Bestyrelsens beretning på Jomsborgs generalforsamling 3. maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning på Jomsborgs generalforsamling 3. maj 2011"

Transkript

1 Vikingeklubben Jomsborg Århus, den 3. maj 2011 Bestyrelsens beretning på Jomsborgs generalforsamling 3. maj 2011 Aldrig har vi været så mange medlemmer. Aldrig har vi været så mange forskellige medlemmer. Vikingeklubben Jomsborg har nu medlemmer. Det er tilnærmelsesvis en 10-dobling på blot 20 år. Jomsborg er en markant del af den trend, der ses over det ganske land: Eksisterende klubber har stor søgning og nye klubber ser dagens lys. Jomsborg har så det særlige privilegium at være lige dér, hvor interessen for vinterbadning er særlig stor. Årsagerne kan være mange: - Den Permanente Badeanstalts beliggenhed, - Klubbens indbydende og ligefremme kultur, hvor man er i øjenhøjde med naturen og hinanden, - Den stor-aarhusianske befolknings mangfoldige sammensætning og herunder byens særlige puls, - Den lange åbningstid, - Det lave medlemskontingent! Hertil kommer, at Vikingeklubben er en del af det århusianske bysamfund, der har ganske ambitiøse planer for de kommende års udvikling hør blot: flere indbyggere om 20 år.

2 flere arbejdspladser om 20 år flere boliger om 20 år flere studerende om 20 år. Denne udvikling bygger i væsentlig grad på et tæt og forpligtende samarbejde mellem mange forskellige aktører offentlige og private samt foreninger og organisationer. Vikingeklubben Jomsborg er en af disse mange aktører. Og klubbens vækst kan indtil videre godt tåle sammenligning med bysamfundets ambitioner. Jomsborg er en markant del af den trend, der ses over det ganske land: Eksisterende vinterbadeklubber har stor søgning og nye klubber ser dagens lys. Tidsånden i form af ønsket om mere sundhed, trivsel, velvære, oplevelse, fællesskab, flere grænseoverskridende fritidsfornøjelse. Ja, meget kan drage. Og det udfordrer den nu 78 år gamle vinterbadeklub. Derfor skal bestyrelsen være i tæt dialog med nuværende og potentielle samarbejdspartnere. Helt central er Jomsborgs trofaste vært gennem alle årene - Aarhus Kommune. Dialogen og samarbejdet med kommunen vil i de kommende år have følgende overskrifter: - Vedligeholdelse og renovering - ombygning - udvidelse.

3 Men Jomsborg er også en naturlig og interessant aktør i forhold til kommunens: - fritidspolitik, - idrætspolitik, - kulturpolitik, - kommunens planer for byudvikling/byomdannelse og herunder udbygningen af de rekreative område, hvor by, havn, bugt og skov mødes. Særlig interessant er planerne om etablering af en idrætsrambla strækkende sig fra Tangkrogen og lysbådehavnen i Syd til Ris Skov og Den Permanente i nord. Planer, der desværre ikke er allerhøjest prioriteret i en periode, hvor kommunens økonomiske handlemuligheder ikke er de mest optimale. Under alle omstændigheder hilser bestyrelsen de i medierne omtalte planer om etablering af vinterbadefaciliteter i/ved de bynære havnearealer velkommen. Et sådant tiltag betragter bestyrelsen som et kærkomment supplement til byens eksisterende vikingeklubber. Vi ser denne mulighed som en aflastning men ikke som en konkurrent. Også i forhold til klubbens formål at varetage og fremme interessen for vinterbadning - har Jomsborg den glæde, at modtage et stigende antal henvendelser fra andre klubber samt nye klubber under etablering. Det er en af grundene til, at Jomsborg aktivt har medvirket til stiftelse af ViD Vinterbadeklubber i Danmark, hvor vi beklæder næstformandsposten. ViD er et landsdækkende erfaringsforum, hvor man via en nyetableret hjemmeside, erfa-møder og individuelle kontakter kan udnytte hinandens viden og erfaring.

4 Jomsborgs vækst er ikke et resultat af en intensiv markedsføring. - Tværtimod kan man delvist med rette beskylde klubben for ikke helt at leve op til sit formål. Klubbens formål er og jeg citerer at varetage og fremme interessen for vinterbadning. Kort og godt. Som klub befinder Jomsborg sig i det positive krydsfeltet, hvor vi på den ene side har pligt til at varetage og fremme interessen for vinterbadning og på den anden side skal tilgodese den tradition og den kultur, der som er et unikt særkende.fr Øget behov for kommunikation ny hjemmeside kombineret med de klassiske opslag Frihed under ansvar og stor medlemsfremgang Nye tider/nye ønsker kontra Jomsborgs kultur og fysiske rammer Jomsborg er trofast i forhold til historie og formål - lidt konservativ vil nogen mene. Wellness uhadada

5 Bestyrelsen har i det forløbne år drøftet, hvordan klubben bedst muligt lever op til sit formål - med respekt for de fysiske rammer på den Permanente Badeanstalt og med respekt for klubbens økonomi. I den forbindelse har bestyrelsen taget afsæt i Jomsborgs kerneværdier og hvordan disse værdier kan fastholdt. Klubbens kerneværdier er det enkle møde mellem mennesker, havet og saunaerne og det indbyrdes samspil mellem mennesker, der deler samme interesse. Derfor skal klubbens liv og organisering løbende afstemmes efter disse værdier. Det er en udfordring for klubbens medlemmer, bestyrelsen, generalforsamlingen og medarbejderne. Natuerligvis har bestyrelsen en særlig ret og pligt til aktivt at pleje og værne om værdierne. Konkret handler det bl.a. om en hensigtsmæssig tilrettelæggelse og organisering af klubbens hverdag, en god introduktion af nye medlemmer, løbende information til hele medlemskredsen, respektfuld færden og brug af havet, saunaerne, kabinerne og klublokaler. Og sidst men ikke mindst en respektfuld omgangsform. Bestyrelsen har den holdning i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning i 2010 at hensynet til at kunne imødekomme den fortsat positive interesse, der er for vinterbadning, skal have prioritet. Det betyder, at det er helt legalt, at der nogle tidspunkter kan være trængsel på Den Permanente Badeanstalt.

6 Det betyder også, at bestyrelsen går ind for, at klubbens åbne linje fastholdes kombineret med at der løbende er fokus på introduktion af nye medlemmer samt løbende at sikre bedst mulig information til hele medlemskredsen. Den fortsatte tilgang af medlemmer har øget behov for gode kommunikations- og informationskanaler. Derfor har klubbens nye hjemmeside, som vi er ved at færdiggøre, prioritet. Den nye hjemmeside vil i kombination med opdaterede opslag i klubbens informationsskabe være de kanaler, der benyttes. Bestyrelsen drøftede videre, hvordan klubbens mest hensigtsmæssigt og effektivt kommunikerer regler, skik og brug, god adfærd og omgangsform til medlemmerne, så man begrænse brugen af den løftede pegefinger. - Sussi udarbejder udkast til få (3-5) klare regler til ophængning i informationsglasskabene. Det store antal medlemmer taler for, at klubben fastholder og udvikler princippet om frihed under ansvar som en bærende værdi. Det vil sige, at det enkelte medlem nyt eller gammelt - selv er den vigtigste aktør i forhold til at fastholde den helt særlige og enkle Jomsborg-kultur. Bestyrelsens udvalg for introduktion af nye medlemmer har netop udarbejdet en slags drejebog til introduktion af medlemmer. I forhold til vejledning af medlemmer samt nøglekontrol og sanktioner i forbindelse med misbrug af medlemskabet har bestyrelsen drøftet muligheden for at medinddrage gamle medlemmer som ambassadører og/eller guider.

7 Status i udvalgene: Byggeudvalget: Arne, Jørgen og Peter samt en repr. fra Ingeniør- og arkitektfirmaet Bascon, der har rådgivet kommunen i forbindelse med tidligere renovering af Den Permanente Badeanstalt, har møde med kommunen 16. marts om renovering af tårnsaunaens fundament - lejekontrakt Den Permanentes åbningstid i sommerperioden Forventeligt drøftes også renoveringen af vandtilførsel til og afløb fra hjørnesaunaen. Jørgen efterlyser materiale vedr. tidligere projektering af saunaer og en evt. ny tilbygning i form af en vinge ind mod byen. Kommunikationsudvalget: Har nu færdiggjort teksten til den nye hjemmeside. Arne har været i dialog med Flemming Platz vedr. ophavs- og brugsret til de fotos, han har taget på foranledning af Jomsborg. Der arbejdes på en aftale om brugsretten til billederne i relation til hjemmesiden mm. IT-udvalget: Mette aftaler med Lisbeth (WebWoman) den endelige opsætning af hjemmesiden, Lisbeth har tilbudt undervisning i brug og ajourføring afhjemmesiden, hvilket Mette, Jørgen og Ulla vil deltage i. Der kan godt allerede nu lægges forside ind på det nye betalingssystem. Mette kommer med forslag til et konkret system på næste bestyrelsesmøde. Det er konstateret, at den gamle Jomsborg-brochure ligger på internettet. Mette sørger for at den slettes. VIFU-hjemmesiden skal lukkes. Mette skriver herom til alle klubberne med henvisning til VID s nye hjemmeside.

8 Velkomstudvalget: Sussi opridsede kort fra evalueringen af introduktionerne. Festudvalget: Lasse er midlertidigt indtrådt i udvalget i forhold til et møde med Bertel, gildemager og rorgænger. Gildemager-funktionen og festernes indhold ønskes revurderet. Birgitte og Lasse udarbejder ny arbejdsbeskrivelse og jobprofil. Jomsborgfond-udvalget: Freya, Solrød Strand, har fået udbetalt lån på kr Øster Hurup har fået afslag og søger evt. igen næste år. Generalforsamlingen 2011: Afholdes i Stakladen, Aarhus Universitet. Dørene åbnes kl bestyrelsen hilser på - der vises nøglekort orkestret spiller. Vand-kaffe-the på bordene / baren er lukket. Der er trykt og omdelt 2 sange. Generalforsamlingen starter kl. 19 (19.15). Der vagt ved døren. Mette vil modtage valg som referent. Efter generalforsamlingen er der lækre ostemadder og 1 øl/vand på klubbens regning (der bestilles til 350 kuverter) baren er åben og musikken spiller. Internt er det besluttet, at musikken stopper senest kl. 23. Sussi vil til brug for den kommende nye bestyrelse udarbejde et årshjul Drøftelse af nede-tid for saunaerne. Bestyrelsen drøftede muligheden for at tilbyde tvætterne en forhøjelse af timelønnen på 50 procent for rengøring af saunaerne inden kl på søn- og helligdage. Det har tvætterne efterfølgende sagt nej tak til, idet man ikke har mulighed for at få dette

9 deltidsarbejde indpasset på andre tidspunkter end de nu gældende arbejdstider. Løse ender til evt. opfølgning på kommende bestyrelsesmøde: Mødet/samarbejdet med Aarhus Kommune (skal ses i sammenhæng med, hvad der evt. skal fremlægges på generalforsamlingen) Brugen af klubhuset (Sussi og Bertel) Forlængelse/fornyelse af medarbejdernes ansættelseskontrakter Festudvalget Sikkerhed/tryghed/rending (spørg også Niels). Trygfonden kontaktes igen (Arne) Færdiggørelse af ny hjemmeside Besøg fra andre og/eller kommende vinterbadeklubber herunder fødselshjælp Ullas ansættelseskontrakt kan evt. udsættes til efter generalforsamling. Sæsonens vejr For andet år i træk har vinteren vejrmæssigt været vinkinge-korrekt. Tak for det. Klubbens rengøringsmedarbejdere tvætterne - som i øvrigt også er medlemmer af klubben har dog ikke alle være jublende begejstret for den lange frost- og isvinter. Det har ganske enkelt været nogen problematisk at få rindende vand ud af rør og slanger Tak for en djærv indsats. Når så mange mennesker mødes på Den PERMANTE Ba<deanstalt opstår de naturligvis episoder, som medarbejdere, medlemmer og bestyrelsen gerne havde været fri for.

10 Det er ikke i orden, når årfi løbet af næsten enhver sæson, hvor jeg har været formand har der været episoder og hændelser i klubben, som det har været træls at skulle være vidne til. I bestyrelsen hører vi jo om alle de specielle hændelser i klubben, og ikke alt kommer ud til medlemmernes kendskab. Dels fordi nogle ting må være fortrolige, og dels fordi vi bevidst filtrerer en del fra, og undlader at belemre jer dermed, fordi vi ikke vil ødelægge jeres gode badeoplevelser og glæde ved at komme i klubben. Men for en gangs skyld skal jeg nævne for jer, hvad vi har oplevet i løbet af den forgangne sæson. 1) For første gang nogensinde havde vi indbrud på kontoret endda 2 gange kort tid efter hinanden. Det er i sig selv ikke overraskende, at nogen bryder ind det må man jo være forberedt på i et samfund som vores. Men det gør ondt, når vi med sikkerhed kan sige, at det er en af vores egne, der har været på spil. Og det er særligt belastende, når vi tilmed har en klar mistanke om, hvem vedkommende er. 2) Indbruddet gik også ud over kaffekassen. Tænk, at nogen bruger kræfter på at tømme det lille rør med højst 100 kr. i kontanter. 3) Og apropos kaffekassen, så har flere af jer fortalt, at de kender mange der ikke betaler, når de tager kaffe eller the i køkkenet. 4) En morgen var en af omklædningskabinerne overskidt, og den stakkels tvætter, der havde vagten den formiddag, var på et meget utaknemmeligt arbejde. Vi ved ikke, om det var et af vores medlemmer, der havde fået meget tynd mave og efterladt det hele på bænke og vægge, men det skete på et tidspunkt af sæsonen, hvor der ikke sådan lige kommer fremmede på Den Permanente. 5) Så var der en kvinde, der blev forfulgt fra sauna til sauna af et mandligt medlem med tilbud om massage. 6) Så ved I allerede fra opslag i saunaen, at vi i begyndelse af sæsonen havde en person, der flere gange følte trang til at lade sit vand i saunaspandene. 7) Rengøringspersonalet har flere gange fortalt os, at de har måttet indkassere et møgfald fra medlemmer, der følte sig fortørnet over, at der skulle gøres rent i den sauna, som de netop sad i. 8) Vi har også fået kendskab til, at et mandligt medlem sad og onanerede i forrummet til de små saunaer.

11 9) Og så oplever vi jo også selv, at mange ignorer klubbens regler også selvom de godt kender dem. Et medlem med mange års anciennitet, fortalte åbenlyst i saunaen, at han var ligeglad med reglen om ikke at bruge mobiltelefoner på herrebadet. Hvor let tror I så det er at lære de nye medlemmer at overholde de ganske få regler, vi har i klubben, når de hører et gammelt medlem sige sådan. 10) Vi fik også i år klager over personer, der bare står og glor på andre badende. 11) Og så var der nogen, der syntes, det var sjovt at fylde store isklumper på saunaovnene, med det resultat at alle stenene flækkede, og pligthuggerne måtte bruge timer på at skifte dem ud. Og de gjorde det endda flere gange. 12) Og endelig så hørte vi også i år flere berette om, at gæsteordningen var blevet misbrugt. Så man kunne jo gå hen og blive helt mistrøstig som formand for Jomsborg, hvis ikke det var fordi, at disse episoder kunne holdes op imod alle de positive tilkendegivelser og oplevelser, vi også får. Og dem er der heldigvis stadigvæk mange af. Sæsonen overordnede mål set fra formandens stol Selvom det vigtigste for mig som formand for en vinterbadeklub skal være, at I medlemmer får gode vinterbadeoplevelser, så må jeg tilstå, at i den forgangne sæson, er det klubbens organisatoriske forhold, der har ligget mig mest på sinde. Jeg vidste stort set allerede på sidste generalforsamling, at denne sæson ville blive den sidste med mig som formand. Derfor var det vigtigt for mig, at få gennemført en del organisatoriske ændringer på sidste generalforsamling, for så at få dem implementeret i løbet af den forgangne sæson. Jeg er glad for at kunne fortælle jer, at det er lykkedes, næsten bedre end jeg havde håbet på. Bestyrelsens arbejde På sidste generalforsamling besluttede vi at udvide bestyrelsen til 11 medlemmer, og samtidig fjerne alle praktiske pligter fra bestyrelsen. Jeg synes, at det har fungeret godt. Selvfølgelig var der rigeligt med ting at sætte sig ind i for de relativt mange nye i bestyrelsen, og selvsagt gik der et

12 par møder før vi sammen fandt den nye måde at gennemføre bestyrelsesmøderne på. Jeg troede, at antallet af bestyrelsesmøder i løbet af sæsonen kunne reduceres, fordi der ikke længere skulle klares så mange praktiske forhold på bestyrelsesmøderne, men den nye bestyrelse bad selv om, at der blev afholdt samme antal møder som i årene forud. Og som i tidligere år var bestyrelsen på studietur i efteråret, og her i foråret var sammen til et bestyrelsesseminar en hel weekend i Vingsted. Specielt efter weekend-seminarer føler jeg, at bestyrelsen er trådt i karakter, og lige nu er der et drive i den bestyrelse, som jeg ikke har set i lang tid. Nu kommer der så en ny sammensætning af bestyrelsen efter i aften, og selvfølgelig bliver der noget at arbejde med for den nye formand m/k. Jeg håber for kontinuitetens skyld, at de tre gamle bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil fortsætte i bestyrelsen, får lov til dét ved at blive genvalgt af jer i aften. Der er nemlig mange gode initiativer, der fortjener at blive videreført. Specielt vil jeg nævne, at der er gang i en debat omkring, hvordan vi fastholder Jomsborgs værdier, herunder hvordan vi styrker fællesskabet og sikrer klubbens kultur, også i en periode hvor vi fortsat ekspanderer. Bestyrelsens studietur gik i år til Roskilde, Helgoland og Charlottenlund, hvor ikke mindst de to sidste minder en del Jomsborg mht. til størrelse og faciliteter. Jeg føler, at vi på den tur fik skabt et fælles referencegrundlag for bestyrelsen, og det har vi haft glæde af siden. Jeg vil gerne anbefale den nye formand m/k at fastholde denne tradition i bestyrelsen. Det gælder også de weekendseminarer, som vi nu har haft i de sidste to sæsoner. Det er utroligt, hvad man som bestyrelse kan nå at komme omkring, når man isolerer sig en lørdag og søndag, og også for fællesskabets skyld er dette arrangement yderst værdifuldt. De nye ansættelser I starten af sidste år valgte bestyrelsen at oprette flere nye jobs i klubben. Foranlediget af, at der efter en vedtægtsændring på sidste generalforsamling ikke længere skulle vælges en kasserer til klubben, ansatte vi Ulla Harrits som bogholder. Ulla og jeg har så haft et rigtigt godt og udviklende samarbejde, og der sidder jo et godt hoved på den pige, så da der på bestyrelsens seminar i foråret blev besluttet at løfte en del administrative opgaver væk fra formandshvervet var

13 det oplagt at spørge Ulla, om ikke hun kunne tænke sig et job som egentlig forretningsfører af klubben. Og pr. 1. april blev det så effektueret, og Ulla har nu titel af rorgænger. Rorgængeren holder den kurs som formanden og bestyrelsen afstikker, og hun er daglig leder af alt det praktiske i klubben altså er hun også chef for de øvrige ansatte. Og dem blev der jo et par ekstra af sidste sommer. Vi udvidede staben med en ekstra pligthugger, og som noget nyt ansatte vi en gildemager. Gildemageren varetager planlægningen og gennemførelsen af klubbens sociale arrangementer, altså vores fuldmåneaftener og fester. Det er fortsat bestyrelsen, der fastlægger antallet af arrangementer og lægger de ydre rammer for, hvor vildt det skal være. Og det er så gildemageren, der fylder rammerne ud. Og det gør Prana rigtig godt, og jeg er glad for, at hun fortsætter i hvervet til næste år. Og det gør faktisk alle vore ansatte, som jo ud over de nævnte også er vores ihærdige tvættere. Det er jeg glad for, for derved sikres jo også kontinuitet i klubbens samlede virke. Jeg vil gerne sige alle medarbejdere mange tak for det gode samarbejde vi har haft igennem årene. Det har været dejligt let at aftale tingene med jer, og jeres ansvarsfølelse og engagement har været uforligneligt. God arbejdslyst fremover! Relationerne til de øvrige vinterbadeklubber. Jeg husker ikke præcis hvornår, men i en af de første sæsoner i min formandstid tog Jomsborg initiativ til at samle alle vinterbadeklubber i Danmark i en erfa-gruppe faktisk blev det først møde holdt i vores klublokale. Det er siden blevet videreført i årenes løb i regi af VIFU, Vinterbadernes Fællesudvalg, og rigtig mange klubber har deltaget i de efterhånden mange årsmøder rundt omkring i landet badeklubber. Lige i disse år er VIFU inde i en brydningstid. Klubben Det Kolde Gys på Helgoland, som har været ligeså aktive i VIFU som Jomsborg har, har et ønske om at gøre VIFU til en egentlig landsorganisation, og det støder en del af de andre klubber, fordi de ikke ser nogen grund til at politisere og bureaukratisere den ellers velfungerende erfa-gruppe. Jeg håber, at den nye formand m/k og bestyrelse vil prioritere arbejdet i VIFU højt, så Jomsborg fortsat ad den vej kan være med til at støtte og hjælpe de

14 små klubber. Jomsborg er i den førende vinterbadeklub i Danmark i disse år, og lad os erkende det ansvar, det giver. Et godt udtryk for, at Jomsborg ved, at de store må hjælpe de små, kom igen i år til udtryk gennem vores lånefond. Vi fik tre seriøse ansøgninger om lån til etablering af bedre faciliteter i henholdsvis Skagen, på Anholt og i Søllerød. Vi besluttede til sidst at støtte de to: Jomsborg gav et lån til Anholt, hvor man vil ombygge et gammelt ishus på havnen til en sauna. Klubben dér har 20 medlemmer ud af de 160 fastboende. Og vi gav også lån til Skagen, hvor der er et stort behov for er nyt omklædningsrum. Her er man 30 medlemmer, men på grund af de manglende faciliteter, så er der i øjeblikket stop for optagelse af flere medlemmer. Og så skal I bare høre: I husker nok, at Jomsborg for nogle år siden lånte klubben i Knebelbro lidt kapital til at bygge en sauna. Dem har de siden troligt afdraget på, som de havde lovet os det. Men forleden ringede deres forkvinde og fortalte, at de nu har så sund en økonomi, at de på deres generalforsamling havde besluttet, at de ville indfri deres restgæld. Er det ikke herligt! Klubbens faciliteter og økonomi I vinters var det nøjagtig ti år siden, at vi indviede tårnsaunaen. Siden da har vi renoveret de øvrige saunaer, men udvidet vores sauna faciliteter har vi altså ikke i mange år. Egentlig ville vi gerne have haft en sauna mere allerede for 3-4 år siden, men det er svært at finde plads dertil på Den Permanente, fordi badeanstalten har så begrænsede rammer. Vi fik så ideen med at udvide Den Permanente ved at føre den tilbage til sin oprindelige størrelse. Det projekt er ikke droppet, men det har indtil videre været rigtig svært for os at få gang i det store arbejde, som dette ville fordre. Men aktuelt har en lille arbejdsgruppe under bestyrelsen gang i at undersøge mulighederne for at få lov til at lægge en husbåd syd for herrebadet. Det ser ud til at være økonomisk overkommeligt for Jomsborg selv at håndtere et sådant projekt, bl.a. fordi vi efterhånden har en god kapital at bruge af. Og den husbåd, som vi i givet fald ville få, vil senere fint kunne indgå i planerne om at føre Den Permanente tilbage til sin oprindelige størrelse. Så intet er forgjort ved denne lidt anderledes løsning.

15 Husbåden skulle indrettes med saunaer, som ville kunne isoleres meget bedre end de saunaer, vi har nu. Og vi ville kunne genbruge varmen, så vores energiforbrug til opvarmning kunne reduceres til 1/3. Så vi ville alle sammen kunne gå i sauna med en lidt bedre klimabevist samvittighed. Sæsonafslutningen Med håbet om, at disse nye saunaer kan blive en realitet i løbet af den kommende sæson, vil jeg takke alle for den forgangne. Sæsonen slutter fredag den 21. maj. Og bemærk lige, at det er godt en uge tidligere end i de foregående år. I sommerferien skal der her klubben arbejdes med ganske mange renoveringsopgaver, så selvom klubben holder sommerferie, så bliver der travlt for især rorgængeren og pligthuggerne. Tak for formandsperioden Men jeg skal slappe af hele sommeren! Og i år vil jeg ud at rejse sidst i august måned, for til den tid er andre end jeg i gang med at forberede den nye sæson i Jomsborg. For denne min 14. formandsberetning bliver den sidste, som jeg aflægger. Det har været sjovt alle 14 gange at stå her på talerstolen en forårsdag i maj, og se tilbage på en god sæson for Jomsborg. I skal vide, at det i denne sæson og i alle årene forud har været en udsøgt fornøjelse at være formand for denne herlige lille badeforening! virksomheder, og derfor har DJ også gentagne gange understreget nødvendigheden af stærke kommunikationsafdelinger. Ny udvikling i medierne på alle platforme og ikke mindst nye forretningsmodeller skal være med til igen at øge beskæftigelsen. Arbejdsløsheden skal ned DJ skal være der for medlemmerne, når de nyuddannede skal bide sig fast på arbejdsmarkedet, når de skifter job, og når de i perioder bliver arbejdsløse. For eksempel er der i samarbejde med kredse

16 og grupper skabt en mentorordning, hvor medlemmer deler erfaringer med andre medlemmer. Samtidig hjælper DJ sammen med a-kassen (AJKS) vores nu knap 1000 kolleger, der er berørt af arbejdsløshed, med at komme i job igen. DJ Uddannelse og Karriere (DJUK) har siden det seneste delegeretmøde givet karrierevejledning til 700 medlemmer, haft 2200 deltagere på kurser, bragt 85 mentorer sammen med medlemmer, og har gennemført en lang række gå-hjem møder. Det arbejde vil vi udvikle yderligere i det kommende år. Som DJs bidrag til Akademikerkampagnen har vi givet en række nyuddannede redskaber til at fortælle konkrete arbejdsgivere om deres kompetencer. Formålet er at få skabt flere job i private virksomheder og at få dem besat med DJ medlemmer. Som svar på en række nedskæringer har DJ fremlagt elementer til en beskæftigelsespolitik, der bygger på tillid til den enkelte. Vi peger på reel kompetenceudvikling og målrettet rådgivning i stedet for den kontrol, vores arbejdsløse medlemmer er udsat for. Vi foreslår at fjerne barrierer for blandt andet freelancere i lovgivningen i stedet for at skære i dagpengene. Krav om øget produktion og de mange forandringer inden for vore forskellige professioner har kostet dyrt for nogle af vores medlemmer, hvor vi har oplevet, at flere ikke kan klare presset og bliver sygemeldte. Derfor har vi i DJ oprustet inden for arbejdsmiljø, stresshåndtering og 2 socialrådgivning, så en lang række medlemmer har fået kvalificeret rådgivning i en svær situation. 15 arbejdspladser har haft besøg af DJs arbejdsmiljøkonsulent for at tale om trivsel. Flere ydelser for samme kontingent Opgaverne i DJ bliver stadig mere omfattende, og vi har været i stand til løbende at udvide udbuddet af ydelser. Det er sket uden at forhøje kontingentet dels fordi DJ arbejder med at prioritere og tilpasse organisationens opgaver, dels fordi vi har fået flere medlemmer. Kontingent og serviceydelser skal svare til hinanden, og i DJ lægger vi vægt på at give medlemmerne intet mindre end den bedste service. Det sker gennem en stadig professionalisering af DJ, for kun på den måde kan vi fastholde en høj

17 organisationsprocent. Hele tiden kommer der nye områder til, så vi på den ene side skal fastholde DJs position på etablerede arbejdspladser og på den anden side være attraktive over for de nye dele af vores brancher. Mediestøtten skal fremtidssikres Vi har været toneangivende, når det gælder mediepolitik, for i DJ var vi de første til: - at slå fast, at mediepolitikken skal samles og omfatte alle medier - at mediestøtten skal ændres, så den også er til gavn for mangfoldigheden og publicismen i et fremtidigt medielandskab - at pengene skal følge det journalistiske indhold DJ er derfor med, når Kulturministeriets mediestøtteudvalg senere i 2011 skal komme med konkrete ideer til, hvordan vi i fremtiden bruger pengene til mediestøtte bedst. Vi skal sikre den kursændring af støtten, der både gavner de nuværende medier og deres journalistiske kvalitet og samtidig skaber vilkår, der sikrer, at vi i de kommende år får et bredt udbud af danske kvalitetsmedier på nye platforme. Ellers risikerer danske medier at tabe til store globale medieaktører, der sætter sig på indtægterne uden at interessere sig for det publicistiske. Mere åbenhed For at sikre uafhængig journalistik og fri adgang til information, og for at vi tager det åbne samfund alvorligt, skal redskaberne også være i orden. Derfor - arbejder DJ for mere offentlighed i forvaltningen. - har DJ løbende støttet medlemmer, som er havnet i retssager, blot fordi de har passet deres arbejde. En ny offentlighedslov skulle give mere åbenhed, men regeringen har i første omgang ikke villet lytte til det store mindretal af repræsentanterne for medierne og det civile samfund, der i offentlighedskommissionen ønskede at sikre balancen i en ny offentlighedslov, så den kommer til at betyde mere åbenhed både i forhold til regeringen, Folketinget, de kommunale myndigheder og de offentligt ejede selskaber. 3

18 En lang række journalister og politikere har givet udtryk for, at loven kunne føre til mere lukkethed, hvilket i skrivende stund stadig er en risiko. Derfor er det vigtigt, at vi i DJ bruger alle kræfter for at få en offentlighedslov med størst mulig åbenhed. DJ-medlemmernes engagement i denne sag har stor betydning for DJ s arbejde. Blandt journalisternes øvrige redskaber har både kildebeskyttelsen og muligheden for at bruge andre metoder som skjult kamera i sager af samfundsmæssig betydning været under pres flere gange. DJ-medlemmer har igen været udsat for at blive slæbt i retten, selv om de i virkeligheden blot har passet deres journalistiske metier. Der vil fortsat være et pres på medier, der går til grænsen, og her skal DJ stå vagt om journalisternes pligt til på samfundets vegne at drive undersøgende journalistik. Det gælder også kildebeskyttelsen. Vi må ikke give efter, for så tørrer kilderne ud. Kvalitet i vores professioner - enkelhed DJ skal være med til at sætte debatter i gang, når det gælder kvaliteten i vores professioner. Det skete i stor målestok, da DJ s ottende Fagfestival blev gennemført i november Og allerede nu skyder vi nye såkaldte FagSessions i gang i perioden frem til næste Fagfestival. I samme periode vil vi prøve kræfter med at etablere professionelle netværk, der kan skabe værdi for medlemmerne. DJs 50 års jubilæumspulje vil blive anvendt til at støtte nyskabende projekter, nye former for mødeaktiviteter og dermed flere engagerede medlemmer. Kritikken af, at de nye storkommuners skulle have alt for mange kommunikationsmedarbejdere må stoppe, for med større afstand mellem kommunen og borgerne har det aldrig været vigtigere at have en dygtig stab af kommunikatører, der dækker borgernes informationsbehov. Det samme gælder det stigende antal private virksomheder, hvor kommunikation bliver stadig mere

19 afgørende for den enkelte virksomheds udvikling. Både inden for det offentlige og det private giver de tætte bånd mellem journalister og kommunikatører god mening. Den gensidige forståelse for de helt grundlæggende værdier og roller i journalistik og kommunikation vil være med til at fremme etikken og troværdigheden inden for begge fag. DJ skal derfor i de kommende år understøtte debatter og arrangementer, der er med til at skabe åbenhed om og sammenhæng mellem de to fagområder, ligesom der skal være respekt for, at der er tale om forskellige fagligheder. Niveauet på uddannelserne skal hæves Et af de steder, hvor kommunikation og journalistik mødes, bliver på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Århus og København (DMJX), hvor en ny professionsbachelor i kommunikation er på vej. DJ har lagt vægt på, at den nye uddannelse skal have sin egen faglige profil og ikke blot være en variant af journalistuddannelsen. DJ har været en aktiv spiller i arbejdet for at få en ny fotouddannelse, der kan være med til at gøre den professionelle fotograf endnu dygtigere. Den konkurrence, som fotografer og fotojournalister/pressefotografer har haft så tæt inde på livet i efterhånden mange år, kommer også 4 til de øvrige faggrupper, for teknologien gør det stadig lettere at udføre kollegaens arbejde. Kun professionalisme kan gøre en forskel, og derfor skal uddannelserne hele tiden forbedres. DJ skal være med til at skabe en endnu større bredde i efteruddannelserne og blandt andet udnytte de muligheder, som fusionen DMJX har skabt inden for foto, journalistik, grafik og kommunikation. Øgede kompetencer er den bedste måde at skabe større sikkerhed for beskæftigelse. Den danske model og freelanceren Regeringen og Folketingets partier roser jævnligt den danske model, som den bedste garant for et stabilt arbejdsmarked, der udvikler sig på den måde som arbejdsmarkedets parter bedst kan være

20 tjent med. Det skulle være så godt, men mange politikere og arbejdsgivere har desværre alt for svært ved at forstå den mangfoldighed, arbejdsmarkedet består af. Det nytter ikke at ville placere alle på arbejdsmarkedet i de to båse: Arbejdsgivere og lønmodtagere. Der er i dag flere måder at organisere sit arbejdsliv på, og repræsentanter for alle disse forskellige arbejdsformer skal i DK kunne se en stærk faglig organisation. Derfor var det også et tilbageslag for den danske model, at en voldgiftsret underkendte, at DJs overenskomst med Aller omfattede alle freelancere uanset skattemæssig status. Her ser vi et misforhold mellem hensynet til de konkurrenceretlige regler, som beskytter et milliardforetagende, og de enkelte freelanceres muligheder for at lade sig repræsentere af en organisation for at kunne opnå en ligeværdig forhandlingsposition. Sagens udfald fik store økonomiske konsekvenser for de mange freelancere, som ikke længere kunne arbejde efter freelance-overenskomstens leveringsvilkår. Det er helt afgørende, at konkurrencelovgivningen ikke er til skade for en sådan ligeværdighed. Derfor har DJ taget temaet op hos andre organisationer. DJ skal fortsætte det politiske påvirkningsarbejde både i Danmark og EU. Som faglig organisation skal vi være med til at påvirke udviklingen af arbejdsmarkedet. Det ansvar har vi udvist ved at arbejde for flere sociale forbedringer, et bedre arbejdsmiljø, hvor medlemmerne kan udfolde den høje kvalitet i medier og kommunikation. De bedste resultater får vi, når arbejdsgiverne på samme måde er med til at udvikle arbejdspladserne. Det gælder også lønpolitikken, hvor DJ forventer seriøsitet i de kollektive som i de lokale og individuelle lønforhandlinger. Som eksempler på nye overenskomster kan nævnes, at vi efter mange års indsats har fået overenskomst med Søndagsavisen, sammen med HK har vi lavet en fælles overenskomst med Infomedia og det er lykkedes at lave en overenskomst med en af Danmarks største private kommunikationsbureauer, Par No 1. Diskussionerne om vores fremtidige lønpolitik skal vi udvikle i tæt dialog med

21 tillidsrepræsentanterne for både fastansatte og medlemmer i andre ansættelsesformer. I en tid hvor lønningerne er under pres, er det vigtigt at understrege betydningen af at sikre reallønnen og øvrige vilkår. 5 Vi skal stå sammen om ophavsretten På samme måde skal vi arbejde sammen om ophavsretten, som gennem alle årene har været en grundpille for indholdsleverandørerne til medierne, ikke mindst fordi den både sikrer troværdighed i indholdet og den mangfoldighed, demokratiet har brug for. Grundlaget er sikringen af både den ideelle og den økonomiske del af ophavsretten. Derfor forsvarer DJ med alle midler ophavsretten, hver gang den bliver angrebet. DJ står sammen med de øvrige rettighedsbærende organisationer over for store udfordringer. Copydan-aftalerne og andre aftaler om videreudnyttelse af redaktionelt stof skal løbende udvikles for at sikre DJ-medlemmerne deres rettigheder. Grundtanken er, at det skal være let at overholde reglerne, når stof på den ene eller anden måde bliver videreudnyttet. Ingen kan leve af, at det er gratis at tage varer ned fra hylderne. Derfor skal DJ arbejde videre med at finde varige og funktionsdygtige løsninger for ophavsretten på nettet, og herunder aftalelicens for det digitale indhold. Den indsats er ikke kun nødvendig i Danmark. Vi er dybt afhængige af, at vi på globalt niveau styrker ophavsretten, der ingen grænser kender. Derfor er DJ engageret i såvel nationale som internationale organisationer, der arbejder for at styrke den enkeltes ophavsret. Det er i en vis udstrækning en fælles opgave mellem journalister, udgivere og producenter, og vi skal arbejde for at styrke indsatsen. Internationalt arbejde Med stadig flere internationale koncerner i mediebranchen er betydningen af internationalt arbejde

22 blevet meget tydelig. For eksempel kan billedmedieoversættelse foregå over alt i verden, ligesom vi ser, at grafisk arbejde i stigende grad bliver udliciteret til udlandet. DJ skal være med til sikre vores medlemmer det bedste udgangspunkt i det globale arbejdsmarked, der er ved at tegne sig. Her er det vigtigt, at vi samarbejder internationalt. DJ skal påvirke International Federation of Journalists (IFJ) og den europæiske afdeling European Federation of Journalists (EFJ) til at gøre de europæiske organisationer stærkere. For med stærke journalistorganisationer kan vi meget lettere øve indflydelse på for eksempel EU-lovgivning, beslutninger i Europarådet og det arbejde, der udføres på globalt niveau af FN-organisationer som UNESCO og WIPO - World Intellectual Property Organization. Den internationale solidaritet kommer særligt til udtryk over for det uhyggeligt store antal mediearbejdere, der hvert år udsættes for overgreb, og hvor omkring hundrede mennesker hvert år betaler den højeste pris livet for at være en del af den frie presse. Journalisters sikkerhed ude i verden har altid haft DJ-medlemmernes opmærksomhed - kontant og tydeligt markeret gennem indsamling af op imod kroner hvert eneste år i kredse, grupper og foreninger. Disse har hjulpet kolleger, der er forfulgt af myndighederne i deres hjemlande eller som er alvorligt truede af kriminelle miljøer. 6 En ny ledelse og en ny holdning til det internationale arbejde i IFJ har desværre skabt usikkerhed om anvendelse af pengene, og DJ vil derfor bede delegeretmødet om mandat til, at skabe en ny midlertidig fond for at få pengene sikkert ud til de trængte kolleger nu. At værne om journalisters sikkerhed er desværre også blevet aktuelt i Danmark. Syv gange har ekstremister planlagt angreb eller mordforsøg enten mod Kurt Westergaard eller mod JP/Politikens Hus i Viby og København, og syv gange er disse forsøg blevet afværget takket være sikkerhedsforanstaltninger og PET s arbejdsindsats.

23 Disse afskyelige planer har skabt frygt blandt mange kolleger. Derfor er det vigtigt, at sikkerheden er i top, ligesom de enkelte medarbejdere i bladhuset skal have den hjælp, de individuelt måtte have brug for. Også DJ er naturligvis klar med den nødvendige bistand, der måtte være behov for. Danmarks bedste netværk i medie- og kommunikationsbranchen Der er en enorm rigdom af viden og kreativitet blandt de mange hundrede medlemmer, som yder et værdifuldt arbejde i udvalg, bestyrelser og som tillidsrepræsentanter. Dette arbejde er af uvurderlig betydning for hele medlemsskaren, fordi der hele tiden tænkes nyt og ud af boksen. Derfor var det også et centralt tema på det seneste Fagligt Forum, at vi skulle have bud fra de delegerede på, hvor DJ skal bevæge sig hen. Gennem det sidste halve år har forbundsledelse og hovedbestyrelse mærket efter hos medlemmerne i vores landsturné DJ i dialog for at sikre, at vi prioriterer opgaverne i overensstemmelse med medlemmernes krav. Vi skal løbende sikre de bedste fællesskaber, der udvikler kreativiteten. Det sker ikke altid inden for den normale struktur med generalforsamlinger og bestyrelser, men også gennem andre tværgående professionelle netværk. Et godt eksempel er foreningen for politi- og retsreportere, der har bidraget til vores dialog med politiet om vilkårene for journalister, når disse er i konfliktområder og i nærkontakt med politiet. Der er masser af andre formelle og uformelle netværk inden for både journalistik og kommunikation. DJ er et naturligt samlingspunkt for rigtigt mange af disse netværk, og derfor er det vigtigt, at vi er med til at understøtte det liv, der er rundt om i vores organisation og dets mange afkroge. På den måde bliver vi mange, der bærer DJ ind i fremtiden, og på den måde bliver DJ endnu stærkere til gavn for medlemmerne.

24 Bestyrelsens beretning på Jomsborgs generalforsamling 3. maj 2011 Aldrig har vi været så mange medlemmer. Aldrig har vi været så mange forskellige medlemmer. Vikingeklubben Jomsborg har nu medlemmer. Det er tilnærmelsesvis en 10-dobling på godt 10 år. Jomsborg er en markant del af den trend, der ses over det ganske land: Eksisterende klubber har stor søgning og nye klubber ser dagens lys. Jomsborg har så det særlige privilegium at være lige dér, hvor interessen for vinterbadning er markant stor. Årsagerne kan være mange: - Den Permanente Badeanstalts beliggenhed,

25 - Klubbens indbydende og ligefremme kultur, hvor man er i øjenhøjde med naturen og hinanden, - Den stor-aarhusianske befolknings mangfoldige sammensætning og herunder byens særlige puls, - Den lange åbningstid, - Det lave medlemskontingent! for nu blot at nævne nogle få mulige årsager. Jomsborgs vækst er ikke et resultat af en intensiv markedsføring. Tværtimod vil nogen delvist med rette kunne beskylde klubben for ikke helt at leve op til sit formål. Således fastslår vedtægterne at formålet er og jeg citerer at varetage og fremme interessen for vinterbadning. Kort og godt. Tidsånden gør sit: Sundhed, trivsel, velvære, oplevelse, fællesskab, grænseoverskridelse was willst du aber mehr? det byder Jomsborg og klubbens mange medlemmer på. Og det drager. Og det udfordrer den nu 78 år gamle vinterbadeklub. Derfor er bestyrelsen i dialog med flere nuværende og potentielle samarbejdspartnere. Helt central er Jomsborgs trofaste vært gennem alle årene - Aarhus Kommune. - renovering - ombygning - udvidelse - etc. - Aarhus Kommune er på mange måder en interessant:

26 - fritidspolitik, - idrætspolitik, - kulturpolitik, - byudvikling/byomdannelse - rekreative området medet mellem by, havn, bugt, skov - idrætsramblaen. Øget behov for kommunikation ny hjemmeside kombineret med de klassiske opslag Frihed under ansvar og stor medlemsfremgang Nye tider/nye ønsker kontra Jomsborgs kultur og fysiske rammer Jomsborg er trofast i forhold til historie og formål - lidt konservativ vil nogen mene. Wellness uhadada Tilbage til formålparagraffen: Vi er i krydsfeltet, hvor vi har en pligt til at. Og samtidig får vi et stigende antal henvendelser fra andre klubber og nye under stiftelse Det er en af grundene til, at vi aktivt har medvirket til stiftelse af ViD et landsdækkende erfaringsforum, hvor man kan udnytte hindandens viden. Vikingeklubben Jomsborg Internt referat af bestyrelsens arbejdsseminar marts 2011 Sted: Mødeleder: Deltager dag 1: Deltager dag 2: Afbud: Ebeltoft Parkhotel Arne Christiansen Arne Christiansen, Birgitte Kure, Lasse Bach, Mette Dam, Jørgen Nybo, Sussie E. Schmidt, Birgitte Bruun Nielsen, Ulla Harrits(rorgænger) Arne Christiansen, Birgitte Kure, Lasse Bach, Jørgen Nybo, Ulla Harrits(rorgænger) Bertel Kjærulff, Elisabeth Lidell

27 Formanden indledte med en kort velkomst og introduktion til bestyrelsens seminar, hvis sigte er: 1. Status og fremsyn mhp. bestyrelsens årsberetning samt udformning og fremlæggelse af initiativer og projekter, der sikrer klubben en fortsat positiv og sund udvikling. 2. Hvad skal bestyrelsen/klubben sikre og fremme - og hvordan kan bestyrelsen håndtere klubbens fortsatte succes i overensstemmelse med klubbens formål og med skyldig hensyntagen til de fysiske og økonomiske rammer. 3. Hvordan kommer vi videre, herunder og hvad skal bestyrelsen fremlægge på generalforsamlingen 4. Hvilke opgaver skal håndteres af bestyrelsen bl.a. i samarbejde med Aarhus Kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for vinterbadning. Bestyrelsen skal derfor arbejde for, at klubben er overensstemmelse med sit for formål med respekt for de fysiske rammer på den Permanente Badeanstalt og med respekt for klubbens økonomi. Bestyrelsen drøftede på den baggrund klubbens kerneværdier og hvordan disse værdier sikres fastholdt. Der var enighed om, at det er det enkle samspil mellem mennesker, havet og saunaerne og det indbyrdes samspil mellem mennesker, der deler samme interesse, der klubbens kerneværdier. Derfor skal klubbens liv og organisering løbende afstemmes efter disse værdier. Det er en udfordring for bestyrelsen, generalforsamlingen, medarbejderne og klubbens medlemmer. Be styrelsen har en særlig ret og pligt til at proaktivt at pleje og værne om værdierne. Konkret handler det bl.a. om en hensigtsmæssig tilrettelæggelse og organisering af klubbens hverdag, en god introduktion af nye medlemmer, løbende information til hele medlemskredsen, respektfuld færden og brug af havet, saunaerne, kabinerne og klublokaler. Og sidst med ikke mindst en respektfuld omgangsform. Bestyrelsen har den holdning, at hensynet til at kunne imødekomme den fortsat positive interesse, der er for vinterbadning, skal have prioritet. Det betyder, at det er helt legalt, at der nogle tidspunkter kan være trængsel. Klubbens formål, en nylig generalforsamlingsbeslutning, en stærk tradition mm taler for, at den åbne linie fastholdes kombineret med at der løbende er fokus på introduktion af nye medlemmer samt løbende information til hele medlemskredsen. Den fortsatte tilgang af medlemmer øger behov for gode kommunikation kommunikations- og informationskanaler. Derfor har den nye hjemmeside kombineret opdaterede opslag i klubbens informationsskabe prioritet. Det store antal medlemmer taler også for, at klubben fastholder og udvikler frihed under ansvar som en bærende værdi. Det vil sige, at det enkelte medlem nyt eller gammelt - selv er den vigtigste aktør i forhold til at fastholde den helt særlige og enkle Jomsborg-kultur. Kommunikationen skal derfor manøvrere i feltet mellem mellem de nye tider/nye ønsker og Jomsborgs kultur og fysiske rammer. Der skal udvises trofast i forhold til historie og formål. Konkret blev det aftalt, at intro-udvalget på næste bestyrelsesmøde fremlægger et introduktionskoncept, der kan videregives til den kommende bestyrelse.

28 Der er i bestyrelsen enighed om, at alle er ansvarlig for at fastholde og videreføre - den gode måde at omgås på i Jomsborg. Der søges indarbejdet nogle iøjnefaldende hverdags-cases i bestyrelsens beretning på generalforsamlingen. I forhold til vejledning af medlemmer samt nøglekontrol og sanktioner i forbindelse med misbrug af medlemskabet drøftede bestyrelsen muligheden for at medinddrage enkelte gamle medlemmer. Mette er tovholder for nøglekontrollerne resten af sæsonen og udarbejder en kort vejledning i, hvordan den tekniske del (på PC eren) af nøglekontrollen foregår. Bestyrelsen drøftede videre, hvordan klubbens mest hensigtsmæssigt og effektivt kommunikerer regler, skik og brug, god adfærd og omgangsform til medlemmerne, så man begrænse brugen af den løftede pegefinger. - Sussi udarbejder udkast til få (3-5) klare regler til ophængning i informations-glasskabene. Vikingeklubben Jomsborgs udvikling på kort og på langt sigt Formanden indledte med en kort orientering af den planlagte udvikling af det århusianske bysamfund: flere indbyggere om 20 år flere arbejdspladser om 20 år flere boliger om 20 år flere studerende om 20 år. Denne udvikling bygger i væsentlig grad på et tæt og forpligtende samarbejde mellem mange forskellige aktiver offentlige og private samt foreninger og organisationer. Vikingeklubben Jomsborg er en af disse mange aktører. Også Jomsborg oplever vækst. Har nu godt medlemmer. Det er tilnærmelsesvis en 10-dobling på godt 10 år. Jomsborg er en markant del af den trend, der ses over det ganske land: Eksisterende vinterbadeklubber har stor søgning og nye klubber ser dagens lys. Jomsborg har så det særlige privilegium og den særlige udfordring - at være lige dér, hvor interessen for vinterbadning er markant stor. Årsagerne kan være mange: - Den Permanente Badeanstalts beliggenhed og rammer. - Klubbens indbydende og ligefremme kultur, hvor man er i øjenhøjde med naturen og hinanden. - Den stor-aarhusianske befolknings mangfoldige sammensætning og herunder byens særlige puls. - Klubbens lange åbningstid. - Det lave medlemskontingent. - Tidsånden : Sundhed, trivsel, velvære, oplevelse, fællesskab, grænseoverskridende fritidsfornøjelse. Ja, meget kan drage. Og det udfordrer den nu 78 år gamle vinterbadeklub. Derfor skal bestyrelsen være i tæt dialog med nuværende og potentielle samarbejdspartnere. Helt central er Jomsborgs trofaste vært gennem alle årene - Aarhus Kommune.

29 Dialogen og samarbejdet med kommunen vil i de kommende år have følgende overskrifter: - Vedligeholdelse og renovering - ombygning - udvidelse. Aarhus Kommune er på mange måder en interessant i forhold til Jomsborg. Vikingeklubben er en naturlig og interessant aktør i forhold til kommunens: - fritidspolitik, - idrætspolitik, - kulturpolitik, - byudvikling/byomdannelseplaner og herunder udbygningen af det rekreative område, hvor by, havn, bugt og skov mødes. Særlig interessant er planerne om etablering af en idrætsrambla strækkende sig fra Tangkrogen og lysbådehavnen i Syd til Ris Skov og Den Permanente i nord. -- Bestyrelsen hilser derfor de i medierne omtalte planer om etablering af vinterbadefaciliteter i/ved de bynære havnearealer velkommen. Et sådant tiltag vil blive betragtet som en mulighed en kærkomment supplement til eksisterende vikingeklubber en aflastning, men ikke en konkurrent. -- Også i forhold til klubbens formål at varetage og fremme interessen for vinterbadning - har Jomsborg den glæde, at modtage et stigende antal henvendelser fra andre klubber samt nye klubber under etablering. Det er en af grundene til, at Jomsborg aktivt har medvirket til stiftelse af ViD et landsdækkende erfaringsforum, hvor man via en nyetableret hjemmeside, erfa-møder og individuelle kontakter kan udnytte hinandens viden og erfaring Status i udvalgene: Byggeudvalget: Arne, Jørgen og Peter samt en repr. fra Ingeniør- og arkitektfirmaet Bascon, der har rådgivet kommunen i forbindelse med tidligere renovering af Den Permanente Badeanstalt, har møde med kommunen 16. marts om renovering af tårnsaunaens fundament - lejekontrakt Den Permanentes åbningstid i sommerperioden Forventeligt drøftes også renoveringen af vandtilførsel til og afløb fra hjørnesaunaen. Jørgen efterlyser materiale vedr. tidligere projektering af saunaer og en evt. ny tilbygning i form af en vinge ind mod byen. Kommunikationsudvalget: Har nu færdiggjort teksten til den nye hjemmeside. Arne har været i dialog med Flemming Platz vedr. ophavs- og brugsret til de fotos, han har taget på foranledning af Jomsborg. Der arbejdes på en aftale om brugsretten til billederne i relation til hjemmesiden mm. IT-udvalget: Mette aftaler med Lisbeth (WebWoman) den endelige opsætning af hjemmesiden, Lisbeth har tilbudt undervisning i brug og ajourføring afhjemmesiden, hvilket Mette, Jørgen og Ulla vil deltage i. Der kan godt allerede nu lægges forside ind på det nye betalingssystem. Mette kommer med forslag til et konkret system på næste bestyrelsesmøde.

Ny udvikling i medierne på alle platforme og ikke mindst nye forretningsmodeller skal være med til igen at øge beskæftigelsen.

Ny udvikling i medierne på alle platforme og ikke mindst nye forretningsmodeller skal være med til igen at øge beskæftigelsen. Beretning 2009-11 Aldrig har vi været så mange medlemmer. Aldrig har vi været så mange forskellige medlemmer. Vi er over 15.000, hvilket er næsten en fordobling på 10 år. Selvom vi er blevet mange, så

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

Handlingsprogram 2013-2015

Handlingsprogram 2013-2015 2013 Dansk Journalistforbund Handlingsprogram 2013-2015 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet journalistforbundet.dk

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28.september2011kl.10 17 Gl.Strand46 LilleHB Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Tema 1.1. O-aftale Referat Mødt var: Helene Bagger, Hanne Fokdal Barnekow,

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Allerød Kommune har udarbejdet rammepolitik for forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane. Disse overordnede retningslinjer er et supplement, der

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed Foto: Jakob Carlsen GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed INDHOLD: Jeg vil starte selvstændig virksomhed.. 3 Er din virksomhed din hovedeller bibeskæftigelse?.6 Fordele og ulemper ved selvstændig

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere