OFFENTLIGT-PRIVAT SAMARBEJDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFENTLIGT-PRIVAT SAMARBEJDE"

Transkript

1 OFFENTLIGT-PRIVAT SAMARBEJDE 14 EN ØJENÅBNER For Rasmus Bo Bojesen har samarbejdet med det offentlige fostret nye ideer. 21 SNAK SAMMEN Mulighederne for dialog, før man går i gang med et udbud, er langt bedre end efter. To til tango Det offentlige og det private har store muligheder for at udvikle samarbejdet, mener Jens Klarskov, adm. direktør i Dansk Erhverv. Samarbejdet er både sårbart og frugtbart, mener Jan Trøjborg, formand for KL. Side 8 11 Forankret i hele organisationen Udbud og konkurrenceudsættelse er en udfordring for alle kommuner. For Frederiksberg Kommune er det et strategisk værktøj. 4 Ud af busken De private skal blive bedre til at samarbejde med det offentlige. Der er masser af opgaver at byde ind på, mener Bertel Haarder. 13 Giv mere rum til de private Det offentlige bør vove noget mere og give mere plads og rum til de private, mener Rikke Hvilshøj. 15

2 2 MED PÅ UDBUDS- VOGNEN Antallet af udbud i Hovedstaden er uden sammenligning størst. Til gengæld er den procentuelle vækst i antallet af udbud størst i Midtjylland, viser nye tal fra Udbudsvagten, som Dansk Erhverv har analyseret. Der er stor forskel på, hvor gode de offentlige myndigheder i de forskellige landsdele er til at sende opgaver i udbud. Det viser Dansk Erhvervs nye Udbudsbarometer, som er lavet på baggrund af tal fra Udbudsvagten. Ifølge Udbudsbarometeret er det samlede antal af udbud fra kommuner, region og stat absolut størst i Hovedstadsområdet, mens Nordjylland skraber bunden. Til gengæld har Midtjylland haft den største procentuelle vækst i antallet af udbud siden kommunalreformen det på trods af, at de andre landsdeles kommuner og regioner har oplevet sammenlignelige budgetstørrelser. Således er der i Midtjylland, som lå på et meget lavt niveau inden 2007, kommet 39 pct. flere udbud siden 2007, mens man i hovedstadsområdet kun har oplevet en stigning på ca. 20 pct. I Region Midtjylland har regionsformand Bent Hansen et bud på, hvorfor Midtjylland har haft den største procentuelle stigning i antallet af udbud: I Midtjylland har vi arbejdet meget bevidst med en udbudsstrategi og har blandt andet samlet vores indkøbsorganisation. Det er jo en del af økonomiaftalen med regeringen, at vi hele tiden tester, om vi får nok for pengene. Forskningsassistent hos Anvendt Kommunal Forskning, Ole Helby Petersen, er dog ikke meget imponeret over den midtjyske udvikling: Tallene viser, at Midtjylland kom fra et meget lavt udgangspunkt, så jeg vil sige, at det ikke er overraskende, at det er her, vi ser de største vækstrater i antallet af udbud, siger han. Fakta: Dansk Erhverv har i samarbejde med Udbudsvagten lanceret et nyt Udbudsbarometer, der hvert halve år tager pulsen på udbudsområdet. Barometeret er baseret på alle nationale udbud samt EU-udbud og giver et overblik over udviklingen i det samlede antal af udbud fordelt på geografi og brancher. At holdningsmæssige og økonomiske barrierer som fx omkostninger ved at gennemføre udbud er de to væsentligste barrierer mod øget brug af konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor. Fakta DANSK ERHVERV Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse og velfærd og transport. Leder Hvorfor ikke indføre en klar målsætning for andelen af private og selvejende aktører på velfærdsområdet? Plads til forbedringer Regeringens finanslovsforslag for 2011 cementerer behovet for at sikre mere effektivitet og kvalitet i de offentlige velfærdsopgaver bl.a. effektive indkøb og reducering af det offentlige sygefravær. MEN I DANSK ERHVERV ser vi to yderligere områder, hvor der er klar plads til forbedringer: For det første kan vi få nye løsninger i spil ved at tænke på tværs af fagområder og traditionelle bureaukratiske budgetlinjer. Tag sundhed og forebyggelsesområdet som eksempel: En borger har været ude for en ulykke, skal i genoptræning og står derfor overfor ændringer i sit aktive arbejdsliv. I dag vil han typisk først falde ind under kassen hjælp til at komme i job, når han er færdig med den anden kasse genoptræning. Men hvorfor ikke tænke på tværs af kasserne og koble arbejdsmarkedsafklaring og genoptræning? Det vil alt andet lige spare kommunerne ressourcer og give et kvalitativt mere sammenhængende forløb for borgeren? For det andet skal vi også blive langt bedre til at indtænke selvejende aktører i den offentlige opgaveløsning de er nøglebrikker i velfærdspuslespillet og afgørende for at løse nogen af de udfordringer, der venter i nærmeste fremtid. Det kræver dog en betydelig forbedring af rammevilkårene for de virksomheder private som selvejende der opererer på velfærdsområdet, og en åben debat om, hvorvidt konkurrencen med det offentlige reelt sker på lige vilkår. Kommunerne kunne gøre langt mere for at understøtte de private/selvejende initiativer, der rent faktisk viser sig ofte at have højere medarbejder- og brugertilfredshed end offentlige tilbud. Et godt sted at starte kunne være på daginstitutionsområdet, hvor der netop nu sker store reformer. Det kan undre, at kommunerne generelt ikke har en større interesse i alternativer til store kommunale daginstitutionsmiljøer f.eks. private eller selvejende netværk. Tværtimod lukker hvert år mellem 50 og 100 selvejende daginstitutioner som følge af kommunale beslutninger. Vi har en generel målsætning for konkurrenceudsættelse i kommunerne. Hvorfor ikke indføre en klar målsætning for andelen af private og selvejende aktører på velfærdsområdet? Til sammenligning har man allerede i Norge en implementeret politik om, at 50 procent af alle daginstitutioner skal være ikke-offentlige. Partnerskaber bør være en langsigtet investering Outsourcing af lønadministrationen har været en gevinst for Odense Kommune. Samarbejdspartneren Visma Services Danmark A/S ser en værditilvækst på længere sigt i økonomifunktionen. Under overskriften Et rigere samfund gennem bedre udnyttelse af kompetencer ønsker Visma, der er Nordens førende leverandør af ydelser inden for HR-, økonomi- og lønadministration, at gøre de grundlæggende, administrative forretningsgange mere lønsomme i alle virksomheder, både offentlige og private - og dem midt i mellem. Til de sidste hører eksempelvis de kommunale forsyningsselskaber, og hvis man lægger de beløb sammen, man sparer i hver enkelt kommunal enhed og kombinerer dem med en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, er der også på lang sigt store udviklingsmuligheder i offentligt-privat samarbejde. Isoleret set fylder besparelserne i lønadministrationen ikke ret meget i de kommunale budgetter. Derfor giver det mening at lægge et bredere og mere langsigtet perspektiv ind i partnerskaberne, hvis man virkelig vil de muligheder, der ligger i at samarbejde med en serviceudbyder, der har disse funktioner som deres kerneydelse, siger June Mejlgaard Jensen, der er administrerende direktør i Visma Services. Vi ønsker at være en virksomhed, der skaber værdi for vore kunder. Det gælder også i det offentligt-private samarbejde, siger June Mejlgaard Jensen, der er adm. direktør i Visma, Nordens førende leverandør af ydelser inden for HR-, økonomi- og lønadministration. I 2006 gik Visma og Odense Kommune i luften med et fælles partnerskab omkring outsourcing af kommunens centrale lønadministration. Målt på kroner og øre har det været en succes. Dels har kommunen sparet 3,3 mio kr. af de kalkulerede, årlige udgifter til lønadministration. Herudover har kommunen fået del i det overskud, som det fælles selskab, Visma Services Odense A/S, præsterer. Vores erfaringer fra Odense viser, at der er op til 25 % at spare alene på den kommunale lønadministration, men dertil kommer at vi i de partnerskaber vi har, er med til at give kommunerne et kompetenceløft, simpelthen fordi vi gennem de opgaver vi løser for en lang række virksomheder, er blevet rigtig dygtige til at effektivisere og skabe værdi for vore kunder. Det er ikke en kerneforretning for kommunerne at lave lønadministration. Det er det for os. Vi genererer hele tiden ny viden på området og den kommer naturligvis vores samarbejdspartnere til gode, siger June Mejlgaard Jensen. Vismas afdeling i Odense, hvor der håndteres opgaver inden for lønadministration, bogholderi, regnskab og HR for både offentlige og private kunder. Fælles kompetenceløft Samarbejdet med en ekstern leverandør har sat fokus på omkostningerne ved at have en central lønadministration. Det har givet anledning til effektivisering af arbejdsgange og revurdering af procedurer. Et andet aspekt er det kompetence løft, som hele organisationen omkring lønadministrationen har fået. Lige nu høster alle vore kunder, herunder kommunerne, af vores fælles viden og erfaringer. Vi har i vores trainee-program og løbende efteruddannelse en indbygget garanti for et kompetenceniveau, der netop er med til at fastholde og udbygge vores position som det, vi er dygtige til: at effektivisere og skabe værdi. Kompetenceudvikling i fælles regi er en win-win situation for begge parter, og der er ingen medarbejdere fra kommunerne, der ved at overgå i et nyt fælles selskab skal frygte for deres karrieremuligheder hverken i det private eller i det offentlige, snarere tværtimod, understreger June Mejlgaard Jensen. Hun er overbevist om, at succes på den korte bane på længere sigt kan og bør føre til, at flere og flere kommuner får øjnene op for de muligheder, der ligger i at lægge de ikke-borgernære funktioner ud i partnerskaber eller hos private udbydere. Odense og Visma har været et godt match Stadsdirektør Jørgen Clausen, Odense Kommune, konstaterer, at det offentligt-private partnerskab med Visma har fungeret rigtig godt på alle områder. Det har været en fordelagtig disposition at tænke nye tanker på dette område, og jeg er meget tilfreds med den besparelse, der er opnået. Samtidig med disse økonomiske fordele er jeg også glad for, at medarbejderne i vores fælles selskab trives godt, og jeg er ikke i tvivl om, at andre kommuner end Odense vil kunne få stor gavn af at indgå i partnerskaber i forbindelse med varetagelse af lønadministrationsopgaven, siger Jørgen Clausen. Et tillæg fra Kontaktperson, Dansk Erhverv: Marie Louise Løvengreen Rasmussen Chef for Offentlig-Privat samarbejde. Tlf C media Danmark A/S er en avisproducent, som producerer avistillæg i den nordiske dagspresse. C media Danmark A/S producerer desuden digitale kunde-magasiner og årsrapporter. Projektleder: Peter Lundegaard Redaktør og tekst: Per Vinther/ Periskop Tekst: Gunnar Lomborg Grafisk design: Susanne Dehmer/ Friform Foto: Joachim Rode, Rode Foto, Ole Johnny Sørensen, Dansk Erhverv Repro: Grafia Tryk: BOLD Information om tillæg fås hos: Peter Lundegaard, , 2 Dansk Erhverv Dansk Erhverv 3

3 4 Kommunernes virkelighed er nulvækst og skattestop Adam Hey At i godt en tredjedel af kommunerne har man undladt at udbyde opgaver, fordi kommunen ikke har overvejet, om opgaverne er udbudsegnede. Positive effekter Et flertal på 73 af 114 af undersøgte cases og undersøgelser dokumenterer eller skønner positive økonomiske effekter af konkurrence kun i 4 cases var der negative effekter. At der er dokumenteret betydelige økonomiske gevinster ved at konkurrenceudsætte pleje- og omsorgsopgaver op til ca. 20 pct. 5 Udbud sat i system Frederiksberg Kommune har mere end 15 års erfaringer med konkurrenceudsættelse og udbud. Her er udbudsstrategien ledelsesmæssigt og politisk forankret, og en udbudsafdeling på syv sørger for, at kommunen får mest muligt for sine penge. EN BEST-IN-CLASS ANALYSE fra Dansk Erhverv viser, at alle kommuner har et potentiale for mere udlicitering også blandt de socioøkonomisk dårligt stillede kommuner, er der nemlig kommuner, der formår at konkurrenceudsætte. Potentialet er betydeligt selv en meget forsigtig beregning, hvor man ikke forudsætter, at alle kommuner skal blive lige så gode som den bedste i klassen, viser, at der umiddelbart kan udliciteres mellem ca. 4-7 pct. mere i kommunerne, med et gennemsnit på 5,2 pct. Disse lavthængende frugter repræsenterer en årlig besparelse på mindst FREDERIKSBERG KOMMUNE har arbejdet med udbud siden midten af 1990 erne. Siden 2000 er arbejdet struktureret med faste spilleregler for udbud. Kommunen indkøber årligt varer og tjenester for ca. 900 mio. kr. Dertil kommer bygge- og anlægsopgaver svarende til godt 600 mio. kr. eller i alt indkøb for godt 1,5 mia. kr. Samtlige kommunale opgaver vurderes ift. egnethed til konkurrenceudsættelse, og der er udarbejdet procedurer for, hvordan det berørte personale informeres og involveres.»frederiksberg Kommune har en jordnær tilgang til spørgsmålet om at konkurrenceudsætte kommunale opgaver. For os handler det ikke om ideologi, men kort og godt om, hvordan vi får den bedste service for borgernes skattekroner,«siger Frederiksberg Kommunes borgmester, Jørgen Glenthøj (C). Adam Hey er udbudschef i Frederiksberg Kommune. Han er chef for en dynamisk afdeling, der styrer kommunens langsigtede planer for udbud.»her er udbud og konkurrenceudsættelse forankret højt oppe i organisationen. Det giver ro, og er fagligt en forudsætning for at slå igennem i hele organisationen,«siger han. 1,8 mia. kr. første år. Det langsigtede potentiale er markant større. Det betyder, at regeringen kan nå sin målsætning for andelen af konkurrenceudsættelse allerede i En ambitiøs men realiserbar målsætning for konkurrenceudsættelse i 2015 i kommunerne er 37,5 %. For at nå dette mål kræver det dog, at vi aktivt forholder os til nogle af de barrierer som både kommuner og virksomheder står overfor. Det kræver også, at vi indtænker inddragelse af private aktører på de mere bløde områder. Målet for udlicitering kan nås i Frederiksberg Kommune har cirka 130 aftaler, hvor man samarbejder med private. Bl.a. på dagrenovationsområdet. Dialog og gennemsigtighed I kommunen er der bred opbakning til at afprøve markedet, men samtidig skal medarbejderne inddrages i processerne, navnlig når der er tale om evt. konkurrenceudsættelse af opgaver, der løses i kommunalt regi.»kommunernes virkelighed er nulvækst og skattestop, og udbud af både varer og tjenester er et vigtigt redskab, når der f.eks. skal skabes økonomisk råderum til velfærdsydelserne på børne- og ældreområdet,«siger Adam Hey. I oplæg til kommunens budget for 2011 frem til og med 2014 indgår en samlet plan for udbud og konkurrenceudsættelse, der lægger op til effektiviseringer på godt 45 mio. kr. og eksemplerne på konkrete aftaler er allerede mange: IT - køb af forskellige it systemer. Lønadministration. Desuden er der indgået kontrakter på serviceområdet, for dagrenovation samt på rengøringsområdet. I alt har kommunen ca. 130 aftaler.»udbud og konkurrenceudsættelse er en udfordring for alle kommuner, og for os er det et strategisk værktøj. Vi høster gode erfaringer, som vi bruger fremadrettet, og frem for alt skal der være dialog og gennemsigtighed i alt, hvad vi laver,«understreger Adam Hey, og slutter:»det gælder både indadtil i organisationen, men også udadtil i det løbende samarbejde med leverandørerne.«fakta Frederiksberg Kommune indbyggere (landets 7. største kommune) Skattepct.: 23,1 i 2010 (landets 3. laveste) Uændret skat i 2011 Grad af konkurrenceudsættelse: 28,5 i 2009 (blandt top ti) Effektiviseringsmål via udbud/ konkurrenceudsættelse 2011: ca. 18 mio. kr : ca. 47 mio. kr. Antal udbud: : Godt 100 Volumen: ca. 0,5 mia. kr. Organisering: Udbuds- og Indkøbsafdeling med direkte reference til direktionen Potentialet for konkurrenceudsættelse De lavthængende frugter ved konkurrenceudsættelse repræsenterer min. 1.8 mia i årlig besparelse i kommunerne, men det kræver en indsats af virksomheder såvel som offentlige myndigheder. ANDEL KONKURRENCEUDSAT I KOMMUNERNE 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 2000 Regeringens målsætning for Realiserbart niveau Nuværende udvikling fremskridet 37,7% 31,5% Gradvis tilpasning til realiserbart niveau Kilde: Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik, Udbudsrådet og egne beregninger Mere fokus på at sikre markedskonforme udbud Når det offentlige udbyder større kontrakter på det private marked, er det vigtigt, at man er helt på det rene med, om markedet er parat til at påtage sig de risici, der lægges op til fra myndighedernes side. Redskabet, der kan sikre dette, er en forudgående dialog med markedet. OPP finansielle og kommercielle aspekter Infrastrukturinvesteringer er på sigt en katalysator for sund økonomisk vækst samt en måde at fremme landets konkurrenceevne. En række Europæiske lande som Spanien, Portugal og Frankrig har på det sidste, allokerede betydelige ressourcer til infrastrukturinvesteringer og derved OPP- relaterede aktiviteter. I sommers gjorde også Sverige sig bemærket ved at lukke en bemærkelsesværdig stor OPP-transaktion på det nye Karolinska Universitetshospital på i alt 14,1 milliarder svenske kroner. Der er også i Danmark fokus på mulighederne for offentligt/privat samarbejde (OPP) for at realisere vise infrastruktur projekter.»mulighederne FOR DIALOG, før man går i gang med et udbud, er langt bedre end efter, men det udnyttes desværre ikke i tilstrækkelig grad.«det mener Jens Bødtcher-Hansen, der er partner hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith. Han har mange års erfaring med OPP (offentligt privat partnerskab) og OPS. Han understreger, at udbuddene skal passe til markedet.»det er centralt at sikre sig, at man er overens med det marked, som man skal agere på. Det har vi ikke altid været dygtige nok til at erkende i rådgiverbranchen,«siger han. Der er desværre alt for ofte eksempler på udbud, som enten må annulleres, eller som resulterer i en væsentlig højere tilbudspris, end opgaven kan bære, fordi markedet enten ikke er parat til at påtage sig de risici, som der lægges op til i udbudsmaterialet, eller fordi kravene er for upræcist beskrevet.»det er uheldigt, men ikke uløseligt,«siger Jens Bødtcher-Hansen. Selv om rammerne for, hvornår og under hvilke omstændigheder man kan gennemføre en dialog med markedet er meget restriktive, er det ikke sådan, at det slet ikke kan lade sig gøre. Dialog og rum til gode ideer»det handler om tilrettelægge en proces, som sikrer, at ingen opnår en fortrinsstilling på bekostning af andre,«siger Jens Bødtcher-Hansen, der understreger, at dialogen skal finde sted før udbuddet påbegyndes. Kammeradvokaten bistår p.t flere offentlige klienter med at tilrettelægge en sådan proces med et godt resultat.»selv om det tager lidt ekstra tid, er de timer givet godt ud på den lange bane,«pointerer han. Når udbuddet igangsættes, er det også vigtigt at skabe rum for, at markedet kan tænke med i, hvad den bedste løsning vil være i den konkrete situation. En velovervejet tilgang til OPP er nødvendig For at et OPP-projekt kan blive en succes, er der behov for, at udbydersiden gør sig det klart, hvad man vil opnå og derved opstiller klare sine succeskriterier og strukturerer udbudsprocessen og udbudsdokumentationen til en OPP herefter. Der er sjældent en rigtig eller en forkert opskrift på en OPP-struktur set ud fra et generelt perspektiv. Det væsentlige er, at strukturen og udbudsprocessen er tilpasset udbyderens mål samt projektets karakter. Valget af rådgiver er i denne sammenhæng centralt. I rådgivningspanelet bør den finansielle rådgiver som tager sig blandt andet af de kommercielle aspekter have en lige så fremtrædende rolle som den tekniske eller juridiske rådgiver. Idet en OPP-aftale typisk binder de to parter over en lang årrække, betyder det for udbyderen, at han forpligter sig økonomisk på lang sigt, og derfor er de kommercielle aspekter af meget væsentlig karakter. Den finansielle rådgiver bør ydermere have den fornødne forståelse for og kendskab til de kommercielle finansierings- og kapitalmarkeder for at kunne strukturere såvel de kommercielle betingelser som udbudsprocessen på en sådan måde, at de private aktører kan skaffe sig den fornødne finansiering. Der opleves alt for korte frister i selve bud fasen, som besværliggør eller endda umuliggør finansieringsfremskaffelsen. Og selv om det er de private parter, der sørger for finansieringen, er det også til udbyderens fordel, at processen er tilrettelagt på en sådan måde, at finansieringen kan tilvejebringes og gerne på de bedst mulige vilkår. Størrelsen af de udbudte projekter som OPP bør nøje overvejes. De er meget ressourcekrævende med høje faste omkostninger, derfor kan det sjældent hænge sammen rent økonomisk at gennemføre mindre projekter ved at anvende OPP-formen. Desuden risikerer man strategisk set at ende med, at de, der traditionelt byder på projekterne, ender med mange mindre projekter på deres balance, som de ikke kan laver en exit på. Derved kan de på sigt blive hindret i at deltage i nye projekter. Et mindre projekt kan ydermere hverken tiltrække internationale sponsorer eller internationale banker, som kan være med til at skabe konkurrence samt tilføre bredere erfaring. Finansieringsmarkederne Ser man ud over Danmarks grænser på finansieringsmarkederne, viser der sig både positive og negative tendenser, hvad angår større OPP-projekter (over 100 millioner euro). Den aftagende kredit- og finanskrise betyder, at der er mere likviditet i markedet og priserne på lån er faldet moderat, mens løbetiden på lånene er steget. Til gengæld har der været et stigende behov for, at man i større projekter supplerer med andre former for finansieringskilder end de traditionelle kommercielle banker og derved opnår den nødvendige kapital til projekterne. Denne rolle påtages oftest af statslige eller multinationale kreditinstitutter som eksportkreditfonde, Jens Bødtcher-Hansen»Frem for, at ordregiver dikterer markedet en bestemt løsning, er det vigtigt at lade markedet byde ind med, hvad der kunne være den bedste løsning. Det opnår man ved at udbyde det funktionsbestemte behov og ikke løsningen,«pointerer han. Dermed ikke sagt, at det helt skal overlades til markedets fritænkning. internationale investeringsbanker (NIB, EIB, eksempelvis), eller infrastrukturfonde. Der er bred enighed i markedet om, at de nye infrastrukturprojekter bærer højere risici end tidligere antaget i form af forhøjede lande-, refinansierings- og projektrisici. Derfor er sponsorernes afkastkrav steget på det sidste, mens finansieringsgraden på gældssiden er faldet som alt andet lige betyder at OPP-projekterne er blevet dyrere. Ikke desto mindre er der generelt mulighed for at finansiere velstrukturerede infrastrukturprojekter på fornuftig vis, og Danmark er målt på en række parametre vel positioneret til at udnytte den til fordel for fremtidig vigtige infrastrukturprojekter, siger Ralitsa Møller from KPMG s Corporate Finance/Debt Advisory. 4 Dansk Erhverv Dansk Erhverv 5

4 6 Forskel i kommunal konkurrenceudsættelse i 2008: Størst: 38,8 % Mindst: 16 % Forskel på 22,8 %! Konkurrenceudsættelse : 2006: 20,2 % 2007: 23,7 % 2008: 24,8 % 2009: 25,0 % Alle kommuner skal have en udbudsstrategi inden udgangen af Det er et skridt på vejen til at opfylde regeringens mål om, at 31,5 procent i 2015 skal konkurrenceudsættes i kommunerne. Der er ikke meget sparet ved at optimere en arbejdsproces, Kommunerne rykker der helt kan Mange kommuner er i fuld gang med udbudsstrategier. For 15 år siden var udbud og udlicitering nærmest et skældsord. Det er det ikke i dag, hvor kommunerne er i fuld gang med at udbyde og konkurrenceudsætte et stigende antal opgaver. DE DANSKE KOMMUNER har gang i udformning af udbudsstrategier. Alle kommuner skal have en sådan inden udgangen af Torben Mols er rådgivningschef i BDO Kommunernes Revision. Han rådgiver kommunerne om udbudsstrategier, og hvordan de skal opfylde regeringens mål om, at 31,5 procent i 2015 skal konkurrenceudsættes i kommunerne. Nogle kommuner er meget langt fremme, andre er knap gået i gang. Med skattestop, nulvækst og stram økonomi, skal man kigge på effektiviseringsgevinster som kommune. De tekniske områder har fungeret godt i udbud til private i mange år. Det er f.eks. snerydning, mad, asfalt, hjælpemidler mm. Det nye er bl.a. lønoutsourcing og it. Flere kommuner arbejder med at konkurrenceudsætte disse strategiske områder. Men samlet er det ikke nok.»skal man op på de 31,5 procent bliver det vanskeligt at komme uden om de bløde områder, som f.eks. institutioner, plejesektoren og hjemmeplejen,«pointerer han. Som rådgiver oplever han, at kommunerne er blevet mere skarpe i processen. Så kan kommunen godt selv vinde udbuddet, men processen er givet godt ud. På rette spor»billedet i landskabet er gode historier, og tilfredsheden med de opgaver, der bliver sendt ud, er generelt høj.«men der er også faldgruber:»man skal som kommune passe på ikke at blive for afhængig af en eller to leverandører, der har sat sig tungt på området. Det er vigtigt at fastholde konkurrencemomentet, der er mange leverandører på markedet, og man skal kunne skifte dem hurtigt,«siger han. De største barrierer er kompleksiteten i udbudssagerne og ressourceforbruget til at gennemføre det.»jo mere kompleks ydelsen bliver, jo vanskeligere er det at formulere i kontrakter. Der er store krav til det juridiske og kontraktmæssige, fordi det er så komplekst.«han og BDO har kontakt med cirka en tredjedel af kommunerne omkring udbudsstrategier. I forhold til de udenlandske erfaringer er Danmark på rette spor.»kl har været med til at sætte en god dagsorden, og de har peget på de rette områder. Min fornemmelse er, at kommunerne arbejder meget mere målrettet med konkurrenceudsættelse,«siger Torben Mols. undværes. Bedre og billigere socialpædagogik Den Sociale Udviklingsfond (SUF) samarbejder målrettet med kommunerne om at hæve kvaliteten af de socialpædagogiske tilbud og sænke priserne. Vi har i 20 år fungeret som sparringspartner for kommunerne om løsningen af vanskelige socialpædagogiske sager, siger direktør Michael Hansen. Ofte bliver resultatet, at vi både sparer kommunen for tusindvis af kroner og finder en socialpædagogisk løsning der virker. Nye veje giver gode resultater I håndteringen af sager om børn og unge med sociale problemer, diagnoser og misbrug, er tilgangen imidlertid stadig meget traditionel i mange kommuner. Men andre veje kan give nye og bedre resultater. Vi oplever stadig, at man i kommunerne bliver overraskede over, hvor meget der kan være at hente både pædagogisk og økonomisk i vores samarbejde. Med 150 socialkonsulenter og 22 afdelinger har SUF solid faglighed og bredde, men organisationen er ikke større, end at fleksibilitet og skræddersyede løsninger er ledetrådene. Alle børn og unge er tilknyttet en personlig konsulent som er til rådighed døgnet rundt. Vi ved, at det skaber udvikling og giver den nødvendige fleksibilitet, når man arbejder med mennesker, siger direktør Michael Hansen. FAKTA Den Sociale Udviklingsfond har eksisteret siden 1991 og har i dag 22 afdelinger over hele landet. Fonden tilbyder støtte til unge med særlige behov indenfor Aspergers, ADHD, spiseforstyrrelser, misbrug og andre sociale problemer. Se mere på Nogle gange skygger vanens magt for de løsninger, der er mest effektive og sparer flest ressourcer. I KMD har vi 38 års erfaring i at hjælpe virksomheder med at se det store billede, før processerne bliver effektiviseret. F.eks. kan det vise sig at være mest effektivt at holde sit fokus på kerneforretningen og outsource processer. Læs mere på outsourcing.kmd.dk. Med mindre du hellere vil springe læseprocessen over og booke et uforpligtende møde her og nu? Nummeret er Dansk Erhverv Dansk Erhverv 7

5 8 Østdanmark konkurrenceudsætter stadig klart mest (2008 tal): Region Hovedstaden og Region Sjælland: gennemsnit 26,4 %, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark: gennemsnit 23,3 % Der skal mere fart på samarbejdet mellem det offentlige og det private Jens Klarskov Vi skal hele tiden tale sammen og lære af de gode erfaringer Jan Trøjborg At under 10 pct. af kommunerne undersøger altid de økonomiske gevinster, før en opgave udbydes. 9 Tryk på speederen Frugtbart og sårbart samarbejde Formanden for KL, Jan Trøjborg, ser rigtig mange positive resultater i det offentlige/private samarbejde. I langt de fleste kommuner har de overvejende gode erfaringer, men der er også eksempler på, at samarbejder må opsiges. Potentialet for inddragelse af private leverandører i den offentlige opgaveløsning er mere relevant end nogensinde. Men der skal mere fart på samarbejdet mellem det offentlige og det private, understreger adm. direktør i Dansk Erhverv, Jens Klarskov. DET OFFENTLIGE MARKED har aldrig været større end i dag. Mange private leverandører står på spring for at være med til at løse opgaverne mere effektivt og dermed fastholde et højt serviceniveau en øvelse, der er helt afgørende med en restriktiv finanslov og i en kontekst, hvor flere kommuner er tvunget til skolelukninger og generelle kvalitetsforringelser for at møde kravet om nulvækst. Der er mange gode eksempler på, at det er lykkes at finde sammen og skabe effektive og innovative løsninger.»men vi kan blive langt bedre,«mener Jens Klarskov, der også peger på, at den offentlige og den private sektor begge bør have et bedre kendskab til hinandens arbejdsgange og vilkår, hvis de skal samarbejde om nye opgaveløsninger. Der skal desuden være forståelse for, at det offentlige typisk er en mere risikoadvers samarbejdspartner end det private. Det er meget væsentligt, at virksomhederne sætter sig grundigt ind i spillereglerne for den offentlige forvaltning, samt at dialogen kommer i højsædet:»typisk drejer udlicitering sig om at løse en kendt opgave og udbyde en detaljeret og specificeret opgavebeskrivelse. Det bør i langt højere grad handle om at beskrive den opgave, der skal løftes, og så indkredse løsningen i et tæt samarbejde mellem opgaveudbyderen og den private leverandør. Formålet skal ikke alene være bedre og billigere men også udvikling af helt nye forretningsmodeller til gavn for samfundet på lidt længere sigt,«pointerer Jens Klarskov. Væk med barrierne Den samlede kommunale konkurrenceud-sættelse er kun steget med 0,2 procent i Fra var stigningen 1,1 procent.»stik i mod al forventning er OPS tempoet altså sat ned. Selvom der er mange positive tiltag, kan vi gøre det bedre,«konstaterer Jens Klarskov. Desuden er brugen af private aktører på bløde områder stadig ikke helt så stor som ved f.eks. lønadministration, transport og IT.»Brugen af private aktører betyder ikke, at kommunen mister kontrol med de bløde opgaver,«understreger han og fortsætter:»vi har set, at private hænder er mindst lige så varme som offentlige.«jens Klarskov fremhæver dog den politiske vilje til at se dette samarbejde som noget konstruktivt:»vi er efterhånden nået forbi en politiseret debat om inddragelse af private og et godt skridt nærmere erkendelse af, at private aktører er en nødvendig del af løsningen. Så kan vi bruge energien på det reelle arbejde: at nedbryde nogle af de kendte forhindringer og udfordringer, der stadig eksisterer, når private skal indgå i den offentlige opgaveløsning«. Vækst og innovation Ved at arrangere konferencen Opexpo sammen med SKI, inviteres til en årlig arbejdsdag med fokus på erfaringer og faldgruber og på at kunne levere en række konkrete værktøjer, så det bliver nemmere at samarbejde.»det er en af de måder, vi sammen trykker på OPS-speederen på.«han efterlyser højere politiske ambitioner ikke mindst når regioner og kommuner skal udforme konkrete udbudsstrategier:»i Dansk Erhverv ser vi gerne en mere ambitiøs målsætning for konkurrenceudsættelse, end regeringens mål om, at 31,5 procent i 2015 skal konkurrenceudsættes i kommunerne. Vores mål er 37,5 procent med et årligt besparelsespotentiale på mellem 1,8 og 3,3 mia.«den offentlige sektors indkøb udgør et trecifret milliardbeløb om året.»vi vil gerne sætte fokus på vigtigheden af, at det offentlige har en fornuftig og gennemtænkt indkøbspolitik, der også medvirker til at udvikle den private sektor. Offentlige indkøb kan spille en langt større rolle for at sikre vækst og innovation i samfundet,«siger Jens Klarskov. Dansk Erhverv ser gerne en mere ambitiøs målsætning for konkurrenceudsættelse, end regeringen. Vores mål er 37,5 procent i Det har et årligt besparelsespotentiale på mellem 1,8 og 3,3 mia, mener Jens Klarskov, adm. direktør i Dansk Erhverv.»DE STEDER, HVOR de private virksomheder besidder kompetencer og erfaringer, som ikke findes i de kommunale organisationer, er samarbejdet meget frugtbart. I de situationer tilfører samarbejdet en klar merværdi i forhold til, hvis kommunen selv skulle varetage opgaven,«mener Jan Trøjborg. Der, hvor der opstår problemer, kan det skyldes et modsætningsforhold mellem en privat virksomheds behov for at levere et overskud hvert år, og kommunernes behov for at tænke langsigtet og levere tryghed til borgerne.»det er ofte er en udfordring at få etableret de rigtige rammer for dialogen. Det gode samarbejde er ofte personafhængigt, og derfor er det jo også sårbart.«han har gode eksempler fra sin egen kommune, Horsens, hvor han er borgmester.»vi samarbejder med private leverandører på mange områder, fx kørsel og renovation. Det er der åbenlyse fordele ved, da det ikke kan betale sig for kommunen at have egne biler og maskiner, hvorimod en privat leverandør kan udnytte materialet bedre, fordi det også kan bruges til at løse opgaver for andre kunder.«de kommunale organisationer har pligt til hele tiden at udvikle og forny sig for at finde nye og bedre måder at levere mest mulig velfærd for skattekronerne.»her kan de private leverandører bidrage, fordi de kan se på opgaveløsningen med friske øjne og tilføre erfaringer og kompetencer, som den offentlige sektor ikke selv har,«mener han. Selve øvelsen med at konkurrenceudsætte en opgave kan i øvrigt i sig selv være fremmende for fornyelsen og innovationen i de kommunale organisationer.»men! Vi må ikke udsætte vores borgere og brugere for unødig utryghed og spille hasard med den service, som mange borgere er så afhængig af. Så hvis de private skal være med til at løse de centrale velfærdsopgaver, som fx pasning og pleje af børn og ældre, så skal vi være sikre på, at de kan løfte opgaven. Og at de er mindst lige så gode til det, som de kommunale institutioner er,«understreger Jan Trøjborg. Hvordan kan det offentlige og det private i fællesskab finde nye, effektive og innovative løsninger til gavn for velfærden?»vi skal hele tiden tale sammen og lære af de gode erfaringer, som man opnår rundt omkring. Også i udlandet. Det er vigtigt, at de private virksomheder forstår, hvorfor vi i kommunerne ofte er lidt forsigtige med at invitere dem indenfor, når det gælder de mest centrale velfærdsopgaver,«siger han og uddyber:»på den anden side kan vi nok blive lidt mere åbne overfor at overveje nye måder at løse opgaverne på. Vi har måske ikke altid så nemt ved at få øje på de gevinster, som de private virksomheder kan tilbyde os. Der skal vi nok have lidt mere hjælp fra de private virksomheder.«der er masser af erfaringer med udlicitering af de mere tekniske opgaver, fx kørsel, rengøring og den slags.»vi kan helt sikkert udvikle samarbejdet og få mere ud af det. Jeg tror også, at der er nogle muligheder for frugtbare samarbejder om løsningen af de mere centrale velfærdsopgaver.«friske øjne Den økonomiske situation i kommunerne i disse år gør, at det er vigtigere end nogensinde at se på opgaveløsningen med friske øjne. Jan Trøjborg og KL vil gerne forsøge at fjerne nogle af barriererne, så private kan løse flere centrale velfærdsopgaver.»det vil vi gøre dels ved at skabe bedre rammer for dialog mellem kommunerne og de private leverandører. Dels forsøger vi at overtale regeringen til at fjerne nogle af de regler som virker begrænsende, fx reglerne om frit valg i ældreplejen,«siger han. De regler, som findes i dag, gør det ifølge ham hverken attraktivt for kommunerne eller de private virksomheder, fordi kommunen risikerer, at opgaven helt glider ud af deres hænder, og virksomhederne ikke har nogen garanti for tilstrækkeligt stor volumen i opgavevaretagelsen.»derudover bør det helt generelt være enklere at invitere private til at varetage opgaver og have en fornuftig dialog om det,«mener Jan Trøjborg. Den økonomiske situation i kommunerne i disse år gør, at det er vigtigere end nogensinde at se på opgaveløsningen med friske øjne. Jan Trøjborg og KL vil gerne forsøge at fjerne nogle af barriererne, så private kan løse flere centrale velfærdsopgaver. 8 Dansk Erhverv Dansk Erhverv 9

6 10 At befolkningens holdning til inddragelse af private leverandører inden for et givent område, stiger i takt med udliciteringserfaringen på området? At 72 % af befolkningen er positive eller meget positive over for frit valg af velfærdsydelser? STOR INTERESSE FOR NY FORENING Det offentliges byggemarked Privathospitalerne efterlyser respekt og samarbejde Samarbejdet mellem de private sygehuse og det offentlige sundhedsvæsen fungerer godt på de overordnede linjer, men den private sygehussektor savner mere respekt om fagligheden. Trods samme faglige baggrund og de samme regler, oplever ledelserne i Danmarks private hospitaler ikke, at deres kolleger i det offentlige har respekt for hverken faglighed eller virksomhedsdrift. Det viser en rundspørge blandt medlemmer i Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, BPK.»Jeg ved ikke, om det er fordi, vi er lillebroren i forholdet, eller fordi vi er private, at vi bliver set skævt til, men det er bekymrende, at tre fjerdedele af vores medlemmer oplever, at samarbejdet med de offentlige sygehuse er præget af mangel på respekt og anerkendelse. Vi har faktisk et glimrende samarbejde med Dansker Regioner, men så snart vi kommer ned på sygehusniveau, halter det, selvom vi rigtig gerne vil indgå i formaliserede samarbejder,«siger Bent Wulff Jakobsen, formand for BPK. De private hospitaler og klinikker er ikke direkte konkurrenter til de offentlige sygehuse, men de bliver opfattet sådan, og det kan have en negativ indflydelse på samarbejdsklimaet. Går ud over patienterne»det kan jo undre, for ofte er det de samme læger, der arbejder begge steder, og hvordan en højt anset kirurg bliver dårligere af at arbejde i sin egen klinik er ikke til at forstå,«siger Morten Brustad, markedsdirektør i Dansk Erhverv. Når det private og offentlige ikke samarbejder ordentligt, går det ud over patienterne.»det kan vi se i København, hvor psykisk syge står på lange ventelister uden at blive henvist til de private sygehuse, der står parate OPexpo 2010 MED ET OFFENTLIGT MARKED som aldrig har været større og en presset offentlig økonomi, har potentialet for inddragelse af private leverandører i den offentlige opgaveløsning aldrig været større og mere relevant. Dansk Erhverv og Statens- og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) afholder derfor i samarbejde OPexpo den 23. september 2010 i Falkoner Centret på Frederiksberg. OPexpo 2010 har som tema nye veje til velfærd, effektiviseringer og innovation og sætter fokus på nogle af de praktiske udfordringer det offentlig-private samarbejde står overfor. Målsætningen er at få en række nye løsninger og konkrete værktøjer i spil og ikke Mange offentlige og private leger med tanken om nye samarbejdsformer, men ved ikke helt, hvor de skal gå hen. Det ved de nu. En række danske myndigheder og private virksomheder gik for et år siden sammen i en ny forening, Forum for Offentligt Privat Samarbejde (FOPS).Mange kommuner, statslige institutioner, rådgivere og virksomheder har allerede meldt sig ind.»mit indtryk er, at FOPS arrangementer allerede har været med til at inspirere flere til at komme ud over rampen. Vi holdt for eksempel et arrangement om energipartnerskaber, som har resulteret i yderligere initiativer inden for dette område,«siger foreningens formand og medinitiativtager, Jens Bødtcher-Hansen, der er partner hos Kammeradvokaten. Foreningens ambition er at holde fire arrangementer årligt, og formen er en kombination af oplæg, cases og debat fra deltagerne. Det er en model, der har vist sig at fungere i praksis. Foreningens næste arrangement den 3. november 2010 vil gå i dybden med nogle udvalgte problemsstillinger inden for offentlig private partnerskaber (OPP).»Det ser ud til, at OPP-samarbejdsformen begynder at brede sig efter mange års italesættelse. På vores næste møde vil vi gøre status over de hidtidige erfaringer og drøfte, hvordan vi kan optimere samarbejdsformen yderligere i forhold til fremtidens OPP-projekter.«fortæller Jens Bødtcher-Hansen. Foreningen webadresse er: til at behandle patienterne. Det er en skam, at modvilje og manglende samarbejde skal stille sig i vejen for, at alvorligt syge mennesker kan få den behandling, de har krav på,«understreger Morten Brustad. Begge er enige om, at det handler om at få udryddet fordommene hurtigst muligt og komme i dialog og i gang med at skabe et dansk sundhedsvæsen, hvor der både er plads til det offentlige og det private. De private hospitaler og klinikker omsætter for ca. 1,8 milliarder kroner om året svarende til ca. én procent af det samlede danske sundhedsbudget. mindst at fremme forståelsen og dialogen mellem offentlige og private aktører.samtidigt er OPexpo årets store OPS netværksevent og der vil være rig møde potentielle kunder og/eller leverandører, møde udstillere, netværk samt blive klogere på de nyeste tendenser inden for offentlig-privat samarbejde. På konferencen kan du bl.a. møde økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen, adm. direktør i ISS, Maarten van Engeland. Næstformand i KL Erik Fabrin, Agnete Gersing, direktør i Konkurrencestyrelsen koncerndirektør i Region Hovedstaden, Morten Rand Jensen og mange flere. Understøt din SILVAN ER STEDET, hvor det offentlige køber ind. SILVAN er udvalgt leverandør til SKI, og kan nu tilbyde handel med alle offentlige institutioner og virksomheder på en sikker, nem og tryg måde. Med en kundeservice, der er helt målrettet det offentlige og med fagfolk, der yder den bedste rådgivning. Vi er ret gode på kundeservice, og vi har ansat en person til udelukkende at tage sig af de offentlige kunder, siger Steen Villsen, e-shop chef i SILVAN. SILVAN åbnede deres e-shop for private kunder i marts 2008 og har netop åbnet en e-shop KUN for offentlige kunder. Her er man i gode hænder, og det er nemt: man opretter sig, får et kundekort og kan dernæst handle i alle SILVAN s byggemarkeder samt i e-shoppen med direkte levering til kunden. SILVAN har 40 byggemarkeder med medarbejdere i hele Danmark og et sortiment på cirka varer, mens e-shoppen rummer cirka varer. For SILVAN betyder samarbejdet kerneforretning med it Få rådgivning af erfarne konsulenter om statslig økonomi- og projektstyring elbek-vejrup.dk/staten Århus Brøndby Randers Herning Vejen Esbjerg - Telefon med det offentlige tillid og innovation. Vi er gode til at komme med konstruktive løsninger og brugbare ideer, og så er vi ret hurtige til at tage specifikke produktgrupper ind, som det offentlige efterspørger, understreger Steen Villsen. Tillid i alle led SILVAN har specialister, der gerne besøger og rådgiver det offentlige, og de lokale varehuschefer bliver involveret, så relationerne også bygges op lokalt. SILVAN deltager desuden i messer vedrørende offentlig handel. Både som deltager og udstiller. Det vigtige er at udvikle relationer med det offentlige. Det giver fordele for alle parter, og det giver tryghed, at vi er der næste år og næste år igen. Vi kan kontaktes på telefon i dagtimerne og på 24 timer i døgnet, og samlet bygger vi på tillid i alle led, pointerer Steen Villsen. SILVAN tilbyder byggemarkedsartikler, ECO maling, FSC havemøbler, TüV godkendte legeredskaber, flyttekasser/opbevaring og energibesparende varer mm. til det offentlige. Der var et dårligt arbejdsklima i kommunen heldigvis havde man en plan B. Skal der præsteres et godt resultat og skabes et inspirerende arbejdsklima, skal både medarbejdere og ledelse trække i samme retning og det kræver nogle gange hjælp udefra. PlanB er et konsulenthus med afdelinger i København, Malmø og Stockholm. Konsulenterne har mange års erfaring i at vejlede, coache og træne ledere og medarbejdere, der arbejder med forandringsprocesser og styrkelse af kompetencer. Det har flere offentlige kunder haft gavn af. Vi har aktuelt hjulpet en kommune, hvor en afdeling havde et dårligt arbejdsklima efter nogle personaleudskiftninger. Mødekulturen fungerede ikke slet ikke når lederen ikke var der. Vi har så kortlagt de systemiske udfordringer gennem interviews og efterfølgende coachet ledelse og medarbejdere på flere niveauer, ligesom vi har afholdt seminarer for alle i afdelingen, og i dag er arbejdsglæden betydeligt større, og arbejdet mere effektivt, fortæller Johanne Eriksen fra PlanB. Ledelsen sætter kursen Det handler om at have en anerkendende tilgang til medarbejderne, og at ledelsen angiver en retning, som alle skal være SILVAN er en del af DT Group og Wolseley, som opererer i hele verden. DT Group og Wolseley har en code of conduct, der indeholder regler og holdninger til arbejdsmiljø, antikorruption, social ansvarlighed og miljø. e-shop: b2g.silvan.dk Godt arbejdsklima øger effektiviteten Kasper Arentoft med på. Dette er ofte en større udfordring i det offentlige end i det private erhvervsliv, fordi kompleksiteten i en politisk styret organisation er større, og der er mere bredde i de forskellige ydelser. PlanB lægger vægt på, at et forløb skal føre til, at kunden i dette tilfælde den kommunale afdeling selv kan komme videre frem i forløbet. Der skal altså være et langsigtet perspektiv med konsulentarbejdet, siger Kasper Arentoft, senior konsulent i PlanB. 10 Dansk Erhverv Dansk Erhverv 11

7 Mens vi venter At befolkningen de seneste 5 år er blevet mere positiv over for inddragelse af private leverandører? Vi vil vise de gode eksempler frem, og så holde de mindre gode eksempler op imod det. Bertel Haarder 13 Ud af busken og frem med de gode eksempler Vi venter stadig på regeringens udspil omkring offentligt - privat samarbejde OPS og offentlig - private partnerskaber, OPP. REGERINGENS UDMELDINGER har indtil videre været: Regeringen vil lancere en strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde. Som en del af strategien vil regeringen forenkle regler og rammer for udbud og for offentlig-privat samarbejde generelt. Styrket produktivitet. Der fremlægges udspil om øget offentlig-privat samarbejde, herunder om velfærdsteknologi og nye grønne løsninger. Klarhed og fælles fodslag efterlyses Karsten Vrangbæk, Forskningsleder hos AKF, Anvendt Kommunal Forskning, har disse råd til regeringens kommende udspil omkring OPS: Det ville være en god idé med en mere strategisk satsning, som skal fokusere på bestemte (sektor)områder i stedet for at skyde med spredehagl. Der skal sættes penge af til evaluering og benchmarking mv., så vi kan få den systematiske vidensopsamling, vi mangler Her er det enkelt at være patient Vi kan tilbyde vores patienter sammenhængende forløb inden for egne døre fra første undersøgelse til endt genoptræning. Det gør det enkelt at være patient. Jens Jacobsen er direktør på Privathospitalet Valdemar i Ringsted. Her arbejder læger, kiropraktorer, fysioterapeuter og andre faggrupper tæt sammen for at give patienterne et liv i bevægelse. Det moderne privathospital har 25 sundhedsfaglige specialer, og det råder over undersøgelsesstuer, laboratorium, røntgenafdeling, MR-scannere, operationsstuer, lyse sengestuer og træningslokaler personer kommer årligt til undersøgelse her, og patienterne kan li at være her: I vor seneste patienttilfredshedsundersøgelse svarer 97 procent, at det samlede behandlingsforløb er helt i top. Det er vi stolte af, siger Jens Jacobsen. Sundhedsstyrelsen har lige tildelt hospitalet regionsfunktion på de tre områder: rygbehandling, idrætsskader og hovedpine. Vi laver alt fra sundhedstjek til komplicerede operationer, understeger Jens Jacobsen. på dette område. Det vil være godt, hvis der kommer en reelt integreret plan, som går på tværs af forskellige ministerieområder. Indtil nu har der ikke helt været fodslag om, hvad der skal gøres. Udbudsreglerne er svære. Der er uklarhed om grænserne for dialog/udnyttelse af innovation mv. Nogle gange ser det ud til, at reglerne skal omgås, for at OPP kan lade sig gøre. Der skal skabes mere klarhed omkring dette. Og der skal tages stilling til, hvordan man samtidigt kan tilgodese hensynet til konkurrence og arbejde med partnerskabsbaserede innovationsfremmeordninger, som kan opfattes som favorisering af bestemte private aktører. Det vil være godt at få etableret en mindre ideologisk og mere faktabaseret debat om OPP. Det er meget vigtigt, at evaluering/benchmarking tænkes ind i fremtidige strategier, og at vi prøver at hente erfaringer fra de lande, hvor OPP er brugt mere end i Danmark. Vælg rigtigt med den rette rådgivning Ernst & Young har som den eneste af de store internationalt forankrede rådgivningsvirksomheder etableret en specialafdeling, som rådgiver offentlige og de private kunder om Offentlig Privat Samarbejde (OPS). Ernst & Young har været aktive siden introduktionen af OPS i Danmark, og det centrale i enhver offentlig privat samarbejdsmodel er, at den konkurrenceudsætter totaløkonomien, dvs. alle projektets faser (design, anlæg, drift og vedligehold) og bygger på bestillerens funktionskrav til fx en skole, Kontakt partner Klaus Ahm for en uforpligtende drøftelse Tlf.: et rådhus eller et nyt kloaksystem. Ernst & Young tager udgangspunkt i, at hver af parterne skal gøre det, de er bedst til og vi sørger for, at der sker en konkurrenceudsat optimering af alle projektets faser. Ernst & Young bistår med udarbejdelse af businesscases, som gennem afdækning af det langsigtede totaløkonomiske potentiale på fx bygnings- eller forsyningsområdet sikrer, at beslutninger om organisering og finansiering kan træffes på et solidt grundlag. Bertel Haarder efterlyste i juni flere private aktører, der vil og kan samarbejde med det offentlige om at løse nogle af de offentlige serviceopgaver. De private firmaer er for få og for små til, at en kommune tør overlade dem driften af et plejehjem, en skole eller en daginstitution, sagde han. De private svarede igen: Giv os plads så kommer vi skam også. For overhovedet at kunne byde på opgaverne, så kræver det jo altså, at kommunerne overhovedet sender dem i udbud. Og så støder de private firmaer alt for tit på helt urimelige krav, som gør, at der slet ikke er økonomi i at afgive et tilbud, sagde de private yderligere i Børsen. Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder er en stor tilhænger af konkurrenceudsættelse, og han synes, der godt kunne ske noget mere. Bl.a. for at nå regeringens mål om, at 31,5 procent af de kommunale opgaver skal være konkurrenceudsat i Han har siden besøgt en af de større spillere på udbudsmarkedet, det firma, der driver halvdelen af plejecentret Christians Have i Solrød. Han kalder det en solstrålehistorie.»det er et rigtigt godt eksempel på en succes på konkurrenceudsættelse. Her er 104 beboere, de 52 serviceret af henholdsvis det offentlige og en privat udbyder. Side om side. Kommunen sparer mindst 15 procent, der er en naturlig kappestrid mellem de to, og det kører fortræffeligt. Det var en stor fornøjelse at være der.«han understreger, at generelt skal en lille spiller også have en chance i offentligt udbud.»alt har en begyndelse, og de kan jo alliere sig med hinanden. Det vigtigste er, at der kommer nogen på markedet,«pointerer han. Det er vigtigt at konkurrenceudsætte, fordi det tvinger alle parter til at overveje, om de kan gøre det billigere og bedre.»det er meget sundt at blive holdt op mod hinanden, fordi man så er tvunget til at kigge på, om man skal lave noget om, om rutiner og vaner skal ændres. Om man kan gøre det bedre og billigere.«strategi til efteråret Han og regeringen har aftalt med KL, at de her i efteråret skal snakke sammen om, hvordan man når målet om de 31,5 procent. Derudover præsenterer regeringen en OPS strategi. Der er mange gevinster ved konkurrenceudsættelse. Først og fremmest besparelser. Det er vigtigt at konkurrenceudsætte, fordi det tvinger alle parter til at overveje, om de kan gøre det billigere og bedre, mener Bertel Haarder. Men det giver også stolthed til de offentligt ansatte.»det er en fantastisk god ide at give kommunen chancen for at byde på en opgave. Det virker motiverende på medarbejderne, og de kan være endnu mere stolte, når de vinder opgaven.«der er generelt besparelser på typisk 15 procent at hente ved konkurrenceudsættelse. De penge kan omsættes til bedre service. Derudover får de private aktører erfaringer, de kan bruge andre steder og i andre lande. Det giver et hjemmemarked, og det kan føre til vækst andre steder, også i udlandet. Masser af opgaver kan udbydes, og når Bertel Haarder og regeringen i nærmeste fremtid drøfter udbud med KL, er det bl.a. for at skubbe til de kommuner, der allerede er kommet i omdrejninger.»vi vil vise de gode eksempler frem, og så holde de mindre gode eksempler op imod det. Vi vil fremhæve dem, der gør det godt, og vise hvilke besparelser og goder, de har fået ud af det. Jeg håber, at KL vil være med til at sætte fokus på, at nogen gør det bedre end andre. Det er KL normalt ikke glade for,«siger Bertel Haarder. 12 Dansk Erhverv Dansk Erhverv 13

OFFENTLIGT-PRIVAT SAMARBEJDE

OFFENTLIGT-PRIVAT SAMARBEJDE Hele dette tillæg er en annonce fra Dansk Erhverv OFFENTLIGT-PRIVAT SAMARBEJDE 15 5 EN ØJENÅBNER For Rasmus Bo Bojesen har samarbejdet med det offentlige fostret nye ideer. SNAK SAMMEN Mulighederne for

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AABENRAA Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AARHUS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Finansudvalget Dato / tid 2. februar 2017

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012 Fakta om konkurrenceudsættelse GRIBSKOV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Juni 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Kort om privathospitaler

Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler September 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Grundlag Elektronisk spørgeskema Mere end 80 spørgsmål 310 kommunale

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG fremtiden starter her... ÆLDREPLEJEN UNDER FORANDRING ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG I ÆLDREPLEJEN 1 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv Augustl

Læs mere

Session 1: Konkurrenceudsættelse hvor er potentialerne?

Session 1: Konkurrenceudsættelse hvor er potentialerne? Session 1: Konkurrenceudsættelse hvor er potentialerne? Bent Wulff Jakobsen, Medical Director, Aleris-Hamlet Privathospitaler Line Nørbæk, Kontorchef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Mette Bierbaum,

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Politik for indkøb. i Region Sjælland

Politik for indkøb. i Region Sjælland Politik for indkøb i Region Sjælland Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb 2 Forord Indkøb er et vigtigt område,

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder

Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Kommunaløkonomisk Forum 2013

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler september 2015 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse IKAST-BRANDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Et let tråd på OPS-speederen kan hjælpe kommunernes økonomi

Et let tråd på OPS-speederen kan hjælpe kommunernes økonomi Et let tråd på OPS-speederen kan hjælpe kommunernes økonomi AF CHEF FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE MARIE LOUISE LØVENGREEN RASMUSSEN, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO,

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Djøfs forslag til. principper for udlicitering

Djøfs forslag til. principper for udlicitering Djøfs forslag til principper for udlicitering April 2015 Djøf arbejder for vækst Som faglig organisation har Djøf en klar politisk dagsorden. Den handler om at sikre vækst. Et samfund i vækst skaber flere

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Tillidsvalgtes muligheder for indflydelse

Tillidsvalgtes muligheder for indflydelse Tillidsvalgtes muligheder for indflydelse Med en medskabende tilgang DSR midt 17. januar 2017 v/ Karsten Brask Fischer karsten@impactlearning.dk Impact Learning aps materialet må ikke videregives til andre

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen

Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen I 2011 fik borgerne leveret 30,7 mio. timers praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem. Borgerne valgte at få 4 mio. af timerne leveret af

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

børn og ældre Milliardmarked for madservice i kommunerne Estimeret værdi af markedet for madservice i de danske kommuner

børn og ældre Milliardmarked for madservice i kommunerne Estimeret værdi af markedet for madservice i de danske kommuner Organisation for erhvervslivet September 2009 Kæmpe markedspotentiale i kommunal madservice til børn og ældre AF CHEFKONSULENT LISE WALBOM, LICW@DI.DK, CHEFKONSULENT PETER BAY KIRKEGAARD, PBKI@DI.DK og

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere