F O R S I K R I N G S A K A D E M I E T Årsberetning 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O R S I K R I N G S A K A D E M I E T Årsberetning 2006"

Transkript

1 FORSIKRINGSAKADEMIET Årsberetning 2006

2 Beretning fra Forsikringsakademiet 2006 Indhold Vision forsikringsakademiets vision er: Forsikringsakademiet arbejder for at skabe værdi for forsikring og pension ved at være bedst til at udvikle kompetencer i samspil mellem formel læring og praksis. Bestyrelsens beretning side 1 Hoved- og nøgletal for regnskabsåret Forsikringsakademiets kunder 3 Modulerne og TeamUddannelsen 4 Forsikringsakademiet leverer varen! 5 Sådan leverer vi varen 6 Rungstedgaard er mere end Forsikringsakademiet 7 Et udfordrende år for medarbejderne 8 Planer for fremtiden 9 Ledelses- og revisionspåtegninger 10 Ledelsesberetning 1 1 Regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 15 Balance 16 Mission forsikringsakademiets mission er: Kompetenceudvikling for medarbejdere i den finansielle sektor der beskæftiger sig med forsikring, pension og tilknyttede finansielle produkter. Pengestrøm 18 Regnskabsnoter 19 Hvem er hvem? 21 Aktionærer 25 Beretning fra Forsikringsakademiet A/S 2006 Copyright Forsikringsakademiet A/S Redigering: Benedikte Andersen Fotografer: Benedikte Andersen, Lasse Dahlerup, Camilla Kinch og Lisbeth N. Pedersen Tilrettelæggelse: Mette & Eric Mourier Repro og tryk: Trekroner Grafisk A/S

3 Bestyrelsens beretning Omstilling og konsolidering 2006 blev premiereåret for de nye TeamUddannelser for alle andre jobfunktioner ud over sælgeruddannelsen. Omlægningen hertil er vel nok den største enkeltsatsning i Forsikringsakademiets lange historie. Så meget desto mere glædeligt er det at konstatere, at de mange års forberedelse og ikke mindst de mange anvendte kræfter på Forsikringsakademiet og i selskaberne med at skabe den helt nye læringsform og undervisningsplatform betød, at de nye TeamUddannelser kom godt fra starten i august. Den totale omlægning er således nu i fuld gang og strækker sig over de næste 2-3 år. Forsikringsakademiet går fra at være udbyder af et klassisk modulsystem med traditionelle undervisningsrammer og undervisning på stedet til at være udbyder af mere individualiseret læring, der er tilgængelig i det daglige arbejde og som primært sker i et interaktivt og virtuelt samvær med deltagerne ikke mindst på deres præmisser blev også året, hvor det længe planlagte generationsskifte i Forsikringsakademiets direktion blev godt gennemført. Bestyrelsen blev også fornyet på mange pladser og det nye Akademiråd stod sin praktiske prøve i den fremadrettede nye måde at sikre det rigtige indhold og niveau i uddannelserne. Hovedfokus i de næste par år er i denne situation meget naturligt konsolidering. At få de mange nye moduler udviklet færdigt i rette tid og kvalitet. At få uddannelsesmetoderne, it-platformen og de nye roller effektivt implementeret internt og ude i selskaberne. Og ikke mindst at sikre, at Forsikringsakademiet har en klar forståelse for markedets krav samt en løbende og god dialog med kundernes uddannelsesfunktioner, ledere og deltagerne på uddannelserne. Kort sagt at få de nye uddannelser til at fungere optimalt og dermed skabe værdi for vores kunder i form af veluddannede og effektive medarbejdere. RUNGSTEDGAARD SOM AKTIV De nye TeamUddannelser anvender Rungstedgaards undervisningslokaler og værelser i mindre omfang end tidligere, og de vil derfor blive udlejet mere til andre kunder inden for eller uden for forsikringsbranchen. Herved bidrages ikke kun til den nødvendige drift og vedligeholdelse af Rungstedgaard, men også til at Forsikringsakademiet fortsat kan investere tungt i videreudvikling af forsikringsuddannelserne. Der tilrettelægges derfor en fokuseret markedsindsats for at positionere Rungstedgaard over for udvalgte målgrupper som det unikke sted, det er. Med moderne og funktionelle faciliteter, smukke omgivelser og fremragende service og forplejning. OVERGANGSÅR Den enkelte TeamUddannelse strækker sig over en længere periode end de gamle moduluddannelser, og indtægterne forskydes derfor tilsvarende. Det sætter sammen med generationsskiftet absolut sit præg på regnskabet for Investeringer i fremtiden koster, og der er derfor helt usædvanligt et markant underskud i I 2007 forventes (på grund af omlægningen af TeamUddannelsen) et væsentligt mindre underskud. Fra og med 2008 forventes igen overskud. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne udtrykke stor glæde over den meget store villighed til forandring, som vi har mødt hos den enkelte medarbejder. Herved er det lykkedes både at skabe de nye uddannelser og at gøre hver deltagers møde med Forsikringsakademiet og hver gæsts med Rungstedgaard til en særlig oplevelse. Stig Ellkier-Pedersen Formand for bestyrelsen 1

4 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal for regnskabsåret 2006 Forsikringsakademiet A/S er en uddannelsesinstitution, et forlag og et kursuscenter. Forsikringsakademiet udvikler og uddanner medarbejdere i den finansielle sektor. Til daglig er der omkring 80 fastansatte og næsten 300 deltidslærere fra alle grene af den finansielle sektor. Forsikringsakademiet er stiftet i 1953 og ejes i dag af knap 130 forsikringsselskaber, pensionskasser, forsikringsmæglere, pengeinstitutter og organisationer. I 2006 havde Forsikringsakademiet deltagere, der afsluttede en forsikringsuddannelse. Oven i det havde Rungstedgaard desuden i alt gæster, der købte stedets faciliteter til at afholde møder og konferencer og holde fester, spise eller overnatte. Virksomhedens mangeårige administrerende direktør Rolf Harsløf fratrådte og de nye TeamUddannelser blev for alvor introduceret. Omkostningerne ved generationsskiftet og udviklingen og introduktionen af de nye TeamUddannelser har haft en naturlig negativ effekt på årets resultat. Virksomhedens omsætning blev således 74,2 mio. kr. mod 73,6 mio. kr. året før. Resultatet før skat blev et underskud på 5,9 mio. kr. mod et overskud på 0,1 mio. kr. året før. FORVENTNINGER TIL 2007 Virksomheden forventer ligeledes et negativt resultat for 2007 på godt 1,5 mio. kr. Derefter vil effekten af overgangen til de nye TeamUddannelser være ovre og de mange nye tiltag begynde at bære frugt. Virksomhedens ledelse forventer således, at 2006 og 2007 bliver overgangsår, hvorefter resultaterne igen bliver positive. Hoved- og nøgletal tkr Hovedtal Nettoomsætning Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Årets resultat Balancesum Egenkapital Pengestrøm fra driften Pengestrøm til investering, netto Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt Nøgletal Overskudsgrad 9,7 7,1 6,4 5,6 1,6 Afkastningsgrad 8,3 6,1 5,6 5,2 1,6 Egenkapitalandel (soliditet) 40,8 41,3 41,3 41,1 39,2 Egenkapitalforrentning 8,0 3,1 1,3 0,1 13,8 Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 2

5 Kunderne Forsikringsakademiets kunder Omsætningens fordeling på kundetyper i 2006 Forsikring og pension 85% KUNDESEGMENTER Forsikringsakademiet leverer primært kompetenceudvikling til medarbejdere i danske forsikrings- og pensionsselskaber herunder livs- og pensionsselskaber ejet af bankerne samt til forsikringsmæglere. Hertil kommer en mindre gruppe af skadeservicevirksomheder, revisionsfirmaer og advokatbranchen. Antal deltagere fordelt på kundetyper i 2006 Forsikring og pension 83% BREDT PRODUKTSORTIMENT Kunderne efterspørger vore produkter i varierende grad. Efterspørgslen fordeler sig lige fra de kompetencegivende uddannelser og kurser på skadesforsikring og liv og pension, de kundetilpassede kurser, kurser i personlig kompetenceudvikling til seminarer og konferencer. Som det ses af figuren fordeler omsætningen sig på følgende måde: Skadesmoduler 40% Omsætningens fordeling på produkter Livmoduler 31% Øvrige 2% Mæglere 8% Banker/pengeinstitutter 5% Øvrige 5% Mæglere 8% Banker/pengeinstitutter 4% Personkurser 2% Øvrige 4% Kundetilpassede kurser 9% Seminarer og konferencer 5% PKU-kurser 5% Skadekurser 4% 11 kunder omsætter for mere end 1 mio. kr. 6 kunder omsætter for mellem 1/2 og 1 mio. kr. 29 kunder omsætter for mellem 100 og 500 tkr. 286 kunder omsætter for under 100 tkr. STORE/SMÅ KUNDER Forsikringsbranchen, der udgør 85 % af kunderne, er opdelt i få store og en lang række små selskaber. Det afspejler sig også i deres køb hos os. Omsætningens fordeling antal kunder Procent af omsætning Det er Forsikringsakademiets udfordring at tilfredsstille såvel den store kundes behov med mange deltagere fordelt på mange moduler, som den mindre kundes behov med få årlige deltagere fordelt på få moduler. KUNDEKONTAKT Vi ønsker, at kunderne opfatter os som en proaktiv og troværdig samarbejdspartner, der leverer varen : en assurandør, en rådgiver, en skadebehandler i den forventede kvalitet og til en konkurrencedygtig pris. For at kunne levere de løsninger, der matcher kundernes behov, er det derfor vigtigt, at vi skaber og udnytter de berøringsflader, vi har med kunderne. Det sker fx gennem arbejdet i Akademirådet, via kontakten gennem vore key account managers for 25 udvalgte kunder, de 8 kundefora og sidst, men ikke mindst de sandhedens øjeblikke, der opstår løbende i den daglige kontakt med deltagere og kundernes uddannelsesafdelinger. 3

6 Produkterne Modulerne og TeamUddannelsen Forsikringsakademiets modulsystem udbyder uddannelser relateret til praksis, som reelt sætter deltageren i stand til at udføre de opgaver, der knytter sig til en konkret jobfunktion. Målet er en tydelig forankring af læringen i jobbet, for på den måde at sikre størst muligt udbytte af uddannelsen. NY MODULPLAN Kernen i Forsikringsakademiets aktiviteter er en helt ny modulplan, som indeholder 60 kompetencegivende moduler placeret på forskellige kompetenceniveauer (6 niveauer i alt med niveau 3 og 4 som de primære). De nye uddannelser er målrettet de jobkompetencer, der findes i branchen og kan tages enkeltvis efter behov eller sættes sammen til målrettede uddannelsesforløb evt. med afslutning af en eksamen. Den nye modulplan er i disse år under implementering. En række af de nye moduler er i drift, andre er under udvikling og andre igen på udviklingsplanen de kommende år. Sælgeruddannelserne har været i gang et par år, og i 2006 afsluttede i alt 426 personer en sælgereksamen på niveau 3. I 2006 har vi igangsat sælgeruddannelserne på niveau 4, og de første afsluttende eksamener afholdes medio I 2006 er vi i øvrigt kommet godt i gang med en række af de nye moduler for skade- og policebehandlere på såvel niveau 3 som niveau 4. TEAMUDDANNELSEN Den pædagogiske læringsmetode kaldes for TeamUddannelsen, og metoden gør det muligt at forankre læringen i jobbet. Læringen finder sted i team á 3-6 personer, over en længere periode i et samspil med det daglige arbejde. Teamets dialog er centralt. Undervejs i forløbet understøttes processen af en facilitator, som sikrer det faglige niveau, og af en coach i selskabet, der sørger for, at læringen omsættes til praksis. TeamUddannelsen er rammen om en bred vifte af aktiviteter, der udfordrer den enkelte og teamet til at lære. Aktiviteterne finder sted i flere rum. Dels når man mødes rent fysisk, dels når man mødes i det virtuelle rum på internettet eller i telefonen. Læringsaktiviteterne er en blanding af opgaveløsning, casearbejde, læsning, e-læringsprogrammer, rollespil og traditionel undervisning. Eksempel på karrierevej på skadeområdet SKADEBEHANDLERE / ERHVERV / BYGNINGER NIVEAU 3 NIVEAU Forsikringslære Skadebehandling 3.36 Skadesforsikring Skadebehandling 4.12 Forsikringslære Erhvervskunden 4.51 Bygningsforsikring Skadebehandling Eksempel på karrierevej på personområdet POLICEBEHANDLING / FIRMA NIVEAU 3 NIVEAU Forsikringslære Person, policebehandling 3.23 Personforsikring Policebehandling 4.11 Forsikringslære Person, den samlede løsning 4.22 Den samlede personforsikringsløsning til privatkunden 4.23 Firmapension Uddannelserne i den nye modulplan er målrettet de jobkompetencer, der findes i branchen og muliggør på den måde en tydelig forankring af læringen i jobbet. 4

7 Produkterne Forsikringsakademiet leverer varen! KURSER Som supplement til modulsystemet udbød Forsikringsakademiet også i 2006 en række korte kurser inden for skadesog personforsikring samt inden for personlig kompetenceudvikling. Kurserne varede mellem 2 og 4 dage og blev typisk afholdt på Rungstedgaard. Forsikringsfaglige kurser De forsikringsfaglige kurser inden for skades- og personforsikring omhandler generelle og specielle forsikringsfaglige områder og henvender sig til personer, der har brug for enten en kort generel introduktion eller et kort brush up på særligt udvalgte forsikringsfaglige områder. Særligt på de kurser, der er mere specielle, er erfaringsudvekslingen et væsentligt element. Kravene til forberedelse er begrænset og der er ingen udprøvning tilknyttet kurserne. Personlig kompetenceudvikling Kurserne inden for personlig kompetenceudvikling er et selvstændigt fokusområde. Kurserne retter sig specifikt mod at træne, gennemføre og udvikle medarbejderens personlige kompetencer inden for eksempelvis forhandlingsteknik, coaching, stresshåndtering og formidling. Kurserne er sammensat, så deltagerne møder netop de udfordringer, som en medarbejder i forsikringsvirksomheder og andre finansielle brancher støder på i sit daglige arbejde. Kundetilpassede kurser Trods Forsikringsakademiets omfattende produktsortiment, er det ikke alle de bestående uddannelser og kurser, der dækker behovene for kompetenceudvikling. Gennem årene har Forsikringsakademiet løst mange af netop disse særlige behov, ved at tilpasse bestående produkter eller udvikle uddannelser, der passer præcist til kundens særlige behov. Dette gælder både inden for forsikringsfaglige og personlige kompetencer, hvor man ved en særlig tilpasning af aktiviteten tager højde for kundespecifikke forhold, kulturer, forretningsgange m.m. KONFERENCER OG SEMINARER Der er i årets løb gennemført en række konferencer, seminarer og temadage med aktuel relevans for Forsikringsakademiets kunder. Ud over behandling af aktuelle faglige problemstillinger på de mere kendte områder, har der været stærk fokus på ny lovgivning især inden for pensionsområdet. Herunder loven om pensionsordningers deling ved separation og skilsmisse, som blev vedtaget i juni 2006 og Arvelovsudvalgets betænkning om ændring af arveloven og visse bestemmelser i forsikringsaftaleloven. FORLAGET Forsikringsakademiets forlag har i 2006 udviklet, produceret og udgivet i alt 7 nye bøger og 2 kompendier til brug i undervisningen. Det er sket dels pga. udviklingen af nye moduler, som har krævet nye undervisningsmaterialer, dels pga. et almindeligt behov for at opdatere undervisningsmaterialer til de eksisterende moduler og kurser. Desuden har forlaget haft en løbende revidering af allerede eksisterende titler. 5

8 Fagligt miljø / Kundeservice Sådan leverer vi varen Forsikringsakademiets hovedleverance er et kompetenceudviklende læringsforløb rettet mod de ansatte i forsikringsselskaberne og i den finansielle sektor generelt. Forsikringsakademiets leverancesystem er bygget op om et stærkt og unikt Fagligt miljø, en tilgængelig og professionel Kundeservice og i det hele taget ved en tæt kontakt til kunderne. DET FAGLIGE MILJØ Forsikringsakademiets faglige miljø består af ca. 30 fastansatte udviklere og undervisere (facilitatorer) med kompetence inden for det forsikringsfaglige område (naturligvis), området for personlig kompetenceudvikling, projektledelse og udvikling samt undervisning og pædagogik. Det er disse medarbejdere, der står for den faglige og pædagogiske/metodiske udvikling og gennemførelse af uddannelserne. De er bistået af en række medarbejdere i selskaberne, som er tilknyttet Forsikringsakademiet på deltidsbasis. KUNDEKONTAKTEN Kontakten til kunderne sker dels via X- feltet Forsikringsakademiets nye forretningssystem dels gennem en personlig kontakt. I X-feltet er alle de relevante informationer om uddannelserne tilgængelige, og det er her, kunderne foretager den konkrete uddannelsesplanlægning, tilmelding, m.m. Den personlige kontakt til kunderne sker gennem Kundeservice, der løbende rådgiver kunderne om uddannelsesmuligheder og hjælper med de problemstillinger, der opstår i forbindelse med kundernes uddannelsesplanlægning og -administration. De største kunder har endvidere fordel af at være i tæt kontakt med en key account manager, der har særlig fokus på netop denne kundes behov. I øvrigt sker den personlige kontakt til kunderne også helt naturligt ved Forsikringsakademiets tilknytning til deltagere, coaches, ledere og uddannelsesafdelinger i forbindelse med de konkrete uddannelsesforløb. Hertil kommer, at Forsikringsakademiet er i tæt kontakt med kunderne i forbindelse med såvel udvikling som drift af uddannelserne og gennem diverse kundereferencegrupper og kundefora. Det solide faglige miljø og den meget omfattende kontakt, der dagligt foregår mellem Forsikringsakademiet og kunderne, er med til at sikre den bedst mulige leverance, så uddannelsestilbuddene hele tiden tilgodeser kundernes behov bedst muligt. 6

9 Rungstedgaard Rungstedgaard er mere end Forsikringsakademiet Rungstedgaards primære funktion er at lægge rammer og faciliteter til kompetenceudviklingen af forsikringsselskabernes medarbejdere; men Rungstedgaard rummer mange flere muligheder. Ud af en samlet omsætning på Rungstedgaard på 37,2 mio. kr. udgjorde Forsikringsakademiet de 20,6 mio. kr. og udlejning til ikke uddannelseskunder de 16,6 mio. kr. HØJ KVALITET OG SERVICE Forsikringsakademiets ambition er, at deltagerne på uddannelser, kurser og seminarer får det optimale ud af den læring, Forsikringsakademiet giver dem. Det skal de kunne koncentrere sig et hundrede procent om, mens Rungstedgaards rammer, services og medarbejdere sørger for resten: moderne lyse lokaler, funktionelle værelser med moderne it på forkant med udviklingen, behagelige og afslappende fællesområder samt et godt og kvalitetspræget køkken. Alt sammen leveret med en høj grad af service og fleksibilitet, omgivet af noget af det smukkeste natur vi har i Nordsjælland. KONFERENCER OG MØDER Rungstedgaard har i alt 39 møde- og gruppelokaler med alt fra 4 til 125 stole i såvel klassiske som moderne lokaler med alt det av-udstyr og de rammer, som et professionelt møde eller en konference kræver. I disse lokaler holdt Topdanmark fx peptalk for 25 landbrugskonsulenter, Coloplast holdt et strategimøde for ledelsen og FL Smith uddannede arabiske ingeniører. FESTER OG ARRANGEMENTER Rungstedgaard har 6 festlokaler: 1 restaurant og 5 saloner, med mulighed fra 20 op til 200 opdækninger bl.a. i den smukke klassiske højloftede herregårdsbygning. Her holdt Plougmann & Vingtoft fx deres firmafest med telt i parken, brudeparret deres bryllupsfest eller revisionsfirmaet Revisorteam et 50-års jubilæum med en reception. Alt sammen med mad og drikke leveret af Rungstedgaards gourmetkøkken. HOTEL OG OVERNATNING Rungstedgaard har 100 hotelværelser 55 enkelt- og 45 dobbeltværelser. I 2006 blev de alle renoveret i et lyst, tidløst design. Alle værelser har pc og internetopkopling. Ud over Forsikringsakademiet beslaglægges værelserne af lige fra konference- og mødedeltagere, bryllupsgæster, forretningsfolk på gennemrejse og tyske golfturister. SALG AF LEDIG KAPACITET Rungstedgaard har dog også en anden og i takt med overgangen til de nye TeamUddannelser stadig vigtigere funktion: at udnytte den overskydende kapacitet til andre formål. Vi ønsker og håber, at de ovennævnte rammer og faciliteter motiverer forsikringsselskaber samt andre typer af virksomheder, organisationer, foreninger og private til at holde deres møder, konferencer, arrangementer eller fester på Rungstedgaard. 7

10 Medarbejderne Et udfordrende år for medarbejderne Forsikringsakademiets væsentligste ressource er medarbejderne. Vi lever af at sælge viden og kompetencer, og det er derfor afgørende, at det er en attraktiv arbejdsplads med gode arbejdsforhold og udviklingsmuligheder, med plads til den enkelte medarbejders individualitet og trivsel har været et udfordrende år for medarbejderne. De nye TeamUddannelser, et nyt forretningssystem samt en større udskiftning i ledelsen har for alvor sat sine spor på arbejdsgangene. Der har været travlt som aldrig før for at ændre og tilpasse organisation og struktur til de nye krav. Vi synes selv, at vi er nået langt, og det har været dejligt at se, hvor godt hver enkelt medarbejder har taget udfordringerne op. Det skal nævnes, at Forsikringsakademiet plejer at gennemføre en årlig medarbejderundersøgelse. Igennem de seneste par år har vi dog oplevet et generelt behov for både forenkling og fornyelse af måden, vi spørger på, ligesom det har været et ønske at integrere vores værdier i en større grad end tidligere. Det har medført, at ledelsen i efteråret besluttede sig for at udskyde medarbejderundersøgelsen til 2007 for at imødekomme disse krav. Følgelig kan vi ikke vise tilfredshedstal for VORES VÆRDIER For at understøtte vores arbejde hen imod visionen om at være bedst til at udvikle kompetence for forsikring og pension, arbejder vi med et værdisæt på Forsikringsakademiet, som gælder for alle medarbejdere. Se figuren. Medarbejderværdier Ansvarlighed udviser den medarbejder, der påtager sig ansvar tager risikoen for at begå fejl arbejder energisk på at træffe og gennemføre kompetente beslutninger overholder indgåede aftaler i respekt for andre Åbenhed har den medarbejder, der gør sine handlinger og resultaterne heraf synlige deler viden med kolleger og andre inviterer til samarbejde om beslutninger, der berører andre møder kolleger og kunder med tillid og respekt Dygtighed har den medarbejder, der er fortrolig med de standarder vi sætter for Forsikringsakademiets produkter og services ved hvad kvalitet betyder for opgaveløsningen til stadighed arbejder målrettet på altid at være kompetent og indsigtsfuld skaber høj værdi for vores kunder og ejere Fremdrift har den medarbejder, der har viljen og evnen til at påtage sig nye opgaver, når det er ønskeligt eller nødvendigt planlægger sin indsats, så kvalitets- og tidsmål nås ser nye muligheder og udnytter dem når de er fordelagtige arbejder for, at alle ressourcer udnyttes bedst muligt specielt egen tid og kompetence Helhed har den medarbejder, der har forståelse for kundens behov som for kollegaers behov for at tilfredsstille kunden løser sine opgaver, så de passer ind i den helhed, kunden ser arbejder ud fra strategien og sætter sig sine egne mål ud fra virksomhedens overordnede mål altid forsøger at forenkle og forbedre arbejdsgange på tværs i organisationen Medarbejderne Antal ansatte omregnet til fuldtid Antal eksterne lærere og forfattere i netværk Gns. alder i fagligt miljø/resten af huset 34/45 år 36/44 år 37/46 år 36/45 år 37/43 år Gns. anciennitet i fagligt miljø/resten af huset 2/9 år 3/9 år 4/9 år 4/8 år 3/7 år Uddannelseskroner pr. medarbejder (tkr) 16,5 13,9 13,6 14,0 12,1 Uddannelsesdage pr. medarbejder 6,2 5,5 6,8 6,4 4,4 Tilgang af medarbejdere Afgang af medarbejdere Produktivitet Antal hold pr. medarbejder i fagligt miljø 10,4 9,4 10,3 10,0 10,8 Antal måltider pr. medarbejder i køkken Antal kontrakter pr. medarbejder i teknik og service

11 Fremtiden Planer for fremtiden FORSIKRINGSAKADEMIET De senere år har været en af de mest udviklingstunge perioder i Forsikringsakademiets historie. På en gang har vi både udviklet og implementeret dels et helt nyt modulsystem med nyt indhold og ny pædagogisk metode og gennemførelsesform dels et nyt kunde- og forretningssystem. De kommende år står derfor i konsolideringens tegn. Vi skal selvfølgelig have færdiggjort udviklingen af de sidste moduler på niveau 3 og 4. Men herefter handler det om at få alle de skibe, der er sat i søen, sikkert i havn. Det primære bliver at fokusere på en kontinuerlig evaluering, opdatering og forbedring af de nye uddannelser i tæt dialog og samarbejde med vore kunder. Det gælder selvfølgelig det faglige indhold, men i særlig grad handler det om at få den nye måde at lære på tydeligt forankret hele vejen rundt. Dernæst skal vi udbrede kendskabet til de nye uddannelser og den nye læringsform gennem øget kommunikation og dialog med kunderne. Interaktionen med kunderne sker primært gennem de tre kanaler, som vi lige har eller er ved at implementere: Vores key account-funktion, hvor vi flere gange årligt aktivt kommer ud i selskaberne. En række kundefora bl.a. et sælger-, skades-, person- og taksatorforum m.fl. hvor beslutningstagere fra Forsikringsakademiet og repræsentanter fra selskaberne med interesse i de pågældende emner mødes flere gange årligt til information, dialog og debat. Desuden via vores kunde- og forretningssystem: X-feltet, hjemmesiden og dialogdatabasen hvor vi på alle niveauer i organisationen løbende giver og modtager information. Hertil kommer, at vi i 2007 vil opdatere og restrukturere Forsikringsakademiets organiseringer og processer, så de tilpasses den nye virkelighed, som omlægningen fra de gamle læringsformer og moduler giver. De nye TeamUddannelser den nye måde at udbyde læring på har bl.a. betydning for, hvilke profiler vi i fremtiden rekrutterer til at producere og afvikle de nye uddannelser. RUNGSTEDGAARD Rungstedgaard er et unikt sted med en fantastisk beliggenhed, en spændende historie og enestående faciliteter. Et moderne hotel- og konferencecenter med i alt 39 møde- og gruppelokaler og 100 nyistandsatte lyse hotelværelser med pc og tv. Alt med trådløs internet, av-udstyr, cafe, fritids- og fitnesslokaler. Hertil kommer et gourmetkøkken og en restaurant, der leverer høj kvalitet såvel til hverdag som til fest. I øvrigt omgivet af en 12 hektar smuk og velholdt park med udsigt til Øresund. I fremtiden vil vi øge dette kendskab mere konsekvent ved at gøre virksomheder og organisationer uden for finansbranchen bedre bekendt med Rungstedgaards brede palet af produkter. Med nye kommunikationsværktøjer og salgskanaler vil vi i højere grad formidle og sælge Rungstedgaard til udvalgte målgrupper i virksomheds- og privatsegmentet. Grupper der efterspørger høj kvalitet og unikke løsninger i forbindelse med deres møder, konferencer, arrangementer og fester. I 2007 sætter vi desuden en omstrukturering af serviceniveauet i gang, udvider og opdaterer de eksisterende faciliteter og udvikler og introducerer en række nye koncepter. Alt sammen for at øge Rungstedgaards attraktion og styrke vor konkurrencekraft på det i forvejen konkurrencetunge hotel- og konferencemarked. 9

12 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006 for Forsikringsakademiet A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar-31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rungsted, den 12. marts 2007 Direktion: Torben H. Nielsen Bestyrelse: Stig Ellkier-Pedersen, formand Søren Boe Mortensen, næstformand Kim Bruhn-Petersen Jesper Rasmussen Niels Søbjerg Nielsen Per Klitgård Poulsen Ole Steen Holst Tenna Westergaard Linda Mary Tromborg Den uafhængige revisors påtegning TIL AKTIONÆRERNE I FORSIKRINGSAKADEMIET A/S Vi har revideret årsrapporten for Forsikringsakademiet A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSRAPPORTEN Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. REVISORS ANSVAR OG DEN UDFØRTE REVISION Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKLUSION Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 12. marts 2007 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Mona Blønd statsaut. revisor 10

13 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Forsikringsakademiet A/S Rungsted Strandvej Rungsted Kyst Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 29. marts 1965 Hjemsted: Hørsholm Kommune Regnskabsår: 1. januar 31. december BESTYRELSE Stig Ellkier-Pedersen, formand Søren Boe Mortensen næstformand Jesper Rasmussen Niels Søbjerg Nielsen Per Klitgård Poulsen Kim Bruhn-Petersen Tenna Westergaard Ole Steen Holst Linda Mary Tromborg DIREKTION Torben H. Nielsen REVISION KPMG Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Mona Blønd GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling afholdes 21. maj

14 Ledelsesberetning HOVEDAKTIVITET Forsikringsakademiet udvikler og uddanner mennesker, der beskæftiger sig med forsikring, pension og tilknyttede finansielle ydelser, og udbyder endvidere kursusfaciliteter på ejendommen Rungstedgaard. UDVIKLINGEN I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD 2006 har været et turbulent år. Den væsentlige ændring af uddannelsens pædagogiske princip fra traditionel klasseundervisning til uddannelse i team TeamUddannelsen har sat sine tydelige spor på både indtægter og omkostninger i Hertil kommer, at direktør Rolf Harsløf den 1. juni efter 27 år på posten gik på pension. Årets resultat blev derfor for første gang siden 1992 negativt med tkr. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, men da et generationsskifte er dyrt, og der er tale om et overgangsår, som har været forudset, har ledelsen taget resultatet til efterretning. Uddannelsens aktivitetsniveau er, omstændighederne taget i betragtning, tilfredsstillende. Omsætningsfaldet i uddannelsen i forhold til 2005 skyldes de nye uddannelser. De nye uddannelsesmetoders mindre brug af Rungstedgaard har frigjort meget ledig kapacitet til salg til andre kunder end Forsikringsakademiet. Således udgør Rungstedgaards andel af omsætningen i % mod 20 % i 2005 og 16 % i Det er lykkedes at sælge en hel del af denne kapacitet også i 2006, men ligesom i 2005 ikke helt nok til at få belægningen op på det niveau man så før Der er en lang række tiltag i gang for at gøre dette bedre. På omkostningssiden er det især de nye TeamUddannelser som er mere omkostningskrævende end tidligere. Dette ses bl.a. på stigningen i uddannelsesproduktionen som er på 15 % i forhold til Men også udgiften til administration af uddannelserne er steget. For Rungstedgaard har tiltag til at tiltrække og fastholde vores udlejekunder også medført større udgifter end i Beretning FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN De kommende år vil stå i konsolideringens tegn. De meget store ændringer, som har været gennemført igennem de seneste år, skal rodfæstes ordentlig i organisation og arbejdsgange vil på uddannelsesområdet være kendetegnet ved at få de nye uddannelser færdigudviklet og implementeret i en høj kvalitet. Hertil kommer en forstærket kommunikation af såvel uddannelserne som Rungstedgaard. For uddannelsen er det især vigtigt, at kunderne bliver bekendt med de nye produkter og meget anderledes uddannelsesforløb, hvorfor der primo 2007 er etableret en egentlig kundefunktion med key account managers og kundefora. For Rungstedgaard er den store udfordring at få solgt den kapacitet som uddannelsen ikke mere aftager. Der er sat en lang række tiltag i gang på dette område og udsigterne for 2007 er positive. Som følge af ovenstående forventer vi i 2007 et resultat på godt minus 1,5 mio. kr. Men fra og med 2008 er det ledelsens klare forventning at se et overskud på ca. 3-5 % af egenkapitalen. VIDENRESSOURCER Forsikringsakademiet lever af at sælge kompetencer og viden. Virksomhedens egne kompetencer og viden, som bunder i medarbejdere, infrastruktur og relationer til kunderne, er afgørende for den fortsatte drift i overensstemmelse med mission og vision. Derfor er der løbende stærk fokus på disse værdiers størrelse og udvikling. Medarbejdernes oplevelse af lederskab, motivation, kompetencer m.m. er af stor betydning for uddannelsernes kvalitet. Her er de store omvæltninger som følge af TeamUddannelsen et stort fokusområde hos ledelsen, da roller og krav til medarbejderne især i uddannelsen, men også i resten af huset, er radikalt forskellige fra tidligere. Kundernes vurdering af leverancerne følges også. Der laves løbende målinger på kundernes tilfredshed med kvaliteten af uddannelserne såvel som Rungstedgaards ydelser. Der er ved at blive lavet et nyt værktøj til at benchmarke uddannelseskundernes vurdering af Forsikringsakademiet på en lang række områder. Dette forventes først at være færdigt i løbet af UDVIKLINGSAKTIVITETER Udviklingsmæssigt har 2006 været et spændende år. TeamUddannelsen blev implementeret og sat i drift på næsten alle produkter i uddannelsen. Hertil kommer ibrugtagning af et helt nyt forretnings- og økonomisystem 1. januar 2006 samt en lang række nye bøger. Alt sammen noget som har trukket mange ressourcer i I 2007 forventes det, at to nye hjemmesider ser dagens lys; én for Forsikringsakademiet og én for Rungstedgaard. Hertil kommer videreudviklingen af et kompetencesystem. 12

15 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Forsikringsakademiet A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. Regnskabets resultatopgørelse er ikke opstillet efter årsregnskabsloven under henvisning til ÅRL 11, stk. 2. Årsregnskabsloven er fraveget, idet den valgte opstillingsmåde giver en bedre information om selskabets aktiviteter. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning vedrørende uddannelse indregnes i resultatopgørelsen, når de enkelte kurser er afholdt. For udleje og udgivelsesaktiviteter indregnes nettoomsætningen i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægter kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Omkostninger Omkostninger i alt indeholder omkostninger afholdt i relation til driften, herunder produktionsomkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning så som omkostninger til fast- og deltidsansatte lærere. I posten indgår ligeledes omkostninger afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, omkostninger til drift af kursusejendommen, kontoromkostninger samt øvrige administrationsomkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg vedrørende selskabsskat. Skat af ordinært resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. BALANCEN Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver aktiveres og afskrives over 5 år. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afog nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar år 3-10 år Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Anskaffelser under kr. udgiftsføres i regnskabsåret. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt ved udligning i skat af fremtidig indtjening. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. 13

16 Årsregnskab 1. januar 31. december Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser optaget før 31. december 2001 indregnes til nominel værdi. Finansielle gældsforpligtelser optaget efter 1. januar 2002 indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris. Forudfaktureret undervisning Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. Nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalandel Resultat til analyseformål Egenkapitalforrentning Resultat af primær drift 100 Nettoomsætning Resultat af primær drift 100 Gennemsnitlige operative aktiver Egenkapital, ultimo 100 Passiver i alt, ultimo Ordinært resultat efter skat Resultat til analyseformål 100 Gennemsnitlig egenkapital 14

17 Årsregnskab 1. januar 31. december Resultatopgørelse Note tkr. Nettoomsætning Uddannelsesproduktion Uddannelsesadministration Udviklingsomkostninger Teknisk afdeling Service afdeling Køkken og spisestue Fælles administration Omkostninger i alt Resultat af primær drift Andre driftsindtægter Refusion fra Fonden Forsikringsakademiet Resultat før afskrivninger Årets af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat

18 Årsregnskab 1. januar 31. december Balance Note tkr. AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver 6 Programmer og software Materielle anlægsaktiver 6 Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Handelsvarer Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

19 Årsregnskab 1. januar 31. december Balance Note tkr. PASSIVER Egenkapital 9 Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Bankgæld Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Leverandørgæld Gæld til Fonden Forsikringsakademiet af 26/ Anden gæld Forudfaktureret undervisning Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Medarbejderforhold 12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13 Nærtstående parter 14 17

20 Årsregnskab 1. januar 31. december Pengestrømsopgørelse Note tkr. Resultat før finansielle poster Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster Finansielle indtægter, betalt Finansielle omkostninger, betalt Pengestrøm fra ordinær drift Betalt selskabsskat 0 0 Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver 0 25 Pengestrøm til investeringsaktivitet Afdrag på bankgæld Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Likvider, primo Likvider, ultimo

21 Noter 1 Nettoomsætning 7 Udskudt skatteaktiv tkr. Uddannelse Udleje Udgivelses- og forlagsvirksomhed Refusion fra Fonden Forsikringsakademiet Forsikringsakademiet A/S varetager administration af Fonden Forsikringsakademiet af 26/ s aktiviteter, herfor modtager Forsikringsakademiet A/S et vederlag. I 2006 har aktiviteten været minimal, hvorfor der ikke er opkrævet administrationsgebyr tkr. Saldo 1. januar Årets reguleringer Saldo 31. december Udskudt skatteaktiv hidrører fra: Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Hensættelser Fremførbart underskud Saldo 31. december Periodeafgrænsningsposter 3 Finansielle indtægter Renteindtægter fra kreditinstitutter Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalt løn samt andre forudbetalte omkostninger Finansielle omkostninger Renteomkostninger til nærtstående parter Renteomkostninger til kreditinstitutter Øvrige renteomkostninger Skat af ordinært resultat Årets aktuelle skat 0 0 Regulering til sidste år 0 22 Årets regulering af udskudt skat Immaterielle og materielle anlægsaktiver Programmer og Grunde og Driftsmateriel software bygninger og inventar I alt Kostpris 1. januar Tilgang Afgang Kostpris 31. december Ned- og afskrivninger 1. januar Afskrivninger Afskrivninger, udgåede aktiver Ned- og afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Værdien af grunde og bygninger ifølge offentlig vurdering pr. 1. oktober 2006 udgør tkr. 19

22 Noter 9 Egenkapital Selskabskapitalen består af aktier á nominelt 100 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Bevægelserne i egenkapitalen specificeres således: Opskrivnings- Overført Aktiekapital henlæggelse resultat I alt Egenkapital 1. januar Overført af årets resultat Egenkapital 1. januar Overført af årets resultat Egenkapital 31. december Gældsforpligtelser Gæld i alt Gæld i alt Afdrag Restgæld 1/ / første år efter 5 år Bankgæld Forudfaktureret undervisning Beløbet vedrører alle fakturerede, ikke afholdte kurser. Danica Livsforsikringsaktieselskab, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby Danske Forsikring Skade I, Borupvang 4, 2750 Ballerup Nordea Pension, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup Nykredit Forsikring, Anker Heegaards Gade 8, 1780 København K PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Selskabets nærtstående parter omfatter herudover Fonden Forsikringsakademiet af 26/ Medarbejderforhold tkr. Transaktioner med nærtstående parter Selskabet driver uddannelsesvirksomhed for aktionærerne på markedsmæssige vilkår. Selskabet forestår endvidere administration af Fonden Forsikringsakademiet af 26/ I 2006 har den eneste aktivitet i Fonden været køb og salg af Fondens beholdning af aktier i Forsikringsakademiet A/S. Gager og lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Pengestrømsopgørelse reguleringer Gennemsnitligt antal medarbejdere Med henvisning til årsregnskabslovens 98 b stk. 3 oplyses ledelsesvederlag ikke. Der er ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen. 13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter, tkr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2006 udgør tkr tkr. Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Tab ved nedskrivning af materielle anlægsaktiver 0 29 Gevinst ved afhændelse af materielle anlægsaktiver 0 25 Nedskrivning af varelagre og tilgodehavender Selskabet har udstedt ejerpantebrev på i alt tkr., der giver pant i ovenstående grunde og bygninger. Pantebrevet er deponeret til sikkerhed for bankgæld. 16 Pengestrømsopgørelse ændring i driftskapital tkr. 14 Nærtstående parter Ejerforhold Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen: Ændring i tilgodehavender Ændring i varebeholdninger Ændring i leverandørgæld Ændring i anden gæld Ændring i mellemregning med Fonden Ændring i forudfaktureret undervisning Alm. Brand, Midtermolen 7, 2100 København Ø Codan A/S, Codanhus, Gl. Kongevej 60, 1790 København V 20

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE'

TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE' TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE' Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2012 Henrik Aaen Dirigent

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår)

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår) N.E.M.A. Holding ApS CVR-nr. 29 41 02 24 Årsrapport for 2011/12 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09 2012 Nicolai Bakkegaard-Olesen Dirigent

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

# - 4' Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2.

# - 4' Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 212 KEM-OFFSHORE ApS Boven 4 67 Esbjerg CVR nr. 197559 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2.

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

SERVICE GROUP ESBJERG ApS

SERVICE GROUP ESBJERG ApS SERVICE GROUP ESBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Henning Gejl Jensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

N.R.S. A/S CVR-nr

N.R.S. A/S CVR-nr N.R.S. A/S CVR-nr. 14 33 90 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. maj 2013. Mogens Saugmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere