SNYK Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SNYK Strategi 2013-2016"

Transkript

1 SNYK Strategi Formålsbeskrivelse 2. Omverdensanalyse 3. SNYKs væsentligste udfordringer 4. Opgaver og overordnede mål 1

2 SNYK Strategi Formålsbeskrivelse SNYK indgår som en af Danmarks genreorganisationer en fireårig rammeaftale med Statens Kunstråds Musikudvalg med indbygget driftstilskud for Dette driftstilskud ydes i henhold til Musiklovens overordnede målsætning om fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet, herunder, bl.a. til aktiviteter, der kan virke til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. (Musiklovens 3 stk. 5) Fælles formål og vision for genreorganisationerne: Formål Genreorganisationerne skal bidrage til at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Dette sker gennem projektvirksomhed, netværksvirksomhed, rådgivning, formidling og tilskudsvirksomhed inden for de rytmiske musikgenrer og den nye kompositionsmusik. Vision Genreorganisationerne skal være netværksbaserede, musikalske og dynamiske kraftcentre, som hver for sig og i fællesskab fremmer et rigt og mangfoldigt musikliv af høj kunstnerisk kvalitet. SNYKs formål og vision Formål SNYK er en selvejende institution under Statens Kunstråds Musikudvalg. SNYKs hovedformål er at fremme den ny kompositionsmusik, den eksperimenterende musik og lydkunst i Danmark og den ny, danske kompositionsmusik, eksperimenterende musik og lydkunst i udlandet. Vision SNYK skaber optimale vilkår for at den ny kompositionsmusik, eksperimenterende musik og lydkunst vedblivende kan opfylde og udvikle sine roller som bærende kulturfaktorer og derigennem styrke dansk kulturliv og dets synlighed i ind- og udland. 2

3 2. Omverdensanalyse I SNYKs omverden er der en stigende interesse for at arbejde inden for den nye kompositionsmusik, den eksperimenterende musik og lydkunst både blandt arrangører samt skabende og udøvende kunstnere. Nye festivaler indenfor SNYKs genreområder ser dagens lys, musikere former nye, dynamiske ensembler, og blandt medier og publikum øges interessen for udfordrende kunst og kultur på tværs af kunstarter. På det digitale område skyder blogs og andre små netmedier op med særlig interesse for den ny, eksperimenterende musik og lydkunst, og streamingtjenester samt den generelle, digitale tilgængelighed giver også den ny, eksperimenterende musik helt nye muligheder for at nå bredere ud. SNYKs genreområder udvikler sig i stadig mere mangfoldig retning. Etablerede genre-søjler som ny kompositionsmusik, eksperimenterende elektronisk musik og improvisationsbaseret musik udvikler sig og ledsages af stadig mere tydelige, nye søjler af lydkunst, af tværkunstnerisk arbejde samt af en bred vifte af musikalske eksperimenter på tværs af genrer og de nævnte søjler. Der er også et øget fokus på det internationale arbejde, hvor der i en bred vifte af lande er et udstrakt samarbejde med det danske musikliv indenfor SNYKs genreområder. Langsigtede udvekslingsprojekter såvel som enkeltstående projekter mellem danske og udenlandske aktører vokser og det internationale ambitionsniveau er højt. Lydkunst som nyetableret genre under SNYKs genreområder I Danmark har lydkunsten i de senere år. Lydkunsten befinder sig som samlebetegnelse for det tværæstetiske arbejde med lyd et sted mellem musik, lyd og den lyd-, installation- og performancebaserede del af samtidskunsten. I Danmark er der bl.a. skabt en uddannelse for lydkunst under Det Kongelige Danske Kunstakademi. DIEM og ToneSpace har også fokus på lydkunsten, Dansk Komponist Forening er begyndt at optage lydkunstnere som medlemmer, og festivaler som f.eks. LAK festivalen, SPOR festivalen og Wundergrund festivalen indoptager naturligt lydkunsten ligesom samtidskunstinitiativer som f.eks. Copenhagen Art Festival gør det. SNYK ser lydkunsten som værende i dynamisk udvikling, og vil i den kommende fire-års periode udvikle særskilte strategier og aktiviteter for at fremme lydkunsten i Danmark og den danske lydkunst i udlandet. 3. SNYKs væsentligste udfordringer I dette landskab af mangfoldig dynamik står SNYK overfor en række hovedudfordringer. For det første skal SNYK mestre kunsten at navigere i mangfoldigheden og bevare helhedsperspektivet. Lydkunsten og de eksperimenterende genrer og genrebruddene nyder i disse år en stor bevågenhed og er genstand for stor interesse. I SNYKs iver efter at nå stadig bredere ud kan en fristelse være i for høj grad at fokusere sine indsatser i disse egne af SNYKs genreområder og således miste helheden af syne. SNYKs fremmeste opgave er at favne hele feltet fra den nye, klassiske kompositionsmusik til undergrundens genreunddragende eksperimenter og skabe synergi i et ligeværdigt arbejde med hele feltet. Se muligheden for at introducere 3

4 undergrundens publikum for Per Nørgård, og DR Symfoniorkesterabonnenterne for spillestedet Mayhem på ydre Nørrebro. Her banker den politiske mangfoldighedskorrekthed på og introducerer en tilhørende udfordring: At navigere i spændet mellem at være evigt inkluderende og afgrænsende i definitionen af hvilke genreområder og aktører SNYK arbejder med og for. Hvor går grænsen? Er der overhovedet nogen? SNYK har af natur været åben for alle og rendyrket det inkluderende mantra, at her er intet udtryk for skævt til at blive budt velkommen. Der er en stor frigørende energi i den indstilling, og samtidig er det vigtigt, at SNYK af og til træder et skridt tilbage og spørger sig selv, om man i sin higen efter at være altfavnende kommer til at blive opsamlingsstation for de hjemløse. For SNYK vedbliver det at være meningsfyldt konstant at være inkluderende i hybridgenrernes hastigt foranderlige underskov men SNYK skal også agere meningsfyldt for aktørerne og være i stand til at agere meningsfyldt i hele spektret af det felt, der samles under hatten med den ny kompositionsmusik, eksperimenterende musik og lydkunst. Det leder til den anden hovedudfordring: Hvordan fremmer SNYK sine genreområder bedst muligt, og hvordan får SNYK den optimale effekt ud af sit arbejde? Som genreorganisation skal SNYK balancere mellem at arbejde med projektvirksomhed, formidling, netværksvirksomhed, rådgivning og tilskudsvirksomhed. I denne portefølje af opgaver ligger der en umiddelbar modsætning på lur mellem at være egenproducerende projektiværksætter på den ene side og være en altfavnende, servicerende instans for miljøet på den anden med viften af formidling, netværksvirksomhed, rådgivning og tilskudsvirksomhed. Det er en hovedopgave for SNYK så vidt muligt at opløse denne modsætning og konstant være sig dens potentielle udfordringer bevidst, både i sin egen selvforståelse og i sin kommunikation af, hvilke opgaver SNYK løser og hvordan. SNYK er af den faste overbevisning, at netop mangfoldigheden af opgaver skaber størst mulig synergi og grobund for de bedst mulige effektmål til fremme af SNYKs genreområder. I det arbejde er udfordringen at bevare helhedsperspektivet og vedblive at favne hele spektret af opgaver. Hvor det i genremæssig forstand kan være en fare at fokusere på meget på de udtryk, der til enhver tid nyder størst bevågenhed, er det i opgavemæssig forstand en fare for SNYK at fokusere så meget på sine egne projekter på en for selvforherligende, ekskluderende måde, at SNYK med den oprigtige intention om at bygge fyrtårne for miljøet i samme hug agerer fyrbøder i det ikke-intenderede fravalg af at understøtte andre aktørers initiativer. Wundergrund festivalen er SNYKs fremmeste eksempel på denne udfordring. Festivalplatformen er et fantastisk fyrtårnsinstrument, der har komplementært potentiale til at kunne rumme arbejdet både med projektvirksomhed, formidling, netværksvirksomhed og rådgivning, til at kunne være et skarpt profileret egenproduceret projekt, der samtidig favner og skaber synergi for miljøet. Men i sin natur rummer en festival modsætningen mellem det ekskluderende og det inkluderende. Der er ikke plads til alle. Sat på spidsen skal SNYK mestre den dobbelte opgave med den ene hånd venligt at afvise Musiker X ved Wundergrunds havelåge for øjeblikket efter autentisk at kunne spørge med den anden og hvad kan SNYK så gøre for dig? De brudflader udryddes aldrig fuldstændigt, og for SNYK er der en stor etisk fordring i at kunne arbejde med dem på en så konstruktiv måde som muligt. At arbejde partnerskabsbaseret og netværksorienteret med Wundergrund og SNYKs øvrige projekter er vigtige arbejdsmetoder for at løse denne udfordring. Tydelig formidling af budskabet om at for SNYK 4

5 indeholder projektvirksomheden store synergetiske muligheder, som overordnet set fremmer SNYKs genreområder og som kan danne basis for formidling af miljøet som helhed er en anden. Og dertil veludviklede metoder til at arbejde for SNYKs aktørers fremme også udenfor projektvirksomhedens cirkler. 5

6 4. Strategi og overordnede mål Opgaver og overordnede mål SNYK arbejder fra med følgende opgaver og overordnede mål indenfor ny kompositionsmusik, eksperimenterende musik og lydkunst såvel som på tværs af genrer og i mødet med andre kunstarter Opgave Projektvirksomhed Netværksvirksomhed Rådgivning Formidling Tilskudsvirksomhed Resultatmål SNYK styrker arrangørplatformene i Danmark SNYK giver skabere og udøvere optimale muligheder og rammer for at udvikle og præsentere nyskabende, kunstneriske frembringelser af højeste kvalitet i ind- og udland SNYK styrker det dynamiske, langsigtede internationale udvekslingsarbejde SNYK faciliterer og fremmer partnerskabsbaseret, synergifrembringende projektvirksomhed SNYK styrker sammenhængskraften blandt aktører i dansk musikliv og skaber rammer for synergi og øget aktivitet mellem disse og internationale aktører SNYK styrker det forskningsbaserede og målrettede arbejde med publikumsudvikling i dansk musikliv SNYK fremmer udøvere, ensembler, komponister og lydkunstneres aktivitetsfremmende karriereudvikling i ind- og udland SNYK fremmer udviklingen af nystartede initiativer i Danmark SNYK når et endnu bredere og større publikum i Danmark og øger synligheden i det samlede medielandskab i ind- og udland SNYK styrker det landsdækkende og internationalt orienterede strategiske kommunikationsarbejde med vedkommende formidling på højeste journalistiske niveau SNYK udnytter den digitale kulturs muligheder optimalt SNYK fremmer diversitet og fornyelse i det danske musiklivsinternationale koncertaktiviteter i ind- og udland Projektvirksomhed SNYK projektvirksomhed udfolder sig i en dynamisk vekselvirkning mellem det egenproducerede og det partnerskabsbaserede. Med et inkluderende helhedsperspektiv vil SNYK på egne projektplatforme såvel som i sin øvrige projektvirksomhed fremme SNYKs genreområder i mødet med andre genrer og kunstarter i et udstrakt samarbejde med øvrige aktører i ind- og udland, herunder de øvrige genreorganisationer. Helhedsperspektivet udfolder sig også ved at projektvirksomheden indeholder formidling, netværksvirksomhed og rådgivning. Således vil SNYK kontinuerligt søge at skabe mest mulig synergi mellem sine respektive opgaver. 6

7 Wundergrund festivalen en helårlig platform i København Wundergrund festivalen blev stiftet i 2006 i et samarbejde mellem Københavns Musikudvalg og SNYK som en festival for ny, eksperimenterende musik på tværs af genrer og i mødet med andre kunstarter. I efteråret 2012 præsenteredes den syvende Wundergrund festival, som i løbet af denne syv årige periode har udviklet sig med stadig øgende publikumstal til Københavns internationale festival for den nyeste, eksperimenterende musik på tværs af genrer. Danske og udenlandske musikere og komponister mødes i København og skaber nye koncertformer, Wundergrund er med i et europæisk netværk af festivaler og yder sammen med andre festivaler som Copenhagen Jazz Festival, STRØM, Distortion og Stella Polaris et vigtigt bidrag til at udvikle Københavns musikliv og sætte byen på landkortet som et innovativt, europæisk center for musik i alle afskygninger. Med Wundergrund som platform vil SNYK også bygge bro til øvrige opgaver som formidling, netværksvirksomhed og rådgivning og arbejde for at Wundergrund bliver til en helårlig platform hvor vekselvirkningen mellem den koncentrerede ti-dages festivalperiode og de afledte effekter gennem hele året til bedste for SNYKs interessenter og publikum bliver så dynamisk som mulig. En af de stærkeste og mest alsidige musikalske oplevelser, jeg har haft længe, var Wundergrunds åbningskoncert fredag på Glyptoteket. Det, der gjorde koncerten til en særligt gribende oplevelse, var måden, de musikalske genrer gled over i hinanden på. Aftenen var én vital klanglig totaloplevelse med den blotte overskrift musik. Hvor mange mærkede egentlig, at nu bevæger vi os fra én tonemæssig genre til en anden? Christine Christiansen, Jyllandsposten den 31. oktober Wundergrunds særkende i det københavnske festivallandskab er arbejdet med den nyeste, eksperimenterende musik på tværs af genrer og i mødet med andre kunstarter. Wundergrund skaber nye musikalske møder mellem musikere, komponister og kunstnere fra andre kunstarter, og præsenterer koncerter og events i en stor spændvidde: fra events i det store koncertformat, med etablerede danske og internationale navne på spillesteder som Marmorkirken og DR Koncerthuset til den nye københavnske og europæiske undergrund på tværs af genrer, som med festivalen får en udviklingsplatform, hvor nye konstellationer og formater kan se dagens lys. Wundergrund har i november 2012 indgået en 4-årig samarbejdsaftale med Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg med en tilhørende bevilling på kr pr. år fra Denne aftale kan på bedste vis komplementere den kommende rammeaftale for SNYK med Statens Kunstråds Musikudvalg og begge disse aftaler vil i et langsigtet perspektiv danne grobund for at styrke og udvikle Wundergrund på en række punkter: Wundergrund som aktør hele året rundt I de kommende fire år vil Wundergrund holde fast i sin 10-dages festivalperiodei København fra slutningen af oktober til begyndelsen af november hvert år. Derudover vil Wundergrund under paraplyen Wundergrund on Tour præsentere enkeltstående koncerter, workshops og events i løbet af året i samarbejde med en række aktører og således øge det årlige antal produktioner samt skabe en synlig platform for den nyeste eksperimenterende musik året rundt. 7

8 Wundergrund som partnerskabs og netværksfestival Arbejdet både i selve festivalperioden og i løbet af året finder sted i tæt samarbejde med en række centrale aktører i musik og kulturlivet i øvrigt. Wundergrund har bl.a. haft tætte samarbejdsprojekter med Copenhagen Jazz Festival, ArtFreq, CPH:DOX, Copenhagen Art Festival, JazzDanmark og miljøet omkring Mayhem, regionale partnerskaber med Kulturværftet i Helsingør og Forbrændingen i Albertslund samt samarbejde med undervisningssektoren og Ørestad, Aurehøj og Sankt Annæ Gymnasium. I den kommende fire-års periode vil Wundergrund styrke dette partnerskabssamarbejde i musiklivet og i mødet med andre kunstarter både i festivalperioden såvel som hele året rundt. Wundergrund som helårlig udviklingsplatform i København Wundergrund er en central aktør i det nye, eksperimenterende, københavnske musikliv og i den kommende 4-års periode vil festivalen styrke sin rolle som rådgivnings og udviklingspartner for det nye, eksperimenterende musikliv. I 2012 har Wundergrund f.eks. samarbejdet med den nye Lydkunstfestival LAKfor ung nordisk lydkunst på Sadolinfabrikken på Prags Boulevard som sparrings- og udviklingspartner, og med en helårlig tilstedeværelse i København vil Wundergrund fokusere yderligere på dette arbejde. Wundergrund som en international platform Wundergrund er et centralt led i SNYKs arbejde med at styrke internationale udvekslingprojekter. På den ene side kan SNYK med Wundergrund som platform initiere helt nye koncertprojekter med danske og internationale kunstnere. I udviklingen af langsigtede, internationale partnerskaber vil Wundergrund være en central platform for SNYK, som det f.eks. har været tilfældet i det flerårige samarbejdsprojekt mellem det danske musikliv og Huddersfield Contemporary Music Festival i England. Wundergrund har udviklet en række co-produktioner med den engelske festival og SNYK har kunne udvikle dette parallelt med at være netværksudvikler mellem Huddersfield festivalen og det øvrige danske musikliv. Wundergrund har også siden 2009 været en del af det europæiske festival NICAF Network of International Curators and Festivals, som tæller i alt 11 europæiske festivaler, heriblandt SPOR og Wundergrund festivalerne fra Danmark. Gennem dette netværk har Wundergrund mulighed for at samarbejde om produktioner med danske og udenlandske musikere og komponister som præsenteres både i København og på andre europæiske festivaler. Dette samarbejde styrker festivalen i København og er samtidig en udviklingsmulighed for danske musikere og komponister, som Wundergrund ønsker at styrke på festivalen i København i de kommende fire år. Derudover vil Wundergrund facilitere vidensdeling af netværkets arbejde i det danske musikliv. Wundergrund sidder i NICAFs styregruppe og vil i februar 2013 indsende netværkets første samlede ansøgning til Kulturkontakt Nord om 1-årig netværksstøtte. Bevilges denne, vil NICAF i løbet af 2013 og 2014 iværksætte en række workshops og udviklingsaktiviteter,der leder til nye produktioner, samtidig som året vil bruges på at udvikle et projekt til en ansøgning til EU i 2014 om to-årig projektstøtte under EUs kommende kulturprogram Creative Europe

9 Det Flyvende Spillested en landsdækkende arrangør SNYK startede sit arbejde med det Flyvende Spillested i 2011 som et projekt, der i samarbejde med lokale aktører over hele Danmark præsenterer ny, eksperimenterende musik og lydkunst gennem op til 15 koncerter om året. I den kommende 4-års videre med at udvikle dynamisk vekselvirkning egenproducerede og det med en række forskellige formål: Festivalen prøver mere end nogen anden at bygge bro mellem gamle og nye musikere, traditioner og miljøer, hvilket afspejler sig direkte i programmet, der rummer alt fra jazz, over atonal partiturmusik til kunsttechno. - Lasse Posborg Michelsen, regnsky.dk den 29. oktober 2012 periode vil SNYK arbejde Det Flyvende Spillested i i mellem det partnerskabsbaserede Arrangørudvikling. SNYK udvikler under Det Flyvende Spillested en række partnerskaber med koncertarrangører over hele landet med fokus på SNYKs genreområder. Partnerskaberne tæller såvel nystartede og veletablerede ildsjæle-organiserede koncertforeninger som teatre og spillesteder. Publikumsudvikling. Projektet arbejder med at nå nye målgrupper til og øge synligheden for SNYKs genreområder. Fremme af skabere og udøveres turnémuligheder i Danmark. Gennem det Flyvende Spillested kan SNYK facilitere rammer for udvikling og præsentation af nyskabende projekter og udvikle det netværksskabende arbejde i samarbejde med aktører inden for SNYKs genreområder. Partnerskabsbaseret projektvirksomhed i Danmark SNYK har i de senere år udviklet en række nye partnerskabsbaserede projekter i Danmark, som har udvidet arrangørkredsen for ny, eksperimenterende musik og lydkunst, og sat denne ind i stadig nye sammenhænge. Dette gælder for eksempel samarbejde med Copenhagen Art Festival i efteråret 2012 omkring udstillingen Listen to Your City: A Tower Full of Sounds i Sydtårnet på Knippelsbro i København, med over besøgende fra august til november Aarhus Festuge i 2011 omkring præsentation af improviserende, eksperimenterende jazz Den Frie Udstillingsbygning i foråret 2012 omkring en lydkunst- og performancefestival Kulturværftet i Helsingør omkring Click-festivalen i foråret 2012 CPH:PIX filmfestivalen omkring audio-visual live events i foråret 2012 Muséet for Samtidskunst i Roskilde omkring deres performance festival ACTs i juni 2011 og 2012 med en række festivaler og ensembler i hele Danmark inden for den nye, eksperimenterende musiks egne rækker 9

10 Denne partnerskabsbaserede form for projektvirksomhed skaber synergi i det danske musikliv på tværs af genrer og i mødet med andre kunstarter og er med til at den ny, eksperimenterende musik og lydkunst opleves på linie med andre genrer og kunstarter af et stadigt større antal mennesker. I den kommende fire-års periode vil SNYK videreudvikle dette partnerskabsbaserede arbejde og udvide partnerskabskreds- og arrangørkredsen yderligere, f.eks. i samarbejde med Metropolis festivalen i København omkring nyskabende projekter i det offentlige rum, ligesom SNYK vil styrke eksisterende partnerskaber med CPH:PIX med et særligt fokus på udviklingen af nye audiovisuelle formater. Internationale udvekslingsprojekter I arbejdet med at styrke internationaliseringen af dansk musikliv har SNYK de senere år dels arbejdet med enkeltstående projekter med en række internationale festivaler og øvrige aktører som Ultraschall festivalen i Berlin, og dels faciliteret og indgået i en række langsigtede samarbejdsprojekter med aktører i ind- og udland, som f.eks. det tre-årige samarbejde mellem Huddersfield Contemporary Music Festival i England og en række danske aktører. SNYK vil de kommende år videreudvikle det internationale arbejde i ind- og udland med det partnerskabsbaserede virke som primær arbejdsform. Dels vil Wundergrund som platform indgå i arbejdet og dels vil SNYK arbejde netværksbaseret og opsøgende med at udvide partnerskabskredsen. SNYK vil optimere sit opsøgende arbejde med at indgå samarbejde med internationale festivaler og øvrige aktørers fokus på den danske musik, ligesom SNYK vil arbejde opsøgende med at initiere nye langsigtede udvekslingsprojekter. Udover en række indsatsområder i Europa med Tyskland, Storbritannien og Norden som de primære, er der de senere år vokset mange initiativer op i New York og Kina, ligesom Det Danske Kulturinstitut i Brasilien efter rådgivende dialog med SNYK netop i efteråret 2012 har igangsat et pilotprojekt med fokus på SNYKs genreområder. SNYK vil følge dette arbejde tæt med det mål for øje at udviklede langsigtede indsatser. Derudover har SNYK i efteråret 2012 haft en dialog med CKU Center for Kultur og Udvikling omkring igangsættelsen af et pilotprojekt i Danmark 2013, hvor en række danske udøvere og uddannelsesinstitutioner får muligheden for at samarbejde med komponister fra de udviklingslande, der hører under CKUs fokusområder. Dette arbejde er starten på et langsigtet arbejde med at undersøge, på hvilken måde det inden for SNYKs genreområder er mest meningsfyldt at samarbejde med udviklingslandene. SNYK vil samarbejde med tre af CKUs instanser: Images Festivalen, Ungdomsprogrammet og kunstpuljen og vil i løbet af de næste fire års arbejde for at udvikle ligeværdige partnerskaber med aktører i udviklingslandene. I begyndelsen vil projekterne finde sted i Danmark, for herigennem at opsamle erfaring og med det som afsæt afsøge muligheden for at udvikle projekter også i udvalgte udviklingslande. Med Kultur- og Udviklingsministeriernes netop offentliggjorte arbejde med en ny kulturstrategi på området vil SNYK og CKU udvikle samarbejdet indenfor rammerne af denne strategi. Fælles for disse initiativer er, at SNYK i dette arbejde vil optimere vidensdeling, inddrage SNYKs aktører, initiere projekter og partnerskaber for og med SNYKs omverden samt løfte og styrke andre aktørers virke. 10

11 Samarbejde med de øvrige genreorganisationer En specifik gren af den partnerskabsbaserede projektvirksomhed vedrører samarbejdet med de øvrige genreorganisationer. SNYK vil de kommende år styrke dette samarbejde og lade det konkrete projektarbejde danne grundlag for en udvikling af det overordnede strategiske samarbejde med det formål at optimere musikkens fremme på tværs af genrer i kombination med at udnytte synergieffekten mellem de selvejende institutioner, der hver især er tæt på sine musikalske miljøer. SNYK vil i løbet af 2013 gå i dialog med de øvrige genreorganisationer med henblik på at undersøge på hvilken måde dette arbejde kan udvikles inden for de givne økonomiske rammer. Formidling SNYK - et kraftcenter for strategisk kommunikation og formidling SNYK har indenfor Rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg udviklet arbejdet med egenproducerede, korte nyheder om koncerter og øvrig aktivitet inden for SNYKs genreområder i Danmark og den ditto danske i udlandet til SNYKs egne hjemmesider og sociale medieplatforme. Endvidere har SNYK udsendt nyhedsbreve og arbejdet med den digitale koncertkalender, som SNYK redigerer i et samarbejde med webtidsskriftet Seismograf.org I den kommende 4-års periode vil SNYK implementere to nye fokusområder inden for arbejdet med formidling og parallelt hermed optimere den brede nyhedsformidling yderligere. SNYK vil udvikle en formidlingsplatform for partnerskabsbaseret strategisk kommunikation og den digitale formidlingsplatform SNYKRadio. Partnerskabsbaseret, strategisk kommunikation I arbejdet med Wundergrund Festivalen har SNYK bevidst satset på ekstensivt og målrettet PR og kommunikationsarbejde. Siden 2008 har en freelance redaktør og pressemedarbejder ivaretaget Wundergrunds strategiske kommunikation, lavet opsøgende arbejde over for øvrige medier. Dette arbejde har været medvirkende til at skabe en stærk synlighed i medierne og deraf fremmet SNYKs genreområder og øget publikumstallet. I løbet af 2013 vil SNYK afsøge mulighederne for i løbet af den kommende 4-års periode at, så SNYK kan arbejde med denne form for kommunikation på helårlig basos i løbet af hele året indenfor de givne økonomiske rammer. SNYK ønsker at udvikle en strategisk kommunikationsplatform med opsøgende, netværksbaseret arbejde over for danske og udenlandske medier. SNYK ønsker at være strategisk kommunikationspartner på udvalgte danske festivaler og løse strategiske kommunikationsopgaver for andre danske aktører i forbindelse med særlige indsatser. Mulighederne for dette vil afdækkes i løbet af 2013 med henblik på mulig implementering indenfor de givne økonomise rammer. Denne strategiske kommunikationsplatform ønsker SNYK også at benytte til SNYKs egenproducerede og partnerskabsbaserede projekter. 11

12 SNYK ønkser at producere pressemateriale, lave opfølgende pressearbejde, tilbyde et newsroom på SNYKs hjemmeside med diverse pressemateriale og arbejde aktivt for at etablere mediepartnerskaber omkring formidlingen af SNYKs genreområder, herunder specifikke mediepartnerskaber for specifikke projekter. SNYK vil afsøge udviklingen af denne strategiske kommunikationsplatform i sit netværks- og rådgivningsarbejde ved at arrangere vidensdelende workshops og seminarer med fokus på strategisk formidling for SNYKs aktører, samt ved at lade kommunikation indgå som et naturligt felt i det løbende rådgivningsarbejde i øvrigt. SNYK ønsker at udvikle et særligt arbejde for international, engelsksproget, strategisk kommunikation. SNYK vil optimere sit formidlingsarbejde i forhold til SNYKs interessenter og omverden i Danmark. I den indeværende 4-års periode har SNYK fokuseret effektivt på korte, neutrale historier og nyheder om så mange koncerter og begivenheder som muligt i Danmark. Denne kvantitative arbejdsform har øget synligheden på feltet, og i den kommende fire-års periode vil SNYK i sin strategiske kommunikationsplan optimere dette og parallelt hermed udvikle en mere vinklet nyhedsformidling med fokus på autentiske, begejstrede fokus-historier om begivenheder og aktører inden for SNYKs genreområder. Dette arbejde vil formidles på SNYKs egne digitale medieplatforme og i det opsøgende arbejde over for den øvrige medieverden. Endvidere vil SNYK i den kommende 4-års periode arbejde for at udvikle en paraply-organiseret bevidsthed om og udvikling af nyhedsproduktionen i det samlede miljø for ny, eksperimenterende musik og lydkunst. En række aktører i miljøet producerer i dag sine egne nyheder om det samme stof, og SNYK vil gennem brugerundersøgelser og i samarbejde med brugere og aktører undersøge på hvilken måde dette nyhedsarbejde kunne optimeres. SNYK vil på baggrund af dette udvikle strategier for hvilke nye metoder der kunne tages i anvendelse, med sigte på at optimere SNYKs arbejde med at fremme SNYKs genreområder og overordnet set få skabt mest mulig synergi. Nye Lyde i Gymnasiet En særlig indsats gælder formidlingsarbejdet overfor Gymnasieskolen. SNYK ser dette felt som det vigtigste strategiske indsatsområde på Børn- og Ungefeltet for SNYK selv. En række aktører som f.eks. Levende Musik i Skolen (LMS) og Dansk Komponist Forening arbejder aktivt indenfor Folkeskoleområdet og dette arbejde vil SNYK formidle så effektivt som muligt. Derudover vil SNYK selv arbejde aktivt for at fremme kendskabet til SNYKs genreområder i Gymnasieskolen gennem rådgivning og formidling målrettet selve musikundervisningen i gymnasiet samt gennem netværks- og projektsamarbejde. Til dette formål har SNYK i 2012 udviklet projektet Nye Lyde i Gymnasiet. Nye Lyde er på den ene side et undervisningssite henvendt til musiklærerne i gymnasiet. På projektets side på snyk.dk findes undervisningsmateriale med udgangspunktet i en række danske komponister og lydkunstneres virke. Materialet er skræddersyet til undervisningen med undervisningsforløb, lytte og nodeeksempler m.v. På den anden side er Nye Lyde i Gymnasiet et projekt der skal øge synligheden af SNYKs genreområder blandt den unge generation. 12

13 Projektet vil de kommende år udvikles til at præsentere flere komponisters virke, ligesom danske musikere vil inviteres til at lave live- og workshopbaserede projekter i Gymnasieskolen med udgangspunkt i undervisningsmaterialet. SNYKRadio - et netmedie, der går forrest i udnyttelsen af den digitale kulturs muligheder Den stigende digitalisering af medielandskabet har ført til en mere fragmenteret mediesituation, hvor opkomsten af nye små netmedier blomstrer side om side med de store mediehuses udvikling. Medieforbruget er ligeledes i stigende grad fragmenteret og brugerne udviser en stor vilje og nysgerrig til at søge mod de medier, store som små, der har det indholdsudbud de søger, snarere end at vente på at det indhold dukker op i medier, man som bruger traditionelt har opsøgt. På musik- og radiofronten er digitaliseringen af musikforbruget i eksplosiv vækst. Med streamingtjenester som Spotify, Wimp og bibliotekernes BibZoom er også den ny, eksperimenterende musik og lydkunst mere tilgængelig end nogensinde før. Og på radiofronten ser man, at forbruget af den digitale radiolytning via streaming og podcasts stiger forholdsmæssigt meget i forhold til forbruget på FM. I Danmark viser den netop indgåede nye medieaftale, at der kulturpolitisk er et centralt fokus på at udbygge digitaliseringen af radiomediet, herunder en hensigtserklæring om at slukke for FM-båndet i Og i de igangværende forhandlinger om et nyt mediestøtteforlig er et af hovedpunkterne til forhandling et politisk ønske om i fremtiden at kunne yde mediestøtte til nye, små netmedier. På denne baggrund vil SNYK udvikle streaming og podcast-projektet SNYKRadio, der både vil fungere som platform for egenproduceret, digital podcasting og streaming om ny kompositionsmusik, eksperimenterende musik og lydkunst såvel som på tværs af genrer og i mødet med andre kunstarter, og være en platform for at samle og udbrede kendskabet til andre aktørers digitale fokus på musik. SNYK har i 2012 med 1-årige udviklingsmidler fra og i samarbejde med Dansk Komponist Forening og DJBFA indrettet et radiostudie på Gråbrødretorv, hvorfra SNYKRadio i 2012 har produceret en række programmer og indslag i en udviklingsfase af projektet. Ligeledes har SNYKRadio arrangeret workshops for SNYKs, DKFs og DJBFAs brugere og interessenter i brug af radiostudiet til digital formidling af lyd. Studiet vil fremover vil fungere både som studie for SNYKRadios egenproduktioner og som et studie, man som bruger af SNYK, DKF eller DJBFA vil kunne booke til sine egne aktiviteter. SNYKRadio har i slutningen af november 2012 lanceret sin egen hjemmeside den 27. november, som et podcast og lyttesite. Her vil man kunne lytte til SNYKRadios egenproducerede indslag og finde information om og links til andres digitale initiativer inden for SNYKs genreområder. Det overordnede mål med SNYKRadio er at udbyde digital, auditiv formidling af SNYKs genreområder på højeste, radiojournalistiske niveau og arbejde med at udnytte den digitale kulturs muligheder til at udbrede kendskabet til denne musik og til at lade SNYKRadio være en platform, der også eksperimenterer med selve radioformen og radioformidlingen af musikken. Radiomediets distributionskanal er ikke længere FM, men podcasting og streaming. 13

14 SNYKRadio vil dække det danske musiklivs aktiviteter i ind- og udland, producere indslag med tidløst interessante musikere, komponister, branchefolk, rendyrke en moderne, eksperimenterende montageform til at formidle den ny, eksperimenterende musik og lydkunst og producere mixtapes med musikpersonligheders inspirationskilder. SNYKradio ønsker også at afsøge mulighederne for at udvikle sig til at bestille og producere deciderede kunstværker skabt til radiomediet. Denne genre har en lang historie i det 20. århundredes Europa som en smeltedigel for tværkunstneriske frembringelser, hvor radioen som medie skaber grobund for disse tværkunstneriske værker. Samuel Beckett, Gertrude Stein, John Cage og videokunstnere som Bill Viola er eksempler på kunstnere, der har skabt nogle af sine mest banebrydende værker netop for radiomediet. Denne tradition har i mindre grad været aktiv i Danmark, og SNYK vil afsøge muligheden for at udvikle en strategi for at aktivere dette virke blandt danske kunstnere på tværs af genrer og kunstarter for radioen i det nye digitale medielandskab. SNYKRadio vil også være en platform for at formidle den ny, eksperimenterende musik og lydkunst i mødet med andre genrer og kunstarter. I denne sammenhæng er det værd at bemærke, at Wundergrund festivalen som festivalplatform har vist sig at tiltrække et stigende og meget bredt sammensat publikum, bl.a. på grund af festivalens evne til at præsentere musikken på tværs af genrer og i mødet med andre kunstarter, at nyde stor mediebevågenhed samt at være en attraktiv platform for musikere og kunstnere, der gerne vil udforske nye udtryksmuligheder. Det er SNYKRadios mål at udvikle sig til at være den digitale kulturs svar på festivalkulturens Wundergrund platform med formidling af den nyeste, eksperimenterende musik og lydkunst på tværs af genrer som mål. Gennem en mangfoldighed af perspektiver på hvad ny, eksperimenterende musik på tværs af genrer kan være, vil SNYKRadio tiltrække et bredt segment af lyttere og kunstnere og dermed kunne udnytte den digitale kulturs muligheder til at fremme SNYKs genreområder optimalt. I perioden vil SNYKRadio have som overordnet mål at udvikle sig til at blive et førende, lille netmedie i Danmark for digital radio om og med den ny kompositionsmusik, eksperimenterende musik og lydkunst. SNYKRadio har fra marts 2012 til november 2012 haft lyttere i en udviklingsfase af projektet. Lyttertallet er steget ekponentielt fra måned til måned, og alene i november måned har SNYKRadio haft over 700 lyttere, hvilket på årsbasis ville give lyttere. Dette uden hjemmeside og uden anden markedsføring end Soundcloud, Facebook og nyhedsbreve. I de kommende år vil SNYKRadio gå ind i sin anden fase med egen hjemmeside og udvikle aktive markedsføringsstrategier på basis af denne hjemmeside og det fysiske miljø omkring studiet på Gråbrødretorv. På den baggrund er det SNYKRadios ambition i løbet af den kommende fire års periode at nå et lyttertal på lyttere om året. SNYKRadio vil bruge sin platform til at udbrede kendskabet til andre aktørers arbejde med auditiv, digital formidling. Ligeledes vil SNYKRadio udvikle sig til at blive et levende partnerskabs- og netværksbaseret miljø for arbejdet med digital formidling af SNYKs genreområder i Danmark, herunder afsøge mulighederne for at producere programmer til større medier som DR og Radio24syv. 14

15 SNYKRadio vil iværksætte en række initiativer som f.eks. seminarer, diskussioner, artisttalks. SNYKRadio vil indgå i SNYKs portefølje af indsatsområder og støtte op om projektvirksomhed, netværksvirksomhed og rådgivningsvirksomhed hvor det er formålstjenligt. SNYKradio vil samarbejde med andre aktører som f.eks. biblioteker, koncertarrangører, ensembler og derigennem medvirke til at styrke den digitale kulturs offentlighed indenfor SNYKs genreområder og derigennem nå nye lyttere og publikumsgrupper til feltets samlede aktiviteter, hvadenten de er digitale eller udfolder sig i den fysiske verden. Netværksvirksomhed Styrket sammenhængskraft i dansk musikliv SNYKs netværksvirksomhed vil følge en bottom-up strategi: SNYK vil lade sit arbejde udspringe af konkrete behov og ud af konkrete initiativer snarere end forsøge at konstruere netværk for netværkenes egen skyld. SNYK vil med Sigmunds Freuds begreb bedrive netværksvirksomhed ud fra den såkaldte svævende opmærksomhed: Uden at låse sig selv fast i fast definerede netværk med et afgrænset antal interessenter, vil SNYK bruge netværksvirksomheden til at svæve opsøgende over vandene i SNYKs genreområder såvel som på tværs af genrer og i mødet med andre kunstarter for derigennem hele tiden at kunne opfange og medvirke til at styrke interessenters initiativer og ønsker. De frie iværksættere, vækstlagenes ildsjæle, professionelle aktører vil SNYK herigennem have fokus på at kunne facilitere så effektivt som muligt og hele tiden være istand til at skabe synergier i SNYKs omverden og være en platform gennem hvilken nye partnerskaber udenfor SNYK kan opstå og udvikle sig til fremme af SNYKs genreområder. SNYK vil agere landsdækkende og i internationale partnerskaber, og har derudover disse eksempler på konkrete tiltag: Styrket samarbejde i Aarhus Musikmiljøet i Aarhus indenfor SNYKs genreområder er i disse år inde i en hastig udvikling. Mange aktører etablerer koncert- og aktivitetsplatforme, miljøet på Godsbanen skaber synergi mellem genrer og kunstarter og med det musikpolitiske arbejde i Musiktænketanken parallelt med hele udviklingen af RETHINK Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017 er der de kommende fire år et stærkt fokus på udviklingen af hele kulturlivet i Aarhus, herunder musiklivet under SNYKs genreområder. I denne sammenhæng vil SNYK fra i et netværkssamarbejde med aktører i musiklivet i Aarhus etablere en netværksplatform fra hvilken SNYK kan arbejde for at skabe øget sammenhængskraft og synergi i musikmiljøet i Aarhus og for i størst mulig grad at få involveret miljøet for ny, eksperimenterende musik i udviklingen af RETHINK Aarhus Europæisk Kulturhovedstads arbejde både i de vigtige udviklingsår fra og i selve kulturhovedstadsåret i 2017, herunder i det kunstneriske udviklingsarbejde på tværs af genrer og i mødet med andre kunstarter. Dette arbejde spænder mellem det overordnede strategiske og musikpolitiske arbejde, og udvikling af det lavpraktiske arbejde med fundraising, koncertafvikling og organisationsudvikling. En særskilt indsats vil blive gjort for at afsøge muligheden for at en netværksmæssig samling af de forskellige aktører i Aarhus 15

16 musikmiljø indenfor SNYKs genreområder vil kunne føre til forbedrede driftsmæssige vilkår for disse, uden at de enkeltes selvejende institutionelle frihed og tilhørende iværksætterånd sættes over styr. SNYKs internationale netværk i en vekselvirkning mellem Wundergrund og SNYK indsatser Som beskrevet ovenfor er Wundergrund festivalen en del af det europæiske festivalværk NICAF Network of International Curators and Festivals, hvor Wundergrund sidder i styregruppen. Netværket består af 11 europæiske festivaler og har til formål at afsøge mulighederne for at lave co-produktioner, workshops og kunstnerisk udvikling på tværs af landegrænserne. Dette profiterer både Wundergrund og SNYK af. Gennem Wundergrund har SNYK en produktionsplatform der gør det muligt at gennemføre konkrete udvekslingsprojekter med ledende internationale aktører. Endvidere åbner netværket for nogle samarbejdsmuligheder i SNYK regi, der kommer det danske musikmiljø som helhed til gode. For eksempel har SNYK i 2012 inviteret en af netværkets kuratorer til at kuratere en lydkunstudstilling og performancefestival på Den Frie Udstillingsbygning, der involverede en række danske aktører og var med til at fremme lydkunsten i Danmark. Udover at skabe mest mulig synergi mellem Wundergrunds internationale netværk og SNYKs indsatser overfor sin omverdens aktører, vil SNYK også svæve over vandene blandt SNYKs aktører og udvikle internationale, partnerskabsbaserede netværksindsatser løbende. Netværkssamarbejde med de øvrige genreorganisationer I løbet af den kommende 4-årsperiode vil SNYK styrke samarbejdet med ROSA, JazzDanmark og World Music Denmark. Genreorganisationerne har en erklæret hensigt om i perioden at afvikle minimum ét årligt fælles strategiseminar hvor organisationerne mødes for at drøfte fælles dagsordener og interesser, mulige samarbejdsflader og andre emner der kan være medvirkende til styrket samarbejde på tværs af genrerne. Det første møde afholdes i foråret 2013, hvor genreorganisationerne i fællesskab planlægger et første strategimøde. Netværk for publikumsudvikling Publikumsudvikling som særligt begrebsområde har med inspiration særlig fra Storbritannien nydt stigende opmærksomhed i Danmark de seneste år. Gennem et forskningsbaseret fokus på at nå nye publikumsgrupper, styrke eksisterende, inddrage publikum i den kunstneriske proces og udvikle socialt baserede kunstneriske projekter, har arbejdet med publikumsudvikling ført til mange positive resultater. SNYK stiftede i 2008 et skandinavisk netværk for publikumsudvikling i samarbejde med de landsdækkende organisationer Ny Musikk i Norge og RANK (Riksarrangörsnetværket for konstmusik) i Sverige for at udvikle arbejdet på dette felt inden for SNYKs genreområder i Skandinavien. 16

17 Dette arbejde ledte til at SNYK blev inviteret til at være medlem af af styregruppen for udviklingen af en 3- årig satsning på forskningsbaserede konferencer om Publikumsudvikling under Festspillene i Bergen, såvel som i Stockholm og Helsinki i perioden Projektledelsen ligger i den nye norske institution Norsk Publikumsutvikling og interessentkredesen tæller en række aktører indenfor musik på tværs af genrer, billedkunst og teater i hele Norden. I den kommende fire-års periode vil SNYK facilitere udviklingen af et fleksibelt organiseret dansk netværk for publikumsudvikling indenfor musikområdet med fokus på arbejdet med ny, eksperimenterende musik og lydkunst såvel på som på tværs af genrer og i mødet med andre kunstarter. Målet for dette arbejde er at nå nye publikumsgrupper til projekter indenfor SNYKs genreområder, og i Danmark kan dette arbejde lade sig inspirere af andre kunstarters aktørers arbejde med feltet, f.eks. Betty Nansen teatrets C:ntact projekt, Statens Museum for Kunsts Unges Labatorium for Kunst og Det Kongelige Teaters Dans2go. I rammeaftalerne med de to sidstnævnte store kulturinstitutioner har Kulturministeriet betonet vigtigheden af at iværksætte publikumsudviklingsinitiativer, og SNYK følger denne udvikling og fremmer feltet i musiklivet med fokus på at nå nyt publikum indenfor SNYKs genreområder. At SNYK ivaretager og faciliterer dette arbejde efterlyses både af store institutioner i SNYKs omverden som landsdelsorkestrene, basisensemblerne og Danmarks Radio og af mindre aktører. Gennem netværket kan SNYK facilitere vidensdeling af det europæiske arbejde på feltet og organisere seminarer og workshops. Gennem arbejdet med publikumsudvikling er en afledt effekt således at styrke netværket mellem små og store institutioner i SNYKs omverden. Rådgivning Skabere, udøvere og lydkunstneres karriereudvikling i ind- og udland SNYK vil arbejde for at styrke skabere, udøvere og lydkunstneres karriereudvikling indenfor SNYKs genreområder såvel som på tværs af genrer og i mødet med andre kunstarter. Den aktive, personlige rådgivning vil fremme dette arbejde, og SNYK vil facilitere vidensdeling om muligheder, særlige tiltag og fokusområder, og agere som en effektiv hub for skabere, udøvere og lydkunstnere og understøtte deres karriereudvikling i ind- og udland. Den digitale formidling af det danske musiklivs aktører indenfor SNYKs genreområder og disses aktiviteter vil understøtte SNYKs arbejde med af fremme skabere, udøvere og lydkunstneres karriereudvikling. Her vil et aktivt arbejde med både dansk og engelsksproget formidling være i centrum, ligesom SNYK vil styrke rådgivningsarbejdet overfor det internationale musiklivs aktører, og disses interesse for at samarbejde med dansk musikliv. Danske komponister har traditionelt et stærk brand udenlands og med dette som fundament vil SNYK de kommende år arbejde for at styrke både komponiste, udøvere og lydkunstneres karrieremuligheder i udlandet gennem at yde rådgivning og formidle fortællingen om det danske musikliv så bredt som muligt i den internationale kontekst. 17

18 Udvikling af nystartede og etablerede initiativer i ind- og udland I de senere år er en række nye initiativer indenfor SNYKs genreområder vokset op i både ind- og udland, og i en række tilfælde har SNYK været aktivt involveret som rådgivningspartner. I Danmark kan nævnes projekter som Aarhus Lydfestival, Lydwerk og LAK-festivalen i København, og i udlandet har SNYK f.eks. været sparringspartner i udviklingsfasen af Nordlichter Biennalen i Berlin. Dette rådgivende arbejde vil SNYK styrke de kommende år i Danmark og udlandet, og i kombination med at styrke SNYKs partnerskabs- og netværksbaserede virke. SNYK vil understøtte nye initiativer og etablerede initiativers videreudvikling i ind- og udland med fokus på at øge præsentationsmulighederne indenfor SNYKs genreområder. Tilskudsvirksomhed Diversitet og fornyelse i internationale koncertaktiviteter SNYK forvalter en pulje til International Transportstøtte indenfor SNYKs genreområder. Aktører i Danmark kan søge om transportstøtte til internationale udøveres optræden i Danmark og herboende udøvere kan søge om støtte til koncerter i udlandet. Med fokus på effektiv rådgivning og optimal udnyttelse af tilskudsmidlerne, vil SNYK gennem bevillingerne fremme diversitet og fornyelse indenfor SNYKs genreområder og styrke internationaliseringen af dansk musikliv, af danske udøvere og øvrige aktørers internationale arbejde. Tilskudskriterierne er følger her nedenfor: Ansøgningskriterier og retningslinier: SNYK yder økonomisk tilskud til international musikformidling inden for ny kompositionsmusik,, eksperimenterende musik og lydkunst. Ansøgninger, der vurderes at høre mere hjemme i et andet genreområde, vil blive videresendt til den pågældende genreorganisation. Se nederst. Den årlige pulje fastsættes af SNYKs bestyrelse. Tilskuddet gives til international transport i forbindelse med i Danmark bosiddende udøveres koncerter og aktiviteter i udlandet og danske koncertarrangørers præsentation af udøvere bosiddende udenfor Danmark. Af hensyn til puljens størrelse bevilges billigste direkte rejse fra destination til destination. Ansøgninger behandles af SNYK's Transportstøtte og ISCM-udvalg (TRIM), og skal som minimum indeholde udfyldt ansøgningsskema og de på skemaet nævnte bilag. 18

19 Kriterier Koncerter skal som udgangspunkt honoreres af den udenlandske eller danske koncertarrangør. SNYKs logo skal bruges i al kommunikation vedrørende bevilgede projekter. Logo kan downloades på SNYKs hjemmeside. Ansøgning og frister Ansøgningen indsendes digitalt. Ansøgningsskema og bilag som PDF samt lydfiler som vedhæftede MP3 filer eller direkte links til filer på internettet. Ansøgningen skal indsendes inden projektets start. Efter projektets afslutning indsendes en kort rapport om projektets udbytte. Rapportskema på skal benyttes. Bevilget tilskud udbetales efter endt rejse ved indsendelse af rapport og kopi af bilag senest 1 måned efter projektets afslutning. Det bevilgede tilskud reguleres i forhold til de faktiske transportudgifter inden for det bevilgede beløb. Ansøgninger om transportstøtte behandles 5 gange årligt. Ansøgningsfristerne vil årligt være: - 1. februar klokken april klokken juni klokken september klokken november klokken Send ansøgningen til snyk(a)snyk.dk Ansøgninger behandles af SNYK's Transportstøtte- og ISCM-udvalg (TRIM). Udvalget består af tre af SNYKs bestyrelse eksternt udpegede medlemmer: en repræsentant blandt musik- og lydskabere, en repræsentant blandt musikøvere og en repræsentant fra arrangør-leddet. SNYK's leder er sekretær for udvalget. Svar kan forventes inden for 1 måned efter ansøgningsfristen. Genreorganisationerne er i løbende dialog sig imellem og med Statens Kunstråds Musikudvalget og Kulturstyrelsen for at sikre optimale ansøgningsbetingelser på tværs af genrer. En ansøger kan ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt. Vi forbeholder os desuden retten til at videresende en fejlplaceret ansøgning. Hvis du får administrativt afslag med den begrundelse, at din ansøgning hører til i en anden genreorganisation, vil SNYK gå i dialog med ansøgeren og sende den oprindelige ansøgning videre til behandling i rette genreorganisation eller for den klassiske musiks vedkommende i Statens Kunstråds Musikudvalg. 19

20 Bilag 2: SNYK - BUDGET 2013 B2013 B2012 R2011 R2010 Note Indtægter 1 Driftstilskud fra staten Øvrige tilskud fra staten Tilskud fra kommuner og regioner Fonde Sponsorer Egenindtægter Indtægter i alt Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder Finansielle indtægter Indtægter, total Udgifter 9 Løn fast ansatte Løn løst ansatte Administration Produktion Tilskudsudbetaling Lokaleudgifter Øvrige udgifter Udgifter i alt Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder Finansielle udgifter Udgifter, total RESULTAT (24.254) Nøgletal for personale B2013 B2012 R2011 R2010 Personale, fastansatte årsværk 3,7 3,7 3,7 3,7 Personale, løstansatte årsværk 3,2 2,8 2,5 2,2 Personale, frivillige årsværk 2,8 2,6 2,6 2,6 Personale, årsværk i alt 9,7 9,1 8,8 8,5 Side 1 af 1

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK.

Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for SNYK 1. Aftalens forml og grundlag Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK. SNYK er en selvejende institution, der modtager driftstilskud

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Snyks virksomhed i

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Snyks virksomhed i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Snyks virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af Snyks virksomhed

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. Marts 213 Rammeaftale 213-216 for ROSA Dansk Rock Samråd 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. ROSA er en selvejende

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Odense Kommune og Musikhuset Posten og Dexter. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således:

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Forventninger til 2016 s 2 Budget i Kulturstyrelsens

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Sønderborg Kommune og Sønderborghus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Stars

Rammeaftale om det regionale spillested Stars Rammeaftale om det regionale spillested Stars 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Vordingborg Kommune og Stars - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 5

Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 09-01956 2 09-02035 3 09-02037 4 09-02100 5 09-02101 6 09-02102 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Begrundelse PianoRAMA-Competition, frivillig

Læs mere

NYE VEJE FOR FESTIVALEN

NYE VEJE FOR FESTIVALEN NYE VEJE FOR FESTIVALEN Aarhus Jazz Festival 2015 vil vanen tro præsentere et varieret program af høj kvalitet, med både store internationale, europæiske, danske og nordiske orkestre. Ambitionen er at

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Copenhagen Jazz Festival 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival. Copenhagen

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus Bidrag til musikhandlingsplanen Publikum i fokus Hermed fremsættes forslag om et innovativt forsøgsprogram omfattende alle musikgenrer, hvis formål er at udnytte potentialet for nye publikumsoplevelser

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 2 Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig Undersøgelse

Læs mere

VISIONER DANSK LIVE 1

VISIONER DANSK LIVE 1 DANSK LIVE VISIONER 1 DANSK LIVES VISIONER Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og fremadrettet Dansk Live er en ledende og samlende aktør i den danske

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Jan Ole Traasdahl Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Jan Ole Traasdahl Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Jan Ole Traasdahl Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V SNYK årsrapport 2012 07.01.2014 Kære Jan Ole Traasdahl, Hermed følger SNYKs årsrapport for 2012 indeholdende: Rettelsesblad

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden #BREVFLET# Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden 1.- 5. 2014 31.12. 2017 Aalborg Kommune Sundheds - og Kulturforvaltningen Forord Formålet med denne aftale er at være et udviklings-

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Fonden VoxHall. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!2016! Programmet

!!!!!!!!!!!!!2016! Programmet !!!!!!!!!!!!!2016! KLANG Copenhagen Avantgarde Music Festival er Danmarks største, internationale festival for samtidsmusik. Det er her man går hen for at opleve det nyeste, dristigste og mest eksperimenterende

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Beslutningsreferat af Kulturarrangementspuljen 1. puljerunde 2014

Beslutningsreferat af Kulturarrangementspuljen 1. puljerunde 2014 Sag Sagsbeh. Kategori Titel Ansøger Ansøgt Bevilling Indstilling beløb 1165 Ole Jørgensen Danmarks Grimmeste Festival 2014 Danmarks Grimmeste Festival 500.000,00 125.000,00 Danmarks Grimmeste Festival

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 1 Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Til KULTURUDVALGENE i Svendborg, Faaborg-Midtfyn Langeland og Ærø kommuner.

Til KULTURUDVALGENE i Svendborg, Faaborg-Midtfyn Langeland og Ærø kommuner. Til KULTURUDVALGENE i Svendborg, Faaborg-Midtfyn Langeland og Ærø kommuner. Svendborg d. 6. januar 2009 Hermed ansøges om tilskud til Den 11. Internationale Klovnefestival i Svendborg - og Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere