Vaner, fritid, hobby Det siger vennerne om Ahmad Medieforbrug Hvad gør Ahmad glad Hvad gør Ahmad ked af det Borger/samfund Arbejde IT-udstyr hjemme Brug af Internet og IT, hjemme Anna Balling, 27 år, Århus Personprofil Familieforhold og bolig Vaner, fritid, hobby Det siger vennerne om Anna Medieforbrug Hvad gør Anna glad Hvad gør Anna ked af det Borger/samfund Arbejde...24 Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 2 af 77

3 3.10. IT-udstyr hjemme Brug af Internet og IT, hjemme Birgit Kjeldsen, 60 år, Korsør Personprofil Familieforhold og bolig Vaner, fritid, hobby Medieforbrug Hvad gør Birgit glad Hvad gør Birgit ked af det Borger/samfund Arbejde IT-udstyr arbejde IT-udstyr hjemme Brug af Internet og IT, hjemme Bjørn Vestergaard, 64 år, Holstebro Personprofil Familieforhold og bolig Vaner, fritid, hobby Det siger vennerne om Bjørn Medieforbrug Hvad gør Bjørn glad Hvad gør Bjørn ked af det Borger/samfund Arbejde IT-udstyr hjemme Brug af Internet og IT, hjemme Christian Vinding-Larsen, 19 år, Nakskov Personprofil Familieforhold og bolig Vaner, fritid, hobby Det siger vennerne om Christian...38 Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 3 af 77

4 6.5. Medieforbrug Hvad gør Christian glad Hvad gør Christian ked af det Borger/samfund Arbejde IT-udstyr hjemme Brug af Internet og IT, hjemme Helle Bach Nielsen Personprofil Familieforhold og bolig Vaner, fritid, hobby Medieforbrug Hvad gør Helle glad Hvad gør Helle ked af det Borger/samfund Arbejde IT-udstyr arbejde IT-udstyr hjemme Brug af Internet og IT, hjemme Henrik Møller Personprofil Familieforhold og bolig Vaner, fritid, hobby Medieforbrug Hvad gør Henrik glad Hvad gør Henrik ked af det Borger/samfund Arbejde IT-udstyr arbejde IT-udstyr hjemme Brug af Internet og IT, hjemme...51 Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 4 af 77

5 9. Lars Eigtved Personprofil Familieforhold og bolig Vaner, fritid, hobby Medieforbrug Hvad gør Lars glad Hvad gør Lars ked af det Borger/samfund Arbejde IT-udstyr arbejde IT-udstyr hjemme Brug af Internet og IT, hjemme Maria Andersen, 34 år, Østerlars Personprofil Familieforhold og bolig Vaner, fritid, hobby Medieforbrug Hvad gør Maria glad Hvad gør Maria ked af det Borger/samfund Arbejde IT-udstyr arbejde IT-udstyr hjemme Brug af Internet og IT, hjemme Mehtap Demir Personprofil Familieforhold og bolig Vaner, fritid, hobby Det siger veninderne om Mehtap Medieforbrug Hvad gør Mehtap glad...64 Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 5 af 77

6 11.7. Hvad gør Mehtap ked af det Borger/samfund Arbejde IT-udstyr arbejde IT-udstyr hjemme Brug af Internet og IT, hjemme Peter Thobo Hjort, 33 år, Frederiksberg Personprofil Familieforhold og bolig Vaner, fritid, hobby Medieforbrug Hvad gør Peter glad Hvad gør Peter ked af det Borger/samfund Arbejde IT-udstyr arbejde IT-udstyr hjemme Brug af Internet og IT, hjemme Rikke Knudsen, 18 år, Birkerød Personprofil Familieforhold og bolig Vaner, fritid, hobby Medieforbrug Hvad gør Rikke glad Hvad gør Rikke ked af det Borger/samfund Arbejde IT-udstyr på studiet IT-udstyr hjemme Brug af Internet og IT, hjemme...76 Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 6 af 77

7 1. Indledning Et menneske er nemmere at forholde sig til, end en mængde abstrakte data, og det er mere intuitivt at målrette en service mod et andet menneske, end mod en samling tal. Personas er ikke virkelige mennesker, men de repræsenterer mennesker. De er en metode til at danne sig et billede og en forståelse af sin målgruppe gennem sine data om målgruppen. Personas bygges på virkelige data og research, og er en måde, hvorpå man kan operationalisere og inddrage sin viden om sin bruger i både analyse og designarbejde. Modsat virkelige mennesker, der kun kan siges at repræsentere sig selv, er en persona sat sådan sammen, at den repræsenterer mange mennesker ad gangen. Derfor er personas stærke som databærer igennem et længere designforløb og til at forankre borgercentreret service blandt offentlige instanser. De personas, Creuna har konstrueret for Den Digital Taskforce er baseret på et solidt datagrundlag. Blandt det anvendte datamateriale er Alsted Research rapport Digital kommunikation mellem borgere og det offentlige, samt rapporten Analyse af danskernes IKT-færdigheder fra Teknologisk Institut. Begge rapporter dokumenterer en segmentering af befolkningen på IKT-kompetencer (Informations- og KommunikationsTeknologiske kompetencer), men de dokumenterer ligeledes at kompetencerne er afhængige af helt klassiske faktorer som uddannelse, alder, indtægt og erhverv. Vi tager udgangspunkt i denne segmentering på IKT-kompetencer, og har inddraget et væld af faktorer i deres konstruktion og ikke mindst i spredningen af persontyper. Målet har været at dække så stor en del af befolkningens særpræg og behov med 12 personas, og på den måde sikre, at et design eller en service, der er designet til disse 12 personas vil være værdifuld for langt den største del af den danske befolkning, eller at man ved at anvende udvalgte personas i designarbejdet kan målrette designs til mindre dele af befolkningen. Det er vigtigt at indse, at man ikke kan beskrive alle danskere med 12 eksempler, men at personas-metoden i stedet søger at dække forskellige behov hos forskellige befolkningsgrupper. En persona er ikke en udvalgt repræsentant for målgruppen, men derimod en sammensætning af data om målgruppen, der skal dække flest mulige interessenter uden at miste sin sandsynlighed. En mand kan repræsentere en kvinde (en far = en forælder og dermed også en mor), og en persona med en lav indkomst, men med en stor forståelse af det offentliges struktur kan også repræsentere en højindkomst-borger med en stor forståelse af det offentlige, så længe, at det designproblem, der testes mod denne persona ikke er afhængig af lige præcis borgerens indkomstklasse. De 12 personas er tilført en mængde egenskaber, som ikke alle er kvantitativt validérbare. Hvor mange af de demografiske data er hentet fra statistikker og rapporter, er navne, nøjagtige adresser og baggrundshistorier fiktive. Dog er baggrundshistorierne sandsynliggjort via uformelle interviews med personer, der repræsenterer et eller flere af personaernes særtræk. I denne forbindelse en stor tak til Helge Krohn, informatør i Dansk Blindesamfund for hjælp med sandsynliggørelse af personaen Christians udfordringer som synshandicappet. De 12 personas skal leve et liv i offentligt regi de næste år. De skal bruges som modelborgere, når der skal træffes beslutninger om design og indhold på et væld af services i det, der skal blive den fællesoffentlige borgerportal. Derfor er vores personas forberedt til at blive udvidet med scenarier. Et scenarium kan være at Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 7 af 77

8 Helle skal hjælpe sin søn med at søge efterskole via nettet, eller at Lars skal på efterløn. Kombinationen af scenariet og persona skaber en række spørgsmål og udfordringer, som man herefter kan tage stilling til i konciperingen og designet af den enkelte service Personassættet Den grundlæggende strukturering/definition af personassættet er sket på baggrund af rapporterne Digital Kommunikation mellem det Offentlige og Borgerne (Alsted Research 2005) og Analyse af Danskernes IKT- Færdigheder (Teknologisk Institut 2005). Her fremlægges væsentlige begrundelser for at antage, at borgerens IKT-kompetencer er den væsentligste faktor for brug af digitale selvbetjeningsydelser. Motivation og præsentation også yderst væsentlige faktorer, der begge kan bidrage til at øge borgernes kompetencer, men grundlæggende antager vi sammen med Alsted og Teknologisk Institut, at kompetencer er det der afgør borgernes brug af digitale selvbetjeningsløsninger. Hermed er det overordnede sæt af personas givet på baggrund af begge rapporters gruppering af befolkningen på baggrund af kompetencer: Ud fra grupperingen i Alsteds rapport Usikre bruger: 8% af totalen Den habile bruger: 24% af totalen Den Rutinerede bruger: 55% af totalen Den professionelle bruger: 19% af totalen. Ud fra grupperingen i rapporten fra Teknologisk Institut Niv. 0: 31% af totalen Niv. 0 til 1: 11% af totalen Niv. 1: 18% af totalen Niv. 1 til 2: 26% af totalen Niv. 2: 14% af totalen De to fordelinger reflekterer dels, at Alsted Research ikke inddrager den gruppe mennesker, der stort set ikke eller aldrig anvender computeren (niveau 0), dels Alsted Research kun har medtaget borgere over 18 år i undersøgelsen. Derfor kan de to skalaer ikke umiddelbart sammenlignes. Målgruppen for borgerportalen og Min side minder dog mest om det spektrum, som Alsted omtaler dvs. borgere over 18, som anvender IT mindst en gang om måneden eller hyppigere. Vi har dog ladet én persona (Birgit) fremstå svagere rent IKT-mæssigt, end Alsted-rapporten giver belæg for, for at denne persona kan anvendes som ekskluderende persona, dvs. en persona man i et vist omfang bevidst undlader at designe til. At der skulle udarbejdes 12 personas blev fastlagt tidligt i forløbet på baggrund af en konkret vurdering af pilotprojektet og gennemlæsning af datamateriale. Det giver sig selv, at der altid vil være basis for at diskutere dette antal, men målet er at give Den Digitale Taskforce og de relevante myndigheder et realistisk og operationalisérbart personas-sæt at arbejde med, og om nødvendigt, udbygge på. Et spektrum af for få Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 8 af 77

9 personas vil have svært ved at dække målgruppen, mens en alt for stor mængde personas vil være svær at overskue og derfor svær at bruge i praksis. På baggrund af de to rapporter, blev nedenstående fordeling etableret: Niveau 0: 1 Niveau 0 på vej mod 1/Usikre: 1 Niveau 0 på vej mod 1/Habil: 1 Niveau 1/Habil: 2 Niveau 1 på vej mod 2/Rutineret: 3 Niveau 2/Rutineret: 2 Niveau 2/Professionel: 2 Derudover er kønsfordelingen tilstræbt 50/50 på alle grupper, primært på baggrund af at IKT-rapporten fra Teknologisk Institut indikerer at der indenfor en overskuelig fremtid finder en udjævning sted, der stiller kønnene relativt lige i forhold til kompetencer 1. På baggrund af en indledende workshop med udvalgte deltagere fra Den Digitale Taskforce, samt øvrige interessenter fra bl.a. IT og Telestyrelsen, blev linjerne trukket yderligere op: Det er vigtigt at kunne forstå, hvilke borgere, der er i første omgang fravælges som målbrugere for borgerportalen og Min side, så derfor bør Niveau 0 beskrives. Samtidig er det ikke hensigtsmæssigt at binde 31% af ressourcerne på at beskrive borgere med IKT-niveau 0, dvs. en gruppe, som ikke kan forventes at anvende eller nyde gavn af Min Side. Derfor blev det besluttet, at alle grupper skal repræsenteres, men de grupper, der realistisk set kan forventes at udgøres en del af målgruppen skal have størst fokus Anvendte begreber og klassifikationer Vi har valgt at inddrage flere type-betegnelser, som er hentet fra vores kilder. Disse typer er til dels anvendt og udfoldet i prosateksten om hver persona, men det er væsentligt, at brugerne af disse rapport kan hente yderligere inspiration i typerne til brug for kommende scenariekonstruktion Brugertyper, Alsted-klassificering Alsted-klassificeringen har vi inddraget i udvælgelsen af personastyper for at sikre en realistisk spredning over IKT-kompetence-spektret. Alsted-klassificeringen siger ikke noget om et menneskes holdninger til samfundet generelt eller vedkommendes forståelse af det, at være borger, men udelukkende, om personen kan og vil anvende IT i kontakten med det offentlige. Vigtigt er det dog, at Alsted-undersøgelsen forholder sig til borgernes problemer med at finde frem til den rette instans og det er da også til dels Alstedundersøgelsens konklusion, at én samlet digital indgang til det offentlige vil være af værdi. De fire typer beskrives i rapporten således 2 : 1 Teknologisk Institut s. 16: Både DFES- og OECD-studiet viser, at IKT brug er større blandt yngre (15-30 år) end ældre (55-65 år), og at IKT færdighederne er generelt er tilsvarende. Begge studier påviser, at mænd typisk har lidt bedre IKT færdigheder end kvinder, om end OEDC-studiet indikerer, at det er en forskel, der i det enkelte land aftager over tid således, at forskellen er størst i de lande, hvor IKT penetreringen ikke er så fremskreden. Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 9 af 77

10 Vi har anvendt den spredning af kompetencer, som Alsted Research finder i vores spektrum af personas for at sikre en realistisk fordeling af kompetencer. Vi har ikke slavisk appliceret Alsted-undersøgelsen procentsatser til vores spektrum af personas. Vi har f.eks. i forbindelse med personaen Lars Eigtved taget os den fritid, at hæve hans kompetenceniveau til rutineret i stedet for habil, som ifølge Alsted ville være mere typisk for hans profil. Dette kunstgreb er foretaget for at tage højde for den generelle udvikling i IKT-kompetencer, der betyder at en stor del af befolkningen på Lars alder og med hans behov om føje år vil være langt mere kvalificerede til digital kontakt 2 Alsted Research, s. 17 Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 10 af 77

11 med det offentlige. Med personaen Lars har man således en bruger, der nærmer sig pensionsalderen, men også er IT-mæssigt rutineret en type brugere, som der ganske givet kommer mange af over de næste år Avislæser-arketyper Kampagnen Avistid fra De Danske Dagblades Forening opererer med 6 arketyper indenfor avislæsning. Vi har koblet en avis-arketype på vores personas for at beskrive denne del af deres mediebrug. Arketyperne defineres som følger: De seks arketyper Idealisterne udgør 16 pct. af den danske befolkning. De er rimeligt veluddannede bymennesker med en kosmopolitisk indstilling. Men de læser ikke særlig meget avis. Og den kosmopolitiske indstilling er mere attitude end viden. Der er mange yngre familiemennesker med små børn i gruppen det begrænser medieforbruget. En idealist kan f.eks. være folkeskolelærer eller sygeplejerske. Pragmatikerne er også veluddannede bymennesker, der samlet udgør 23 pct. af befolkningen. Deres orientering i verden er baseret på solid viden, som de bl.a. opnår gennem flittig avislæsning. De har typisk job, der kræver, at de følger med, men de har også børn og kan sagtens springe avisen over en dag med travlhed. En pragmatiker kan være en gymnasielærer, en fuldmægtig eller en konsulent. Dogmatikerne, som udgør 20 pct. af befolkningen, er afhængige af den daglige avislæsning - typisk grundlagt i barndomshjemmet. Det er mennesker i gode job i gang med en karriere eller på vej til det. De har moderne holdninger, moderne livssyn og et aktivt kulturliv. En dogmatiker kan være en læge, skoleinspektør eller en afdelingschef i det private erhvervsliv. Nær-læserne udgør 18 pct. af befolkningen. Gruppen interesserer sig ikke så meget for den store verden, men fokuserer på det lokale og er flittige brugere af avisen, bl.a. til navnestof, tv-programmer mv. De lever et foretagsomt liv - typisk uden et karriereperspektiv på tilværelsen. En nær-læser kan være en person med arbejde inden for handel eller kontor. Adhoc-læserne udgør 16 pct. af befolkningen. De er unge og relativt lavt uddannede eller fortsat under uddannelse. De læser avis, når de falder over en, f.eks. i bussen eller i venteværelset. Men de oplever det ikke som vigtigt at læse avis for at følge med i, hvad der sker. De har forholdsvis traditionelle holdninger og orienterer sig primært mod en personlig kreds af familie og venner. En adhoc-læser er typisk en yngre håndværker eller en lærling. Nej-læserne er mennesker i udkanten af samfundet og udgør 7 pct. af befolkningen. De føler sig ikke som en del af samfundet, og har derfor heller ikke behov for at læse avis for at orientere sig om samfundet. Det er et børnerigt segment, hvis fokus er inden for hjemmets fire vægge. Det er typisk ressourcesvage mennesker - både med hensyn til økonomi og kultur. En nej-læser kan være i job, men føler sig typisk ikke sikker på at kunne beholde sit job i fremtiden. 3 Avislæser-arketyperne skal betragtes som en facet af personas, ikke som en væsentlig, beskrivende faktor. Således kan der være misforhold mellem avislæser-arketypernes karakteristika og visse andre aspekter ved nogle personas. I så fald er det de eksplicit beskrevne aspekter, der er gældende. 3 Faktablad 2, 26. august 2006, avistid.dk, Danske Dagblades Forening Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 11 af 77

12 Gallup Kompas Der ligger holdninger og værdier bag de procentsatser og konklusioner, der drages i Alsted og IKTrapporten. For at få dem bragt i spil og nuancere vores fortolkning af tallene, har vi også inkluderet en alment anvendt værdisegmentering i form af Gallup Kompas. Kompasmodellen inddeler befolkningen i grupper efter deres holdninger og livsværdier, og bygger på den antagelse, at mennesker er styret af deres praksis. Og praksis vil sige de tommelfingerregler, individer inden for en bestemt gruppe styrer efter, og som kan beskrives ved bl.a. en række værdier. Det kan være værdier som fx udseende, risikovillighed, selvrealisering, liberalisme, teknologiangst, miljøbevidsthed, egoisme, materialisme med meget mere. Disse og mange flere er lagt ind i Kompasmodellens værdiunivers, der har to hoveddimensioner man kan score point indenfor: Moderne Traditionel Individ Fællesskab Gallup Kompas inddeler befolkningen i 8 segmenter: Moderne, traditionelle, fællesskabsorienterede, individorienterede samt mellemformerne Moderne Individorienteret, Moderne Fællesskabsorienteret, Traditionel Individorientere og Traditionel Fællesskabsorienteret. Gallup har endvidere skudt et 9. segment ind, som rummer de uplacérbare, men vi har udeladt dette, da de ikke kendetegnes af fællestræk. Kompasmodellen giver muligheden for at knytte nogle mere holdningsorienterede udsagn på de enkelte personaer, og dermed åbne op for en fortolkning af personaen i scenarier. En uddybende beskrivelse af segmenterne fås hos Gallup på Noteapparatet En persona er ikke en udvalgt repræsentant for målgruppen, men derimod en sammensætning af reelle data. Hvorvidt disse data findes i præcis den kombination vi præsenterer her er ikke interessant. Det interessante er at se, hvordan det offentlige responderer til de behov de enkelte data lægger i personaen. Noteapparatet skal læses med disse briller på. Vi søger via kildehenvisningerne at verificere rigtigheden og eksistensen af vores granulering af de store segmenter, og at vise at dette træk eller denne bid data bør medtages for at skabe et korrekt billede af hver gruppering. Vi søger ikke at verificere ægtheden af kombinationen Anvendte kilder Vi har anvendt følgende datamateriale til konstruktionen af de enkelte personas skelet og har derefter suppleret med research og interviews på personlige detaljer. Alsted Research: Digital kommunikation mellem det offentlige og borgerne. Videnskabsministeriet, IT- og Telestyrelsen, Finansministeriet, Den Digitale Taskforce, Amtsrådsforeningen, KL og Københavns Kommune, juni Herunder: Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 12 af 77

13 Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. Alsted Research 2005 Kvalitativ analyse af borgernes holdninger til, erfaringer med og efterspørgsel efter offentlig digital kommunikation for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Alsted Research, december 2004 Teknologisk Institut, Kompetence og IT: Analyse af danskernes IKT færdigheder, Teknologisk Institut, august 2005 Danmarks Statistik, Statistiske efterretninger: Befolkningens brug af internet 2006, Danmarks Statitistik, juni 2006 Københavns Kommune: Borgernes indgang til Københavns Kommune, Københavns Kommune, september 2005 Bille, Trine et al.: Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964, akf forlaget, juni 2005 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Danmarks Statitistik: Informationssamfundet Danmark, It-status 2005, Danmarks Statistik december 2005 Christensen, Hanne et al.: Livssituationer i Borgerservicecentre - oversigt over livssituationer. Eksempler på servicepakker, LKS arbejdsgruppen, november 2005 Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 13 af 77

14 2. Ahmad Al-Shemari, 32 år, København N Navn: Køn: Alder: Adresse: Bil: Ahmad Al-Shemari Mand 34 år Julius Bloms Gade, Nørrebro Peugeot 407 (firmabil) Uddannelse: Stilling: Civilingeniør, DTU Rådgivende ingeniør Husstandsindkomst før skat: Civilstand: Børn: Etnicitet/statsborgerskab: Single Nej Iraker/irakisk KOMPAS-profil Avis-arketype: IKT niveau/alsted-gruppering Internetforbindelse, hjemme: Internetforbindelse, job: Kanalpræference ved kontakt til det offentlige: Digital Signatur: Moderne Dogmatisk Niveau 2/Rutineret ADSL E1 Internet Ja 2.1. Personprofil Ahmad er 34 år 5 og bor på Nørrebro i København. Han arbejder som rådgivende ingeniør hos et stort ingeniørfirma % af de Rutinerede har en husstandsindtægt på Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 5 47% af de Rutinerede burgere er mænd, og 46% af de Rutinerede ligger i aldersgruppen år. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005). De yngre aldersgrupper har bedre IKT-færdigheder end de ældre. Kompetence og IT: Analyse af danskernes IKT færdigheder, (Teknologisk Institut, august 2005) 6 34% af de Rutinerede bor i Region Hovedstaden. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Borgernes IKT-færdigheder er stærkere i hovedstadsområdet end i resten af landet ( ) idet der i Hovedstadsområdet og større byområder er højere beskæftigelse af funktionærer med højt uddannelsesniveau og job med stor IKT-anvendelse. Kompetence og IT: Analyse af danskernes IKT færdigheder, (Teknologisk Institut, august 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 14 af 77

15 Ahmad flygtede i 1988 sammen med sin lillebror Ghassan fra Saddam Husseins regime. Hans ældre bror, Fadi, blev dræbt i krigen mod Iran, og da familien allerede var i opposition til myndighederne valgte hans forældre, Farid og Hiba AL-Shemari, at sende Ahmad og Ghassan ud af landet. Flugten gik gennem Rusland og videre til Tyskland, hvor de ventede i et halvt år i en flygtningebolig. Herefter lykkedes det dem at komme videre til Danmark, hvor de ventede i lang tid i Sandholm-lejren, hvor Farid og Hiba også kom til efter 6 måneder, med Ahmads hjælp. Deres asylsag endte med opholdstilladelse og familien flyttede til Høje Gladsaxe. Ahmad flyttede senere til Nørrebro for at læse HF og senere Civilingeniør på DTU. I studietiden delte han lejlighed med en irakisk ven, men købte sin egen efter studiet, da han efter en del ansøgninger og samtaler fik job i et større dansk ingeniørfirma. Ghassan, Ahmads lillebror, har haft nogle konflikter med politiet blandt andet på grund af hærværk. Da forældrene taler dårligt dansk, har det i høj grad været Ahmad, der har taget sig af broren og hjulpet de to gange, han har været i retten. Ghassan ser op til sin bror, og når Ahmad skælder ud, hører han efter. Da Ahmad han kom til Danmark, følte han sig mere som en lille voksen end som en teenage-dreng. For at gennemføre en dansk HF og kompensere for over to års skolegang, som han mistede i forbindelse med flugten, har han måtte lægge en hård kurs overfor sig selv. Han har altid drømt om at blive ingeniør, og selv om det krævede en ekstra indsats, lykkedes det på trods af alle odds. Han er nu en værdsat og dygtig medarbejde hos MT Højgaard. Han taler godt dansk, men det skriftlige er fortsat svært, og han oplever ofte at hans accent er et problem i telefonen. Ahmad mener, at en mand skal bære sin byrde uden at brokke sig han er vokset op i en patriarkalsk familie og mener ikke, at alle de gamle traditionelle værdier er fjollede. Samtidig er han af den overbevisning, at man selv må skabe sin tilværelse, og selv har ansvaret for, hvor man vælger at gå hen 7. Han tager sig af sine forældre, sin bror og sit job, og det er hårdt at skulle være den, der klarer det hele. Han mener, at han yder sit til det danske samfund, men føler ikke, at hans indsats bliver værdsat, når han hører om, at udlændingepolitikken bliver strammet gang på gang. Han tænker på, at hvis det var i dag, hans familie var kommet fra Irak, så var de nok ikke kommet ind. Ahmad er moderat shia-muslim og praktiserer sin tro Familieforhold og bolig Ahmad købte en lille 2-værelses lejlighed på Nørrebro i København efter at have delt lejlighed med sin ven, mens han studerede. Her bor han stadig, og han har ikke planer om at flytte foreløbig der er den plads, han har brug for. Forældrene drømmer stadig om en dag at kunne vende tilbage til Irak, men Ahmad har et 7 Personerne i det moderne segment favner bredt. De er begejstrede for ny teknologi og mobiltelefoner og går i høj grad op i at have succes, men de synes ikke umiddelbart, penge er en målestok for, hvordan man klarer sig i forhold til andre. Gallup Kompas Ahmad er ikke den typiske Moderne Individorienterede qua sin opvækst der hiver ham lidt i alle retninger, han trækker på mange af værdierne herfra, men er ikke så udadvendt som segmentets personer beskrives som. Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 15 af 77

16 distanceret forhold til sit oprindelige hjemland, som han ikke er specielt stolt af. Han ser mest mulighed i at bygge en tilværelse op i Danmark. Familien og de nære venner betyder alt for ham, og han er ofte i Høje Gladsaxe og besøge sine forældre og hjælpe dem forskellige ting i forhold til kommunen og beboerforeningen. Han er også den i familien, der holder kontakt til familie og venner i Irak. Han sørger for, at hans forældre modtager print af de s, der kommer Vaner, fritid, hobby Ahmad holder af rutiner og struktur, og hans hverdage minder om hinanden; han stiller sjældent vækkeuret, medmindre arbejdet byder på en opgave langt væk eller et svært tilgængeligt sted, og hans aftener forløber stille og roligt. Han kan godt finde på at mødes med en kollega efter arbejde eller gå med til et fagligt arrangement, men han er aldrig sent hjemme på en hverdag. Aftnerne bruges gerne på at læse faglitteratur eller arbejde, og en gang i mellem går han en lang tur for ikke at gå i frø 8. Ahmad fisker en del ikke fordi han er specielt vild med at spise fisk, men fordi det er afslappende og nærmest meditativt at køre en tur til Sverige og fiske. Han er også tit sammen med sin familie og forsøger især at bruge tid med Ghassan, som kommer og spiser med en gang i mellem. Han ser en gruppe kolleger privat, og har tre gode venner der også kommer fra Irak: Samir, Ali og Hadi. De går i byen en gang imellem, og har et nært og respektfuldt forhold. Ahmad besøger jævnligt forældrene - gerne flere gange om ugen, for at spise med eller give dem udskrifter af s hjemmefra. Familiens sammenhængskraft hviler meget på Ahmads skuldre, da Ghassans eskapader slider en del på moderen Det siger vennerne om Ahmad Ahmad? Flink fyr, en god kollega og til at stole på. Han arbejder nok lidt for hårdt, tror jeg Medieforbrug Ahmad får Berlingske Tidende 9 og læser den hver morgen inde han tager på arbejde, og Ingeniøren bliver også læst hver uge. Ellers læser han ikke udover faglitteratur og rapporter. Han går sjældent i biografen og ser ikke så meget tv dog bliver det til lidt nyheder, gerne fra DR, Al-Jazeera eller Arabia. Han hører lidt blandet musik i bilen, hvis ikke han bare tænder for P3, men musik er ikke noget, han dyrker Hvad gør Ahmad glad At være på fisketur alene eller med Ghassan, og at være sammen med familien. En god aften med Samir, Ali og Hadi.En interessant oplevelse med kollegerne, hvor de finder en forklaring eller løser et problem. 8 En stor del af det moderne segment bruger arbejder hjemme, i den forbindelse læses der faglitteratur og tidsskrifter og erhvervsstoffet i aviser og blade får større opmærksomhed end i de andre segmenter. Gallup Kompas 9 Berlingske Tidende, Børsen, Jyllands-Posten og Computerworld hører således til blandt de foretrukne medier i det Moderne segment. Gallup Kompas Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 16 af 77

17 Ferie? Måske. En dag kunne det være sjovt at tage til et helt andet land og fiske. Eller at stå på toppen af et bjerg og se det hele Hvad gør Ahmad ked af det Selvom han taler korrekt dansk, er der tilsyneladende stadig folk, der har svært ved at forstå ham. Han er dødtræt af hele indvandrerdebatten, som han føler sætter alle i bås, og han oplever ofte, at der tages anderledes imod ham end andre i forskellige sammenhænge. Han er også frustreret over at hans lillebror er ved at smide alle de muligheder, han har, på gulvet fordi han render rundt med nogle idioter fra kvarteret. Ghassan er smart nok, mener Ahmad, men han skal tage sig sammen, ellers kan det gå galt. Ghassan må lære at holde sig i skindet. Der skulle have været skredet hårdt ind for ham allerede første gang. I stedet lod man ham tro at han var usårlig, og det blev vildere og vildere Borger/samfund Ahmad er dybt præget af, at han kender et samfund med meget større problemer end Danmark, og at hans tilværelse er rykket op med rode i ungdomsårene. Han har en klar holdning til, at den enkelte er ansvarlig for sin egen tilværelse, og han har en ide om at det danske samfund grundlæggende er velfungerende, men at danskerne er forkælede og meget institutionaliserede. Han synes, han hører om nye institutioner og styrelser hver dag, og bliver ofte overrasket over, hvor mange offentlige instanser der åbenbart findes, som han ikke helt forstår meningen med. Indvandrerdebatten føler Ahmad er kørt helt af sporet. Det er jo ham og hans forældre, der tales om, og han kan ikke genkende sig selv i det billede, der bliver tegnet. På den anden side mener han, at der skal strammes op overfor kriminelle af enhver afstamning. Han mener at politi og kommune reagerede for vagt overfor hans egen lillebror. Det er som om, at staten og systemet skal blande sig i alt, mener Ahmad, og det på en alt for blød måde. Man må klare sig selv. Det er ok, at vi hjælper dem, der slet ikke kan, men staten kan ikke styre folks liv så bliver man doven og glemmer at tage stilling selv. Man skal selv tænke. Ikke desto mindre overvejer Ahmad fortsat at blive dansk statsborger. Intet samfund er perfekt, og han ser ikke muligheder for sig selv i Irak. Danmark er blevet hans land, på godt og ondt. Ahmad foretrækker at indberette selv, eller sende en . Dels er det rart at skulle undgå fordomme, bare han siger sit navn, dels er det bekvemt i forhold til arbejdstider. Han oplever også at folk er mere large overfor en stavefejl eller forkert ordstilling på skrift, end overfor forkert udtale og accent 10. Omvendt vil han også gerne se folk i øjnene, når det kommer til f.eks. håndteringen af Ghassans sager. 10 Blandt de Rutinerede er 54% helt eller delvist enige i, at de altid undersøger sagerne online før de henvender sig. 86% mener det er bekvemt, at kunne henvende sig 24 timer i døgnet. 40% foretrækker Internet eller s som kontaktform til det offentlige. 70% synes det er mere tidssparende at anvende Internettet. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 17 af 77

18 Ahmad kender til en række offentlige hjemmesider, hvor han har opsøgt en del information af praktisk karakter gennem tiderne, og han anvender Skat.dk, Rejseplanen og pt. nyidanmark.dk (og han synes det er en lidt fjollet url. Han føler sig ikke ny i Danmark) Arbejde Meget af Ahmads arbejde foregår ude på byggepladserne, hvor han fører tilsyn og snakker med de forskellige faggrupper. På jobbet har han har en bærbar pc og bruger den konstant til s, tilbudsskrivning og afrapportering på de forskellige projekter 11. Han anvender også somme tider CADsoftware og bruger et almindeligt tekstbehandlingsprogram og regneark. Bærbar HP Farvelaserprinter E1-forbindelse IT-udstyr hjemme Bærbar HP Inkjet-printer 512 Kbit ADSL-forbindelse Mobiltelefon: Arbejdstelefon, nyere model med indbygget PDA, så han kan laver noter, sende e- mails etc. fra telefonen Brug af Internet og IT, hjemme Ahmad tager gerne arbejde med hjem. På baggrund af dagens tilsyn laver han meget af rapporteringen og tilbudsskrivningen derhjemme, eller han kommunikerer via med de relevante kontakter på byggeprojektet. Ahmad er begyndt at undersøge kravene for dansk statsborgerskab via danmark.dk og andre borgertilbud på nettet. Han anvender gerne en online kortservice eller adressesøgningsdatabaser til planlægning af ruter til kunder, læser nyheder på ing.dk og har en e-boks, som han logger ind i med sin digitale signatur. Til sin private bruger han en webmail, og han anvender flere forskellige instant messaging systemer, samt en IP-telefoniservice for at kunne kommunikere med venner (egne og forældrenes) i flere lande, og frem for alt Ghassan. Han ser fra tid til anden videoklip på nettet. Han har også købt fiskegrej og bestilt tid til bilsyn over nettet, hvilket han synes var effektivt. Hen plejer gerne at søge på en søgemaskine, når der er emner eller fænomener, han vil vide mere om. Derudover 11 De stærkeste IKT-færdigheder findes blandt de borgere der anvender computer både på arbejde og hjemme. Kompetence og IT: Analyse af danskernes IKT færdigheder, (Teknologisk Institut, august 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 18 af 77

19 bruger han netbank det er rart at ordne pengesager, når han vil, og der er ikke nogen, der bedømmer hans hudfarve eller behandler ham anderledes 12. Forældrene snakker han med i telefonen, de kan ikke finde ud af og den slags, og Ghassan er ikke hjemme ofte nok til at hjælpe dem. 12 Internetbrug blandt de De Rutinerede: 97% anvender Internettet til , 95% til informationssøgning, heraf 93% hos det offentlige, 84% anvender netbank, 68% køber varer, 66% indberetter data til det offentlige, 31% anvender det til selvbetjening i offentligt regi, 25% anvender eboks og 13 % bruger IP-telefoni. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 19 af 77

20 3. Anna Balling, 27 år, Århus Navn: Køn: Alder: Adresse: Bil: Anna Balling Kvinde 27 år Dalgas Avenue, Århus Ingen. Hun cykler Uddannelse: Stilling: Husstandsindkomst før skat: Civilstand: Børn: Etnicitet/statsborgerskab: Cand. IT fra Handelshøjskolen i Århus Jobsøgende, nyuddannet (dagpenge) Single Ingen Dansk/dansk KOMPAS-profil Avis-arketype: IKT niveau/alsted-gruppering Internetforbindelse, hjemme: Moderne Fællesskabsorienteret Pragmatiker Niveau 2/Professionel ADSL Internetforbindelse, job: - Kanalpræference ved kontakt til det offentlige: Digital Signatur: Internet og Telefon Ja 3.1. Personprofil Anna 13 er og er lige blevet færdig som Cand. IT fra Handelshøjskolen i Århus 15. Hun er ægte århusianer og vokset op hos sine forældre, Birthe og Anders, i Hasle 16 som enebarn, og har de sidste fem år boet i en 2- værelses andelslejlighed inde i Århus. 13 Knap 30% af Niveau 2 (bedste IKT-kompetencer) er kvinder. Kompetence og IT: Analyse af danskernes IKT færdigheder, (Teknologisk Institut, august 2005) 22% af de Professionelle er kvinder. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 14 Blandt de årige er kun 6% på Niveau 0 (dårligste IKT-kompetencer). Kompetence og IT: Analyse af danskernes IKT færdigheder, (Teknologisk Institut, august 2005) 18% af de professionelle er Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 20 af 77

21 Som single og studerende har Anna nydt at bo tæt på studiet og byens puls. Efter en alvorlig depression 17 umiddelbart efter sin bachelor har hun lagt en del energi i at gøre sit hjem til en god og tryg base, og hun er omhyggelig med at holde den ryddelig og ren. Et par gange om ugen tager hun løbeskoene på 18, og som jobsøgende og nyuddannet har hun lige nu ekstra god tid, så hun cykler eller går gerne en god tur. Litteratur og aviser har hun god tid til, og er hun først i gang med en god bog, lægger hun den nødigt fra sig 19. Næsten hver dag finder hun tid til at skrive lidt i sin blog, annab.blogspot.com 20. Anna er glad for elektroniske dimser, og det er kun studie-økonomien, der sætter grænsen for hendes køb af gadgets. Hun fik til sin fødselsdag en skøn ny mobiltelefon, som hun havde ønsket sig, men ikke selv havde råd til. Den er både fiks, og samtidig kan den uden problemer synkronisere med hendes og kalender på den bærbare computer Familieforhold og bolig Anna bor alene 21 og er lige nu fri som fuglen. Det er skønt at være færdig med uddannelsen, og hun føler virkelig, at hun har livet foran sig og gode muligheder i forhold til job. For lidt over et år siden afbrød hun og kæresten, Hans-Jacob, deres forhold efter 4½ år. Annas depression kom til at præge deres forhold og fastlåste dem begge i nogle roller, de ikke kunne finde ud af at ændre på. Heller ikke da hun endelig blev rask igen. Han ville passe på hende og så hende som skrøbelig, mens hun følte trang til at bryde op og mærke livet blæse igennem sig, selvom det var farligt. Hans-Jacob er dog fortsat en af Annas nærmeste venner, og hun kender hans nye kæreste og ser dem en gang imellem % af de studerende er på vej mod niveau 2, 30% af borgerne m høj uddannelse er på niveau 2 og har generelt en høj andel af borgere på vej mod niveau 2. Kompetence og IT: Analyse af danskernes IKT færdigheder, (Teknologisk Institut, august 2005) Alsted: 29% af de Professionelle har en længerevarende videregående uddannelse. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 16 Århus Amt har 14% af den del af befolkningen der er på niveau 2, men generelt har storbyerne højere beskæftigelse af funktionærer m. job m. stor IKT anvendelse. Kompetence og IT: Analyse af danskernes IKT færdigheder, (Teknologisk Institut, august 2005) 29% af de professionelle tilhører Region Midtjylland. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 17 20% af befolkningen vil få en depression i løbet af deres liv. DepNet.dk 18 58% af den voksne befolkning dyrker regelmæssigt sport og motion. Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 (Bille m. fl.. akf forlag 2004) 19 I 2004 er der i alt 31%, der læser skønlitteratur (romaner, digte og noveller), stort set dagligt eller næsten hver uge. Kvinder læser mere end mænd, i hverdage gennemsnitligt 36 minutter, i weekenden i gennemsnit 51 minutter. Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 (Bille m. fl.. akf forlag 2004) 20 51% af de professionelle kan lide at udvikle nye ting, f.eks. hjemmesider. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 21 18% af de professionelle bor alene. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 21 af 77

22 Lige nu samler hun mod til at invitere en af sine veninders storebror på kaffe, men hun har ikke travlt. Fokus er på jobsøgningen og det søde liv som færdiguddannet. Det er så fedt at være færdig, og jeg er virkeligt spændt på at se, hvor jeg havner rent jobmæssigt. I det hele taget er det bare skønt ikke at skulle stå til ansvar for noget som helst lige for tiden undtagen mig selv selvfølgelig. Men fattig, dét er jeg! (Anna) Lejligheden på Dalgas Avenue er lille men veludnyttet, og Anna har ikke planer om at flytte. Som hendes økonomi ser ud nu, er det heller ikke realistisk, og hun håber også på at få arbejde, der ligger i cykelafstand. Hun kan slet ikke se sig selv pendle eller bruge lang tid på transport i tog eller en bus. Kørekortet gror der efterhånden mos på en gang imellem låner hun forældrenes bil til længere ture, men ellers er det så som så med bilkørslen. Det er min egen hule. Her kan jeg være præcis den jeg er, der er ikke nogen, der vil have mig til at være ekstra stærk eller dygtig eller sød. Det betyder alverden for mig, at der er rent og ryddet op. Jeg har ikke brug for mere rod i mit liv. (Anna) Annas far, Torben, kalder Anna for Trolden og vil gerne presse hende lidt. Han inviterer hvert år Anna med på bukkejagt. Hun har taget imod invitationen en enkelt gang, men bryder sig egentlig ikke om jagt. Annas mor, Birthe, mener, at Anna kan drive det vidt, hvis hun strammede sig lidt an og forældrene forærede hende en lækker dyne og Steven Coweys 7 Gode Vaner i kandidatgave. Anna ser sine forældre jævnligt, men ikke så tit, som hendes mor ville ønske. Det er så ærgerligt med de to. Hans-Jacob var så god for hende. Han læste endda jura. (Annas mor) 3.3. Vaner, fritid, hobby Under sin depression lærte Anna værdien af fysisk aktivitet, og hun har ret dårlig samvittighed over, at hun ikke løber så meget, som hun burde. Én gang om året tager Anna på skitur med en gruppe mennesker, som hun har været af sted med de sidste mange år. De ses også et par gange til middage resten af året. Anna er for tiden uden arbejde, men prøver ikke at forfalde til fjernsyn dagen lang. Hun har lagt et skema for sig selv og sætter mindst fem timer af om dagen på at søge arbejde. Hun har været til en jobsamtale, men valgte selv at takke nej, fordi jobbet handlede mere om programmering, end hun har lyst og evner til. Anna har tre gode veninder, som hun ser rigtig ofte. De går i byen og biografen, shopper og har hyggeaftener, hvor de snakker om kærester, politik, potentielle kærester, mode og mænd og meget mere. Nogle gange er hun lidt træt af, at det altid er det samme, de laver. Det sker, at de finder på at gå til koncert, og en sjælden gang i teatret. Annes mor inviterer hende tit i teateret, og en gang imellem siger hun ja tak. En del af hendes terapi har været at skrive i sin blog. Hun bruger den som en slags åben dagbog, og har fået mange gode og kloge henvendelser fra andre, der har været igennem lignende forløb Det siger vennerne om Anna Det er fedt at se hende være sådan oppe at køre over at være færdig, men jeg synes egentlig, hun er ret struktureret. Hun må godt give sig selv lidt mere løs snor. (venner) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 22 af 77

23 3.5. Medieforbrug Når hun er alene, læser Anna en del. Paul Auster og hans kone, Siri Hustvedt er blandt favoritterne for tiden, men også Hermann Hesse og for den sags skyld Nynnes Dagbog, bliver læst. Anna får Politiken hver dag, men det er ikke altid hun får den læst 22. Det kommer lidt an på tiden og lysten, og nogle dage er en bog eller P3 bare mere Anna. Desuden læser hun i løbet af dagen rigtig mange nyheder via sine RSS-feeds og ser egentlig mest papiravisen som et nostalgisk supplement, som hun ikke helt kan slippe. Det, hun får af den, er mest genkendelsens glæde over nyheder, hun læste dagen før på online udgaven eller andre medier. Anna er b-menneske og elsker at sidde sent med en kop te, der bliver kold mens hun ser de endeløse genudsendelser af Seinfeld og Sex and the City. Men hun ved, at hun bør passe sengetiderne, for mangel på søvn kan give risiko for tilbagefald, har de sagt på hospitalet. Online på internettet er hun glad for en række blogs om alt fra vintage-mode til andres livtag med tilværelsen, som hun læser næsten dagligt. Det sker også tit, at hun kommer til at hoppe fra indlæg til indlæg i de to debatfora om henholdsvis depression og kommunikation, som hun ofte kigger forbi Hvad gør Anna glad Anna elsker sine aftener med veninderne, rødvin og masser af fnis og samtale om alle mulige ting. Nogle gange er hendes mor også helt fornuftigt at tale med, og det kan gøre hende glad. Men når moren går i karriere-mode bliver det for meget. En ny dims kan også give hende et hiv af glæde, selvom det er fjollet Hvad gør Anna ked af det Anna er ked af, at hendes forhold til forældrene nogle gange er så skævt. Som om de ikke helt forstår hende eller kan holde ud, at hun har fejl og mangler. Hun kan aldrig helt finde ud af, om de i virkeligheden er skuffede over hende Borger/samfund Anna har haft en del kontakt med sygehusvæsenet pga. sin depression, hvor hun har været i kontakt med en psykiater og senere en psykolog og har fået en del af behandlingen betalt over sygesikringen. Hun har også måttet tage nogle omgange med SU-kontoret på grund af de to års studieafbrud. Til alle konsultationer hos sin behandler eller møde med studievejlederen, har hun forberedt sig ved at indhente informationer online og haft alt materiale med og lavet de øvelser, der var foreskrevet 23. At være uforberedt eller lægge ansvar fra sig ligger ikke til Anna det er det mindste, man kan gøre som borger og bruger af offentlige ydelser. 22 Pragmatikerne er veluddannede bymennesker, der blandt andet opnår deres viden gennem flittig avislæsning. De er travle og har typisk et job, der kræver at de følger med, men kan sagtens springe avisen over en dag med meget at lave. Avis Tid. Kampagnedokumentation fra Danske Dagblades Forening 23 74% af de professionelle checker på internettet inden henvendelse. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 23 af 77

24 Der har været masser af tilfælde, hvor Anna har ønsket, at hun kunne ordne alle de praktiske ting og enkle forespørgsler online. På Handelshøjskolen har hun været vant til, at der var rig mulighed for at kommunikere på med vejledere og teknisk-administrativt personale, men i forbindelse med SU er hun slået over de gode intentioner der ofte munder ud i et akut behov for at ringe alligevel. Det er som om alle ens tilfælde er undtagelser alligevel. 24. Som nyuddannet har hun haft høje forventninger til online a-kasseindskrivning, og hun var tilfreds med at hendes A-kasse gjorde det håndterbart at melde sig til online, selvom det krævede kommunikation mellem flere instanser. Hendes tur gennem det psykiatriske behandlingssystem har været noget af en øjenåbner for hende. Når hun ser tilbage på tiden og den løbende kontakt, hun har, er hun ikke imponeret af, hvordan systemet arbejder. Manglen på enkel elektronisk kommunikation, tidsbestilling og journalisering, har givet hende blod på tanden på måske at finde arbejde et sted, hvor der er mulighed for at lave bedre og mere sammenhængende systemer. 25 Hvis det ikke var for mennesker og ildsjæle, ville det overhovedet ikke hænge sammen. De smed min journal væk to gange, og forskellige læger mente forskellige ting om min diagnose. Man skal også hele tiden selv prøve at følge med i, hvad der sker og hænge i telefonen hos dem der kan noget Arbejde Som jobsøgende sidder Anna derhjemme og arbejder med ansøgninger. Hun har lavet sig en arbejdsdag fra kl , som hun overholder så strengt som muligt. Hun har profiler på samtlige job-portaler 26 og modtager mange s og hver dag med søgeresultater hun anvender også RSS til at holde styr på jobannoncerne og nyhederne IT-udstyr hjemme Lille men kraftig bærbar PC Skærm og docking station Lille s/h laserprinter 24 Blandt de Professionelle undersøger 74% sagerne online før de henvender sig. 92% mener det er bekvemt, at kunne henvende sig 24 timer i døgnet. 47% foretrækker Internet eller s som kontaktform til det offentlige. 73% synes det er mere tidssparende at anvende Internettet. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 25 33% af de professionelle foretrækker udelukkende at henvende sig til offentlige vi internettet, mens 20% er helt uenige. 81% forventer at benytte offentlige services langt mere i fremtiden og 84% forventer at det vil gøre det henvendelsen og forløbet mere effektivt. 81% de professionelle holder af at bruge internettet til så meget som muligt. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 26 45% af de professionelle kender og anvender jobnet.dk, 41% kender men anvender ikke. 51% af de professionelle anvender internettet til jobsøgning (og her må man formode at en del ikke gør det fordi de ikke er leder efter nyt job). Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 24 af 77

25 Kraftig internetforbindelse igennem Andelsforeningen Bluetooth headset Webcam Mobiltelefon: Moderne telefon i smart design, med mulighed for at synkronisere med kalender og e- mail, tage billeder etc Brug af Internet og IT, hjemme Annas bærbare computer står næsten altid slået op og med en browser med webmailen åben. Hun har sat sin op, så hendes personlige adresse videresender til hendes webmail det er det mest fleksible og tanken om ikke at kunne læse sin mail, hvis hun er hjemmefra uden computeren, kan hun ikke lide 27. Hendes baggrundsbillede på skrivebordet skifter automatisk mellem et væld af billeder, hun selv har taget. Ofte smelter arbejde og fornøjelse sammen, når hun kommer til at snakke med en af pigerne via instant messaging i hele timer, eller hvis hun kommer til at vikle sig ind i en debat. Hun er på nettet i fjorten af døgnets 24 timer og bruger hellere IP-telefoni end mobiltelefonen, fordi det er billigere. Hun har købt et bluetooth headset, så hun kan gå rundt i lejligheden og snakke via IP-telefoni. Det er jo min respirator nærmest :) Uden min computer ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skulle lave eller hvordan. Jeg går ingen steder uden af have laptop en med. Ingen. Anna har en digital signatur 28 og anvender e-boks 29, netbank og andre online-services til så meget som muligt. Hvis hun kan kommunikere via mail eller web vil hun til enhver tid foretrække det. Qua sin uddannelse har hun en veludviklet holdning til brugervenlighed og kan blive vred, hvis en service ikke lever op til hendes forventninger om tilgængelighed for høj og lav. Hun mener helt generelt, at det offentlige er elendigt til at kommunikere og at de fleste tast-selv-services er under al kritik. 27 Der er en klar sammenhæng mellem IKT-kompetencer og brugen af bærbar. Dertil kommer at der er en positiv sammenhæng mellem hyppig anvendelse af internet og styrken af IKT-kompetencer. Kompetence og IT: Analyse af danskernes IKT færdigheder, (Teknologisk Institut, august 2005) 28 Computerworlds undersøgelse af udbredelsen af den digitale signatur: Hver 5. borger i storbyen har en digital signatur, Alsted: 69% af de professionelle er villige til at anskaffe sig en digital signatur % af de professionelle anvender eboks, 90% bruger netbank. 45% af de professionelle vil hellere bruge Internettet end at ringe Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 25 af 77

26 4. Birgit Kjeldsen, 60 år, Korsør Navn: Køn: Alder: Adresse: Bil: Birgit Kjeldsen Kvinde 60 år Halsskovvej, Korsør Ingen. Uddannelse: Stilling: Realeksamen og div. AMUkurser Kantineassistent Husstandsindkomst før skat: Civilstand: Børn: Etnicitet/statsborgerskab: Enke 1 datter, død Dansk/dansk KOMPAS-profil Avis-arketype: IKT niveau/alsted-gruppering Internetforbindelse, hjemme: Internetforbindelse, job: Kanalpræference ved kontakt til det offentlige: Digital Signatur: Traditionel Nær-læser Niveau 0/Under usikker Ingen Ingen Telefon eller personligt fremmøde Nej 4.1. Personprofil Birgit er 60 år og har i 15 år arbejdet som kantineassistent 31 i køkkenet på Broskolen i Korsør 32, hvor hun bor i en 2-værelses ejerlejlighed, i gå-afstand fra skolen % af de usikre har en husstandsindtægt på kr. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentlig Digital Udbud (Alsted Research 2005). Gallup Kompas: Blandt [de Traditionelle] der stadig er aktive på erhvervsmarkedet, findes mange arbejdere især ufaglærte. Derfor er husstandsindkomsten heller ikke overraskende høj størsteparten har en husstandsindkomst under kroner om året og en personlig indkomst under kroner om året % af de usikre er 55+ år. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentlig Digital Udbud (Alsted Research 2005). Gallup Kompas: I det Traditionelle segment finder man i stor udstrækning den ældre del af befolkningen. 32 Gallup Kompas: Det traditionelle segment er hovedsageligt at finde i provinskommuner både øst og vest for Storebælt. Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 26 af 77

27 Birgit er alene. I 1989 døde hendes mand af tyktarmskræft og i 1995 døde hendes eneste barn, datteren Mette, af samme sygdom. Birgit selv er enebarn og har kun sin mor tilbage af familien. Hende besøger hun ofte på plejehjemmet. For tre år siden fandt hun hankatten Gorm på gaden, hvor han var blevet kørt over. Gorm bor nu hos Birgit, og bliver forkælet og nusset om, til begges store fornøjelse. I sin fritid suger Birgit til sig af beretninger om den danske historie - især Vikingetiden, som var en interesse, hun tidligere delte med sin mand, og i nogle måneder om året går der meget tid med at hjælpe med at sy kostumer til Korsør Amatørteaters sommerforestilling. Birgit har ingen uddannelse ud over 9. klasse 33 (bortset fra nogle AMU-kurser i håndtering af madvarer og hygiejne, som hun skal på med jævne mellemrum), men er hvad man vil beskrive som livsklog. Hun er et troende menneske og går i kirke med jævne mellemrum. Birgit vil ikke ligge nogen til last og henvender sig så sjældent til det offentlige, som overhovedet muligt. Sådan har det altid været i familien og det var måske også det, der gjorde, at Karls kræft blev opdaget så sent Familieforhold og bolig Birgit er enke efter hendes mand, Karl, døde af kræft for 15 år siden 34. Kun seks år efter døde Mette, deres eneste barn, af samme, arvelige sygdom hun blev kun 25. Datterens død er naturligvis Birgits store sorg, og hun spadserer tit på kirkegården og tænker over, at hun ikke skal se Mette vokse op og få sin egen familie. Men hun mener, at Mette er et bedre sted nu og hun får fred i sindet, når hun på kirkegården kan fortælle Mette og Karl, hvad ugen har bragt. Kirkegården ligger ikke langt fra den 2-værelses ejerlejlighed på Halsskovvej i den nordlige del af byen, som Birgit købte for den livsforsikring, hun fik udbetalt efter Karls død. Lejligheden ligger i den ende af Halsskovvej tættest på motorvejen og på sæt og vis holder Birgit af lyden af biler og liv så bliver det ikke alt for stille. Birgits far døde for mange år siden og hendes 85-årige mor, Esther, bor i plejebolig på Solbakken Plejeområde i Korsør. To gange om ugen besøger Birgit moren, og i reglen går de en lille tur og sludrer om Karl og Mette, vejret og de andre beboere og drikker lidt kaffe. Det er ikke rigtigt at ens barn skal dø før én selv. Jeg ville gerne have haft et barnebarn på skødet en dag. Det er næsten det værste, stadigvæk. Men man skal have noget at stå op til hver dag, ellers bliver man jo tosset Vaner, fritid, hobby Birgit har via Karl fået en stor interesse for vikingetiden. Karl var tømrer og byggede bl.a. træbåde, og begyndte med tiden at interessere sig for historiske bådkonstruktioner. Det indebar nogle ture rundt i landet for at se på både, og for Birgit begyndte interessen dér. Vikingerne blev deres fælles ting % af De Usikre har folkeskolen eller tilsvarende som højeste uddannelse. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentlig Digital Udbud (Alsted Research 2005) % af de usikre bor alene. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentlig Digital Udbud (Alsted Research 2005). Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 27 af 77

28 Da Mette døde, røg Birgit ned i et sort hul, og fandt at hun manglede mening og indhold i tilværelsen. Efter en hård tid besluttede Birgit sig for at hun ville leve videre og have et godt liv trods alt. Hun ville lave noget, der gav resultater, og hun meldte sig derfor under fanerne i Korsør Amatørteater ikke som skuespiller, men som syerske af kostumer til den årlige forestilling. Det er sjovt at være med i planlægningen af forestillingen, der er så meget liv, og de unge er så engagerede og fulde af gejst. De snakker og gør ved Medieforbrug Birgit læser jævnligt mest populære fremstillinger af historiske emner og ugeblade, og hun hører desuden P4 om eftermiddagen og på arbejdet 35. Hun holder Korsørposten og deler BT med sin kollega på skolen der er som regel tid til at bladre den igennem i løbet af dagen. Hun læser jævnligt Hjemmet og Ugebladet Søndag, og en gang i mellem køber hun Ingelise Sy & Strik for at få mønstrene 36. Om aftenen ser hun 2-3 timers fjernsyn, gerne blandet mellem underholdnings- og dokumentarprogrammer af den lettere genre. Hun er f.eks. meget glad for at se Forsvundne danskere og Sporløs Hvad gør Birgit glad Birgit elsker at føle sig nødvendig og i gang. Hun vil gerne lave mad, der smager børnene og sy et kostume, der bliver båret med fornøjelse og kommenteret af andre. Når hun kan mærke, at hun bliver værdsat og mærker et lille sus af travlhed og energisk aktivitet, er hun glad. Hun holder også af at læse og blive klogere alt det jeg læser og hører der er så meget at lære, og det er da en fornøjelse, at det aldrig slutter. Selvom man ikke altid tror det, så er livet ikke færdigt, før man trækker vejret for sidste gang Hvad gør Birgit ked af det Det smerter Birgit, at hun ikke får lov at se sin datter vokse op og selv blive mor. Når andre kvinder taler om deres børnebørn forestiller hun sig alt det, hun også kunne have fået og den glæde, hun ville have oplevet ved at se Mette med sin familie og det gør altid livet lidt tungt % af danskere i alderen hører P4 hver dag. Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964, (Bille, Trine m.fl. akf forlaget, juni 2005) 36 Gallup Kompas: De Traditionelle foretrækker den lokale avis, sammen med BT, Ekstra Bladet og Kristeligt Dagblad. De traditionelle læser en del ugeblade, gerne Hjemmet, Ugebladet Søndag eller Familie Journalen. Derudover er håndarbejde i høj kurs blandt de Traditionelle. 37 Blandt de årige ser 83% DR1 og 80% TV2. Danskerne ser i gennemsnit 1½-31 times tv på hverdage. Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964, (Bille, Trine m.fl. akf forlaget, juni 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 28 af 77

29 4.7. Borger/samfund Birgit havde ikke haft nogen nævneværdig kontakt med det offentlige udover Mettes fødsel, før hendes mand blev syg. De havde altid klaret sig selv. Men i løbet af de år, hvor han og Mette begge var syge, lærte hun sundhedssystemet ganske godt at kende. Hun er klar over, at der er forskel på mennesker og derfor også hos sagsbehandlere, læger og andet plejepersonale og udviklede i sygdomsårene efterhånden en insisterende teknik for at komme igennem med de ønsker, familien havde. Hun syntes, hun fik mange forskellige beskeder og talte med rigtig mange forskellige mennesker på hospitalet og fandt generelt det hele temmelig forvirrende. Hun sad bagefter tilbage med en følelse af, at systemet havde svigtet både Karl og Mette døde jo. Man hører jo også så meget om, at behandlingen herhjemme ikke er så god, som i udlandet. Hun er ikke bitter men vil altid tilgå det offentlige med en smule skepsis. Belært af erfaring spørger hun hellere en gang for meget, end en gang for lidt for at sikre sig, at hun har forstået problemstillingen rigtigt og at hun selv er blevet forstået korrekt. Hun synes generelt, at tingene går for hurtigt, og at der ikke er tid nok til den enkelte 38. Da hun blev enke var der en del papirarbejde i forbindelse med boet, livsforsikringer, begravelseshjælp mv. Det syntes Birgit var ret omfattende, specielt da hun ikke havde meget overskud på det tidspunkt. Den seneste kontakt hun har haft med kommunen var, da hendes mor skulle i plejebolig på Solbakken for 5 år siden. Der var ikke de store forviklinger og moren er overvejende glad for at være der. De er søde nok derovre og også dem fra udlandet. Men jeg synes nu rengøringen kunne være bedre. Hun overvejer desuden, om hun skal gå på efterløn og tænker på, om hun skal spørge nogen på kommunen, hvordan hun egentlig gør. Efterløn? Så vil jeg spørge på kommunen. Jeg har fri om fredagen, så kan jeg gå derned Arbejde Som kantineassistent i køkkenet på Broskolen er Birgit ansvarlig for al den mad, der sælges til skolens børn og lærere. Hun arbejder sammen med en køkkenassistent og laver primært maden, mens assistenten sælger. Alligevel holder hun af at stå ved disken og sludre og holde øje med børnene. Der er en computer i baglokalet, som de bruger til at lave og printe dagens menukort. Det er hendes yngre kollega, der står for det, men Birgit har bestemt, at der skal en blomsterramme omkring teksten. Når der er problemer med computeren kan de altid spørge eleverne fra 8. klasse, som hjælper til i caféen for at spare op til deres lejrskole i 9. klasse. 39 Nej den dér computer? Den skal jeg ikke pille ved. Så går den med garanti i stykker! Men det kunne da være sjovt at kunne. 38 Gallup kompas: De traditionelle [mener, at] udviklingen i samfundet skrider for hurtigt frem og at det danske samfund skal se ud som det altid har gjort uden indblanding fra international side. Der skal gøres mere for de ældre og svage i samfundet Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 29 af 77

30 4.9. IT-udstyr arbejde Ældre PC med Windows og MS Office Farveblækprinter IT-udstyr hjemme Intet Mobiltelefon: Ældre, ukompliceret model Brug af Internet og IT, hjemme Birgit foretrækker telefonen eller personlig kontakt. Hun har ikke nogen computer hjemme og er bestemt aldrig blevet fortrolig med den, de har på skolen. Hun anskuer helt klart computeren som en lidt besværlig genstand, som andre skal betjene for hende 40. Tanken om selv at bruge den ligger hende meget fjernt. Birgit er dog nysgerrig og kan godt lide at lære nye ting, så hun godt være i målgruppen for et IT-kursus, når/hvis hun vælger at gå på efterløn. 40 Gallup Kompas: I det Traditionelle segment hersker der en udbredt skepsis over for ny teknologi og ændringer i samfundet generelt. Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 30 af 77

31 5. Bjørn Vestergaard, 64 år, Holstebro Navn: Køn: Bjørn Vestergaard Mand Alder: 64 år 41 Adresse: Fredericiagade, Holstebro 42 Bil: Volvo 240 Uddannelse: Stilling: Ufaglært Efterlønner (fhv. maskinarbejder) Husstandsindkomst før skat: Civilstand: Børn: Etnicitet/statsborgerskab: Gift med Eva 2 voksne børn Dansk/dansk KOMPAS-profil Avis-arketype: IKT niveau/alsted-gruppering Internetforbindelse, hjemme: Traditionel Nær-læser På vej mod niveau 1/Habil Langsom ADSL Internetforbindelse, job: - Kanalpræference ved kontakt til det offentlige: Digital Signatur: Det ordner hans kone. Nej 5.1. Personprofil Bjørn er forhenværende maskinarbejder på 64 fra Holstebro. Han er på efterløn 43, men nærmer sig pensionen. Han bor med sin kone gennem 36 år, Eva, i et parcelhus og har to voksne børn, Hans og Kristine % af de Usikre og 33% af de Habile er 55+. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 55% af åtige er på niveau 0. Kompetence og IT: Analyse af danskernes IKT færdigheder, (Teknologisk Institut, august 2005) 42 14% af de usikre og 11% af de habile kommer fra Region Nordjylland, Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 43 Borgere på indkomstniveauet om året har de dårligste IKT-kompetencer. Kompetence og IT: Analyse af danskernes IKT færdigheder, (Teknologisk Institut, august 2005) Hovedparten af det traditionelle segment ligger i den ældre del af befolkningen,er ofte ude af erhverv og har typisk en husstandsindkomst under Gallup Kompas Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 31 af 77

32 Bjørn har arbejdet med maskiner det meste af sit liv, og holder derfor af at rode med biler uden for meget moderne teknologi på sit eget lille værksted 45. Bjørn er grundig og ved, at tingene nok skal lykkes, bare man arbejder standhaftigt og roligt mod målet. Han er en tavs mand, men han har meninger og holdninger han er bare ikke særligt verbal, og lader derfor Eva om at ordne tingene, herunder kontakten med det offentlige. Det er bedre end at skulle snakke med en ung pige, der ikke ved noget om noget Familieforhold og bolig Bjørn er opvokset i Nordvestjylland, hvor hans to søskende, Karl og Gunda, fortsat bor. Som 15-årig kom han ud og sejle på en coaster, men det var ikke rigtigt noget for ham. Han flyttede til Holstebro, fordi han kunne få arbejde på en større maskinfabrik 46. Eva var datter af en ældre kollega på fabrikken, og de blev gift unge og købte et par år efter parcelhuset på Fredericiagade, hvor de stadigvæk bor. Der er lidt for meget plads i dag, hvor de kun er to, men Bjørn er glad for sit lille værksted og den rummelige garage, hvor han pusler om Volvoen. Desuden er det rart at der er plads til Hans og Kristine, og frem for alt børnebørnene, Magnus, Emma og Johan, når de kommer på besøg 47. De tre børnebørn er Bjørn og Evas yndlings-samtaleemne, og de glæder sig hver gang til at se dem Vaner, fritid, hobby Hver torsdag mellem 19 og 21 traver Bjørn ned til medborgerhuset, hvor Holstebro Mandskor øver. Han synger bas eller brummer, mener han nu selv, på 5. år i koret 48. Det var oprindeligt nogle kollegaer, der også er med i koret, der inviterede Bjørn med så mange gange, at han til sidst slog til. Det har han ikke fortrudt, og Eva siger også, at hun får en glad mand hjem hver torsdag aften. Der bliver lagt mange, mange timer i at reparere og pusle om Volvoen i det lille værksted. Bjørn holder af at skille ad og samle og smøre, men han kunne ikke gøre det på en nyere model de er for komplicerede. Han har en åndsfælle, Ib længere nede af vejen, der også er Volvo 240-mand % af de Usikre og 38% af de Habile er samlevende uden børn (flyttet hjemmefra). Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 45 De Traditionelle er skeptiske overfor teknologi i mange former, og holder meget af hjemlige sysler. Gallup Kompas 46 19% af de usikre og 22% af de habile er faglærte arbejdere, og hhv. 30% og 19% er pensionister. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 47 De traditionelle sætter de traditionelle familieværdier højt. Gallup Kompas 48 8% af dansker synger i deres fritid. Mænd spiller eller synger selv i højere grad end kvinder. Med en højere indkomst og med hjemmeboende børn i familien er der mindre sandsynlighed for, at man spiller eller synger selv. Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 (Bille, et al, akf Forlaget 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 32 af 77

33 Bjørn og Eva ser nogle gamle kolleger fra fabrikken engang imellem, og de har også flere gode venner blandt de par, der bor på vejen, som de tit besøger til kaffetår eller en øl på terrassen. Ib kommer tit uanmeldt forbi til en sludder, og Bjørn gør det samme hos Ib og hans kone Inge Det siger vennerne om Bjørn En flink fyr og meget solid bas. Han siger ikke så meget i pauserne, men han er vist aldrig udeblevet fra en sangaften. (Ole, Baryton, Holstebro Mandskor) 5.5. Medieforbrug Bjørn er ikke den store medieforbruger. Han hører radio på værkstedet transistoren er sluttet til samme kontakt som lyset, og den står på Radio 2. Han bladrer igennem Nordjyske Stiftstidende 49 til morgenkaffen, men springer også en del over. Om aftenen ser han gerne tv 50 med Eva med lidt kaffe og kage. Bjørn har fjernbetjeningen og Eva strikker gerne imens eller læser lidt i sine ugeblade. Der bliver ikke zappet så meget nyheder, underholdningsprogrammer og danske film er mest afholdt. De har fulgt med i Matador, den serie kan man ikke blive træt af. Sønnen Hans har for et par år tilbage foræret forældrene sin gamle pc og sørget for, at de fik internet, så de kan kommunikere via . Bjørn tjekker derfor 2-3 gange om ugen og aftaler besøg og deslige per mail med børnene. Sønnen har vist ham enkelte websteder, bl.a. med reservedele til Volvo og andre bilsider, som han har lagt som bogmærker i Bjørns browser. Bjørn køber ikke noget på nettet. Hans internetbrug er i det hele taget begrænset, og han kender ikke nogen offentlige hjemmesider Hvad gør Bjørn glad At se sin familie trives og vokse. Et godnatknus fra et barnebarn i nattøj, eller Evas smil en søndag på terrassen Hvad gør Bjørn ked af det Når han føler sig dum og uvidende og gammel. Typisk når han ser noget i Tv Avisen om internettet som han simpelthen ikke forstår ordlyden af, eller hvis han føler sig sat på B-holdet. Jeg synes, det går lidt vel stærkt. Man skal tænke på, at ikke alle kan følge med eller har pengene til at købe alt det nye isenkram (Bjørn) 49 Det traditionelle segment læser typisk lokalavisen. Gallup Kompas Nærlæserne er typisk folk med lav uddannelse uden stort karriereperspektiv, de interesserer sig ikke for den store verden. AvisTid. Analysedokumentation fra De Danske Dagblades Forening 50 Danskerne ser i snit 2-3 timers tv i hverdagene. Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 (Bille, et al, akf Forlaget 2005) De traditionelle er storforbrugere af TV-mediet. Gallup Kompas Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 33 af 77

34 5.8. Borger/samfund Bjørn er bange for at ryge bagom dansen og havne på et B-hold i forhold til teknologien, som han kan forstå er i stærk udvikling 51. Grundliggende vil han bare gerne sikre sig, at han og især Eva kan klare sig, og det bliver uoverskueligt, når han ikke forstår udviklingen. Han synes politikerne er for hurtige og overfladiske, og maner gerne til besindighed og ro. Især overfor at få en masse flygtninge ind i landet og overfor at gå i krig. Det er Eva, der står for kontakten til det offentlige, senest omkring Bjørns operation for grå stær, men hun tager oftest personligt ned på kommunen eller ringer. Bjørn har egentlig aldrig overvejet, at man kan kontakte kommunen online, og han ville ikke bryde sig om, at Eva går ad en elektronisk kanal. Man ved aldrig om det virker, og inderst inde er han lidt bange for, at også Eva overhaler ham indenom. Han har ikke megen fidus til offentligt ansatte, i Bjørns øjne laver de ikke andet end at holde øje og flyttet papirer. Bjørn har dog altid været meget bevidst om at være organiseret, og det var også gennem sin fagforening, han fik hjælp til efterlønnen. Vi vil bestemt ikke ligge nogen til last. Man klarer sig selv, sådan er det og sådan har det altid været. Men en fagforening skal man have, ellers går man andres ærinde. Selvom der er nok af pampere derinde Arbejde Bjørn er på efterløn IT-udstyr hjemme Ældre stationær PC (arvet fra sin søn) Langsom ADSL Gammel sort/hvid Inkjet-printer Brug af Internet og IT, hjemme Bjørn bruger kun til at kommunikere med børn og børnebørn. Hans søn har lagt et bogmærke til Volvo-klubben, som han kigger på engang imellem. Han kan åbne de vedhæftede filer, som hans søn en gang i mellem vedhæfter af børnene. Bjørn kender ikke mange offentlige sider eller muligheder, og han har hverken netbank eller digital signatur jeg kan jo bare tage ned i banken, hvis der er noget jeg har jo tid nok nu. Bjørn er generelt ikke fortrolig med IT. Han har lært at bruge computeren til og se på nogle sider i en webbrowser, men han føler ikke, at han har magt over systemet og giver let op, hvis der kommer en fejl. Han har ingen forudsætninger for at vurdere, hvad der går galt, når systemet engang i mellem fejler, og ender derfor oftest med bare at slukke for maskinen og så prøve igen senere. 51 Det traditionelle segment har udbredt skepsis over for ny teknologi og ændringer i samfundet generelt, og er som helhed enige i, at udviklingen i samfundet skrider for hurtigt frem og man er bange for, at de traditionelle familieværdier skal træde i baggrunden. Gallup Kompas Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 34 af 77

35 Rent fysisk har han problemer både med synet og med at styre musen tilstrækkeligt præcist, men i det omfang han er klar over det, holder han det for sig selv. Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 35 af 77

36 6. Christian Vinding-Larsen, 19 år, Nakskov Navn: Køn: Christian Vinding-Larsen Mand Alder: 19 år 52 Adresse: Løjtoftevej, Nakskov 53 Bil: Nej Uddannelse: Student Stilling: - Husstandsindkomst før skat: Civilstand: Børn: Etnicitet/statsborgerskab: Ingen egen indkomst pt. Single Nej Dansk/Dansk KOMPAS-profil Moderne individorienteret Avis-arketype: - IKT niveau/alsted-gruppering Internetforbindelse, hjemme: På vej mod niveau 2/Rutineret ADSL Internetforbindelse, job: - Kanalpræference ved kontakt til det offentlige: Digital Signatur: Internet Nej 6.1. Personprofil Christian blev i foråret færdig som student med matematik og fysik på højniveau på trods af et medfødt synshandicap, der i praksis gør ham blind. Han kan se forskelle på lys og skygge og kan godt orientere sig i vante omgivelser % af de rutinerede er i aldersgruppen år. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Blandt de årige er kun 6% på Niveau 0, og 58,8% af Niveau 1 har en Gymnasial uddannelse eller HF. Kompetence og IT: Analyse af danskernes IKT færdigheder, (Teknologisk Institut, august 2005) 53 11% af de rutinerede bor i Region Sjælland; Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Storbyerne har højere koncentration af borgere med høj IKT anvendelse qua uddannelses- og jobmuligheder. Kompetence og IT: Analyse af danskernes IKT færdigheder, (Teknologisk Institut, august 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 36 af 77

37 Christians store drøm er at læse matematik på universitetet, men han ved godt, at det bliver en udfordring. Han bor stadig hos sine forældre i Nakskov og vil bruge det næste år på at forberede en flytning til København og universitetsstudierne. Fritiden bliver brugt på skak i klub og mod computeren og på nettet, hvor han chatter med venner og andre synshandicappede, både herhjemme og i udlandet. og web er en stor del af Christians liv og med hjælp fra en skærmlæser, og ikke mindst sin bror, er han blevet en rutineret bruger Familieforhold og bolig Familien Vinding-Larsen bor i en villa fra 70 erne på Løjtoftevej i Nakskov. Christians far, Bo, er 46 og er partner i et mindre, lokalt revisionsfirma i Nakskov. Han deler Christians passion for skak, og det var da også ham, der lærte Christian blindskak, da han var 6 år. Christians mor, Lise, arbejder deltid som bogholder. Da Christians synshandicap blev opdaget valgte Lise at gå hjemme i nogle år og tog derefter et halvtidsjob som freelance-bogholder. Lillebroderen Casper på 16 år er uden tvivl Christians allernærmeste ven. Casper ser op til sin brors intellekt og evner og har støttet ham - også i skolen, hvis han blev mobbet. Pt. går der tid med at undersøge forhold for blinde på Københavns Universitet, og han er så småt gået i gang med at finde en bolig, der er velegnet, og som samtidig ikke ligger for langt væk fra Matematisk Institut. Dansk Blindesamfund har nogle boligkomplekser på Østerbro, som han overvejer at søge på. Han er nødt til at få et sted med hundetilladelse, fordi han har ansøgt om at få en førerhund, men der er lidt knas med det, da han dels skal flytte til en ny kommune, der skal afholde udgifterne, og dels er der nogle komplikationer forbundet med at træne hunden op så langt væk fra Christian 55. Jeg var egentlig lidt pas på at få en hund jeg er jo så vant til at jeg sagtens kan det jeg vil. Men som min far sagde, så er København er en helt ny by og ret meget større end Nakskov. Og når jeg ikke har Casper til at tage med mig, hvis jeg har brug for det, ja så tror jeg bare, det er et forsøg værd Vaner, fritid, hobby Skak er Christians primære fritidsbeskæftigelse udover nettet og computeren. Han spiller blindskak, både mod de andre medlemmer i Nakskov Skakklub en gang om ugen, mod modstandere på nettet og mod sin pc 56. Han har været ude til turneringer sammen med sin bror og har en 3. plads i de nordiske mesterskaber % af de rutinerede har en lang videregående uddannelse. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Her er det dog især Christians afhængighed af nye medier til at interagere med omverdenen, der har gjort ham rutineret. 55 Det tager i gennemsnit 5 måneder at træne en førerhund, før den kan indplaceres og indkøres hos den blinde. Førerhund i Danmark. Dansk Blindesamfund 56 Blindeskak er populært i Danmark, og foreningen Dansk Blindeskak har stillet med olympiske hold i mange år. Dansk Blindesamfund, dkblind.dk. Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 37 af 77

38 Han bruger meget tid på at kommunikere online, hvor han nyder, at ingen kan se, at han er blind, og hvor han finder andre mennesker, der deler hans interesseområder og gerne vil diskutere dem. Oftest ender han nu med at snakke meget med andre blinde, som han kender gennem Dansk Blindesamfund. Han har været til nogle enkelt fester i den kreds, og glæder sig til at komme til København og møde mange flere i samme situation. Christian ved af erfaring, at planlægning er altafgørende for at gøre ham så sikker i selve situationen, som overhovedet muligt 57, og derfor søger han altid gennemskue og forudse de situationer, han ved, han skal igennem. Nogle gange mener hans mor, at han simpelthen spiller skak inde i hovedet. Christian er klar over, at han burde dyrke mere motion, men det har været svært at komme i gang og skak og de intellektuelle hobbies har trukket mere. Casper får ham dog lokket med ud og gå ture 6.4. Det siger vennerne om Christian Det er sjovt, der gik laaang tid, før jeg fattede han var blind :D (online bekendt) Det kan godt være, han ikke kan se, men han er supermotiveret, og bliver helt sikkert til noget i modsætning så mange af de andre i klassen! (klassekammerat) 6.5. Medieforbrug Med hjælp fra biblioteket og fra Casper via nettet skaffer Christian lydbøger i Mp3-format. Det handler gerne om populærvidenskabelige bøger og på den skønlitterære front har science fiction en speciel plads. Podcasts er blevet den væsentligste kilde til nyheder. Christian forsøgte sig først med en almindelig MP3- afspiller, men den var decideret umuligt at bruge for en synshandicappet. Derfor har han efter længere tids research på nettet fundet og downloadet Rockbox 58, et stykke open source software, der gør det muligt at få læst menuerne op og interagere med MP3-afspillerne, selvom han er synshandicappet. Casper hjalp ham med installationen. På nettet køber han også musik 59, og han kopierer for det meste cd er over på sin MP3-afspiller. Pt. hører han Opiate, diverse electronica og Bach s Brandenburg-koncerter, som han første gang stiftede bekendtskab med i musik i gymnasiet. Christian hører mest radio, da der efterhånden er relativt få online aviser og nyhedstjenester, der er tilgængelige for blinde. Han er dog rigtig glad for avisernes RSS feeds, men han har haft brug for Casper til at hjælpe med at komme i gang med at installere RSS-Reader. 57 Synsstatus afgør ikke i sig selv hvilke uddannelser og job, blinde bestrider (kun svagsynede lader til at vælge erhverv, der medfører ansvar for børn). Synsstatus betyder til gengæld noget for, hvordan uddannelse og job udføres og planlægges. Jf. Interview analyse foretaget af Als Research 2006 for IBOS: % af de årige har købt via nettet, heraf 43% indenfor den sidste måned. Befolkningens Brug af Internet Statistiske Efterretninger (Danmarks Statistik 21. juni 2006) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 38 af 77

39 Det er så latterligt med nyhedssiderne, at de ikke er tilgængelige for blinde. Jeg har da også krav på at kunne følge med i, hvad der sker i Danmark, jeg har da ligeså meget stemmeret som alle de andre Hvad gør Christian glad At løse problemer på egen hånd og uden at bede om hjælp, er det bedste. Og det er uanset om det drejer sig om matematiske problemer eller i dagligdagens udfordringer Hvad gør Christian ked af det En sagsbehandler talte på et tidspunkt om at søge førtids- eller invalidepension til Christian, hvilket gjorde både ham rasende og skuffet. Han vil ikke parkeres, bare fordi det vil være nemmere for kommunen Borger/samfund Christian er udmærket klar over, at han er afhængig af et velfungerende samfund. Det vigtigste for ham er egentlig at føle, at han kan deltage. Han er også af den holdning, at man selv må gøre en indsats, for i sidste ende kan samfundet ikke bestemme over, hvad du vil med dit liv. Christian er ganske selvstændig i sin kommunikation med det offentlige. Hans forældre har tidligt sørget for, at han var med i alle beslutningsprocesser, der omhandlede hjælpemidler, skolegang osv. Som synshandicappet oplever han, at der er en masse gode hensigter, men der er mange der aldrig kommer helt ud over rampen: Mindst 2/3 af fodgængerovergangene mangler lydfyr i Nakskov. I elevatoren på kommunen er der blindskrift på knapperne men ingen angivelse af, hvilken etage man er på, når elevatoren stopper. Hver gang skal jeg spørge, hvor jeg er, og hvor fedt er det? Der har været både gode og mindre gode oplevelser hos kommunen. Christian har nogle gange følt sig sat i bås som blind hos kommunale medarbejdere, der udelukkende fokuserede på at få ham på en invalidepension. Christian har en udmærket forståelse for den del af det offentlige system, som han kommer i kontakt med som synshandicappet, men det er også hans erfaring, at man skal være meget opsøgende. Der findes ordninger og lovgivninger, som ikke kommunikeres, og ikke alle sagsbehandlere er lige med på noderne, hvad angår støtteordninger mv. Christian har også kendskab til andre i hans egen situation, som ikke har evnen eller overskuddet til at holde sig orienteret og søge de rigtige stedet om de rigtige ting, men pt. har han nok med at fokusere på sine egne behov. Den kontakt han selv og hans forældre har haft med det offentlige, har bl.a. handlet om bevilling af hjælpemidler pt. er han ved at få en ny pc, da den gamle er ret så gammel efterhånden. Processen er blevet lidt mudret af, at Nakskov Kommune har fundet ud af, at han flytter til København, og nu ligger den lidt mellem to stole. Christian har derfor bedt om noget assistance fra Dansk Blindesamfund, og de er altid klar med en hjælpende hånd, og kan hjælpe med information, der kan skubbe tingene lidt hurtigere gennem systemet. Hans far har dog sagt, at han hellere vil have at de selv køber en ordentlig bærbar computer, og så søger om at få et nyt Braille-tastatur. Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 39 af 77

40 Det kan godt føles som mig mod et kæmpesystem, når der sidder en sprit ny sagsbehandler i den anden ende, der ikke har styr på tingene. Men jeg har altid haft styr på det, inden jeg går derop eller ringer, og synes egentlig, at de skal blande sig minimalt i mit liv. De er der for at hjælpe mig, ikke styre hvad jeg skal. Økonomien som studerende skal baseres på revalidering frem for SU, når den tid kommer. Det giver en smule ekstra, og det regner Christian med at få brug for, så han kan undgå for meget arbejde ved siden af studierne Arbejde Pt. forbereder Christian sig hjemmefra på at skulle på universitet. Han sidder på sit værelse med sin computer og sin telefon. Han har for længst erfaret, at det nemmeste for ham som blind er at ringe til de myndigheder og institutioner, han skal have information fra deres hjemmesider er sjældent særligt brugervenlige for blinde 60. Men han gør alt, hvad han kan for at researche ordentligt først 61. Hans tid i gymnasiet har givet ham god forståelse for hvilke hjælpemuligheder, der er, og han regner med at den største udfordring bliver at få fat på al pensumlitteratur i tide. Han skal selv bestille og prioritere rækkefølgen på de materialer, han skal have indlæst 62, og han er urolig for, om det kan nås inden studiestart. Umiddelbart håber han på, at materialerne findes i forvejen hos nogle andre studerende, der er færdige med dem. Studievejlederen har lovet at finde nogle -adresser til ham, men ellers regner Christian med at kontakte IBOS, for at få kontaktinformationer på tidligere studerende, der har fået produceret materialer til Matematik. Livet på universitetet kommer til at blive helt, helt anderledes, tror Christian. Meget mere selvstændigt, men han håber også, at underviserne og de medstuderende kan håndtere, at han er synshandicappet og har brug for, at de taler konkret. Der er ikke noget værre, end når læreren siger, og hvad mener DU?, og peger på en eller anden det gør det svært at finde ud af, hvem der tales om IT-udstyr hjemme Stationær pc men forhåbentlig snart en kraftig bærbar computer Højtalere, hovedtelefoner Braille-tastatur (gammelt, det spiller ikke så godt med nyere software) Kombineret farveprinter/scanner (inkjet) Hurtig ADSL-forbindelse Windows XP Home Talesyntese-software 60 69% af de rutinerede vil se klare fordele ved brug af nettet før de anvender det til kontakt med det offentlige. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 61 55% af de Rutinerede undersøger sagerne på internettet, inden de henvender sig til det offentlige. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 62 Jf SPSU.dk om støtte til blinde og svagtsynede Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 40 af 77

41 MP3-afspiller med talesyntese-software Nyere mobil, med mulighed for at få læst menuer og tekst op, tale Brug af Internet og IT, hjemme Christian er en flittig bruger af IT. Hans pc og internetforbindelsen er i høj grad hans hul ud til et netværk af venner, til information og til selvstændighed. Læsning af blogs og sites om matematik, skak og derudover mailkorrespondance og chat med en større flok af venner over nettet er Christians primære it-brug. Der går også tid med vedligehold og optimering af dét, som han omtaler som sit setup : Installation af ny screen-reader-software, research af nye produkter på markedet osv. Det er altid lidt spændende at opdatere software eller begynde at justere på tingene, da ikke engang software til synshandicappede er lige tilgængeligt, når man bevæger sig ind i indstillingerne. Christian føler sig generelt ret selvhjulpen og uafhængig og skal ret langt ud, før han beder om hjælp 63. Han er superbruger af det software, han kender. Der er software, der er meget lidt tilgængeligt, og det kan han ikke benytte i særlig stor stil - ligeledes tager det ham længere tid at lære at beherske ny software, og det kan kræve hjælp fra en seende. Christian bruger netbank 64, men har ingen digital signatur han har ikke haft brug for den, og det synes ham umiddelbart kompliceret at anskaffe en sådan. Det er dog helt sikkert noget, der skal ordnes inden han flytter 65. En digital signatur vil kunne gøre ham meget mere selvhjulpen og uafhængig, og det får han brug for, når han skal bo alene % af de Rutinerede beskriver selv, at de sjældent har brug for assistance. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 64 84% af de Rutinerede bruger Netbank. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 65 68% af de Rutinerede er helt eller delvist villig til at anskaffe sig en digital signatur. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 41 af 77

42 7. Helle Bach Nielsen Navn: Køn: Alder: Adresse: Bil: Helle Bach Nielsen Kvinde 42 år Kløvervej, Vejle Toyota Corolla Uddannelse: Husstandsindkomst før skat: Stilling: Civilstand: Sygeplejerske (løn + bidrag fra eks-mand) Sygeplejerske, Vejle Sygehus Fraskilt Børn: 2 drenge, 16 og 9 Etnicitet/statsborgerskab: Dansk/dansk KOMPAS-profil Avis-arketype: IKT niveau/alsted-gruppering Internetforbindelse, hjemme: Internetforbindelse, job: Kanalpræference ved kontakt til det offentlige: Digital Signatur: Traditionelt fællesskabsorienteret Idealist Niveau 1/Habil ADSL, medium hastighed Nej, kun interne systemer u. netadgang Telefon, men vil gerne bruge nettet mere. Nej 7.1. Personprofil Helle er 42 66, nyligt skilt fra Torben og mor til Martin på 16 og Mathias på 9. Hun er sygeplejerske på Vejle Sygehus (gerontologisk afdeling) 67, praktisk gris for Mathias fodboldhold og bor i en 2-plans villa på Kløvervej % af de Habile er kvinder, og 31% af de Habile ligger i aldersgruppen år. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 67 5% af de Habile er alene med børn. Det er den største andel af enlige forældre i de fire hovedgrupper i Alsted. 30 % af de Habile bor i Region Midtjylland og 30% har en mellemlang videregående uddannelse. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 42 af 77

43 Helle har nok at se til med to børn, et job med varierende arbejdstider og ikke mindst en hård skilsmisse, der stadig plager hende. Stress-symptomerne er ikke til at tage fejl af: Hovedpine, træthed og pludselige humørsvingninger. Det bedste for Helle er at være sammen med drengene, men også den time, hun en gang i mellem har alene om aftenen, når Mathias sover og Martin er ude hos vennerne er fantastisk. Så læser hun eller ser lidt fjernsyn. Hun bruger internettet til ganske mange ting , netbank, bestilling af rejser i ny og næ og har også e- handlet tøj. Hun tager billeder af ungerne med sit digitalkamera, henter dem ind på pc en og sender dem til forældrene via . Hun bruger den ældste af de to pc er i huset (lektie-computeren, som den hedder), da ungerne helst vil bruge den hurtige til at spille på 68. Helle er effektiv og målrettet i sin gøren og laden både privat og på job Familieforhold og bolig Helle blev skilt fra sin mand Torben for ca. et år siden. Torben (45) havde flere gange været hende utro og havde to gange inden for et år slået hende. Helle så ham blive til den slags ægtemand, som hun ofte hører om på sit job på sygehuset og kunne ikke se anden udvej end en skilsmisse. Hun havde det dårligt med at drengene skulle igennem en skilsmisse, men det var klart, at der ikke var noget valg. Helle blev boende i villaen på Kløvervej i Vejle og med ekstra vagter samt hustru- og børnebidrag fra Torben kan det løbe rundt. Toyotaen beholdt hun også Torben havde sin firmabil. Helle og Torben har delt forældremyndighed, men børnene bor hos Helle, da Torbens job som kørende sælger er ustabilt, og han har en ny kæreste på Sjælland. Torben henter Mathias og Martin hver anden weekend. Helles forældre er begge pensionerede og bor i Kolding. Hendes far gik konkurs med sit eget trykkeri i 2002 og nu nyder han sit otium sammen med Helles mor. Moren kender historien med Torbens voldelighed, men har lovet ikke at sige noget til Helles far, som ville blive aldeles rasende. Helle har meget travlt, og efter skilsmissen har hun været plaget af typiske stresssymptomer som træthed, humørsvingninger og søvnløshed. Når hun har det skidt ringer hun til sin mor for at få sig en snak eller tager en sludder med veninderne på jobbet Vaner, fritid, hobby Med to børn og et job med vekslende arbejdstider er Helles tid til sig selv sparsom. Hun hjælper til i ungernes fodboldklub med alt det praktiske og har et par gange også hjulpet med træningen (hun spillede selv fodbold i mange år i Kolding, hvor hun er vokset op). Hun sidder også i skolebestyrelsen. Fritiden handler i det hele taget meget om at bruge tid med drengene. 68 Internetbrug blandt De Habile: 86% anvender Internettet til , 92% til informationssøgning, og 60% søger også hos det offentlige. 50% anvender netbank, 33% køber varer, 26% indberetter data til det offentlige, 12% anvender det til selvbetjening i offentligt regi. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 43 af 77

44 Helle går gerne lange ture langs vandet med hunden, og læser romaner, når der er tid. Hun er medlem af bogklubben for sygeplejersker, hvorfra hun modtager en blanding af faglitteratur og skønlitteratur. Hun læser gerne hun prøver at holde sig nogenlunde up to date på sit fagområde ved at læse lidt faglitteratur inspireret af Sygeplejersken, og det går ud over skønlitteraturen, der mest bliver læst på ferie 69. En gang om ugen går Helle til spinning på motionscentret på sygehuset for at holde sig i form Medieforbrug Helle holder Jyllandsposten, som hun læser de morgener, der er lidt tid. Det bliver dog mest til forsiden og en enkelt artikel over morgenkaffen. 71 Helle har cd er med Søs Fenger, Lisa Ekdahl og lidt Lars H.U.G. Om morgenen hører hun regionalradio. TV i hverdagene er det ikke så meget tid til, men lørdagsunderholdningen ser hun gerne sammen med Mathias og Martin, hvis han ikke er ude. Tv-avisen hører hun mest, mens hun laver mad eller rydder af bordet Hvad gør Helle glad At være sammen med sine sønner og se, at Martin er blevet en fornuftig teenager, der tager sig af sin lillebror. Når ungerne er med i Kolding hos hendes forældre på ferie, er det hele perfekt Hvad gør Helle ked af det At tænke på skilsmissen, og på at Torben i den grad viste sig at være en helt anden mand, end ham hun troede, hun kendte Borger/samfund Helle holder på sin ret. Hun er meget opmærksom på, at hendes børn ikke skal mangle noget og familien kommer helt klart i første række. Og ansporet af de mange historier om meningsløs vold mener hun, at straffen for vilkårlig vold og ting, som f.eks. spritkørsel, skal være strengere. 72 Lige for tiden er der ikke meget overskud til at beskæftige sig med andres problemer, udover det hun ser hver dag på jobbet. Forståelsen for fejl eller langsommelighed i administrationen er ikke stor, det er der simpelthen ikke tid til. Helle er egentlig ikke utålmodig af natur, men hun har en stresset hverdag og orker ikke flere komplikationer 69 42% af danske kvinder læser skønlitteratur dagligt eller ugentligt, mens 48% læser en gang om måneden eller sjældnere. 28% læser faglitteratur dagligt eller ugentligt, mens 51% læser hver måned eller sjældnere. Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 (Bille, et al, akf Forlaget 2005) 70 Kvinder i alderen dyrker oftest motion 1 gang ugentligt (19%). Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 (Bille, et al, akf Forlaget 2005) 71 De Traditionelt Fællesskabsorienterede foretrækker de lokale aviser. Gallup Kompas Idealisterne er rimeligt veluddannede bymennesker med en kosmopolitisk indstilling. Men de læser ikke særlig meget avis. Og den kosmopolitiske indstilling er mere attitude end viden. Der er mange familiemennesker med børn det begrænser medieforbruget. Avis Tid. Kampagnedokumentation fra Danske Dagblades Forening. 72 De Traditionelt Fællesskabsorienterede står på de traditionelle dyder og familieværdier. Gallup Kompas. Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 44 af 77

45 slet ikke, hvis det handler om børnene. Fem minutter i en telefon kø hos en offentlig instans er fem minutter for meget. Sygehussektoren ved hun en del om, men hun kender den sådan set ikke fra patientsiden. Hun har ikke overblik over instanser, som ligger udover hendes egen faglige sfære. Helle er for travl og stresset til at kunne overskue alt, hvad der er af tilbud fra det offentlige. Desuden er hun er så vant til at bruge telefonen, at der skal være en klar gevinst i det for at få hende til at indberette eller ansøge online. Hun kender også arbejdsgangen ved et telefonopkald, og hun har bare ikke brug for mere nyt. 73 Den seneste kontakt med det offentlige var ansøgningen om skilsmisse til statsamtet. Det blev klaret pr. brev, og det var Helle, der ordnede det. Det var en hård skilsmisse jeg er nok blevet lidt mere fokuseret på ungerne og hvordan vi har det. Jeg har simpelthen ikke overskud til at undersøge alt selv og ringe hid og did. Det skal bare virke Arbejde Helle er sygeplejerske på gerontologisk afdeling på Vejle Sygehus. Hun er en dygtig sygeplejerske og er specielt god med de pårørende. Det er et hårdt job, men hun tager den professionelle maske på overfor kollegaer og patienter. Hun har flere gode kollegaer og veninder på jobbet, som hun taler meget med. Hendes arbejdstider er svingende, men hun planlægger sine vagter lang tid frem for at have overblik over hjemmelivet. IT-mæssigt anvender hun kun interne journalsystemer hun har ikke adgang til internet fra afdelingen, så hun har ikke mulighed for at tjekke sin eller bruge netbank mv. i arbejdstiden IT-udstyr arbejde Stationær pc Laserprinter 7.9. IT-udstyr hjemme To stationære pc er til Martin og Mathias, som de selv vedligeholder, (en ældre lektie-pc og én til spil) Playstation2 Praktisk, men pæn mobiltelefon af nyere dato. Har en masse funktioner, som Helle ikke bruger. 73 Hyppigste årsag blandt de Habile til at anvende telefonen ved seneste henvendelse: Vane (40%), og Det er det letteste (33%). Kun 7% ville gerne anvende nettet men fandt det for svært. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 45 af 77

46 Brug af Internet og IT, hjemme Helle har både bestilt rejser på internettet og har også bestilt bøger på biblioteket via nettet. Hun besøger jævnligt krak.dk og sundhed.dk. Hvis ungerne skal til Kolding til hendes forældre alene, så reserverer hun billetter på dsb.dk, og hun kender også rejseplanen.dk, selvom hun ikke bruger den ofte. 74 Hun har ingen digital signatur, men hun har hørt om den. Hun ville dog ikke umiddelbart vide, hvor hun skulle få fat i én eller præcis hvilke fordele det ville give hende. Helles mor og far har fået sig en PC og internetforbindelse, så hun er med sin mor ca. en gang om ugen. Hun kan hente billeder fra sit digitalkamera og sende som mail, så hendes mor kan få billeder af børnene. Helle er en habil bruger, og Martin hjælper, hvis der er noget, der ikke fungerer. 74 Rejseplanen.dk og Sundhed.dk er blandt de 5 bedst kendte offentlige hjemmesider. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 46 af 77

47 8. Henrik Møller Navn: Køn: Alder: Adresse: Bil: Henrik Møller Mand 25 år Sønderborg Golf 4, 1.8 privat, Touran Van arbejde Uddannelse: Teknisk skole og mesterlære Stilling: Malersvend Husstandsindkomst før skat: (inkl. sort arbejde) Civilstand: Børn: Etnicitet/statsborgerskab: Samlevende Ingen, men Lisette er gravid Dansk/dansk KOMPAS-profil Avis-arketype: IKT niveau/alsted-gruppering Internetforbindelse, hjemme: Internetforbindelse, job: Kanalpræference ved kontakt til det offentlige: Digital Signatur: Individorienteret Nej-læser Niveau 1 mod 2/Rutineret ADSL Ingen Telefon eller internet Nej 8.1. Personprofil Henrik er 25 år 76, og arbejder som malersvend 77 i Malerfirmaet Knudsen & Søn. Han bor sammen med sin kæreste Lisette på 24 år, som er vuggestuepædagog, og som han har været sammen med i et par år % af de Rutinerede har en indkomst på over om året, mens sammenlagt 56% har en indkomst mellem Bemærk at Henriks sorte arbejde er omregnet til indtægt før skat, hvorfor husstandens samlede indtægt er en del højere end blot en håndværkerløn + en pædagogløn. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 76 14% af de Rutinerede ligger i alderen år. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Det individorienterede segment findes hovedsageligt i Jylland. Der er overrepræsentation blandt den yngre del af befolkningen under 40 år samt blandt mænd. Gallup Kompas 77 13% af de Rutinerede er faglærte arbejdere. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 47 af 77

48 De har netop købt en gammel murermestervilla i Ørstedsgade i Sønderborg 79, og Henrik er så småt gået i gang med at sætte den i stand primært for egen hånd, men han regner med at få hjælp fra nogle venner. Lisette er fire måneder henne med deres første barn. Henrik er en glad dreng. Hans humør er stort set altid godt, og han står last og brast med sine venner og er med på den værste. Stort set hver weekend er han i byen med vennerne i hvert fald en af dagene og der bliver festet igennem. Lisette er lidt træt af, at Henrik ikke er mere hjemme. Når arbejdsdagen er ovre, går han ofte videre for at lave sort arbejde om aftenen 80 eller ligger og roder med bilen i garagen. I weekenden står den på istandsættelse af deres eget hus, mere arbejde og roderi med bilen. Sammen med de mange byture stjæler det opmærksomheden fra Lisette og barnet, og hun savner, at han er mere hjemme. Hun vil også gerne have, at han ville ryge lidt mindre, når barnet kommer og i det hele taget falde lidt til ro Familieforhold og bolig Henrik gik i parallelklasse med Lisette i folkeskolen, men de havde ikke så meget at gøre med hinanden. De mødtes siden til en fest hos fælles venner, og der blev Henrik ret betaget af Lisette. Hun ser dejlig ud, synes han, og med hende kan han tale om alt. Nu har de været sammen i snart to år, og Henrik er helt sikker på, at han vil være sammen med hende. For et halvt år siden satte Lisette stolen for døren og ville have et barn. Henrik var egentlig ikke helt begejstret, men omvendt vil han heller ikke væk fra Lisette, så han gik med på den. Der var gevinst nærmest med det samme, og deres første barn kommer om fem måneder. Det bliver sgu spændende! Jeg mener... Allan fra arbejdet har også en lille en, og han kan da godt gå i byen med drengene, så jeg klarer den nok. Og det bliver da også sjovt at få sådan en størrelse ind i huset! Huset trænger til en kærlig hånd, men Henrik har masser af kontakter blandt de lokale håndværkere, og der bliver udvekslet en del tjenester, især mellem ham og to af hans gamle folkeskolekammerater, der er hhv. elektriker og tømrer. Alle tre har nok at lave, så det går ikke helt så hurtigt, som han gerne ville, men sådan er det jo. Der er for mange gode penge i at være håndværker lige nu, til at Henrik har råd til kun at lave sit eget hus. Henriks forældre blev skilt, da han var 14 år og han blev boende hos sin mor, Marianne. Men et årstid efter skilsmissen mødte Marianne Poul, som flyttede han ind hos dem. Poul og Henrik var en skidt cocktail, og da Pouls hænder sad lidt mere løst end godt var, blev det hårdt for Henrik, der var ret indesluttet da forældrene blev skilt. Til sidst var Henriks forhold til sin mor så anstrengt, at han flyttede hjemmefra til et klubværelse i 78 31% af de Rutinerede er samlevende uden børn, 48% af de Rutinerede er samlevende med børn. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 79 26% af de Rutinerede kommer fra Syddanmark. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 80 Ca. 1/3 af unge i alderen arbejder sort. De faglærte mænd bruger i snit 4,56 timer ugentligt på sort arbejde. Nyt fra Rockwoolfondes Forskningsenhed. (Rockwool Fonden, april 2006) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 48 af 77

49 en alder af lige knap 17 år, og begyndte på teknisk skole. Siden har han ikke set så meget til sin mor og Poul, det orker han ikke. Henriks far, Preben, arbejder som postbud og fungerer som hjælpetræner for et fodboldhold. Fodbolden har altid været en interesse, som han har delt med Henrik. I tiden efter skilsmissen tog de tit til fodboldkampe i weekenden, og da Henrik var yngre stod de ofte og trænede målspark mellem to træer i haven og så Champions League sammen i fjernsynet Vaner, fritid, hobby Det er stadig fodbolden, der præger fritiden, Henrik følger Champions League tæt. På europæisk plan er han FCK-tilhænger, men herhjemme er det selvfølgelig Sønderjyske. Ellers er han til Manchester United, Beckham er Gud!, Real Madrid og Juve. Det er dog sjældent han og kammeraterne når til en kamp, der er simpelthen for meget arbejde og fysikken kan også godt være lidt mærket af de hårde weekender. Ofte mødes de hos hinanden for at se de vigtige kampe i fjernsynet og drikke en øl. Henriks bil bliver plejet med stor omhu og den bliver kørt med desto mere fart! Efter en hård arbejdsuge har Henrik brug for at komme ud og give den gas. Fredag og lørdag aften er han tit på diskotek, og der bliver brugt en del penge 81. Henrik er rundhåndet og giver gerne, og han kan selv drikke en del. Lisette og han har en aftale om, at han afleverer bilnøglerne til hende inden han går, og selvom han gør grin med det overfor vennerne, er han glad nok for ordningen. Han har prøver at sætte sig fuld bag rattet, og det kunne være gået rigtig galt. I weekenden arbejder han, så meget han kan med på at sætte huset i stand, og de fleste hverdagsaftener sidder han og Lisette og ser tv eller en dvd på Henriks stolthed, et 42 tommers fladskærmsfjernsyn 82. Derudover spiller han Playstation og jævnligt lidt poker på nettet. Det falder ham ret naturligt at anvende spil og online applikationer, han har god tålmodighed og prøver sig frem, hvis der er noget han ikke kender eller forstår og det lykkes altid. Henrik har sidste år installeret et Mediacenter, så han kan tilgå sin computer og netværket via fjernsynet, og f.eks. optage tv-programmer. Han bruger det en del, og når han en sjælden sidder og stener, begynder han typisk at lege med funktionerne i det. Han og Lisette køber et skrabespil hver uge det kunne jo være. Henrik er god nok. Men han skal nok lige slappe lidt af, når den lille kommer, synes jeg. (Ven) Henrik, ham kan man stole på, hans arbejde er der ikke noget at udsætte på. (Mester) 81 Interesserne er alt hvad der har med biler og motoranliggender at gøre, suppleret med en vis interesse for gør-det-selv de viger ikke tilbage fra at foretage mindre reparationer i hjemmet eller hos vennerne. De unge i segmentet går ofte på diskotek. Gallup Kompas 82 58% af danskerne ser i snit 1½-3½ times fjernsyn på hverdagsaftner. 44% ser en video eller dvd én gang om ugen. %). Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 (Bille, et al, akf Forlaget 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 49 af 77

50 8.4. Medieforbrug Tv-mæssigt er det mest fodbold, der interesserer Henrik. Han og Lisette ser også gerne Robinson og andre reality shows. Lisette vil gerne se Vild med Dans, og Henrik ser nogen gange med, og lige så ofte sætter de en god film på dvd en. Andre aftener spiller Henrik Playstation på det andet fjernsyn, mens Lisette ser fjernsyn eller sludrer med veninderne på telefonen Hvad gør Henrik glad At være sammen med vennerne, og når han og Lisette hygger sig sammen. Fodbold i fjernsynet er afslappende specielt at se Champions League med drengene. Det er også ok at arbejde, specielt når det er hans eget hus, han arbejder på Hvad gør Henrik ked af det Når Lisette er ked af det eller sur på ham, fordi han er i byen med vennerne eller ryger for mange cigaretter. Han ved godt, at han måske burde være mere hjemme, men der skal jo også være tid til kammeraterne. At han ikke helt kan overskue det med, at han snart skal være far. Det ligger et sted i horisonten, men han kan godt mærke en gang imellem, at det ikke er til at sige, hvad det betyder Borger/samfund Henrik har ikke en klar opfattelse af, hvad det offentlige er, og han er heller ikke specielt interesseret 83. Han har haft berøring med SKAT, som er indbegrebet af det offentlige, mener Henrik. De har et par gange haft kloen i ham, og han har været til torskegilde for et års tid siden. Han er også blevet blitzet for at køre for hurtigt, og har i den forbindelse modtaget girokort fra Politiet. Henrik opfatter det lidt som et spil, hvor det er ham mod systemet. I forbindelse med byggesager og ansøgninger og byggetilladelse ved han godt, hvor han burde henvende sig men han vil helst ikke inddrage kommunen i planerne om det nye badeværelse og carporten, hvis det kan undgås. Som udgangspunkt henvender han sig ikke til det offentlige det er dem, der henvender sig til ham. I bund og grund føler Henrik, at han har noget at skjule. Henrik opfatter det offentlige, som en faktor, der blander sig unødvendigt meget i hans dagligdag. Men direkte adspurgt er han tilfreds med, at Danmark har et sundhedsvæsen, gratis lægehjælp mv. Det er ok med velfærdssamfund og sådan noget, men jeg synes det er lidt big brother-agtigt, at jeg ikke lige må hjælpe en ven med noget malerarbejde, uden at dem oppe fra kommunen skal blande sig Arbejde Henrik arbejder hårdt, og han sætter en ære i at nå mest muligt i en ordentlig kvalitet selvom det nogle gange går lidt stærkt, fordi mester rykker ham. Det kan være svært at nå rundt til alle jobbene, for der er 83 Personerne i det Individorienterede segment udviser ikke den store interesse for samfundsøkonomiske og politiske spørgsmål De ønsker at holde sig til det nære og nærværende og koncentrerer sig i høj grad om deres egen tilværelse og succes. Gallup Kompas Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 50 af 77

51 virkeligt travlt. De bedste kunder er dem, der hører på Henriks råd om materialer de kunder, der tror, de ved det hele selv, er irriterende. Han møder kl. 7, så de kan køre ud 7:30, og han kan tage fri kl. 15. Ofte laver eller forbereder han lidt sort arbejde om eftermiddagen. Det er der ikke noget galt i, synes Henrik alle gør det jo. Han har en fast aftale med Lisette om, at han er hjemme omkring 18:30-19, så de kan spise sammen, og det plejer han at holde IT-udstyr arbejde Solid, gummiarmeret mobiltelefon GPS i varevognen IT-udstyr hjemme Middelkraftig stationær pc Alm. inkjet farveprinter Hurtig ADSL-forbindelse Standard digitalkamera Mediacenter Nyere spilkonsol Brug af Internet og IT, hjemme Internettet bliver brugt til , lidt instant messaging og e-handel. Henrik har købt sit fjernsyn, sit Mediacenter og sin spilkonsol på nettet, og han køber stort set alle dvd-film og musik-cd er online. Han synes, det er genialt, at han kan købe den slags ting om aftenen, for han har sjældent tid om dagen. Endvidere spiller han poker på nettet og har et par gange tjent et par tusind, men de er for det meste hurtigt tabt igen. Han anvender også internettet til at finde informationer om det, han har brug for trykte medier er ikke noget han bruger særligt ofte. En del af it-brugen (f.eks. instant messaging og mail) foregår fra sofaen på Mediacentret. Henrik synes, det er fedt, at han ikke behøver at skifte plads han foretrækker helt klart at sidde i sofaen, og sidder næsten aldrig på sin skrivebordsstol længere. Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 51 af 77

52 9. Lars Eigtved Navn: Køn: Alder: Adresse: Bil: Lars Eigtved Mand 59 år Fruerstuevej, Svendborg Citroën Xsara Uddannelse: Stilling: Husstandsindkomst før skat: Civilstand: Cand. mag. i dansk og historie Gymnasielærer i dansk og historie Gift med Hanne Børn: 1 datter, Cathrine, 27 Etnicitet/statsborgerskab: Dansk/dansk KOMPAS-profil Avis-arketype: IKT niveau/alsted-gruppering Internetforbindelse, hjemme: Internetforbindelse, job: Kanalpræference ved kontakt til det offentlige: Digital Signatur: Moderne Fællesskabsorienteret Dogmatiker Niveau 1, på vej mod 2/Rutineret 84 ADSL ADSL Telefon eller personligt, men i stigende grad computeren 85 Nej 9.1. Personprofil Lars er 59 år, gift med Hanne på 56 år og sammen har de en datter på 27 år. Han underviser i dansk og historie på Svendborg Gymnasium, hvor Hanne også arbejder som tysklærer. Lars er oprindeligt fra Holbæk, hvor hans far var lærer på Stenhus Kostskole (dengang Hass Skole). 84 Selvom Lars aldersgruppe typisk hører til i den habile brugergruppe placerer vi ham i den rutinerede gruppe af flere grunde: Han har en lang, videregående uddannelse, som typisk placerer ham i den rutinerede eller den professionelle gruppe. Ligeledes er en relativt stor del af de rutinerede brugere ansættelse som funktionærer i det offentlige. Lars økonomi er ligeledes i en klasse, der typisk giver muligheder for indkøb af hardware og derfor ikke begrænser IT-udfoldelserne. Om føje år vil en stor del af Lars aldersgruppe være iblandt de rutinerede brugere, hvorfor vi anvender Lars persona til en fremskrivning af forholdene. 85 De rutinerede brugere er typisk vant til at benytte andre kommunikationsveje i kontakten med det offentlige, men ønsker at ændre dette. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 52 af 77

53 Lars er et principfast, intellektuelt menneske, der bestemt også har bløde sider, som han mest viser overfor sin kone, og når det handler om kunst. Eleverne kender ham mere som den hårde lektor, der ikke accepterer apati i timerne. Han er ikke længere så glad for sit job, som han har været. Eleverne har sådan set ikke ændret sig, men han mener ikke længere, at gymnasiet er den studieforberedende foranstaltning, den var engang. Han overvejer derfor at gå på efterløn og få mere tid til sine interesser Familieforhold og bolig Lars er gift med Hanne, som han mødte på Københavns Universitet under studiet. Hanne læste tysk, og da de efter studiet begge kunne få arbejde på Svendborg Gymnasium flyttede de til Fyn. Efter nogle år i lejlighed købte de deres hus på Fruerstuevej, og her har de boet siden. Hvis Lars skal bestemme, flytter de ikke derfra der er for mange rare minder, og han er i høj grad et hjemmemenneske og redebygger. Hanne og Lars har en datter, Cathrine, som nu er 27 år og læser i Odense. Begge Lars forældre er døde. Hans far var litterat og lærer på Hass Skole i Holbæk (nuværende Stenhus Kostskole), og hans mor var hjemmegående Vaner, fritid, hobby Litteraturen fylder meget i Lars liv, og der bliver læst meget i hjemmet generelt. En ganske stor del af nyudkommet dansk skønlitteratur bliver læst. Johannes V. Jensen har altid haft en stor plads i Lars litterære hjerte, og desuden er hans samling af nyere nordisk lyrik stort set fuldstændig. Som historisk interesseret er han glad for såvel faglitteratur og skønlitteratur, der beskæftiger sig med efterkrigstiden generelt og den kolde krig i særdeleshed 86. Gør det selv-arbejde er ikke noget, Lars gør det i han samler til nød en Ikeareol. Han slår græsset, men udover det er det mest Hanne, der passer haven. Wagner nydes sent om aftenen i hovedtelefonerne og med et glas rødvin ved siden af lænestolen Medieforbrug Lars læser sin daglige avis hver morgen - det er et ritual, der ikke skal springes over, og det har altid været Politiken og Weekendavisen. Fyens Stiftstidende bliver også læst for lokalstoffets skyld 87. Tv-avisen springer han sjældent over, og de dage han evt. har skemafri hører han gerne Koplevs Krydsfelt og Orientering i P1. Underholdning i tv ser han ikke meget af, og han har kun hån til overs for DR s lørdagsunderholdning, som han beskriver som decideret fornærmende. Temalørdag på DR2 ser han gerne, specielt når emnet er af historisk karakter. Og en film i ny og næ, men ellers er han ikke det store tvmenneske. 86 Mænd i Lars alder (50-59 år) læser for fornøjelsens skyld i snit 25 minutter i hverdagen og 40 minutter i weekenderne. For aldersgruppen stiger disse tal til hhv. 40 og 58 minutter. Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 (Bille, et al, akf Forlaget 2005) 87 Dogmatikerne udgør ca. 20% af befolkningen. De er afhængige af den daglige avislæsning, og har moderne holdninger, moderne livssyn og et aktivt kulturliv. Avis Tid. Kampagnedokumentation fra Danske Dagblades Forening. Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 53 af 77

54 Tænk så mange kanaler, så meget lort. Lars hører gerne jazz - både nordisk, cool og bebop. Men også klassisk: Brahms og Richard Strauss, og så tysk lieder, som Hanne har lært ham at holde af Hvad gør Lars glad At være sammen med familien er det bedste. En ferie eller blot en weekend sammen med sin kone. Stor musik, litteratur, eller malerkunst er det, der betyder mest for ham. Et par timer alene med hovedtelefonerne på og så et godt glas rødvin det er fantastisk Hvad gør Lars ked af det Hvis man går Lars faglighed for nær, så tager han det ilde op. Han føler f.eks. ikke længere, at han får den nødvendige opbakning af undervisningssystemet til at yde en forsvarlig undervisning og dermed, at hans faglige kunnen ikke nyder den fornødne respekt. Han er på mange måder perfektionist, og når han forlanger at eleverne selv skal tage ansvar for at lære noget, skal der også tilbydes en undervisning, som man kan lære noget af Borger/samfund Selvom han ikke betragter sig selv som et borgerligt menneske, har Lars overfor sin datter måtte erkende, at hans idealer nok er ret borgerlige alligevel. Ret og pligt skal følges ad. Han mener selv, at han har været en udvikler af samfundet i og med, at han har sendt mange elever ud af gymnasiet med ballast nok til at klare sig godt. Lars opfattelse af en god borger er et menneske, der stiller krav til sig selv og andre og deltager i den demokratiske proces. Det mener han også selv, at han kan leve op til. Han er som sådan et tålmodigt menneske, man han kan godt blive lidt distanceret, hvis han fornemmer, at der ikke ligger faglighed eller professionalisme bag den betjening, han får hos det offentlige. Han forlanger ærlighed og et højt niveau af viden. Han er selv professionel og forventer at andre er lige så dedikerede til deres fag, som han selv er uanset om de er håndværkere, butiksansatte eller kommunale medarbejdere. Det offentlige det er jo et vidt begreb jeg er jo i manges øjne selv en del af det offentlige. Mon ikke det mest er en betegnelse som privatansatte bruger om den del af Danmark, de ikke helt forstår? Når det kommer til hans egen kontakt med andre dele af det offentlige system og de mennesker, der arbejder i det f.eks. i sundhedssektoren mener han, at en kombination af udpræget venlighed og stålsat vilje bringer én længst. Det handler om at tale direkte til den enkelte person og ikke til et udefinerbart system. Generelt søger han altid at undersøge tingene nøje, før han kontakter kommunen eller en anden offentlig 88 De Moderne Fællesskabsorienterede lytter til jazz og klassisk musik og flere i det Moderne-fællesskabsorienterede segment spiller selv på et musikinstrument. Gallup Kompas Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 54 af 77

55 instans ligesom han forventer professionalisme af dem, mener han også, at den bedste betjening og problemløsning sker på et informeret grundlag. 89 Lars har anvendt og og synes Internettet er en udmærket kanal til information, og frem for alt anvender han bibliotekernes hjemmesider en del og sætter stor pris på at få indblik i udvalget af litteratur og musik ad den vej Arbejde På gymnasiet har lærerne en pc-stue med nogle maskiner til rådighed. Lars tjekker en gang om dagen sin e- mail via Fronter 90, som gymnasiet bruger som intranet. Når der skal afleveres opgaver, opretter han en tidsindstillet folder i Fronter, som eleverne kan lægge deres opgaver i. Det fungerer sådan set ok, og så kan han bruge Words korrektur-funktion til at rette opgaverne. Det er nemmere end i hånden. Nogle elever afleverer dog stadig på print. Lars mener selv, at han er én af de lærere på gymnasiet, der er mest med på it-fronten. Der er flere yngre lærere, der slet ikke bruger IT lige så meget. I undervisningen skal han ifølge bekendtgørelsen også inddrage IT 91, hvilket jo kan være godt nok i sig selv. Men han mener, at det er misforstået eksplicit at inddrage ét medie frem for andre. Hans faglige evner som lærer er jo ikke afhængige af hans evner med IT det generer ham meget, at hans undervisningsmetoder skal styres ovenfra. Jeg kan hjælpe dig til at lære, men jeg kan ikke lære for dig IT-udstyr arbejde Stationær pc, som Lars deler med sine kolleger og derfor ikke kan installere programmer eller digital signatur på Bredbåndsforbindelse Sort/hvid laser printer 9.9. IT-udstyr hjemme Stationær pc. (Havde før en hjemme-pc fra amtet, men har købt sin egen kraftigere maskine. Hanne har fået en bærbar, som dog mest står fastmonteret på hendes skrivebord). Sort/hvid laser printer Medium-hurtig ADSL-forbindelse Højtalere (sjældent tændte) 89 Blandt de Rutinerede er 54% helt eller delvist enige i, at de altid undersøger sagerne online før de henvender sig. 86% mener det er bekvemt, at kunne henvende sig 24 timer i døgnet. 40% foretrækker Internet eller s som kontaktform til det offentlige. 70% synes det er mere tidsbesparende at anvende Internettet. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 90 Svendborg Gymnasium anvender Fronter til intern kommunikation: Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 55 af 77

56 Brug af Internet og IT, hjemme Lars benytter sin pc hjemme til retning af opgaver, opdatering af læseplaner i Fronter, som han i øvrigt finder ualmindeligt utilgængeligt. Han skriver s med familie og venner i Outlook Express og læser nyheder på politiken.dk og dr.dk. Elev s besvarer han over Fronter for at holde privatliv og job adskilte. Lars anvender også netbank, som han opfatter som en utrolig tidsbesparende foranstaltning. Lars handler bøger og musik på nettet og er specielt begejstret for Amazon, hvor han finder cd er, han ikke kan finde i pladebutikkerne. Han køber dog ikke musik til download for cd erne skal spilles på det udmærkede stereoanlæg i stuen, hvor han har sin lænestol og sine hovedtelefoner 92. Han er positivt indstillet overfor alle digitale selvbetjeningsløsninger, som virker, og som sparer ham tid. Han kan til gengæld være nådesløs overfor services, som af den ene eller anden grund ikke fungerer. Han vil forsøge at bruge systemet i et stykke tid, men når han til konklusionen, at det ikke er ham, men systemet, der fejler, så vender han næppe tilbage. For det meste kan Lars selv klare evt. IT-problemer og har efterhånden også styr på at rense maskinen for diverse malware, som dukker op. Hvis det går helt galt, spørger han Cathrines kæreste til råds, men det er absolut kun i nødstilfælde. 92 Internetbrug blandt de De Rutinerede: 97% anvender Internettet til , 95% til informationssøgning, heraf 93% hos det offentlige, 84% anvender netbank, 68% køber varer, 66% indberetter data til det offentlige, 31% anvender det til selvbetjening i offentligt regi, 25% anvender eboks og 13 % bruger IP-telefoni. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 56 af 77

57 10. Maria Andersen, 34 år, Østerlars 93 Navn: Køn: Alder: Adresse: Bil: Maria Andersen Kvinde 34 år Lærkesøvej, Østerlars Toyota RAV4 / Fiat Punto Uddannelse: Stilling: Grafisk Højskole Selvstændig grafisk designer Husstandsindkomst før skat: Civilstand: Børn: Etnicitet/statsborgerskab: Samlevende med Cajsa Ingen Dansk/dansk KOMPAS-profil Avis-arketype: IKT niveau/alsted-gruppering Internetforbindelse, hjemme: Internetforbindelse, job: Kanalpræference ved kontakt til det offentlige: Digital Signatur: Moderne individorienteret Idealist På vej mod niveau 2/Rutineret ADSL ADSL Telefon eller internet Ja Personprofil Maria er freelance grafiker og er for et par år siden flyttet fra København til et nedlagt landbrug på Bornholm. Her bor hun sammen med sin svenske kæreste Cajsa, der er læge på børneafdelingen på Bornholm Centralsygehus 94. Maria arbejder fra sit hjemmekontor og står desuden for det meste af husholdningen, da Cajsa generelt har lange arbejdsdage. Hun er ofte i København for at mødes med kunder og forsøger at lægge møderne i klumper op imod en weekend, så hende og Cajsa kan tage en miniferie i hovedstaden % af de Rutinerede er kvinder, og 46% af de Rutinerede er i alderen % kommer fra Region Hovedstaden, som Bornholm hører under. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 94 31% af de Rutinerede er samlevende uden børn, og 18 % har en hustandsindtægt mellem kr. 32% har en mellemlang videregående uddannelse og 7% er selvstændige, et tal der svarer nogenlunde antallet selvstændige blandt de erhvervsaktive danskere, dvs. der er tilsyneladende ike hverken færre eller flere selvstændige blandt de Rutinerede. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) samt Vækstvilkår i Danmark (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2002) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 57 af 77

58 Maria har et heftigt temperament og involverer sig følelsesmæssigt i de fleste opgaver. Hun kan også godt råbe højt af sin Mac, hvis der er noget, der ikke fungerer. Hun kan forekomme en smule selvcentreret, hvis man ikke kender hende. Maria og Cajsa har i flere år talt om muligheden for at få børn, men det forekommer dem som en kompliceret affære, da de i så fald først skal indgå registreret partnerskab, for begge at få forældrerettigheder, og derefter igennem kunstig befrugtning og hvad deraf følger af bureaukrati 96. De lever begge i nuet og de langsigtede planer har det med at løbe ud i sandet. Maria løber i sin fritid og ellers blandes arbejde og fritid meget sammen Familieforhold og bolig Maria voksede op i Herning, hvor hendes far, Troels, ejer en større tekstilvirksomhed. Moderen, Hedvig, er oprindeligt sekretær, men blev hjemmegående, da hun fik sit første barn: Marias storesøster Elisabeth. Maria sprang ud som lesbisk som 16-årig, mens hun gik på handelsskolen i Herning. Hendes forældre havde svært ved at håndtere situationen, og hun valgte at droppe handelsskolen og tage til København, hvor hun fik arbejde som assistent i et reklamebureau i et par år. Det var her hun for alvor fik interesse for grafisk design og besluttede sig for at søge ind på Grafisk Højskole. Hun tog studentereksamen på et studenterkursus og søgte så ind, og blev optaget på den Grafiske Højskoles linje for Grafisk Design. Efterfølgende fik hun arbejde som AD er på det reklamebureau, hvor hun tidligere havde arbejdet. Hun mødte Cajsa til en privat fest i Da Cajsa skulle på turnus på Bornholm blev Maria i første omgang tilbage i København, men da hun i et stykke tid havde puslet med tanken om at blive selvstændig og Cajsa blev tilbudt en fast stilling på Bornholm, besluttede de at flytte derover. Med i overvejelserne var også, at øen ligger godt i forhold til at besøge Cajsas familie i Sverige. Maria ser sin mor og far et par gange om året, men de har ikke et særligt tæt forhold Vaner, fritid, hobby For Maria flyder arbejde og fritid lidt sammen. Hun elsker at fordybe sig i sit arbejde og kan godt bruge lidt ekstra tid på at finjustere et koncept, selvom kunden ikke har betalt for det. På den anden side kan hun jo udnytte fleksibiliteten, så de kan tage et par ekstra fridage, når Cajsa har en pause i vagterne 97. Til hverdag dyrker hun og Cajsa tosomheden, men de tager tit til København for at hænge ud med vennerne og tager også ofte på småferier til metropoler som New York, Berlin, Milano og Barcelona. 95 De Moderne Individorienterede er dynamiske og karrierelystne og villige til at yde den indsats, der skal til for at nå højt op på karrierestigen. Gallup Kompas 96 Personerne i det moderne-individorienterede segment er deres egen lykkes smed og vil gerne klare skærene selv uden indblanding fra offentlig side, de sætter frihed til at vælge højt. Gallup Kompas. 97 IKT-færdighederne er stærkest hos de personer, hvor grænsen mellem privat og arbejde er flydende. Kompetence og IT: Analyse af danskernes IKT færdigheder, (Teknologisk Institut, august 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 58 af 77

59 En gang imellem ser de også to af Cajsas kollegaer fra hospitalet, især et par hvor hun er sygeplejerske og han er ansat ved TV2 Øst. Deres liv på Bornholm er endnu så nyt, at de ikke ar knyttet deciderede venskaber, men især Cajsas arbejde åbner op for nye bekendtskaber. Cajsas familie bor i skåne, så dem tager de ofte på besøg hos, og Maria nyder deres utvungne holdning til at Cajsa er homoseksuel hendes forældre og søster har lidt sværere ved at slappe af omkring det. Mit arbejde er jo min hobby, så jeg kigger ikke så meget på timerne. Det er fedt at vores arbejde er så fleksibelt, at vi begge to har mulighed for at tage små ferier Medieforbrug I TV ser Maria Klovn, Tinas mad, Temalørdag, Cobra (STV1) og hun er vild med Barnaby og svenske krimier, som f.eks. Beck. De holder Politiken og Bornholms Tidende 98 for at følge lidt med i, hvad der sker i lokalområdet. De går en del i biografen i Rønne og på natbordet ligger bøger af Paul Auster, Milan Kundera og Haruki Murakami 99. Marias ipod Nano indeholder bl.a. Nick Cave, Sigur Ros, Teitur, Björk og Madonna Hvad gør Maria glad At levere et gennemarbejdet grafisk koncept til en krævende kunde. Storbyferie med Cajsa. Hjemmelavet brunch på terrassen med udsigt over markerne, og det at hun ved, at hun og Cajsa har et hjem og hinanden resten af livet Hvad gør Maria ked af det At tænke på, at hende og Cajsa måske har udsat det med børn for længe. Og at hendes forældre ikke forstår hendes liv Borger/samfund Maria har aldrig haft brug for at have nogen nævneværdig kontakt med det offentlige. Hun har en tiltro til, at hun nok skal finde ud af det, hvis behovet opstår. Hun oplever sig selv som en aktiv og vigtig borger, fordi hun har turdet bryde med mønstre og skabe noget nyt, og hun sætter en stor værdi på at stå ved det, man laver og tro på det. Det offentlige forbinder hun især med ensretning og bureaukrati, men hun går absolut ind for velfærdsstat med sygehusvæsen og uddannelse til alle. Hun har for nyligt haft kontakt med kommunen angående en renovation af områdets kloakering og startede en mail-korrespondance op, men det endte med, at hun ringede til sagsbehandleren det var ligesom 98 Idealisterne er rimeligt veluddannede bymennesker med en kosmopolitisk indstilling.. Avis Tid. Kampagnedokumentation fra Danske Dagblades Forening % af danske kvinder læser skønlitteratur dagligt eller ugentligt, mens 48% læser en gang om måneden eller sjældnere. 28% læser faglitteratur dagligt eller ugentligt, mens 51% læser hver måned eller sjældnere. Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 (Bille, et al, akf Forlaget 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 59 af 77

60 nemmere at snakke med sagsbehandleren, når jeg vidste, hvem det var og havde nogle konkrete spørgsmål. Både Maria og Cajsa vil i princippet gerne have børn, men det er svært at overskue processen, konsekvenserne af insemination og beslutningen har været udskudt adskillelige gange. Jeg vil gerne have børn på et tidspunkt hvem vil ikke det? Men det er bare ikke helt simpelt. Maria opsøger primært det offentlige via nettet, hun orker ikke at havne i en omstillingskø, og hun kan lide at der er så megen information tilgængelig. Med sin grafiske baggrund er hun ikke imponeret over de forskellige offentlige hjemmesider, hun har været inde på (skat.dk, Bornholms Kommune, sundhed.dk og nogle forskellige hun kom til via en Google-søgning hun kan ikke huske hvilke det var). Nogle offentlige hjemmesider kræver en doktorgrad at finde rundt på jeg skal gætte hvilken afdeling af det offentlige jeg skal henvende mig til. Det er simpelthen for ringe Arbejde Maria er freelance grafiker med eget firma. Hun har en del opgaver for det reklamebureau, hun tidligere arbejdede for, men har også fået en del andre kunder både lokalt på Bornholm såvel som andre steder i landet. En del opgaver får hun via netværket af venner og kolleger i branchen i København. Det er helt perfekt med internettet jeg kan passe mit daglige job præcist ligeså godt som hvis jeg sad inde i København ansigt-til-ansigt kontakt kan være vigtigt ved projektstart, men når jeg først ved, hvad jeg skal lave, er jeg langt mere effektiv herhjemme IT-udstyr arbejde Det samme som hjemme, se nedenfor IT-udstyr hjemme Bærbar MacBook Pro 17 Docking station og 24 stationær skærm Digitizer tegneunderlag og pen Avanceret skanner Hurtig ADSL-forbindelse med erhvervssupport Spejlrefleks digitalkamera Moderne mobiltelefon med klap i lækkert design Brug af Internet og IT, hjemme Maria har digital signatur og afregner moms over nettet. Hun retter også rutinemæssigt i sin forskudsopgørelse online. E-handel er særdeles praktisk, hvis man er interesseret i trendy tøj og ikke bor i København, så hun handler i stor stil på nettet - specielt tøj, sko, elektronik og accessories. Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 60 af 77

61 Internettet bruges også til blot at surfe omkring og se på sjove og inspirerende fænomener lige nu morer hun sig over og når hun har brug for fotomateriale til sine designs køber hun det hos en af de mange fotobanker, der findes på nettet, ligesom hun gør med skrifttyper og andet råmateriale til sit arbejde. High fashion og Bornholm det hænger ikke sammen. Og en grafisk designer skal jo eje en masse dyre, sorte rullekravebluser med Helmut Lang i nakken. Hun anvender en som sit primære kommunikationsredskab, og uden den stod det endnu sløjere til med forholdet til forældrene Internetbrug blandt de De Rutinerede: 97% anvender Internettet til , 95% til informationssøgning, heraf 93% hos det offentlige, 84% anvender netbank, 68% køber varer, 66% indberetter data til det offentlige, 31% anvender det til selvbetjening i offentligt regi, 25% anvender eboks og 13 % bruger IP-telefoni. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005 Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 61 af 77

62 11. Mehtap Demir Navn: Køn: Alder: Adresse: Bil: Mehtap Demir Kvinde 21 år Vædderens Kvarter, Albertslund Låner familiens Toyota Uddannelse: Stilling: HG, Niels Brock Floormanager i H&M Indkomst før skat: Civilstand: Børn: Etnicitet/statsborgerskab: Har en kæreste, men det er hemmeligt for familien. Nej Tyrkisk kurder/dansk KOMPAS-profil Avis-arketype: IKT niveau/alsted-gruppering Internetforbindelse, hjemme: Internetforbindelse, job: Kanalpræference ved kontakt til det offentlige: Digital Signatur: Moderne individorienteret Ad-hoc læser På vej mod niveau 1/Habil ADSL Nej, der er ikke netadgang fra kasseterminalerne Telefon eller personligt Nej Personprofil Mehtap er 21 år og bor i Vædderens Kvarter i Albertslund 101. Hun er uddannet HG fra Niels Brock og har undervejs i sit studieforløb suppleret med en elev-uddannelse i H&M. For et halvt år siden blev hun forfremmet til Floor Manager i H&M-butikken på Strøget, hvor hun har ansvaret for undertøjsafdelingen. Mehtap er glad for sit arbejde og det øgede ansvar, der følger med Floor Manager-titlen, og hun kunne på længere sigt godt tænke sig at blive Shop Manager % af de De Habile er kvinder, og 14% af de Habile er i alderen % kommer fra region Hovedstaden Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Blandt HF/HH/studenter ligger 58,8% af de årige i gr. 1, blandt de elev/lærlingeuddannede er 31,6% i gr. 1. Kompetence og IT: Analyse af danskernes IKT færdigheder, (Teknologisk Institut, august 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 62 af 77

63 Mehtap kan godt lide at have kontakt med kunderne og nyder samtidig at have ansvaret for afdelingens daglige virke, men det irriterer hende lidt, når hun skal på arbejde i weekenden. Selvom hun er født og opvokset i Danmark og grundlæggende føler sig "dansk", så mærker hun kulturforskellene mellem hendes families baggrund og hendes etnisk danske venner Familieforhold og bolig Mehtap er født i Danmark og er datter af Walat og Berivan, der begge er tyrkiske kurdere. Hun bor i et rækkehus i Albertslund sammen med forældrene og sine to yngre brødre, Ayhan og Yakup. Walat kom til landet som gæstearbejder i 1977, hvor han fik arbejde på en kapselfabrik, og siden har han arbejdet for forskellige industrivirksomheder. I 1984 blev han ansat som maskinoperatør på en fabrik, der fremstiller plastikartikler, og samme år tog han til Tyrkiet og giftede sig med Berivan, der blev familiesammenført. Året efter kom Mehtab til verden. Berivan har været hjemmegående i årevis, men for fem år siden, begyndte hun at arbejde nogle aftener om ugen for et rengøringsfirma. Gennem de seneste tre-fire måneder har Mehtap mødtes jævnligt med Adam, som er en af hendes kollegers bekendte. Hun har foreløbig holdt bekendtskabet hemmeligt, da hendes far er lidt gammeldags, og hun ved, at han inderst inde håber, at hun gifter sig kurdisk. Mehtap er flov over at bo hjemme og med to hjemmeboende brødre, har hun ikke lyst til at invitere Adam hjem. De har derfor kun mødtes i byen eller hjemme hos Adam, og hun har kun overnattet enkelte gange hos Adam, hvor hun har fortalt forældrene, at hun sov hos en kollega. Adam læser cand.merc. på Handelshøjskolen, og Methap har overvejet, om hun ville kunne klare sig på sådan et studie. Hun er glad for at stå i butik, men hun synes, at de fleste af hans fag lyder spændende, og hun tiltales af de mange muligheder, som uddannelsen giver. Mehtaps yngste bror Ayhan er, ifølge hende, smaskforkælet. Han går i 1.g, og til trods for at han har meget fritid, så rører han ikke en finger derhjemme. Det kan ikke være rigtigt, at den lille skid bare kan komme væltende, når middagen står på bordet og hvorfor må han gå igen og komme hjem langt over midnat på en hverdag? Yakup på 19 år blev færdig med gymnasiet forrige år og er startet i lære som autolakerer. Yakup interesserer sig for biler og har igennem sin gymnasietid arbejdet i et pizzeria og sparet penge sammen til at kunne købe en BMW. Mehtap kunne rigtigt godt tænke sig at flytte hjemmefra og få sin egen lejlighed i København. Hun er træt af at bo dør om dør med sine brødre og forældre, og det ville være skønt at slippe for familien og samtidig komme tættere på arbejdet, vennerne og de gode shoppingmuligheder Mange blandt de Moderne Individorienterede har endnu ikke stiftet familie ( )De er synlige i det pulserende gadebillede på cafeer, restauranter, diskoteker og biografer. Deres udseende og ydre fremtoning står ligeledes højt på dagsordenen, når de skal gebærde sig i deres fremadstormende tilværelse. Gallup Kompas Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 63 af 77

64 11.3. Vaner, fritid, hobby Mehtap har spillet basketball siden hun var 11 år og fungerer som anfører på damernes 2. hold. Hun er fortsat medlem af Albertslund basketball-klub og træner to gange om ugen og spiller holdkamp hver 2. weekend. 103 Mehtap går op i at dyrke sin krop. Hun ryger ikke og drikker yderst sjældent. Hun elsker at danse og går ofte i byen med veninderne 104. Efter hun har mødt Adam, har hun dog nedprioriteret veninderne og byturene til fordel for ham Det siger veninderne om Mehtap Hun er sjov at være sammen med og så kan hun skaffe gode rabatter på tøj, men hun trænger til at slippe væk fra sin familie navnlig faren og brødrene! (Veninde) Hun er helt vild god til at danse (Veninde) Det er godt at hun har mødt Adam han er rigtig sød ved hende (Veninde) Medieforbrug Mehtap er glad for musik og hører næsten musik dagen lang: På vej til arbejde hører hun morgenhyrderne på Radio 100 på sin mobiltelefon og i butikken kører musikken i baggrunden. Når der ikke er så mange kunder i butikken sætter de Justin Timberlake på og skruer lidt højere op og nynner med på sangene. Når hun kommer hjem fra arbejde sætter hun tit fjernsynet i sit værelse på MTV og lader videoerne køre i baggrunden. Bøger fik hun nok af på HG-studiet og skønlitteratur gider hun ikke at læse, men hun skimmer lige Metro eller Urban i toget og evt. Ekstra Bladet på arbejde. Mehtap er glad for Paradise Hotel, Robinson og lign. reality-shows til stor irritation for hendes far, så af og til ser hun de udsendelser sammen med Adam eller nogle af veninderne. I ferierne tager familien til sommerhuset i Tyrkiet det kunne hun godt lide som barn, men nu vil hun helst være fri. Men det vil skabe en stor konflikt, som hun indtil videre har prøvet at undgå Hvad gør Mehtap glad At være sammen med Adam er fantastisk. 103 De Moderne-Individorienterede sværger til sport. Gallup Kompas 35% af danskerne i alderen er emdlem af en idrætsklub eller forening. Der er ingen statistik der påviser en forskel på etniske danskere og danskere af anden etnisk herkomst i dette billede. Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 (Bille, et al, akf Forlaget 2005) 104 De Moderne Individorienterede er synlige i det pulserende gadebillede på cafeer, restauranter, diskoteker og biografer. Deres udseende og ydre fremtoning står ligeledes højt på dagsordenen. Gallup Kompas Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 64 af 77

65 Mehtap kan godt lide, når der er styr på tingene i butikken og hun stiller krav til de andre ansatte om at få ryddet op og hængt varer på plads etc. Det er længe siden, at hun har haft en kæreste i længere tid, men hun er rigtig glad for Adam og når han sender hende SMS-beskeder, så må hun svare tilbage i smug både derhjemme og overfor jobbet (på gode dage sender de mellem 20 og 30 beskeder) Hvad gør Mehtap ked af det Mehtap elsker sit job, men det gør ondt, når kunderne taler grimt til hende og til trods for, at hun taler perfekt dansk og har boet i Danmark hele sit liv, så er det ofte racerelaterede verbale overfald. Hun har nævnt det for sin chef, og han har lyttet til hende, men har svært ved at gøre noget konkret Borger/samfund Mehtap tænker ikke på sig selv som en del af samfundet. Hun er blevet opdraget til at stå på egne ben og familien har været vant til at klare sig selv 105. Grundlæggende tænker hun ikke så meget på sig selv som borger, men da hun blev elev og senere Floor Manager, havde hun behov for at ændre sin forskudsopgørelse. Hendes daværende chef forklarede hende lidt om skat, ATP og feriepenge, da hun i sin tid blev ansat, og hjalp hende med at ændre forskudsopgørelsen via tast-selv-koden på brevet fra Skat. Mehtap håber på at kunne flytte hjemmefra inden for kort tid, men ved ikke rigtigt hvad det indebærer. der er jo helt vildt mange ting der skal ordnes hvem ringer man egentlig til? Mehtap kender ikke rigtig nogen offentlige hjemmesider, men hun synes tit der hænger en masse reklamer for kampagner, hun formoder er offentlige, i metroen og i busserne. Og så ved hun faktisk godt, at SKAT formentlig findes på men hun har ikke haft noget ærinde derinde. Dybest set foretrækker hun også telefonen hun synes det er nemmere at tale et direkte og konkret sprog med et menneske end at forstå mange af de vendinger og udtryk hun så på f.eks. sin forskudsopgørelse Arbejde Mehtap møder kl. 9 og butikken åbner kl. 10. Hun har for det meste først fri kl. 19, men nogle dage flekser de lidt, og så har hun en ugentlig fridag. Hendes arbejdsdag er travl, da hun har ansvaret for en hel afdeling, og skal betjene kunder, lægge varer på hylderne, stå for returvarer osv. Men hun kan godt lide det og hun synes, hun er god til at betjene kunderne. På arbejde har de en kasseterminal, som Mehtap nærmest kan betjene i blinde, men de har ikke internetadgang fra butikken IT-udstyr arbejde Kasseterminal 105 De Moderne Individorienterede er deres egen lykkes smed og vil gerne klare skærene selv uden indblanding fra offentlig side. Gallup Kompas Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 65 af 77

66 PC til lagerstyring (men det har Mehtap ikke noget med at gøre) IT-udstyr hjemme Stationær PC Inkjet-printer 512 Kbit ADSL-forbindelse Lyserød nyere model med kamera, MP3-afspiller og radio. Lille MP3-afspiller Brug af Internet og IT, hjemme Familien har en stationær PC stående i Ayhan og Yakups værelse. Brødrene bruger den til at surfe og spille og Ayhan bruger den også til lektier. Mehtap bruger den ikke så tit hun har en instant messaging-konto, men det er sjældent at hendes veninder er online samtidig med hende. Hun bruger dog computeren, når hun skal lægge musik over på sin MP3-afspiller, og det er hende, der bestiller billetterne til rejsen til Tyrkiet. Forældrene bruger den aldrig, så Mehtap har af og til også fundet oplysninger til sin mor 106. Mehtap bruger ikke netbank, men tjekker af og til sin konto via SMS. Når jeg får min lejlighed vil jeg have en Mac, ligesom Annette, så jeg kan chatte og læse mail, når jeg har lyst. 106 Internetbrug blandt De Habile: 86% anvender Internettet til , 92% til informationssøgning, og 60% søger også hos det offentlige.50% anvender netbank, 33% køber varer, 26% indberetter data til det offentlige, 12% anvender det til selvbetjening i offentligt regi. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Nanna Engberg & Klaus Silberbauer Side 66 af 77

67 12. Peter Thobo Hjort, 33 år, Frederiksberg Navn: Køn: Alder: Adresse: Bil: Peter Thobo Hjorth Mand 33 år Adilsvej, Freriksberg BMW 318 st. car (købt brugt) Uddannelse: Stilling: Cand. Scient. Pol. Kommunikationskonsulent Husstandsindkomst før skat: Civilstand: Børn: Etnicitet/statsborgerskab: Gift med Anne 1 datter, Alba, 11 måneder Dansk/dansk KOMPAS-profil Avis-arketype: IKT niveau/alsted-gruppering Moderne Pragmatiker Niveau 2/Professionel Internetforbindelse, hjemme: 2048/512 Internetforbindelse, job: Kanalpræference ved kontakt til det offentlige: Digital Signatur: E1 Internet Ja Personprofil Peter er 33 år, cand.scient.pol. og bor på Frederiksberg i en ejerlejlighed sammen med sin kone Anne 107. Anne er på barsel med deres første barn, Alba som er 11 måneder. Peter arbejder i kommunikationsafdelingen i et større medicinalfirma og har ambitioner for sin karriere. Han vil gerne gøre alting godt og arbejder også hårdt for det 108. Det betyder at arbejde og privatliv flyder sammen, men det er 107 Blandt de Professionelle er 78% mænd, og 45% er i alderen % bor i Region Hovedstaden, og 45% er samlevende med børn. 29% har en lang videregående uddannelse og 10% er funktionærer i private virksomheder. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 108 Det Moderne segment er det bedst lønnede, men der arbejdes dog også for sagen med lange arbejdsuger for en stor del af det moderne segment er den opfattede arbejdsuge på 40 timer og derover. Beskæftigelsen er enten lavere eller højere funktionær. Gallup Kompas Creuna Danmark A/S Hammerensgade 4 DK-1267 København K Silkeborgvej 43 DK-8000 Århus C

68 ikke noget, der stresser ham 109. Han er begavet og sætter ikke sit lys under en skæppe, men nogle gange har han en tendens til at tale, før han tænker Familieforhold og bolig Peter voksede op i et hippie-kollektiv i Hellerup. Som lidt af en enspænder, var faktisk noget af en belastning at vokse op i et meget grænseløst miljø. Endnu værre blev det, da Peter i 1.g fik konstateret diabetes. De resulterende krav om faste spisetider og en kontrolleret diæt var svært forenelige med de løse rammer og varierende spisetider i kollektivet. Peter flyttede straks efter gymnasiet til Århus og læste Scient. Pol. Det var i Århus kan mødte den jurastuderende Anne, som han nu er gift med. Peter ser sig selv som én, der har gjort op med de dårlige sider ved kollektiv-livet. Først af nød men nu mere af lyst, er han blevet meget struktureret og lever i et regelmæssigt liv uden de store udsving. De faste rammer er noget, han også forsøger at give videre til sin datter, uden at give køb på det at være en nærværende og omsorgsfuld far. Han er også mere generelt optaget af forbruger- og sundhedsspørgsmål, og synes f.eks. at der er alt for mange tilsætningsstoffer i madvarer. Selvom han arbejder meget, forsøger han at være til stede i familien om aftenen. Pga. sin sygdom er han meget fokuseret på at spise rigtigt og det er derfor tit ham, der tager ansvar for indkøb og madlavning. Det er vigtigt for mig at være sammen med Anne, og ikke mindst Alba, de få timer, vi har sammen så kan jeg altid lægge et par timer senere på aftenen. Jeg bliver virkeligt sur, når jeg ser hvor meget sukker og tilsætningsstoffer, der er i børnemadprodukter Vaner, fritid, hobby Peter deler ikke sin tid op i arbejde og fritid. Han arbejder meget, men kan fordele timerne, så han kan komme hjem til familien før Albas sengetid. Han spiller squash med nogle kolleger hver tirsdag morgen, men ellers får han kun motion på vej op og ned ad trapperne 110. En gang imellem kobler han fuldstændigt af med et bilspil på sin playstation Medieforbrug Han holder Berlingske Tidende, Børsen og Ugebrevet Mandag Morgen, samt Politiken (alle betalt af arbejdet), men læser ikke alt han bladrer hurtigt igennem og nærlæser kun de artikler, han finder interessante IKT-færdighederne er stærkest hos de personer, hvor grænsen mellem privat og arbejde er flydende. Kompetence og IT: Analyse af danskernes IKT færdigheder, (Teknologisk Institut, august 2005) % af mænd i alderen dyrker motion mindst en gang om ugen. Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 (Bille, et al, akf Forlaget 2005) 111 Pragmatikerne er veluddannede bymennesker, der samlet udgør 23 pct. af befolkningen. Deres orientering i verden er baseret på solid viden, som de bl.a. opnår gennem flittig avislæsning. De har typisk job, der kræver, at de følger med, men de har også børn og kan sagtens springe avisen over en dag med travlhed.. Avis Tid. Kampagnedokumentation fra Danske Dagblades Forening. Emne: Personasrapport Version: 1.0 Kunde: Den Digitale Taskforce Dato: 4. januar 2007 Konsulenter: Nanna Engberg Side 68 af 77

69 Tv-avisen og Nyhederne skal ses hver dag og indslag og dokumentarer om medicinalbranchen har selvfølgelig mest fokus. Peter abonnerer på adskillige RSS-feeds med branchespecifikke nyheder og fagligt input om kommunikationsfaget. Tv-shows om biler, som Topgear og Fifth Gear er altid velkomne - Peter er glad for biler og lidt ærgerlig over, at de skal være så dyre herhjemme (han skiftede sin Alfa Romeo 156 ud med en brugt BMW 318, da de fik Alba) Hvad gør Peter glad At være far. Det er jo bare fantastisk at se alt det, hun lærer. Hver dag er der en ny lyd Hvad gør Peter ked af det Når Alba græder det er ikke til at bære. Nogle gange græder hun meget Borger/samfund Det offentlige er i princippet en serviceorganisation, som skal servicere hårdtarbejdende borgere som Peter. Han forventer professionalisme og imødekommenhed overfor den enkeltes behov, og han kan ikke klare slendrian. Arbejde er noget der skal leveres ordentligt også i det offentlige. Peter er glad for selvbetjeningsløsninger som Rejseplanen og SKAT tast selv, for han sætter pris på, at praktiske problemer kan ordnes nemt, og når han vil og har tid - derfor foretrækker han til enhver tid at ordne tingene selv online, frem for at hænge i røret med en, der egentlig ikke ved nok eller lige glemmer en vigtig oplysning. Han kender en del offentlige hjemmesider qua sit job og ikke mindst sin kærestes graviditet og sin spæde datter. Senest har de ansøgt om vuggestueplads til Alba online 112 og selve processen gik fint. Han synes dog godt at baggrundsinformationer om hvordan systemet virker (f.eks. prioritering og ventelister), kunne være bedre beskrevet. Han er egentlig glad over mængden af information og løsninger, men ikke spor imponeret over deres manglende sammenhæng og deres uklare ansvarsforhold og organisering % af de Professionelle indberetter til det offentlige via Internettet. 33% anvender det til offentlige selvbetjeningsløsninger.. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) % af de Professionelle er utilfredse med brugbarheden på de digitale offentlige services. Blandt de Professionelle scorer En samlet indgang og Min Side højest som forbedringer til de offentlige hjemmesider. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Emne: Personasrapport Version: 1.0 Kunde: Den Digitale Taskforce Dato: 4. januar 2007 Konsulenter: Nanna Engberg Side 69 af 77

70 Jeg magter ikke, at jeg skal spekulere over, om det er mig der har lavet en fejl eller om siden bare ikke virker. Hvis jeg har glemt noget, må den da fortælle mig hvad jeg mangler at udfylde hvor svært kan det være?! Jeg er tilhænger af den danske velfærdsmodel. Men jeg synes nogle gange at den service, man tilbyder mig, er for ringe jeg mener, jeg bruger faktisk ikke systemet særligt tit, og tilmed laver jeg det meste selv det synes jeg godt, man kunne opprioritere og belønne en lille smule Arbejde Peters arbejdsdag er travl. Han skal som kommunikationskonsulent reagere på pressens omtale af branchen og virksomheden, støtte ledelsen i intern kommunikation, udfærdige pressemeddelelser og generelt deltage som konsulent i mange opgaver, der kunne kræve en professionel kommunikationsindsats hvilket er de fleste. Han går meget op i sit job og føler, at han kan gøre en forskel for virksomheden. Det er ikke et 8-16-job, men det er trods alt fleksibelt, så han kan variere sine arbejdstider. Peters arbejdsdag er, bortset fra møder, stort set elektronisk. Han følger medierne ad elektroniske kanaler, løser sine opgaver på intranettet og i tekstbehandlingsprogrammer, regneark og diverse journalsystemer. Informationssøgning og research foregår online via artikeldatabaser og søgemaskiner. Når det handler om at finde information på nettet er Peter uovertruffen han kender søgemaskinerne ud og ind, og ved, hvor han skal finde kilder om alt mellem himmel og jord. Peter anvender den samme bærbare computer (udleveret af arbejdet) døgnet rundt og skelner ikke så meget mellem privat og arbejde, når det kommer til internettet og . Han har VPN og en standard ADSL-erhvervsforbindelse hjemmefra og bruger internettet som en helt naturlig og integreret del af sin hverdag IT-udstyr arbejde Det samme som hjemme, se nedenfor IT-udstyr hjemme Hurtig, ny bærbar PC Dockingstation både på job og hjemme 2048/512 ADSL Trådløst netværk (router) Mobiltelefon: Nyere professionel telefon med kamera. MP3-afspiller i et lækkert og kendt design. Spillekonsol ikke den nyeste. Emne: Personasrapport Version: 1.0 Kunde: Den Digitale Taskforce Dato: 4. januar 2007 Konsulenter: Nanna Engberg Side 70 af 77

71 Brug af Internet og IT, hjemme Peter bruger Internettet til stort set hvad som helst derhjemme. Vejrudsigt, tv-programmer, alle informationer han eller Anne lige står og mangler, henter de online. Det er ubetinget det nemmeste, synes han, og det er altid tilgængeligt. Han har ofte sin bærbare computer med i køkkenet, hvis han har fundet en opskrift han vil følge 114. Peter har anvendt IT i mange år og er særdeles stærk i sin brug. Han anvender diverse online-services til arkivering af familiebilleder og dokumenter Han er stærk i MS Office, hvor han bruger makroer og scripts til at automatisere en del af arbejdet med dokumenterne på jobbet. Vedligehold af sin pc installation af ny software mv. står han selv for, når IT-afdelingen da ikke lige blander sig. Derhjemme har Peter installeret et trådløst netværk, der står gemt fra beboernettet bag en router, som han har QoS-konfigureret til at fungere optimalt med ip-telefonen og de spil, han en gang i mellem spiller på pc en. Han betragter det, at vedligeholde lejlighedens trådløse netværk og sørge for at sikkerheden er i orden som en naturlig del af gør-det-selv-arbejdet i lejligheden % af de Professionelle anvender Internettet til , 94% til informationssøgning, 78% til indkøb af varer og services, 37% til debat, 31% til chat, 29% til IP-telefoni. 90% af de professionelle anvender netbank.. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) % af de Professionelle kan lide at udvikle nye ting som hjemmesider på computeren. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) NB: Alsted spørger kun ét sted til andet end rent internetbrug i undersøgelsen, nemlig i udsagnet jeg kan lide at udvikle nye ting som hjemmesider på computeren. Dette udsagn er ikke særligt dækkende for hjemlige sysler med f.eks. netværk eller programmering, men vi tager det som udgangspunkt for en interesse i at arbejde med computeren og internet. En rundspørge blandt IT-professionelle (udviklere og projektledere) afslører at udsagnet primært modtages negativt de er ikke interesserede i at lave hjemmesider (som de opfatter gammeldags), men kan lide f.eks. at programmere eller konfigurere eller anvende services som YouTube. Flickr, Digg, Del.icio.us, MySpace, etc. Ingen forbinder den type aktivitet med at lave hjemmeside. Emne: Personasrapport Version: 1.0 Kunde: Den Digitale Taskforce Dato: 4. januar 2007 Konsulenter: Nanna Engberg Side 71 af 77

72 Emne: Personasrapport Version: 1.0 Kunde: Den Digitale Taskforce Dato: 4. januar 2007 Konsulenter: Nanna Engberg Side 72 af 77

73 13. Rikke Knudsen, 18 år, Birkerød Navn: Køn: Alder: Adresse: Bil: Rikke Knudsen Kvinde 19 år Lærkebakken, Birkerød Cykler eller tager toget Uddannelse: Går på Birkerød Gymnasium Stilling: Studerende Indkomst før skat: Civilstand: Børn: Etnicitet/statsborgerskab: Kæreste med Jonas fra 3. C Nej Dansk/dansk KOMPAS-profil Avis-arketype: IKT niveau/alsted-gruppering Internetforbindelse, hjemme: Internetforbindelse, studiet: Kanalpræference ved kontakt til det offentlige: Digital Signatur: Moderne Fællesskabsorienteret Ad hoc-læser gående mod pragmatiker Niveau 1 gående mod niveau 2/Rutineret 117 ADSL E1 Internet 118 Nej Personprofil Rikke går i 3. A på Birkerød gymnasium med Fransk og Samfundsfag på højniveau. Hun bor sammen med sine forældre på Lærkebakken i en villa med god plads til familien og bassethunden Albert hendes storesøster, Camilla på 22 år, flyttede hjemmefra for tre år siden og bor nu i København. 116 Laveste SU-takst for hjemmeboende, 2006-takster, % af de Rutinerede er kvinder, 14% af de Rutinerede er og 34% bor i Region Hovedstaden. 9% er studerende, men her bør Rikkes forældres forhold også veje ind som afgørende for grupperingen. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) 118 Rutinerede brugere finder merværdi ved digital kommunikation i form af besparet tid. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Emne: Personasrapport Version: 1.0 Kunde: Den Digitale Taskforce Dato: 4. januar 2007 Konsulenter: Nanna Engberg Side 73 af 77

74 Rikke har én stor fritidsinteresse: Kyokushin Karate, som hun dyrker fire gange om ugen 119. Der går rigtig meget tid med træning op mod gradueringerne, og hun har nu nået brunt bælte. For at få graduere til det brune bælte skal hun undervise børneholdet det tager tid, men det er sjovt. Karateklubben er en meget stor del af Rikkes liv. Når de tager til Japan for at se VM er det hende, der arrangerer rejsen, og meget af planlægningen foregår på nettet. Derudover kan klubmedlemmer bestille rejser hos hende, hvis de vil af sted i mindre hold. Desuden har hun bloggen Gyaka Tsuki, hvor hun skriver om klubben og sine kampe 120. Rikke holder af disciplinen i klubben og i sporten generelt, men er ikke specielt disciplineret uden for klubben. Specielt ikke på lektiefronten, og hendes forældre synes, hun bør skære lidt ned på sporten og koncentrere sig mere om det sidste år på gymnasiet. Men det er svært, for hun vil gerne nå sort bælte, inden hun skal læse videre et eller andet sted. Rikke er dedikeret omkring de ting, hun kan lide, men en smule mere flegmatisk i forhold til oprydning og lektielæsning Familieforhold og bolig Rikkes forældre, Kirsten og Asger Knudsen, har boet i den arkitekttegnede villa på Lærkebakken siden Rikke var to år gammel, og villaen var ret forfalden. Gennem årene har de fået den sat i stand, så den nu er en del penge værd, især på grund af den gode placering tæt på Furesøen. Villaen ligger på en skrænt og Rikke har nærmest den nederste etage for sig selv der rummer hendes værelse og moderens klinik med egen indgang, som Rikke også benytter især når hun kommer sent hjem fra fester. Der snakkes meget i Lærkebakken 4. Kirsten er talepædagog og har haft egen konsulentvirksomhed i villaen i mange år, så Rikke har aldrig haft langt til sin mor og en sludder eller god snak. Asger er departementschef og har ofte lange dage, men når han er hjemme, er han glad for at forlænge aftensmåltidet med lange samtaler om emnet på dagens spiseseddel, og i de senere år har Rikke også været mere diskussionslysten. Asger har på sæt og vis respekt for sin datters karate-fascination og ikke mindst hendes disciplin på det område. Han synes hendes blog er underholdende, men måske en lille smule ensporet. Camilla klarede sig bedre i skolen, end Rikke, og det bekymrer jo Asger lidt, at Rikke er mere til sport end til bøgerne. Karate er åbenbart det helt store. Men nogle gange må man lige skubbe lidt til hende for at få lidt mere perspektiv på sagerne. (Rikkes far, Asger) % af de årige dyrker motion mindst 4 gange om ugen. Aldersgruppen mellem år er med 12% den del af den danske befolkning, der dyrker mest kampsport. Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 (Bille, et al, akf Forlaget 2005) % af de Rutinerede kan lide at udvikle nye ting som hjemmesider på computeren. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Emne: Personasrapport Version: 1.0 Kunde: Den Digitale Taskforce Dato: 4. januar 2007 Konsulenter: Nanna Engberg Side 74 af 77

75 Kæresten Jonas går i parallelklassen, og de har været sammen siden en forårsfest hos hjerteveninden Gry. Jonas er Rikkes første rigtige kæreste. De overnatter hos hinanden mindst et par gange om ugen, og Asger morer sig ofte med at lege barsk svigerfar og tilbyde Jonas en øl og en snak i herreværelset Vaner, fritid, hobby Fritid betyder karatetræning og så alt arbejdet omkring klubben og Rikkes lille karate-rejsebureau. Der går meget tid sammen med Jonas og med lektierne, men Rikke forsøger at prioritere veninder, biografen, koncerter og nogle gymnasiefester, hvor Rikke ikke er kendt for at holde sig tilbage 121. Da hun var yngre gik hun også meget med Albert og legede med ham, men det får hun sjældent tid til nu. En gang imellem går hun og Jonas tur med ham. I det hele taget er der en del at se til, så Rik ke har generelt travlt. Det betyder også, at kommunikation med det offentlige gerne må ske digitalt, når hun har tid til det. Hun er begyndt at kigge rundt på for at finde et interessant studium, og når tiden kommer, ser hun gerne, at hun kan ansøge digitalt om en plads Medieforbrug Der er ikke meget tid til fjernsyn, men familien ser nogen gange 24 Timer sammen nærmest som et ritual. Morgenbordet består bl.a. af Politiken, Berlingske, Børsen, Jyllandsposten og alle gratisaviserne Rikke bladrer normalt lidt i Politiken, men læser gerne en artikel grundigt, hvis overskriften fanger hendes interesse 123. En del af kommunikationen med veninderne sker via instant messaging, når der skrives opgave og selvfølgelig via SMS Hvad gør Rikke glad At bestå en graduering er en fed fornemmelse. Og at hygge sammen med Jonas er dejligt. Hun kan godt lide, når hun og hendes travle far får snakket lidt mere end i det daglige Hvad gør Rikke ked af det At hun ikke helt ved, hvad hun vil efter gymnasiet, og at hendes far åbenbart ser det som et stort problem. Karate er jo ikke noget, hun lever af, og hendes forældre er begyndt at presse lidt på, for at hun tager en beslutning. Hun har mest lyst til at rejse og se tiden lidt an, men det synes hendes far ikke er en god ide. 121 De Moderne Fællesskabsorienterede er i deres fritid storforbrugere af kulturelle tilbud, hvor teater-, biograf-, museums- og biblioteksbesøg samt maleri- og kunst-udstillinger ofte udgør den foretrukne aktivitet. De er hyppige brugere af PC og internet såvel i deres arbejdsmæssige funktion som i hjemmet, og tilstedeværelsen på internettet centrerer sig i stor udstrækning omkring nyheder, job samt underholdnings- og kultur-tilbud. Gallup Kompas Rutinerede brugere har en høj forventning til benyttelse af udbuddet af digital selvbetjening i fremtiden. Kvalitativ Analyse af Borgernes Holdninger til, Erfaringer med og Efterspørgsel efter Offentlig Digital Kommunikation. (Alsted Research 2005) 123 Yngre danskere under uddannelse er typisk Ad-hoc-læsere. Med Rikkes familiebaggrund in mente er der dog basis for at tro, at hun udvikler sig mere i retning af Pragmatiker hvad angår holdningen til nyheder og deres betydning for den enkelte. Om hun vil læse dem i en avis på langt sigt er ikke sikkert. Avis Tid. Kampagnedokumentation fra Danske Dagblades Forening. Emne: Personasrapport Version: 1.0 Kunde: Den Digitale Taskforce Dato: 4. januar 2007 Konsulenter: Nanna Engberg Side 75 af 77

76 13.7. Borger/samfund Rikkes far er embedsmand og det præger hendes opfattelse af, hvordan man er en ordentlig borger. Hun deler for så vidt hans opfattelse af, at samfundet hænger sammen, fordi de fleste opfører sig pænt og gør en indsats for at udvikle og styrke samfundet. Hun kan sagtens blive indigneret og frustreret, når hendes far fortæller om bureaukratiet og det politiske spil, der gør, at man ikke altid kan sige sin mening og gøre det rigtige, og de har ofte hede diskussion om, hvorvidt politikerne gør deres bedste eller ej. Rikke har stor respekt for dem, men så gerne mere idealisme og ideologi som årsag til handlingerne. Emner som hvorvidt det er ok at tillade en vis grad af miljøforurening for at bevare arbejdspladser er noget de kan diskutere længe. Rikke er på de svages og miljøets side. Rikkes kendskab til det offentlige er ganske stort og teknisk, men ikke så nyttigt i det daglige og praktiske. Hun kender en del til faderens job og dermed til spillet bag kulisserne inde på Christiansborg. Men hvorledes instanser, styrelser, regioner, kommuner mv. hænger sammen, og hvor man skal henvende sig med forskellige problemstillinger, kan hun godt være i tvivl om. Det er dog mere et udslag af hendes alder, da hun endnu ikke har været i kontakt med en særlig stor del af det offentlige og derfor ikke kender alle instansers virkeområder. Hun har respekt for det offentlige system og er autoritetstro overfor myndighedspersoner og medarbejdere i offentlige instanser som udgangspunkt tror hun på, at de ved hvad de laver. Sidste sommer skulle hun af sted med Gry og Miriam til Nice og besøge noget af Grys familie. Hun skulle have nyt pas, og var på paskontoret på politistationen i Birkerød for at få det. Lige umiddelbart var hun ikke sikker på, hvor man egentlig får et pas henne, men hendes far sendte hende af sted til politistationen Arbejde Rikke har ikke noget arbejde der er ikke tid, og hendes forældre mener heller ikke, der er en god idé ved siden af 3.g. Hun møder typisk 8-15 og er om aftenen i karate-klubben 3 gange om ugen og hver lørdag eller søndag med børneholdet. Lektier laver hun lige efter skole eller sent om aftenen når hun ikke lige er ude med veninderne IT-udstyr på studiet Gymnasiet har en maskinstue med stationære computere, men ofte tager Rikke sin egen bærbare med IT-udstyr hjemme Bærbar pc af nyere dato Hurtig ADSL-forbindelse Fælles s/h laserprinter Nyere mobiltelefon i smart design og med kamera Brug af Internet og IT, hjemme Rikke anvender internet til at planlægge og bestille rejser i forbindelse med klubben. Regnskabet fører hun i et regneark. Google er den foretrukne hjælp til at finde information det være sig om rejsedestinationen eller Emne: Personasrapport Version: 1.0 Kunde: Den Digitale Taskforce Dato: 4. januar 2007 Konsulenter: Nanna Engberg Side 76 af 77

77 praktiske forhold. Billetterne booker hun konsekvent via nettet, men betaling foregår med et kort hun har fra Klubben. Fordi hun ofte er væk hjemmefra, foretrækker hun at have sin som web-mail, og hun synes blogging er et fedt koncept det er nemt og den er altid tilgængelig for editering, uanset hvor hun er. Rikke kan lide at fortælle om karaten og det hun oplever, og hun får mange gode kommentarer på den. Mange af sine bookmarks har hun som links i sin blog, og hun er omhyggelig med at holde dem opdateret. E-handel er fantastisk, synes hun, hun har lige fået sit Dankort og har allerede handlet på nettet et par gange, mest bøger men også lidt udstyr på Hun har også fået netbank, men hun har ikke rigtig brugt det så meget andet end indbetaling af klubkontingent. Til opgaver især i samfundsfag har hun også fundet god brug af Google, men hun er meget opmærksom på at være kildekritisk efter at have fået en rigtig dårlig karakter for en opgave, hvor hun ikke havde kontrolleret kilderne. Hun chatter med veninderne over instant messaging. Gymnasiet har et website, som hun bruger jævnligt til at holde sig orienteret om eksamenstidspunkter, aflysninger af undervisning eller anden information 124. Opgaver skriver hun i Word og printer ud på familiens printer. 124 Internetbrug blandt de De Rutinerede: 97% anvender Internettet til , 95% til informationssøgning, heraf 93% hos det offentlige, 84% anvender netbank, 68% køber varer, 66% indberetter data til det offentlige, 31% anvender det til selvbetjening i offentligt regi, 25% anvender eboks og 13 % bruger IP-telefoni. Kvantitativ Verificering af Kvalitative Brugerprofiler ift. Offentligt Digital Udbud. (Alsted Research 2005) Emne: Personasrapport Version: 1.0 Kunde: Den Digitale Taskforce Dato: 4. januar 2007 Konsulenter: Nanna Engberg Side 77 af 77

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Personas. Horsens på forkant med sundhed

Personas. Horsens på forkant med sundhed Personas Horsens på forkant med sundhed Materiale og metode Baggrundsmateriale Interviews af borgere Feltstudier på hospital og i hjemmeplejen Egne erfaringer (tidligere ansættelser i hjemmeplejen og på

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte gang i diskussionerne om, hvad der betyder noget for jer som par og forældre. Formålet er, at I finder ud af, hvad

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Dette sæt indeholder: 3 identiske sæt prioriteringskort Lidt sticky tack Instruktionen, du sidder med i hånden. Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012. Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012

NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012. Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012 NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012 Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Fordeling af interviews på

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Målgrupper. Af Phuong og Camilla

Målgrupper. Af Phuong og Camilla Målgrupper Af Phuong og Camilla Målgrupper En målgruppe eller et segment, er en gruppe af kunder eller mulige købere, som en virksomhed retter sin markedsføring imod. Det er vigtigt for en virksomhed at

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Skal bleen af så lad den blive på

Skal bleen af så lad den blive på Skal bleen af så lad den blive på Det er en stor ting, når bleen skal af. Det kræver, at barnet er parat, og at du som forældre støtter og roser dit barn. Men hvornår ved du, at dit barn er parat, og hvordan

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 AGENDA 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Resultater 4. Strategiske anbefalinger for segmenter BAGGRUND OG FORMÅL Undersøgelser

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Kasper Kommunikation/it Klasse 1.1 Uno Ekdahl Forår 2010 Roskilde Tekniske Gymnasium

Kasper Kommunikation/it Klasse 1.1 Uno Ekdahl Forår 2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Afsluttende opgave Indledning I denne rapport har jeg valgt at arbejde med Automatisering, det er for det meste noget der foregår på en computer, da den kan det samme som en lommeregner, og meget mere.

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

Julie L, Sofie, Julie B og Stefanie HTX Roskilde 12/03-17 Computerens anatomi Vejleder: Christian 1.7. Forside.

Julie L, Sofie, Julie B og Stefanie HTX Roskilde 12/03-17 Computerens anatomi Vejleder: Christian 1.7. Forside. Forside. 1 Indholdsfortegnelse Indledning S. 2 Kommunikationsplan S. 3 Case S. 4 Diskussion over medieprodukt S. 5 Persona - Anna S. 6 - Rasmus S. 7 - Christoffer S. 8 Indledning I denne opgave har vi

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot bruge

Læs mere

Erfaringer fra Personas miniprojekt 2013 Maj 2013

Erfaringer fra Personas miniprojekt 2013 Maj 2013 Erfaringer fra Personas miniprojekt 2013 Maj 2013 Lene Nielsen lene@itu.dk IT Universitet Center for Personaforskning og -anvendelse Hold masken 24/05/13 2 Hvorfor personas? Fordi vi designer @l mennesker

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup.

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Bemærk! Alle øvelserne beregnes med udgangspunkt i tallene for 2005 (med mindre andet står angivet i selve opgaven)! Øvelse A) MetroXpress og de unge. Hvor mange

Læs mere

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE INDHOLD METODE TRE IKKE-LÆSER -SEGMENTER SEGMENTERNE PROFIL LÆSEADFÆRD BESLUTNINGSPROCES DRIVERS OG BARRIERER SEGMENTERNE FORDELT PÅ REGIONER METODE 1 Fokusgruppe 2 Segmenteringsstudie

Læs mere

ZBC Vordingborg Marcus Rasmussen, Oliver Meldola, Mikkel Nielsen 17/02 2015. The Board Game

ZBC Vordingborg Marcus Rasmussen, Oliver Meldola, Mikkel Nielsen 17/02 2015. The Board Game The Board Game 1 Målgruppe Før vi kom på vores spil, havde vi lidt en ide om hvad det ville komme til at blive. Vi så på spillet Cards against humanity og vores spil ville blive lidt som det, da der vil

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Cases. Sociale relationer og trivsel. Arbejds ark 24

Cases. Sociale relationer og trivsel. Arbejds ark 24 Arbejds ark 24 Cases Øvelse 1 CASE 1: HVORNÅR ER DER TALE OM PSYKISK SYGDOM? Y K I A T R I F O N D E N 15 S B Ø R N E - Peter på 16 år er for halvanden måned siden blevet forladt af sin kæreste gennem

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI KVINDE 32 ÅR KRISTEN-ARMENIER TO BØRN PÅ HHV. 2 OG 4 ÅR UDDANNET REGNSKABSMEDARBEJDER INGEN ARBEJDSERFARING ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1)

Læs mere

Bilag 8. Interview med Simon

Bilag 8. Interview med Simon Interview med Simon 5 10 15 20 25 30 Simon: Det er Simon. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Simon: Hej. Cecilia: Hej. Tak fordi du havde tid til at snakke. Simon: Jamen ingen problem, ingen problem. Cecilia:

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere